Årsmelding Rindal sokneråd 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Rindal sokneråd 2012"

Transkript

1 Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Da er det tid for ny årsmelding for Rindal sokneråd. Det er mye å forholde seg til for soknerådet for tida, med usikkerhet rundt forholdet mellom stat og kirke, ny lokal gudstjenesteordning, trosopplæringsreform, bemanning og mye mer. Men midt i alt dette opplever jeg at medlemmene i soknerådet er opptatt av at kirken i vid forstand skal være et godt sted å komme til for alle. Soknerådet har et spesielt ansvar for å legge til rette for at den kristne arven skal føres videre hos oss. Likevel er det ingen som kan fritas for ansvar for å bringe det beste vi vet videre til kommende slekter. Lykke til i dette arbeidet alle sammen! Kjellaug Foseide, leder i Rindal sokneråd Vedtatt av Rindal sokneråd

2 Administrasjon 1.1. Sokneråd I 2012 hadde Rindal sokneråd følgende sammensetning: Medlemmer Kjellaug Foseide, leder Tove Flåtten, nestleder Leif Ove Grytbakk, sekretær Edit Solheim Landsem, medlem Dagrun Løset, medlem Johan Helgetun, medlem Elsa Oddrun Jensvold, medlem Solfrid Jensvold, medlem (permisjon 1 år fra 1. august) Lene Gåsvatn (sokneprest) Ola T. Heggem (kommunens representant i fellesrådssaker) Varamedlemmer: Varamedlemmer: Geir Allan Sæther (1. vara, tatt inn som fast medlem i Solfrid Jensvolds sted fra 1. august) Sigmund Moen Trønsdal (2. vara) Nils Ingar Halgunset (3. vara) Marie Karin Rønningsbakk (4. vara) Mary Ranheim (5. vara) I 2012 har det vært 8 soknerådsmøter og 3 felles møter med de andre soknerådene i Surnadal og Halsa i forbindelse med innføring av gudstjenestereform, skillet mellom stat og kirke, samt prestesituasjonen i samarbeidsområdet. Rindal sokneråd har behandlet 38 saker. Soknerådet har mellom annet behandlet disse SAKENE: Ny gudstjenesteforordning. Frivilligkveld. Valg av div. utvalg og kontaktpersoner. Skarheim. Plan for konfirmantopplæringen. Statutter for kyrkjebladet. Trosopplæringsreform valg av nytt trosopplæringsmateriell. Servicebygg ved Øvre Rindal kapell. Budsjett og regnskap. Tilsetting av kirketjener (Ky Ad). Valg av medlemmer til KA landsråd. Gudstjenestereformen. Kirke/Stat - nye relasjoner. Rindal sokneråd Fra venstre: Ola T. Heggem (kommunens representant), Elsa Oddrun Jensvold, Geir Allan Sæther (1.vara), Kjellaug Jorid Foseide (leder), Leif Ove Grytbakk, Mary Ranheim (5.vara), Tove Flåtten (nestleder), Johan Helgetun og Solfrid Jensvold. Dagrun Løset og Edith Solheim Landsem er medlemmer, men var ikke tilstede da bildet ble tatt. 2

3 Ansatte Stilling Stillingsinnehaver Stillingsstørrelse Ansettelsesår Sekretær Sokneprest Jenny Marie Settemsdal Lene Gåsvatn 30% 100% Kirkeverge Ingeborg Nordlund 30% 1993 Kantor Daniel Bjørlo (permisjon høsten 2012) Espen Selbæk (vikar) Menighetspedagog Bodil Kvam Aasbø Vikar Elsa Jensvold 100% % (i hele omr.) 50% (i hele omr.) Diakon Kirketjener Kirsti Elise Hjørnevik (studiepermisjon høsten 2012) Aud Brynhild Indset (vikar) Einar Lillegård Jan Brødreskift 10% (80% hele omr.) 50% 50% Vi er glad for vår trofaste medhjelper Ola Sæther i Rindal kirke og de frivillige klokkerene i begge kirker. En ordning som har engasjert 15 frivillige medarbeidere. Ny kirketjener i 50% Jan Brødreskift tok over 50% stilling som kirketjener/kirkevaktmester fra 1. mars. Han har allsidig erfaring og har vært borti så mangt, og i løpet av året har han bl.a. tatt maskinførerkurs og kan dermed også grave graver for oss. Gullklokke og 50% AFP Einar Lillegård har vært en trofast og god kirketjener i mange år. Han har fått gullklokke for lang og tro tjeneste. Data Vi kjøper datatjenester hos Kirkedata i Hjørungavåg. Det er mange fagprogrammer med mye nytt å lære for oss alle. Det gjelder både saksbehandling, elektronisk kirkebok, gravarkiv, hjemmesider med mer. Til å hjelpe oss har vi hatt god hjelp av «høttrindaling» Kåre Myraunet, som også har hatt flere kursdager med staben om bruk av flere av de kirkelige programmene. Sekretær Jenny Marie har også vært i Molde og Oslo på kurs. Regnskap Bergen Kirkelige fellesråd har regnskapsføringen for oss. I forbindelse med dette har det vært opplæring i bruk av elektronisk anvisning og nytt økonomisystem generelt. Det brukes et økonomisystem som heter Axapta. Alle faktura blir scannet, kontert og anvist over nett. 3

4 Kirker Rindal kirke Det største vedlikeholdsarbeidet som er gjort ved Rindal kirke i år, er at det er drenert og lagt singel rundt hele kirken, for å unngå at det blir fukt nederst på kirka. Ellers er det kjøpt inn nytt kamera og mikrofoner til kirken. Det ble innført nye frekvenser for «mygg-mikrofoner», noe som resulterte i at vi måtte investere i nye mygger. Det har vært en del problemer med lyden i Rindal kirke siste året, vi håper nå problemet er løst. Forsterker var inne til reparasjon, og det ble funnet fukt inne i den. Det har vært en runde for å se på potensiell brannfare i kirkene sammen med brannmester, i etterkant av dette er det satt ut slukkebokser i sikringsskapene i begge kirker. Det har også vært en del oppryddingsarbeid etter fjorårets storprosjekt med omlegging av taket. På bildet tester kirke- og kirkegårdsansvarlig i soknerådet Johan Helgetun og kirketjener Jan ut en nyoppfunnet spikerplukker. Øvre Rindal kapell I kapellet har det blitt malt om dåpssakristi og handikap-wc. Panelet hadde tørket og gått fra hverandre slik at det ikke lenger var fint å se på. Det er også utført en del annet mindre vedlikeholdsarbeid som f. eks malingsflikking, skifte av noen knuste vindusruter og det er satt inn ny do som bruker mindre vann, slik at vi forhåpentligvis slipper å tømme kummen så ofte. Også i kapellet er det innkjøpt ny mikrofon med hodebøyle til presten. Orgelet er blitt stemt. På bildet er kantor Daniel Bjørlo. 4

5 Kirkegårder Også i år har det vært vårdugnader ved begge kirkegårdene. Vi er glade for at så mange er villige til å ta i et tak for at det skal bli fint på kirkegårdene. Ellers har det vært kostet på litt ekstra med kantskæring og grus på grusganger, samt tatt et tak med å utbedre parkeringsplassen, men vi ønsker oss fortsatt asfalt inn mot muren. I sommer hadde vi besøk som voldte oss litt ekstra bekymring, det viste seg å være rådyr som kom på nattlig besøk. De rotet og koste seg med å spise blomster fra gravene. Det at vi nå har to kirketjenere i Rindal gjør det enklere med ferieavviklingen, i tillegg er det et godt samarbeid mellom Rindal og Surnadal om sommervedlikehold på kirkegårdene. Om sommeren arbeider kirketjenerene i kontinuerlig team over hele samarbeidsområdet. Vi har inngått en ny 5-årsavtale med Karen Oddnys heim- og hagetenester om stell av legatgraver. Priser og oversikt over tjenestetilbudet som foreligger er å finne på kirkens hjemmesider, Hjemmesiden kommuniserer med kirkegårdsprogrammene vi bruker. Dette betyr at det er åpent for alle å søke på en del data som ligger inne når det gjelder gravlagte på kirkegården. Det er også mulig å finne ut når og hvor det skal være begravelser. 5

6 Trosopplæring og diakoni Hvert barn starter sin trosopplæring ved å bli tatt med til dåpssamtale sammen med mamma og pappa. Her skapes første kontakt med menigheten. Ved dåpshandlingen i kirken blir ansvaret for bønn og opplæring gitt til alle medlemmer. Barna er dermed omgitt av Guds kjærlighet og menighetens omsorg. Åpent lekested er et tilbud til barn sammen med en voksen på Rindal bedehus. Først og fremst med tanke på de som er hjemme i barselpermisjon, men også andre som er hjemme med barn i førskolealder. I 2012 har det vært åpent hus ca. annenhver onsdag fra Dette er et samarbeid med frivilligsentralen. Elsa Jensvold har hatt hovedansvaret for tiltaket sammen med en frivillig fra frivilligsentralen. Babysang er et fellestilbud med Surnadal. Det foregår på formiddagen i kjelleren på Kyrkjelydshuset på Skei, og er et tilbud til barn i alderen 0-1 år sammen med en voksen. Kontakten blir videreført gjennom invitasjon til å motta 4-årsboka i kirka, med aking og grilling i «Gammelbjergin» etterpå. Barneforeninga som har møter på bedehuset ca. en gang i måneden, gir et godt tilbud til alle fra 4 år og oppover. Her er det stor aktivitet med andakt, lek, mat og utlodning. En stor takk til speiderne som er med på aking og grilling, og lederne for barneforeninga som gjør en kjempejobb. Speiderne har møter på Rindal bedehus og ute i det fri ca. hver 14.dag. Menighetshytta Skarheim, Grønlivatnet og andre uteområder blir brukt til dagsog helgeturer. Speiderne er flinke til å dra på både kretsleirer og landsleir. Speiding er en flott aktivitet der det satses mye på fysisk aktivitet. Speiderne er et tilbud for de som går i 2.klasse og oppover. 6

7 DVD-en «Kirka mi» deles fortsatt ut til alle 6-åringene. Denne får de sammen med invitasjon til dagsleir på Gråhaugen i slutten av juni. Dagsleir er første smak av leirliv på Gråhaugen årstrinn får prøve overnatting også. Leiren går over tre dager årstrinn får invitasjon til tweens-leir. Den går også over 3 dager. I år overnatta vi ei natt ute i lavvo. Vi var kjempeheldige med været, så alle storkosa seg. De som tør å prøve seg på leir, kommer ofte tilbake år etter år. Vi ønsker oss derfor mange på dagsleir slik at rekrutteringa fortsetter. Dette er en morsom måte å lære og erfare hva tro er. De ca. 20 ungdomslederne som er med oss disse dagene på Gråhaugen, er GULL verdt. De driver leirene alene sammen med to voksne som har hovedansvaret. De har ei kurshelg i forkant, og noen av de eldste er med på planlegginga uka før leirene starter. Her har de et kjempegodt miljø. I 2012 hadde vi både deltakere og ungdomsledere fra Rindal menighet. Som en del av samarbeidet mellom menighet og skole, fikk 5. klasse besøk av prest og trosopplæringsmedarbeider etter at Bibelen ble mottatt i kirkene. De fikk samtidig invitasjon til to samlinger på Rindal bedehus med KODE B. Det møtte ikke så mange på bedehuset, men samlingene på skolen er kjempefine. Elevene viser stor interesse for Bibelens oppbyggelse og mange historier. Konfirmanter. Undervisningen foregår på Rindal Bedehus og i Rindal kirke like etter skoletid. Torsdag er vel innarbeidet som undervisningsdag. Elsa Jensvold har hovedansvar for konfirmantene sammen med soknepresten. Noe av undervisningen foregår på Søvasslia, der det er leir ei helg om høsten. Den blir avsluttet med ei gudstjeneste som konfirmantene har ansvar for. Dette er Rindal menighet sin gudsteneste denne søndagen, men stort sett består forsamlingen av foreldre som kommer for å hente sine håpefulle. 7

8 Fasteaksjon: Konfirmantene deltar hvert år med bøsseaksjon. I 2012 hadde vi besøk av 3 ungdommer som reiste rundt og fortalte om årets aksjon og om sitt besøk i et land der Kirkens Nødhjelp har et av sine prosjekter. En av dem representerte et av disse landene. De var opptatt av å formidle urettferdigheten som finnes i verden og hva vi kunne bidra med. I 2012 samlet Rindalskonfirmantene inn ,- kr. Utfordringer: I alt trosopplæringsarbeid er det å samle ungene den største utfordringen. Vi har mange god opplegg for alle aldersgrupper som er enkle å bruke. Mange frivillige gjør en stor innsats, men vi ser at det blir aldri for mange frivillige når det er så få ansatte.vi skulle gjerne sett at den aktive menigheten rekrutterte flere. Soknerådet inviterer hvert år 50-årskonfirmantene til gudstjeneste og middag. Kirkekaffe: Soknerådet har servert kirkekaffe i kirkebenken etter de aller fleste gudstjenestene i år. Et uformelt og enkelt tilbud om et sosialt møtested og en prat for de som ønsker det. Besøk/samtaler: Diakonen er tilgjengelig for samtale og besøk etter som behov blir meldt. Kontakt formidles via kirkekontoret. Soknepresten har vært på besøk og har faste andakter på sjukeheimen. Diakonen har også hatt noen andakter på Helsetunet i Rindal og har ved denne anledning gitt tilbud om individuelle samtaler. Andre tilbud diakonen arbeider med: I Rindal kirke har bønnekrukke vært tilgjengelig. Fra og med våren 2013 blir det også utplassert bønnekrukke i Øvre Rindal kapell. Her gis det mulighet for å skrive bønner på lapper som legges i krukka. Prest/liturg har ansvar for å makulere bønnelappene. Diakon er medlem i styret for Rindal frivilligsentral og deltar på styremøtene. Sammen med soknene i Surnadal gis det tilbud om PU-kveld for beboere på habiliteringsavdelingene (Litj-tunet og Midtgard) Forum for menighetsarbeid Diakon og diakonikontakter har samarbeidet i et felles forum sammen med trosopplærer og trosopplæringskontakter om det diakonale tilbudet. Det har vært et møte på våren og et på høsten. Soknene har oppnevnt en diakonikontakt og en trosopplæringskontakt hver. Kjellaug Foseide og Dagrun Løset har deltatt fra Rindal sokn i dette foraet. Dette har vært nyttig og inspirerende. 8

9 Gudstjenesteliv mm. Preika på nett: Lene prest legger ut preika på Trollheimsporten etter gudstjenesten, så kan alle lese, både de som ikke fulgte godt nok med i det som ble sagt - og de som av en eller annen grunn ikke var der. I det hele tatt er nett også blitt en prekestol og en kommunikasjonskanal for presten og kirken. bemanning med innsamlede midler. Biskopen har lagt fram ny gudstjenesteforordning, dvs. hvor mange gudstjenester det skal være hvor. Det er ikke lenger selvfølgelig med gudstjeneste hver søndag. Dette er både et spørsmål om kapasitet og etterspørsel. Prestevikarer er mangelvare. Vi er heldige som har gode «leke» medarbeidere som kan brukes til litt av hvert i menighetsarbeidet. I tida som kommer vil vi sannsynligvis bli nødt om å finansiere mer av den kirkelige Soknerådet har laget et framlegg til ny gudstjenesteliturgi (lokalordning). Hva slags gudstjenester vi skal ha, hvilke bønner vi skal bruke, om vi skal sitte eller stå, og hvor vi skal ha gudstjenester har vært drøftet i soknerådet. Dette forslaget skal prøves ut fram mot endelig vedtak på menighetsmøtet i Bildet er fra en fin dag med gudstjeneste påtørsåsløa. En av mange muligheter vi har. Det har vært flere kurs/møter for stab og sokneråd med opplæring i det å lage gode gudstjenester. Bl.a var det helgekurs med Kristin Solli Skøien i mars. Kyrkjebladet: Kyrkjeblad for indre Nordmøre kommer ut med 6 nummer hvert år, med informasjon om det som foregår i menighetene og annet stoff. Bladet fulldistribueres. Kirkemusikalsk arbeid i Rindal 2012 Kirkemusikk Salt & pepper Barnekoret Salt & pepper består av for tiden 18 medlemmer, og de øver hver fredag kl i Rindal bedehus med innlagt frukt- og kjekspause. Det siste kvarteret er forbeholdt 9

10 «pepperkorna», altså de eldste kormedlemmene, hvor de får anledning til å prøve seg på litt vanskeligere repertoar. I løpet av 2012 var de med på 2 sangkvelder i Rindal bedehus, opptrådde 1. mai på eldresenteret og 17. mai på gudstjeneste i Rindal kirke, samt på andre gudstjenester i Rindal. Hvert semester jobber koret med en musikal. Våren 2012 framførte de «Å, så vakkert», og på høsten julemusikalen «Gabrielle». Koret ledes av kantor Daniel Bjørlo og menighetspedagog Bodil Kvam Aasbø. I disses permisjonsfravær har Espen Selbæk og Elsa Jensvold steppet inn. Ungdomsbandet JR Bandet består av 5 medlemmer i alderen år, som øver fredager på Rindal bedehus kl Våren 2012 var de med på Tomasmesse i Rindal kirke 26. februar, samt deltok på sangkveld på Rindal bedehus den 8. mai. Ungdomsbandet hadde ingen øvelser høsten Øvrige konserter 3. mars holdt Dina Misund, med band, konsert i Rindal kirke. I tillegg til deltok også Jo Sverre Sande. Kantorvikar Espen Selbæk holdt kirkekveld i Rindal kirke 21. november, med fokus på ny liturgi. Det var også allsang av gamle og nye salmer. Daniel Rene Bjørlo er nå fast ansatt som kantor i Rindal 100% stilling, men har fått innvilget studiepermisjon fram til han er ferdig med mastergraden sin. Espen Selbæk (bildet t.v.) har vært vikar for Daniel høsten Daniel og Espen har hatt en en god hånd med i det meste som skjer på musikkfronten. Sangkvelder: Det har vært arrangert en kveld om den nye liturgien i Rindal kirke og 2 sangkvelder på Rindal bedehus, Ungdomsbandet JR og Salt & pepper inviterte til sangkveld hvor de framførte sanger både 10

