Årsmelding Rindal sokneråd 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Rindal sokneråd 2012"

Transkript

1 Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Da er det tid for ny årsmelding for Rindal sokneråd. Det er mye å forholde seg til for soknerådet for tida, med usikkerhet rundt forholdet mellom stat og kirke, ny lokal gudstjenesteordning, trosopplæringsreform, bemanning og mye mer. Men midt i alt dette opplever jeg at medlemmene i soknerådet er opptatt av at kirken i vid forstand skal være et godt sted å komme til for alle. Soknerådet har et spesielt ansvar for å legge til rette for at den kristne arven skal føres videre hos oss. Likevel er det ingen som kan fritas for ansvar for å bringe det beste vi vet videre til kommende slekter. Lykke til i dette arbeidet alle sammen! Kjellaug Foseide, leder i Rindal sokneråd Vedtatt av Rindal sokneråd

2 Administrasjon 1.1. Sokneråd I 2012 hadde Rindal sokneråd følgende sammensetning: Medlemmer Kjellaug Foseide, leder Tove Flåtten, nestleder Leif Ove Grytbakk, sekretær Edit Solheim Landsem, medlem Dagrun Løset, medlem Johan Helgetun, medlem Elsa Oddrun Jensvold, medlem Solfrid Jensvold, medlem (permisjon 1 år fra 1. august) Lene Gåsvatn (sokneprest) Ola T. Heggem (kommunens representant i fellesrådssaker) Varamedlemmer: Varamedlemmer: Geir Allan Sæther (1. vara, tatt inn som fast medlem i Solfrid Jensvolds sted fra 1. august) Sigmund Moen Trønsdal (2. vara) Nils Ingar Halgunset (3. vara) Marie Karin Rønningsbakk (4. vara) Mary Ranheim (5. vara) I 2012 har det vært 8 soknerådsmøter og 3 felles møter med de andre soknerådene i Surnadal og Halsa i forbindelse med innføring av gudstjenestereform, skillet mellom stat og kirke, samt prestesituasjonen i samarbeidsområdet. Rindal sokneråd har behandlet 38 saker. Soknerådet har mellom annet behandlet disse SAKENE: Ny gudstjenesteforordning. Frivilligkveld. Valg av div. utvalg og kontaktpersoner. Skarheim. Plan for konfirmantopplæringen. Statutter for kyrkjebladet. Trosopplæringsreform valg av nytt trosopplæringsmateriell. Servicebygg ved Øvre Rindal kapell. Budsjett og regnskap. Tilsetting av kirketjener (Ky Ad). Valg av medlemmer til KA landsråd. Gudstjenestereformen. Kirke/Stat - nye relasjoner. Rindal sokneråd Fra venstre: Ola T. Heggem (kommunens representant), Elsa Oddrun Jensvold, Geir Allan Sæther (1.vara), Kjellaug Jorid Foseide (leder), Leif Ove Grytbakk, Mary Ranheim (5.vara), Tove Flåtten (nestleder), Johan Helgetun og Solfrid Jensvold. Dagrun Løset og Edith Solheim Landsem er medlemmer, men var ikke tilstede da bildet ble tatt. 2

