Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning... 11 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Noter til regnskapet... 17 Kontantstrømoppstilling... 23 Revisors beretning..."

Transkript

1

2 Innhold Innledning Fakta Studentboligene OAS spisesteder Velferdsavdelingen Studentbarnehagene Psykolog- og rådgivningstjenesten Markedsføring og kommunikasjon Penelope Bokhandel AS Urban Boligutleie AS OAS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning OAS konsern Resultatregnskap Konsernbalanse Noter til konsernregnskapet Kontantstrømoppstilling Penelope Bokhandel AS Styrets beretning Resultatregnskap Noter til regnskapet Revisors beretning Urban Boligutleie AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning Oasen Spiserier AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning Adresseinformasjon

3 Innledning Fysisk vekst - virtuelle muligheter OAS fylte 15 år i Vi hadde ingen storslått jubileumsfeiring av den grunn, men markerte året med ulike arrangementer og tilbud - både for studentene og egne ansatte. Vi er jo fortsatt en «ung» samskipnad, og definitivt i vekst: I løpet av året ble 3 nye høgskoler med til sammen ca studenter tilsluttet OAS. Dermed har vi totalt 18 tilsluttede høgskoler, med totalt ca studenter. Hovedutfordringen i 2004 har derfor vært den samme som i og som den kommer til å være i 2005: Rask og kontrollert vekst i tilbudet vårt! Vår viktigste og største samarbeidspartner er Høgskolen i Oslo med over studenter. Også ved Høgskolen i Akershus med ca 3000 studenter har vi fått etablert et forholdsvis bredt tilbud og et godt samarbeid. Spesielt spennende - og krevende har det vært å arbeide med å få i stand studenthuset «Dusinet» i Lillestrøm sentrum. Vi kom ikke helt i mål i 2004, men i 2005 skal det være i drift! Når det gjelder alle de andre høgskolene, er utfordringen stor når det gjelder å bli synlig nok og tilgjengelig nok med vårt velferdstilbud. Vi skal oppleves som en god og viktig bidragsyter til studentenes totale livs - og arbeidssituasjon! Mange av tilbudene våre er selvfølgelig uavhengige av høgskolenes størrelse og beliggenhet: Studentboliger, barnehager, idrett m.m. Hvis vi ikke er fysisk tilstede på campus på en eller annen måte, kan det være vanskeligere for studentene å huske på oss, og dra nytte av de tilbudene vi har. Det mest nærliggende svaret på dette er vel å se på de muligheter som finnes for virtuell tilstedeværelse. Hva er det mulig å tilby via nettet? Hvilke selvbetjeningsmuligheter kan vi gi studentene? Her ligger det mange spennende muligheter i årene framover. OAS som har «norgesrekord» i antall tilsluttede utdanningsinstitusjoner, er nødt til å utnytte disse mulighetene! John Hvidsten Direktør Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad Welhavens g. 9, 0350 Oslo, Pb 5283 Majorstuen, 0303 Oslo tlf , faks , e-post: 2

4 Fakta Følgende høgskoler var tilknyttet OAS per Barratt Due musikkinstitutt BI - Lillestrøm Den Norske Balletthøyskole Den norske Eurytmihøyskolen Folkeuniversitetet i Asker Folkeuniversitetet i Bærum Folkeuniversitetet i Follo Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskolen i Staffeldtsgate (ny!) Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) Lovisenberg diakonale høgskole Høgskolen Diakonova Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Oslo Markedshøyskole (ny!) Norsk Reiselivshøyskole (ny!) Politihøgskolen Rudolf Steinerhøyskolen Styret Direktør Urban boligutleie AS Administrasjonen Penelope Bokhandel AS Oasen Spiserier AS Rådgiver Bolig- og eiendomsavdelingen Spisestedene Markeds- og kommunikasjonsavdelingen Velferdsavdelingen Drift- og vedlikehold Eiendomsforvaltning Boligutleie Arrangement annas spiseri Fyrhuset Kjeller Småkaféene Puben Dusinet Psykolog- og rådgivningstjenesten Studentservice Barnehagene 3

5 Studentboligene Vårt mål er at høgskolestudenter i Oslo og Akershus skal få et tilfredstillende botilbud. For å oppnå dette har vi satt en dekningsgrad på 15% som mål. Godt bomiljø, beliggenhet og pris er de viktigste kriteriene ved valg av studentbolig. Organisasjon På slutten av året startet vi en omfattende prosess med å organisere oss mer ut ifra kundens behov. Vi har valgt å bygge organisasjon på enheter med totalansvar for kunde, kvalitet, arbeidsmiljø og økonomi. Vi ønsker å utvikle en flat organisasjonsstruktur med utstrakt grad av delegering. Målet er ved høy grad av tilfredshet hos våre beboere å skape et godt renommé også i fremtiden. Husverter Husvertordningen ble etablert i 2003 og har i løpet av 2004 blitt et viktig element i vår satsing på gode bomiljøer på studenthusene. Husvertene er studenter som alle bor på studenthusene. 4

6 Nye boliger Byggearbeidene for St. Hanshaugen studentby med 269 boliger startet med riving av eksisterende bygningsmasse i september Ca 200 boliger skal stå klare før årsskiftet 2005/2006, mens de resterende skal stå ferdige sommeren Disse svært sentralt beliggende og moderne boligene mener vi vil være et godt tilbud for våre studenter. St. Hanshaugen studentby er fullfinansiert. Når disse boligene står ferdig har vi nådd en dekningsgrad i Oslo på 8,8%. Antall ansatte: 15 Husverter: 10 Antall studentboliger: Antall studentboliger som bygges: 269 Dekningsgrad Oslo: 6,8% Dekningsgrad Akershus: 9,5% Omsetning: 51,8 mill. kr * Resultat: 3,2 mill. kr * Gjennomsnittlig utleiegrad, Oslo: 95,2% Gjennomsnittlig utleiegrad, Akershus: 70,1% * I beløpene er innarbeidet en driftsinntekt på 2,7 mill. kr som egenkapitalføring av statstilskudd fra langsiktig gjeld OAS spisesteder OAS spisesteder vil fortsatt arbeide for å holde prisene lave. Vi holder også økt bevissthet rundt pris- og produktutvikling. Vi vil intensivere samarbeidet med våre leverandører og de øvrige samskipnadene. 5

7 Etter et veldig godt år i 2003 kom hverdagen i Etter flere år uten å øke prisene merkbart ser vi at dette slår ut på varekostnaden for Organisasjon 2004 har vært et år med målrettet arbeid for å endre spisestedenes organisering. Vårt mål har vært å finne en organisasjonsform som i større grad skal tydeliggjøre ansvar og arbeidsoppgaver i avdelingen. Samtidig som kunden skal settes i fokus. Vi håper også at dette skal skape økt jobberikelse og motivasjon for alle medarbeidere gjennom bredere deltakelse og større mulighet for påvirkning av egen arbeidsdag. Slik ønsker vi at hver medarbeider sammen med sin leder skal lære mer om hver enkelts behov for meningsfullt innhold i jobben. Drift I løpet av de siste fire årene har OAS spisesteder økt omsetningen blant annet gjennom økt kvalitet på mat og bedre utvalg. Den såkalte «Fedon-effekten» merkes også i form av økt salg av varm mat og at brødsalget har stagnert noe. Antall ansatte: 35 Antall spisesteder (enheter): 12 Omsetning: 27,9 mill. kr Resultat: -0,4 mill. kr Varekostnad: 41,8% Personalkostnad: 46,8% Velferdsavdelingen Velferdsavdelingen består av psykolog- og rådgivningstjenesten, studentbarnehagene og studentservice med helsefond, legerefusjon og treningstilbud. Studentservice Helsefond Helsefondet gir støtte til ulike behandlinger rekvirert fra lege. En student kan få inntil kr 3000 i støtte per år og inntil 50% av sine utgifter dekket. Det har vært utbetalt støtte til ekstraordinær tannbehandling, fysioterapi, psykologbehandling og kiropraktorbehandling Utvikling Antall innvilgede søknader % Samlet utbetaling % Legerefusjon Ved hjelp av denne ordningen får studenter refundert de egenandeler (utover kr 200,- og opp til frikortgrensen) som de betaler i løpet av studieåret. 6

8 Utvikling Antall innvilgede søknader ,5% Samlet utbetaling % Hytter OAS har to hytter på Hafjell, Lillehammer samt en hytte på Mylla, Hadeland. Bruken av OAS hyttetilbud har økt fra 166 utleiedøgn i 2003 til 194 utleiedøgn i Vi formidler også leie av overnattingsplasser gjennom Oslostudentenes Idrettsforening. Treningstilbud Tabellen under viser summen av subsidierte treningskort totalt i antall studenter (vår + høst) Utvikling Universitetsidretten ,3% Friskis & Svettis SATS (til 1/3.04) Sagt opp Støtte i Akershus 77 Start av tilbud Totalt ,3% Studentbarnehagene OAS studentbarnehager består av følgende enheter: Antall barn Lille Bislet studentbarnehage 52 Bisletbekken studentbarnehage 27 Kjeller studentbarnehage 16 Torshov studentbarnehage 8 Grefsen studentbarnehage 12 Totalt 115 Det var 90 barn på venteliste ved semesterstart. Foreldrebetaling Kr for plass i ordinær barnehage Kr for plass i familiebarnehage 7

9 Psykolog- og rådgivningstjenesten Psykolog- og rådgivningstjenesten merker et stigende behov for sitt tilbud. Dette kommer tilsyne ved at vi i flere perioder enn tidligere har ventelister for tjenesten, og ved at brukerne må vente lengre enn tidligere for å få time. Det kan være nærliggende å anta to ulike årsaker til dette: Tjenesten er blitt stadig mer kjent, slik at antall studenter som er mulige brukere øker fra år til år. Kvalitetsreformen og målsettingen om å gjenreise heltidsstudenten har øket presset på studentene. Vi har i de senere årene arbeidet med å utvikle og tilby ulike kurs for studentene (ta-ordet, stressmestring etc). Både vi og brukerne mener at dette er et viktig supplement til den individuelle samtalen. Nedgangen fra 2003 til 2004 på dette området, skyldes en personalavgang midt i året for en ressursperson som arbeidet mye med dette tilbudet. Vi er i 2005 opptatt av å øke dette tilbudet igjen Antall studenter som fikk individuell konsultasjon Antall studenter som gikk på kurs

10 Markedsføring og kommunikasjon Vårt mål er å få en best mulig overordnet kommunikasjon eksternt og internt. Våre fremste kommunikasjonskanaler er OAS nettsider, OAS presentasjonsbrosjyre, besøk ved høgskolene samt internavisen OAS ark. Foruten å videreføre planlagte oppgaver, ble året bl.a. preget av arbeidet med nye tilknyttede høgskoler, OAS 15. års jubileum samt forberedelser til en stor studentundersøkelse vedrørende kunnskap/kjennskap og tilfredshet i Antall ansatte: 2 Besøk på OAS nettsider 2004: Besøk på OAS nettsider 2003: Utvikling i %: 142% Utgivelser OAS ark : 5 Penelope Bokhandel AS Året har vært preget av stadig tilspissende konkurranse på fagbokmarkedet. Penelope Bokhandel har utsalg ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus, og vil fortsette å arbeide aktivt for å bli en best mulig leverandør av faglitteratur til studenter og ansatte ved våre tilknyttede høgskoler. Dagens bokbransjeavtale utløper 01. mai 2005, og det knyttes stor usikkerhet til hvordan de endelige rammebetingelser for bokbransjen vil bli etter denne dato. Et mulig scenario er bortfall av fastprissystemet for fagbøker. Fleksibilitet i forbindelse med planlegging og tilpasning til nye rammebetingelser vil derfor prege driften i Det forventes at selskapet er godt rustet til å møte disse utfordringene. Omsetning 2004: Resultat før skatt 2004: kr (2003: kr) kr 9

11 Urban Boligutleie AS Urban Boligutleie AS ble stiftet og er et selskap med formål å bidra til velferdsgoder for høgskolestudenter i Oslo og Akershus ved en forretningsmessig utnyttelse av arealer og eiendommer som selskapet eier. Selskapet eier og forvalter to boligeiendommer i Oslo; Åkebergvn. 26 og Holstsgt. 11. På provisjonsbasis leier selskapet dessuten ut OAS sine parkeringsplasser i Haslevn. 9 og leiligheter i Kingos gt. 16, 18 og 20. Omsetning 2004: Resultat før skatt: kr (2003: kr) kr 10

12 OAS: Styrets beretning Virksomhetens art Studentsamskipnadene i Norge er spesielle organisasjoner som er etablert ved lovgivning for å gi studentene gode velferdstilbud under studietiden. Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS), som ble stiftet 7. februar 1989, er samskipnaden for høgskolene i Oslo og Akershus. OAS OAS' visjon sier: «Vårt velferdstilbud skal høyne livskvaliteten i studietiden og gi studentene gode forutsetninger for å gjennomføre studiene.» OAS konsernet omfatter i tillegg til morselskapet Penelope Bokhandel AS, Urban Boligutleie AS og Oasen Spiserier AS. OAS har forretningskontor I Oslo. Styret i OAS besto pr av Styreleder Hilde Marie Vik, studentrepresentant NITH Nestleder Marius Brunes, studentrepresentant Høgskolen i Oslo Styremedlem Pia Wirum, studentrepresentant Høgskolen i Oslo Styremedlem Stein Rune Ø. Halleraker, studentrepresentant Politihøgskolen Styremedlem Eirik Veseth, studentrepresentant Høgskolen i Akershus Styremedlem Anne Marit Fahre, Høgskolen i Akershus, sentraladministrasjonen Styremedlem Tove Bull-Njaa, Høgskolen i Oslo, sentraladministrasjonen Styremedlem Egon Palmgren, ansattes representant Styremedlem Bjørg Winger, ansattes representant Styremedlem Carl-Otto Gjævert, ansattes representant. Hilde Marie Vik Marius Brunes Pia Wirum Eirik Veseth Stein Rune Ø. Halleraker Anne Marit Fahre Tove Bull-Njaa Egon Palmgren Bjørg Winger Carl-Otto Gjævert 11

13 OAS Studenter OAS fikk i 2004 semesteravgift for gjennomsnittlig studenter. Semesteravgiften utgjorde kr 330,- både i vår- og høstsemesteret. Administrasjon OAS hadde i 2004 i gjennomsnitt 105 ansatte. Pr besto ledelsen av: Direktør John Hvidsten Ass. direktør Kari Rosenstrøm Avdelingssjef OAS spisesteder Guri Skansen Bolig- og eiendomssjef Frode Sagedal Markeds- og kommunikasjonssjef Jane Sofie Svendsbø Velferdssjef Torild Olufsen Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2004 er satt opp under denne forutsetning. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet vurderes å være godt. Det er ikke registrert ulykker eller skader av vesentlig karakter. Sykefraværet i bedriften utgjorde i ,8 %. Arbeidsmiljøutvalget besto pr av: Fra de ansatte: Jorid Haavardsholm (hovedverneombud og leder), Per Rune Larsson, Lene Dons Samset Sunniva Harmens, Jan Erik Johansen og John Riley. Fra ledelsen: John Hvidsten, Grethe Røsok og Torild Olufsen Likestilling Selskapet hadde 107 fast ansatte pr , 75 kvinner og 32 menn. Kvinnene representerte 71,1 årsverk, mens mennene representerte 31,5 årsverk. Kjønnskjevheten i OAS viser seg spesielt innen områdene barnehager, psykolog- og rådgivningstjenesten og spisesteder. Når det gjelder spisesteder og barnehager, har det historisk sett vist seg vanskelig å få mannlige søkere. Vi har forsøkt å kompensere for dette ved systematisk å ta inn mannlige sivilarbeidere i barnehagene. OAS prøver dessuten å påvirke kjønnskjevheten gjennom rekrutteringsprosessen for nye stillinger. I ledergruppen er det 2 menn og 4 kvinner. 12

14 OAS har i sin personalpolitikk nedfelt at kvinner og menn skal behandles likt og gis samme muligheter til karriereutvikling og at det bør bestrebes at begge kjønn skal være representert på det enkelte arbeidssted. Målsettingen er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige stillinger, ansvarsområder og relevant erfaring. Styret bestod i 2004 av 6 kvinner og 4 menn, med kvinnelig styreleder. I januar ble det valgt nytt styre med 5 kvinner og 5 menn, fremdeles med kvinnelig styreleder. Styret mener likestillingen for selskapet som helhet er tilfredsstillende. OAS Ytre miljø OAS driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Konsernets framtidige utvikling Etter styrets oppfatning gir de fremlagte resultatregnskaper og balanser med tilhørende noter og kontantstrømoppstillinger en fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved årsskiftet. St.Hanshaugen studentby er under bygging, med planlagt ferdigstillelse dels årsskiftet 2005/ 2006 og dels sommeren Til sammen vil det bli bygget 296,5 HE, eller 269 boliger. OAS har fått tilsagn om statstilskudd til prosjektet. Gjennomføringen av prosjektet innebærer en klar reduksjon i OAS sin risikoeksponering, som i de siste par årene har vært betydelig i forbindelse med boligprosjekter. På nyåret 2005 fikk OAS tilsagn om statstilskudd til ytterligere 70 HE. Dette vil redusere risikoeksponeringen ytterligere. Det er ikke inntrådt andre forhold etter avslutningen av regnskapet som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet og konsernet. Årsresultat og disponeringer Av årsoverskuddet i OAS, kr , foreslås kr overført til egenkapital statstilskudd og kr til annen egenkapital. Oslo, 28. april

15 OAS: Resultatregnskap OAS Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Leieinntekter Oppholdsavgift barnehage Organisasjonsmessige inntekter 2, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 5, Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i annet foretak Renteinntekter konsernselskap Annen renteinntekt Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler Rentekostnad fra selskap i samme konsern Annen rentekostnad Andre finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat Årets resultat Overføringer Overført egenkapital statstilskudd Overført til annen egenkapital Sum overføringer

16 OAS: Balanse Eiendeler Note OAS Anleggsmidler Utviklingsarbeider Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter og bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Sum varer Fordringer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Andre fordringer konsern Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

17 OAS: Balanse OAS Eiendeler Note Egenkapital Egenkapital st.tilskudd Ullevål Studenthjem Egnekapital st.tilskudd Kansleren Studenthjem Egenkapital statstilskudd Sofienberg Studenthjem Egenkapital st.tilskudd St. Hanshaugen Studentby Egenkapital st.tilskudd Hasleveien Studenthjem Egenkapital st.tilskudd Åråsen Studenthjem Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Investeringstilskudd, utsatt inntektsføring Netto pensjonsforpliktelse Vedlikeholdsfond Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Lån Husbanken Lån Norgeskreditt Lån Nordea Depositum leieboere Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldig lønn og feriepenger Kortsiktig gjeld konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 29. april 2004 I styret for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad 16

18 OAS: Noter til regnskapet 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. OAS Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som forfaller til betaling innen ett år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler gjelder utviklingsarbeider i forbindelse med studentboliger. Immaterielle eiendeler er vurdert til kostpris med fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er ført opp til pålydende. Pensjoner OAS har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, dvs. at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. OAS har også en usikret pensjonsordning i form av tariffestet førtidsordning (AFP). Pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene er aktuarberegnet og innarbeidet i regnskapet. Forpliktelsen er i balansen presentert samlet under langsiktig gjeld. Regnskapsføringen av pensjonskostnadener skjer i samsvar med regnskapsstandarden for pensjonskostnader. Pensjonskostnaden omfatter periodisert arbeidsgiveravgift. 17

19 OAS 2. Endring av regnskapsprinsipp mv. OAS har endret regnskapsprisnipp for behandling av statstilskudd til studentboliger fra og med regnskapsåret 2004 i tråd med forslag til ny standard fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). Statstilskudd til studentboliger er omklassifisert fra egenkapital til langsiktig gjeld under avsetning for forpliktelser i balansen pr med kr Egenkapitaloverføring fra langsiktig gjeld tilsvarende avskrevet andel på eiendommene er gjennomført fra samme tidspunkt med kr Resultatregnskapet for 2003 er endret ved at 1,33 % av sum statstilskudd under langsiktig gjeld er overført og innarbeidet som driftsinntekt med kr Tilsvarende er innarbeidet for 2004 med kr og vil fortsatt bli gjennomført over byggenes levetid, av hele kostprisen og i takt med avskrivningene. Sum mottatt statstilskudd til studentboliger er pr kr , hvorav kr gjenstår til utsatt inntektsføring under langsiktig gjeld - avsetning for forpliktelser. Det vil sannsynligvis bli fremmet krav om refusjon ved bruksendring eller salg. 3. Salgsinntekter Salg spisesteder i Oslo og Akershus Varer Ferdigvarer vurdert til kostpris Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum

20 6. Pensjoner Samskipnadens pensjonsordninger omfatter i alt 92 yrkesaktive og 6 pensjonister OAS Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Amortisering av utsatt forpliktelse ved plan-/estimatendring Periodisert arbeidsgiveravgift Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Årets netto pensjonsomkostning Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Sum netto pensjonsforpliktelse Betalingsavvik Netto pensjonsforpliktelse - balanseverdi Pensjoner (forts.) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 6,0 % 6,5 % Forventet G-regulering 3,5 % 3,5 % Forventet avkastning på fondsmidler 7,0 % 7,5 % Årlig lønnsregulering 3,5 % 3,5 % Årlig pensjonsregulering 2,5 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % Uttakstilbøyelighet AFP 40,0 % 40,0 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 19

21 7. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler OAS Utviklingsarbeider Driftsløsøre/inventar/utstyr Fast eiendom TOTALT Anskaffelseskost pr Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost pr Akk. avskrivninger pr Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsats (%) 20,00% 5-33 % 0-20% 0-33% Avskrivningsmetode lineær lineær lineær lineær Leie av varige driftsmidler Vedlikeholdsfond Avsetning til vedlikeholdsfond i ,75% av indeksreg. eiend.verdi Utført vedlikehold belastet vedlikeholdsfond i Vedlikeholdsfond Datterselskap Firma Forr.kontor Eier/st.andel EK Resultat 2004 Penelope Bokhandel AS Oslo 100,00% Urban Boligutleie AS Oslo 100,00% Oasen Spiserier AS Oslo 100,00% Investeringer i datterselskaper er bokført etter kostmetoden. 9. Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen Pantsikret gjeld Balanseført verdi av egne pantsatte eiendeler Balanseført verdi av heleid datterselskaps pantsatte eiendeler Garantier OAS har avgitt følgende ikke balanseførte garantier for datterselskapet Penelope Bokhandel AS Den Norske Forleggerforening OAS har også avgitt tilbakeståelseserklæring vedrørende alle sine fordringer i Penelope. 20

22 11. Mellomværende med selskap i samme konsern Foretak i samme konsern Anleggsmidler Lån til Urban Boligutleie AS Mellomregning Urban Boligutleie AS Sum konsernfordringer under anleggsmidler OAS Omløpsmidler Kundefordringer Mellomregning Penelope Bokhandel AS Opptjent aksjeutbytte Penelope Bokhandel AS Sum konsernfordringer under omløpsmidler Kortsiktig gjeld Mellomregning Penelope Bokhandel AS Sum konserngjeld under kortsiktig gjeld Egenkapital Egenkapital statstilskudd Annen egenkapital Innskutt egenkapital i h.t. årsregnskapet for Endring av regnskapsprinsipp, jf. Note 2: Overført til investeringstilskudd under avsetning for forpliktelser Egenkapital studenthjem Annen egenkapital Overført statstilskudd bygg Korreksjonsposter vedr Positivt betalingsavvik pensjoner ført mot EK Årsoverskudd utover inntektsført statstilskudd Egenkapital Antall ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret var : Ytelser til ledende personer m.v. Det er i 2004 utbetalt honorar til styret med kr Lønn og andre ytelser til administrerende direktør utgjorde kr Det er ytet lån til fordel for ansatte med kr , herunder lån til direktør med kr I 2004 er det kostnadsført følgende i honorar til revisor: Ordinær revisjon: Bistand: Sum

23 15. Bankinnskudd, kontanter o.l OAS I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk Offentlige tilskudd Organisasjonsmessige inntekter omfatter offentlige driftstilskudd for til følgende formål: Drift av barnehager for studentbarn Annen velferdsvirksomhet for studenter Sum Tilskuddene er bruttoført og mottatt uten betingede forpliktelser. 22

24 OAS: Kontantstrømoppstilling OAS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Ordinære avskrivninger Gevinst anleggsmidler Nedskrevet aksjer Avsetning til vedlikeholdsfond Egenkapitalføring betalingsavvik pensjoner m.v Endring i varelager Endring kortsiktige fordringer Endring leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle virksomheter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalt ved salg av varige driftsmidler Utbetalt ved kjøp av aksjer Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra langsiktige fordringer Utbetalt ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av statstilskudd bygg Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter i året Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

25 OAS: Revisors beretning OAS 24

26 OAS konsern: Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Leieinntekter Oppholdsavgift barnehager Organisasjonsmessige inntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 4, Ordinære avskrivninger 6, Tap på fordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat OAS konsern Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Konsernets årsresultat

27 OAS konsern: Konsernbalanse Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utviklingsarbeider Goodwill Sum immaterielle eiendeler OAS konsern Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer Andre langsiktige fordringer Sum finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer Fordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

28 OAS konsern: Konsernbalanse Egenkapital og gjeld Note Opptjent egenkapital Egenkapital statstilskudd studenthjem Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Investeringstilskudd, utsatt inntektsføring Netto pensjonsforpliktelse Vedlikeholdsfond Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Lån Husbanken Lån Norgeskreditt Lån Nordea Depositum leieboere Sum annen langsiktig gjeld OAS konsern Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Skyldig lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo, den 28. april 2005 I styret for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad 27

29 OAS konsern: Noter til konsernregnskapet 1. Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) og dets tre datterselskaper Penelope Bokhandel AS, Urban Boligutleie AS og Oasen Spiserier AS er avlagt i henhold til regnskapslovens bestemmelser, norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Kontinuitets- og oppkjøpsmetoden er anvendt ved konsolidering av datterselskapene. Internt salg og kjøp, andre interne overførsler og belastninger, interne fordringer samt internt aksjeeie er for øvrig eliminert. OAS konsern Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som forfaller til betaling innen ett år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler gjelder utviklingsarbeider i forbindelse med studentboliger og goodwill i forbindelse med oppkjøp av aksjer i datterselskap. Immaterielle eiendeler er vurdert til kostpris etter fradrag for avskrivninger, beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er ført opp til pålydende. Pensjoner Konsernet har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, dvs. at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. Konsernet har også en usikret pensjonsordning i form av tariffestet førtidsordning (AFP). Pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene er aktuarberegnet og innarbeidet i regnskapet. Forpliktelsen er i balansen presentert samlet under langsiktig gjeld. Regnskapsføringen av pen- 28

30 sjons kostnadener skjer i samsvar med regnskapsstandarden for pensjonskostnader. Pensjonskostnaden omfatter periodisert arbeidsgiveravgift. 2. Endring av regnskapsprinsipp OAS har endret regnskapsprinsipp for behandling av statstilskudd til studentboliger fra og med regnskapsåret 2004, i tråd med forslag til ny standard fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). Statstilskudd til studentboliger er omklassifisert fra egenkapital til langsiktig gjeld under avsetning for forpliktelser i balansen pr med kr Egenkapitaloverføring fra langsiktig gjeld tilsvarende avskrevet andel på eiendommene er gjennomført fra samme tidspunkt med kr Resultatregnskapet for 2003 er endret ved at 1,33 % av sum statstilskudd under langsiktig gjeld er overført og innarbeidet som driftsinntekt med kr Tilsvarende er innarbeidet for 2004 med kr og vil fortsatt bli gjennomført over byggenes levetid, av hele kostprisen og i takt med avskrivningene. Sum mottatt statstilskudd til studentboliger er pr kr , hvorav kr gjenstår til utsatt inntektsføring under langsiktig gjeld - avsetning for forpliktelser. Det vil sannsynligvis bli fremmet krav om refusjon ved bruksendring eller salg. OAS konsern 2. Salgsinntekter Kantinesalg i Oslo og Akershus Salg av studiemateriell i Oslo og Akershus Sum salgsinntekter Varer Ferdigvarer vurdert til laveste verdi av kost- og salgspris Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum

31 5. Pensjoner Konsernets pensjonsordninger omfatter i alt 92 yrkesaktive og 6 pensjonister Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Amortisering av utsatt forpliktelse ved plan-/estimatendring Periodisert arbeidsgiveravgift Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Årets netto pensjonsomkostning OAS konsern Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Sum netto pensjonsforpliktelse - sikret Betalingsavvik Netto pensjonsforpliktelse - balanseverdi Pensjonsforpliktelser (forts.) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 6,0 % 6,5 % Forventet G-regulering 3,5 % 3,5 % Forventet avkastning på fondsmidler 7,0 % 7,5 % Årlig lønnsregulering 3,5 % 3,5 % Årlig pensjonsregulering 2,5 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % Uttakstilbøyelighet AFP 40,0 % 40,0 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 6. Immaterielle eiendeler Utviklingsarbeider Goodwill TOTALT Anskaffelseskost pr Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost pr Akk. Avskrivninger pr Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningssats (%) 20% 20% 20% Avskrivningsmetode lineær lineær 30

32 7. Varige driftsmidler Driftsløsøre/inventar/utstyr Fast eiendom TOTALT Anskaffelseskost pr Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost pr Akk. avskrivninger pr Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsats (%) 5-33 % 0-20 % 0-33 % Avskrivningsmetode lineær lineær Fast eiendom TOTALT Leie av varige driftsmidler (husleie) Vedlikeholdsfond Avsetning til vedlikeholdsfond i ,67/0,75% av ind.reg verdi bygg Utført vedlikehold belastet vedlikeholdsfond i Vedlikeholdsfond OAS konsern 8. Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen Pantsikret gjeld Balanseført verdi av pantsatte eiendeler Garantier Konsernet har avgitt følgende garantier som ikke er balanseført: Den Norske Forleggerforening Sum garantier

33 10. Egenkapital Innskutt egenkapital Innskutt egenkapital i henhold til årsregnskapet for Endring av regnskapsprinsipp, jf. note 2: Overført til investeringstilskudd under avsetning for forpliktelser Egenkapital statstilskudd studenthjem i h.t. årsregnskapet for Annen egenkapital Positivt betalingsavvik pensjoner ført mot EK Korreksjonsposter vedr OAS konsern Elimineringsavvik vedr. aktiverte konsernrenter i Årsoverskudd konsern Egenkapital Antall ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret var : 111,5 12. Ytelser til ledende personer m.v. Det er i 2004 utbetalt styrehonorarer med kr Lønn og andre ytelser til administrerende direktør utgjorde kr Det er ytet lån til fordel for ansatte med kr , herunder lån til direktør med kr I 2004 er det kostnadsført følgende i honorar til revisor: Ordinær revisjon: Bistand: Sum Bankinnskudd, kontanter o.l I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk Offentlige tilskudd Organisasjonsmessige inntekter omfatter offentlige driftstilskudd til følgende formål: Drift av barnehager for studentbarn Annen velferdsvirksomhet for studenter Sum Tilskuddene er bruttoført og mottatt uten betingede forpliktelser. 32

34 OAS konsern: Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Ordinære avskrivninger Gevinst anleggsmidler Nedskrevet aksjer Avsetning til vedlikeholdsfond Egenkapitalføring betalingsavvik pensjoner m.v Endring i varelager Endring kortsiktige fordringer Endring leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle virksomheter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalt ved salg av varige driftsmidler Utbetalt ved kjøp av aksjer Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter OAS konsern Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra langsiktige fordringer Utbetalt ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av statstilskudd bygg Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter i året Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

35 Penelope Bokhandel AS: Styrets beretning 1. Virksomhetens art Penelope Bokhandel AS driver bokhandel i tilknytning til høgskolemiljøene i Oslo og Akershus. Selskapet har forretningskontor i Oslo. I vedtektene heter det: «Selskapets formål er å drive bokhandel på steder med geografisk tilknytning til høgskolemiljøene i Oslo og Akershus. Selskapet skal selge fagbøker, studiemateriell og rekvisita, samt andre aktuelle produkter. Virksomheten kan omfatte forlagsvirksomhet.» Styret besto pr av følgende personer: John Hvidsten, styreleder Kari Rosenstrøm, nestleder Rita Halvorsen, studentrepresentant Mari Johansen, studentrepresentant Hilde Marie Vik, studentrepresentant Tor Håkon Blom, ansattes representant Penelope Bokhandel AS 2. Styrets arbeid Styret har gjennom året avholdt 5 styremøter og arbeidet for å videreutvikle driften av bokhandelen. Det er: Vurdert selvstendig medlemskap i SSAF for bokhandelen Foretatt bemanningsøkning i Oslo i tråd med økende behov. Foretatt ombemanning på Kjeller Levert tilbud til NKS om etablering av bokhandel i forbindelse med deres relokalisering til sentrum. Vurdert ekspansjonsmuligheter i nærområdet til HiO. 3. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2004 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret mener at denne forutsetningen er tilstede. 4. Arbeidsmiljø Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt. Det er ikke registrert ulykker eller skader. Sykefraværet i bedriften var 29 dager (2%) i Likestilling Selskapet har 6 heltidsansatte, fire kvinner og to menn, hvorav daglig leder er kvinne. Målsettingen er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige stilling og ansvarsområder, og relevant erfaring. Styret besto i 2004 av to menn og fire kvinner, med en mann som styreleder. Styret mener likestillingen er tilfredsstillende og at det ikke er nødvendig med tiltak for å forbeder situasjonen. 34

36 6. Ytre miljø Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. 7. Selskapets fremtidige utvikling Dagens bransjeavtale utløper 01. mai 2005, og det knyttes stor usikkerhet til hvordan de endelige rammebetingelser for bokbransjen vil bli etter denne dato. Et mulig scenario er bortfall av fastprissystemet for fagbøker. Fleksibilitet i forbindelse med planlegging og tilpasning til nye rammebetingelser vil derfor prege driften i Det forventes at selskapet er godt rustet til å møte disse utfordringene. Selskapet vil fortsette arbeidet for å bli en best mulig leverandør av faglitteratur til studenter og ansatte ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus, og har videre vekst som mål også i Spesielt ønsker man å etablere en filial i Pilestredet 35 i forbindelse med flyttingen av avdelingene ØKS og IU ved Høgskolen i Oslo. 7. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at årets overskudd, kr ,- disponeres slik : Utbytte kr ,- Annen egenkapital kr ,- 8. Fri egenkapital Selskapet har tilfredsstillende egenkapital til fortsatt drift. Oslo, Penelope Bokhandel AS 35

37 Penelope Bokhandel AS: Resultatregnskap Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 3, Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter Rentekostnad fra selskap i samme konsern Rentekostnader Andre finanskostnader Resultat av finansposter Penelope Bokhandel AS Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat Overføringer Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

38 Penelope Bokhandel AS: Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.l Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer Andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Penelope Bokhandel AS 37

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer