ÅRSMELDING Her alt e mulig - uansett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2005. Her alt e mulig - uansett"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2005 Her alt e mulig - uansett

2 FYLKESTING v/fylkesordfører Erik Bartnes 35 representanter AP: 12 SP: 8 SV: 5 H: 3 FrP: 3 Krf: 2 V: 2 Fylkesrådet REVISJON Alf Daniel Moen Pål Sverre Fikse Pedersen, leder i Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd, overleverer kravene fra ungdomskonferansen 2005 til fylkesordfører Erik Bartnes. NTE Fylkesråd Einar Strøm Fylkesråd Trude Marian Nøst Fylkesråd Susanne Bratli Administrasjonssjef Organisasjonen Årsmelding 2005 Utgitt av Nord-Trøndelag fylkeskommune Opplag: 1500 eks. Egge v.g.skole Grong v.g.skole Inderøy v.g.skole Leksvik v.g.skole Levanger v.g.skole Audun Østerås med administrasjonsteam Ole Marit Inge Tronstad Schønberg Fornes Ass.adm.sjef Fylkesutd.sjef Fylkesutvikl.sjef Roger Rein Info.sjef Ragnhild Kvalø Fylkeskultursjef Administrasjonsavd. Politisk sekretariat Regional utvikling NT Teater Layout og produksjon: Vestvik Reklame As Fotos: Info NTFK Trykk: HBO Meråker v.g.skole Mære v.g.skole Steinkjer v.g.skole Kulturavdelinga Musikk i NT Olav Duun v.g.skole Verdal v.g.skole Videregående opplæring Fylkesgalleriet i NT Ole Vig v.g.skole Ytre Namdal v.g.skole Tannhelsetjenesten Fylkesbibl. i NT 2 ÅRSMELDING 2005

3 Innhold Pågangsmotets år Dette har fylkestinget ansvaret for Noen høydepunkter fra 2005 Historien om visjonen Forventninger Årsmelding Regnskap Stedsutviklng Fylkestinget Fylkesrådet i Nord-Trøndelag består av (fra venstre) Trude Nøst, Alf Daniel Moen, Susanne Bratli og Einar Strøm. ÅRSMELDING

4 Pågangsmotets år Alf Daniel Moen (56) Fylkesrådsleder Samboer, 2 voksne barn, 2 barnebarn Kommer fra Hegra i Stjørdal Fylkesrådsleder Ett nytt år til ende har gått inn i historien. Pågangsmotets år i Nord-Trøndelag, som vi i fylkesrådet så bramfritt valgte å proklamere ved inngangen til året. Har vi oppfylt dette ønsket? Det er min refleksjon i innledningen til denne årsmeldingen. Mitt klare inntrykk er at pågangsmotet preger den organisasjonen som fylkesrådet har ansvaret for. Medarbeidere i alle ledd står på for å utvikle Nord-Trøndelag gjennom tjenesteproduksjon og regional politikk i samspill med andre. Vi har virksomheter preget av rutine og erfaring, men med stor vilje til å stå på for å utvikle stadig bedre tjenester. Det blir ikke dårligere av at vi får gode tilbakemeldinger fra fornøyde brukere. Slike gode tilbakemeldinger gir inspirasjon til å stå på videre. Det har vi også opplevd på andre områder i Det gjør godt når aviser omtaler Nord-Trøndelag som et superfylke for ungdom, og ungdommene selv klart tilkjennegir at de bryr seg og er glad i fylket sitt. Ungdomssatsinga er brakt et langt skritt videre gjennom Avslutningen i desember, da ungdom, ordførere og fylkestingsrepresentanter brukte en dag i lag under fylkestinget, ble et av årets høydepunkter. Ungdomskonferansen i april med nesten 160 deltakere var et annet. Men jeg synes det er spesielt gledelig at kommunene har adoptert og videreført suksessen med ungdomskonferanser. Med våre gode støttespillere i Ung Kultur som samarbeidspartnere har det siste året til sammen 900 unge nordtrøndere deltatt i en lokal eller regional ungdomskonferanse. Vi skal ikke undervurdere den langsiktige effekten av en slik mobilisering av framtida i Nord-Trøndelag Visjon Nord-Trøndelag: Her alt e mulig uansett, er utviklet av nordtrøndersk ungdom og vedtatt av fylkestinget. Dette er mer enn ord på et papir. Visjonen og dens fire underpunkter er i ferd med å bli en ledestjerne for Nord-Trøndelag. Det angir en klar retning om hvor vi bør gå når vi skal bygge det Nord-Trøndelag som dagens unge skal arve fra oss. Dette ligger til grunn for vårt arbeid i å videreutvikle den videregående skolen i Nord-Trøndelag som den beste i landet. At elever, personal og besøkende opplever våre skolebygg som effektive kvalitetsbygg, tilpasset nye og endrete pedagogiske undervisningsformer, er ett av virkemidlene for å nå dette mål. Det var grunnlaget da fylkestinget i juni behandlet utviklings- og investeringsbehov for de videregående skolene, og la ambisjonen for fylkesrådets videre arbeid med den saken. En sak som også har preget 2005 er NTE-saken etter at fylkestinget ba kommunene fortsette eierskapet av NTE på vegne av innbyggerne i Nord- Trøndelag. Saken har vært komplisert, både politisk og juridisk. Den inneholder motstridende interesser, noe som kommer til uttrykk i kommunenes behandling. Mitt utgangspunkt er at vi må komme i mål og få avklart framtidas eierskap for NTE på en slik måte at det nordtrønderske samfunnet til evig tid kan høste av de verdier som e- verket representerer. Det er regiondebatten som har utløst diskusjonen om NTEs framtidige eierskap. Det er lite som tyder på at vi i Nord-Trøndelag hadde holdt oss med en slik debatt om ikke andre hadde kommet med utfordringa. Men debatten om forvaltningsreformen, som den nå kalles, har kommet oss nærmere inn på livet i løpet av Det er liten grunn til å tro at dette går over når flertallsregjeringa er så tydelig på at dette skal gjennomføres fra I dette spørsmålet trengs det pågangsmot og handlekraft på Nord-Trøndelags vegne. Skal regionaliseringsreformen bli vår, må vi sette oss i førersetet. Arbeidsplasser skal sikres, kompetansen skal tas vare på. Vi skal bruke den kraft og fremtidstro som ligger i nordtrøndersk ungdom. På den måten kan vi møte endringene i forvaltningen på en offensiv måte. Alf Daniel Moen, leder i fylkesrådet 4 ÅRSMELDING 2005

5 ÅRSMELDING

6 Dette har fylkestinget ansvaret for Hva går pengene til 29,5% 6,4% 6,5% 4,5% 0,3% Utdanning Helse og sosial Regional utvikling Administrasjon/politikk Kultur Kontroll og tilsyn 3,9% 19 virksomheter 1675 ansatte 1421 årsverk Omsetning 2005: 1598 mill. kroner Adresse: Fylkets Hus 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: 16,4% Hvor kommer pengene fra 8% 52,8% 44,4% 27,3% Skatt på inntekt og formue Statlig rammeføring Andre driftsinntekter Finansinntekter Salgs- og leieinntekter VIDEREGÅENDE SKOLER Egge videregående skole 315 elever, 81 ansatte Omsetning 2005: 47,7 mill. kroner Ledelse: Rektor Asbjørn Dahlum Adresse: Kvamslia 1, 7715 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: Grong videregående skole 309 elever, 69 ansatte Omsetning 2005: 33,1 mill.kroner Ledelse: Rektor Torbjørn Østerås Adresse: 7870 Grong Telefon: Telefaks: E-post: Inderøy videregående skole 285 elever, 66 ansatte Ledelse: Rektor Aase Bergene Omsetning 2005: 32,0 mill. kroner Adresse: 7670 Inderøy Telefon: Telefaks: E-post: Leksvik videregående skole 164 elever, 40 ansatte Omsetning 2005: 19,9 mill. kroner Ledelse: Rektor (fung) Inge Ramberg Adresse: 7120 Leksvik Telefon: Telefaks: E-post: Levanger videregående skole 782 elever, 212 ansatte Omsetning 2005: 110,0 mill.kroner Ledelse: Rektor Lucie Kjelvik Adresse: Kirkegata 1, 7600 Levanger Telefon: Telefaks: E-post: Meråker videregående skole 195 elever, 38 ansatte Omsetning 2005: 21,7 mill. kroner Ledelse: Rektor Kjell Lundemo Adresse: 7530 Meråker Telefon: Telefaks: E-post: Mære Landbruksskole 142 elever, 65 ansatte Omsetning 2005: 39,8 mill. kroner Ledelse: Rektor Kristoffer Forfang Adresse: 7710 Sparbu Telefon: Telefaks: E-post: Olav Duun videregående skole 914 elever, 212 ansatte Omsetning 2005: 111,2 mill. kroner Ledelse: Rektor Joar Grande Adresse: Yrkesveien 3, Høknes, 7800 Namsos Telefon: Telefaks: E-post: Ole Vig videregående skole 947 elever, 220 ansatte Omsetning 2005: 112,3 mill. kroner Ledelse: Rektor Anders Hov Adresse: Yrkesveien 25, 7500 Stjørdal Telefon: Telefaks: E-post: Steinkjer videregående skole 793 elever, 157 ansatte Omsetning 2005: 84,9 mill. kroner Ledelse: Rektor Eva Midsem Olsen Adresse: Ogndalsvn. 64, 7716 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: Verdal videregående skole 533 elever, 131 ansatte Omsetning 2005: 64,2 mill. kroner Ledelse: Rektor Ragnhild Saxebøl Nordset Adresse: 7650 Verdal Telefon: Telefaks: E-post: Ytre Namdal videregående skole 330 elever, 84 ansatte Omsetning 2005: 51,4 mill. kroner Ledelse: Rektor Asbjørn Lundeberg Adresse: Hansvikveien 7900 Rørvik Telefon: Telefaks: E-post: KULTURAVDELINGA 11 ansatte Omsetning 2005: 73,4 mill. kroner Ledelse: Fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT) 14 ansatte Omsetning 2005: 9,2 mill. kroner Ledelse: Fylkesmusikksjef Anders Skaugen Adresse: Inderøy kulturhus, 7670 INDERØY Telefon: Telefaks: E-post: NORD-TRØNDELAG FYLKESGALLERI 2 ansatte Omsetning 2005: 1,9 mill. kroner Ledelse: Gallerileder Asbjørn Hagerup Adresse: Kulturhuset i Namsos, 7800 Namsos Telefon: Telefaks: E-post: 6 ÅRSMELDING 2005

7 NORD-TRØNDELAG FYLKESBIBLIOTEK 12 ansatte Omsetning 2005: 9,0 mill. kroner Ledelse: Fylkesbiblioteksjef Kristin Storvig Adresse: Dampsaga kulturhus, 7735 STEINKJER Telefon: Telefaks: E-post: NORD-TRØNDELAG TEATER 11 ansatte Omsetning 2005: 8,9 mill. kroner Ledelse: Teatersjef Anderz Døving Adresse: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, 7650 Verdal Telefon: Telefaks: E-post: REGIONAL UTVIKLINGS- AVDELING 28 ansatte Omsetning 2005: 471,3 mill. kroner Ledelse: Fylkesutviklingssjef Inge Fornes Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: ADMINISTRASJONS- AVDELING 66 ansatte Omsetning 2005: 63,1 mill. kroner Ledelse: Stabssjeff Ole Tronstad Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: POLITISK SEKRETARIAT 10 ansatte Omsetning 2005: 7,1 mill. kroner Ledelse: Informasjonssjef Roger Rein Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: TANNHELSE OG FOLKEHELSE 110 ansatte Omsetning 2005: 71,8 mill. kroner Ledelse: Fylkestannlege Kari Strand Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: (Tannklinikker i alle kommuner unntatt Mosvik) AVDELING FOR VIDERE- GÅENDE OPPLÆRING 35 ansatte Omsetning 2005: 115,7 mill. kroner Ledelse: Fylkesutdanningssjef Marit Schønberg Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: Kart: Namdal Reklame & Informasjon AS ÅRSMELDING

8 Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen, fylkestingsrepresentant Johan Fossan og fylkesmann Inger Lise Gjørv på besøk hos fiskeoppdretter SinkabergHansen i Nærøy. Verdensmester Frode Estil ble tatt imot av meråkerbygg, libygg og fylkestingsrepresentanter da han ankom Værnes. Sametinget og de fire fylkeskommunene i sørsameområdet skrev under samarbeidsavtale. Noen høydepunkter i 2005 JANUAR: Ungdomsgarantien: Etter tre måneder var 90 ungdommer registrert under ungdomsgarantien, og ordningen ble allerede betegnet som en suksess. Nord-Trøndelag er eneste fylke i landet hvor ungdom mellom 16 og 25 år har en slik garanti. Ungdom som har gått ledig i minst seks måneder skal ha rett til tilbud om arbeid eller utdanning. Pågangsmot: 2005 er pågangsmotets år i Nord- Trøndelag. Det slo fylkesrådet fast da de i dag presenterte de seks forventningene som innbyggerne i fylket skal ha til sine folkevalgte i Trønder-Avisa fulgte opp forventningene med å skrive at Nord-Trøndelag skal bli landets beste ungdomsfylke. Realfagprisen: En gruppe fra Steinkjer videregående skole, med rektor Eva Midsem i spissen, mottok realfagprisen Utdanningsminister Kristin Clemet overrakte prisen under realfagdagene i Tromsø. FEBRUAR: Årets lærling: Håvard Busklein (20) fra Levanger ble årets lærling i Nord-Trøndelag i 2004, mens Steinkjer kommune ble årets lærebedrift. Prisene ble utdelt i forbindelse med utdelingen av fag- og svennebrev i Steinkjer rådhus. I alt 571 nordtrøndere i alderen 19 til 63 år avla og besto fag- og svenneprøven i Disse var fordelt på 80 forskjellige fag. Samarbeidsavtale: Sametinget og Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner inngikk en samarbeidsavtale for å styrke sørsamisk kultur. Avtalen skal legge forholdene til rette for et varig fast samarbeid mellom partene i saker som omhandler sørsamiske problemstillinger. Konferanse: «Den gode skole i samhandling med et næringsliv i utvikling» var temaet for Stiklestadkonferansen 16. og 17. februar. Sammen om arrangementet sto fylkeskommunen, VOX, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Aker Verdal. Verdensmester: Frode Estil. Ankomsthallen på Værnes var fylt med meråkerbygg, libygg og fylkestingsrepresentanter da verdensmester Frode Estil ankom Trøndelag i går kveld. Av fylkesordfører Erik Bartnes fikk Estil blomster og en sjekk på kroner. MARS: På hurtigruta: Den marine sektoren var i fokus da Trøndelagsrådet var samlet til kombinert møte og studietur. Møtevirksomheten foregikk om bord på Hurtigruta «Finnmarken» fra Trondheim til Rørvik. Under oppholdet på land på Rørvik var det både befaringer og faglige diskusjoner. Skognæringa: Hele skognæringa i Trøndelag var representert i arbeidet med rapporten «Skognæringa i Trøndelag» som ble lagt fram for fylkestinget. Noe av det viktigste det offentlige kan gjøre for å utvikle en regional skogpolitikk er å oppgradere vegnettet i Trøndelag. Innføring av tilskudd til planting var også tiltak som ble foreslått i rapporten. APRIL: Årets markedsaktør: Namsosbedriften Arcon Prosjekt AS ble kåret til «Årets Markedsaktør 2004». Det var fylkesråd Susanne Bratli som delte ut prisen i forbindelse med Næringslivstreffet i Steinkjer. Formålet med prisen er å belønne personer, bedrifter eller organisasjoner som på en særskilt måte har blitt bedre markedsaktører, og som på en positiv måte har synliggjort mulighetene som finnes i det offentlige regelverket. Ungdomskonferansen: 149 ungdommer, politikere og arrangører var til stede under ungdomskonferansen VSJN 2005 på Jægtvolden. Resultatet ble fem nye mål som ungdommen i Nord- Trøndelag ønsker at politikere og ungdom må arbeide for. Ringvirkninger: Nord-Trøndelag E-verk legger grunnlaget for 2000 arbeidsplasser i Nord-Trøndelag. Det fylkeseide kraftselskapet bidro i 2004 samlet sett med over 400 millioner kroner til nordtrøndersamfunnet i form av skatter og avgif- 8 ÅRSMELDING 2005

9 Stor interesse for NTE og styreleder Kolbjørn Almlid under foretaksmøtet i april. Fylkesråd Trude Nøst og MOT-koordinator Tore Sandnes skrev partnerskapsavtale. Over 80 unge nordtrøndere deltok i møterunden om regionalt utviklingsprogram for ter, utbytte og rente til eieren. Det fortalte styrleder Kolbjørn Almlid i foretaksmøtet under fylkestingets samling på Mære landbruksskole. Unge meninger: Ungdommene som laget visjon for Nord-Trøndelag ble brukt til å legge premissene for nærings- og samfunnsutvikling i Nord- Trøndelag. Gjennom seks møter drøftet representanter fra kommuner, næringsliv og regionale myndigheter strategier for en best mulig samfunns- og næringsutvikling i fylket. Det spesielle var at ungdommene i fylket fikk en helt sentral plass i dette arbeidet. Norgesmestre: Anleggsgartnerne på Levanger videregående skole ble norgesmestre da NM i hagedesign ble avholdt under hagemessa på Lillestrøm. - Kjempegøy å vinne kroner. Æren går til kvartetten fra anleggsgartnerlinjen, sa faglærer Martin Bakheim. MAI: Skolestruktur: Fylkesrådet varslet at de ønsker en utredning av skolestrukturen for de videregående skoler i Steinkjer-regionen. Fylkesrådet ba også fylkestinget se nærmere på naturbrukstilbudene ved Staup og Mære. Ett av alternativene som utredes er en sammenslåing og samlokalisering av Egge og Steinkjer. Høytrykk: Store deler av næringslivet i Trøndelag opplevde en positiv markedsutvikling og ventet økt omsetning og bedre lønnsomhet i Det gikk fram av konjunkturbarometeret Arena Trøndelag. Nytt nettsted: Nettstedet trondelagsradet.no ble offisielt åpnet. På trondelagsradet.no er det mulig å sjekke framdriften for det nyskapende samarbeidet mellom Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner og Trondheim kommune. JUNI: Kommunenes NTE: Fylkestinget, som var samlet i Malm, uttrykte tilfredshet med de avklaringer som er gjort når det gjelder NTEs rolle og framtidsmuligheter. Om fylkeskommunen blir lagt ned ønsker et samlet fylkesting et offentlig eierskap i kraftselskapet som er forankret i nordtrønderske kommuner. Inkluderende: Steinkjer videregående skole ble årets IA-bedrift Det skjedde på Stiklestadkonferansen om inkluderende arbeidsliv. Skolen fikk hederbetegnelsen blant annet for at den har kommet langt i arbeidet med inkluderende arbeidsliv, og i praksis vist at de tar dette på alvor. MOT-skoler: I løpet av høsten 2005 skal alle videregående skoler i Nord-Trøndelag være MOTskoler. Det gjorde fylkesråd Trude Nøst klart da skrev under en partnerskapsavtale med MOTstiftelsen. MOT er en ideell, landsomfattende stiftelse som skal skape varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom. Trondelag.com: En felles reiselivsportal for Trøndelag skal gjøre det lettere å orientere seg om reiselivet i landsdelen. Etableringen av Trondelag.com gjør det også enklere for turistnæringen å markedsføre sine tilbud. Fikk pris: Levanger videregående skole ble hedret med «Doing it Together Award for 2004» for boka «Habari gain? Koss går det». Dette har vært et samarbeidsprosjekt med Dongobesh seconadry school i Tanzania. Boka, som forteller noe om hvordan folk lever i de landene, er skrevet og produsert i fellesskap av elevene ved de to skolene. JULI: Sommergründere: En gruppe ungdommer brukte sommerferien til å gå gründerkurs på Mære landbruksskole. Sommergründerskolen retter seg mot ungdom mellom 16 og 23 år som har lyst til å være med i et kreativt miljø, teste ut en ide eller starte en bedrift. I løpet av 14 dager utvikler de forretningsplan og lærer mer om bedriftsutvikling. ÅRSMELDING

10 Trønder-Avisa viet meningsmålingen om ungdommenes syn på fylket stor oppmerksomhet. Skuespilleren Tone Søyset Døving var en av fire unge kunstnere som fikk stipend fra fylkestinget. Kunstutstilling med Bjørn Lyng i fylkesgalleriet i september. AUGUST: Vil bevare: Ungdommen føler seg heime i fylket vårt. Ni av ti unge under 30 år vil bevare Nord- Trøndelag som eget fylke. Det viste en meningsmåling TNS Gallup gjennomførte for Trønder- Avisa. Avisa mener noe av æren skyldes nordtrønderske politikere som har drevet en bevisst identitetsbygging blant ungdommen, for å gjøre dem stolte av sin tilhørighet. Aquanor: Alle trønderske utstillere var samlet under samme paraply på Aquanor-messen i Trondheim. Den trønderske standen fungerte som et samlingspunkt både for næringsliv og fylkeskommuner/kommuner. Samhandling i praksis, mente initiativtakerne, og viste til at det var en god blanding av politikere, forvaltning, utdanning og næringsdrivende som møttes og utvekslet erfaringer med hverandre. Full skole: Som eneste skole i Nord-Trøndelag hadde Egge videregående skole ikke en eneste ledig skoleplass etter 2. gangs inntak! Rektor Asbjørn Dahlum var svært fornøyd med at i alt 305 ordinære elever var ventet til skolestart. I tillegg er det 101 studenter ved den tekniske fagskolen. SEPTEMBER: Viktig næring: Reiselivet er ikke bare ei attåtnæring, men en viktig næringsveg for fylket. Derfor må arbeidet med å legge til rette for de reiselivsbaserte næringene fortsette med uforminsket styrke, mente fylkesrådet da de evaluerte handlingsplan for reiseliv. Skolevalg: Senterpartiet fikk en oppslutning på 23,1 prosent og ble største parti under skolevalgene ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag. Sp gikk fram 13,4 prosentpoeng i forhold til skolevalgene for fire år siden. Også Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet kan notere solid framgang i forhold til skolevalgene i Lyng-prisen: Lornts Mørkved fra Høylandet fikk den første Señor Lyng-prisen. Utdelingen skjedde i forbindelse med åpning av kunstutstillingen med Leksvik-gründeren Bjørn Lyng i fylkesgalleriet i Namsos. Åpningen ble fulgt opp med en samtale med Bjørn Lyng og andre gjester i storsalen i kulturhuset. Går for vann: Fra og med skolestart 2005 ble Grong videregående skole en brusfri skole. Helse er et satsingsområde i skolens utviklingsplan. Som en konsekvens av det var både elever og ansatte enige om at det måtte bety at kantinen skulle ha andre drikkevarer enn brus. OKTOBER: Kunstnerstipend: Forfatteren Carl Frode Tiller fra Namsos var av fire unge nordtrønderske kunstnere som mottok kroner hver. De fikk Nord-Trøndelag fylkeskommunes nye kunst og kulturstipend for unge kunstnere mellom år. De andre stipendmottakerne var illustratøren Stian Dahlslett, Namsos, skuespiller Tone Søyset Døving, Levanger og musikeren Erling Skaufel fra Steinkjer. Presenterte seg: Ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag presenterte seg under den nasjonale barneog ungdomskonferanse for kommunesektoren, som ble avholdt på Stjørdal. Barne og familiedepartementet arrangerte konferansen i samarbeid med Bjugn kommune. Bredbånd: Fylkestinget vil arbeide for å gi alle nordtrøndere tilbud om bredbånd innen Det forventes at offentlige myndigheter samhandler med hverandre og med markedsaktørene for å sikre bredbånd til de som ikke nås av den markedsstyrte utviklingen. Kenyabesøk: Ole Vig videregående skole i Stjørdal hadde besøk av 5 elever og to lærer fra Joytown Secondary School i Kenya. I forbindelse med besøket hadde elever på medier og kommunikasjon laget en spennende Afrika-utstilling i skolens vestibyle, med Vennskap Nord-Sør i sentrum. 10 ÅRSMELDING 2005

11 Anne-Karin Furunes mottok kulturprisen for Pål Sverre Fikse Pedersen mottok frivilligprisen for Nybygget ved Steinkjer videregående skole ble offisielt åpnet av Trude Nøst og Alf Daniel Moen. Norgesrekord: Seks måneder og elleve dager etter at den flotte skytehallen i Meråker ble åpnet kom den første norgesrekorden. På det aller første stevnet på 15 m ble det 450 poeng på 15 m av Anne Marit Nordløkken (18) fra Budal. NOVEMBER: Nyskolen: Nybygget ved Steinkjer videregående skole ble offisielt innviet. 46 millioner kroner var prislappen for det nye sentralbygget på 2500 kvadratmeter. Nybygget betyr at skolebyggene på Guldbergaunet nå er fysisk samlokalisert, noe som anses svært viktig for den videre utviklingen av skolen. Trives best: Ingen i landet trives bedre og er mer fornøyde med fritida si enn nordtrønderen. Det viser den fylkesvis oppsummering av TNS Gallups nasjonale innbygger- og brukerundersøkelse i Undersøkelsen viser hvilke samfunnsforhold vi er mest og minst fornøyde med og sier noe om hvordan innbyggerne vurderer innholdet i en del offentlige tjenestetilbud (de ansattes serviceinnstilling, åpningstider, saksbehandlingstid mm). Ga overskudd: Rødrussen ved Ytre Namdal videregående skole ga overskuddet av russeavis-salget til fattige kvinner i Øst-Europa. Russen reiste selv med «Hvite busser» til Tyskland, Tsjekkia og Polen i fjor høst. Det var der de fikk ideen til hva de ville bruke overskuddet til. DESEMBER: Frivilligpris: Pål Sverre Fikse Pedersen fra Verdal, styreleder i Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd, den nasjonale frivilligprisen for Prisvinneren har satt ungdomspolitikk høyt på dagsordenen. Han har et glødende engasjement innen ungdomsarbeid, rusforebygging og idrett, sa kulturminister Trond Giske da han delte ut prisen. Kulturpris: Nord-Trøndelags fylkeskommunes kulturpris for 2005 ble utdelt under fylkestinget i desember. Prisen gikk til en nordtrøndersk kunstner av internasjonalt format, billedkunstneren Anne-Karin Furunes fra Stjørdal. Utstilling: Utstillingen «Her alt e mulig - uansett» ble åpnet på Domus-senteret i Verdal av ordfører Bjørn Iversen. Utstillingen, som tolker fylkets visjon i bilder og tekst, ble stående på kjøpesenteret i Verdal fram mot jul. Meningen er at den i 2006 skal vandre rundt til ulike steder i Nord-Trøndelag. Ordfører Bjørn Iversen åpnet utstillingen «Her alt e mulig uansett». ÅRSMELDING

12 Du skal være med å bestemme Du skal kunne utvikle dine talenter Det skal være kort vei fra idé til handling Sammen skaper vi den beste framtida Fotograf Janne Amalie Svit fikk fire setninger. Ut av det ble det fire bilder. Dette er den unge fotografens tolkning av visjonen som nordtrøndersk ungdom har utformet. Ung Kultur i Nord-Trøndelag fikk i oppdrag av fylkestinget å engasjere ungdom til å lage en visjon for fylket. 200 unge nordtrøndere har deltatt i dette arbeidet. Hver enkelt spilte inn egne meninger før de sammen utformet forslaget som fylkestinget har vedtatt. Visjonen ligger til grunn for prioriteringer fra våre folkevalgte. Like mye som visjonen er rettesnor i praktisk politikk, er den en ledestjerne for de som vil være med på å utvikle Nord- Trøndelag. Janne Amalie Svit har fem års fotoutdanning fra inn- og utland. Janne gjorde et bevisst valg da hun 25 år gammel flyttet tilbake og etablerte sin egen virksomhet i hjembygda Verdal. Hun synes det har vært en stor utfordring å få tolke visjonen for Nord-Trøndelag i et fotografisk uttrykk. Janne brukte åtte måneder på oppdraget. Det har vært engasjerende og veldig spesielt for meg. Jeg føler en stolthet over å ha fått gjort dette. Bildene er på et vis en baby for meg. Nå skal de ut og leve sitt eget liv. Jeg er spent på reaksjonene og håper dette kan være et bidrag til å folk til å bry seg, og at bildene bygger opp under det positive som nå skjer i Nord-Trøndelag, sier Janne Svit. Hennes bilder og setningene fra visjonen har også vært ut-gangspunktet for det kunstneriske bidraget fra fire nordtrønderske forfattere og skribenter. Som fotografen har de stått helt fritttil å gi sin helt personlige tolkning av budskapet. Forfatteren Torvald Sund fra Levanger har tatt utgangspunkt i «Sammen skaper vi den beste framtida». «Du skal utvikle dine talenter» har inspirert teksten fra Verdals-forfatteren Ingrid Storholmen. «Fanitullen på badet», som er namsos-ingen Carl Frode Tillers bidrag, har basis i «Du skal være med å bestemme». Bidraget til den yngste skribenten, 19 år gamle Ingrid Aune Nilsen fra Stjørdal, er grunnet på «Det skal være kort veg fra idé til handling». 12 ÅRSMELDING 2005

13 ÅRSMELDING

14 14 ÅRSMELDING 2005 Du skal være

15 Fanitullen på badet med å bestemme Norge, ein heilt vanleg dommedag i november, tidleg morgon: Du går ut på badet og stiller deg framfor spegelen. Du gjespar og gnir søvnen ut av auga, og så stikk du hol i kinna, trer i tråden og trekker munnvikene opp til augehøgde. Du står slik og smiler i ei lita stund, og så stikk du handa opp i ræva og riv ut ryggrada. Ho liknar ein russestav av bambus og du løftar henne over hovudet og blir ståande slik, stiv og smilande og klar til å ta fatt på dagen. Like etterpå startar musikken, han er lav til å begynne med, men aukar raskt i styrke. Du ventar litt, du rører deg ikkje. Og så, akkurat idet bassen og trommane kjem drønnande (som semitrailarar), eksploderer kroppen din i ekstatisk dans. Du knekk i to ved hoftene og lét overkroppen suse ned imot baderomsflisene, føtene dine sprutar mot golvet, du rykker overkroppen opp igjen og du piskar lufta med di eiga ryggrad. Slik fortsett du dagen igjennom. Det svake, men stadig sterkare bandsuset du hører, er lyden av utsletting. Det murrar under den desperatmuntre musikken! CARL FRODE TILLER (f.1970) kommer fra Namsos, men er bosatt i Trondheim. Debuterte i 2001 med, og ble nominert til Brageprisen for romanen, «Skråninga». Tiller er utdanna historiker og er musiker/låtskriver i bandet Kong Ler. ÅRSMELDING

16 Du skal kunne utvikle Kvar dag litt kraft I ordet kraft ei kraft utover terrenget, eit landskap med sporv spore i ordet grønt, ei eng, spring du Itj lætt `n Motlaus ta dæ! Slik at fleire enn graset skal lytte til graset, til vinden i graset til deg INGRID STORHOLMEN (f.1976) kommer fra Verdal. Hun er aktiv som litteraturkritiker og skribent, og har også vært litteraturredaktør i Morgenbladet. Storholmen debuterte som skjønnlitterær forfatter med «Krypskyttarloven» i ÅRSMELDING 2005

17 dine talenter ÅRSMELDING

18 18 ÅRSMELDING 2005 Det skal være kort vei

19 Ta fasen fatt primstaven har mange muligheter fra idé til handling Min Mor er erfaren og mener at hun har sett, hørt, opplevd, og snakket om alt. På toppen av det hun kaller livets stige, skjønner hun nok at fallhøyden er stor. Her sitter hun, sammen med andre mens de kikker ned og kommenterer fasenes ubetydelighet. Der nede utforsker andre livets primstav. En bred, liggende primstav med hakk og streker, sirlige mønster, gyldentall, 19-årig månesyklus og evigvarende kalendertid hvor det finnes merker for nattevåke, fester, vinter- og sommerdager. Her kan man gå, bytte jobb, løpe, skifte politisk retning, kjøre bil, bli kjent med seg selv for ente gang, spise mat, starte band, tråkke på en snegle, åpne gartneri, gå på rulleskøyter, gå ved siden av noen, hoppe eller ligge. Alt dette er betydelig vanskeligere i en stige. Mye av det er nesten umulig vil jeg si. Og nesten ingenting i livet skal være umulig eller vanskelig. Vi tumler rundt i alle våre faser mens mulighetene strekker ut villige hender. På toppen kjeder de seg. Det er da vel ikke noe vits i å begynne med noe nytt? Kom ned da vel! INGRID AUNE NILSEN (f. 1986). Fra Stjørdal. Har alltid vært glad i å skrive. Vant i 2004 en skrivekonkurranse som Nils Aas Kunstverksted arrangerte sammen med de videregående skolene i Nord-Trøndelag. ÅRSMELDING

20 Før du legg din første stein på plass, skal du sjå makta inn i auga og visa hatet og smerten til alle dei som aldri våga dette. Så skal du bygge ditt hus med all den kjærleik du sjølv har fått - og berre ekte kjærleik. Når du er ferdig skal du be venner og uvenner opp på taket, og sjøl skal du stå på jorda og syne rikdomen de har skapt i kvarandre. TORVALD SUND (f.1952) Bosatt i Levanger. Debuterte i 1979 med diktsamlingen «Dugnadstid» og ungdomsromanen «Haustsommar i reinfjellet». Har utgitt barnebøker, ungdomsromaner og skuespill. Tildelt Nynorsk litteraturpris 1982, Ole Vigprisen 1985, Skolebibliotekarenes litteraturpris 1987, Nynorsk barnelitteraturpris Sammen skaper vi 20 ÅRSMELDING 2005

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Nord-Trøndelag Fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Kjønn Antall Gj.snitts- alder Ant kvinner 46 stk 49 år Antall menn 48 stk 47 år Sum ansatte 94 stk 48 år Sum årsverk 74,19 HMS arbeid Skolen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2008 Framtidstru Regionalt Utviklingsprogram for Nord- Trøndelag 2008 har en budsjettramme på om lag 136 millioner kroner. Foruten den fylkeskommunale virkemiddelbruken,

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

SAKSPROTOKOLL. Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 201413286 Saksbehandler Knut Aspås Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 2011-2015 17.10.2014 293/14 2 Fylkestinget

Detaljer

REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING JUNI 2008 PÅ FROSTA

REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING JUNI 2008 PÅ FROSTA REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING 16. 17. JUNI 2008 PÅ FROSTA Til stede: 1. Frank Christiansen, Verran kommune 2. Aud Gaundal, Steinkjer kommune Bare 16.06 3. Unni Storstad, Steinkjer kommune 4. Ida Stuberg,

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

Utlagt i møtet: 1. Brev datert fra Norsk Kulturskoleråd. 2. Nattvandring 2012.

Utlagt i møtet: 1. Brev datert fra Norsk Kulturskoleråd. 2. Nattvandring 2012. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.04.2012 Tid: 09:00 (møtet ble satt kl. 12:05) slutt kl. 13:30 Til stede: 9 representanter. Tor-Petter

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Saksframlegg SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret slutter seg til samarbeidsavtalen med Byer i Midt-Norge Saksfremlegg - arkivsak 05/16360

Detaljer

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy IDA STUBERG ordførerkandidat Ole Anders Iversen 2. kandidat STEM SENTERPARTIET Kjære velger Senterpartiet i Mosvik og Inderøy går til valg med stor tro på at kommunen

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Ansatteoversikt Arb.sted Arb.sted Gj.snittsalde r Kjønn Antal l Årsverk 253300 0 Steinkjer vg skole 51 Menn 125 111,4 49 Kvinner 120 106,5 50 Totalt 245 217,9

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/ Anders Bjøru

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/ Anders Bjøru Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/00879-11 Anders Bjøru 26.09.2016 Avklaringer vedrørende Oppvekstforum Nord-Trøndelag Fylkeskommunen har siden oppstarten av Oppvekstprogrammet

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

Scue 9. FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: kl Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus

Scue 9. FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: kl Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus Scue 9 FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: 14.02.2013 kl. 1600-1815 Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus Til stede: Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger Kommune Johan Petter Skogseth, Frosta Kommune Ida Stuberg,

Detaljer

Økonomisjef Jan Morten Høglo orienterte om tomtepris.

Økonomisjef Jan Morten Høglo orienterte om tomtepris. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Daåpma, Kommunehuset Dato: 13.01.2016 Tidspunkt: Fra 17:00 til 19:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine Altin Arne

Detaljer

1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i

1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i Prosent Næringsliv i Verdal og Levanger, holdning til kommunereformen 1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i 100% 100,0% 90% 80% 70% 66,7% 62,2% 60% 56,3% 55,6% 50% 43,8% 44,4% 51,0% 49,0%

Detaljer

Læring av Næring. Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag

Læring av Næring. Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag Læring av Næring Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag Oppvekstprogrammet Oppvekstkommisjonen vil ha et mer forpliktende samarbeid i hele oppvekstløpet gjennom å etablere

Detaljer

Steinkjer kommune Kontrollutvalget

Steinkjer kommune Kontrollutvalget Steinkjer kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 29.01.2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Resultater fra evalueringen i perioden 2003-2007 og refleksjoner i ettertid Roald Sand (ros@tforsk.no) Trøndelag Forskning og Utvikling Levanger og Verdal: Store

Detaljer

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Innhold 1. Bakgrunn/mandat 2. Dagens organisering 2.1 Ressursbruk pr. skole 3. OT-målgruppen 4. Arbeidsoppgaver i OT 4.1 Endringer

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Levanger 01.12.03 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune 3. Tomas Iver Hallem Verdal kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Rock City, Namsos i regionalpolitisk perspektiv. 25.September 2013

Rock City, Namsos i regionalpolitisk perspektiv. 25.September 2013 Rock City, Namsos i regionalpolitisk perspektiv 25.September 2013 Rock City, Namsos samfunnsutvikling Ulike perspektiv: Nasjonalt/ Regional og lokal utviklingstiltak Politisk engasjement Økonomiske partnerskap

Detaljer

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008 Rådet for

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Indre Namdal Regionråd 7870 GRONG

Indre Namdal Regionråd 7870 GRONG . J kayrnic Indre Namdal Regionråd 7870 GRONG r Vrnsaxucw G 1DN`JANbET. 1r.' :i

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Modum kommune MØTEPROTOKOLL

Modum kommune MØTEPROTOKOLL Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE Møtedato: 08.12.2010 kl 09.00 Møteleder: Ordfører Terje Bråthen innledet møte. Rådgiver Audun Mjøs ledet sak 17/10 Forfall: Grethe Anita Nygård,

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer

Fylkeskommunens framtid

Fylkeskommunens framtid Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Fagernes, 1. november 2017 Fylkeskommunens framtid Dagens fylkesinndeling I dag er det stort sett bare fylkeskommunene igjen som er delt inn i 19 regioner. Blir 18

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Nord-Trøndelag SV Postboks 59, 7871 Grong

Nord-Trøndelag SV Postboks 59, 7871 Grong Fra: Torgeir Strøm Sendt: 22. januar 2016 21:14 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Trøndelagsutredninga + intensjonsplan "Høringssvar" Nord-Trøndelag SV Postboks

Detaljer

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030?

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030? Innherred samkommune Videre samarbeid mellom Levanger og Verdal på bakgrunn av erfaringer fra samkommune-forsøkene, lovfesting av modellen og forventede rammebetingelser og styringssignal fra sentralt

Detaljer

Region Viken. Ny folkevalgt region?

Region Viken. Ny folkevalgt region? Region Viken Ny folkevalgt region? Avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold o Avtalen er forhandlet frem i forhandlingsutvalget mellom partene i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner

Detaljer

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Videre arbeid med kommunereformen Ørland og Bjugn kommuner felles kommunestyresamling 2 og 3. mars 1. Bakgrunn Bjugn og Ørland kommuner har deltatt i kommunereformen

Detaljer

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd Saknr. 15/7162-2 Saksbehandler: Turid Lie Skapende Ungdomsmesse 2016. Søknad om tilskudd Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Skapende ungdomsmesse 2016 er forenlig med gjeldende Samarbeidsprogram

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

I forkant av formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling i Verdal Boligselskap AS.

I forkant av formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling i Verdal Boligselskap AS. Verdal kommune Møteprotokoll - Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.04.2013 Tid: Kl 10:15-13:20 Til stede: 9 representanter. Representanten Karl B. Hoel ble innvilget

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Aarstad MEDL AP-V Knut Fortun MEDL FRP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Aarstad MEDL AP-V Knut Fortun MEDL FRP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 18:00 20:35 Til stede: 33 representanter. Jan Arne Solvang fikk permisjon under

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Reitan MEDL LISTE 1

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Reitan MEDL LISTE 1 [Skriv her] Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.12.2015 Tid: 09:00-11:05 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse Ytre Namdal Felles prosessplan for Kystgruppen og Bindal, vedtatt av regionrådet og respektive kommunestyrer. Utvidet Kystgruppemøte avhold på Leka i høst. Bindal deltar i prosesser knyttet opp mot kommunene

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Verdal Kommune 26.september 2016

Verdal Kommune 26.september 2016 Verdal Kommune 26.september 2016 Eierstruktur Eiere Antall aksjer Eierandel Verdal Kommune 7500 45,3% COOP Midt Norge 7500 45,3% SIVA 750 4,5% Sparebank 1 Midt-Norge 600 3,7% Gjensidige Forsikring 200

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Sak 1/11 Referatsaker.

Sak 1/11 Referatsaker. Sak 1/11 Referatsaker. Referat fra møtet 30.9 1.10. 2010. Strategiplan 2011-14, (sendt organisasjonene) Regionale forskningsfond Regionale utviklingsmidler, bevilgninger Arealpolitiske saker, - regionalpolitisk

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

KS Folkevalgtprogram Finnmark Fylkeskommune, 3.dag. Raymond Robertsen Prosessveileder KS

KS Folkevalgtprogram Finnmark Fylkeskommune, 3.dag. Raymond Robertsen Prosessveileder KS KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Finnmark Fylkeskommune, 3.dag Raymond Robertsen Prosessveileder KS Agenda for dagen Gjennomgang av temaer: a) Folkevalgt lederskap b) Samspillet politikk og administrasjon

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

Temamøte om kommunereform

Temamøte om kommunereform Temamøte om kommunereform Kommunestyret 29. september 2014 Innledning ved rådmann Jostein Grimstad 1 Utviklingen 1930: 730 kommuner 1957: 680 kommuner 1972: 444 kommuner 2014: 428 kommuner 2 Reformens

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Honningsvåg - Rica Bryggen hotell Møtetid: 26. 27. april 2010 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Fylkesordfører Runar Sjåstad Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/859-2 Saksbehandler: Thomas Breen KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2027 - HØRING Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 26.05.2015 Vedlegg: 1.

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid Saksmappe: 2010/3320-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid styre

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll Skrove MEDL SP/SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll Skrove MEDL SP/SV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 10.11.2011 Tid: 10:00 11:30 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

H Brit Ragnhild Aune H Marthinsen Anders Frost

H Brit Ragnhild Aune H Marthinsen Anders Frost Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.04.2016 Tidspunkt: 18:00-21:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Bernt-Ole Ravlum AP

Detaljer

Ledelse. i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag. Tid for ledelse

Ledelse. i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag. Tid for ledelse Ledelse i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag Tid for ledelse A - Innledning Utdanningssektoren i Nord-Trøndelag har høy bevissthet og stort fokus på ledelse. Gjennom de siste årene har vi jobbet med å

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Del 2: Kommunespesifikke spørsmål 2 22 av 25 kommuner i Nord-Trøndelag, pluss Bindal og

Detaljer

Samspillet med administrasjonen

Samspillet med administrasjonen Samspillet med administrasjonen DELKAPITLER Hva er rådmannens ansvar? Delegering til rådmannen Roller og rolleforståelse Tiltak for god samhandling God arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiveransvaret for rådmannen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brita Kleven Thorsvik MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brita Kleven Thorsvik MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Møterom 3. etasje, Herredshuset Dato: 21.01.2016 Tid: 14:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/ Kommunereformen - Leka som egen kommune - retningsvalg

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/ Kommunereformen - Leka som egen kommune - retningsvalg Leka kommune Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/162-50 Saksbehandler: Bjørn Arne Laugen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/16 22.06.2016 Kommunereformen - Leka som egen kommune

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer