Jus i femtegir. kontakt. Studenter går jurister etter i sømmene. Øivind Amundsen er Børsens nyeste investering. Obama en av mange taleføre jurister

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jus i femtegir. kontakt. Studenter går jurister etter i sømmene. Øivind Amundsen er Børsens nyeste investering. Obama en av mange taleføre jurister"

Transkript

1 JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR ÅRGANG Studenter går jurister etter i sømmene Øivind Amundsen er Børsens nyeste investering Obama en av mange taleføre jurister NAF-jurist Børre Skiaker Jus i femtegir NÅ IKKE HELT A4!

2 TESTAMENTARISKE GAVER Kreftforeningen er fritatt for arve avgift på testamentariske gaver. Bidraget kommer derfor i sin helhet kampen mot kreftsykdommene til gode. Kreftforeningens arbeid er basert på gaver og innsamlede midler. Testamentariske gaver utgjør her et meget viktig bidrag. Kontonummer GAVER GIR SKATTEFRADRAG Gaver til kreftforskning som drives under medvirkning av Staten, kan føres til fradrag i selvangivelsen (skattelovens 6 42). Kontonummer Kreftforeningen Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo tlf: Tilsluttet Innsamlingskontrollen i Norge, registreringsnummer 007 Illustrasjonsfoto: Scanpix Creative NÅ OVERLEVER SEKS AV TI KREFT For 40 år siden overlevde kun 3 av 10. Dette viser at kreftforskning nytter. Målet er at enda flere skal overleve. Til det trengs mer forskning og nye behandlings metoder. Hjelp oss med å nå målet. FRIVILLIG INNSATS SIDEN 1938 Kreftforeningen er landets største bidragsyter innen kreftforskning og en landsdekkende medlemsorganisasjon med flere innsatsområder overfor kreft rammede og pårørende. Vi har egne advokater som kan være behjelpelig med å gi råd og veiledning i forbindelse med arv og skifte, herunder bistand i forbindelse med opprettelse av testament. Tilbudet er gratis. Les mer på Støtt kreftsaken > Sammen skaper vi håp juristkontakt_halvside_jan10.indd 1 1/14/2010 3:08:22 PM Testamentarisk gave til hjerteforskningen! Nasjonalforeningen for folkehelsen er den største humanitære bidragsyteren til norsk hjerteforskning. Vårt arbeid finansieres med innsamlede midler. Hjerte- og karsykdommer er årsak til flest dødsfall i Norge. Hver dag dør 47 mennesker på grunn av hjerte- og karsykdommer. Dagens behandling er resultatet av tidligere forskning. En testamentarisk gave går direkte til hjerteforskningen og er en investering for framtidige generasjoner. Gaven er fritatt for arveavgift og kommer derfor i sin helhet forskningen til gode. Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo Tlf: Faks:

3 Innhold Leder Øivind Amundsen Siden sist 6 Øivind Amundsen Går fra Selmer til Oslo Børs, men selv kan han ikke handle aksjer. 14 Jurister og retorikk Juristforbundets bistand Dresser opp jurister Masteroppgaver 14 Fredstaler Obamas fredspristale var egentlig en prosedyre, mener kommunikasjonsforsker. 24 Studier i utlandet 30 Stiftelsestilsynet Utdanning og arv Valg i Juristforbundet 20 Skreddersydd Jusstudenter skal dresse opp landets jurister. 38 Jurister som går igjen 42 NAF-juristene Rådgiver Året i Høyesterett Magne Skram Hegerberg 24 Over grensen Katrine Holt er en av stadig flere jusstudenter som drar til utlandet Fag / Meninger / Debatt Torvald C. Løchen Ståle Eskeland Hans W. Hygen Liselotte Aune Lee Stilling ledig 30 Pengejakt Tom Plünnecke og de andre advokatene i Stiftelsestilsynet finner millioner på avveie. 62 Nytt om navn Magne Alt det du og jeg gjør handler om å forbedre noens livskvalitet. Som jurister, advokater, dommere og advokatfullmektiger. Som saksbehandlere, ledere, kolleger og tillitsvalgte Skram Hegerberg, på side 49

4

5 Ikke helt A4 Juristkontakt Redaktør: Ole-Martin Gangnes Journalist: Henrik Pryser Libell Design/layout: Inge Martinsen, 07 Gruppen AS Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Juristkontakt har som du ser forlatt den gamle A4-størrelsen og kommer heretter ut i et annet format. Vi synes det nye formatet er bedre det er rett og slett hendigere, enklere å ta med seg og lettere å lese på bussen og toget. Den litt mer kompakte størrelsen brukes av flere velkjente magasiner og vi håper du liker det. Innholdet skal være som før aktuelt og vesentlig stoff om jurister og jobben deres. Samt pustehull og saker som ser utover tradisjonelle fagrammer. Vi skal fortsatt være magasinet for hele jus-norge, der du møter både menneskene og sakene. Et magasin skal ikke bestå av bare journalistikk, derfor er vi glad for å kunne bringe så mange stillingsannonser som vi gjør. Det er nyttig lesestoff og selvfølgelig populært. Skal du følge med på stillingsmarkedet for jurister er Juristkontakt rett og slett et must. Meninger, fagartikler og debatt er også populært. Mange jurister velger sitt eget blad som debattarena. Vi introduserer forresten en ny fast spaltist i dette nummeret. Magne Skram Hegerberg er navnet, og han er generalsekretær i Juristforbundet. Han skriver denne gang om hva Juristforbundet er opptatt av om dagen, og hva det betyr for juristene. Her ser det ut til å være masser av stoff for Juristkontakt fremover som for eksempel om Juristforbundets prosjekt om økonomisk kriminalitet. Det varsles at en arbeidsgruppe kommer til å foreslå tettere samarbeid mellom tolletaten, skatteetaten, NAV og politiet. Saker om retorikk, studier i utlandet, stiftelsestilsynet og masse annet er det også denne gang. For ikke å glemme de tre jusstudentene som har startet klesbutikk på nett. Nå vil de kle opp norske jurister i prisgunstige målsydde dresser. For som de sier: Det som henger i butikkene passer sjelden hundre prosent. Det er jo ikke alle som er helt A4. Husk å sjekke abonnementet ditt! Juristkontakt har i en kort overgangsperiode valgt å sende ut bladet til også de som ikke lenger er abonnenter - etter bruddet mellom Advokatforeningen og Juristforbundet. Som kjent innebærer medlemskap i Juristforbundet også et gratis abonnement på Juristkontakt, men en del jurister har altså mistet dette nå. Vi minner derfor om at det selvsagt er mulig å abonnere på Juristkontakt uavhengig av organisasjonstilknytning. Ole-Martin Gangnes redaktør Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 8. februar Teknisk produksjon: 07 Gruppen AS, Aurskog Redaksjonen avsluttet 19. januar 2010 Forsidefoto: Thomas Haugersveen Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Utgiver: Tips redaksjonen: eller mob For annonser: tlf.:

6 Aksjeentusiast uten portefølje 6 Juristkontakt

7 Kanskje sier det noe om forholdene ved Oslo Børs når den nye direktøren for juridisk avdeling gir uttrykk for at han nå har fått tilnærmet drømmejobben. Han startet nemlig sin yrkeskarriere i sjøforsvaret, med minesveiping og minejakt som spesiale. Åpenbart ikke spennende nok i forhold til hva Børsen har å by på. Tekst: Morten E. Mathiesen Foto: Stig M. Weston Når Øivind Amundsen forlater advokatfirmaet Selmer DA for å bli Børsens nye juridiske direktør 1. februar, får han et større ansvarsområde enn forgjengeren. I forbindelse med en omorganisering av Oslo Børs er det bestemt at markedsovervåkningen skal sortere inn under juridisk direktør fra og med 1. mars. Amundsen sier det på ingen måte var noen forutsetning for at han skulle takke ja til jobben, men synes ikke stillingen ble mindre attraktiv ved en slik utvidelse av ansvarsfeltet. Da Amundsen trådte inn som partner i Selmer DA sommeren 2008, var den rosende omtalen av den nye partneren nesten panegyrisk fra ledelsens side. Begeistringen fra ledelsen og kollegaene er kanskje ikke like udelt når du nå trekker deg ut av fellesskapet etter bare vel halvannet år? Det hadde vært atskillig verre om jeg hadde gått til en konkurrent her på Aker Brygge. Men det var aldri min intensjon å bli så kort tid i Selmer. Når muligheten for en lederstilling ved Oslo Børs dukket opp, kunne jeg bare ikke si nei. Og sett fra firmaets side må det jo være tilfredsstillende å se at en av deres egne blir foretrukket til en slik jobb. Før Selmer, og før det ene året på krakken som konserndirektør i KLP, var Amundsen ansatt som advokat i juridisk avdeling ved Oslo Børs gjennom seks år. Det blir litt som å komme hjem dette da? Jeg har i mange år hatt lyst på en lederstilling ved Oslo Børs. Mens jeg var ansatt der, kom det ingen slike åpninger, og jeg valgte da å skaffe meg ytterligere ledererfaring i mellomtiden. Men jeg har hele tiden vært klar på at jeg ville tilbake til Oslo Børs. Habilitet Og ett år i KLP ga deg den nødvendige erfaringen? Når jeg bare ble ett år i KLP skyldtes det at jeg oppdaget hvor fort man blir utdatert på børs- og verdipapirvurderinger når man ikke jevnlig holder på med den slags. Hvis ikke kompetansen min skulle bli foreldet, måtte jeg derfor tilbake til miljøet. Så da jeg fikk tilbudet om å tre inn som partner i Selmer, var det en spennende mulighet jeg bare måtte gripe, sier Amundsen. I Selmer DA har Øivind Amundsen vært involvert i børsnoteringer av så vel norske som internasjonale selskaper. Dessuten har han jobbet med fusjoner og fisjoner, med oppkjøp og tilbudsplikt, med løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper, samt juridiske problemstillinger i tilknytning til investorers deltakelse på børsen. Du frykter ikke å møte deg selv i døra når du nå skal forholde deg til tidligere klienter fra den andre siden av bordet som kontrollør og markedsovervåker? Det tror jeg skal gå veldig bra. Selv om jeg kjenner mange av aktørene, har Oslo Børs gode rutiner på hvordan man behandler slike forhold internt i organisasjonen. Børsen har stor integritet, og aktørene på Børsen vet hvor viktig dette er for tilliten til systemet. Tvert i mot tror jeg alle parter ser det som en fordel at jeg tar Selv om jeg kjenner mange av aktørene, har Oslo Børs gode rutiner på hvordan man behandler slike forhold internt med meg den innsikten jeg har fått gjennom å ha arbeidet i markedet. Sjøkrigsskolen Du er utdannet på Sjøkrigsskolen, men vurderte aldri en sjømilitær karriere? Egentlig ikke. Jeg hadde tatt befalsskolen og så på Sjøkrigsskolen som en ypperlig lederutdannelse, og ikke som et springbrett til et yrkesliv i sjøforsvaret. Var du allerede den gang bestemt på at det var Børsen du ville til? Jeg begynte faktisk med sjørett, men ble tidlig involvert i børs og verdipapirer og syntes det var fantastisk spennende. Jeg har aldri støtt på noen som har uttalt seg så engasjert om aksjer og verdipapirer, og som samtidig har vært avskåret fra å handle med slikt. Opplever du det selv som et paradoks? Det er klart at det hadde vært gøy å kjøpe aksjer i tider hvor alle piler peker oppover. Men det er ganske selvsagt at børsansatte som sitter så tett på aktørene i børsmarkedet må være avskåret far å delta i handelen. Oslo Børs har hatt et dårlig rykte som en innsidebørs. Hva har du tenkt å gjøre for å få bukt med den slags? Det er til en viss grad riktig at Oslo Børs ikke hadde det aller beste renommé for år siden, men denne oppfatningen er nok en helt annen i dag. Blant annet har børsen anskaffet et meget avansert markedsovervåkningssystem, SMARTS. Her var Oslo Børs en av de første børsene Juristkontakt

8 i verden til å skaffe seg dette systemet. Seinere har blant annet de øvrige nordiske børsene og London Stock Exchange gått til anskaffelse av det samme. Videre har Oslo Børs opparbeidet seg betydelig kompetanse på å avdekke uregelmessigheter og vi har fått et bedre regelverk. Harmonisering Er ikke Oslo Børs så liten at det alltid vil være fare for innsidehandel og markedsmanipulasjon? At Børsen er såpass liten har tvert i mot gjort det lettere å oppdage den slags. Det synes lettere i kursbildet når det oppstår uregelmessigheter. Er lovgivningen og regelverket godt nok til å ivareta de seriøse investorenes interesser? Det mener jeg bestemt. Det er skjedd en standardisering og harmonisering av de norske reglene i forhold til EU, og dette har gitt ganske strenge normer, og liten toleranse overfor lyssky virksomhet. Men børsvirksomhet er en dynamisk verden, så regelverket må endres fortløpende, sier Amundsen. Selv om jeg kjenner mange av aktørene, har Oslo Børs gode rutiner på hvordan man behandler slike forhold internt På spørsmål om det er noen områder hvor Oslo Børs utmerker seg i forhold til andre små og mellomstore børser, trekker Amundsen fram oljerelatert virksomhet, skipsfart og fiskerinæringen. Der er vi helt i verdenstoppen, og vi ser at aktører som tradisjonelt ikke ville tenkt på Norge som en mulighet til å hente inn frisk kapital, har oppdaget et meget velfungerende og profesjonelt investor- og børsmiljø i Norge som de ønsker å benytte seg av. Dette gjelder så vel canadiske oljeselskaper som søramerikanske fiskeriselskaper og asiatiske shipping- og offshorevirksomheter, sier han. Nye børsprodukter Finanskrisen har vel ikke akkurat høynet statusen til børsen og aktørene der? Sett verden under ett kan det kanskje tenkes at du har rett, men Norge som sådan har kommet forholdsvis godt ut av finanskrisa, og det har gjenspeilt seg også på Oslo Børs. For eksempel hadde Oslo Børs et av sine beste år noensinne i fjor, og det ville ikke skjedd hvis aktørene hadde vært skeptiske til børsen, bedyrer Amundsen. Ser du for deg at Oslo Børs vil utvide spekteret av verdipapirer i årene som kommer? Det vil helt sikkert komme nye produkter, det være seg derivatprodukter, renteprodukter, børsnoterte fondsprodukter eller verdipapirer med eksponering direkte mot råvarepriser og indekser. Ja, i det hele tatt et bredt spekter av ulike verdipapirer. Uansett hva som kommer, vil ikke børshandelen alltid være gjenstand for stemninger og psykologisk påvirkning? 8 Juristkontakt

9 Klart at det hadde vært gøy å kjøpe aksjer i tider hvor alle piler peker oppover Psykologi vil det nok alltid være, men for veldig mange aktører er det omfattende vurderinger som ligger til grunn for investeringene, sier Amundsen. Han legger til at det tross alt er lov å legge ut aksjer og verdipapirer med høy risikoprofil, men at markedet skal informeres om dette. I følge Amundsen er det dessuten en omfattende søknadsprosess før et selskap blir tatt opp til notering på børsen, der selskapet må dokumentere at det har livets rett. Den nye børsdirektøren tror grunnstammen til Oslo Børs fortsatt vil bestå av store industriselskaper som Statoil og Telenor, men at børsen skal være åpen for alle typer aksjer. Oslo Børs skal ikke være proteksjonistisk, men vi og markedet skal vite det når vi tar opp en aksje med risikoprofil. TLF Samarbeid Hvilken børs regnes som den største konkurrenten til Oslo Børs? Det er litt avhengig av sektorer, men de nordiske børsene i Nasdaq OMX gruppen vil konkurrere med Juristkontakt

10 Vi og markedet skal vite det når vi tar opp en aksje med risikoprofil Oslo Børs på en del områder. Når deg gjelder selve aksjehandelen, vil man nok også se mer til de nyetablerte MTF ene. MTFer er multilaterale handelsfasiliteter som kan operere uavhengig av regulerte markeder og tilbyr handel i de etablerte børsenes verdipapirer. Utslagene på Oslo Børs har vært større enn for de fleste andre børser de siste par årene. Tyder ikke dette på at handelen på Oslo Børs er mer spekulativ enn på andre børser? Utslagene kommer nok heller av at det er et mindre marked. Svingningene vil normalt være større der enn i et stort marked. I hvilken grad tror du Børsen blir benyttet til å hvitvaske penger? Oslo Børs er nok i veldig liten grad en vaskemaskin for svarte pen- ger. Det er også innført strengere hvitvaskingsregler som pålegger finansinstitusjoner større plikter med hensyn til å kunne avdekke hvitvaskingstransaksjoner. Dette vil gjøre det enda vanskeligere å benytte norske børser og oppgjørsinstitusjoner i hvitvaskingsøyemed. Apropos oppgjør, så kan Amundsen fortelle at Oslo Børs i løpet av våren vil introdusere CCP i oppgjøret av verdipapirer. CCP står for Central Counterparty eller sentral motpart på norsk. En CCP trer inn som juridisk motpart for begge partene i en aksjehandel. Dette vil bidra til å gjøre aksje- og verdipapirhandel både sikrere og billigere. De største endringene på Oslo Børs vil imidlertid være av strategisk art. Etter at de øvrige nordiske børse- ne, sammen med børsene i Baltikum, ble kjøpt opp av den amerikanske giganten Nasdaq, har Oslo Børs orientert seg vestover. Vi er i ferd med å formalisere et samarbeide med Londonbørsen, hvor vi blant annet vil benytte samme handels- og markedsovervåkningssystemer som denne. Dessuten har Oslo Børs inngått et samarbeid med Singaporebørsen, som de siste årene har vist stor interesse for vår region og for det som foregår på Oslo Børs, forteller Øivind Amundsen. Som selv altså er avskåret fra å handle på Oslo Børs. Uten at det bekymrer ham det minste. Det er så mange andre former for investering, slår han fast. Som for eksempel huset på Grefsen med fjordgløttt, kone og to barn. 10 Juristkontakt

11 Norges Juristforbunds pris for rettssikkerhet og likhet for loven Hvem fortjener Rettssikkerhetsprisen 2010? Rettssikkerhetsprisen skal rette fokus mot rettssikkerhet for alle og i alle deler av samfunnet. Den skal vise at rettssikkerhet kontinuerlig må underbygges og utvikles som en forutsetning for rettsstaten og demokratiet. Norges Juristforbund deler årlig ut Rettssikkerhetsprisen til én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lengre tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å: Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde. Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket. Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse. Prisen for 2010 er et stipend på kr ,-. Den deles ut på Årskonferansen 18. mars Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2010 utnevnes av hovedstyret i Norges Juristforbund og består av: Odd-Einar Dørum, pensjonist, tidl. justisminister Hanne Sophie Greve, lagdommer i Gulating lagmannsrett, tidl. dommer i Menneskerettsdomstolen Hanne Harlem, styreleder, tidl. justisminister Pål W. Lorentzen, advokat, representant for Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg Kari Østerud, direktør, forbundsleder i Norges Juristforbund Forslag på kandidater sendes til: Norges Juristforbund, Rettssikkerhetsprisen 2010, Att: Jan Lindgren, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo, alternativt på Forslagene må inneholde navn, kontaktinformasjon og en skriftlig begrunnelse. I 2009 ble prisen tildelt Ada Sofie Austegard (bildet) og Stine Sofies Stiftelse. Øvrige kriterier og mer informasjon på Frist for nominering er 5. februar Juristkontakt

12 Siden sist Syv vil bli dommer i EMD Domstoladministrasjonen har mottatt syv søknader på den utlyste stillingen som norsk dommer ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD). I EMD sitter 47 dommere, ett fra hvert land i Europarådet, og de sitter for seks år av gangen. Norges periode utgår i De syv søkerne på neste periode er: Mads Andenæs, Per Christiansen, Torolv Groseth, Anne Grøstad, Kjetil Krokeide, Gunnar Øyhaugen og Erik Jebens. Grøstad er førstestatsadvokat, Groseth er lagmann, Øyhaugen er sorenskriver, Krokeiede er advokat og Andenæs og Christiansen er begge professorer i jus. Erik Jebens er lagdommer i permisjon og sittende dommer i Menneskerettighetsdomstolen. Den norske regjering skal nominere tre av disse navnene. Bare én vil til slutt bli valgt av Europarådet. Ifølge Justisdepartement vil Norges tre kandidater være nominert senest innen midten av februar. Det finnes imidlertid en mulighet for at hele valgprosessen blir overflødig. Eurpoparådet har nemlig vedtatt en ny regel, som forlenger dommernes periode fra seks til ni år. Norge har ratifisert regelen sammen med 45 andre land, men Russland mangler. Dersom Russland ratifisererer regelen innen Norges dommerperiode utgår, vil Jebens automatisk kunne forlenge sin periode med tre år til. Mentormøte I januar ble det arrangert et faglig- og sosialt møte for de 17 mentorene som deltar i Juristforbundets mentorordning for studenter. Møtet ble holdt i Juristenes Hus. Juristforbundets generalsekretær Magne Skram Hegerberg holdt blant annet et faglig innlegg om sine erfaringer rundt mentors rolle og mentorprogrammer generelt. I forbindelse med møtet ble det også gjennomført en midtveis evaluering av ordningen, som ble satt i gang i fjor høst. Evalueringen er svært positiv, og de spurte synes matchen mellom mentor og student er god, ifølge Juristforbundet. Studentene oppgir også å være fornøyd med sin mentor. De fleste har til nå truffet hverandre ca en gang i måneden. Neste aktivitet i mentorprogrammet er et felles treff for studenter og mentorene i mars/april. Ordningen 2009/2010 avsluttes formelt i juni, opplyser Juristforbundet. Bedriftsjuristene er stiftet Jurister og advokater som er ansatt i private virksomheter har nå fått en egen forening som skal arbeide for deres felles interesser. Bedriftsjuristene ble stiftet 14. januar 2010 som en medlemsforening under Juristforbundets seksjon NJ-Privat. Det nye styret i Bedriftsjuristene ledes av Erik Normann Warberg. Med seg i styret har han Lillann Bugge, Gjertrud S. Helland, Cecilie Kjelland og Knut B. Kjøsnes, med Frode P. Ettesvoll som vara. Lyst for jusstudenter Jusstudenter er blant dem som lettest vil få jobb i fremtidens arbeidsmarked, viser prognoser fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Særlig fra 2012 vil eldrebølgen slå sterkt inn i arbeidslivet og øke behovet for unge som kan ta over. Det blir dermed bruk for de aller fleste typer høyere utdanning, melder Dagbladet. Jurister er nummer to på avisens liste (basert på tall fra SSB) over yrker unge bør satse på. Topp fem ser slik ut: sykepleiere, jurister, samfunnsvitere, økonomer og ingeniører. Samtidig blir det færre jusstudenter. Juristkontakt meldte i fjor om en studiestart med færre jusstudenter i Oslo. Antall jusstudenter skal ned med 200 personer hvert år i løpet av en femårsperiode. Det innebærer at det i løpet av denne perioden vil bli 1000 færre jusstudenter i Oslo. Antall jusstudenter i Oslo blir da 2000 mot tidligere ADVOKAT- og DOMMERKAPPER for damer og herrer. Omgående fra lager. Pris fra kr ,- inkl. mva og frakt. Storgt. 25, 0184 Oslo Tlf Postboks 8744 Youngstorget, 0028 Oslo 12 Juristkontakt

13 Må ha godkjenning for å granske Fra 1. mars må dommere søke om godkjenning for å kunne påta seg granskingsoppdrag utenfor dommerstillingen. Dette er ikke et forbud mot deltakelse i gransking. Graverende mangel på rettssikkerhet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon fortalte om graverende omgang med taushetsbelagte dokumenter, under NAV-høringen i Stortinget. Assisterende generalsekretær Jarl Ovesen fortalte om et eksempel der en person hadde fått avslag på sin søknad om uførepensjon. En av våre saksbehandlere fikk fullmakt til å ta kontakt med NAV og be om en del opplysninger. Til vårt store sjokk fikk vi 3, 6 kilo med originaldokumenter og taushetsbelagte papirer, sendt i urekommandert post! Dette var et spesielt graverende tilfelle, men slike ting skjer stadig vekk. Vi opplever stadig at originalkvitteringer og bilag forsvinner. Dette viser mangel på rettssikkerhet og personvern i NAV, sier Ovesen til Dagbladet. Representanter fra Akademikerne og NTL sa at de ansatte ikke får brukt sin kompetanse, og at etaten er blitt en restanseetat, ikke en kompetanseetat. Samfunnet har en interesse i å kunne nyttiggjøre seg dommernes kompetanse også utenfor rettssalen, men vi bør sikre oss mot at dommere engasjerer seg i prosesser som kan se uryddig ut utenfra, sier justisminister Knut Storberget i en pressemelding. Plikten til å søke godkjenning for sidegjøremål gjelder ikke for oppnevning til granskingsoppdrag som foretas av Kongen i statsråd eller Stortinget. Samtidig overføres kompetansen til å avgjøre søknader om godkjenning av sidegjøremål for høyesterettsdommere fra Domstoladministrasjonen til Høyesterett. BA-HR og Breirem på teater Det er i teaterstykket «Over Evne III», saken med advokatfirmaet BA-HR og Kari Breirem er tema. Breirem selv medvirker i stykket, som går på Black Box i Oslo, skriver Ukeavisen Ledelse. Breirem har aldri stått på en scene i et teaterstykke tidligere, og prosjektleder Maria Roll måtte bruke all overtalelseskunst for å få henne med. Jeg måtte jo spørre, fordi BA-HR-saken er det mest storstilte eksempelet vi har hatt i Norge på nettverk og samrøre mellom politikere, næringslivet og deres rådgivere. Men jeg hadde aldri trodd Kari skulle si ja, sier hun. Det måtte kraft til for å overtale meg, sier Breirem. Juristkontakt for bare noen tiår siden... Juristkontakt for 40 år siden «Advokat Emil Eriksen har vært noe av en forløper for den juridiske universitetsundervisningen i Bergen. Det hele begynte med at Eriksen ved siden av sin advokatpraksis hjalp noen få frem til juridicum. Senere ble han oppsøkt av flere og han sluttet da i sin praksis og gikk helt inn for sin nye oppgave. I tilknytning til at advokat Eriksen fikk Kongens fortjenestemedalje i gull, stiftet noen av hans elever Studieselskapet Emil Eriksens venner.» (Emil Eriksen er blitt 75 år) Juristkontakt for 30 år siden «Av mer omstridte årsaker bør påpekes at de fleste lærebøker pedagogisk sett ikke holder mål, og at àjourføringen av disse oftest er mangelfull. Ser man på den undervisning som gis i form av forelesninger, seminarer og kurs, svikter det både m.h.t. interesse, forberedelser og pedagogisk evne.» (Stud.jur. Frode Sulland om studie- og undervisningssituasjonen ved fakultetet i Oslo) Juristkontakt for 20 år siden «Revolusjonsheltene utførte sine bedrifter uten å myse på lovparagrafer. Men tidene har skiftet. Nå er lov og orden på alle ledd i samfunnslivet et overordnet politisk mål på samme måte som hos oss og juristenes posisjon er i tilsvarende bedring. Det er grunn til å understreke at president Gorbatsjov selv er jurist av utdannelse.» (Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum om det Sovjetiske juristforbund) Juristkontakt for 10 år siden «De funksjonshemmedes talsmenn har også vært for feige når det gjelder å kreve særlige lover for funksjonshemmede. De har vel trodd at det alminnelige regelverket som gjelder for alle borgere også er godt nok for folk med særlige behov. Men normallovgivningen er slett ikke god nok.» (Aslak Syse mener «særlige rettsregler er et mye sterkere virkemiddel enn dialog».) Vi ov ersetter juridiske dokumenter for justisdepartementet, ov er 100 advokatkontorer, rettsinstanser og politidistrikt over hele landet. tlf: , e-post: Juristkontakt

14 Den amerikanske presidenten Barack Obamas tale ved tildelingen av Nobels fredspris blir regnet som svært god. En viktig årsak til at Obama holder så gode taler er hans bakgrunn som jurist, sier kommunikasjonsforsker Klaus Kjøller. Av Henrik Pryser Libell Peace 14 Juristkontakt

15 Spør ikke hvordan virkeligheten er, for den er på tusen måter. Spør hvordan du best kan fremstille den på en måte som gavner din sak best (Klaus Kjøller) preik Noen av historiens mest legendariske taler har vært holdt av jurister: Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Lenin, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Mikhael Gorbatsjov, Chaim Herzog og Pierre Trudeau. Danske Klaus Kjøller mener det ikke er en tilfeldighet. Det er tydelig at Barack Obama holder fantastiske taler og at det henger sammen hans bakgrunn som jurist. Fredspristalen hans var rett og slett en prosedyre. Det sier den danske kommunikasjonsforskeren Klaus Kjøller. Kjøller er lektor ved Universitetet i København og har forsket på kommunikasjon og språk siden Han intervjues ofte i danske medier om politiske taler, budskap og manipulasjon. Obamas fredspristale imponerte Kjøller. Det er ingen tvil om at Obama er en stor retoriker. Han kommer da også fra en amerikansk advokattradisjon, der retorikk er sentralt. Siden Ciceros taler har mange gode talere vært jurister og mange av verdens store taler har vært prosedyrer, sier Kjøller til Juristkontakt. Noen eksempler er Nelson Mandelas forsvartale i 1963, «Jeg er tiltalte nummer én» og den amerikanske advokaten Clarence Darrows forsvarstale for klienten Henry Sweet fra 1926, «Jeg tror på kjærlighetens lov». Høyere makter Nøyaktig hva gjorde fredspristalen god? Ydmykhet og angrep. Obama er smart nok til å vise ydmykhet over å få prisen, og kjenner kritikken. Han tar tyren ved hornene. Først tar han for seg motargumentene mot at han skal få den, og så tilbakeviser han dem, forklarer Kjøller. Obama drar fram historien i talen, og det gjør han ofte. Flere gan- Juristkontakt

16 ger nevner han Martin Luther King. Det setter ham selv i en positiv tradisjon. Han snakker nesten religiøst og han snakker om håp. Det blir nært på forkynnende, nesten som om det han sier kommer som et budskap fra høyere makter, sier den danske kommunikasjonsforskeren, som mener Obama er god på å skjønne hvem han snakker til, og treffe dem. En annen «hemmelighet» ved Obamas talesuksess ligger i fremføringen. Obama er dyktigere enn de fleste på å lese opp talen fra en teleprompter, en skjerm. Man merker det knapt om man ikke har et trent øye for det. Det ser ikke ut som han taler. Det ser ut som han bare tenker og snakker samtidig, sier Kjøller. Manipulasjon Kjøller skyr ikke ordet manipulasjon når det gjelder analyse av gode taler. I stedet har han skrevet en lærebok i hvordan manipulasjon kan utføres best mulig. Boka trykkes nå i sitt tredje opplag. Manipulasjon finnes i taler, samtaler, mellom land, organisasjoner, ektefeller, advokater og i forhandlinger. Hjernevask og vold er en ekstrem variant, mens overtalelse og retorikk er en mild variant. Kanskje har jeg satt det litt på spissen når jeg kaller det «manipulasjon», men vi lever i en verden der folk bruker informasjon til å fremme sine formål, så man får bare ta det med humor og heller lære hvordan man avslører det, eller kan bruke det selv, sier Kjøller til Juristkontakt. Kjøller viktigste råd til jurister for god manipulering er å ikke lyve. Juristers business er sannhet. God manipulasjon kjennetegnes av at den ikke oppdages. Derfor er løgn en dårlig manipulasjonsform, for den kan avsløres. En ting er å unnlate å fortelle ting, noe annet å drive løgn. Manipulasjon handler om å vite hvor mange opplysninger man skal gi på et gitt tidspunkt og kanskje unnlate enkeltting, sier han. Jurister har jo en liste begreper for nettopp det. Et annet godt råd er «Dronning Margrethe regelen»: «Hyll de verdier som motstanderen har, for det fremmer ens egne verdier». Fokuser i talen din på det som er felles, ikke forskjeller. Det trikset bruker både vår Dronning Margrethe og Norges Kong Harald når de holder nyttårstaler. «Sparekasse-regelen» er beslektet. Den lyder at man skal si så ofte som mulig at man er enig med motstanderen hver gang du er enig. På den måten øker ditt gode image hos motstanderen, og du får mer gehør for dine ideer. Lat alltid som om motstanderen er litt mer enig med deg enn hun eller han egentlig her, sier Kjøller. Og «Advokatregelen» lyder: «Spør ikke hvordan virkeligheten er, for den er på tusen måter. Spør hvordan du best kan fremstille den på en måte som gavner din sak best». Jurister, mener Kjøller, har med sitt språk og sin utdanning gode forutsetninger for å utnytte hans «manual til manipulasjon». Men én Kjøller-regel taler ikke til juristenes fordel; «hauk «Thats a good vending» Om lov og rett He who profits by crime, commits it Seneca, 1. århundre e. Kr. Good laws are begot by bad actions Macrobius, Saturnalia, ca 400 Om motstandere A man cannot be to careful in the choise of his enemies Oscar Wilde, the Picture of Dorian Gay, Om alibi: Better a bad excuse than none Nicolass Udall/Ralp Roister Doister, ca 1550 Om saker: The best way to win an argument is by beginning with being right Jill Ruckelshaus, amerikansk tjenestemann. Saturday Evening Post, 1973 It may be true that the law cannot make a man love me. But it can keep him from lynching me, and I think that s pretty important Martin Luther King, Wall Street Journal, Om rettferdighet The law in all its majestic equality, forbids all men to sleep under bridges, to beg in the streets, and to steal the bread - the rich as well as the poor Anatole France, Crainquebulle, 1902 Justice may be blind, but she has very sophisticated listening devices Edgar Argo Om idealister Law, Logic and Switzers may be hired to fight for anybody Thomas Nashe, Christ s tears, 1593 When dictators and tyrants seek to destroy the freedom of men, their first target is the legal profession and through it the rule of law Leon Jaworski, 1974 Om løgn: Thats not a lie, it s a terminological inexactitude Alexander Haig, Juristkontakt

17 Det er tydelig at Barack Obama holder fantastiske taler og at det henger sammen hans bakgrunn som jurist. Fredspristalen hans var rett og slett en prosedyre, sier Klaus Kjøller. over hauk-regelen» tilsier at jo smartere folk tror man er, jo lettere får man mistanken at man ikke er ærlig. Jurister oppfattes som smarte og veltalende. Altså en gruppe man må passe seg for å manipuleres av. Jurister er en yrkesgruppe som er vant til å manipulere og oppfattes som gode til å manipulere, sier Kjøller. Han lister opp andre grupper i samme kategori. Ledere, lærere, journalister og psykologer. Og ikke minst manipulasjonsforskere! sagt om jus og jurister Om ord: Gi meg seks linjer skrevet av den mest ærbare mann, og jeg skal finne en grunn i dem til å henge ham Kardinal Richelieu, 1641 Man does not live by words alone, despite the fact that sometimes he has to eat them Adlai Stevenson, 1952 Om grunnlov: A Constitution should be short and obscure. Napoleon Bonaparte (ifølge Book of Quotations) Om helvetet: The worse the society, the more law there will be. In Hell there will be nothing but law, and due process will be meticulously observerd Grant Gilmore, New York Times, I know you lawyers can, with ease, twist words and meaning as you please John Gay, Fabler, 1727 Many laws in as state is a bad sign Italiensk ordspråk A lawyers advice is his stock in trade Attributed to Abraham Lincoln I disapprove what you say, but I will defend to the death your right to say it Tilskrives Voltaire Kilde: Frost-Knappman/Schrager : The quotable Lawyer, 1998 Juristkontakt

18 Mange vet ikke om Vi opplever at en del ikke kjenner til tilbudet vi har om arbeidsrettslig bistand til medlemmene våre, sier advokat Ragnhild Bø Raugland i Juristforbundet. Av Ole-Martin Gangnes Advokat Ragnhild Bø Raugland leder Juristforbundets bistandsarbeid, det vil si hjelp og rådgivning til jurister som har fått «trøbbel på jobben». Hun opplever at en del blir overrasket over at Juristforbundet tilbyr dette de vet rett og slett ikke nok om en av medlemsfordelene sine, ifølge Bø Raugland. Men det er likevel ikke slik at bistandsadvokatene i Juristforbundet ikke får saker på bordet. Vi har en jevn strøm av saker. Vi opplever faktisk en økning. Om det skyldes at folk blir mer oppmerksom på oss eller om arbeidslivet er blitt tøffere er ikke godt å si. Men likevel: Vi hører om at mange ikke vet om hva vi kan bistå med, sier hun. Press om å slutte Hva slags saker får dere? Det kan dreie seg om saker i tilknytning til omorganiseringer, enten det er i privat eller offentlig sektor. Flere saker dreier seg også om nedbemanningsprosesser. Også har vi mange saker knyttet til arbeidsmiljø, der personer føler seg dårlig behandlet. Advokat Ragnhild Bø Raugland får en jevn strøm av bistandssaker på bordet, selv om hun opplever at mange medlemmer av Juristforbundet ikke vet om tilbudet. 18 Juristkontakt

19 bistandstilbud Det kan skyldes dårlig ledelse eller generelt dårlige samarbeidsforhold på arbeidsplassen. Eller saker som handler om økonomi og innsnevring av kompensasjon. I alle typer saker forsøker vi å finne løsninger og bistår arbeidstakere. Vi rådgir også ved inngåelse og avslutning av arbeidskontrakter, sier Bø Raugland. Er det noe nytt i type saker dere får på bordet nå om dagen. Vi opplever at det kommer en del saker der det er press relatert til sykefravær. Personer som har vært mye borte kan oppleve et press om å slutte. Det er mye fokus på sykefravær om dagen, sier hun. Tilbyr juridisk bistand Norges Juristforbund tilbyr sine medlemmer juridisk rådgivning og bistand innenfor arbeidsrettslige spørsmål. Tilbud om bistand er regulert i forbundets vedtekter og retningslinjer for juridisk bistand. Også studenter får hjelp Jusstudenter som arbeider ved siden av studiene kan havne i arbeidskonflikter eller tilbys elendige arbeidskontrakter. I fjor innførte Juristforbundet en ordning der også jusstudenter med medlemskap i Juristforbundet tilbys arbeidsrettslig bistand. Studenter er ofte i en sårbar posisjon når de skal søke jobb, sa studentene i NJ-Stud til Juristkontakt da det nye tilbudet kom på plass. Det er flere eksempler på kontrakter som ikke holder mål. Mange er så glad for at de har fått sitt første jobbtilbud at de overser uheldige vilkår. Stipend for faglig opphold i Tyskland E.ON Ruhrgas programmet for rettsvitenskap Målet med programmet er å utvide og utdype de gjensidige forbindelsene mellom Norge og Tyskland innen rettsvitenskap - med fokus på europarett. Det bevilges stipend til bla.: viderekomne studenter, nyutdannede jurister, ph.d. -studenter, forskere og praktiserende jurister. Søknadsfrister i 2010: 17. februar og 13. oktober Utlysning av E.ON Ruhrgas-stipend for rettsvitenskap finnes på Forskingsrådets nettsider Kontaktperson i Forskningsrådet/Internasjonale stipend (IS): Seniorrådgiver Kristin Eikeland Johansen, Tlf til Det er press relatert sykefravær Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel 5,4 milliarder kroner til forskningsformål. Forskningsrådet skaper møteplasser for forskere, brukere av forskning og institusjoner som finansierer forskning. Forskningsrådet arbeider med forskning og utvikling innenfor alle fagområder og bidrar til internasjonalisering av FoU-virksomheten. Juristkontakt

20 Her til lands er det OK å kle seg i olabukse og genser/blazer i jobbsammenheng 20 Juristkontakt

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 2 2014 48. ÅRGANG Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde Overvåker barnekonvensjonen // Juristen

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen?

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? Utvikling av de ansatte: Må ta mest ansvar selv Kommer svenskene? Jus over disk

Detaljer

JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene

JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 2 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Hilde Indreberg: Klar for Høyesterett NAV omorganiseres jurister må flytte Organisert krim: Ikke som i mafiafilmene

Detaljer

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Ståle Eskeland: Professor med rett til å provosere Jurister sier ja til humanitært arbeid Ny studie: Kriminelle uten

Detaljer

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2007 41. ÅRGANG URISTkontakt PST-sjef Jørn Holme letter på sløret På jobb i Brussel Jurister i Forsvaret lei forskjellsbehandling Avdekker krigsforbrytelsene

Detaljer

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2013 47. ÅRGANG Rettstegner Harald Nygård Jusens portrettør Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte

Detaljer

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 1 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene Effektivisering i retten: Dommerne tar grep Trebarnsmor på jusstudiet: Barn ingen hindring

Detaljer

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement Inge Lorange Backer lovenes konge NRK-advokatene klare for Grand Prix

Detaljer

Tar steget inn i Høyesterett

Tar steget inn i Høyesterett W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 6 2014 48. ÅRGANG Wenche Elizabeth Arntzen dømte i terrorsaken Tar steget inn i Høyesterett Gjev pris til asyladvokater // 856 må leve i skjul Null turnover i Follo

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

JURISTkontakt. Først tok han jussen så tok han polene. Forslag til ny straffelov klart. Blant rockedoktorer og fuskelapper.

JURISTkontakt. Først tok han jussen så tok han polene. Forslag til ny straffelov klart. Blant rockedoktorer og fuskelapper. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Forslag til ny straffelov klart Blant rockedoktorer og fuskelapper Norges mann møter Obama godt forberedt Erling Kagge

Detaljer

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 9 2002 36. ÅRGANG uristkontakt NJ-Kommunes leder: Pensjonskommisjonen svikter langtidsutdannede Bare å venne seg til: Omstilling blir en permanent situasjon Lønnsundersøkelsen

Detaljer

Pensjonsfella Offentlig ansatte mister pensjon hvis de begynner i næringslivet. Side 11. Hårete mål. Admiralens vanskelige dager:

Pensjonsfella Offentlig ansatte mister pensjon hvis de begynner i næringslivet. Side 11. Hårete mål. Admiralens vanskelige dager: Nr. 12 23. mars 2012 www.ukeavisenledelse.no 25. årgang Løssalg kr 35 A-Postabonnement Gir deg oversikten til å finne, vinne og beholde kunder. CRM alt på ett sted 815 48 333 www.vegasmb.no Foto: Ole Gunnar

Detaljer

uristkontakt Norsk dommer på videolink:

uristkontakt Norsk dommer på videolink: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 4 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Norsk dommer på videolink: Online mekling Oslo Singapore Studiereform i Bergen: Over og ut for supereksamen Nedbemanning: Råkjør

Detaljer

uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Måtte i høring på Stortinget Da juryen havnet i fengsel Fantastisk å bli undervurdert

uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Måtte i høring på Stortinget Da juryen havnet i fengsel Fantastisk å bli undervurdert MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 5 2006 40. ÅRGANG uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Ildprøve for UDI-jurist: Måtte i høring på Stortinget Historisk tilbakeblikk: Da juryen

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 9 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Hysj, ikke nevn julen! Men tro gjerne på julenissen Utvalg har tenkt ferdig: Vil utvide DNA-registeret Nord-Kaukasus: Rettssikkerhet

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Møt lederen i Juristforeningen

Møt lederen i Juristforeningen Nr. 01, okt. 2012 Tidsskriftet for studentene ved Juridisk Fakultet, Universitetet i Tromsø Jus tnr. 01, okt. 2012 Kontakt: E-post: just@juristforeningen.eu Tlf.: 988 39 578 Møt lederen i Juristforeningen

Detaljer