3 Ansatte Stilling Stillingsinnehaver Stillingsstørrelse Ansettelsesår Sekretær Sokneprest Jenny Marie Settemsdal Lene Gåsvatn 30% 100% Kirkeverge Ingeborg Nordlund 30% 1993 Kantor Daniel Bjørlo (permisjon høsten 2012) Espen Selbæk (vikar) Menighetspedagog Bodil Kvam Aasbø Vikar Elsa Jensvold 100% % (i hele omr.) 50% (i hele omr.) Diakon Kirketjener Kirsti Elise Hjørnevik (studiepermisjon høsten 2012) Aud Brynhild Indset (vikar) Einar Lillegård Jan Brødreskift 10% (80% hele omr.) 50% 50% Vi er glad for vår trofaste medhjelper Ola Sæther i Rindal kirke og de frivillige klokkerene i begge kirker. En ordning som har engasjert 15 frivillige medarbeidere. Ny kirketjener i 50% Jan Brødreskift tok over 50% stilling som kirketjener/kirkevaktmester fra 1. mars. Han har allsidig erfaring og har vært borti så mangt, og i løpet av året har han bl.a. tatt maskinførerkurs og kan dermed også grave graver for oss. Gullklokke og 50% AFP Einar Lillegård har vært en trofast og god kirketjener i mange år. Han har fått gullklokke for lang og tro tjeneste. Data Vi kjøper datatjenester hos Kirkedata i Hjørungavåg. Det er mange fagprogrammer med mye nytt å lære for oss alle. Det gjelder både saksbehandling, elektronisk kirkebok, gravarkiv, hjemmesider med mer. Til å hjelpe oss har vi hatt god hjelp av «høttrindaling» Kåre Myraunet, som også har hatt flere kursdager med staben om bruk av flere av de kirkelige programmene. Sekretær Jenny Marie har også vært i Molde og Oslo på kurs. Regnskap Bergen Kirkelige fellesråd har regnskapsføringen for oss. I forbindelse med dette har det vært opplæring i bruk av elektronisk anvisning og nytt økonomisystem generelt. Det brukes et økonomisystem som heter Axapta. Alle faktura blir scannet, kontert og anvist over nett. 3

4 Kirker Rindal kirke Det største vedlikeholdsarbeidet som er gjort ved Rindal kirke i år, er at det er drenert og lagt singel rundt hele kirken, for å unngå at det blir fukt nederst på kirka. Ellers er det kjøpt inn nytt kamera og mikrofoner til kirken. Det ble innført nye frekvenser for «mygg-mikrofoner», noe som resulterte i at vi måtte investere i nye mygger. Det har vært en del problemer med lyden i Rindal kirke siste året, vi håper nå problemet er løst. Forsterker var inne til reparasjon, og det ble funnet fukt inne i den. Det har vært en runde for å se på potensiell brannfare i kirkene sammen med brannmester, i etterkant av dette er det satt ut slukkebokser i sikringsskapene i begge kirker. Det har også vært en del oppryddingsarbeid etter fjorårets storprosjekt med omlegging av taket. På bildet tester kirke- og kirkegårdsansvarlig i soknerådet Johan Helgetun og kirketjener Jan ut en nyoppfunnet spikerplukker. Øvre Rindal kapell I kapellet har det blitt malt om dåpssakristi og handikap-wc. Panelet hadde tørket og gått fra hverandre slik at det ikke lenger var fint å se på. Det er også utført en del annet mindre vedlikeholdsarbeid som f. eks malingsflikking, skifte av noen knuste vindusruter og det er satt inn ny do som bruker mindre vann, slik at vi forhåpentligvis slipper å tømme kummen så ofte. Også i kapellet er det innkjøpt ny mikrofon med hodebøyle til presten. Orgelet er blitt stemt. På bildet er kantor Daniel Bjørlo. 4

5 Kirkegårder Også i år har det vært vårdugnader ved begge kirkegårdene. Vi er glade for at så mange er villige til å ta i et tak for at det skal bli fint på kirkegårdene. Ellers har det vært kostet på litt ekstra med kantskæring og grus på grusganger, samt tatt et tak med å utbedre parkeringsplassen, men vi ønsker oss fortsatt asfalt inn mot muren. I sommer hadde vi besøk som voldte oss litt ekstra bekymring, det viste seg å være rådyr som kom på nattlig besøk. De rotet og koste seg med å spise blomster fra gravene. Det at vi nå har to kirketjenere i Rindal gjør det enklere med ferieavviklingen, i tillegg er det et godt samarbeid mellom Rindal og Surnadal om sommervedlikehold på kirkegårdene. Om sommeren arbeider kirketjenerene i kontinuerlig team over hele samarbeidsområdet. Vi har inngått en ny 5-årsavtale med Karen Oddnys heim- og hagetenester om stell av legatgraver. Priser og oversikt over tjenestetilbudet som foreligger er å finne på kirkens hjemmesider, Hjemmesiden kommuniserer med kirkegårdsprogrammene vi bruker. Dette betyr at det er åpent for alle å søke på en del data som ligger inne når det gjelder gravlagte på kirkegården. Det er også mulig å finne ut når og hvor det skal være begravelser. 5

6 Trosopplæring og diakoni Hvert barn starter sin trosopplæring ved å bli tatt med til dåpssamtale sammen med mamma og pappa. Her skapes første kontakt med menigheten. Ved dåpshandlingen i kirken blir ansvaret for bønn og opplæring gitt til alle medlemmer. Barna er dermed omgitt av Guds kjærlighet og menighetens omsorg. Åpent lekested er et tilbud til barn sammen med en voksen på Rindal bedehus. Først og fremst med tanke på de som er hjemme i barselpermisjon, men også andre som er hjemme med barn i førskolealder. I 2012 har det vært åpent hus ca. annenhver onsdag fra Dette er et samarbeid med frivilligsentralen. Elsa Jensvold har hatt hovedansvaret for tiltaket sammen med en frivillig fra frivilligsentralen. Babysang er et fellestilbud med Surnadal. Det foregår på formiddagen i kjelleren på Kyrkjelydshuset på Skei, og er et tilbud til barn i alderen 0-1 år sammen med en voksen. Kontakten blir videreført gjennom invitasjon til å motta 4-årsboka i kirka, med aking og grilling i «Gammelbjergin» etterpå. Barneforeninga som har møter på bedehuset ca. en gang i måneden, gir et godt tilbud til alle fra 4 år og oppover. Her er det stor aktivitet med andakt, lek, mat og utlodning. En stor takk til speiderne som er med på aking og grilling, og lederne for barneforeninga som gjør en kjempejobb. Speiderne har møter på Rindal bedehus og ute i det fri ca. hver 14.dag. Menighetshytta Skarheim, Grønlivatnet og andre uteområder blir brukt til dagsog helgeturer. Speiderne er flinke til å dra på både kretsleirer og landsleir. Speiding er en flott aktivitet der det satses mye på fysisk aktivitet. Speiderne er et tilbud for de som går i 2.klasse og oppover. 6

7 DVD-en «Kirka mi» deles fortsatt ut til alle 6-åringene. Denne får de sammen med invitasjon til dagsleir på Gråhaugen i slutten av juni. Dagsleir er første smak av leirliv på Gråhaugen årstrinn får prøve overnatting også. Leiren går over tre dager årstrinn får invitasjon til tweens-leir. Den går også over 3 dager. I år overnatta vi ei natt ute i lavvo. Vi var kjempeheldige med været, så alle storkosa seg. De som tør å prøve seg på leir, kommer ofte tilbake år etter år. Vi ønsker oss derfor mange på dagsleir slik at rekrutteringa fortsetter. Dette er en morsom måte å lære og erfare hva tro er. De ca. 20 ungdomslederne som er med oss disse dagene på Gråhaugen, er GULL verdt. De driver leirene alene sammen med to voksne som har hovedansvaret. De har ei kurshelg i forkant, og noen av de eldste er med på planlegginga uka før leirene starter. Her har de et kjempegodt miljø. I 2012 hadde vi både deltakere og ungdomsledere fra Rindal menighet. Som en del av samarbeidet mellom menighet og skole, fikk 5. klasse besøk av prest og trosopplæringsmedarbeider etter at Bibelen ble mottatt i kirkene. De fikk samtidig invitasjon til to samlinger på Rindal bedehus med KODE B. Det møtte ikke så mange på bedehuset, men samlingene på skolen er kjempefine. Elevene viser stor interesse for Bibelens oppbyggelse og mange historier. Konfirmanter. Undervisningen foregår på Rindal Bedehus og i Rindal kirke like etter skoletid. Torsdag er vel innarbeidet som undervisningsdag. Elsa Jensvold har hovedansvar for konfirmantene sammen med soknepresten. Noe av undervisningen foregår på Søvasslia, der det er leir ei helg om høsten. Den blir avsluttet med ei gudstjeneste som konfirmantene har ansvar for. Dette er Rindal menighet sin gudsteneste denne søndagen, men stort sett består forsamlingen av foreldre som kommer for å hente sine håpefulle. 7

8 Fasteaksjon: Konfirmantene deltar hvert år med bøsseaksjon. I 2012 hadde vi besøk av 3 ungdommer som reiste rundt og fortalte om årets aksjon og om sitt besøk i et land der Kirkens Nødhjelp har et av sine prosjekter. En av dem representerte et av disse landene. De var opptatt av å formidle urettferdigheten som finnes i verden og hva vi kunne bidra med. I 2012 samlet Rindalskonfirmantene inn ,- kr. Utfordringer: I alt trosopplæringsarbeid er det å samle ungene den største utfordringen. Vi har mange god opplegg for alle aldersgrupper som er enkle å bruke. Mange frivillige gjør en stor innsats, men vi ser at det blir aldri for mange frivillige når det er så få ansatte.vi skulle gjerne sett at den aktive menigheten rekrutterte flere. Soknerådet inviterer hvert år 50-årskonfirmantene til gudstjeneste og middag. Kirkekaffe: Soknerådet har servert kirkekaffe i kirkebenken etter de aller fleste gudstjenestene i år. Et uformelt og enkelt tilbud om et sosialt møtested og en prat for de som ønsker det. Besøk/samtaler: Diakonen er tilgjengelig for samtale og besøk etter som behov blir meldt. Kontakt formidles via kirkekontoret. Soknepresten har vært på besøk og har faste andakter på sjukeheimen. Diakonen har også hatt noen andakter på Helsetunet i Rindal og har ved denne anledning gitt tilbud om individuelle samtaler. Andre tilbud diakonen arbeider med: I Rindal kirke har bønnekrukke vært tilgjengelig. Fra og med våren 2013 blir det også utplassert bønnekrukke i Øvre Rindal kapell. Her gis det mulighet for å skrive bønner på lapper som legges i krukka. Prest/liturg har ansvar for å makulere bønnelappene. Diakon er medlem i styret for Rindal frivilligsentral og deltar på styremøtene. Sammen med soknene i Surnadal gis det tilbud om PU-kveld for beboere på habiliteringsavdelingene (Litj-tunet og Midtgard) Forum for menighetsarbeid Diakon og diakonikontakter har samarbeidet i et felles forum sammen med trosopplærer og trosopplæringskontakter om det diakonale tilbudet. Det har vært et møte på våren og et på høsten. Soknene har oppnevnt en diakonikontakt og en trosopplæringskontakt hver. Kjellaug Foseide og Dagrun Løset har deltatt fra Rindal sokn i dette foraet. Dette har vært nyttig og inspirerende. 8

9 Gudstjenesteliv mm. Preika på nett: Lene prest legger ut preika på Trollheimsporten etter gudstjenesten, så kan alle lese, både de som ikke fulgte godt nok med i det som ble sagt - og de som av en eller annen grunn ikke var der. I det hele tatt er nett også blitt en prekestol og en kommunikasjonskanal for presten og kirken. bemanning med innsamlede midler. Biskopen har lagt fram ny gudstjenesteforordning, dvs. hvor mange gudstjenester det skal være hvor. Det er ikke lenger selvfølgelig med gudstjeneste hver søndag. Dette er både et spørsmål om kapasitet og etterspørsel. Prestevikarer er mangelvare. Vi er heldige som har gode «leke» medarbeidere som kan brukes til litt av hvert i menighetsarbeidet. I tida som kommer vil vi sannsynligvis bli nødt om å finansiere mer av den kirkelige Soknerådet har laget et framlegg til ny gudstjenesteliturgi (lokalordning). Hva slags gudstjenester vi skal ha, hvilke bønner vi skal bruke, om vi skal sitte eller stå, og hvor vi skal ha gudstjenester har vært drøftet i soknerådet. Dette forslaget skal prøves ut fram mot endelig vedtak på menighetsmøtet i Bildet er fra en fin dag med gudstjeneste påtørsåsløa. En av mange muligheter vi har. Det har vært flere kurs/møter for stab og sokneråd med opplæring i det å lage gode gudstjenester. Bl.a var det helgekurs med Kristin Solli Skøien i mars. Kyrkjebladet: Kyrkjeblad for indre Nordmøre kommer ut med 6 nummer hvert år, med informasjon om det som foregår i menighetene og annet stoff. Bladet fulldistribueres. Kirkemusikalsk arbeid i Rindal 2012 Kirkemusikk Salt & pepper Barnekoret Salt & pepper består av for tiden 18 medlemmer, og de øver hver fredag kl i Rindal bedehus med innlagt frukt- og kjekspause. Det siste kvarteret er forbeholdt 9

10 «pepperkorna», altså de eldste kormedlemmene, hvor de får anledning til å prøve seg på litt vanskeligere repertoar. I løpet av 2012 var de med på 2 sangkvelder i Rindal bedehus, opptrådde 1. mai på eldresenteret og 17. mai på gudstjeneste i Rindal kirke, samt på andre gudstjenester i Rindal. Hvert semester jobber koret med en musikal. Våren 2012 framførte de «Å, så vakkert», og på høsten julemusikalen «Gabrielle». Koret ledes av kantor Daniel Bjørlo og menighetspedagog Bodil Kvam Aasbø. I disses permisjonsfravær har Espen Selbæk og Elsa Jensvold steppet inn. Ungdomsbandet JR Bandet består av 5 medlemmer i alderen år, som øver fredager på Rindal bedehus kl Våren 2012 var de med på Tomasmesse i Rindal kirke 26. februar, samt deltok på sangkveld på Rindal bedehus den 8. mai. Ungdomsbandet hadde ingen øvelser høsten Øvrige konserter 3. mars holdt Dina Misund, med band, konsert i Rindal kirke. I tillegg til deltok også Jo Sverre Sande. Kantorvikar Espen Selbæk holdt kirkekveld i Rindal kirke 21. november, med fokus på ny liturgi. Det var også allsang av gamle og nye salmer. Daniel Rene Bjørlo er nå fast ansatt som kantor i Rindal 100% stilling, men har fått innvilget studiepermisjon fram til han er ferdig med mastergraden sin. Espen Selbæk (bildet t.v.) har vært vikar for Daniel høsten Daniel og Espen har hatt en en god hånd med i det meste som skjer på musikkfronten. Sangkvelder: Det har vært arrangert en kveld om den nye liturgien i Rindal kirke og 2 sangkvelder på Rindal bedehus, Ungdomsbandet JR og Salt & pepper inviterte til sangkveld hvor de framførte sanger både 10

11 hver for seg og sammen. I tillegg ble det allsang akkompagnert av husbandet. Som vanlig var det julekonsert med lokale aktører i Rindal kirke, siste fredag før julaften som har vært tradisjonen gjennom mange år. 21. desember var den tradisjonelle julekonserten i Rindal kirke, med innslag av blant annet Blæst n, Kor Gøttj og Salt & pepper. I tillegg var kantor og kontratenor Øystein Løvli invitert til å synge solo, og duett sammen med Espen Selbæk. Misjonsprosjekt Rindal menighet har samarbeidsavtale med Det Norske Misjonsselskap, og støtter et prosjekt. Dette er landsbyutvikling i Nonno, Etiopia. NMS melder om gode resultat. Det er en egen hjemmeside for prosjektet der en kan følge med det som skjer ute i marken. 11

12 Statistikk Dåp: 25 ble døpt i kirkene i Rindal i 2012, av disse var 19 bosatt i soknet. Konfirmasjon: 24 konfirmanter sto for presten i mai. Vigsel: 4 kirkelige giftermål ble inngått. Gravferder/jordpåkastelser: 27 Gudstjenesteliv: Det ble avholdt 41 gudstjenester, hvorav 4 var gudstjenester som ble avholdt utenom søn- og helligdager. 13 av dem hadde nattverd, der til sammen 267 gikk til benyttet seg av tilbudet. Totalt antall deltakere ved gudstjenestene i 2012 var barn fikk 4-årsbok og klassinger fikk utdelt bibel i kirken. Årsaken til det høye antallet var at det ble delt ut bibler både vår og høst, altså til to årskull. Innsamlinger: Ved ofring/kollekt i kirkene ble det samlet inn kr. Av dette kr til egen virksomhet. Til menighetens givertjeneste ble det samlet inn kr. Andre innsamlinger: 9287 kr Vedlegg ØKONOMI 12

ÅRSMELDING RINDAL SOKN

ÅRSMELDING RINDAL SOKN ÅRSMELDING RINDAL SOKN ADMINISTRASJON Sokneråd I 2014 hadde Rindal sokneråd følgende sammensetning: Medlemmer Kjellaug Foseide, leder Tove Flåtten, nestleder Leif Ove Grytbakk, sekretær Edit Solheim Landsem,

Detaljer

Årsmelding Rindal sokneråd

Årsmelding Rindal sokneråd Årsmelding Rindal sokneråd 2010 Innhold: 1. Administrasjon 2. Kirker 3. Kirkegårder 4. 4.2. Barnehage skule kyrkje-samarbeid. Vedtatt av Rindal sokneråd 1. Administrasjon 1.1. Sokneråd I 2010 hadde Rindal

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Plan for konfirmantåret 2015-2016 i Rindal sokn

Plan for konfirmantåret 2015-2016 i Rindal sokn Plan for konfirmantåret 2015-2016 i Rindal sokn Utarbeidet av Elsa Jensvold i Mål Formålet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Årsmelding. Sørfold menighet

Årsmelding. Sørfold menighet Årsmelding 2008 Sørfold menighet Generelt Hvert år har sitt særpreg i menigheten. Året som nå er gått over i historien var et jubileumsår for Røsvik kirke. Kirka fylte 125 år og vi hadde mange arrangementer

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET 2008 1 1. Kirka i sentrum visjoner for Domkirken menighet Domkirken menighet ønsker å videreutvikle sin profil som en aktiv, åpen og inkluderende sentrumskirke for

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Rindal Sanitetsforening

ÅRSMELDING 2015 Rindal Sanitetsforening ÅRSMELDING 2015 Rindal Sanitetsforening Styret har i 2015 bestått av: Leder: Marte Iren Langø Nestleder: Kari Moe Sekretær: Anne Skjølsvold Styremedlemmer: Mie Sandø Anne Grete Løfald Elsa Jensvold Inger

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd

Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd 1. FELLESRÅDET / MENIGHETSRÅDET. Fellesrådet / Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Leder: Kristin Øverli Nestleder: Gudrun Bjørka

Detaljer

Kirkemusikk i Ålgård menighet

Kirkemusikk i Ålgård menighet Kirkemusikk i Ålgård menighet - Lokal plan- vedtatt av Ålgård Menighetsråd, oktober 2015 INNHOLD: 1. Innledning. s. 2 2. Ulike ansvarsnivå s. 2 3. Tverrgående perspektiv. s. 3 4. Hovedmål. s. 3 4.1 Gudstjenester

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FORELDRE OG KONFIRMANTER I TRONDENES SKOLEÅRET 2014/2015 Velkommen til konfirmasjonstida i Trondenes menighet år 2014/2015 Hjertelig velkommen som

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010.

Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010. Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010. Orkdal menighetsråd har i 2010 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Ann Kristin Stølhaug,

Detaljer

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013.

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013. Kvinesdal Kirkelige Fellesråd Årsrapport 2012 Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte. mars 2013 i sak 5/2013. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2012 A Visjon for virksomheten B Sammensetning og

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009.

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Virksomheten i en menighet er sammensatt av en rekke faste arrangementer og tiltak. Gudstjenester og kirkelige handlinger er bundet i formen gjennom fastsatte liturgier.

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Den norske kirke Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Lurer du? Årets sommerferie nærmer seg og du er ferdig med 8. klasse. Når du etter ferien begynner i 9. klasse, er du i alderen for konfirmasjon.

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. VEDLEGG TIL BKF SAK 23/2014 2014/40 Deling av Bodin sokn Utredning Spørsmålet om deling av Bodin sokn har pågått i mange år. og menighetsmøtet har senest behandlet saken i 2014. Søknad fra menighetsrådet

Detaljer

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Vår visjon: Vi bygger kirke! Ungdomskoret på adventskonserten Vi tror at vår visjon også er Guds visjon for arbeidet på Haukås. Gud bygger sin kirke, vi er hans medarbeidere.

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 TUNHEIM KFUK/KFUM TANUM MENIGHET Barn 0-8 år Dåp/dåpssamtale Velkommen til dåp! Når vi bærer et barn til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg

Detaljer