ÅRSMELDING Her alt e mulig - uansett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2005. Her alt e mulig - uansett"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2005 Her alt e mulig - uansett

2 FYLKESTING v/fylkesordfører Erik Bartnes 35 representanter AP: 12 SP: 8 SV: 5 H: 3 FrP: 3 Krf: 2 V: 2 Fylkesrådet REVISJON Alf Daniel Moen Pål Sverre Fikse Pedersen, leder i Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd, overleverer kravene fra ungdomskonferansen 2005 til fylkesordfører Erik Bartnes. NTE Fylkesråd Einar Strøm Fylkesråd Trude Marian Nøst Fylkesråd Susanne Bratli Administrasjonssjef Organisasjonen Årsmelding 2005 Utgitt av Nord-Trøndelag fylkeskommune Opplag: 1500 eks. Egge v.g.skole Grong v.g.skole Inderøy v.g.skole Leksvik v.g.skole Levanger v.g.skole Audun Østerås med administrasjonsteam Ole Marit Inge Tronstad Schønberg Fornes Ass.adm.sjef Fylkesutd.sjef Fylkesutvikl.sjef Roger Rein Info.sjef Ragnhild Kvalø Fylkeskultursjef Administrasjonsavd. Politisk sekretariat Regional utvikling NT Teater Layout og produksjon: Vestvik Reklame As Fotos: Info NTFK Trykk: HBO Meråker v.g.skole Mære v.g.skole Steinkjer v.g.skole Kulturavdelinga Musikk i NT Olav Duun v.g.skole Verdal v.g.skole Videregående opplæring Fylkesgalleriet i NT Ole Vig v.g.skole Ytre Namdal v.g.skole Tannhelsetjenesten Fylkesbibl. i NT 2 ÅRSMELDING 2005

3 Innhold Pågangsmotets år Dette har fylkestinget ansvaret for Noen høydepunkter fra 2005 Historien om visjonen Forventninger Årsmelding Regnskap Stedsutviklng Fylkestinget Fylkesrådet i Nord-Trøndelag består av (fra venstre) Trude Nøst, Alf Daniel Moen, Susanne Bratli og Einar Strøm. ÅRSMELDING

4 Pågangsmotets år Alf Daniel Moen (56) Fylkesrådsleder Samboer, 2 voksne barn, 2 barnebarn Kommer fra Hegra i Stjørdal Fylkesrådsleder Ett nytt år til ende har gått inn i historien. Pågangsmotets år i Nord-Trøndelag, som vi i fylkesrådet så bramfritt valgte å proklamere ved inngangen til året. Har vi oppfylt dette ønsket? Det er min refleksjon i innledningen til denne årsmeldingen. Mitt klare inntrykk er at pågangsmotet preger den organisasjonen som fylkesrådet har ansvaret for. Medarbeidere i alle ledd står på for å utvikle Nord-Trøndelag gjennom tjenesteproduksjon og regional politikk i samspill med andre. Vi har virksomheter preget av rutine og erfaring, men med stor vilje til å stå på for å utvikle stadig bedre tjenester. Det blir ikke dårligere av at vi får gode tilbakemeldinger fra fornøyde brukere. Slike gode tilbakemeldinger gir inspirasjon til å stå på videre. Det har vi også opplevd på andre områder i Det gjør godt når aviser omtaler Nord-Trøndelag som et superfylke for ungdom, og ungdommene selv klart tilkjennegir at de bryr seg og er glad i fylket sitt. Ungdomssatsinga er brakt et langt skritt videre gjennom Avslutningen i desember, da ungdom, ordførere og fylkestingsrepresentanter brukte en dag i lag under fylkestinget, ble et av årets høydepunkter. Ungdomskonferansen i april med nesten 160 deltakere var et annet. Men jeg synes det er spesielt gledelig at kommunene har adoptert og videreført suksessen med ungdomskonferanser. Med våre gode støttespillere i Ung Kultur som samarbeidspartnere har det siste året til sammen 900 unge nordtrøndere deltatt i en lokal eller regional ungdomskonferanse. Vi skal ikke undervurdere den langsiktige effekten av en slik mobilisering av framtida i Nord-Trøndelag Visjon Nord-Trøndelag: Her alt e mulig uansett, er utviklet av nordtrøndersk ungdom og vedtatt av fylkestinget. Dette er mer enn ord på et papir. Visjonen og dens fire underpunkter er i ferd med å bli en ledestjerne for Nord-Trøndelag. Det angir en klar retning om hvor vi bør gå når vi skal bygge det Nord-Trøndelag som dagens unge skal arve fra oss. Dette ligger til grunn for vårt arbeid i å videreutvikle den videregående skolen i Nord-Trøndelag som den beste i landet. At elever, personal og besøkende opplever våre skolebygg som effektive kvalitetsbygg, tilpasset nye og endrete pedagogiske undervisningsformer, er ett av virkemidlene for å nå dette mål. Det var grunnlaget da fylkestinget i juni behandlet utviklings- og investeringsbehov for de videregående skolene, og la ambisjonen for fylkesrådets videre arbeid med den saken. En sak som også har preget 2005 er NTE-saken etter at fylkestinget ba kommunene fortsette eierskapet av NTE på vegne av innbyggerne i Nord- Trøndelag. Saken har vært komplisert, både politisk og juridisk. Den inneholder motstridende interesser, noe som kommer til uttrykk i kommunenes behandling. Mitt utgangspunkt er at vi må komme i mål og få avklart framtidas eierskap for NTE på en slik måte at det nordtrønderske samfunnet til evig tid kan høste av de verdier som e- verket representerer. Det er regiondebatten som har utløst diskusjonen om NTEs framtidige eierskap. Det er lite som tyder på at vi i Nord-Trøndelag hadde holdt oss med en slik debatt om ikke andre hadde kommet med utfordringa. Men debatten om forvaltningsreformen, som den nå kalles, har kommet oss nærmere inn på livet i løpet av Det er liten grunn til å tro at dette går over når flertallsregjeringa er så tydelig på at dette skal gjennomføres fra I dette spørsmålet trengs det pågangsmot og handlekraft på Nord-Trøndelags vegne. Skal regionaliseringsreformen bli vår, må vi sette oss i førersetet. Arbeidsplasser skal sikres, kompetansen skal tas vare på. Vi skal bruke den kraft og fremtidstro som ligger i nordtrøndersk ungdom. På den måten kan vi møte endringene i forvaltningen på en offensiv måte. Alf Daniel Moen, leder i fylkesrådet 4 ÅRSMELDING 2005

5 ÅRSMELDING

6 Dette har fylkestinget ansvaret for Hva går pengene til 29,5% 6,4% 6,5% 4,5% 0,3% Utdanning Helse og sosial Regional utvikling Administrasjon/politikk Kultur Kontroll og tilsyn 3,9% 19 virksomheter 1675 ansatte 1421 årsverk Omsetning 2005: 1598 mill. kroner Adresse: Fylkets Hus 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: 16,4% Hvor kommer pengene fra 8% 52,8% 44,4% 27,3% Skatt på inntekt og formue Statlig rammeføring Andre driftsinntekter Finansinntekter Salgs- og leieinntekter VIDEREGÅENDE SKOLER Egge videregående skole 315 elever, 81 ansatte Omsetning 2005: 47,7 mill. kroner Ledelse: Rektor Asbjørn Dahlum Adresse: Kvamslia 1, 7715 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: Grong videregående skole 309 elever, 69 ansatte Omsetning 2005: 33,1 mill.kroner Ledelse: Rektor Torbjørn Østerås Adresse: 7870 Grong Telefon: Telefaks: E-post: Inderøy videregående skole 285 elever, 66 ansatte Ledelse: Rektor Aase Bergene Omsetning 2005: 32,0 mill. kroner Adresse: 7670 Inderøy Telefon: Telefaks: E-post: Leksvik videregående skole 164 elever, 40 ansatte Omsetning 2005: 19,9 mill. kroner Ledelse: Rektor (fung) Inge Ramberg Adresse: 7120 Leksvik Telefon: Telefaks: E-post: Levanger videregående skole 782 elever, 212 ansatte Omsetning 2005: 110,0 mill.kroner Ledelse: Rektor Lucie Kjelvik Adresse: Kirkegata 1, 7600 Levanger Telefon: Telefaks: E-post: Meråker videregående skole 195 elever, 38 ansatte Omsetning 2005: 21,7 mill. kroner Ledelse: Rektor Kjell Lundemo Adresse: 7530 Meråker Telefon: Telefaks: E-post: Mære Landbruksskole 142 elever, 65 ansatte Omsetning 2005: 39,8 mill. kroner Ledelse: Rektor Kristoffer Forfang Adresse: 7710 Sparbu Telefon: Telefaks: E-post: Olav Duun videregående skole 914 elever, 212 ansatte Omsetning 2005: 111,2 mill. kroner Ledelse: Rektor Joar Grande Adresse: Yrkesveien 3, Høknes, 7800 Namsos Telefon: Telefaks: E-post: Ole Vig videregående skole 947 elever, 220 ansatte Omsetning 2005: 112,3 mill. kroner Ledelse: Rektor Anders Hov Adresse: Yrkesveien 25, 7500 Stjørdal Telefon: Telefaks: E-post: Steinkjer videregående skole 793 elever, 157 ansatte Omsetning 2005: 84,9 mill. kroner Ledelse: Rektor Eva Midsem Olsen Adresse: Ogndalsvn. 64, 7716 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: Verdal videregående skole 533 elever, 131 ansatte Omsetning 2005: 64,2 mill. kroner Ledelse: Rektor Ragnhild Saxebøl Nordset Adresse: 7650 Verdal Telefon: Telefaks: E-post: Ytre Namdal videregående skole 330 elever, 84 ansatte Omsetning 2005: 51,4 mill. kroner Ledelse: Rektor Asbjørn Lundeberg Adresse: Hansvikveien 7900 Rørvik Telefon: Telefaks: E-post: KULTURAVDELINGA 11 ansatte Omsetning 2005: 73,4 mill. kroner Ledelse: Fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT) 14 ansatte Omsetning 2005: 9,2 mill. kroner Ledelse: Fylkesmusikksjef Anders Skaugen Adresse: Inderøy kulturhus, 7670 INDERØY Telefon: Telefaks: E-post: NORD-TRØNDELAG FYLKESGALLERI 2 ansatte Omsetning 2005: 1,9 mill. kroner Ledelse: Gallerileder Asbjørn Hagerup Adresse: Kulturhuset i Namsos, 7800 Namsos Telefon: Telefaks: E-post: 6 ÅRSMELDING 2005

7 NORD-TRØNDELAG FYLKESBIBLIOTEK 12 ansatte Omsetning 2005: 9,0 mill. kroner Ledelse: Fylkesbiblioteksjef Kristin Storvig Adresse: Dampsaga kulturhus, 7735 STEINKJER Telefon: Telefaks: E-post: NORD-TRØNDELAG TEATER 11 ansatte Omsetning 2005: 8,9 mill. kroner Ledelse: Teatersjef Anderz Døving Adresse: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, 7650 Verdal Telefon: Telefaks: E-post: REGIONAL UTVIKLINGS- AVDELING 28 ansatte Omsetning 2005: 471,3 mill. kroner Ledelse: Fylkesutviklingssjef Inge Fornes Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: ADMINISTRASJONS- AVDELING 66 ansatte Omsetning 2005: 63,1 mill. kroner Ledelse: Stabssjeff Ole Tronstad Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: POLITISK SEKRETARIAT 10 ansatte Omsetning 2005: 7,1 mill. kroner Ledelse: Informasjonssjef Roger Rein Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: TANNHELSE OG FOLKEHELSE 110 ansatte Omsetning 2005: 71,8 mill. kroner Ledelse: Fylkestannlege Kari Strand Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: (Tannklinikker i alle kommuner unntatt Mosvik) AVDELING FOR VIDERE- GÅENDE OPPLÆRING 35 ansatte Omsetning 2005: 115,7 mill. kroner Ledelse: Fylkesutdanningssjef Marit Schønberg Adresse: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: Telefaks: E-post: Kart: Namdal Reklame & Informasjon AS ÅRSMELDING

8 Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen, fylkestingsrepresentant Johan Fossan og fylkesmann Inger Lise Gjørv på besøk hos fiskeoppdretter SinkabergHansen i Nærøy. Verdensmester Frode Estil ble tatt imot av meråkerbygg, libygg og fylkestingsrepresentanter da han ankom Værnes. Sametinget og de fire fylkeskommunene i sørsameområdet skrev under samarbeidsavtale. Noen høydepunkter i 2005 JANUAR: Ungdomsgarantien: Etter tre måneder var 90 ungdommer registrert under ungdomsgarantien, og ordningen ble allerede betegnet som en suksess. Nord-Trøndelag er eneste fylke i landet hvor ungdom mellom 16 og 25 år har en slik garanti. Ungdom som har gått ledig i minst seks måneder skal ha rett til tilbud om arbeid eller utdanning. Pågangsmot: 2005 er pågangsmotets år i Nord- Trøndelag. Det slo fylkesrådet fast da de i dag presenterte de seks forventningene som innbyggerne i fylket skal ha til sine folkevalgte i Trønder-Avisa fulgte opp forventningene med å skrive at Nord-Trøndelag skal bli landets beste ungdomsfylke. Realfagprisen: En gruppe fra Steinkjer videregående skole, med rektor Eva Midsem i spissen, mottok realfagprisen Utdanningsminister Kristin Clemet overrakte prisen under realfagdagene i Tromsø. FEBRUAR: Årets lærling: Håvard Busklein (20) fra Levanger ble årets lærling i Nord-Trøndelag i 2004, mens Steinkjer kommune ble årets lærebedrift. Prisene ble utdelt i forbindelse med utdelingen av fag- og svennebrev i Steinkjer rådhus. I alt 571 nordtrøndere i alderen 19 til 63 år avla og besto fag- og svenneprøven i Disse var fordelt på 80 forskjellige fag. Samarbeidsavtale: Sametinget og Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner inngikk en samarbeidsavtale for å styrke sørsamisk kultur. Avtalen skal legge forholdene til rette for et varig fast samarbeid mellom partene i saker som omhandler sørsamiske problemstillinger. Konferanse: «Den gode skole i samhandling med et næringsliv i utvikling» var temaet for Stiklestadkonferansen 16. og 17. februar. Sammen om arrangementet sto fylkeskommunen, VOX, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Aker Verdal. Verdensmester: Frode Estil. Ankomsthallen på Værnes var fylt med meråkerbygg, libygg og fylkestingsrepresentanter da verdensmester Frode Estil ankom Trøndelag i går kveld. Av fylkesordfører Erik Bartnes fikk Estil blomster og en sjekk på kroner. MARS: På hurtigruta: Den marine sektoren var i fokus da Trøndelagsrådet var samlet til kombinert møte og studietur. Møtevirksomheten foregikk om bord på Hurtigruta «Finnmarken» fra Trondheim til Rørvik. Under oppholdet på land på Rørvik var det både befaringer og faglige diskusjoner. Skognæringa: Hele skognæringa i Trøndelag var representert i arbeidet med rapporten «Skognæringa i Trøndelag» som ble lagt fram for fylkestinget. Noe av det viktigste det offentlige kan gjøre for å utvikle en regional skogpolitikk er å oppgradere vegnettet i Trøndelag. Innføring av tilskudd til planting var også tiltak som ble foreslått i rapporten. APRIL: Årets markedsaktør: Namsosbedriften Arcon Prosjekt AS ble kåret til «Årets Markedsaktør 2004». Det var fylkesråd Susanne Bratli som delte ut prisen i forbindelse med Næringslivstreffet i Steinkjer. Formålet med prisen er å belønne personer, bedrifter eller organisasjoner som på en særskilt måte har blitt bedre markedsaktører, og som på en positiv måte har synliggjort mulighetene som finnes i det offentlige regelverket. Ungdomskonferansen: 149 ungdommer, politikere og arrangører var til stede under ungdomskonferansen VSJN 2005 på Jægtvolden. Resultatet ble fem nye mål som ungdommen i Nord- Trøndelag ønsker at politikere og ungdom må arbeide for. Ringvirkninger: Nord-Trøndelag E-verk legger grunnlaget for 2000 arbeidsplasser i Nord-Trøndelag. Det fylkeseide kraftselskapet bidro i 2004 samlet sett med over 400 millioner kroner til nordtrøndersamfunnet i form av skatter og avgif- 8 ÅRSMELDING 2005

9 Stor interesse for NTE og styreleder Kolbjørn Almlid under foretaksmøtet i april. Fylkesråd Trude Nøst og MOT-koordinator Tore Sandnes skrev partnerskapsavtale. Over 80 unge nordtrøndere deltok i møterunden om regionalt utviklingsprogram for ter, utbytte og rente til eieren. Det fortalte styrleder Kolbjørn Almlid i foretaksmøtet under fylkestingets samling på Mære landbruksskole. Unge meninger: Ungdommene som laget visjon for Nord-Trøndelag ble brukt til å legge premissene for nærings- og samfunnsutvikling i Nord- Trøndelag. Gjennom seks møter drøftet representanter fra kommuner, næringsliv og regionale myndigheter strategier for en best mulig samfunns- og næringsutvikling i fylket. Det spesielle var at ungdommene i fylket fikk en helt sentral plass i dette arbeidet. Norgesmestre: Anleggsgartnerne på Levanger videregående skole ble norgesmestre da NM i hagedesign ble avholdt under hagemessa på Lillestrøm. - Kjempegøy å vinne kroner. Æren går til kvartetten fra anleggsgartnerlinjen, sa faglærer Martin Bakheim. MAI: Skolestruktur: Fylkesrådet varslet at de ønsker en utredning av skolestrukturen for de videregående skoler i Steinkjer-regionen. Fylkesrådet ba også fylkestinget se nærmere på naturbrukstilbudene ved Staup og Mære. Ett av alternativene som utredes er en sammenslåing og samlokalisering av Egge og Steinkjer. Høytrykk: Store deler av næringslivet i Trøndelag opplevde en positiv markedsutvikling og ventet økt omsetning og bedre lønnsomhet i Det gikk fram av konjunkturbarometeret Arena Trøndelag. Nytt nettsted: Nettstedet trondelagsradet.no ble offisielt åpnet. På trondelagsradet.no er det mulig å sjekke framdriften for det nyskapende samarbeidet mellom Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner og Trondheim kommune. JUNI: Kommunenes NTE: Fylkestinget, som var samlet i Malm, uttrykte tilfredshet med de avklaringer som er gjort når det gjelder NTEs rolle og framtidsmuligheter. Om fylkeskommunen blir lagt ned ønsker et samlet fylkesting et offentlig eierskap i kraftselskapet som er forankret i nordtrønderske kommuner. Inkluderende: Steinkjer videregående skole ble årets IA-bedrift Det skjedde på Stiklestadkonferansen om inkluderende arbeidsliv. Skolen fikk hederbetegnelsen blant annet for at den har kommet langt i arbeidet med inkluderende arbeidsliv, og i praksis vist at de tar dette på alvor. MOT-skoler: I løpet av høsten 2005 skal alle videregående skoler i Nord-Trøndelag være MOTskoler. Det gjorde fylkesråd Trude Nøst klart da skrev under en partnerskapsavtale med MOTstiftelsen. MOT er en ideell, landsomfattende stiftelse som skal skape varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom. Trondelag.com: En felles reiselivsportal for Trøndelag skal gjøre det lettere å orientere seg om reiselivet i landsdelen. Etableringen av Trondelag.com gjør det også enklere for turistnæringen å markedsføre sine tilbud. Fikk pris: Levanger videregående skole ble hedret med «Doing it Together Award for 2004» for boka «Habari gain? Koss går det». Dette har vært et samarbeidsprosjekt med Dongobesh seconadry school i Tanzania. Boka, som forteller noe om hvordan folk lever i de landene, er skrevet og produsert i fellesskap av elevene ved de to skolene. JULI: Sommergründere: En gruppe ungdommer brukte sommerferien til å gå gründerkurs på Mære landbruksskole. Sommergründerskolen retter seg mot ungdom mellom 16 og 23 år som har lyst til å være med i et kreativt miljø, teste ut en ide eller starte en bedrift. I løpet av 14 dager utvikler de forretningsplan og lærer mer om bedriftsutvikling. ÅRSMELDING

10 Trønder-Avisa viet meningsmålingen om ungdommenes syn på fylket stor oppmerksomhet. Skuespilleren Tone Søyset Døving var en av fire unge kunstnere som fikk stipend fra fylkestinget. Kunstutstilling med Bjørn Lyng i fylkesgalleriet i september. AUGUST: Vil bevare: Ungdommen føler seg heime i fylket vårt. Ni av ti unge under 30 år vil bevare Nord- Trøndelag som eget fylke. Det viste en meningsmåling TNS Gallup gjennomførte for Trønder- Avisa. Avisa mener noe av æren skyldes nordtrønderske politikere som har drevet en bevisst identitetsbygging blant ungdommen, for å gjøre dem stolte av sin tilhørighet. Aquanor: Alle trønderske utstillere var samlet under samme paraply på Aquanor-messen i Trondheim. Den trønderske standen fungerte som et samlingspunkt både for næringsliv og fylkeskommuner/kommuner. Samhandling i praksis, mente initiativtakerne, og viste til at det var en god blanding av politikere, forvaltning, utdanning og næringsdrivende som møttes og utvekslet erfaringer med hverandre. Full skole: Som eneste skole i Nord-Trøndelag hadde Egge videregående skole ikke en eneste ledig skoleplass etter 2. gangs inntak! Rektor Asbjørn Dahlum var svært fornøyd med at i alt 305 ordinære elever var ventet til skolestart. I tillegg er det 101 studenter ved den tekniske fagskolen. SEPTEMBER: Viktig næring: Reiselivet er ikke bare ei attåtnæring, men en viktig næringsveg for fylket. Derfor må arbeidet med å legge til rette for de reiselivsbaserte næringene fortsette med uforminsket styrke, mente fylkesrådet da de evaluerte handlingsplan for reiseliv. Skolevalg: Senterpartiet fikk en oppslutning på 23,1 prosent og ble største parti under skolevalgene ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag. Sp gikk fram 13,4 prosentpoeng i forhold til skolevalgene for fire år siden. Også Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet kan notere solid framgang i forhold til skolevalgene i Lyng-prisen: Lornts Mørkved fra Høylandet fikk den første Señor Lyng-prisen. Utdelingen skjedde i forbindelse med åpning av kunstutstillingen med Leksvik-gründeren Bjørn Lyng i fylkesgalleriet i Namsos. Åpningen ble fulgt opp med en samtale med Bjørn Lyng og andre gjester i storsalen i kulturhuset. Går for vann: Fra og med skolestart 2005 ble Grong videregående skole en brusfri skole. Helse er et satsingsområde i skolens utviklingsplan. Som en konsekvens av det var både elever og ansatte enige om at det måtte bety at kantinen skulle ha andre drikkevarer enn brus. OKTOBER: Kunstnerstipend: Forfatteren Carl Frode Tiller fra Namsos var av fire unge nordtrønderske kunstnere som mottok kroner hver. De fikk Nord-Trøndelag fylkeskommunes nye kunst og kulturstipend for unge kunstnere mellom år. De andre stipendmottakerne var illustratøren Stian Dahlslett, Namsos, skuespiller Tone Søyset Døving, Levanger og musikeren Erling Skaufel fra Steinkjer. Presenterte seg: Ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag presenterte seg under den nasjonale barneog ungdomskonferanse for kommunesektoren, som ble avholdt på Stjørdal. Barne og familiedepartementet arrangerte konferansen i samarbeid med Bjugn kommune. Bredbånd: Fylkestinget vil arbeide for å gi alle nordtrøndere tilbud om bredbånd innen Det forventes at offentlige myndigheter samhandler med hverandre og med markedsaktørene for å sikre bredbånd til de som ikke nås av den markedsstyrte utviklingen. Kenyabesøk: Ole Vig videregående skole i Stjørdal hadde besøk av 5 elever og to lærer fra Joytown Secondary School i Kenya. I forbindelse med besøket hadde elever på medier og kommunikasjon laget en spennende Afrika-utstilling i skolens vestibyle, med Vennskap Nord-Sør i sentrum. 10 ÅRSMELDING 2005

11 Anne-Karin Furunes mottok kulturprisen for Pål Sverre Fikse Pedersen mottok frivilligprisen for Nybygget ved Steinkjer videregående skole ble offisielt åpnet av Trude Nøst og Alf Daniel Moen. Norgesrekord: Seks måneder og elleve dager etter at den flotte skytehallen i Meråker ble åpnet kom den første norgesrekorden. På det aller første stevnet på 15 m ble det 450 poeng på 15 m av Anne Marit Nordløkken (18) fra Budal. NOVEMBER: Nyskolen: Nybygget ved Steinkjer videregående skole ble offisielt innviet. 46 millioner kroner var prislappen for det nye sentralbygget på 2500 kvadratmeter. Nybygget betyr at skolebyggene på Guldbergaunet nå er fysisk samlokalisert, noe som anses svært viktig for den videre utviklingen av skolen. Trives best: Ingen i landet trives bedre og er mer fornøyde med fritida si enn nordtrønderen. Det viser den fylkesvis oppsummering av TNS Gallups nasjonale innbygger- og brukerundersøkelse i Undersøkelsen viser hvilke samfunnsforhold vi er mest og minst fornøyde med og sier noe om hvordan innbyggerne vurderer innholdet i en del offentlige tjenestetilbud (de ansattes serviceinnstilling, åpningstider, saksbehandlingstid mm). Ga overskudd: Rødrussen ved Ytre Namdal videregående skole ga overskuddet av russeavis-salget til fattige kvinner i Øst-Europa. Russen reiste selv med «Hvite busser» til Tyskland, Tsjekkia og Polen i fjor høst. Det var der de fikk ideen til hva de ville bruke overskuddet til. DESEMBER: Frivilligpris: Pål Sverre Fikse Pedersen fra Verdal, styreleder i Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd, den nasjonale frivilligprisen for Prisvinneren har satt ungdomspolitikk høyt på dagsordenen. Han har et glødende engasjement innen ungdomsarbeid, rusforebygging og idrett, sa kulturminister Trond Giske da han delte ut prisen. Kulturpris: Nord-Trøndelags fylkeskommunes kulturpris for 2005 ble utdelt under fylkestinget i desember. Prisen gikk til en nordtrøndersk kunstner av internasjonalt format, billedkunstneren Anne-Karin Furunes fra Stjørdal. Utstilling: Utstillingen «Her alt e mulig - uansett» ble åpnet på Domus-senteret i Verdal av ordfører Bjørn Iversen. Utstillingen, som tolker fylkets visjon i bilder og tekst, ble stående på kjøpesenteret i Verdal fram mot jul. Meningen er at den i 2006 skal vandre rundt til ulike steder i Nord-Trøndelag. Ordfører Bjørn Iversen åpnet utstillingen «Her alt e mulig uansett». ÅRSMELDING

12 Du skal være med å bestemme Du skal kunne utvikle dine talenter Det skal være kort vei fra idé til handling Sammen skaper vi den beste framtida Fotograf Janne Amalie Svit fikk fire setninger. Ut av det ble det fire bilder. Dette er den unge fotografens tolkning av visjonen som nordtrøndersk ungdom har utformet. Ung Kultur i Nord-Trøndelag fikk i oppdrag av fylkestinget å engasjere ungdom til å lage en visjon for fylket. 200 unge nordtrøndere har deltatt i dette arbeidet. Hver enkelt spilte inn egne meninger før de sammen utformet forslaget som fylkestinget har vedtatt. Visjonen ligger til grunn for prioriteringer fra våre folkevalgte. Like mye som visjonen er rettesnor i praktisk politikk, er den en ledestjerne for de som vil være med på å utvikle Nord- Trøndelag. Janne Amalie Svit har fem års fotoutdanning fra inn- og utland. Janne gjorde et bevisst valg da hun 25 år gammel flyttet tilbake og etablerte sin egen virksomhet i hjembygda Verdal. Hun synes det har vært en stor utfordring å få tolke visjonen for Nord-Trøndelag i et fotografisk uttrykk. Janne brukte åtte måneder på oppdraget. Det har vært engasjerende og veldig spesielt for meg. Jeg føler en stolthet over å ha fått gjort dette. Bildene er på et vis en baby for meg. Nå skal de ut og leve sitt eget liv. Jeg er spent på reaksjonene og håper dette kan være et bidrag til å folk til å bry seg, og at bildene bygger opp under det positive som nå skjer i Nord-Trøndelag, sier Janne Svit. Hennes bilder og setningene fra visjonen har også vært ut-gangspunktet for det kunstneriske bidraget fra fire nordtrønderske forfattere og skribenter. Som fotografen har de stått helt fritttil å gi sin helt personlige tolkning av budskapet. Forfatteren Torvald Sund fra Levanger har tatt utgangspunkt i «Sammen skaper vi den beste framtida». «Du skal utvikle dine talenter» har inspirert teksten fra Verdals-forfatteren Ingrid Storholmen. «Fanitullen på badet», som er namsos-ingen Carl Frode Tillers bidrag, har basis i «Du skal være med å bestemme». Bidraget til den yngste skribenten, 19 år gamle Ingrid Aune Nilsen fra Stjørdal, er grunnet på «Det skal være kort veg fra idé til handling». 12 ÅRSMELDING 2005

13 ÅRSMELDING

14 14 ÅRSMELDING 2005 Du skal være

15 Fanitullen på badet med å bestemme Norge, ein heilt vanleg dommedag i november, tidleg morgon: Du går ut på badet og stiller deg framfor spegelen. Du gjespar og gnir søvnen ut av auga, og så stikk du hol i kinna, trer i tråden og trekker munnvikene opp til augehøgde. Du står slik og smiler i ei lita stund, og så stikk du handa opp i ræva og riv ut ryggrada. Ho liknar ein russestav av bambus og du løftar henne over hovudet og blir ståande slik, stiv og smilande og klar til å ta fatt på dagen. Like etterpå startar musikken, han er lav til å begynne med, men aukar raskt i styrke. Du ventar litt, du rører deg ikkje. Og så, akkurat idet bassen og trommane kjem drønnande (som semitrailarar), eksploderer kroppen din i ekstatisk dans. Du knekk i to ved hoftene og lét overkroppen suse ned imot baderomsflisene, føtene dine sprutar mot golvet, du rykker overkroppen opp igjen og du piskar lufta med di eiga ryggrad. Slik fortsett du dagen igjennom. Det svake, men stadig sterkare bandsuset du hører, er lyden av utsletting. Det murrar under den desperatmuntre musikken! CARL FRODE TILLER (f.1970) kommer fra Namsos, men er bosatt i Trondheim. Debuterte i 2001 med, og ble nominert til Brageprisen for romanen, «Skråninga». Tiller er utdanna historiker og er musiker/låtskriver i bandet Kong Ler. ÅRSMELDING

16 Du skal kunne utvikle Kvar dag litt kraft I ordet kraft ei kraft utover terrenget, eit landskap med sporv spore i ordet grønt, ei eng, spring du Itj lætt `n Motlaus ta dæ! Slik at fleire enn graset skal lytte til graset, til vinden i graset til deg INGRID STORHOLMEN (f.1976) kommer fra Verdal. Hun er aktiv som litteraturkritiker og skribent, og har også vært litteraturredaktør i Morgenbladet. Storholmen debuterte som skjønnlitterær forfatter med «Krypskyttarloven» i ÅRSMELDING 2005

17 dine talenter ÅRSMELDING

18 18 ÅRSMELDING 2005 Det skal være kort vei

19 Ta fasen fatt primstaven har mange muligheter fra idé til handling Min Mor er erfaren og mener at hun har sett, hørt, opplevd, og snakket om alt. På toppen av det hun kaller livets stige, skjønner hun nok at fallhøyden er stor. Her sitter hun, sammen med andre mens de kikker ned og kommenterer fasenes ubetydelighet. Der nede utforsker andre livets primstav. En bred, liggende primstav med hakk og streker, sirlige mønster, gyldentall, 19-årig månesyklus og evigvarende kalendertid hvor det finnes merker for nattevåke, fester, vinter- og sommerdager. Her kan man gå, bytte jobb, løpe, skifte politisk retning, kjøre bil, bli kjent med seg selv for ente gang, spise mat, starte band, tråkke på en snegle, åpne gartneri, gå på rulleskøyter, gå ved siden av noen, hoppe eller ligge. Alt dette er betydelig vanskeligere i en stige. Mye av det er nesten umulig vil jeg si. Og nesten ingenting i livet skal være umulig eller vanskelig. Vi tumler rundt i alle våre faser mens mulighetene strekker ut villige hender. På toppen kjeder de seg. Det er da vel ikke noe vits i å begynne med noe nytt? Kom ned da vel! INGRID AUNE NILSEN (f. 1986). Fra Stjørdal. Har alltid vært glad i å skrive. Vant i 2004 en skrivekonkurranse som Nils Aas Kunstverksted arrangerte sammen med de videregående skolene i Nord-Trøndelag. ÅRSMELDING

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 UNI verdenskongress Cape Town Side 10 Småsyke nordmenn går på jobben Side 20 Negotia

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer