HDS Gen3. Brukerhåndbok NORSK. lowrance.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HDS Gen3. Brukerhåndbok NORSK. lowrance.com"

Transkript

1 HDS Gen3 Brukerhåndbok NORSK lowrance.com

2

3 Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst. Disse endringene er kanskje ikke gjenspeilt i denne versjonen av brukerhåndboken. Kontakt nærmeste leverandør hvis du trenger ytterligere hjelp. Eieren er ene og alene ansvarlig for å installere og bruke utstyret på en måte som ikke forårsaker ulykker, personskade eller skade på eiendom. Brukeren av dette produktet er ene og alene ansvarlig for å utøve sikker båtskikk. NAVICO HOLDING AS OG DETS DATTERSELSKAPER, AVDELINGER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR ALL BRUK AV DETTE PRODUKTET SOM KAN FORÅRSAKE ULYKKER ELLER SKADE ELLER SOM KAN VÆRE LOVSTRIDIG. Gjeldende språk: Denne erklæringen og alle instruksjoner, brukerveiledninger eller annen informasjon som er tilknyttet produktet (dokumentasjon), kan oversettes til, eller har blitt oversatt fra, et annet språk (oversettelse). Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser mellom en oversettelse av dokumentasjonen, er det den engelske versjonen av dokumentasjonen som er den offisielle versjonen av dokumentasjonen. Denne brukerhåndboken representerer produktet på tidspunktet for trykking. Navico Holding AS og dets datterselskaper, avdelinger og tilknyttede selskaper forbeholder seg retten til å gjøre endringer i spesifikasjoner uten varsel. Varemerker Lowrance og Navico er registrerte varemerker for Navico. Fishing Hot Spots er et registrert varemerke for Fishing Hot Spots Inc. Copyright 2012 Fishing Hot Spots. Navionics er et registrert varemerke for Navionics, Inc. NMEA 2000 er et registrert varemerke for National Marine Electronics Association. SiriusXM er et registrert varemerke for Sirius XM Radio Inc. FUSION-Link Marine Entertainment Standard er et registrert varemerke for FUSION Electronics Ltd. Innledning HDS Gen3 Brukerhåndbok 3

4 Begrepene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. SD og microsd er varemerker eller registrerte varemerker for SD-3C, LLC i USA og andre land. Ytterligere kartdata: Copyright 2012 NSI, Inc.: Copyright 2012 av Richardson's Maptech. Navico-produkthenvisninger Denne håndboka henviser til følgende Navico-produkter: Broadband Radar (Broadband Radar) DownScan Imaging (DownScan) DownScan Overlay (Overlegg) GoFree (GoFree) SmartSteer (SmartSteer) SonicHub (SonicHub) StructureMap (StructureMap) StructureScan (StructureScan) StructureScan HD (StructureScan HD) Copyright Copyright 2014 Navico Holding AS. Garanti Garantikortet leveres som et separat dokument. Hvis du har spørsmål, kan du besøke nettsiden til produsenten av skjermen din eller systemet ditt: lowrance.com. Forskriftsmessige erklæringer Dette utstyret er ment for bruk i internasjonalt farvann samt kystområder som er administrert av land i EU og EØS. HDS Gen3 overholder følgende: CE i henhold til R&TTE-direktivet 1999/5/EF Kravene for enheter på nivå 2 i Radiocommunications (Electromagnetic Compatibility) Standard 2008 Du finner den relevante samsvarserklæringen under delen HDS Gen3 på følgende nettsted: lowrance.com. 4 Innledning HDS Gen3 Brukerhåndbok

5 Om denne håndboka Håndboken forutsetter at brukeren har grunnleggende kunnskap om navigasjon, nautisk terminologi og vanlig praksis. Viktig tekst som krever spesiell oppmerksomhet fra leseren, er understreket på følgende måte: Ú Merk: Brukes til å trekke leserens oppmerksomhet mot en kommentar eller viktig informasjon. Advarsel: Brukes når det er nødvendig å advare mannskapet om at de må være forsiktige for å unngå risiko for skader på utstyr/mannskap. Håndbokversjon Denne håndboka er skrevet for HDS Gen3-programvareversjon 1.0. Håndboka oppdateres kontinuerlig for å stemme med nye programvareversjoner. Den nyeste tilgjengelige versjonen kan lastes ned fra lowrance.com. Visning av håndbok på skjermen Det er mulig å lese håndbøkene og andre PDF-filer på skjermen ved hjelp av PDF-visningsprogrammet som følger med HDS Gen3. Håndbøker kan lastes ned fra lowrance.com. Håndbøkene kan leses fra et kort som er satt inn i en kortleser, eller kopieres til enhetens interne minne. Innledning HDS Gen3 Brukerhåndbok 5

6 Bruk menyalternativene eller knappene og knappene på skjermen til å manøvrere i PDF-filen, som beskrevet her: Søk, Gå til side, Side opp og ned Bla på sider Panorere på siden Zoome inn/ut Avslutte PDFvisningsprogra mmet Velg den relevante panelknappen. Berøringsbetjening: Dra fingeren i hvilken som helst retning på skjermen. Knappebetjening: Bruk markørknappene. Berøringsbetjening: Dra fingeren i hvilken som helst retning på skjermen. Knappebetjening: Bruk markørknappene. Velg den relevante panelknappen. Berøringsbetjening: Knip eller spre med fingrene. Knappebetjening: Bruk knappene + og -. Berøringsbetjening: Velg X i øvre høyre hjørne på panelet. Knappebetjening: Trykk på X-knappen. 6 Innledning HDS Gen3 Brukerhåndbok

7 Programvareversjonen Du kan finne programvareversjonen til denne enheten i dialogboksen Om. Dialogboksen Om er tilgjengelig i Systeminnstillinger. For mer informasjon kan du se "Om" på side 145. For å oppgradere programvaren kan du se "Programvareoppdateringer" på side 152. Innledning HDS Gen3 Brukerhåndbok 7

8 8 Innledning HDS Gen3 Brukerhåndbok

9 Innhold 15 Introduksjon 15 Bruk av systemet 16 Frontpanel og knapper 18 Hjem-siden 19 Applikasjonssider 21 Integrering av tredjepartsenheter 22 GoFree wireless 23 Grunnleggende betjening 23 Dialogboksen Systemkontroll 23 Slå systemet på og av 24 Visningsbelysning 24 Låsing av berøringsskjerm 25 Bruke menyer og dialogbokser 26 Velge sider og paneler 26 Bruk av markør på panelet 28 Oppretting av et veipunkt for mann over bord 29 Kopi av skjermbilde 30 Tilpasse systemet 30 Tilpasning av bakgrunnen på Hjem-skjerm 30 Justere panelstørrelse 31 Dataoverlegg 32 Legge til nye favorittsider 32 Redigering av favoritt-panel 33 Kart 33 Kartpanelet 34 Kartdata 34 Visning av doble karttyper 35 Fartøysymbol 35 Kartskala 35 Panorere kartet 36 Plassere fartøyet på kartpanelet 37 Vise informasjon om kartelementer 37 Bruke markøren på kartpanelet 37 Opprette ruter 38 Søke etter objekter på kartpaneler Innhold HDS Gen3 Brukerhåndbok 9

10 38 3D-kart 39 Kartoverlegg 40 Insight-spesifikke kartalternativer 40 Alternativer for Insight-visning 41 Navionics-spesifikke kartalternativer 42 Navionics-kartinnstillinger 43 Visningsalternativer i Navionics 46 Tidevann og strøm fra Jeppesen 47 Kartinnstillinger 49 Veipunkter, ruter og spor 49 Dialogboksene Veipunkter, Ruter og Spor 50 Veipunkt 52 Ruter 56 Spor 58 Navigere 58 Styrepanel 59 Navigere til markørposisjonen 59 Navigering langs en rute 60 Navigere med autopiloten 61 Navigasjonsinnstillinger 63 Ekkolodd 63 Sonar-bildet 64 Zoome Sonar-bildet 64 Bruk av markør på Sonar-panelet 64 Vis Sonar-historikk 65 Konfigurering av Sonar-bilde 67 Stopp (pause) 67 Avanserte Sonar-alternativer 68 Ta opp Sonar-data 69 Visning av registrerte ekkoloddata 70 Visningsalternativer for Sonar 73 Sonar-innstillinger 76 StructureScan 76 StructureScan-bilde 77 Zoome StructureScan-bildet 77 Bruk av markør på StructureScan-panelet 10 Innhold HDS Gen3 Brukerhåndbok

11 78 Vis StructureScan-historikk 78 Konfigurere StructureScan-bildet 79 Stopp (pause) 80 Avanserte StructureScan-innstillinger 81 SpotlightScan 81 SpotlightScan-bildet 82 SpotlightScan-konfigurering 83 SpotlightScan-alternativer 85 SpotlightScan-brukstips 86 StructureMap 86 StructureMap-bildet 86 Aktivere strukturoverlegg 87 StructureMap-kilder 88 StructureMap-tips 88 Ta opp StructureScan-data 89 Bruke StructureMap med kartkort 90 Strukturvalg 91 Infopaneler 91 Instrumentpanel 91 Tilpasning av Info-panel 93 Video 93 Videopanelet 93 Konfigurere videopanelet 94 Simulator 94 Demomodus 95 Kildefiler for simulator 95 Avanserte simulatorinnstillinger 97 Autopilot 97 Sikker betjening med autopiloten 98 Veksle fra automatisk navigasjon til standbymodus 98 Autopilotgrensesnitt 99 Autopilotkontroll over trollingmotor 104 Autopilotinnstillinger Innhold HDS Gen3 Brukerhåndbok 11

12 107 Radar 107 Radarpanelet 108 Radaroverlegg 108 Radarens driftsmodi 108 Radarens rekkevidde 108 Bruke markøren på et radarpanel 109 Justere radarbildet 110 Avanserte radaralternativer 111 Visningsalternativer for radar 113 EBL-/VRM-markeringer 114 Angi en alarmsone rundt fartøyet 115 MARPA-mål 117 Ta opp radardata 118 Radarinnstillinger 120 Automatisk identifikasjonssystem (AIS) 120 AIS-målsymboler 121 Søke etter AIS-elementer 122 Vise informasjon om enkeltstående AIS-mål 123 AIS-informasjon på radarpaneler 123 Anrope et AIS-fartøy 123 AIS SART 125 Fartøyalarmer 126 Fartøyinnstillinger 128 Lyd 128 Aktivere lyd 129 Lydkontroll-vinduet 130 Konfigurere lydsystemet 130 Lydkontroller 130 Utstyr-utforsker 131 Lydalternativer 131 Musikkspiller 132 Ekstra kilder 133 Radio 134 DVD-video 136 SiriusXM-værmelding 136 Sirius-statuspanel 12 Innhold HDS Gen3 Brukerhåndbok

13 137 Visning av Sirius-vær 139 Visningsalternativer for Sirius 140 Værikoner 140 Marine soner 141 Tropisk melding 141 Justere fargekoder 141 Animasjon av Sirius-værgrafikk 141 Væralarmer 143 Verktøy 143 Veipunkter/ruter/spor 143 Tidevann 143 Alarmer 143 Innstillinger 146 Fartøy 147 Sol/måne 147 Turkalkulator 147 Filer 147 Finn 148 Alarmer 148 Alarmsystem 148 Type meldinger 148 Enkeltstående alarmer 149 Flere alarmer 149 Bekrefte en melding 149 Dialogboksen Alarmer 151 Vedlikehold 151 Forebyggende vedlikehold 151 Kontrollere tilkoblingene 151 Kalibrering av berøringsskjermen 151 NMEA 0183-datalogging 152 Programvareoppgraderinger 153 Sikkerhetskopiering av systemdata 156 Betjening med berøringsskjerm Innhold HDS Gen3 Brukerhåndbok 13

14 14 Innhold HDS Gen3 Brukerhåndbok

15 1 Introduksjon Bruk av systemet Du kan bruke både knappene og berøringsskjermen til å betjene HDS Gen3. Denne håndboka bruker følgende generelle terminologi til å beskrive bruk av enheten. Begre p Velg Hold inne Dra Berøring Trykk kort på panelet Hold på skjermen Dra et element til en ny posisjon Knapp Bruk markørknappene til å velge, og bekreft deretter med Enter-knappen Bruk markørknappene til å velge, og hold deretter inne Enter-knappen Bruk markørknappene til å velge et element, og bekreft ved å trykke på Enter-knappen. Bruk markørknappene til å velge en ny posisjon, og trykk deretter på Enterknappen på nytt for å bekrefte den nye posisjonen. Introduksjon HDS Gen3 Brukerhåndbok 15

16 Frontpanel og knapper 1 Berøringsskjerm 2 Hjem-skjerm-knapp Trykk én gang for å aktivere Hjem-skjermen. Gjenta med korte trykk for å gå gjennom favorittpanelene. Trykk og hold inne fra et aktivt skjermvindu for å gå til den sist brukt skjermvisningen. 3 Markørknapper Trykk på pilene for å bla gjennom menyelementer, for å justere en verdi eller for å flytte markøren på et panel. 4 Knapper for å zoome inn/ut og MOB-knapp Zoomknapper for paneler og bilder. Hvis du trykker på begge knappene samtidig, lagres det et mann-over-bord (MOB)-veipunkt i båtens gjeldende posisjon. 5 Avslutt-knapp (X) Trykk for å lukke en dialogboks, gå tilbake til forrige menynivå eller fjerne markøren fra panelet. 6 Enter-knapp Trykk for å velge eller lagre innstillingene dine. 16 Introduksjon HDS Gen3 Brukerhåndbok

17 7 Meny-knapp Et enkelttrykk viser menyen for det aktive panelet eller overlegget. Trykk og hold inne for å skjule eller vise menyen. Et raskt dobbelttrykk viser innstillingsmenyen. 8 Skjermvindu-knapp Brukes på delt-skjermpanel-visning. Et kort trykk veksler mellom panelene, et langt trykk utvider det aktive panelet til en full-skjermvisning og tilbake. 9 Veipunkt-knapp Trykk for å vise dialogboksen for å lagre nye veipunkter. Trykk raskt to ganger for å lagre et veipunkt. Trykk og hold inne for å åpne menyen Finn. 10 På/av-knapp Trykk én gang for å vise dialogboksen Systemkontroll. Trykk kort gjentatte ganger for å veksle mellom lysstyrkenivåene for bakgrunnsbelysningen. Trykk og hold inne for å slå enheten av eller på. 11 Dør til kortleser 12 microsd-kortlesere Introduksjon HDS Gen3 Brukerhåndbok 17

18 Hjem-siden Hjem-skjermen åpnes ved et kort trykk på Hjem-skjerm-knappen. 1 Verktøy Velg en knapp for å åpne dialogbokser som brukes til å utføre en oppgave, eller for å bla gjennom lagret informasjon. 2 Lokal tid og vanndybde 3 Applikasjoner Velg en knapp for å vise applikasjonen som et panel på hele siden. Hold inne en knapp for å vise forhåndskonfigurerte alternativer for delt side for applikasjonen. 4 Lukk-knappen Velg denne for å lukke Hjem-siden og gå tilbake til den forrige aktive siden. 5 Favoritter Velg en knapp for å vise panelkombinasjonen. Hold inne en favorittknapp for å gå inn i redigeringsmodus for Favoritter-panelet. 18 Introduksjon HDS Gen3 Brukerhåndbok

19 Applikasjonssider Hver applikasjon som er koblet til systemet, vises på paneler. Applikasjonen kan vises som en full side eller i kombinasjon med andre paneler på en side med flere paneler. Alle sider åpnes fra Hjem-skjermen. 1 Applikasjonspanel 2 Meny Panelspesifikk meny. 3 Dialogboksen Systemkontroll Rask tilgang til grunnleggende systeminnstillinger. Vis dialogboksen ved å trykke kort på På/av-knappen. 4 Dialogboks Informasjon til eller inndata fra brukeren. 5 Alarmmelding Vises hvis det oppstår farlige situasjoner eller systemfeil. Introduksjon HDS Gen3 Brukerhåndbok 19

20 Delt skjerm-panel Du kan ha opptil fire panelvinduer på hver skjermvisning. Side med to paneler Side med tre paneler Side med fire paneler Panelstørrelser på en delt skjermvisning kan justeres i dialogboksen Systemkontroll. Hurtigdel-sider Hver enkelt fullskjermsapplikasjon har flere forhåndskonfigurerte hurtigdel-sider, som inneholder den valgte applikasjonen i kombinasjon med hvert av de andre panelene. Ú Merk: Antallet hurtigdel-sider kan ikke endres, og sidene kan ikke tilpasses eller slettes. Åpne en hurtigdel-side ved å trykke på og holde inne applikasjonsknappen på Hjem-skjermen. Favoritt-panel Alle forhåndskonfigurerte favoritt-panel kan endres og slettes, og du kan opprette dine egne. Du kan totalt ha tolv favoritt-panel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Legge til nye favoritt-panel" på side Introduksjon HDS Gen3 Brukerhåndbok

21 Integrering av tredjepartsenheter En enhet som kobles til NMEA 2000-nettverket, skal automatisk bli identifisert i systemet. Hvis den ikke blir det, aktiverer du funksjonen fra alternativet Avansert i dialogboksen Systeminnstillinger. Tredjepartsenheten betjenes ved hjelp av menyer og dialogbokser, som på andre paneler. Denne håndboken inkluderer ikke spesifikke betjeningsinstruksjoner for noen tredjepartsenheter. Hvis du vil ha informasjon om funksjoner, kan du se dokumentasjonen som fulgte med tredjepartsenheten. Mercury VesselView-integrasjon Visning av data fra og samhandling med Mercury VesselView 7 SmartCraft er mulig via HDS Gen3 når det finnes en VesselView 7- eller VesselView 4-gatewayenhet i NMEA 2000-nettverket. Det vises et Mercury-ikon på Hjem-skjermen når enheten er tilgjengelig. Integrering med FUSION-Link FUSION-Link-enhetene vises som tilleggskilder ved bruk av lydfunksjonen. Ingen tilleggsikoner er tilgjengelige. Se "Lyd" på side 128 hvis du vil ha mer informasjon. Integrering med BEP CZone HDS Gen3 integreres med BEPs CZone-system, som brukes til å styre og overvåke et strømfordelingssystem på fartøyet. CZone-ikonet er tilgjengelig på panelet Verktøy på Hjem-skjermen når et CZone-system er tilgjengelig i nettverket. CZone-systemet leveres med en separat håndbok. Se denne dokumentasjonen og installasjonshåndboken for HDS Gen3 hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer og konfigurerer CZonesystemet. CZone-instrumentpanel Når CZone er installert og konfigurert, legges det til et ekstra CZoneinstrumentpanel på Info-panelene. Introduksjon HDS Gen3 Brukerhåndbok 21

22 Du bytter mellom instrumentbordene på et panel ved å velge symbolene for pil venstre og høyre eller ved å velge instrumentbordet på menyen. Redigering av et CZone-instrumentpanel Du kan tilpasse et CZone-instrumentbord ved å endre data for hver av målerne. Hvilke redigeringsalternativer som er tilgjengelige, avhenger av målertypen og hvilke datakilder som er koblet til systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Infopaneler" på side 91. GoFree wireless HDS Gen3 har innebygd trådløs funksjonalitet til bruk av trådløse enheter for ekstern visning (telefon og nettbrett) og kontroll av systemet (kun nettbrett). Systemet styres fra den trådløse enheten med apper lastet ned fra den relevante appbutikken. Konfigurering og oppsett er beskrevet i installasjonshåndboka for HDS Gen3. Når fjernkontroller er godtatt, speiles den aktive siden på den trådløse enheten. Ú Merk: Av sikkerhetshensyn kan ikke funksjonene Autopilot eller CZone styres fra en trådløs enhet. 22 Introduksjon HDS Gen3 Brukerhåndbok

23 2 Grunnleggende betjening Dialogboksen Systemkontroll Dialogboksen Systemkontroll gir rask tilgang til de grunnleggende systeminnstillingene. Du viser dialogboksen ved et kort trykk på knappen På/av. Hvilke ikoner som vises i dialogboksen, kan variere. For eksempel er alternativet for å justere delt skjerm bare tilgjengelig hvis du viser en delt skjerm-visning når du åpner dialogboksen Systemkontroll. Aktivering av funksjoner Velg ikonet for funksjonen du vil angi eller slå av eller på. For funksjoner som kan veksles mellom av og på, angir en oransje rad øverst på ikonet at funksjonen er aktivert, som vist i ikonet for dataoverlegg ovenfor. Slå systemet på og av Du slår systemet av og ved å holde På/av-knappen inne. Du kan også slå av enheten i dialogboksen Systemkontroll. Hvis du slipper av/på-knappen før avslutningen er fullført, blir avslutningen avbrutt. Grunnleggende betjening HDS Gen3 Brukerhåndbok 23

24 Standby-modus I Standby-modus blir ekkoloddet og bakgrunnsbelysningen for skjermen og knappene slått av for å spare strøm. Systemet fortsetter å kjøre i bakgrunnen. Du velger Standby-modus i dialogboksen Systemkontroll. Bytt fra Standby-modus til vanlig bruk ved å trykke kort på av/påknappen. Visningsbelysning Lysstyrke Bakgrunnsbelysningen for skjermen kan justeres når som helst i dialogboksen Systemkontroll. Du kan også bla gjennom de forhåndsdefinerte nivåene for bakgrunnsbelysning med korte trykk på På/av-knappen. Nattmodus Alternativet Nattmodus optimaliserer fargepaletten og bakgrunnsbelysningen for forhold med lite lys. Ú Merk: Detaljer på kartet er kanskje mindre synlige når Nattmodus er valgt! Låsing av berøringsskjerm Du kan låse berøringsskjermen midlertidig for å hindre utilsiktet bruk av systemet. Lås berøringsskjermen når det er store mengder vann på skjermen, for eksempel i tung sjø eller regnvær. Denne funksjonen er også nyttig du rengjør skjermen mens enheten er slått på. Når berøringslåsen er aktiv, kan du bare betjene enheten fra knappene. Ú Merk: For å hindre utilsiktet aktivering av berøringsskjermen låser berøringsskjermen seg automatisk når den registrerer store mengder vann på skjermen. Du låser berøringsskjermen i dialogboksen Systemkontroll. Du opphever låsefunksjonen ved å trykke kort på På/av-knappen. 24 Grunnleggende betjening HDS Gen3 Brukerhåndbok

25 Bruke menyer og dialogbokser Menyer Menyen brukes til å betjene systemet og justere innstillinger. Aktiver et menyelement og slå et alternativ av/på ved å velge det Juster en glidefeltverdi på følgende måte: Dra i glidefeltet. Valg av ikonene + eller Velg menyalternativet Tilbake eller X-knappen for å gå tilbake til forrige menynivå og deretter avslutte. Skjermvindumenyer kan skjules for at sider kan vises på hele skjermen. For å skjule menyen drar du menyen til høyre, eller holder knappen Meny inne. Når du skjuler en meny på ett skjermvindu, blir menyen også skjult på andre skjermvinduer. For å vise menyen igjen velger du menyalternativet, eller trykker på knappen Meny. Statusen til markøren (aktiv eller inaktiv) endrer menyalternativene. Dialogbokser Numeriske og alfanumeriske tastaturer vises automatisk når du skal angi brukerinformasjon i dialogbokser. Du lukker en dialogboks ved å lagre eller avbryte angivelsen. Du kan også lukke en dialogboks ved å klikke på X øverst til høyre i dialogboksen eller trykke på X-knappen. Grunnleggende betjening HDS Gen3 Brukerhåndbok 25

26 Velge sider og paneler Velge en side Velg en full-skjermvinsing ved å velge den relevante applikasjonsknappen på Hjem-skjermen Velg en favorittside ved å velge den relevante favorittknappen. Velg et forhåndsdefinert delt panel ved å holde inne det relevante applikasjonsikonet. Velge aktivt panel Bare ett panel kan være aktivt om gangen på en delt-skjermpanelvisning. Det aktive panelet har en kantlinje som uthever det. Du kan bare åpne sidemenyen til et aktivt panel. Du aktiverer et panel ved å gjøre følgende: Berøringsbetjening: Trykk kort på panelet. Knappebetjening: Trykk på Skjermvindu-knappen Bruk av markør på panelet Markøren kan brukes til å måle en avstand, merke en posisjon og velge elementer. Plasser markøren ved å trykke kort i ønsket posisjon på skjermen eller ved å bruke markørknappene til å flytte markøren. Som standard vises ikke markøren på panelet. Når markøren er aktiv, vises markørposisjonsvinduet. Hvis du vil fjerne markøren og markørelementene fra panelet, trykker du på X-knappen eller velger alternativet Fjern markør. Gå til-markør Du kan navigere til en valgt posisjon på bildet ved å plassere markøren på panelet og deretter bruke alternativet Gå til markør på menyen. Funksjonen for markørassistanse Ved hjelp av funksjonen for markørassistanse kan du finjustere og plassere markøren nøyaktig uten å dekke detaljer med fingeren. Hold fingeren på skjermen for å endre markørsymbolet til en valgsirkel, som vises over fingeren din. 26 Grunnleggende betjening HDS Gen3 Brukerhåndbok

27 Vis elementinformasjon ved å dra valgsirkelen over det ønskede elementet uten å fjerne fingeren fra skjermen. Når du fjerner fingeren fra skjermen, tilbakestilles markøren til vanlig markørbetjening. Avstandsmåling Markøren kan brukes til å måle avstanden mellom fartøyet og en valgt posisjon, eller mellom to punkter på kartpanelet. 1. Plasser markøren på punktet du vil måle avstanden fra. 2. Start målefunksjonen på menyen. - Måleikonene vises med en linje tegnet fra båtens sentrum til markørposisjonen, og avstanden vises i vinduet for markørinformasjon. 3. Du kan flytte målepunktene ved å dra ikonene mens målefunksjonen er aktiv. Ú Merk: Peilingen måles alltid fra det grå ikonet til det blå ikonet. Du kan også starte målefunksjonen uten en aktiv markør. Begge måleikonene vil da i utgangspunktet være plassert i båtens posisjon. Det grå ikonet følger båten når den beveger seg, mens det blå ikonet forblir i posisjonen som ble angitt da du aktiverte funksjonen. Du avslutter målefunksjonen ved å velge menyalternativet Ferdig. Grunnleggende betjening HDS Gen3 Brukerhåndbok 27

28 Oppretting av et veipunkt for mann over bord Hvis det oppstår en nødssituasjon, kan du plassere et veipunkt for mann over bord (MOB) i båtens nåværende posisjon ved å trykke på knappene Zoom inn (+) og Zoom ut ( ) samtidig. Når du aktiverer MOB-funksjonen, utføres følgende handlinger automatisk: Det plasseres et veipunkt for mann over bord på båtens posisjon. Visningen bytter til et zoomet kartpanel som er sentrert på fartøyets posisjon. Systemet viser navigasjonsinformasjon tilbake til veipunktet for mann over bord. Du kan lagre flere veipunkter for mann over bord ved å trykke på MOB-knappene flere ganger. Båten fortsetter å vise navigasjonsinformasjon til det opprinnelige veipunktet. Navigasjon til etterfølgende veipunkter må utføres manuelt. Avbryt navigasjon til MOB Systemet fortsetter å vise navigasjonsinformasjon til veipunktet for mann over bord til du avbryter navigasjonen fra menyen. Visning av veipunktsinformasjon for mann over bord Du kan vise informasjon for mann over bord ved å velge MOBveipunktet og deretter hurtigvinduet for MOB-veipunktet. 28 Grunnleggende betjening HDS Gen3 Brukerhåndbok

29 Menyvalget Veipunkt for mann over bord Når et veipunkt for mann over bord er aktivert, kan du bruke menyvalget Veipunkt for mann over bord: Flytt det på panelet Rediger egenskapene Slett det Gå til det Når du velger menyalternativet Rediger, åpnes dialogboksen Redigere veipunkt. Kopi av skjermbilde Trykk på skjermvindu-knappen og På/av-knappen samtidig for å ta en kopi av skjermbildet. Kopier av skjermbilder lagres som standard i internminnet. Se "Verktøy" på side 143 hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser filer. Grunnleggende betjening HDS Gen3 Brukerhåndbok 29

30 3 Tilpasse systemet Tilpasning av bakgrunnen på Hjem-skjerm Bakgrunnen på Hjem-skjerm kan tilpasses. Du kan velge et av bildene som fulgte med systemet, eller du kan bruke ditt eget bilde i JPG- eller PNG-format. Bildene kan være tilgjengelige på alle plasseringer som vises i filleseren. Når et bilde blir valgt som bakgrunn, kopieres det automatisk til Bakgrunn-mappen. Justere panelstørrelse Du kan endre panelstørrelsen for en aktiv delt side. Panelstørrelsen kan justeres for både favorittsider og for forhåndsdefinerte delte sider. 1. Aktiver dialogboksen Systemkontroll 2. Velg alternativet Juster splitt i dialogboksen. 3. Juster panelstørrelsen på følgende måte: - Berøringsbetjening: Dra i justeringsikonet. - Knappebetjening: Bruk markørknappene til å flytte justeringsikonet 30 Tilpasse systemet HDS Gen3 Brukerhåndbok

31 4. Bekreft endringene ved å trykke kort på et av panelene, velge alternativet Save (Lagre) på menyen eller ved å trykke på Enterknappen. Endringene lagres på den aktive favorittsiden eller delte siden. Dataoverlegg Du kan ha datainformasjon som overlegg på en side. Informasjonen kan være hvilke som helst data som er tilgjengelige i nettverket. Slå dataoverlegg av og på Du kan slå overleggsdata av eller på for ethvert aktivt skjermvindu ved å velge ikonet Dataoverlegg i dialogboksen Systemkontroll. Når dataoverlegg er på, vises det en oransje rad over ikonet. Rediger overleggsdata Bruk alternativet Rediger overlegg i dialogboksen Systemkontroll for tilgang til menyalternativer for redigering: Legg til et nytt dataoverlegg på det aktive panelet. Slett et valgt dataoverlegg. Endre et valgt dataoverlegg til å vise andre data. Konfigurer utseendet til et valgt dataoverlegg (digitalt eller analogt, størrelse og så videre). Flytt et element ved å velge det og flytte det. Tilpasse systemet HDS Gen3 Brukerhåndbok 31

32 Legge til nye favorittsider 1. Velg Ny-ikonet på Favoritt-panelet på Hjem-siden for å åpne dialogboksen Endre skjermvindu 2. Dra og slipp sideikoner for å definere en ny side. 3. Endre panelordningen (bare mulig for to eller tre paneler) hvis det er nødvendig. 4. Lagre skjermbildet. Systemet viser det nye favoritt-panelet, og den nye siden inkluderes i listen over favoritt-panel på Hjem-skjermen. Redigering av favoritt-panel 1. Velg redigeringsikonet for et favorittikon for å aktivere redigeringsmodus - Velg X-ikonet hvis du vil fjerne siden - Velg verktøyikonet for å vise dialogboksen for sideredigering 2. Legg til eller fjern paneler i dialogboksen for sideredigering. 3. Lagre eller forkast endringene for å gå ut av modusen for favorittredigering. 32 Tilpasse systemet HDS Gen3 Brukerhåndbok

33 4 Kart Kartfunksjonen viser fartøyets posisjon i forhold til land og andre kartobjekter. På kartpanelet kan du planlegge og navigere ruter, plassere veipunkt og vise AIS-mål. Du kan legge over et radarbilde, et StructureScan-bilde eller værinformasjon. Kartpanelet 1 Veipunkt* 2 Båt med kursforlenger (kursforlenger er valgfritt) 3 Rute* 4 Nordindikering 5 Rutenettlinjer* 6 Avstandsringer* 7 Spor* 8 Kartskalering 9 Intervall for avstandsringer (vises bare hvis Avstandsringer er slått på Kart HDS Gen3 Brukerhåndbok 33

34 * Valgfrie kartelementer Ú Merk: Du aktiverer/deaktiverer valgfrie bilder individuelt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Kartinnstillinger" på side 47. Kartdata Systemet leveres med ulik innebygd kartografi, avhengig av regionen. Alle enheter støtter Insight-kart fra Navico, inkludert Insight Genesis. Systemet støtter også Navionics Gold, Platinum+ og Navionics+, C- MAP MAX-N/MAX-N+ fra Jeppesen samt innhold opprettet av en rekke tredjepartsleverandører av kart i AT5-formatet. Hvis du vil se en fullstendig oversikt over tilgjengelige kart, kan du gå til insightstore.navico.com, c-map.jeppesen.com eller navionics.com. Ú Merk: Insight-kart omtales som Lowrance på denne menyen. Kart på kartkort deles over Ethernet-nettverket, så det trengs bare ett kartkort per båt. Ú Merk: Systemet bytter ikke automatisk til innebygd kartografi hvis kartkortet fjernes. Det vises et kart med lav oppløsning til du setter inn kortet igjen eller bytter manuelt til innebygd kartografi. Visning av doble karttyper Hvis du har ulike tilgjengelige karttyper (innebygd, i kortsporet eller i Ethernet-nettverket), kan du vise to ulike karttyper samtidig på et skjermvindumed to kartpaneler. Du kan velge et dobbelt kartpanel ved å holde inne applikasjonsknappen Kart på Hjem-siden eller ved å opprette en favorittside med to kartpaneler. 34 Kart HDS Gen3 Brukerhåndbok

35 Velge karttype Karttype angis individuelt for hvert kartpanel. Aktiver et av kartpanelene, og velg deretter en av de tilgjengelige karttypene fra menyalternativet for kartkilde. Gjenta prosessen for det andre kartpanelet, og velg en annen karttype for dette panelet. Fartøysymbol Når HDS Gen3 har en gyldig GPS-posisjonslås, indikerer fartøysymbolet fartøysposisjonen. Hvis GPS-posisjon ikke er tilgjengelig, inneholder fartøysymbolet et spørsmålstegn. Ú Merk: Uten kurssensor i nettverket orienterer fartøysikonet seg selv ved å bruke COG (Course over Ground). Kartskala Du zoomer inn og ut av kartet ved å bruke zoomknappene (+ eller ), knappene + og eller to fingre til å knipe sammen (zoome ut) og spre (zoome inn). Skaleringen av kartområdet og intervallet mellom avstandsringer (når dette er aktivert) vises nederst til høyre på kartpanelet. Panorere kartet Du kan flytte kartet i hvilken som helst retning ved å gjøre følgende: Berøringsbetjening: Dra med fingeren på skjermen. Knappebetjening: Bruk markørknappene til å flytte markøren til kanten av kartpanelet i ønsket retning Velg menyalternativet Fjern markør eller trykk på X-knappen for å fjerne markøren og markørvinduet fra panelet. Dette sentrerer også kartet etter båtens posisjon. Kart HDS Gen3 Brukerhåndbok 35

36 Plassere fartøyet på kartpanelet Kartretning Det er flere tilgjengelige alternativer for rotering av kartet på panelet. Symbolet for kartretning øverst til høyre på panelet angir retningen nord. Nord opp Baug opp Kurs opp Nord opp Viser kartet med nord opp. Baug opp Viser kartet med båtens kurs opp. Kursinformasjon mottas fra et kompass. Hvis kursen ikke er tilgjengelig, brukes COG (kurs over grunn) fra GPS-enheten. Kurs opp Roterer kartet til retningen til neste veipunkt når du navigerer etter en rute eller navigerer til et veipunkt. Hvis du ikke navigerer, brukes retningen kurs opp til navigasjon startes. Se fremover Flytter fartøysikonet nærmere bunnen av skjermen, slik at du kan maksimere sikten fremover. 36 Kart HDS Gen3 Brukerhåndbok

37 Vise informasjon om kartelementer Når du velger et kartelement, et veipunkt, en rute eller et mål, vises grunnleggende informasjon om det valgte elementet. Velg hurtigmenyen for kartelementet for å vise all tilgjengelig informasjon for elementet. Du kan også aktivere dialogboksen med detaljert informasjon fra menyen. Ú Merk: Informasjonen på hurtigmenyen må aktiveres i kartinnstillinger for å vise grunnleggende elementinformasjon. Bruke markøren på kartpanelet Som standard vises ikke markøren på kartpanelet. Når du aktiverer markøren, vises vinduet for markørposisjon. Når markøren er aktiv, blir ikke kartet panorert eller rotert for å følge båten. Trykk på X-knappen eller velg menyalternativet Fjern markør for å fjerne markøren og markørvinduet fra panelet. Dette sentrerer også kartet etter fartøyets posisjon. Velg menyalternativet Gjenopprett markør for å vise markøren på den forrige plasseringen. Alternativene Fjern markør og Gjenopprett markør er nyttige funksjoner for å veksle mellom båtens nåværende plassering og markørposisjonen. Opprette ruter Du kan opprette ruter på følgende måte på kartpanelet. 1. Plasser markøren på kartpanelet. 2. Velg Ny etterfulgt av Ny rute på menyen. Kart HDS Gen3 Brukerhåndbok 37

38 3. Fortsett med å plassere resten av rutepunktene. 4. Lagre ruten ved å velge alternativet Lagre på menyen. Ú Merk: Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Veipunkter, ruter og spor" på side 49. Søke etter objekter på kartpaneler Du kan søke etter andre fartøy eller ulike kartelementer fra et kartpanel. Aktiver markøren på panelet for å søke fra markørposisjonen. Hvis markøren ikke er aktiv, søkes det etter elementer fra båtens posisjon. Ú Merk: Du må ha et abonnement på en SIRIUS-datapakke for å kunne søke etter drivstoffstasjoner og en tilkoblet AISmottaker for å kunne søke etter fartøy. 3D-kart 3D-alternativet gir en tredimensjonal grafisk visning av land- og havkonturer. Ú Merk: Alle karttyper fungerer i 3D-modus, men hvis det ikke finnes 3D-kartografi for det aktuelle området, ser kartet flatt ut. Når alternativet for 3D-kart er valgt, vises ikonene for panorering og rotasjon til høyre på kartpanelet. Panorere 3D-kartet Du kan flytte kartet i hvilken som helst retning ved å velge panoreringsikonet og deretter panorere i ønsket retning. 38 Kart HDS Gen3 Brukerhåndbok

39 Velg menyalternativet Tilbake til fartøy for å avslutte panoreringen og sentrere kartet etter fartøyets posisjon. Styre visningsvinkelen Du kan styre visningsvinkelen ved å velge rotasjonsikonet og deretter panorere kartpanelet. Panorer vannrett for å endre retningen du ser i. Panorer loddrett for å endre vippevinkelen for visningen. Ú Merk: Når kartet er sentrert etter fartøyets posisjon, kan du bare justere vippevinkelen. Synsretningen styres av innstillingen for kartretning. Se "Plassere fartøyet på kartpanelet" på side 36. Zoome i et 3D-kart Du zoomer inn og ut på et tredimensjonalt kart ved å bruke zoomknappene (+ eller ), eller ved å bruke knappene + og. Kartoverlegg Det kan vises radar-, struktur- og værinformasjon som overlegg på kartpanelet. Ú Merk: Væroverlegg er kun tilgjengelig i USA. Når et overlegg er valgt, utvides kartmenyen med grunnleggende funksjoner for det valgte overlegget. Radar-, struktur- og værfunksjoner er beskrevet i separate deler av denne håndboka. Kart HDS Gen3 Brukerhåndbok 39

40 Insight-spesifikke kartalternativer Orientering, Se fremover, 3D og Skift til Navionics / Skift til Insight (beskrevet tidligere i denne delen) er felles for alle karttyper. Bildevisningsstil for kart Kartene kan vises i tre bildestiler. 2D-kartleggingsstil Skyggerelieff Ingen konturer Alternativer for Insight-visning Detaljer om Insight-kart Lav Middels Full Grunnleggende informasjonsnivå som ikke kan fjernes, som omfatter informasjon som er nødvendig i alle geografiske områder. Det er ikke ment som tilstrekkelig for trygg navigering. Minimumsinformasjon som er tilstrekkelig for navigering. All tilgjengelig informasjon for kartet som er i bruk. Insight-kartkategorier Insight-kart inneholder flere kategorier og underkategorier som du kan aktivere og deaktivere individuelt, avhengig av hvilken informasjon du vil se. 40 Kart HDS Gen3 Brukerhåndbok

41 Land 3D forsterkning og Vann 3D forsterkning Grafikkinnstillinger er bare tilgjengelige i 3D-modus. Forsterkning er en multiplikator som brukes på tegnede høyder av åser på land og renner i vann for at de skal se høyere eller dypere ut. Navionics-spesifikke kartalternativer Orientering, Se fremover, 3D og Skift til Navionics / Skift til Insight (beskrevet tidligere i denne delen) er felles for alle karttyper. Brukergenerert oppdatering Aktiverer/deaktiverer kartlaget inkludert Navionics-oppdateringer. Dette er brukerinformasjon eller oppdateringer som er lastet opp til Navionics Community av brukere, og som er gjort tilgjengelige på Navionics-kart. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Navionics-informasjonen som fulgte med kartet, eller gå til nettstedet til Navionics: Kart HDS Gen3 Brukerhåndbok 41

42 Navionics-kartinnstillinger Fargede havbunnområder Brukes til å vise ulike dybdeområder i ulike blånyanser. Presentasjonstype Angir marin kartinformasjon som symboler, farger på navigasjonskartet og vendinger for internasjonale eller amerikanske presentasjonstyper. Presentasjon Fastsetter hvilken områdeinformasjon, for eksempel navn på plasseringer og notater for områder, som er tilgjengelig for visning. Kartdetaljer Gir deg ulike nivåer med informasjon om geografiske lag. Sikkerhetsdybde Navionics-kartene bruker ulike skygger av blått til å skille mellom grunt og dypt vann. Sikkerhetsdybden, basert på en valgt grense, tegnes uten blå skygge. Ú Merk: Den innebygde Navionics-databasen inneholder data ned til 20 m, og etter dette er alt hvitt. Dybdekonturer Fastsetter hvilke konturer du ser på kartet ned til den valgte sikkerhetsdybdeverdien. Filtrer dybde på steiner Skjuler identifikasjon av steiner under en angitt dybde på kartet. Dette bidrar til å fjerne forstyrrelser på kartet i områder der det finnes mange steiner som ligger så dypt at fartøyets kjøl ikke er i nærheten av dem. 42 Kart HDS Gen3 Brukerhåndbok

43 Visningsalternativer i Navionics Skyggeeffekt på kart Skyggeeffekt legger til terrenginformasjon på kartet. Navionics-ikoner for dynamisk tidevann og strøm Viser tidevann og strøm med en måler og en pil i stedet for rombeikonene som brukes til statisk informasjon om tidevann og strøm. Data om tidevann og strøm som er tilgjengelige på Navionics-kart, er knyttet til en bestemt dato og et bestemt klokkeslett. Pilene og/ eller målerne animeres i systemet for å vise utviklingen for tidevann og strøm over tid. Dynamisk tidevannsinformasjon Dynamisk strøminformasjon Følgende ikoner og symboler brukes: Ikoner Beskrivelse Strømhastighet. Pilens lengde avhenger av hastigheten, og symbolet roteres etter strømretningen. Flythastigheten vises inni pilsymbolet. Det røde symbolet brukes når strømhastigheten øker, og det blå symbolet brukes når strømhastigheten synker. Kart HDS Gen3 Brukerhåndbok 43

44 Ikoner Beskrivelse Tidevannshøyde. Måleren har åtte etiketter og angis i henhold til absolutt maksimums-/minimumsverdien for den evaluerte dagen. Den røde pilen brukes når tidevannet stiger, og den blå pilen brukes når tidevannet synker. Ú Merk: Alle numeriske verdier vises i de relevante systemenhetene (enhet) som er angitt av brukeren. Easy View (Enkel visning) Forstørrelsesfunksjon som øker størrelsen på kartelementer og tekst. Ú Merk: Det er ingen angivelse på kartet som viser at denne funksjonen er aktiv. Bildeoverlegg Med fotooverlegg kan du vise satellittbilder av et område som et overlegg på kartet. Tilgjengeligheten av slike fotoer er begrenset til enkelte regioner og avhenger av Navionics-kartografiversjonen. Du kan vise bildeoverlegg i 2D- eller 3D-modus. Ikke noe bildeoverlegg Bildeoverlegg, bare land Fullstendig bildeoverlegg Bildegjennomsiktighet Bildegjennomsiktighet angir gjennomsiktighetsgraden for bildeoverlegget. Med minimumsinnstillinger for gjennomsiktighet blir kartdetaljene nesten helt skjult av bildet. 44 Kart HDS Gen3 Brukerhåndbok

45 Minimal gjennomsiktighet Maksimal gjennomsiktighet Navionics Fish N' Chip Systemet støtter kartfunksjonen Navionics Fish N' Chip (bare i USA). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Uthevet dybdeområde Velg et dybdeområde som Navionics fyller med en annen farge. Dette gjør at du kan utheve et spesifikt dybdeområde for fiskeformål. Området er bare så nøyaktig som de underliggende kartdata er, det vil si at hvis kartet bare inneholder intervaller på fem meter for konturlinjer, blir skyggeleggingen rundet av til den nærmeste tilgjengelige konturlinjen. Ikke noe uthevet dybdeområde Uthevet dybdeområde: 6 12 m Uthevet grunt vann Uthever områder med grunt vann. Dette gjør at du kan utheve vannområder på mellom 0 og den valgte dybden (opptil 10 meter). Kart HDS Gen3 Brukerhåndbok 45

46 Grunt vann ikke uthevet Uthevet grunt vann: 0 3 m Tidevann og strøm fra Jeppesen Systemet kan vise tidevann og strøm fra Jeppesen. Med denne informasjonen er det mulig å forutsi tidspunkt, nivå, retning og styrke på strøm og tidevann. Dette er et viktig verktøy for planlegging og navigasjon av en tur. I store zoomområder vises tidevann og strøm som et firkantet ikon med bokstaven T (tidevann) eller C (strøm). Når du velger et av ikonene, vises det tidevanns- eller strøminformasjon for denne plasseringen. Du kan vise dynamiske strømdata ved å zoome innenfor et zoomområde på 1 nautisk mil. Ved den avstanden endres strømikonet til et animert, dynamisk ikon som viser strømhastigheten og -retningen. Dynamiske ikoner er svarte (over 6 knop), røde (over 2 knop og under eller lik 6 knop), gule (over 1 knop og under eller lik 2 knop) eller grønne (under eller lik 1 knop), avhengig av strømmen i området. Hvis det ikke er noen strøm (0 knop), vises dette som et hvitt, kvadratisk ikon. Statiske strøm- og tidevannsikoner Dynamiske strømikoner 46 Kart HDS Gen3 Brukerhåndbok

47 Kartinnstillinger Innstillinger og visningsalternativer som angis på siden med kartinnstillinger, er felles for alle kartpaneler. 3D båtvalg Fastsetter hvilket ikon som skal brukes på 3D-kart. Båtinnstillinger Båtinnstillingene brukes ved beregning av en automatisk rute. Kjøldybden, bredden og høyden på båten må angis for bruk av funksjonene for automatisk ruting og enkel ruting. Ú Merk: Auto-rutevalg er ikke tilgjengelig i Insight-enheter eller enheter som brukes i USAs territorialfarvann. Avstandsringer Avstandsringene kan brukes til å presentere avstanden fra fartøyet til andre kartobjekter. Avstandsskalaen angis automatisk i systemet slik at den passer til kartskalaen. Kart HDS Gen3 Brukerhåndbok 47

48 Fartøyets kursforlengere Angir lengdene på kurslinjer og kursforlengere for båten din. For å angi lengder på kursforlengere for andre båter vist som mål med automatisk identifikasjonssystem (AIS) kan du se "Kursforlengere" på side 127. A: Retning B: Kurs over grunn (COG) Lengden på kursforlengerne angis som en fast avstand eller for å angi avstanden fartøyet beveger seg i den valgte tidsperioden. Hvis ingen alternativer er aktivert for båten, vises det ingen kursforlengere for båten. Kursen til båten baseres på informasjon fra den aktive kurssensoren, mens COG baseres på informasjon fra den aktive GPS-sensoren. Synkroniser 2D/3D kart Kobler posisjonen som vises på det ene kartet, til posisjonen som vises på det andre kartet, når et 2D- og et 3D-kart vises side om side. "Popup" hjelpetekst Velger om grunnleggende informasjon for kartelementer skal vises når du velger elementet. Rutenett Aktiverer/deaktiverer visning av rutenett med lengde- og breddegrader på kartet. Skjule kart Hvis dette alternativet er satt til PÅ ved visning av et Lowrance-kart, vises ikke kartet (bakgrunnen) bare båten, forlengerne, veipunktene og rutene vises, på en hvit bakgrunn. Veipunkter, Ruter, Spor Slår av og på visning av disse elementene på kartpaneler. Åpner også dialogbokser for veipunkter, ruter og spor du kan bruke til å administrere dem. 48 Kart HDS Gen3 Brukerhåndbok

49 5 Veipunkter, ruter og spor Dialogboksene Veipunkter, Ruter og Spor Dialogboksene Veipunkter, Ruter og Spor gir tilgang til avanserte redigeringsfunksjoner og innstillinger for disse elementene. Dialogboksene er tilgjengelige fra panelet Verktøy på Hjemskjermen eller fra kartdialogboksen Innstillinger. Veipunkter, ruter og spor HDS Gen3 Brukerhåndbok 49

50 Veipunkt Et veipunkt er et brukergenerert merke plassert på et kart, et radarbilde eller på Sonar-bildet. Hvert veipunkt har en nøyaktig posisjon med lengde- og breddegradskoordinater. Et veipunkt plassert fra Sonar-bildet har en dybdeverdi i tillegg til posisjonsinformasjon. Et veipunkt brukes til å markere en posisjon du vil returnere til senere. To eller flere veipunkt kan også kombineres for å opprette en rute. Lagre veipunkt Du kan lagre et veipunkt på en valgt plassering ved å plassere markøren på panelet og deretter velge alternativet Nytt veipunkt på menyen. Du kan også lagre et veipunkt ved å trykke på knappen Veipunkt: Trykk én gang for å vise dialogboksen Nytt veipunkt Trykk to ganger for å lagre et veipunkt raskt. Hvis markøren er aktiv, lagres veipunktet i markørposisjonen. Hvis markøren ikke er aktiv, lagres veipunktet i båtens posisjon. 50 Veipunkter, ruter og spor HDS Gen3 Brukerhåndbok

51 Flytte et veipunkt 1. Velg veipunktet du vil flytte. - Veipunktikonet utvides, noe som viser at det er aktivt. 2. Aktiver menyen og velg veipunktet på menyen 3. Velg alternativet Flytt 4. Velg den nye veipunktposisjonen. 5. Trykk på Enter-knappen for å bekrefte den nye posisjonen. Veipunktet blir nå automatisk lagret på den nye posisjonen. Redigere et veipunkt Du kan redigere all informasjon om et veipunkt fra dialogboksen Redigere veipunkt. Denne dialogboksen aktiveres ved å velge hurtigmenyen for veipunktet eller fra menyen når veipunktet er aktivert. Dialogboksen kan også åpnes fra Veipunkt-verktøyet på Hjemsiden. Alarminnstillinger for veipunkt Du kan angi en alarmradius for hvert individuelle veipunkt du oppretter. Alarmen angis i dialogboksen Redigere veipunkt. Ú Merk: Radiusalarmen for veipunktet må slås PÅ på alarmpanelet for å aktivere en alarm når fartøyet kommer innenfor den definerte radiusen. Veipunkter, ruter og spor HDS Gen3 Brukerhåndbok 51

52 Ruter En rute består av en rekke rutepunkter som angis i den rekkefølgen du vil navigere til dem. Når du velger en rute på kartpanelet, blir den grønn, og rutenavnet vises. Oppretting av ny rute på kartpanelet 1. Aktiver markøren på kartpanelet. 2. Velg alternativet for ny rute på menyen. 3. Plasser det første veipunktet på kartpanelet. 4. Fortsett med å plassere nye rutepunkter på kartpanelet til ruten er fullført. 5. Lagre ruten ved å velge alternativet Lagre på menyen. Rediger en rute fra kartpanelet 1. Velg en rute for å aktivere den. 2. Velg alternativet for ruteredigering på menyen. 3. Plasser det nye rutepunktet på kartpanelet: - Hvis du angir det nye rutepunktet på en etappe, blir et nytt punkt lagt til mellom eksisterende rutepunkter. - Hvis du angir det nye rutepunktet utenfor ruten, blir det nye rutepunktet lagt til etter det siste punktet i ruten. 4. Dra et rutepunkt for å flytte det til en ny posisjon. 5. Lagre ruten ved å velge alternativet Lagre på menyen. Ú Merk: Menyen endres avhengig av hvilket redigeringsalternativ du har valgt. Alle redigeringer bekreftes eller avbrytes fra menyen. 52 Veipunkter, ruter og spor HDS Gen3 Brukerhåndbok

53 Opprette ruter med eksisterende veipunkt Du kan opprette en ny rute ved å kombinere eksisterende veipunkter i dialogboksen Ruter. Dialogboksen aktiveres ved hjelp av verktøyet Ruter på Hjem-skjermen. Konvertering av Spor til ruter Du kan konvertere et spor til en rute i dialogboksen Rediger spor. Du aktiverer dialogboksen ved å aktivere sporet og deretter velge sporets hurtigvindu eller menyalternativet Spor. Du kan også åpne dialogboksen Rediger Spor ved å velge verktøyet Spor på Hjem-skjermen. Veipunkter, ruter og spor HDS Gen3 Brukerhåndbok 53

54 Auto-ruting og Easy-ruting Auto-rutevalg og Easy Routing foreslår nye veipunkter basert på informasjon på kartet og båtens størrelse. Båtens kjøldybde, bredde og høyde må angis i systemet før du kan begynne å bruke denne funksjonen. Dialogboksen Båtinnstillinger vises automatisk hvis informasjonen mangler når du starter funksjonen. Ú Ú Ú Merk: HDS Gen3-enheter beregnet på salg i USA har ikke funksjonene Auto-rutevalg eller Easy Routing. Autorutevalg og Easy Routing blir deaktivert på alle ikke-usaenheter når de brukes i USAs territorialfarvann. Merk: Det er ikke mulig å starte Auto-rutevalg eller Easy Routing hvis et av de valgte rutepunktene befinner seg i et utrygt område. Det vises en advarsel, og du må flytte de relevante rutepunktene til et trygt område for å kunne fortsette. Merk: Hvis det ikke finnes kompatibel kartografi, er ikke menyalternativene Auto-rutevalg eller Easy Routing tilgjengelige. Kompatibel kartografi er blant annet Jeppesen CMAP MAX-N+, Navionics+ og Navionics Platinum. Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over tilgjengelige kart, kan du gå til insightstore.navico.com, c- map.jeppesen.com eller navionics.com. 1. Plasser minst to rutepunkter på en ny rute, eller åpne en eksisterende rute for redigering. 2. Velg Auto-rutevalg, etterfulgt av: - Hele ruten hvis du vil at det skal legges til nye rutepunkter mellom det første og siste rutepunktet i den åpne ruten. - Utvalg hvis du manuelt vil velge rutepunktene som definerer grensene for den automatiske rutingen. Velg deretter de relevante rutepunktene. Valgte rutepunkter er røde. Bare to rutepunkter kan velges, og alle rutepunkter mellom valgt start- og sluttpunkt forkastes av systemet. 3. Velg Godta for å starte automatisk rutevalg. - Når den automatiske rutingen er fullført, vises ruten i forhåndsvisningsmodus, og etappene er fargekodet med trygge og utrygge områder. Navionics bruker rød (utrygt) og grønn (trygt), mens C-MAP bruker rød (utrygt), gul (farlig) og grønt (trygt). 54 Veipunkter, ruter og spor HDS Gen3 Brukerhåndbok

55 4. Flytt om nødvendig eventuelle rutepunkter mens ruten er i forhåndsvisningsmodus. 5. Velg Behold for å godta posisjonene til rutepunktene. 6. Gjenta eventuelt trinn 2 (Utvalg) og trinn 3 hvis du vil at rutepunkter for andre deler av ruten skal plasseres automatisk av systemet. 7. Velg Lagre for å fullføre den automatiske rutingen og lagre ruten. Eksempler på automatisk rutevalg og enkelt rutevalg Alternativet Hele ruten brukt når første og siste rutepunkt er valgt. Første og siste rutepunkt Resultat etter automatisk rutevalg Alternativet Utvalg brukt til automatisk rutevalg for en del av en rute. To rutepunkter valgt Resultat etter automatisk rutevalg Veipunkter, ruter og spor HDS Gen3 Brukerhåndbok 55

56 Dialogboksen Rediger rute Du kan legge til og fjerne rutepunkter fra dialogboksen Rediger rute. Denne dialogboksen aktiveres ved å velge hurtigmenyen for en aktiv rute eller velge den på menyen. Dialogboksen kan også åpnes ved hjelp av verktøyet Ruter på Hjem-skjermen. Spor Sopr er en grafisk fremstilling av båtens historiske bane, noe som lar deg spore hvor du har reist. Spor kan konverteres til ruter fra dialogboksen Rediger. Fra fabrikken er systemet konfigurert til automatisk å spore og tegne opp båtens bevegelser på kartpanelet. Systemet fortsetter å registrere sporet til det maksimale antallet punkter er nådd. Deretter blir de eldste punktene overskrevet automatisk. Funksjonen for automatisk sporing kan deaktiveres i dialogboksen Spor. Oppretting av nye Spor Du kan starte et nytt spor fra dialogboksen Spor, som aktiveres ved hjelp av verktøyet Spor på Hjem-skjermen. 56 Veipunkter, ruter og spor HDS Gen3 Brukerhåndbok

57 Innstillinger for Spor Spor består av en serie punkter forbundet av linjesegmenter med en lengde som avhenger av registreringsfrekvensen. Du kan velge å plassere sporpunkter basert på tidsinnstillinger eller avstand eller la systemet plassere et veipunkt automatisk når det registreres en kursendring. Ú Merk: Alternativet Spor må også være satt til PÅ i kartinnstillingene for å vises. Veipunkter, ruter og spor HDS Gen3 Brukerhåndbok 57

58 6 Navigere Du kan bruke navigasjonsfunksjonen i systemet til å navigere til markørposisjonen, til et veipunkt eller langs en forhåndsdefinert rute. Hvis det finnes autopilotfunksjonalitet i systemet, kan autopiloten settes til automatisk navigasjon av fartøyet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du plasserer veipunkter og oppretter ruter, kan du se "Veipunkter, ruter og spor" på side 49. Styrepanel Styrepanelet kan brukes til å vise informasjon når du navigerer. Det aktiveres fra Hjem-skjermen, enten som en full-skjermvisning eller som en del av en delt-skjermpanel-visning. 1 Datafelt 2 Fartøyets kurs 3 Peiling til veipunkt 4 Målpunkt 58 Navigere HDS Gen3 Brukerhåndbok

59 5 Peilelinje med grense for tillatt avvik fra kurs Når du seiler langs en rute, viser peilelinjen den tiltenkte kursen fra ett veipunkt til det neste. Når du navigerer mot et veipunkt (markørposisjon, mann over bord eller en angitt bredde- og lengdegradsgradsposisjon), viser peilelinjen den tiltenkte kursen fra punktet navigasjonen ble startet fra, og mot veipunktet. 6 Fartøysymbol Viser avstanden og kursen i forhold til den tiltenkte kursen. Hvis XTE (seilingsavvik) overskrider den definerte XTEgrensen, vises dette med en rød pil og avstanden fra sporlinjen. Se "XTE-grense" på side 61. Datafelter Styrepanelet gir følgende informasjon: XTE SOG COG POS DTD TTD Seilingsavvik Fart over grunn Kurs over grunn Posisjon Distanse til ankomstpunkt Tid til ankomstpunkt Navigere til markørposisjonen Du kan starte navigasjon til en markørposisjon på hvilket som helst kart-, radar- eller Sonar-panel. Plasser markøren på det valgte bestemmelsesstedet på panelet, og velg deretter alternativet Gå til markør på menyen. Navigering langs en rute Du kan begynne å navigere etter en rute i kartpanelet, styrepanelet eller dialogboksen Rute. Når rutenavigasjonen er startet, utvides menyen med alternativer for å avbryte navigasjonen, hoppe over et veipunkt og starte ruten på nytt fra fartøyets gjeldende posisjon. Navigere HDS Gen3 Brukerhåndbok 59

60 Starte en rute fra kartpanelet Aktiver en rute på panelet, og velg deretter alternativet for rutenavigasjon på menyen. Du kan velge et rutepunkt for å starte navigasjonen fra en valgt posisjon. Start av en rute fra styrepanelet Velg alternativet for å starte en rute på menyen, og velg deretter detaljene i dialogboksene. Starte navigasjon langs en rute fra dialogboksen Rute Du kan starte navigasjon fra dialogboksen Rute, som du aktiverer på følgende måte: Velg Rute-verktøyet på Hjem-siden. Velg rutedetaljene på menyen. Avbryt navigasjon Når du navigerer etter en rute, har menyen et alternativ for å avbryte navigasjonen. Navigere med autopiloten Når du starter navigasjon i et system med autopilotfunksjonalitet, blir du bedt om å sette autopiloten i navigasjonsmodus. 60 Navigere HDS Gen3 Brukerhåndbok

61 Hvis du ikke aktiverer autopiloten, kan du sette den i navigasjonsmodus i Autopilotkontroller senere. Hvis du vil ha mer informasjon om autopilotfunksjoner, kan du se "Autopilot" på side 97. Navigasjonsinnstillinger Ankomstradius Angir en usynlig sirkel rundt målveipunktet. Fartøyet regnes som ankommet til et veipunkt når det er innenfor denne radiusen. XTE-grense Denne innstillingen definerer hvor langt båten kan avvike fra den valgte ruten. Hvis båten overskrider denne grensen, utløses det en alarm. XTE-alarm (seilingsavvik) Slår XTE-alarmen av/på. Navigere HDS Gen3 Brukerhåndbok 61

62 Spor Åpner dialogboksen Spor, der du kan justere sporinnstillinger og konvertere spor til ruter for navigasjon. Se "Konvertere spor til ruter" på side 53. Intervall Du kan velge å registrere sporpunkter basert på tid eller avstand eller ved å la enheten plassere et punkt automatisk når det registreres en kursendring. Angi en av følgende loggingstyper i dialogboksen Navigasjonsinnstillinger: Auto enheten plasserer et punkt automatisk når det registreres en kursendring. Avstand velg feltet Avstand, og angi avstanden du vil ta opp. Tid velg feltet Tid, og angi tiden du vil ta opp. Phantom Loran Gjør det mulig å bruke posisjoneringssystemet Phantom Loran. Loran-innstillinger Definerer Loran-kjeder (GRI) og foretrukket stasjon for registrering av veipunkt, markørposisjon og posisjonspanel. Det grafiske eksemplet viser et vindu for markørposisjon med informasjon om Loran-posisjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for Loran-systemet. 62 Navigere HDS Gen3 Brukerhåndbok

63 7 Ekkolodd Ekkoloddfunksjonen viser vannet og havbunnen under fartøyet, slik at du kan oppdage fisk og undersøke strukturen på havbunnen. Sonar-bildet 1 Fiskebuer 2 Forhåndsvisning av historikk* 3 Temperaturgraf* 4 Dybde ved markør 5 A-Scope* 6 Knapper for zooming (avstand) 7 Vanndybde og vanntemperatur i markørposisjonen 8 Områdeskala 9 Bunn *Valgfrie Sonar-bildeelementer. Ú Merk: Du aktiverer og deaktiverer de valgfrie ekkoloddbildene individuelt. Se "Ekkoloddinnstillinger" på side 73. Ekkolodd HDS Gen3 Brukerhåndbok 63

64 Zoome Sonar-bildet Du kan zoome Sonar-bildet ved å gjøre følgende: bruke zoomknappene (+ eller ) knipe eller spre med fingrene på skjermen bruke knappene +/ Zoomnivået vises nederst til venstre på panelet. Når du zoomer inn, holdes havbunnen nær bunnen av skjermen, uansett om du er i automatisk avstand eller manuell avstand. Hvis avstanden er satt betydelig lavere enn den faktiske dybden, vil ikke enheten finne bunnen ved zooming. Hvis markøren er aktiv, zoomer enheten inn dit markøren peker. Zoomsøyle Zoomsøylen vises når du zoomer Sonar-bildet. Dra zoomsøylen loddrett for å vise ulike deler av vannsøylen. Bruk av markør på Sonar-panelet Markøren kan brukes til å måle en avstand til et mål, merke en posisjon og velge mål. Som standard vises ikke markøren på Sonar-bildet. Når du plasserer markøren på Sonar-bildet, settes skjermen på pause, dybden i markørposisjonen vises, og informasjonsvinduet og historikkraden aktiveres. Hvis du vil fjerne markøren og markørelementene fra panelet, velger du Fjern markør eller trykker på X-knappen. Vis Sonar-historikk Når markøren er aktiv på Sonar-panelet, vises rullefeltet øverst på panelet. Rullefeltet viser bildet du for øyeblikket viser, i forhold til den totale Sonar-bildehistorikken som er lagret. Når rullefeltet er lengst helt til høyre, indikerer dette visning av nyeste ekkoloddhistorikk. Hvis du plasserer markøren mot venstre side av skjermen, begynner historikkraden å bla mot venstre, og den automatiske ekkoloddvisningen av ny ekkoloddhistorikk slåes av. 64 Ekkolodd HDS Gen3 Brukerhåndbok

65 Du kan vise ekkoloddhistorikken ved å panorere bildet. Du kan også bruke funksjonen for forhåndsvisning til å panorere historikken. Se "Forhåndsvisning" på side 72. Du gjenopptar vanlig blaing ved å velge Fjern markør eller trykke på X-knappen. Konfigurering av Sonar-bilde Bruk Sonar-menyalternativene for å konfigurere bildet. Når markøren er aktiv, byttes noen alternativer på Sonar-menyen ut med funksjoner for markørmodus. Velg Fjern markør når du vil gå tilbake til den vanlige Sonar-menyen. Avstanden Områdeinnstillingen bestemmer sjødybden som er synlig på skjermen. Auto område Avstanden er satt til Auto som standard. Med automatisk vil systemet automatisk vise hele avstanden fra vannoverflaten og til havbunnen. Auto er den foretrukne innstillingen for de fleste bruksområdene for ekkolodd for fiskesøk. Forhåndsdefinerte områdenivåer Gjør det mulig å velge et bestemt dybdeområde som ikke er knyttet til vanndybden. Ekkolodd HDS Gen3 Brukerhåndbok 65

66 Kunde Område Med dette alternativet kan du angi øvre og nedre områdegrenser manuelt. Ú Merk: Å angi en tilpasset avstand setter ekkoloddet i manuell modus. Hvis bunnen er et godt stykke under den nedre grensen for det angitte området, kan du miste digital dybde. Sonar-frekvens HDS Gen3-enheten støtter flere svingerfrekvenser. Tilgjengelige frekvenser avhenger av svingermodellen som er koblet til. Du kan vise to frekvenser samtidig ved å velge to Sonar-paneler fra Hjem-skjermen. Følsomhet Økning av følsomheten viser flere detaljer på skjermen. Reduksjon av følsomheten viser færre. For mye detaljer gjør skjermen rotete. Derimot kan ønskede ekkoer utebli hvis følsomheten settes for lavt. Ú Merk: Auto følsomhet er den foretrukne modusen for de fleste forhold. Auto følsomhet Auto følsomhet justerer automatisk ekkoloddreturen til de optimale nivåene. Auto følsomhet kan justeres (+/ ) til preferansen din samtidig som du beholder den automatiske funksjonen for følsomhet. Fargelinje Brukes til å justere fargene på skjermen for å gjøre det lettere å skille myke mål fra harde. Justering av fargelinjen kan bidra til skille fisk og viktige strukturer på eller nær bunnen fra den virkelige bunnen. Justering av Følsomhet og Fargelinje Velg menyalternativet Følsomhet eller Fargelinje på Sonar-menyen, og juster ved å dra raden vertikalt eller ved å bruke markørknappene. 66 Ekkolodd HDS Gen3 Brukerhåndbok

67 Ú Ú Merk: Du kan gjøre små justeringer ved å trykke kort over eller under skyveknappen eller trykke på markørknappene. Merk: Når skyveknappen for Følsomhet eller Fargelinje vises, velges den automatisk, og det kan gjøres justeringer opp eller ned med markørknappene. Stopp (pause) Velg menyalternativet Stopp (pause) for å stoppe ekkoloddpingingen. Bruk alternativet Stopp (pause) hver gang du vil deaktivere ekkoloddet, men ikke slå av enheten. Avanserte Sonar-alternativer Alternativet Avansert er bare tilgjengelig når markøren ikke er aktiv. Støydemping Signalstøy fra lensepumper, motorvibrasjon og luftbobler kan forstyrre bildet. Alternativet Støydemping filtrerer signalstøyen og reduserer forstyrrelsene på skjermen. Overflateklarhet Bølgevirkning, kjølvann og temperaturinversjon kan forårsake forstyrrelser på skjermen nær overflaten. Alternativet for overflateklarhet reduserer overflateforstyrrelser ved å redusere følsomheten til mottakeren nær overflaten. Oppdateringshastighet Du kan velge oppdateringshastigheten for Sonar-bildet på skjermen. Høy oppdateringshastighet oppdaterer bildet raskere, mens lav oppdateringshastighet viser en lengre historikk. Ú Merk: Under gitte forhold kan det være nødvendig og justere oppdateringshastigheten for å få et optimalt bilde. For eksempel å justere bildet til en raskere hastighet ved vertikal fisking uten forflytning. Ekkolodd HDS Gen3 Brukerhåndbok 67

68 Ping-hastighet Ping-hastighet kontrollerer hvor raskt svingeren overfører Sonarsignalet til vannet. Som standard er ping-hastigheten satt til maksimum. Det kan være nødvendig å justere ping-hastigheten for å begrense forstyrrelser eller for å justere for spesifikke fiskeforhold. Manuell modus Manuell modus er en avansert brukermodus som begrenser de digitale dybdemulighetene slik at enheten bare sender signaler til den brukervalgte dybden. Dette muliggjør fortsatt jevn oppdatering hvis bunndybden er utenfor rekkevidden til svingeren. Når enheten er i manuell modus, kan det være at du ikke får dybdeavlesninger, eller du kan få uriktig dybdeinformasjon. Ta opp Sonar-data Du kan ta opp Sonar- og StructureScan-data og lagre filen internt i HDS Gen3-enheten, eller du kan lagre den på et SD-kort som settes inn i kortleseren på enheten. Dialogboksen Opptak ekkolodd aktiveres med menyalternativet Avansert eller i dialogboksen Ekkoloddinnstillinger. Når Sonar-bildet blir tatt opp, vises det et blinkende, rødt symbol øverst til venstre, og det vises jevnlig en melding nederst på skjermen. Du stopper opptaket ved å velge funksjonen Opptak ekkologg og deretter velge Stopp. Følgende alternativer er tilgjengelige: 68 Ekkolodd HDS Gen3 Brukerhåndbok

69 Filnavn Angi navnet for opptaket (loggen). Filformat Velg et filformat fra rullegardinmenyen, slg (bare ekkolodd), xtf (bare struktur) eller sl2 (ekkolodd og struktur). Ú Merk: XTF-formatet brukes bare for utvalgte ekkoloddvisningsverktøyer fra tredjeparter. Bytes pr loddskudd Velg hvor mange byte per sekund som skal brukes ved lagring av loggfilen. Flere byte gir bedre oppløsning, men fører til at filen blir større enn ved bruk av innstillinger med færre byte. Lage StructureMap-kart når ferdig Hvis StructureScan er tilgjengelig i nettverket, kan du konvertere loggene til StructureMap-format (SMF) etter opptak. Loggfilen kan også konverteres til StructureMap-format fra alternativet Filer. Visning av registrerte ekkoloddata Både internt og eksternt lagrede ekkoloddopptak kan vurderes når de er valgt. Loggfilen vises som et stillbilde, og du kontrollerer rullingen og visningen fra menyalternativet Spill av på nytt. Du kan bruke markøren på avspillingsbildet og panorere bildet som på et vanlig ekkoloddbilde. Hvis flere kanaler ble tatt opp i den valgte ekkoloddfilen, kan du velge hvilken kanal du vil vise. Du avslutter avspillingsmodusen ved å trykke på X-knappen eller velge X-symbolet øverst til høyre på avspillingsbildet. Ekkolodd HDS Gen3 Brukerhåndbok 69

70 Visningsalternativer for Sonar Velg alternativet Vis på Ekkolodd-menyen for å se visningsalternativer. Alternativer for delt skjerm Zoomer 1 Zoomnivå 2 Zoomsøyler Zoom-modusen viser en forstørret visning av ekkoloddbildet på venstre side av panelet. Som standard er zoomnivået satt til 2x. Du kan velge opptil 8x fra rullegardinmenyen ved å bruke knappene +/ eller zoomknappene (+ eller ). Avstandszoomradene på høyre side av skjermen viser avstanden som er forstørret. Hvis du øker zoomfaktoren, reduseres avstanden. Du ser dette som en redusert avstand mellom zoomradene. 70 Ekkolodd HDS Gen3 Brukerhåndbok

71 Bunnlås Bunnlåsmodusen er nyttig når du ønsker å vise ekkoer nær bunnen. I denne modusen viser den venstre siden av panelet et bilde der bunnen er gjort flat. Rekkeviddeskalaen endres til å måle fra havbunnen (0) og oppover. Bunnen og nullinjen vises alltid på bildet til venstre, uavhengig av rekkeviddeskalaen. Skaleringsfaktoren for bildet til venstre på panelet justeres som beskrevet for alternativet Zoom. Flasher Flasher-modusen viser en flashervisning på det venstre panelet og en vanlig ekkoloddvisning på det høyre panelet. Paletter Du kan velge mellom flere visningspaletter som er optimalisert for ulike fiskeforhold. Temperaturgraf Temperaturgrafen brukes til å illustrere endringer i vanntemperaturen. Når den er aktivert, vises det en farget linje og temperaturtall på Sonar-bildet. Dybdelinje Det kan legges til en dybdelinje på bunnen for å gjøre det enklere å skille bunnen fra fisk og strukturer. Ekkolodd HDS Gen3 Brukerhåndbok 71

72 A-Scope A-Scope er en visning av sanntidsekkoer på panelet. Styrken til det faktiske ekkoet angis med både bredde og fargeintensitet. Forhåndsvisning Du kan vise all tilgjengelig ekkoloddhistorikk øverst på skjermen. Forhåndsvisningsraden er et øyeblikksbilde av tilgjengelig ekkoloddhistorikk. Du kan bla gjennom ekkoloddhistorikk ved å dra skyveknappen for ekkoloddhistorikk horisontalt. Som standard er forhåndsvisning slått på når markøren er aktiv. Fiske-ID Du kan velge hvordan du vil at ekkoene skal vises på skjermen. Du kan også velge om du vil bli varslet med en pipelyd når en fiske-id vises på panelet. Tradisjonelle fiskeekko Fiskesymboler Fiskesymboler og dybdeangivelse Ú Merk: Ikke alle fiskesymboler er faktisk fisk. 72 Ekkolodd HDS Gen3 Brukerhåndbok

73 Sonar-innstillinger Sonar-kilde Hvis du har flere Sonar-enheter i nettverket, kan du velge hvilken som skal være den aktive kilden. Nettverk Sonar Du kan dele Sonar-bildene fra denne HDS Gen3-enheten med andre HDS Gen3-enheter som er koblet til Ethernet-nettverket. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Sonarenheter, kan du se den separate installasjonshåndboka for HDS Gen3. Nedskanningsoverlegg Når en StructureScan-enhet er koblet til systemet, kan du legge nedskanningsbilder over det vanlige ekkobildet. Når dette er aktivert, utvides Sonar-menyen med grunnleggende alternativer for StructureScan. Velg Overlegg på alternativmenyen Struktur for å justere nivået av strukturoverlegg som vises på skjermen. Du kan gjøre justeringer med skyveknappen for overlegg. Fiskemodus Denne funksjonen består av forhåndsinnstilte pakker av ekkoloddinnstillinger utformet for spesifikke fiskeforhold. Ekkolodd HDS Gen3 Brukerhåndbok 73

74 Ú Merk: Valg av riktig fiskemodus er avgjørende for ekkoloddytelsen. Hvis du utførte konfigurering ved første oppstart, er riktig fiskemodus allerede valgt. Fiskemodus Dybde Palett Vanlig bruk 1000 fot Hvit bakgrunn Grunt vann 60 fot Hvit bakgrunn Ferskvann 400 fot Hvit bakgrunn Dypt vann 5000 fot Mørkeblå Sakte dorging 400 fot Hvit bakgrunn Rask dorging 400 fot Hvit bakgrunn Klart vann 400 fot Hvit bakgrunn Isfisking 400 fot Isfisking Tilbakestill fiskemodus Tilbakestiller valgt fiskemodus til standardinnstillinger, slik at du kan slette innstillingsjusteringer du har gjort under bruk av en fiskemodus. Opptak ekkolodd Du kan registrere ekkoloddata. Dette alternativet er også tilgjengelig i alternativet Avansert på Ekkolodd-menyen. Se "Opptak ekkoloddata" på side 68 hvis du vil ha mer informasjon. Vis ekkoloddlogg Brukes til å vise ekkoloddopptak som er lagret internt eller på et microsd-kort. Loggfilen vises som et bilde på pause, og du styrer blaingen og visningen fra menyen. Du kan bruke markøren på bildet, måle avstand og angi visningsalternativer som på et ekkoloddbilde i sanntid. Hvis flere kanaler ble tatt opp i den valgte ekkoloddfilen, kan du velge hvilken kanal du vil vise. Du avslutter visningsfunksjonen ved å velge X øverst til høyre eller ved å trykke på X-knappen. 74 Ekkolodd HDS Gen3 Brukerhåndbok

75 Installasjon Brukes til Sonar-installasjon og -konfigurering. Se den separate installasjonshåndboka for HDS Gen3. Ekkolodd HDS Gen3 Brukerhåndbok 75

76 8 StructureScan StructureScan HD bruker høye frekvenser for å gi et fotolignende bilde av havbunnen med høy oppløsning. Ú Merk: Du må ha en StructureScan HD-svinger installert for å bruke StructureScan-funksjoner. StructureScan HD gir en dekning på 328 m (600 fot) med høye detaljer med SideScan, mens DownScan gir detaljerte bilder av strukturer og fisk rett under båten, ned til 92 m (300 fot). StructureScan-skjermen åpnes fra Hjem-skjermen når StructureScan-svingeren er koblet til. StructureScan-bilde Visningen StructureScan-panelet kan konfigureres som et DownScan-bilde eller vise sideskanning til venstre/høyre. DownScan-bildet kan også legges til som et overlegg på det tradisjonelle Sonar-bildet. 76 StructureScan HDS Gen3 Brukerhåndbok

77 1 Dybde 2 Temperatur 3 Bunn 4 Frekvens 5 Ikoner for zoom (nedskanning) / område (sideskanning) 6 Områdeskala Zoome StructureScan-bildet Du kan zoome et StructureScan-bilde ved å gjøre følgende: bruke zoomknappene (+ eller ) knipe eller spre med fingrene på skjermen bruke knappene +/ Zoomnivået vises nederst til venstre på panelet. Bruk av markør på StructureScan-panelet Som standard vises ikke markøren på StructureScan-bildet. Når du posisjonerer markøren på et DownScan-bilde, settes skjermen på pause, og vinduet for markørinformasjon og historikkraden aktiveres. På et DownScan-bilde vises dybden i markørposisjonen. Når du posisjonerer markøren på et SideScan-bildet, settes skjermen på pause, og vinduet for markørinformasjon aktiveres. På et SideScan-bilde vises venstre/høyre avstand fra båten til markøren i markørposisjonen. Hvis du vil fjerne markøren og markørelementene fra panelet, trykker du på X-knappen eller velger alternativet Fjern markør. StructureScan HDS Gen3 Brukerhåndbok 77

78 Vis StructureScan-historikk Når markøren er aktiv i en DownScan-visning, vises historikkraden øverst på panelet. Den uthevede delen av historikkraden viser bildet du viser for øyeblikket, i forhold til den totale StructureScanbildehistorikken. Du kan panorere historikken ved å dra bildet eller den uthevede delen av historikkraden mot venstre eller høyre. I en SideScan-visning kan du panorere bildet for å se skjermvinduer og historikk, ved å dra bildet mot venstre, høyre og oppover. For å gå tilbake til vanlig StructureScan-visning, velg Fjern markør eller trykk på X-knappen. Konfigurere StructureScan-bildet Bruk StructureScan-menyen for å konfigurere bildet. Når markøren er aktiv, byttes noen alternativer på menyen ut med funksjoner for markørmodus. Velg Fjern markør når du vil gå tilbake til den vanlige menyen. Område Områdeinnstillingen bestemmer sjødybden som er synlig på skjermen. Autoområde Når området er satt til Auto, angis området automatisk avhengig av vanndybden. Forhåndsdefinerte områdenivåer Du kan velge mellom flere forhåndsdefinerte områdenivåer. 78 StructureScan HDS Gen3 Brukerhåndbok

79 StructureScan-frekvenser StructureScan støtter to frekvenser 455 khz gir ideell rekkevidde og bildekvalitet i de fleste situasjoner, mens 800 khz brukes til å gi bedre detaljer i grunt vann. Kontrast Kontrasten fastsetter lysstyrkeforholdet mellom lyse og mørke områder på skjermen. Dette gjør det enklere å skille objektet fra bakgrunnen. Slik justerer du kontrastinnstillingen: 1. Velg kontrastikonet eller aktiver kontrastalternativet på menyen for å vise raden for fargejustering. 2. Dra raden opp eller ned for å få ønsket kontrastinnstilling, eller velg Auto-kontrast. Ú Merk: Vi anbefaler at du bruker Auto-kontrast. Paletter Du kan velge mellom flere visningspaletter som er optimalisert for ulike fiskeforhold. Visning Du kan konfigurere StructureScan-skjermvinduet som et DownScanbilde, bare venstre, bare høyre, eller for venstre/høyre-sideskanning. Stopp (pause) Bruk menyalternativet Stopp (pause) når du vil slå av StructureScan-svingeren, men ikke slå av enheten. StructureScan HDS Gen3 Brukerhåndbok 79

80 Avanserte StructureScan-innstillinger Overflateklarhet Bølgevirkning, kjølvann og temperaturinversjon kan forårsake forstyrrelser på skjermen nær overflaten. Alternativet for overflateklarhet reduserer overflateforstyrrelser ved å redusere følsomheten til mottakeren nær overflaten. Ú Merk: Som standard er overflateklarhet satt til Lav av hensyn til optimal bilderetur og -klarhet. Støydemping Signalstøy fra lensepumper, motorvibrasjon og luftbobler kan forstyrre ekkoloddskjermen. Alternativet Støydemping filtrerer signalforstyrrelsene og reduserer rot på skjermen. Ú Merk: Standardinnstillingen for støydemping er På av hensyn til optimal signalretur og -klarhet. Bytte om venstre/høyre i strukturbildet Om nødvendig kan de venstre og høyre SideScanning-bildene vendes slik at de stemmer med den tilsvarende siden av båten hvis svingeren har blitt installert bak frem. Avstandslinjer Du kan legge til avstandslinjer i bildet for å gjøre det enklere å beregne dybde (nedskanning) og avstand (sideskanning) Forhåndsvisning Du kan slå av forhåndsvisning av ekkoloddhistorikk, alltid vise den øverst på skjermen eller vise den bare når markøren er aktiv. Som standard vises forhåndsvisningen av ekkoloddhistorikken når markøren er aktiv. Ta opp StructureScan-data Du kan logge ekkoloddata og lagre filen internt i HDS Gen3- enheten, eller på microsd-kort, som beskrevet under "Opptak akkoloddata" på side StructureScan HDS Gen3 Brukerhåndbok

81 9 SpotlightScan For at du skal kunne bruke SpotlightScan-funksjonen må SpotlightScan-svingeren være montert på dorgemotoren, og posisjonssensoren for dorgemotoren må være montert på dorgemotorens fotpedal. SpotlightScan-funksjonen kan vise struktur- og fiskekko foran og rundt båten uten å forstyrre disse områdene før du får mulighet til å fiske i dem. Posisjonssensoren for dorgemotoren sørger for at SpotlightScan stemmer med retningen til dorgemotoren. Se installasjonshåndboka for SpotlightScan for installasjonsinstruksjoner. SpotlightScan-svingeren kan brukes til SpotlightScan-bilder, Downscan-bilder eller en konvensjonell bredbånds-/chirp-svinger. SpotlightScan-svingeren fungerer med de fleste MotorGuide- og Minn Kota-dorgemotorer med kabelstyring. Skannehastigheten styres av hvor raskt dorgemotoren roteres med fotpedalen. SpotlightScan-bildet 1 Vannsøyle 2 Bunn 3 Dobbeltskannestråler SpotlightScan HDS Gen3 Brukerhåndbok 81

82 SpotlightScan-konfigurering Konfigurering av kurssensor til dorgemotor Du må konfigurere kurssensoren med fotpedalen til trollingmotoren. 1. Velg Nettverk i dialogboksen Innstillinger 2. Velg Utstyrsliste 3. Velg posisjonssensoren (SLS-100) 4. Velg Kalibrer i dialogboksen for enhetsinformasjon 5. Velg trollingmotorens fotpedal 6. Velg Kalibrer 7. Velg OK i dialogboksen for bekreftelse. Visning av SpotlightScan-bilder For at du skal kunne vise SpotlightScan-bilder, må SpotlightScanfunksjonen først være slått på i dialogboksen Avanserte innstillinger. For mer informasjon kan du se "Verktøy" på side Velg applikasjonen Struktur på Hjem-skjermen. 2. Velg menyalternativet Vis. 3. Velg menyalternativet Spotlight. Du kan definere delt-skjermpanel-visning for å vise SpotlightScan-, bredbåndsekkolodd- og DownScan-bilder samtidig. Du kan ikke vise SpotlightScan- og SideScan-bilder samtidig. 82 SpotlightScan HDS Gen3 Brukerhåndbok

83 Innretting av SpotlightScan-bilde Du må rette inn SpotlightScan-bildet etter retningen dorgemotoren peker i. Hvis bildet ikke er innrettet riktig etter dorgemotoren, stemmer ikke retningen til bildet med undervannsmiljøet rundt båten. 1. Plasser dorgemotoren slik at den peker rett fremover 2. Åpne alternativet Avansert på menyen Struktur 3. Velg Posisjonsjustering 4. Flytt rullefeltet for posisjonsjustering slik at toppen av V-en er sentrert øverst i visningen. Ú Merk: V-en i visningen Struktur representerer strålene til SpotlightScan-svingeren. Den brede enden av V-en skal rettes inn etter retningen som dorgemotoren peker i. Ú Merk: Ikke bruk pilindikatoren på toppen av dorgemotoren som kursreferanse, siden den kan være feil innrettet etter dorgemotoren. SpotlightScan-alternativer Menyalternativene for SpotlightScan er tilgjengelige på menyen Struktur. Avstand Ved å øke eller redusere avstanden kan du kontrollere hvor mye av området rundt båten som vises på skjermen. Frekvens SpotlightScan kan brukes ved 800 eller 455 khz. 800 khz gir den høyeste oppløsningen, men kortere rekkevidde, mens 455 khz gir den beste rekkevidden, men med lavere oppløsning. Avanserte SpotlightScan-innstillinger Overflateklarhet Bølgevirkning, båtkjølvann og temperaturinversjon kan forårsake forstyrrelser på skjermen nær vannflaten. Alternativet for SpotlightScan HDS Gen3 Brukerhåndbok 83

84 overflateklarhet reduserer overflateforstyrrelser ved å redusere følsomheten til mottakeren nær overflaten. Støydemping Signalstøy fra lensepumper, motorvibrasjon og luftbobler kan forstyrre ekkoloddskjermen. Alternativet Støydemping filtrerer signalforstyrrelsene og reduserer rot på skjermen. Opptak ekkolodd Du kan logge ekkoloddata og lagre filen internt i HDS Gen3-enheten eller på et microsd-kort, som beskrevet i "Opptak ekkoloddata" på side 68. Posisjonsjustering Du må innrette SpotlightScan-bildet etter retningen dorgemotoren peker i. Se "Innretting av SpotlightScan-bilde" på side 83. Se fremover Du kan gjøre den øvre halvdelen av bildet til den mest fremtredende på skjermen for å se bedre det som er foran deg. Velg Avansert og deretter menyalternativet Se fremover på menyen Struktur for å slå funksjonen av eller på. Kontrast Kontrasten fastsetter lysstyrkeforholdet mellom lyse og mørke områder på skjermen. Dette gjør det enklere å skille objektet fra bakgrunnen. Paletter Du kan velge mellom flere visningspaletter som er optimalisert for ulike fiskeforhold. Vis Du kan velge mellom SpotlightScan og DownScan. Stopp (pause) Setter ekkoloddet på pause. Velg på nytt for å starte ekkoloddet på nytt. 84 SpotlightScan HDS Gen3 Brukerhåndbok

85 SpotlightScan-brukstips Fjern slakk i kabelen til dorgemotoren for å hindre bildeforvrengning. Roter dorgemotoren med lav, konstant hastighet for å få best mulig resultater. Reduksjon av avstanden øker størrelsen på vannsøylen og gir best visning av fiskeaktivitet under båten. SpotlightScan HDS Gen3 Brukerhåndbok 85

86 10 StructureMap StructureMap -funksjonen legger SideScan-bilder fra en StructureScan-kilde over kartet. Dette gjør det enklere å visualisere undervannsmiljøet i forhold til posisjonen din, og det hjelper til med tolking av SideScan-bilder. StructureMap-bildet Eksemplet nedenfor viser et kartpanel med et strukturoverlegg, kombinert med et tradisjonelt sideskanningspanel. Du flytter rundt i kartet på vanlig måte når du bruker et strukturoverlegg: Berøringsbetjening: Zoom i diagrammet og det skannede bildet ved hjelp av zoomknappene (+ eller ), eller ved å knipe eller spre med fingrene på skjermen. Dra på panelet for å vise det skannede bildet. Knappebetjening: Zoom kartet og det skannede bildet ved hjelp av zoomikonene eller knappene +/. Hvis du velger alternativet Fjern markør, fjernes markøren fra panelet, og kartsentrumet plasseres på fartøyet. Aktivere strukturoverlegg 1. Aktiver strukturoverlegget fra Kart-menyen. - Kart-menyen utvides med strukturalternativer. 86 StructureMap HDS Gen3 Brukerhåndbok

87 - Strukturdata vises på kartskjermen så snart strukturoverlegget er aktivert. 2. Velg strukturkilde. - Data i sanntid er standarden. Ú Merk: Strukturoverlegg kan også aktiveres ved å velge en lagret StructureMap-fil i filleseren. StructureMap-kilder Det kan brukes to kilder til å overlegge Structure-logger på kartene, med det kan bare vises én om gangen: Data i sanntid brukes når det er StructureScan-data tilgjengelig i systemet. Lagrede filer dette er registrerte StructureScan-data (.sl2) som er konvertert til StructureMap-format (.smf). Lagrede *.smf-filer kan brukes selv om det ikke er koblet til noen StructureScankilder. Kilde i sanntid Når det velges data i sanntid, vises SideScan-bildehistorikken som et spor som starter bak fartøysikonet. Lengden på dette sporet varierer med tilgjengelig minne i enheten og områdeinnstillingene. Etter hvert som minnet fylles opp, slettes de eldste dataene automatisk når det legges til nye data. Når søkeområdet utvides, reduseres ping-hastigheten til StructureScan-svingeren, men bredden og lengden til bildehistorikken økes. Ú Merk: I sanntidsmodus lagres ingen data. Hvis enheten blir slått av, går alle nylige data tapt. Lagrede filer Når Lagrede filer velges, legges StructureMap-filen over kartet basert på posisjonsinformasjon i filen. Hvis kartskaleringen er stor, angis StructureMap-området med en grenseboks til skaleringen er stor nok til å vise strukturdetaljer. Lagret modus brukes til å vurdere og undersøke StructureMap-filer, og til å plassere fartøyet på bestemte interessante punkter i et tidligere skannet område. Ú Merk: Når det brukes lagrede filer som kilde, vises alle StructureMap-filer som finnes på microsd-kortet og i systemets internminne. Hvis det finnes flere StructureMap- StructureMap HDS Gen3 Brukerhåndbok 87

88 kart av samme område, overlapper bildene og skaper rot på kartet. Hvis du trenger flere logger av samme område, bør kartene plasseres på separate microsd-kort. StructureMap-tips Hvis du vil ha et bilde av en høy struktur (et skipsvrak osv.), skal du ikke kjøre over den. Styr i stedet båten slik at strukturen er til venstre eller høyre for båten. Ikke bruk Autorange når du bruker StructureScan. Sett strukturavstanden til et betydelig høyere nivå (to til tre ganger høyere) enn vanndybden for å sikre at du får en fullstendig skanning og maksimal konverteringsnøyaktighet. Ikke overlapp historikkspor når du utfører en side-ved-sideskanning av et område. Ta opp StructureScan-data StructureScan-data kan tas opp fra et kartpanel der et strukturoverlegg er aktivert. StructureScan-opptak kan også startes fra et StructureScan-panel. Når StructureScan-data tas opp, ser du et blinkende rødt symbol, og det vises jevnlig en melding nederst på skjermen. Ú Merk: Meldingen inkluderer informasjon om filstørrelse. Begrens størrelsen på loggene på til 100 MB eller mindre hvis du ønsker raskere filkonvertering. Opptaket stoppes ved å velge opptaksfunksjonen på nytt. Konvertering av StructureScan-data til StructureMap-format En StructureScan-loggfil (SL2) konverteres til StructureMap-format (SMF) etter opptak fra dialogboksen for opptak eller fra filleseren. 88 StructureMap HDS Gen3 Brukerhåndbok

89 Du kan opprette filer med standard eller høy oppløsning. SMF-filer med høy oppløsning fanger opp flere detaljer, men det tar lengre tid å konvertere dem, og de er større enn filer med standard oppløsning. Hvis du vil spare diskplass, anbefales det at du fjerner StructureScanfilene (SL2) etter konvertering. Bruke StructureMap med kartkort Med StructureMap kan du opprettholde fullstendige kartfunksjoner. Det kan brukes med innebygd kartografi samt Navionics, Insight og andre tredjeparts kartkort som er kompatible med systemet. Når du bruker StructureMap med kartleggingskort, kopierer du StructureMap-filene (.smf) til internminnet i enheten. Vi anbefaler at du oppbevarer kopier av StructureMap-filer på eksterne kartleggingskort. StructureMap HDS Gen3 Brukerhåndbok 89

90 Strukturvalg Du justerer StructureMap-innstillingene fra Strukturvalg-menyen. Menyen er tilgjengelig når strukturoverlegg er aktivert. Ikke alle alternativer er tilgjengelige når det brukes lagrede StructureMap-filer som kilde. Utilgjengelige alternativer er nedtonet. Område Gjennomsiktig het Palett Kontrast Vannsøyle Frekvens Slett historie Logg ekkolodd-data Kilde Angir søkeområdet. Angir gjennomsiktigheten for Structureoverlegget. Med minimumsinnstillinger for gjennomsiktighet blir kartdetaljene nesten helt skjult av StructureMap-overlegget. Velger strukturpalett. Fastsetter lysstyrkeforholdet mellom lyse og mørke områder på skjermen. Viser/skjuler vannsøylen i sanntidsmodus. Hvis den er deaktivert, kan det hende at stimer med småfisk ikke vises på sideskanningsbildet. Hvis den er aktivert, kan nøyaktigheten av sideskanningsbildet på kartet bli påvirket av vanndybden. Angir svingerfrekvensen som brukes av enheten. 800 khz gir best oppløsning, mens 455 khz gir større dybde- og områdedekning. Fjerner eksisterende sanntidshistorikkdata fra skjermen og begynner å vise bare de nyeste dataene. Registrerer StructureScan-data. Velger StructureMap-kilde. 90 StructureMap HDS Gen3 Brukerhåndbok

91 11 Infopaneler Info-panelene består av flere målere analoge, digitale og stolper som kan tilpasses slik at de viser valgte data. Panelene viser data på instrumentpaneler, og du kan definere opptil ti instrumentpaneler på panelet. Instrumentpanel Et sett med instrumentbordstiler er forhåndsdefinert for å vise fartøy-, navigasjons- og sportsfiskerinformasjon. Du bytter mellom panelets instrumentbord ved å velge pil venstre og høyre på panelet. Du kan også velge instrumentbordet på menyen. Instrumentbordet Fartøy Instrumentbordet Navigasjon Instrumentbordet Sportsfisker Ú Merk: Andre instrumentbord kan aktiveres fra menyen hvis andre systemer (for eksempel CZone) finnes i nettverket. Tilpasning av Info-panel Du kan tilpasse Info-panelet ved å endre dataene for hver av målerne på instrumentpanelet ved å endre oppsettet til instrumentpanelet og ved å legge til nye instrumentpaneler. Du kan også angi grenser for analoge målere. Alle redigeringsalternativer er tilgjengelige på menyen på Infopanelet. Hvilke redigeringsalternativer som er tilgjengelige, avhenger av hvilke datakilder som er koblet til systemet. Infopaneler HDS Gen3 Brukerhåndbok 91

92 Rediger et instrumentpanel Aktiver instrumentbordet du vil redigere, og gjør følgende: 1. Aktiver menyen. 2. Velg redigeringsalternativet. 3. Velg måleren du vil endre. Den valgte måleren vises med blå bakgrunn. 4. Velg informasjon som skal vises, konfigurer grenser, og bytt eventuelt kilde for informasjonen. 5. Lagre endringene ved å velge lagringsalternativet på menyen. 92 Infopaneler HDS Gen3 Brukerhåndbok

93 12 Video Med videofunksjonen kan du vise videoer eller kamerakilder i systemet. Ú Merk: Videobildene deles ikke fra Ethernet-nettverket. Du kan bare vise videoen på enheten koblet til videokilden. Videopanelet Et videopanel kan konfigureres som et enkeltpanel eller som ett av panelene på en side med flere paneler. Videobildet skaleres proporsjonalt slik at det passer på videopanelet. Områder som ikke dekkes av bildet, farges svarte. Konfigurere videopanelet Videokilde HDS Gen3 støtter én videoinngangskanal. Videostandard HDS Gen3 støtter NTSC- og PAL-video. Kontroller den lokale videostandarden eller standarden til kameraene dine. Justere videobildet Du kan optimalisere videovisningen ved å justere innstillingene for videobilder. Standarden for alle innstillinger er 50 %. Video HDS Gen3 Brukerhåndbok 93

94 13 Simulator Du kan bruke simulatorfunksjonen til å se hvordan enheten fungerer i en stasjonær posisjon, uten at du er koblet til Sonar, radar, GPS osv. Bruk simulatoren til å gjøre deg kjent med enheten før du bruker den på vannet. Demomodus I denne modusen går enheten automatisk gjennom hovedfunksjonene i produktet ved å bytte sider automatisk, justere innstillinger, åpne menyer og så videre. Hvis du trykker kort på en berøringsskjerm eller trykker på en knapp når demomodus kjører, settes demonstrasjonen på pause. Etter et tidsavbrudd gjenopptas demomodus, og alle endrede innstillinger gjenopprettes til standardinnstillingene. Ú Merk: Demomodus er beregnet på demonstrasjoner hos forhandlere eller i utstillingsrom. 94 Simulator HDS Gen3 Brukerhåndbok

95 Kildefiler for simulator Du kan velge hvilke datafiler som skal brukes av simulatoren. Det følger et sett med kildefiler med systemet, og du kan importere filer ved å bruke et kort satt inn i kortleseren. Du kan også bruke dine egenregistrerte filer i simulatoren. Avanserte simulatorinnstillinger Du kan bruke Avanserte simulatorinnstillinger til å styre simulatoren manuelt. GPS-kilde Velger hvor GPS-data genereres fra. Hastighet, Kurs og Rute Brukes til å angi verdier manuelt når GPS-kilde er satt til Simulert kurs eller Simulert rute. GPS-data, inkludert hastighet og kurs, kommer ellers fra den valgte kildefilen. Simulator HDS Gen3 Brukerhåndbok 95

96 Velg startpunkt Flytter båten til den gjeldende markørposisjonen. Ú Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig når GPS-kilde er satt til Simulert kurs. 96 Simulator HDS Gen3 Brukerhåndbok

97 14 Autopilot Hvis det er koblet en MotorGuide Xi5-dorgemotor med Pinpoint GPS til nettverket, er SmartSteer-funksjonalitet (autopilot) tilgjengelig på HDS Gen3. For å kunne bruke autopilotfunksjonalitet for dorgemotoren trenger du følgende: MotorGuide Xi5-dorgemotor med Pinpoint GPS (tilgjengelig fra MotorGuide) MotorGuide Pinpoint GPS Gateway (tilgjengelig fra MotorGuide) NMEA nettverk. Hvis du trenger detaljert informasjon om installasjon av dette utstyret, kan du se de separate installasjonshåndbøkene som leveres med utstyret. Autopiloten kan automatisk kontrollere dorgemotoren til å gjøre følgende: Holde en angitt kurs Holde båtens posisjon Navigere til markørposisjonen, til et veipunkt eller langs en rute Følge forhåndsdefinerte svingmønstre Xi5-programvare for dorgemotorer Det kan være at programvaren i MotorGuide Xi5-dorgemotoren må oppdateres før du kan bruke den med Lowrance SmartSteergrensesnittet. Hvis det er nødvendig med en oppdatering, vises det en dialogboks om oppdatering av dorgemotoren på de nettverkstilkoblede HDS-enhetene. Oppdateringsprosessen startes via en HDS-enhet. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere Xi5-programvaren. Sikker betjening med autopiloten Advarsel: En autopilot er et nyttig hjelpemiddel for navigasjon, men kan ALDRI erstatte en menneskelig navigatør. Autopilot HDS Gen3 Brukerhåndbok 97

98 Veksle fra automatisk navigasjon til standbymodus For å veksle fra autopilot til håndholdt fjernkontroll eller fotpedalstyring setter du autopiloten i standby-modus. Du kan velge standby-modus i dialogboksen Autopilotkontroller eller fra Systemkontroll. Autopilotgrensesnitt 1 Informasjonsrad for autopilot 2 Autopilotkontroller Autopilotkontroller Autopiloten kontrolleres fra Autopilotkontroller og aktiveres fra dialogboksen Systemkontroll, som vises når du trykker på På/avknappen. Du kan velge autopilotkontrollerens posisjon på siden. Se "Autopilotinnstillinger" på side 104. Ú Merk: Når autopilotkontrolleren er aktiv, kan du ikke bruke bakgrunnspanelet eller menyene på det. 98 Autopilot HDS Gen3 Brukerhåndbok

99 Menyen for Autopilotkontroller kan også settes opp som et eget skjermvindu i en delt-skjermpanelvisning, ved hjelp av Endre skjermvindu og lage et nytt favoritt-panel. For mer informasjon om Favoritt-panel, kan du se "Legge til nye favoritt-panel" på side 32. Autopilot-informasjonsvindu Informasjonsvindu for autopilot vises når autopilotmodus er valgt. Vinduet inneholder informasjon om autopilotmodus og navigerings-informasjon. Vinduet vises på alle skjermvisninger hvis autopiloten er aktivert. I dialogboksen for autopilotinnstillinger kan du velge om vinduet skal være avslått når autopiloten er i standbymodus. For mer informasjon se "Autopilot-innstillinger" på side 104. Autopilotkontroll over trollingmotor Valg av ankomstmodus Autopiloten bytter fra navigasjonsmodus til den valgte ankomstmodusen når båten når bestemmelsesstedet. Ankomstmodusen står på standby-modus som standard. Før starting av en navigasjonsmodus eller et svingmønster er det viktig å velge en ankomstmodus som passer til navigasjonsbehovene dine. Se "Ankomstmodus" på side 105. Ankermodus Holder båten på et valgt sted. Ú Merk: I ankermodus kan båten bli påvirket av vind og strøm. Veipunkt Markør Her Ankermodus Aktiverer ankermodus når båten kommer frem til et valgt veipunkt. Aktiverer ankermodus når båten kommer frem til markørposisjonen. Aktiverer ankermodus i nåværende posisjon. Autopilot HDS Gen3 Brukerhåndbok 99

100 Kurs låst-modus Låser og holder båtens nåværende kurs. Bruk pil venstre- og pil høyre-knappene i Autopilotkontroller til å gjøre kursjusteringer. For å gjøre små kursjusteringer enkeltvelger du venstre- eller høyreknappen. For å gjøre store justeringer velger du og holder inne venstre- eller høyreknappen. Standby-modus Avbryter autopilotaktivitet og returnerer båten til styring med håndholdt fjernkontroll eller fotpedal. Svingmønsterstyring Styrer båten i et forhåndsdefinert svingmønster. Når du velger et svingmønster, lager systemet midlertidige veipunkter i svingen. Det siste veipunktet i svingen er det endelige veipunktet. Når båten når det endelige veipunktet, aktiverer båten ankomstmodus. Se "Ankomstmodus" på side 105. Konfigurering av svingmønster 1. Velg et svingmønster. 2. Angi de ønskede verdiene i dialogboksen for svingmønster, eller bruk standardinnstillingene. 3. Velg svingretningen. Ú Merk: Å velge en svingradius som er mindre enn GPS-nøyaktigheten, kan føre til ufullstendig navigasjon for svingmønsteret. 100 Autopilot HDS Gen3 Brukerhåndbok

101 U-sving Endrer den angitte kursen 180. C-sving Styrer båten i et C-formet mønster. Spiralsving Styrer båten i en spiral med minkende eller økende radius. Spiral med minkende radius Spiral med økende radius Autopilot HDS Gen3 Brukerhåndbok 101

102 Sikksakksvinger Styrer båten i et sikksakkmønster. Firkantet sving Får til båten til automatisk å svinge 90 etter å ha tilbakelagt en definert etappeavstand. Saktegående S-sving Får båten til slingre rundt hovedkursen. Ta opp et spor og konvertere det til en rute Knappen Opptak slepespor brukes til å ta opp et spor eller en del av et spor og konvertere det til en rute. 102 Autopilot HDS Gen3 Brukerhåndbok

103 1. Velg Opptak slepespor på ønsket sted for å starte opptak av et nytt spor. 2. Velg Lagre rute for å velge endepunktet til ruten. Dialogboksen Rediger spor vises. 3. Velg Opprett rute. Dialogboksen Rediger rute vises. 4. Angi ruteinformasjon og lagre den. Navigasjonsmodus I Nav. modus kan du bruke autopiloten til å styre båten til markørposisjonen, til en veipunktposisjon eller langs en forhåndsdefinert rute. Posisjonsinformasjonen fra GPS-en brukes til å holde båten på ruten mot målpunktet. Når du starter navigasjon fra en applikasjon (kart, styring, radar og så videre), får du beskjed om å aktivere autopiloten i Nav. modus. Du kan også starte Nav. modus fra Autopilotkontroller etter at navigasjon har startet. Når du kommer til bestemmelsesstedet, bytter autopiloten til innstillingen din for Ankomstmodus. Se "Autopilotinnstillinger" på side 104. Kontroll av trollingmotorens hastighet I navigasjonsmodus (kurslåsmodus, navigasjonsmodus og svingmønsterstyring) er det to måter å kontrollere hastigheten på: Prop velger et mål for propellhastigheten (prosent av effekten), vist som % på informasjonsraden for autopiloten. Autopilot HDS Gen3 Brukerhåndbok 103

104 Cruise velger et mål for cruisekontrollhastigheten, vist som mph eller kn på informasjonsraden for autopiloten. Ú Merk: Angitt cruisehastighet angir målhastigheten for båten. Båten vil ikke nødvendigvis oppnå den angitte hastigheten. Den angitte cruisehastigheten (ikke den gjeldende hastigheten) vises på informasjonsraden for autopiloten. Hastighetsjusteringer Du kan foreta hastighetsjusteringer i dialogboksene Kurs låst og Navigasjon ved å velge knappene Spd up (+) og Spd down ( ), eller ved å velge alternativet Velg fart eller Velg prop og angi ønsket hastighet eller propellhastighet. Autopilotinnstillinger 104 Autopilot HDS Gen3 Brukerhåndbok

105 Kartkompass Du kan vise et kompassymbol rundt båten på kartpanelet. Kompassymbolet er deaktivert når markøren er aktiv på panelet. Autopilotkontroll-lokasjon Styrer plasseringen til Autopilotkontroller på panelet. Auto-skjul autopilotmeny Kontrollerer om informasjonsraden for autopiloten skal vises når autopiloten er i standby-modus. Ankomstmodus Autopiloten bytter fra navigasjonsmodus til den valgte ankomstmodusen når båten kommer frem til bestemmelsesstedet. Ú Merk: Før du starter en navigasjonsmodus eller et svingmønster, er det viktig å velge en ankomstmodus som dekker navigasjonsbehovene dine. Ankomstmo dus Standby Låst kurs Anker Beskrivelse Avbryter autopilotaktivitet og returnerer båten til kontroll med håndholdt fjernkontroll eller fotpedal. Låser og opprettholder den siste kursen til båten. Ankrer båten på det gjeldende bestemmelsesstedet. Ú Merk: Vi anbefaler å bare bruke kurslås i rom sjø. Ankerpunktoppsett Et ankerpunkt kan lagres som et nytt veipunkt, erstattes av et eksisterende veipunkt eller angis som gjeldende koordinater. Autopilot HDS Gen3 Brukerhåndbok 105

106 Ankerpunkter synkroniseres med Xi5-dorgemotoren. Hvis det er lagret ankerpunkter i motoren, vises de i listen over ankerpunkter. 106 Autopilot HDS Gen3 Brukerhåndbok

107 15 Radar Radar-panelet kan konfigureres som en fullskjermvisning eller kombineres med andre paneler. Radarbildet kan også vises som et overlegg på et kartpanel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Kartoverlegg" på side 39. Ú Merk: Radardoverlegg krever data fra kurssensoren. Radarpanelet 1 Orientering 2 Område 3 Kurslinje* 4 Markør 5 Kompass* 6 Markørposisjonsvindu 7 Avstandsringer* 8 Avstandsmerker* * Valgfri grafisk info på radar. Radar HDS Gen3 Brukerhåndbok 107

108 Grafisk informasjon på radar kan aktiveres og deaktiveres samlet fra Radar-menyen eller individuelt, som beskrevet i radarinnstillingspanelet. Radaroverlegg Du kan legge radarbildet over kartet. Dette kan bidra til enklere tolkning av radarbildet ved at du kan sammenligne radarmålene med kartobjekter. Når radaroverlegget er valgt, finner du grunnleggende funksjoner for radarbetjening på menyen på kartpanelet. Radarens driftsmodi Radarens driftsmodi styres fra HDS Gen3-enheten. Følgende modi er tilgjengelige: Av Strømmen til radarskanneren blir slått av. Standby Strømmen til radarskanneren er på, men radaren overfører ikke. Sende Skanneren er på og overfører. Mål som blir funnet, blir tegnet på radarens PPI (planposisjonsindikator). Radarens rekkevidde Du justerer radarrekkevidde ved å velge zoomknappene (+ eller ) på radarpanelet eller bruke knappene (+ eller ). Bruke markøren på et radarpanel Markøren vises som standard ikke på et radarpanel. Når du plasserer markøren på radarpanelet, aktiveres markørposisjonsvinduet, og menyalternativene for markøren vises. Hvis du vil fjerne markøren og markørelementene fra panelet, velger du Fjern markør eller trykker på X-knappen. 108 Radar HDS Gen3 Brukerhåndbok

109 Justere radarbildet Du kan kanskje forbedre radarbildet ved å justere radarens følsomhet og ved å filtrere vekk tilfeldige ekkoer fra hav- og værforhold. Du kan også justere bildeinnstillingene fra radarmenyen. Styrke Styrken styrer følsomheten til radarmottakeren. Hvis styrkeverdien er høy, er radaren mer følsom for radarreturer, slik at den kan vise svakere mål. Hvis styrkeverdien er for høy, kan bildet bli rotete med mye bakgrunnsstøy. Forsterkning har en manuell og en automatisk modus. Du kan veksle mellom automatisk og manuell modus i glidefeltet. Sjødemping Sjødemping brukes til å filtrere effekten av tilfeldige ekkoreturer fra bølger eller urolig sjø i nærheten av fartøyet. Når du øker sjødempingen, reduseres filtreringen av urolighetene på skjermen som skyldes bølgeekkoene. Systemet inkluderer forhåndsdefinerte innstillinger for sjødemping for forhold i havn og til sjøs, i tillegg til manuell modus, der du kan justere innstillingene. Du velger sjødempingsmoduser fra menyen. Verdien for sjødemping kan kun justeres i manuell modus. Regndemping Regndemping brukes til å redusere innvirkningen av regn, snø eller andre værforhold på radarbildet. Verdien bør ikke økes for mye, ettersom dette kan filtrere bort reelle mål. Radar HDS Gen3 Brukerhåndbok 109

110 Avanserte radaralternativer Radarterskel Terskelen angir den nødvendige signalstyrken for de svakeste radarsignalene. Radarreturer under denne grensen filtreres bort og vises ikke. Standardverdi: 30 %. Målforstørrelse Målforstørrelse overstyrer og øker standard radarpulslengde, noe som gir større målreturer. Dempe radarstøy Støy kan skyldes at radarsignaler fra andre radarenheter bruker samme frekvensbånd. En høy innstilling reduserer støyen fra andre radar. Støydempingen bør settes lavt når det ikke finnes støy, slik at du ikke går glipp av svake mål. STC-kurve (Bare Broadband Radar ). STC (følsomhetstidsstyring, Sensitivity Time Control) styrer følsomheten til radarsignalet nært fartøyet. Dette kompenserer for avstand til radarobjektet, slik at returer fra objekter med samme størrelse vises med samme størrelse på radarbildet. 110 Radar HDS Gen3 Brukerhåndbok

111 Visningsalternativer for radar Grafisk info på radar Radarsymboler definert på panelet Radarinnstillinger kan aktiveres/ deaktiveres samlet. Se illustrasjonen av radarpanelet som viser valgfrie radarelementer. Målspor Du kan angi hvor lenge sporene som genereres fra hvert mål på radarpanelet, skal bli værende. Du kan også deaktivere målspor. Ú Merk: Sann bevegelse anbefales ved bruk av målspor. Fjerne målspor fra panelet Når målspor vises på panelet, utvides radarmenyen med et alternativ der du kan fjerne målspor midlertidig fra radarpanelet. Målsporene vises på nytt hvis du ikke deaktiverer dem som beskrevet ovenfor. Radarpaletten Ulike farger (paletter) kan brukes til å representere detaljer på radarpanelet. Radarretning Radarretning er angitt øverst til venstre på radarpanelet som HU (Baug opp), NU (Nord opp) eller CU (Kurs opp). Baug opp Roterer radarbildet slik at det viser gjeldende retning rettet oppover på radarbildet. Nord opp Roterer radarbildet med retningen nord oppover. Kurs opp Roterer radarbildet slik at det viser gjeldende navigeringskurs rettet oppover. Radar HDS Gen3 Brukerhåndbok 111

112 Dette alternativet fungerer bare når systemet navigerer en aktiv rute. Hvis du ikke navigerer en aktiv rute, brukes retningen for Baug opp til navigeringsfunksjonen startes. Plassere radarsentrum Du kan flytte PPI (planposisjonsindikator) for radarsentrum til ulike posisjoner på radarpanelet, og du kan velge hvordan fartøysymbolet beveger seg på radarbildet. Radarbevegelse er angitt øverst til venstre på radarpanelet som TM (Sann bevegelse) eller RM (Relativ bevegelse). Radarposisjonen kan bare endres mens radaren overfører. Senter Se fremover Egendefinert forskyvning Senter Standardinnstilling. PPI for radarsentrum sentreres på radarpanelet. Se fremover Flytter PPI for radarsentrum til bunnen av panelet for å få best mulig sikt forover. Forskyvning Gjør at du kan flytte PPI-senteret til hvilken som helst plassering på radarpanelet. 1. Velg alternativet Forskyvning på menyen. 2. Flytt markøren dit du vil plassere radarsenteret. 3. Bekreft innstillingen ved å velge alternativet Lagre på menyen. 112 Radar HDS Gen3 Brukerhåndbok

113 EBL-/VRM-markeringer Den elektroniske peilelinjen (EBL) og variable områdemarkeringen (VRM) gjør det mulig med raske målinger av område og peiling til fartøy og landmasser innenfor radarens rekkevidde. To ulike EBL-/ VRM-markeringer kan plasseres på radarbildet. Som standard posisjoneres EBL/VRM fra midten av båten. Det er imidlertid mulig å forskyve referansepunktet til hvilken som helst valgt posisjon på radarbildet. Når EBL/VRM er plassert, kan du aktivere/deaktivere dem ved å velge de relevante markeringene på informasjonssøylen eller ved å fjerne merket for markeringen på menyen. Definere en EBL-/VRM-markering 1. Kontroller at markøren ikke er aktiv. 2. Aktiver menyen, velg EBL/VRM, og velg deretter EBL/VRM 1 eller EBL/VRM 2. - EBL/VRM er nå plassert på radarbildet. 3. Velg justeringsalternativet på menyen hvis du må flytte markeringen, og juster den deretter ved å dra den på plass på radarbildet. 4. Velg lagringsalternativet på menyen for å lagre innstillingene. Plassere EBL-/VRM-markeringer ved hjelp av markøren 1. Plasser markøren på radarbildet. Radar HDS Gen3 Brukerhåndbok 113

114 2. Aktiver menyen. 3. Velg én av EBL-/VRM-markeringene. - EBL-linjen og VRM-sirkelen plasseres i henhold til markørposisjonen. Forskyve en EBL-/VRM-markering 1. Kontroller at markøren ikke er aktiv. 2. Aktiver menyen, velg EBL/VRM, og velg deretter markeringen du vil forskyve. 3. Trykk på alternativet Velg forskyvning. 4. Plasser markøren på radarpanelet for å angi forskyvningsposisjonen. 5. Velg lagringsalternativet på menyen for å lagre innstillingene. Du kan tilbakestille EBL-/VRM-sentrum til fartøyets posisjon fra menyen. Angi en alarmsone rundt fartøyet En alarmsone er et område (sirkelformet eller en sektor) du kan definere på radarbildet. Når sonen er aktivert, blir du varslet med en alarm når et radarmål kommer inn i eller går ut av sonen. Definere en alarmsone 1. Kontroller at markøren ikke er aktiv. 2. Aktiver menyen, velg Alarmsoner, og velg deretter én av alarmsonene. 3. Velg utforming for sonen. 4. Velg Juster for å angi rekkevidde og dybde for alarmsonen. Verdiene kan angis fra menyen eller ved å dra på radarpanelet. 5. Velg lagringsalternativet på menyen for å lagre innstillingene. Når alarmsonene er plassert, kan du aktivere/deaktivere dem ved å velge den relevante delen på informasjonssøylen. Alarminnstillinger En alarm aktiveres når et radarmål bryter grensene for alarmsonen. Du kan velge om alarmen skal aktiveres når målet kommer inn i eller går ut av sonen. 114 Radar HDS Gen3 Brukerhåndbok

115 Følsomhet Følsomheten for alarmsonen kan justeres for å eliminere alarmer for små mål. MARPA-mål Hvis systemet inkluderer en kurssensor, kan du bruke MARPAfunksjonen (Mini Automatic Radar Plotting Aid) til å spore opptil ti radarmål. Du kan angi alarmer som varsler deg hvis et mål kommer for nært. Se "Radarinnstillinger" på side 118. MARPA-sporing er et viktig verktøy for å unngå kollisjoner. Ú Merk: MARPA krever kursdata for både radaren og HDS Gen3. MARPA-målsymboler Systemet bruker målsymbolene som vises nedenfor. Symbol Beskrivelse Henter MARPA-mål. Dette tar vanligvis opptil ti fullstendige rotasjoner av skanneren. Sporer MARPA-mål, ikke i bevegelse eller ved anker. Sporer trygt MARPA-mål med kursforlengere. Farlig MARPA-mål. Et mål defineres som farlig når det går inn i alarmsonen som er definert på radarpanelet. Når ingen signaler er mottatt innen en gitt tidsgrense, blir et mål definert som tapt. Målsymbolet representerer den siste gyldige posisjonen målet hadde før datamottaket gikk tapt. Radar HDS Gen3 Brukerhåndbok 115

116 Symbol Beskrivelse Valgt MARPA-mål, aktivert ved å plassere markøren på målikonet. Målet returnerer til standard målsymbol når markøren fjernes. Spore MARPA-mål 1. Plasser markøren på målet på radarbildet. 2. Velg Velg mål på menyen 3. Gjenta prosessen hvis du vil spore flere mål. Når målene er identifisert, kan det ta opptil ti radarsveip å velge målet og deretter spore det. Avbryte MARPA-målsporing Når mål spores, utvides radarmenyen med alternativer for å avbryte individuelle mål eller stoppe sporingsfunksjonen. Avbryt sporing av individuelle mål ved å velge målikonet og deretter velge Kanseller mål på menyen. Vise MARPA-målinformasjon Det kan også vises detaljert informasjon om MARPA-mål. Velg det ønskede målet, og velg deretter enten målets hurtigvindu, eller velg Måldetaljer på menyen. 116 Radar HDS Gen3 Brukerhåndbok

117 MARPA-alarminnstillinger Du kan definere følgende MARPA-alarmer: Alarm-ID MARPA-mål tapt MARPA utilgjengelig Beskrivelse Styrer om en alarm skal aktiveres når et MARPAmål går tapt. Styrer om en alarm skal aktiveres hvis du ikke har inndata som kreves for at MARPA skal fungere (gyldig GPS-posisjon og kurssensor koblet til radarserveren). Du kan også konfigurere en alarmsone rundt båten. Når det kommer et mål innenfor denne sonen, kan det utløses en alarm. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese om MARPA-innstillinger under "Radarinnstillinger" på side 118. Ta opp radardata Du kan ta opp radardata og lagre filen internt i HDS Gen3-enheten, eller du kan lagre den på et microsd-kort som settes inn i kortleseren på enheten. En radaropptaksfil kan brukes til å dokumentere en hendelse eller en driftsfeil. En logget radarfil kan også brukes i simulatoren. Radar HDS Gen3 Brukerhåndbok 117

118 Radarinnstillinger Grafisk info på radar Du kan velge hvilke valgfrie radarelementer som skal aktiveres/ deaktiveres samlet, på menyen. Se illustrasjonen av radarpanelet. Peilinger Brukes til å velge om radarpeilingen skal måles i forhold til sann/ magnetisk nord ( T/ M) eller i forhold til relativ kurs ( R). MARPA-innstillinger Du kan definere lengden på MARPA-sporet, slik at det blir enklere å følge målbevegelser. Det kan legges til en sirkel rundt båten som viser faresonen. Radiusen til sirkelen er den samme som det nærmeste passeringspunktet som er angitt i dialogboksen Farlige fartøyer. Se "Definere farlige fartøyer" på side 127. Det utløses en alarm hvis et fartøy kommer inn i sikkerhetssonen din. 118 Radar HDS Gen3 Brukerhåndbok

119 Installasjon Alternativet Installasjon brukes til radarinstallasjon, som er beskrevet i den separate installasjonshåndboken for HDS Gen3. Radar HDS Gen3 Brukerhåndbok 119

120 16 Automatisk identifikasjonssystem (AIS) Hvis det er koblet en NAIS400-, en AI50- eller en NMEA 2000 VHFenhet med automatisk identifikasjonssystem (AIS) til nettverket, kan alle mål som oppdages av disse enhetene, vises og spores. Du kan også vise meldinger og posisjon for DSC-overføringsenheter innenfor rekkevidde. Mål i det automatiske identifikasjonssystemet kan vises som overlegg på kartbilder, noe som gjør denne funksjonen til et viktig verktøy for sikre reiser og kollisjonsunngåelse. Du kan angi alarmer for å bli varslet hvis et slikt mål kommer for nær, eller hvis målet forsvinner. AIS-målsymboler Systemet bruker disse AIS-målsymbolene: Symbol Beskrivelse Sovende AIS-mål (ikke i bevegelse eller ankret). Bevegelig og trygt AIS-mål med kursforlenger. 120 Automatisk identifikasjonssystem (AIS) HDS Gen3 Brukerhåndbok

121 Symbol Beskrivelse Farlig AIS-mål, illustrert med uthevet linje. Et mål defineres som farlig basert på CPA- og TCPA-innstillingene. Se "Definere farlige fartøy" på side 127. Tapt AIS-mål. Når ingen signaler er mottatt innen en gitt tidsgrense, blir et mål definert som tapt. Målsymbolet representerer den siste gyldige posisjonen målet hadde før datamottaket gikk tapt. Valgt AIS-mål, aktivert ved å velge et målsymbol. Målet returnerer til standard målsymbol når markøren fjernes fra symbolet. Søke etter AIS-elementer Du kan søke etter mål for automatisk identifikasjonssystem (AIS) ved hjelp av alternativet Finn på verktøypanelet. Fra et kartpanel kan du søke etter AIS-mål ved hjelp av alternativet Finn på menyen. Hvis markøren er aktiv, søkes det etter fartøy rundt markørposisjonen. Hvis det ikke finnes noen aktiv markør, søkes det etter fartøy rundt fartøyets posisjon. Automatisk identifikasjonssystem (AIS) HDS Gen3 Brukerhåndbok 121

122 Vise informasjon om enkeltstående AIS-mål Når du velger et AIS-ikon på kart- eller radarpanelet, endres symbolet til symbolet for valgt mål, og fartøyets navn vises. Du kan vise detaljert informasjon om et mål ved å velge hurtigmenyen for AIS eller fra menyen når målet er valgt. 122 Automatisk identifikasjonssystem (AIS) HDS Gen3 Brukerhåndbok

123 AIS-informasjon på radarpaneler Radarinformasjonssøylen inneholder informasjon om opptil tre AISmål. Målene er oppført med det nærmeste målet øverst, og de er fargekodet for å angi målstatus. Anrope et AIS-fartøy Hvis systemet inkluderer en VHF-radio som støtter DSC-anrop (Digital Select Calling) via NMEA 2000, kan du starte et DSC-anrop til andre fartøy fra HDS Gen3. Alternativet Anrop er tilgjengelig i dialogboksen AISfartøydetaljer og i dialogboksen Fartøystatus, som aktiveres fra Verktøy-panelet. Fra dialogboksen Anrop kan du bytte kanal eller avbryte anropet. Dialogboksen Anrop lukkes når tilkoblingen opprettes. AIS SART Når AIS SART (Sjømerke for søk og redning) er aktivert, overfører funksjonen sin posisjon og identifikasjonsdata. Disse data mottas av AIS-enheten. Hvis AIS-mottakeren ikke er i samsvar med AIS SART, tolkes de mottatte AIS SART-data som et signal fra en standard AIS-sender. Et ikon plasseres på kartet, men dette ikonet er et AIS-fartøyikon. Hvis AIS-mottakeren er i samsvar med AIS SART, skjer følgende når AIS SART-data mottas: Et AIS SART-ikon plasseres på kartet på posisjonen som mottas fra AIS SART. En alarmmelding vises. Automatisk identifikasjonssystem (AIS) HDS Gen3 Brukerhåndbok 123

124 Hvis du har aktivert sirenen, følges alarmmeldingen av et lydsignal. Ú Merk: Ikonet er grønt hvis de mottatte AIS SART-data er en test og ikke en aktiv melding. AIS SART-alarmmelding Når det mottas data fra AIS SART, vises det en alarmmelding. Denne meldingen inkluderer AIS SARTs unike MMSI-nummer, tilhørende posisjon samt avstanden og peilingen fra båten. Du har tre muligheter: 1. Ignorer alarmen. - Alarmen stilnes, og meldingen lukkes. Alarmen vises ikke flere ganger. 2. Lagre veipunktet. - Veipunktet lagres i veipunktlisten. Dette veipunktnavnet får prefikset MOB AIS SART, etterfulgt av det unike MMSInummeret til SART, for eksempel MOB AIS SART Aktiver MOB-funksjonen. - Visningen bytter til et zoomet kartpanel som er sentrert på AIS SART-posisjonen. - Det opprettes en aktiv rute til AIS SART-posisjonen i systemet. Når det mottas data fra AIS SART, vises det en alarmmelding. Denne meldingen inkluderer AIS SARTs unike MMSI-nummer, tilhørende posisjon samt avstanden og peilingen fra båten. Hvis du velger AIS SART-ikonet på kartpanelet, kan du se AIS MOBdetaljene. Ú Merk: Hvis MOB-funksjonen allerede er aktiv, blir den avsluttet og erstattet av den nye ruten mot AIS SARTposisjonen! 124 Automatisk identifikasjonssystem (AIS) HDS Gen3 Brukerhåndbok

125 Ú Ú Merk: Hvis du ignorerer alarmen, forblir AIS SART-ikonet synlig på kartet, og AIS SART blir værende i Fartøy-listen. Merk: Hvis AIS slutter å motta AIS SART-meldingen, blir AIS SART værende i Fartøy-listen i ti minutter etter mottak av det siste signalet. Fartøyalarmer Du kan definere flere alarmer som skal varsle deg hvis det dukker opp et mål innenfor forhåndsdefinerte områdegrenser, eller hvis et tidligere identifisert mål har forsvunnet. Alarm-ID Farlige fartøy AIS-fartøy tapt Beskrivelse Kontrollerer om det vil utløses en alarm når et fartøy kommer innenfor forhåndsdefinert CPA eller TCPA. Se "Definer farlige fartøy" på side 127. Angir området for tapte fartøy. Hvis et fartøy har forsvunnet fra det angitte området, oppstår det en alarm. Ú Merk: Avmerkingsboksen kontrollerer om hurtigvinduet for alarm vises, og om lydalarmen aktiveres. CPA og TCPA definerer når et fartøy er farlig, uavhengig av aktiveringsstatusen. Automatisk identifikasjonssystem (AIS) HDS Gen3 Brukerhåndbok 125

126 Alarm-ID Fartøymelding Beskrivelse Styrer om en alarm vil bli aktivert når en melding blir mottatt fra et AIS-mål. Fartøyinnstillinger Fartøyets MMSI-nummer Du må ha ditt eget MMSI-nummer (Maritime Mobile Service Identity) angitt i systemet for å kunne motta adresserte meldinger fra AIS- og DSC-fartøy. Det er også viktig at MMSI-nummeret er angitt, for å unngå at du ser ditt eget fartøy som et AIS-mål på kartet. Ú Merk: Alternativet Fartøymelding i alarminnstillingene må aktiveres for at MMSI-meldinger skal vises. Målfiltrering Alle mål vises som standard på panelet hvis det er koblet en enhet for automatisk identifikasjonssystem (AIS) til systemet. Du kan velge ikke å vise noen mål, eller du kan filtrere målene basert på sikkerhetsinnstillinger, avstand og båtens hastighet. 126 Automatisk identifikasjonssystem (AIS) HDS Gen3 Brukerhåndbok

127 Kursforlengere Du kan angi lengden på kursforlengerne for Course Over Ground Kurs over grunn (COG) for andre båter med automatisk identifikasjonssystem (AIS). Lengden på kursforlengerne angis enten som Off (Av), som en fast avstand eller for å indikere hvor langt båten vil forflytte seg i den valgte perioden. Hvis det er valgt Off (Av), vises det ikke COG-kursforlengere for båten. For informasjon om kursforlengere for båten din kan du lese om kursforlengere under "Kartinnstillinger" på side 47. Definere farlige fartøy Du kan definere en usynlig alarmsone rundt fartøyet. Når et mål kommer innenfor denne avstanden, endres symbolet til symbolet for "farlig" mål. Det utløses en alarm hvis dette er aktivert på Alarminnstillinger-panelet. Automatisk identifikasjonssystem (AIS) HDS Gen3 Brukerhåndbok 127

128 17 Lyd Hvis en SonicHub-server eller et marinunderholdningssystem av typen FUSION er koblet til NMEA 2000-nettverket, kan du bruke HDS Gen3 til å styre og tilpasse lydsystemet på fartøyet. Ved tilkobling til en WM-3-satellittmodul med et aktivt abonnement kan du inkludere SiriusXM-produkter i systemet. Du kan også koble en SiriusXM-radio til et FUSION-system. Sirius-lyd- og værtjenester dekker innsjøer i USA og kystområder i Atlanterhavet, Stillehavet. Mexicogulfen og Det karibiske hav. Tilgjengeligheten av SiriusXMprodukter avhenger av abonnementet ditt. Du finner mer informasjon på Før du kan begynne å bruke lydutstyret, må det installeres i henhold til installasjonshåndboken for HDS Gen3 og dokumentasjonen som følger med lydenheten. Aktivere lyd En kompatibel lydenhet som kobles til NMEA 2000-nettverket, skal automatisk bli identifisert i systemet. Hvis den ikke blir det, aktiverer du funksjonen fra dialogboksen Avanserte innstillinger. Lydavspiller Hvis det er koblet en SonicHub-server og et FUSION-system til det samme nettverket, må én av enhetene velges som lydavspiller. Hvis 128 Lyd HDS Gen3 Brukerhåndbok

129 bare én av enhetene finnes, velges den som lydavspiller som standard. Lydkontroll-vinduet Når musikkspilleren aktiveres, vises lyskontroll-vinduet nederst på skjermen, på alle skjermvinduer. Informasjonen i lydkontroll-vinduet avhenger av den aktive lydkilden. Velg lydkontroll-vinduet for å bytte ut applikasjonsmenyer med lydmenyer. 1 Lydkontroll-vindu 2 Lydkilde 3 Spor-, fil- eller stasjonsinformasjon 4 Gjenta vises bare når gjentakelse er aktivert 5 Miks sanger vises bare når miks sanger er aktivert 6 Lydnivå Lyd HDS Gen3 Brukerhåndbok 129

130 Konfigurere lydsystemet Valg av lydkilde Du kan veksle mellom tilgjengelige lydkilder på menyen. Ú Merk: Kilden Mic (Mikrofon) velger en inngang med høy spenning som du kan bruke til å kringkaste høye meldinger over lydsystemet. Volum Hovedvolumkontroll Som standard justeres volumet for alle høyttalersoner når du justerer hovedvolumet. Lydkontroller Bruk menyen til å styre avspillingen. Menyalternativene avhenger av den aktive lydenheten. Utstyr-utforsker Du kan bruke menyalternativene Utstyr-meny eller Utstyrutforsker for tilgang til kildens egen meny eller filstruktur, som kan brukes til å velge spor. Et eksempel på en USB-enhetsutforsker: 130 Lyd HDS Gen3 Brukerhåndbok

131 Lydalternativer Bruk menyalternativet Alternativer til å gjenta spor eller spille av spor i tilfeldig rekkefølge og for å åpne spilleren. Alternativene avhenger av den aktive lydenheten. Musikkspiller Bruk spilleren til å gjøre følgende: Justere balansen, volumet og volumgrensene individuelt for hver sone. Justere bassen og diskanten og balansen mellom soner. Slå av eller på individuelle høyttalersoner i Hovedontroll. Spilleralternativene avhenger av den aktive lydenheten. Følgende er et eksempel på alternativet USB-kildespiller for Alle soner: Lyd HDS Gen3 Brukerhåndbok 131

132 Ekstra kilder AUX og AUX 2 (merket AUX og SAT IN på SonicHub) kan brukes for Sirius-radioer og eksterne lydenheter som støtter RCA-tilkobling. Sirius-radioavspilling kan kontrolleres når det er koblet en Lowranceværmodul til SAT IN. Andre ekstra lydkilder har bare volumkontroll. Koble Sirius fra AUX-kilden Hvis en Sirius-radio er koblet til FUSION-radioen/-serveren, blir AUXkilden automatisk koblet til Sirius-feeden. Sirius vises deretter i kildelisten når FUSION-serveren er aktiv. Hvis du vil bruke AUX-kilden til en annen enhet, må Sirius-enheten kobles fra AUX-kilden. Ú Merk: Hvis du vil bruke SiriusXM, må en SiriusXM-tuner (ekstrautstyr) kobles til FUSION-serveren. 132 Lyd HDS Gen3 Brukerhåndbok

133 Radio Velge tunerregion Du må velge den relevante regionen for plasseringen din før du spiller av FM- eller AM-radio, og før du bruker en VHF-radio. Radiofavoritter Når det stilles inn en kanal, kan du legge til stasjonen i favorittlisten. Alle favorittkanaler kan vises, velges og slettes i dialogboksen Favoritter. Lyd HDS Gen3 Brukerhåndbok 133

134 Sirius-radio (bare Nord-Amerika) Kanalliste Kanallisten viser alle tilgjengelige Sirius-kanaler, uansett om du abonnerer på kanalen eller ei. Favorittliste Du kan opprette en liste over Sirius-favorittkanalene dine fra kanallisten. Du kan ikke legge til kanaler du ikke abonnerer på. Låse kanaler Du kan sperre valgte Sirius-kanaler mot å bli kringkastet. Det må angis en firesifret kode for å sperre en kanal, og den samme koden for å oppheve sperren. DVD-video Du kan vise DVD-video fra en FUSION-Link-enhet på enheter med en videoadapterkabel ( ), som selges separat. 134 Lyd HDS Gen3 Brukerhåndbok

135 Kontroll av DVD-video 1. Sett inn en DVD i enheten. 2. Åpne Hjem-skjermen, og velg siden Video. 3. Aktiver Lydpanel, og velg DVD som kilde på menyen. 4. Velg menyalternativet Kontroll. 5. Bruk menyalternativene til å kontrollere avspillingen. Lyd HDS Gen3 Brukerhåndbok 135

136 18 SiriusXM-værmelding Hvis du er koblet til en Navico-værmodul, kan du abonnere på og inkludere Sirius-lyd og Sirius Marine Weather-tjenester (kun Nord- Amerika). Sirius-lyd og -værtjenester dekker innsjøer i USA og kystområder i Atlanterhavet, Stillehavet, Mexicogulfen og Det karibiske hav. Lyd- og værproduktene som mottas, varierer i henhold til valgt abonnementspakke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sirius-statuspanel Hvis værmodulen er koblet til systemet, får du tilgang til Siriusstatuspanelet. Statuspanelet viser signalstyrke angitt som 1/3 (svak), 2/3 (god) eller 3/3 (foretrukket). Det omfatter også antennestatus, servicenivå og det elektroniske serienummeret til værmodulen. 136 SiriusXM-værmelding HDS Gen3 Brukerhåndbok

137 Visning av Sirius-vær Sirius-vær kan vises som et overlegg på kartpanelet. Når væroverlegget er valgt, utvides kartmenyen med tilgjengelige væralternativer. 1 Farget skyggelegging for nedbør 2 Ikon for byvarsel 3 Vindpil 4 Stormikon 5 Farget søyle for SST 6 Farget skyggelegging for SST Bruk menyen Sirius-værvalg til å velge hvilken grafisk info for vær som skal vises, og hvordan den skal vises på kartpanelet. Vindpiler Rotasjonen av vindpilene angir den relative vindretningen, der halen viser retningen som vinden kommer fra. I grafikken nedenfor kommer vinden fra nordvest. Vindhastigheten er angitt med en kombinasjon av små og store piler på enden av vindhalen. SiriusXM-værmelding HDS Gen3 Brukerhåndbok 137

138 Null knop / ubestemt vindretning Liten pil = 5 knop Stor pil = 10 knop Trekantpil = 50 knop Hvis en kombinasjon av piler for 5 og 10 knop vises på en hale, kan du legge dem sammen for å få den totale vindhastigheten. Eksemplet nedenfor viser 3 x stor pil + 1 x liten pil = 35 knop, og 60 knop er angitt med 1 x trekantpil + 1 x stor pil. Vindhastighet: 35 knop Vindhastighet: 60 knop Vise værdetaljer Hvis hurtigmenyen er aktivert, kan du velge et værikon for å vise identiteten til observasjonen. Hvis du velger hurtigmenyen, vises det detaljert informasjon om observasjonen. Du kan også vise den detaljerte informasjonen fra menyen når værikonet er valgt. 138 SiriusXM-værmelding HDS Gen3 Brukerhåndbok

139 Visningsalternativer for Sirius Nedbør Fargeskygger brukes til å vise nedbørstypen og -intensiteten. Den mørkeste fargen angir høyest intensitet. Nedbørstype Fargekode Regn Fra lysegrønn (lett regn) gul oransje til mørkerød (kraftig regn) Snø Blandet Blå Rosa Temperatur i havoverflaten (SST) Du kan vise temperaturen i havoverflaten som farget skyggelegging eller tekst. Når fargekoding er valgt, vises SST-fargesøylen til venstre på skjermen. Du kan definere hvordan fargekodene skal brukes til å identifisere temperaturen i havoverflaten. Se "Justere fargekoder" på side 141. Bølgeangivelse Det brukes farger til å angi prognoser for bølgehøyde. De høyeste bølgene er mørkerøde, mens de laveste er blå. Du kan definere hvordan fargekodene skal brukes til å identifisere bølgehøyden. Se "Justere fargekoder" på side 141. SiriusXM-værmelding HDS Gen3 Brukerhåndbok 139

140 Værikoner Det finnes flere tilgjengelige værikoner som viser gjeldende eller meldte værforhold. Du kan velge et ikon for å vise detaljert værinformasjon. Ikon Beskrivelse Varsel for byer Overflateobservasjoner Sporing av tropiske stormer: tidligere (grå) nåværende (rød) fremtidige (gul) Sporing av orkaner (kategori 1 5): tidligere (grå) nåværende (rød) fremtidige (gul) Sporing av tropiske forstyrrelser/trykkfall: tidligere (grå) nåværende (rød) fremtidige (gul) Stormegenskaper Lyn Plassering av overvåkingsboks og advarsel Plassering av marin sone Marine soner Sirius -tjenesten inkluderer tilgang til værmeldinger for alle marine soner i USA, med unntak av soner på verdenshavene. Du kan konfigurere systemet slik at du kan lese værmeldingen for et valgt område. Merk den valgte sonen, og bruk menyen til å bekrefte valget. 140 SiriusXM-værmelding HDS Gen3 Brukerhåndbok

141 Tropisk melding Du kan lese tropiske meldinger, inkludert informasjon om tropiske værforhold. Disse meldingene er tilgjengelige for hele Atlanterhavet og det østre Stillehavet. Justere fargekoder Du kan definere området for temperatur i havoverflaten og fargekodene for bølgehøyde. Temperaturen over den varmeste verdien og under den kaldeste verdien vises med gradvis mørkere rød- og blåfarge. Bølger som er større enn maksimumsverdien, vises med gradvis mørkere rødfarge. Bølger som er lavere enn minimumsverdien, blir ikke fargekodet. Animasjon av Sirius-værgrafikk Værinformasjonen du har aktivert, registreres i HDS Gen3, og denne informasjonen kan brukes til å animere tidligere eller fremtidige værforhold. Mengden informasjon som er tilgjengelig i systemet, avhenger av mengden væraktivitet. Jo mer kompleks aktiviteten er, jo mindre tid er tilgjengelig for animasjon. Du kan animere fortiden eller fremtiden, avhengig av hvilken værvisning du har aktivert: Med nedbørsoverlegg kan du animere fortiden og bare anta værforhold i nær fremtid. Med overlegg av farget bølgehøyde kan du animere fremtiden (prognosene). Når dette er aktivert, vises tidspunktet for den gjeldende grafikkanimasjonen nederst til venstre på kartpanelet. Væralarmer Du kan konfigurere lyn- eller stormalarmer som skal avgis når forholdene er innenfor et bestemt område i forhold til fartøyet. Du kan også konfigurere en alarm som en værmelding om kraftig uvær som er utstedt for havsonen du velger. SiriusXM-værmelding HDS Gen3 Brukerhåndbok 141

142 En vakthytte er definert av den nasjonale værtjenesten. Når alarmen for vakthytte er aktivert, avgis det en alarm når fartøyet kommer inn i eller befinner seg i en vakthytte. 142 SiriusXM-værmelding HDS Gen3 Brukerhåndbok

143 19 Verktøy Verktøypanelet inneholder som standard ikoner som brukes for tilgang til alternativer og verktøyer som ikke er spesifikke for noe panel. Når eksternt utstyr integreres med HDS Gen3, kan det hende at nye ikoner dukker opp på Verktøy-panelet. Disse ikonene brukes til å få tilgang til funksjoner i det eksterne utstyret. Veipunkter/ruter/spor Liste over veipunkter, ruter og spor med detaljer. Velg veipunktet, ruten eller sporet du vil redigere eller slette. Tidevann Viser tidevannsinformasjon for tidevannsstasjonen som er nærmest fartøyet. Velg pilknappene på panelet for å endre datoen, eller velg datofeltet for å åpne kalenderfunksjonen. Tilgjengelige tidevannsstasjoner kan velges fra menyen. Alarmer Aktive alarmer Liste over aktive alarmer. Alarmhistorikk Liste over alle alarmer med tidsstempel. Alarminnstillinger Liste over alle tilgjengelige alarmalternativer i systemet, med gjeldende innstillinger. Innstillinger Gir tilgang til applikasjons- og systeminnstillinger. Systeminnstillinger Systeminnstillingene gir tilgang til følgende: Verktøy HDS Gen3 Brukerhåndbok 143

144 Språk Kontrollerer språket som brukes på denne enheten for paneler, menyer og dialogbokser. Endring av språket kan føre til at enheten starter på nytt. Tekststørrelse Brukes til å stille inn tekststørrelsen for menyer og dialogbokser. Standardinnstilling: normal Knappelyd Kontrollerer lydstyrken ved betjening av knapper og menyer. Standardinnstilling: høyt Tid Kontrollerer den lokale tidssoneforskjellen og formatet for klokkeslett og dato. Datum Hvis papirkartene er i et annet format, kan du endre datuminnstillingene slik at de samsvarer med papirkartene. Koordinatsystem Det kan brukes flere koordinatsystemer til å kontrollere formatet for lengde- og breddegradskoordinater som vises på kartpanelet. Magnetisk variasjon Magnetisk variasjon er forskjellen mellom sanne peilinger og magnetiske peilinger, som skyldes ulike plasseringer for de geografiske og magnetiske nordpolene. Alle lokale uregelmessigheter, for eksempel jerndepoter, kan også påvirke de magnetiske peilingene. Når variasjonen er satt til Auto, konverteres automatisk magnetisk nord til sann nord. Velg manuell modus hvis du må angi egen lokal magnetisk variasjon. Satellitter Statusside for aktive satellitter. Differensiell WAAS- (og EGNOS)-posisjonskorreksjon kan konfigureres til PÅ eller AV. Gjenopprett fabrikkinnstillinger Lar deg velge hvilke innstillinger som skal gjenopprettes til standard fabrikkinnstillinger. 144 Verktøy HDS Gen3 Brukerhåndbok

145 Advarsel: Hvis det velges veipunkter, ruter og spor, slettes de permanent. Avansert Viser et panel med mer avanserte innstillinger. Brukes til å angi hvordan systemet viser ulik brukergrensesnittinformasjon. Kontrollerer i tillegg hvilke funksjoner som vises i grensesnittet. Om Viser informasjon om opphavsrett, programvareversjon og teknisk informasjon for denne enheten. Navigasjon Gir alternativer og dialogbokser der du kan angi innstillinger for navigasjonen, for eksempel ankomstradius, XTE-grense, XTE-alarm, spor, loggingstype med mer. Se "Navigasjonsinnstillinger" på side 61. Kart Har alternativer og dialogbokser der du kan angi innstillinger for kartene dine. Innstillinger og alternativer som velges på innstillingssiden for kart, er felles for alle kartpaneler. Se "Kartinnstillinger" på side 47. Ekkolodd Har alternativer og dialogbokser der du kan angi innstillinger for ekkoloddet. Se "Ekkoloddinnstillinger" på side 73. Radar Har alternativer og dialogbokser der du kan angi innstillinger for radaren. Se "Radarinnstillinger" på side 118. Autopilot Har alternativer for å angi innstillinger for autopiloten. Se "Autopilotinnstillinger" på side 104. Drivstoff Har en dialogboks som viser totalt drivstofforbruk, drivstofforbruk per tur og drivstofforbruk per sesong. I tillegg gir funksjonen tilgang Verktøy HDS Gen3 Brukerhåndbok 145

GO7. Brukerhåndbok. simrad-yachting.com NORSK

GO7. Brukerhåndbok. simrad-yachting.com NORSK GO7 Brukerhåndbok NORSK simrad-yachting.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når

Detaljer

NSS evo2. Brukerhåndbok NORSK. simrad-yachting.com

NSS evo2. Brukerhåndbok NORSK. simrad-yachting.com NSS evo2 Brukerhåndbok NORSK simrad-yachting.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet

Detaljer

Zeus 2. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com

Zeus 2. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com Zeus 2 Brukerhåndbok NORSK bandg.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Vulcan. Brukerhåndbok. bandg.com NORSK

Vulcan. Brukerhåndbok. bandg.com NORSK Vulcan Brukerhåndbok NORSK bandg.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

GO7. Hurtigguide. simrad-yachting.com NORSK

GO7. Hurtigguide. simrad-yachting.com NORSK GO7 Hurtigguide NORSK simrad-yachting.com Innhold 5 Introduksjon 5 Hjem-siden 6 Applikasjonssider 7 Integrering av tredjepartsenheter 7 GoFree wireless 9 Grunnleggende betjening 9 Dialogboksen Systemkontroll

Detaljer

NSO evo2. Brukerhåndbok NORSK. simrad-yachting.com

NSO evo2. Brukerhåndbok NORSK. simrad-yachting.com NSO evo2 Brukerhåndbok NORSK simrad-yachting.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com

Zeus 2 Glass Helm. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com Zeus 2 Glass Helm Brukerhåndbok NORSK bandg.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet

Detaljer

Vulcan. Hurtigguide. bandg.com NORSK

Vulcan. Hurtigguide. bandg.com NORSK Vulcan Hurtigguide NORSK bandg.com Innhold 7 Introduksjon 7 Hjem-siden 8 Applikasjonssider 9 Integrering av tredjepartsenheter 9 GoFree wireless 11 Grunnleggende betjening 11 Dialogboksen Systemkontroll

Detaljer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer Zeus Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9 & skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å bekrefte

Detaljer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer NSS evo Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9,, 6 skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å

Detaljer

GO XSE Hurtigguide. Betjening fremside. System-kontroll beskrivelse. Nr. Funksjon Beskrivelse

GO XSE Hurtigguide. Betjening fremside. System-kontroll beskrivelse. Nr. Funksjon Beskrivelse GO XSE Hurtigguide NO Betjening fremside 1 Nr. Funksjon Beskrivelse 1 Av/på-knappen Trykk én gang for å vise dialogboksen Systemkontroll. Hold inne for å slå enheten PÅ/AV. System-kontroll beskrivelse

Detaljer

Hurtigguide. Frontpanel

Hurtigguide. Frontpanel Zeus 3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v. iduner og oppsett-meny.

Detaljer

NSS evo3 Hurtigguide. Frontpanel. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm

NSS evo3 Hurtigguide. Frontpanel. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm NSS evo3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 1 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v.iduner og oppsett-meny.

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer

HDS Gen3 Hurtigguide betjening

HDS Gen3 Hurtigguide betjening HDS Gen3 Hurtigguide betjening NO Oversikt 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nr. Knappetastatur Beskrivelse 1 Trykkfølsom skjerm 2 Hjem-skjerm Aktiverer hjem-skjermen 3 Markør knapp 4 Zoom ut/zoom inn knapper 5

Detaljer

TILLEGG NSS evo2 programvareversjon 4.5

TILLEGG NSS evo2 programvareversjon 4.5 *988-11739-001* TILLEGG NSS evo2 programvareversjon 4.5 I dette tillegget finner du beskrivelser av nye funksjoner i versjon 4.5 av programvaren til NSS evo2, og disse funksjonene står ikke beskrevet i

Detaljer

TILLEGG GO XSE programvareversjon 2.0

TILLEGG GO XSE programvareversjon 2.0 *988-11679-001* TILLEGG GO XSE programvareversjon 2.0 I dette tillegget finner du beskrivelser av nye funksjoner i versjon 2.0 av programvaren til GO XSE, og disse funksjonene står ikke beskrevet i brukerhåndboken

Detaljer

ZC2-kontroller. Brukerveiledning NORSK. bandg.com

ZC2-kontroller. Brukerveiledning NORSK. bandg.com ZC2-kontroller Brukerveiledning NORSK bandg.com Kabling CAN-BUSS (NMEA 2000) A B C 1,8 m (6 fot) Micro-Cdroppkabel med hannkontakt Micro-C T-kontakt CAN-nettverksbuss (NMEA 2000) A C B C ¼¼ Merk: NMEA

Detaljer

NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk

NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk NO 2 3 4 1 5 8 10 11 IN PLOT MARK GO TO VESSEL MOB 1 2 3 GHI JKL MNO 4 5 6 TUV 7 PQRS 8 9 WXYZ STBY AUTO 0 OUT 6 7 9 12 13 CHART RADAR ECHO NAV INFO PAGES 14 1 2 3 4 Direkteknapper:

Detaljer

HDS Carbon Brukerhåndbok

HDS Carbon Brukerhåndbok HDS Carbon Brukerhåndbok NORSK www.lowrance.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet

Detaljer

TILLEGG Vulcan Series programvareversjon 2.0

TILLEGG Vulcan Series programvareversjon 2.0 *988-11709-001* TILLEGG Vulcan Series programvareversjon 2.0 I dette tillegget finner du beskrivelser av nye funksjoner i versjon 2.0 av programvaren til Vulcan, og disse funksjonene står ikke beskrevet

Detaljer

Generell veiledning. Velkommen til Buster Q! Oversikt. Kom i gang. Tilgjengelige applikasjoner. Teknologi. Applikasjonsikoner:

Generell veiledning. Velkommen til Buster Q! Oversikt. Kom i gang. Tilgjengelige applikasjoner. Teknologi. Applikasjonsikoner: Generell veiledning no Velkommen til Buster Q! For å legge til rette for en helt ny måte å nyte båtlivet på, har Buster Boats kommet frem til en helt ny måte å kommunisere med båten på. Vi har blitt inspirert

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Hook2 X Series. Brukerhåndbok. 4x GPS, 4x Sonar, 5x GPS HDI, 7x GPS HDI NORSK

Hook2 X Series. Brukerhåndbok.  4x GPS, 4x Sonar, 5x GPS HDI, 7x GPS HDI NORSK Hook2 X Series Brukerhåndbok 4x GPS, 4x Sonar, 5x GPS HDI, 7x GPS HDI NORSK www.lowrance.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi

Detaljer

GO XSE. Brukerhåndbok. NORSK

GO XSE. Brukerhåndbok.  NORSK GO XSE Brukerhåndbok NORSK www.simrad-yachting.eu/no Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet

Detaljer

TILLEGG Zeus 2 programvareversjon 4.5

TILLEGG Zeus 2 programvareversjon 4.5 *988-11719-001* TILLEGG Zeus 2 programvareversjon 4.5 I dette tillegget finner du beskrivelser av nye funksjoner i versjon 4.5 av programvaren til Zeus², og disse funksjonene står ikke beskrevet i brukerhåndboken

Detaljer

HDS Gen2 Touch Kombi Hurtigguide betjening

HDS Gen2 Touch Kombi Hurtigguide betjening HDS Gen2 Touch Kombi Hurtigguide betjening Oversikt 4 2 1 5 3 6 Nr. Beskrivelse 1 Trykkfølsom berøringsskjerm. 2 SD kartleser 3 Veipunktknapp. et kort trykk åpner veipunktmenyen; langt trykk åpner Finn

Detaljer

O2000-kontroller. Brukerveiledning NORSK. navico-commercial.com

O2000-kontroller. Brukerveiledning NORSK. navico-commercial.com O2000-kontroller Brukerveiledning NORSK navico-commercial.com Introduksjon O2000-kontrolleren er laget for å fjernstyre opptil 4 kontrollenheter for radar. Du kan bruke flere enn én O2000-kontroller på

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

Zeus 3. Brukerhåndbok NORSK.

Zeus 3. Brukerhåndbok NORSK. Zeus 3 Brukerhåndbok NORSK www.bandg.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

HDS Gen2 Touch. Betjeningsveiledning. lowrance.com NORSK

HDS Gen2 Touch. Betjeningsveiledning. lowrance.com NORSK HDS Gen2 Touch Betjeningsveiledning NORSK lowrance.com Innhold 1 Preface 7 Innledning 7 HDS Gen2 Touch-skjerm og knapper 8 HDS Gen2 Touch hjem-skjerm 9 Grunnleggende bruk 9 AV/PÅ knapp 9 Oppstart for første

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

HOOK-serien. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK HOOK-4 HOOK-5 HOOK-7 HOOK-9

HOOK-serien. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK HOOK-4 HOOK-5 HOOK-7 HOOK-9 HOOK-serien Brukerhåndbok NORSK HOOK-4 HOOK-5 HOOK-7 HOOK-9 lowrance.com Copyright 2015 Navico Med enerett. Lowrance og Navico er registrerte varemerker for Navico. Fishing Hot Spots er et registrert varemerke

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

NSS evo3. Brukerhåndbok NORSK.

NSS evo3. Brukerhåndbok NORSK. NSS evo3 Brukerhåndbok NORSK www.simrad-yachting.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet

Detaljer

Elite-5 DSI / DSI-5x - norsk betjening. - brukes som tillegg til Elite-4/5 norsk betjening

Elite-5 DSI / DSI-5x - norsk betjening. - brukes som tillegg til Elite-4/5 norsk betjening Elite-5 DSI / DSI-5x - norsk betjening - brukes som tillegg til Elite-4/5 norsk betjening Komme i gang PAGES: Åpner en meny for valg av skjermbilder ZOOM knapper: zoom inn eller ut i kartet; trykk og hold

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1 for Windows 8.

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

HOOK-X-serien. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK. HOOK-4x HOOK-5x HOOK-7x

HOOK-X-serien. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK. HOOK-4x HOOK-5x HOOK-7x HOOK-X-serien Brukerhåndbok NORSK HOOK-4x HOOK-5x HOOK-7x lowrance.com Copyright 2015 Navico Alle rettigheter forbeholdt. Lowrance og Navico er registrerte varemerker for Navico. Navico kan finne det nødvendig

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

NSO evo3. Brukerhåndbok. NORSK

NSO evo3. Brukerhåndbok.  NORSK NSO evo3 Brukerhåndbok NORSK www.simrad-yachting.com Innledning Fraskrivelse Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

CL7 SKJERM HURTIGSTARTVEILEDNING 6YD-F819U-N0

CL7 SKJERM HURTIGSTARTVEILEDNING 6YD-F819U-N0 CL7 SKJERM HURTIGSTARTVEILEDNING 6YD-F819U-N0 Innledning ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

TILLEGG Vulcan-serien Programvareversjon 1.5

TILLEGG Vulcan-serien Programvareversjon 1.5 *988-11300-001* TILLEGG Vulcan-serien Programvareversjon 1.5 www.bandg.com I dette tilleggsdokumentet kan du lese om de nye funksjonene som er inkludert i programvareversjon 1.5 for Vulcan-serien. Funksjon

Detaljer

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten.

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten. 360 CAMERA Feste Moto Mod Rett inn kameralinsen på baksiden av telefonen med 360-kameraet, og rett deretter inn sidene og bunnen av telefonen med Moto Mod-en til de knepper sammen. Merk: Pass på at koblingene

Detaljer

ELITE Ti Brukerhåndbok

ELITE Ti Brukerhåndbok ELITE Ti Brukerhåndbok NORSK www.lowrance.com/nb-no/ Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet

Detaljer

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Norsk PCH-2016 7025574 Bruke PlayStation Vita-systemet for første gang Hold nede I fem sekunder Slå på PS Vita-systemet. Når du slår på systemet

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

GO XSE. Hurtigguide. NORSK

GO XSE. Hurtigguide.  NORSK GO XSE Hurtigguide NORSK www.simrad-yachting.eu/no Innhold 6 Introduksjon 6 Hjem-skjermvindu 7 Applikasjonsskjermvinduer 9 Grunnleggende betjening 9 Dialogboksen Systemkontroll 9 Slå systemet på og av

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Norsk brukermanual for:

Norsk brukermanual for: Norsk brukermanual for: IntelliMap 642c igps og IntelliMap 502c igps NAVICO NORWAY AS, info.no@navico.com 1 INNLEDNING...3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER...3 HVORDAN FUNGER MIN GPS/KARTPLOTTER...4 INSTALLASJON...4

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukerhåndbok. Gjør eldre og personer med demens til dedikerte idrettsutøvere

Brukerhåndbok. Gjør eldre og personer med demens til dedikerte idrettsutøvere Brukerhåndbok Gjør eldre og personer med demens til dedikerte idrettsutøvere Brukerveiledning Motiview Koble til 1. Slå på TV (rød knapp på fjernkontrollen) 2. Koble HDMI-kabel i PC og TV 3. Pass på at

Detaljer

Lightwriter SL40 Connect Scanning

Lightwriter SL40 Connect Scanning Lightwriter SL40 Connect Scanning Brukerveiledning SL40 SCAN Dette er en veiledning for bruk av scanning installert på Lightwriter SL40 Connect. Besøk vårt nettsted på www.toby-churchill.com for oppdateringer

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Oversikt over løsningens skjermkomponenter:

Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Man kan også logge inn for å få

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no Kom godt i gang med IntoWords Innhold IntoWords 4 Les opp/stopp 4 Stemmehastighet 4 Del 5 Pdf-opplesning 5 Opplesning av markert tekst 6 Ordlisten 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjelp 9 Innstillinger 9 Opplesning

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Outboard pilot. for. HDS Touch og HDS Gen3. Brukerhåndbok NORSK

Outboard pilot. for. HDS Touch og HDS Gen3. Brukerhåndbok NORSK Outboard pilot for HDS Touch og HDS Gen3 Brukerhåndbok NORSK Outboard motor autopilot Lowrance SmartSteer interface (Autopilot betjeningskontroller) sørger for styring og kontroll av utenbordsmotor. Autopiloten

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer