Evt. forfall meldes på telefon , eller til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon , eller til Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utdeling av kulturprisen 2012 til Grethe Ulvund Løvgaard og Trine Svarva i forkant av kommunestyremøte. Alle må møte kl Kaffe og kake sammen med prisvinnerne fra kl Prisen deles ut ved møtets start kl Orientering: 1. Fusjon Nes Prestegjeld Sparebank og Hol Sparebank v/banksjef Glesne 2. Informasjon om komite for utvikling av Nes kommunes strategi for HLT forhold 3. Informasjon om «preliminært årsregnskap 2012» SAKSKART Side Saker til behandling 7/13 13/ Protokoll for kommunestyremøte /13 13/ /13 13/ Godkjenning av protokoll - kommunestyremøte Protokollarbeidet i Nes kommune - midlertidig rutineforslag /13 13/ E-handel 7 11/13 12/ Gjennomføre/utarbeide plan for "Organisasjonsanalyse" 9 12/13 12/ Omregulering Påverudlia 11 13/13 13/ Hallingdal Renovasjon IKS - endring av selskapsavtalens

2 14/13 12/ Tilbud om å kjøpe kommunenes aksjer i Buskerud Kollektivtrafikk AS 18 15/13 13/ Inhabilitet for kontrollutvalgets leder Eli J. Tilghman /13 13/ /13 13/ Utnevne komite for utarbeidelse av ny "Politisk organisering og reglement for Nes kommune" inklusiv innstillingsinstituttet og rutine for protokollføring i kommunens organer "Arrangement av informasjonsmøte for kommunens næringsliv" /13 13/ Lovlighetskontroll av kommunestyresaker 25 Referatsaker 4/13 12/ Møtebok Regionrådet /13 12/ , Påverudlia - Buskerud fylkeskommunes vurdering av endring av planen mottatt 6. mars Nesbyen, Tor Magnussen leder 2

3 Saker til behandling 7/13 Protokoll for kommunestyremøte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 033 Saksbehandler: Oddveig Meaas Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: Protokoll underskrevet Saksopplysninger: Protokoll godkjent av Ordfører som hastesak begrunnet i nødvendig grunnlag for utstedelse av eiendomsskatt for Nes kommune. 3

4 8/13 Godkjenning av protokoll - kommunestyremøte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 033 Saksbehandler: Oddveig Meaas Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret 4

5 9/13 Protokollarbeidet i Nes kommune - midlertidig rutineforslag Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 047 Saksbehandler: Else Horge Asplin Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Flytskjema Rutine for Protokollføring fra møter i organer i Nes kommune! Dokument i saka: Viser til tidligere vedtak om protokollering kommunestyresak 94/12. Saksopplysninger: Ordfører fremmer følgende sak til behandling i kommunestyret: Opprettelse, godkjennelse og offentliggjøring av protokoller fra møter i organer (Kommunestyret, formannskap, OSKutvalg, Helse& Omsorg utvalg, kommuneplanutvalg, teknisk utvalg) i Nes kommune har ikke vært gjennomført slik det bør for å få protokoller ført og godkjent på en god måte! I denne sak legges det derfor frem et forslag til foreløpig rutine for føring og godkjenning av møteprotokoller! Protokoller skal føres og godkjennes innen aktuelt møte i alle organer avsluttes / heves! Rutinen forutsetter at referent kommer til møtet med en protokollmaster hvor aktuelle forhold i fra saksutredningen er overført til protokollmaster! Protokollen kan dermed kun suppleres med: # Vektige saksforhold. # Protolltilførsler. # Forslag. # Avstemming. Hver saks protokoll gjennomgås og godkjennes før man går til neste sak! Komplett protokoll godkjennes etter siste sak og undertegnes av to tilstedeværende politiske gruppeleder. Det fremsatte forslag forutsettes å være midlertidig inntil forslag fra gruppe for gjennomgang og utvikling av nytt «Politisk organisering og reglement for Nes kommune» inkl. innstillingsinstitutt er vedtatt! 5

6 Innstilling: Fremlagt forslag til midlertidig rutine for protokollføring og godkjenning vedtas. Rådmann sørger for at det i alle organer er referenter som kan følge den vedtatte rutine! Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling fra rådmann. 6

7 10/13 E-handel Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 601 Saksbehandler: Ole Jørgen Hallingstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Kommunestyret sak 93/12 Saksopplysninger: Nes kommunestyre gjorde i sak 93/12 følgende vedtak: Nes kommune innarbeider ehandel i budsjett 2013 og inngår avtale om å kjøpe ehandelsplattform i desember Med bakgrunn i foreliggende vedtak har Nes kommune inngått avtaler som medfører økonomiske forpliktelser med IBX Norge As, Visma Enterprice, difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og Capgemini. De inngåtte avtaler har også som forutsetning at de andre Hallingdalskommunene innfører ehandel i Nes kommune er pålagt ved Lov om offentlige anskaffelser av med ikrafttredelse og Forskrift om offentlig anskaffelser av 4. juli 2006 nr. 402 å foreta innkjøp til det offentlige etter kriterier beskrevet i forskriften. Økonomiske konsekvenser: Det å ikke gjennomføre inngåtte avtaler medfører økonomiske forpliktelser. Det er som tidligere nevnt inngått avtaler med IBX Norge As, Visma Enterprice, difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og Capgemini. Vurdering: Formålet med lov om offentlige anskaffelser 1 er: Bidra til økt verdiskapning Sikre effektiv ressursbruk Forretningsmessighet og likebehandling Med gode rutiner i forbindelse med anskaffelser, som også er en del av EØS-avtalen, reduseres også faren for korrupsjon. 7

8 Gunstigere avtaler, mer effektive prosesser og bedre kontroll over forbruket er hensikten med å investere i en helhetlig elektronisk innkjøpsprosess. Ehandelsprosjektet PEPPOL ( PAN-EUROPEAN PUBLIC PRODUCEMENT ONLINE) vil få mye å si for europeisk ehandel. Det har blitt ledet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). EU har i forslag til sitt nytt europeiske innkjøpsregelverk lagt opp til at det skal bli obligatorisk å gjennomføre deler av offentlige anskaffelsesprosesser elektronisk i løpet av Nes kommune er har i dag avtaler gjennom BTV Innkjøp som dekker de fleste områder det er behov for å ha avtaler på. I fremtiden må en regne med at økende netthandel i prinsippet vil gjelde alle varer og tjenester hvor elektronisk handel oppfattes som mer bekvemt. Elektronisk handel vil gi kommunen større innflytelse. Det må leverandørene av varer og tjenester, og de som lager datasystemer, ta hensyn til i større grad fremover. Kundene (les kommunene) vet hva de vil ha, og da gjelder det for leverandørene å gi dem det. Det er tre viktige årsaker til at kommunen er tjent med å innføre en helhetlig elektronisk innkjøpsprosess: Å få økonomisk oversikt over innkjøpene Å spare tid Å redusere kostnader Nes kommune er den første kommunen i Hallingdalsregionen som har inngått avtale om å kjøpe ehandelsplattform. Dette betyr at foruten å redusere kostnader, spare tid og få økonomisk oversikt over innkjøpene, så ønsker Hallingdalskommunene at næringsdrivende i Hallingdal tilrettelegger for at de kan være med i de anbudskonkurranser som må komme. Dette vil medføre at når de andre Hallingdalskommunene kommer inn i prosjektet vil næringslivet i Hallingdal allerede være blant de leverandører det kan handles fra. På denne måten vil markedet for næringslivet i Hallingdal være vesentlig større enn det er i dag. Det er imidlertid viktig å påpeke at næringsdrivende i Hallingdal må være konkurransedyktige på pris og levering. Større omsetning vil i mange sammenhenger gi et bedre driftsresultat selv om avansen er noe redusert. Nes kommune vil i forbindelse med innføring av ehandelsplattform avholde et informasjonsmøte for Næringsdrivende i Nes kommune og være behjelpelig med å få på plass de løsninger som er nødvendig for at dette både skal bli en god sak for Nes kommune og de næringsdrivende i kommunen. Her kan blant annet nevnes å legge de varer som har vunnet anbudskonkurranse inn i den varekatalogen som kommunene i Hallingdal kan handle fra. Rådmannens innstilling: Nes kommunestyres vedtak i sak 93/12 gjennomføres som planlagt Saken blir behandlet i formannskapet samme dag og innstillingen fra formannskapet legges fram i møtet i kommunestyret. 8

9 11/13 Gjennomføre/utarbeide plan for "Organisasjonsanalyse" Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 030 Saksbehandler: Else Horge Asplin Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: Forslag fra Høyre til formannskapet av Formannskapet, sak 84/12 Mail fra ordfører av om at saken skal settes på saklisten til kommunestyret 14,03.13 Saksopplysninger: Nes Høyre foreslo i brev til Nes kommune av at det ble «gjennomført en organisasjonsanalyse av administrasjonen i Nes kommune». Formannskapet behandlet i møte saken «Gjennomføring av organisasjonsanalyse av administrasjonen i Nes kommune. Det ble fattet følgende vedtak: Formannskapet ber Rådmann om å legge fram en strategi for videre behandling av organisasjonsanalysen osv. Forslaget til framdriftsplan sendes formannskapet på e-post senest mandag 10.desember. Forslaget ble sendt formannskapet og inneholdt følgende punkt: - Informasjon om administrasjonens organisering. Dette skulle gjennomføres i møtet i formannskapet i februar - Virksomhetsplanene presenteres i utvalgene i februar og i formannskapet i mars - Gjennomføring av medarbeiderundersøkelsene, evt brukerundersøkelser. Dette tiltaket ble planlagt gjennomført i perioden mars/april - Presentasjon av resultatene av undersøkelsen. Innarbeiding av planlagte tiltak i budsjettprosessen. Dette ble planlagt til mai. I møte i formannskapet ble informasjon om administrasjonens organisering lagt fram. I mail av setter ordfører opp saken på saklisten til kommunestyret Administrasjonen har ikke fått noe mer informasjon om hvorfor saken settes opp. 9

10 Vurdering: Rådmannen ser det som nærliggende at kommunestyret vil ha nytte av den samme informasjonen som formannskapet får i denne prosessen. Rådmann har derfor rådet ordfører til at den ikke legges som en «sak», men som en «orientering». Orienteringen ville da inneholde den samme informasjonen som formannskapet fikk i februar Dette må kommunestyret selv ta stilling til. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling 10

11 12/13 Omregulering Påverudlia Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: Saksbehandler: Grete Thoen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Foreløpig kostnadsoverslag fra Rambøll AS Gjeldende reguleringsplan for Påverudlia Dokument i saka: Ingen Saksopplysninger: I sak 39/12 vedtok kommunestyret bl.a. at «Kommunestyret ber om at det utredes uttak av overskuddsmasse for tilrettelegging av næringsområde.» I saksutredningen er det gjort oppmerksom på at «Det vil medføre en endring av reguleringsplanen og utarbeiding av en konsekvensutredning. Endring av reguleringsplanen bør fortrinnsvis gjøres av utbygger, alternativt av kommunen i samarbeid med ekstern konsulent.» I denne forbindelse var det en orientering i formannskapet om hvilke kostnader og utfordringer som er forbundet med en slik utredning. Forhold til overordna plan: Påverudlia er avsatt til område for industri i kommunedelplan sentrum. Det er utarbeidet en reguleringsplan for området som legger opp til massebalanse innenfor reguleringsområdet. Miljøkonsekvenser: En endring av reguleringsplanen vil i første omgang få konsekvenser mht. støv og støy. En vurdering av de miljømessige konsekvensene vil måtte utredes i forbindelse med en eventuell endring av reguleringsplanen. Økonomiske konsekvenser: Masseuttak utover det som det gis anledning til i reguleringsbestemmelsene, må behandles som en endring av reguleringsplanen. En endring av reguleringsplanen vil koste minst kr i følge et foreløpig kostnadsoverslag fra konsulentfirma Rambøll AS. 11

12 Vurdering: I forbindelse med sak 39/12, behandlet av kommunestyret, er det gjort noen vurdering rundt masseuttak. I møte i formannskapet ble begrepene massebalanse, masseoverskudd og masseuttak diskutert. Etter interne diskusjoner og noe kontakt med konsulentfirmaet Rambøll AS, som har vært inne i prosjektet tidligere, vil en endring av reguleringsplanen til å tillate uttak av overskuddsmasser, i det minste kreve en risiko- og sårbarhets (ROS) analyse som inkluderer en støyanalyse. En endring av reguleringsplanen vil også kreve nye mengdeberegninger og profiltegninger. Som nevnt i saksutredningen i sak 39/12 bør en endring av reguleringsplanen fortrinnsvis gjøres av utbygger. Kommunen har ingen forutsetning for å si noe om hvor mye masser som eventuelt må tas ut for å kunne tilføre prosjektet tilstrekkelig økonomi. Per dato har kommunen lagt til rette med å lage en reguleringsplan. Det er 5 private grunneiere i området og det naturlige vil være at disse i samarbeid med en utbygger gjør vurderinger av størrelsen på masseuttak/masseoverskudd opp mot økonomi og andre faktorer. Dersom kommunen skulle ta det hele og fulle ansvaret for en endring av reguleringsplanen vil det være ytterst viktig å på forhånd få avklart hvilke aktører (entreprenører og etablerere) som er interessert i å være med å utvikle området, samt forutsetninger som vil måtte ligge til grunn. Dersom en ikke gjør dette forarbeidet, så har en ingen forutsetninger for å endre reguleringsplanen til noe framtidige aktører vil kunne betrakte som akseptabelt. Det anbefales derfor at aktuelle aktører inngår en intensjons- eller utbyggingsavtale. Teknisk enhet har ikke tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre ROS-analyse, mengdeberegninger og profiltegninger. Enheten har heller ikke ressurser/kapasitet til å gjennomføre endring av reguleringsplanen. Arealplanleggerne på enheten har allerede mer oppgaver enn de klarer å ta unna med revisjon av kommuneplan og kommunedelplan, kartlegging av tomter i LNF-områder og pt. totalt 16 private reguleringsplaner. Det gjøres også oppmerksom på at det finnes vedtak på utarbeidelse av strategisk næringsplan og områdeplan for gamle Bøgasetveien, samt reguleringsplaner for Trytetjern, kvartal L og deler av kvartal A som ikke er påbegynt. Rådmannens innstilling: En endring av reguleringsplanen for Påverudlia forventes å koste minst kr dersom kommunen skal gjøre endringen med hjelp av ekstern konsulent. Forutsetningene som skal ligge til grunn for en endring av reguleringsplanen synes ikke å være tilstrekkelig avklart. Endring av reguleringsplanen for Påverudlia utsettes til forutsetningen er tydelig avklart mellom aktuelle aktører, gjennom en utbyggings- eller intensjonsavtale.. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 7/13 Behandling Ordfører påpeker at saksbetegnelsen ikke er riktig. Saken dreier seg ikke om «Omregulering av Påverudlia», men «Endring av reguleringsbestemmelser for Påverudlia». 12

13 Forslag fra Tor Magnussen (H): Pkt.2.2 Massebalanse i reguleringsbestemmelsene endres til: Pkt. 2.2 Massebehandling. Innenfor områdene N1 og N2 kan det tas ut masse ved sprengning og utfylling i den utstrekning det er hensiktsmessig for å tilrettelegge arealene for etablering av næringsvirksomhet. Massene nyttes også til etablering av vei (V3). Administrasjonen undersøker de juridiske forholdene rundt endringene av bestemmelsene før behandling i kommunestyret. Det foretas ingen aktiviteter (ROS analyse / konsekvensanalyse) ut over bestemmelsene i første avsnitt før det foreligger en konkret interessent for etablering i angjeldende område! Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak Pkt.2.2 Massebalanse i reguleringsbestemmelsene endres til: Pkt. 2.2 Massebehandling. Innenfor områdene N1 og N2 kan det tas ut masse ved sprengning og utfylling i den utstrekning det er hensiktsmessig for å tilrettelegge arealene for etablering av næringsvirksomhet. Massene nyttes også til etablering av vei (V3). Administrasjonen undersøker de juridiske forholdene rundt endringene av bestemmelsene før behandling i kommunestyret. Det foretas ingen aktiviteter (ROS analyse / konsekvensanalyse) ut over bestemmelsene i første avsnitt før det foreligger en konkret interessent for etablering i angjeldende område! Vurdering fra Buskerud fylkeskommunes - Se referatsak 5/13 på denne møteinnkallingen. 13

14 13/13 Hallingdal Renovasjon IKS - endring av selskapsavtalens 17 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 026 Saksbehandler: Else Horge Asplin Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Brev fra Hallingdal Renovasjon IKS av Dokument i saka: Brev fra Hallingdal Renovasjon IKS av Forslag til ny selskapsavtale hvor endringer er marker med gul farge. E-post fra Kommunerevisor til Hallingdal Renovasjon av Saksopplysninger: Gjeldene selskapsavtale for Hallingdal Renovasjon IKS ble sist vedtatt av eierkommunene våren I avtalens 17 som omhandler Låneopptak, garantiansvar og aksjeutviding heter det: Selskapet gis ei total låneramme på kr. 80 millionar. I forhold til langsiktig gjeld skal: kvart låneopptak vedtakas av Representantskapet, lånet kan berre brukast til investeringar i bygningar, anlegg og varige driftsmiddel til eige bruk i Hallingdal Renovasjon IKS sin ordinære aktivitet, det skal kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. I tillegg kan selskapet ta opp lån for å konvertere eldre gjeld i ny gjeld med betre rente- og avdragsvilkår. Låneopptaket skal skje i norske kredittinstitusjonar. Låneopptak skal godkjennes av Fylkesmannen i Buskerud. Selskapet kan ikkje stille garanti eller pantsette sine eigedelar som garanti for andre sin økonomiske skyldnad. Selskapet kan ikkje sjølv låne ut pengar». ************************************ Endringer av låneramme i selskapsavtalen skal etter 25 i selskapsavtalen godkjennes av alle deltakerne i selskapet. 14

15 Styret og Representantskapet i Hallingdal Renovasjon IKS har i møte 20. november og 27. november 2012 foreslått endringer i selskapsavtalens 17 Låneopptak, garantiansvar og aksjeutviding. Selskapet foreslår å øke lånerammen fra kr 80 mill til kr 90 mill. Lånerammen tilsier hva selskapet kan ha i total langsiktig gjeld før selskapet må ha godkjenning fra eierkommunene, og ikke en låneramme på hvert enkelt låneopptak. Selskapet har pr en langsiktig gjeld på kr 55 mill, og vil ved utgangen av 2012 ha en langsiktig gjeld på kr. 79,8 mill. Kommunestyrene i de enkelte eierkommunene må gjøre likelydende vedtak. Økonomiske konsekvenser: Endringer i selskapsavtalens 17 om at representantskapet i selskapet kan ta opp lån til kapitalformål innenfor en øvre total låneramme på NOK 90 mill. vil medføre at Nes kommune vil stå ansvarlig for et lånebeløp på inntil kr ,- uten at det enkelte låneopptak og formål er behandlet i kommunestyret. I gjeldende selskapsavtale er dette begrenset til kr ,-. Vurdering: HR driver hovedsakelig innenfor selvkostområdet. Jfr selskapsavtalens 4 om formål. En virksomhet som driver etter selvkost kan bare fakturere kundene for påløpte kostnader, og for anleggsmidler tilsvarer det årets avskrivninger. Dette medfører at HR som hovedregel må 100% lånefinansiere alle anleggsmidler, da de først får likvider til å finansiere utgiften med (betale avdrag på lån) i takt med avskrivningene. Selskapet har pr en bokført langsiktig forpliktelse på etterdrift av anlegget på kr Dette er ikke gjeld til kredittinstitusjoner, men til fremtidige kostnader i selskapet, og tas ikke med som gjeld i tabellen nedenfor. Sum anleggsmidler og langsiktig gjeld i HR (forel) Sum anleggsmidler kr 62,2 mill kr 85,2 mill kr 93,5 mill Sum langsiktig gjeld kr 20,2 mill kr 55,0 mill kr 79,8 mill Økning i anleggsmidler og langsiktig gjeld i denne perioden skyldes hovedsakelig rehabilitering av fjernvarmenettet og forbrenningsanlegget, nytt fjernvarmenett ifm utviding av næringsparken og ny ovnslinje for returtre (Weiss), samt lastebiler til transportavdeling. Selskapets rehabilitering/ ombygging av avfallsforbrenningsanlegget har blitt dyrere enn estimatet gitt i forprosjektet og som var grunnlag for tidligere økning i lånerammen. Kostnadene ved nybygging av ovnslinje for returtre og rehabilitering/ ombygging av avfallsforbrenningsanlegget har blitt kr. 9,25 mill høyere enn budsjettert. 15

16 Selskapet har under lånerammen på gjeldende selskapsavtale (80 mill) tatt opp nesten halvparten (kr. 4,5 mill) av dette, men resten (kr mill) kan ikke lånefinansieres før lånerammen er økt. Det er foreslått å øke lånerammen til kr. 90 mill som er cirka kr. 5 mill over det faktiske lånebehovet per utgangen av Styret og Representantskapet i selskapet mener lånerammen må ligge noe høyere for å ha mulighet til å dekke ukjente behov og for at selskapet skal unngå å være styrt av gjenstående restgjeld ved lånefinansiering av tiltak vedtatt i budsjettet for gjeldende budsjettår. For at selskapet skal kunne drive en rasjonell og effektiv aktivitet innenfor sitt virksomhetsområde, må selskapet ha handlingsrom til å foreta nødvendige låneopptak til sin ordinære virksomhet. Eierkommunene velger selv hvem som skal sitte i selskapets representantskap. Kommunestyret må legge til grunn representantskapet til enhver tid påser at selskapet bare tar opp langsiktig gjeld i samsvar med selskapsavtalens 17. Styret har reist spørsmål om selskapets maksimale lånegjeld er å forstå som all gjeld selskapet hefter for (inkludert kassakreditt). Dersom total låneramme også skal inkludere kassakreditten ber styret om en total låneramme på kr. 100 mill. kr. Til punktet om kassakreditt har revisor uttalt: (Jf e-post datert ) «Vanlig kortsiktig kassakreditt, som går litt i pluss og minus gjennom året, vil ikke bli vurdert ifht lånerammen jf selskapsavtalen. HR IKS hadde pr netto positiv bankbeholdning på kr 4,1 mill. Pr er kassakreditten reelt på kr 2,4 mill. Hvis denne går tilbake til null i løpet av kalenderåret, så er ikke dette et problem ifht lånerammen. Kassakreditt som får preg av langsiktighet, dvs ut over ett kalenderår, mener vi at vil bli ansett som del av lånerammen. Da bærer det i realiteten preg av å være et langsiktig lån. Tilsvarende hvis leverandørkreditt øker, f.eks ifbm med kjøp av nye anleggsmidler og det inngås betalingsutsettelse, da må en slik betalingsutsettelse som går ut over ett kalenderår bli ansett som langsiktig låneopptak og del av lånerammen. Derfor - vil vi mene kassakreditt som opprettholdes over tid blir en del av lånerammen. Reell kortsiktig kassakreditt for å ta et kortsiktig likviditetsbehov bør ikke være et problem.» Uttalelsen fra revisjon om kassakreditt er forelagt representantskapet i møte ved behandling av sak 16/2012. Representantskapet har i sitt vedtak anbefalt at den totale låneramme blir økt til kr. 90 mill. I vedtaket bør det derfor tas inn et punkt om at benyttet kassakreditt som har preg av langsiktighet skal omfattes av den totale låneramme. Rådmannens innstilling: første setning endres til: Selskapet gis en total låneramme på kr 90 millioner. Resten av 17 er uendret. 16

17 2. Benyttet kassakreditt, likviditetslån og kreditt hos leverandører som har preg av langsiktighet, dvs. ut over ett kalenderår vil omfattes av den totale låneramme som framgår i selskapsavtalens 17. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 8/13 Behandling Endre Storhaug (H) var inhabil og Kristian Noreng (H) møtte i hans sted. Forslag fra Tor Magnussen (H): Rådmannens innstilling med følgende tillegg: 3. Nes kommune ser med bekymring på økonomi og drift for Hallingdal Renovasjon IKS. Nes kommune anser det som nødvendig at det gjennomføres en gjennomgripende analyse av organisasjon, drift og økonomisk fremtid for selskapet. Selskapet bør i den forbindelse foreta en gjennomgang av sine engasjement utenfor primærfunksjonen, som er å drive med søppelhåndtering og forbrenning! 4. Nes kommune etterlyser den påfølgende behandling som skulle gjennomføres i forbindelse med par. 4 og problemet med Næringsavfall og selvkostprinsippet! Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak første setning endres til: Selskapet gis en total låneramme på kr 90 millioner. Resten av 17 er uendret. 2. Benyttet kassakreditt, likviditetslån og kreditt hos leverandører som har preg av langsiktighet, dvs ut over ett kalenderår vil omfattes av den totale låneramme som framgår i selskapsavtalens Nes kommune ser med bekymring på økonomi og drift for Hallingdal Renovasjon IKS. Nes kommune anser det som nødvendig at det gjennomføres en gjennomgripende analyse av organisasjon, drift og økonomisk fremtid for selskapet. Selskapet bør i den forbindelse foreta en gjennomgang av sine engasjement utenfor primærfunksjonen, som er å drive med søppelhåndtering og forbrenning! 3. Nes kommune ser med bekymring på økonomi og drift for Hallingdal Renovasjon IKS. Nes kommune anser det som nødvendig at det gjennomføres en gjennomgripende analyse av organisasjon, drift og økonomisk fremtid for selskapet. Selskapet bør i den forbindelse foreta en gjennomgang av sine engasjement utenfor primærfunksjonen, som er å drive med søppelhåndtering og forbrenning! 4. Nes kommune etterlyser den påfølgende behandling som skulle gjennomføres i forbindelse med par. 4 og problemet med Næringsavfall og selvkostprinsippet! 17

18 14/13 Tilbud om å kjøpe kommunenes aksjer i Buskerud Kollektivtrafikk AS Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 026 Saksbehandler: Oddveig Meaas Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Vedtekter Dokument i saka: Stiftelsesdokument, vedtekter og aksjonæravtale. Saksopplysninger: Buskerud Kollektivtrafikk AS ble stiftet den kommuner gikk, sammen med fylkeskommunen, inn med aksjer i selskapet. Selskapets stiftelsesdokument, vedtekter og aksjonæravtalen følger som vedlegg til saken. Aksjefordelingen er slik: Ant aksjer Eierandel Kongsberg kommune ,68 % Ringerike kommune ,56 % Hole kommune ,10 % Flå kommune ,19 % Nes kommune ,67 % Gol kommune ,87 % Ål kommune ,91 % Hol kommune ,87 % Sigdal kommune ,69 % Krødsherad kommune ,41 % Modum kommune ,48 % Øvre Eiker kommune ,15 % Nedre Eiker kommune ,31 % Røyken kommune ,56 % Hurum kommune ,76 % Rollag kommune ,28 % Flesberg kommune ,49 % 18

19 Hemsedal kommune ,38 % Sum kommuner ,35 % Fylkeskommunen eier øvrige aksjer d.v.s aksjer og 67,65 % av aksjene. Hver aksje hadde en åpningsverdi på 1 kr og selskapets aksjekapital var således fra starten 5 mill kr. Selskapets hovedansvar er knyttet til innkjøp og utvikling av kollektivtransport og skoleskyss. I 2012 forvaltet selskapet ca 265 mill kr for fylkeskommunen til disse formålene samt ca 15mill til TT-tjenesten. Selskapet har også ansvar for grunnskoleskyssen i kommunene. Hovedbegrunnelsen for å etablere selskapet med slik eierskap, er knyttet til at både kommuner og fylkeskommuner rår over virkemidler som er/kan være av stor betydning for kollektivtransporten og skoleskyssens utvikling. Samtidig var det viktig for kommunene å kunne påvirke til satsing på kollektivtransport og behovsdekkende skoleskyss i egen kommune gjennom eierskapet i selskapet. Evaluering av selskapet. Buskerud fylkeskommune har etter to års drift fått evaluert selskapet. Analyse og Strategi AS har utført evalueringen og konsulentens konklusjoner var bl.a. følgende: Konsulenten anbefalte: - Fylkeskommunen bør eie alle aksjene. Dersom politikerne ønsker sterkere styring med selskapet enn hva som er vanlig i aksjeselskap, bør andre selskapsmodeller vurderes. Alternativene er Fylkeskommunalt foretak eller adm. enhet i fylkeskommunen slik man har i de fleste fylkene. - Det bør settes i gang arbeid for å velge nytt styre. Styret bør bestå av personer som har tilstrekkelig fagkompetanse til å rettlede og styre et kollektivselskap. - Det bør etableres kollektivforum der kommunene inviteres sammen med fylkeskommunen til samarbeid med BK. (Som erstatning for eierskap og eiermøter.) - Kommunikasjonen mellom styret og eierne må styrkes. Hele rapporten kan leses her: Fylkestingets behandling av evalueringsrapporten. Fylkestinget behandlet rapporten den i sak 85/2012 og vedtok: 1. Evalueringsrapport om Buskerud Kollektivtrafikk AS (Brakar) av fra Analyse og Strategi AS tas til orientering. 2. Rapporten legges fram for alle eierne av selskapet.fylkeskommunen innkaller til eiermøte for å drøfte evalueringen og videre prosess. Rapporten er et godt utgangspunkt for å drøfte hvordan kollektivtrafikken i Buskerud bør organiseres og spesielt hvordan et framtidig Buskerud Kollektivtrafikk AS bør eies og organiseres. 3. Fylkestinget anbefaler å endre eierstruktur i selskapet snarest mulig til et fylkeskommunalt eiet aksjeselskap. Kommunene inviteres til å være med i et kollektivråd eller brukerråd. Det innebærer videre nødvendige vedtektsendringer og valg av nytt styre i henhold til anbefalingene i evalueringsrapporten. Eiermøte: 19

20 På denne bakgrunn ble det invitert til eiermøte den Det var forholdsvis få eiere som var representert på møtet, men det ble gjort avtale om at fylkeskommunen følger opp med å tilby kommune å kjøpe deres aksjer slik at selskapet kan bli 100 % eiet av fylkeskommunen. Dette er i tråd med konsulentens anbefaling. Tilbud om kjøp av aksjer Buskerud fylkeskommune har i brev av tilbudt oppkjøp av kommunenes aksjer til opprinnelig verdi/kurs, kr 1,- pr aksje. Det er en forutsetning at alle de kommunale eierne fatter vedtak om salg av aksjene Økonomiske konsekvenser: Nes kommune har aksjer i selskapet som kan selges for kr 1,- per aksje. Det er vanskelig å si om salget av eierandelen kan ha innvirkning på pris på skoleskyss. Vurdering: I utgangspunktet er det betenkelig å selge eierandel i det selskapet som organiserer skoleskyssen for kommunen. Som eier kan man ha innflytelse på blant annet kostander ved skoleskyss. I og med at Nes kommune sin eierandel er på kun 0,67 % er muligheten til påvirkning liten, og kan sannsynligvis erstattes med deltagelse i bruker/kollektivforum. Rådmannens innstilling: Nes kommune selger sin eierandel i Buskerud kollektivtrafikk av til Buskerud fylkeskommune for kr 1,- per aksje. Vedtaket forutsetter at alle eierkommuner fatter vedtak om å selge sine aksjer til Buskerud fylkeskommune for kr 1,- per aksje. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 9/13 Behandling Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak Nes kommune selger sin eierandel i Buskerud kollektivtrafikk av til Buskerud fylkeskommune for kr 1,- per aksje. Vedtaket forutsetter at alle eierkommuner fatter vedtak om å selge sine aksjer til Buskerud fylkeskommune for kr 1,- per aksje. 20

«massebalanse», og at en vil se på mulighetene for å transportere ut nødvendig overskuddsmasse.

«massebalanse», og at en vil se på mulighetene for å transportere ut nødvendig overskuddsmasse. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.01.2013 kl. 14:45 17.45 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre), Hildegunn medlemmer: Fossen Mikkelsplass

Detaljer

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.05.2012 kl. 12:00 17.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Oppdatert 29.01.2013. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00

FLESBERG KOMMUNE. Oppdatert 29.01.2013. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00 Oppdatert 29.01.2013 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 Motorferdsel utmark - snødekt mark

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.05.2013 kl. 17:00 20.15 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Kristian medlemmer: Noreng (Nes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker MØTEPROTOKOLL Q/ccA) Formannskapet tob3 Dato: Sted: Arkivsak: 05.06.2013 kl. 9:00 17.00 Nes kommunehus 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 21.30 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.06.2013 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget. Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget. Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 31.08.2016 kl. 15:00 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/08686-005 Dato: 22.08 2003 BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - UTVIDET EIERSKAP INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for plan- og

Detaljer

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget Møtedato: 18.10.2013 (fellesmøte nr. 2/2013 for kontrollutvalgene i Hallingdal) Møtetid: 09.00-13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 08-09/2013 Innkallet: Funksjon: Navn:

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Nes Kommune NES KONI:Wjrli- 7- Møteprotokoll LISIC)12 Kommunestyret jcni Liartr, Dato: 27.12.2017 kl. 12:00 13:45 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen _NLextk Arkivsak: 15/01209 Møteleder: Tore Haraldset

Detaljer

Nes kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget

Nes kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget Møtetid: Mandag 11.november kl.09.00-11.30 Møtested: Møterom teknisk, 2.etg i kommunehuset på Nes Behandlet saker: 15/2013 18/2013 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Eli Jorde Tilghman

Detaljer

Saker til behandling. 3/12 12/00079-2 Godkjenning av protokoll - formannskapet 18.01.2012 2. 4/12 12/00129-1 Årsrapport 2011 - Fellestjenester 3

Saker til behandling. 3/12 12/00079-2 Godkjenning av protokoll - formannskapet 18.01.2012 2. 4/12 12/00129-1 Årsrapport 2011 - Fellestjenester 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.02.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 1 Navn Selskapets navn er. Følgende 29 eiere er deltakere i selskapet: Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal,

Detaljer

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall)

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre),

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Rune Ihle (H) møter for Kristian Noreng.

Møteprotokoll. Formannskapet. Rune Ihle (H) møter for Kristian Noreng. Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 31.08.2017 kl. 15:00 20:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 0 Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) nitu Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Nes Kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 13.10.2016 kl. 17:00 18:50 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Møteleder: Ordfører Tore Haraldset Møtende Tore Haraldset (Nes bygdeliste),

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

12.11.2015 kl. 17:00 19.56 Nes kommunehus 15/01209. Jørund Lie og Katrine Skalleberg. Ole Jørgen Hallingstad (økonomisjef)

12.11.2015 kl. 17:00 19.56 Nes kommunehus 15/01209. Jørund Lie og Katrine Skalleberg. Ole Jørgen Hallingstad (økonomisjef) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: Sted: Arkivsak: 12.11.2015 kl. 17:00 19.56 Nes kommunehus 15/01209 033-10 k Tki-ei,k, Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tore Haraldset

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

C å > Kommunestyret m ac. -(WV./%(,,_4L

C å > Kommunestyret m ac. -(WV./%(,,_4L MØTEPROTOKOLL C å > Kommunestyret m ac. -(WV./%(,,_4L Dato: 14.04.2016 kl. 17:00 21:10 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Møtende Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Marius Bjørnsen

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal

Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal Møtedato: 26. juni 2014 Fellesmøte 1/2014 Møtetid: Kl. 09.00 12.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker:

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Til kontrollutvalgene i Hallingdal Fellesmøte 2/2013 På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker MØTEINNKALLING Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

Signering av protokoll: Følgende ble valgt til å signere protokoll: Haldis Bringo (Nes bygdeliste) og Rolf Strand (KrF)

Signering av protokoll: Følgende ble valgt til å signere protokoll: Haldis Bringo (Nes bygdeliste) og Rolf Strand (KrF) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 10.03.2016 kl. 17:00 20:30 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 t"\ ettx 'Bart r Møtende Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Marius Bjørnsen Garnås

Detaljer

C)33 Heett. Møteprotokoll. 'B'fatr\ Formannskapet is)ou.\.n 1P3. Befaring. Informasjon. SAKSKART Side. Sakertil behandling.

C)33 Heett. Møteprotokoll. 'B'fatr\ Formannskapet is)ou.\.n 1P3. Befaring. Informasjon. SAKSKART Side. Sakertil behandling. Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet is)ou.\.n 1P3 Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: 29.06.2017 kl. 11:30 18:30 Nes kommunehus, Veslesalen 15/01241 Tore Haraldset (ordfører) C)33 Heett. 'B'fatr\ Møtende

Detaljer

Forfall: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre), Endre Storhaug (Nes Høyre), Knut Halvor Jorde (Nes Bygdeliste)

Forfall: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre), Endre Storhaug (Nes Høyre), Knut Halvor Jorde (Nes Bygdeliste) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.08.2015 kl. 17:00 18:40 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kristian Noreng (Nes Høyre), medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Kommunehuset. Juven (Nes Høyre), Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Margit. Marius Bjørnsen Garnås (Nes Bygdeliste)

Kommunehuset. Juven (Nes Høyre), Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Margit. Marius Bjørnsen Garnås (Nes Bygdeliste) MØTEPROTOKOLL inlootsl ~ vil Kommunestyret Dato: Sted: Arkivsak: 030 12.03.2015 kl. 1:OO 19:40 å ' En O Kommunehuset vag 12/00631 MØtende medlemmer: Kjell Ãlien (Nes Arbeiderparti), Kristian Noreng (Nes

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Onsdag 01. mars 2017, kl. 08.30-11.30 Møtested Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard medlem Lars Brattested

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500. Til stede på møtet: Samtlige medlemmer tilstede

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500. Til stede på møtet: Samtlige medlemmer tilstede SKIPTVET KOMMUNE Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Samtlige medlemmer tilstede

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 30.08.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Mandag, 3. mars 2014 Tid: Kl. 14.00 15.30 Saknr. 07/2014 11/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 07/2014 Godkjenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

kl. 15: Nes kommunehus, ordførerkontoret 15/01241

kl. 15: Nes kommunehus, ordførerkontoret 15/01241 MØTEPROTOKOLL (6701.).1/411 Formannskapet 0 33 Dato: Sted: Arkivsak: 25.02.2016 kl. 15:30 19.00 Nes kommunehus, ordførerkontoret 15/01241 Møtende medlemmer: Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Gerd Jorde

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Torsdag 13. februar Tid: Kl. 12.00 15.00 Saknr 01/2014 07/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 01/2014 Godkjenning

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

Møteinnkalling. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset

Møteinnkalling. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Møteprotokoll kl. 16:00-17:00 Nes kommunehus, møterom teknisk 15/ bygdeliste), Frode Aaslid (uavhengig)

Møteprotokoll kl. 16:00-17:00 Nes kommunehus, møterom teknisk 15/ bygdeliste), Frode Aaslid (uavhengig) Nes Kommune Møteprotokoll Kommuneplanutvalget m NES KOMMUNE..., r.av ' Z 6JAN. 2017 I. s Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: MØtende medlemmer: 25.01.2017 kl. 16:00-17:00 Nes kommunehus, møterom teknisk 15/01242

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 04.01.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 22.03.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune..no

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssal Tidspunkt: 27.09.2017 kl. 08:15 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Forfall:

Detaljer

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr.

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr. Arkivsaknr: 2016/1154 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 29.11.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS Rådmannens forslag til

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post eller mobil Møteinnkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post eller mobil Møteinnkalling. Møteinnkalling Notodden kontrollutvalg Dato: 11.12.2015 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Notodden Arkivsak: 15/09398 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi Saksframlegg Arkivnr. M52 Saksnr. 2013/2509-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 35/14 26.05.2014 Kommunestyret 48/14 23.06.2014 Saksbehandler: Knut Dukane Endring av selskapsavtalen Envina IKS,

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 22.11.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 29.08.201 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Gruvekroa Møtedato: 06.11.2014 Tid: kl. 08.30 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/14 14/664 ETTERGIVELSE AV LÅN FRA NÆRINGSFONDET - NORGES

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

26.06.2013 kl. 14:00 17.45 Nes kommunehus 12/00623. Marius Bjørnsen Garnås (Nes Bygdeliste) for Geir Olav Brøto

26.06.2013 kl. 14:00 17.45 Nes kommunehus 12/00623. Marius Bjørnsen Garnås (Nes Bygdeliste) for Geir Olav Brøto MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: Sted: Arkivsak: 26.06.2013 kl. 14:00 17.45 Nes kommunehus 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Bård Heio, Magne Medgard, Lars Brattested Møtetid: Mandag 29. mai 2017, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes Behandling: Sak 01, 03 og 07/2017 Kl. 09.00 09.30

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Kontrollutvalget Vang kommune

Kontrollutvalget Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2014-006-FHL Sted og dato: Fagernes 17.11.2014 Til Møte nr 06/2014 Sak 013/ 2014 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Mandag 8.12 kl. 09.00 i møterom Helin

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING SAK 11/15 VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal tok i 1992/1993 initiativ til eit prosjekt for å utgreie event. eit meir forpliktande interkommunalt samarbeid. Prosjektet

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 22.03.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 FRA SAKSNR: 1/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 8/08 TIL KL: 21.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer