HORDALAND FOTBALLKRETS - ÅRSBERETNING 2010 INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HORDALAND FOTBALLKRETS - ÅRSBERETNING 2010 INNHOLD"

Transkript

1 INNHOLD Innkalling til ordinært kretsting 2 Forretningsorden 3 ORGANISASJON 2010 Klubber og lag per kommune 5 Hordaland Fotballkrets Styre, administrasjon, komitéer og utvalg 16 Representasjon 18 Organisasjon 19 Spillere fra HFK som har deltatt på norske landslag 22 Straffer 23 Tabeller 24 Kretsmestere og Mestere 43 Minimerker og Teknikkmerker 44 ÅRSRAPPORTER 2010 Styrets oppsummering 45 Anleggskomitéen 52 Dommerkomitéen 55 Klubbutviklingskomitéen 59 Sportskomitéen 63 ØKONOMI OG REGNSKAP 2010 Økonomisk årsberetning 67 Aktivitetsregnskap 69 Balanse 70 Noter 72 Revisjonsberetning 78 Kontrollkomiteens beretning 80 FORSLAG Innkomne forslag 81 Valgkomitéens innstilling til styre og kontrollkomité 89 INFORMASJON Referat fra Hordaland Fotballkrets ledermøte

2 HORDALAND FOTBALLKRETS INNKALLER TIL DET 15. ORDINÆRE KRETSTING LØRDAG 12. FEBRUAR 2011, KL THON HOTELL BERGEN AIRPORT DAGSORDEN: A. Åpning med Godkjenning av fullmakter. B. Godkjenne dagsorden. C. Valg av dirigent(er) og sekretær(er). D. Valg av 2 desisorer som sammen med Kretsstyret skal godkjenne og undertegne tingets protokoll. E. Behandle Kretsstyrets beretning for perioden. F. Behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for kretsen. G. Behandle forslag om anvendelse av evt. overskudd. H. Behandle innkomne forslag og saker. I. Behandle forslag til kontingenter og avgifter for 2011 og 2012, samt vedta budsjett for samme periode. J. Foreta valg av kretsstyre, kontrollkomité og valgkomité, samt valg av representant til Idrettskretsens ting. Tinget beregnes å avslutte lørdag 12/2-2011, kl

3 FORRETNINGSORDEN VED HORDALAND FOTBALLKRETS TING 1. Tingforhandlingene ledes av en valgt dirigent. Protokollen føres av en valgt sekretær. 2. Ingen representant får ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag settes taletiden til høyst 5 minutter første gang, 3 minutter andre gang og 3 minutter tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid. Dirigenten har rett til å foreslå forkorting av taletid og foreslå strek ved inntegnede talere. 3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigent, og være undertegnet med representantenes og organisasjonenes navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, eller at saken er tatt opp til votering. Det kan kun fremmes forslag i saker som står på sakslisten. 4. I alle saker skal vedtak, for å være gyldig, være fattet med flertall av de avgitte stemmer. Dette gjelder når ikke annet er bestemt i loven. Ved avstemninger benyttes fortrinnsvis håndsopprekning, men dersom det er tvil om avstemningen skal dirigenter forlange skriftlig votering. 5. I protokollen føres alle forslag, samt de vedtak som er gjort med antall avgitte stemmer for og i mot. Blanke stemmesedler teller ikke, og regnes som ikke avgitt. 6. Det velges 2 representanter til å undertegne protokollen. 3

4 HORDALAND FOTBALLKRETS SPONSORLAG 4

5 KLUBBER OG PÅMELDTE LAG PR. KOMMUNE 2010 ASKØY KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Apollo IL Ask Fotball Askøy FK Erdal IL Follese FK Follese Trimforening 1 1 Hetlevik IL Kleppestø SK 0 Libido 1 1 Nordsiden-Askøy IL Ramsøy IL Vestsiden-Askøy IL SUM AUSTEVOLL KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Austevoll IK Hundvåkøy IL Selbjørn IL SUM AUSTRHEIM KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Austrheim IL SUM BØMLO KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Bremnes IL Bømlo IL Finnås SK Havglimt FK 0 Moster IL Rubbestadneset IL SUM

6 KLUBBER OG PÅMELDTE LAG PR. KOMMUNE 2010 EIDFJORD KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Eidfjord IL 0 SUM FEDJE KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Fedje IL SUM FITJAR KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Fitjar IL SUM FJELL KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Bjorøy IL 1 1 Fjell FK 0 Nest Sotra IL Nordre Fjell IL Sotra SK SUM FUSA KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Eikelandsfjorden IL Fusa Fotball Strandvik IL Søre Fusa 1 1 Venjar IL Ådlandsfjorden IL SUM GRANVIN HERAD Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Granvin IL SUM

7 KLUBBER OG PÅMELDTE LAG PR. KOMMUNE 2010 JONDAL KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Jondal IL SUM KVAM HERAD Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Norheimsund FK Strandebarm IL Tørvikbygd IL 3 3 Øystese IL Ålvik IL 1 1 SUM KVINNHERAD KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Halsnøy IL Herøysund IL Rosendal IL Strand-Ulv IL Ternen IL 0 Trio IL Uskedal IL SUM LINDÅS KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Eikanger IL Lindås IL Nordhordland BK SUM MASFJORDEN KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Bjørn West IL 1 1 Duo FK 0 Gulen FK Masfjord FL SUM

8 KLUBBER OG PÅMELDTE LAG PR. KOMMUNE 2010 MELAND KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Kvernbit, IL Nordre Holsnøy IL SUM MODALEN Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Eksingedalen-Modal IL 0 SUM ODDA KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Odda FK Røldal IL Skare IL Tyssedal IL SUM OS Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Hegglandsdalen IL 0 Jadakameratene IL Lysekloster IL Nore Neset IL Os TF Søfteland TIL Søre Neset IL Øyglimt IL SUM OSTERØY Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Bruvik IL 0 Fotlandsvåg IL Hausvik FK Osterøy IL Valestrand Hjellvik FK SUM

9 KLUBBER OG PÅMELDTE LAG PR. KOMMUNE 2010 RADØY KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Hordabø IL Radøy/Manger IL SUM SAMNANGER KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Samnanger IL SUM STORD KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Leirvik BK 1 1 Solid IL Stord Fotball Trott IL SUM SUND KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Hald FK Skogsvåg IL Telavåg IL SUM SVEIO KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Valestrand IL 1 1 SUM TYSNES KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Njardar/Tysnes IL SUM ULLENSVANG HERAD Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Harding IL Solnut IL SUM

10 KLUBBER OG PÅMELDTE LAG PR. KOMMUNE 2010 ULVIK HERAD Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Ulvik IL SUM VAKSDAL KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Dale IL Stamnes IL 1 1 Stanghelle IL Vaksdal IL SUM VOSS KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Bjørgum IL Bulken IL Eldar IL Viljar IL Voss FK Ørnar IL SUM ØYGARDEN KOMMUNE Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Rong IL Skjergard, IL SUM TOTALT u/bergen

11 BERGEN KOMMUNE - BYDELER BERGENHUS KLUBB Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Bergen Sportsklubb 0 Bergenhus Futsal 1 1 Bergensstjerne FK 1 1 Djerv SK Fjell Kameraterne, IL Fjellsiden FK 0 Floppen SK 1 1 Galgen SK 1 1 Grønne Stjerner FK 0 Hai Bergen SK 1 1 Hellen BK 0 Krabbetor FK Mann SK 1 1 Meyermarken FK 1 1 Nordnes IL Norges H H 3 3 NHHI 1 1 Nubben FK 1 1 Nygårdshøyden FK 1 1 Orkan FK 1 1 Ragnarok FK 1 1 Sandviken IL Sentrum SK 0 Skansemyren BK 1 1 Skansens BK 1 1 Varegg Fotball Vestkysten SK 1 1 SUM

12 BERGEN KOMMUNE - BYDELER ÅRSTAD KLUBB Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Baune SK Bergen Sør FK 0 Bidragskameratene 0 Bjørgvin FK 1 1 Brann SK Digg Fotball 1 1 Hardy SK 1 1 Hasund Hund FK 1 1 Krohnsminde Futsalklubb 1 1 Kronstad FK 1 1 Ny-Krohnborg IL Nymark IL Slutt FK 1 1 Trane FK Viggo FK 2 2 Årstad IL SUM FANA KLUBB Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Bjarg IL Bjøllebotn IL 0 Fana Fotball FK 71 0 Kalandseid IL Kringlebotn IL Krokeide IL 1 1 Kråkenes IL Minde IL Smørås IL Sædalen IL SUM

13 BERGEN KOMMUNE - BYDELER YTREBYGDA KLUBB Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Bergen Allfot IL 1 1 Gneist IL Sandsli FK 1 1 Søreide IL SUM FYLLINGSDALEN KLUBB Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Bergen Sparta SK 0 Bønes IL Dalen FK 1 1 Frøya IL Fyllingen Fotball Fyllingsdalen Futsal 1 1 Inter Bergen IL Løv-Ham Fotball Orion SK 0 SUM LAKSEVÅG KLUBB Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Kjøkkelvik IL Laksevåg TIL Loddefjord IL Lyngbø SK Mathopen IL Olsvik IL Tornado Bergen FK Vadmyra IL SUM

14 BERGEN KOMMUNE - BYDELER ÅSANE KLUBB Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Bergen Nord FK Eidsvåg IL Flaktveit IK Hordvik BK 2 2 Hovding TIL Morvik IL Myrdal FK 0 Rolland FK 0 Tertnes Fotball damer Tertnes Fotball herrer Ulset FK 0 Åsane Fotball Åsane Fotball Damer Åsane Fotball Gutter SUM ARNA KLUBB Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU Arna-Bjørnar Allianse IL Fri IL SUM Totalt Futsal Old g. Ob/Vet Menn Kvinner M.jr. K.jr. Gutt Jente Smg. Smj. G11-12 G8-10 G7 J11-12 J8-10 J7 IPU SUM BERGEN TOTALT u/bergen TOTALT m/bergen

15 Bilder fra Landsturneringen i Bergen

16 HORDALAND FOTBALLKRETS Styre, administrasjon, komitéer og utvalg Kretsstyret Leder: Audhild Skare Fotlandsvåg IL Nestleder: Kjetil Næs Rosendal TL Medlemmer: Atle Kvamme Nordhordland Ballklubb Rita Helleseth Fyllingen Fotball Tore Christian Gjelsvik Askøy FK Administrasjonen Daglig leder: Knut Berge Kretskonsulenter: Eli Marie Haugen Ellinor Nesbø Sælensminde Jan Otto Solberg Petter-Johan Pettersen Signe Bødtker Terje Hauge Torstein Pedersen NFF spillerutvikler: Otto Andreas Natland Kontrollkomitéen Leder: Arild T. Clausen Brann, SK Medlemmer: Turid Løbø Trott, IL Arne Olav Nilsen Hald, FK Valgkomitéen Konstituert leder: Tove Iren Vindenes Nest-Sotra Fotball Medlemmer: Rune Opheim Brann, SK Berit Tverborgvik Solid, IL Åge Sagstad Tertnes Fotball Damer Anleggskomitéen Leder: Tore Thorsen Arna-Bjørnar, AIL Medlemmer: Berit Tverborgvik Solid, IL Agnar Melkersen Trio, IL Arne Olav Nilsen Hald, FK Dommerkomitéen Leder: Arnor Dingen Lyngbø SK Medlemmer: Trond Johannessen Varegg Fotball Lasse S. Patrikainen Askøy FK Birger Vik Kalandseid IL 16

17 Sportskomitéen Leder: Steinar Pedersen Åsane Fotball Gutter Medlemmer: Svein Pedersen Brann, SK Lars Fredriksen Nordnes IL Morten Kalvenes Arna-Bjørnar, AIL Randi Himle Voss, FBK Klubbutviklingskomitéen Leder: Atle Kvamme Nordhordland BK Medlemmer: Terje Crowo Kvernbit IL Rita Helleseth Fyllingen Fotball Børge Alvheim Varegg Fotball Linda M. Hansen Gneist IL Grethe Fadnes Solid, IL Lederutvalg Leder: Rita Helleseth Fyllingen Fotball Nestleder: Terje Crowo Kvernbit Medlemmer: Frode B. Larsen Flaktveit IK Gjertrud Erichsen Hald Linda M. Hansen (til sommeren 2010) Stord Fotball Jan Rune Jonasdal (til sommeren 2010) Vestsiden-Askøy Marita Mørkve (til sommeren 2010) IL Ørnar Inkluderingsutvalg - flerkulturelle Leder: Stig Blindheim Vadmyra IL Medlemmer: Egil Lunde Djerv, SK Tjalve M. Svendsen Follese FK Marte Brunborg (til sommeren 2010) Brg. kommune Ane-Grete Vik (fra sommeren 2010) Brg. Kommune Inkluderingsutvalg utviklingshemmede Leder: Tove Iren Vindenes Nest-Sotra Fotball Medlemmer: Stine Mjåtveit Fyllingen Fotball Kristine B. Tikkanen Søre Neset IL Marte Brunborg (til sommeren 2010) Brg. kommune Ane-Grete Vik (fra sommeren 2010) Brg. kommune Fair Play utvalg Leder: Tore Christian Gjelsvik Askøy FK Medlemmer: Madeleine Giske (spiller) Arna-Bjørnar, AIL Arne Colliander (trener) Fana Fotball Birger Vik (dommer) Kalandseid IL 17

18 REPRESENTASJON 2010 Kretsstyret, administrasjon, komitéer, utvalg eller instruktører har vært representert ved bl.a. følgende tiltak: Daglig leder-samlinger, NFF NFFs forbundsting Kretsledermøter, NFF Ledermøte Finnmark FK 2. divisjonsseminar menn, NFF Fagsamlinger inkludering, NFF Fagsamlinger klubbutvikling, NFF Fagsamlinger spillerutvikling, NFF Fagsamlinger dommerutvikling, NFF Regionsdommersamling Samling FIFA dommere Toppdommersamling, NFF Toppdommersamling, UEFA Cupfinaleseminar leder, NFF Cupfinaleseminar trener, NFT 18 NM-finale G16, Telenor Cup NM-finale kvinner og menn Diverse Landskamper Norway Cup Jet-turneringen på Hamar Landsturneringen for utv.hemmede Diverse cuper arrangert av klubber Finaler i skolecupen Talentleiren i Porsgrunn, NFF Forbundstrenersamling, NFF Studietur for dommerinstr. til Tyskland Studietur for trenere til Malta Åpning av ballbinger i HFK Åpning av kunstgressanlegg i HFK Kretsstyret, ansatte, komitémedlemmer, instruktører og klubbrepresentanter har bl.a. hatt følgende verv og oppgaver: Ann Helene Østervold, Loddefjord IL - FIFA dommer med internasjonale oppdrag Anne-Tine Berge, Fana Fotball NFFs forsikringsutvalg (medlem) og NFFs Ungdomsutvalget (medlem) Arnor Dingen, Lyngbø SK NFFs Internasjonale komité (medlem), dommerutvikler for region Vest Norge og adm. leder aldersbestemte landslag Audhild Skare, Fotlandsvåg IL og kretsleder medlem av Breddekomitéen og NFF kampdelegat Bjørn Dahl, SK Brann Styremedlem NTF (til våren 2010) Dan Riisnes, SK Brann NFF keepertrener U21 menn Frank Skadal, SK Brann NFF Kampdelegat Harald Andersen, SK Brann NFFs Doms og Sanksjonsutvalg (medlem) Jan Erik Engan, Loddefjord IL og Kristoffer Hagenes, TIL Hovding Repr. NFF i UEFA-prosjektet CORE Kjetil Sælen, AIL Arna-Bjørnar NFF internasjonal dommerinstruktør Knut Berge, Daglig leder - NFFs Futsalutvalg Marit Glesnes, FK Hald NFFs Trenerutvalg (medlem) Miriam Olsbø, Fana Fotball - NFFs inkluderingsutvalg (medlem) Ove Helgesen, Fyllingen Fotball NFFs disiplinærutvalg, NFF Kampdelegat Per Arne Flatberg, SK Brann NFF Kampdelegat Per Ståle Theodorsen, Fyllingen Fotball NFFs Valgkomite, NFF Kampdelegat, Divisjonsforeningen av 2002 (styremedlem) Petter-Johan Pettersen, kretskonsulent ambassadør NFT ( Norsk Fotball-trenerforening) Reidun Seth, AIL Arna-Bjørnar NFF keepertrener Rita Helleseth, Fyllingen Fotball NFFs Lederutvalg (medlem) Solveig Hagman, Nymark IL NFFs Doms- og Sanksjonsutvalg (nestleder) Steinar Trovåg, Os TF - NFFs Lovkomité (leder til mars 2010) Synnøve Tverlid, AIL Arna-Bjørnar Styremedlem, leder av NFFs toppfotballkomite kvinner og leder NFFs organisasjonskomité (til mars 2010) Terje Hauge, Olsvik - FIFA dommer og FIFA dommerinstruktør Tore-Christian Gjelsvik, Askøy FK NFF kampdelegat Tove Iren Vindenes, Nest-Sotra Fotball NFFs inkluderingsutvalg, funksjonshemmede

19 ORGANISASJON 2010 Pr 31/ har HFK 209 medlemsklubber. Totalt har 2807 lag deltatt i sesongen. Lagene har vært fordelt slik: Senior menn/kvinner Aldersbestemte klasser IPU (Psykisk utv.h) Futsal Totalt Nye klubber opptatt som medlemmer i 2010 Christiepark Sportsklubb, Haram Futsalklubb, Juristforeningen Studentidrettslag, Lyngfaret Futsalklubb, Løvstakken Fotballklubb, Mjølkeråen Fotballklubb, Sleipner Sportsforeining, Stord Fotball Klubber som er utmeldt i 2010 Fjellsiden Fotballklubb, Foldnes IL (slått sammen med Sotra SK), Norheimsund IL, FK Ådnakameratene Spilleroverganger Hordaland Fotballkrets har registrert 1955 spilleroverganger for amatører uten kontrakt til klubber i Hordaland. Inkludert overganger med amatør- el. prof. kontrakt er det registrert totalt 2331 overganger til klubber i Hordaland. Divisjonstatus Klubbene har i 2010 perioden hatt følgende divisjonsstatus for sine A-lag: TIPPELIGA Brann ADECCOLIGA Løv-Ham MENN 2. divisjon Fana Nest-Sotra Stord Åsane Os 3. divisjon Arna - Bjørnar Askøy Austevoll Baune Bergen Nord Bjarg Brann 2 Voss Fyllingen Hald Hovding Lyngbø Løv-Ham 2 Nordhordland Norheimsund Odda Os 2 Smørås Sotra Tertnes Vadmyra Varegg Vestsiden-Askøy Øystese 19

20 4. divisjon Austrheim/Lindås Bremnes Djerv Erdal Voss 2 Flaktveit IK Follese Frøya Fusa Fotball Gneist Laksevåg Loddefjord Norges Handelsh Ny-Krohnborg Nymark Radøy/Manger Rosendal Sandviken Solid Telavåg Trio Trott Valestrand Hjellvik Åsane Fotball 2 5. divisjon Apollo Arna - Bjørnar 2 Austevoll 2 Baune 2 Bjørn West Bremnes 2/Rubbestadneset Eidsvåg Eikanger Fitjar IL Floppen Halsnøy Hetlevik Kjøkkelvik Krabbetor FK Kvernbit Laksevåg 2 Minde Nest-Sotra 2 Nordhordland 2 Nordnes Nordre Fjell Osterøy Skjergard Søre Neset Trane Vadmyra 2 6. divisjon Bergen Nord 2 Bømlo Bønes Dale Djerv 2 Eidsvåg 2 Fana 2 Finnås Fjell-Kameraterne Frøya 2 Fyllingen 2 Harding/Odda 2 Hasunds Hund Hausvik Hordabø Hovding 2 Kalandseid Lyngbø 2 Lysekloster Mann Nordre Holsnøy Ny-Krohnborg 2 Olsvik Ramsøy Skogsvåg Smørås 2 Sotra 2 Strandebarm Tornado Bergen Trott 2 Vestsiden-Askøy 2 Viggo 7. divisjon Apollo, IL 2 Ask Fotball Bergen Nord 3 Bergenstjerne Bjarg 2 Bjørgvin FK Bulken Djerv 3 Fana 3 Fedje Follese 2 Follese Trimforening Fotlandsvåg Fusa Fotball 2 Galgen Gneist 2 Gulen Hetlevik 2 Hundvåkøy/Austevoll 3 Inter Bergen Kjøkkelvik 2 Krabbetor 2 Leirvik BK RFK Libido Loddefjord 2 Lyngbø 3 Lysekloster 2 Løv-Ham 3 Mathopen Morvik Njardar/Tysnes Nordre Fjell 2 Nore Neset Norges Handelsh 2 Norges Handelsh 3 Nubben FK Nygårdshøyden Orkan Ragnarok Rong Samnanger Sandviken 2 Skansemyren BK Skansens BK Skjergard 2 Skogsvåg 2 Smørås 3 Søfteland Tertnes 2 Tertnes Fotball Herrer 3 Trott 3 Valestrand Hjellvik 2 Valestrand Varegg 2 Vestkysten SK Øystese 2 Åsane Fotball Gutter 2 Åsane Fotball Gutter 1 20

21 1. divisjon 7er Digg Frøya Fyllingen 1 Loddefjord Meyermarken Morvik Slutt Sotra Vadmyra Viggo 2. divisjon 7er Dalen FK Fjell-Kameraterne, I Flaktveit 2 Fyllingen 2 Hardy Hordvik Hordvik 2 Inter Bergen Kjøkkelvik Kronstad FK Masfjord Nordnes Nordnes 2 Ny-Krohnborg IL Olsvik 1 Olsvik 2 Ramsøy Rong, IL 7er Sotra Søfteland KVINNER Toppserien Arna-Bjørnar 1. divisjon Sandviken Voss 2. divisjon Fana Loddefjord Nymark Sandviken 2 Solid/Stord/Trott Hordabø Åsane 3. divisjon Odda Djerv Follese Sotra NBK/Eikanger/Kvernbit Hald Gneist Voss 2 Arna - Bjørnar 2 Åsane 2 4. divisjon Arna-Bjørnar 3 Austevoll/Selbjørn Baune Bergen Nord/Hovding Bremnes/Rubb RFK Flaktveit Fyllingen Minde/Ny-Krohnborg Os Radøy/Manger FK Rosendal Skjergard, IL Tertnes Valestrand Hjellvik FK Varegg/Sandviken 3 Vestsiden-Askøy/Follese 2 1. divisjon 7er Apollo Austrheim Bergen Nord/Hovding Eikanger Fana Fotball Fitjar 7 er Flaktveit Frøya 2 Hordabø Kalandseid IL D senior Krabbetor Fotballklubb Loddefjord 2 Løv-Ham Nest-Sotra Njardar/Tysnes Selbjørn Skjergard Telavåg Vestsiden-Askøy 7er 21

22 SPILLERE FRA HFK SOM HAR DELTATT PÅ NORSKE LANDSLAG I 2010 Damer/Jenter: Maren Mjelde, Madeleine Giske, Maren Knudsen, Erika Skarbø, Kristine Hegland, Lisa Halvorsen, Tina Algerøy, Caroline Walde, Isabelle Gjerde, Ingrid Ryland, Melissa Bjånesøy, Caroline Bjånesøy, Ingrid Østervold Stenevik, Renate Blindheim, Åsne Takle Eide, Lisa Naalsund, Amalie Eikeland, Ine Marie Wedaa, Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar Fana Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar Sandviken Sandviken Selbjørn Sandviken Arna-Bjørnar Tertnes Gneist Loddefjord Menn/Gutter: Erik Huseklepp, Jan Gunnar Solli, Petter Vaagan Moen, Fredrik Haugen, Kevin Dure, Fredrik Heggeland, Kristoffer Møvik, Lars Kallevik, Kjetil Kalve, Jonas Grønner, Øystein Øvretveit, Bård Finne, Brann Brann Brann Løv-Ham Løv-Ham Løv-Ham Brann Løv-Ham Brann Brann Brann Brann 22

23 FORDELING AV GULE OG RØDE KORT 2010 GULE KORT RØDE KORT MENN Tippeliga 49 2 Adeccoligaen divisjon divisjon divisjon divisjon divisjon divisjon KVINNER Toppserien divisjon divisjon divisjon divisjon 32 0 SUM

24 TABELLOVERSIKT 2010 Tippeligaen 1 Rosenborg Vålerenga Tromsø Aalesund Odd Grenland Haugesund Strømsgodset Start Viking Lillestrøm Molde Stabæk Brann Hønefoss Kongsvinger Sandefjord Toppserien 1 Stabæk Røa Kolbotn Arna-Bjørnar Trondheims-Ørn LSK Kvinner Klepp Amazon Grimstad Donn Kattem Linderud-Grei Fløya Adeccoligaen 1 Sogndal Sarpsborg Fredrikstad FK Løv-Ham Ranheim Bodø/Glimt Strømmen Alta Bryne Mjøndalen Nybergsund IL-Trysil Follo FK Sandnes Ulf Tromsdalen Moss FK Lyn Utgått divisjon kvinner 1 Sandviken Medkila Vålerenga Fortuna Ålesund Fart Manglerud Star Voss Haugar Grand Bodø Sola Orkla Alta Fair Play ligaen avd 1 1 Asker Notodden Kjelsås Nest-Sotra Manglerud Star Toppf Åsane Bærum Førde Frigg Vålerenga Stabæk Os Stord Fana div. Kvinner avd 04 1 Avaldsnes Kaupanger Åsane Førde Fana Loddefjord Nymark Sandviken Hinna Klepp Hordabø Solid/Stord/Trott

25 3 div. Menn avd 14 1 Austevoll Tertnes Sotra Løv-Ham Bjarg Askøy Varegg Hovding Vestsiden-Askøy Nordhordland Lyngbø Hald div. Menn avd Krabbetor FK Søre Neset Fitjar IL Apollo Austevoll Vadmyra Trane Hetlevik Eidsvåg Nordnes Laksevåg Minde div. Menn avd 15 1 Voss Fyllingen Arna - Bjørnar Brann Øystese Os Odda Baune Vadmyra Smørås Norheimsund Bergen Nord div. Menn avd Skjergard Arna - Bjørnar Nordre Fjell Floppen Osterøy Nest-Sotra Bjørn West Baune Eikanger Kjøkkelvik Kvernbit Nordhordland div. Menn avd 01 1 Valestrand Hjellvik Loddefjord Djerv Radøy/Manger Laksevåg Sandviken Norges Handelsh Ny-Krohnborg Voss Fusa Fotball Rosendal Austrheim/Lindås div. Menn avd 02 1 Åsane Fotball Frøya Gneist Trio Bremnes Follese Solid Nymark Trott Telavåg Erdal Flaktveit IK div. Menn avd Lysekloster Fana Olsvik Kalandseid Eidsvåg Frøya Mann Hausvik Bergen Nord Ramsøy div. Menn avd Dale Tornado Bergen Strandebarm Harding/Odda Smørås Sotra Bønes Skogsvåg Fjell-Kameraterne Utgått Vestsiden-Askøy 2 Utgått

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/3-2014. Side 1 av 28 Kretsting 2014 Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer

Friidrettskretsens årbok 2014

Friidrettskretsens årbok 2014 Å R B O K 2 0 1 4 Hordaland friidrettskrets Sammensluttet 8.12.1968 av Bergen Fri-idrettskrets, stiftet 19.05.1919 og Hordaland Fri-idrettskrets, stiftet 29.01.1921 Friidrettskretsens årbok 2014 Årboken

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36 Innhold Side Det Norske Travselskap Innkalling og saksliste til generalforsamlingen................ 4 Tilsluttede forbund/lag.................................. 5 Organisasjon.........................................

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Sykkel-Vm til Bergen 2017 Stian remme legger opp! www.fanail.no 2 3 FANAVARDEN - Medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3. mars 1920 INNHOLD

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Haugerud IF - Badminton Årsberetning for 2014 2014 ble et godt og aktivt år for gruppa. Medlemstallet viste en liten økning fra 144 til 164. Vi er den nest største gruppa i Haugerud IF etter fotballen.

Detaljer