Grunnloven 200 år Samfunnsviterne 20 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnloven 200 år Samfunnsviterne 20 år"

Transkript

1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE SAMFUNNSVITEREN Grunnloven 200 år Samfunnsviterne 20 år TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 1

2 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK JUBILEUMSÅRET 2014 Gunn Kvalsvik Jubileumsåret 2014 er godt i gang! Vi skal sjølvsagt fyrst og fremst feire at Grunnlova er 200 år. Dernest skal vi feire at Samfunnsviterne rundar 20. Men det eldste fyrst: Vi ropar tre gongar hurra for lova over lovene, som var moderne og tidsriktig den gongen, og som med berre nokre små justeringar framleis fungerer som eit styrande dokument for landet vårt! Eidsvollbygget har vorte restaurert attende til slik det såg ut for 200 år sidan, og dette er året som fordrar debattar om politikk, verdiar, identitet og ny forsking. Som akademikarar applauderer vi at om lag hundre forskarar har levert inn arbeid som set nytt lys på alt frå kva det var som inspirerte embetsfolket og bøndene på Eidsvoll, korleis forholdet til svenskane var, kva urfolket si rolle var, til språket og korleis kultur og utvikling har påverka fortolking og bruk av lovteksten. Ikkje minst har ein forska på korleis dette med all makt til folket fungerer når vi er så avhengige av EU, og folk i større og større grad vandrar på tvers av grenser. Den statlege TV-kanalen matar oss med informasjon og fellesskapskjensle. Vi kosar oss i stua med programmet Jakten på Norge, benkar oss på Nasjonalteateret for å høyre opplesing av heile Grunnlova, og i aviser og tidsskrift kjem det stadig grunnlovsstoff. I eit anstendig tjukt programmagasin utgitt av myndigheitene kan vi lese om kulturinstitusjonar som inviterer til konsertar, foredrag, dansar og visningar i grunnlovsjubileet sitt namn. Men det er også andre jubileum med tilhøyrande ritual og markeringar som bør nemnast. Store delar av verda har hundreårsmarkering for utbruddet av den fyrste verdskrigen, viktig og stort for oss alle. Det er også hundre år sidan vår kjære visesongar Alf Prøysen vart fødd, og det same gjeld krigshelten Max Manus. Og så er det altså Samfunnsviterne som kan sjå attende på 20 år. Vi tillet oss også eit aldri så lite gledesrop. Som redaktør på det 15. året har eg fått vore tett på utviklinga, prosessane og folka, og kjenner foreininga svært godt. Vi har tjuedobla oss i medlemstal, er den femte største i akademikarfamilien og har blitt ein viktig aktør i fagforeiningsverda. I denne utgåva av Samfunnsviteren kan du blant anna lese om kva nordmenn tenkjer om nasjonal tilknyting, om veksten av kunnskapsnasjonen anno 2014, om grunnlova som symbolverdi og om nasjonsbyggjarane Asjørnsen og Moe. I tillegg har vi snakka med dei som har vore med på å byggje opp foreininga vår. Vi har skrive om oppstarten, veksten, utfordringane og suksessen til foreininga! Hipp, hipp, hurra! Samfunnsviteren er organ for Samfunnsviterne Redaktør: Gunn Kvalsvik Redaksjonsråd: Gunn Kvalsvik, Solveig Vivill Vinsrygg, Adelheid Mortensen Huuse, Kristin Haugan, Knut Aarbakke og Torun Høgvold Enstad Grafisk Utforming: Gunn Kvalsvik Opplag: Ansvarlig utgiver: Samfunnsviterne Trykk: 07-gruppen Forsidefoto: Illustrasjon Utgave - materiellfrist - distribusjon 01/ mars - ca. uke 12 (mars) 02/ jun - ca. uke 25 (juni) 03/ september - ca. uke 38 (september) 04/ november - ca. uke 48 (desember) Forbehold om endringer MILJØMERKET 07 AURSKOG Annonseformat og priser: Format - Pris (farger/sort-hvitt) 1/1 side kr (kr 5000) h 240 mm x br 180 mm 1/2 side kr 6000 (kr 5000) h 180 mm x br 120 mm 1/4 side kr 3500 (kr 2500) h 60 mm x br 180 mm 1/1 bakside kr NB! Kun farger h 180 mm x br 200 mm Henvendelser om annonsering og Samfunnsviteren for øvrig rettes til sekretariatet, tlf / Samfunnsviterne, Kr. Augusts gate 9, 0164 OSLO Telefon: Telefaks: www. samfunnsviterne.no Side 2 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

3 INNHOLD TEMA: Grunnloven 200 år Hallo samfunnsviter 04 Knuts hjørne 05 Å høre til på oljeberget 06 Kunnskap til folket 09 Suverenitet i 2014 betyr å dele - ikke dvele 10 Grunnlova som symbolverdi 12 Hvem var eidsvollmennene? 14 Fra til 5 millioner innbyggere 15 Nasjonsbyggerne Asbjørnsen og Moe 16 Da landet ble samlet 20 Sju av åtte mener Grunnloven er svært viktig 23 Samfunnsviteren 20 år 20 år med vind i segla 24 Frem fra glemselen 28 Mary - nøkkelperson i 14 år 28 Aktiv siden midten av 1980-tallet 29 Annet Boktips 11 Ba politikerne om svar 30 Min Ph.D. 31 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 3

4 HALLO SAMFUNNSVITER Adelheid Mortensen Huuse har vært hekta på Grunnloven siden hun skrev om den i sin masteroppgave. Hun vet mye om folkeavstemninger, jobber som overingeniør ved UiO og angrer litt på at hun ikke var mer aktiv da jobbene rundt jubileet ble lagt ut. Hvordan preger det deg at vi er inne i et jubileumsår for Grunnloven av 1814? Altfor lite. Men oppmerksomheten rundt jubileet har gjort at den faglige interessen for konstitusjonell teori og grunnlaget for demokratiet igjen har blitt vekket. Så jeg følger med litt, men kunne sikkert vært mer engasjert. Du skrev masteroppgaven din om Grunnloven. Oppgaven min har tittelen Burde bindende folkeavsteminger innføres i det norske politiske system. Den tar utgangspunkt i bruken av rådgivende folkeavstemninger i Norge. Folkeavstemninger er ikke regulert i den norske grunnloven slik det er i en rekke andre land. Samtidig har det blitt brukt, men da som rådgivende. Men hvorfor spørre folket dersom man har tenkt å se bort fra det de sier? Vi har også politiske aktører i Norge som er sterke tilhengere av folkeavstemniger, som eksempelvis FrP, som ønsker det innført i Grunnloven samt ønsker å bruke det oftere. Oppgaven ser litt på hvor demokratisk folkekavstemninger egentlig er. På papiret et det jo den mest demokratiske beslutningsform. Men i virkeligheten blir det gjerne motsatt. For det første er valgdeltakelsen ofte lav, og kun de mest engasjerte deltar. På verdensbasis, og i Norge, blir folkeavstemninger gjerne brukt om spørsmål som er svært betente, splitter de politiske partiene innad eller faller inn under kategorien moralske spørsmål. Folkeavstemninger om moralske spørsmål tenderer til å kunne kalles flertallsdiktatur. Jeg brukte John Rawles A Theory of Justice som utgangspunkt for diskusjon av bruken av folkeavstemninger i denne delen av oppgaven. Det kan også argumenteres for at status quo har en urimelig fordel ved folkeavstemninger. Det er derfor en svært konserverende beslutningsform. Ut fra det jeg vet om folkeavstemninger ble jeg derfor svært overrasket over det klare ja-flertallet til OL i Oslo i fjor. Det var klar tale fra Oslos befolkning. En bieffekt av oppgaveskrivingen var at jeg måtte lese meg gjennom alle grunnlovsendringsforslag og debatter rundt disse som har vært i Stortinget. Det var en veldig stor jobb. Men jeg fikk godt innblikk i hvilke endringer som har vært ønsket opp gjennom tiden og hvor vanskelig det har vært å endre Grunnloven. Ut fra dette er det kanskje litt overraskende hvor lett de siste endringene og grunnlovsrevisjonen har gått. Eksempelvis det å oppheve tokammerordningen i Stortinget og skille mellom kirke og stat, som har vært oppe utallige ganger. Plutselig gikk det gjennom nesten uten debatt utenom innenfor Stortingets vegger. Fortell noe om Grunnloven som folk vanligvis ikke vet. Den norske grunnloven som ble ferdigstilt på Eidsvoll 16. mai 2014 (ja, 16. mai) var kanskje den mest liberale grunnloven i verden på det tidspunket. Blant annet fikk selveiende bønder stemmerett. Men på tross av dette var det bare 6-7 prosent av befolkningen som hadde stemmerett i Christian Frederik blir sett på som en liberal pådriver i Norge våren Han ble likevel eneveldig konge av Danmark i Han begynte arbeidet med en dansk grunnlov først noen år senere, og dette arbeidet ble sluttført etter hans død i 1849, et år etter hans død. Synes du folk flest er nok interessert i Grunnloven? Vi har det så godt og trygt at det behøver vi ikke. Men i krisetider vekkes interessen. Det som hendte 22. juli 2011 burde vekket interessen. Terroristen og hans meningsfeller står i direkte kontrast til de verdiene som er nedfelt i vår grunnlov og som er helt grunnleggende for hvordan vårt demokrati fungerer. Side 4 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

5 Knuts hjørne Furet, værbitt Illustrasjon: Hanne Stenli Hvilket annet land har en strofe med henvisning til været innledningsvis i nasjonalsangen? Og hvilket annet land evner å oppvise samme nasjonalfølelse i befolkningen som det vi ser her nørdst i Grendom? Har det noe med Grunnloven vår å gjøre, begge deler? Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Slik starter Grunnloven vår. I år feirer vi 200-årsjubileet for en konstitusjon som er blant verdens eldste og som har formet oss som nasjon og folk. Derfor er Grunnloven vel verdt å feire. For å ta været først. Landet vårt er delt i klimasoner, værskiller og topografi, noe som gjør landet ganske unikt. Hvis du spør meg hva som er typisk norsk, er svaret mitt været, fordi været har formet oss så til de grader som folk. Vi elsker vårt furete, værbitte land fordi nettopp været, klimaet og naturgeografien har gitt oss våre unike muligheter til å bli et rikt, moderne samfunn. Og der man mange andre steder legger det meste av sin skjebne i Guds hender, har nordmenn i stor grad lagt den i værgudenes hender. På tross av klima, vær, kyst og fjell har altså målet om å være udelelig, verdien av å føle oss som ett folk, av å være i samme båt, stått først. Så til nasjonalfølelsen vår. Holder man med fotballagene Brann, Rosenborg eller Tromsø, unner man ikke motstanderlaget noe godt i denne verden. Men hva når vi kommer til fotball på nasjonalt nivå? Skillene er visket bort. Trollunger, Kanarifugler, Mossekråker, medlemmer av Bataljonen, Stormen eller Menigheden, står side ved side og har ett felles mål: At Norge skal gjøre det bra. Og så har det selvsagt igjen noe med været å gjøre. I en vinternasjon er det vel lite som kan skape så mye entusiasme som når norske skiløpere gjør det bra. Flere jeg kjenner får fremdeles blankt blikk når de snakker om bragdene i Lillehammer-OL, i Trondheims-VM eller Oslo-VM. Nasjonalfølelsen deler vi, og den gjør oss udelelige. Også derfor er Grunnloven vel verdt å feire. Der mange andre land oppviser militærparader og mektige statsledere på nasjonaldagen, feirer vi vår nasjonaldag med barnetog, bunader og hurrarop i daler, på nes og på fjelltopper, - som en årlig markering av at vi nettopp er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Man blir stolt av sånt. Så vil sikkert noen innvende at det vi strengt tatt holder på med, er en manifestasjon av selvgodhet, en dyrking av annerledeshet og en forherligelse av egen fortreffelighet. Og kanskje er det også det. Derfor skal vi være bevisste på å bruke både 200-årsmarkeringen og framtidige markeringer på å vise solidaritet, bidra til fred og forsoning og hjelpe mennesker i nød. Ikke bare fordi vi har råd til det, men fordi vi er moralsk forpliktet til det. Når Grunnloven feires, bør derfor nettopp dette være hovedanliggendet. For slik grunnlovsfedrene våre fant inspirasjon i revolusjoner, uavhengighetskriger, opplysningsfilosofi og Montesquieus maktfordelingsprinsipp, skal vi bidra til at menneskerettigheter settes først, både her hjemme og ute i verden. Også etter 200 år har vi en jobb å gjøre for reell likestilling mellom kjønn, mellom mennesker med ulik seksuell legning, for dem med annen funksjonsevne, for etniske minoriteter eller for annerledes tenkende. Her har vi som samfunnsvitere og humanister særskilte forutsetninger for å bidra. Som dere vil se av forsiden på dette bladet, har Samfunnsviternes et eget jubileum å markere i år. Lenger bak i bladet kan dere lese om beslutningen som ble tatt på årsmøtet i Statsviternes yrkesorganisasjon for 20 år siden, da Samfunnsviternes fagforening ble dannet. Flere av ringrevene fra Samfunnsviternes første år er intervjuet om foreningens utvikling fram mot det den er i dag: en viktig Akademiker-forening med over medlemmer. Gratulerer med 20-årsdagen, og gratulerer med grunnlovsjubileet! Knut Aarbakke, leder i Samfunnsviterne TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 5

6 GRUNNLOVEN 200 ÅR Hva er en nasjon og hvem er nasjonens borgere? Å høre til på oljeberget Norge anno 2014 er et flerkulturelt samfunn. I alle fall byene. Her har vi egne bydeler og gater som domineres av fremmedkulturelle lukter og innimellom også adferd. Og ja, og så er det svenskene og polakkene som er nesten like oss. Av Gunn Kvalsvik VI snakker om integrering, ghettofisering, trygderettigheter og kriminalitet. Og så pekes det på rettigheter og plikter. Skole og jobb. Religion og forståelse av kultur. I forbindelse med årets grunnlovsjubileum blir følgende problemstilling aktualisert: Hva er en nasjon, hvem er det som er nasjonens borgere, og hvordan blir man er borger? Gjennom historisk materiale ser vi at svarene varierer gjennom kulturelle epoker. Statsborgerskap eller ikke Vi har snakket med professor i historie, Knut Kjeldstadli, om temaet. Han står bak en rekke bøker og artikler om migrasjon og folk i bevegelse. Han var redaktør av trebindsverket «Norsk innvandringshistorie». Han er forfatter av en innføringsbok i historisk teori og metode, Fortida er ikke hva den en gang var. Gjennom hans forskning og publikasjoner slår han ned på myten om at det er et nytt fenomen at folk vandrer og slår seg ned i andre land enn der de ble født. Folk har til alle tider beveget på seg, og som oftest er det ønske om et bedre liv som har vært beveggrunnen. Så lenge det er jobber som skal fylles, har ikke dette skapt uoverstigelige problemer. Hva en definerer som grunnlag for tilhøre samfunnet, varierer imidlertid. - Hva som skal til for å få statsborgerskap i et land danner i grove trekk to mønster eller integreringsmodeller i europeisk idehistorie. Den franske og politiske fokuserer i hovedsak på å delta i det politiske fellesskapet, å overholde lovene og nødvendige plikter. Den tyske integreringsmodellen, også omtalt som den kulturelle, definerer tilhørighet som et kulturelt fellesskap. Her pekes det på felles språk, historie og i noen varianter av modellen også på avstamning og blodsbånd, forklarer Kjeldstadli. Dersom vi går tilbake til Eidsvoll og 1814 ble ikke integrering og statsborgerskap debattert direkte. Vi kan se konturer til vektlegging av et kulturelt felleskap, men mest i symbolpolitikken, som at en snakket om «gamle Norge» eller valgte betegnelser som «Odelsting». Men det er også spor av tanken om at en kan bli norsk. Dette manifesterer seg blant annet i paragraf 50 i Grunnloven, som krever fem års boplikt for å bli stemmeberettiget og ti år for å selv kunne stille til valg. Vi kan derfor ikke si at eidsvollsmennene, bestående av bønder og embetsmenn, definerte én integreringsmodell. Når loven ikke understreker avstamningen, kan det skyldes at mange av de som stod bak loven var embetsmenn med røtter i Danmark eller de nordtyske hertugdømmene Slesvig og Holstein som Knut Kjeldstadli også lå under den danske kronen. Det falt ikke dem naturlig å definere historie og slektskap som så viktig i nasjonsmedlemskapet, forteller Kjeldstadli. - Etter 1814 har norsk nasjonsoppfatning hatt islett av både en politisk og en kulturell modell. Den dominerende forståelsen i Norge har likevel ligget nærmest den franske nasjonsideen- og integreringsmodellen. Det å bo, bidra og delta er altså viktige markører for statsborgerskap i Norge, fastslår professoren. Fri flyt over grensene I løpet av 1800-tallet økte flyttingen, innen og mellom europeiske land og til Amerika. I siste del av hundreåret var det en liberal periode. I Norge ble passtvangen opphevet i En sa at det høvde seg ikke for en sivilisert stat å kreve pass. Hit til lands kom det mange svensker. I perioden fra Knut Kjeldstadli er en norsk historiker, professor og politiker (SV). Hans hovedarbeidsområder er sosialhistorie, arbeiderhistorie, arbeiderbevegelsens historie, migrasjonshistorie og byhistorie. Han har vært medredaktør for større historieverk som Aschehougs Norgeshistorie og Norsk innvandringshistorie. Han har skrevet den mest brukte innføringsboka i historiefaget på universitetsnivå, Fortida er ikke hva den engang var. Kjeldstadli skal ha flere forelesninger under grunnlovsjubileet, der han blant annet skal snakke om demokrati og statsmedlemskap. Side 6 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

7 GRUNNLOVEN 200 ÅR I forbindelse med årets grunnlovsjubileum blir følgende problemstilling aktualisert: Hva er en nasjon, hvem er det som er nasjonens borgere og hvordan blir en borger? midten av 1850 og fram til første verdenskrig er det beregnet at vi fikk nye innbyggere via Sverige. På samme tid vandret nordmenn til USA. - Det var ingen begrensninger på hvem som fikk komme inn, men de måtte klare seg selv. Fattige utlendinger ble kastet ut. Det eneste som ble konkretisert i Grunnloven, var at jøder ikke hadde tilgang til riket fram til 1851, sier Knut Kjeldstadli. At jødene ikke fikk tilgang var ikke et særnorsk fenomen, selv om den danske kongen i 1814 innvilget jødene alminnelige borgerlige rettigheter. Skepsisen sprang ut av en tanke om at jøder ikke var til å stole på og var opprørske. De hadde en sterk fellesidentitet, ble også sett på som truende, de var en stat i staten, sa en. Svenskene, derimot, ble stort sett fort integrert og fikk sin plass så lenge de jobbet og bidro. Fra folketellinger kan vi se at en kar kunne skrive seg snickare Gustafsson ett år, for så å skifte til snekker Gustavsen. Barn født i Sverige kunne hete Oscar og Sofia, barn født i Norge ble kanskje Birger og Brynhild, forteller Kjeldstadli. Samer og kvener Historieprofessoren forklarer at samene som gruppe ikke er nevnt i loven av 1814 og ble dermed uten stemmerett. Dette kan skyldes at de innkalte fra nord, som kunne snakke samenes sak, ikke nådde frem til Eidsvoll i tide da loven skulle skrives. Uansett, denne glippen ble omgjort i 1821, da reindriftssamene som hadde en flokk, og dermed eiendom, fikk stemmerett. Også kvener kunne få stemmerett, om de eide eller bygslet jord. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 7

8 GRUNNLOVEN 200 ÅR - Enda viktigere enn debatten om statsborgerskap var spørsmålet om hvem som skulle ha stemmerett. Denne retten var i hovedsak knyttet til de som hadde eiendom og som derfor ikke var avhengige av andre. En mente at disse kunne se en sak mer uhildet og veie pro et contra. Dessuten, mente en, disse hadde også best innsikt og forstand på statens affærer. Stemmeretten ble ikke utvidet før i 1884, og andelen av folket med stemmerett sank etter Ved valget i 1879 var det bare 1,99 prosent av den totale befolkningen som stemte. Men da er også barn regnet med, sier professoren. Nasjonalromantikken frem til i dag Nasjonalromantikken hevdet at hvert folk hadde en egenart, ja en slags sjel. Ut fra dette var det nærliggende å betone nasjonen som kulturfellesskap. Etter hvert som kulturnasjonalismen styrket seg utover på 1800-tallet kom en til å oppfatte det slik at danskættede, byfolk, som en spydig kalte «heimedanske», ikke egentlig tilhørte nasjonen, forklarer professoren. - Hvordan denne kulturnasjonalismen gav seg utslag her hjemme, finner vi blant annet ved å se på forfatterskapet til Arne Garborg. Han trakk opp et dypt skille mellom det egentlige folket, bøndene, og byfolket, som snakket dansk, sier Knut Kjeldstadli. I dag er verden mye mer sammenvevd. I tillegg til svensker kommer det folk fra nesten hele verden som ønsker å bo her på oljeberget. I tillegg forplikter vi oss til felleshandlinger og holdninger gjennom FN-konvensjoner, og EØS-avtalen gir oss mange regler om både lov og praksis. Enkelte hevder at disse forpliktelsene utfordrer Grunnloven og dets innhold. - Dette er det nok lettere å si noe fornuftig om for en jurist. Å grunnlovsfeste menneskerettighetene kan kanskje gi en garanti mot overgrep, men det kan også innebære en juridifisering der politisk valgte organer mister innflytelse, sier han. 200 år med demokratikamp I februar holdt Kjeldstadli et foredrag i forbindelse med jubileet ved UiO. Tittelen på foredraget var 1814 og 200 års demokratikamp. - Jeg er opptatt av å gjøre folk bevisst på at Grunnloven i seg selv ikke er det som gjør at vi har demokrati her til lands. Verken da eller nå. Grunnloven har først og fremst vært en ramme en kan handle innenfor. Den var ikke demokratisk, om en med det mener et styre av folkeflertallet. Og det var ingenlunde gitt at det skulle komme en demokratisering, dette var ikke noe iboende i loven. Demokratiet har vokst fram utenfor jussens domene, gjennom en lang sosial og politisk kamp. Noen ganger har en måttet kjempe for å beholde framskritt og unngå tilbakeskritt. Slik vil det også være i årene som kommer, understreker han. Kjeldstadli mener at Grunnloven egentlig var mer liberal enn demokratisk. Den la stor vekt på ytringsfriheten, som kunne fremme den opplyste samtale mellom de uavhengige representanter. Men den er taus om organisasjonsretten, som jo er de manges mulighet til å få gjennomslag, som er en rett som tjener dem som ikke har penger eller andre ressurser. Grunnlovsfedrene og generasjonene etter dem så med en skepsis på «folket». Ut av det latinske «populus», folk, kom ordet «pøbel». Nåtidens statsborgerskap Det er lenge siden folk kunne flytte fritt over landegrensene. Markedsøkonomi og oljefunn har gjort landet vårt til verdens rikeste. På samme tid har fremveksten av en velferdsstat, samt folkeflyttinger basert på fattigdom og mulig flytting, gjort at vi som nasjon står overfor utfordringer: Hvem skal kunne få bli medlem av dette samfunnet? Hvilke kriterier skal gjelde for statsborgerskap? - Fremdeles er det den politiske integreringsmodellen som ser ut til å dominere for hva vi tenker på som nasjon- og nasjonalt medlemskap. En skandinavisk Arne Garborg trakk opp et djupt skille mellom det egentlige folket, bøndene, og byfolket som snakket dansk. Her sammen med kona Hulda og sønnen Arne. spørreundersøkelse gjort i forbindelse med markeringen av løsrivelsen i 2005, forteller at 38 prosent av nordmenn mente Stortinget var en viktig markør for deres identitet. En assosierte altså nasjon med politisk demokrati. Dette er en betraktelig større prosentandel enn de som i våre naboland nevnte nasjonalforsamlingene, sier Kjeldstadli. Modell eller ikke modell, debatten om hvem vi er og hvordan vi skal bli er aktuell og spennende. Vi ser at Europa beveger seg, og det er vanskelig å tro at den nåværende modellen vil forbli uforandret framover. Det er derfor betimelig å undre seg over hvordan nasjonalforståelsen eller kanskje nasjonsforståelsene våre - vil være om år. - Vår grunnlovstekst som ble skrevet i 1814, var sterkt påvirket av det som skjedde i Europa, både politisk og idémessig. Det samme var tilfellet før, og det samme ser vi de 200 åra som har gått etter lovteksten ble til. De store skiftene som skjer i Europa nå, er dramatiske. Hvordan fremtiden blir, kan en tenke seg flere scenarier for. Kanskje blir samfunnene mer autoritære, kanskje vil de rike stå for «et elitenes opprør» og lukke pengepungen? Kanskje vil et radikalt demokrati og større sosial likhet styrkes? Uansett, jeg gleder meg til året og mener vi har gode grunner til å feire, avslutter Knut Kjeldstadli. Side 8 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

9 GRUNNLOVEN 200 ÅR Kunnskap til folket Kunnskap og gode utdanningsrammer de siste 200 årene har gjort Norge til et kunnskapssamfunn i verdensklasse. Her er historien i korte trekk. Før 1814 Norge fikk sin første skolelov i Denne konsentrerte seg om fagene kristendom, lesing, skriving og regning. I ettertid mener mange at dette var en del av statspietismens organisering av den religiøse staten. Utdanningen foregikk ved at skolemesteren reiste fra gård til gård i omgangsskoler, og oftest var det presten som fungerte som lærer. Da Grunnloven ble underskrevet i 1814 var det få som hadde høyere utdanning i Norge. De som hadde midler til det, sendte sine barn til Danmark eller andre europeiske land. Jusstudiet var det vanligste tallet Utover på 1800-tallet vokste det frem en demokratisk og folkelig ånd. Fremdeles var det presten eller klokkeren som fungerte som lærer, men lærerstanden vokste, og de fikk etterhvert bedre vilkår. I 1827 ble Lov om almueskoler på landet vedtatt. I denne loven ble det stilt krav om faste skoler ved «ethvert Bergværk og ved andre Værker eller Brug, som have 30 faste Arbeidere og derover». seksårig middelskole og treårig gymnas. Skolen løsrives gradvis fra kirken med støtte fra Venstre, og det skapes tanker om enhetsskole. Folkeligheten i offentlige institusjoner og i alle lag av folket særpreger Norge i forhold til resten av Europa. Den politiske perioden I perioden mellom 1880 til 1940 ser en at kirke, skole og målsaken er viktige politiske spørsmål der venstre- og høyresiden sto steilt mot hverandre. Ved innføring av statskirke ble skolen sekularisert. Tanken var at folkedannelse skulle nås ved nye skolelover og skoler på bygdene. Gymnasloven kom i 1897, og 13 år senere ble Volda Gymnas etablert som det første gymnaset på landsbygda. De neste årene ble Kristelig Gymnasium grunnlagt, deretter Voss Landsgymnas som det første landsgymnas. I denne perioden økte statlige bevilgninger til skolene, elevtallet og antall undervisningstimer økte og lærerne ble skolerte. Dette innledet til gullalderen i skolehistorien bare avbrutt av annen verdenskrig. Etter andre verdenskrig var fokuset først og fremst på antall skolepliktige år. I Folkeskolelovene av 1959 stod det obligatorisk sjuårig skolegang, mens det allerede i 1960 ble innført en læreplan for forsøk med niårig skole. De siste 35 årene Det moderne samfunnets behov for kompetanse har styrt utviklingen innen utdanning de siste tiårene. Reformer, målkrav og læreplaner har som overordna mål om å gjøre oss i stand til å møte kunnskapssamfunnet. I 1974 kom Mønsterplanen av 1974, tre år senere Mønsterplanen av 1987, og i 1994 kom Reform 94, som gav lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Med innføringen av Reform 97 og ny læreplan, ble grunnskolen tiårig. Og til slutt, i 2006, ble Kunnskapsløftet innført, med nye læreplaner for grunnskolen og den videregående skole. Reformens hovedanliggende er styrking av basisfagene norsk, matematikk, naturfag. Kilde: Wikipedia.no Rundt midten av århundret skjedde det mye. Vi fikk Lov om Almueskolevæsenet i Kiøbstæderne samtidig som Ole Vig driver folkeopplysning i Norge. I 1860 kom Fastskoleloven, som var den første store reformloven om skolen etter Faste skoler ble nå den regulære ordningen, et stort hamskifte som virkelig gav skolen et løft. I historien nevnes Christopher Bruun som arvtakeren som fortsatte arbeidet etter Ole Vig. Ti år senere, i 1869, kommer Lov om offentlige skoler. Med denne innføres TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 9

10 Grunnloven 200 ÅR Suverenitet i 2014 betyr å dele - ikke dvele Feiringen av Grunnlovens tohundreårsjubileum gir grunn til refleksjon. Den har utvilsomt tjent oss vel, slik Kongen la vekt på i sin nyttårstale. Vi kan være stolte av at den var moderne i sin tid, basert på og inspirert av utviklingen rundt oss. Men i dag er deler av den forbigått av utviklingen landene rundt oss har stått for. Tekst: Paal Frisvold Suverenitetsprinsippet er ett område. Paragraf 93 tillater Stortinget å overføre suverenitet til utenlandske organer på avgrensede områder. To hundre år senere har ordene overføre suverenitet en annen betydning enn da Grunnloven ble nedfelt. Slik verden er i dag, bør vi heller begynne å snakke om å dele suverenitet. Det er dette EU-samarbeidet nå gjør på områder som ikke lenger kan reguleres, kontrolleres eller temmes av ett land alene. Det er årsaken til at man har gått sammen om å etablere felles myndigheter for å kunne takle felles utfordringer. folk utviklingen rundt oss. Det ble i stedet gjort i form av en hemmeligholdt intens debatt rundt regjeringsbordet. Jeg har ofte tatt til orde for at den nye regjeringen bør endre sitt syn på grunnloven for ikke å stikke kjepper i hjulene for Norges deltakelse i viktige nye EUorganene på områder som finans, energi og telekom. Men jeg har tatt grundig feil. Ved å være tro mot 1814-forståelsen vil regjeringen måtte gå den lange veien til Stortinget, med all den saksbehandling, offentlig debatt og diskusjon det vil medføre. Vi vil kunne få en bred debatt om betydning og forståelse av suverenitetsbegrepet anno 2014, og en folkelig forankring som kan slå fast at paragraf 93 er gått ut på dato. Artikkelen er også publisert på paalfrisvold.blogg.no. Paal Frisvold har mastergrad i internasjonal politikk fra Paul H. Nitze School of Advanced International Studies ved Johns Hopkins University. Han er tidligere leder i Europabevegelsen i Norge , har sittet i EFTA-sekretariatet og arbeider i dag for miljøstiftelsen Bellona i Brussel, og er arbeidende styreleder i Bellona Europa. Se bare på luftfarten, hvor EU-samarbeidet har tatt over det tidligere europeiske organet Joint Aviation Authority og dannet European Aviation Safety Authority, EASA. Dette organet har fått myndighet til å definere sikkerhetsbestemmelser, inspisere og sjekke luftfartsselskaper og myndigheter for å påse at gjeldene regler håndheves. Det har også myndighet til å bøtelegge flyselskaper som ikke følger reglene, og svarteliste de som er farlige, rettigheter kun Norges lover hadde. Etter årelang tautrekning landet den forrige regjeringen på at Norge kunne delta i EASA uten å gå til Stortinget for å be om tre fjerdedels flertall med to tredjedeler av representantene tilstede, selv om vi ikke har stemmerett i det nye tilsynet. Slik unngikk den å formidle til Side 10 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

11 BØKER OM GRUNNLOVEN Det norske paradoks «Det norske paradoks» tar for seg hvilken betydning Norges EU-tilknytning har for folkestyret, og hvordan denne tilknytningen påvirker forutsetningene for et konstitusjonelt demokrati. I et år vi markerer jubileet for Grunnloven må vi også se på dens status opp mot avtalene med EU. Selv om Norge ikke er EU-medlem, er vi like fullt tilsluttet EUs stadig mer omfattende indre marked og tilliggende områder, så vel som grensekontroll og deler av forsvarssamarbeidet. Hvordan kan dette skje når et flertall av den norske befolkningen i folkeavstemningen i 1994 stemte mot norsk EU-medlemskap i folkeavstemningen i 1994? Jo mer EU integreres og demokratiseres, dess mer vil det norske demokratiet måtte lene seg på EU for legitimitet. Boka diskuterer hva demokrati innebærer i en verden som er preget av økende globalisering, «europeisering» og rettsliggjøring. Er Norges EU-tilknytning i det hele tatt forenlig med demokratiske prinsipper. Forlag: Universitetsforlaget NY GRUNNLOV Den norske grunnlova blei laga for nesten to hundre år sidan av ein gjeng ureinslige menn på seminar på Eidsvoll. Are Kalvø meinte han måtte kunne gjere ein betre jobb, og reiste ut i landet for å lage ei ny grunnlov, som bygger på det folk i dag meiner. Resultatet blei ei ny og sjølvsagt mykje betre grunnlov, men òg ein tv-serie som dokumenterer arbeidet, som blir vist på NRK i år med tittelen Riksforsamlinga. Boka inneheld den nye grunnlova, historia om korleis grunnlova blei til, men òg mange ulike slags forsøk - nokre av dei direkte tøvete - på å finne ut kva folk i dag eigentlig meiner om til dømes likskap, demokrati, monarki, religion og ytringsfridom. Forlag: Samlaget I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Det handler om herskap og tjenere, bønder og adelsmenn, unge prinser og en gammel konge, og ikke minst om hvordan eidsvollsmennene klarte å lage loven over alle lover i løpet av et par måneder. Augue, viverra augue Augue, viverra augue Atle Næss forteller slik at vi kan se det hele levende for oss det som skjedde på Eidsvoll i 1814 og det som ble bakgrunnen for demokratiet i Norge. Stemningsfulle illustrasjoner, spennende bilder og tøff design bidrar til å løfte historien fram fra en støvete fortid. Denne boka et «must» for alle som vil forberede seg på Grunnlovsjubileet Den er skrevet for barn og unge, men vil også bli gitt som gave til alle nye stortingsrepresentanter høsten Forlag: Gyldendal TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 11

12 grunnloven 200 ÅR Lova som er meir enn juss og historie: Grunnlova som symbolverdi Over 100 forskarar fekk æra av å delta på Noregs forskingsråd sitt prosjekt kring grunnlovsjubileet. Mykje av midla gjekk, kanskje ikkje så overraskande, til historikarar og juristar. Eitt av unntaka var eit prosjekt som såg på symbolverdien av Grunnlova. Av Gunn Kvalsvik Grunnloven 1814 har en særlig sentral plass i nasjonens felles bevissthet. Så godt som alle nordmenn sier at de kjenner til grunnloven, og ni av ti mener den er svært viktig. Den oppfattes som grunnlaget for vårt demokrati og for landets suverenitet og frihet. Grunnloven er også med og gir nordmenn en følelse av trygghet. Orda ovanfor er henta frå eit banner som var hengt opp utanfor auditoriet på Operaen, der Noregs forskingsråd opna jubileumsåret i byrjinga av januar. Teksten er henta frå forskingsprosjektet til Olaf Aagedal, religionssosiolog og ein av personane bak forskingsprosjektet Grunnlova som symbolverdi. Aagedal, som har si sosiologigrad datert 1974 frå Universitetet i Oslo, har sidan tidleg på 1990-talet vore oppteken av nasjonale symbol. I 1998 var han med i eit prosjekt som blant anna samanlikna dei nordiske landa sitt forhold til identitet og nasjon. - Vi sat allereie på mykje spanande data då vi fekk delta i grunnlovsforskinga, og det å kunne gjere eit liknande prosjekt 15 år seinare gjorde at vi også kunne fange opp endringar. Det gjorde prosjektet ekstra interessant, forklarar han. 90 prosent av oss feirar 17. mai Symbolverdi har med kjensler å gjere. Aagedal og teamet hans brukte både fleire inngangar og variablar for å ha nok informasjon til å forstå dette. - Vi har stilt spørsmål kring folks kunnskap om lova, kome med påstandar, og ikkje minst har vi sett på oppslutninga kring 17. maifeiringa. Heile 90 prosent av Noregs befolkning stiller opp. Vi har også spurt om folk sine kjensler for dagen, og svara her er overveldande positive, forklarar Aagedal. Sosiologen fortel at han, som mange andre, har lurt på om folk verkeleg feirar grunnlova den 17. mai. Kan det vere at 17. mai eigentleg berre er ein vårfest med pølser og bjørkegreiner? Desse tankane vart gjort til skamme i forskingsmaterialet. Nesten alle dei spurde svarte at ein av grunnane til at dei syntest det var stas med 17. mai, var at dei feira Grunnlova og fridomen. - Eg har også lese og høyrt ein del av talane som vert framført på grunnlovsdagen, både dei som skuleborna held, og dei som blir haldne av vaksne 17. maitalarar. Det er overraskande mange som snakkar om kvifor vi feirar dagen og mange gjer særleg menneskeverdet i lova relevant for notida i teksten sin, forklarar sosiologen. For alle til alle tider Eit anna interessant spørsmål forskaren stilte, var kor vidt nordmenn som kjem frå framande og ikkje-vestlege kulturar, opplever feiringa som ekskluderande. Her utvida dei studiet med materiale frå 1998 og sat dermed på eit breiare materiale. Resultatet dei kom fram til, var klart signifikant; like mange av våre nye landsmenn deltek på 17. maifesten som vanlege nordmenn, og representasjonen er også nesten like stor i festkomiteane. - Trass lang tradisjon, bunadar, songar og flagg: mange framandkulturelle nordmenn hevdar at 17. mai er den mest unorske feiringa vi har. Det handlar nok om at vi feirar i det offentlege rom og har ein fest som lett famnar alle. I tillegg er feiringa ofte knytt opp mot skulane, og borna får både kunnskap og lyst til å Nasjonale symboler i Skandinavia Rapporten presenterer hovedresultatene fra en omfattende spørreundersøkelse gjennomført i Norge, Sverige og Danmark i I rapporten sammenliknes resultater på tvers av land og over tid. I 1998 gjennomførte forskerne en liknende studie. Følgende tendenser registreres: - Nasjonaldagen feires av stadig flere i Sverige, mens oppslutningen ellers er stabil - I alle tre land blir stadig flere rørt når de synger nasjonalsangen - Nordmenn deltar oftere enn andre i den offentlige del av nasjonaldagsfeiringen - Nordmenn mener oftere enn andre at kirkene har en plass i nasjonaldagsfeiringen - Svenskene er mest liberale til bruk av flagget i ulike sammenhenger - Danskene er mest skeptiske til at innvandrere bruker flagget - 8 av 10 i alle tre land kjenner til en eller flere av Grunnlovens paragrafer Side 12 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

13 GRUNNLOVEN 200 ÅR delta derifrå, seier han. Aagedal fortel at vi likar å tru at måten vi feirar grunnlova på, har vore nesten den same sidan vi fekk lova. Dette stemmer sjølvsagt ikkje. Både form og innhald har endra seg etter omgjevnadane og historiske hendingar. Først var det eit borgartog, så kom gutane sitt flaggtog i Først i 1889 kom jentene med, og vi fekk det som vi i dag kallar barnetog. - I mellomkrigstida var mange arbeidarar opptekne av å bruke dagen til å markere motstand mot bedriftseigarar. Under andre verdskrig prøvde okkupantane å bruke dagen for å markere seg og fylle han med sitt innhald, noko som ikkje fungerte. Derimot fekk 17. mai ein enorm oppsving då krigen tok slutt. Vi og dei andre At Grunnlova og grunnlovsdagen er viktige symbol, viser kjenslene som byrja å vekse fram frå midten av 1970-talet, då fleire framandarbeidarar kom til landet. Fyrst kom vaksne menn frå Tyrkia, Pakistan og land i Nord-Afrika. Dei deltok i liten grad i den norske 17. maifeiringa. Med familieinnvandring og ei aukande mengd innvandrarar i norske skuleklasser oppstod det ei konflikt. Ein av dei fyrste skulane som opplevde dette, var Sagene skule, som før 17. mai 1983 fekk rasistiske trugslar. Lærarane på skulen protesterte mot dei rasistiske ytringane. Dette førte til at toppolitikarane frå Stortinget og regjeringa stilte som brystvern for minoritetselevane i 17. maitoget. - Uroa kring kven som har rett til å delta på grunnlovsdagen, er igjen knytt til nasjonal identitet. Grunnlova er symbolet på oss sjølve. Det same skjer når andre landsflagg kjem inn i toget. Kva gjer vi då? Det handlar om kven vi er og kven vi ikkje er. At så mange ynskjer å delta, fortel om at mange samlar seg kring symbolinnhaldet i lova, understrekar symbolforskaren. Innhald versus kjensle Aagedal understrekar at det er få som kjenner teksten og dei ulike paragrafane i Grunnlova. Språket er gamalt, og delar av lova er kanskje også utdatert. I ei ny kommentarutgåve til Grunnlova heiter det at sjølve grunnlovsteksten er lite opplysande for gjeldande statsskikk, at praksis dels har utfylt og dels har sett avgjersler til side, og at han er skriven i eit alderdommeleg språk som ofte er vanskeleg å forstå, forklarar Aagedal. - Når Grunnlova blir opplevd som så viktig, er det neppe fordi lovteksten er folkelesing, men fordi han blir oppfatta som eit grunnlag for nasjonen og demokratiet, og dermed som ein gjenstand for tillit og respekt. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 13

14 grunnloven 200 ÅR - Grunnlova er noko mykje meir enn ein lovtekst. Ho er eit av dei viktigaste nasjonale symbola våre og blir årleg feira på grunnlovsdagen den 17. mai. Grunnlova 1814 er eit skrift som mange stader er sett i glas og ramme og er hengt på veggen i heimar, på skular og i kommunehus som eit nasjonalt symbol, seier han. Nordmenn versus Norden Medan 17. mai desidert er den dagen i året vi er på vårt norskaste, har svenskane og danskane sin identitet meir knytt til andre dagar enn grunnlovsfeiring. For svenskane er truleg midtsumarfesten den svenskaste dagen. - Det er ikkje det at naboane våre ikkje set pris på grunnlova si. Dei er berre ikkje så opptekne av ho som oss, og dei feirar ho heller ikkje. Dette kjem særleg fram i materialet vårt frå Der ser vi også at svenskane dei siste åra har feira grunnlovsdagen sin i større grad enn dei gjorde i Dette har noko å gjere med at 6. juni har blitt offisiell fridag og er slått saman med dagen dei nye borgarane skal feirast, seier sosiologen, og legg til: - I forskinga frå 1998 kjem det fram at nordmenn i større grad enn svenskar og danskar knyter identiteten sin til parlamentet. Dette har kanskje noko å gjere med at vi tenkjer identiteten vår i større grad opp til politikk og Grunnlova. Held nasjonssymbolet også i framtida? Grunnlova er den viktigaste nasjonale identitetsmarkøren vår. Det er grunn til å feire at lova framleis er så viktig, sjølv 200 år etter at ho vart skriven. Stortingsgruppa som har stått for programmet for jubileumsåret, inviterer til arrangement over heile landet, med breidde både kulturelt og innhaldsmessig. Årets 17. maifeiring kjem om mogeleg til å nå nye høgder, og kanskje kjem vi alle til å blitt litt klokare på kva Grunnlova er og kva ho tyder. Men, altså, vi lever i ei verd i endring. Vi må innrette oss til internasjonale lover, og vi lever stadig tettare på EU. Det store spørsmålet er om Grunnlova klarar å stå imot og halde på plassen sin som symbol. - Ja, eg trur vel det. To av spørsmåla våre var kor vidt Grunnlova skal underordne seg EU-lovene og menneskerettane dersom dei kjem i konflikt med Grunnlova. Eit fleirtal meinte at menneskerettane måtte gå framfor Grunnlova, medan berre 5 prosent meinte at EU sine lover og reglar var viktigare. Dette viser at Grunnlova aktualiserer spørsmål om suvereniteten vår og forholdet vårt til omverda. Dette kan folk ha oppfatningar om sjølv om dei ikkje veit så mykje om det juridiske innhaldet i Grunnlova. Husk at som symbol har lova ein verdi som er på sida av sjølve innhaldet. Vi snakkar om Grunnlova si ånd og om det som folk flest kjenner til; borgarrettane våre og om fridom og suverenitet. Dette vert neppe utdaterte tema med det fyrste, avsluttar Olaf Aagedal. Hvem var eidsvollmennene? 112 menn holdt sitt første møte i Rikssalen i Eidsvollsbygningen 11. april mai skiltes de med et Enig og tro til Dovre faller!. Gjennom de seks ukene imellom hadde de langt fra vært enige, men de hadde samlet seg om en grunnlov og skapt en ny, selvstendig stat. De utgjorde vår første folkevalgte nasjonalforsamling hvem var de? Valgene til Riksforsamlingen foregikk indirekte. I hvert sogn ble det valgt valgmenn. Disse møttes så til valgforsamling for sin krets, der utsendingene til Eidsvoll ble valgt. Landdistriktene valgte amtvis (fylkesvis), mens kjøpstedene (byene) valgte representanter for seg. Hær og marine valgte også sine egne representanter. Representantene kom fra alle deler av landet unntatt Nord-Norge, der det ikke ble tid til å gjennomføre hele valgprosessen. Det var en ung forsamling: Gjennomsnittsalderen var under 42 år, og den yngste, løytnant Thomas Konow, var en unggutt på 17. Riksforsamlingen gjenspeilte de store og lett synlige sosiale forskjellene i det norske samfunnet. Embetsmennene dominerte forsamlingen med sine jurister, prester og offiserer. Private næringsdrivende var svakt representert. Bare 16 representanter hørte til denne gruppen, mest kjøpmenn og brukseiere. Handelsborgerskapet hadde opplevd gylne tider på slutten av 1700-tallet, men var inne i en dyp økonomisk krise nettopp i årene rundt av utsendingene til Eidsvoll var bønder, et demokratisk trekk ved den norske grunnlovsforsamlingen sammenliknet med tilsvarende forsamlinger ellers i verden på denne tida. De fleste deltok lite i debattene i Riksforsamlingen, men stemmene deres telte like mye som alle andres. Kilde: grunnloven2014.no Side 14 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

15 GRUNNLOVEN 200 ÅR Fra til 5 millioner innbyggere 19. mars 2012 rundet Norge 5 millioner innbyggere. I 1814 var vi Les de historiske fakta om befolkningsutviklingen fra 1735 og frem til i dag. I 1735 var Norges folkemengde vel innbyggere. Den gang tok det hele 88 år før folkemengden, i 1822, rundet 1 million. Den andre millionen ble nådd etter 68 år, i 1890, og den tredje i 1942, etter 52 år. I 1975, etter 33 år, nådde Norge 4 millioner, og i 2012 passerte vi fem millioner innbyggere. Årsaker Befolkningsvekst er et resultat av antall fødte, døde, utvandrede og innvandrede. For antall fødte og døde finnes årlige tall tilbake til For utvandrede finnes tall fra 1821, mens for antall innvandrede finnes det først tall fra Tallene for antall fødte og døde per innbyggere - altså fødsels- og dødsraten - har beveget seg på samme måte i Norge som i en rekke andre land. Fra 1735 til 1813 var raten både for fødte og døde høy, og de krysset hverandre i alt ni ganger. Det vil si at det var flere som døde enn som ble født. Dette er dermed demografiske katastrofeår. De aller verste årene var imidlertid fra 1741 til 1743, da hele 5 prosent av befolkningen døde av sult og epidemier. I den første utviklingsfasen mot 5 millioner var befolkningsveksten altså lav. Fall i dødelighet Fra 1814 til om lag 1935 falt dødsraten i Norge fra 20 til 10 promille, og siden da har den blitt liggende på dette nivået. Fødselsraten, derimot, lå omkring det samme nivået - 30 fødsler per innbyggere - fra 1735 til 1900, før den falt raskt til om lag det halve, altså 15 promille. Deretter steg den igjen, for så å falle til mellom 12 og 14 fødsler per innbyggere etter I denne fasen var befolkningsveksten høy, og det førte til både utvandring og urbanisering. I begynnelsen av 1880-årene var utvandringen så stor at folketallet faktisk gikk litt tilbake. Om man ser den andre utviklingsfasen mot 5 millioner under ett, var imidlertid befolkningsveksten kraftig. Fall i fødselsraten Ifølge Gunnar Jahns undersøkelse fra 1920 om barnetall i ekteskap som hadde vart i 20 år eller mer, lå barnetallet det året på mellom 6 og 7. Men etter hvert som de fleste fødsler førte til barn som levde opp, skapte dette et press på familien, og de samlede fruktbarhetstall begynte derfor å falle fra 4,5 barn omkring år 1900 til under 2 barn i Fallet i fruktbarhet var imidlertid ikke en ønsket utvikling fra myndighetenes side. I 1885 ble et nummer av avisen Sosialdemokraten beslaglagt fordi utgaven inneholdt en artikkel som hevdet at det ikke var usedelig å hindre befruktning i det ekteskapelige samlivet. Et forbud mot annonsering og salg av preventiver ble vedtatt av Stortinget i begynnelsen av 1890-årene, og senere tatt inn i straffeloven av den såkalte molboparagrafen. Likevel, ser man på fallet i fødselsraten og det samlede fruktbarhetstallet, er det nesten ikke mulig å tenke seg hvor massivt og effektivt denne loven må ha blitt brutt. Lav fødsel og lav dødsrate Siden 1975 har døds- og fødselsraten igjen ligget nær hverandre, men i motsetning til perioden før 1814, befinner begge rater seg nå på et lavt nivå. Det skulle tilsi en lav befolkningsvekst. Etter 1980 har fødselsoverskuddet ligget mellom og per år. Ser man bort fra inn- og utvandring tilsier det at det tar mellom 50 og 100 år før befolkningen øker med 1 million. Den demografiske overgangen En overgang fra høye til lave fødsels- og dødelighetstall er et mønster som lar seg observere i de fleste europeiske land og som kalles den demografiske overgangen. Perioden mellom de høye og lave ratene var preget av befolkningsvekst, utvandring og urbanisering. Befolkningsveksten skjedde ved at dødeligheten falt først, og at det deretter tok lang tid før fødselsraten gikk ned. Årsaken til dette er antagelig at dødeligheten reagerer raskere på endringer enn fødselstallene. Innvandring skaper en fortsatt vekst Årsaken til at folkeveksten i Norge har fortsatt på samme nivå, til tross for den lave fødselsraten, er innvandringen. Etter 1975 har inn- og utvandring spilt en like stor - og til dels større - rolle for folkemengdens bevegelse enn det antall fødte og døde har. Det betyr at Norge i dag befinner seg i en helt annet demografisk situasjon enn det landet gjorde i perioden , og i perioden Norge har utviklet seg fra å være et utvandringsland til å bli et innvandringsland. En ny demografisk overgang? De siste ti årene har det blitt hevdet at flere land har beveget seg inn i en ny demografisk overgang. Denne overgangen er kjennetegnet av at det samlede fødselstallet - altså det antall barn en kvinne føder i løpet av sine reproduktive år - er under 2,1, som er det antall barn som er nødvendig for at befolkningen skal holde seg konstant. De fleste regner med at tendensen fremover vil bli at det samlede fødselstallet vil bli liggende under reproduksjonsnivået. Dette skjer ikke bare i Nord-Europa, men i hele Europa samt en rekke land i resten av verden. Det betyr at befolkningsvekst bare kan skje gjennom innvandring, og at befolkningens levealder stadig øker. Uten innvandringen ville Norges befolkning i 2012 ha vært om lag 4,4 millioner. Kilde: SSB.no TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 15

16 GRUNNLOVEN 200 ÅR Nasjonsbyggerne Asbjørnsen og Moe 200-årsjubilantene Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe gjorde begge betydelige innsatser for det nye Norge, men det var et av mange sideprosjekt som virkelig ble stående i den norske kulturen. Tekst: Truls Gjefsen Generasjonen som ble født om lag samtidig med Grunnloven, hadde helt andre muligheter enn tidligere generasjoner. I løpet av deres levetid skulle u-landet Norge utvikle seg til en moderne europeisk stat. En konsekvens var at de unge ble mer geografisk og sosialt mobile. Glassmestersønnen Asbjørnsen og odelsgutten Moe begynte på universitetet, til da et privilegium for embetsmannssønner. De fant sammen på artiumskurset. Asbjørnsen lyktes dårlig med studiene; hans naturinteresse var lite verdsatt i en institusjon som i hovedsak utdannet prester. Moe fant seg derimot vel til rette på teologistudiet. Hovedinteressen var likevel diktning og estetikk. Inspirert av Adam Oehlenschläger var han en fullblods romantiker med drømmer om en nordisk gullalder i en fjern fortid. Asbjørnsen livnærte seg som huslærer på Romerike og leste flittig på fritiden. En dag lånte han med seg brødrene Grimms eventyrverk fra universitetsbiblioteket. en seriøs misjon. Han motsatte seg derfor vennens planer om umiddelbar publikasjon av det materialet de hadde. Her skulle det gjøres et skikkelig, vitenskapelig arbeid. Tungt arbeidt og motstand Veien fram til den første publikasjonen ble lang, mest fordi ingen av dem hadde råd til å gjøre samlerarbeidet til noe fulltidsarbeid. Det var også vanskelig å finne en forlegger for slikt «Ammestuesnak». Da hjalp det at de på universitetet hadde fått en fot innenfor i kretsen som skulle bli landets kulturelite. Når eventyrene først kom på trykk og gjorde umiddelbar lykke, var det med Johan Sebastian Welhaven og Peter Andreas Munch som gudfedre. Blant de kondisjonerte var det flere som kunne styre seg for slik grovskap. Camilla Collett var forferdet over at Asbjørnsen og Moe skrev «Kurompe» og ikke «Kohale». De hadde forsøksvis skrevet opp eventyrene på dansk, men informantenes uttrykksmåte og dialekt satte nødvendigvis preg på oppskriften. Likevel valgte de å trykke eventyrene fra de beste fortellerne med påfallende få endringer fra oppskriftene. De så at den norske uttrykksmåten var nødvendig for at eventyrene skulle virke autentiske. Typisk var dobbelt bestemmelse og etterstilt pronomen, som «den blaae Hesten hans». At forklarende ledd skyves utover i setningen, ble mer og mer brukt, så «igjen den gamle Kjærring» blir rettet til «den gamle Kjærringen igjen». Uttrykk som «hvorfor hun troede» blir byttet med «derfor troede hun» og «paa nogen Maade» med «paa noget Sæt og Vis». Slik ble muntlige, norske uttrykk en naturlig del av skriftspråket. Og siden det uttalte formålet var å formidle en norsk folkekultur, måtte de bruke norske ord for en norsk virkelighet, slike som foss istedenfor vandfald, grind for lee og stabbur for stolpebod. Iblant måtte de ta stilling til ulike dialektord; skulle det for eksempel hete rysen som i Telemark, eller troll? Valgene de tok, satte varig preg på norsk språk. På samme måte kom uttrykk fra eventyrene til å ta en selvsagt plass i dagligtalen, slik som «Per og Pål», «Soria Moria», «kjerringa mot strømmen». «god dag mann, økseskaft» og «sjuende far i huset». Når Asbjørnsen og Moe Moe var mest opptatt av kunsteventyr, men lot seg overtale til å lese Grimm og ble frelst. For ham smeltet nå tre kjære forestillinger sammen: den romantiske ideen om den lykkelige barndom, Grimms teori om at eventyrene stammer fra den eldste germanske mytologien, og den kristne lengselen etter paradiset. Gullalderlengselen var fellesnevneren. Gjennom spredningen av eventyrbøkene fikk Norge én, enhetlig eventyrtradisjon, som igjen spilte en stor rolle for nasjonsbyggingen. At Asbjørnsen og Moe forsterket det «nasjonale» i flere av eventyrene, bidro til dette. Samarbeidet starter Da Asbjørnsen og Moe våren 1837 avtalte å samle norske eventyr, var motivasjonen ganske ulik. Asbjørnsen øynet et marked i den gryende interessen for det nasjonale og en mulighet for å tjene en sårt tiltrengt slant. For Moe var det altså valgte å bruke Askeladden istedenfor det utbredte, men litt ufine navnet Oskefisen, skapte de et begrep som skulle få en helt særegen klang og betydning for nordmenn. Side 16 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

17 GRUNNLOVEN 200 ÅR Den mer og mer bevisste fornorskingen av språket viste seg som det rette grepet. Det danske språket gjorde eventyrene tilgjengelige og akseptable for det lesende publikummet. Den norske uttrykksmåten og de særnorske ordene var en avgjørende impuls til at nordmenn så smått begynte å uttrykke seg norsk, også i skrift. Dette var viktig for den språklige nasjonsbyggingen: Språket skulle være felles, og det skulle være ulikt nabospråkene eller uttrykke den norske folkesjelen, som det het. Hadde Asbjørnsen og Moe valgt å gjengi eventyrene på dialekt, ville disse aldri hatt denne funksjonen. Norsk nasjonalromantikk Brått var Asbjørnsen og Moe sentrum i den norske nasjonalromantikken og fikk både publikum og statlige stipendier. Dermed kunne de reise lenger for å samle, og Gudbrandsdalen, Telemark og Setesdal ble innlemmet i eventyrverket. Turene til Vestlandet ga imidlertid mest materiale til arkivene; samlerne syntes ikke tradisjonen der var «norsk» nok. Som ideologen av de to var Moe overbevist om at nordmenn hadde én folketradisjon som så igjen hadde forfalt i større eller mindre grad i ulike deler av folket. Dermed måtte de ta utgangspunkt i de beste fortellerne og restaurere de dårligere gjengivelsene til det som var antatt å være en opprinnelig, norsk standard. Gjennom spredningen av eventyrbøkene fikk da også Norge én, enhetlig eventyrtradisjon, som igjen spilte en stor rolle for nasjonsbyggingen. At Asbjørnsen og Moe Moderniseringsprosjektet forsterket det «nasjonale» i flere av eventyrene, bidro til dette. Mange tradisjonsskriftartikler om praktiske emner gjennom Asbjørnsen hadde masseprodusert tidsbærere brukte dessuten eventyrbøkene til hele perioden med eventyrsamling. Ut fra å utvide og forbedre sitt eget repertoar i behovet for å tjene penger hadde han tatt tiårene som fulgte, så også den muntlige på seg arbeidet som folkeopplyser: Ny tradisjonen faktisk ble mer ensartet. Det kunnskap fra kontinentet ble viderebefordret augue til et folk på terskelen til det Augue, viverra augue Moe mente var «norsk», ble det norske. Augue, viverra store Samarbeidet om eventyrene varte i femten år og munnet ut i en stor samling med et langt, vitenskapelig forord av Moe. Det var muliggjort av at den unge, norske staten hadde gjort ham til verdens første statsstipendiat i folkeminne i Det frigjorde ham fra det krevende arbeidet som norsk- og kristendomslærer på Krigsskolen i Christiania. Dette hadde ikke bare bremset på eventyrutgivelsene, men også på planene om en folkevisesamling og ikke minst karrieren som dikter. Han var lite fornøyd med at utgivelsen Digte fra 1849 var den eneste han hadde fått fra seg. På den annen side kom dikt som Det lysned i Skoven, Sætergjentens Søndag og Fanitullen til å bli norske klassikere. moderniseringsprosjektet. Med dette penset han seg også inn på det som skulle bli hans felt, biologien. Han skrev det første norske læreverket i naturfag for grunnskolen i åtte bind. Han samlet dyr til universitetets samlinger og gjorde skjellsettende havbunnsundersøkelser langs norskekysten og i Middelhavet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 17

18 grunnloven 200 ÅR Der Moe aldri fikk gjort noe skikkelig med folkevisene, tok den produktive Asbjørnsen tak i sitt felt, sagnene. Han erkjente at sagnene ikke kunne stå på egne bein på samme måte som eventyrene, men var knyttet til en bestemt tid, et sted og miljø. Han valgte derfor å skape litterære rammer for sagnene. Slik kunne han iscenesette situasjoner der sagnene kunne vært fortalt og tilsynelatende hørte hjemme. Han kunne til og med gjengi replikker på dialekt og slik tøye tålegrensen til den lesende eliten ytterligere. I alt 90 sagn ble publisert på denne måten i de to samlingene med «huldreeventyr» som kom ut i 1845 og Med sine naturog folkelivsskildringer var disse svært populære i samtiden og inspirerte flere av neste generasjons diktere. Moe blir prest Inn i 1850-årene stilnet den nasjonalromantiske bølgen. Nå gjaldt det å bygge nasjonen i en mer konkret forstand. Moe fikk ikke fornyet sitt stipend for folkelivsstudier. Han ville gifte seg, og da holdt det ikke med en status som halvstudert eventyrsamler. Han fullførte prestestudiet og flyttet med sin tilkomne til sitt første kall som kapellan i Krødsherad, Sigdal og Eggedal. Alle tanker om å fortsette å samle folkeminne forsvant snart, så oppslukt som han ble av arbeidet. Han fikk til gjengjeld en nærmest legendarisk status som streng, men folkekjær bygdeprest. Inspirert av naturen der skrev han også de kjente, forkynnende diktene «Ungbirken» og «Den gamle Mester». Asbjørnsen engasjerte seg i moderniseringen av Norge.Han fortsatte å skrive folkeopplysende artikler, der han blant annet introduserte Darwin for norske lesere. Som en samlende skikkelse på tvers av frontene mellom embetsmannskirken og pietistbevegelsen ble han nærmest sparket oppover i det kirkelige hierarkiet, til å bli sokneprest og prost i Drammen og Vestre Aker for så å ende som biskop i Kristiansand. Her skulle han holde styr på en viltvoksende frikirkebevegelse i skarp opposisjon til statskirken. I møtet med pietistene, som aldri tilgav ham at han hadde utgitt hedenske eventyr, utviklet han en mildere og mer folkelig form for forkynnelse. Han brukte bilder fra dagliglivet og et språk som alle kunne forstå. Slik ble han en foregangsmann for en mer moderne presterolle i Den norske kirke. Sviktende helse gjorde imidlertid årene som biskop tunge for Moe, og han måtte søke avskjed etter seks år. Få måneder senere, i mars 1882, døde han. Asbjørnsens større prosjekt Der den konservative og åndelig orienterte Moe nok følte avstand til samfunnsutviklingen, engasjerte Asbjørnsen seg i moderniseringen av Norge. Han fortsatte å skrive folkeopplysende artikler, der han blant annet introduserte Darwin for norske lesere. Han skrev lærebøker i skogdrift, myrdyrking og torvdrift. Den beryktede kokeboka Fornuftigt Madstel var et forsøk på å bringe ny, vitenskapelig kunnskap inn i folks hverdagsstell. 46 år gammel fullførte han omsider en høyere utdanning, ved et forstakademi i Tyskland. Resten av yrkeskarrieren arbeidet han som forstmann, hovedsakelig i Trøndelag, siden som torvdirektør. Han fortsatte å samle eventyr. I utga han nye, utvidete utgaver av eventyrsamlingen, der også upublisert materiale fra Moe kom med. Den siste, store innsatsen for eventyrene var en illustrert utgave av eventyr for barn. Hans vennskap med flere av de fremste samtidskunstnerne resulterte i et unikt bokverk som for all tid har påvirket nordmenns oppfatning av natur og troll, eventyrkonger og askeladder. De siste årene innledet Asbjørnsen et samarbeid med Moes sønn Moltke, som skulle bli den ledende folkeminneforskeren i neste generasjon. Denne fikk klar instruks om å fortsette fornorskingen av språket i nye utgaver av eventyrene. I motsetning til fader Moe hadde nemlig Asbjørnsen i alle år arbeidet bevisst for å gjøre skriftspråket norskere, og ikke bare i eventyrene. I lærebøkene om skogsdrift og myrdyrking samarbeidet han med Ivar Aasen om å finne gode, norske ord. Det danske mose ble erstattet med langt mer beskrivende ord som moldmyr, torvmyr, grasmyr, blautmyr, hengemyr og gorrmyr. I skogboka kom for oss selvsagte ord som jordsmonn og rotvelte for første gang på trykk. I kokeboka prøvde Asbjørnsen å erstatte franske lånord, men det slo ikke igjennom. Så vi sier fortsatt koteletter og saus framfor ribbebiter og duppe. Men potet tok til gjengjeld raskt over for det danske kartoffel, også i skrift. Mens Moe sloss for statskirken, var Asbjørnsen en feiret person til sin død i 1885, først og fremst på grunn av den illustrerte utgaven av eventyrene. I de politisk turbulente tidene var det bare ett sted i Kristiania der høyre- og venstrefolk kunne møtes i fordragelighet, ble det sagt. Hjemme hos Asbjørnsen vanket det god mat, skåltaler og erotiske eventyr. Tolv av disse oversatte han til tysk og ga ut i et internasjonalt folkloretidsskrift i Det var nok noen ord i disse oppskriftene som også kunne gjort det norske språket mer fargerikt, om de hadde kommet nordmennene for øye Truls Gjefsen er lektor og forfatter. Han arbeider ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule og underviser samfunnsfag, historie og norsk. Han har skrevet fire forfatterbiografier, blant annet om Asbjørnsen og Moe. Deltakere under valgvake i Bodø. Foto: Lars Røed Hansen. Side 18 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

19 2014 Statsviterkonferansen Norsk statsvitenskapelig forening i samarbeid med Samfunnsviterne Demokrati Kommunereform Syria / Utviklingspolitikk Samordning / Forvaltning Parlamentarisme / Suverenitet Lobbyvirksomhet / Ekspertvelde Stortingsvalget 2013 / Europa mai Ingeniørenes Hus Møtesenter Kronprinsensgate 17, Oslo For program og påmelding, se TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 19

20 grunnloven 200 ÅR Fra nesten autonome stiftamt til en nasjon: Da landet ble samlet Det luktet vondt i salen på Eidsvoll i midten av mai for 200 år siden. Vasking, tannpuss og hygiene var mindre viktig på den tiden, særlig blant bøndene. Seks uker med intens jobbing var snart i mål, loven hadde funnet sin form og de kunne reise hjemover. Av Gunn Kvalsvik De 112 valgte utsendingene hadde ankommet Eidsvoll seks uker tidligere, nærmere bestemt den 10. april embetsmenn, 18 forretningsmenn og 37 bønder. Det heter seg at 25 kom fra byene, 54 fra bygdene og 33 fra hær og flåte. Aldersmessig var den eldste rundt 70 år, mens den yngste knapt var 17. Mer detaljerte verk forteller navn, tittel og tilhørighet på de som deltok. Mange av diskusjonene som foregikk, er gjenfortalt, og vi vet også ganske mye om hvem som var mest aktive, hvilke synspunkt og interesser som ble fremført og hvem som inntok en mer passiv rolle under disse hektiske ukene. Det som ikke er så kjent, er hvordan utvelgelsesprosessen foregikk, hvilke maktstrukturer som dominerte i regionene og ikke minst hvordan de ulike delene av landet opplevde seg selv som en del av en større enhet. Bakteppet og embetsmennene Under eneveldet, før 1814, var landet vårt inndelt i fire regioner - som i tillegg til å ha ulike næringsstrukturer, hadde en viss territoriell autonomi. Regionene, eller stiftamtene, bar navnene Trondheim, Bergenhus, Kristiansand og Akershus. De ble innført allerede i 1661 og var den fungerende politiske strukturen gjennom 1700-tallet, og en kan derfor anta at de var etablert og hadde fått en innarbeidet form i Hvert av stiftamtene ble styrt direkte fra hovedstaden København. Norge ble administrert av embetsmenn med stiftamtsmannen som øverste leder i hvert sitt stift. For det geistlige området fungerte biskopene som overordnet i stiftet. De fire regionene hadde sine hovedsteder, stiftsbyer, i henholdsvis Trondheim, Bergen, Kristiansand og Kristiania. Hvert stiftamt var igjen delt inn i flere amt, med en amtmann som øverste embetsmann, mens bispedømmet var inndelt i flere prestegjeld. Embetsstanden bestod av jurister, prester og offiserer som for det meste hadde dansk utdannelse og snakket dansk med norsk uttale. De hadde ofte dansk- eller tyskklingende slektsnavn og latinartium som fellesnevner. I antall var de få, og en antar at med familie utgjorde standen rundt én prosent av den totale befolkningen. I fravær av adel og kongemakt, som styrte de fleste andre europeiske land, hadde embetsmennene stor makt. Både før, under og etter 1814 hadde de stor bestemmelsesradius. Derfor betegnes vårt politiske system i perioden mellom 1814 og 1884 som «Embetsmannsstaten». Dette var altså de store linjene som danner bakteppet. Så tilbake til fokus Grunnloven og 1814, sett fra regionenes ståsted. Fra fire til én For å forstå hvordan regionene, eller stiftamtene, agerte i perioden rundt 1814, har vi snakket med professor Ida Bull ved NTNU. Hun leder et forskningsteam på syv som blant annet har forsket på hvordan medbestemmelsen i stiftsbyene fungerte, hvordan bygdene rundt opplevde endringene, effekten av nye økonomiske strukturer samt prosessen rundt oppbyggingen av Norges bank. - Målet har vært å se på 1814 fra regionenes ståsted. Altså å se hva eidsvollsmennene hadde med seg av erfaringer da de møttes. I prosjektet har vi prøvd å belyse hvordan regionene påvirket det som skjedde sentralt, hvilke maktkamper som ble kjempet, embetsmennenes-, kirkens- og bøndenes rolle og hvordan forflyttingen til et felles maktorgan, Stortinget, skapte nye strukturer, forteller prosjektleder Ida Bull. Forskningsteamet har funnet sine kilder og materiale i gammelt arkivmateriale fra offentlige myndigheter i by og bygd, fra privat korrespondanse, fra Norges bank, fra tollregnskaper og mye mer. I denne artikkelen kan vi ikke ta for oss på langt nær alt Bull og hennes team har funnet ut. Det blir et kort blikk på regionenes autonomi, eidsvollskandidatvalgene, hvordan enkelte kandidater nektet å reise, kampen om flagget og etableringen av Norges bank. Fire hovedsteder Regionenes relative uavhengighet innenfor eneveldet innebar at stiftsbyene politisk og administrativt fungerte som hovedsteder innenfor regionen og som bindeledd til rikshovedstaden Køben- Side 20 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia!

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Det var ein gong ein landshøvding som budde i eit stort og mektig land.

Detaljer

Ingrid Hjertaker Andrea Mandt Gunnhild Årdal Peter Holme Torgeir Krohn. Andre bidragsytere: Anders R. Jupskås Tor Bjørklund Robin Sande

Ingrid Hjertaker Andrea Mandt Gunnhild Årdal Peter Holme Torgeir Krohn. Andre bidragsytere: Anders R. Jupskås Tor Bjørklund Robin Sande FOLK FLEST 2 ZOON POLITIKON Folk flest vet best Noen uttrykk setter seg i øret med en gang du hører dem. Folk flest er et av dem. I løpet av de siste 10-15 årene har folk flest stadig oftere blitt dratt

Detaljer

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid Tone Njølstad Slotsvik Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Detaljer

www.mossekonvensjonen1814.no

www.mossekonvensjonen1814.no NETTSTEDET Illustrasjon: Kristin Roskifte LÆRERVEILEDNING FOR 5.-7. TRINN Side 2 Forord Mossekonvensjonen 1814 er et interaktivt nettsted tilrettelagt for elever i Mosseskolen med fokus på de ulike hendelsene

Detaljer

Jeg, meg og meg selv. Lena Sæter

Jeg, meg og meg selv. Lena Sæter Bakgrunnen for denne elevteksten er at klassen fikk besøk av forfatteren Peter Normann Waage, som holdt et engasjerende foredrag basert på sin egen bok Jeg. Individets kulturhistorie (Schibsted 2008).

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

AntirasisteN. 20 år mot rasisme, mot nazisme, for likeverd! Statistikk mot fordommer. FN krever forbud. Amandaprisvinner fra Kurdistan til Norge

AntirasisteN. 20 år mot rasisme, mot nazisme, for likeverd! Statistikk mot fordommer. FN krever forbud. Amandaprisvinner fra Kurdistan til Norge AntirasisteN Ved varig adresseendring send avisen i retur til: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd B-blad SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 5 2005 20 år mot rasisme, mot nazisme, for likeverd! SOS Rasisme i Norge

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Medietekster. øvelser i kommunikasjon. Peer Gynt (4. akt) Man skal ej læse for at sluge, men for at se, hvad man kan bruge

Medietekster. øvelser i kommunikasjon. Peer Gynt (4. akt) Man skal ej læse for at sluge, men for at se, hvad man kan bruge Medietekster øvelser i kommunikasjon Man skal ej læse for at sluge, men for at se, hvad man kan bruge Peer Gynt (4. akt) Veiledningsside Hvordan bruke heftet? Heftet er organisert slik at første halvdel

Detaljer

Medietekster. øvelser i kommunikasjon. Peer Gynt (4. akt) Man skal ej læse for at sluge, men for at se, hvad man kan bruge

Medietekster. øvelser i kommunikasjon. Peer Gynt (4. akt) Man skal ej læse for at sluge, men for at se, hvad man kan bruge Medietekster øvelser i kommunikasjon Man skal ej læse for at sluge, men for at se, hvad man kan bruge Peer Gynt (4. akt) Veiledningsside Hvordan bruke heftet? Heftet er organisert slik at første halvdel

Detaljer

Norsk identitet og Europa

Norsk identitet og Europa Rapport # 2 Norsk identitet og Europa Thomas Hylland Eriksen Iver B. Neumann Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Thomas Hylland Eriksen og Iver B. Neumann Om rapporten Utvalget Rapporten

Detaljer

Kirkens nøkkelpersoner

Kirkens nøkkelpersoner Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 1 - f e b r u a r 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Kirkens nøkkelpersoner Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar; nei, en setter det i en stake,

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

revue PROSTOR samfunn politikk kultur kunst samfunnskultur i tsjekkisk-norsk dialog

revue PROSTOR samfunn politikk kultur kunst samfunnskultur i tsjekkisk-norsk dialog 87 88 revue PROSTOR samfunn politikk kultur kunst Norsk inspirasjon Norsk inspirasjon: samfunnskultur i tsjekkisk-norsk dialog Kjære lesere, dere har nå åpnet en publikasjon som har blitt til som en del

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Intervju med John Hattie Møt lektorstudentene Kunnskapssenter for utdanning w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4/2013 12. årgang 1 Lektorbladet

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Marie Louise Tank. Budskap og byråkrati. Lærebok i praktisk retorikk

Marie Louise Tank. Budskap og byråkrati. Lærebok i praktisk retorikk Marie Louise Tank Budskap og byråkrati Lærebok i praktisk retorikk Marie Louise Tank Budskap og byråkrati Lærebok i praktisk retorikk Budskap og byråkrati Introduksjon Budskap og byråkrati Introduksjon

Detaljer

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt Et barn blir født Ann Helene Bolstad Skjelbred Fra historie og tradisjon til opplevelse I artikkelen Hva slags svar? Spørrelister som metode og materialet som kilde har jeg pekt på en rekke generelle utviklingstrekk

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer