INSPIRE YoWup KURS Modul- & kapitteloversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSPIRE YoWup KURS Modul- & kapitteloversikt"

Transkript

1 INSPIRE YoWup KURS Modul- & kapitteloversikt Agreement & Project No NO1-LEO

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INSPIRE YowUp Kursoversikt Kursstruktur Oversikt - Modul 1: Mulighetsgjenkjennelse Kapittel 1: Å forstå entreprenørskap Kapittel 2: Å gjøre ideer om til muligheter Kapittel 3: Markedssegmentering Kapittel 4: Kundesegmentering Kapittel 5: Verdiforslag (Value Proposition) Oversikt - Modul 2: Økonomistyring og investeringsvilje Kapittel 1: Innsamling av data for økonomisk kontroll og planlegging Kapittel 2: En gründers verktøy for økonomistyring Kapittel 3: Oppbygging av en investeringsklar finansieringsmodell Overview - Modul 3: Mentoring Kapittel 1: til mentoring Kapittel 2: Å forstå mentorforholdet Kapittel 3: Mentorsystemet: struktur og verktøy Kapittel 4: til metoden «styrkebasert tilnærming/strength based approach» Kapittel 5: Styrkebasert Mentoring : en casestudie * Dette prosjektet er finansiert av Programmet for Livslang Læring fra Europakommisjonen. Innholdet i denne publikasjonen reflekterer kun forfatterens synspunkter, og Kommisjonen kan ikke stilles til ansvar for bruken av de foreliggende opplysningene.

3 3 1. INSPIRE YOWUP KURSOVERSIKT 1.1. Kursstruktur Kurset består av tre moduler: Modul 1: Mulighetsgjenkjennelse Modul 2: Regnskap og finansieringsmodeller Modul 3: Mentoring Hver modul består av flere kapitler og hvert kapittel igjen består av ulike avsnitt. Noen avsnitt kan også bestå av underavsnitt. De ulike elementene i kurset er som følger: Modul 1 Mulighetsgjenkjennelse Kapittel 1 Å FORSTÅ ENTREPRENØRSKAP 1.1 Å definere entreprenørskap 1.2 Å forstå entreprenørskap 1.3 Entreprenørskapsprosessen 1.4 Årsaker til at nyetablerte bedrifter feiler Kapittel 2 Å GJØRE IDEER OM TIL MULIGHETER 2.1 Kilder til innovasjon 2.2 Ideskapingsverktøy 2.3 Å gjøre en idé om til en mulighet Kapittel 3 MARKEDSSEGMENTERING 3.1 Å forstå markedsanalyser 3.2 Markedssegmentering 3.3 Eksterne analyser 3.4 Interne analyser Kapittel 4 KUNDESEGMENTERING 4.1 Typer kundesegment 4.2 Hvordan kundesegmentering fungerer 4.3 Hvor kundesegmentering er viktig 4.4 Empati-kartet

4 4 Kapittel 5 VERDIFORSLAG (VALUE PROPOSITION) 5.1 Ulike typer forretningsstrategier 5.2 Ulike typer verdiforslag (Value Proposition) 5.3 Å fastsette verdiforslag (Value Proposition) 5.4 Hvorfor verdiforslag (Value Proposition) er viktig Modul 2 Regnskap og økonomiske modeller Kapittel 1 INNSAMLING AV DATA FOR ØKONOMISK KONTROLL OG PLANLEGGING Kontoplan Programvare for regnskapsførsel Passive data (kunder, produkter, leverandører osv.) Å sette opp en bankkonto i systemet 1.2 Innhenting av salgsinformasjon / salgsdata Salgsordre (PO) fra kunder og hvordan generere kundeordre / salgsordre Utgående faktura /salgsfaktura basert på kundeordre / salgsordre Regnskapsmessig behandling av en utgående faktura Hvordan generere en kreditnota Rapporter og annen administrasjon Generelt om kredittvurdering /kredittkontroll Salgsrapporter og sammenheng med hovedbok Konto for kundefordringer Liste over åpne poster - kunder 1.3 Innhenting av innkjøpsdata Salgsordre til (PO) leverandører og hvordan generere en innkjøpsordre Inngående faktura fra innkjøpsordre Regnskapsmessig behandling av en inngående faktura Hvordan generere en kreditnota Rapporter og annen administrasjon Innkjøpsrapporter og sammenheng med hovedbok Konto for leverandørgjeld Liste over åpne poster - leverandører

5 5 1.4 Du og banken din Lønnsutbetalinger Andre utbetalinger; som ikke er til kreditorer / leverandører Regnskapsføring av kredittkort Betale skatter og avgifter (ikke landsspesifikke) Bankoverføringer Regnskapsføring av valuta Rapporter og forholdet til banken 1.5 Du og hovedboken Hva er hovedbok og hvor er den nødvendig Hvor passer salg, innkjøp og bank inn i hovedboken Direkte føring i hovedbok transaksjonsliste Nødvendige lister /rapporter Varige driftsmidler /anleggsmidler Nødvendige lister /rapporter andre fordringer Nødvendige lister /rapporter Forskuddsbetalinger Nødvendige lister /rapporter Utsatt inntekt Lønningsliste / lønningsjournalen Regnskapsføring av immaterielle rettigheter Regnskapsføring av aksjer Kapittel 2 GRÜNDERENS VERKTØY FOR ØKONOMISTYRING 2.1 Oppsummering av siste emnet i modul Å føye det hele sammen - saldobalanse Hva er saldobalanse (SB)? Å bruke saldobalansen (SB) som et utgangspunkt for driftsregnskap 2.3 Annen nødvendig informasjon for å forstå dine regnskapskonti og hvordan man gjør det Oversikt over anleggsmidler / varige driftsmidler Forfalte kundefordringer og avsetning tap på fordringer Håndtering av forskuddsbetalinger og andre fordringer Påløpte renter på innskudd Endringer i leverandører og leverandørgjeld sammenheng mellom konti Bokføring av utsatt inntekt

6 Lønnsrapporter og avstemminger Periodiseringer Balanseføring av varige låneavtaler Aksjekapital i overenskomst med aksjebok Gjennomgang av resultatregnskap Enkel modell for rapportering av driftsøkonomiske resultater Prøveregnskap; satt sammen av lærer og elever i fellesskap 2.4 Å kommunisere regnskapet til aksjonærer og interessenter Oppsummerende rapporter for ekstern bruk Hvordan utenforstående ser deg bruk av prosenter noen eksempler Kapittel 3 Å UTARBEIDE EN INVESTERINGSKLAR FORRETNINGSMODELL 3.1 Å utarbeide en finansiell investeringsmodell oppstart Huskeregler ved utarbeidelse av finansieringsmodell Salgsprognoser Prising Definer salgsplanen din står den i sammenheng med leveranser og produksjon/ verdikjede? Salgsplaner basert på markedsanalyser, markedsinntrengning og segmenterings-analyser osv Varekostnad har du det? Diskusjon Varekostnad for vårt case Personalplanlegging Personalplanlegging knyttet til forretningsdrivere Bruk din plan for ansettelser som kriterium / indikator for faste kostnader og personell-driftsmessige investeringskostnader Å forutse generelle indirekte kostnader når for lite er for mye og omvendt Andre planer Planlegging av fremtidige varige driftsmidler og avskrivningsprognoser ikke så enkelt som det ser ut til Å sette samme ditt forventede resultatregnskap Planlegging av lån osv Hvor starter jeg? din inngående balanse - saldobalanse

7 7 Modul 3 Mentoring Balansens indikatorer / faktorer for arbeidskapital Å få modellen til å gå i balanse uten tilpasning Utarbeide rapporter uten å måtte finne opp hjulet på nytt En fornuftig gjennomgang av modellen ved bruk av forholdstall og grafer Sensitivitetsanalyse av planen Hva hvis dine planer ikke slår til Bruk av modellen din til å sammenligne framtidige driftsregnskap ved å kombinere kapittel 2 og 3. Kapittel 1 - INTRODUKSON TIL MENTORING 1.1 Å definere mentoring 1.2 Forskjeller mellom mentoring, coaching og rådgivning 1.3 Fordelene ved mentoring 1.4 Ulike former for mentoring Kapittel 2 - Å FORSTÅ MENTORFORHOLDET 2.1 Samhandlingen i mentorarbeidet og mentor-paret 2.2 Egenskaper i rollene som mentor og mentee 2.3 Stadiene i mentorarbeidet 2.4 Å definere og nå målene: Ryggraden i et mentorforhold Kapittel 3 MENTORSYSTEMET: STRUKTUR OG VERKTØY 3.1 Strukturen i et mentorsystem 3.2 Verktøyene i et mentorsystem Kapittel 4 INTRODUKSJON TIL METODEN «STYRKEBASERT TILNÆRMING» THE STRENGTHS-BASED APPROACH 4.1 Hva er styrkebasert tilnærming the strengths-based approach? 4.2 Fordeler ved en metodetilnærming basert på sterke sider for enkeltpersoner og virksomheter 4.3 Bruk av styrkebasert tilnærming som metode i mentoring, veiledning og støtte 4.3 a) Feel the mentoring sin styrkebaserte tilnærming 4.3 b) The STARS Success yourself - modell Kapittel 5 EN CASE STUDIE PÅ STYRKEBASERT MENTORING 5.1 Eksempel på Feel the mentoring : En casestudie om en kvinnelig gründer

8 8 2. OVERSIKT - MODUL 1: MULIGHETSGJENKJENNELSE 2.1. Kapittel 1: Å forstå entreprenørskap Entreprenørskap er en måte å tenke på der resonnement og handling er konsentrert om en mulighet og er drevet av engasjerte ledere. Mens oppfinnere skaper noe nytt; samler og integrerer en gründer alle ressurser som trengs for å omskape oppfinnelsen til en levedyktig bedrift. Entreprenørskap resulterer i utvikling og distribusjon av en verdi, ikke bare for eierne, men for alle kunder og interessenter. Entreprenørskapsprosessen gjelder alle funksjoner, aktiviteter og handlinger forbundet med å gjenkjenne muligheter og deretter utvikle organisasjoner for å følge opp mulighetene. De viktigste ingrediensene for en gründers suksess er: en fremragende entreprenør med en førsteklasses ledergruppe, og en utmerket markedsmulighet. Dette kapittelet søker å gi en bedre forståelse av entreprenørskap og gründere. Det definerer kritiske ord og begreper, og identifiserer tre typer gründere. For å bygge opp en profil av den vellykkede og effektive gründeren, presenteres og diskuteres det her et rammeverk som beskriver de grunnleggende egenskapene hos en gründer. Kapittelet fokuserer deretter på entreprenørskapsprosessen. Først presenteres Timmons modell. Denne modellen gir informasjon om de sentrale elementene i prosessen, nemlig muligheter, ressurser og grupperinger / lag. Deretter presenteres en beskrivende modell. Denne modellen fokuserer på viktige stadier i entreprenørskapsprosessen og man går til en viss grad gjennom hvert av stadiene. Kapittelet avsluttes med å presentere en oversikt over noen av faktorene som bidrar til at nyetablerte bedrifter mislykkes. Når du har fullført dette kapittelet er du i stand til å: Definere sentrale begreper som gründer og entreprenørskap Bestemme de viktigste egenskapene og trekk hos gründere som lykkes Forklare entreprenørskapsprosessen Forklare faktorer som bidrar til at nyetablerte firmaer mislykkes Kapittel 2: Å gjøre ideer om til muligheter For å forstå entreprenørskap, er det avgjørende å lære hvor forretningsmuligheter eller potensielle innovasjoner kommer fra. Muligheter kan dukke uventet opp, som ved et

9 9 lykketreff. Med andre ord, kan de dukke opp som et resultat av genialitet. Men dette er ikke alltid tilfelle. De fleste forretningsmuligheter, særlig de som lykkes, skyldes en bevisst, målrettet søken etter nye ideer og muligheter fra gründernes side. Dette kapittelet starter med å identifisere kildene til innovasjon som fører til muligheter. Deretter gis eksempler på noen praktiske idéskapingsverktøy. Kapittelet beskriver også forskjellen på en mulighet og en idé. Elevene blir minnet på at mange firmaer mislykkes, ikke fordi gründerne som er involvert ikke jobber hardt, men fordi det ikke fantes noen virkelig forretningsmulighet fra starten av. Kapittelet konkluderer med å beskrive metoder som kan benyttes for å evaluere ideer og muligheter. : Når du har fullført dette kapittelet er du i stand til å: Fastslå hvor ideene kommer fra Bruke ulike verktøy for ideskaping Forklare forskjellen på en mulighet og en idé Presentere generelle tilnærminger som gründere benytter for å identifisere muligheter Kapittel 3: Markedssegmentering Effektiv markedsanalyse er avgjørende for en bedrifts utvikling og bærekraft. Markedsundersøkelser gir detaljer om mange faktorer som påvirker selskapet, som miljøet bedriften fungerer i, konkurransesituasjonen, størrelsen på markedet, den potensielle markedsandelen osv. En gründer vil bruke denne informasjonen til å avgjøre om bransjen er tilgjengelig. Med andre ord, må han eller hun finne ut om dette er et realistisk marked å tre inn på. Gründeren vil også bruke informasjonen til å identifisere om bransjen inneholder nisjemarkeder som har hatt liten utvikling, eller om det er modent for innovasjon. Utstyrt med denne informasjonen, vil gründeren kunne posisjonere et produkt eller en tjeneste i forhold til konkurrentene. Kapittelet begynner med en diskusjon rundt konseptet markedsanalyser og noen av de spesielle utfordringene som gründere møter i forbindelse med dette. Resten av kapittelet fokuserer på konkrete verktøy for å analysere markedet. Mer spesifikt, forklares det hvordan man segmenterer markedet og vurderer dets effektivitet; hvordan man gjennomfører en ekstern analyse (analyse av det ytre miljø) ved hjelp av verktøy som PEST (Porter Five Forces

10 10 modell) og konkurrentanalyse; og hvordan man analyserer det indre miljø (internanalyse) ved hjelp av verktøy som for eksempel SWOT-analyse. Når du har fullført dette kapittelet er du i stand til å: Forklare formålet med og viktigheten av markedsanalyse Identifisere spesielle utfordringer som gründere møter i forbindelse med markedsanalyser Beskrive hvordan man segmenterer et marked Bruke hensiktsmessige verktøy for å analysere det ytre miljø Bruke hensiktsmessige verktøy for å gjennomføre en intern analyse Kapittel 4: Kundesegmenter Siden det er kundene som kjøper bedriftens produkter, ligger god kundeforståelse i hjertet i enhver forretningsmodell. Uten en god kundeforståelse kan ingen bedrift overleve over tid. For å bedre tilfredsstille kundene, er det en stor fordel å segmentere kundene dine. Dette kan gjøres i ett stort segment eller ulike mindre segmenter. Hvert segment kan trenge en egen tilnærming, og kan ha forskjellig lønnsomhet. Data viser at selskaper som spesialiserer seg på å møte behovene til bestemte kundegrupper, har en tendens til å være mer lønnsomme enn bedrifter som har en "en for alle"-policy. Kun en viss prosentandel av befolkningen vil kjøpe dine produkter eller bruke dine tjenester, så jo mer nøyaktig du kan fokusere på disse, dess mindre tid og penger vil være bortkastet. Det er en god idé å ikke sikte for vidt for å unngå å spre ressursene for mye. Vi vil diskutere hvordan du kan segmentere kundene i neste avsnitt. Når du har fullført dette kapittelet er du i stand til å: Identifisere ulike måter for segmentering Forstå hvordan segmentering fungerer Forklare hvorfor det er viktig Forstå hva som påvirker kundene Forutse dette gjennom bruk av empatikart-verktøyet

11 Kapittel 5: Verdiforslag (Value Proposition) Hvis det er avklart hvilke kundesegmenter selskapet satser på, er det nødvendig å kreere et verdiforslag (Value Proposition) for denne målgruppen. Et verdiforslag er en unik kombinasjon av produkt, pris, service, kundeforhold og bilde. Et firma tilbyr denne unike kombinasjonen til sin målgruppe for å møte kundens behov på en bedre måte enn konkurrenten. Dette gjør verdiforslaget til en nøkkelfaktor når man skal bestemme en bedrifts strategi. Det er tross alt viktig å gi kunden følelsen at de får mer valuta for pengene ved å handle i din bedrift enn noe annet sted. I tilfeller der bedriften fokuserer på kunder med høy inntekt, vil det være et naturlig valg å produsere luksuriøse, dyrere produkter. Et selskap som fokuserer på et prisbevisst kundesegment vil gi mindre oppmerksomhet til kvaliteten på produktet men vil fokusere sterkere på pris (for eksempel flyselskap som Easyjet og Ryanair). Det er relevant /aktuelt å levere akkurat det ekstra elementet for kunden i forsøket på å overbevise kunden om dine produkter. Så snart kunden er overbevist, kan du forsøkte å ta en større markedsandel ved å tilby en utvidet verdi (distinguished value) og opprettholde et godt kundeforhold. Når du har fullført dette kapittelet er du i stand til å: Forklare hensikten med og viktigheten av ditt verdiforslag (Value Proposition). Bestemme ditt verdiforslag (Value Proposition). Identifisere ulike forretningsstrategier. Bestemme din forretningsstrategi i sammenheng med ditt verdiforslag (Value Proposition).

12 12 3. OVERSIKT - MODUL 2: ØKONOMISK LEDELSE OG INVESTERINGSVILJE 3.1. Kapittel 1: Innsamling av data for økonomisk kontroll og planlegging Hensikten med denne modulen og kapitlene er å legge til rette for at leseren skal kunne utarbeide informasjonen selv eller forstå hvordan regnskapsføreren opererer. I det sistnevnte tilfellet vil forhåpentligvis dette gi den fordelen at informasjonen som etterspørres av regnskapsfører vil være mer forståelig. Det første kapittelet dekker bokføring, hvilke poster som er nødvendige, eksempler på det samme i praksis (og tomme versjoner for arbeidsoppgaver). Når du har gjennomgått dette kapittelet og gjort arbeidsoppgavene, vil du være i stand til: Å kunne se ulike avstemmingsposter som kan oppstå både mellom banken og regnskapsføring og innenfor selve hovedboken Utforme en kontoplanen som legger til rette for alle nominelle koder du trenger samtidig som du setter av plass for å legge til interimskoder i fremtiden hvis du trenger, og å vite oppføringene for anleggsmidler, tilføyelser og avskrivninger og effektene disse har på hovedbok. Ferdigstille lønnslisten ved å koble mellom tabellen og rapporten / dagboken. Oppdatere lønnskontoen i hovedboken ved å linke tilbake til tabellen eller dagboken. Å forstå hvordan alle data som gjelder lønn (payroll package output) kobles til hovedbok. Håndtere både forskuddsbetalinger, beregne periodeavskrivninger (periodiseringer) fra forskuddsbetalinger (dvs. i måned x, x / 12 måneder skal være skrevet av) og føre disse i hovedbok. Vite hvor du skal gå i en hovedbok for å finne relevante oppføringer. Beregne overkurs og utbyttebetaling. Du bør også kunne forstå at kostnader forbundet med aksjer er trukket fra utstedelse av utbyttet, og ikke ført gjennom resultatregnskapet Forstå rapportene for ført aksjekapital og den videre regnskapsføringen av dette i hovedbok.

13 Kapittel 2: Gründerens verktøy for økonomistyring Dette andre kapittelet dekker arbeidet som trengs når stadiet for saldobalanse er nådd, i forbindelse med å forberede driftsregnskap. Kapittel 2 dekker ikke områder som har med revisorer og revisjon å gjøre, det er utenfor vårt ansvarsområde. Når du har gjennomgått dette kapittelet og gjort arbeidsoppgavene, vil du være i stand til: Å håndtere fjerning og tillegg i periodiseringer og oppdatere disse i kontrollplanen. Forstå funksjonen til, og bruken av, oversikten over anleggsmidler Beregne periodeavskrivninger Utlede en nominell kode basert på gitte kriteria Oppdatering av aksjebevegelse i dagbok og hvordan dette er reflektert i hovedboken Gruppere og summere en klasse av eiendeler Sette over din detaljerte informasjon til en rask oppsummering for en interessent Å forstå endringer i leverandørkonto og utarbeidelse av periodiseringer 3.3. Kapittel 3: Utarbeide en investeringsklar forretningsmodell Nå som vi har gjennomført våre historiske beretninger, retter vi oppmerksomheten mot framtiden. Det vi skal gjøre i dette kapittelet til er å bruke det siste regnskapet vårt til å lansere en 3 års forretningsplan /langtidsbudsjett. Vi vil ta for oss et fiktivt case som vi kaller Merrick Technologies. Når du har gjennomgått dette kapittelet og gjort arbeidsoppgavene, vil du være i stand til å: Utarbeide en investeringsklar forretningsmodell Forstå huskeregler (Do s and Don ts) i utarbeidelsen av en finansieringsmodell Kjenne til hvor du skal begynne med inngående balanse - Saldobalanse. Sette opp salgsprognoser, utarbeide salgsplan reflekterer den leveranser og produksjonskjeden? Forstå markedsundersøkelser, markedsinntrengning, segmenteringsanalyser osv.

14 14 Definere varekostnad, basert på historisk data Planlegge personalkostnader gjennom bruk av din plan for ansettelser som faktor for faste kostnader og personell-driftsmessige investeringskostnader. Forutse /sette opp prognoser for generelle kostnader når for lite er for mye og vice versa Planlegge fremtidige kapitalutvidelser, lån og kostnader som følger med, og hvordan håndtere dette Planlegge framtidige anleggsmidler og avskrivningsprognoser ikke så enkelt som det ser ut til Sette sammen et forventet resultatregnskap Få modellen i balanse uten tilpasning, og utarbeide rapporter uten å finne opp hjulet på nytt Ta en fornuftig gjennomgang av modellen din ved bruk av forholdstall og grafer Gjennomføre en sensitivitetsanalyse av planen Hva om planen ikke godkjennes /går gjennom! Bruke modellen til å sammenligne framtidig driftsregnskap, gjennom kombinasjon av lærdom fra kapittel 1 og 2 4. OVERSKIT - MODUL 3: MENTORING 4.1. Kapittel 1: til mentoring Modul 3 introduserer elevene for begrepet mentoring som en mellommenneskelig metode for støtte, veiledning og ledelsesutvikling. De viktigste kjennetegnene ved mentoring som relasjon blir vektlagt. De grunnleggende trekkene ved mentoring blir satt i sentrum slik at man blir i stand til å skille, samt å knytte mentoring til andre støtte- og rådgivningsmetoder og praksis, samt den uunnværlige egenskapen som mentoring har i form av å være en gjensidig læringsprosess for begge parter som er involvert i mentorforholdet. Varighet, samlet omfang og gjensidig nytte vil bli presentert, mens de ulike mentortyper og funksjoner også blir beskrevet (f.eks. en-til-en, gruppeveiledning, og e-mentoring). Det overordnede læringsmålet for dette kapittelet er å gi en generell kunnskap om mentoring som en profesjonell støttetjeneste. Når du har fullført dette kapittelet er du i stand til å: Forstå hva mentoring er (dets omfang, mål og fordeler); Gjenkjenne de subtile forskjellene mellom mentoring og annen liknende veiledning som coaching og rådgivning; Kjenne til de ulike veiledningstypene (mentortypene) som brukes;

15 15 Ha en innledende oversikt over de viktigste aspektene ved mentormetoden som en referanse som vil bidra til å forstå resten av kapitlene i samme modul Kapittel 2: Å forstå mentorforholdet Kapittel 2 tar for seg de grunnleggende egenskapene til mentorforholdet. Oppfølging av det innledende materialet fra kapittel 1 vedrørende mentoring som en støtteordning for faglig utvikling. Målet i dette kapittelet, er å hjelpe elevene å forstå både profilen, så vel som de forventede rollene til både mentorer og mentees, det såkalte mentor-paret i et mentorforhold. Kapittelet presenterer også stadiene i et mentorforhold, og de viktigste "ingrediensene" og forutsetningene for et vellykket mentorforhold (eksempelvis sette klare mål og forventninger, holde fokus på progresjon og evaluering av mentoringprosessen, identifisere prestasjon etc.). Det blir fokus på forventinger i et mentorforhold, og elevene vil få en god oversikt over nyttige verktøy som vil være til hjelp i få det beste ut av et mentorforhold, enten som mentees eller som mentor. Når du har fullført dette kapittelet er du i stand til å: Forstå betydningen av «mentor-paret» og hva som gjør et mentorforhold suksessfullt Ha oversikt over profilen og rollen til både mentor og mentee i mentorforholdet. Kjenne til stadiene i et mentorforhold og hva som blir forventet i hver enkelt fase Bli kjent med det som er nødvendig for en å sette mål, planlegge handlinger, identifisere hindringer, og vurdere egen handlemåte Kapittel 3: Mentorsystemet: Struktur og verktøy I kapittel 1 lærte vi hva mentoring er, det vil si det helt grunnleggende man må vite når det snakkes om mentoring, spesielt som en profesjonell støtteordning for faglig utvikling for gründere. I neste trinn - Kapittel 2 har vi sett på innholdet i mentorforholdet og mer spesifikt rollene og egenskapene til mentor og mentee, det såkalte mentorparet, de viktigste forutsetningene for et vellykket mentorforholdet, de ulike stadiene i et mentorforhold (hva skjer før starten

16 16 av forholdet, hva kan forventes i løpet av ordningen, og hvordan avsluttes mentorforholdet), og til slutt en fem-trinns-modell som er foreslått som hjelp til mentee (og mentor) for å sette seg mål, og planlegge et handlingsforløp for å nå disse. I Kapittel 3 ser vi på hvordan en mentorordning (en serie av veiledningsmøter) blir planlagt, hvilke verktøy som trengs for både mentor og mentee, både under og etter veiledningsmøtene, og til hvilke formål. Verktøyene som er utviklet og brukt i løpet av fasene av mentorordningen utgjør mentorsystemet. Mentorsystemet som benyttes er en del av Feel the mentoring Toolkit. Enten det er gjennom et profesjonelt konsulentfirma, en selvstendig mentor, eller et selskap som ønsker å gjennomføre veiledningsmøter for sine ansatte, er det stort sett et behov for å forberede og organisere mentorprogrammer nøye, og med hjelp av ulike verktøy (f.eks. søknader, logger, evalueringsmaler, osv.). Det finnes et bredt spekter av slike veiledningssystem og verktøy. Uansett skal vi gjennomgå fem faser som tilsvarer et mentorprogram, og for hver fase, er det utviklet et sett verktøy som benyttes. De fem fasene i et mentorprogram er som følger: 1. Identifisering og rekruttering av mentorer 2. Identifisering av menteer 3. Matching av mentor og mentee 4. Mentormøtene /veiledningsmøtene 5. Overvåkning og evaluering av framdriften I de kommende avsnittene finner du en presentasjon av de karakteristiske fasene og de respektive verktøyene i et typisk mentorsystem. Målet med dette kapittelet er - for menteer, mentorer eller gründere som ønsker å ta del i eller innføre mentorordning for sine selskaper og ansatte- å bli kjent med formålet med et mentorsystem og dens verktøy, og hvordan de utfyller hverandre, for registrere hva man har oppnådd og hvilke endringer er nødvendig i løpet av et mentorforhold. Videre, ved å ha en idé om hvordan en mentorordning fungerer, kan menteene avgjøre og vurdere det faglige innholdet i en mentorordning når man vurderer å benytte seg av en slik tjeneste. Når du har fullført dette kapittelet er du i stand til å: Forstå hvordan mentorordningen er strukturert Forstå hvilke verktøy som er nødvendig for både mentor og mentee i hver fase av mentorprogrammet, og hvordan disse er bygget opp Forstå hva hensikten er med verktøyene

17 17 Forstå hvilke viktige aspekter ved mentorforholdet som løses ved hjelp av disse verktøyene 4.4. Kapittel 4: til metoden som bruker styrkebasert tilnærming I kapittel 4 presenteres det som kjennetegner en spesiell veiledningsmetode en styrkebasert tilnærmingsmetode fra "Feel the mentoring 'metodikken. I de foregående kapitlene har vi sett på mentoring som begrep, og på mentorforholdet som viser viktigheten av det mellommenneskelige forholdet i mentoring, og fremfor alt, som et virkemiddel til ledelsesutvikling. I dette kapittelet går vi grundig inn i hvordan visse sterke sider og evner hos en mentee kan bli oppdaget, anerkjent, og være retningsgivende i hvordan hun / han tenker og handler. Enkelt forklart, fokuserer en styrkebasert tilnærming på ferdigheter, evner og sterke sider, snarere enn mangler og svake sider og hvordan overvinne disse, dog uten å ignorere eller overse sistnevnte. Den styrkebaserte tilnærmingsmetoden er basert på vitenskapelige antakelser som hevder at det som bør stå i fokus når man skal støtte og veilede en person, med mål om en vellykket personlig og profesjonell utvikling, er å vise henne / ham hvordan man tar ansvar og står for beslutninger og handlinger ved å utnytte indre styrke og evner, i stedet å kjempe mot svake sider. I dette kapittelet får du derfor på en enkel måte muligheten til å bli kjent med den faglige bakgrunnen for denne metoden, hvor oppmerksomheten ledes til såkalte positive følelser, i henhold til prinsippene om positiv psykologi. Man får en innføring slik at man forstår hva metoden går ut på, og dens fordeler for personer og organisasjoner eller bedrifter, og i tillegg ser man på "Feel the mentoring ' sin styrkebaserte tilnærming og 6- trinns modellen (STARS Success yourself model) som er laget av, og praktiseres av, knowl - Social Enterprise for Lifelong Learning. STARS modellen er en modell for personlig og faglig utvikling som kan brukes som en teknikk / verktøy i coaching og mentorsamtaler. Modellen har vært gjennom ett års intensiv pilot-testing, med engasjement fra enkeltpersoner og grupper. Testingen er utført av et team fra knowl S.E., både i form av samtaler med enkeltpersoner og i grupper på maks 12 deltakere. Ved ferdigstillelse av implementeringsfasen for piloten, ble det gjort oppdateringer og finjusteringer. STARS modellen er godkjent av International Coach Federation som en dynamisk 2-dagers workshop for personlig og faglig utvikling, med tittelen STARS Suksess Self.

18 18 ene for dette kapitlet er at elevene skal forstå de grunnleggende egenskapene til metoden som baseres på sterke sider, dens sammenheng med mentoring, og hvordan den kan hjelpe menteene til å nå sine mål og oppnå suksess. Når du har fullført dette kapittelet vil du kjenne til og forstå: Bakgrunnen for den styrkebaserte tilnærmingsmetoden, presentert på en enkel og forståelig måte (prinsipper for positiv psykologi, positive følelser og sterke sider). De grunnleggende egenskapene til Feel the mentoring sin styrkebaserte tilnærming. 6-trinns modellen STARS Success yourself model som kan benyttes som teknikk/verktøy i coaching og veiledningssamtaler Kapittel 5: Styrkebasert mentoring: En casestudie I kapittel 5 presenteres en vellykket case-studie fra virkeligheten der "feel the mentoring 's styrkebaserte tilnærming er benyttet. I eksemplet vises en gründer som benyttet trinnene; oppdagelse, anerkjennelse, vekst, frihet, anvendelse, kombinasjon og evaluering av sterke sider for å optimalisere bedriftens ytelse. Casestudien viser en kvinnelig gründersom er over 40 år, er gift og har barn, som på en god og fremgangsrik måte har drevet sitt konsulentfirma. Mentortjenester, veiledning og støtte har vært benyttet for å ta opp spørsmål om tidsstyring (time management), team-ledelse og kompetansebygging, gjennom å oppdage, fremkalle og bruke sine sterke sider. Målet med dette case-studiet er å demonstrere i praksis, på hvilke måter mentorordningen ved bruk av en styrkebasert tilnærmingsmetode kan støtte, og i dette tilfellet, gjøre en kvinnelig gründer i stand til å oppnå sine mål ved å oppdage og utnytte sin egen indre styrke, så vel som de sterke sidene til teamet hennes. I etterkant av presentasjonen av casestudiet blir elevene oppfordret til enten en til en diskusjoner, eller ytterligere å kommentere resultatene fra studien og påvirkningen denne har på elevene. Ved gjennomgang av case-studien vil elevene kunne knytte informasjon og materiale de har tilegnet seg i de tidligere kapitlene, opp mot praktisk anvendelse, og særlig være i stand til å: Forstå hvordan oppdagelsen av en eller flere sterke sider ved en person kan benyttes når man står overfor en bestemt situasjon Identifisere hvordan bruk av styrkebaserte tilnærmingsmetoder i mentorarbeidet kan gi fordeler både for enkeltpersoner og virksomheter.

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Vellykket entreprenørskap

Vellykket entreprenørskap Vellykket entreprenørskap Et retrospektivt case-studie av oppstartsbedriften PramPack, med fokus på viktige suksessfaktorer Audun Ueland Industriell økonomi og teknologiledelse Oppgaven levert: Juni 2011

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de?

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de? Banker uten budsjett - hvem er de? En studie av norske sparebanker uten budsjett av Hilde Johannessen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS-

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Verdivurdering av IDEX ASA

Verdivurdering av IDEX ASA Verdivurdering av IDEX ASA Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Av: Eirik Vespestad Mæland Kandidat nummer: 18 Oddbjørn Skartun Kandidatnummer: 9 Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift

Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift En casestudie av Norsk Privatøkonomi ASA Masteroppgave i Marin bedriftsledelse (30 stp) Maria Bye og Trine Remen

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Kokebok for apputvikling

Kokebok for apputvikling Bachelor i Markedsføring og Salgsledelse Kokebok for apputvikling Hvordan går et utvalg bedrifter frem under utviklingen av en mobil applikasjon, som en tjeneste/service på det norske markedet? Studentnummer

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen: store variasjoner og muligheter bevisst satsing gir uttelling

Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen: store variasjoner og muligheter bevisst satsing gir uttelling HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Levi Gårseth-Nesbakk & Bjørn Willy Åmo Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen: store variasjoner og muligheter bevisst satsing gir uttelling En studie gjennomført av forskningsgruppen

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer