Husk kretsmøtet på Hitra juni!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husk kretsmøtet på Hitra 12.-13. juni!"

Transkript

1 Nr 2 Trondheim, mai årgang Trondheim Familiekor med dirigent Marit Bratseth. Foto: Kjell Ivar Ødegård Med Trondheim Familiekor og Knut Ole Østertun som gjester ble det en fin storfamiliesamling i Betania søndag 21. april. En flott forsangergruppe og komp bidro dessuten til å løfte fellessangen. Møteleder Ildrid Kiplesund kunne ønske en fullsatt møtesal velkommen til storfamiliemøte. Trondheim Familiekor, med base i Byåsen kirke på Hallset, begeistret oss med frisk, flott sang med godt innhold. Koret opptrådte med trygghet. Både kor og solister, unge som voksne, høstet applaus for fremføringen. Det er oppmuntrende å oppleve at familier på denne måten kan gjøre noe sammen som både de selv og de som hører på har stor glede av. Når koret er fulltallig, teller det mer enn 100 medlemmer. Kjempeflott! Knut Ole Østertun, brukte bilder fra dyrelivet i Afrika til å anskueliggjøre teksten. Både den bibelske teksten og den afrikanske dyrelivet skulle han ha godt kjennskap til som flerårig misjonær i Øst- Afrika og det siste året som leder NLM Ung Trøndelag. Som vanlig etter de fleste formiddagsmøtene i Betania ble det servert kaffe og noe å bite i. Dette ser ut til å være meget populært. De fleste tar seg god tid til å prate med kjente og ukjente over kaffekoppen eller saftglass. Svein Hyldmo Husk kretsmøtet på Hitra juni!

2 Johannes Selstø Forsamlingsleder Det er lett å tenke at begrensninger er noe negativt. Begrensning sees på som en hindring jeg må overkomme. Jeg tror ikke Gud ser slik på saken. Begrensning er et gudgitt prinsipp. Jeg skal ikke være alt. Jeg er skapt til å være begrenset. Begrensninger legger grunnlaget for fellesskap og avhengighet. Da Gud skapte verden, satte han grense mellom lys og mørke, dag og natt, vann og tørt land, himmel og jord, mann og kvinne, mennesker utfylle meg fordi jeg og dyr. Skapelse er begrenset. Jeg skal handler om grensesetting. Det grenseløse mennesker, fordi de er utfylle mine med- blir begrenset. Det begrenset. Ingen av skapte skal eksistere i oss kan alt. Ingen av gjensidig avhengighet oss skal gjøre alt. Ingen til hverandre og til Gud. av oss skal være alt. På den måten skaper Mine begrensninger Gud orden i tilværelsen. åpner for andres Ikke noe skal være til muligheter. Deres for seg selv og av seg utrustning og gaver selv. Alt skal stå i en kompletterer det i mitt sammenheng. liv jeg ikke har eller Begrensning gjør at kan. På den måten blir det må utfylles av noe vi avhengig av hverandre. Livet blir rikere annet. Intet og ingen skal stå alene. På den og vi får sammen fullføre det oppdrag Gud måten binder Gud hele tilværelsen sammen til har gitt oss: Være et hele. fruktbare, bli mange, Da sa Gud Herren: fylle jorden og legge Det er ikke godt for den under oss. 1 Mos mennesket å være 1,28. alene. Jeg vil gjøre ham Vi skal ikke være en medhjelp som er Gud. Da krysser vi en hans like. 1 Mos 2,18. grense som bryter med Vi er skapt til fellesskap skaperordningen. Bare med mennesker. Mine Gud skal være Gud. Vi medmennesker skal skal være begrenset til å være menneske. På den måten gjør Gud oss avhengig av seg. Våre fellesskap skal preges av at den enkelte av oss er begrenset. Menigheten er som et legeme - Kristi legeme. Et legeme har mange legemsdeler. Hvert lem på legemet må fungere ut fra de begrensninger de har. Deres begrensning er deres styrke. På den måten blir alle lemmene avhengige av hverandre. Takk Gud for dine begrensninger og for at andre kan utfylle deg. Johannes Selstø Vaktmester Grete og Ole Snildalsli slutter som vaktmestere 31. juli. De flytter til egen bolig på Øya (Trondheim). Styret vurderer alternative løsninger, og gjør vedtak i saken på sitt møte 26. mai. Interesserte i stillingen kan ta kontakt med forsamlingsleder eller formann for mer informasjon. Medlemsmøte Torsdag 27. mai kl samles vi til medlemsmøte i en nyoppusset kjellerstue. Hovedtema for kvelden er strategiarbeid. Det er mange viktige oppgaver, men vi makter ikke gjøre alt. Hva og hvordan skal vi prioritere i arbeidet vårt? Ditt bidrag i samtalen er verdifullt. Og - det betyr mye for deg å høre hva de andre tenker om saken. Navnekonkurranse Julesalget er gjort om til to basarer. Misjonsbasaren på våren har kun lotteri og kafésalg. Julebasaren i november har noen salgsvarer primært innenfor kategorien mat. I tillegg er det lotteri og kafésalg. Begge basarene er til inntekt for et konkret misjonsprosjekt. Basar er et kjent begrep for mange. Men for en del unge, sier begrepet lite. Styret utlyser herved en navnekonkurranse på disse basarene. Beste forslag premieres. Frist: 15. juni. BetaniaPosten 2/2010 Side 2

3 Betania Misjonsforsamling holdt sitt årsmøte torsdag 11. mars. I overkant av 50 av forsamlingens medlemmer var møtt opp for å behandle årsmelding og regnskap for 2009 og drøfte arbeidet framover. Avtroppende formann, Sigurd Veie, ønsket velkommen. Kåre Sekkesæter holdt andakt fra Josvas bok, der Josva minner israelsfolket om alle de velgjerninger Gud har gjort mot dem, og ber dem velge om de vil tjene Gud eller andre guder. Israelsfolket valgte Gud. Vi blir bedt om å gjøre det samme valget. Årsmelding og regnskap ble enstemmig vedtatt. Det samme ble en mindre lovendring som omhandlet eventuelt valg av revisor. En sak om vederlagsfri overføring av Betanias eierandeler i Risvollan Borettslag til NLM Barnehagene AS sto også på sakskartet. Eierandelene er knyttet opp til de lokalene hvor NLM Barnehagene driver Spiren Barnehage. Forslaget ble vedtatt, men sju medlemmer stemte blankt. Følgende ble valgt inn i styret for misjonsforsamlingen som faste medlemmer: Jon Arne Habostad, Kåre Sekkesæter og Sven Sæther. Disse ble valgt som varamedlemmer: Mari Roen Hansen, Ildrid Kiplesund og Marit Kløve. Følgende sitter igjen i styret: Oddrun Tulluan og Kjell Erik Wennberg. Sistnevnte oppholder seg for tiden i USA i jobbsammenheng, slik at 1. vararepresentant vil møte som hans stedfortreder så lenge han er borte. Som nye medlemmer i valgkomiteen ble valgt: Bjørg Reinås og Vegard Sakseid. Betsy Utseth og Frøydis Vestbøstad ble valgt som varamedlemmer. Fra den gamle valgkomiteen sitter Bodil Kathrine Kiplesund Hassel, Knut Meinert Kiplesund og Kjell Ivar Ødegård. Kristoffer Stige og Edit Hodne innledet til samtale under posten: Dette opptar meg i forsamlingsarbeidet. BetaniaPosten 2/2010 Side 3 Her opplevde vi et betydelig engasjement fra forsamlingens medlemmer. Mange tok ordet, og særlig to områder lå mange på hjertet: Arbeidet i forhold til barnefamilier og økt engasjement overfor våre nye landsmenn. Begge disse områdene vil bli viktige arbeidsfelt for det nye styret. Både til dette og det øvrige arbeidet i styret vil de og vår forsamlingsleder og barne- og ungdomsleder trenge forsamlingens forbønn. Styret har etter årsmøtet konstituert seg med Kåre Sekeksæter som formann og Jon Arne Habostad som nestformann. Svein Hyldmo

4 - Jeg er glad og oppløftet når jeg forlater Betania etter møtet søndag formiddag. Glad for forkynnelsen, fellesskapet og at jeg har fått noe med meg på vegen ut i uka. Det at vi er med å løfte hverandre, er et høydepunkt vi må vokte om. Det er Kåre Sekkesæter som sier dette til BetaniaPosten. Kåre ble på årsmøtet i mars valgt inn i styret, og er nå formann i Betania Misjonsforsamling - Hva tenkte du da du ble spurt om å stille til styret? - Første tanken var, hvilke argumenter holder for å styre unna? Valgkomitéen har også tidligere år spurt om jeg kunne være villig til å stille som kandidat til styret, men da hadde jeg gode argumenter for å si nei. Og det ble forstått. Arbeidsoppgavene mine i Inter Revisjon blokkerte for at jeg kunne ha verv som tillitsvalgt i en organisasjon som samtidig var vår kunde. Det dreide seg om habilitet. Nå er jeg pensjonist, jeg er fri. Men det var nok en liten søkerunde for hva jeg nå skulle bruke som neiargument. Jeg måtte bare meddele lederen for valgkomitéen at jeg ikke hadde noen argumenter for å si nei. - Hvilke tanker har du om det å være formann i Betania Misjonsforsamling? - Det er utrolig mange og gode ressurser i Betania. Formannsposisjonen må bl.a. være å se dem, og motivere til at alle som brenner for arbeidet får slippe til. Samarbeide mellom alle aktive medarbeidere, at de blir sett og berømmet for den innsatsen de utfører, er en viktig oppgave for meg. Det er også noen som er litt beskjeden m.h.t. å stå frem, de ønsker jeg å vise, det går an. Felleskapsfølelsen i tjenesten i Guds rike er viktig og god å få med seg. - Hva blir viktig for deg og styret å arbeide med kommende år? - Det viktigste blir å videreføre alt godt arbeid som allerede er tilstede i Betania. Det er nedlagt et stort og godt arbeid som det er et privilegium å ta fatt på. Jeg vet det er styrets oppfattning at alt det gode som ligger der, skal bringes videre fremover. Hvis du spør om en spesiell sak, er styret allerede i gang med å se på hvilke mål og planer som er nedfelt i våre visjoner. Dette må vi arbeide med, få det frem slik at alle i forsamlingen vår kan få et eierskap til de oppgaver vi vil prioritere. BetaniaPosten 2/2010 Side 4 Kåre Sekkesæter - formann i Betania Misjons-forsamling. Foto: Stein Risstad Larssen Vi skal synliggjøre en strategi som alle kan synes godt om, og slik også delta selv. - Hva opplever du som forsamlingens styrke? - Det er mange forhold som da burde vært nevnt. Det jeg først tenker på er kjærligheten og omsorgen for hverandre. Er det noe som er byggende og motiverende, må det være spørsmålene og kommentarene til det du gjør. Jeg har jo vært møteleder noen år, det er en givende og fin oppgave som mange engasjerer seg i. Jeg merker kjærligheten til arbeidet hos alle som har tanker om virksomheten, om det skulle være forslag til forbedringer eller ros for det du gjør. Det er så viktig med et godt fellesskap og at vi blir beriket av hva Den Hellige Ånd har å si oss. - Hva opplever du vi må styrke i forsamlingsarbeidet? - Det er ett tema som ofte går igjen, det handler om å ta seg av nye mennesker som kommer til Betania. Uavhengig hvor de Fortsettelse side 5

5 Fortsatt fra side 4 kommer fra, føler jeg at vi alle har et ansvar her. Jeg tror at storparten av forsamlingen kan være med på sitt vis å inkludere fremmede inn i forsamlingen. Det er nok slik at noen har større antenner enn andre til å snakke med nye mennesker. Men jeg er sikker på at dette er noe vi kan trenes opp i, slik at vi alle kan bli dyktig og oppmerksomme. Ofte er det blant de nye et stort behov for kontakt. Å snakke med nye mennesker forplikter, slik er det krevende, men særdeles meningsfullt. Kanskje et tema i slutta lag? - Hvilke tanker har du forholdet mellom ansatte og frivillige i arbeidet vårt? - Uavhengig om du står på lønningslista eller ikke, er det viktig at alle blir sett og verdsatt for den innsatsen som gjøres. Mange av de frivillige har et arbeid de skal utføre i sitt yrke. Det er viktig å være oppmerksom på det, slik at vi ikke i vår iver pålegger frivillige oppgaver de vil slite med. Vi må ikke skape konflikter mellom privaten og frivilligheten. Den som er ansatt sitter i mange situasjoner bedre til for å utføre sine oppgaver. Respekten for arbeidstiden og de oppgaver som skal utføres må vi som styre ha oppmerksomhet på. Hele tiden er det slik at det er noe som skulle vært gjort, noen mener det er viktig, andre har andre oppfatninger. Alle har krav på en ordnet arbeidstid, også de som arbeider i misjonen. Så har vi samspillet mellom ansatte og frivillige. Der har styret en stor oppgave, legge til rette for at kommunikasjonen funger på best mulig måte og at oppgavene som blir tildelt stemmer med forutsetningene til den som blir spurt. Johannes Selstø 21. mars ga sangkoret Te Deum dirigert av Roald Sagdahl, vårt eget kor Cantaremos under ledelse av Elisabeth Bekken Hauger og Helge Gudmundsen oss Påsken i ord og toner. På storfamiliemøtet 11. april gledet Elinor og Eline Harnes oss med sang. Søndag 21. april hadde Betania besøk av Trondheim Familiekor (se første side). På søndagsmøtet i Betania 9. mai deltok flere grupper fra Burma med fin, flerstemt sang (bildet til venstre). Medlemmene tilhører Karen-folket, og er flyktninger. De har tilknytning til Baptistkirken i Trondheim. 7. mars hadde Betania besøk av Betel Brass og sangere fra pinsemenigheten Betel i Trondheim (bildet til høyre). Det ble på alle måter ei feststund. Foto: Kjell Ivar Ødegård BetaniaPosten 2/2010 Side 5

6 Happy Helthy Children -klasse i Zhaotong. Foto: Jan Dalhaug. Hege og Jan Dalhaug står i et meningsfylt og spennende arbeid i Zhaotong i provinsen Yunnan i Kina. Siden 2007 har de gjennom det norske selskapet Shincon drevet et lite NLMstøtta prosjektet med benevnelsen Happy Helthy Children - HHC (glade, friske barn). Det er vanlig at den voksne befolkningen på landsbygda i Kina reiser inn til storbyene for å arbeide. Barna blir da som regel igjen på landsbygda, sammen med besteforeldre, onkler og tanter, eller alene i familiehuset. I opp til et år av gangen kan barna være mer eller mindre uten kontakt med foreldrene. Dette fører til at mange barn får psykiske problemer, blir utrygge, og får lavt selvbilde. - Hvordan arbeider dere i dette prosjektet? - Vi konsentrerer oss om å bedre lærernes kompetanse, forteller Hege. Vi har lagt vekt på å hjelpe lærerne til å bygge opp barnas selvbilde, se barnas behov og motivere dem til å bli gode voksne i barnas liv. - Nylig fortalte lærer Zhao oss: Jeg har vært lærer i en HHC-klasse. Før prosjektet kunne vi oppleve at bare to av elevene klarte eksamen. Under HHC-kursene har jeg lært hvordan jeg kan hjelpe elevene. Vi har opplevd store forandringer med elevene. De har blitt mer åpne, og vi kan lettere snakke sammen. På siste eksamen var det bare to elever som ikke klarte eksamen. Nå skal lærer Zhao være med i et opplæringsteam i det nylig oppstartede Noradstøtta prosjektet. - Hva handler det nye prosjektet om? - Vi skal nå også arbeide konkret med familievold. Vi opplever stor tillit fra myndighetene i Zhaotong og provinsmyndighetene. Vi samarbeider godt med Womens Federation (en kvinneorganisasjon). For å lykkes i arbeidet er det avgjørende at de ulike lokale myndigheter samarbeider. Det kan være vanskelig å oppnå. Nylig var vi i møte med samarbeidspartneren vår. Før møtet kjente vi på at vi stod overfor store utfordringer, og var urolige. I møtet trekker en representant fra samarbeidspartneren vår fram et dokument. Det lyser 8 røde stempler fra dokumentet. I Kina er stempler viktige. På eget initiativ har samarbeidspartneren vår fått avklart at ulike avdelinger som politi, helsemyndigheter, rettsmyndigheter, sosialmyndigheter osv sammen skal arbeide i team mot familievold, og sammen hjelpe ofre som har vært utsatt for slik vold. - Vi går lettet og fornøyd fra møtet. Vi ser fram til et spennede samarbeid for å bedre forholdene for kvinner og barn i Zhaotong, forteller Hege. I Yunnan, Kina: Kjell Ivar Ødegård BetaniaPosten 2/2010 Side 6

7 Mai Lørdag :30 Betania Ungdomsforening. Johanes Selstø: Jeg - et tempel for Gud. Søndag :00 Søndagsmøte. Johannes Selstø. Søndagsskole/Juniorgruppe/Lillesønda (SJL) Møteverter (M): Gideon. Mandag : mai-kafé i Betania. 18:00 Nasjonalfest. Tarjei Løvik. Dikt: Inger Verdal Hals. Sang: Gunhild Lidal og Ingrid Solem. Leker. Kaffe, brus og kaker. Lørdag :30 Betania Ungdomsforening. Tarjei Løvik. Nattverd. Søndag :00 1. Pinsedag - høytidsmøte. Johannes Selstø. M: Selam. Tirsdag :30 Tirsdagstreff. Margaret og Jan Ove Krutvik. Torsdag :00 Medlemsmøte Betania Misjonsforsamling. Andakt: Sven Sæther. Fredag :00 Conzept - begge grupper. Lørdag :30 Betania Ungdomsforening. Tarjei Løvik: Mesteren kaller på deg. Søndag :00 Storfamiliemøte. Andakt: Solrun Karlsen. M: Sarepta. Misjonsland: Tanzania Juni Fredag 4. 18:00 Conzept - begge grupper. Lørdag 5. 19:30 Betania Ungdomsforening. Tarjei Løvik: Vær ikke bekymret. Søndag 6. 11:00 Søndagsmøte. Johannes Selstø. Nattverd. SJL. M: Fremsyn. Lørdag 12. Kretsmøte på Hitra Søndag 13. Kretsmøte på Hitra, ikke møte i Betania. Torsdag :00 Tirsdagstreff Betania og Hyggestund Nardo har tur til Hitra. Søndag :00 Søndagsmøte. Tarjei Løvik2. M: Håpet. Søndag :00 Søndagsmøte. Johannes Selstø. M: Sennepskornet. Misjonsland: Sentral-Asia Forbehold om endringer - se annonse i Adresseavisen hver lørdag Torsdag 17. juni arrangerer hyggestund på Nardo og Betania busstur til Hitra. Avreise fra Nardo bedehus kl På vei til Fillan blir det kaffepause. Middag kl på nærmiljøsenteret. Det serveres laks med tilbehør. Dessert og kaffe. Anbjørg Strøm vil gi oss noen glimt fra Hitra. Det blir sangstund og andakt ved sjåfør Jostein Landrø. Mulighet til shopping eller titte innom huset til Inger Stevik. Avreise fra Hitra kl og tilbake på Nardo Bedehus kl Påmelding innen 4. juni på liste i Betania eller telefon BetaniaPosten 2/2010 Side 7

8 BetaniaTimen på Budstikka Radio Hver søndag kveld kl , bl a på 107,4 MHz. BetaniaTimen sendes også på webradio - Redaksjon Johannes Selstø (ansv.) Svein Hyldmo Kjell Ivar Ødegård Grafisk formgiving Kjell Ivar Ødegård Ekspedisjon Bjørg og Bjørn Reinås Ta kontakt med forsamlingslederen om bladet ønskes tilsendt. Frivillig kontingent betales til konto Eget trykk Betania Misjonsforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Kontor: Fjordgt Trondheim Tlf Forsamlingsleder: Johannes Selstø Tlf Mob BU-leder: Tarjei Løvik Tlf Mob Formann: Kåre Sekkesæter Mobil Betania forsamlingslokale Griffenfelds gt 2, 7012 Trondheim Vest for Kalvskinnsgata Vaktmester: Grete og Ole Snildalsli Telefon Conzept Kontaktperson: Tarjei Løvik Tlf Mob Betania Ungdomsforening Leder: Erlend Andreas Gjære Mobil Ungdomskoret Frekvens Leder: Kristine Kiplesund Mobil Hallgrim Barlaup hadde ansvar for søndagsskolen 9. mai. Foto: Kjell Ivar Ødegård De fleste søndager er det viktige aktiviteter for de yngste i underetasjen i Betania. Da er det samles disse til Lillesøndag, Søndagsskole og Juniorgruppe Betania. Barna deltar i søndagsmøtet. Så kommer påminnelsen med Hurra for søndagsskolen over høyttaler og storskjerm i storsalen, og barna finner veien ned til sin gruppe. den Gjenbruksbutikken første delen av på Lade har Søndag hatt en 9. fin mai kunne start med god omsetning. Tidpunktet for oppstart kunne knapt vært gunstigere. Tilgangen på varer og kunder er fortsatt god. Noen flere i personalet har vi også Kontingent 2010 for kr 100 for de over 15 fått. Hjelp oss å takke for alt dette, sier medlemskap i Betania år og kr 10 for barn og butikksjef Arthur Haugen til Misjonsforsamlingen de som er medlemmer BetaniaPosten.- Men vi skulle hatt noen betales inn på konto i BUF eller andre flere som kan hjelpe til med transporten Merk grupper i forsamlingen på dagtid og kveld, unge eller eldre, menn innbetalingen Medlemskontingent 2010 for og kontingent. med medlemsordning eller kvinner, forteller Arthur. Ta gjerne kontakt med Arthur om du kan hjelpe til! NN. Kontingenten er søndagsskolen samles i en oppusset og trivelig kjellersal. Takk til dere som tar ansvar for arbeidet blant de yngste i Betania Misjonsforsamling! Ta kontakt med forsamlingsleder dersom du er i tvil om medlemskontingenten for 2010 er innbetalt. BetaniaPosten 2/2010 Side 8

BetaniaPosten ønsker alle lesere velsignet julehøytid!

BetaniaPosten ønsker alle lesere velsignet julehøytid! Nr 5 Trondheim, desember 2010 18. årgang Søndag 5. desember hadde KIA (Kristen Interkulturelt Arbeid) tradisjonen tro adventfest i Betania. Juleevangeliet ble lest på syv forskjellige språk. Det var flott

Detaljer

Nr 3 Trondheim, juni 2010

Nr 3 Trondheim, juni 2010 Nr 3 Trondheim, juni 2010 18. årgang Som en del sikkert har lagt merke til "feires" nyoppusset kjellerstue med nye initiativ. En gruppe fra ungdomsforeningen vår satte i gang en torsdagskafé i slutten

Detaljer

Husk årsmøtet i Betania Misjonsforsamling torsdag 3. mars!

Husk årsmøtet i Betania Misjonsforsamling torsdag 3. mars! Nr 1 Trondheim, februar 2011 19. årgang Søndag 13. februar ga Betel Brass, med dirigent Bjørn Aakre, oss en fin opplevelse med god og oppbyggelig sang og musikk. Det samme gjaldt Popy, som sammen med en

Detaljer

Vi ønsker alle lesere velsignet julehøytid!

Vi ønsker alle lesere velsignet julehøytid! Nr 5 Trondheim, desember 2013 21. årgang Arbeidet med å gjøre om anretningen i første etasje til et fullverdig kjøkken, er godt i gang. Emil Alfer og Reidar Karlsen har jobbet jamt og trutt de siste tre-fire

Detaljer

Husk regionårsmøtet i Fjellhallen på Stjørdal 9.-10. juni!

Husk regionårsmøtet i Fjellhallen på Stjørdal 9.-10. juni! Nr 2 Trondheim, april 2012 20. årgang Foto: Turid Agøy Onsdag 11. april var 40 50 personer samlet i kjellerstua i Betania til et felles måltid. Det var et fargerikt fellesskap med representanter fra flere

Detaljer

Velkommen til påskens møter i Betania - program side 7

Velkommen til påskens møter i Betania - program side 7 Nr 2 Trondheim, april 2011 19. årgang Prosjektet Styrking av barns rettigheter i Mongolia (Strengthening Children's Rights Project - SCR) har som hovedmål å fremme barns rettigheter og forbedre livssituasjonen

Detaljer

Årsmøte i Betania Misjonsforsamling torsdag 11. mars kl 19:00

Årsmøte i Betania Misjonsforsamling torsdag 11. mars kl 19:00 Nr 1 Trondheim, februar 2010 18. årgang Arkivfoto: Kjell Ivar Ødegård Statoil er medeier i mange felt på dypt vann i Mexicogolfen. Havdypet er ca 2000 meter, og oljereservoarene ligger omtrent 6000 m under

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Møteserie med Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein 12.-23.mars

Møteserie med Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein 12.-23.mars Nr 1 Trondheim, februar 2014 22. årgang 15 damer hadde tatt med "strikketøyet" og "snakke-tøyet" og funnet veien til tidenes første strikkekaffe i Betania tirsdag 7. januar. Vi hadde det veldig kjekt sammen.

Detaljer

Mongolia-kveld med Mette og Hjalmar Hugdal 24. oktober

Mongolia-kveld med Mette og Hjalmar Hugdal 24. oktober Nr 4 Trondheim, september 2013 21. årgang Etter å ha vært hjelpelærere for innvandrere og asylsøkere i KIA i ett år, har vi blitt kjent med mange flotte mennesker fra andre nasjoner. Vi har lært å sette

Detaljer

BetaniaPosten ønsker alle lesere velsignet julehøytid!

BetaniaPosten ønsker alle lesere velsignet julehøytid! Nr 5 Trondheim, desember 2012 20. årgang - Vi har det så fint sammen i foreningen. Vi kjenner på glede over å få være med i misjonsarbeid og gi av våre midler. Vi går alltid heim fra foreningsmøtene med

Detaljer

Formiddagstreff har vårtur til Flora misjonsstasjon 28. mai

Formiddagstreff har vårtur til Flora misjonsstasjon 28. mai Nr 2 Trondheim, april 2013 21. årgang Spiren-koret øver Spiren barnehage på Risvollan ble etablert av Trondheim Fellesforening av NLM (nå Betania Misjonsforsamling). NLM har i dag et eget aksjeselskap

Detaljer

Høstbasar i Betania 10. november - Einar Strøm og Sanctus

Høstbasar i Betania 10. november - Einar Strøm og Sanctus Nr 4 Trondheim, september 2012 20. årgang Jorunn Vårvik kjem frå Randaberg og er 19 år. Ho har akkurat flytta til Trondheim og har starta på første året på bygningsingeniørstudiet på NTNU. Ho har tidlegare

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Årsmøte i Betania Misjonsforsamling 7. mars kl 19.00

Årsmøte i Betania Misjonsforsamling 7. mars kl 19.00 Nr 1 Trondheim, februar 2013 21. årgang Mange opplever velsignelsen ved å sette seg ned med en forbeder og be om forbønn. Her får en dele det en bærer på med en medvandrer, som legger det frem for Gud

Detaljer

Høstbasar i Betania 13. november kl 11.00

Høstbasar i Betania 13. november kl 11.00 Nr 4 Trondheim, september 2010 18. årgang Bålkos ved gapahuken. Foto: Knut Ståle Nygård Forsamlingsweekend høsten 2010 er historie. 33 av forsamlingens medlemmer inntok Søvassli fredag kveld 10. september.

Detaljer

Betania Misjonsforsamling - www.betania-trondheim.no. Nr 1 Trondheim, februar 2012 20. årgang

Betania Misjonsforsamling - www.betania-trondheim.no. Nr 1 Trondheim, februar 2012 20. årgang Nr 1 Trondheim, februar 2012 20. årgang Lørdag 14. januar var det tillyst dugnad for å legge mer isolasjon over himlingen på storsalen i Betania. Mer enn 10 personer, kvinner og menn, fra de unge og vakre

Detaljer

Husk samlingsfest i Betania 26. august kl 11.00

Husk samlingsfest i Betania 26. august kl 11.00 Nr 3 Trondheim, juni 2012 20. årgang Silja og Dag Ottar Kiplesund reiser i august sammen med barna Ann Elise, Sanna og Mikael til Addis Abeba. Sønnen Daniel Andreas blir i Norge på Fjellheim bibelskole

Detaljer

Samlingsfest i Betania søndag 25. august kl 17.00

Samlingsfest i Betania søndag 25. august kl 17.00 Nr 3 Trondheim, juni 2013 21. årgang Glede og takknemlighet preget nasjonalfesten i Betania. Regionleder Olav Vestbøstad minnet om at vi ikke må glemme Herrens velgjerninger mot oss. Velstand kan lett

Detaljer

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten.

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BETANIA MISJONSFORSAMLING TORSDAG 5. MARS KL 19.00 Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 5. mars kl 19.00 i Betania. Stemmeberettiget på årsmøtet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

ÅRSMØTE BETANIA MISJONSFORSAMLING

ÅRSMØTE BETANIA MISJONSFORSAMLING ÅRSMØTE BETANIA MISJONSFORSAMLING Torsdag 6. mars 2014 kl 1900 Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 6. mars kl 19.00 i Betania. Stemmeberettiget på årsmøtet er medlemmer

Detaljer

Høstbasar i Betania lørdag 12. november kl 11.30 - info side 8

Høstbasar i Betania lørdag 12. november kl 11.30 - info side 8 Nr 4 Trondheim, september 2011 19. årgang Ingemar Eklöv beretter om Jesu siste fem dager med utgangspunkt i en stor modell av Jerusalem på Jesu tid. Foto: Reidar Karlsen Helga 10.-11. september dro en

Detaljer

Velkommen til hele forsamlingens julefest 29. des. kl 17.00!

Velkommen til hele forsamlingens julefest 29. des. kl 17.00! Nr 5 Trondheim, desember 2011 19. årgang En søndag i november var en gledens dag i Bayariin Medee kirke i Khovd. Da ble fem personer døpt! Fem personer ble lagt til familien. Samtidig var det også en litt

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND BETANIA MISJONSFORSAMLING, TRONDHEIM

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND BETANIA MISJONSFORSAMLING, TRONDHEIM NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND BETANIA MISJONSFORSAMLING, TRONDHEIM Kjære medarbeidere! Trondheim 02.02.11 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BETANIA MISJONSFORSAMLING TORSDAG 3. MARS KL 19.00 Styret i Betania Misjonsforsamling

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Meldingsblad. Nr

Meldingsblad. Nr Meldingsblad Nr. 1. 2012. Sender 31 timer i uka Hovedsenderen 105,6 MHz Radioen.net utgis av Kristen Nærradio Haugaland. P.B. 306 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 E.post: post@radioen.net Ansvarlig for

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Velkommen til vår jubileumutstilling

Velkommen til vår jubileumutstilling Velkommen til vår jubileumutstilling Vi gleder oss til å se deg (dag, dato & sted). Vi åpner utstillingen kl. 00.00 og kan by på (lokale aktiviteter) og en hyggelig prat med vårt lokallag. Over 42 000

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa Evaluering Til påske laget vi litt ulik påskepynt, vi snakket om hva påsken handler om, hva vi tenker på når vi hører ordet påske og tradisjoner

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn Side 1 av 22 Etikk 3: Mill og Bibelsk etikk Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn www.augustinian.wordpress.com Side 2 av 22 J S Mill Mill i sin tid Oppsummering utilitarisme www.youtube.com/watch?v=qelcp4w2no8

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Samlingsfest i Betania - søndag 28. august kl 11.00

Samlingsfest i Betania - søndag 28. august kl 11.00 Nr 3 Trondheim, juni 2011 19. årgang ha vært her en tid ser vi at Mali er veldig rikt - rikt på vennlighet, smil, varme, humor, støv, kontraster, fattig/rik. Rikdom regnes ikke i kroner og øre (eller cfa

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Skrevet av Karen Holford

Skrevet av Karen Holford Minner i stein I bibelske tider og i tidligere århundrer så samlet folk sammen steiner for å lage et spesielt monument slik at de kunne minnes noe fantastisk som Gud hadde gjort for dem. Hva er den viktigste

Detaljer