11 hver for seg og sammen. I tillegg ble det allsang akkompagnert av husbandet. Som vanlig var det julekonsert med lokale aktører i Rindal kirke, siste fredag før julaften som har vært tradisjonen gjennom mange år. 21. desember var den tradisjonelle julekonserten i Rindal kirke, med innslag av blant annet Blæst n, Kor Gøttj og Salt & pepper. I tillegg var kantor og kontratenor Øystein Løvli invitert til å synge solo, og duett sammen med Espen Selbæk. Misjonsprosjekt Rindal menighet har samarbeidsavtale med Det Norske Misjonsselskap, og støtter et prosjekt. Dette er landsbyutvikling i Nonno, Etiopia. NMS melder om gode resultat. Det er en egen hjemmeside for prosjektet der en kan følge med det som skjer ute i marken. 11

12 Statistikk Dåp: 25 ble døpt i kirkene i Rindal i 2012, av disse var 19 bosatt i soknet. Konfirmasjon: 24 konfirmanter sto for presten i mai. Vigsel: 4 kirkelige giftermål ble inngått. Gravferder/jordpåkastelser: 27 Gudstjenesteliv: Det ble avholdt 41 gudstjenester, hvorav 4 var gudstjenester som ble avholdt utenom søn- og helligdager. 13 av dem hadde nattverd, der til sammen 267 gikk til benyttet seg av tilbudet. Totalt antall deltakere ved gudstjenestene i 2012 var barn fikk 4-årsbok og klassinger fikk utdelt bibel i kirken. Årsaken til det høye antallet var at det ble delt ut bibler både vår og høst, altså til to årskull. Innsamlinger: Ved ofring/kollekt i kirkene ble det samlet inn kr. Av dette kr til egen virksomhet. Til menighetens givertjeneste ble det samlet inn kr. Andre innsamlinger: 9287 kr Vedlegg ØKONOMI 12

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet

Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 16. årgang nr. 3-2011 «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Informasjon

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Side2 Regionleders hjørne Områdestevne med overraskelse Side 3 De skal gje dei mat Side 4 Program for regionsstevnet

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

menighetsblad NR.3 God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA

menighetsblad NR.3 God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA menighetsblad NR.3-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy, Teie og

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

SPESIALNR. Moflata fra side 4. Herøya fra side 9. Skotfoss fra side 13. Bøle fra side 14

SPESIALNR. Moflata fra side 4. Herøya fra side 9. Skotfoss fra side 13. Bøle fra side 14 SPESIALNR. Moflata, Skotfoss, Bøle og Herøya Misjonskirker Nr. 3 sept./okt. 2010 Moflata fra side 4 Herøya fra side 9 Skotfoss fra side 13 Bøle fra side 14 Der du bor Grenland Levende nærmiljø Barn og

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Menighetsbladet. for Ski og Kråkstad NR. 1-2014. Kråkstad kirke 1814-2014 side 5. Huset side 6. Intervju med Hans Underland side 11

Menighetsbladet. for Ski og Kråkstad NR. 1-2014. Kråkstad kirke 1814-2014 side 5. Huset side 6. Intervju med Hans Underland side 11 INFORMASJON Menighetsbladet for Ski og Kråkstad NR. 1-2014 Kråkstad kirke 1814-2014 side 5 Huset side 6 Intervju med Hans Underland side 11 LEDER Vi har alltid et valg? J. Kristian Bjerke I løpet av fjoråret

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52 Bragernes Menighetsblad Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Foto: Bent A. Møller I dette nummer: Til ettertanke Kristin Fæhn Menighetsrådet og dets virksomhet

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer