INSPIRE YoWup KURS Modul- & kapitteloversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSPIRE YoWup KURS Modul- & kapitteloversikt"

Transkript

1 INSPIRE YoWup KURS Modul- & kapitteloversikt Agreement & Project No NO1-LEO

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INSPIRE YowUp Kursoversikt Kursstruktur Oversikt - Modul 1: Mulighetsgjenkjennelse Kapittel 1: Å forstå entreprenørskap Kapittel 2: Å gjøre ideer om til muligheter Kapittel 3: Markedssegmentering Kapittel 4: Kundesegmentering Kapittel 5: Verdiforslag (Value Proposition) Oversikt - Modul 2: Økonomistyring og investeringsvilje Kapittel 1: Innsamling av data for økonomisk kontroll og planlegging Kapittel 2: En gründers verktøy for økonomistyring Kapittel 3: Oppbygging av en investeringsklar finansieringsmodell Overview - Modul 3: Mentoring Kapittel 1: til mentoring Kapittel 2: Å forstå mentorforholdet Kapittel 3: Mentorsystemet: struktur og verktøy Kapittel 4: til metoden «styrkebasert tilnærming/strength based approach» Kapittel 5: Styrkebasert Mentoring : en casestudie * Dette prosjektet er finansiert av Programmet for Livslang Læring fra Europakommisjonen. Innholdet i denne publikasjonen reflekterer kun forfatterens synspunkter, og Kommisjonen kan ikke stilles til ansvar for bruken av de foreliggende opplysningene.

3 3 1. INSPIRE YOWUP KURSOVERSIKT 1.1. Kursstruktur Kurset består av tre moduler: Modul 1: Mulighetsgjenkjennelse Modul 2: Regnskap og finansieringsmodeller Modul 3: Mentoring Hver modul består av flere kapitler og hvert kapittel igjen består av ulike avsnitt. Noen avsnitt kan også bestå av underavsnitt. De ulike elementene i kurset er som følger: Modul 1 Mulighetsgjenkjennelse Kapittel 1 Å FORSTÅ ENTREPRENØRSKAP 1.1 Å definere entreprenørskap 1.2 Å forstå entreprenørskap 1.3 Entreprenørskapsprosessen 1.4 Årsaker til at nyetablerte bedrifter feiler Kapittel 2 Å GJØRE IDEER OM TIL MULIGHETER 2.1 Kilder til innovasjon 2.2 Ideskapingsverktøy 2.3 Å gjøre en idé om til en mulighet Kapittel 3 MARKEDSSEGMENTERING 3.1 Å forstå markedsanalyser 3.2 Markedssegmentering 3.3 Eksterne analyser 3.4 Interne analyser Kapittel 4 KUNDESEGMENTERING 4.1 Typer kundesegment 4.2 Hvordan kundesegmentering fungerer 4.3 Hvor kundesegmentering er viktig 4.4 Empati-kartet

4 4 Kapittel 5 VERDIFORSLAG (VALUE PROPOSITION) 5.1 Ulike typer forretningsstrategier 5.2 Ulike typer verdiforslag (Value Proposition) 5.3 Å fastsette verdiforslag (Value Proposition) 5.4 Hvorfor verdiforslag (Value Proposition) er viktig Modul 2 Regnskap og økonomiske modeller Kapittel 1 INNSAMLING AV DATA FOR ØKONOMISK KONTROLL OG PLANLEGGING Kontoplan Programvare for regnskapsførsel Passive data (kunder, produkter, leverandører osv.) Å sette opp en bankkonto i systemet 1.2 Innhenting av salgsinformasjon / salgsdata Salgsordre (PO) fra kunder og hvordan generere kundeordre / salgsordre Utgående faktura /salgsfaktura basert på kundeordre / salgsordre Regnskapsmessig behandling av en utgående faktura Hvordan generere en kreditnota Rapporter og annen administrasjon Generelt om kredittvurdering /kredittkontroll Salgsrapporter og sammenheng med hovedbok Konto for kundefordringer Liste over åpne poster - kunder 1.3 Innhenting av innkjøpsdata Salgsordre til (PO) leverandører og hvordan generere en innkjøpsordre Inngående faktura fra innkjøpsordre Regnskapsmessig behandling av en inngående faktura Hvordan generere en kreditnota Rapporter og annen administrasjon Innkjøpsrapporter og sammenheng med hovedbok Konto for leverandørgjeld Liste over åpne poster - leverandører

5 5 1.4 Du og banken din Lønnsutbetalinger Andre utbetalinger; som ikke er til kreditorer / leverandører Regnskapsføring av kredittkort Betale skatter og avgifter (ikke landsspesifikke) Bankoverføringer Regnskapsføring av valuta Rapporter og forholdet til banken 1.5 Du og hovedboken Hva er hovedbok og hvor er den nødvendig Hvor passer salg, innkjøp og bank inn i hovedboken Direkte føring i hovedbok transaksjonsliste Nødvendige lister /rapporter Varige driftsmidler /anleggsmidler Nødvendige lister /rapporter andre fordringer Nødvendige lister /rapporter Forskuddsbetalinger Nødvendige lister /rapporter Utsatt inntekt Lønningsliste / lønningsjournalen Regnskapsføring av immaterielle rettigheter Regnskapsføring av aksjer Kapittel 2 GRÜNDERENS VERKTØY FOR ØKONOMISTYRING 2.1 Oppsummering av siste emnet i modul Å føye det hele sammen - saldobalanse Hva er saldobalanse (SB)? Å bruke saldobalansen (SB) som et utgangspunkt for driftsregnskap 2.3 Annen nødvendig informasjon for å forstå dine regnskapskonti og hvordan man gjør det Oversikt over anleggsmidler / varige driftsmidler Forfalte kundefordringer og avsetning tap på fordringer Håndtering av forskuddsbetalinger og andre fordringer Påløpte renter på innskudd Endringer i leverandører og leverandørgjeld sammenheng mellom konti Bokføring av utsatt inntekt

6 Lønnsrapporter og avstemminger Periodiseringer Balanseføring av varige låneavtaler Aksjekapital i overenskomst med aksjebok Gjennomgang av resultatregnskap Enkel modell for rapportering av driftsøkonomiske resultater Prøveregnskap; satt sammen av lærer og elever i fellesskap 2.4 Å kommunisere regnskapet til aksjonærer og interessenter Oppsummerende rapporter for ekstern bruk Hvordan utenforstående ser deg bruk av prosenter noen eksempler Kapittel 3 Å UTARBEIDE EN INVESTERINGSKLAR FORRETNINGSMODELL 3.1 Å utarbeide en finansiell investeringsmodell oppstart Huskeregler ved utarbeidelse av finansieringsmodell Salgsprognoser Prising Definer salgsplanen din står den i sammenheng med leveranser og produksjon/ verdikjede? Salgsplaner basert på markedsanalyser, markedsinntrengning og segmenterings-analyser osv Varekostnad har du det? Diskusjon Varekostnad for vårt case Personalplanlegging Personalplanlegging knyttet til forretningsdrivere Bruk din plan for ansettelser som kriterium / indikator for faste kostnader og personell-driftsmessige investeringskostnader Å forutse generelle indirekte kostnader når for lite er for mye og omvendt Andre planer Planlegging av fremtidige varige driftsmidler og avskrivningsprognoser ikke så enkelt som det ser ut til Å sette samme ditt forventede resultatregnskap Planlegging av lån osv Hvor starter jeg? din inngående balanse - saldobalanse

7 7 Modul 3 Mentoring Balansens indikatorer / faktorer for arbeidskapital Å få modellen til å gå i balanse uten tilpasning Utarbeide rapporter uten å måtte finne opp hjulet på nytt En fornuftig gjennomgang av modellen ved bruk av forholdstall og grafer Sensitivitetsanalyse av planen Hva hvis dine planer ikke slår til Bruk av modellen din til å sammenligne framtidige driftsregnskap ved å kombinere kapittel 2 og 3. Kapittel 1 - INTRODUKSON TIL MENTORING 1.1 Å definere mentoring 1.2 Forskjeller mellom mentoring, coaching og rådgivning 1.3 Fordelene ved mentoring 1.4 Ulike former for mentoring Kapittel 2 - Å FORSTÅ MENTORFORHOLDET 2.1 Samhandlingen i mentorarbeidet og mentor-paret 2.2 Egenskaper i rollene som mentor og mentee 2.3 Stadiene i mentorarbeidet 2.4 Å definere og nå målene: Ryggraden i et mentorforhold Kapittel 3 MENTORSYSTEMET: STRUKTUR OG VERKTØY 3.1 Strukturen i et mentorsystem 3.2 Verktøyene i et mentorsystem Kapittel 4 INTRODUKSJON TIL METODEN «STYRKEBASERT TILNÆRMING» THE STRENGTHS-BASED APPROACH 4.1 Hva er styrkebasert tilnærming the strengths-based approach? 4.2 Fordeler ved en metodetilnærming basert på sterke sider for enkeltpersoner og virksomheter 4.3 Bruk av styrkebasert tilnærming som metode i mentoring, veiledning og støtte 4.3 a) Feel the mentoring sin styrkebaserte tilnærming 4.3 b) The STARS Success yourself - modell Kapittel 5 EN CASE STUDIE PÅ STYRKEBASERT MENTORING 5.1 Eksempel på Feel the mentoring : En casestudie om en kvinnelig gründer

8 8 2. OVERSIKT - MODUL 1: MULIGHETSGJENKJENNELSE 2.1. Kapittel 1: Å forstå entreprenørskap Entreprenørskap er en måte å tenke på der resonnement og handling er konsentrert om en mulighet og er drevet av engasjerte ledere. Mens oppfinnere skaper noe nytt; samler og integrerer en gründer alle ressurser som trengs for å omskape oppfinnelsen til en levedyktig bedrift. Entreprenørskap resulterer i utvikling og distribusjon av en verdi, ikke bare for eierne, men for alle kunder og interessenter. Entreprenørskapsprosessen gjelder alle funksjoner, aktiviteter og handlinger forbundet med å gjenkjenne muligheter og deretter utvikle organisasjoner for å følge opp mulighetene. De viktigste ingrediensene for en gründers suksess er: en fremragende entreprenør med en førsteklasses ledergruppe, og en utmerket markedsmulighet. Dette kapittelet søker å gi en bedre forståelse av entreprenørskap og gründere. Det definerer kritiske ord og begreper, og identifiserer tre typer gründere. For å bygge opp en profil av den vellykkede og effektive gründeren, presenteres og diskuteres det her et rammeverk som beskriver de grunnleggende egenskapene hos en gründer. Kapittelet fokuserer deretter på entreprenørskapsprosessen. Først presenteres Timmons modell. Denne modellen gir informasjon om de sentrale elementene i prosessen, nemlig muligheter, ressurser og grupperinger / lag. Deretter presenteres en beskrivende modell. Denne modellen fokuserer på viktige stadier i entreprenørskapsprosessen og man går til en viss grad gjennom hvert av stadiene. Kapittelet avsluttes med å presentere en oversikt over noen av faktorene som bidrar til at nyetablerte bedrifter mislykkes. Når du har fullført dette kapittelet er du i stand til å: Definere sentrale begreper som gründer og entreprenørskap Bestemme de viktigste egenskapene og trekk hos gründere som lykkes Forklare entreprenørskapsprosessen Forklare faktorer som bidrar til at nyetablerte firmaer mislykkes Kapittel 2: Å gjøre ideer om til muligheter For å forstå entreprenørskap, er det avgjørende å lære hvor forretningsmuligheter eller potensielle innovasjoner kommer fra. Muligheter kan dukke uventet opp, som ved et

9 9 lykketreff. Med andre ord, kan de dukke opp som et resultat av genialitet. Men dette er ikke alltid tilfelle. De fleste forretningsmuligheter, særlig de som lykkes, skyldes en bevisst, målrettet søken etter nye ideer og muligheter fra gründernes side. Dette kapittelet starter med å identifisere kildene til innovasjon som fører til muligheter. Deretter gis eksempler på noen praktiske idéskapingsverktøy. Kapittelet beskriver også forskjellen på en mulighet og en idé. Elevene blir minnet på at mange firmaer mislykkes, ikke fordi gründerne som er involvert ikke jobber hardt, men fordi det ikke fantes noen virkelig forretningsmulighet fra starten av. Kapittelet konkluderer med å beskrive metoder som kan benyttes for å evaluere ideer og muligheter. : Når du har fullført dette kapittelet er du i stand til å: Fastslå hvor ideene kommer fra Bruke ulike verktøy for ideskaping Forklare forskjellen på en mulighet og en idé Presentere generelle tilnærminger som gründere benytter for å identifisere muligheter Kapittel 3: Markedssegmentering Effektiv markedsanalyse er avgjørende for en bedrifts utvikling og bærekraft. Markedsundersøkelser gir detaljer om mange faktorer som påvirker selskapet, som miljøet bedriften fungerer i, konkurransesituasjonen, størrelsen på markedet, den potensielle markedsandelen osv. En gründer vil bruke denne informasjonen til å avgjøre om bransjen er tilgjengelig. Med andre ord, må han eller hun finne ut om dette er et realistisk marked å tre inn på. Gründeren vil også bruke informasjonen til å identifisere om bransjen inneholder nisjemarkeder som har hatt liten utvikling, eller om det er modent for innovasjon. Utstyrt med denne informasjonen, vil gründeren kunne posisjonere et produkt eller en tjeneste i forhold til konkurrentene. Kapittelet begynner med en diskusjon rundt konseptet markedsanalyser og noen av de spesielle utfordringene som gründere møter i forbindelse med dette. Resten av kapittelet fokuserer på konkrete verktøy for å analysere markedet. Mer spesifikt, forklares det hvordan man segmenterer markedet og vurderer dets effektivitet; hvordan man gjennomfører en ekstern analyse (analyse av det ytre miljø) ved hjelp av verktøy som PEST (Porter Five Forces

10 10 modell) og konkurrentanalyse; og hvordan man analyserer det indre miljø (internanalyse) ved hjelp av verktøy som for eksempel SWOT-analyse. Når du har fullført dette kapittelet er du i stand til å: Forklare formålet med og viktigheten av markedsanalyse Identifisere spesielle utfordringer som gründere møter i forbindelse med markedsanalyser Beskrive hvordan man segmenterer et marked Bruke hensiktsmessige verktøy for å analysere det ytre miljø Bruke hensiktsmessige verktøy for å gjennomføre en intern analyse Kapittel 4: Kundesegmenter Siden det er kundene som kjøper bedriftens produkter, ligger god kundeforståelse i hjertet i enhver forretningsmodell. Uten en god kundeforståelse kan ingen bedrift overleve over tid. For å bedre tilfredsstille kundene, er det en stor fordel å segmentere kundene dine. Dette kan gjøres i ett stort segment eller ulike mindre segmenter. Hvert segment kan trenge en egen tilnærming, og kan ha forskjellig lønnsomhet. Data viser at selskaper som spesialiserer seg på å møte behovene til bestemte kundegrupper, har en tendens til å være mer lønnsomme enn bedrifter som har en "en for alle"-policy. Kun en viss prosentandel av befolkningen vil kjøpe dine produkter eller bruke dine tjenester, så jo mer nøyaktig du kan fokusere på disse, dess mindre tid og penger vil være bortkastet. Det er en god idé å ikke sikte for vidt for å unngå å spre ressursene for mye. Vi vil diskutere hvordan du kan segmentere kundene i neste avsnitt. Når du har fullført dette kapittelet er du i stand til å: Identifisere ulike måter for segmentering Forstå hvordan segmentering fungerer Forklare hvorfor det er viktig Forstå hva som påvirker kundene Forutse dette gjennom bruk av empatikart-verktøyet

11 Kapittel 5: Verdiforslag (Value Proposition) Hvis det er avklart hvilke kundesegmenter selskapet satser på, er det nødvendig å kreere et verdiforslag (Value Proposition) for denne målgruppen. Et verdiforslag er en unik kombinasjon av produkt, pris, service, kundeforhold og bilde. Et firma tilbyr denne unike kombinasjonen til sin målgruppe for å møte kundens behov på en bedre måte enn konkurrenten. Dette gjør verdiforslaget til en nøkkelfaktor når man skal bestemme en bedrifts strategi. Det er tross alt viktig å gi kunden følelsen at de får mer valuta for pengene ved å handle i din bedrift enn noe annet sted. I tilfeller der bedriften fokuserer på kunder med høy inntekt, vil det være et naturlig valg å produsere luksuriøse, dyrere produkter. Et selskap som fokuserer på et prisbevisst kundesegment vil gi mindre oppmerksomhet til kvaliteten på produktet men vil fokusere sterkere på pris (for eksempel flyselskap som Easyjet og Ryanair). Det er relevant /aktuelt å levere akkurat det ekstra elementet for kunden i forsøket på å overbevise kunden om dine produkter. Så snart kunden er overbevist, kan du forsøkte å ta en større markedsandel ved å tilby en utvidet verdi (distinguished value) og opprettholde et godt kundeforhold. Når du har fullført dette kapittelet er du i stand til å: Forklare hensikten med og viktigheten av ditt verdiforslag (Value Proposition). Bestemme ditt verdiforslag (Value Proposition). Identifisere ulike forretningsstrategier. Bestemme din forretningsstrategi i sammenheng med ditt verdiforslag (Value Proposition).

12 12 3. OVERSIKT - MODUL 2: ØKONOMISK LEDELSE OG INVESTERINGSVILJE 3.1. Kapittel 1: Innsamling av data for økonomisk kontroll og planlegging Hensikten med denne modulen og kapitlene er å legge til rette for at leseren skal kunne utarbeide informasjonen selv eller forstå hvordan regnskapsføreren opererer. I det sistnevnte tilfellet vil forhåpentligvis dette gi den fordelen at informasjonen som etterspørres av regnskapsfører vil være mer forståelig. Det første kapittelet dekker bokføring, hvilke poster som er nødvendige, eksempler på det samme i praksis (og tomme versjoner for arbeidsoppgaver). Når du har gjennomgått dette kapittelet og gjort arbeidsoppgavene, vil du være i stand til: Å kunne se ulike avstemmingsposter som kan oppstå både mellom banken og regnskapsføring og innenfor selve hovedboken Utforme en kontoplanen som legger til rette for alle nominelle koder du trenger samtidig som du setter av plass for å legge til interimskoder i fremtiden hvis du trenger, og å vite oppføringene for anleggsmidler, tilføyelser og avskrivninger og effektene disse har på hovedbok. Ferdigstille lønnslisten ved å koble mellom tabellen og rapporten / dagboken. Oppdatere lønnskontoen i hovedboken ved å linke tilbake til tabellen eller dagboken. Å forstå hvordan alle data som gjelder lønn (payroll package output) kobles til hovedbok. Håndtere både forskuddsbetalinger, beregne periodeavskrivninger (periodiseringer) fra forskuddsbetalinger (dvs. i måned x, x / 12 måneder skal være skrevet av) og føre disse i hovedbok. Vite hvor du skal gå i en hovedbok for å finne relevante oppføringer. Beregne overkurs og utbyttebetaling. Du bør også kunne forstå at kostnader forbundet med aksjer er trukket fra utstedelse av utbyttet, og ikke ført gjennom resultatregnskapet Forstå rapportene for ført aksjekapital og den videre regnskapsføringen av dette i hovedbok.

13 Kapittel 2: Gründerens verktøy for økonomistyring Dette andre kapittelet dekker arbeidet som trengs når stadiet for saldobalanse er nådd, i forbindelse med å forberede driftsregnskap. Kapittel 2 dekker ikke områder som har med revisorer og revisjon å gjøre, det er utenfor vårt ansvarsområde. Når du har gjennomgått dette kapittelet og gjort arbeidsoppgavene, vil du være i stand til: Å håndtere fjerning og tillegg i periodiseringer og oppdatere disse i kontrollplanen. Forstå funksjonen til, og bruken av, oversikten over anleggsmidler Beregne periodeavskrivninger Utlede en nominell kode basert på gitte kriteria Oppdatering av aksjebevegelse i dagbok og hvordan dette er reflektert i hovedboken Gruppere og summere en klasse av eiendeler Sette over din detaljerte informasjon til en rask oppsummering for en interessent Å forstå endringer i leverandørkonto og utarbeidelse av periodiseringer 3.3. Kapittel 3: Utarbeide en investeringsklar forretningsmodell Nå som vi har gjennomført våre historiske beretninger, retter vi oppmerksomheten mot framtiden. Det vi skal gjøre i dette kapittelet til er å bruke det siste regnskapet vårt til å lansere en 3 års forretningsplan /langtidsbudsjett. Vi vil ta for oss et fiktivt case som vi kaller Merrick Technologies. Når du har gjennomgått dette kapittelet og gjort arbeidsoppgavene, vil du være i stand til å: Utarbeide en investeringsklar forretningsmodell Forstå huskeregler (Do s and Don ts) i utarbeidelsen av en finansieringsmodell Kjenne til hvor du skal begynne med inngående balanse - Saldobalanse. Sette opp salgsprognoser, utarbeide salgsplan reflekterer den leveranser og produksjonskjeden? Forstå markedsundersøkelser, markedsinntrengning, segmenteringsanalyser osv.

14 14 Definere varekostnad, basert på historisk data Planlegge personalkostnader gjennom bruk av din plan for ansettelser som faktor for faste kostnader og personell-driftsmessige investeringskostnader. Forutse /sette opp prognoser for generelle kostnader når for lite er for mye og vice versa Planlegge fremtidige kapitalutvidelser, lån og kostnader som følger med, og hvordan håndtere dette Planlegge framtidige anleggsmidler og avskrivningsprognoser ikke så enkelt som det ser ut til Sette sammen et forventet resultatregnskap Få modellen i balanse uten tilpasning, og utarbeide rapporter uten å finne opp hjulet på nytt Ta en fornuftig gjennomgang av modellen din ved bruk av forholdstall og grafer Gjennomføre en sensitivitetsanalyse av planen Hva om planen ikke godkjennes /går gjennom! Bruke modellen til å sammenligne framtidig driftsregnskap, gjennom kombinasjon av lærdom fra kapittel 1 og 2 4. OVERSKIT - MODUL 3: MENTORING 4.1. Kapittel 1: til mentoring Modul 3 introduserer elevene for begrepet mentoring som en mellommenneskelig metode for støtte, veiledning og ledelsesutvikling. De viktigste kjennetegnene ved mentoring som relasjon blir vektlagt. De grunnleggende trekkene ved mentoring blir satt i sentrum slik at man blir i stand til å skille, samt å knytte mentoring til andre støtte- og rådgivningsmetoder og praksis, samt den uunnværlige egenskapen som mentoring har i form av å være en gjensidig læringsprosess for begge parter som er involvert i mentorforholdet. Varighet, samlet omfang og gjensidig nytte vil bli presentert, mens de ulike mentortyper og funksjoner også blir beskrevet (f.eks. en-til-en, gruppeveiledning, og e-mentoring). Det overordnede læringsmålet for dette kapittelet er å gi en generell kunnskap om mentoring som en profesjonell støttetjeneste. Når du har fullført dette kapittelet er du i stand til å: Forstå hva mentoring er (dets omfang, mål og fordeler); Gjenkjenne de subtile forskjellene mellom mentoring og annen liknende veiledning som coaching og rådgivning; Kjenne til de ulike veiledningstypene (mentortypene) som brukes;

15 15 Ha en innledende oversikt over de viktigste aspektene ved mentormetoden som en referanse som vil bidra til å forstå resten av kapitlene i samme modul Kapittel 2: Å forstå mentorforholdet Kapittel 2 tar for seg de grunnleggende egenskapene til mentorforholdet. Oppfølging av det innledende materialet fra kapittel 1 vedrørende mentoring som en støtteordning for faglig utvikling. Målet i dette kapittelet, er å hjelpe elevene å forstå både profilen, så vel som de forventede rollene til både mentorer og mentees, det såkalte mentor-paret i et mentorforhold. Kapittelet presenterer også stadiene i et mentorforhold, og de viktigste "ingrediensene" og forutsetningene for et vellykket mentorforhold (eksempelvis sette klare mål og forventninger, holde fokus på progresjon og evaluering av mentoringprosessen, identifisere prestasjon etc.). Det blir fokus på forventinger i et mentorforhold, og elevene vil få en god oversikt over nyttige verktøy som vil være til hjelp i få det beste ut av et mentorforhold, enten som mentees eller som mentor. Når du har fullført dette kapittelet er du i stand til å: Forstå betydningen av «mentor-paret» og hva som gjør et mentorforhold suksessfullt Ha oversikt over profilen og rollen til både mentor og mentee i mentorforholdet. Kjenne til stadiene i et mentorforhold og hva som blir forventet i hver enkelt fase Bli kjent med det som er nødvendig for en å sette mål, planlegge handlinger, identifisere hindringer, og vurdere egen handlemåte Kapittel 3: Mentorsystemet: Struktur og verktøy I kapittel 1 lærte vi hva mentoring er, det vil si det helt grunnleggende man må vite når det snakkes om mentoring, spesielt som en profesjonell støtteordning for faglig utvikling for gründere. I neste trinn - Kapittel 2 har vi sett på innholdet i mentorforholdet og mer spesifikt rollene og egenskapene til mentor og mentee, det såkalte mentorparet, de viktigste forutsetningene for et vellykket mentorforholdet, de ulike stadiene i et mentorforhold (hva skjer før starten

16 16 av forholdet, hva kan forventes i løpet av ordningen, og hvordan avsluttes mentorforholdet), og til slutt en fem-trinns-modell som er foreslått som hjelp til mentee (og mentor) for å sette seg mål, og planlegge et handlingsforløp for å nå disse. I Kapittel 3 ser vi på hvordan en mentorordning (en serie av veiledningsmøter) blir planlagt, hvilke verktøy som trengs for både mentor og mentee, både under og etter veiledningsmøtene, og til hvilke formål. Verktøyene som er utviklet og brukt i løpet av fasene av mentorordningen utgjør mentorsystemet. Mentorsystemet som benyttes er en del av Feel the mentoring Toolkit. Enten det er gjennom et profesjonelt konsulentfirma, en selvstendig mentor, eller et selskap som ønsker å gjennomføre veiledningsmøter for sine ansatte, er det stort sett et behov for å forberede og organisere mentorprogrammer nøye, og med hjelp av ulike verktøy (f.eks. søknader, logger, evalueringsmaler, osv.). Det finnes et bredt spekter av slike veiledningssystem og verktøy. Uansett skal vi gjennomgå fem faser som tilsvarer et mentorprogram, og for hver fase, er det utviklet et sett verktøy som benyttes. De fem fasene i et mentorprogram er som følger: 1. Identifisering og rekruttering av mentorer 2. Identifisering av menteer 3. Matching av mentor og mentee 4. Mentormøtene /veiledningsmøtene 5. Overvåkning og evaluering av framdriften I de kommende avsnittene finner du en presentasjon av de karakteristiske fasene og de respektive verktøyene i et typisk mentorsystem. Målet med dette kapittelet er - for menteer, mentorer eller gründere som ønsker å ta del i eller innføre mentorordning for sine selskaper og ansatte- å bli kjent med formålet med et mentorsystem og dens verktøy, og hvordan de utfyller hverandre, for registrere hva man har oppnådd og hvilke endringer er nødvendig i løpet av et mentorforhold. Videre, ved å ha en idé om hvordan en mentorordning fungerer, kan menteene avgjøre og vurdere det faglige innholdet i en mentorordning når man vurderer å benytte seg av en slik tjeneste. Når du har fullført dette kapittelet er du i stand til å: Forstå hvordan mentorordningen er strukturert Forstå hvilke verktøy som er nødvendig for både mentor og mentee i hver fase av mentorprogrammet, og hvordan disse er bygget opp Forstå hva hensikten er med verktøyene

17 17 Forstå hvilke viktige aspekter ved mentorforholdet som løses ved hjelp av disse verktøyene 4.4. Kapittel 4: til metoden som bruker styrkebasert tilnærming I kapittel 4 presenteres det som kjennetegner en spesiell veiledningsmetode en styrkebasert tilnærmingsmetode fra "Feel the mentoring 'metodikken. I de foregående kapitlene har vi sett på mentoring som begrep, og på mentorforholdet som viser viktigheten av det mellommenneskelige forholdet i mentoring, og fremfor alt, som et virkemiddel til ledelsesutvikling. I dette kapittelet går vi grundig inn i hvordan visse sterke sider og evner hos en mentee kan bli oppdaget, anerkjent, og være retningsgivende i hvordan hun / han tenker og handler. Enkelt forklart, fokuserer en styrkebasert tilnærming på ferdigheter, evner og sterke sider, snarere enn mangler og svake sider og hvordan overvinne disse, dog uten å ignorere eller overse sistnevnte. Den styrkebaserte tilnærmingsmetoden er basert på vitenskapelige antakelser som hevder at det som bør stå i fokus når man skal støtte og veilede en person, med mål om en vellykket personlig og profesjonell utvikling, er å vise henne / ham hvordan man tar ansvar og står for beslutninger og handlinger ved å utnytte indre styrke og evner, i stedet å kjempe mot svake sider. I dette kapittelet får du derfor på en enkel måte muligheten til å bli kjent med den faglige bakgrunnen for denne metoden, hvor oppmerksomheten ledes til såkalte positive følelser, i henhold til prinsippene om positiv psykologi. Man får en innføring slik at man forstår hva metoden går ut på, og dens fordeler for personer og organisasjoner eller bedrifter, og i tillegg ser man på "Feel the mentoring ' sin styrkebaserte tilnærming og 6- trinns modellen (STARS Success yourself model) som er laget av, og praktiseres av, knowl - Social Enterprise for Lifelong Learning. STARS modellen er en modell for personlig og faglig utvikling som kan brukes som en teknikk / verktøy i coaching og mentorsamtaler. Modellen har vært gjennom ett års intensiv pilot-testing, med engasjement fra enkeltpersoner og grupper. Testingen er utført av et team fra knowl S.E., både i form av samtaler med enkeltpersoner og i grupper på maks 12 deltakere. Ved ferdigstillelse av implementeringsfasen for piloten, ble det gjort oppdateringer og finjusteringer. STARS modellen er godkjent av International Coach Federation som en dynamisk 2-dagers workshop for personlig og faglig utvikling, med tittelen STARS Suksess Self.

18 18 ene for dette kapitlet er at elevene skal forstå de grunnleggende egenskapene til metoden som baseres på sterke sider, dens sammenheng med mentoring, og hvordan den kan hjelpe menteene til å nå sine mål og oppnå suksess. Når du har fullført dette kapittelet vil du kjenne til og forstå: Bakgrunnen for den styrkebaserte tilnærmingsmetoden, presentert på en enkel og forståelig måte (prinsipper for positiv psykologi, positive følelser og sterke sider). De grunnleggende egenskapene til Feel the mentoring sin styrkebaserte tilnærming. 6-trinns modellen STARS Success yourself model som kan benyttes som teknikk/verktøy i coaching og veiledningssamtaler Kapittel 5: Styrkebasert mentoring: En casestudie I kapittel 5 presenteres en vellykket case-studie fra virkeligheten der "feel the mentoring 's styrkebaserte tilnærming er benyttet. I eksemplet vises en gründer som benyttet trinnene; oppdagelse, anerkjennelse, vekst, frihet, anvendelse, kombinasjon og evaluering av sterke sider for å optimalisere bedriftens ytelse. Casestudien viser en kvinnelig gründersom er over 40 år, er gift og har barn, som på en god og fremgangsrik måte har drevet sitt konsulentfirma. Mentortjenester, veiledning og støtte har vært benyttet for å ta opp spørsmål om tidsstyring (time management), team-ledelse og kompetansebygging, gjennom å oppdage, fremkalle og bruke sine sterke sider. Målet med dette case-studiet er å demonstrere i praksis, på hvilke måter mentorordningen ved bruk av en styrkebasert tilnærmingsmetode kan støtte, og i dette tilfellet, gjøre en kvinnelig gründer i stand til å oppnå sine mål ved å oppdage og utnytte sin egen indre styrke, så vel som de sterke sidene til teamet hennes. I etterkant av presentasjonen av casestudiet blir elevene oppfordret til enten en til en diskusjoner, eller ytterligere å kommentere resultatene fra studien og påvirkningen denne har på elevene. Ved gjennomgang av case-studien vil elevene kunne knytte informasjon og materiale de har tilegnet seg i de tidligere kapitlene, opp mot praktisk anvendelse, og særlig være i stand til å: Forstå hvordan oppdagelsen av en eller flere sterke sider ved en person kan benyttes når man står overfor en bestemt situasjon Identifisere hvordan bruk av styrkebaserte tilnærmingsmetoder i mentorarbeidet kan gi fordeler både for enkeltpersoner og virksomheter.

Manual for instruktører og lærere. INSPIRE YoWup Kurs

Manual for instruktører og lærere. INSPIRE YoWup Kurs Manual for instruktører og lærere INSPIRE YoWup Kurs 1. Trender i utdanning 2. Kursets struktur 3. Beskrivelse av modulene/kapitlene 4. Læringsmål for kapitlene 5. Hvordan få tilgang og bruke den elektroniske

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på Visma.net Financials Den mest effektive måten å drive virksomheten på Få full kontroll over virksomheten din Visma.net Financials er en nettbasert løsning for økonomistyring som vil effektivisere hele

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14 Innhold Oversikt Over kompetansemålene... 14 Kapittel 1 entreprenørskap Og entreprenører... 17 1.1 Entreprenørskap... 20 1.1.1 Hva er entreprenørskap?... 20 1.1.2 Ulike former for entreprenørskap... 22

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET 68% kjøper deg før ditt produkt eller tjeneste! KONSULENT TRENING VERKTØY Gjennom egen erfaring, og vår nordisk samarbeidspartner, har vi bistått over 700 selskaper

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi. Erling Maartmann-Moe

Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi. Erling Maartmann-Moe Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi Erling Maartmann-Moe Regnskap Mange slags regnskap De viktigste oversiktene er: Resultatregnskap Inntekter/utgifter et gitt år Balanse Kapital

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Utvikle personligheten med persolog

Utvikle personligheten med persolog Utvikle personligheten med persolog Oppnå bedre resultater i jobb og privatliv Oppdag en praktisk tilnærming til utvikling av din personlighet: Du vil lære å skille mellom ulike typer atferd og hvordan

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management " 35% kontant og resten i Skifteretten" Agenda: Cash Management Consulting Cash Management vår definisjon Cash Management analyser hva gjør vi Fokus på Kredittstyring

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

www.ue.no Copyright UE Forlag

www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Næringslivsøkonomi, markedsføring, ledelse og organisasjon og fellesfag, Vg2 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

3.6 Ledelse - Økonomistyring

3.6 Ledelse - Økonomistyring 3.6 Ledelse - Økonomistyring Målsetting med temaet: Kort om økonomistyring Som etablerer må du gjøre et skille mellom bedriftsøkonomien og privatøkonomien gjennom å etablere ulike konti. Bedriftens innbetalinger,

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Halvår 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. halvår 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet i

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

23/03/2007. Innovasjon og strategi i styret. Loen 22. mars 2007 Jan Ove Helle. Innovasjon og strategi

23/03/2007. Innovasjon og strategi i styret. Loen 22. mars 2007 Jan Ove Helle. Innovasjon og strategi i styret Loen 22. mars 2007 Jan Ove Helle Vanligvis dukker revisor opp på styremøtet som behandler årsregnskapet, oppgaven er å gi uttrykk for at det er en ren revisjons beretning. Rollen er seremoniell.

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Elevbedrift. Denne permen tilhører elevbedriften: Kontaktopplysninger. Daglig leder: Hjemmeside: Ansatte i elevbedriften: Lærer. www.ue.

Elevbedrift. Denne permen tilhører elevbedriften: Kontaktopplysninger. Daglig leder: Hjemmeside: Ansatte i elevbedriften: Lærer. www.ue. Elevbedrift Velkommen til programmet Elevbedrift! Akkurat her og nå har dere blitt etablerere. Nå venter en periode med opplevelser og ny og spennende kunnskap. Dere skal etablere, drive og avvikle en

Detaljer

Historikk - samarbeidet

Historikk - samarbeidet Historikk - samarbeidet Initiativ fra fylkeskommunen i 1998 Prosjektorganisert: 1. Etablererservice i Telemark. 1999-2001 2. Entreprenørskap i Telemark. 2002-2004 Styringsgruppe: Tfk, NAV, KS, Fylkesmannen,

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Helse Stavanger HF. Helse Stavanger HF. Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003

Helse Stavanger HF. Helse Stavanger HF. Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003 Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003 1 03.08.2010 Arbeid utført Begrenset gjennomgang gjennomgangen er foretatt av to personer i løpet av en dag (mandag 20. oktober) og er derfor nødvendigvis

Detaljer

Arbeidsformer. Tema. Modul 9 - Bruk av Studentlivs regnskapsopplegg i Excel

Arbeidsformer. Tema. Modul 9 - Bruk av Studentlivs regnskapsopplegg i Excel Modul 9 Bruk av Studentlivs regnskapsopplegg i Excel Modulen er todelt. Den største delen blir gjennomgått på kurskvelden og tar for seg oppbygging av regnskapsopplegget og gir en kort innføring i hvordan

Detaljer

#2 Nyhetsbrev September 2015

#2 Nyhetsbrev September 2015 #2 Nyhetsbrev September 2015 The INSPIREYOWUp project is funded with support from European Comission EACEA under Agreement & Project No. 2013-1-NO1-LEO05-06186 2 INSPIREYOWUP partnere er glad for å ønske

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Skriv vinnende tilbud

Skriv vinnende tilbud Skriv vinnende tilbud Workshop Sales 15.-16.09.2009 Introduksjon Hva vi skal gjennom i dag Kort introduksjon Hva er kunden opptatt av, og hva kan vi gjøre for å øke vår mulighet for suksess Tema 2: Utforming

Detaljer

Spre danseglede i bedrifter

Spre danseglede i bedrifter A dance is forever! Spre danseglede i bedrifter Samba Studio Bedriftstilbud Salsa videregående Samba videregående Kizomba videregående Rueda de casino videregående De 4 opplærings modulene Læreprosessen

Detaljer

REVISJONSRAPPORT PR. 31.08.2007

REVISJONSRAPPORT PR. 31.08.2007 Styresaknr. 37/07 REF: 2007/000135 REVISJONSRAPPORT PR. 31.08.2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2. tertial 2007, Power Point

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag

Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag Noen enkle betraktninger og smarte tips Bergljot Gundersen og Roy Hovdan En strategisk plan er et verktøy, uansett område, som skal bidra til å

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Kapitteloversikt. Etterord 461 Stikkord 463. Del 1 Forretningsforståelse 21. Del 2 Forretningsidé og -modell 83. Del 3 Forretningsplanlegging 151

Kapitteloversikt. Etterord 461 Stikkord 463. Del 1 Forretningsforståelse 21. Del 2 Forretningsidé og -modell 83. Del 3 Forretningsplanlegging 151 5 Kapitteloversikt Kapittel 1 Introduksjon 17 Del 1 Forretningsforståelse 21 Kapittel 2 Verdiskaping 25 Kapittel 3 Innovasjon og entreprenørskap 31 Kapittel 4 Grunnleggende bedriftsøkonomi 45 Del 2 Forretningsidé

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Oppsummering av dag 1 og 2

Oppsummering av dag 1 og 2 Oppsummering av dag 1 og 2 SE: Piloten og nettverkssamling i sosialt entreprenørskap, 29. 30 april 2011 Christian Wig, gründer og daglig leder i Pixellus AS christian.wig@startgass.no, mobil: 958.00.958,

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder

Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder «UiT Norges arktiske universitet satser på utdanning og forskning innen fornybar energi. Vårt mål er at vi også på dette området skal bidra til innovasjon og

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden Et totalsystem med kontroll på verdikjeden CIO Forum 7. februar 2013 Forretningssystemer i et Microsoftmiljø Tor Martin Aspholm, Head of IT/IS Bjørn-Ove Halvorsen, IS Manager Indra Navia AS Agenda 01 Kort

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/15 Årsrapport 2014. Årsrapport 2014 for de sentralkirkelige råd

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/15 Årsrapport 2014. Årsrapport 2014 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 12/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 19. mars 2015 Referanser: MKR xx/15, SKR xx/15 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/15 Årsrapport 2014 Årsrapport

Detaljer

Veien til vellykkede og effektive kundemøter

Veien til vellykkede og effektive kundemøter Veien til vellykkede og effektive kundemøter Av: Sigurd Solbu, CEO October 2009 Introduksjon av Miller Heiman Innhold Kort fortalt: Hvem vi er Hva vi gjør 2009 Miller Heiman, Inc. All rights reserved.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Den lærer som er virkelig klok, tilbyr ikke eleven bare sin egen kunnskap, men leder han til skattekisten i sitt eget hode. Fritt etter Kalhil Gibran

Den lærer som er virkelig klok, tilbyr ikke eleven bare sin egen kunnskap, men leder han til skattekisten i sitt eget hode. Fritt etter Kalhil Gibran Den lærer som er virkelig klok, tilbyr ikke eleven bare sin egen kunnskap, men leder han til skattekisten i sitt eget hode Fritt etter Kalhil Gibran Dette er planen i dag: 1. Hva er coaching- og coaching

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret?

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Regnskap, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? INNHOLD

Detaljer

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Litt om Providor Attføringsbedrift i Brumunddal i Ringsaker kommune 33 ordinært ansatte Ca. 175 tiltaksdeltakere (inkludert ART) 12 plasser i Avklaring skjermet

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Frigjør potensialet få bedre konkurranseevne Ved å bli sertifisert trener, har du tilgang til en verktøykasse med svært effektive verktøy for blant

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Fay Giæver Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 03.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00 15:00

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Verdiforslag (value proposition) som åpner dører

Verdiforslag (value proposition) som åpner dører Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 14.08.2011 Verdiforslag (value proposition) som åpner dører Salg har alltid handlet om å kjenne kunden så godt, at du kan se dine produkter og deg selv med kundens

Detaljer