ETISKE RETNINGSLINJER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISKE RETNINGSLINJER"

Transkript

1 ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder

2

3 ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR C Colgate-Palmolive Company har kontinuerlig i over 200 år vist at vi fokuserer på våre grunnverdier og prinsipper ved å handle med integritet og på et etisk grunnlag i det vi praktiserer våre verdier gjennom å vise respekt. Jeg er stolt av å kunne feire 25-årsjubileum for vårt selskaps etiske retningslinjer. Siden vi lanserte retningslinjene i 1987, har de veiledet oss med et sett med prinsipper som reflekterer Colgates verdier og etablerte standarder som styrer vår etiske opptreden. For å følge med i forandringene som skjer rundt om i verden og i våre markeder, har de etiske retningslinjene regelmessig gjennomgått evalueringer og er blitt oppdatert og publisert på nytt, for å sørge for at de fortsatt er relevante og tilstrekkelig omfattende. Det som skjer i forretningsverden har aldri vært mer utfordrende eller komplisert, og dette fremhever hvor viktig det er at vi handler på en etisk, lovlig måte, og at vi overholder lover og forskrifter på et sosialt ansvarlig vis. Fordi vi i sannhet er et globalt selskap med virksomhet i svært mange land rund om i verden, må vi alle sørge for at vår opptreden og våre beslutninger lever opp til idealene og verdiene som er å finne i våre etiske retningslinjer. Vi tar alle beslutninger hver dag som kan ha finansielle, humane, samfunnsmessige eller etiske konsekvenser. Fordi du er et medlem i Colgate-familien, er det viktig at du leser, forstår og overholder våre etiske retningslinjer. Retningslinjene legger vekt på det personlige ansvar som hver og en av oss har med hensyn til å handle med integritet og etterleve de strengeste etiske standarder. Det er likevel ikke tilstrekkelig å bare være kjent med våre etiske retningslinjer. Som Colgate-ansatte må vi fremme etisk oppførsel gjennom våre handlinger og ord. Vi tar ansvar for våre aksjoner og beslutninger og synger ut for å utfordre oppførsel som ikke samsvarer med våre etiske retningslinjer eller andre Colgate-policyer. Colgates renommé ligger i våre hender. Jeg takker deg på forhånd for ditt kontinuerlige engasjement i våre felles verdier samt ditt arbeid med å stå som et etisk forbilde, noe som er uhyre viktig for vår fortsatte forretningssuksess. Ian Cook Styreformann, president og administrerende direktør

4 Praktisere våre verdier Ved å praktisere våre Colgate-verdier som omfatter omsorg, globalt samarbeid og kontinuerlig forbedring, skaper vi en kultur der aller virker som ett team og samarbeider mot felles mål. Colgates tre fundamentale verdier utgjør en del av alt vi foretar oss. Omsorg Selskapet har omsorg for alle: Colgate-ansatte, kunder, aksjonærer, forbrukere, leverandører og forretningspartnere. Colgate forplikter seg til å handle med omsorg, integritet, ærlighet og etikk i alle situasjoner, lytte med respekt til andre og verdsette verdiforskjeller. Selskapet forplikter seg også til å beskytte det globale miljøet, styrke samfunnet der Colgate-ansatte bor og arbeider og overholde alle offentlige lover og forskrifter. Globalt samarbeid Alle Colgate-ansatte utgjør en del av et globalt team som er fokusert på å samarbeide på tvers av landegrenser og på verdensbasis. Selskapet kan bare oppnå og opprettholde et lønnsomt vekstnivå ved å dele ideer, teknologi og talent. Kontinuerlig forbedring Colgate-ansatte er fokusert på å bli flinkere hver dag i alt de gjør, både som individer og team. Ved å utvikle bedre forståelse av forventningene til forbrukerne og kundene og stadig strebe for å utvikle nye og bedre produkter, tjenester og prosesser, blir Colgate den beste." Colgates verdier danner, under dagens markedsforhold preget av høyere konkurransenivå, grunnlaget for suksess, individuelt, i team og selskapets. Kun ved å respektere og praktisere Colgates verdier kan vi håpe å oppnå forretningsmessige toppresultater. 2 Etiske retningslinjer

5 Lede med respekt «Lede med respekt» står for måten Colgate-ansatte utøver selskapets verdier i praksis. Ved å lede med respekt skaper vi et miljø der alle kan føle seg trygge nok til å sette frem forslag, bidra med ideer og bidra til organisasjonen. Når vi leder med respekt, skaper vi et miljø der folk har oppriktig omsorg for hverandre og samarbeider for å oppnå sitt høyeste potensial. Prinsippene bak Lede med respekt er: Formidle Uttrykke ideer på en klar og enkel måte, lytte til andre, skape et miljø der folk tør å uttrykke sine tanker, fremme rask og kontinuerlig informasjonsstrøm til og fra andre. Gi og anmode om tilbakemeldinger Utvikle alle Colgate-ansatte ved å gi, og anmode om nyttige og spesifikke tilbakemeldinger, bidra med instruksjoner og hjelp folk til å holde seg til planene, motiver positive endringer og inspirer utmerket arbeid. Sette pris på unike bidrag Sett pris på og påskjønn andres bidrag og vel utførte arbeid, respekter individualitet, involver andre når beslutninger skal tas og prioriteter etableres. Det å sette pris på folks individuelle forskjeller er nøkkelen til å bygge og vedlikeholde forretningssuksess nå og i fremtiden. Ale frem teamarbeid Skap et engasjement i felles mål, løs konflikter på en positiv måte. Være forbildet Sett et positivt eksempel på etisk forretningsvirksomhet, på stressavlastning og skap et vennlig og velbalansert arbeidsmiljø. Colgate-Palmolive Company 3

6 COLGATE-PALMOLIVES ETISKE RETNINGSLINJER INNHOLDSFORTEGNELSE Om Etiske retningslinjer... 5 Vårt forhold til hverandre... 6 Vårt forhold til selskapet... 8 Vårt forhold til styret Vårt forhold til andre forretningsenheter Vårt forhold til forbrukere Vårt forhold til myndighetene og loven Vårt forhold til samfunnet Vårt forhold til miljøet Vårt forhold til aksjonærer Ansvar for overholdelse Søke veiledning og rapportere problemer Emneregister Spørsmål som ofte stilles... 31

7 OM ETISKE RETNINGSLINJER Våre etiske retningslinjer for Colgate tjener som en veiledning for vår daglige omgang i forretningslivet og avspeiler vår standard for korrekt oppførsel og våre verdier som et selskap. Reglene gir hver av oss klar beskjed om at måten vi oppnår våre forretningsresultater på er like viktig som å oppnå dem. Colgates etiske retningslinjer gjelder for alle Colgate-ansatte, inkludert styremedlemmer, ledelse og alle ansatte i selskapet og datterselskaper verden rundt. Leverandører og underleverandører er også underlagt disse reglene siden overholdelse av reglene er en forutsetning for å drive forretning med Colgate. Det aller viktigste er at alle ansatte er ansvarlige for å vise integritet og lederskap ved å overholde reglene i de etiske retningslinjene, globale retningslinjer for forretningspraksis, selskapets policyer og alle relevante lover. Ved å inkludere etikk og integritet i våre kontinuerlige forretningsforhold og avgjørelser, viser vi en forpliktelse til en kultur som fremmer de høyeste etiske standarder. Den enkleste måten for å sørge for at de etiske retningslinjene overholdes er å bruke godt skjønn og søke rådgivning når noe er usikkert. Hver av oss er ansvarlig for våre beslutninger og i vår egen overholdelse av reglene. Er du usikker på noe, må du stille deg følgende spørsmål før du fortsetter: Har jeg godkjennelse til å gjøre dette? Setter jeg eksempelet? Er dette den riktige tingen å gjøre? Er handlingen lovlig og forenlig med Colgates verdier, prinsippet om å lede med respekt, selskapets etiske retningslinjer og retningslinjer for forretningspraksis og andre policyer? Vil jeg være stolt av å rapportere dette til en jeg respekterer? Vil handlingen ytterligere forbedre Colgates renommé som et etisk selskap? Utviser jeg de strengeste etiske standarder? Hvis svaret på ett av disse spørsmålene er NEI eller hvis du har spørsmål eller problemer med å tolke eller bruke de etiske retningslinjene eller en relatert Colgate-standard, policy eller prosedyre, skal du diskutere situasjonen med din nærmeste overordnede, personalavdelingen, den globale, juridiske avdelingen for globale spørsmål eller avdelingen for global etikk og overholdelse. Ingen straffetiltak vil bli tatt mot noen som klager over, rapporterer, deltar i eller hjelper etterforskningen av en mistenkt overtredelse av de etiske retningslinjene, med mindre påstanden som blir fremsatt eller informasjonen som blir gitt blir funnet å være falsk og fremsatt med hensikt. I den grad det er mulig, vil Colgate holde alle klager konfidensielle. De etiske retningslinjene er tigjengelige på Internett og er oversatt til mange forskjellige språk. Colgate krever at alle Colgate-ansatte og styremedlemmer leser, forstår og overholder retningslinjene. Overholdelse skjer likevel ikke automatisk. Det krever at vi alle forplikter oss. For å forsterke denne forpliktelsen, tilbys det hvert år kurs og sertifisering i de etiske retningslinjene til Colgate-ansatte rundt om i verden. Colgate-Palmolive Company 5

8 VÅRT FORHOLD TIL HVERANDRE Vår handel med hverandre skal være basert på gjensidig tillit og dedikasjon. Vi er ansvarlige for å behandle hverandre med respekt og verdighet. Vi streber etter vellykkede arbeidsforhold. Hos Colgate er vi stolte av den sterke personlige forpliktelsen fra våre folk og de utmerkede resultatene som denne forpliktelsen bringer oss. Denne forpliktelsen kan likevel bare bli oppnådd i et klima med tillit, åpen og ærlig kommunikasjon og respekt. Alt du har å gjøre med dine kollegaer, dine medarbeidere og overordnede skal utføres som et partnerskap hvor hvert individs oppførsel er styrt av et altomfattende engasjement i å overholde de strengeste etiske standarder. Forholdet til de du arbeider sammen med skal være som et medlem av et vinnende team. Folk som arbeider i harmoni og er fokusert på et sett med felles mål, er drivkraften bak vår forretningsvirksomhet. For at dette dynamiske teamforholdet skal virke, må hvert individ oppfylle sitt ansvar og føle seg sikker på at andre vil gjøre det samme. Dette betyr at vi gir den nødvendige støtten til andre, på ethvert nivå, for å få gjort jobben. Ingen enkeltperson eller forretningsenhet kan sette sine egne prioriteter fremfor selskapets prioriteter. Ditt forhold til de du arbeider sammen med eller leder, skal fremme etikk og overholdelse ved å sette et eksempel på anstendighet, rettferdighet og integritet. Som leder er du ansvarlig for å klart definere standarder for opptreden og å skape et miljø som fremmer teamwork og etisk oppførsel. Vi fremmer åpen og ærlig kommunikasjon. Oppfordre til kreativ og innovativ tenking, og hvis du er avdelingsleder, skal du behandle underordnede som enkeltpersoner ved å gi dem friheten som er nødvendig for å gjøre jobben. Gi forslag til ytelsesforbedringer. Forholdet til din nærmeste overordnede skal være et forhold med gjensidig respekt og tillit. Du og din overordnede er et team med det felles formål å oppnå målene som selskapet har satt for forretningsenheten din. Du er like ansvarlig som din nærmeste overordnede for å sikre at kommunikasjonen dere imellom er åpen og ærlig. Ta initiativet så ofte du kan. Vis nytenkning ved løsning av problemer. Ditt samarbeid og kreativitet er av avgjørende betydning for å oppnå målene for enheten din og selskapet. Vi verdsetter Colgate-ansatte som vår beste ressurs. Colgates forpliktelse til å ha omsorg for folk blir vist på arbeidsplassen gjennom en rekke forskjellige programmer utviklet for å fremme og belønne individuelle prestasjoner og teamprestasjoner. Du blir oppmuntret til å avansere så langt du kan og yte et meningsfylt bidrag til selskapets suksess. Når alt kommer til alt, er det anstrengelsene til våre begavede og erfarne folk over hele verden som gjør selskapets suksess mulig. Når det gjelder ansettelsesforhold, gjelder spesielt følgende: Det er Colgates policy, praksis og ønske å tilby arbeids- og karrieremuligheter for alle kvalifiserte personer på lik linje. Selskapet diskriminerer ikke mot noen ansatt eller stillingssøker på grunnlag av 6 Etiske retningslinjer

9 rase, hudfarge, religion, kjønn, kjønnsidentitet, nasjonal opprinnelse, etnisitet, alder, seksuell legning, uførhet, sivilstand, veteranstatus eller andre karaktertrekk beskyttet ved lov, i noen av vilkårene eller betingelsene for ansettelse. Dette innbefatter blant annet rekruttering, ansettelse, forfremmelse, forflytning, kompensasjon, opplæring, nedrykning eller permittering. Vi bruker ikke barnearbeid. Barnearbeid er definert som å ansette en person som er yngre enn lovlig minstealder i den aktuelle jurisdiksjonen. Under ingen omstendighet vil vi med viten og vilje ansette en som er yngre enn seksten (16) år. Vi opprettholder et mangfoldig og inklusivt arbeidsmiljø og oppnår den høyeste prestasjonen ved å tiltrekke og beholde folk fra alle bakgrunner i arbeidsstyrken vår. Vi gir opplæring, utdannelse og forfremmelsesmuligheter som tillater utvikling og karrieremessige avansement for alle Colgate-ansatte. Vi utfører medarbeidervurderinger som gir klar og nøyaktig tilbakemelding. Denne metoden oppfordrer til toveis-kommentarer og diskusjon, og gjennomgang av medarbeidervurderinger med ledere på høyere nivå. Vi betaler for prestasjoner og anerkjenner og belønner bidrag fra individer og team som overstiger vanlige arbeidsplikter gjennom programmer som styreformannens pris «Du kan gjøre noe betydningsfullt». Vi forbyr seksuell sjikane og alle andre former for trakassering av Colgate-ansatte av en person på arbeidsplassen eller når det handles på vegne av selskapet. S p. : Sv.: En av mine medarbeidere sendte en upassende spøk til meg og noen andre medarbeidere med e-post. Innholdet virket støtende, men jeg vet ikke om jeg bør snakke med medarbeideren om situasjonen. Vi hos Colgate-Palmolive er forpliktet til å vedlikeholde et profesjonelt arbeidsmiljø hvor alle Colgate-ansatte behandles med respekt og verdighet. Støtende eller upassende opptreden er derfor ikke akseptabel. Føler du deg brydd over å snakke med medarbeideren personlig, kan du kontakte din nærmeste overordnede, personalavdelingen eller avdelingen for global etikk og overholdelse for å få hjelp. Vi strever for å unngå favorisering eller noe som ser ut som favorisering på arbeidsplassen i henhold til reglene og prosedyrene adoptert av selskapet. Vi streber etter å eliminere mulige farer på arbeidsplassen og å overholde alle relevante lover og standarder for arbeidsvern og helse. Vi hjelper til med å opprettholde et trygt, sunt og produktivt arbeidsmiljø for alle Colgate-ansatte og andre, ved å: forby besittelse, bruk, salg eller overføring av ulovlige rusmidler eller rusmiddelutstyr på selskapets eiendom eller arbeidstid, forby å føre handel på vegne av selskapet under påvirkning av alkohol, forby besittelse eller bruk av våpen/gevær eller ammunisjon på selskapets eiendom ved utføring av handel på vegne av selskapet, i henhold til lokale lover. Besittelse av våpen kan bli autorisert for sikkerhetspersonell når denne besittelsen blir ansett som nødvendig for å sikre sikkerheten og tryggheten til selskapets ansatte, forby opptreden som kan anses som voldsom, truende, degraderende eller skremmende, og kreve at alle tilfeller med narkotika- og alkoholmisbruk, vold eller ulovlig besittelse av våpen skal rapporteres til ledelsen umiddelbart. Colgate-Palmolive Company 7

10 VÅRT FORHOLD TIL SELSKAPET Som Colgate-ansatte streber vi for å overholde Colgates policy mens vi gjør alt vi kan for å forberede selskapets prestasjoner. Vi anerkjenner tilliten andre har til oss og handler med integritet og ærlighet i alle situasjoner for å bevare denne tilliten. Vi unngår interessekonflikter og andre situasjoner som kan være skadelige for selskapet. Vi unngår interessekonflikter. Din dømmekraft er et av dine mest verdifulle aktiva. Du skal unngå enhver aktivitet, interesse eller forbindelse som er i konflikt med, eller som kan se ut til å være i konflikt med, utøvelsen av uavhengig dømmekraft i selskapets beste interesse. Konflikter kan oppstå i mange situasjoner. Det er umulig å dekke alle her, og det vil ikke alltid være lett å skjelne mellom en passende og upassende aktivitet. Når du er i tvil, skal du rådføre deg med din nærmeste overordnede, personalavdelingen eller den globale, juridiske avdelingen før du foretar deg noe. Følgende retningslinjer gjelder for de mest vanlige konfliktsituasjoner: Investeringer Ikke forta en investering som kan innvirke på dine forretningsavgjørelser. Selskapets regler forbyr Colgateansatte å eie aksjer eller å ha eierinteresser i et selskap som konkurrerer med, eller som handler med Colgate. Dette forbudet gjelder ikke for små mengder (vanligvis under 1 %) av aksjer i et offentlig omsatt selskap, forutsatt at investeringen ikke er så økonomisk betydelig at det kan se ut som en interessekonflikt. Hvis du foretok mulige forbudte investeringer før du begynte hos Colgate, skal du rapportere dette til den globale, juridiske avdelingen. Familie Underrett din nærmeste overordnede og få godkjennelse fra lederen for forretnings- eller funksjonsområdet og den globale, juridiske avdelingen før du utfører forretninger på Colgates vegne med et selskap hvor du eller et nært familiemedlem har en interesse slik at du på noen måte kan ha fordel av dine eller deres handlinger. Annet arbeid Ikke arbeid for en konkurrent mens du arbeider for Colgate, eller utfør arbeid for eller hjelp en tredjemann (forhandler, distributør, kunde eller leverandør) som kan ha en uheldig innvirking på dine prestasjoner eller dømmekraft på jobben. Ikke bruk selskapets arbeidstid, lokaler eller materialer til arbeid for andre som ikke er forbundet med jobben din hos Colgate, uten godkjennelse fra lederen for forretnings- eller funksjonsområdet. Personlig Selv om vi anerkjenner og respekterer retten Colgate-ansatte har til å fritt omgås dem som de møter i arbeidsmiljøet, må vi også bruke god dømmekraft for å sikre at disse forholdene ikke innvirker negativt på utførelsen av jobben, evnen til å lede andre eller arbeidsmiljøet. Enhver opptreden på arbeidsplassen som oppstår fra et romantisk forhold eller vennskap mellom ansatte, 8 Etiske retningslinjer

11 kan være upassende hvis oppførselen skaper et ukomfortabelt arbeidsmiljø for andre. Favorisering eller forretningsavgjørelser basert på følelser, troskap til eller vennskap istedenfor selskapets beste interesse, er forbudt. Individer som finner seg selv i et personlig forhold eller vennskap, skal bruke takt, god dømmekraft og sensitivitet. Vær oppmerksom på det faktum at et annet medlem av din husstand kan være ansatt i en kapasitet som kan skape eller gi inntrykk av interessekonflikt. Hvis denne situasjonen oppstår, be din nærmeste overordnede, personalavdelingen eller den globale, juridiske avdelingen om veiledning. Styrer Du må få godkjennelse fra adm. direktør og rådgiver ved juridisk avdeling før du samtykker i å sitte i styret eller et lignende organ for en uavhengig forretning eller et offentlig organ. Rollen som et styremedlem for en profesjonell eller arbeidsrelatert, ideell organisasjon må godkjennes på forhånd av lederen for forretningseller funksjonsområdet. Andre forhold og overveielser Vi streber etter å vedlikeholde et positivt arbeidsmiljø som reflekterer selskapets verdier og fremmer gode arbeidsforhold med medarbeidere. Mens interessekonflikter ofte kan oppstå i vår omgang med eksterne parter, kan også interessekonflikter eller tilsynelatende konflikter oppstå i våre interne samspill. De av oss som arbeider i lederstillinger, må være spesielt på vakt for å sørge for at det ikke oppstår situasjoner som kan virke for andre som en favorisering eller potensiell interessekonflikt. Finner du deg i en situasjon med reell eller potensiell interessekonflikt, må du umiddelbart rapportere dette til din overordnede slik at situasjonen kan gås gjennom og vurderes. Selskapet ønsker alltid å samarbeide med deg for å utbedre situasjonen og finne en minnelig løsning. S p. : Sv.: Jeg fikk sjefens samtykke til å starte i en ekstrajobb som eiendomsselger som attåtnæring. Kan jeg bruke telefonen på skrivebordet mitt på jobben til å kontakte kundene mine eller bruke kopieringsmaskinen til lage kopier av informasjon om eiendommene som er til salgs under arbeidstiden? Nei. Fordi bruken av selskapets eiendom som du har i tankene er for kun til din egen fordel og ikke relatert til ditt arbeid som er forbundet med selskapets virksomhet, kan den bli sett som et hinder i din evne til å utføre dine arbeidsrelaterte oppgaver og ansvar. Mens tilfeldig personlig bruk av selskapets eiendom er tillatt, må slik bruk begrenses og ikke forstyrre utførelsen av dine arbeidsrelaterte oppgaver. Vi beskytter selskapets forretningshemmeligheter og konfidensielle informasjon. Colgates forretningshemmeligheter, annen konfidensiell informasjon og mye av selskapets interne data er verdifulle aktiva. Beskyttelse av disse aktiva, inkludert hemmeligholdelse, spiller en viktig rolle i vår fortsatte vekst og evnen til å konkurrere. En forretningshemmelighet er informasjon brukt i forbindelse med Colgates forretninger som ikke er allment kjent eller lett å finne, og som det er tatt skritt for å holde hemmelig. Annen konfidensiell informasjon må imidlertid også bli beskyttet. Colgates forretningshemmeligheter og annen konfidensiell informasjon kan bestå av formler, design, utstyr eller informasjon som brukes i vår forretning og som gir Colgate en mulighet til å oppnå en fordel over våre konkurrenter. Colgates forretningshemmeligheter og annen konfidensiell informasjon er ikke alltid av teknisk natur. De kan også inkludere forskning, planer for nye produkter, strategiske mål, alle former for materiell eller informasjon bruk i markedsføring eller salg, enhver ikke-offentliggjort økonomiskeller prisinformasjon, lister over ansatte, kunder og underleverandører og informasjon med hensyn til Colgate-Palmolive Company 9

12 kunders krav, preferanser, forretningsvaner og planer. Selv om denne listen ikke er fullstendig, gir den en idé om forskjellig informasjon som må bli beskyttet. Forretningshemmeligheter eller annen konfidensiell informasjon behøver ikke å være patenterbar, men kan ikke være allment eller offentlig kjent. Dine forpliktelser med hensyn til Colgates forretningshemmeligheter eller annen konfidensiell informasjon er: Ikke røp denne informasjonen til andre Colgate-ansatte unntatt til de som «trenger å vite» eller «trenger å bruke» informasjonen, og i disse tilfellene med tildelte nivå for taushetsplikt og andre mekanismer som beskytter data, som f.eks. passordbeskyttelse eller kryptering etter behov, forøvrig må denne informasjonen ikke røpes eller offentliggjøres. Ikke be en tredjepart behandle slik informasjon uten en passende gjennomgang og vurdering av metodene for sikkerhets- og informasjonsteknologi som tredjeparten bruker. Ikke publiser eller nevn denne informasjonen på offentlige nettsteder eller nettsteder for sosiale medier. Ikke bruk denne informasjonen til din egen fordel eller til fordel for personer utenfor Colgate. Ta alle andre forholdsregler for å beskytte Colgates forretningsinformasjon og konfidensiell informasjon i samsvar med Colgates retningslinjer for forretningspraksis. Hvis du slutter hos Colgate, fortsetter din forpliktelse til å beskytte Colgates forretningshemmeligheter til informasjonen blir offentlig tilgjengelig eller Colgate ikke lenger betrakter den som en forretningshemmelighet eller som konfidensiell informasjon. Du skal også huske på at korrespondanse, trykt materiale, elektronisk informasjon, dokumenter eller rapporter av ethvert slag, spesiell prosesskunnskap, prosedyrer, spesielle måter Colgate gjør ting på om de er konfidensielle eller ikke er selskapets eiendom og må forbli hos Colgate. Personlige ferdigheter som er lært eller forbedret på jobben er selvfølgelig personlig eiendom for den som slutter. Hvis du har et spørsmål om informasjon er konfidensiell informasjon eller en forretningshemmelighet, skal du ta kontakt med den globale, juridiske avdelingen. Vi beskytter personlig data Vi respekter personvernrettighetene til våre ansatte, forbrukere, kunder, leverandører og andre individer som Colgate gjør forretning med. Det er Colgates policy å bare innhente, behandle og bevare personlig informasjon fra sine ansatte, forbrukere, kunder, leverandører og andre individer som er nødvendig og i samsvar med loven i landene vi har vår forretningsvirksomhet, inkludert lover som gjelder innsamling og bruk av personlig informasjon fra mindreårige, og vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre slik informasjon. Som en del av sitt ansettelsesforhold hos Colgate, kan ansatte oppgi visse personlige opplysninger til selskapet, som f.eks. privat telefonnummer, e-postadresse, opplysninger om familien for bruk med lønnsgoder samt andre personlige opplysninger. Vi bruker disse opplysningene bare til det de ble innhentet for, med mindre en ansatt gir oss tillatelse til å bruke opplysningene for andre formål, og som det måtte være nødvendig av forretningsmessige grunner og i samsvar med lovene. Forbrukere som er i forbindelse med Colgate gjennom for eksempel anmodninger om produktinformasjon, eller som deltar konkurranser som er sponset av selskapet, kan på samme vis oppgi personlige opplysninger som navn, gateadresse og e-postadresser til selskapet. Vi bruker disse opplysningene bare til det de ble innhentet for, med mindre en forbruker gir oss tillatelse til å bruke opplysningene til andre formål, og til det som er nødvendig for vårt regnskap. Det er vår policy å ikke dele forbrukeres personlige opplysninger med tredjeparter, med mindre det kreves for å yte forbrukerne tjenester i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Kunder, leverandører og andre individer kan i sitt forretningsforhold med Colgate oppgi personlige opplysninger, som navn, telefonnumre, faksnumre, gateadresser og e-postadresser til selskapet. Vi bruker 10 Etiske retningslinjer

13 disse opplysningene bare til det de ble innhentet for og slik det er nødvendig for vårt regnskap. Det er vår policy å ikke dele kundenes, leverandørenes og andre individers personlige opplysninger med tredjepart, med mindre det kreves i vårt forretningsforhold og er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter Lover som regulerer forbrukernes personvern utvikles og endres stadig. Vi er forpliktet til å kontrollere personvernlover og standarder ettersom de utvikles, og vi kan fra tid til annen utarbeide spesifikke policyer basert på dem. For ytterligere informasjon om personvern, kan du ta kontakt med vår globale, juridiske avdeling. Vi overholder policyene for behandling av henvendelser fra presse og medier. Forespørsler om økonomisk- eller forretningsinformasjon om Colgate fra medier, presse, finansverdenen eller publikum skal henvises til ass. direktør for firmakommunikasjon eller ass. direktør for investorforhold. Forespørsler om informasjon eller andre kontakter fra Securities and Exchange Commission, New York Stock Exchange eller andre regulerende organer og myndigheter verden rundt må henvises til global, juridisk avdeling. Det er av avgjørende betydning at ingen selv svarer på slike forespørsler eller henvendelser siden ethvert upassende eller unøyaktig svar, selv en benektelse eller dementi av informasjon, kan resultere i ugunstig publisitet og kan på annen måte innvirke alvorlig på selskapets juridiske stilling. Denne policyen gjelder ikke forespørsler om økonomisk informasjon, slik som års- eller kvartalsrapporter eller selskapets PR-aktiviteter. Forespørsler om intervjuer med en Colgate-ansatt angående selskapet eller dets anliggende, utstedelse av pressemeldinger og/eller uttalelser må bli gjennomgått og godkjent på forhånd av ass. direktør for firmakommunikasjon eller ass. direktør for investorforhold. På samme måte må intervjuer som selskapet tar initiativet til, bli godkjent før de kan avtales med medier. For ytterligere informasjon med hensyn til selskapets retningslinjer for bevaring av konfidensiell informasjon, se «Colgate-Palmolive Guidelines on Securities Trading and Confidentiality of Information» og «Colgate-Palmolive Guidelines on Preserving Company Proprietary Information and Respecting the Proprietary Information of Others» som finnes i selskapets retningslinjer for forretningspraksis. Vi opprettholder pålitelige opptegnelser og rapporter. Selskapets økonomiske stilling og driftsresultatene må registreres i henhold til lovbestemmelser og god regnskapsskikk (GAAP). Selskapets policy og loven krever at Colgate fører bøker, regnskap og konti som nøyaktig og rimelig avspeiler forretningstransaksjonenes natur og disposisjonen av selskapets aktiva. Integriteten av selskapets regnskap og finansielle opptegnelser er basert på nøyaktigheten og korrektheten av den grunnleggende informasjonen som støtter innføringene i selskapets bøker eller konti. Alle som er involvert i å opprette, behandle og registrere slik informasjon blir holdt ansvarlig for dens integritet. Hver regnskaps- eller finansielle postering skal avspeile hva som blir beskrevet av den støttende informasjon. Ingen informasjon må skjules for (eller av) ledelsen eller fra selskapets interne eller uavhengige revisorer. Ingen betaling på vegne av selskapet skal bli godkjent eller foretatt i den hensikt eller forståelse at noen del av en slik betaling skal brukes til noe annet formål enn det som er beskrevet av dokumentene som støtter betalingen. Ingen falske eller misledende posteringer skal foretas i selskapets bøker eller regnskap av noen grunn, og ingen fond, aktiva eller konti for selskapet skal bli etablert, kjøpt eller opprettholdt for noe formål med mindre vedkommende fond, aktiva eller konto er korrekt avspeilet i selskapets bøker og regnskap. Ingen av selskapets fond eller aktiva skal brukes til et ulovlig eller upassende formål. Ledere og andre som er ansvarlige for utarbeidelsen av økonomisk informasjon, skal sikre at Colgates finanspolicy blir fulgt. Inntekt og utgifter skal bli bokføres på riktig måte til rett tid. Colgate-Palmolive Company 11

14 Aktiva og passiva skal bli riktig oppført med korrekt verdi. I tillegg skal de som er ansvarlig for eller involvert i utarbeidelsen av Colgates fremleggelser til Securities and Exchange Commission og andre fremlegginger som er pålagt ved gjeldende lov eller andre kommunikasjoner med forretnings- eller finansmiljøet, sikre at disse innleveringene og kommunikasjonene inneholder fremlegging som er fullstendig, rettferdig, nøyaktig, betimelig og forståelig. Hvis du blir oppmerksom på en mulig utelatelse, forfalskning eller unøyaktighet i bokføring eller økonomiske posteringer, i grunnleggende data som støtter slike posteringer, eller i Colgates rapporter eller andre kommunikasjoner til Securities and Exchange Commission eller en svikt i internkontrollen, må du øyeblikkelig rapportere slik informasjon til din nærmeste overordnede eller til den globale, juridiske avdelingen. Du kan også ta kontakt med selskapets avdeling for global etikk og overholdelse med hensyn til disse anliggender på en anonym og konfidensiell basis. S p. : Sv.: Hva skal jeg gjøre om jeg blir bedt om å utsette å bokføre en påløpt, men ikke betalt utgiftspost til neste regnskapsperiode? For eksempel, hvis vedkommende sier at «vi begår ingen feil så lenge vi bokfører kostnaden i dette regnskapsåret», er det sant? Nei. Det å utsette bokføringen av utgiftsposten med forsett vil gi et misvisende resultat og er uakseptabelt og muligens ulovlig. Alle forretnings- og finansielle transaksjoner, uansett størrelse, må rapporteres nøyaktig, betimelig og oppriktig. Forfalskninger av et selskapsdokument eller regnskapspost er en alvorlig forseelse og kan føre til oppsigelse. Vi beskytter Colgates aktiva. Selskapets aktiva, fasiliteter eller tjenester må bare brukes til lovlige, passende og godkjente formål. Tyveri av penger, eiendom eller tjenester er strengt forbudt. Colgates utstyr, systemer, anlegg, selskapets kredittkort og forsyninger må bare brukes til å utføre Colgates forretningsvirksomheter eller til formål som er godkjent av ledelsen. Du er personlig ansvarlig ikke bare for å beskytte Colgates eiendom som er betrodd deg, men også for å hjelpe til med å beskytte selskapets aktiva generelt. Du skal være på vakt for alle situasjoner eller hendelser som kan føre til tap, misbruk eller tyveri av selskapets eiendom, og du må rapportere alle slike situasjoner til din nærmeste overordnede eller til selskapets sikkerhetsavdeling så snart du blir oppmerksom på dem. Bare visse personer i ledelsen eller øverste overordnede har autoritet til å inngå bindende avtale med innvirkning på selskapets aktiva. Du skal aldri inngå bindende avtale som innvirker på selskapets aktiva med mindre du har passende godkjennelse. Hvis du trenger å klargjøre din eller en annen persons autoritet til å binde selskapet, skal du kontakte forretningsenhetens eller divisjonens finansdirektør. Vi bruker informasjonsteknologiske ressurser og sosiale medier på ansvarlig vis. Vi må bruke Colgates informasjonsteknologiske ressurser og sosiale medier på ansvarlig vis som samsvarer med de etiske retningslinjene og selskapets andre veiledninger, inkludert selskapets retningslinjer for forretningspraksis og/eller retningslinjer for bruk av informasjonsteknologiske ressurser og sosiale medier. Colgates informasjonsteknologiske ressurser innbefatter alt eksisterende og fremtidig utstyr, programvarer og tjenester som innhenter, lagrer og formidler og behandler data som eies, leies eller skaffes til veie av Colgate. Colgates informasjonsteknologiske ressurser innbefatter i tillegg en ansatts eller tredjeparts personlige maskinvare, programvare eller tjenester i den utstrekning de brukes til å aksessere eller samhandle med Colgates informasjonsteknologiske ressurser. 12 Etiske retningslinjer

15 Unntatt for begrenset og passende personlig bruk, skal Colgates informasjonsteknologiske ressurser og sosiale medier brukes profesjonelt med respekt for Colgates forretningsanliggende. I tillegg er følgene bruk forbudt: Trakasserende, diskriminerende, støtende, ærekrenkende, feilaktige eller truende meldinger, inkludert de som på en støtende måte angår rase, religion, nasjonal opprinnelse, etnisitet, hudfarge, kjønn, politisk oppfatning kjønn, kjønnsidentitet, seksuell legning, alder, borgerskaps og veteranstatus, sivilstand, uførhet eller andre karaktertrekk som er beskyttet av loven. Uautorisert distribusjon av Colgates konfidensielle informasjon eller forretningshemmeligheter eller uautorisert fremlegging av selskapets foretnings- eller interne prosesser på et eksternt nettsted. Forårsake eller tillate sikkerhetsbrudd eller forstyrrelse av nettverkskommunikasjon og/eller uten tillatelse avsløre bruker-id-en eller passordet ditt til andre eller la andre bruke bruker-id-en eller passordet ditt. All annen bruk som forbys av selskapets retningslinjer for forretningspraksis eller retningslinjer for bruk av informasjonsteknologiske ressurser og sosiale medier. Colgate forbeholder seg retten til å overvåke, aksessere og granske etter selskapets skjønn alle av selskapets informasjonsteknologiske ressurser under passende omstendigheter og i samsvar med gjeldende lover, unntatt der det er begrenset av gjeldende lover. Selskapets rett til å overvåke, aksessere og granske alle av selskapets informasjonsteknologiske ressurser inkluderer forretningsinformasjon samt personlig informasjon som er opprettet, lagret eller overført via selskapets informasjonsteknologiske ressurser, og inkluderer også nettsteder for sosiale medier som er besøkt via selskapets informasjonsteknologiske ressurser. Ansatte skal ikke forvente å kunne holde slik forretningsinformasjon eller personlig informasjon hemmelig. Colgate forbeholder seg retten til når som helst å begrense bruken av eller avbryte en brukers tilgang til å bruke Colgates informasjonsteknologiske ressurser for noen som helst grunn, med eller uten forhåndsvarsel, unntatt der det er forbudt av gjeldende lover. S p. : Sv.: Jeg besøker ofte blogger på Internett når jeg slapper av hjemme. Sist uke la jeg merke til kommentarer fra en tidligere ansatt som beskrev vedkommendes opplevelser med selskapet vårt på en svært negativ måte som gjorde meg sint. Kan jeg svare på disse kommentarene? Du kan ikke svare på kommentarene på vegne av selskapet. Du står likevel fritt om du vil svare på en rent personlig basis, så lenge du ikke krenker selskapets retningslinjer for bruk av informasjonsteknologiske ressurser og sosiale medier og ikke offentliggjør selskapets konfidensielle eller eierbeskyttet informasjon. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar dette opp med din overordnede eller personalavdelingen. S p. : Sv.: Datteren min og jeg bruker av og til selskapets bærbare datamaskin til å få tilgang til Internett. Hun spurte forleden om hun og en venn kunne bruke datamaskinen min mens jeg var bortreist denne helgen. Er det greit at jeg gir dem min bruker-id og passord for innlogging? Nei. Bruker-ID og passord bidrar til å holde våre informasjonsteknologiske ressurser sikre. Du skal ikke røpe denne informasjonen til noen. Det er i tillegg ikke tilrådelig å feste bruker-id eller passord med teip på datamaskinen eller oppbevare dem i bærevesken. Du kan dessuten bidra til å styrke beskyttelsen av selskapets data fra uautorisert bruk ved å forandre passordet regelmessig. Dessuten bør du ikke la familiemedlemmer bruke ditt selskaps bærbare datamaskin for egen personlig bruk. Colgate-Palmolive Company 13

16 VÅRT FORHOLD TIL SELSKAPETS STYRE Vi er heldige som har en gruppe enestående individer som sitter i selskapets styre som gir råd, veiledning og ledelse av avgjørende betydning for vår kontinuerlige suksess. Med sin samlede erfaring i forretningsvirksomhet, utdannelse og offentlig tjeneste, internasjonal erfaring, utdannelsesprestasjoner, moralsk og etisk karakteregenskap og mangfold, har styret effektivt oversyn over selskapets forretningsvirksomhet. Våre styremedlemmer er uavhengige, erfarne og allsidige. Uavhengighet fremmer integritet og ansvarlighet. Det er Colgates policy å ha et styre som primært består av utenforstående, uavhengige styremedlemmer. Alle styremedlemmer som sitter i komitéene til styret som har overoppsyn med revisjon, kompensasjon og forvaltningssaker er uavhengige. Overlappende styreverv forekommer ikke, og det er selskapets policy at ingen av de uavhengige styremedlemmene mottar konsulent-, juridiske- eller andre honorarer enn styrehonorarer fra selskapet. Vi fremmer direkte og åpen kommunikasjon med styret. Colgates styremedlemmer har ofte og direkte kontakt med selskapets ledelse både innenfor og utenfor styremøter. Viktige representanter for ledelsen deltar sammen med styremedlemmene i styremøter og mer uformelle møter, og sammen deltar de aktivt i åpne diskusjoner om en rekke forretningssaker. I tiden mellom faste styremøter blir styremedlemmene invitert til å kontakte ledelsen med spørsmål og forslag, hvilket de ofte gjør. Dette resulterer i en åpenhet og oppriktighet som avspeiler Colgates generelle forretningskultur og som hjelper styret å spille en aktiv rolle i utviklingen og veiledningen av selskapets forretningsstrategi. Vi er forpliktet til utmerket selskapsforvaltning. Colgates styre har vært en leder i å støtte initiativer til selskapsforvaltning. Som en av de første blant lignende selskaper til å formelt innføre etiske retningslinjer som gjelder for all forretningsvirksomhet, og til å utvikle regler for styret og dets komitéer, har Colgate etablert utmerkede praksiser for selskapsforvaltning i løpet av de siste tjue årene, som stadig blir forbedret. Colgates styre er i midtpunktet for denne policyen og mener med styrke at god selskapsforvaltning motiverer og i stor grad hjelper vår langsiktige forretningssuksess. For en mer detaljert omtale av Colgates program for selskapsforvaltning, se «Colgate-Palmolive Company Board Guidelines on Significant Corporate Governance Issues» som er tilgjengelig på selskapets nettsted. 14 Etiske retningslinjer

17 VÅRT FORHOLD TIL UAVHENGIGE FORRETNINGSENHETER Hver av oss er ansvarlig for hvordan vi blir oppfattet av leverandører og kunder. Det er av avgjørende betydning at vi opprettholder vårt renommé for ærlighet og rettferdig behandling av disse gruppene. Vi behandler leverandører og kunder på en etisk måte. Vårt mål ved innkjøp er å sikre kontinuerlige, pålitelige leveransekilder. Ærlig behandling av kunder og leverandører er av den største betydning for sunne, varige forhold. Derfor betrakter vi våre leverandører som partnere og forventer at de skal ha en rimelig profitt. Vi gir alle mulige leverandører den samme rettferdige overveielse. Beslutninger blir basert på objektive kriterier slik som pris og kvalitet, samt en leverandørs pålitelighet og integritet. Det er forbudt å gi eller motta returprovisjon, bestikkelser eller lignende betalinger av enhver sort. Vi gir ingen personlige fordeler til kunder med hensyn til pris, reklametilskudd, markedsføringshjelp eller lignende. Vi behandler alle kunder på den samme forretningsbasis. Behandling av kunder og leverandører blir diskutert i avsnittet i de etiske retningslinjene som omtaler vårt ansvar i henhold til lover om konkurranse og monopol. Colgates etiske retningslinjer for leverandører er tilgjengelig på mange språk på selskapets nettsted under avsnittet «Work With Us» for leverandører. Vi verken gir eller tar i mot upassende gaver. Det er ikke akseptabelt å gi eller ta i mot gaver, betaling eller andre fordeler for å influere en forretningsavgjørelse. Hvis du har til hensikt å gi eller ta i mot en gave, betaling eller en annen fordel av mer enn nominell verdi (USD 50), må du kontakte den globale, juridiske avdelingen eller avdelingen for global etikk og overholdelse for å få godkjennelse før du gjør det. Husk også at du kan bare motta en gave av nominell verdi fra en enkel kilde én gang per kalenderår. Hvis det ville stille selskapet i en vanskelig situasjon ved at du ikke mottar en spesiell gave som kan overstige en nominell verdi, skal mottagelsen av gaven bli rapportert til den globale, juridiske avdelingen som vil hjelpe deg med å bestemme riktig disposisjon. I tillegg må du ikke arrangere eller motta en gave, betaling eller andre fordeler som er av mer enn nominell verdi på vegne av et nært familiemedlem fra noen som selskapet har et eksisterende forretningsforhold med, eller som ønsker å etablere et forretningsforhold. Følg denne regelen: Ta aldri i mot en gave eller tjeneste hvis den er kompromitterende for deg eller kan se ut som den er det. Dette omfatter ikke et forretningsmåltid en gang i blant som kan gjengjeldes, eller gaver av helt nominell verdi. Du bør være klar over at det er spesielle regler for passende oppførsel når det gjelder forretning med føderale, delstatlige, lokale eller fremmede stater som er forskjellige fra reglene for forretning med ikkeoffentlige selskaper. Generelt sett kan du ikke tilby eller gi statsansatte noen gave, tips eller ting av verdi, inkludert måltider eller reiser, med mindre det er godkjent på forhånd av den globale, juridiske avdelingen. Colgates leverandører bør alltid underrettes om kravet om å overholde de etiske retningslinjene når de arbeider med oss. Hvis ikke vil de risikere å miste handelen med oss. Vi må i tillegg respektere og overholde kundenes eller leverandørenes policyer i den utstrekning de ikke strider mot våre egne policyer. Colgate-Palmolive Company 15

18 S p. : Sv.: Som en del av jobben min arrangerer jeg utallige forretningsmøter, reiser og konferanser. Et hotell som jeg ofte har booket rom hos her i byen, har nå tilbudt meg gratis weekendopphold på hotellet for bryllupsårsdagen. Jeg synes det er en omtenksom gave. Kan jeg akseptere den? Nei. Hvis du aksepterer gaven, vil det være vanskelig for deg å beholde en upartisk innstilling når du arrangerer hotellovernattinger i fremtiden. Bare muligheten for en tilsynelatende interessekonflikt er upassende og må unngås ved å avslå tilbudet på høflig vis. Vi respekterer andres forretningshemmeligheter og konfidensielle informasjon. Det er Colgates policy å ikke med hensikt krenke andres gyldige og rettskraftige åndsverksrettigheter. Det er også selskapets policy å respektere andres forretningshemmeligheter eller annen eierinformasjon. Dette er spesielt viktig hvis du har kunnskap om forretningshemmeligheter og eierinformasjon fra en tidligere arbeidsgiver. Hvis det skulle oppstå spørsmål på dette området, skal du konsultere den globale, juridiske avdelingen. Hvis en person utenfor selskapet tar kontakt med deg med en oppfinnelse, oppdagelse eller idé, er det viktig å beskytte selskapet mot fremtidig overtredelse eller krav om penger, spesielt i tilfeller hvor våre egne eller våre konsulenters anstrengelser tidligere har kommet opp med den samme oppfinnelsen, oppdagelsen eller ideen som vi kan ønske å bruke til et av selskapets produkter. Ikke tillat at utenforstående avslører detaljer om sine oppfinnelser, oppdagelser eller nye ideer. Henvis alle uoppfordrede ideer, uten å gjennomgå dem, til avdelingen for forbrukerforhold på stedet for behandling i henhold til selskapets prosedyrer. For ytterligere informasjon om beskyttelse av andres informasjon, se «Colgate-Palmolive Guidelines on Preserving Company Proprietary Information and Respecting the Proprietary Information of Others» som finnes i selskapets retningslinjer for forretningspraksis. S p. : Sv.: Jeg forlot et konkurrerende selskap da jeg tok en stilling hos Colgate. Jeg tenkte det kunne gjøre det enkelt for mitt nye team om jeg skrev et sammendrag av alt jeg kan huske om min tidligere arbeidsgivers forretningsplaner og strategier. Er der OK? Det ville være høyst uetisk og dertil muligens ulovlig om du delte den konfidensielle eller proprietære informasjonen til din tidligere arbeidsgiver. Du skal ikke røpe informasjon som ikke er offentliggjort som du fikk kjennskap til men du arbeidet for en konkurrent. Hvis du skulle bli bedt om å dele slik informasjon, må du umiddelbart melde fra om situasjonen til neste sjefsnivå, personalavdelingen, den globale, juridiske avdelingen eller avdelingen for global etikk og overholdelse. 16 Etiske retningslinjer

19 VÅRT FORHOLD TIL FORBRUKERE Vårt renommé er bygd på kvaliteten og sikkerheten til våre produkter. Vår forpliktelse til kvalitet og sikkerhet er ytterst viktig for selskapets kontinuerlige vekst og suksess. Vi setter de høyeste standarder for våre produkter. Vi er forpliktet til å sikre at kunder kan stole på Colgate-produkter for deres pålitelighet, kvalitet og overlegne ytelse. I tillegg til å betjene milliarder av mennesker i markedene der vi driver forretning, må vi alltid strebe for å produsere våre produkter på den mest mulig effektive måten slik at flest mulig forbrukere kan ha råd til å kjøpe dem. Produkter som blir solgt av Colgate må ikke bare oppfylle alle sikkerhetsstandarder fastsatt ved lov, men også våre ofte strengere standarder som er fastsatt av selskapet. Vi deltar i programmer for å gi øyeblikkelig hjelp til forbrukere i tilfelle av antatt produkttukling, misbruk eller forfalskning. Forbrukerens helse, sikkerhet og velvære er aller viktigst for oss, og som en Colgate-ansatt er det ditt ansvar å øyeblikkelig rapportere ethvert problem du møter i forbindelse med produktkvalitet eller sikkerhet til lederen for forretningsenheten. Vi er lydhøre overfor forbrukere. Siden vår forretning er forbrukervarer, avhenger vår suksess av forbrukerens tilfredsstillelse, tillit og goodwill. Vi kan best oppnå målene våre og betjene forbrukernes behov ved å følge et konsekvent, rettferdig og sensitivt program med forbrukerkommunikasjon. Vi anerkjenner viktigheten av å forutse og sikre at vi er lydhøre til kundenes behov og preferanser i våre produkter. Vi mener også at forbrukeres meninger, bekymringer og forespørsler som blir kommunisert til selskapet angående våre produkter, er viktige informasjonskilder. Forbrukeres behov endrer seg stadig, så vi må kontinuerlig lytte til hva folk vil ha og bruke vår kreativitet til å tilfredsstille deres endrede behov. Når en forbruker uttrykker misnøye, behandler vi straks problemet på en høflig og rettferdig måte, og gjør alt vi kan for å opprettholde eller gjenvinne forbrukerens goodwill og fortsatt kjøp av Colgate-produkter. Vår reklame er nøyaktig. En av de viktigste sidene av vår forretning er reklame. Reklame skal være kreativ og konkurrerende, men samtidig ærlig og nøyaktig, ikke misledende og må alltid overholde gjeldende lov. Vår reklame må også unngå å bruke stereotyper av individer basert på faktorer slik som rase, religion, nasjonal opprinnelse, etnisk bakgrunn, hudfarge, kjønn, kjønnsidentitet, alder, statsborgerskap, seksuell legning, veteranstatus, sivilstand eller uførhet eller andre egenskaper beskyttet ved lov. Reklame skaper mer enn et bilde av produktet. Den bygger opp vårt renommé for pålitelighet. Colgate-Palmolive Company 17

20 I tillegg er vi forsiktige i valg av mediene hvor reklamemeldingene våre blir vist. Vi tillater ikke at våre reklamer vises på tv-programmer eller i andre medier med unødvendig eller overdreven bruk av vold eller sex eller som er asosiale eller har ugunstig virkning på selskapets renommé eller produkter. Vi overholder standarder for kommersiell rettferdighet ved å skape, bruke eller velge reklame, varemerker og design slik at våre produkter lykkes på grunn av sin egen kvalitet og vårt renommé, og ikke ved å imitere eller bruke konkurrenters goodwill. Kommersiell rettferdighet krever: Streng overholdelse av lokale juridiske krav ved å respektere varemerkeovertredelse og urettferdig konkurranse. Ved å unngå å kopiere velkjente varemerker, slagord, reklametemaer og grafikk som brukes av multinasjonale selskaper og regionale konkurrenter utenfor ditt område. For en mer detaljert omtale av selskapets retningslinjer for reklame, se «Colgate-Palmolive Advertising Guidelines» og «Colgate-Palmolive Advertising Placement Policy Statement» som finnes i selskapets retningslinjer for forretningspraksis. 18 Etiske retningslinjer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Etiske retningslinjer. cgg.com

Etiske retningslinjer. cgg.com Etiske retningslinjer cgg.com Brev fra CEO Letter from the CEO Kjære kollega, Solide verdier utgjør grunnlaget for alle gode bestemmelser. Det er en uomtvistelig sannhet, og det er med utgangspunkt i

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Tolv konsepter for NA service

Tolv konsepter for NA service Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Tolv konsepter for NA service Tolv Trinn 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor vår avhengighet, og at våre liv var blitt umulige å mestre. 2. Vi kom til å tro

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører

Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsoft har ambisjoner om å være mer enn bare et bra selskap vi vil være et fantastisk selskap. På veien mot målet holder vi fast på vår forpliktelse

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2009 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken?

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Eksamenskode: MAN 29521 Tittel på oppgaven: Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Evaluering av Norconsult-saken

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer