Årsmelding sportslig utvalg sesongen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding sportslig utvalg sesongen 2014-2015"

Transkript

1 Årsmelding sportslig utvalg sesongen Sportslig utvalg har siste året bestått av Dag Starup Moen (leder), Hanne Dreyer, Kim Johansen, Kenneth Tollefsen og Steen Aalmen. Utvalget har hatt 6 møter. De første oppgavene utvalget tok tak i var å få på plass trenere og oppmenn for alle gruppene. Videre ble det ordnet med treningstider for barmarksesongen. I løpet av høsten ble så treningstider på ski fordelt mellom gruppene. Klubbens timeplan ble kommunisert til Narvikfjellet og det ble holdt en god dialog gjennom sesongen. Sportslig utvalg er ansvarlig for fordeling av økonomi, treningstider og andre rammevilkår for best mulig sportslig arbeid og fremgang. For å legge til rette for korte beslutningslinjer og lite byråkrati har man fra denne sesongen innført en ordning hvor trener/oppmann for den enkelte gruppe rår over midlene gruppen disponerer. Hver gruppe har som tidligere år en tildelt mengde midler for sesongen basert på et oppsett over planlagt aktivitet. Midler til Nasjonale mesterskap er øremerket disse og kan ikke benyttes til andre formål. Med Nasjonale mesterskap menes Landsfinale, Hovedlandsrenn og NM Sr/Jr. Øvrige midler har vært disponert over av den enkelte gruppe. Utviklingen de siste årene av de økonomiske rammer har vært som følger: Sesongen Ramme , , , , ,- Sportslig utvalg hadde for sesongen et totalbudsjett på kr ,-. Budsjettet ble vedtatt med fordeling av ,- til de forskjellige gruppene ,- ble satt som disponible for Sportslig utvalg. Dette for å ha midler til bruk på løpere som kvalifiserer seg for uttak til forbundssamlinger og renn. Andre tiltak- sporten: Som i fjor hadde utvalget et ønske om å få til en form for «momentpark» i form kuler og hopp for å trene skiferdigheter. Dette ønsket vi å gjøre i samarbeid med Narvikfjellet som var positive til tiltaket. Dessverre ga årets snøfattige vinter oss ingen mulighet til å gå videre med dette. Ny vinter og nye muligheter ligger der fremme og ideen bør følges opp. Økonomiske rammer - gruppevis Fordelingen av midler ekskl. forsikringer og avgifter til kretsen har vært som følger: Skiskole 8 år 10 år U12 U14 U16 Jr/sr Kroner , , , , , , ,- Antall aktive Gjennomsnitt pr aktiv 1.900,- 658, , , , ,- 1

2 Budsjettet for FIS gruppa inneholder tilnærmet null trenerkostnad. I de andre gruppene er treners reisekostnader i forbindelse med renn og samlinger inkludert, samt kostnader heiskort i Narvikfjellet. Sporten Forbruk Skiskole 8 år 10 år U12 U14 U16 FJr/Sr Merknad Budsjett , , , , , , ,- Forbruk 8.220, , , , , , ,- Differanse Resultat sporten ,- Ubenyttet I sesongen som har gått er det kr ,- av tilgjengelige midler som ikke er brukt. Dette skyldes i hovedsak to forhold. Det er få løpere som har deltatt i nasjonale mesterskap enten som følge av prioritering av andre aktiviteter eller som følge av skade. Dersom en fordeler brukte penger på aktive/friske løpere vil det være et forbruk i henhold til budsjettet. U16 og FIS løperne har fått tilnærmet lik støtte pr løper. FIS gruppa Vi har i sesongen 14/15 hatt 11 løpere i Jr/Sr klassen. Det har vært en del skader i denne sesongen som i forrige sesong. Hovedsakelig rygg og kneskader. Pga av årets spesielle forhold i fjellet og sen åpning kom FIS løperne ikke i gang med GS trening på hjemmebane før i mars måned. Før dette måtte de dra til Bardu for å få kjørt GS. Resultatmessig har sesongen vært variabel. Det har vært god treningsinnsats gjennom sesongen og tidvis er det gjort meget gode prestasjoner på ski. Tre av løperne har trent i Tärnaby, en løper i Gällivarre og de øvrige med FFA. Av enkeltprestasjoner fremhever vi Pernille sitt sølv i Jr1 NM. Veldig sterkt og i tillegg hadde hun god plassering i SL i Sr NM. Hun ble for dette tildelt LKAB s talentstipend. Viser til FFA sin sesongrapport for ytterligere opplysninger. U16 Har som tidligere år jobbet målrettet og godt. De har lagt ned stor treningsinnsats og selv om gruppa er liten har de markert seg godt i nasjonal sammenheng. Dette til tross for skader som nok forhindret flere gode plasseringer. Gruppen startet skikjøringen i mai måned på hjemlig snø og fikk utnyttet verdifulle dager før snøen forsvant. Gruppen har vært på en rekke samlinger i Norge, Sverige og mellom Europa under oppkjøring til sesongen. Situasjon i Narvikfjellet og sein åpning av anlegget preget også sesongen for denne gruppen. For utfyllende opplysninger vises til gruppas egen rapport. U12 U14 U12 U14 har bestått av ca 20 løpere. Gruppen har jobbet med grunnteknikker og bevegelighet. Det ble lagt ned god innsats i barmarksesongen med oppstart i juni måned. Skisesongen startet i Østerrike med god og effektiv treing. Den sene åpning i Narvikfjellet medførte treninger i blant annet Bardu og Kiruna før man kom på ski i egen bakke. Løperne har deltatt i lokale og nasjonale renn. I 2

3 Telenorlekene/LF hevdet de seg godt og gjorde seg bemerket både på resultatlister og med skikjøringa. Utfyllende beskrivelse i gruppas egen rapport. U10 U 10 gruppen har i sesongen hatt ca 25 løpere. Det har vært trent godt i både barmark og skisesongen. Oppmøte på treninger har vært rundt løpere. Det rapporteres om god utvikling i gruppa. Løperne har i sesongen deltatt på 5 rennhelger (Narvik, Bardu og Ankenes). Gruppen har en stor foreldregruppe som jobber i herdig og godt. De skal ha en stor takk for innsatsen. Se gruppens egen rapport 8 år I 8 årsgruppa fikk vi til denne sesongen på plass trenere og gruppa har trent godt og variert. Som for alle grupper kom de sent i gang på ski pga forholdene i fjellet. Første trening på ski først 20. Januar. Oppmøte på treningen har variert fra noen få og opp til 13 løpere. Gruppen har deltatt på renn i Narvik og Ankenes. Vi takker foreldrene som har stilt opp og hjulpet til. Rapport fra trener er vedlagt. Skiskola Skiskola har som tidligere år gjennomført flere omganger med skiskole og ca 70 barn har fullført skolen i år. Det har vært jobbet meget godt og en stor takk til ildsjelene som står på og drifter dette. Utvalget har merket seg frustrasjon og bekymring for hvordan vi rekrutterer og følger opp blant de barna som gjennomfører skiskolen. Dette ønskes sett i sammenheng med 8 årsgruppa og bør ha fokus for kommende sesong. Trenerutdanning kompetanseheving Klubben hadde et ønske om å avvikle trener 1 kurs i egen regi. Det var stor interesse for dette, men pga. hektiske dager og en vanskelig sesong greide vi ikke å få timet inn et kurs som ikke kolliderte med terminlisten. Utvalget ønsker at man til neste sesong er tidlig ute med planlegging og gjennomføring. Slik at kurset kan avholdes før rennsesongen starter for fullt. I praksis vil det si så snart det er snø i anlegget. Utvalgets tanker etter endt sesong Som klubb skal vi utvikle oss videre på det sportslige plan og et av hovedfokusområdene skal være rekrutering til klubben. Vi har en unik innfallsport til sporten vår gjennom skiskola. Det legges ned et betydelig arbeid og hvert år gjennomfører et betydelig antall barn NSK sin skiskole. Ved å ha et godt fungerende system for å fange opp disse og støtte/veilede de som ønsker å gå over i aldersbestemte klasser vil vi kunne sikre et godt tilfang av nye aktive løpere. Dette ønsker vi at neste sesongs sportslige utvalg kan ha fokus på. Oppkjøringen til neste sesong er allerede i gang. Årets første Ironmantest er gjennomført og løpere og trenere har fått status på grunnlaget. Vi håper dette er god motivasjon for innsats i barmarksesongen og ser frem til høstens Ironman. Første vårsamling på si er allerede gjennomført på Riksgrensen med gode tilbakemeldinger. 3

4 Sportslig utvalg ønsker til slutt å takke alle trenere, oppmenn, foreldre og ildsjeler for en fantastisk utført jobb i sesongen. Narvik, den 28. mai 2015 Dag Starup Moen Hanne Dreyer Kim Johansen Kenneth Tollefsen Sten Aalmen leder 4

5 Sportslig rapport FFA sesongen Generelt: Treningsgruppen har bestått av 18 løpere denne sesongen, det har også i år vært noen hospitanter med oss på en del samlinger. Samtidig som det har vært et samarbeid med FIS-løperne fra Tromsø. Trener teamet har bestått av to trenere, Arne Olsen og Krister Kjølmoen. Det har vært stor aktivitet med mange samlinger på snø og stor deltagelse på renn i Norge, Sverige og Finland. Deltagelse på mesterskap Junior og Senior. 108 treningsdager på ski, 53 dager med doble økter. FFA har deltatt på 43renn, der hver enkelte løper har deltatt på mellom renn. Samlinger: Sesongen har bestått av treninger på hjemmebane fra 9 januar. Narvikfjellets drift har vært diskutert, vi hadde vår første trening i 2: e bakken 10 mars. Så har vi hatt flere ski samlinger: Folgefonna, Hintertux, Kiruna og Kåbdalis. (14 dager på ski i Bardu) Resultat: Når det gjelder resultatene, så har de vært litt varierte. Sesongen startet greit, mange av løperne forbedret seg og gjorde flere bra plasseringer. Så kom det en liten periode under vinteren der vi ikke klarte helt å innfri og kanskje spesielt i GS. Men totalt sett har sesongen bestått av mange gode treningsperioder der den tekniske utviklingen har vært god. Skole: Elevene/løperne er mye på reisefot, Narvik V.G.S har lagt til rette for at elevene skal kunne gjennomføre skolearbeid når de er borte på renn og samlinger. Dette gjennomføres ved å legge ut planer og lekser internettbasert. Dette fungerer bra og er et godt system for oppfølging av skolearbeid. Det jobbes fortsatt med ting som vi kan bli bedre på, for å få dette til å fungere perfekt. Neste år: Der ser bra ut for FFA neste år, stort søker tall. Det jobbes bra i klubbene rundt omkring i Nord Norge. Så rekrutteringen ser bra ut for de neste sesongene og vi ser frem til å ta imot en bra gjeng til høsten. Vi ønsker å gi et godt sportslig og kvalitetsmessig tilbud til elevene/løperne i årene fremover. Sportslig hilsen FFA Alpin 5

6 Sportslig rapport U16 gruppa sesongen Løpere: Sandra, Nora, Bertine, Anette og Sofie (U14) Barmark: Gruppa gjennomførte barmarkstrening sammen med U14 gruppa frem til skisesongen tok til. Enkelte av løperne har holdt ett svært godt trykk oppe i denne delen av treningen. Vi har dessverre hatt noen skader/plager på enkelt løpere, noe som har ført til dårlig oppmøte på enkelte barmarksøkter. Ski: Sesongen ble startet med lokal skikjøring i mai I samarbeid med bl.a. Norrbotten Skidförbund og Anton Ladenpähre fikk vi gjennomført hele 12 skidager før vi nådde 1. juni. Løperne har i år gjennomført samlinger på Riksgränsen, Juvass, Folgefonna, Stelvio, Hintertux, Stubaital, Gällivare, Kiruna og Setermoen. Sesongen har vært vanskelig, da Narvikfjellet ikke åpnet før i midten av januar. På grunn av forholdene har vi kun kunne trene i anleggets første bakke. Skal klubben løfte løpere videre er ikke en slik anleggssituasjon tilfredsstillende. Sesongen ble avsluttet 1. mai helgen med SG/SSL samling på Riksgränsen. Dette var en samling som U14 og u16 gruppa overtok ansvaret for, da Nordland og Troms skikrets samt FFA ikke fikk gjennomført samlingen som planlagt. Slike samlinger og da særlig i fartsdisiplinene krever mye arbeid for å få gjennomført. Med været på vår side ble det derimot en fantastisk samling som gav den enkelte utøver svært stort utbytte. Oppmøte fra andre klubber var derimot totalt fraværende, noe som var skuffende sett i forhold til all fokus det har vært på samarbeid mellom klubber og kretser. Prestasjoner: Prestasjonene til Anette og Sandra har dessverre vært noe preget av deres skader. Vi som trenere er derimot sikre på at begge kommer sterkere tilbake all den tid begge fremstår som svært motiverte til å stå på videre. Nora har løftet seg jevnt gjennom sesongen, med mange gode prestasjoner og forbedring av teknikk, særlig i avslutningshelgen i Tärnaby. Bertine sin sesong var preget av brudd i hånden, men hun presterte godt på forsesongen med 4 plass i SL på Eco-cup, med dertil uttak på NSF sin samling på Ål i februar. Sofie var nok den med størst fart i utviklingen i år. Uttak på NSF samling på Ål og 3dje plass på Landsfinalen i Super G var gode prestasjoner. I tillegg har Victoria og Fredrick og et par lokale klubbløpere trent en del med gruppa. Det er alltid positivt når de eldre løperne deler med seg av sine erfaringer og sin positivitet til det treningsarbeidet som er nødvendig. Det bør også nevnes at Victoria har gjort fine skritt i FIS systemet i år. For tiden er hun klubbens best rangerte jente løper i SSL, men hvor Pernille er beste jente ranket i SL. Det er spennende at klubben har to dameløpere som er i fin utvikling, noe som gjør at de som kommer bak har noe å måle seg mot. 6

7 Vi som trenere har hatt en flott opplevelse av å følge dere løpere i mange år. Det er ekstra artig å sende alle tre avgangsløperne til hele tre ulike skigymnas. Til neste år vil Narvik slalåmklubb har nye løpere i Tärnaby, Narvik og på Dønski. Vi ønsker med dette alle løperne lykke til i det videre treningsarbeidet. Husk å ta eierskap til deres egen trening. Lykke til. Med sportslig hilsen fra Christian, Marianne og Trond. Sportslig rapport U12-U14, sesongen Hovedmål: Hovedmålet vårt for denne sesongen var å lære løperne og trene samtidig som vi på skikjøringen hadde fokus på sving teknikken, for så å overføre dette til løypen. Samtidig var det viktig å ha det gøy på ski. Høst: Har vært en meget bra sesong med mange blide unger der alle som en har hatt store framskritt. Barmarksesongen startet opp i juni med både ute og innendørs aktivitet, hvor løperne fikk en forsmak på hvordan en alpinist må trene. Dette innebærer både koordinasjon, styrke, anaerob/aerob løping. Det ble mye svette og tårer i løpet av høsten. Løperne la ned en kjempeinnsats i løpet av barmarksoppkjøringen og trenerne sier seg veldig fornøyd med innsatsen. Vinter: Første skidager gikk i Østerrike, noe som ga et meget bra utgangspunkt for resten av sesongen. Den resterende skitreningen før meget sein åpning i Narvikfjellet var i Sulitjelma, Kiruna og Bardu. I vinter har mange løpere tatt et kjempe steg og lagt et meget bra grunnlag før neste sesong. Langsiktige mål: - Holde en fin og bred gruppe - Jobbe med grunnteknikk - Utførelse av svingteknikk - Linje - Mentalt - Fartstrening 7

8 Sportslig rapport U10 (løpere født 2005/2006) sesongen Gruppa Gruppe U10 har bestått av totalt rundt 25 utøvere. I snitt har det vært ca på hver trening både på barmarkstreningene og på skiøktene i bakken. Barmarkstrening Vi hadde en flott oppstart i klatreparken i Narvikfjellet. Gruppen kom i gang med barmarkstreningen ved skolestart i august. Barmarkstreningen var 1 time pr uke tirsdager. Vi startet ute utenfor Asbjørnstua og hadde noen flotte økter der. I begynnelsen av november flyttet vi treningene inn på Skistua skole. Mange av barna driver med andre idretter i tillegg til alpint, det er bra og noe vi oppfordrer til. Dette gjør at vi mener at en time pr uke med barmarkstrening er nok for denne aldersgruppen. 8

9 Skitrening Det meste av treningen har foregått i førstebakken. Skitreningene har vært tirsdager og fredager gjennom hele sesongen. Gjennom sesongen har vi jobbet mye med balanse, posisjon, sporvalg osv. Utøverne har hatt en fin utvikling gjennom skisesongen som ble avsluttet i slutten av april med tacokveld i Asbjørnstua. Takk til Trond og Harald for initiativet og alle andre foreldre som hjalp til med kakebaking og en perfekt avslutning. Renn Vi har deltatt med mange løpere de to rennhelgene på Ankenes og de to rennhelgene i Narvik, samt at vi deltok i Bardu. Hilsen trenerne: Frank Sundermeier, Kenneth Tollefsen, Torfinn Rolandsen, Jan Eirik Holen og Hanne Dreyer 9

10 Sportslig rapport 8 år og yngre, sesongen Treningen for den yngste gruppen startet 29 oktober med innetrening på Skistua skole. Det var godt og stabilt oppmøte med opptil 8 barn på treningene. I desember ble det en del avlyste treninger pga. interne arrangement på skolen. Vi trente innendørs fram til 20. januar da Narvikfjellet åpnet for sesongen. Vi gjennomførte 2 skitreningene i uka med varierende fremmøte fra 0 til 13 alpinister, normalt oppmøte var 5-6 alpinister. Etter en tid med skitrening kom Astrid Michelle og tok hånd om teknikktreningen med de unge alpinistene, noe som fungerte meget bra. Tor Lange tok ansvaret for alt administrativt og barna deltok i alt av renn arrangert i Narvik og Ankenes, noen var sågar på Setermoen. Litt kritikk til foreldre som ikke ga beskjed når barna ikke kunne komme, undertegnede og Astrid Michelle stod ved flere anledninger alene i Narvikfjellet og ventet på de små. Dette var mitt første år som trener og kanskje litt dårlig organisert. Vi har blitt kjent med mange barn med stor skiglede, og som jeg håper fortsetter å kjøre på ski, samt bli tatt godt vare på av klubben. Ønsker alle en fin sommer og så sees vi igjen. Hilsen trener Trond Aas, - med god hjelp fra Astrid Michelle Norwich. 10

ÅRSMØTE 2014 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2014 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2014 NARVIK SLALÅMKLUBB Rica Hotel Narvik Torsdag 19. juni 2014 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c.

Detaljer

Sesongen 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Ramme 351.000,- 550.000,- 525.000,- 580.000,- 525.000,-

Sesongen 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Ramme 351.000,- 550.000,- 525.000,- 580.000,- 525.000,- Årsrapport Sportslig utvalg, sesongen 2013-2014 Sportslig utvalg har siste året bestått av Dag Starup Moen (leder), Hanne Dreyer, Arne Olsen, Anders Warensjö og Steen Aalmen Utvalget har hatt 7-8 møter.

Detaljer

Sportslig utvalg har siste året bestått av Erik Plener (leder), Marianne Aam, Hanne Dreyer og Anders Warensjö. Utvalget har hatt 5 møter.

Sportslig utvalg har siste året bestått av Erik Plener (leder), Marianne Aam, Hanne Dreyer og Anders Warensjö. Utvalget har hatt 5 møter. Årsmelding sportslig utvalg sesongen 2012-2013 Sportslig utvalg har siste året bestått av Erik Plener (leder), Marianne Aam, Hanne Dreyer og Anders Warensjö. Utvalget har hatt 5 møter. De første oppgavene

Detaljer

Sportslig utvalg har siste året bestått av Erik Plener (leder), Marianne Aam, Henne Dreyer og Tore Bjørn Aam. Utvalget har hatt 5 møter.

Sportslig utvalg har siste året bestått av Erik Plener (leder), Marianne Aam, Henne Dreyer og Tore Bjørn Aam. Utvalget har hatt 5 møter. Årsmelding sportslig utvalg sesongen 2011-2012 Sportslig utvalg har siste året bestått av Erik Plener (leder), Marianne Aam, Henne Dreyer og Tore Bjørn Aam. Utvalget har hatt 5 møter. De første oppgavene

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Rapport fra sportslig utvalg for sesongen 16/17

Rapport fra sportslig utvalg for sesongen 16/17 Rapport fra sportslig utvalg for sesongen 16/17 Sportslig utvalg (SU) ble utnevnt av styret i mai 2016. Utvalget har bestått av Erik Plener (leder), Einar Sund, Jan Rognmo og Bjørnar Kirkefjord. I denne

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Bakgrunn Drammen Slalåmklubb skal være hovedaktør for utvikling av alpinidrett i Drammensområdet og skape en betydelig bredde-

Detaljer

ÅRSMØTE 2013 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2013 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2013 NARVIK SLALÅMKLUBB Rica Hotel Narvik Torsdag 20. juni 2013 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c.

Detaljer

Foto: Kjell G Karlsen. Sportsplan

Foto: Kjell G Karlsen. Sportsplan Foto: Kjell G Karlsen Sportsplan 2015/2016-2017/2018 1. INNLEDNING Narvik Slalåmklubb har lange tradisjoner innenfor alpinsporten. Mange års systematisk arbeid på alpinsiden har resultert i en god interesse

Detaljer

RAPPORT FRA UTVIDET SAMLING FOR HL/JR-LØPERE PÅ GEILO, 30.10-3.11:

RAPPORT FRA UTVIDET SAMLING FOR HL/JR-LØPERE PÅ GEILO, 30.10-3.11: Hovden 8.11.2015 Jesper i farta. Han viste meget solid kjøring på denne samlingen!!! RAPPORT FRA UTVIDET SAMLING FOR HL/JR-LØPERE PÅ GEILO, 30.10-3.11: Forberedelsene til denne samlingen, etter at samlingen

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Organisering, visjon og praksis

Organisering, visjon og praksis Organisering, visjon og praksis Hvem er med i alpingruppa? -U10 U12 U14 U16 FIS ca 20 stk ca 8 stk ca 4 stk ca 8 stk ca 9 stk Hemsedal IL alpingruppa en av de største klubbene i Hallingdal og Buskerud,

Detaljer

Skal man få en god fremgang for våre aktive alpinister og skape gode grunnleggende skiferdigheter hos våre nye medlemmer er vi avhengig av et godt trenerkorps. Vår hovedtrener Anders Neteland har sammen

Detaljer

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15 Hakadal IL alpin Sesongevaluering 01-15 Innhold Fakta Totalresultater klubb Hovedinntrykk Resultater per treningsgrupper Svar respons i % Totalt 0,59 U1 0, U1 0,8 U1 0,7 U 0,73 Rekrutt 0,33 0,00 0, 0,0

Detaljer

RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015:

RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015: Hovden 24.3.2015 RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015: Forberedelser: Forberedelsene til mesterskapet startet tidlig høst 2014, med innsending av opplysninger om hvor mange som ville reise til Bardu. Innkvartering

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Telemark Alt på ett par ski!

Telemark Alt på ett par ski! Søknad om å etablere telemarksgruppe i Bækkelaget Sportstsklubb-skigruppa Telemark artig og utviklende aktivitet på vinteren! Med fri hæl er mulighetene mange, både i og utenfor løypene. Oppover og nedover.

Detaljer

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger Sportsplan 2014-2018 Alpint Sør-Trøndelag skikrets Med årshjul for samlinger Alpinkomiteen 2013-2015 Ola Evjen (leder), Ørjan Berg-Johansen, Lars-Inge Graabak, Karianne Hestad, Stein Kjartan Vik. 1. INNLEDNING

Detaljer

BEST i idrett, BEST i skole

BEST i idrett, BEST i skole Persbråten Alpin Oslo 2014/2015 «Best i idrett, Best i skole» BEST i idrett, BEST i skole Persbråten Alpin Oslo Formål Utvikle løpere i nærmiljøet i et langsiktig perspektiv, ved hjelp av en god skole

Detaljer

SKIFORENINGEN I STAVANGER

SKIFORENINGEN I STAVANGER SKIFORENINGEN I STAVANGER Skiforeningen i Stavanger - 75 år 14. Februar 2009 - Ca. 210 medlemmer, hvorav Ca. 100 aktive løpere Alderklasser, aktive løpere: - under 8 år -8-11 år - 12-13 år: Deltar på Landsfinaler

Detaljer

Gardermoen

Gardermoen 13.10.2017 Gardermoen Årshjulet Barmarksesongen 1. mai 20. August Ironman U14-Barmark samling Skisamling 5 dager, Bredde Ironman U16- Årshjulet Skisesongen 1. Des. 1. mai Ironman U14-Barmark samling

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Hovden RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2017: Ine Haugland på vei inn til gull i storslalåm!!!

Hovden RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2017: Ine Haugland på vei inn til gull i storslalåm!!! Hovden 28.3.2017 RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2017: Ine Haugland på vei inn til gull i storslalåm!!! Sesongens hovedlandsrenn er nå historie, og totalt sett må vel dette være det beste hovedlandsrennet

Detaljer

Fagmøte alpint, høst

Fagmøte alpint, høst Fagmøte alpint, høst Samlinger høsten 2014 Over 300 utøvere har gjennomført testen God kvalitet og innhold i treningen Bra tilbakemeldinger fra miljøene Rekruttering og tiltak Ski samlinger 10 12. oktober

Detaljer

Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen DNA X. Oslo, mai 2009. Powered by

Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen DNA X. Oslo, mai 2009. Powered by DNA X Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen Oslo, mai 2009 Hvorfor dette initiativet? En altfor stor del av alpinistene blir borte fra alpinsporten ved overgangen

Detaljer

Informasjonsmøte vedr sesongen 15/16

Informasjonsmøte vedr sesongen 15/16 Informasjonsmøte vedr sesongen 15/16 Velkommen (Hanne Rud Rektor) Nærmere om skolen (Hanne Rud) Sportslig opplegg (Per Erik) Livet på Dønski (Adrian Sejersted) Økonomi, organisering og inntak (Even) 450

Detaljer

HØSTMØTE ALPINT. Program og saksliste. Ajourført Sted og dato: Scandic Oslo Airport, oktober Fredag kl

HØSTMØTE ALPINT. Program og saksliste. Ajourført Sted og dato: Scandic Oslo Airport, oktober Fredag kl HØSTMØTE ALPINT Sted og dato: Scandic Oslo Airport, 28.- 29. oktober 2016 Program og saksliste Ajourført 28.10.16 Fredag 28.10 kl. 18.00 21.00 1 TD- møte og rennteknisk utvalg Lørdag 29.10 kl. 09.00 15.00

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013 Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal Oslo skikrets - november 2013 Hovedlandsrennet 2014 - Oppsummering Hovedlandsrennet i alpint 2014 foregår på to steder: Fartsfinale

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

NSK Utmerkelser 2016

NSK Utmerkelser 2016 NSK Utmerkelser 2016 Tildeling av Nordland Skikrets Utmerkelser 2016 Utmerkelser for 2016 er av styret etter innstillinger fra grenkomiteene og gjeldende statutter. Tildeling er gjort i alle grener unntatt

Detaljer

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015 Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli Oslo, oktober 2015 Hovedlands 2016 - Oppsummering Hovedlandsfinale i alpint 2016 arrangeres på Bjorli av Rauma Alpin (www.raumaalpin.no) Både fartsfinale og tekniske

Detaljer

Årsmelding 2014 Årsmøtet i Drammen Slalåmklubb Klubbhuset i Haukåsløypa 26.5.2014

Årsmelding 2014 Årsmøtet i Drammen Slalåmklubb Klubbhuset i Haukåsløypa 26.5.2014 Årsmelding 2014 Årsmøtet i Drammen Slalåmklubb Klubbhuset i Haukåsløypa 26.5.2014 Årsmøte 26.05.2014 Side 1 Årsmelding Drammen Slalåmklubb 2013/14 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder

Detaljer

RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015:

RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015: Hovden 24.3.2015 RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015: Forberedelser: Forberedelsene til årets hovedlandsrenn startet i juni 2013 med booking av overnatting. I år ble mesterskapet arrangert over 1 uke, men

Detaljer

IL Skrim Ski Ungdom 13 + VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE

IL Skrim Ski Ungdom 13 + VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Mål / hensikt / div Et tilbud til de som vil litt mer, topp og bredde Skrim Ungdom 13 + gruppen er for utøvere fra 13 års klassen til og med eldre junior Alle treninger

Detaljer

Kjelsås IL Alpin årsrapport 2011. Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin

Kjelsås IL Alpin årsrapport 2011. Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin Hintertux 2011 ÅRSRAPPORT 2011 KIL - ALPIN Alpinåret (sesongen) går fra 1.mai 30.april, og følger dermed ikke kalenderåret. I årsrapporten for 2010 ble vintertreningen

Detaljer

HOVEDLANDSRENNET 2013

HOVEDLANDSRENNET 2013 HOVEDLANDSRENNET 2013 Aldersinndeling 20 år og oppover Masters 21 år U-21 FIS punkter 20 år JUN II 19 år 18 år U-18 FIS Punkter JUN I 17 år 16 år U-16 Hovedlandsrennet (K-II) 15 år 14 år U-14 Landsfinalen/telenorlekene

Detaljer

Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin

Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin Fra Alpingruppens nye informasjonsfolder ÅRSRAPPORT 2012 KIL - ALPIN Alpinåret (sesongen) går fra 1.mai 30.april, og følger dermed ikke kalenderåret. Organisasjon Alpinstyret

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015

Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015 Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015 Agenda 1. Velkommen Valg av møteleder, referent og 2 representanter til undertegne å protokollen Info fra høstmøte NSF 2. Terminliste: Bama, HL og LF, (NM?) Trenere,

Detaljer

Årsmelding 2017 Årsmøtet i Drammen Slalåmklubb Klubbhuset i Haukåsløypa

Årsmelding 2017 Årsmøtet i Drammen Slalåmklubb Klubbhuset i Haukåsløypa Årsmelding 2017 Årsmøtet i Drammen Slalåmklubb Klubbhuset i Haukåsløypa 28.3.2017 Årsmøte 28.03.2017 Side 1 Årsmelding Drammen Slalåmklubb 2016/17 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011 Oslo, 10. januar 2011 Hovedlandsrennet 2011 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2011 foregår i perioden 18 til 27

Detaljer

Referat fagmøte 25.april 2015

Referat fagmøte 25.april 2015 Referat fagmøte 25.april 2015 LK Perioden 2013-205. Gjennomgang av hva LK har jobbet med den siste perioden, 2013-2015 Målsetting i LK er at ved å samarbeide blir vi alle bedre. Det er rasjonelt og det

Detaljer

Kjære løpere og foresatte

Kjære løpere og foresatte Vinter 2011/12 2002 Kjære løpere og foresatte Vi presenterer herved vårt treningstilbud til 2002 gruppen for vintersesongen 2011/12. Dette dokumentet har til hensikt å gi dere en best mulig oversikt over

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

RAPPORT FRA ÅPEN SKISAMLING PÅ GEILO

RAPPORT FRA ÅPEN SKISAMLING PÅ GEILO Hovden 23.11.2016 RAPPORT FRA ÅPEN SKISAMLING PÅ GEILO 17-21.11 Ine Haugland. Forberedelser: Forberedelsene til samlingen bestod i hovedsak av booking av hytter i Geilolia samt booking av trening, denne

Detaljer

Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets. Junior/Senior

Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets. Junior/Senior Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets Junior/Senior Datoer for samlingene 23.! - 25.6. Natrudstilen: oppstart og testløp 17. 20.8. Natrudstilen: barmark/testing 21. 24.9. Natrudstilen : barmark/testing 12.-15.10.

Detaljer

Evaluering av sesongen 2013-14

Evaluering av sesongen 2013-14 Evaluering av sesongen 2013-14 Utvalg Utvikling Status Nb! Vedkommende som har svart Wyller er i B-grp og skal følgelig slettes fra undersøkelsen Skader - Har stort sett hatt mindre skader. Har hatt en

Detaljer

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Vedlegg 2-2015 Side 1 av 30 Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Sportslig rapport for TSK 2014-2015 Dette året har TSK hatt en sportslig opptur på flere nivåer Sesongen startet med treninger ledet

Detaljer

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlands 2015 - Oppsummering Statoil Hovedlandsfinale i alpint 2015 arrangeres to steder: - Fartsfinale (utfor og super

Detaljer

Sportsplan Vind IL- Ski

Sportsplan Vind IL- Ski Sportsplan Vind IL- Ski Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere i Vind il. Ski gruppa arbeider

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

Planer for sesongen 2008-9 1. mai 2008-1. januar 2009; forsesong 1. januar - 30. april 2009; vintersesong

Planer for sesongen 2008-9 1. mai 2008-1. januar 2009; forsesong 1. januar - 30. april 2009; vintersesong IRS 2008-9 Planer for sesongen 2008-9 1. mai 2008-1. januar 2009; forsesong 1. januar - 30. april 2009; vintersesong Utarb. v/ IRS sportsligleder/hovedtrener Amund Rudi, Hovedtrener B Magnus Duus Dahl,

Detaljer

SESONGPROGRAM VELDRE SKI 2008 2009

SESONGPROGRAM VELDRE SKI 2008 2009 SESONGPROGRAM VELDRE SKI 2008 2009 NB: Renn avlyses når det er kaldere enn 15 grader. Styret sesongen 2008-2009 Tor Olav Lierhagen Viggo Tollefsen Arnfinn Brennlien Kjell Morten Berget Helga Fossum Trond

Detaljer

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is.

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Stavanger kunstløpklubb engasjerer målbevisste og hardt arbeidende jenter og gutter som

Detaljer

Årsmelding alpint sesongen 2014/15

Årsmelding alpint sesongen 2014/15 Årsmelding alpint sesongen 2014/15 Hordaland Alpinkomite: Pål Hauge Bergens Skilag Leder Torgils Bryn Nestleder Bård Seterås Fana Medlem Rune Skogen Samnanger Medlem Hans Børje Strømberg Tertnes Medlem

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Trial Satsnings-team for Jenter 2014

Trial Satsnings-team for Jenter 2014 1 Trial Satsnings-team for Jenter 2014 Satsningsteam for jentene. Det ble opprettet i 2012. Trial Team Girls Dette teamet skal fremme internasjonal satsing for jenter/damer. Det er tenkt at en kan dra

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Referat fra styremøte Hakadal Alpin

Referat fra styremøte Hakadal Alpin Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 08/ Nr.08 / Dato:22.10. Sted: Hos Hege Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Erik Fjeldstad, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss, Tone Wammeli, Hege Krogh Fravær:

Detaljer

Kursplan Trener 2 Alpint. November 2015 KURSPLAN. Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT

Kursplan Trener 2 Alpint. November 2015 KURSPLAN. Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT November 2015 KURSPLAN Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT 1 Forord 1. Mål Trener 2 Alpint kurset er beregnet for skitrenere som arbeider med ungdom i utviklingsfasene; Trening for å trene - aldersklasser U14,

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKIGLEDEn ER FOR ALLE! Skiglede for store, skiglede for små. For gammel og ung. For de som vil vinne og for de som bare vil fryde seg. For funksjonsfriske, javisst. Men like mye,

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Nyhetsbrev Januar 2008

Nyhetsbrev Januar 2008 Nyhetsbrev Januar 2008 Godt nytt karateår! Treningstider uke 2 og 3 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Første treningsdag 21. januar Oppstart nybegynnerkurs Mandager: Tirsdager: Torsdager: 19-20.30

Detaljer

Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. mars 2010

Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. mars 2010 Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010 Oslo, 4. mars 2010 Hovedlandsrennet 2010 Arrangementet avholdes i perioden 13.-19. mars 2010 på Hafjell. Storslalom,

Detaljer

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG 212496_NSF_Trening_Brosjyre 22.10.01 15:31 Side 1 TRENING OG RENN I ALPINANLEGG Anbefalte retningslinjer utarbeidet av Norske Skiheisers Forening i samarbeid med Norges Skiforbund Første utgave oktober

Detaljer

TRENERSTANDPUNKT SPØRRESKJEMA UTØVERE FYSISKE TESTER UTØVERE BEARBEIDELSE AV DATA GRUPPEPROSESSER TRENERINTERVJU. Trening.

TRENERSTANDPUNKT SPØRRESKJEMA UTØVERE FYSISKE TESTER UTØVERE BEARBEIDELSE AV DATA GRUPPEPROSESSER TRENERINTERVJU. Trening. I DAG I FRAMTIDA? 1 2 TRENERSTANDPUNKT 3 4 5 6 7 Trening 24-t Psykososialt SPØRRESKJEMA UTØVERE 8 9 TRENERINTERVJU BEARBEIDELSE AV DATA GRUPPEPROSESSER FYSISKE TESTER UTØVERE Trenerintervju Trenerrollen

Detaljer

München 1.11.2014 RAPPORT FRA SKISAMLING I PITZTAL, 26.10-2.11-2014: «Panorama» i Pitztal. Forberedelser:

München 1.11.2014 RAPPORT FRA SKISAMLING I PITZTAL, 26.10-2.11-2014: «Panorama» i Pitztal. Forberedelser: München 1.11.2014 RAPPORT FRA SKISAMLING I PITZTAL, 26.10-2.11-2014: «Panorama» i Pitztal Forberedelser: Forberedelsene til denne samlingen startet i juni 2014, med booking av overnatting samt treningstraseer.

Detaljer

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE 2014-2016 a) VISJON Asker Svømmeklubb skal i 2016 være en av landets mest attraktive og mest respekterte svømmeklubber i Norge den mest attraktive for de beste svømmerne

Detaljer

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014 Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014 Oslo, mars 2014 Telenorlekene 2014 - Oppsummering Telenorlekene 2014 gjennomføres på Hafjell i perioden 3.-6. april Telenorlekene arrangeres av Lillehammer

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER Svarstad IL Skigruppa Sist endret 11.11.2014 Side 1 1. Renn...3 2. Samlinger... 4 3. Sommerskiskole...... 4 4. Kjøregodtgjørelse... 4 5. Treningsavgifter...4 6. Skilisens. 4 7.

Detaljer

Sportslig plan. Mål og ambisjoner. Mål

Sportslig plan. Mål og ambisjoner. Mål Sportslig plan. Mål og ambisjoner Vang Skiløperforening Alpin sine mål er stadfestet i klubbens vedtekter. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Detaljer

Årsmelding Sportslig 2014-2015

Årsmelding Sportslig 2014-2015 Årsmelding Sportslig 2014-2015 Sammendrag Det har vært en bedre vinter sammenlignet med fjoråret, men fortsatt for lite snø i eget anlegg slik at det ble kun arrangert et internrenn tidlig i sesongen.

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Agenda. Dønski alpin. Presentasjon av skole:lbudet. Dønski alpin fra et trenersynspunkt. v/anders Stensholt. v/ Paal Brannsten. v/per Erik Vognild

Agenda. Dønski alpin. Presentasjon av skole:lbudet. Dønski alpin fra et trenersynspunkt. v/anders Stensholt. v/ Paal Brannsten. v/per Erik Vognild Agenda Dønski alpin v/anders Stensholt Presentasjon av skole:lbudet v/ Paal Brannsten Dønski alpin fra et trenersynspunkt v/per Erik Vognild Bakgrunn og historie alpinlinjen Dønski alpin er et samarbeid

Detaljer

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer Jon Iver Bakken Sportslig leder Vår målsetting: Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Organisering

Detaljer

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no Norgeshus skiskole www.skiskole.teamnorgeshus.no Velkommen til Norgeshus Skiskole Vi i Team Norgeshus setter stor pris på å kunne få spillerom og en hjelpende hånd fra NSF til å vise at også eliteaktivitet

Detaljer

Generell del førende for alle idretter

Generell del førende for alle idretter Alle idrettene i ØHIL har utarbeidet sportslige planer. Sammen utgjør de Øvrevoll Hosle Ils sportslige plan. Hver idretts plan består av 3 deler Generell del førende for alle idretter Idrettens organisering

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

RAPPORT FRA SAMLING PÅ GEILO, 14-18.11 2013:

RAPPORT FRA SAMLING PÅ GEILO, 14-18.11 2013: Hovden 18.8.2013 RAPPORT FRA SAMLING PÅ GEILO, 14-18.11 2013: Marielle Vinnes Forberedelser: Forberedelsene til denne samlingen lå primært i å avgjøre om samlingen skulle avholdes på Geilo eller andre

Detaljer

ALPINGRUPPA Protokoll - Årsmøte for 2013 i Geilo IL Alpingruppa Tid; 19. februar 2014 Kl. 19.00 Sted: Møterommet i Geilohallen.

ALPINGRUPPA Protokoll - Årsmøte for 2013 i Geilo IL Alpingruppa Tid; 19. februar 2014 Kl. 19.00 Sted: Møterommet i Geilohallen. ALPINGRUPPA Protokoll - Årsmøte for 2013 i Geilo IL Alpingruppa Tid; 19. februar 2014 Kl. 19.00 Sted: Møterommet i Geilohallen Agenda: 1. Styrets sammensetning Leder; Trine Prestsveen Gaustad Nestleder;

Detaljer

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert juni 2013

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert juni 2013 REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert juni 2013 Nord-Norsk mesterskap er et åpent mesterskap, men bare utøvere som representerer en Nord-Norsk klubb kan kåres til Nord-Norsk Mester. Innbydelse skal

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Årsraport Skeleton.

Årsraport Skeleton. Årsraport 2015-2016 Skeleton. Denne sesongen har vert preget av store mesterskap som kvalifiserings konkurranse til Ungdoms OL og selve Ungdoms OL. Lillehammer Skeleton klubb har sammen med Troll Bob team

Detaljer

Presentasjon av Oslo Skikrets opplegg for Alpin Landsfinale 2011 i Jølster. Oslo, Januar 2011

Presentasjon av Oslo Skikrets opplegg for Alpin Landsfinale 2011 i Jølster. Oslo, Januar 2011 Presentasjon av Oslo Skikrets opplegg for Alpin Landsfinale 2011 i Jølster Oslo, Januar 2011 Landsfinalen 2011 Arrangementet avholdes i perioden 17.-20. mars 2011 i Jølster i Sogn og Fjordane All trening

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Tilstede: Kenneth Larsen, Buskerud Skikrets, Jo-Inge Øverland, Nordland Skikrets,

Tilstede: Kenneth Larsen, Buskerud Skikrets, Jo-Inge Øverland, Nordland Skikrets, Møtereferat Hva: Fagmøte, NSF Alpint, høst 2014 Dato: 24.-25. oktober 2014 Hvor: Bergland Hotell, Sölden. Tilstede: Kenneth Larsen, Buskerud Skikrets, Jo-Inge Øverland, Nordland Skikrets, Espen Solbakken,

Detaljer

Trener 3 Alpin kurs - sesong 2017/18

Trener 3 Alpin kurs - sesong 2017/18 Trener 3 Alpin kurs - sesong 2017/18 Trenerløypa steg 3 Søkere: For trenere som jobber med utøvere som ønsker å nå et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse. Kvalifikasjoner: Aktive trenere i

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, januar 2016

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, januar 2016 Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli Oslo, januar 2016 Hovedlands 2016 - Oppsummering Hovedlandsfinale i alpint 2016 arrangeres på Bjorli av Rauma Alpin (www.raumaalpin.no) Både fartsfinale og tekniske

Detaljer

SPESIELLE BESTEMMELSER OG ENDRINGER ALPINT RENNREGLEMENT FOR SESONGEN 2014/2015:

SPESIELLE BESTEMMELSER OG ENDRINGER ALPINT RENNREGLEMENT FOR SESONGEN 2014/2015: Oslo, november 2014 SPESIELLE BESTEMMELSER OG ENDRINGER ALPINT RENNREGLEMENT FOR SESONGEN 2014/2015: VIKTIG Å HUSKE: Spesielle bestemmelser alpint sesongen 2014/2015 hører med til Alpint rennreglement

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Presentasjon sesongen

Presentasjon sesongen Presentasjon sesongen 2017-2018 Mulighet: Gjennom et godt samarbeid med bl.a Løpere Norges skiforbund Olympiatoppen NTNU Sør-Trøndelag fylkeskommune skal TrønderAlpin gi et tilbud som gjør det mulig å

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 Nord-Norsk mesterkap er et åpent mesterskap, men bare utøvere som representerer en Nord-Norsk klubb kan kåres til Nord-Norsk Mester. Innbydelse skal

Detaljer