Installering og implementering av et Dell Compellentsuperlagringssentermiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installering og implementering av et Dell Compellentsuperlagringssentermiljø"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse Installering og implementering av et Dell Compellentsuperlagringssentermiljø Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter implementering av et Dell Compellent-superlagringssentermiljø med svitsjet fiberkanal- ("FC") eller Internett-SCSI ("iscsi") lagringsområdenettverk ("SAN")-miljø med flere verter (det "støttede produktet" eller "støttede produkter") som angitt i mer detalj i denne tjenestebeskrivelsen ("tjenesten" eller "tjenestene"). Denne tjenesten inkluderer følgende: Prosjektledelse for denne tjenesten. Implementeringsplanlegging. Fysisk installering av lagringsmaskinvaren, herunder enheter som f.eks: o Dell Compellent langringskontroll(er). o Dell Compellent diskchassiser. o FC- eller iscsi-vertsbussadaptere ("HBAs") og nettverksgrensesnittkort ("NIC") (kun på Dell-servere), etter behov for vertens SAN-sammenkobling. o FC- eller Dell PowerConnect Ethernet-svitsjer. Konfigurering av opp til kvantiteten definert av SKU-beskrivelsen av støttede iscsi-(fysiske eller virtuelle) eller FC-verter. Konfigurering og implementering av disksystem på vertene. Utførelse av en kort produktorienteringsøkt angående det implementerte lagringsmiljøet. Levering av en konfigureringsveiledning som dokumenterer implementeringen. Denne tjenesten er kun tilgjengelig for Dell Compellent-lagringsløsninger, og er ikke tilgjengelig på Dell EMC, Dell EqualLogic, Dell PowerVault eller noen ikke-dell-løsninger. En Dell-representant kontakter kunden for å beramme denne tjenesten, med minst ti virkedagers ledetid før tjenesten starter, basert på felles avtalt ressurstilgjengelighet. Denne tjenesten leveres i vanlig Dell-åpningstid, lokal tid for kunden, fra mandag-fredag, eksklusive feriedager, med mindre andre ordninger er avtalt gjennom Dells salgsteam og prosjektlederen. Denne tjenestebeskrivelsen ("tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden, ("du" eller "kunden") og Dell-enheten angitt på fakturaen for kjøpet av denne tjenesten. Denne tjenesten leveres i forbindelse med kundens separate signerte hovedavtale med Dell som uttrykkelig autoriserer salget av denne tjenesten (som definert nedenfor) eller i mangel på en slik avtale, Dells salgsvilkår for kommersielle kunder, tilgjengelig på (du kan se dem på i USA) eller på ditt lokale Dell.com-nettsted og innlemmet ved henvisning i sin helhet i dette dokumentet. 1 Installering og implementering av et Dell Compellent-superlagringssentermiljø v1.0

2 Ved å legge inn bestilling av tjenestene, anvende tjenestene eller tilknyttet programvare eller ved å klikke/merke av for "Enig" på Dell.com-nettstedet i forbindelse med kjøpet ditt eller i et Dellprogramvaregrensesnitt, samtykker du i å bindes av denne tjenestebeskrivelsen og avtalene innlemmet ved henvisning i dette dokumentet. Hvis du inngår denne servicebeskrivelsen på vegne av et selskap eller annen juridisk enhet du representerer som du har myndighet til å binde slik enhet til denne tjenestebeskrivelsen, skal "du" eller "kunden" henvise til denne enheten. Tjenesten utløper 1 år etter innkjøp. MED UNNTAK AV DET SOM ELLERS KREVES AV GJELDENDE LOVER, KAN DU BRUKE DENNE TJENESTEN ÉN GANG I LØPET AV 1-ÅRSPERIODEN ETTERFØLGENDE DATOEN FOR DET ORIGINALE KJØPET ("UTLØPSDATO"). DEN ORIGINALE KJØPSDATOEN DEFINERES SOM DEN DATOEN SOM KOMMER FØRST AV ENTEN FAKTURADAATOEN FOR TJENESTEN ELLER BESTILLINGSBEKREFTELSEN FRA DELL. DELLS LEVERING AV TJENESTEN SKAL ANSES FOR Å VÆRE OPPFYLT ETTER UTLØPSDATOEN SELV OM DU IKKE BRUKER TJENESTEN. Omfanget av tjenesteavtalen Tjeneste-SKU-er Se bilag A Hovedstadiene i tjenesten omfatter Tjenesteplanlegging: 1. Gjennomgå stedets miljømessige og tekniske klargjøringskrav. 2. Bekreft klargjøringsgjennomgang og installasjonsdatoer og understrek viktigheten av fullstendig klargjøring på kundestedet og produktforsendelsesdatoer for å innfri den berammede installasjonsplanen. 3. Påse at kunden gjennomgår, aksepterer og overholder vilkårene i denne tjenestebeskrivelsen. Implementeringsplanlegging: 1. Gjennomgå og innhente stedets tekniske krav med kunden. 2. Bekreft at eksisterende verter oppfyller minstekravene for programvare og maskinvare. 3. Opprette en gyldig design basert på kundens maskinvare-og programvarekonfigurering: a. Definere lagringsallokeringen: i. Retningslinjer og volum for lagring. ii. Serverkartlegging. b. Definer svitsjekonfigureringer. c. Definer/bekreft at konfigureringen oppfyller minstekravene for maskinvare og programvare i miljøet. 4. Diskuter eventuelle anbefalte LAN-konfigureringer og sikkerhetsinnstillinger for alle iscsi-verter med kunden. 5. Planlegg og dokumenter gyldig(e) enkeltestående iscsi-struktur(er) for nye Dell PowerConnect-svitsjer etter behov, basert på retningslinjer for beste praksis for Dell Compellent: a. Merk: For tjenestekonfigureringer som inneholder ikke-dell- eller delte iscsi-nettverkssvitsjer: Gå gjennom anbefalte retningslinjer for beste iscsi-praksis med kunden angående kundekonfigurering av disse nettverkssvitsjene. 2 Installering og implementering av et Dell Compellent-superlagringssentermiljø v1.0

3 Implementering og testing: 1. Installer komponentene i Dell Compellent disksystemmiljø (lagringskontroller, diskchassiser, fiberkanal- eller Ethernet-svitsjer): a. Pakk ut og kontroller all maskinvare før installasjonen. b. Monter eventuelt hyllesystemtilknyttet maskinvare i Dell-støttede hyllestativ. c. Fjern om nødvendig komponenter (f.eks. strømforsyning og stasjoner) for å redusere totaltvekten. d. Monter disksystemkomponentene på hyllene/skinnene. e. Installer eventuelle komponenter som ble fjernet fra produktet på nytt. f. Installer strømdistribusjonsenheter ("PDU-er") anskaffet av kunden på hyllestativet etter behov for strømkonfigurering av produktet. g. Installer og rut alle strøm- og sammenkoblingskabler til lagringskomponentene. h. Sett eventuelle administrasjonsporter på nettverkskontaktpunkter anskaffet av kunden. i. Merk alle sammenkoblingskabler. j. Slå på produktet og bekreft grunnleggende funksjonalitet ved å kontrollere at det ikke er feilindikatorer. 2. Konfigurer disksystemet i SAN-miljøet i henhold til implementeringsplanen: a. Tildel serienumre til lagringskontrollen(e). b. Kjør og konfigurer installasjonsveiviseren, herunder: i. Installer eventuell(e) kjøpt(e) lisens(er). ii. Konfigurer disker. iii. Konfigurer kontroller. iv. Konfigurer systeminnstillinger for lagringssenter. 3. Konfigurer de nye fiberkanalsvitsjene i henhold til implementeringsplanen: a. Bekreft at svitsjefastvaren er av egnet versjon. Oppdater etter behov. b. Opprett/modifiser lagringssoner. 4. Konfigurer lagring i henhold til implementeringsplanen: a. Opprett lagringsprofiler. b. Opprett volum. c. Tildel lagringsprofiler til egnede volum. d. Opprett volumgjentakelsesplaner etter behov. 5. Installer og konfigurer Dell Compellent Enterprise Manager på én enkelt støttet Windows-basert server. a. Konfigurer objektdatabasesammenkobling ("ODBC") for Microsoft SQL-serversammenkobling etter behov. b. Konfigurer og test Dell Compellent Enterprise Manager "phone home". 6. Konfigurer vertene i henhold til implementeringsplanen: a. Bekrefte av vertsfastvaren har godkjente versjoner: i. På Dell-maskinvare, oppdater etter behov. ii. På ikke-dell-maskinvare, kontroller at kunden oppdaterer etter behov. b. Installer HBA(-er) eller NIC(-er) og tilknyttede drivere på Dell-vertene: i. Slå av og på igjen verten(e) for å kontrollere oppstartssyklusen. ii. Installer HBA-en(e) eller NIC-en(e) i vertene. iii. Kontroller at fastvare på HBA(-er) eller NIC(-er) er på egnede nivåer. Oppdater etter behov. iv. Installere driver for HBA(-er) eller NIC(-er) på vertsoperativsystemet etter behov. c. På ikke-dell-verter, kontroller at kunden har installert HBA(-er) eller NIC(-er) og driver. d. Installer og rut alle vertene til svitsj-sammekoblingskabler. e. Merk sammenkoblingskablene. f. Koble til vertssammenkoblingskablene. 3 Installering og implementering av et Dell Compellent-superlagringssentermiljø v1.0

4 g. Konfigurer/del inn vertsporter i svitsjestrukturen etter behov. h. Installer eventuell obligatorisk vertsbasert disksystemprogramvare. i. Konfigurer støttet Multi-Path I/O ("MPIO") lastbalanseringsprogramvare for innebygd operativsystem. j. Tilordne serverne til egnede volum. 7. Konfigurer eventuelle iscsi-paremetre på systemet i henhold til implementeringsplanen: a. Konfigurer iscsi IP-adresser på disksystemet inkludert kontroll-ip etter behov. b. Registrer verter og bekreft sammenkobling. 8. Konfigurer CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) etter behov i henhold til implementeringsplanen: a. Koble fra og tøm iscsi-initiatorinnstillinger på alle verter. b. Konfigurer CHAP-bruker og aktiver den på disksystemet. c. Konfigurer iscsi-initiator med CHAP på alle verter. 9. Bekreft vert til volum-sammenkobling.: a. Partisjoner og formater volumene i henhold til implementeringsplanen. 10. Konfigurer feildomener for lastbalansering. 11. Konfigurer og test e-postvarsling i henhold til implementeringsplanen. 12. Konfigurer og test "phone home" i henhold til implementeringsplanen. 13. Flytt all installasjonsemballasje til et område tildelt av kunden i umiddelbart nærhet av installasjonsstedet eller arranger med kunden av kunden fjerner den selv. Produktbevissthet: 1. Utfør en kort produktorienteringsøkt (~30 minutter) og gjennomgå den tilknyttede dokumentasjonen med kunden. Denne oversikten erstatter ikke tilgjengelige Dell-opplæringskurs for dette produktet. 2. Demonstrer eventuelt lastbalanseringsegenskapen. Prosjektavslutning: 1. Lever dokumentasjon av de utførte tjenestene. 2. Innhent bekreftelse fra kunden på utførte tjenester. Ekskluderte tjenester Noen form for ytelsesjustering. Gruppering av servere. Skripting av noe slag. Installering eller konfigurering av noen former for fiberkanal over Ethernet ("FCoE"). Installering av server(e) eller nettverksoperativsystemer ("NOS"). Installering av noen produkter på hyllestativ som ikke støttes. Installering av HBA-er og/eller drivere på ikke-dell servere. Konfigurering av avanserte funksjoner (f.eks. gjengivelse). Noen aktiviteter på eksisterende Ethernet-nettverk. Andre Ethernet-konfigureringsaktiviteter enn de som spesifiks er angitt i denne tjenestebeskrivelsen. Installering eller konfigurering av Microsoft SQL-server. Andre aktiviteter enn dem som spesifikt er angitt i denne tjenestebeskrivelsen. 4 Installering og implementering av et Dell Compellent-superlagringssentermiljø v1.0

5 Vilkår for tjenesten 1 Støttede produkter Denne tjenesten er tilgjengelig på utvalgte Dell OptiPlex, Latitude -, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic og Dell EMC Storage Systems samt på utvalgte Dell-skrivere som kjøpes i standardkonfigurasjon. Støttede produkter legges til regelmessig, så kontakt din salgsrepresentant hos Dell for å få den sist oppdaterte listen over hvilke tjenester som er tilgjengelige på dine Dell-produkter. Alle støttede produkter er merket med et serienummer ("servicemerket"). Kunden må kjøpe en separat tjenesteavtale for hvert støttet produkt. En skriver som er kjøpt sammen med et bærbart PC-system er for eksempel ikke støttet av PC-ens tjenesteavtale. Skriveren og den bærbare PC-en må ha sin egen tjenestekontrakt. Henvis til servicemerket på det støttede produktet når du kontakter Dell angående denne tjenesten. 2 Tjenestetermin A Denne avtalen trer i kraft på den datoen du legger inn bestillingen og fortsetter i løpet av tjenesteterminen. "Tjenesteterminen" begynner på kjøpsdatoen og gjelder for terminen angitt på bestillingsskjemaet. Antall systemer, lisenser, installasjoner, utrullinger, behandlede sluttpunkter eller sluttbrukere kunden har kjøpt en eller flere tjenester for (definert nedenfor), pris, samt gjeldende tjenestetermin for hver av dem er angitt på kundens bestillingsskjema eller en annen felles godkjent form for faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre (samlet kalt "bestillingsskjemaet"). Kjøp av tjenestene i henhold til denne avtalen skal kun være for kundens eget interne bruk, og ikke for videresalg eller tjenestebyråformål. 3 Kundens plikter A Myndighet til å gi tilgang. Kunden hevder og garanterer at de har fått tillatelse både for kunden og Dell til å gi tilgang til og bruke det støttede produktet, dataene på det samt alle maskinvare- og programvarekomponentene på det med hensikt å levere disse tjenestene. Hvis ikke kunden allerede har den tillatelsen, er det kundens ansvar å innhente den, for kundens egen regning, før kunden ber Dell utføre disse tjenestene. B Samarbeid med telefonanalytiker og tekniker på stedet. Kunden samtykker i å samarbeide med og følg anvisningene fra Dells telefonanalytiker og teknikerne deres på stedet. Erfaring viser at de fleste systemproblemer og -feil kan korrigeres over telefon som resultat av nært samarbeid mellom bruker og analytiker eller tekniker. C Plikter på stedet. Når tjenester krever ytelse på stedet, må kunden sørge for ledig, trygg og tilstrekkelig tilgang til kundens fasiliteter og de(t) støttede produktet/produktene. Tilstrekkelig tilgang omfatter rikelig med arbeidsrom, elektrisitet og en lokal telefonlinje. En monitor eller skjerm, en mus (eller pekeenhet) og et tastatur må også være tilgjengelig (uten kostnad for Dell), hvis systemet ikke allerede inneholder disse elementene. D Vedlikehold av programvare og støttede utgivelser. Kunden må vedlikeholde programvare og støttet/støttede produkt(er) på Dell-spesifiserte minsteutgivelsesnivå eller -konfigurasjoner som angitt på PowerLink for Dell EMC Storage eller EqualLogic, eller som spesifisert på for ytterligere støttede produkter. Kunden må også sørge for installering av erstatnings-/reservedeler, korrigeringer, programvareoppdateringer eller påfølgende utgivelser som angitt av Dell for at de(t) støttede produktet/produktene fortsatt skal kvalifisere seg for denne tjenesten. 5 Installering og implementering av et Dell Compellent-superlagringssentermiljø v1.0

6 E Sikkerhetskopiering. Utfør en fullstendig sikkerhetskopiering av alle eksisterende data og programmer på gjeldende systemer før Dell leverer tjenesten. DELL ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP ELLER GJENOPPRETTING AV DATA ELLER PROGRAMMER eller tap av bruk av system(er) som måtte oppstå ut fra denne tjenesten eller tilknyttede støtteaktiviteter eller noen handlinger eller utelatelser, herunder uaktsomhet fra Dells eller en tredjepartsleverandørs side. F Tredjepartsgarantier. Disse tjenestene kan kreve at Dell bruker maskinvare eller programvare som ikke er produsert av Dell. Enkelte produsentgarantier kan ugyldiggjøres dersom Dell eller andre enn produsenten jobber på maskinvaren eller programvaren. Det er kundens ansvar å påse at Dells utførelse av tjenester ikke innvirker på slike garantier, eller dersom det gjør det, at kunden godtar denne innvirkningen. DELL TAR IKKE ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER EVENTUELL INNVIRKNING DELLS TJENESTER KAN HA PÅ SLIKE GARANTIER. 4 Viktig ekstrainformasjon A OMBERAMMING. NÅR DENNE TJENESTEN ER BERAMMET, MÅ EVENTUELLE ENDRINGER I TIMEPLANEN GJØRES MINST 8 KALENDERDAGER FØR DEN BERAMMEDE DATOEN. HVIS KUNDEN OMBERAMMER DENNE TJENESTEN 7 ELLER FÆRRE DAGER FØR DEN BERAMMEDE DATOEN, PÅBELØPER ET OMBERAMMINGSGEBYR PÅ MAKSIMALT 25 % AV KUNDEPRISEN FOR TJENESTENE. KUNDEN GODTAR AT EN OMBERAMMING AV TJENESTEN BEKREFTES MINST 8 DAGER FØR UTFØRELSE AV TJENESTEN. B Kommersielt rimelige begrensninger for tjenesteomfanget. Dell kan nekte å utføre tjenester hvis levering av tjenestene etter deres mening utgjør en urimelig stor risiko for Dell eller Dells tjenesteleverandører, eller er utenfor tjenestenes omfang. Dell er ikke ansvarlige for noen feil eller forsinkelse i ytelse som har årsaker utenfor deres kontroll. Tjenesten omfatter kun bruksområder som det støttede produktet ble designet for. C Ekstratjenester. Ekstratjenester (herunder behovsbasert kundestøtte, installering, administrativ eller faglig konsultasjon, støtte- eller opplæringstjenester) kan være tilgjengelig for kjøp fra Dell og varierer alt etter hvor kunden befinner seg. Ekstratjenester kan kreve en separat avtale med Dell. I mangel på en slik avtale leveres ekstratjenester i henhold til denne avtalen. D Tildeling. Dell kan tildele denne tjenesten og/eller tjenestebeskrivelsen til kvalifiserte tredjepartsleverandører. E Oppsigelse. Dell kan si opp denne tjenesten når som helst i løpet av tjenesteperioden for en eller flere av følgende årsaker: Kunden betaler ikke hele prisen for denne tjenesten i samsvar med fakturavilkårene Kunden nekter å samarbeide med den assisterende analytikeren eller teknikeren på stedet Kunden overholder ikke alle vilkårene angitt i denne tjenestebeskrivelsen Hvis Dell sier opp denne tjenesten, sender Dell kunden en skriftlig oppsigelsesmelding til adressen angitt på kundens faktura. Meldingen vil angi årsaken til oppsigelsen og den effektive oppsigelsesdatoen, som blir minst ti (10) dager fra datoen Dell sender oppsigelsesmeldingen til kunden, med mindre lokale lover krever andre oppsigelsesbestemmelser som kan avvike fra denne avtalen. 6 Installering og implementering av et Dell Compellent-superlagringssentermiljø v1.0

7 HVIS DELL SIER OPP DENNE TJENESTEN I HENHOLD TIL DETTE PUNKTET, HAR IKKE KUNDEN RETT PÅ REFUNDERING AV AVGIFTER SOM ER BETALT ELLER SKYLDES DELL. F Geografiske begrensninger & flytting. Denne tjenesten leveres til stedet/stedene angitt på kundens faktura. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle områder. Tjenestealternativer, herunder tjenestenivå, åpningstider for teknisk kundestøtte og responstid på stedet varierer etter geografi, og visse alternativer kan være utilgjengelige for kjøp i kundens område. Dells ansvar for å levere tjenestene til støttede produkter som er flyttet avhenger av lokal tjenestetilgjengelighet og kan bli pålagt ekstragebyr, samt inspeksjon og ny sertifisering av de støttede produktene som er flyttet etter Dells gjeldende konsulentpriser for anvendt tid og materiale på det tidspunktet. Kunden skal gi Dell tilstrekkelig og trygg tilgang til kundens fasiliteter uten kostnad for Dell for at Dell skal kunne oppfyller sine forpliktelser. G Overføring av tjeneste. I henhold til begrensningene angitt i denne tjenesten, kan kunden overføre denne tjenesten til en tredjepart som kjøper hele kundens støttede produkt før utløpet av den da gjeldende tjenesteterminen, forutsatt at kunden er originalkjøperen av det støttede produktet og denne tjenesten eller at kunden kjøpte det støttede produktet og denne tjenesten fra originalkjøperen (eller en tidligere overførering) og forutsatt overholdelse av alle overføringsprosedyrene angitt på Et overføringsgebyr kan bli pålagt. Merk at hvis kunden eller mottakeren av overføringen flytter det støttede produktet til et geografisk område denne tjenesten ikke er tilgjengelig i (eller ikke tilgjengelig til samme pris som kunden betalte for denne tjenesten), har kunden muligens ikke dekning eller kan bli pålagt ekstragebyr for å opprettholde samme kundestøttekategorier på det nye stedet. Hvis kunden velger å ikke betale slike ekstragebyr, kan kundens tjeneste automatisk endres til kundestøttekategorier som er tilgjengelige til samme eller lavere pris på det nye stedet uten mulighet til refundering. Hvis du ønsker mer informasjon om tjenestetilbudene våre, kan du kontakte din Dell-representant eller gå til Tilgjengelighet varierer etter land. For å lære mer, kan kunder og Dell Channel-partnere kontakte sin salgsrepresentant for å få mer informasjon Dell Inc. Med enerett. Varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet til å henvise enten til enhetene som påberoper seg merkene og navnene eller produktene deres. Spesifikasjoner er riktige på utgivelsesdatoen, men avhenger av tilgjengelighet og kan endres uten varsel til enhver tid. Dell og deres tilknyttede selskaper skal ikke være ansvarlige for feil eller utelatelser i typografi eller bilder. Dells salgsvilkår gjelder, og finnes på og ved forespørsel. 7 Installering og implementering av et Dell Compellent-superlagringssentermiljø v1.0

8 Bilag A Tjeneste-SKU-er US SKU Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 16 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 20 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 24 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 28 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 32 hosts EDT LA SKU Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 16 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 20 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 24 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 28 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 32 hosts EDT BZ SKU Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 16 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 20 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 24 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 28 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 32 hosts EDT EMEA SKU Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 16 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 20 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 24 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 28 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, up to 32 hosts EDT APJ SKU Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, upto 16 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, upto 20 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, upto 24 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, upto 28 hosts EDT Installation and Implementation of a Dell Compellent Super Storage Center Environment, upto 32 hosts EDT 8 Installering og implementering av et Dell Compellent-superlagringssentermiljø v1.0

9 Bilag B Unntak for Dells åpningstider Land Dells åpningstider ST. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Jomfruøyene, resten av det engelskspråklige Karibia Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Rep. Dominikana, Surinam, Turks og Caicos Australia, Bermuda, Kina, Haiti, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, nederlanske Antiller, New Zealand, Singapore, Taiwan, Thailand Argentina, India, Paraguay, Uruguay Bolivia, Chile Installering og implementering av et Dell Compellent-superlagringssentermiljø v1.0

Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN

Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter fjernimplementering av to servere (det "støttede produkter"

Detaljer

Fjernimplementering av et Dell Compellent-lagringssystem

Fjernimplementering av et Dell Compellent-lagringssystem Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av et Dell Compellent-lagringssystem Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten består i fjernimplementering av programvare i ett enkelt Dell Compellentlagringssystemmiljø

Detaljer

Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem

Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem Tjenestebeskrivelse Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter datamigrering til et nyimplementert Dell Compellent-lagringssystem. Denne

Detaljer

Installering av ekstrakontroll på eksisterende Dell Compellentlagringssystem

Installering av ekstrakontroll på eksisterende Dell Compellentlagringssystem Tjenestebeskrivelse Installering av ekstrakontroll på eksisterende Dell Compellentlagringssystem Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter installering av én enkelt Compellent-lagringskontroll

Detaljer

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Tjenestebeskrivelse Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K1000-series appliance for å

Detaljer

Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device

Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device Tjenestebeskrivelse Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av replisering på Dell Fluid File System

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder den fysiske installasjonen av en enkelt PowerConnect Ethernet-svitsj, inkludert

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj. Innledning til tjenesteavtalen

Tjenestebeskrivelse. Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj. Innledning til tjenesteavtalen Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten tilbyr fjernhjelp med kundens installering, konfigurering og integrering av én Ethernet-svitsj

Detaljer

Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø

Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø Tjenestebeskrivelse Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir installering og implementering av opptil antallet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir installasjon av én eller flere (som angitt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder installasjon, konfigurasjon og grunnleggende

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang Tjenesten gjelder installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet og grunnleggende

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet av ett enkelt Dell PowerEdge -rack, inkludert

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet Tjenesten er et supplement til standardinstallasjonen av et nytt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server

Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server Denne tjenesten gir fysisk installasjon, kontroll og oppstart av én ny Dell

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder installasjon av en enkelt PowerVault

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir fysisk installasjon av én ny Dell

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server

Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir installasjon av én avansert PowerEdge -systemoppgradering i én enkelt

Detaljer

Produktgjennomgang Systemoppdateringer og -oppgraderinger Opptil 4 timer med konfigureringshjelp/rådgivning for det støttede produktet

Produktgjennomgang Systemoppdateringer og -oppgraderinger Opptil 4 timer med konfigureringshjelp/rådgivning for det støttede produktet Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av Dell KACE Appliance Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K-Series Appliance ( støttet produkt eller

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder den fysiske installasjonen og tilkobling

Detaljer

Omfanget av Compellent helsesjekktjeneste

Omfanget av Compellent helsesjekktjeneste Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN helsesjekk Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten som er identifisert

Detaljer

Dell Compellent SAN helsesjekk

Dell Compellent SAN helsesjekk Dell Compellent SAN helsesjekk Introduction Dell har gleden av å tilby Dell Compellent SAN helsesjekk ("tjenesten(e)") i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt tilbud, bestillingsskjema

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Installering av Dell PowerEdge C-serie servere. Introduksjon. Omfanget av tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Installering av Dell PowerEdge C-serie servere. Introduksjon. Omfanget av tjenesten Tjenestebeskrivelse Installering av Dell PowerEdge C-serie servere Introduksjon Dell tilbyr installering og implementering av en Dell PowerEdge C-serie servere ("kalt tjenesten(e)") i henhold til denne

Detaljer

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent.

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent. Tjenestebeskrivelse Vilkår og betingelser for Copilot kundestøtte Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten

Detaljer

Rådgivingstjeneste for KACE Optimized Deployment (10 dager på stedet)

Rådgivingstjeneste for KACE Optimized Deployment (10 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivingstjeneste for KACE Optimized Deployment (10 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten på stedet gir optimalisert utplassering av klientoperativsystemer,

Detaljer

Fjernimplementering av Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance

Fjernimplementering av Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernkonfigurering av Dell PowerVault DL2000 Backup to Disk Appliance,

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder Introduksjon Dell har gleden av å levere garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder ("tjenesten(e)")

Detaljer

Implementering av Dell vstart Compellent Solution

Implementering av Dell vstart Compellent Solution Tjenestebeskrivelse Implementering av Dell vstart Compellent Solution Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir implementering på stedet av én enkelt Dell vstart Compellent-løsning ( løsning )

Detaljer

("tjenestebeskrivelse"). din(e) implementeringen. ("CIFS") ELLER. replisering av

(tjenestebeskrivelse). din(e) implementeringen. (CIFS) ELLER. replisering av Tjenestebeskrivelse Ekstern implementering eller Dell EqualLogic FS7xxx replisering av Introduksjon Dell har gleden av å levere ekstern implementering av en enkel Dell EqualLogic FS7xxx eller implementering

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Implementering av et Microsoft Cluster. Introduksjon. Omfanget av tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Implementering av et Microsoft Cluster. Introduksjon. Omfanget av tjenesten Tjenestebeskrivelse Implementering av et Microsoft Cluster Introduksjon Dell har gleden av å levere implementering av et Microsoft Cluster ( tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Introduksjon Dell er stolt av å kunne tilby fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Detaljer

Installering og implementering av Dell vstart Compellentløsning

Installering og implementering av Dell vstart Compellentløsning Tjenestebeskrivelse Installering og implementering av Dell vstart Compellentløsning Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir installering og implementering på stedet av én enkelt Dell vstart

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Utdanningstjenester Introduksjon Dell har gleden av å tilby Utdanningstjenester ( tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt tilbud,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte Tjenesteoversikt Dell har gleden av å tilby grunnleggende maskinvarestøtte ( tjeneste eller grunnleggende ) i henhold til dette dokumentet (tjenestebeskrivelsen) og nivået for på stedet- og/eller innsendingsservice

Detaljer

Remote Advisory Service (Ekstern rådgivingstjeneste)

Remote Advisory Service (Ekstern rådgivingstjeneste) Tjenestebeskrivelse Remote Advisory Service (Ekstern rådgivingstjeneste) Innledning til tjenesteavtalen Remote Advisory Services ( RAS ) gir ekstern hjelp til visse oppgaver relatert til IT-infrastruktur

Detaljer

Dell Compellent Copilot Optimize-tjeneste Beskrivelse

Dell Compellent Copilot Optimize-tjeneste Beskrivelse Dell Compellent Copilot Optimize-tjeneste Beskrivelse Oversikt over tjenesten Denne tjenestebeskrivelsen ( Tjenestebeskrivelse ) inngås mellom deg som kunde ( du eller Kunden ) og Dell-enheten som er angitt

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Diagnosetjeneste på stedet Introduksjon Dell har gleden av å tilby diagnose på stedet (kalt tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Proaktiv vedlikeholdstjeneste

Tjenestebeskrivelse Proaktiv vedlikeholdstjeneste Tjenestebeskrivelse Proaktiv vedlikeholdstjeneste Tjenesteoversikt Proaktivt vedlikehold gir Dell-kunder vedlikehold ("tjenesten" eller "tjenestene") for støttede produkter, som er nærmere beskrevet i

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Proaktivt vedlikehold

Tjenestebeskrivelse Proaktivt vedlikehold Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenesten for proaktivt vedlikehold ("Tjenesten") i henhold til dette dokumentet ("Tjenestebeskrivelsen"). gir Dell-kunder en årlig tilstandskontroll ("Tjenesten"

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Enkle installasjonstjenester for bedrifter

Tjenestebeskrivelse Enkle installasjonstjenester for bedrifter Tjenestebeskrivelse Enkle installasjonstjenester for bedrifter Introduksjon Dell er glade for å tilby Enkle installasjonstjenester for bedrifter for Bedriftsløsninger (server, lagring, nettverk, samlet)

Detaljer

Dette dokumentet skisserer tjenestebeskrivelsen for Basic Deployment for Enterprise ( tjenesten eller tjenestene ).

Dette dokumentet skisserer tjenestebeskrivelsen for Basic Deployment for Enterprise ( tjenesten eller tjenestene ). Tjenestebeskrivelse Dell ProDeploy Enterprise Suite: Basic Deployment for Enterprise Introduksjon Dette dokumentet skisserer tjenestebeskrivelsen for Basic Deployment for Enterprise ( tjenesten eller tjenestene

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Tjeneste for programvareintegrering for SAP HANA Scale-up Database. Introduksjon. Omfanget av denne tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Tjeneste for programvareintegrering for SAP HANA Scale-up Database. Introduksjon. Omfanget av denne tjenesten Tjenestebeskrivelse Tjeneste for programvareintegrering for SAP HANA Scale-up Database Introduksjon Dell EMC Services er stolte over å kunne tilby tjeneste for programvareintegrering for SAP HANA Scaleup

Detaljer

Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium

Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium Tjenestebeskrivelse Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium Introduksjon til tjenesteavtalen Tjenesten gjelder installering pç stedet av en ny stasjonär eller

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service

Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("avtalen" eller "tjenestebeskrivelsen") inngås mellom kunden ("du" eller "kunden") og Dell. Ved å kjøpe disse

Detaljer

Tjenestebeskrivelse ProSupport for sluttbrukere

Tjenestebeskrivelse ProSupport for sluttbrukere Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby ( tjenesten eller tjenester ) for utvalgte servere, lagringsenheter, stasjonære og bærbare systemer og skrivere ( støttede produkter som definert under)

Detaljer

HP 3PAR-avstemmingstjeneste

HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP 3PAR-avstemmingstjenesten bidrar til å avstemme data på tvers av en HP 3PAR-array for å utnytte egenskapene til array-arkitekturen. Tjenesten

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av Tjenestetilbud*

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av Tjenestetilbud* Tjenestebeskrivelse Ekstern rådgivningstjeneste Innledning til tjenesteavtalen Med Eksterne rådgivningstjenester ("RAS") får du ekstern hjelp til enkelte IT-infrastrukturoppgaver ("Tjeneste" eller "Tjenester").

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av tjenestetilbudet*

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av tjenestetilbudet* Tjenestebeskrivelse Ekstern rådgivningstjeneste Innledning til tjenesteavtalen Remote Consulting Services ( RCS ) gir ekstern hjelp til visse oppgaver innen IT-infrastruktur ( tjeneste eller tjenester

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport

Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport Introduksjon til din tjenesteavtale Dell er glade for å kunne tilby Dell ProSupport ("tjenesten(e)") for utvalgte Dell Networking-produkter ("produkt(er)" eller "støttede

Detaljer

Servicebeskrivelse. Teknisk støtte utover garantien. Introduksjon. Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen

Servicebeskrivelse. Teknisk støtte utover garantien. Introduksjon. Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen Servicebeskrivelse Teknisk støtte utover garantien Introduksjon Dell har gleden av å levere teknisk støtte utover garantien ( tjeneste(r) ) i henhold til tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service

Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service Oversikt over vilkår og betingelser Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service Denne avtalen ("avtalen" eller "tjenestebeskrivelsen") inngås mellom kunden ("du" eller "kunden") og Dell. Ved å kjøpe disse

Detaljer

Dell IT Advisory Services Tjenestebeskrivelse

Dell IT Advisory Services Tjenestebeskrivelse Dell Tjenestebeskrivelse 1. INNLEDNING TIL TJENESTEAVTALEN : Dette er en pakke med tjenester som er laget for å redusere nedetid og bidra til å optimalisere IT miljøet gjennom rapportering, analyse, rådgivning

Detaljer

Tjenestebeskrivelse ProSupport for din bedrift

Tjenestebeskrivelse ProSupport for din bedrift Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby ( tjenesten eller tjenester ) for utvalgte servere, lagringsenheter, stasjonære og bærbare systemer og skrivere ( støttede produkter som definert under)

Detaljer

Installasjon og implementering av en Dell-nettverkssvitsj

Installasjon og implementering av en Dell-nettverkssvitsj Tjenestebeskrivelse Installasjon og implementering av en Dell-nettverkssvitsj Introduksjon Dell tilbyr installasjon og implementering av en tjeneste med en Dell-nettverkssvitsj ("kalt tjenesten(e)") i

Detaljer

HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste

HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data Riktig konfigurering av lagringsmaskinvare er avgjørende for å forbedre effektiviteten til lagringsenhetene.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Tjenestebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Tjenestebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE TJENESTER TILBYS I HENHOLD TIL DENNE SERVICE BESKRIVELSEN OG DELLS HOVEDAVTALE FOR KUNDETJENESTER PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Oversikt over tjenesten for henting og retur Med den europeiske tjenesten for henting og retur får du, fra leveringsdatoen, en støttetjeneste

Detaljer

Dell Copilot Optimize

Dell Copilot Optimize Dell Copilot Optimize Introduksjon Dell har gleden av å tilby Copilot Optimize ( tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt tilbud, bestillingsskjema eller annen

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Dell tjenester for avansert nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse

Dell tjenester for avansert nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse Dell tjenester for avansert nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse 1. INTRODUKSJON TIL TJENESTEAVTALEN Avansert nettverksadministrasjon: Nettverksavbrudd eller problemer med nettverksytelsen kan forårsake

Detaljer

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Services Tekniske data HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 er utformet for installering på stedet av HP Superdome 2 Server.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere

Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Service Description Consumer Basic Hardware Service Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Ditt system. I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen Tjenestebeskrivelse Ekstern rådgivningstjeneste Innledning til tjenesteavtalen Remote Consulting Services ( RCS ) gir ekstern hjelp til visse oppgaver innen IT-infrastruktur ( tjeneste eller tjenester

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning HP Services Tekniske data Installerings- og oppstartstjenesten for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning sørger for installering

Detaljer

Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere

Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), inndataenhet (som f.eks.

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS,

Detaljer

Installasjon og implementering av en Dell-nettverkssvitsj

Installasjon og implementering av en Dell-nettverkssvitsj Tjenestebeskrivelse Installasjon og implementering av en Dell-nettverkssvitsj Introduksjon Dell tilbyr installasjon og implementering av en tjeneste med en Dell-nettverkssvitsj ( kalt tjenesten(e) ) i

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Resirkulering av IT-utstyr - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ("tjenesten(e)") iht. denne tjenestebeskrivelsen ("tjenestebeskrivelse").

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste

HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP 3PAR programvareinstallerings- og oppstartstjeneste bidrar til en uproblematisk oppstart ved å sørge for distribusjon

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport-tjeneste på bedriftsnivå

Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport-tjeneste på bedriftsnivå Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport-tjeneste på bedriftsnivå Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("avtalen" eller "tjenestebeskrivelsen") inngås mellom kunden ("du" eller "kunden") og Dell.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Dell ProSupport Point of Need-tjenester. Introduksjon. Omfanget av tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Dell ProSupport Point of Need-tjenester. Introduksjon. Omfanget av tjenesten Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport Point of Need-tjenester Introduksjon Dell har gleden av å levere Dell ProSupport: Tjenester på stedet der behovet finnes ( Tjeneste(r) ) iht. tjenestebeskrivelsen (

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Dell tjenester for grunnleggende nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse

Dell tjenester for grunnleggende nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse Dell tjenester for grunnleggende nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse 1. INTRODUKSJON TIL TJENESTEAVTALEN : Nettverksavbrudd eller problemer med nettverksytelsen kan forårsake betydelige økonomiske

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede.

Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede. IT Online Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede. Hvis du skal nå dine bedriftsmål, må du kunne stole på at effektiviteten ikke forstyrres av kompliserte prosedyrer, systemer eller applikasjoner

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer