PRODUKTVEILEDNING. batteriladere og tilbehør 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRODUKTVEILEDNING. batteriladere og tilbehør 2013/14"

Transkript

1 PRODUKTVEILEDNING batteriadere og tibehør 2013/14

2 EASy CHARGING ENKEL LADING step trinnby forstep trinn CTEK-adere maksimerer batteriets evetid gjennom en serie på 4 ti 8 trinn i en unik adeprosess. aderne kontroer tistanden ti batteriet kontinuerig. De gjennomfører nødvendige titak ved behov: avsufatering, gjenoppiving, ading, peie og vedikehod. CTEK-adere reguerer adespenningen for å beskytte sensitiv og dyr eektronikk og ydutstyr. noen CTEK-adere gjenoppretter og bidrar 11 TRinn 1 avsufatering Puserende spenning fjerner sufat fra bypatene i batteriet og gjenoppretter batterikapasiteten. 2 TRinn 2 Mykstart Tester om batteriet kan hode på adingen. Ladingen starter hvis batteriet er OK. 3 TRinn 3 Hovedading Lader med maksima strøm ti rundt 80% batterikapasitet er oppnådd. TRinn 4 absorpsjon, Kart ti bruk 4 4 Lader med faende strøm ti batteriet har nådd 100% av fu kapasitet. ti å gjenoppive dyputadede batterier. Andre har også en reservestrømforsyningsmodus, sik at du kan skifte kjøretøyets batterier uten å miste noen programinnstiinger. når aderen er tikobet, trenger du ikke å tenke på hvor enge batteriet må ades, eer om det er sufatert. aderne våre tar seg av at dette automatisk. Vi kaer det «kobe ti og gem». 55 TRinn 5 anayse Tester om batteriet kan hode på adingen. Batterier som ikke hoder på adingen, må eventuet byttes ut. 6 TRinn 6 gjenoppretting Gjenopprettingsfunksjon for dyputadete batterier. 7 TRinn 7 Fyt (vedikehod), Fuadet 7 Sørger for at batterispenningen hoder seg på maksima verdi ved hjep av konstantspenningsading (også kat fytading). TRinn 8 Pus (pus) Vedikehodsading 8 8 Vedikehoder batteriet ved % kapasitet Laderen overvåker batterispenningen og avgir en strømpus når det er nødvendig for å hode batteriet fuadet.

3 Innhod Contents 22 Consumer chargers 44 Forbrukeradere Marine chargers 10 Maritime adere 10 Charger guide 14 Laderveiedning 14 Professiona chargers 20 Profesjonee adere 20 Accessories 26 Tibehør 26 Enke ading Easy charging

4 FORBRUKER Moderne bier er fue av eektronikk, og kravene ti batterier bir stadig større. Én dag vi ikke batteriet kunne drive eektronikken, og det er ikke en gang sikkert at du får start. Med en CTEK-ader trenger du ikke å bekymre deg, uansett hvike oppeveser som venter på deg! CTEK-produktveiedning CTEK Product Guide

5 XC 0.8 Artikkenr XC 0.8 er aderen som kan gi veteranbien din ny ivsgnist. Den er en iten, men kompett 6-vots batteriader som ader at fra små batterier på 1 Ah ti store traktorbatterier. H eautomatisk ading og vedikehodsading i 4 trinn gir maksima batterievetid og batteriytese. Kompakt og robust design sprut- og støvsikker ti IP65. P atentert vedikehodsading som gir en unik kombinasjon av maksimert evetid og ytese. Patentert avsufatering som forenger batterievetiden. G nistfri, kortsutningssikker og beskyttet mot fei poaritet for probemfri bruk 7,2 V 0,8 A Firetrinns fuautomatisk adeforøp 6 V bysyrebatterier 1,2 100 Ah Beskyttese 5 års garanti XS 0.8 Artikkenr XS 0.8 har avansert teknoogi og er perfekt for ading av små 12-votsbatterier i motorsyker, jetski, terrengkjøretøyer og penkippere. Den passer også ti vedikehodsading av batterier som har "norma" størrese, sik som bibatterier. Det unike dispayet ar brukeren føge med på hee adeforøpet. XS 0.8 er er konstruert for å beskytte kjøretøyeektronikken. Den er gnistfri, povendingsbeskyttet og kortsutningssikker. Lader batterier på oppti 32 Ah. Vedikehoder store batterier på oppti 100 Ah Heautomatisk sekstrinnsading omfatter patentert avsufatering og pusvedikehodsprogrammer. Kompakt og robust design sprut- og støvsikker ti IP65. 14,4 V Maks 0,8 A Sekstrinns heautomatisk adesykus 12 V bysyrebatterier 1,2 32 Ah, oppti 100 Ah for vedikehodsading Beskyttese 5 års garanti Forbrukeradere 5

6 LADEPROGRAM MED FLERE ALTERNATIVER LADEPROGRAM TRyKK På MODE-knappen for å vege eer PROGRAMALTERNATIVER TRyKK På MODE-knappen for å vege AGM eer MXS 3.8 ArTiKKEnr MXS 3.8 er en mikroprosessorstyrt batteriader med patentert fyt-/ pusvedikehod. MXS 3.8 kan øse en ang rekke batteriprobemer og er perfekt ti dagig bruk. MXS 3.8 tester batteritistanden før ading for å kontroere om batteriet kan motta og behode ading. MXS 3.8 har en patentert automatisk avsufateringsfase under adeprosessen. En spesie kudemodus for optima ading på kade vinterdager. Patentert fyt-/pusvedikehod gjør MXS 3.8 perfekt for angsiktig vedikehod. Hee adeprosessen kan enket føges på det tydeige LED-dispayet. Lader batterier på oppti 85 Ah. Vedikehoder store batterier på oppti 130 Ah. Unik sjutrinnsading. Kudemodus. Kobe ti og gem. Forenger batterievetiden. Tekniske data 14,4 V/14,7 V Maks 3,8 A Sjutrinns heautomatisk adeforøp Ae typer 12-vots bysyrebatterier 1,2 85 Ah, oppti 130 Ah for vedikehodsading Beskyttese 5 års garanti 6 CTEK-produktveiedning

7 MXS 5.0 Artikkenr MXS 5.0 er en avansert mikroprosessorstyrt batteriader med automatisk, innebygd temperaturføer. MXS 5.0 kan øse en ang rekke batteriprobemer og er perfekt for deg som stier høye krav ti aderen. MXS 5.0 tester om batteriet kan hode på adingen. MXS 5.0 har en patentert automatisk avsufateringsfase og et bestemt program for gjenoppretting og gjenoppiving av dyputadede og agdete batterier. AGM-modusen er perfekt for maksimering av ytese og evetid for de feste start/stopp-batterier. L ader batterier på oppti 110 Ah. Vedikehoder store batterier på oppti 160 Ah. Unik åttetrinnsading. Temperaturføer. AGM-program. Åtte adeprogrammer/programaternativer. 14,4/14,7/15,8 V Maks 5 A Åttetrinns heautomatisk adeforøp. 12 V bysyrebatterier 1,2 110 Ah, oppti 160 Ah for vedikehodsading Beskyttese 5 års garanti MXS 5.0 POLAR Artikkenr MXS 5.0 POLAR er spesiet utviket for fremragende around-ading med spesie kudeytese. MXS 5.0 POLAR har tipassede kaber for å håndtere temperaturer het ned ti -30 C. MXS 5.0 POLAR er en avansert mikroprosessorstyrt batteriader med uovertruffen ytese på bysyrebatterier. Den innebygde kudemodusfunksjonen sikrer idee adeytese sev under ekstreme forhod. Patentert fyt-/ pusvedikehod gjør MXS 5.0 POLAR perfekt for angsiktig vedikehod. H eautomatisk ading og vedikehodsading i åtte trinn gir maksima batterievetid og batteriytese. Kompakt og robust design sprut- og støvsikker ti IP65. P atentert vedikehodsading som gir en unik kombinasjon av maksimert evetid og ytese. Patentert avsufatering som forenger batterievetiden. G nistfri, kortsutningssikker og beskyttet mot fei poaritet for probemfri bruk. 14,4/14,7/15,8 V Maks 5 A Åttetrinns heautomatisk adeforøp. 12 V bysyrebatterier 1,2 110 Ah, oppti 160 Ah for vedikehodsading Beskyttese 5 års garanti Forbrukeradere 7

8 MXS 5.0 TEST&CHARGE Artikkenr MXS 5.0 TEST&CHARGE kombinerer en avansert mikroprosessorstyrt batteriader med en batteri- og omformertestfunksjon som gir det utimate innen batteritesting-, -ading og -vedikehod. Testing: Tre brukervennige testprogrammer for testing av batterispenning, startstrøm og omformerytese gir et kompett bide av tistanden ti adesystemet for batteri og kjøretøy. Lading: MXS 5.0 TEST&CHARGE gir gimrende adeytese. Laderen øser en rekke batteriprobemer, og funksjonene omfatter et patentert automatisk avsufateringsprogram og en spesiet gjenopprettingsfunksjon som vi gjenoppive og gjenopprette utadede og syreagdete batterier. Patentert fyt-/pusvedikehod gjør aderen perfekt for angsiktig vedikehod. 14,4/14,7/15,8 V 5A 8-trinns heautomatisk adeforøp 3 spenningstestprogrammer 12 V bysyrebatterier 1,2 110 Ah, oppti 160 Ah for vedikehodsading Beskyttese 5 års garanti MXS 7.0 Artikkenr MXS 7.0 er den perfekte universaaderen for. Den er idee for ading av større batterier som man finner i campingvogner, terrengkjøretøyer, båter og bier. MXS 7.0 har bant annet funksjoner som batteridiagnose, en spesie gjenopprettingsfunksjon og unik vedikehodsading. Laderen har også en modus for optimaisert ading på kade vinterdager og ading av krevende AGM-batterier. MXS 7.0 har også en forsyningsmodus som gjør at batteriet kan kobes fra kjøretøyet uten at viktige konfigureringsdata går tapt. L ader batterier på fra 14 Ah ti 150 Ah. Vedikehoder store batterier på oppti 225 Ah. S trømforsyningsprogram: Kan brukes som 12-vots strømkide for å beskytte eektriske innstiinger. K udeprogram for ading ved ave temperaturer og ading av AGM-batterier. R econd-program (gjenopprettingsprogram): Spesiaprogram for gjenoppiving av dyputadede batterier. Sprut- og støvsikker ti IP65. 14,4/14,7/15,8/13,6 V Maks 7 A 8-trinns heautomatisk adeforøp 12 V bysyrebatterier Ah, oppti 225 Ah for vedikehodsading Beskyttese 5 års garanti 8 CTEK-produktveiedning

9 LITHIUM XS ArTiKKEnr LITHIUM XS er en avansert mikroprosessorstyrt ader spesiet konstruert for å ade og vedikehode ceene i itiumionfosfat (LiFePO4)-batterier og maksimere ytesen og evetiden. Med oppti 5 A tigjengeig adestrøm er LITHIUM XS svært feksibe og vi ade LiFePO4-batterier fra 5 Ah ti 60 Ah. Den er enke å bruke og adingen begynner ved tikobing. Det er ikke nødvendig å kobe batteriet fra kjøretøyet. Når adingen starter, tibakestier LITHIUM XS automatisk eventue montert avspenningseektronikk for beskyttese (batteristyringssystem). Ladingen kan når som hest startes på nytt manuet med «Reset»-knappen. Sikker og enke å bruke. Konstruert for LiFePO4-batterier. Automatisk avspenningstibakestiing. Kontroerer batteritistanden i ae faser. Sikrer maksima batterikapasitet. T e k n i s k e d ata 13,8/14,4 V Maks 5 A 8-trinns heautomatisk adeforøp itiumionfosfat (LiFePO4) 5 60 Ah, oppti 120 Ah for vedikehodsading Beskyttese 5 års garanti 1 T R i n n 1 M O T Ta Tester om batteriet kan motta ading. Dette trinnet hindrer at adingen fortsetter på et defekt batteri. 2 TRinn 2 HOVedL ading Lading med maksima strøm ti ca. 90% batterikapasitet er nådd. 3 TRinn 3 absorpsjon Lading med faende strøm for å maksimere oppti 95% batterikapasitet. 4 T R i n n 4 a n a Ly s e Tester om batteriet kan hode på adingen. Batterier som ikke hoder på adingen, må kanskje byttes ut. Forbrukeradere 5 TRinn 5 FULLFØRing Siste ading med redusert strøm opp ti ca. 98% batterikapasitet. 6 TRinn 6 MaksiMeRing 7 T R i n n 7 F Ly T Siste ading med maksimum spenning opp ti 100% batterikapasitet. Hoder batterispenningen på maksimat nivå ved ading med konstant spenning. 8 TRinn 8 PULs Vedikehoder batteriet ved % kapasitet. Laderen overvåker batterispenningen og avgir en strømpus når det er nødvendig for å hode batteriet fuadet. 9

10 MARITIME Det finnes dager da at er perfekt: havet, temperaturen, soa og humøret. Med en CTEK-batteriader trenger du ikke å bekymre deg for at et utadet batteri setter en stopper for oppevesene.

11

12 M45 Artikkenr M45 er en firetrinnsader av høy kvaitet med unike funksjoner som avsufatering og sikker vedikehodsading i vintermånedene. L ader batterier på fra 7 Ah ti 75 Ah og vedikehoder store batterier på oppti 120 Ah. K ompakt og robust design sprut- og støvsikker ti IP65. Vagbar adestrøm for mindre eer større batterier. Vagfri kude-/agm-modus. 14,4/14,7 V 0,8 A, 3,6 A Firetrinns heautomatisk adeforøp 12 V bysyrebatterier 7 75 Ah, oppti 120 Ah for vedikehodsading Beskyttese 5 års garanti M100 Artikkenr M100 er en heautomatisk åttetrinnsader som forsyner 7 A og er perfekt for ading av batterier med kapasitet på meom 14 og 150 Ah og oppti 225 Ah for vedikehodsading. L ader batterier på fra 14 Ah ti 150 Ah og vedikehoder store batterier på oppti 225 Ah. Kompakt og robust design sprut- og støvsikker ti IP65. V agfritt kude-/agm-program: Mer effektiv ading av AGM-batterier og ved ave temperaturer. S trømforsyningsprogram: Kan brukes som 12-vots strømkide for å beskytte eektriske innstiinger. R econd-program (gjenopprettingsprogram): Spesiaprogram for gjenoppiving av dyputadede batterier. 14,4/14,7/15,8/13,6 V Maks 7 A 8-trinns heautomatisk adeforøp 12 V bysyrebatterier Ah, oppti 225 Ah for vedikehodsading Beskyttese 5 års garanti 12 CTEK-produktveiedning

13 M200 Artikkenr M200 er en perfekt 15 A-batteriader for ae båteiere. M200 har en fire meter ang sekundærkabe og en temperaturføer som sørger for optima ading uavhengig av temperaturen, noe som gir ekstra feksibiitet ved permanent instaasjon. M200 gjenoppretter agdete batterier med et spesiet Recond-program (gjenopprettingsprogram), noe som er nødvendig i maritime mijøer der dyputading av batterier er vanig. L ader batterier på fra 28 Ah ti 300 Ah og vedikehoder store batterier på oppti 500 Ah. Anaysetrinn kontroerer om batteriet kan hode på adingen. Støysvakt nattprogram. K ompakt og robust design IP44-kassifisert, egnet for utendørs bruk. 14,4/15,8 V Maks 15 A 8-trinns heautomatisk adeforøp 12 V bysyrebatterier Ah, oppti 500 Ah for vedikehodsading Beskyttese IP44 (utendørsbruk) 5 års garanti M300 Artikkenr M300 er den anbefate aderen for båter med store batterier. M300 har en fire meter ang sekundærkabe og en temperaturføer som sørger for optima ading uavhengig av temperaturen, noe som gir ekstra feksibiitet ved permanent instaasjon. Den kraftige 12-vots M300 på 25 A er perfekt ti gjenoppretting, ading og vedikehod av ae typer båtbatterier på fra 40 Ah ti 500 Ah. Lader og vedikehoder maritime batterier på fra 40 Ah ti 500 Ah. 10 dagers fyt-/pusvedikehod for maksimat adenivå. Recond-program: Gjenoppretter dyputadete batterier. Støysvakt nattprogram. K ompakt og robust design IP44-kassifisert, egnet for utendørs bruk. 14,4/15,8/13,6 V Maks 25 A 8-trinns heautomatisk adeforøp 12 V bysyrebatterier Ah Beskyttese IP44 (utendørsbruk) 5 års garanti Maritime adere 13

14 Laderveiedning Vi har smarte adere for ae typer batterier og kjøretøy. Enke å bruke, atid sikker. Forbruker Område XC 0.8 XS 0.8 MXS 3.8 MXS 5.0 MXS 5.0 POLAR MXS 5.0 TEST&CHARGE MXS 7.0 LITHIUM XS M45 6V 0,8 A 0,8 A 3,8 A 5A 5A 5A 7A 5A 3,6 A Lader Vot Beskrivese varighet i år 6V L V CTEK-produktveiedning

15 God Bedre Maritim W Best Verksted L LiFePO4 itiumbatterier Profesjone M100 M200 M300 MXS 10 MXS 25 Muti XS EXTENDED MXTS 70/50 D250S DUAL SMARTPASS D250TS MXT 4.0 MXT 14 12/24 V 24 V 24 V 24 V 7A 15 A 25 A 10 A 25 A 25 A 70/50 A 20 A 80 A 10 A 4A 14 A W W W W W CTEK-produktveiedning 15

16 PRO for dem som administrerer, betjener og reparerer kjøretøy i en stor flåte, er denne batteriaderen et viktig verktøy på verkstedet. Med en smart batteriader kan du arbeide mer effektivt og du er forberedt på ae kundenes behov. CTEK-produktveiedning

17 MXS 10 Artikkenr MXS 10 innehoder aer nyeste teknoogi. Den er idee for profesjone bruk og egner seg gimrende for bruk i verksteder, campingvogner, terrengkjøretøyer, båter og bier. MXS 10 har bant annet funksjoner som batteridiagnose, en spesie gjenopprettingsfunksjon, unik vedikehodsading og en temperaturføer for optimaisert ading. Den spesiee AGM-modusen er perfekt for AGM-batterikjemien og der start/stopp-batterier ska ades eer vedikehodes. Laderen har også en forsyningsmodus som gjør at batteriet kan kobes fra kjøretøyet uten at viktige konfigureringsdata går tapt. L ader batterier på fra 20 Ah ti 200 Ah. Vedikehoder store batterier på oppti 300 Ah. R econd-program (gjenopprettingsprogram): Spesiaprogram for gjenoppiving av dyputadede batterier. S trømforsyningsprogram: Kan brukes som 12-vots strømkide for å beskytte eektriske innstiinger. Spesie AGM-modus: Perfekt ti start/stopp-batterier. Uttakbar temperaturføer. 14,4/14,7/15,8/13,6 V Maks 10 A 8-trinns heautomatisk adeforøp 12 V bysyrebatterier Ah, oppti 300 Ah for vedikehodsading Beskyttese 2 års garanti MXS 25 Artikkenr MXS 25 er en profesjone 12-votsader. Den gir effektiv og rask ading og er idee for bruk i verksteder, campingvogner, terrengkjøretøyer og båter. MXS 25 har ae egenskapene og funksjonene som er nødvendige for å øse en ang rekke batterireaterte probemer. Bant annet har den batteridiagnose som viser om et batteri kan motta og hode på adingen, en spesie "reconditioning"-funksjon som gjenoppretter syreagdete og dyputadete batterier, unik vedikehodsading, og en temperaturføer for optimaisert ading uansett værforhod. Den har også en forsyningsmodus som gjør at batteriet kan kobes fra kjøretøyet uten at viktige konfigureringsdata går tapt. Lader og vedikehoder batterier på fra 40 Ah oppti 500 Ah. S trømforsyningsprogram: Kan brukes som 12-vots strømkide for å beskytte eektriske innstiinger eer gi batteristøtte på oppti 25 A under diagnostisering. Innebygd temperaturføer. Gjenopprettingsprogram. IP44-kassifisert, egnet for utendørs bruk. 14,4/15,8/13,6 V Maks 25 A 8-trinns heautomatisk adeforøp 12 V bysyrebatterier Ah, oppti 500 Ah for vedikehodsading Beskyttese IP44 (utendørsbruk) 2 års garanti Profesjonee adere 17

18 MULTI XS EXTENDED Artikkenr MXS er en heautomatisk åttetrinnsader som everer 25 A ti -batterier med kapasitet fra Ah. Laderen er IP44-kassifisert (utendørsbruk), beskytter kjøretøyeektronikken, gnistrer ikke og er povendingsbeskyttet og kortsutningssikker. Muti XS Extended gir ekstra bevegeighet i verktstedet gjennom engre kaber og agrings-/monteringsaternativer. 6 m kobberkabe av høy kvaitet WALL HANGER 300, kabeoppbevaring som ikke riper Veggmonteringsbrakett 14,4/15,8/13,6 V Maks 25 A 8-trinns heautomatisk adeforøp 12 V bysyrebatterier Ah Beskyttese IP44 (utendørsbruk) 2 års garanti MXTS 70/50 Artikkenr MXTS 70/50 er både en strømforsyning med høy spenning for minnefashing og en kraftig verktstedader med førstekasses teknoogi. Den er utviket for både 12- og 24-vots bysyrebatterier, har svært avansert teknoogi og er svært brukervennig. MXTS 70/50 er utstyrt med uike dispayer som viser adestatus, adespenning, strøm og adetid (t) samt energidinikator (Ah) for kontro av batteritistanden. MXTS 70/50 er en heautomatisk åttetrinnsader som forsyner 50 A / eer 50 A / 24 V ti batterier med kapasitet fra Ah ved og Ah ved 24 V. Vagbar modus for optima tipasning ti batteriet. V agbart strømforsyningsprogram for konstant utspenning på 50 A ved 13,6 14,8 V / 27,2 29,6 V. Temperaturføer for optimaisert ading under ae forhod. Avtakbare kaber med øyeterminafeste. Integrert USB-port for parameteroppasting. Maks 16/32 V Maks 50 A, 70 A (30 s) for Åttetrinns heautomatisk adeforøp med justerbare parametere Ae typer / 24 V bysyrebatterier Ah Beskyttese IP20 2 års garanti 18 CTEK-produktveiedning

19 D250S DUAL Artikkenr Laderen D250S DUAL får energi fra ikestrømskider som dynamoer, sopaneer og vindkraftgeneratorer og optimaiserer denne energien for ading av uike typer batterier. Maks adestrøm 20 A. Lader batterier på fra 40 Ah ti 300 Ah. Automatisk separasjon av start-/forbruksbatteri. Inngangsspenning 12,9 22 V s; 14,4 V adespenning. T ipasses paraee energikider. For bruk med omformer, soenergi eer begge deer. Innebygd soenergireguator og temperaturføer. 14,4 V 20 A Femtrinns heautomatisk adeforøp 12 V bysyrebatterier Ah Beskyttese 2 års garanti SMARTPASS Artikkenr SMARTPASS er en energistyringsenhet som kontroerer og optimerer energi som produseres av veksestrømsgeneratorer, sopaneer, vindkraft eer tradisjonee AC/DC-adere. Den fordeer energien ti batteribanker eer konsumenter som krever energi, sik som batteribanker, batterier for baugprope, konsumenter osv. Brukt sammen med D250S DUAL gir SMARTPASS optima adning via CTEKs unike etappevise adeforøp, som også beskytter batteriene. SMARTPASS har i tiegg en integrert «batteriovervåker» som beskytter startbatterier fra skadeig utadning, og sikrer at viktig utstyr som radio, nødys og navigasjonssystemer atid fungerer. SMARTPASS har temperaturføer som beskytter batterier mot høye temperaturer. Fungerer sammen med D250S Dua. Håndterer inngangsstrøm på oppti 80 A og batterikapasitet på Ah. «Batteriovervåking» og kritisk forbrukerbeskyttese. Temperaturføer. 80 A 12 V bysyrebatterier Ah Beskyttese 2 års garanti Profesjonee adere 19

20 MXT 4.0 Artikkenr MXT 4.0 er idee for ading av større vognparker med 24 V-kjøretøyer, reservesystemer, maskineri for industrie rengjøring og ruestoer osv. MXS 4.0 har ae de nødvendige egenskapene og funksjonene som er nødvendige for å øse en ang rekke batterireaterte probemer. 4 A ut ader batterier på fra 8 Ah ti 100 Ah og vedikehoder store batterier på oppti 250 Ah. H eautomatisk åttetrinnsading omfatter patentert avsufatering og pusvedikehodsprogrammer. R econd-program (gjenopprettingsprogram): Spesiaprogram for gjenoppiving av dyputadede batterier. K udeprogram for ading ved ave temperaturer og ading av AGM-batterier Kompakt og robust design sprut- og støvsikker ti IP65. 28,8/29,4/31,6 V Maks 4 A 8-trinns heautomatisk adeforøp 24-vots bysyrebatterier Ah, oppti 250 Ah for vedikehodsading Beskyttese 2 års garanti MXT 14 Artikkenr MXT 14 er en profesjone 24-votsader. Den er utviket for kommersiee kjøretøyer der batteriene utsettes for betydeig beastning og er idee for busser, astebier og verksteder for kommersiee kjøretøyer. MXT 14 har ae nødvendig egenskaper og funksjoner for å kunne øse en ang rekke batterireaterte probemer. L ader batterier på fra 28 Ah ti 300 Ah og vedikehoder store batterier på oppti 500 Ah. S trømforsyningsprogram: Kan brukes som 24-vots strømkide for å beskytte eektriske innstiinger. R econd-program (gjenopprettingsprogram): Spesiaprogram for gjenoppiving av dyputadede batterier. Innebygd temperaturføer. Høy effektivitet. 28,8/31,6/27,2 V Maks 14 A 8-trinns heautomatisk adeforøp 24-vots bysyrebatterier Ah, oppti 500 Ah for vedikehodsading Beskyttese IP44 (utendørsbruk) 2 års garanti 20 CTEK-produktveiedning

21 D250TS Artikkenr CTEK D250TS er en kombinasjon av heautomatisk batteriader, batteriseparator, omformer og en utjevner for 24 V batteribanker. Perfekt ti tunge kjøretøy, fritidskjøretøy og båter. D250TS er en heautomatisk firetrinnsader som everer 10 A ti 24 V batterier på Ah. Laderen er IP65-kassifisert og beskytter eektronikken i kjøretøyene. Egnet for ae typer bysyrebatterier (våt, MF, Ge og AMG). Automatisk batteriseparasjon. IP65-kassifisering sprut- og støvsikker. Inngangsspenning V s; 28,8 V adespenning Maks adestrøm 10 A; ader batterier på fra 28 Ah ti 300 Ah 10 dagers fyt-/pusvedikehod for maksimat adenivå. Høy effektivitet. 28,8 V Maks 10 A Firetrinns heautomatisk DC/DC-ader 24-vots bysyrebatterier Ah Beskyttese 2 års garanti TILBEHØR ti profesjonee adere på side Professiona Chargers Profesjonee adere 27 21

22 TILBEHØR Produktene våre er designet og utviket for å være enkest muig å bruke. Ae CTEK-adere med effekt på oppti 10 A everes med kvikkontakten CoMforT ConnECT. Det finnes mye smart tibehør ti kvikkontakten CoMforT ConnECT som gjør batteripeie enda enkere. Kobe ti med smart tibehør! CTEK-produktveiedning

23 COMFORT connect Produktene våre er designet og utviket for å være enkest muig å bruke. De har en kvikkontakt som er enke å feste på batteriet. COMFORT indicator Den enkeste måten å overvåke adingen i batteriet på, er å bruke Comfort Indicator. En nøyaktig avesning for batteriet vises to timer etter at du har brukt kjøretøyet. RØdT betyr at batteriadingen er under 12,4 vot. Det er definitivt på tide å ade batteriet. gult betyr at batteriadingen er meom 12,4 og 12,65 vot. Det er på tide å begynne å tenke på å ade batteriet. grønt betyr at batteriadingen er over 12,65 vot. OK! Det er ikke nødvendig å ade. CTEK BaTTeRy analyzer CTEK Battery Anayzer tester tistanden ti ae typer 12-vots bysyrebatterier, herunder våte, vedikehodsfrie, kasium/kasium, ge og AGM. Den er enke å bruke og gir raske resutater som er enke å forstå. Driftsspenningsområdet er 8 15 V med et testområde på EN. CTEK-TiLBeHØR Bruk tibehøret vårt ti å få mest muig ut av CTEK-aderen. CTEK PRO-TiLBeHØR Spesiet designede mobiitets- og monteringsøsninger for å bidra ti å maksimere effektiviteten i verkstedet. Tibehør 23

24 comfort connect Comfort connect Eyeet Comfort connect Cig Pug Comfort connect Cig Socket Comfort Connect er et praktisk tibehør for ading av batterier på steder som er vanskeig tigjengeige, der bruk av kemmer er upraktisk eer umuig. Comfort Connect er enke å montere samt sprut- og støvsikker. 400 mm kabeengde. Kompatibe med ae CTEK-adere oppti 10 A. Comfort Connect Cig Pug er en adapter som er ett å montere og muiggjør ading fra en CTEK-kompatibe ader gjennom 12 V-sigarettenneren eer tibehørskontakten. 400 mm kabeengde. Kompatibe med ae CTEK-adere oppti 10 A. Comfort Connect Cig Socket er et nyttig tibehør som øker utnyttesen av CTEK Comfort Connect-batterikontakten. Når COMFORT CONNECT Cig Socket er kobet ti, kan du bruke GPS, mobiteefoner, styrevarmere og varmekær osv. 1,5 m kabeengde. Merk: Kontakten må være aktiv også når tenningen er i "av"-stiing. Eyeet M6 Artikkenr Eyeet M8 Artikkenr Eyeet M10 Artikkenr Artikkenr Artikkenr Comfort connect 2.5M Extension Cabe Comfort connect Socket Adapter Comfort connect Pug Adapter Nyttig forengeseskabe som gjør det muig å kobe ae CTEK-adere på oppti 10 A ti annet tibehør som kemmer eer kvikkontakter (Comfort Connect). Praktisk når aderen må passeres et stykke unna batteriet. 2,5 m kabeengde. Adapter for konvertering av kontakter av den «game typen», og muiggjør tikobinger og tibehør fra ae dagens CTEK-adere på oppti 10 A. Fjerner behovet for å skifte kobinger ti batterier ved oppgradering av aderen. Kabeengde 120 mm. Adapter som gjør edre (før 2008) modeer av CTEK-adere kompatibe med den nye generasjonen av tibehør. Bare kobe ti CTEK-aderen med kontakten av «gamme type», og enheten bir umiddebart kar ti bruk med at tibehør. Kabeengde 120 mm. Artikkenr Artikkenr Artikkenr CTEK-produktveiedning

25 comfort INDICATOR Comfort INDICATOR Eyeet Comfort INDICATOR Cig Pug Comfort INDICATOR Camp Comfort Indicator Eyeet M6 og M8 bruker et enket «trafikkys»system ti å vise batteriets adetistand. Med Comfort Indicator-Eyeet har du en permanent instaasjon. Hvis ading bir nødvendig, pugger du inn CTEK-aderen og ader batteriet. Kabeengde 500 mm. Comfort Indicator Cig Pug er en kombinert kvikkontakt og indikator for enke ading. Perfekt ti å sjekke status og ade batteriet gjennom kjøretøyets 12-votskontakt. Egnet for ae 12-vots CTEK-adere på oppti 7 A. Comfort Indicator Cig Pug er en universamode som passer både 12 mm og 21 mm kontakter. Comfort Indicator Camp bruker et enket «trafikkys»-system ti å vise batteriets adetistand. Enke å fytte meom kjøretøy, perfekt ti verksteder og utstiingsrom. Hvis det skue bi nødvendig med ading, kan hetten tas av enheten og en kompatibe CTEK-ader kan kobes inn for å gjenopprette batteriet ti fuadet status. Kabeengde 1,5 m. Merk: Kontakten må være aktiv også når tenningen er i "av"-stiing. Eyeet M6 Artikkenr Eyeet M8 Artikkenr Artikkenr Artikkenr Comfort INDICATOR Pane Comfort Indicator Pane bruker et enket «trafikkys»-system ti å vise batteriets adetistand. Tigjengeig i to kabeengder: 1,5 m og 3,3 m. Ingen kaber er inkudert i Comfort Indicator Pane med fatstikkekontakt. Pane M8 (1,5 m) Artikkenr Pane M8 (3,3 m) Artikkenr Pane (fatstikke) Artikkenr Tibehør 25

26 battery anayzer Artikkenr Battery Anayzer tester med høy nøyaktighet tistanden ti ae typer 12-vots bysyrebatterier, herunder våte, vedikehodsfrie, kasium/ kasium, ge og AGM. Den er enke å bruke og gir raske resutater som er enke å forstå. Det etteste dispayet gir kar informasjon om tistanden ti ae 12-vots bysyrebatterier, og gir råd om nødvendige titak. Batteriet trenger ikke å kobes fra kjøretøyet, og den patenterte teknoogien som brukes i Battery Anayser er trygg både for brukeren og eektronikken i kjøretøyet. Den er povendingsbeskyttet, skaper ingen batteribeastninger, varme eer gnister. B are kobe den ti batteriet (det er ikke nødvendig å kobe fra batteriet) og føg instruksjonene på skjermen. T ester batteriet på sekunder og gir øyebikkeige resutater på skjermen, inkudert eventuee titak som må utføres. P atentert teknoogi gir raske og nøyaktige resutater uten å beaste batteriet. Egnet for ae 12-vots bysyrebatterier meom 200 og 1200 EN. Type anaysator Ledeevne som anayseres bysyrebatterier (våte, MF, kasium/kasium, AGM og GEL) Testspenning Min 8 V, maks 15 V Løsning (V) 0,1 V Nøyaktighet (V) ± 0,1 V Område (EN) EN Nøyaktighet (EN) ± 25 EN 2 års garanti TILBEHØR CTEK MOUNTING BRACKET CTEK BUMPER Robust og asidig monteringsbrakket for praktisk oppbevaring av ader og kaber. Åpen ramme gir enke tigang ti aderfunksjoner. Praktisk oppbevaring av ader og kaber CTEK BUMPER. Beskytter CTEKaderen mot støt og riper. Gir ekstra grep på gatte overfater. Laget av hodbar siikongummi. CTEK BUMPER sitter tett rundt CTEK-aderen. Passer for ae CTEK-adere fra 3,6 5,0 A. Å pen ramme gir enke tigang ti aderfunksjoner. P asser for ae CTEK-adere fra 3,8 5,0 A Artikkenr Artikkenr (svart) Artikkenr (rosa) CTEK-produktveiedning

27 PRO-TILBEHØR troey PRO Comfort connect XLR Comfort Connect XLR er et nyttig tibehør som gir ett og direkte tikobing av CTEK MXT 4.0-aderen ti XLR-kontakten på mange 24 Vdrevne ruestoer og skootere. 3-pinners XLR-tikobing, 400 mm kabeengde. Kompatibe med CTEK MXT 4.0 (4 A). Troey PRO er en verkstedsvogn som kan bære at batteristyringsutstyr som CTEK-ader, bærbar datamaskin, batterier og andre anayseinstrumenter, sik at du får en kompett teststasjon. Med to store hju er den enke å fytte rundt, og den er sma nok ti å gå gjennom de feste døråpninger. Kroker for praktisk kabeoppevaring. E n mobi teststasjon for ader, datamaskin, anayseinstrumenter og batterier. H ar pass ti fere profesjonee aderkombinasjoner. P erfekt ti fashprogrammering/ -oppdatering. At utstyr er ett tigjengeig. R obust ståkonstruksjon med store gummihju. Svart pudderbeegg. E gnet for bruk med MXS 25, MXT 14 og MXTS 70/50. Artikkenr Artikkenr WALL HANGER 300 WALL HANGER PRO WALL HANGER 300 (veggfeste) er spesiet konstruert for montering av de store CTEK-aderne på vegger eer rampestoper eer hengende på kjøretøydører. WALL HANGER 300 består av en pate som kan festes direkte ti baksiden av aderen (skruer føger med), med en krok for sikker oppbevaring av kaber. En monteringspate (BRAKETT) føger med og kan monters på vegger eer rampestoper. Veggfestet har gummiføtter for å unngå å ripe opp akken på kjøretøyet. WALL HANGER PRO er spesiet konstruert for enkere håndtering og oppbevaring av CTEK MXTS 70/50. WALL HANGER PRO kan brukes ti å montere MXTS 70/50-aderen på veggen med den medføgende braketten, eer ti å bære aderne rundt i den medføgende stroppen. Den gummibeagte rammen beskytter mot riper og forbedrer stabiiteten. Egnet for bruk med: MXTS 70/50 Egnet for bruk med: MXS 25 MXT 14 M200 M300 Artikkenr Tibehør Artikkenr

28 ctek sweden ab R O s T U g n s V Ä g e n 3, s e V i k M a n s H y T T a n, s W e d e n P H O n e : Fa X : inf T ek.c OM W W W.c T ek.c OM CTEK Sweden AB, B, NO LAST NED CTEK-APPEN

PRISLISTE 1.JANUAR 2014 ANVISNINGER TIL PRISLISTEN PRIS- OG LEVERINGSBETINGELSER

PRISLISTE 1.JANUAR 2014 ANVISNINGER TIL PRISLISTEN PRIS- OG LEVERINGSBETINGELSER PRISLISTE 1.JANUAR 2014 ANVISNINGER TIL PRISLISTEN PRIS- OG LEVERINGSBETINGELSER Med ferdigstillelse av denne prislisten kanselleres tidligere priser og sitater forutsatt at det ikke er noen andre eksisterende

Detaljer

CTEK PRODUKTGUIDE CTEK BATTERILADERE

CTEK PRODUKTGUIDE CTEK BATTERILADERE CTEK PRODUKTGUIDE CTEK BATTERILADERE CTEK PRODUKTGUIDE INTRODUKSJON CTEK BATTERILADERE CTEK SWEDEN AB designer og utvikler en unik serie batteriladere og spesialløsninger for alle typer bly-syrebatterier,

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp MXS NO 12V/3 BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien

Detaljer

smuss eller lignende kan suges inn i viften. En avtakbar kabel kan byttes ut av brukeren

smuss eller lignende kan suges inn i viften. En avtakbar kabel kan byttes ut av brukeren BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

DAB/DAB+ adapter med Bluetooth

DAB/DAB+ adapter med Bluetooth DAB/DAB+ adapter med Buetooth Takk for at du vagte DAB-03, en DAB/DAB+ mottaker med buetooth. Denne enheten vi hjepe deg å høre på DAB/DAB+ radio, teefon, musikk eer ringe med teefon fra din biradio. For

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK CTEK LADING. ABSORPTION, FULLADeT PULSE, VEDLIKEHOLDSLADING NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL FEILINDIKATOR

BRUKERHÅNDBOK CTEK LADING. ABSORPTION, FULLADeT PULSE, VEDLIKEHOLDSLADING NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL FEILINDIKATOR MODE 12V/0.8 3.6A BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

PRODUKTVEILEDNING 2017 BATTERILADERE OG TILBEHØR

PRODUKTVEILEDNING 2017 BATTERILADERE OG TILBEHØR PRODUKTVEILEDNING 2017 BATTERILADERE OG TILBEHØR INNHOLD ENKEL LADING 4 FORBRUKERLADERE 5 PROFESJONELLE LADERE 15 INTEGRERTE LØSNINGER 23 TILBEHØR 35 ENKEL LADING TRINN FOR TRINN CTEK-ladere maksimerer

Detaljer

HÅNDBOK NO 67 MXS 5.0 CHECK BY. NETTKABEL H05RN-F gummi NETTSTØPSEL* CTEK COMFORT CONNECT. LADEKABEL H05RN F gummi FEILINDIKATOR.

HÅNDBOK NO 67 MXS 5.0 CHECK BY. NETTKABEL H05RN-F gummi NETTSTØPSEL* CTEK COMFORT CONNECT. LADEKABEL H05RN F gummi FEILINDIKATOR. MODE VOLTAGE CHECK PROGRAM BATTERY START POWER ALTERNATOR MXS 5.0 CHECK BY HÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsj-modus batterilader med batterisjekkfunksjon. Denne laderen inngår

Detaljer

PRO60 PROFESJONELL 12 V 60 A BATTERILADER OG STRØMFORSYNING INNOVATIV. ALLSIDIG. EFFEKTIV.

PRO60 PROFESJONELL 12 V 60 A BATTERILADER OG STRØMFORSYNING INNOVATIV. ALLSIDIG. EFFEKTIV. PRO60 PROFESJONELL 12 V 60 A BATTERILADER OG STRØMFORSYNING INNOVATIV. ALLSIDIG. EFFEKTIV. For alle typer 12 V-batterier, inkludert litium (LiFePO4) Unik "tilpasselig" lademodus (Pat. behandles) Stabil

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Fortsett å trykke på MODE-knappen for å kombinere ladeprogram med lade-opsjoner.

BRUKERHÅNDBOK. Fortsett å trykke på MODE-knappen for å kombinere ladeprogram med lade-opsjoner. BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

HÅNDBOK GRATULERER LADING MED MULTI-OPSJONER

HÅNDBOK GRATULERER LADING MED MULTI-OPSJONER HÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for batterilading.

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

MANUAL D250TS. Jord for servicebatteriet. Midtpunktet på servicebatteriet. Kabel for statussignal. Temperaturføler. Servicebatteri 24 V+

MANUAL D250TS. Jord for servicebatteriet. Midtpunktet på servicebatteriet. Kabel for statussignal. Temperaturføler. Servicebatteri 24 V+ MANUAL GRATULERER Gratulerer med kjøpet av din nye DC/DC svitsjemodus batterilader CTEK professional 24 V med 12 V-omformer og ladekompensering. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra

Detaljer

HÅNDBOK NO 51 STRØMKONTAKT* STRØMKABEL CTEK COMFORT CONNECT RESET-KNAPP FEILINDIKATOR LADEKABEL STRØMINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

HÅNDBOK NO 51 STRØMKONTAKT* STRØMKABEL CTEK COMFORT CONNECT RESET-KNAPP FEILINDIKATOR LADEKABEL STRØMINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 1 HÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av en ny profesjonell batterilader med svitsjemodus. Dette er en av laderne i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien innen

Detaljer

Smart utskrift. Strålende farger. Lexmark C950de-fargeskriver

Smart utskrift. Strålende farger. Lexmark C950de-fargeskriver Lexmark C950de-fargeskriver Smart utskrift. Strående farger. Lexmark C950de-fargeskriver Lexmark C950de er utformet for trave arbeidsgrupper og har A3-fargeutskrift av profesjone kvaitet, feksibe funksjoner,

Detaljer

STAY IN charge FULLADE VER GANG

STAY IN charge FULLADE VER GANG Stay in charge FULLADET HVER GANG EN NY GENERASJON LADERE FRA EXIDE Stell pent med batteriene dine så varer de lenger. Exide Technologies er en verdensledende batteriprodusent og har all den nødvendige

Detaljer

Lexmarks funksjoner og fordeler

Lexmarks funksjoner og fordeler Lexmarks funksjoner og fordeer Vaue in the box Vår strategi er å vinne kunder for ivet I dagens konkurranseutsatte forretningsiv, forventer forretningskunder mer enn bare produkter og tekniske spesifikasjoner.

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

BRuKERhÅNdBOK XS 0.8. med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en. for batterilading.

BRuKERhÅNdBOK XS 0.8. med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en. for batterilading. 12V/0.8A BRuKERhÅNdBOK gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien

Detaljer

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Solpanel + Jording på kjøretøy/solpanel. Temperaturføler L:2m

BRUKERHÅNDBOK. Solpanel + Jording på kjøretøy/solpanel. Temperaturføler L:2m BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye CTEK profesjonelle batteristyringsenhet. Denne laderen er en del av et utvalg profesjonelle batteriladere fra CTEK SWEDEN AB. Den representerer den seneste

Detaljer

DRIVLINJE 2 VT2009B: VT2214B VTO2214B VT2514B VTO2514B. I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E. Bakaksler med enkelutveksling

DRIVLINJE 2 VT2009B: VT2214B VTO2214B VT2514B VTO2514B. I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E. Bakaksler med enkelutveksling DRIVLINJE 2 DRIVLINJEKOMBINASJONER Manue girkasse D11K330 D11K370 D11K410 VT2009B: D11K450 DK420 DK4 VT2214B VTO2214B DK500 VT2514B VTO2514B I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E RSS44C/D RSS56 RSS RTS2370B

Detaljer

Stay in charge. For norske forhold OPTIMAL CHARGING TEMPERATURE COMPENSATING

Stay in charge. For norske forhold OPTIMAL CHARGING TEMPERATURE COMPENSATING EXTRA CABLE INCLUDED Stay in charge OPTIMAL CHARGING For norske forhold EXTRA CABLE INCLUDED 12/3.8 Liten og effektiv Exide 12/3.8 (12 V, 3.8 A) er liten, men en svært effektiv lader. Den passer perfekt

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Brosjyrer standard. Ergonomiske arbeidsforhold 2-3 Kundetilpassede produkter 4-5

Brosjyrer standard. Ergonomiske arbeidsforhold 2-3 Kundetilpassede produkter 4-5 Brosjyrer standard Ergonomiske arbeidsforhod 2-3 Kundetipassede produkter 4-5 Stabere: Logifex LF / ELF 6-7 Logifex LFS / ELFS 8-9 Logifex SELF 10-11 Logifex SELFS 12-13 Logifex SELF MINI AC 14-15 Logifex

Detaljer

MULTI XS 4003 Batterilader

MULTI XS 4003 Batterilader MULTI XS 4003 Batterilader For blysyrebatterier 1.2 140Ah NO Modell 1035 Brukerhåndbok og veiledning for profesjonell batterilading av startbatterier og batterier som dyputlades INTRODUKSJON Gratulerer

Detaljer

SmartCharge Verdens enkleste batterilader

SmartCharge Verdens enkleste batterilader Verdens enkleste batterilader 4A og 8A enkel - trygg - brukervennlig er en intelligent lader som gjør det enkelt og trygt å lade batteriene enten det er båten, bilen, gressklipperen eller mopeden som trenger

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte

Detaljer

Lexmarks utskriftsadministrasjon

Lexmarks utskriftsadministrasjon Lexmarks utskriftsadministrasjon Optimaiser nettverksutskrift og opprett det nyeste innen informasjon med en øsning for utskriftsadministrasjon som du kan distribuere okat eer via nettskyen. Sikker og

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

Teknisk håndbok JRG CleanLine

Teknisk håndbok JRG CleanLine Teknisk håndbok JRG CeanLine Innhod Den nye generasjonen tibekspyende fitre Nomogram Montering JRG CeanLine Kombi Unioner Tibehør 4 5 6 6 9 12 Den nye generasjonen tibakespyende fitre 10 11 EPDM - + 2

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

ZAFIR 45 Batterilader

ZAFIR 45 Batterilader ZAFIR 45 Batterilader Til blysyrebatterier 1.2 90Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklingsbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

HÅNDBOK. Fortsett å trykke på MODE-knappen for å kombinere ladeprogram med lade-opsjoner.

HÅNDBOK. Fortsett å trykke på MODE-knappen for å kombinere ladeprogram med lade-opsjoner. HÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsj-modus batterilader med batterisjekkfunksjon. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste

Detaljer

dager Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE uavhengig av stikkontakt!

dager Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE uavhengig av stikkontakt! 365 dager uavhengig av stikkontakt! Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE EFOY COMFORT lader forbruksbatteriet helautomatisk. Dermed har du alltid nok strøm til å dekke behovene hele året

Detaljer

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft NC-1206 12V 6A Elektronisk Batterilader LED lamp viser ladestatus Kr. 560.- Braketter for fastmontering medfølger Anbefalt

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET www.brother.no u p p VI PRESENTERER DEN NYE KOMPAKTE MONOLASERSERIEN KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET Brother er kar over at bedrifter er het avhengige av informajon.

Detaljer

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver Avansert teknoogi for grunneggende oppgaver www.oex.no Oppmåing Visuaisering Navigering Potting Posisjonering Hardhetsberegning Oppmåing og visuaisering Koektiv kartegging siden 1997 Kartegging av havbunnen

Detaljer

BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.logitrans.com www. www

BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.logitrans.com www. www BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.ogitrans.com ERGONOMI EU foreskriver, at manue håndtering, som kan innebære risiko for sikkerhet og hese, ska unngås. Hvis dette ikke er muig, ska det iverksettes effektive

Detaljer

Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000. Til blysyrebatterier

Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000. Til blysyrebatterier Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000 Til blysyrebatterier Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader For blysyrebatterier 1.2 100Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle

Detaljer

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma).

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma). FY1303 Eektrisitet og magnetisme nstitutt for fysikk, NTNU FY1303 Eektrisitet og magnetisme, høst 007 Laboratorieøvese 1 a effekt ensikt ensikten med øvesen er å gjøre seg kjent med a-effekten og måe denne

Detaljer

Lexmarks sikkerhet for løsningsorienterte skrivere og MFP-er

Lexmarks sikkerhet for løsningsorienterte skrivere og MFP-er Lexmarks sikkerhet for øsningsorienterte skrivere og MFP-er Forbedre sikkerheten av bedriftens dokumenter og data Det er viktig for organisasjoner å administrere nettverksenheter på en sikker måte og beskytte

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

ABSORPTION, BATTERIET KLART TIL BRUK ANALYSE LADEKABEL FEILINDIKATOR MODE-KNAPP (PROGRAM- VALG) NETT- STRØMIN- DIKATOR PROGRAM FOR NORMALT BATTERI

ABSORPTION, BATTERIET KLART TIL BRUK ANALYSE LADEKABEL FEILINDIKATOR MODE-KNAPP (PROGRAM- VALG) NETT- STRØMIN- DIKATOR PROGRAM FOR NORMALT BATTERI MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer

Detaljer

jenskleven.no CANADUS HD-1224 Batteri kondisjonerer

jenskleven.no CANADUS HD-1224 Batteri kondisjonerer jenskleven.no CANADUS HD-1224 Batteri kondisjonerer Hva er det HD-1224 batteri kondisjonerer gjør? HFBD teknologi bryter ned krystallinsk blysulfat og øker batteriets levetid med 50-100% eller mer. Hva

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Transportable kompressorer MOBILAIR M52 / M64 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 5,2 / 6,4 m³/min

Transportable kompressorer MOBILAIR M52 / M64 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 5,2 / 6,4 m³/min www.kaeser.com Transportabe kompressorer MOBILAIR M52 / M64 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde / 6,4 m³/min Made in Germany Kompressorene i Mobiair-serien bir produsert i Coburg med en

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah

BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før du bruker laderen. Bruk øyevern når du håndterer batterier INNLEDNING

Detaljer

FEIL- INDIKATOR MODE-KNAPP (PROGRAM- VALG) TEMPERATUR- FØLER- INDIKATOR NETT- STRØMIN- DIKATOR

FEIL- INDIKATOR MODE-KNAPP (PROGRAM- VALG) TEMPERATUR- FØLER- INDIKATOR NETT- STRØMIN- DIKATOR MODE NORMAL 24V/ BRUKERHÅNDBOK MXT 14 GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Imponerende ytelse. Lexmark M1145 og M3150 Sort/hvitt-laserskrivere. Sort/hvitt Tosidig utskrift Opptil 47 spm

Imponerende ytelse. Lexmark M1145 og M3150 Sort/hvitt-laserskrivere. Sort/hvitt Tosidig utskrift Opptil 47 spm Lexmark M1145 og M3150 Sort/hvitt-aserskrivere Modeen som vises har fere aternativer Imponerende ytese Sort/hvitt Tosidig utskrift Oppti 47 spm Sikkerhet 6 cm (2,4 tommers) LCD-skjerm eer 10,9 cm (4,3

Detaljer

GRENDIA - en sterk, pålitelig og god investering

GRENDIA - en sterk, pålitelig og god investering - og LPG-motvektstruk 4-hjus med pneumatiske dekk 1.5 3.5 tonn FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N GRENDIA - en sterk, påiteig og god investering GRENDIA ES er utviket for å

Detaljer

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune Why. MW f;.i i vi * - = ;=,d kommune 25 MA! 2338 I...,... c- r--, «*» = «' v,...,...j>.~.. --. "» i ~..._- : -' Å,..,...\.i. I...,. '». '. v. - '! - - za. t L du,, - ".-.i - - - ----' ' "" AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP

Detaljer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING Din feksibe arbeidspartner. Idee som renovasjonsbi og ti evering av kjøevarer. Eer med pan og kran, samt ett aneggskjøring. Vovo FE ever definitivt

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

Laderens avanserte styrekretser retter. tilkoblet og uten tilsyn. Hvis laderen. (inkludert barn) med reduserte

Laderens avanserte styrekretser retter. tilkoblet og uten tilsyn. Hvis laderen. (inkludert barn) med reduserte HÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av en ny profesjonell batterilader med svitsjemodus. Dette er en av laderne i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien innen

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

SmartCharge. Bruksanvisning

SmartCharge. Bruksanvisning SmartCharge Bruksanvisning Ladeforløp Foranalyse Laderen sjekker om batteriet er korrekt tilkoblet. Batteriets ladingsnivå (V) og fulle kapasitet (Ah) måles for å finne korrekte innstillinger til ladingen.

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

dager Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE uavhengig av stikkontakt!

dager Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE uavhengig av stikkontakt! 365 dager uavhengig av stikkontakt! Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE EFOY COMFORT lader forbruksbatteriet helautomatisk. Dermed har du alltid nok strøm til å dekke behovene hele året

Detaljer

Den beste mobile energiforsyningen

Den beste mobile energiforsyningen NY Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYT TE EFOY COMFORT lader forbruksbatteriet helautomatisk. Dermed har du alltid nok strøm til å dekke behovene hele året og miljøvennlig. Mer praktisk blir

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

HÅNDBOK D250SA SMARTPASS 120. Inngangssolpanel Jordtilkobling. Inngang dynamo +OUT Utgang forbruksbatteri

HÅNDBOK D250SA SMARTPASS 120. Inngangssolpanel Jordtilkobling. Inngang dynamo +OUT Utgang forbruksbatteri HÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av den nye CTEK-laderen som gir profesjonell batteripleie. Dette er en av laderne i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB, og den representerer den nyeste teknologien

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO NO 1 INTRODUKSJON Vi gratulerer med din nye, profesjonelle primærsvitsjede

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse)

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse) EK 50 tabiitet og knekning a konstruksjoner Høst 005 Prosjektoppgae: Forsag ti øsning (skisse). Hayman 0..005 - - Innedning Dette er kun en skisse ikke en fustendig rapport. Inndeingen i asnitt er bare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

ATTIX 30, 40 & 50. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde

ATTIX 30, 40 & 50. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde ATTIX 30, 40 & 50 Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde Støvsugernes kraftige ergonomisk riktige håndtak fungerer også som kabelkrok og gjør det enkelt å rulle opp kabelen med en hånd.

Detaljer

MULTI XS 7000 Batterilader

MULTI XS 7000 Batterilader MULTI XS 7000 Batterilader For blysyrebatterier 14 225Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. Modell 1007 NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Prod.nr. NP1000 Denne strømforsyningsenheten er et nytt miljøvennlig produkt som omgjør naturkraft sollys og vind til strøm. Produktet

Detaljer

M200. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier.

M200. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. M200 Batterilader Til blysyrebatterier Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med din nye, profesjonelle primærsvitsjede batterilader.

Detaljer

Varmluftsvifte Tiger Robust varmevifte for bærbar bruk i krevende miljøer.

Varmluftsvifte Tiger Robust varmevifte for bærbar bruk i krevende miljøer. 3 30 kw Elvarme 18 modeller Varmluftsvifte Tiger Robust varmevifte for bærbar bruk i krevende miljøer. Bruksområde Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer

Detaljer

VERAS 9 PRODUKTINFORMASJON VERAS 9 INDIVIDUELLE EGENSKAPER TEKNISKE EGENSKAPER

VERAS 9 PRODUKTINFORMASJON VERAS 9 INDIVIDUELLE EGENSKAPER TEKNISKE EGENSKAPER VERAS 9 PRODUKTINFORMASJON VERAS 9 VR9 M VR9 ITCD VR9 ITC VR9 CIC BESKRIVELSE TILPASNINGSOMRÅDE Veras 9 er en avansert høreapparatserie med unike egenskaper som tipasser seg ethvert ydmijø. Bernafons ChanneFree

Detaljer

Installasjon av brannvannspumpe på Gjøa Semi plattform

Installasjon av brannvannspumpe på Gjøa Semi plattform Instaasjon av brannvannspumpe på Gjøa Semi pattform BacheorOppgave utført ved Høgskoen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Maskin, Energi- og Prosessteknikk Av: Cathrine Brady Kandnr 86 Eena Zhichkina

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer