ÅRSMELDING Her alt e mulig - uansett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2005. Her alt e mulig - uansett"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2005 Her alt e mulig - uansett

2 FYLKESTING v/fylkesordfører Erik Bartnes 35 representanter AP: 12 SP: 8 SV: 5 H: 3 FrP: 3 Krf: 2 V: 2 Fylkesrådet REVISJON Alf Daniel Moen Pål Sverre Fikse Pedersen, leder i Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd, overleverer kravene fra ungdomskonferansen 2005 til fylkesordfører Erik Bartnes. NTE Fylkesråd Einar Strøm Fylkesråd Trude Marian Nøst Fylkesråd Susanne Bratli Administrasjonssjef Organisasjonen Årsmelding 2005 Utgitt av Nord-Trøndelag fylkeskommune Opplag: 1500 eks. Egge v.g.skole Grong v.g.skole Inderøy v.g.skole Leksvik v.g.skole Levanger v.g.skole Audun Østerås med administrasjonsteam Ole Marit Inge Tronstad Schønberg Fornes Ass.adm.sjef Fylkesutd.sjef Fylkesutvikl.sjef Roger Rein Info.sjef Ragnhild Kvalø Fylkeskultursjef Administrasjonsavd. Politisk sekretariat Regional utvikling NT Teater Layout og produksjon: Vestvik Reklame As Fotos: Info NTFK Trykk: HBO Meråker v.g.skole Mære v.g.skole Steinkjer v.g.skole Kulturavdelinga Musikk i NT Olav Duun v.g.skole Verdal v.g.skole Videregående opplæring Fylkesgalleriet i NT Ole Vig v.g.skole Ytre Namdal v.g.skole Tannhelsetjenesten Fylkesbibl. i NT 2 ÅRSMELDING 2005

3 Innhold Pågangsmotets år Dette har fylkestinget ansvaret for Noen høydepunkter fra 2005 Historien om visjonen Forventninger Årsmelding Regnskap Stedsutviklng Fylkestinget Fylkesrådet i Nord-Trøndelag består av (fra venstre) Trude Nøst, Alf Daniel Moen, Susanne Bratli og Einar Strøm. ÅRSMELDING

4 Pågangsmotets år Alf Daniel Moen (56) Fylkesrådsleder Samboer, 2 voksne barn, 2 barnebarn Kommer fra Hegra i Stjørdal Fylkesrådsleder Ett nytt år til ende har gått inn i historien. Pågangsmotets år i Nord-Trøndelag, som vi i fylkesrådet så bramfritt valgte å proklamere ved inngangen til året. Har vi oppfylt dette ønsket? Det er min refleksjon i innledningen til denne årsmeldingen. Mitt klare inntrykk er at pågangsmotet preger den organisasjonen som fylkesrådet har ansvaret for. Medarbeidere i alle ledd står på for å utvikle Nord-Trøndelag gjennom tjenesteproduksjon og regional politikk i samspill med andre. Vi har virksomheter preget av rutine og erfaring, men med stor vilje til å stå på for å utvikle stadig bedre tjenester. Det blir ikke dårligere av at vi får gode tilbakemeldinger fra fornøyde brukere. Slike gode tilbakemeldinger gir inspirasjon til å stå på videre. Det har vi også opplevd på andre områder i Det gjør godt når aviser omtaler Nord-Trøndelag som et superfylke for ungdom, og ungdommene selv klart tilkjennegir at de bryr seg og er glad i fylket sitt. Ungdomssatsinga er brakt et langt skritt videre gjennom Avslutningen i desember, da ungdom, ordførere og fylkestingsrepresentanter brukte en dag i lag under fylkestinget, ble et av årets høydepunkter. Ungdomskonferansen i april med nesten 160 deltakere var et annet. Men jeg synes det er spesielt gledelig at kommunene har adoptert og videreført suksessen med ungdomskonferanser. Med våre gode støttespillere i Ung Kultur som samarbeidspartnere har det siste året til sammen 900 unge nordtrøndere deltatt i en lokal eller regional ungdomskonferanse. Vi skal ikke undervurdere den langsiktige effekten av en slik mobilisering av framtida i Nord-Trøndelag Visjon Nord-Trøndelag: Her alt e mulig uansett, er utviklet av nordtrøndersk ungdom og vedtatt av fylkestinget. Dette er mer enn ord på et papir. Visjonen og dens fire underpunkter er i ferd med å bli en ledestjerne for Nord-Trøndelag. Det angir en klar retning om hvor vi bør gå når vi skal bygge det Nord-Trøndelag som dagens unge skal arve fra oss. Dette ligger til grunn for vårt arbeid i å videreutvikle den videregående skolen i Nord-Trøndelag som den beste i landet. At elever, personal og besøkende opplever våre skolebygg som effektive kvalitetsbygg, tilpasset nye og endrete pedagogiske undervisningsformer, er ett av virkemidlene for å nå dette mål. Det var grunnlaget da fylkestinget i juni behandlet utviklings- og investeringsbehov for de videregående skolene, og la ambisjonen for fylkesrådets videre arbeid med den saken. En sak som også har preget 2005 er NTE-saken etter at fylkestinget ba kommunene fortsette eierskapet av NTE på vegne av innbyggerne i Nord- Trøndelag. Saken har vært komplisert, både politisk og juridisk. Den inneholder motstridende interesser, noe som kommer til uttrykk i kommunenes behandling. Mitt utgangspunkt er at vi må komme i mål og få avklart framtidas eierskap for NTE på en slik måte at det nordtrønderske samfunnet til evig tid kan høste av de verdier som e- verket representerer. Det er regiondebatten som har utløst diskusjonen om NTEs framtidige eierskap. Det er lite som tyder på at vi i Nord-Trøndelag hadde holdt oss med en slik debatt om ikke andre hadde kommet med utfordringa. Men debatten om forvaltningsreformen, som den nå kalles, har kommet oss nærmere inn på livet i løpet av Det er liten grunn til å tro at dette går over når flertallsregjeringa er så tydelig på at dette skal gjennomføres fra I dette spørsmålet trengs det pågangsmot og handlekraft på Nord-Trøndelags vegne. Skal regionaliseringsreformen bli vår, må vi sette oss i førersetet. Arbeidsplasser skal sikres, kompetansen skal tas vare på. Vi skal bruke den kraft og fremtidstro som ligger i nordtrøndersk ungdom. På den måten kan vi møte endringene i forvaltningen på en offensiv måte. Alf Daniel Moen, leder i fylkesrådet 4 ÅRSMELDING 2005

5 ÅRSMELDING

6 Dette har fylkestinget ansvaret for Hva går pengene til 29,5% 6,4% 6,5% 4,5% 0,3% Utdanning Helse og sosial Regional utvikling Administrasjon/politikk Kultur Kontroll og tilsyn 3,9% 19 virksomheter 1675 ansatte 1421 årsverk Omsetning 2005: 1598 mill. kroner Adresse: Fylkets Hus 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: 16,4% Hvor kommer pengene fra 8% 52,8% 44,4% 27,3% Skatt på inntekt og formue Statlig rammeføring Andre driftsinntekter Finansinntekter Salgs- og leieinntekter VIDEREGÅENDE SKOLER Egge videregående skole 315 elever, 81 ansatte Omsetning 2005: 47,7 mill. kroner Ledelse: Rektor Asbjørn Dahlum Adresse: Kvamslia 1, 7715 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: Grong videregående skole 309 elever, 69 ansatte Omsetning 2005: 33,1 mill.kroner Ledelse: Rektor Torbjørn Østerås Adresse: 7870 Grong Telefon: Telefaks: E-post: Inderøy videregående skole 285 elever, 66 ansatte Ledelse: Rektor Aase Bergene Omsetning 2005: 32,0 mill. kroner Adresse: 7670 Inderøy Telefon: Telefaks: E-post: Leksvik videregående skole 164 elever, 40 ansatte Omsetning 2005: 19,9 mill. kroner Ledelse: Rektor (fung) Inge Ramberg Adresse: 7120 Leksvik Telefon: Telefaks: E-post: Levanger videregående skole 782 elever, 212 ansatte Omsetning 2005: 110,0 mill.kroner Ledelse: Rektor Lucie Kjelvik Adresse: Kirkegata 1, 7600 Levanger Telefon: Telefaks: E-post: Meråker videregående skole 195 elever, 38 ansatte Omsetning 2005: 21,7 mill. kroner Ledelse: Rektor Kjell Lundemo Adresse: 7530 Meråker Telefon: Telefaks: E-post: Mære Landbruksskole 142 elever, 65 ansatte Omsetning 2005: 39,8 mill. kroner Ledelse: Rektor Kristoffer Forfang Adresse: 7710 Sparbu Telefon: Telefaks: E-post: Olav Duun videregående skole 914 elever, 212 ansatte Omsetning 2005: 111,2 mill. kroner Ledelse: Rektor Joar Grande Adresse: Yrkesveien 3, Høknes, 7800 Namsos Telefon: Telefaks: E-post: Ole Vig videregående skole 947 elever, 220 ansatte Omsetning 2005: 112,3 mill. kroner Ledelse: Rektor Anders Hov Adresse: Yrkesveien 25, 7500 Stjørdal Telefon: Telefaks: E-post: Steinkjer videregående skole 793 elever, 157 ansatte Omsetning 2005: 84,9 mill. kroner Ledelse: Rektor Eva Midsem Olsen Adresse: Ogndalsvn. 64, 7716 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: Verdal videregående skole 533 elever, 131 ansatte Omsetning 2005: 64,2 mill. kroner Ledelse: Rektor Ragnhild Saxebøl Nordset Adresse: 7650 Verdal Telefon: Telefaks: E-post: Ytre Namdal videregående skole 330 elever, 84 ansatte Omsetning 2005: 51,4 mill. kroner Ledelse: Rektor Asbjørn Lundeberg Adresse: Hansvikveien 7900 Rørvik Telefon: Telefaks: E-post: KULTURAVDELINGA 11 ansatte Omsetning 2005: 73,4 mill. kroner Ledelse: Fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT) 14 ansatte Omsetning 2005: 9,2 mill. kroner Ledelse: Fylkesmusikksjef Anders Skaugen Adresse: Inderøy kulturhus, 7670 INDERØY Telefon: Telefaks: E-post: NORD-TRØNDELAG FYLKESGALLERI 2 ansatte Omsetning 2005: 1,9 mill. kroner Ledelse: Gallerileder Asbjørn Hagerup Adresse: Kulturhuset i Namsos, 7800 Namsos Telefon: Telefaks: E-post: 6 ÅRSMELDING 2005

7 NORD-TRØNDELAG FYLKESBIBLIOTEK 12 ansatte Omsetning 2005: 9,0 mill. kroner Ledelse: Fylkesbiblioteksjef Kristin Storvig Adresse: Dampsaga kulturhus, 7735 STEINKJER Telefon: Telefaks: E-post: NORD-TRØNDELAG TEATER 11 ansatte Omsetning 2005: 8,9 mill. kroner Ledelse: Teatersjef Anderz Døving Adresse: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, 7650 Verdal Telefon: Telefaks: E-post: REGIONAL UTVIKLINGS- AVDELING 28 ansatte Omsetning 2005: 471,3 mill. kroner Ledelse: Fylkesutviklingssjef Inge Fornes Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: ADMINISTRASJONS- AVDELING 66 ansatte Omsetning 2005: 63,1 mill. kroner Ledelse: Stabssjeff Ole Tronstad Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: POLITISK SEKRETARIAT 10 ansatte Omsetning 2005: 7,1 mill. kroner Ledelse: Informasjonssjef Roger Rein Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: TANNHELSE OG FOLKEHELSE 110 ansatte Omsetning 2005: 71,8 mill. kroner Ledelse: Fylkestannlege Kari Strand Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: (Tannklinikker i alle kommuner unntatt Mosvik) AVDELING FOR VIDERE- GÅENDE OPPLÆRING 35 ansatte Omsetning 2005: 115,7 mill. kroner Ledelse: Fylkesutdanningssjef Marit Schønberg Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: Kart: Namdal Reklame & Informasjon AS ÅRSMELDING

8 Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen, fylkestingsrepresentant Johan Fossan og fylkesmann Inger Lise Gjørv på besøk hos fiskeoppdretter SinkabergHansen i Nærøy. Verdensmester Frode Estil ble tatt imot av meråkerbygg, libygg og fylkestingsrepresentanter da han ankom Værnes. Sametinget og de fire fylkeskommunene i sørsameområdet skrev under samarbeidsavtale. Noen høydepunkter i 2005 JANUAR: Ungdomsgarantien: Etter tre måneder var 90 ungdommer registrert under ungdomsgarantien, og ordningen ble allerede betegnet som en suksess. Nord-Trøndelag er eneste fylke i landet hvor ungdom mellom 16 og 25 år har en slik garanti. Ungdom som har gått ledig i minst seks måneder skal ha rett til tilbud om arbeid eller utdanning. Pågangsmot: 2005 er pågangsmotets år i Nord- Trøndelag. Det slo fylkesrådet fast da de i dag presenterte de seks forventningene som innbyggerne i fylket skal ha til sine folkevalgte i Trønder-Avisa fulgte opp forventningene med å skrive at Nord-Trøndelag skal bli landets beste ungdomsfylke. Realfagprisen: En gruppe fra Steinkjer videregående skole, med rektor Eva Midsem i spissen, mottok realfagprisen Utdanningsminister Kristin Clemet overrakte prisen under realfagdagene i Tromsø. FEBRUAR: Årets lærling: Håvard Busklein (20) fra Levanger ble årets lærling i Nord-Trøndelag i 2004, mens Steinkjer kommune ble årets lærebedrift. Prisene ble utdelt i forbindelse med utdelingen av fag- og svennebrev i Steinkjer rådhus. I alt 571 nordtrøndere i alderen 19 til 63 år avla og besto fag- og svenneprøven i Disse var fordelt på 80 forskjellige fag. Samarbeidsavtale: Sametinget og Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner inngikk en samarbeidsavtale for å styrke sørsamisk kultur. Avtalen skal legge forholdene til rette for et varig fast samarbeid mellom partene i saker som omhandler sørsamiske problemstillinger. Konferanse: «Den gode skole i samhandling med et næringsliv i utvikling» var temaet for Stiklestadkonferansen 16. og 17. februar. Sammen om arrangementet sto fylkeskommunen, VOX, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Aker Verdal. Verdensmester: Frode Estil. Ankomsthallen på Værnes var fylt med meråkerbygg, libygg og fylkestingsrepresentanter da verdensmester Frode Estil ankom Trøndelag i går kveld. Av fylkesordfører Erik Bartnes fikk Estil blomster og en sjekk på kroner. MARS: På hurtigruta: Den marine sektoren var i fokus da Trøndelagsrådet var samlet til kombinert møte og studietur. Møtevirksomheten foregikk om bord på Hurtigruta «Finnmarken» fra Trondheim til Rørvik. Under oppholdet på land på Rørvik var det både befaringer og faglige diskusjoner. Skognæringa: Hele skognæringa i Trøndelag var representert i arbeidet med rapporten «Skognæringa i Trøndelag» som ble lagt fram for fylkestinget. Noe av det viktigste det offentlige kan gjøre for å utvikle en regional skogpolitikk er å oppgradere vegnettet i Trøndelag. Innføring av tilskudd til planting var også tiltak som ble foreslått i rapporten. APRIL: Årets markedsaktør: Namsosbedriften Arcon Prosjekt AS ble kåret til «Årets Markedsaktør 2004». Det var fylkesråd Susanne Bratli som delte ut prisen i forbindelse med Næringslivstreffet i Steinkjer. Formålet med prisen er å belønne personer, bedrifter eller organisasjoner som på en særskilt måte har blitt bedre markedsaktører, og som på en positiv måte har synliggjort mulighetene som finnes i det offentlige regelverket. Ungdomskonferansen: 149 ungdommer, politikere og arrangører var til stede under ungdomskonferansen VSJN 2005 på Jægtvolden. Resultatet ble fem nye mål som ungdommen i Nord- Trøndelag ønsker at politikere og ungdom må arbeide for. Ringvirkninger: Nord-Trøndelag E-verk legger grunnlaget for 2000 arbeidsplasser i Nord-Trøndelag. Det fylkeseide kraftselskapet bidro i 2004 samlet sett med over 400 millioner kroner til nordtrøndersamfunnet i form av skatter og avgif- 8 ÅRSMELDING 2005

9 Stor interesse for NTE og styreleder Kolbjørn Almlid under foretaksmøtet i april. Fylkesråd Trude Nøst og MOT-koordinator Tore Sandnes skrev partnerskapsavtale. Over 80 unge nordtrøndere deltok i møterunden om regionalt utviklingsprogram for ter, utbytte og rente til eieren. Det fortalte styrleder Kolbjørn Almlid i foretaksmøtet under fylkestingets samling på Mære landbruksskole. Unge meninger: Ungdommene som laget visjon for Nord-Trøndelag ble brukt til å legge premissene for nærings- og samfunnsutvikling i Nord- Trøndelag. Gjennom seks møter drøftet representanter fra kommuner, næringsliv og regionale myndigheter strategier for en best mulig samfunns- og næringsutvikling i fylket. Det spesielle var at ungdommene i fylket fikk en helt sentral plass i dette arbeidet. Norgesmestre: Anleggsgartnerne på Levanger videregående skole ble norgesmestre da NM i hagedesign ble avholdt under hagemessa på Lillestrøm. - Kjempegøy å vinne kroner. Æren går til kvartetten fra anleggsgartnerlinjen, sa faglærer Martin Bakheim. MAI: Skolestruktur: Fylkesrådet varslet at de ønsker en utredning av skolestrukturen for de videregående skoler i Steinkjer-regionen. Fylkesrådet ba også fylkestinget se nærmere på naturbrukstilbudene ved Staup og Mære. Ett av alternativene som utredes er en sammenslåing og samlokalisering av Egge og Steinkjer. Høytrykk: Store deler av næringslivet i Trøndelag opplevde en positiv markedsutvikling og ventet økt omsetning og bedre lønnsomhet i Det gikk fram av konjunkturbarometeret Arena Trøndelag. Nytt nettsted: Nettstedet trondelagsradet.no ble offisielt åpnet. På trondelagsradet.no er det mulig å sjekke framdriften for det nyskapende samarbeidet mellom Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner og Trondheim kommune. JUNI: Kommunenes NTE: Fylkestinget, som var samlet i Malm, uttrykte tilfredshet med de avklaringer som er gjort når det gjelder NTEs rolle og framtidsmuligheter. Om fylkeskommunen blir lagt ned ønsker et samlet fylkesting et offentlig eierskap i kraftselskapet som er forankret i nordtrønderske kommuner. Inkluderende: Steinkjer videregående skole ble årets IA-bedrift Det skjedde på Stiklestadkonferansen om inkluderende arbeidsliv. Skolen fikk hederbetegnelsen blant annet for at den har kommet langt i arbeidet med inkluderende arbeidsliv, og i praksis vist at de tar dette på alvor. MOT-skoler: I løpet av høsten 2005 skal alle videregående skoler i Nord-Trøndelag være MOTskoler. Det gjorde fylkesråd Trude Nøst klart da skrev under en partnerskapsavtale med MOTstiftelsen. MOT er en ideell, landsomfattende stiftelse som skal skape varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom. Trondelag.com: En felles reiselivsportal for Trøndelag skal gjøre det lettere å orientere seg om reiselivet i landsdelen. Etableringen av Trondelag.com gjør det også enklere for turistnæringen å markedsføre sine tilbud. Fikk pris: Levanger videregående skole ble hedret med «Doing it Together Award for 2004» for boka «Habari gain? Koss går det». Dette har vært et samarbeidsprosjekt med Dongobesh seconadry school i Tanzania. Boka, som forteller noe om hvordan folk lever i de landene, er skrevet og produsert i fellesskap av elevene ved de to skolene. JULI: Sommergründere: En gruppe ungdommer brukte sommerferien til å gå gründerkurs på Mære landbruksskole. Sommergründerskolen retter seg mot ungdom mellom 16 og 23 år som har lyst til å være med i et kreativt miljø, teste ut en ide eller starte en bedrift. I løpet av 14 dager utvikler de forretningsplan og lærer mer om bedriftsutvikling. ÅRSMELDING

10 Trønder-Avisa viet meningsmålingen om ungdommenes syn på fylket stor oppmerksomhet. Skuespilleren Tone Søyset Døving var en av fire unge kunstnere som fikk stipend fra fylkestinget. Kunstutstilling med Bjørn Lyng i fylkesgalleriet i september. AUGUST: Vil bevare: Ungdommen føler seg heime i fylket vårt. Ni av ti unge under 30 år vil bevare Nord- Trøndelag som eget fylke. Det viste en meningsmåling TNS Gallup gjennomførte for Trønder- Avisa. Avisa mener noe av æren skyldes nordtrønderske politikere som har drevet en bevisst identitetsbygging blant ungdommen, for å gjøre dem stolte av sin tilhørighet. Aquanor: Alle trønderske utstillere var samlet under samme paraply på Aquanor-messen i Trondheim. Den trønderske standen fungerte som et samlingspunkt både for næringsliv og fylkeskommuner/kommuner. Samhandling i praksis, mente initiativtakerne, og viste til at det var en god blanding av politikere, forvaltning, utdanning og næringsdrivende som møttes og utvekslet erfaringer med hverandre. Full skole: Som eneste skole i Nord-Trøndelag hadde Egge videregående skole ikke en eneste ledig skoleplass etter 2. gangs inntak! Rektor Asbjørn Dahlum var svært fornøyd med at i alt 305 ordinære elever var ventet til skolestart. I tillegg er det 101 studenter ved den tekniske fagskolen. SEPTEMBER: Viktig næring: Reiselivet er ikke bare ei attåtnæring, men en viktig næringsveg for fylket. Derfor må arbeidet med å legge til rette for de reiselivsbaserte næringene fortsette med uforminsket styrke, mente fylkesrådet da de evaluerte handlingsplan for reiseliv. Skolevalg: Senterpartiet fikk en oppslutning på 23,1 prosent og ble største parti under skolevalgene ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag. Sp gikk fram 13,4 prosentpoeng i forhold til skolevalgene for fire år siden. Også Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet kan notere solid framgang i forhold til skolevalgene i Lyng-prisen: Lornts Mørkved fra Høylandet fikk den første Señor Lyng-prisen. Utdelingen skjedde i forbindelse med åpning av kunstutstillingen med Leksvik-gründeren Bjørn Lyng i fylkesgalleriet i Namsos. Åpningen ble fulgt opp med en samtale med Bjørn Lyng og andre gjester i storsalen i kulturhuset. Går for vann: Fra og med skolestart 2005 ble Grong videregående skole en brusfri skole. Helse er et satsingsområde i skolens utviklingsplan. Som en konsekvens av det var både elever og ansatte enige om at det måtte bety at kantinen skulle ha andre drikkevarer enn brus. OKTOBER: Kunstnerstipend: Forfatteren Carl Frode Tiller fra Namsos var av fire unge nordtrønderske kunstnere som mottok kroner hver. De fikk Nord-Trøndelag fylkeskommunes nye kunst og kulturstipend for unge kunstnere mellom år. De andre stipendmottakerne var illustratøren Stian Dahlslett, Namsos, skuespiller Tone Søyset Døving, Levanger og musikeren Erling Skaufel fra Steinkjer. Presenterte seg: Ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag presenterte seg under den nasjonale barneog ungdomskonferanse for kommunesektoren, som ble avholdt på Stjørdal. Barne og familiedepartementet arrangerte konferansen i samarbeid med Bjugn kommune. Bredbånd: Fylkestinget vil arbeide for å gi alle nordtrøndere tilbud om bredbånd innen Det forventes at offentlige myndigheter samhandler med hverandre og med markedsaktørene for å sikre bredbånd til de som ikke nås av den markedsstyrte utviklingen. Kenyabesøk: Ole Vig videregående skole i Stjørdal hadde besøk av 5 elever og to lærer fra Joytown Secondary School i Kenya. I forbindelse med besøket hadde elever på medier og kommunikasjon laget en spennende Afrika-utstilling i skolens vestibyle, med Vennskap Nord-Sør i sentrum. 10 ÅRSMELDING 2005

11 Anne-Karin Furunes mottok kulturprisen for Pål Sverre Fikse Pedersen mottok frivilligprisen for Nybygget ved Steinkjer videregående skole ble offisielt åpnet av Trude Nøst og Alf Daniel Moen. Norgesrekord: Seks måneder og elleve dager etter at den flotte skytehallen i Meråker ble åpnet kom den første norgesrekorden. På det aller første stevnet på 15 m ble det 450 poeng på 15 m av Anne Marit Nordløkken (18) fra Budal. NOVEMBER: Nyskolen: Nybygget ved Steinkjer videregående skole ble offisielt innviet. 46 millioner kroner var prislappen for det nye sentralbygget på 2500 kvadratmeter. Nybygget betyr at skolebyggene på Guldbergaunet nå er fysisk samlokalisert, noe som anses svært viktig for den videre utviklingen av skolen. Trives best: Ingen i landet trives bedre og er mer fornøyde med fritida si enn nordtrønderen. Det viser den fylkesvis oppsummering av TNS Gallups nasjonale innbygger- og brukerundersøkelse i Undersøkelsen viser hvilke samfunnsforhold vi er mest og minst fornøyde med og sier noe om hvordan innbyggerne vurderer innholdet i en del offentlige tjenestetilbud (de ansattes serviceinnstilling, åpningstider, saksbehandlingstid mm). Ga overskudd: Rødrussen ved Ytre Namdal videregående skole ga overskuddet av russeavis-salget til fattige kvinner i Øst-Europa. Russen reiste selv med «Hvite busser» til Tyskland, Tsjekkia og Polen i fjor høst. Det var der de fikk ideen til hva de ville bruke overskuddet til. DESEMBER: Frivilligpris: Pål Sverre Fikse Pedersen fra Verdal, styreleder i Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd, den nasjonale frivilligprisen for Prisvinneren har satt ungdomspolitikk høyt på dagsordenen. Han har et glødende engasjement innen ungdomsarbeid, rusforebygging og idrett, sa kulturminister Trond Giske da han delte ut prisen. Kulturpris: Nord-Trøndelags fylkeskommunes kulturpris for 2005 ble utdelt under fylkestinget i desember. Prisen gikk til en nordtrøndersk kunstner av internasjonalt format, billedkunstneren Anne-Karin Furunes fra Stjørdal. Utstilling: Utstillingen «Her alt e mulig - uansett» ble åpnet på Domus-senteret i Verdal av ordfører Bjørn Iversen. Utstillingen, som tolker fylkets visjon i bilder og tekst, ble stående på kjøpesenteret i Verdal fram mot jul. Meningen er at den i 2006 skal vandre rundt til ulike steder i Nord-Trøndelag. Ordfører Bjørn Iversen åpnet utstillingen «Her alt e mulig uansett». ÅRSMELDING

12 Du skal være med å bestemme Du skal kunne utvikle dine talenter Det skal være kort vei fra idé til handling Sammen skaper vi den beste framtida Fotograf Janne Amalie Svit fikk fire setninger. Ut av det ble det fire bilder. Dette er den unge fotografens tolkning av visjonen som nordtrøndersk ungdom har utformet. Ung Kultur i Nord-Trøndelag fikk i oppdrag av fylkestinget å engasjere ungdom til å lage en visjon for fylket. 200 unge nordtrøndere har deltatt i dette arbeidet. Hver enkelt spilte inn egne meninger før de sammen utformet forslaget som fylkestinget har vedtatt. Visjonen ligger til grunn for prioriteringer fra våre folkevalgte. Like mye som visjonen er rettesnor i praktisk politikk, er den en ledestjerne for de som vil være med på å utvikle Nord- Trøndelag. Janne Amalie Svit har fem års fotoutdanning fra inn- og utland. Janne gjorde et bevisst valg da hun 25 år gammel flyttet tilbake og etablerte sin egen virksomhet i hjembygda Verdal. Hun synes det har vært en stor utfordring å få tolke visjonen for Nord-Trøndelag i et fotografisk uttrykk. Janne brukte åtte måneder på oppdraget. Det har vært engasjerende og veldig spesielt for meg. Jeg føler en stolthet over å ha fått gjort dette. Bildene er på et vis en baby for meg. Nå skal de ut og leve sitt eget liv. Jeg er spent på reaksjonene og håper dette kan være et bidrag til å folk til å bry seg, og at bildene bygger opp under det positive som nå skjer i Nord-Trøndelag, sier Janne Svit. Hennes bilder og setningene fra visjonen har også vært ut-gangspunktet for det kunstneriske bidraget fra fire nordtrønderske forfattere og skribenter. Som fotografen har de stått helt fritttil å gi sin helt personlige tolkning av budskapet. Forfatteren Torvald Sund fra Levanger har tatt utgangspunkt i «Sammen skaper vi den beste framtida». «Du skal utvikle dine talenter» har inspirert teksten fra Verdals-forfatteren Ingrid Storholmen. «Fanitullen på badet», som er namsos-ingen Carl Frode Tillers bidrag, har basis i «Du skal være med å bestemme». Bidraget til den yngste skribenten, 19 år gamle Ingrid Aune Nilsen fra Stjørdal, er grunnet på «Det skal være kort veg fra idé til handling». 12 ÅRSMELDING 2005

13 ÅRSMELDING

14 14 ÅRSMELDING 2005 Du skal være

15 Fanitullen på badet med å bestemme Norge, ein heilt vanleg dommedag i november, tidleg morgon: Du går ut på badet og stiller deg framfor spegelen. Du gjespar og gnir søvnen ut av auga, og så stikk du hol i kinna, trer i tråden og trekker munnvikene opp til augehøgde. Du står slik og smiler i ei lita stund, og så stikk du handa opp i ræva og riv ut ryggrada. Ho liknar ein russestav av bambus og du løftar henne over hovudet og blir ståande slik, stiv og smilande og klar til å ta fatt på dagen. Like etterpå startar musikken, han er lav til å begynne med, men aukar raskt i styrke. Du ventar litt, du rører deg ikkje. Og så, akkurat idet bassen og trommane kjem drønnande (som semitrailarar), eksploderer kroppen din i ekstatisk dans. Du knekk i to ved hoftene og lét overkroppen suse ned imot baderomsflisene, føtene dine sprutar mot golvet, du rykker overkroppen opp igjen og du piskar lufta med di eiga ryggrad. Slik fortsett du dagen igjennom. Det svake, men stadig sterkare bandsuset du hører, er lyden av utsletting. Det murrar under den desperatmuntre musikken! CARL FRODE TILLER (f.1970) kommer fra Namsos, men er bosatt i Trondheim. Debuterte i 2001 med, og ble nominert til Brageprisen for romanen, «Skråninga». Tiller er utdanna historiker og er musiker/låtskriver i bandet Kong Ler. ÅRSMELDING

16 Du skal kunne utvikle Kvar dag litt kraft I ordet kraft ei kraft utover terrenget, eit landskap med sporv spore i ordet grønt, ei eng, spring du Itj lætt `n Motlaus ta dæ! Slik at fleire enn graset skal lytte til graset, til vinden i graset til deg INGRID STORHOLMEN (f.1976) kommer fra Verdal. Hun er aktiv som litteraturkritiker og skribent, og har også vært litteraturredaktør i Morgenbladet. Storholmen debuterte som skjønnlitterær forfatter med «Krypskyttarloven» i ÅRSMELDING 2005

17 dine talenter ÅRSMELDING

18 18 ÅRSMELDING 2005 Det skal være kort vei

19 Ta fasen fatt primstaven har mange muligheter fra idé til handling Min Mor er erfaren og mener at hun har sett, hørt, opplevd, og snakket om alt. På toppen av det hun kaller livets stige, skjønner hun nok at fallhøyden er stor. Her sitter hun, sammen med andre mens de kikker ned og kommenterer fasenes ubetydelighet. Der nede utforsker andre livets primstav. En bred, liggende primstav med hakk og streker, sirlige mønster, gyldentall, 19-årig månesyklus og evigvarende kalendertid hvor det finnes merker for nattevåke, fester, vinter- og sommerdager. Her kan man gå, bytte jobb, løpe, skifte politisk retning, kjøre bil, bli kjent med seg selv for ente gang, spise mat, starte band, tråkke på en snegle, åpne gartneri, gå på rulleskøyter, gå ved siden av noen, hoppe eller ligge. Alt dette er betydelig vanskeligere i en stige. Mye av det er nesten umulig vil jeg si. Og nesten ingenting i livet skal være umulig eller vanskelig. Vi tumler rundt i alle våre faser mens mulighetene strekker ut villige hender. På toppen kjeder de seg. Det er da vel ikke noe vits i å begynne med noe nytt? Kom ned da vel! INGRID AUNE NILSEN (f. 1986). Fra Stjørdal. Har alltid vært glad i å skrive. Vant i 2004 en skrivekonkurranse som Nils Aas Kunstverksted arrangerte sammen med de videregående skolene i Nord-Trøndelag. ÅRSMELDING

20 Før du legg din første stein på plass, skal du sjå makta inn i auga og visa hatet og smerten til alle dei som aldri våga dette. Så skal du bygge ditt hus med all den kjærleik du sjølv har fått - og berre ekte kjærleik. Når du er ferdig skal du be venner og uvenner opp på taket, og sjøl skal du stå på jorda og syne rikdomen de har skapt i kvarandre. TORVALD SUND (f.1952) Bosatt i Levanger. Debuterte i 1979 med diktsamlingen «Dugnadstid» og ungdomsromanen «Haustsommar i reinfjellet». Har utgitt barnebøker, ungdomsromaner og skuespill. Tildelt Nynorsk litteraturpris 1982, Ole Vigprisen 1985, Skolebibliotekarenes litteraturpris 1987, Nynorsk barnelitteraturpris Sammen skaper vi 20 ÅRSMELDING 2005

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Kjønn Antall Gj.snitts- alder Ant kvinner 46 stk 49 år Antall menn 48 stk 47 år Sum ansatte 94 stk 48 år Sum årsverk 74,19 HMS arbeid Skolen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Innhold 1. Bakgrunn/mandat 2. Dagens organisering 2.1 Ressursbruk pr. skole 3. OT-målgruppen 4. Arbeidsoppgaver i OT 4.1 Endringer

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Levanger 01.12.03 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune 3. Tomas Iver Hallem Verdal kommune

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Ansatteoversikt Arb.sted Arb.sted Gj.snittsalde r Kjønn Antal l Årsverk 253300 0 Steinkjer vg skole 51 Menn 125 111,4 49 Kvinner 120 106,5 50 Totalt 245 217,9

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

Rock City, Namsos i regionalpolitisk perspektiv. 25.September 2013

Rock City, Namsos i regionalpolitisk perspektiv. 25.September 2013 Rock City, Namsos i regionalpolitisk perspektiv 25.September 2013 Rock City, Namsos samfunnsutvikling Ulike perspektiv: Nasjonalt/ Regional og lokal utviklingstiltak Politisk engasjement Økonomiske partnerskap

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008 Rådet for

Detaljer

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Resultater fra evalueringen i perioden 2003-2007 og refleksjoner i ettertid Roald Sand (ros@tforsk.no) Trøndelag Forskning og Utvikling Levanger og Verdal: Store

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Skolens årsmelding for 2010

Skolens årsmelding for 2010 Årsmelding 2010 Skolens årsmelding for 2010 a) Personalområdet: Ant kvinner 42 stk Antall menn 44 stk Sum ansatte 86 stk Sum årsverk 68,55 Gj.sn.alder 48 år HMS arbeid Skolen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i

1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i Prosent Næringsliv i Verdal og Levanger, holdning til kommunereformen 1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i 100% 100,0% 90% 80% 70% 66,7% 62,2% 60% 56,3% 55,6% 50% 43,8% 44,4% 51,0% 49,0%

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

REFERAT FRA FELLES MØTE MELLOM FROSTATING OG TRONDHEIM FORMANNSKAP 11.05.04 I TRONDHEIM RÅDHUS

REFERAT FRA FELLES MØTE MELLOM FROSTATING OG TRONDHEIM FORMANNSKAP 11.05.04 I TRONDHEIM RÅDHUS Levanger 20.05.04 REFERAT FRA FELLES MØTE MELLOM FROSTATING OG TRONDHEIM FORMANNSKAP 11.05.04 I TRONDHEIM RÅDHUS Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Elin Rognes Solbu Steinkjer kommune

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Sør - Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 201515340-1 3580/2016 // 8SBA 02.02.2016 Åfjord kommune - Høringssvar til Trøndelagsutredningen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016

Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016 Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016 Innhold Oppsummering:... 1 Årsmøtet... 2 1. Åpning av årsmøtet og konstituering... 2 2. Årsmelding 2015 (vedlagt)... 2 3. Årsregnskap 2015 (vedlagt)... 2 4. Valg

Detaljer

Nord-Trøndelag. v o k s e o p p b o l æ r e a r b e i d e l e v e. Namsos

Nord-Trøndelag. v o k s e o p p b o l æ r e a r b e i d e l e v e. Namsos LEKA Leka VIKNA Vikna Store Namsvatnet Rørvik Kolvereid Namsskogan RØYRVIK FLATANGER Lauvsnes Abelvær Namdalseid Seierstad Statland Bangsund NAMDALSEID NÆRØY FOSNES NAMSOS Salsvatnet Salsbruket Namsos

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

I forkant av formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling i Verdal Boligselskap AS.

I forkant av formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling i Verdal Boligselskap AS. Verdal kommune Møteprotokoll - Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.04.2013 Tid: Kl 10:15-13:20 Til stede: 9 representanter. Representanten Karl B. Hoel ble innvilget

Detaljer

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Videre arbeid med kommunereformen Ørland og Bjugn kommuner felles kommunestyresamling 2 og 3. mars 1. Bakgrunn Bjugn og Ørland kommuner har deltatt i kommunereformen

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008. 1 2 HVA

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Trond Bjørken AP Geir Tore Strand AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Trond Bjørken AP Geir Tore Strand AP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: 09:00-14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Saksfremlegg Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy IDA STUBERG ordførerkandidat Ole Anders Iversen 2. kandidat STEM SENTERPARTIET Kjære velger Senterpartiet i Mosvik og Inderøy går til valg med stor tro på at kommunen

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. Fylkestinget

SAKSDOKUMENTER. Fylkestinget SAKSDOKUMENTER Fylkestinget Dato: 24.04.2013 og 25.04.2013 Sted: Fylkestigssalen Arkivsak: 201300133 Saksliste 44/13 Interpellasjon fra representanten Randi Reese (SV) vedrørende utprøving av likestillingsstipend

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Læring av Næring. Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag

Læring av Næring. Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag Læring av Næring Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag Oppvekstprogrammet Oppvekstkommisjonen vil ha et mer forpliktende samarbeid i hele oppvekstløpet gjennom å etablere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: 1756 Hovedutvalg Folk 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.01.2016 Tid: 09:00 13:40 Til stede: 9 representanter. Pål Sverre Fikse og Trine Reitan fikk permisjon

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.08.2007 Tid: 10:00 12.50 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 10:30-14:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 10:30-14:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 10:30-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Leif Hjulstad

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Årlig rapport BOLYST. Politisk leder i Øst-Finnmark regionråd Frank Martin Ingilæ. Rådgiver Erle Larsen ved Finnmark fylkeskommune s næringsavdeling.

Årlig rapport BOLYST. Politisk leder i Øst-Finnmark regionråd Frank Martin Ingilæ. Rådgiver Erle Larsen ved Finnmark fylkeskommune s næringsavdeling. Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen Kontaktperson i fylkeskommunen: Forankring i prosjektet(flere muligheter) Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

31.10.2012. Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i juni 2012

31.10.2012. Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i juni 2012 Vedlegg 2 Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05795-8 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012 Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Representant fra Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen Randi Haldorsen, epost randi.haldorsen@bfk.no

Representant fra Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen Randi Haldorsen, epost randi.haldorsen@bfk.no Årsmelding 2014 Regionrådet for Midt-Buskerud Regionrådet i Midt-Buskerud skal arbeide for å fremme god samfunnsutvikling og effektiv oppgaveløsning på områder som er av felles interesse for kommunene

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Strategisk plan 2012-2016

Strategisk plan 2012-2016 Strategisk plan 2012-2016 Forord Å la humla suse, er også en strategi. Fylkesmannen har mange oppgaver, på svært mange områder. Vi har mange oppdrag. Alt skal gjøres, intet forsømmes. Etter hvert er mengden

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 12.FEBRUAR 2007 I STEINKJER KOMMUNE, FREDRIKKESALEN

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 12.FEBRUAR 2007 I STEINKJER KOMMUNE, FREDRIKKESALEN Levanger 12.02.07 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 12.FEBRUAR 2007 I STEINKJER KOMMUNE, FREDRIKKESALEN Til stede: 1. Robert Bjørk Verran kommune 2. Jacob Br. Almlid Verran kommune 3. Per Sverre Rannem Steinkjer

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Ledelse. i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag. Tid for ledelse

Ledelse. i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag. Tid for ledelse Ledelse i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag Tid for ledelse A - Innledning Utdanningssektoren i Nord-Trøndelag har høy bevissthet og stort fokus på ledelse. Gjennom de siste årene har vi jobbet med å

Detaljer

Årsmelding 2012 - Steinkjer vgs

Årsmelding 2012 - Steinkjer vgs Til: Arnhild Opdahl, Videregående opplæring Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/15892-8 Harald Morten 04.02.2013 Steen Årsmelding 2012 - Steinkjer vgs Årsmelding 2012 fra Steinkjer videregående

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Dato: 05. september 2007 kl.12.00 Sted: Villa Midtås, Sandefjord Saksnr: 30/07-32/07

Dato: 05. september 2007 kl.12.00 Sted: Villa Midtås, Sandefjord Saksnr: 30/07-32/07 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og folkehelse Dato: 05. september 2007 kl.12.00 Sted: Villa Midtås, Sandefjord Saksnr: 30/07-32/07 MØTELEDER Ulland, Eva K (SV) DISSE MØTTE Ulland, Eva K (SV) Gulbrandsen,

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR Dato: 07.03.2014 Sted: Frogn rådhus, Fraunar Tid: Kl. 0900-1330 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

MOT i Verdal Årsrapport 2012

MOT i Verdal Årsrapport 2012 MOT i Verdal Årsrapport 2012 MOT ÅRSRAPPORT 2012 Verdal har vært MOT- kommune fra 1.5.2002. En ny avtale ble undertegnet av rådmann og ordfører 21.11.2011. Samme dag ble også avtalen «Lokalsamfunn med

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer