A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post"

Transkript

1 A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post Arkivnr. Dok.dato Mottatt dato Gradering Fra: Sak: Dokument: Saksansv. Saksbeh Anmodning om plan med tiltak for å redusere antall langtidsventende i regionen Brev Bente Mikkelsen Hans-Petter H. Johannessen Brønnøysundregistrene Registrering av endring i Foretaksregisteret Brev m/ vedlegg Øyvind Vågan Jan Rune Amundsen Baxter AS Kommunikasjon til helsepersonell angående gjenoppstart av distribusjon av Extran Brev m/ vedlegg Sverre Slaastad Hans-Petter H. Johannessen Foreløpig protokoll fra styremøte 20. desember vedr sak Aktivitets- og øk m/ vedlegg Bjørn Østeng Tore Prestegard Helsedirektoratet VS: Takk for brev med innspill til legemiddelberedskapsprosjektet Bjørg Abotnes Tove Kreppen Jørgensen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Høringsmøte om fastlegeforskriften og Jobb for helsa May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen VS: Invitasjon til: 2nd European Conference in Narrative Therapy and Community w Maria Olsen Hans-Petter H. Johannessen Novartis Norge AS Informasjon til helsepersonell Brev Frank E. Sørgaard Hans-Petter H. Johannessen Legemiddelindustriforeningen LMI møte 9. februar: 2 D matrixing - legemiddelpakninger Eckart Holtz Hans-Petter H. Johannessen Veien til en mer helhetlig prosjekt- og porteføljestyring i Helse Sør-Øst m/ vedlegg Heidi Nergård Hans-Petter H. Johannessen Informasjon om virksomheter i deres distrikt som pr er underlagt storulyk Brev m/ vedlegg Tore Robertsen Hans-Petter H. Johannessen Brev om kontinuerlig registrering i NOIS fra høsten m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen / Høring på rapport om oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid m m/ vedlegg Marit Folkestad Hans-Petter H. Johannessen Farmasøytisk institutt FRM5920V - Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk Brev Karen Marie Ulshagen Astrid Johnsen Utpeking av helseforetak til å ta imot fødende kvinner som er i Legemiddelassistert Brev m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Baxter AS Informasjon om peritonealdialysevæsker Extraneal (ikodekstrin 75 mg/ml) og Nutrin Brev m/ vedlegg Øystein Ulvang Hans-Petter H. Johannessen HELFO Nyhetsbrev januar 2012 fra HELFO David Scott Lauritzen Hans-Petter H. Johannessen Sykehuspartner Konstituert direktør Sykehuspartner Gunnar Juriks Tore Prestegard Consafe Logistics SLA avtale Stig Undlien Erling Wold HF-fagdir.møte saksliste m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen / Leverandørfinansiering av ansattes kurs, konferanser og reiser m/ vedlegg Ida-Anette Kalrud Tore Prestegard Sak 08/00310 Rapportering av avvik etter tilsyn etter 2. tertial m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Anne-Kristin B. Bjåen Vedrørende endringer i meldeordning etter spesialisthelsetjenestelovens 3-3 Brev m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Anne-Kristin B. Bjåen DnB Bank Factoringavtale med DnB Bank, avd. Finans - Telecom Alnabru/Nordialog Alnabru Brev Hallvard Kristiansen Nyhetsbrev, uke Niels Hagen Ledergruppen Pressemelding - Felles nordisk meddelelse: Økt bruk av CT skaper bekymring i de m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Internasjonal konferanse om Sykehusutbygging og Lederkonferansen 2 May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen BIM-strategi Helse Sør-Øst Brev m/ vedlegg Bente Mikkelsen Tore Prestegard Unilabs Norge AS Rutiner for reseptforskrivning Brev Berit Lobben Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Driftskonsesjon Sykehusapoteket Oslo - stedfortreder Kari Tretterud Tove Kreppen Jørgensen, Jalil Djahromi Statens legemiddelverk Innspill til endringer i utvalg og plassering av legemidler som omsettes under ordni Brev m/ vedlegg Jan Petter Akselsen Hans-Petter H. Johannessen HINAS Oppstart nytt anbud på plasma og plasmaderiverte legemidler Evy Pleym Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Nye regler for bruk av HPV-tester i Masseundersøkelsen for forebygging av livmorhbrev Cecilie Daae Hans-Petter H. Johannessen / Valg av kandidater til referansegruppe for ny anskaffelse av tjenester m/ vedlegg Maria Olsen Hans-Petter H. Johannessen Arbeid med foranalyse IKT-prosjekt i prehospitale tjenester - Forslag til medlemme Brev Steinar Marthinsen Hans-Petter H. Johannessen Informasjonsskriv om vedtak leverandørfinansiering, bes videredistribuert til alle so Ledergruppen Regionsenter for barn og unges ps Opplæring i Klient- og resultatstyrt praksis i mars m/ vedlegg Malin Trædal Flem Hans-Petter H. Johannessen Referat fra fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst 18. januar m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Invitasjon til: 2nd European Conference in Narrative Therapy and Community work m/ vedlegg Maria Olsen Hans-Petter H. Johannessen Statens pensjonskasse Nytt innhold til "Verktøykassen" Brev m/ vedlegg Lise Løwe Siv Halvorsen Helsedirektoratet Invitasjon til Nordisk DRG konferanse 2012, Oslo 31. mai - 1. juni m/ vedlegg Asbjørn Haugsbø Tore Prestegard Traumesystem i Helse Sør-Øst - regional koordiantor _11_0 m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen FarmaIT Halvårsfaktura m/ vedlegg Silje Andersen Hans-Petter H. Johannessen Advokat Wikborg Rein VS: Anskaffelsesprotokoll Delta avtalen [WSWR-LEGAL.FID597172] m/ vedlegg Line Camilla Werner Erling Wold Akershus universitetssykehus HF SV: Oppstart nytt anbud på plasma og plasmaderiverte legemidler Teresa Risopatron Knutsen Hans-Petter H. Johannessen AztraZeneca Melding om fakturaadresse Ulla Norri Kjetil Flateby Sak 11/00358 Invitasjon til ny arbeidssamling - "Glemt av sykehuset", 13. februar k m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Brev Lederutvikling for ledere med psykologibakgrunn m/ vedlegg Brit Helen Nygård Siv Halvorsen Norsk pasientskadeerstatning NPE NPEs årsmelding Øydis Ulrikke Castberg Hans-Petter H. Johannessen HINAS SV: Oppstart nytt anbud på plasma og plasmaderiverte legemidler Evy Pleym Hans-Petter H. Johannessen Innføring av regionalt raumesystem i Helse Sør-Øst/ansettelse av regional traumek Brev Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Helse Bergen HF Miljø- og klimakonferansen 2012, Hamar mars m/ vedlegg Lene Omdahl Hans-Petter H. Johannessen Nyhetsbrev, uke Niels Hagen Ledergruppen Riksrevisjonen Dokument 3:2 ( ) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige s Brev m/ vedlegg Tove E. Skjevestad Tore Prestegard

2 A B C D E F G H I Statsbudsjettet Arbeids- og utdanningsreiser - administrasjon ved kjørekonto Brev m/ vedlegg Steinar Marthinsen Siv Halvorsen PricewaterhouseCoopers AS Rapport om faktiske funn Brev m/ vedlegg Ola Tronsrud Astrid Nedregotten Norsk Sykepleierforbund Sykepleierkongressen Hans-Petter H. Johannessen Farmasøytisk institutt Invitasjon til avslutning for det erfaringsbaserte masterstudiet i klinisk farmasi m/ vedlegg Halvor Aandal Hans-Petter H. Johannessen Innbydelse til Sjefskurs nr. 9/2012 ved Forsvarets høgskole Brev m/ vedlegg Steinar Marthinsen Siv Halvorsen VS: INVITASJON-Kartleggingen av de regionale helseforetakenes oppfølgning av m/ vedlegg Tove H. Otterstad Hans-Petter H. Johannessen PricewaterhouseCoopers AS Rapport om faktiske funn Brev m/ vedlegg Ola Tronsrud Astrid Nedregotten Oslo Politidistrikt Bekreftelse på anmeldt forhold Brev Hanne Skallerud Ole Søberg IS-1964 Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) fra Helsedirekt Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Demensplan m/ vedlegg Tove H. Otterstad Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Oversender rapport fra tilsyn med Sykehusapoteket Lørenskog januar 2012Brev m/ vedlegg Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen BaHR Deres klientkontor Brev m/ vedlegg Lene Kvervavik Jan Rune Amundsen Helse- og omsorgsdepartementet Høring - refusjon for legemidler utenfor godkjent indikasjon - legemiddelforskriften m/ vedlegg Hans-Petter H. Johannessen HINAS Ny anskaffelse av plasmaderiverte legemidler Evy Pleym Hans-Petter H. Johannessen Anbefalinger fra regionalt legemiddelforum m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Sykehusapotekene HF - Innkalling til foretaksmøte 15. februar m/ vedlegg Jostein F. Jensen Tore Prestegard Overgangsordning for rett til rekvirering av sentralstimulerende legem m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Årlig melding Dag Sæming Vatne Siv Halvorsen Oslo Politidistrikt Underretning til klager Brev Hanne Skallerud Ole Søberg Nyhetsbrev, uke Niels Hagen Ledergruppen Kunnskapssenteret Ny meldeordning for uønskede hendelser etter spesialisthelsetjenestelovens 3-3 m/ vedlegg Marie Brudvik Tore Prestegard Implementering av behandling med abiraterone - legemiddel til behandling av meta Brev m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Studietur til København, Fastlegeforskriften, Helselederprisen, Forskning May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Internasjonal rekruttering av helsepersonell m/ vedlegg Dag Sæming Vatne Siv Halvorsen DNB Næringseiendom AS Egenerklæring om merverdiavgift/melding om byggetiltak Brev m/ vedlegg Torhild Frøysland Jan Rune Amundsen Norsk Medisinaldepot Salgsstopp Brev Karen Duenger Anne Helen Ognøy Planlagte interne revisjoner i helseforetakene 2012 Brev m/ vedlegg Liv Todnem Tore Prestegard, Anne-Kristin B. Bjåen Helse Bergen HF Tilbud om presentasjon i tilknytning til nasjonal oppstart av Grønt sjukehus v/ Admi m/ vedlegg Lene Omdahl Tore Prestegard Spekter Beregningsgrunnlag medlemskontingent til Spekter 2012 Brev Siv Halvorsen Siv Halvorsen Helsedirektoratet Høring - Prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmi Brev m/ vedlegg Arne Johannesen Hans-Petter H. Johannessen PAS/EPJ arbeidssamling 5. mars Oppfølgning av pasienter som allerede ha m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Vinterferie tilstedeværelse m/ vedlegg Laila Tangen Høisveen Ledergruppen Domene levert av Ventelo AS m/ vedlegg Christian Løvdahl Kheder Habachi Invitasjon til program for lederutviklere/prosessveiledere i Helse Sør-Øst Brev Bente Mikkelsen Siv Halvorsen, Tore Prestegard Høring - Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd Brev m/ vedlegg Ingerid Risland Anne-Kristin B. Bjåen Tolkning av LAR-forskrift - Legemiddelassistert rehabilitering Brev m/ vedlegg Ingerid Risland Hans-Petter H. Johannessen PricewaterhouseCoopers AS Rapport om faktiske funn som erstatter vår rapport datert Brev m/ vedlegg Ola Tronsrud Astrid Nedregotten Oslo Pensjonsforsikring Brev Lederutvikling for ledere med psykologibakgrunn Brev Hanne Myre Astrid Nedregotten Rammeavtaler juridisk bistand - orientering om prolongering Miriam Schei Tore Prestegard, Per Holsteen Pasienter med cøliaki Brev m/ vedlegg Ingerid Risland Hans-Petter H. Johannessen Kunnskapsdepartementet Høring av NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene Sykehusapotekene HF - Protokoll fra foretaksmøte 15. februar 2012 Innkalling til fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst, 22. februar 2012 Brev m/ vedlegg m/ vedlegg Christian Kolstad Jostein F. Jensen Kari Olsen Tore Prestegard Tore Prestegard Hans-Petter H. Johannessen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Frisklivssentraler, barnevernskonferanse og nyhetsbrev m/ vedlegg May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Innkalling til fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst, 22. februar 2012 RIKTIG SAKSLIST m/ vedlegg VS: Foreløpig hovedrapport: Pasienterfaringer med norske sykehus. Nasjonale res m/ vedlegg Kari Olsen Martha Østbye Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst dialogmøte om IKT - Status, utfordringer og målbilder Informasjon til helseforetakene vedrørende innføring av BKM Ressurser knyttet til prosjekt nytt sykehusapotek i nytt østfoldssykehus m/ vedlegg Brev m/ vedlegg Brev Heidi Nergård Thomas Bagley Bente Mikkelsen Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Tove Kreppen Jørgensen Norske Sykehusfarmasøyters Fore Invitasjon til fagdag 2012 Norske Sykehusfarmasøyters Forening m/ vedlegg Håvard Kirkevold Hans-Petter H. Johannessen Foreløpig protokoll fra styremøtet i 16. feb / Kjøp av elektrisk energi årsbrev Bergen Energi m/ vedlegg m/ vedlegg Frank Roar Bystuen Heidi Nergård Tore Prestegard Tore Prestegard Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Møte om fremtidens helsefaglige utdanning 19. mars May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Nyhetsbrev, uke Niels Hagen Ledergruppen Oslo universitetssykehus HF, Riksh1. Nasjonale Konferanse om Hjertet og Hjernen m/ vedlegg David Russell Hans-Petter H. Johannessen YIT Rapport A Protokoll fra foretaksmøte i Sykehusapotekene HF 15. februar 2012 SV: Høring på veileder om Legemiddelberedskap m/ vedlegg Brev m/ vedlegg Rune Hansen Heidi Nergård Hans Kr. Solberg Kheder Habachi Tore Prestegard Anne Dyvesveen, Nina Kristoffersen Foreløpig protokoll fra styremøte med tilhørende styresak lagt f m/ vedlegg Invitasjon til å gi innspill til HSØ høringsuttalelse fastlegeforskriften - fagdirektøren m/ vedlegg Bjørn Østeng Kari Olsen Tore Prestegard Hans-Petter H. Johannessen

3 Insentivordning for fremme bærekraftige miljø- og energiprosjekter m/ vedlegg Guro Nordhagen Tore Prestegard Informasjonsmøte ang. leverandørsamarbeid (LMI-HSØ) m/ vedlegg Grete Solli Tore Prestegard Invitasjon til konferanse - Gode pasientforløp for kreftpasienter - mellom fastlege o m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Universitetssykehuset Nord-Norge Ad evalueringskriterier i anbudskonurranser Brev Cathrin Carlyle Hans-Petter H. Johannessen Sykehuspartner Nyhetsbrev # 5 fra program IKT-plattform m/ vedlegg Cecilia Flatum Erling Wold, Hans-Petter H. Johannessen Høgskolen i Lillehammer Invitasjon til den nasjonale konferansen KlinIKT 2012! Årets tema er innovasjon i h Kristin Larsen Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Høring Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengen m/ vedlegg Valborg Dyngvold Hans-Petter H. Johannessen Avslag på henvisninger til Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbruk (TS Brev Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Revisjon av avtale mellom helseforetakene og kommunene om behandlingstilbude Brev m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Referat fra fagdirektørmøte m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Unntatt offentlighet Statistisk sentralbyrå Vedtak om Opplysningsplikt - Kvartalsvis undersøkelse om egenmeldt sykefravær, Brev m/ vedlegg Helge N. Næsheim Siv Halvorsen Apotekforeningen Forvekslingsfare - Pakningslikhet Brev Anne E. Smedstad Hans-Petter H. Johannessen Nyhetsbrev, uke Niels Hagen Ledergruppen HINAS Leveranser av plasmaderiverte legemidler fra NMD Evy Pleym Hans-Petter H. Johannessen Spekter Spekters OU-ordning 2012 Brev Siv Halvorsen Siv Halvorsen Norsk Sykepleierforbund Invitasjon til Posterutstilling Hans-Petter H. Johannessen GlaxoSmithKline AS Nyrekreftemedisinen Votrient på blå resept Brev m/ vedlegg Roald Skår Hans-Petter H. Johannessen Novartis Norge AS Informasjon til helsepersonell Brev Frank E. Sørgaard Hans-Petter H. Johannessen Insentivmidler til økt inntak og kvalitet på praksisplasser for høgskolestudenter i 20 Brev Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Tilsyn med helsestasjonsvirksomheten oversendelse av rapport "Styre for å m/ vedlegg Tone Enget Westbye Anne-Kristin B. Bjåen HINAS SV: Leveranser av plasmaderiverte legemidler fra NMD Evy Pleym Hans-Petter H. Johannessen Medhum 2012 MedHum søker annonsører m/ vedlegg Ingebjørg Vetvik Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Invitasjon til Helsekonferansen Sigrunn Gjønnes Tore Prestegard, Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Helse- og omsorgsministeren inviterer til sin årlige konferanse m/ vedlegg Ingeborg Bakken Tore Prestegard, Hans-Petter H. Johannessen GlaxoSmithKline AS Volibris Brev m/ vedlegg Reidun Reinertsen Selmer Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Etter selvmordet - Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord Brev m/ vedlegg Anette Mjelde Hans-Petter H. Johannessen PricewaterhouseCoopers AS Revisorbekreftelse av "regnskapsblankett til staitistikk for apotek" 2011 Brev Ola Tronsrud Astrid Nedregotten Helse Bergen HF Miljø- og klimakonferansen Lene Omdahl Anne-Kristin B. Bjåen, Hans-Petter H. Johannessen Omlegging av det offentlige telenettet og konsekvenser for Helseradionettet m/ vedlegg Heidi Nergård Erling Wold Millipore AS Ny bankforbindelse Brev Johanna Goransson Hallvard Kristiansen SpareBank Gruppen Finans AS Angående factoringavtale Netlab AS Brev Hallvard Kristiansen Telenor Vedrørende slettt foretak Sykehusapotekene ANS, org.nr Brev m/ vedlegg Bente Rødøy Thomas Stordalen Regional Legekvote m/ vedlegg Elisabeth Zahl Stojanovic Hans-Petter H. Johannessen Universitetet i Oslo Internship høsten 2012 i samarbeid med Avd. for helseledelse og helseøkon. UiO m/ vedlegg Søren Toksvik Klitkou Siv Halvorsen Påminnelse; Helse Sør-Øst dialogmøte om IKT, 7.mars m/ vedlegg Guro Nordhagen Hans-Petter H. Johannessen Helse Bergen HF Miljø- og klimakonferansen 2012 v/ Administrerende direktør m/ vedlegg Lene Omdahl Tore Prestegard Høring - Prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmi Brev m/ vedlegg Ingerid Risland Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Kristiansand (1153) - Varsel om tilsyn Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Kontaktpersoner til nettverk for erfaringsutveksling knyttet til beste praksis innenfor m/ vedlegg Heidi Nergård Tore Prestegard Nyhetsbrev, uke Niels Hagen Ledergruppen Sykehuset Innlandet HF Høring på veileder om Legemiddelberedskap m/ vedlegg Bjørg Simonsen Nina Kristoffersen, Anne Dyvesveen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Rehabilitering og Friskliv i fokus! May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Nasjonalt kunnskapssenter for helsvs: Konferanse om samhandling i helsetjenesten Mona Berg Hansen Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Asker og Bærum (1050) - Melding om avvik på egenprodusert pr Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen BKM og innføring av nytt radiologisk kodeverk Brev Thomas Bagley Hans-Petter H. Johannessen Invitasjon til deltakelse "Frist meg inn i ledelse! Brev m/ vedlegg Bente Mikkelsen Siv Halvorsen, Tore Prestegard Rekruttering av deltakere til Nasjonalt topplederprogram kull 13 i perioden 27. augu Brev m/ vedlegg Bente Mikkelsen Siv Halvorsen, Tore Prestegard Oppdrag og bestilling 2011 for Sørlandet Sykehus HF - Evaluering av Barns Beste Brev m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Medlemmer oppnevnt til arbeid med foranalyse IKT-prosjekt i prehospitale tjeneste Brev Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Utpeking av helseforetak til å ta imot fødende kvinner som er i Legemiddelassistert Brev m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Invitasjon til neste arbeidssamling - Glemt av sykehuset mars m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Legemiddelindustrien Pressemelding: Norge har lavest medisinforbruk i Norden Brev m/ vedlegg Hans-Petter H. Johannessen Nasjonal pasientsikkerhetskampan I trygg hender - lederavis nr m/ vedlegg Nanna Alida Grit Fredheim Hans-Petter H. Johannessen Nyhetsbrev, uke m/ vedlegg Niels Hagen Ledergruppen Oslo universitetssykehus HF, RikshVS: 1. Nasjonale Konferanse om Hjertet og Hjernen David Russell Hans-Petter H. Johannessen Innspill til følgende spørsmål fra HOD m/ vedlegg Ingerid Risland Hans-Petter H. Johannessen Prosjekt foranalyse for å utrede konsekvenser ved innføring av Helseinformasjonss m/ vedlegg Heidi Nergård Hans-Petter H. Johannessen Sykehuset Innlandet HF Preinvitasjon Krise - når, hva, hvordan? m/ vedlegg Servicekontoret Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Oslo, Ullevål (1264) - Avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen RBUP Foreldrefokusert arbeid og triangulerte samtaler med barn m/ vedlegg Monica Werner Hans-Petter H. Johannessen

4 Offentligjøring av hovedrapport: Pasienterfaringer med norske sykehus. Nasjonale m/ vedlegg Martha Østbye Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Informasjon om innsending av inngåtte samarbeidsavtaler mellom kommuner og h m/ vedlegg Tore Prestegard Fastsettelse av individuell frist og prioritering av pasienter ved fristbrudd m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen ENDRING: Invitasjon til program for lederutviklere - prosessveiledere i Helse Sør-Ø m/ vedlegg Hanne Bergdølmo Siv Halvorsen, Tore Prestegard Riksrevisjonen Dokument 3:11 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen Brev m/ vedlegg Tove E. Skjevestad Tore Prestegard Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Hamar (1114) - Melding om avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Lørenskog (1483) - Avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Melding om avvik - Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet Brev Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet (1252) - Melding om avvik på egenprodu Brev Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Tønsberg (1392) - Melding om avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Helsedirektoratet INVITASJON TIL TOBAKKSKONFERANSEN m/ vedlegg Hans-Petter H. Johannessen Sørlandet Sykehus HF Høringssvar Veileder om legemiddelberedskap m/ vedlegg Per Engstrand Nina Kristoffersen, Anne Dyvesveen Akershus universitetssykehus HF Tirsdag 17. april ønsker Forskningssenteret ved Ahus velkommen til åpen kveld me m/ vedlegg Nina Viksløkken Ødegård Hans-Petter H. Johannessen Foreløpig protokoll fra styremøtet i 15. mars m/ vedlegg Christin Nyland Tore Prestegard Høring på veileder om legemiddelberedskap m/ vedlegg Hans Kr. Solberg Nina Kristoffersen, Anne Dyvesveen Referat fra fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst, 14, mars m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Høring på veileder om Legemiddelberedskap Jan Henrik Lund Nina Kristoffersen, Anne Dyvesveen VS: ÅRETS BESTE TILBUD PÅ ETTER- OG VIDEREUTDANNING INNEN HELSE m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Oslo universitetssykehus HF VS: Legemiddelberedskap - høringssvar OUS på veileder m/ vedlegg Inge J. Solheim Nina Kristoffersen, Anne Dyvesveen Sykehusapotekene HF - Innkalling til foretaksmøte 28. mars m/ vedlegg Jostein F. Jensen Tore Prestegard Nyhetsbrev, uke Niels Hagen Ledergruppen Sykehuset i Vestfold HF VS: Høring på veileder om Legemiddelberedskap Siri Bjørnson Nina Kristoffersen, Anne Dyvesveen Invitasjon til IKT-dialog Brev Thomas Bagley Tore Prestegard Prosjekt Nytt Østfoldsykehus Avklaringsmøte om leveranser, installasjoner og kvalitetskrav i produksjonsenheten m/ vedlegg Jan Holteng Bente N. L. Kjøge, Wendy Klem Akershus universitetssykehus HF VS: SV: Høring på veileder om Legemiddelberedskap Sissel Steffensen Nina Kristoffersen, Anne Dyvesveen Etiske retningslinjer Brev m/ vedlegg Bente Mikkelsen Tore Prestegard Kunnskapssenteret FW: Offentlig, gratis nettsted med helseinformasjon m/ vedlegg Anne Hilde Røsvik Hans-Petter H. Johannessen PricewaterhouseCoopers AS VS: SV: Revisjonsberetning m/ vedlegg Lars Opsahl Astrid Nedregotten Overføring av lyd og bilde i forbindelse med rettssaken etter terrorhandlingene 22. Brev m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Apotekforeningen Strategi for apotek Brev m/ vedlegg Per T. Lund Tore Prestegard, Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Oversendelse av Nøkkeltallsrapporten for helsesektoren 2011 Brev m/ vedlegg Hanne Narbuvold Tore Prestegard Regionsenter for barn og unges ps Invitasjon: Landskonferansen for barn og unges psykiske helse m/ vedlegg Caroline Clason Lund Hans-Petter H. Johannessen Behandlingshjelpemidler m/ vedlegg Kirsti Tørbakken Hans-Petter H. Johannessen Nyhetsbrev fra, uke Niels Hagen Ledergruppen VS: Påskeferie - tilstedeværelse m/ vedlegg Laila Tangen Høisveen Ledergruppen Ambulanser - oppfølging etter ulykker - plassering av utstyr i skap bak m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Bierverv m/ vedlegg Dag Sæming Vatne Siv Halvorsen Kandidater til blåreseptnemda m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Prehospitale tjenester og nyhetsbrev fra Utdanningskonferansen May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Mal for instrukser styre og daglig leder i helseforetak i Helse Sør-Øst Brev m/ vedlegg Bente Mikkelsen Tore Prestegard SpareBank 1 Gruppen Finans AS Angående factoringavtale Rufo Transportkasser AS Brev Hallvard Kristiansen Sykehusapotekene HF - Protokoll fra foretaksmøte 28. mars m/ vedlegg Jostein F. Jensen Tore Prestegard Statens legemiddelverk Avvik på egenprodusert produkt - Sykehusapoteket Oslo, Ullevål (1264) Brev Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen / Rundskriv om krav om sjekksummer ved overføring av arkivuttrekk t m/ vedlegg Line Yvonne Tønder Anne-Kristin B. Bjåen Forespørsel om deltagelse m/ vedlegg Guro Nordhagen Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Faglig nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i sykehus på høring m/ vedlegg Anne Berit Walter Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Helsedirektoratet inviterer til faglige innspill til en ny Nasjonal faglig retningslinje fo Christin Fjeldstad Nuland Hans-Petter H. Johannessen Fagforbundet Informasjon til lønningskontoret: Kontingenttrekk for medlemmer av Fagforbundet Brev Inger Haug Sykehuspartner Utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i f Brev Bente Mikkelsen Tore Prestegard Forespørsel om deltakelse: Utvikling av elæring Grunnkurs i Gevinstrealisering Brev m/ vedlegg Thomas Bagley Hans-Petter H. Johannessen Sykehuset Østfold HF Høring på veileder om legemiddelberedskap Brev Just Ebbesen Nina Kristoffersen, Anne Dyvesveen Fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst - saksliste m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Willis AS Resultatet av anbudskonkurransen vedrørende forsikringer for Øivind Nylen Siv Halvorsen, Tore Prestegard, Jan Rune Amundsen / Invitasjon til deltagelse i en faglig referansegruppe for Norsk klassifik m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Protokoll fra foretaksmøtet i Sykehusapotekene HF 28. mars signert Brev m/ vedlegg Heidi Nergård Tore Prestegard Varslingsrutiner m/ vedlegg Dag Sæming Vatne Siv Halvorsen Regionsenter for barn og unges ps Barn som pårørende: Lettende samtaler! Psykologisk Førstehjelp som metode for å m/ vedlegg Monica Werner Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Invitasjon - seminar for legemiddelkomitéer Kaj Sundby Løland Hans-Petter H. Johannessen Overordnet styringsbudskap LIS m/ vedlegg Bente Mikkelsen Torfinn Aanes, Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Dom på tvungent psykisk helsevern - Informasjonsbrosjyre til pasient og faglig ansvbrev m/ vedlegg Arne Johannesen Hans-Petter H. Johannessen

5 Willis AS Ny forsikringsavtale reiseforsikring Brev m/ vedlegg Bjørn-Erik Nordahl Siv Halvorsen Bierverv m/ vedlegg Dag Sæming Vatne Siv Halvorsen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Prehospitale tjenester, akuttmottak, ambulansetjenesten m/ vedlegg May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet IS-1884 Handlingsplan for forebygging og behandling av kronisk nyresykdom Brev m/ vedlegg Kristin Cordt-Hansen Hans-Petter H. Johannessen Janssen-Cilag Informasjon om Concerta (metylfenidat) fra Janssen Brev Arild Hegerland Hans-Petter H. Johannessen Norsk Medisinaldepot Salgsstopp Brev Inger Marie Helle Anne Helen Ognøy Akershus universitetssykehus HF Invitasjon til arrangement på Ahus den 11. mai i forbindelse med markering av den Anita Kristin Bjørnstad Hans-Petter H. Johannessen VS: Invitasjon til arrangement på Ahus den 11. mai i forbindelse med markering av m/ vedlegg Maria Olsen Hans-Petter H. Johannessen Pasient uten avtalt videre oppfølgning - anmodning om kommentare m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Kvalitetssikring av arbeidskontrakter i foretaksgruppen Brev Steinar Marthinsen Siv Halvorsen Statens legemiddelverk Rapport fra tilsyn ved Sykehusapoteket Kristiansand Brev m/ vedlegg Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Regional innspillsrunde; forslag til avtale om tilknytning til helsenettet m/ vedlegg Frank Aarnes Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Utviklingstrekk Prioriteringer i helsesektoren Brev m/ vedlegg Olav Valen Slåttebrekk Tore Prestegard Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Oso, Rikshospitalet (1253) - Melding om avvik på egenprodusert Brev Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Innspillsrunde til stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Kreftregisterets rapport om fylkesvise overlevelsestall m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Tore Prestegard, Hans-Petter H. Johannessen Invitasjon til å søke nasjonale tjenester m/ vedlegg Kirsti Tørbakken Hans-Petter H. Johannessen Statistisk sentralbyrå Vedtak om Opplysningsplikt - Regnskapsstatistikk for offentlig eide foretak 2012 Brev Irene Arnesen Jan Rune Amundsen Etablering av arbeidsgruppe - håndtering av henvisninger og sikring av pasienters m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Utvidelse av antall ICD-sentre i HSØ _12_0 m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Utvidet søknadsfrist Intensivordning for miljø-og energiprosjekter m/ vedlegg Sigmund Stikbakke Tore Prestegard Om nye kreftlegemidler Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen IS-1884 Handlingsplan for forebygging og behandling av kronisk nyres m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Spekter Generalforsamling 2012 Protokoll Brev m/ vedlegg Wendy Bjønness Siv Halvorsen Willis AS Nye personforsikringer Brev m/ vedlegg Catherine Kleven Siv Halvorsen Norsk Medisinaldepot Driftsstans ved NMD 5. mai - oppfølging Brev Kurt Haga Hans-Petter H. Johannessen VS: Reviderte LIS anbefalinger TNF/BIO og nytt regneark m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Rapport med anbefalinger om ansvarsavklaring mellom kommunene og spesialisth Brev m/ vedlegg Kristin Cordt-Hansen Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Oslo, Ullevål (1264) - Melding om avvik på egenprodusert produkbrev Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Nyhetsbrev fra, uke Niels Hagen Ledergruppen Forlengelse av frist for fremsettelse av refusjonskrav Brev Thomas Bagley Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Rapport om helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22. juli Brev m/ vedlegg Bjørn-Inge Larsen Hans-Petter H. Johannessen Utvidelse av antall ICD-sentre i Helse Sør-Øst Brev Bente Mikkelsen Hans-Petter H. Johannessen Referat fra fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst, 18. april m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Orienteringsbrev fra Statens strålevern vedr. individuell helsekontroll med radiologi m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Program - seminar for legemiddelkomitéer 31. mai. m/ vedlegg Kaj Sundby Løland Hans-Petter H. Johannessen Oppfølgning lokalt av det pasientadministrative arbeidet. Innhenting m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen VS: Referat fra fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst, 18. april m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Retningslinjer Digitoksin til digoksin OUS m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen VS: Treningsveiledning/gruppe! m/ vedlegg Hans-Petter H. Johannessen Tilbud til pasienter med sykelig overvekt Martha Østbye Hans-Petter H. Johannessen Foreløpig protokoll fra styremøte med tilhørende styresaker 025/026/027- m/ vedlegg Bjørn Østeng Tore Prestegard Meda AS Meda lanserer "ny" EpiPen (adrenalin) autoinjektor Brev Lars A. Kjønaas Hans-Petter H. Johannessen Statistisk sentralbyrå Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i staten Brev Dagfinn Svee Erling Wold Oppfølging lokalt av det pasientadministrative arbeidet. Innhenting av bakgrunnsin Brev Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Norsk Medisinaldepot Salgsstopp Brev Karen Duenger Anne Helen Ognøy Sak Innspillsrunde til stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Nyhetsbrev fra, uke Niels Hagen Ledergruppen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Rehabilitering i samhandlingens ånd! m/ vedlegg May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Utsendelsesbrev - Revidert rundskriv IS-15/ Politiets bistandsplikt - Psykisk hbrev m/ vedlegg Anne-Grete Kvanvig Hans-Petter H. Johannessen Sak 08/01515 Retningslinjer Digitoksin til digoksin OUS m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen / Avslutning av arbeidsforhold - tilrådninger om standardiserte rutiner m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Foreløpig protokoll fra styremøte med tilhørende styresaker 024/ m/ vedlegg Hanne Gaaserød Tore Prestegard HINAS VS: Leveringssituasjonen på Flexbumin per 4/5-12 Evy Pleym Hans-Petter H. Johannessen Nasjonalt topplederprogram - endring av rutiner for deltakernes reiseregninger Brev Heidi Stien Tore Prestegard Statens legemiddelverk Vedrørende informasjon om planer for å installere ny isolator ved Sykehusapoteke Brev Jørgen Huse Bente Hayes Brønnøysundregistrene Registrering i Foretaksregisteret Brev Øyvind Vågan Jan Rune Amundsen Lederforum 18. og 19. juni invitasjon m/ vedlegg Laila Tangen Høisveen Tore Prestegard Midlertidige legestillinger - Omstillingsprogrammet i hovedstadsområdet - Oppfølgi Brev Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Innkalling og saksliste til fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst, 16. mai m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen

6 Årlig melding tilbakemelding og tilleggsspørsmål m/ vedlegg Jostein F. Jensen Tore Prestegard HINAS VS: Referat møte mellom HINAS, NMD og Baxter 11/4-12 m/ vedlegg Evy Pleym Hans-Petter H. Johannessen Invitasjon til regionalt informasjonsmøte vedrørende registrering av arel etter Klass m/ vedlegg Heidi Nergård Tore Prestegard Sykehusenes legemiddelbruk 2013 LIS anbudsseminar Narvik m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst ledermøte om IKT Langtidsplan Brev Steinar Marthinsen Hans-Petter H. Johannessen Norsk Medisinaldepot Salgsstopp Brev Karen Duenger Anne Helen Ognøy Forslag til ny Prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmidd Brev m/ vedlegg Ole Tjomsland Anne-Kristin B. Bjåen Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten behandling av tykk- og Brev m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Høringsuttalelse fra Helse Sør-Øst vedrørende alternative reaksjoner for mindre alv Brev m/ vedlegg Ole Tjomsland Anne-Kristin B. Bjåen VS: Lanseringskonferanse Meldeordningen 6. juni Thon Hotel Opera i Oslo m/ vedlegg Thomas Vestre Hansen Anne-Kristin B. Bjåen / Oppfølging av vedtaks- og budsjettansvar for PleurX drenasjekit - blå m/ vedlegg Kirsti Tørbakken Hans-Petter H. Johannessen WHO-koden- internasjonal rekruttering helsepersonell m/ vedlegg Dag Sæming Vatne Siv Halvorsen Brev til helseforetakene med forespørsel om statistikk om fristbruddpasienter m/ vedlegg Pål Christian Roland Hans-Petter H. Johannessen / Behandlingshjelpemidler - brev fra Helse- og omsorgsdep m/ vedlegg Kirsti Tørbakken Hans-Petter H. Johannessen Sak 12/00586 Helsedirektoratet inviterer til drøftingsmøte om skaderegistreringen i m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Baxter AS Leveringssituasjonen på Flexbumin per 11/5-12 m/ vedlegg Sverre Slaastad Hans-Petter H. Johannessen Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst - kontakt mellom brukerutvalgene i helseforetak Brev m/ vedlegg Bente Mikkelsen Tore Prestegard Møte i ressursgruppen, 3-3 ny meldeplikt, tirsdag 29 mai kl 10:00-14:00 Thomas Vestre Hansen Hans-Petter H. Johannessen Kunnskapssenteret Konferanse om Ny meldeordning for uønskede pasienthendelser i spesialisthelsetj m/ vedlegg Marie Brudvik Anne-Kristin B. Bjåen, Hans-Petter H. Johannessen TELEFONMØTE 7. juni 2012, kl kampapnjeledere i Helse Sør-Øst - Pa Kari Olsen Astrid Johnsen Sobi Pressemelding: HAE-pasienter føler seg ikke trygge! m/ vedlegg Cathrin Wall Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Rapport om legemiddelberedskap, Helsedirektoratet ber om innspill m/ vedlegg Britt Wolden Hans-Petter H. Johannessen Nyhetsbrev fra, uke Niels Hagen Ledergruppen Baxter AS VS: approval and TønSys m/ vedlegg Rob Bijl Wendy Klem, Tove Kreppen Jørgensen, Bente N. L. Kjøge Helseinformasjonssikkerhetsforskriften - tidspunkt for ikrafttredelse, samt kartleggin m/ vedlegg Heidi Nergård Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Godkjenning av kontrollfarmasøyt - Sykehusapoteket Fredrikstad (1087) Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Helsedirektoratet Ny rapport: Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten - En status-, trend Brev m/ vedlegg Erik Kreyberg Normann Hans-Petter H. Johannessen Regionsenter for barn og unges ps Invitasjon: Landskonferansen for barn og unges psykiske helse m/ vedlegg Caroline Clason Lund Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Kongsvinger (1146) - Melding om avvik på egenprodusert produkbrev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet (1252) - Melding om avvik på egenprodu Brev Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet (1252) - Melding om avvik på egenprodu Brev Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Styringsgruppe for regional ressursenhet for barnehabilitering (RHABU) i Helse Sø Brev Ole Tjomsland Hans-Petter H. Johannessen Janssen-Cilag Informasjon om Concerta (metylfenidat) fra Janssen Brev Arild Hegerland Hans-Petter H. Johannessen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: PKO-konferanse, Prehospitale tjenester og ledig stilling i NSH May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Anskaffelse av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusm Brev Stig Grydeland Hans-Petter H. Johannessen Norsk Medisinaldepot Salgsstopp Brev Karen Duenger Anne Helen Ognøy Lederforum 18. og 19. juni purring! Laila Tangen Høisveen Tore Prestegard Statistisk sentralbyrå Purring - Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i staten for 201 Brev Nina Bjørnstad Erling Wold Foreløpig protokoll fra styremøtet 24. mai m/ vedlegg Christin Nyland Tore Prestegard Statistisk sentralbyrå Vedtak om opplysningsplikt - Undersøkelse om Globalisering og internasjonal sour Brev Leif Korbøl Jan Rune Amundsen Oppdrag om nasjonal utvidelse av koordineringsenheten for dom til behandling jfr O Brev Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Svar på søknad om ombygging av produksjonslokaler for sterilproduksjon og publ Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Avslutter Legemiddelverkets tilsyn med Sykehusapoteket Hamar 3. og 4. mars 201 Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Referat fagdirektørmøte, 16. mai m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen / Nasjonal strategi for kreftområdet - ber om oppnevning av medlemme m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Fagdirektørmøte 13. juni - invitasjon til å delta i Helsedirektoratets møte i det pågåe m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen /00636 Informasjon om endringer i helsepersonelloven m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Lederforum program m/ vedlegg Laila Tangen Høisveen Ledergruppen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Drammen (1061) - Avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Drammen (1061) - Avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Oslo, Ullevål (1264) - Avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Oslo, Ullevål (1264) - Avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Kristiansand (1153) - Avvik ved egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Godkjenning av kontrollfarmasøyt - Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet (1253) Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Fredrikstad (1087) - Avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen SV: pasientsikkerhetskulturundersøkelsen i Helse Sør-Øst - frit for innrapportering Gro Sævill Helljesen Hans-Petter H. Johannessen Dagens streikesituasjon og mangel på drivstoff - rapportering Erik Thorshaug Hans-Petter H. Johannessen SV: Dagens streikesituasjon og mangel på drivstoff - TILBAKETREKNING av rappo Erik Thorshaug Hans-Petter H. Johannessen Astellas Pharma Nytt legemiddel: Dificlir 200 mg filmdrasjerte tabletter Brev Nils Engelsen Hans-Petter H. Johannessen Norsk Medisinaldepot Salgsstopp Brev Therese Kvenseth Anne Helen Ognøy

7 Nyhetsbrev fra, uke Niels Hagen Ledergruppen Sykehusapotekene HF - Innkalling til foretaksmøte 12. juni m/ vedlegg Jostein F. Jensen Tore Prestegard Helseinformasjonssikkerhetsforskriften - tidspunkt for ikrafttredelse, samt oversikt o Brev Steinar Marthinsen Hans-Petter H. Johannessen Regionalt anbud konsulenttjenester OU og HR - bistand i anskaffelsesprosess Brev Kjetil Istad Siv Halvorsen HINAS Anbud 'plasmaderiverte legemidler og plasmasalg er kunngjort Evy Pleym Hans-Petter H. Johannessen Helseinformasjonssikkerhetsforskriften m/ vedlegg Heidi Nergård Hans-Petter H. Johannessen Norsk pasientskadeerstatning NPE NPEs nye rapport med statistikk for de regionale helseforetakene Øydis Ulrikke Castberg Hans-Petter H. Johannessen Krav til rutiner i pasientadministrativt arbeid m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Informasjon fra HOD om delegering av klagemyndighet m/ vedlegg Berit Herlofsen Tore Prestegard Endringer i turnustjenesten for leger m/ vedlegg Dag Sæming Vatne Siv Halvorsen Helseinformasjonssikkerhetsforskriften - tidspunkt for ikrafttredelse Brev Steinar Marthinsen Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Asker og Bærum (1050) - Melding om avvik på egenprodusert pr Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Vedrørende mottatt søknad om tilvirkertillatelse - produksjon til kliniske studier Brev Hilde Ringstad Tore Prestegard Mammografiscreeningen i hovedstadsområdet - Behov for å avklare en varig fremt Brev Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Midlertidig fagråd ortopedi og nevrologi _6_0 m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Forslag til fordeling av legekvoten m/ vedlegg Gunvor Ånestad Hans-Petter H. Johannessen informasjonsbrev fra vedrørende "Ny meldeplikt i spesialisthels m/ vedlegg Thomas Vestre Hansen Hans-Petter H. Johannessen Midlertidig fagråd innen ortopedi og nevrologi i Helse Sør-Øst Brev Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Helse Vest IKT Programmet Klinisk IKT, Helse Vest RHF, ang mulighet for tilgang til systemet Tøn m/ vedlegg Eva Cathrine Backer Tore Prestegard Sykehusapotekene HF - Protokoll fra foretaksmøte 12. juni m/ vedlegg Jostein F. Jensen Tore Prestegard tilstedeværelse sommer m/ vedlegg Laila Tangen Høisveen Ledergruppen Nyhetsbrev Niels Hagen Ledergruppen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Syke eldre, Psykisk helse og Nye veier i dagens medisin May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Unntatt offentlighet Statistisk sentralbyrå Opplysninger til Strukturundersøkelse Vedtak om opplysningsplikt Brev Roger Jensen Jan Rune Amundsen VS: Søking etter data. Jostein F. Jensen Jan Rune Amundsen ny meldeplikt - kontaktpersoner i virksomhetene Thomas Vestre Hansen Anne-Kristin B. Bjåen SV: Kunnskapssenteret: PasOpp Inneliggende Somatikk m/ vedlegg Ida-Anette Kalrud Hans-Petter H. Johannessen Informasjon til alle ansatte ved foretakene/sykehusene vedrørende 3-3 ny melde m/ vedlegg Thomas Vestre Hansen Anne-Kristin B. Bjåen Sykehuspartner Nyhetsbrev # 7 fra program IKT-plattform m/ vedlegg Cecilia Flatum Erling Wold SV: Referat fra fagdirektørmøte mi HSØ, 13. juni m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Protokoll fra foretaksmøte i Sykehusapotekene HF 12. juni 2012 Brev m/ vedlegg Heidi Nergård Tore Prestegard, Jan Rune Amundsen Statens legemiddelverk Godkjenning av kontrollfarmasøyt - Sykehusapoteket Fredrikstad (1087) Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Nasjonal plattform for ledelse og ledelsesutvikling i helseforetakene m/ vedlegg Elisabeth Zahl Stojanovic Siv Halvorsen HASTER: Etablering av kontaktliste beredskap sommer m/ vedlegg Jostein F. Jensen Tore Prestegard Oslo universitetssykehus HF Veileder om legemiddelberedskap Rune Rimstad Nina Kristoffersen, Anne Dyvesveen vedrørende "Bestillingsprosess - Ny meldeplikt i spesialisthels m/ vedlegg Thomas Vestre Hansen Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Vedrørende søknad om tilvirkertillatelse - Sykehusapoteket Fredrikstad Brev Hilde Ringstad Anne-Kristin B. Bjåen Vedrørende utpeking av behandlingsplasser på helseforetakene for pasienter innla Brev m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Sykehuspartner Varsling av Sykehuspartner sommer m/ vedlegg Gunnar Juriks Ledergruppen Statistisk sentralbyrå Kvartalsvis lønnsstatistikk per 30. juni Helseforetak Brev m/ vedlegg Sykehuspartner Brønnøysundregistrene Registrering av endring i Foretaksregisteret Brev m/ vedlegg Øyvind Vågan Jan Rune Amundsen IMS Health Norway Preparatinformasjon Thomas Nymoen Lund Hans-Petter H. Johannessen SV: Foreløpig protokoll fra styremøtet 21. juni m/ vedlegg Christin Nyland Tore Prestegard Nasjonal plattform for ledelse og ledelsesutvikling i helseforetakene Brev m/ vedlegg Bente Mikkelsen Siv Halvorsen Curato AS Rutine for reseptutskrivning Brev Knut Korsbrekke Anne Dyvesveen Krav til rutiner i pasientadministrativt arbeid - Gjennomføring av forbedringer i avslu m/ vedlegg Bjørn Magne Eggen Hans-Petter H. Johannessen IMS Health Norway RE: Preparatinformasjon Thomas Nymoen Lund Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Forlengelse av midlertidig tilvirkertillatelse - Sykehusapoteket Lørenskog Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Norsk Medisinaldepot Salgsstopp Brev Therese Kvenseth Anne Helen Ognøy Statistisk sentralbyrå Regnskapsstatistikk for offentlig eide foretak Brev Irene Arnesen Jan Rune Amundsen Nyhetsbrev fra, uke Niels Hagen Ledergruppen Norsk Medisinaldepot Salgsstopp Brev Karen Duenger Anne Helen Ognøy BaHR Ribavirin - patentsituasjonen i Norge Brev m/ vedlegg Elin Moen Kristian Lensby Mattilbud på sykehusene Brev m/ vedlegg Jostein F. Jensen Hans-Petter H. Johannessen Endelig tildeling av legestillinger fra den regionale legekvoten for 2012 Brev Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Unntatt offentlighet Statistisk sentralbyrå Undersøkelse om Globalisering og internasjonal sourcing Brev Leif Korbøl Jan Rune Amundsen VS: Håndtering av henvisninger ved kapasitetsproblemer m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Fagkonferanse Sykehushygiene, Oslo2013 May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Sykehuset Innlandet HF Invitasjon til konferanse m/ vedlegg Torhild Jære Hans-Petter H. Johannessen VS: Pasientsikkerhetskampanjen inviterer til nasjonalt læringsnettverk for innsatsom m/ vedlegg Gro Sævill Helljesen Hans-Petter H. Johannessen

8 Vurdering av avtalene mellom Sykehusapotekene HF og øvrige helseforetak Brev Alice Beathe Andersgaard Tore Prestegard Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Oslo, Ullevål (1264) - Melding om avvik på egenprodusert legem Brev Hilde Ringstad Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Lørenskog (1483) - Avvik på egenprodusert legemiddel Brev Hilde Ringstad Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Den norske Legeforening Ny rapport fra Legeforeningen - helse- og omsorgstjenester til eldre Brev m/ vedlegg Hege Gjessing Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Veileder for legemiddelgjennomgang Hilde Heimli Hans-Petter H. Johannessen Norsk Medisinaldepot Salgsstopp Brev Karen Duenger Anne Helen Ognøy Nyhetsbrev fra, uke Niels Hagen Ledergruppen vedrørende status vedrørende 3-3 ny meldeplikt m/ vedlegg Thomas Vestre Hansen Anne-Kristin B. Bjåen Nasjonalt Folkehelseinstitutt VS: Rapportering fra apotek m/ vedlegg Karin Rønning Hans-Petter H. Johannessen Innbydelse til informasjonskurs nr 52/2013 ved Forsvarets Høgskole Brev m/ vedlegg Steinar Marthinsen Siv Halvorsen Invitasjon til Sjefskurs 10/2012 ved Forsvarets Høgskole Brev m/ vedlegg Steinar Marthinsen Siv Halvorsen Krav til rutiner i det pasientadministrative arbeidet. Gjennomføring av forbedringer Brev m/ vedlegg Bente Mikkelsen Hans-Petter H. Johannessen Styring av aktivitet _2_0 m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Uttalelse fra Helsedirektoratet om henvisning til radiologiske avdelinger - vurdering m/ vedlegg Berit Herlofsen Hans-Petter H. Johannessen Den norske Legeforening Ny rapport fra Legeforeningen - "Pulsen opp for bedre helse" Brev m/ vedlegg Hege Gjessing Hans-Petter H. Johannessen Fornyings-, administrasjons- og kir Offentlige anskaffelser - justerte terskelverdier Brev m/ vedlegg Monica Auberg Per Holsteen Undersøkelse av tilbudet til pasienter i det psykiske helsevernet og tverrfaglig spes Brev m/ vedlegg Ole Tjomsland Hans-Petter H. Johannessen Baxter AS Approval price proposal for the FDS 330 project in Fredriksad m/ vedlegg Rob Bijl Tove Kreppen Jørgensen Regional legemiddelkomitekonferanse m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Vedrørende utvidet tilvirkertillatelse - Sykehusapoteket Skien (1326) Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Oppfølging av tilsyn i mars tilvirkningen opphører - saken avsluttes - Sykehu Brev Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Midlertidige fagråd innen øre-nese-hals og øye i Helse Sør-Øst m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Baxter AS VS: approval and TønSys m/ vedlegg Rob Bijl Tove Kreppen Jørgensen Revidert brystkrefthandlingsprogram Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Høring - Forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger Brev m/ vedlegg Anne Biering Siv Halvorsen Innføring i felles krisestøttesystem - oppnevning av kontaktperson/systemadministr Brev m/ vedlegg Tore Robertsen Tore Prestegard Kompensasjon for økte pensjonskostnader i 2012 Brev Hanne Gaaserød Jan Rune Amundsen Helsedirektoratet VS: Beredskapsrapporter infusjon og skyllevæsker Anne Helen Ognøy Fritak for fremmøte i Forsvaret ved krise konflikt og krig - midlertidige bestemmeler m/ vedlegg Erik Thorshaug Siv Halvorsen / INNSPILL PÅ MEDLEMMER TIL STYRINGSGRUPPE OG PROSJE m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Høring--Forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Forbedringer i pasientadministrativt arbeid - invitasjon til arbeidsssamling 27. augu m/ vedlegg Bjørn Magne Eggen Hans-Petter H. Johannessen Sørlandet Sykehus HF 12/ Individuell helsekontroll som omfatter radiologiske undersøkelser er i m/ vedlegg Per Engstrand Hans-Petter H. Johannessen Biogen Idec Lik finansiering av MS-legemidler Brev Kristin Nyberg Torfinn Aanes Midlertidige fagråd innen øre-nese-hals og øye i Helse Sør-Øst Brev Ingrid Risland Hans-Petter H. Johannessen Helseinformasjonssikkerhetsforskrift - utsatt frist for dispensasjonssøknader Brev Hans Nielsen Hauge Hans-Petter H. Johannessen Innspill på medlemmer til styringsgruppe og prosjektgruppe "Kunnskapsutvikling og Brev Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Norsk Medisinaldepot Salgsstopp Brev Karen Duenger Anne Helen Ognøy VS: Apply now for EMBO event funding - deadline: 1 August Anne Misje Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet - ominnredning Brev Hilde Ringstad Tove Kreppen Jørgensen Oppfølging av forbedringer i pasientadministrative rutienr - implementering. Invitasj Brev Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Vedrørende 3-3 meldeplikt - webløsning - brev fra og svarbre m/ vedlegg Thomas Vestre Hansen Anne-Kristin B. Bjåen Økt pasientsikkerhet gjennomforbedringer i det pasientadministrative arbeidet. Led m/ vedlegg Heidi Nergård Hans-Petter H. Johannessen Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Opplæring so m/ vedlegg Heidi Nergård Hans-Petter H. Johannessen Økt pasientsikkerhet, ledelsesmessig oppfølging gjennom rapporteringsrutiner Brev Bjørn m Eggen Hans-Petter H. Johannessen Status 3-3 Ny meldeplikt m/ vedlegg Thomas Vestre Hansen Anne-Kristin B. Bjåen Helse Midt-Norge RHF Pasientsikkerhetskonferansen september i Trondheim Arne Egil Hasfjord Hans-Petter H. Johannessen Høring - forslag til nye felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforval m/ vedlegg Line Yvonne Tønder Anne-Kristin B. Bjåen Norsk Arkivråd Invitasjon til helseseminar - fra Norsk Arkivråd Hans-Petter H. Johannessen Unntatt offentlighet John Billy Nenningsland Frittstående apotek m/ vedlegg John Billy Nenningsland Tore Prestegard VS: Re-etablering av juridisk nettverk i regionen m/ vedlegg Ann-Margrethe M. Langbakk Tore Prestegard Norsk Sykepleierforbund Meld deg på Sykepleierkongressen innen 1. september og vinn premier! Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Helseberedskapskonferansen m/ vedlegg Vibeke Thrane Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet (1252) - Melding om avvik på egenprodu Brev Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Likeverdig helsetjeneste - invitasjon til erfaringskonferanse Anne Aasen Tore Prestegard Statens legemiddelverk Import av legemidler utenom grossist Line Saxegaard Bjørg Heltberg Norsk Medisinaldepot Salgsstopp Brev Karen Duenger Anne Helen Ognøy Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø er klar for å motta elektronisk faktura (EHF-format) m/ vedlegg Jan Rune Amundsen, Siri Sinding, Elisabeth Kværner, Astrid Nedregotten, Tonje Hagen Behovet for nye legestillinger til spesialisthelsetjenesten Vurdering fra Helse Brev Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Utpeking av helseforetak som skal ta i mot fødende som er i legemiddelassistert re Brev m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen

9 Høring - Fellesrundskriv om rusmestringsenhetene Brev m/ vedlegg Ole Tjomsland Anne-Kristin B. Bjåen VS: Pasientsikkerhetskonferansen september Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Oppfølgning av forbedringer i pasientadministrative rutiner. Implemen m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Budsjettkonferanse m/ vedlegg Laila Tangen Høisveen Hans-Petter H. Johannessen Prosjektleder kompetansekartlegging - Intern utlysning av eng m/ vedlegg Ida-Anette Kalrud Siv Halvorsen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Utdanning av helsepersonell og høstens konferanser May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Plastikkirurgi Helse Sør-Øst. Fordeling av midler m/ vedlegg Heidi Nergård Hans-Petter H. Johannessen Statistisk sentralbyrå Purring - Globalisering og internasjonal sourcing for 2011 Brev Leif Korbøl Jan Rune Amundsen Kostnadsfordeling per HF på Medbroker-avtalen med KeyMind Computing Brev Thomas Bagley Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Gjøvik (1100) - Melding om avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statistisk sentralbyrå Purring - Globalisering og internasjonal sourcing for 2011 Brev Nina Bjørnstad Jan Rune Amundsen VS: Pasientsikkerhetskonferansen september i Trondheim Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Lederforum 1. og 2. november Laila Tangen Høisveen Tore Prestegard, Tove Kreppen Jørgensen VS: Prosjektdeltagere - regional anskaffelse av IT-verktøy for rekvirering og admin m/ vedlegg Mona Stainsby Hans-Petter H. Johannessen Erfaringsutveksling for regionale og lokale prosjekter i Helse Sør-Øst m/ vedlegg Heidi Nergård Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Utlevering av taushetsbelagte opplysninger til politiet i krise- og katastrofesituasjon Brev Bjørn Guldvog Hans-Petter H. Johannessen Likestillings- og diskrimineringsombkrav til elektronisk signatur ved utlevering av reseptbelagte medisiner av apotek Brev m/ vedlegg Åsulv Solstad Hans-Petter H. Johannessen Invitasjon til instruktørkurs i Prosjekt og porteføljestyring m/ vedlegg Heidi Nergård Hans-Petter H. Johannessen Nasjonalt kunnskapssenter for helskonferanse om brukermedvirkning i forskning m/ vedlegg Gro Jamtvedt Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Arendal (1562) - Avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Nyhetsbrev fra, uke Niels Hagen Ledergruppen Høgskolen Stord/Haugesund VS: Studere ved Høgskolen Stord/Haugesund - Videreutdanning i kronisk obstrukti m/ vedlegg Hans-Petter H. Johannessen SV: Referat fra fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst. 22. august m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Psykisk helse og Oslo2013 May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Unntatt offentlighet Kunde Leveringsproblemer reseptpliktige varer Brev Kunde Tove Kreppen Jørgensen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet (1253) - Avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Statens innkrevingssentral Tilkjent erstatning Brev U. Eliassen Jan Rune Amundsen Norsk Farmasøytisk Selskap SESJONSFOREDRAG OG POSTERE TIL FARMASIDAGENE 2012 ØNSKES!! Fr Rønnaug Larsen Hans-Petter H. Johannessen VS: hematologikonferanse 2012, fysioterapi m/ vedlegg Randi Presthus Hans-Petter H. Johannessen Glutenfri matservering på sykehus Brev Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen VS: INVITASJON TIL REHABILITERINGS- OG HELSEKONFERANSE m/ vedlegg Hans-Petter H. Johannessen Høring om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetje m/ vedlegg Berit Herlofsen Anne-Kristin B. Bjåen Invitasjon til fagkonferanse 2012 "Samarbeid for velferd - hvordan bygger vi komp m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen / Utvidelse av antall ICD-sentre i Helse Sør-Øst m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Innspillskonferanse om innleggelse etter i helse- og omsorgstjeneste Brev m/ vedlegg Ole Tjomsland Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Høring - Endring i bestemmelser om fastsetting av utleverings- og rekvireringsbegr Brev m/ vedlegg Gro Ramsten Wesenberg Anne-Kristin B. Bjåen, Hans-Petter H. Johannessen Lederforum høst invitasjon m/ vedlegg Laila Tangen Høisveen Tore Prestegard Utvidelse av antall ICD-sentre i Helse Sør-Øst Brev Bente Mikkelsen Hans-Petter H. Johannessen Innleggelse av pasienter etter Helse- og omsorgstjenesteloven Utredning a Brev m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Norsk Medisinaldepot Salgsstopp Brev Karen Duenger Anne Helen Ognøy Oppfølging av rapporter og anbefalinger etter 22.7 Brev Tore Robertsen Hans-Petter H. Johannessen Vestre Viken HF VS: Radonmålesett for salg på apotek Hans-Petter H. Johannessen Innkalling og saksliste til fagdirektørmøte i HSØ, 19. september m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Invitasjon til Lederforum 1. og 2. november Lillehammer Brev Bente Mikkelsen Tore Prestegard Helsedirektoratet Invitasjon til konferanse - vennligst videresend til aktuelle instanser Kari Guttormsen Hans-Petter H. Johannessen Nyhetsbrev fra, uke Ledergruppen Arbeidsgruppe for førerkortsaker på feltet psykisk helse medikamenter og rus Brev m/ vedlegg Ole Tjomsland Hans-Petter H. Johannessen Utvidet høringsfrist i høringen av forslag til nye bevarings- og kassasjonsbestemme Line Yvonne Tønder Anne-Kristin B. Bjåen / Fristbrudd, 65 dagers ventetid og færre langtidsventende i regionen m/ vedlegg Kari Olsen Tore Prestegard Shire Norway AS Informasjon til apotekere Håvar Tønsberg Hans-Petter H. Johannessen Invitasjon til nasjonal direktørsamling 19. novembe 2012 Brev Bente Mikkelsen Tore Prestegard Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rusmedisin og avhengighetsmedisin Brev m/ vedlegg Ole Tjomsland Hans-Petter H. Johannessen Fellesrundskriv om rusmestringsenhetene - Høringsuttalelse fra Helse Sør-Øst Brev m/ vedlegg Ole Tjomsland Anne-Kristin B. Bjåen Fristbrudd og lange ventetider i helseforetakene Brev Bente Mikkelsen Tore Prestegard Felles regional datavarehus og rapporteringsløsning m/ vedlegg Heidi Nergård Hans-Petter H. Johannessen SV: Påmelding Lederforum høst Hanne Bergdølmo Kari Kristiansen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Kontorfag, Sykehushygiene og Helseøkonomi May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Nasjonal kunnskapssenter for hels Kunnskapssenterets bestillerprosess for m/ vedlegg Gro Jamtvedt Hans-Petter H. Johannessen Høring - Gjørv-rapporten - frist 26. september Torstein Pålsrud Hans-Petter H. Johannessen Foreløpig protokoll - styremøtet i 21. sept m/ vedlegg Christin Nyland Tore Prestegard

10 Sørlandet Sykehus HF Sørlandet sykehus HF: Utviklingsplan m/ vedlegg Johanne Tunaal-Larsen Bente Hayes De medisinske spesialitetene patologi og onkologi - status for rekruttering og utdan Brev m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen FarmaPlus AS Tilbud/avvik i Anbudet LIS 1301 Brev Åse Marit Vig Kjetil Flateby Retningslinjer for videreutdanning av sykepleiere Brev Anne Biering Siv Halvorsen Regional klinisk dokumentasjon - ressurser til standardiseringsarbeidet m/ vedlegg Bengt Nilssen Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Nasjonal helseberedskapskonferanse 3.-4.okt m/ vedlegg Vibeke Thrane Hans-Petter H. Johannessen Påminnelse til erfaringssamlingen m/ vedlegg Heidi Nergård Erling Wold Statens legemiddelverk Tilvirkertillatelse - Sykehusapoteket Lørenskog (1483) Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Nyhetsbrev fra, uke Ledergruppen VS: Fagkonferanse 2012 Invitasjon, program og påmeldingsskjema Hans-Petter H. Johannessen Kunnskapssenterets Bestillerforum m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Nasjonalt kunnskapssenter for helstilbakemeldinger til meldeordningen m/ vedlegg Kristin Sandby Hans-Petter H. Johannessen Høstferie kontaktpunkter m/ vedlegg Laila Tangen Høisveen Ledergruppen Lederforum høst cafédialog m/ vedlegg Laila Tangen Høisveen Ledergruppen VS: konferansen om helse, inneklima, bygg, energieffektivisering, miljø og soisale m/ vedlegg Hans-Petter H. Johannessen Norsk Farmasøytisk Selskap Minner om påmeldingsfrist 1.oktober for QP-kurs i Oslo november Rønnaug Larsen Hans-Petter H. Johannessen VS: Query from New Zealand regarding Grommets/ ventilation tubes Hans-Petter H. Johannessen VS: Invitasjon til internasjonalt symposium om prehospital diagnostikk og behandlin m/ vedlegg Hans-Petter H. Johannessen Vedr. fordeling av kostnader til felles publiseringsløsning og statistikkverktøy Brev Gunn Kristin Sande Hans-Petter H. Johannessen Spekter Tilsyn med legers arbeidstid Brev Lars Haukaas Siv Halvorsen VS: A benchmark visit to Tore Prestegard VS: Pasientsikkerhetskampanjen inviterer til nasjonalt læringsnettverk for innsatsom m/ vedlegg Gro Sævill Helljesen Hans-Petter H. Johannessen VS: Pasientsikkerhetskampanjen inviterer til nasjonalt læringsnettverk for innsatsom m/ vedlegg Gro Sævill Helljesen Hans-Petter H. Johannessen Invitasjon til kvalitetskonferansen 19. og 20. mars 2013, "Å knekke koden - hva gjø m/ vedlegg Kari Olsen Anne-Kristin B. Bjåen Invitasjon til program for Ledereutviklere og prosessveiledere - kull 7 Brev Steinar Marthinsen Tore Prestegard, Siv Halvorsen Invitasjon til å melde kandidater til Nasjonalt topplederprogram kull 14 i perioden 2 Brev m/ vedlegg Bente Mikkelsen Tore Prestegard Nyhetsbrev Ledergruppen VS: Fellowship i Skottland - tilbud om deltagelse for to klinikere fra Norge Ole Tjomsland Hans-Petter H. Johannessen Offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen - Krav ved innkjøp av renholdstje Brev Mona Stainsby Per Holsteen Statens legemiddelverk Høring avsluttet - Ingen endringer i liste over legemidler som kan omsettes uten ap Brev Gro Ramsten Wesenberg Hans-Petter H. Johannessen SG Factoring Allkopi Service Point AS' factoringavtale med SG Finans Brev Erik Tung Elisabeth Kværner Statistisk sentralbyrå Vedtak om tvangsmulkt - Undersøkelse om ledige stillinger for 3. kvartel 2012 Brev Nina Bjørnstad Siv Halvorsen Ventetidssituasjonen i Helse Sør-Øst _2_0 m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Medline Norway AS AD: beskyttelses frakk mot cytostatika Benedikte Jacobsen Hans-Petter H. Johannessen Nytt skjema for rapportering av prediktive genetiske undersøkelser m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Rapport med forslag til mentorprogram for ledere i HF. Innspill til veien videre. m/ vedlegg Kine Reegård Siv Halvorsen Advokatfirmaet BA-HR FW: Eksporttillatelse av legemidler fra sykehusapotekene [BA-HR-Legal.FID Kirsten Wøien Gillhus Anne-Kristin B. Bjåen Ny turnusordning for leger- kontaktpersoner m/ vedlegg Dag Sæming Vatne Siv Halvorsen Intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene Brev m/ vedlegg Bente Mikkelsen Hans-Petter H. Johannessen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Helseøkonomi og kommunale Ø-hjelps plasser May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen fagdirektørmøte i HSØ, innkalling og saksliste m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Ventetidssituasjonen i Brev m/ vedlegg Steinar Marthinsen Hans-Petter H. Johannessen VS: fagdirektørmøte i HSØ, innkalling og saksliste m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen VS: Regionalt legemiddelforum referat 7.september m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Foreløpig protokoll fra styremøte med tilhørende styresaker 054 og m/ vedlegg Bjørn Østeng Tore Prestegard sak 08/ , Streik ved Forsyningssenter Kjetil Istad Hans-Petter H. Johannessen SV: sak 08/ , Streik ved Forsyningssenter avverget Kjetil Istad Hans-Petter H. Johannessen Søknadsfrist Tildeling Intensivordning for miljø-og energiprosjekter. m/ vedlegg Sigmund Stikbakke Tore Prestegard Lederforum høst cafédialog m/ vedlegg Hanne Bergdølmo Ledergruppen Q-park AS Prisendring Oslo City P-anlegg fra Brev Kontraktsavdelingen Tore Prestegard Farmalogg Varsel om prisendring for leveranse av vareregisteret Brev Per Viksmo Skule Ingeberg Unntatt offentlighet Norsk Medisinaldepot AS Distribusjon av plasmaderiverte legemidler m.m m/vedlegg Kurt Haga Per Holsteen HASTER: fibromyalgi og ME Kirsti Tørbakken Hans-Petter H. Johannessen Spørreundersøkelse til fagdirektørene Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Oppsummeringsrapporten m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen SV: Lederforum høst cafédialog Hanne Bergdølmo Tore Prestegard SV: Lederforum høst cafédialog Hanne Bergdølmo Tore Prestegard Lederforum høst program m/ vedlegg Laila Tangen Høisveen Ledergruppen Swisslogg Spørsmål - Anskaffelse av lager- og plukkrobot Sykehusapotekene HF Helge Jordal Per Holsteen Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst Brev m/ vedlegg Bente Mikkelsen Tore Prestegard

11 Felles innsats for oppfølging av arbidstidsbestemmelsene i Helse Sør-Øst Brev Anne Biering Siv Halvorsen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Oslo, Ullevål (1264) - Melding om avvik på egenprodusert produkbrev Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Foreningen for industriansatte farm Sesjon om biologiske legemidler/biosimilars på Farmasidagene 8. november - invit m/ vedlegg Rolf Hustvedt Hans-Petter H. Johannessen Arbeidet med årlig melding Invitasjon til oppstartsmøte fredag 16. novembe Brev Tore Robertsen Tore Prestegard Oslo kommune, kemnerkontoret Flyttekampanje 2012 Brev Astri Marija Rosenqvist Siv Halvorsen Invitasjon til konferanse 7. november m/ vedlegg Ida-Anette Kalrud Tore Prestegard VS: Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011: hovedrapport og ins m/ vedlegg Martha Østbye Hans-Petter H. Johannessen SV: Referat fra fagdirektørmøte i HSØ, 17. oktober m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Innspill til deltakere i referansegruppe "G2015" m/ vedlegg Kjetil Istad Kristian Lensby Henvisningsrutiner for sykelig overvekt Kirsti Tørbakken Hans-Petter H. Johannessen Bruk av uautorisert vikarbyrå - 1st Care m/vedlegg Erik Torshaug Siv Halvorsen Høring - Forslag til nasjonal strategi for kreftområdet Brev m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen VS: Høringsutkast CFS/ME m/ vedlegg Kirsti Tørbakken Anne-Kristin B. Bjåen Foreløpig protokoll fra styremøtet i 25. oktober m/ vedlegg Christin Nyland Tore Prestegard : Regionalt avviks- og dokumenthåndteringssystem, kartlegging m/ vedlegg Thomas Vestre Hansen Anne-Kristin B. Bjåen Nyhetsbrev fra, uke Ledergruppen Europeisk helsetrygdkort med gul bakside - informasjon fra Helsedirektoratet m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Norsk Medisinaldepot AS Salgsstopp Brev Karen Duenger Anne Helen Ognøy Tilbakemelding til arbeidsgruppen for håndtering av henvisninger og sikring av pas m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Pensjonsordningen for apotekvirks Premieøkning for Pensjonsordningen for Apotekvirksomhet Brev Lise Løwe Siri Sinding Stråleterapi i Norge generelle trender m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen HbA1c som diagnostikum for diabetes m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen VS: I trygge hender: Invitasjon til ledersamling 17. januar m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen UiO Det medisinske fakultet LAR i helseforetakene Brev m/ vedlegg Jørgen B. Bramness Hans-Petter H. Johannessen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Helselederprisen May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen VS: Invitasjon til høringskonferanse - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven m/ vedlegg Berit Herlofsen Hans-Petter H. Johannessen Nasjonal pasientsikkerhetskampan FW: Pasientsikkerhetskampanjen inviterer til nasjonalt læringsnettverk for innsatso m/ vedlegg Tore Prestegard Datatilsynet Vedtak om opprettelse av personvernombud - Fritak fra meldeplikten - Sykehusapo Brev Helge Veum Liv Mathiesen Henvisning av pasienter med sykelig overvekt Brev Ole Tjomsland Hans-Petter H. Johannessen Unntatt offentlighet Kunde Klage - Sykehusapoteket Oslo - Ullevål sykehus Brev m/ vedlegg Kunde Jalil Djahromi, Tove Kreppen Jørgensen Sørlandet Sykehus HF Sørlandet sykehus HF: Utviklingsplan 2030 nyhetsbrev 2 m/ vedlegg Johanne Tunaal-Larsen Bente Hayes Statens legemiddelverk Høring om forslag til ny narkotikaforskrift og forslag til endret legemiddellov og dop Brev Ivar Vollset Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Fornyet tilvirkertillatelse - Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet (1253) Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen / Høring Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring m/ vedlegg Ida-Anette Kalrud Hans-Petter H. Johannessen VS: Høring - undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom m m/ vedlegg Ingrid Risland Hans-Petter H. Johannessen Den norske Eterfabrikk Klage på tildeling av produkter for LIS 2013 innen kategori C01CA03 Noradrenalin Brev Nina Kristin Måsvær Karl Arne Wærnhus Utpeking av institusjoner for innleggelse etter 10-4 i Helse- og omsorgstjenestelo Brev m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Norsk Medisinaldepot AS Salgsstopp Brev Karen Duenger Anne Helen Ognøy Høringsbrev sentral vaktordning Brev m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Insentivmidler til økt inntak og kvalitet på praksis for høgskolestudenter i 2013 Brev Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Høring - Forslag til endringer i forskrift til lov om verneplikt _1_ m/ vedlegg Erik Thorshaug Siv Halvorsen Regionalt avviks- og dokumenthåndteringssystem; integrasjo m/ vedlegg Thomas Vestre Hansen Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Oslo, Ullevål - Ombygging av publikumsdelen Brev Martin Bjerke Tove Kreppen Jørgensen Helsedirektoratet Rapport - Undersøkelse om rehabilitering i kommunene erfaringer med tilbud gitt Anders L. Nordlund Hans-Petter H. Johannessen Unntatt offentlighet Kunde Sykehusapotek Ullevål Brev Kunde Tove Kreppen Jørgensen, Jalil Djahromi Gennomgang av beredskapsplaner m/ vedlegg Jostein F. Jensen Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Invitasjon til lansering av publikasjoner - Helsedirektoratet m/ vedlegg Andreas Poleo Hans-Petter H. Johannessen Informasjon om uttak til Forsvarets Sjefskurs nr. 10/2013 ved Forsvarets Høgskole Brev Steinar Marthinsen Siv Halvorsen Oslo kommune Tilbudsinnbydelse prøvetakingstjenester m/ vedlegg Berit Bystrøm Hans-Petter H. Johannessen Nasjonalt topplederprogram våren Hanne Bergdølmo Tove Kreppen Jørgensen Statens legemiddelverk Løsningsforslag for bulkpakninger til maskinell dosedispensering Brev Dag Jordbru Hans-Petter H. Johannessen Høgskolen i Lillehammer Invitasjon - Den 7. nasjonale Helserettskonferansen, mars Kristin Larsen Hans-Petter H. Johannessen Nyhetsbrev fra, uke Ledergruppen Universitetet i Oslo VS: 4. Nasjonale Konferanse om hjerneslag m/ vedlegg David Russell Hans-Petter H. Johannessen LIS TNF og MS seminarer januar m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen / Prevalensundersøkelse 4 kvartal m/ vedlegg Tone Enget Westbye Hans-Petter H. Johannessen Kardiologiutvalget m/ vedlegg Bente Lunder Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Pasientsikkerhet - hodeplagg til uniform Brev Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Drammen (1061) - Avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Kristiansand (1153) - Avvik ved egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen

12 Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Skien (1326) - Avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Skien (1326) - Avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Invitasjon til regional lederkonferanse; Informasjon om arbeidet med IKT-strategi, h Brev Steinar Marthinsen Jan Erik Augestad Ipilimumab (Yervoy) er ikke kostnadseffektiv behandling - rapport publisert Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Mal for årlig melding 2012 til og oppsett for rapportering på del m/ vedlegg Jostein F. Jensen Jan Rune Amundsen, Anne-Kristin B. Bjåen B. Braun Medical AS Beredskapslagring av infusjonsvæsker Bente Westrum Per Holsteen Invitasjon til konferanse 4. desember "Hva bør leverandørenes rolle være i s m/ vedlegg Ida-Anette Kalrud Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Moss (1489) - Avvik på egenprodusert produkt Brev Hilde Ringstad Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Den Norske Eterfabrikk Tildeling av avtaler LIS 2013 for C01CA03 Noradrenalin Nina Kristin Måsvær Karl Arne Wærnhus Statens helsetilsyn Myter og anekdoter eller realiteter? En kunnskapsoppsummering om barn med tilta Brev m/ vedlegg Geir Sverre Braut Hans-Petter H. Johannessen Rusbehandling Midt-Norge Invitasjon til Ruskonferansen Vennligst videresend til fagfolk innen rus og av m/ vedlegg Unn Grimstad Hans-Petter H. Johannessen Nyhetsbrev fra, uke Ledergruppen De forenede dampvaskerier Svar på rapport fra revisjon Anne Katrin Haga Anne Katrin Haga Kontaktperson ved mistanke om kreft - Oppdragsdokument behov for avkla Brev m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Dialog mellom brukerutvalg i helseforetak og brukerutvalget i Brev m/ vedlegg Peder Olsen Tore Prestegard Norges Farmaceutiske Forening Melding om medlemskontingent m/ vedlegg Bodil Grinnby Siv Halvorsen Ber om innspill - revidert Veileder for utlevering av substitusjonslegemidler i og ute Brev m/ vedlegg Ole Tjomsland Hans-Petter H. Johannessen / Utenlandspasienter i sykehus - rettigheter og finansiering m/ vedlegg Alice Beathe Andersgaard Hans-Petter H. Johannessen Innkalling og saksliste til fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst 12. desember m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Informasjon om kosthåndboken - Veileder i ernæringsarbeid m/ vedlegg Guro Berge Smedshaug Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk VS: Tilsynsmøte med apotekkjeden Kjersti Thuesen Anne-Kristin B. Bjåen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-nytt: Bli med på Oslo2013 May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Midlertidig tilvirkertillatelse - Sykehusapoteket i Fredrikstad Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Nasjonal ledersamling om pasientsikkerhet 17. januar 2013 i regi av den nasjonale m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Skien (1326) - Avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Drammen (1061) - Avvik på egenprodusert produkt Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk VS: Bulk-pakninger og varenummer på endoser i FEST m/ vedlegg Gunnhild Vikhamar Eva Jensen Helsedirektoratet Refusjon av tuberkuloselegemidler Brev Erik Hviding Anne Dyvesveen Mal til beredskapsliste gjeldene jul/nyttår m/ vedlegg Guro Nordhagen Hans-Petter H. Johannessen Klassekampen Innsynsbegjæring fra Klassekampen m/ vedlegg Simen Tallaksen Jan Rune Amundsen Intern utlysning i foretaksgruppen - Engasjement som prosjektmedarbeider/dips-e m/ vedlegg Hanne Bergdølmo Siv Halvorsen Utprøvende kartlegging av alkoholmisbruk på somatiske sykehus - Utlysing av prosbrev m/ vedlegg Ole Tjomsland Hans-Petter H. Johannessen Rapport fra fagråd i Helse Sør-Øst: Behandlingstilbud av god kvalitet på riktig beha m/ vedlegg Kirsti Tørbakken Hans-Petter H. Johannessen Nyhetsbrev uke 48 og 49 Ledergruppen VS: NB! Feil i DIPS rundt avslutning av primærhenvisning samtidig som sekundærh m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: Lederkonferansen 2013 og medlemsundersøkelse NSH m/ vedlegg May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Asker og Bærum (1050) - Melding om avvik på egenprodusert pr Brev Jørgen Huse Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Helsedirektoratet Til nevrologiske avdelinger: Høringsdokument for utredning, diagnostikk og behand m/ vedlegg Elin Østli Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Til barneavdelingene: Høringsutkast til veileder for behandling av barn med narkole Elin Østli Hans-Petter H. Johannessen Referat fagdirektørmøte m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen / Legemiddeldistribusjon og -bruk; Avtalemaler og sentral vaktordning m/ vedlegg Pål Christian Roland Jan Rune Amundsen, Hans-Petter H. Johannessen Høgskolen i Lillehammer Informasjon om 2 aktuelle konferanser for helsesektoren Kristin Larsen Hans-Petter H. Johannessen Foreløpig protokoll fra styremøte med tilhørende styresaker 071og m/ vedlegg Bjørn Østeng Tore Prestegard Helsedirektoratet Til barneavdelingene: Høringsutkast til veileder for behandling av barn med narkole m/ vedlegg Elin Østli Hans-Petter H. Johannessen Barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet m/ vedlegg Kirsti Tørbakken Hans-Petter H. Johannessen Julen tilstedeværelse m/ vedlegg Laila Tangen Høisveen Ledergruppen Aleris Helse AS Informasjon vedrørende leveranse av bedriftshelsetjeneste Brev Grethe Aasved Mona Hafeld Statens pensjonskasse Endringer i fakturametodikk og oppdatert premiesats for 2013 Brev Inger-Janne Rørstad Jan Rune Amundsen Nasjonalt kunnskapssenter for helsnye nasjonale retningsliner for behandling av personar med bipolare lidingar Anne Hilde Røsvik Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Varsel om tilsyn ved Sykehusapoteket Fredrikstad 8. og 9. januar 2013 Brev m/ vedlegg Jørgen Huse Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Norsk sykehus- og helsetjenestefo NSH-Nytt: E-helse, Tuberkulose og kontorfag May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Toll- og avgiftsdirektoratet Viktige endringer i tollkredittordningen fra 1. januar 2013 Brev Jan Rune Amundsen Helsedirektoratet Oversendelsesbrev - Rundskriv til psykisk helsevernloven og psykisk helsevernfors Brev m/ vedlegg Gitte Huus Hans-Petter H. Johannessen Høringssvar vedrørende forslag til nye felles bevaringsbestemmelser og kassasjon Brev m/ vedlegg Laila Tangen Høisveen Anne-Kristin B. Bjåen Ledersamling påminnelse m/ vedlegg Inger Marie Finborud Ledergruppen Helse- og omsorgsdepartementet Høring - forslag til endringer i blåreseptforskriften m/ vedlegg Ahmad Rigi Hans-Petter H. Johannessen Nyhetsbrev fra, uke 50 og Ledergruppen HØRING - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m/ vedlegg Berit Herlofsen Anne-Kristin B. Bjåen

13 POSTJOURNAL 2012 Utgående post Arkivnr. Dok.dato Gradering Til: Sak: Dokument: Saksansv. Saksbeh LIS-fagrådets medlemmer Oppnevning av LIS-fagråd med vedlegg Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Neopost Opphør av frankeringsmaskin Mail Kari Kristiansen Kari Kristiansen Statens legemiddelverk Melding til Legemiddelverket Brev Anne-Kristin B. Bjåen Turid Dubendal Unntatt offentlighet Statens legemiddelverk Søknad om driftskonsesjon Ullevål, Liv Hatlelid Brev m/ vedlegg Tove Kreppen Jørgensen Kari Kristiansen Hjelp 24 Prolonering av avtale om kjøp av bedriftshelsetjenester Brev m/ vedlegg Siv Halvorsen Siv Halvorsen Aleris Helse AS Prolonering av avtale om kjøp av bedriftshelsetjenester Brev m/ vedlegg Siv Halvorsen Siv Halvorsen Ruter AS Refusjon Flexikort Brev m/ vedlegg Kari Kristiansen Kari Kristiansen Nasjonalbiblioteket Oversendelse av 3 stk. årsrapporter for 2010 Brev m/ vedlegg Kari Kristiansen Kari Kristiansen Prosjekt Nytt Østfoldsykehus Logistikk til og fra Sykehusapoteket - oppfølging av oppdrag Brev Bente Løkken Kjøge Bente Løkken Kjøge Farmasøytisk institutt FRM5920V Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk Brev Astrid Johnsen Astrid Johnsen Apotekforeningen Forvekslingsfare - pakningslikhet Brev Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Sykehusapotekene HFs rapportering av oppdrag og bestilling med vedlegg Jan Rune Amundsen Jan Rune Amundsen Oslo Politidistrikt Anmeldelse av tyveri Brev Tore Prestegard Ole Søberg Fisher Scientific Melding om feil på partikkelteller med vedlegg Kari Kristiansen Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Abbott Norge AS Utsendelse av rammeavtale Biologiske (TNF) legemidler for signering, alle RHF Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Janssen-Cilag AS Utsendelse av rammeavtale Biologiske (TNF) legemidler for signering, alle RHF Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet MSD Essex Chemie AG Utsendelse av rammeavtale Biologiske (TNF) legemidler for signering, alle RHF Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Pfizer AS Utsendelse av rammeavtale Biologiske (TNF) legemidler for signering, alle RHF Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Roche Norge AS Utsendelse av rammeavtale Biologiske (TNF) legemidler for signering, alle RHF Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet UCB Pharma AS Utsendelse av rammeavtale Biologiske (TNF) legemidler for signering, alle RHF Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Bayer AB Utsendelse av rammeavtale MS-legemidler for signering, alle RHF Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Teva Norge AS Utsendelse av rammeavtale MS-legemidler for signering, alle RHF Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Novartis Norge AS Utsendelse av rammeavtale MS-legemidler for signering, alle RHF Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Merck AB Utsendelse av rammeavtale MS-legemidler for signering, alle RHF Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Biogen Idec Norway AS Utsendelse av rammeavtale MS-legemidler for signering, alle RHF Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Svar på høring HMS elæring Mail m/vedlegg Mona hafeld Mona Hafeld Departementenes servicesenter SV: utleveringsapotek Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Actavis Avtalebekreftelse Brev Karl Arne Wærnhus Karl Arne Wærnhus Unntatt offentlighet Rammeavtaler MS- og biologiske (TNF) legemidler for signering Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Helse Nord RHF Rammeavtaler MS- og biologiske (TNF) legemidler for signering Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Helse Vest RHF Rammeavtaler MS- og biologiske (TNF) legemidler for signering Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Helse Midt-Norge RHF Rammeavtaler MS- og biologiske (TNF) legemidler for signering Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Regionalt legemiddelforum, Regionalt Beredskapsutvalg, RBU, Fagdirektører i HSØ Høring av veileder om legemiddelberedskap Brev m/ vedlegg Tore Prestegard Nina Kristoffersen SV: PAS/EPJ arbeidssamling 5. mars Oppfølgning av pasienter som allerede har kontakt med sykehuset - -Pasienter med åpen henvisn Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Melding til Statens legemiddelverk - Hamar Brev Knut Raanaa Anne-Kristin B. Bjåen Årlig melding Sykehusapotekene HF m/ vedlegg Jan Rune Amundsen Jan Rune Amundsen Statens legemiddelverk Melding til Legemiddelverket Brev Anne-Kristin B. Bjåen Torill M. Skudal Statens legemiddelverk Melding til Legemiddelverket Brev Anne-Kristin B. Bjåen Torill M. Skudal Statens legemiddelverk Melding til Legemiddelverket Brev Anne-Kristin B. Bjåen Torill M. Skudal Statens legemiddelverk Melding til Legemiddelverket Brev Anne-Kristin B. Bjåen Torill M. Skudal VS: Høring på veileder om Legemiddelberedskap Nina Kristoffersen Nina Kristoffersen Spekter OU-ordning (opplysnings- og utviklingsordningen) i Spekter Siv Halvorsen Siv Halvorsen Helsedirektoratet Høringsuttalelse nettverk for pediatrisk legemiddelforskning Brev Liv Mathiesen Liv Mathiesen Statens legemiddelverk Søknad om driftsstøtte til Sykehusapoteket Skien - vaktapotek Brev m/ vedlegg Elisabeth Kværner Elisabeth Kværner Påmelding til program for lederutviklere/prosessveiledere m/ vedlegg Siv Halvorsen Siv Halvorsen Unntatt offentlighet Helse Nord RHF Rammeavtaler MS- og biologiske (TNF) legemidler for signering Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Spekter Revisorbekreftet kvittering for innberettede lønns- og trekkoppgaver E-mal m/vedlegg Siv Halvorsen Siv Halvorsen Alle apotekere Informasjonssikkerhetskampanje Brev m/ vedlegg Hans-Petter H. Johannessen Kari Kristiansen MedHum 2012 VS: MedHum søker annonsører Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen DNB Næringseiendom AS Egenerklæring om merverdiavgift/melding om byggetiltak m/ vedlegg Jan Rune Amundsen Jan Rune Amundsen Unntatt offentlighet Statens legemiddelverk Melding om driftsansvar ved apotekers fravær - Trine Berg, Gjøvik Brev Anne-Kristin B. Bjåen Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Søknad om tilvirkertillatelse, Sykehusapotekene HF Brev Tore Prestegard Anne-Kristin B. Bjåen Unntatt offentlighet Pfizer AS Signerte rammeavtaler Biologiske (TNF) legemidler Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet UCB Pharma AS Signerte rammeavtaler Biologiske (TNF) legemidler Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet MSD Essex Chemie AG Signerte rammeavtaler Biologiske (TNF) legemidler Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen

14 Unntatt offentlighet Roche Norge AS Signerte rammeavtaler Biologiske (TNF) legemidler Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Janssen-Cilag AS Signerte rammeavtaler Biologiske (TNF) legemidler Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Abbott Norge AS Signerte rammeavtaler Biologiske (TNF) legemidler Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Novartis Norge AS Signerte rammeavtaler MS-legemidler Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Biogen Idec Norway AS Signerte rammeavtaler MS-legemidler Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Teva Norge AS Signerte rammeavtaler MS-legemidler Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Bayer AB Signerte rammeavtaler MS-legemidler Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Unntatt offentlighet Merck AB Signerte rammeavtaler MS-legemidler Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Prosjekt Nytt Østfoldsykehus Mulige forsendelser i rørpost Brev Bente Løkken Kjøge Bente Løkken Kjøge Endring av bankforbindelse Endering av bankforbindelse Brev Astrid Nedregotten Astrid Nedregotten Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar Krav til oppbevaring av opplysninger om ekspedisjon av resept Brev Anne-Kristin B. Bjåen Anne-Kristin B. Bjåen og rekvisisjon og utdyping av journalføringsplikt for helsehjelp i apotek Statens legemiddelverk Kongsberg og Ringerike - godkjenning av tegninger Epost m/vedlegg Anne-Kristin B. Bjåen Anne-Kristin B. Bjåen Prosjekt foranalyse Helseinformasjonssikkerhetsforskriften m/ vedlegg Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen SV: Invitasjon til IKT-dialog Kari Kristiansen Kari Kristiansen Cristin NVI-rapport m/vedlegg Liv Mathiesen Liv Mathiesen Universitetsykehuset Nord-Norge HF Evalueringskriterier i anbudskonkurranser Brev Anne Helen Ognøy Anne Helen Ognøy SiHF, NMD,Styret invitasjon til åpning av pub. Avdeling Lillehammer m/vedlegg Bente Hayes Harald Stener VS: Samhandling og legemiddelbehandling m/ vedlegg Astrid Johnsen Astrid Johnsen Statens legemiddelverk Søknad om nytt lokale til pilotprosjekt endoseproduksjon ved Sykehusapoteket Fredrikstad Brev Bente N. L. Kjøge Ben N. L. Kjøge Brukere av Legemiddelregisteret, LMR Overgang fra bruk av LMR til bruk av FEST som register i Legemiddelkjeden Brev Bjørg Heltberg Bjørg Heltberg Evaluering av varslingsrutiner m/vedlegg Siv Halvorsen Siv Halvorsen evero SV: Ang. deltakelser i markedsundersøkelser Mail Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen VS: Til AD-møtet: LIS Årsrapport 2011 og Mål/planer m/ vedlegg Espen Mælen Hauge Espen Mælen Hauge Unntatt offentlighet POA v/ Stine Vestby AFP rettigheter 2 ansatte i Arendal Emil m/vedlegg Mona Hafeld Mona Hafeld Universitetet i Oslo SV: Påminnelse internship med HELED UiO høsten m/ vedlegg Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen SV:Årlig melding Sykehusapotekene HF Tore Prestegard Jan Rune Amundsen Statens legemiddelverk Melding til Statens legemiddelverk - Asker og Bærum m/vedlegg Anne-Kristin B. Bjåen Kirsten Hjelle Statens legemiddelverk Melding til Statens legemiddelverk - Asker og Bærum m/vedlegg Anne-Kristin B. Bjåen Kirsten Hjelle SV: Lederforum 18. og 19. juni purring! Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen VS: saker fra LG Tove Kreppen Jørgensen Tove Kreppen Jørgensen Aktuelle leverandører Anbud LIS1304 Svar på spørsmål til konkurransegrunnlag via Mercell Brev Per Holsteen Per Holsteen Helsedirektoratet Høringssvar - Nasjonal legemiddelberedsskap - Strategi og plan - IS1993 Brev Hans-Petter H. Johannessen Anne Dyvesveen Aktuelle leverandører Anbud LIS1304 Svar på spørsmål til konkurransegrunnlag via Mercell Brev Per Holsteen Per Holsteen Unntatt offentlighet Helse Nord RHF Signerte rammeavtaler Biologiske (TNF) legemidler og rammeavtaler MS-legemidler Brev m/ vedlegg Kjetil Flateby Kari Kristiansen Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Erfaringsbasert master i klinisk farmasi - et viktig bidrag Brev Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Aktuelle leverandører Anbud LIS1304 Presisering til konkurransegrunnlag via Mercell Brev via mercell Per Holsteen Per Holsteen Aktuelle leverandører Anbud LIS1304 Presisering til konkurransegrunnlag via Mercell Brev via mercell Per Holsteen Per Holsteen ISS Renhold Klage på renhold ved Sykehusapoteket Radiumhospitalet Per Holsteen Per Holsteen Unntatt offentlighet Alle sykehusapotekforetakene Signerte retningslinjer for fakturering mellom sykehusapotekene i Norge m Tore Prestegard Kari Kristiansen Alle HF + sykehusapotek Annonsering av veileder om legemiddelberedskap m/ vedlegg Tore Prestegard Nina Kristoffersen Norsk Medisinaldepot AS Leveransesituasjonen til sykehusapotekene fra NMD - varslingsplikt avt pkt 5.2 Brev og Tore Prestegard Kristian Lensby Curato Røntgen Rutine for reseptforskrivning Brev m/ vedlegg Anne-Kristin B. Bjåen Anne Dyvesveen VS: Søking etter data. Jan Rune Amundsen Jan Rune Amundsen SV: HASTER: Etablering av kontaktliste beredskap sommer m/ vedlegg Tore Prestegard Kari Kristiansen IMS Health Norway SV: Preparatinformasjon Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Helse Vest IKT Tilgang til systemet Tøn-Sys Brev Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Apotekere, LIS-kontakter, fagdirektører Invitasjon til regional Legemiddelkomitékonferanse 31. oktober 2012 E-mal m/vedlegg Astrid Johnsen Kari Kristiansen Nasjonalt Folkehelseinstitutt SV: Rapportering fra apotek Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn VS: Beredskapsrapporter infusjon og skyllevæsker m/ vedlegg Anne Helen Ognøy Anne Helen Ognøy Statens legemiddelverk Melding til Statens legemiddelverk m/ vedlegg Anne-Kristin B. Bjåen Trine Berg Statens legemiddelverk Melding til Statens legemiddelverk m/ vedlegg Anne-Kristin B. Bjåen Trine Berg SV: VS: Re-etablering av juridisk nettverk i regionen Tore Prestegard Kari Kristiansen Nasjonal plattform for ledelsesutvikling - tilbakemelding på rapport Siv Halvorsen Siv Halvorsen Sykehuset Sørlandet HF Innføring av felles krisestøttesystem - oppnevning av kontaktperson/systemadministrator Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Helse- og omsorgsdepartementet Høring - opphevelse av krav om fullsortiment for legemiddelgrossister og tiltak for å sikre forsyningssikkerheten for legemidler Brev Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen SIHF, div Psykiatri Tilbud ASL m/ vedlegg Bente Hayes Bente Hayes VS: Prosjektdeltagere - regional anskaffelse av IT-verktøy for rekvirering og administrasjon av kjemoterapi Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Diverse mottakere Invitasjon Lillehammer Harald Stener Harald Stener Oslo Universitetssykehus HF VS: TIlganger OUS virksomhetsportal m/ vedlegg Tove Kreppen Jørgensen Tove Kreppen Jørgensen Datatilsynet Utnevnelse av personvernombud for forskning Brev m/vedlegg Liv Mathiesen Liv Mathiesen De Forenede Dampvaskerier A/S Varsel om revisjon m/vedlegg Anne Katrin Haga Anne Katrin Haga Likestillings- og diskrimineringsombudet Krav til elektronisk signatur av reseptbelagte medisiner av apotek Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen

15 Påmelding Lederforum høst Tore Prestegard Kari Kristiansen VS: Fristbrudd og lange ventetider i helseforetakene Tore Prestegard Tore Prestegard Shire Norway AS RE: Informasjon til apotekere Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapotekene HF ønsker å få klargjort Legemiddelverkets syn på m/vedlegg Anne-Kristin B. Bjåen Anne Dyvesveen fem aktuelle og stadig tilbakevendende problemstillinger i sykehusapotekene Farmastat Søknad til LIS styret om tilgang til LIS statistikk E.mail m/vedlegg Kjetil R. Flateby Kjetil R. Flateby Helse Midt Norge RHF Referansegruppe ved etablering av ny grossistkontrakt G2015 Brev Hans-Petter H. Johannessen Kristian Lensby Helse Vest RHF Referansegruppe ved etablering av ny grossistkontrakt G2015 Brev Hans-Petter H. Johannessen Kristian Lensby Helse Nord RHF Referansegruppe ved etablering av ny grossistkontrakt G2015 Brev Hans-Petter H. Johannessen Kristian Lensby Referansegruppe ved etablering av ny grossistkontrakt G2015 Brev Hans-Petter H. Johannessen Kristian Lensby Alle RHF VS: LIS TNF/BIO anbefalinger, revidert oktober m/ vedlegg Anne Helen Ognøy Anne Helen Ognøy Unntatt offentlighet Oslo Universitetssykehus HF VS: legevakt Aker ulike alternativ m/ vedlegg Tove Kreppen Jørgensen Tove Kreppen Jørgensen Unntatt offentlighet Oslo kommune VS: Legevakt på Ullevål m/ vedlegg Tove Kreppen Jørgensen Tove Kreppen Jørgensen Statens legemiddelverk Høring endring i bestemmelser om fastsetting av utleverings- og rekvireringsbegrensninger for reseptpliktige legemidler Brev Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Åpning av nye produksjonslokaler for sterilproduksjon og nye publikumslokaler - Sykehusapoteket Lillehammer Brev Harald Stener Harald Stener Unntatt offentlighet Hinas AS Vilkår for distribusjon av plasmaderiverte legemidler Brev Hans-Petter H. Johannessen Per Holsteen Legemiddelleverandører som får avtaler Tilbudskonkurransen LIS 1301, varsel om tildeling m/ vedlegg Kjetil R. Flateby Kjetil R. Flateby Legemiddelleverandører uten avtaler Tilbudskonkurransen LIS 1301, varsel om avslag m/ vedlegg Kjetil R. Flateby Kjetil R. Flateby RE: HASTER: fibromyalgi og ME Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen SV: Lederforum høst cafédialog m/ vedlegg Tore Prestegard Tore Prestegard Oslo Universitetssykehus HF FW: Priser på tabletter m/ vedlegg Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Innmelding av kandidat til Nasjonalt topplederprogram m/vedlegg Siv Halvorsen Siv Halvorsen Oversender Sykhusapotekenes FoU-strategi m/vedlegg Liv Mathiesen Liv Mathiesen De Forenede Dampvaskerier A/S Rapport fra revisjon m/vedlegg Anne Katrin Haga Anne Katrin Haga Statens legemiddelverk Feil Metforindose Brev Solveig Seljeflot Solveig Seljeflot Statens legemiddelverk Valtrex Brev Solveig Seljeflot Solveig Seljeflot Sykehuset Østfold HF VS: Oppnevning av prosjektdeltaker i prosjekt legemiddelkjeden i nytt Østfoldsykehus (SØ 2015) Tove Kreppen Jørgensen Tove Kreppen Jørgensen SpePharm Holding BV Innspill til å få grossistdistribusjon av produkter med MT i Norge Brev Hans-Petter H. Johannessen Kristian Lensby Legemiddelleverandører som får avtaler Tilbudskonkurransen LIS 1303, varsel om tildeling (publisert i Mercell) Brev m/vedlegg Per Holsteen Per Holsteen NMD Varsel om revisjon m/ vedlegg Anne Katrin Haga Anne Katrin Haga Legemiddelleverandører som får avtaler Tilbudskonkurransen LIS 1304, varsel om tildeling m/vedlegg Per Holsteen Per Holsteen Den Norske Eterfabrikk Svar på klage/kommentar vedrørende tildeling av avtaler LIS 2013 for C01CA03 Noradrenalin Karl Arne Wærnhus Karl Arne Wærnhus SV: Gennomgang av beredskapsplaner Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Fresenius-Kabi Norge AS Anbud LIS Kontroll med at tilbudte produkter oppfyller kravene til omsetning av næringsmidler til spesielle medisinske formål. m/vedlegg Per Holsteen Per Holsteen Statens legemiddelverk Skien: Pasientbundne doser med Natrontablett Brev Solveig Seljeflot Solveig Seljeflot Statens legemiddelverk Skien: Multidosepasient Campral-tablett Brev Solveig Seljeflot Solveig Seljeflot Mediq Norge AS Anbud LIS Kontroll med at tilbudte produkter oppfyller kravene til omsetning av næringsmidler til spesielle medisinske formål. m/vedlegg Per Holsteen Per Holsteen Nestlé Norge AS Anbud LIS Kontroll med at tilbudte produkter oppfyller kravene til omsetning av næringsmidler til spesielle medisinske formål. m/vedlegg Per Holsteen Per Holsteen Nutricia Norge AS Anbud LIS Kontroll med at tilbudte produkter oppfyller kravene til omsetning av næringsmidler til spesielle medisinske formål. m/vedlegg Per Holsteen Per Holsteen Smartfish AS Anbud LIS Kontroll med at tilbudte produkter oppfyller kravene til omsetning av næringsmidler til spesielle medisinske formål. m/vedlegg Per Holsteen Per Holsteen AET Bestilling av isolator til Drammen m/vedlegg Bente Hayes Bente Hayes Statens legemiddelverk Melding til Statens legemiddelverk m/vedlegg Dag Hernes Solveig Seljeflot Statens legemiddelverk Melding til Statens legemiddelverk m/vedlegg Dag Hernes Solveig Seljeflot Statens legemiddelverk Melding til Statens legemiddelverk m/vedlegg Dag Hernes Solveig Seljeflot Statens legemiddelverk Suboxone 2mg/0,5mg Brev Solveig Seljeflot Solveig Seljeflot Statens legemiddelverk Rittalin 30mg Brev Solveig Seljeflot Solveig Seljeflot Statens legemiddelverk Vivotril 0,5 mg Brev Solveig Seljeflot Solveig Seljeflot Statens legemiddelverk Legemiddellagre i sykehus - eierskap Brev Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk VS: Oppstart endoseproduksjon m/ vedlegg Wendy Klem Wendy Klem De Forenede Dampvaskerier A/S Lukking av revisjon Anne Katrin Haga Anne Katrin Haga Aktuelle tilbydere i konkurransen LIS TNF Spørsmål fra leverandørene, svar fra LIS Brev lagt ut i Mercell Torfinn Aanes Kjetil R. Flateby Sykehusapotek Nord HF Avtale om bruk av TønSys m/ vedlegg Erling Wold Erling Wold Beredskapsliste jul/nyttår Sykehusapotekene HF m/ vedlegg Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Helse- og omsorgsdepartementet Forslag til hjemmel i legemiddelloven for å pålegge legemiddelformidlere plikter - høring Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Klassekampen Innsynsbegjæring fra Klassekampen m/ vedlegg Jan Rune Amundsen Jan Rune Amundsen Baxter AS Avtaler Vial Mate for signering Brev m/ vedlegg Kari Kristiansen Kari Kristiansen Utsatt anbudsprosess - regional anskaffelse av IT-verktøy for rekvirering og administrasjon av kjemoterapi (Cytodose) Brev Hans-Petter H. Johannessen Hans-Petter H. Johannessen NMD Rapport fra revisjon m/vedlegg Anne Katrin Haga Anne Katrin Haga Statens legemiddelverk VS: Vedrørende søknader - kliniske studier Anne-Kristin B. Bjåen Anne-Kristin B. Bjåen

Foreløpig Protokoll. 121-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak Innkalling og saksliste ble godkjent. Møte:

Foreløpig Protokoll. 121-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak Innkalling og saksliste ble godkjent. Møte: Foreløpig Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 18.11. 2014 kl 10.15 16.15 Tilstede: 19.11.2014, kl 08.30 14.30 Sted: Helse Sør-Øst RHF Møtesenter Hamar Fra Brukerutvalget Øystein

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 19.11.2013, kl 10.15-17.15

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012 Helse Sor-Øst RHF 30082012 Offentlig journal Periode: 29082012-29082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 30082012 08/00565-8 Avsender:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00821-54 Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 REFERAT Møte: Regionalt legemiddelforum (RLF) Tid: 08.06.2011 Sted: Sykehusapoteket

Detaljer

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater Offentlig j ournal Periode: 02-10-2011-02-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater Alle Alle Alle Ja Ja 08/00027-79 X Dok.dato: 4/28/2008 Jour.dato: 2/10/2011 Tilg. kode: U Par.:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23072012-23072012. Helse Sør-Øst RHF 24072012

Offentlig journal. Periode: 23072012-23072012. Helse Sør-Øst RHF 24072012 Offentlig journal Periode: 23072012-23072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 23072012-23072012 08/00032-85 X Dok.dato: 18072012

Detaljer

REFERAT. Regionalt legemiddelforum (RLF) Møte:

REFERAT. Regionalt legemiddelforum (RLF) Møte: Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 REFERAT Møte: Tid: 12.03.14 Til stede: Regionalt legemiddelforum (RLF) Sted:

Detaljer

Helse Sor-øst RHF 08052012. Offentlig journal. Periode: 07052012-07052012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja

Helse Sor-øst RHF 08052012. Offentlig journal. Periode: 07052012-07052012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja Helse Sor-øst RHF 08052012 Offentlig journal Periode: 07052012-07052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 08052012 08/00243-62 Dok.dato:

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Glemt av sykehuset? Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid 2 Det er en komplisert klinisk hverdag som gjennomgås og som må forbedres Prøver Prøver Prøver Prøver Prøver Pasient

Detaljer

2/15/2011. Offentlig j ournal. Periode: 01-27-2011-01-27-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja

2/15/2011. Offentlig j ournal. Periode: 01-27-2011-01-27-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 01-27-2011-01-27-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja 08/00053-96 1 Tilg. kode: U Avsender: Helsedirektoratet 08/00235-21

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Dato og tid: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 28. januar 2015, kl 10.00-16.00

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 7. februar 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.6.2010-18.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.06.2010 Styresak 78-2010 Orienteringssaker Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller

Detaljer

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 16. februar 2012 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Offentlig journal Periode: 10122013-10122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 11122013 08/00153-217

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013

Helse Sør-Øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013 Helse Sor-øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00124-139 Høgskolen i Gjøvik Sak: Høgskolesamarbeidet

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 8. april 2013 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Rune Jakobsen Jon E. Johnsen

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29032012-29032012. Helse Sor-Øst RHF 30032012

Offentlig journal. Periode: 29032012-29032012. Helse Sor-Øst RHF 30032012 Helse Sor-Øst RHF 30032012 Offentlig journal Periode: 29032012-29032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00028-84 Mediehuset Drammens Tidende Sak:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00604-102 Behov for opplysninger om sengedøgn / døgnplasser i helseforetakene og de private sykehusene med driftsavtale - Sykehuset Østfold HF - Praksisplasser / praksisundervisning

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30052013-30052013. Helse Sør-Øst RHF 03062013

Offentlig journal. Periode: 30052013-30052013. Helse Sør-Øst RHF 03062013 Helse Sør-Øst RHF 03062013 Offentlig journal Periode: 30052013-30052013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 03062013 08/01010-22 Sørlandet

Detaljer

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013 Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På Sted: Dato: Vedlegg til referatet: HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 22032012-22032012. Helse Sør-Øst RHF 23032012

Offentlig journal. Periode: 22032012-22032012. Helse Sør-Øst RHF 23032012 Offentlig journal Periode: 22032012-22032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00085-281 I Dok.dato: 21032012 Jour.dato: 22032012 Avsender: Urogyndata

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27032012-27032012. Helse Sør-Øst RHF 28032012

Offentlig journal. Periode: 27032012-27032012. Helse Sør-Øst RHF 28032012 Offentlig journal Periode: 27032012-27032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RI-IF 28032012 08/00036-16 Dok.dato: 26032012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30082013-30082013. Helse Sør-Øst RHF 06092013

Offentlig journal. Periode: 30082013-30082013. Helse Sør-Øst RHF 06092013 Offentlig journal Periode: 30082013-30082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Offentlig journal Periode: 30082013-30082013 08/00218-13 Majorstuen

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06032012-06032012. Helse Sør-Øst RHF 08032012

Offentlig journal. Periode: 06032012-06032012. Helse Sør-Øst RHF 08032012 Offentlig journal Periode: 06032012-06032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00278-7 X Dok.dato: 03122007 Jour.dato: 06032012 Avsender: Styre- og

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/00025-13 Signert vaktplan Tone Anette Negård Inngående eksternt produsert, 13/00136-9 Sykehusapotekforetakene i Norge bytter grossist 010115 Avtale om levering

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng

Detaljer

A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post

A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 20112013-20112013. Helse Sor-Øst RHF 21112013

Offentlig journal. Periode: 20112013-20112013. Helse Sor-Øst RHF 21112013 Helse Sor-Øst RHF 21112013 Offentlig journal Periode: 20112013-20112013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-63 Dok.dato: 09042008 Jour.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 19122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012

Helse Sør-Øst RHF 19122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00101-25 X Dok.dato: 17122012 Jour.dato: 18122012 Arkivdel: Kontraktsarkiv

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 01102012. Offentlig journal. Periode: 26092012-26092012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja

Helse Sør-Øst RHF 01102012. Offentlig journal. Periode: 26092012-26092012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja Helse Sør-Øst RHF 01102012 Offentlig journal Periode: 26092012-26092012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-øst RHF 01102012 08/00462-13 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 13042012. Offentlig journal. Periode: 12042012-12042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 13042012. Offentlig journal. Periode: 12042012-12042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 12042012-12042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-øst RHF 13042012 08/00085-287 I Dok.dato: 04042012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/3669-2 26061/2013 28.10.2013 10.10.2013

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/3669-2 26061/2013 28.10.2013 10.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.10.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2013 Anmodning om journalopplysninger 2013/3669-2 26061/2013 ***** 10.10.2013 Spørsmål om barnets helse og utvikling

Detaljer

Offentlig journal Periode:29042009-30042009

Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-35 U Til: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 22112012-22112012. Helse Sør-Øst RHF 23112012

Offentlig journal. Periode: 22112012-22112012. Helse Sør-Øst RHF 23112012 Helse Sør-Øst RHF 23112012 Offentlig journal Periode: 22112012-22112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 23112012 08/00248-37 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.4.2010-28.4.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.04.2010 Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 30. september 2010 Møter - konferanser -

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle nestleder

Detaljer

Helse Sor-øst RHF 05052011. Offentlig journal. Periode: 28042011-28042011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N)

Helse Sor-øst RHF 05052011. Offentlig journal. Periode: 28042011-28042011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N) Helse Sor-øst RHF 05052011 Offentlig journal Periode: 28042011-28042011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N) Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 05052011 08/00235-26 U Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 19112013-19112013. Helse Sor-Øst RI-IF 21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle

Offentlig journal. Periode: 19112013-19112013. Helse Sor-Øst RI-IF 21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Helse Sor-Øst RI-IF 21112013 Offentlig journal Periode: 19112013-19112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sor-Øst RHF 21112013 08/00317-131

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 03.02., kl 10.15-16.15 Tilstede:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

Offentlig journal Periode:17082009-18082009

Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-47 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11102012-11102012. Helse Sør-Øst RHF 12102012

Offentlig journal. Periode: 11102012-11102012. Helse Sør-Øst RHF 12102012 Offentlig journal Periode: 11102012-11102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Helse Sor-Øst RHF 12102012 Offentligjournal Periode: 11102012-11102012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06122012 06122012. Helse Sør-Øst RHF 07122012

Offentlig journal. Periode: 06122012 06122012. Helse Sør-Øst RHF 07122012 Offentlig journal Periode: 06122012 06122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler : Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00276-454 U Eikholt - nasjonalt ressurssenter for døvblinde Dok: Søknad

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OFFENTLIG POSTJOURNAL SYKEHUSET ØSTFOLD HF Side 1 Arkivsak/doknr. 12/158-5 Dok. type I Sakstittel Dokument dato 21.03.2012 Arkivsak/doknr. 12/200-4 Dok. type U Sakstittel Høring - Prioriteringsveileder for tverrfaglig Mottaker Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20032013 Offentligjournal Periode: 14032013-14032013

Helse Sør-Øst RHF 20032013 Offentligjournal Periode: 14032013-14032013 Helse Sør-Øst RHF 20032013 Offentlig journal Periode: 14032013-14032013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sør-Øst RHF 20032013 08/00127-31 Helseforetakenes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup. Varamedlem Else Lise Skjæret- Larsen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup. Varamedlem Else Lise Skjæret- Larsen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 6. februar 2014 Tidspunkt: Kl 0915-1545, inkl styreseminar kl 0915-1115 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 27. februar 2015 kl. 0900-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne,

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20092013. Offentlig journal. Periode: 19092013-19092013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 20092013. Offentlig journal. Periode: 19092013-19092013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Helse Sør-Øst RHF 20092013 Offentlig journal Periode: 19092013-19092013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/00248-50 Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

Offentlig journal. Stopp av sykelønn i forbindelse med ett års sykdom. Personal ***** ***** ***** 2006/3260-8 11103/2011 13.05.2011 04.05.

Offentlig journal. Stopp av sykelønn i forbindelse med ett års sykdom. Personal ***** ***** ***** 2006/3260-8 11103/2011 13.05.2011 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2011 Stopp av sykelønn i forbindelse med ett års sykdom P 2006/3260-8 11103/2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 *****

Detaljer

Offentlig journal 26022009-27022009

Offentlig journal 26022009-27022009 Offentlig journal 26022009-27022009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00026-136 U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Økonomirapportering

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013 Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 08/00124-133 I Arkivdel:

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 21. september 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1350 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen Turid Birkeland

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23052013-23052013. Helse Sør-Øst RHF 27052013

Offentlig journal. Periode: 23052013-23052013. Helse Sør-Øst RHF 27052013 Offentlig journal Periode: 23052013-23052013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00996-32 Dok.dato: 21052013 Jour.dato: 23052013 Spesialist Trygve Kase

Detaljer

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin. Arbeidsmiljøundersøkelser AMUS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010 09.08.2010 03.02.

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin. Arbeidsmiljøundersøkelser AMUS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010 09.08.2010 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin Arbeidsmiljøundersøkelser AMS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010

Detaljer

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13022012-13022012. Helse Sør-Øst RHF 14022012

Offentlig journal. Periode: 13022012-13022012. Helse Sør-Øst RHF 14022012 Offentlig journal Periode: 13022012-13022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00310-77 1 Dok.dato: 11022012 Jour.dato: 13022012 Avsender: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 10. mars 2016 Tidspunkt: Kl 0930-1530 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. februar 2011 Tidspunkt: Kl 0900-1300 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13122013-13122013. Helse Sør-Øst RI-IF 16122013

Offentlig journal. Periode: 13122013-13122013. Helse Sør-Øst RI-IF 16122013 Helse Sør-Øst RI-IF 16122013 Offentlig journal Periode: 13122013-13122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00753-8 08/02552-7 Dok.dato: 10122013

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Oslo Dato: Styremøte 20. juni 2013 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Ansgar Gabrielsen Nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Helse Sor-Øst RHF 26062012. Offentlig journal. Periode: 22062012-22062012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sor-Øst RHF 26062012. Offentlig journal. Periode: 22062012-22062012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Helse Sor-Øst RHF 26062012 Offentlig journal Periode: 22062012-22062012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00095-39 1 Brønnøysundregistrene Sak: Brønnøysundregisteret

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen Dato: Styremøte 5. og 6. mai 2010 Tidspunkt: 5. mai kl 1700-1900 6. mai kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Hanne

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1002-2 7165/2012 05.09.

Offentlig journal. Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1002-2 7165/2012 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.10.2012-14.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.10.2012 nnhold: Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** Pasientsak

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 22.03.2010 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:30062008-30062008

Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-79 Dok.dato: 26062008 Grad: 0 Par.: I Fra: Regionalt

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 25102011-25102011. Helse Sør-Øst RHF 26102011

Offentlig journal. Periode: 25102011-25102011. Helse Sør-Øst RHF 26102011 Offentlig journal Periode: 25102011-25102011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 26102011 08/00192-121 U Mottaker: Se e-postmottaker(e)

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12062013-12062013. Helse Sør-Øst RHF 13062013

Offentlig journal. Periode: 12062013-12062013. Helse Sør-Øst RHF 13062013 Offentlig journal Periode: 12062013-12062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 12062013-12062013 08/00036-29 Dok.dato: 10062013

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 2. oktober 2014 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 31102012-31102012. Helse Sør-Øst RI-IF 05112012

Offentlig journal. Periode: 31102012-31102012. Helse Sør-Øst RI-IF 05112012 Helse Sør-Øst RI-IF 05112012 Offentlig journal Periode: 31102012-31102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 05112012 08/00097-207 I

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013 Godkjent 19. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Forfall: Trondheim Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

Offentlig journal Periode:18052009-19052009

Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-142 Dok.dato: 14052009 Grad: 0 Par.: Tonsåsen Rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 24012012-24012012. Helse Sør-Øst RHF 27012012

Offentlig journal. Periode: 24012012-24012012. Helse Sør-Øst RHF 27012012 Offentlig journal Periode: 24012012-24012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (: Ja Notater (N): Ja 08/00097-204 U Mottaker: Oslo universitetssykehus HF Generelle henvendelser

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlem Karin Solfeldt Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland

Møteprotokoll. Varamedlem Karin Solfeldt Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 13. mars 2014 Tidspunkt: Kl 0900-1530 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng Nestleder

Detaljer

Offentlig journal. Tildelingsskjema for kontrakt innenfor rammeavtale - Kjøp av konsulenttjenester i Helse Midt-Norge - Pasientreiser

Offentlig journal. Tildelingsskjema for kontrakt innenfor rammeavtale - Kjøp av konsulenttjenester i Helse Midt-Norge - Pasientreiser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 16.05.2011 nnhold: Tildelingsskjema for kontrakt innenfor rammeavtale - Kjøp av konsulenttjenester i Helse Midt-Norge

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00039-13 Prosjekt sikkerhet i sykehus - Oppmelding av deltaker Beathe Harila Regional beredskap - Regionalt beredskapsutvalg i Helse Sør-Øst Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Møteprotokoll. Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist forfall Varamedlem: Karin Solfeldt

Møteprotokoll. Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist forfall Varamedlem: Karin Solfeldt Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 12. mars 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Dok.dato: 26.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012

Dok.dato: 26.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ***** ***** 2012/4835-2 30735/2012 26.11.2012 Gudrun Veske Tilbud på Stilling:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 10122012-10122012. Helse Sør-Øst RHF 11122012

Offentlig journal. Periode: 10122012-10122012. Helse Sør-Øst RHF 11122012 Helse Sør-Øst RHF 11122012 Offentlig journal Periode: 10122012-10122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 11122012 08/00572-21 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082013-29082013. Helse Sør-Øst RI-IF 06092013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle

Offentlig journal. Periode: 29082013-29082013. Helse Sør-Øst RI-IF 06092013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Helse Sør-Øst RI-IF 06092013 Offentlig journal Periode: 29082013-29082013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/00390-62 Dok.dato: 28082013 Jour.dato:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15.10 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 28. november 2013 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

Offentlig journal. Svar på sak 2009/03371. NPE-sak 2009/03371 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/124-2 871/2010 08.02.2010 02.02.

Offentlig journal. Svar på sak 2009/03371. NPE-sak 2009/03371 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/124-2 871/2010 08.02.2010 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.2.2010-14.2.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.02.2010 nnhold: Svar på sak 2009/03371 NPE-sak 2009/03371 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/124-2

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 09022011-09022011. Helse Sør-Øst RHF 12042011

Offentlig j ournal. Periode: 09022011-09022011. Helse Sør-Øst RHF 12042011 Helse Sør-Øst RHF 12042011 Offentlig j ournal Periode: 09022011-09022011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 12042011 08/00127-16 Dok.dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-1 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.09.2015 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1. etg møterom 028 Dato: 27. mars 2014 Tidspunkt: kl 16.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer