Jus i femtegir. kontakt. Studenter går jurister etter i sømmene. Øivind Amundsen er Børsens nyeste investering. Obama en av mange taleføre jurister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jus i femtegir. kontakt. Studenter går jurister etter i sømmene. Øivind Amundsen er Børsens nyeste investering. Obama en av mange taleføre jurister"

Transkript

1 JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR ÅRGANG Studenter går jurister etter i sømmene Øivind Amundsen er Børsens nyeste investering Obama en av mange taleføre jurister NAF-jurist Børre Skiaker Jus i femtegir NÅ IKKE HELT A4!

2 TESTAMENTARISKE GAVER Kreftforeningen er fritatt for arve avgift på testamentariske gaver. Bidraget kommer derfor i sin helhet kampen mot kreftsykdommene til gode. Kreftforeningens arbeid er basert på gaver og innsamlede midler. Testamentariske gaver utgjør her et meget viktig bidrag. Kontonummer GAVER GIR SKATTEFRADRAG Gaver til kreftforskning som drives under medvirkning av Staten, kan føres til fradrag i selvangivelsen (skattelovens 6 42). Kontonummer Kreftforeningen Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo tlf: Tilsluttet Innsamlingskontrollen i Norge, registreringsnummer 007 Illustrasjonsfoto: Scanpix Creative NÅ OVERLEVER SEKS AV TI KREFT For 40 år siden overlevde kun 3 av 10. Dette viser at kreftforskning nytter. Målet er at enda flere skal overleve. Til det trengs mer forskning og nye behandlings metoder. Hjelp oss med å nå målet. FRIVILLIG INNSATS SIDEN 1938 Kreftforeningen er landets største bidragsyter innen kreftforskning og en landsdekkende medlemsorganisasjon med flere innsatsområder overfor kreft rammede og pårørende. Vi har egne advokater som kan være behjelpelig med å gi råd og veiledning i forbindelse med arv og skifte, herunder bistand i forbindelse med opprettelse av testament. Tilbudet er gratis. Les mer på Støtt kreftsaken > Sammen skaper vi håp juristkontakt_halvside_jan10.indd 1 1/14/2010 3:08:22 PM Testamentarisk gave til hjerteforskningen! Nasjonalforeningen for folkehelsen er den største humanitære bidragsyteren til norsk hjerteforskning. Vårt arbeid finansieres med innsamlede midler. Hjerte- og karsykdommer er årsak til flest dødsfall i Norge. Hver dag dør 47 mennesker på grunn av hjerte- og karsykdommer. Dagens behandling er resultatet av tidligere forskning. En testamentarisk gave går direkte til hjerteforskningen og er en investering for framtidige generasjoner. Gaven er fritatt for arveavgift og kommer derfor i sin helhet forskningen til gode. Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo Tlf: Faks:

3 Innhold Leder Øivind Amundsen Siden sist 6 Øivind Amundsen Går fra Selmer til Oslo Børs, men selv kan han ikke handle aksjer. 14 Jurister og retorikk Juristforbundets bistand Dresser opp jurister Masteroppgaver 14 Fredstaler Obamas fredspristale var egentlig en prosedyre, mener kommunikasjonsforsker. 24 Studier i utlandet 30 Stiftelsestilsynet Utdanning og arv Valg i Juristforbundet 20 Skreddersydd Jusstudenter skal dresse opp landets jurister. 38 Jurister som går igjen 42 NAF-juristene Rådgiver Året i Høyesterett Magne Skram Hegerberg 24 Over grensen Katrine Holt er en av stadig flere jusstudenter som drar til utlandet Fag / Meninger / Debatt Torvald C. Løchen Ståle Eskeland Hans W. Hygen Liselotte Aune Lee Stilling ledig 30 Pengejakt Tom Plünnecke og de andre advokatene i Stiftelsestilsynet finner millioner på avveie. 62 Nytt om navn Magne Alt det du og jeg gjør handler om å forbedre noens livskvalitet. Som jurister, advokater, dommere og advokatfullmektiger. Som saksbehandlere, ledere, kolleger og tillitsvalgte Skram Hegerberg, på side 49

4

5 Ikke helt A4 Juristkontakt Redaktør: Ole-Martin Gangnes Journalist: Henrik Pryser Libell Design/layout: Inge Martinsen, 07 Gruppen AS Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Juristkontakt har som du ser forlatt den gamle A4-størrelsen og kommer heretter ut i et annet format. Vi synes det nye formatet er bedre det er rett og slett hendigere, enklere å ta med seg og lettere å lese på bussen og toget. Den litt mer kompakte størrelsen brukes av flere velkjente magasiner og vi håper du liker det. Innholdet skal være som før aktuelt og vesentlig stoff om jurister og jobben deres. Samt pustehull og saker som ser utover tradisjonelle fagrammer. Vi skal fortsatt være magasinet for hele jus-norge, der du møter både menneskene og sakene. Et magasin skal ikke bestå av bare journalistikk, derfor er vi glad for å kunne bringe så mange stillingsannonser som vi gjør. Det er nyttig lesestoff og selvfølgelig populært. Skal du følge med på stillingsmarkedet for jurister er Juristkontakt rett og slett et must. Meninger, fagartikler og debatt er også populært. Mange jurister velger sitt eget blad som debattarena. Vi introduserer forresten en ny fast spaltist i dette nummeret. Magne Skram Hegerberg er navnet, og han er generalsekretær i Juristforbundet. Han skriver denne gang om hva Juristforbundet er opptatt av om dagen, og hva det betyr for juristene. Her ser det ut til å være masser av stoff for Juristkontakt fremover som for eksempel om Juristforbundets prosjekt om økonomisk kriminalitet. Det varsles at en arbeidsgruppe kommer til å foreslå tettere samarbeid mellom tolletaten, skatteetaten, NAV og politiet. Saker om retorikk, studier i utlandet, stiftelsestilsynet og masse annet er det også denne gang. For ikke å glemme de tre jusstudentene som har startet klesbutikk på nett. Nå vil de kle opp norske jurister i prisgunstige målsydde dresser. For som de sier: Det som henger i butikkene passer sjelden hundre prosent. Det er jo ikke alle som er helt A4. Husk å sjekke abonnementet ditt! Juristkontakt har i en kort overgangsperiode valgt å sende ut bladet til også de som ikke lenger er abonnenter - etter bruddet mellom Advokatforeningen og Juristforbundet. Som kjent innebærer medlemskap i Juristforbundet også et gratis abonnement på Juristkontakt, men en del jurister har altså mistet dette nå. Vi minner derfor om at det selvsagt er mulig å abonnere på Juristkontakt uavhengig av organisasjonstilknytning. Ole-Martin Gangnes redaktør Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 8. februar Teknisk produksjon: 07 Gruppen AS, Aurskog Redaksjonen avsluttet 19. januar 2010 Forsidefoto: Thomas Haugersveen Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Utgiver: Tips redaksjonen: eller mob For annonser: tlf.:

6 Aksjeentusiast uten portefølje 6 Juristkontakt

7 Kanskje sier det noe om forholdene ved Oslo Børs når den nye direktøren for juridisk avdeling gir uttrykk for at han nå har fått tilnærmet drømmejobben. Han startet nemlig sin yrkeskarriere i sjøforsvaret, med minesveiping og minejakt som spesiale. Åpenbart ikke spennende nok i forhold til hva Børsen har å by på. Tekst: Morten E. Mathiesen Foto: Stig M. Weston Når Øivind Amundsen forlater advokatfirmaet Selmer DA for å bli Børsens nye juridiske direktør 1. februar, får han et større ansvarsområde enn forgjengeren. I forbindelse med en omorganisering av Oslo Børs er det bestemt at markedsovervåkningen skal sortere inn under juridisk direktør fra og med 1. mars. Amundsen sier det på ingen måte var noen forutsetning for at han skulle takke ja til jobben, men synes ikke stillingen ble mindre attraktiv ved en slik utvidelse av ansvarsfeltet. Da Amundsen trådte inn som partner i Selmer DA sommeren 2008, var den rosende omtalen av den nye partneren nesten panegyrisk fra ledelsens side. Begeistringen fra ledelsen og kollegaene er kanskje ikke like udelt når du nå trekker deg ut av fellesskapet etter bare vel halvannet år? Det hadde vært atskillig verre om jeg hadde gått til en konkurrent her på Aker Brygge. Men det var aldri min intensjon å bli så kort tid i Selmer. Når muligheten for en lederstilling ved Oslo Børs dukket opp, kunne jeg bare ikke si nei. Og sett fra firmaets side må det jo være tilfredsstillende å se at en av deres egne blir foretrukket til en slik jobb. Før Selmer, og før det ene året på krakken som konserndirektør i KLP, var Amundsen ansatt som advokat i juridisk avdeling ved Oslo Børs gjennom seks år. Det blir litt som å komme hjem dette da? Jeg har i mange år hatt lyst på en lederstilling ved Oslo Børs. Mens jeg var ansatt der, kom det ingen slike åpninger, og jeg valgte da å skaffe meg ytterligere ledererfaring i mellomtiden. Men jeg har hele tiden vært klar på at jeg ville tilbake til Oslo Børs. Habilitet Og ett år i KLP ga deg den nødvendige erfaringen? Når jeg bare ble ett år i KLP skyldtes det at jeg oppdaget hvor fort man blir utdatert på børs- og verdipapirvurderinger når man ikke jevnlig holder på med den slags. Hvis ikke kompetansen min skulle bli foreldet, måtte jeg derfor tilbake til miljøet. Så da jeg fikk tilbudet om å tre inn som partner i Selmer, var det en spennende mulighet jeg bare måtte gripe, sier Amundsen. I Selmer DA har Øivind Amundsen vært involvert i børsnoteringer av så vel norske som internasjonale selskaper. Dessuten har han jobbet med fusjoner og fisjoner, med oppkjøp og tilbudsplikt, med løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper, samt juridiske problemstillinger i tilknytning til investorers deltakelse på børsen. Du frykter ikke å møte deg selv i døra når du nå skal forholde deg til tidligere klienter fra den andre siden av bordet som kontrollør og markedsovervåker? Det tror jeg skal gå veldig bra. Selv om jeg kjenner mange av aktørene, har Oslo Børs gode rutiner på hvordan man behandler slike forhold internt i organisasjonen. Børsen har stor integritet, og aktørene på Børsen vet hvor viktig dette er for tilliten til systemet. Tvert i mot tror jeg alle parter ser det som en fordel at jeg tar Selv om jeg kjenner mange av aktørene, har Oslo Børs gode rutiner på hvordan man behandler slike forhold internt med meg den innsikten jeg har fått gjennom å ha arbeidet i markedet. Sjøkrigsskolen Du er utdannet på Sjøkrigsskolen, men vurderte aldri en sjømilitær karriere? Egentlig ikke. Jeg hadde tatt befalsskolen og så på Sjøkrigsskolen som en ypperlig lederutdannelse, og ikke som et springbrett til et yrkesliv i sjøforsvaret. Var du allerede den gang bestemt på at det var Børsen du ville til? Jeg begynte faktisk med sjørett, men ble tidlig involvert i børs og verdipapirer og syntes det var fantastisk spennende. Jeg har aldri støtt på noen som har uttalt seg så engasjert om aksjer og verdipapirer, og som samtidig har vært avskåret fra å handle med slikt. Opplever du det selv som et paradoks? Det er klart at det hadde vært gøy å kjøpe aksjer i tider hvor alle piler peker oppover. Men det er ganske selvsagt at børsansatte som sitter så tett på aktørene i børsmarkedet må være avskåret far å delta i handelen. Oslo Børs har hatt et dårlig rykte som en innsidebørs. Hva har du tenkt å gjøre for å få bukt med den slags? Det er til en viss grad riktig at Oslo Børs ikke hadde det aller beste renommé for år siden, men denne oppfatningen er nok en helt annen i dag. Blant annet har børsen anskaffet et meget avansert markedsovervåkningssystem, SMARTS. Her var Oslo Børs en av de første børsene Juristkontakt

8 i verden til å skaffe seg dette systemet. Seinere har blant annet de øvrige nordiske børsene og London Stock Exchange gått til anskaffelse av det samme. Videre har Oslo Børs opparbeidet seg betydelig kompetanse på å avdekke uregelmessigheter og vi har fått et bedre regelverk. Harmonisering Er ikke Oslo Børs så liten at det alltid vil være fare for innsidehandel og markedsmanipulasjon? At Børsen er såpass liten har tvert i mot gjort det lettere å oppdage den slags. Det synes lettere i kursbildet når det oppstår uregelmessigheter. Er lovgivningen og regelverket godt nok til å ivareta de seriøse investorenes interesser? Det mener jeg bestemt. Det er skjedd en standardisering og harmonisering av de norske reglene i forhold til EU, og dette har gitt ganske strenge normer, og liten toleranse overfor lyssky virksomhet. Men børsvirksomhet er en dynamisk verden, så regelverket må endres fortløpende, sier Amundsen. Selv om jeg kjenner mange av aktørene, har Oslo Børs gode rutiner på hvordan man behandler slike forhold internt På spørsmål om det er noen områder hvor Oslo Børs utmerker seg i forhold til andre små og mellomstore børser, trekker Amundsen fram oljerelatert virksomhet, skipsfart og fiskerinæringen. Der er vi helt i verdenstoppen, og vi ser at aktører som tradisjonelt ikke ville tenkt på Norge som en mulighet til å hente inn frisk kapital, har oppdaget et meget velfungerende og profesjonelt investor- og børsmiljø i Norge som de ønsker å benytte seg av. Dette gjelder så vel canadiske oljeselskaper som søramerikanske fiskeriselskaper og asiatiske shipping- og offshorevirksomheter, sier han. Nye børsprodukter Finanskrisen har vel ikke akkurat høynet statusen til børsen og aktørene der? Sett verden under ett kan det kanskje tenkes at du har rett, men Norge som sådan har kommet forholdsvis godt ut av finanskrisa, og det har gjenspeilt seg også på Oslo Børs. For eksempel hadde Oslo Børs et av sine beste år noensinne i fjor, og det ville ikke skjedd hvis aktørene hadde vært skeptiske til børsen, bedyrer Amundsen. Ser du for deg at Oslo Børs vil utvide spekteret av verdipapirer i årene som kommer? Det vil helt sikkert komme nye produkter, det være seg derivatprodukter, renteprodukter, børsnoterte fondsprodukter eller verdipapirer med eksponering direkte mot råvarepriser og indekser. Ja, i det hele tatt et bredt spekter av ulike verdipapirer. Uansett hva som kommer, vil ikke børshandelen alltid være gjenstand for stemninger og psykologisk påvirkning? 8 Juristkontakt

9 Klart at det hadde vært gøy å kjøpe aksjer i tider hvor alle piler peker oppover Psykologi vil det nok alltid være, men for veldig mange aktører er det omfattende vurderinger som ligger til grunn for investeringene, sier Amundsen. Han legger til at det tross alt er lov å legge ut aksjer og verdipapirer med høy risikoprofil, men at markedet skal informeres om dette. I følge Amundsen er det dessuten en omfattende søknadsprosess før et selskap blir tatt opp til notering på børsen, der selskapet må dokumentere at det har livets rett. Den nye børsdirektøren tror grunnstammen til Oslo Børs fortsatt vil bestå av store industriselskaper som Statoil og Telenor, men at børsen skal være åpen for alle typer aksjer. Oslo Børs skal ikke være proteksjonistisk, men vi og markedet skal vite det når vi tar opp en aksje med risikoprofil. TLF Samarbeid Hvilken børs regnes som den største konkurrenten til Oslo Børs? Det er litt avhengig av sektorer, men de nordiske børsene i Nasdaq OMX gruppen vil konkurrere med Juristkontakt

10 Vi og markedet skal vite det når vi tar opp en aksje med risikoprofil Oslo Børs på en del områder. Når deg gjelder selve aksjehandelen, vil man nok også se mer til de nyetablerte MTF ene. MTFer er multilaterale handelsfasiliteter som kan operere uavhengig av regulerte markeder og tilbyr handel i de etablerte børsenes verdipapirer. Utslagene på Oslo Børs har vært større enn for de fleste andre børser de siste par årene. Tyder ikke dette på at handelen på Oslo Børs er mer spekulativ enn på andre børser? Utslagene kommer nok heller av at det er et mindre marked. Svingningene vil normalt være større der enn i et stort marked. I hvilken grad tror du Børsen blir benyttet til å hvitvaske penger? Oslo Børs er nok i veldig liten grad en vaskemaskin for svarte pen- ger. Det er også innført strengere hvitvaskingsregler som pålegger finansinstitusjoner større plikter med hensyn til å kunne avdekke hvitvaskingstransaksjoner. Dette vil gjøre det enda vanskeligere å benytte norske børser og oppgjørsinstitusjoner i hvitvaskingsøyemed. Apropos oppgjør, så kan Amundsen fortelle at Oslo Børs i løpet av våren vil introdusere CCP i oppgjøret av verdipapirer. CCP står for Central Counterparty eller sentral motpart på norsk. En CCP trer inn som juridisk motpart for begge partene i en aksjehandel. Dette vil bidra til å gjøre aksje- og verdipapirhandel både sikrere og billigere. De største endringene på Oslo Børs vil imidlertid være av strategisk art. Etter at de øvrige nordiske børse- ne, sammen med børsene i Baltikum, ble kjøpt opp av den amerikanske giganten Nasdaq, har Oslo Børs orientert seg vestover. Vi er i ferd med å formalisere et samarbeide med Londonbørsen, hvor vi blant annet vil benytte samme handels- og markedsovervåkningssystemer som denne. Dessuten har Oslo Børs inngått et samarbeid med Singaporebørsen, som de siste årene har vist stor interesse for vår region og for det som foregår på Oslo Børs, forteller Øivind Amundsen. Som selv altså er avskåret fra å handle på Oslo Børs. Uten at det bekymrer ham det minste. Det er så mange andre former for investering, slår han fast. Som for eksempel huset på Grefsen med fjordgløttt, kone og to barn. 10 Juristkontakt

11 Norges Juristforbunds pris for rettssikkerhet og likhet for loven Hvem fortjener Rettssikkerhetsprisen 2010? Rettssikkerhetsprisen skal rette fokus mot rettssikkerhet for alle og i alle deler av samfunnet. Den skal vise at rettssikkerhet kontinuerlig må underbygges og utvikles som en forutsetning for rettsstaten og demokratiet. Norges Juristforbund deler årlig ut Rettssikkerhetsprisen til én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lengre tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å: Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde. Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket. Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse. Prisen for 2010 er et stipend på kr ,-. Den deles ut på Årskonferansen 18. mars Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2010 utnevnes av hovedstyret i Norges Juristforbund og består av: Odd-Einar Dørum, pensjonist, tidl. justisminister Hanne Sophie Greve, lagdommer i Gulating lagmannsrett, tidl. dommer i Menneskerettsdomstolen Hanne Harlem, styreleder, tidl. justisminister Pål W. Lorentzen, advokat, representant for Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg Kari Østerud, direktør, forbundsleder i Norges Juristforbund Forslag på kandidater sendes til: Norges Juristforbund, Rettssikkerhetsprisen 2010, Att: Jan Lindgren, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo, alternativt på Forslagene må inneholde navn, kontaktinformasjon og en skriftlig begrunnelse. I 2009 ble prisen tildelt Ada Sofie Austegard (bildet) og Stine Sofies Stiftelse. Øvrige kriterier og mer informasjon på Frist for nominering er 5. februar Juristkontakt

12 Siden sist Syv vil bli dommer i EMD Domstoladministrasjonen har mottatt syv søknader på den utlyste stillingen som norsk dommer ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD). I EMD sitter 47 dommere, ett fra hvert land i Europarådet, og de sitter for seks år av gangen. Norges periode utgår i De syv søkerne på neste periode er: Mads Andenæs, Per Christiansen, Torolv Groseth, Anne Grøstad, Kjetil Krokeide, Gunnar Øyhaugen og Erik Jebens. Grøstad er førstestatsadvokat, Groseth er lagmann, Øyhaugen er sorenskriver, Krokeiede er advokat og Andenæs og Christiansen er begge professorer i jus. Erik Jebens er lagdommer i permisjon og sittende dommer i Menneskerettighetsdomstolen. Den norske regjering skal nominere tre av disse navnene. Bare én vil til slutt bli valgt av Europarådet. Ifølge Justisdepartement vil Norges tre kandidater være nominert senest innen midten av februar. Det finnes imidlertid en mulighet for at hele valgprosessen blir overflødig. Eurpoparådet har nemlig vedtatt en ny regel, som forlenger dommernes periode fra seks til ni år. Norge har ratifisert regelen sammen med 45 andre land, men Russland mangler. Dersom Russland ratifisererer regelen innen Norges dommerperiode utgår, vil Jebens automatisk kunne forlenge sin periode med tre år til. Mentormøte I januar ble det arrangert et faglig- og sosialt møte for de 17 mentorene som deltar i Juristforbundets mentorordning for studenter. Møtet ble holdt i Juristenes Hus. Juristforbundets generalsekretær Magne Skram Hegerberg holdt blant annet et faglig innlegg om sine erfaringer rundt mentors rolle og mentorprogrammer generelt. I forbindelse med møtet ble det også gjennomført en midtveis evaluering av ordningen, som ble satt i gang i fjor høst. Evalueringen er svært positiv, og de spurte synes matchen mellom mentor og student er god, ifølge Juristforbundet. Studentene oppgir også å være fornøyd med sin mentor. De fleste har til nå truffet hverandre ca en gang i måneden. Neste aktivitet i mentorprogrammet er et felles treff for studenter og mentorene i mars/april. Ordningen 2009/2010 avsluttes formelt i juni, opplyser Juristforbundet. Bedriftsjuristene er stiftet Jurister og advokater som er ansatt i private virksomheter har nå fått en egen forening som skal arbeide for deres felles interesser. Bedriftsjuristene ble stiftet 14. januar 2010 som en medlemsforening under Juristforbundets seksjon NJ-Privat. Det nye styret i Bedriftsjuristene ledes av Erik Normann Warberg. Med seg i styret har han Lillann Bugge, Gjertrud S. Helland, Cecilie Kjelland og Knut B. Kjøsnes, med Frode P. Ettesvoll som vara. Lyst for jusstudenter Jusstudenter er blant dem som lettest vil få jobb i fremtidens arbeidsmarked, viser prognoser fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Særlig fra 2012 vil eldrebølgen slå sterkt inn i arbeidslivet og øke behovet for unge som kan ta over. Det blir dermed bruk for de aller fleste typer høyere utdanning, melder Dagbladet. Jurister er nummer to på avisens liste (basert på tall fra SSB) over yrker unge bør satse på. Topp fem ser slik ut: sykepleiere, jurister, samfunnsvitere, økonomer og ingeniører. Samtidig blir det færre jusstudenter. Juristkontakt meldte i fjor om en studiestart med færre jusstudenter i Oslo. Antall jusstudenter skal ned med 200 personer hvert år i løpet av en femårsperiode. Det innebærer at det i løpet av denne perioden vil bli 1000 færre jusstudenter i Oslo. Antall jusstudenter i Oslo blir da 2000 mot tidligere ADVOKAT- og DOMMERKAPPER for damer og herrer. Omgående fra lager. Pris fra kr ,- inkl. mva og frakt. Storgt. 25, 0184 Oslo Tlf Postboks 8744 Youngstorget, 0028 Oslo 12 Juristkontakt

13 Må ha godkjenning for å granske Fra 1. mars må dommere søke om godkjenning for å kunne påta seg granskingsoppdrag utenfor dommerstillingen. Dette er ikke et forbud mot deltakelse i gransking. Graverende mangel på rettssikkerhet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon fortalte om graverende omgang med taushetsbelagte dokumenter, under NAV-høringen i Stortinget. Assisterende generalsekretær Jarl Ovesen fortalte om et eksempel der en person hadde fått avslag på sin søknad om uførepensjon. En av våre saksbehandlere fikk fullmakt til å ta kontakt med NAV og be om en del opplysninger. Til vårt store sjokk fikk vi 3, 6 kilo med originaldokumenter og taushetsbelagte papirer, sendt i urekommandert post! Dette var et spesielt graverende tilfelle, men slike ting skjer stadig vekk. Vi opplever stadig at originalkvitteringer og bilag forsvinner. Dette viser mangel på rettssikkerhet og personvern i NAV, sier Ovesen til Dagbladet. Representanter fra Akademikerne og NTL sa at de ansatte ikke får brukt sin kompetanse, og at etaten er blitt en restanseetat, ikke en kompetanseetat. Samfunnet har en interesse i å kunne nyttiggjøre seg dommernes kompetanse også utenfor rettssalen, men vi bør sikre oss mot at dommere engasjerer seg i prosesser som kan se uryddig ut utenfra, sier justisminister Knut Storberget i en pressemelding. Plikten til å søke godkjenning for sidegjøremål gjelder ikke for oppnevning til granskingsoppdrag som foretas av Kongen i statsråd eller Stortinget. Samtidig overføres kompetansen til å avgjøre søknader om godkjenning av sidegjøremål for høyesterettsdommere fra Domstoladministrasjonen til Høyesterett. BA-HR og Breirem på teater Det er i teaterstykket «Over Evne III», saken med advokatfirmaet BA-HR og Kari Breirem er tema. Breirem selv medvirker i stykket, som går på Black Box i Oslo, skriver Ukeavisen Ledelse. Breirem har aldri stått på en scene i et teaterstykke tidligere, og prosjektleder Maria Roll måtte bruke all overtalelseskunst for å få henne med. Jeg måtte jo spørre, fordi BA-HR-saken er det mest storstilte eksempelet vi har hatt i Norge på nettverk og samrøre mellom politikere, næringslivet og deres rådgivere. Men jeg hadde aldri trodd Kari skulle si ja, sier hun. Det måtte kraft til for å overtale meg, sier Breirem. Juristkontakt for bare noen tiår siden... Juristkontakt for 40 år siden «Advokat Emil Eriksen har vært noe av en forløper for den juridiske universitetsundervisningen i Bergen. Det hele begynte med at Eriksen ved siden av sin advokatpraksis hjalp noen få frem til juridicum. Senere ble han oppsøkt av flere og han sluttet da i sin praksis og gikk helt inn for sin nye oppgave. I tilknytning til at advokat Eriksen fikk Kongens fortjenestemedalje i gull, stiftet noen av hans elever Studieselskapet Emil Eriksens venner.» (Emil Eriksen er blitt 75 år) Juristkontakt for 30 år siden «Av mer omstridte årsaker bør påpekes at de fleste lærebøker pedagogisk sett ikke holder mål, og at àjourføringen av disse oftest er mangelfull. Ser man på den undervisning som gis i form av forelesninger, seminarer og kurs, svikter det både m.h.t. interesse, forberedelser og pedagogisk evne.» (Stud.jur. Frode Sulland om studie- og undervisningssituasjonen ved fakultetet i Oslo) Juristkontakt for 20 år siden «Revolusjonsheltene utførte sine bedrifter uten å myse på lovparagrafer. Men tidene har skiftet. Nå er lov og orden på alle ledd i samfunnslivet et overordnet politisk mål på samme måte som hos oss og juristenes posisjon er i tilsvarende bedring. Det er grunn til å understreke at president Gorbatsjov selv er jurist av utdannelse.» (Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum om det Sovjetiske juristforbund) Juristkontakt for 10 år siden «De funksjonshemmedes talsmenn har også vært for feige når det gjelder å kreve særlige lover for funksjonshemmede. De har vel trodd at det alminnelige regelverket som gjelder for alle borgere også er godt nok for folk med særlige behov. Men normallovgivningen er slett ikke god nok.» (Aslak Syse mener «særlige rettsregler er et mye sterkere virkemiddel enn dialog».) Vi ov ersetter juridiske dokumenter for justisdepartementet, ov er 100 advokatkontorer, rettsinstanser og politidistrikt over hele landet. tlf: , e-post: Juristkontakt

14 Den amerikanske presidenten Barack Obamas tale ved tildelingen av Nobels fredspris blir regnet som svært god. En viktig årsak til at Obama holder så gode taler er hans bakgrunn som jurist, sier kommunikasjonsforsker Klaus Kjøller. Av Henrik Pryser Libell Peace 14 Juristkontakt

15 Spør ikke hvordan virkeligheten er, for den er på tusen måter. Spør hvordan du best kan fremstille den på en måte som gavner din sak best (Klaus Kjøller) preik Noen av historiens mest legendariske taler har vært holdt av jurister: Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Lenin, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Mikhael Gorbatsjov, Chaim Herzog og Pierre Trudeau. Danske Klaus Kjøller mener det ikke er en tilfeldighet. Det er tydelig at Barack Obama holder fantastiske taler og at det henger sammen hans bakgrunn som jurist. Fredspristalen hans var rett og slett en prosedyre. Det sier den danske kommunikasjonsforskeren Klaus Kjøller. Kjøller er lektor ved Universitetet i København og har forsket på kommunikasjon og språk siden Han intervjues ofte i danske medier om politiske taler, budskap og manipulasjon. Obamas fredspristale imponerte Kjøller. Det er ingen tvil om at Obama er en stor retoriker. Han kommer da også fra en amerikansk advokattradisjon, der retorikk er sentralt. Siden Ciceros taler har mange gode talere vært jurister og mange av verdens store taler har vært prosedyrer, sier Kjøller til Juristkontakt. Noen eksempler er Nelson Mandelas forsvartale i 1963, «Jeg er tiltalte nummer én» og den amerikanske advokaten Clarence Darrows forsvarstale for klienten Henry Sweet fra 1926, «Jeg tror på kjærlighetens lov». Høyere makter Nøyaktig hva gjorde fredspristalen god? Ydmykhet og angrep. Obama er smart nok til å vise ydmykhet over å få prisen, og kjenner kritikken. Han tar tyren ved hornene. Først tar han for seg motargumentene mot at han skal få den, og så tilbakeviser han dem, forklarer Kjøller. Obama drar fram historien i talen, og det gjør han ofte. Flere gan- Juristkontakt

16 ger nevner han Martin Luther King. Det setter ham selv i en positiv tradisjon. Han snakker nesten religiøst og han snakker om håp. Det blir nært på forkynnende, nesten som om det han sier kommer som et budskap fra høyere makter, sier den danske kommunikasjonsforskeren, som mener Obama er god på å skjønne hvem han snakker til, og treffe dem. En annen «hemmelighet» ved Obamas talesuksess ligger i fremføringen. Obama er dyktigere enn de fleste på å lese opp talen fra en teleprompter, en skjerm. Man merker det knapt om man ikke har et trent øye for det. Det ser ikke ut som han taler. Det ser ut som han bare tenker og snakker samtidig, sier Kjøller. Manipulasjon Kjøller skyr ikke ordet manipulasjon når det gjelder analyse av gode taler. I stedet har han skrevet en lærebok i hvordan manipulasjon kan utføres best mulig. Boka trykkes nå i sitt tredje opplag. Manipulasjon finnes i taler, samtaler, mellom land, organisasjoner, ektefeller, advokater og i forhandlinger. Hjernevask og vold er en ekstrem variant, mens overtalelse og retorikk er en mild variant. Kanskje har jeg satt det litt på spissen når jeg kaller det «manipulasjon», men vi lever i en verden der folk bruker informasjon til å fremme sine formål, så man får bare ta det med humor og heller lære hvordan man avslører det, eller kan bruke det selv, sier Kjøller til Juristkontakt. Kjøller viktigste råd til jurister for god manipulering er å ikke lyve. Juristers business er sannhet. God manipulasjon kjennetegnes av at den ikke oppdages. Derfor er løgn en dårlig manipulasjonsform, for den kan avsløres. En ting er å unnlate å fortelle ting, noe annet å drive løgn. Manipulasjon handler om å vite hvor mange opplysninger man skal gi på et gitt tidspunkt og kanskje unnlate enkeltting, sier han. Jurister har jo en liste begreper for nettopp det. Et annet godt råd er «Dronning Margrethe regelen»: «Hyll de verdier som motstanderen har, for det fremmer ens egne verdier». Fokuser i talen din på det som er felles, ikke forskjeller. Det trikset bruker både vår Dronning Margrethe og Norges Kong Harald når de holder nyttårstaler. «Sparekasse-regelen» er beslektet. Den lyder at man skal si så ofte som mulig at man er enig med motstanderen hver gang du er enig. På den måten øker ditt gode image hos motstanderen, og du får mer gehør for dine ideer. Lat alltid som om motstanderen er litt mer enig med deg enn hun eller han egentlig her, sier Kjøller. Og «Advokatregelen» lyder: «Spør ikke hvordan virkeligheten er, for den er på tusen måter. Spør hvordan du best kan fremstille den på en måte som gavner din sak best». Jurister, mener Kjøller, har med sitt språk og sin utdanning gode forutsetninger for å utnytte hans «manual til manipulasjon». Men én Kjøller-regel taler ikke til juristenes fordel; «hauk «Thats a good vending» Om lov og rett He who profits by crime, commits it Seneca, 1. århundre e. Kr. Good laws are begot by bad actions Macrobius, Saturnalia, ca 400 Om motstandere A man cannot be to careful in the choise of his enemies Oscar Wilde, the Picture of Dorian Gay, Om alibi: Better a bad excuse than none Nicolass Udall/Ralp Roister Doister, ca 1550 Om saker: The best way to win an argument is by beginning with being right Jill Ruckelshaus, amerikansk tjenestemann. Saturday Evening Post, 1973 It may be true that the law cannot make a man love me. But it can keep him from lynching me, and I think that s pretty important Martin Luther King, Wall Street Journal, Om rettferdighet The law in all its majestic equality, forbids all men to sleep under bridges, to beg in the streets, and to steal the bread - the rich as well as the poor Anatole France, Crainquebulle, 1902 Justice may be blind, but she has very sophisticated listening devices Edgar Argo Om idealister Law, Logic and Switzers may be hired to fight for anybody Thomas Nashe, Christ s tears, 1593 When dictators and tyrants seek to destroy the freedom of men, their first target is the legal profession and through it the rule of law Leon Jaworski, 1974 Om løgn: Thats not a lie, it s a terminological inexactitude Alexander Haig, Juristkontakt

17 Det er tydelig at Barack Obama holder fantastiske taler og at det henger sammen hans bakgrunn som jurist. Fredspristalen hans var rett og slett en prosedyre, sier Klaus Kjøller. over hauk-regelen» tilsier at jo smartere folk tror man er, jo lettere får man mistanken at man ikke er ærlig. Jurister oppfattes som smarte og veltalende. Altså en gruppe man må passe seg for å manipuleres av. Jurister er en yrkesgruppe som er vant til å manipulere og oppfattes som gode til å manipulere, sier Kjøller. Han lister opp andre grupper i samme kategori. Ledere, lærere, journalister og psykologer. Og ikke minst manipulasjonsforskere! sagt om jus og jurister Om ord: Gi meg seks linjer skrevet av den mest ærbare mann, og jeg skal finne en grunn i dem til å henge ham Kardinal Richelieu, 1641 Man does not live by words alone, despite the fact that sometimes he has to eat them Adlai Stevenson, 1952 Om grunnlov: A Constitution should be short and obscure. Napoleon Bonaparte (ifølge Book of Quotations) Om helvetet: The worse the society, the more law there will be. In Hell there will be nothing but law, and due process will be meticulously observerd Grant Gilmore, New York Times, I know you lawyers can, with ease, twist words and meaning as you please John Gay, Fabler, 1727 Many laws in as state is a bad sign Italiensk ordspråk A lawyers advice is his stock in trade Attributed to Abraham Lincoln I disapprove what you say, but I will defend to the death your right to say it Tilskrives Voltaire Kilde: Frost-Knappman/Schrager : The quotable Lawyer, 1998 Juristkontakt

18 Mange vet ikke om Vi opplever at en del ikke kjenner til tilbudet vi har om arbeidsrettslig bistand til medlemmene våre, sier advokat Ragnhild Bø Raugland i Juristforbundet. Av Ole-Martin Gangnes Advokat Ragnhild Bø Raugland leder Juristforbundets bistandsarbeid, det vil si hjelp og rådgivning til jurister som har fått «trøbbel på jobben». Hun opplever at en del blir overrasket over at Juristforbundet tilbyr dette de vet rett og slett ikke nok om en av medlemsfordelene sine, ifølge Bø Raugland. Men det er likevel ikke slik at bistandsadvokatene i Juristforbundet ikke får saker på bordet. Vi har en jevn strøm av saker. Vi opplever faktisk en økning. Om det skyldes at folk blir mer oppmerksom på oss eller om arbeidslivet er blitt tøffere er ikke godt å si. Men likevel: Vi hører om at mange ikke vet om hva vi kan bistå med, sier hun. Press om å slutte Hva slags saker får dere? Det kan dreie seg om saker i tilknytning til omorganiseringer, enten det er i privat eller offentlig sektor. Flere saker dreier seg også om nedbemanningsprosesser. Også har vi mange saker knyttet til arbeidsmiljø, der personer føler seg dårlig behandlet. Advokat Ragnhild Bø Raugland får en jevn strøm av bistandssaker på bordet, selv om hun opplever at mange medlemmer av Juristforbundet ikke vet om tilbudet. 18 Juristkontakt

19 bistandstilbud Det kan skyldes dårlig ledelse eller generelt dårlige samarbeidsforhold på arbeidsplassen. Eller saker som handler om økonomi og innsnevring av kompensasjon. I alle typer saker forsøker vi å finne løsninger og bistår arbeidstakere. Vi rådgir også ved inngåelse og avslutning av arbeidskontrakter, sier Bø Raugland. Er det noe nytt i type saker dere får på bordet nå om dagen. Vi opplever at det kommer en del saker der det er press relatert til sykefravær. Personer som har vært mye borte kan oppleve et press om å slutte. Det er mye fokus på sykefravær om dagen, sier hun. Tilbyr juridisk bistand Norges Juristforbund tilbyr sine medlemmer juridisk rådgivning og bistand innenfor arbeidsrettslige spørsmål. Tilbud om bistand er regulert i forbundets vedtekter og retningslinjer for juridisk bistand. Også studenter får hjelp Jusstudenter som arbeider ved siden av studiene kan havne i arbeidskonflikter eller tilbys elendige arbeidskontrakter. I fjor innførte Juristforbundet en ordning der også jusstudenter med medlemskap i Juristforbundet tilbys arbeidsrettslig bistand. Studenter er ofte i en sårbar posisjon når de skal søke jobb, sa studentene i NJ-Stud til Juristkontakt da det nye tilbudet kom på plass. Det er flere eksempler på kontrakter som ikke holder mål. Mange er så glad for at de har fått sitt første jobbtilbud at de overser uheldige vilkår. Stipend for faglig opphold i Tyskland E.ON Ruhrgas programmet for rettsvitenskap Målet med programmet er å utvide og utdype de gjensidige forbindelsene mellom Norge og Tyskland innen rettsvitenskap - med fokus på europarett. Det bevilges stipend til bla.: viderekomne studenter, nyutdannede jurister, ph.d. -studenter, forskere og praktiserende jurister. Søknadsfrister i 2010: 17. februar og 13. oktober Utlysning av E.ON Ruhrgas-stipend for rettsvitenskap finnes på Forskingsrådets nettsider Kontaktperson i Forskningsrådet/Internasjonale stipend (IS): Seniorrådgiver Kristin Eikeland Johansen, Tlf til Det er press relatert sykefravær Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel 5,4 milliarder kroner til forskningsformål. Forskningsrådet skaper møteplasser for forskere, brukere av forskning og institusjoner som finansierer forskning. Forskningsrådet arbeider med forskning og utvikling innenfor alle fagområder og bidrar til internasjonalisering av FoU-virksomheten. Juristkontakt

20 Her til lands er det OK å kle seg i olabukse og genser/blazer i jobbsammenheng 20 Juristkontakt

Jus i femtegir KONTAKT. Studenter går jurister etter i sømmene. Øivind Amundsen er Børsens nyeste investering. Obama en av mange taleføre jurister

Jus i femtegir KONTAKT. Studenter går jurister etter i sømmene. Øivind Amundsen er Børsens nyeste investering. Obama en av mange taleføre jurister JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 1 2010 44. ÅRGANG Studenter går jurister etter i sømmene Øivind Amundsen er Børsens nyeste investering Obama en av mange taleføre jurister NAF-jurist

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Tipsene som stanser sutringa

Tipsene som stanser sutringa Page 1 of 12 Publisert søndag 07.10.2012 kl. 12:00 SLITSOMT: Sutrete barn er slitsomt for hele familien. Her får du gode råd av fagpersoner. FOTO: Colourbox.com Tipsene som stanser sutringa Slitsomt for

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt 1 av 5 18.04.2012 15:30 RSS: Abonner på siste nytt 2 av 5 18.04.2012 15:30 Nøkkelpersoner: Men gruppen for reguleringsteknikk opererer i flat struktur. (fra v.) Tor Arne Johansen (fungerende instituttleder),

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3 PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Tromsø, 07/03-2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse»

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Lokalt samarbeid Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Jahn Thomas Lind og Bård Knutzen Intervjuer: Hei, og velkommen til denne podkasten om lokalt partssamarbeid. Hva er det som egentlig

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

JURISTFORBUNDET KANDIDATUNDERSØKELSEN 2016

JURISTFORBUNDET KANDIDATUNDERSØKELSEN 2016 JURISTFORBUNDET KANDIDATUNDERSØKELSEN 2016 SVARPROSENT FORDELT PÅ INSTITUSJONER 01 OM UNDERSØKELSEN 02 JOBBSØKING 03 NÅVÆRENDE STILLING 04 STUDIET 05 APPENDIX 01: OM UNDERSØKELSEN SVARPROSENT FORDELT PÅ

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Stille Sporsmal Ved Jobbintervju

Stille Sporsmal Ved Jobbintervju Stille Sporsmal Ved Jobbintervju Free Download STILLE SPORSMAL VED JOBBINTERVJU [BOOK] Read Online Stille Sporsmal Ved Jobbintervju - [PDF]. 21 NYTTIGE SPøRSMåL å STILLE NåR DU ER På JOBBINTERVJU... Tue,

Detaljer

Dette er oss. Hvem er du?

Dette er oss. Hvem er du? Dette er oss. Hvem er du? Å VÆRE ADVOKAT Å være advokat er mer enn å være jurist. Advokaten skal fremme rett og hindre urett på en måte som skaper verdier. I tillegg til den juridiske kompetansen må advokaten

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer