Program. Innleiing v/ Elise Lunde, Presentasjon av firma og tilsette

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program. Innleiing v/ Elise Lunde, Presentasjon av firma og tilsette"

Transkript

1 Program Innleiing v/ Elise Lunde, Presentasjon av firma og tilsette Kveldsmat Elektroniske bilag v/ Ingeborg Ueland og Elise Lunde Min Side v/ Kjell Augestad Handtering av bilag v/ Solgunn R. Madland Fakturering Purring/inkasso - Remittering v/ Ragna Nordbø Tilbakemelding - Tips, ris, ros og forslag til andre tenester Siste nytt fra lønnsområdet. v/ Gunbjørg Handeland Endra innleveringsrutiner frå 2015 Ynskje om en fast utbetalingsdato for våre lønnskunder Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 1

2 Innleiing Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 2

3 Elektronisk informasjonsformidling Papir er på vei ut Eksempel Dataflyt i landbruket, Tine, Nortura, Gartnerhallen Inngående fakturaer kva med dei? Frå statlige virksomheter godtar ikkje papirfakturaer Frå Kommunale virksomheter godtar ikkje papirfakturaer

4 Autotrans (EHF) Utveksling av elektroniske transaksjoner.

5

6

7 Autotrans fordeler Inngående EHF-fakturaer hentes direkte inn i Duett - uten papir eller skanning Spar tid og ressurser - enklere saksbehandling (attestering, godkjenning, oppfølging) Du får betalt fakturaer med kort kredittid innen fristen, og slipper dermed purringer, renter og gebyrer Sparer porto, konvolutt, papir og tid ved utsending EHF-faktura er umiddelbart tilgjengelig hos mottaker - ingen postforsinkelse

8 Erstatt permene med elektroniske bilag

9 Hvordan Elektronisk - ta bilde av bilaget med smartphone - bruk skanner - Videresend PDF fakturaer Send - via e-post - via dropbox

10 Fordeler Enklere hverdag mindre papir - regnskapet er alltid tilgjengelig Mer oppdatert regnskap - fullt integrert med økonomisystemet Spar miljøet elektronisk arkivering

11 Ett eksempel 1. Noter nødvendig informasjon på bilaget 2. Legg bilaget inni riktig mappe i Dropbox -betalt - ikke betalt - 3. Ved remittering/betaling av regninger - attestasjonsnivå 4. Tilgang via minside

12 Husk Bilagene må være lagret på lagringsmedium i Norge - Dropbox og Google Disk er ikke lokalisert i Norge - DVD, harddisk eller norsk, nettbasert lagringstjeneste Sikkerhetskopi - Lagret på annet geografisk sted enn hovedlagringsplassen Mulighet for å skrive ut de neste 10 årene

13 Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 13

14 Min Side Registrering Legge inn ordre Skrive ut faktura Oppslag på reskontro/kunder Rådgiving Presentasjon av rekneskapen Grafiske rapportar Oppslag på nøkkeltall 24/7 Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 14

15 Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 15

16 Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 16

17 Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 17

18 MIN SIDE Prisar: Pr. mnd. 200,- + mva Inkl. Etablering/tilknytting DUETT Oppretting av 10 kunder / 10 varer Evt. tillegg for opplæring ein til ein DUETT pris og tilpassing etter kundens behov Demonstrasjon Tysdag 2. desember kl 13 Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 18

19 Bilagshåndtering Reduksjon av kostnader i regnskapet starter på kontoret hjemme! Hvordan er regnskapsførers hverdag i bilagshåndteringen? Hva er våre utfordringer? Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 19

20 Bilagshåndtering 1. Skill mellom virksomhetens økonomi og privatøkonomi Ha egen konto til drift Ikke bruk virksomhetens konto til fortløpende privat bruk. Ved overføring til privat, bruk et rundt beløp for eksempel en eller to ganger pr mnd 2. Ved kontantsalg,- tell opp daglig 3. Ha oversikt over bilagene dine Ha en egen perm for bilag Sorter etter fakturadato Før på betalings-/trekkdato Lever alltid originalbilag, ikke bare purringen Ved betaling fra annen konto enn drift, før dette på fakturaen Husk å levere dokumentasjon på efaktura Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 20

21 Bilagshåndtering 1. Gå gjennom kontoutskriften før innlevering Syns du dette tar mye tid, vil det for regnskapsføreren din ta dobbelt så lang tid! Pass på at betalingene/transaksjonene har en faktura eller kvittering som følger med regnskapet. 2. Alle kvitteringer på kontantkjøp må attesteres Se oppstilling nedenfor, som viser i hvilke tilfeller kjøper og selger må attestere Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 21

22 Bilagshåndtering Kontante salg/kjøp Selgers dokumentasjon Kjøpers dokumentasjon Merknad 1. Kjøp over kr inkl. mva beregnet for videresalg eller direkte innsatsfaktor Ja Ja 2. Drivstoff i person- eller varetransport Ja Ja 3. Kontantvederlaget er på minst kr inkl. mva. Ja Ja 4. Andre kjøp over kr inkl mva. betalt med den bokføringspliktiges betalingskort 5. Andre kjøp over kr inkl. mva betalt med kontanter 6. Andre kjøp inntil kr inkl. mva. betalt med kontanter Nei Nei Del av kortnummer fremgår av salgsdokumentet Nei Ja Selger påfører kjøpers navn og signerer/stempler Nei Nei Kjøper påfører formål eller bruksområde, daterer og signerer 7. Andre kjøp enn 1, 2 eller 3 foretatt av ansatte (utlegg) Nei Nei Utleggsoppstilling med formål eller bruksområde vedlagt kvitteringer Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 22

23 Bilagshåndtering 1. Ved tjenestereiser,- lag oppstilling over reisene Husk dokumentasjon som følger med oppstillingen 2. Elektronisk innlevering av bilag Mulig å ta bilde av kvittering Krav til kvalitetssikring Bortfall av dokumentasjon av originalbilag fra Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 23

24 Fakturering Purring/inkasso - Remittering Fakturering: Krav om innhald, utsjåande og tidspunkt for fakturering. Kan fakturera via vårt program (Duett) eller via «Min side». Me kan fakturere for deg. Fordel: Alltid oppdatert programvare Purring/inkasso: Vi kan purre for deg, uavhengig av om du fakturerer hos oss. 1 purring. Så sender me eventuelt saka over til vårt inkassoselskap (Alfa-Inkasso) utan kostnader for deg. Remittering: Betale regninger for deg (frå din konto). Bare aktuelt dersom det er ryddig økonomi, og penger på konto til ei kvar tid. Dette pga me har ikkje lov å prioritere kven som skal betalast først og sist. Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 24

25 Forsikring gjennom NAV Sjølvstendig næringsdrivande (ikkje ansatt) Sykepengegrunnlaget er gjennomsnittlig pensjonsgjevande inntekt 3 siste år. Kan velge mellom: 65% dekning av grunnlag fra 1-16 dag 1,8% av grunnlag 100% dekning av grunnlag fra 17. dag 2,8% av grunnlag 100% dekning av grunnlag fra første sykefraværsdag 9,3% av grunnlag Forsikring for sykepenger i arbeidsgiverperioden: Lønnsgrunnlag foregåande år må ikkje overstige 40 ganger grunnbeløpet (gjennomsnitt 2013 kr ,-) Lønnsgrunnlag kr ,- (utbetaling til arbeidstakere) Premien er 1,2% av lønnsgrunnlaget. Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 25

26 Siste nytt fra lønnsområdet A-ordningen starter A-ordningen går kort sagt ut på at fem skjemaer samles i ett felles skjema. Dette nye skjemaet har fått navnet a-meldingen, og skal leveres for hver måned hvor foretaket har utbetalt lønn eller er registrert med ansatte. Skjemaer som utgår Skatteetaten har tre skjemaer som fra og med inntektsåret 2015 utgår. Dette er terminoppgave for arbeidsgiveravgift og skattetrekk (RF-1037), årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv LTO (RF-1025) og lønns- og trekkoppgavene (RF-1015). Siste gang disse skjemaene brukes er i januar 2015, og da for henholdsvis 6. termin 2014 (førstnevnte) og året Fra NAV forsvinner melding om arbeidsforhold til Aa-registeret (NAV ). Dette skjemaet gjelder inn- og utmelding av arbeidsforhold til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Dagens skjema brukes på inn- og utmeldinger frem til nyttår. De som i dag er plukket ut til å gi opplysninger til SSB om lønnsstatistikk, vil oppleve at dette utgår. I stedet vil alle arbeidsgivere som følge av den nye løsningen levere inn grunnlag for lønnsstatistikk i fremtiden. Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 26

27 Siste nytt frå lønnsområdet Det er viktig å huske at a-melding skal sendes på alle registrerte arbeidsforhold, selv om det ikke er utbetalt lønn i måneden. Lønsopplysninger blir nå tilgjengelig for NAV, skatteetaten, SSB, Politi og Arbeidstilsynet pr. mnd. Nytt frå 2015 er at det er utbetalingsdato som blir lønningsmåned. Vi anbefaler at timelønnede går fra 10. til 9. i måneden. VIKTIG: Forskudd må lønsmeldes samme måned som det er utbetalt. 27 Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi

28 Siste nytt frå lønnsområdet Feriepengegrunnlag vil nå kun vise på siste lønnslipp. Lønnsinfo for kvar enkel arbeidstaker ligger tilgjengelig på altinn, slutt på Lønns og trekkoppgavene ved slutten av året. Utleggstrekk/Påleggstrekk er viktig at blir levert til lønskontoret fortløpende, så snart det er mottatt. A-meldingen sendes inn 5 i neste måned, eks. for januar blir det 5 febr. osv, viss fristen ikkje overholdes kan firma bli bøtlagt. Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 28

29 Siste nytt frå lønnsområdet Endringer på ansatte må meldes fortløpende til lønningskontoret skriftlig på mail til og eller pr brev til Finnøy Økonomi, lønsansvarlig. Innlevering av timer/lønsgrunnlag må sendes lønningskontoret 3 dager før lønsdato dvs. den 12 i mnd viss ein har den 15. i mnd som lønnsdato. Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 29

30 Siste nytt frå lønnsområdet Arbeidsgiver må gi lønskontoret følgende opplysninger fortløpende og minimum ei veke før lønskjøring. - Arbeidskontrakt på nytilsatte som må inneholde: - - Personnummer - - Startdato - - Arbeidsforhold (fast eller midlertidig) - - Fastlønn eller timelønn - - Yrkeskode - - Naturalytelse (telefon, fri bil, forsikringer) - - Stillingsprosent - - Arbeidssted - - Bankkontonummer - - adresse - Yrkeskatalog finn du her: Kundemøte 4. november 2014, Finnøy Økonomi 30

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd - Tips og Råd Innholdsfortegnelse S 3 S 3 S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 14 S 15 S 15 Kontorarbeid og regnskapsføring Trenger du regnskapsfører, test deg selv Selv om du har regnskapsfører, må du

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler ET UTdrAg AV nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler SoM kunde HoS TrAConET, HoLdEr Vi deg ALLTid oppdatert I denne brosjyren finner du et utdrag av lover og regler

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Økonomi og regnskap Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer