RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER"

Transkript

1 16. januar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2013 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Ulykkes og ansvarsforsikring for frivillige Hold deg oppdatert på skred: skred RKH godkjent som kursarrangør skuter klasse S Kurs i vannredning elv 2013 Hjelpekorpskonferansen 2013 sett av dato Ressursgruppe krevende lende søker instruktører Hjelpekorpset bruker veldokumenterte metoder i redningsarbeidet motsvar på nettsak på storm.no Oppstartsstøtte for nye RØFF-grupper Tilbud på Jerven-duk 9 ID-kort for hjelpekorpset og registrering av ny grunnopplæring - i Ressurssystemet Ny leverandør av Hjelpekorpsuniformer Invitation to Red Cross Skiing Championship Kontaktinformasjon Landsråd Røde Kors Hjelpekorps Kontaktinformasjon sekretariatet Aksjonsstatistikk RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER INVITASJON: ULYKKES OG ANSVARSFOR THE INTERNATIONAL SIKRING AV FRIVILLIGE RED CROSS SKIING MANNSKAPER: HUSKELISTE CHAMPIONSSHIP OG RETTIGHETER ØNSKER DITT KORPS KURS I VANNREDNING? RESSURSSENTER ELV SJOA ETTERLYSER KORPS SOM ØNSKER KURS RØDE KORS HJELPE- KORPS GODKJENT SOM KURSARRANGØR SKUTER KLASSE S Infobrev Hjelpekorps Infobrevet utgis hver måned rundt den 15. Her presenteres sentrale kurs og aktiviteter, samt informasjon fra Landsrådet og sekretariatet. Dette er arenaen for kommunikasjon alle korps imellom! Ta kontakt med sekretariatet på e-post med informasjon relevant for andre korps: Infobrevet sendes ut pr. e-post via en egen distribusjonsliste kalt [RKH]. Denne innholder flere andre lister, for distrikt/korps i distriktet, ressurs og prosjektgrupper. Hvilken distribusjonsliste du tilhører ser du i [gruppe] etter [RKH]. Vi ønsker å nå fram til alle i korpsledelsen, d-rådene og ansatte på distriktskontorene som jobber overfor hjelpekorps. Menige medlemmer som ønsker infobrevet tilsendt direkte kan tilmelde seg via registrer I tillegg sendes infobrevet til alle daglige ledere, distriktsledere, Landsrådet og Landsstyret.

2 T.O. - FRA SEKRETARIATET Hjelpekorpsenes aktivitet kan være risikofylt, og skadetilfeller kan forekomme. Finn ut mer om forsikringsforholdene for frivillige mannskaper. Røde Kors Hjelpekorps har etter langt og grundig arbeid blitt godkjent som kursarrangør for skuter klasse S. Dette betyr at Røde Kors Hjelpekorps nå har egne instruktører. Vi ser frem mot å utdanne flere mannskaper for skuterkjøring. Nasjonalt Ressurssenter for Elv Sjoa er klare til å dra ut å holde kurs i vannredning elv lokalt. Gi dem en tilbakemelding på om ditt korps er interessert. Les mer på side 4. Ressursgruppe Krevende Lende søker instruktører. Så hvis du liker deg i bratt terreng, har sansen for tau og taljer og vil bidra med utdanning i Norges største frivillige redningsorganisasjon, da kan dette være noe for deg. Se hele utlysningen på side 5. Starte opp RØFF-gruppe? Husk at lokalforeningen din kan søke støtte på kr for tiltak for aktiviteter og utstyr. TV2s nettsted storm.no skrev 4.januar en sak om Røde Kors Hjelpekorps og andre institusjoners bruk av søkevinkler på bakgrunn av et avsnitt, i tidligere landsrådsleder Roald Sæterdals artikkel om et tilbakeblikk på sine år i Røde Kors Hjelpekorps, i Hjelpekorps 3/2012. Dagens Røde Kors Hjelpekorps avviser bruken av søkevinkler og de er ikke en del av metodesettet for søk og redning i skred. Les motsvaret og finn lenker til artiklene på storm.no på side 6. Dessuten har det kommet en hyggelig invitasjon fra Østerrikske Røde Kors: det 20. internasjonale Røde Kors skimesterskap! Mesterskapet vil bli arrangert 8. og 9. mars 2013 i Tyrol. Det er dessverre ikke avsatt midler til støtte fra sentralt hold. HUSK forresten også å sette av datoen 31. mai-2.juni til Hjelpekorpskonferansen. Det vil bli sendt ut egen mail med mer informasjon og påmelding. Som vanlig er infobrevet med vedlegg lagt ut både på infobrev-for-hjelpekorps/ og på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/ hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx Martin Alex Nielsen Side 2

3 FJELLSKIKKPRISEN 2013 «Fjellskikkprisen» tildeles personer, grupper eller organisasjoner som har utmerket seg eller vært en god ambassadør innen friluftsliv, frontet sikkerhet eller naturlig ferdsel i fjellet. Noen tidligere mottakere av prisen er: Arne Næss sr., Nils Faarlund, H.M. Dronning Sonja, Klaus Helberg, Barnas Turlag (DNT), Arnulf Møllerstad og Turtagrø hotell, Johan Kofstad, Stein P. Åsheim, Terje Vigerust, Lars Monsen og Cecilie Skog. Kandidater meldes innen 1. februar 2013! Send en kort presentasjon med begrunnelse til: Les mer på: Side 3

4 ULYKKES OG ANSVARSFORSIKRING FOR FRIVILLIGE Hvis skade på våre mannskaper skulle oppstå. Norges Røde Kors har inngått en sentral ulykkes- og ansvarsforsikring for alle frivillige i Røde Kors aktivitet i organisasjonen. Hvis skade oppstår, enten på en Røde Kors frivillig uansett aktivitetsområde, eller om en av våre frivillige kan lastes for skade oppstått på en bruker /en vi hjelper, gjøres følgende snarest mulig: 1. Ta alltid vare på alle kvitteringer for utlegg man har, uansett om skaden i første omgang kan synes liten og utgiftene små 2. Kontakt Norwegian Broker på telefon for å få tilsendt skadeskjema. Egenandel for utgiftsdekning er kr 1 000,-. 3. Hvis en av våre redningsmannskaper blir skadet i organisert trening eller oppdrag, har man i tillegg rettigheter innen Folketrygdens yrkesskadedekning, Kap Ved yrkesskade eller likestilt yrkessykdom, kan man ha rett til særfordeler utover Folketrygdens ordinære stønadssystem. Ved varig skade, kan man bl.a. ha rett til menerstatning som beregnes etter skadens medisinske art, omfang og skadegrad. Ved skade, gå inn på web adressen søk på yrkesskade og fyll inn skjema: NAV Utgiftsdekning (som ikke dekkes av det offentlige) fra første krone. Denne dekningen administreres av Statens Pensjonskasse. Gå inn på nettsidene på første side velges Personforsikring, - her finnes link til skadeskjema og brosjyre. Evt. ring tlf og be om avdeling som steller med yrkesskade for redningsmannskaper. For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Morten Grøtvedt i Hjelpekorpssekretariatet: HOLD DEG OPPDATERT PÅ SKRED: Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskredulykker "Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskredulykker" oppdateres av Nasjonalt Redningsfaglig Råd. Sist oppdaterte versjon av retningslinjene finner du på Røde Kors Hjelpekorps sine nettsider. Det vil komme en revisjon i en nær fremtid. På samme side finner du også oppdaterte skredkort. Ressursgruppe skred er ansvarlig for å holde skredkortene oppdaterte. Kortene ligger som pdf er og kan printes ut. Den internasjonale skredfareskalaen ligger også lett tilgjengelig her. Du finner på retningslinjene og skredkortene m.m. på Side 4

5 RKH GODKJENT SOM KURSARRANGØR SKUTER KLASSE S Norges Røde Kors Hjelpekorps er av Statens Vegvesen nå godkjent som kursarrangør for Snøskuter klasse S Dette fremkommer av brev fra Statens vegvesen den Dette skjer etter lang tid med utarbeidelse av kurs og godkjenning av instruktører. Særskilte instruktører fra Hjelpekorpset vil heretter kunne avholde egne snøskuterkurs som også gir elevene klasse S førekort. Dette er som kjent nødvendig for medlemmer som har ikke har vanlig førerkort for bil fra før år Mer informasjon til korpsene vil komme etter hvert. KURS I VANNREDNING ELV 2013 Nasjonalt Ressurssenter Elv planlegger kursene for Av hensyns til denne planleggingen etterlyses det henvendelser fra korps som ønsker kurs lokalt i Det er enda uvisst hvor mange ønsker ressurssenteret klarer å etterkomme, men det vil bli jobbet for å bistå så mange som mulig. Derfor ber Ressussenter Elv i Sjoa at alle som vil ha kurs i 2013 sender en mail med følgende info: Navn på korps/distrikt Navn på kontakt Område for kurset Fristen for dette er 1. februar 2013 Mailen sendes til På vegne av Nasjonalt Ressurssenter Elv Sjoa Thomas Baar Leder For å holde deg oppdatert både før og etter kurs anbefaler vi at du følger med på vår hjemmeside: og liker oss på Facebook Side 5

6 HJELPEKORPSKONFERANSEN SETT AV DATO Det er en stund til en av vårens vakreste eventyr: den årlige Hjelpekorpskonferanse. Men sett av datoen nå! Hjelpekorpskonferansen 2013 blir avholdt fredag 31. mai til søndag 2. juni Konferansen blir på Quality Airport Hotell Gardermoen. Det vil som vanlig bli et variert program, mange spennende temaer og tid til fagmøter og gruppearbeid, samt selvfølgelig muligheten for å møte hjelpekorpsere fra hele landet! Invitasjon med program og påmeldingsskjema vil bli sendt ut i januar Alle oppfordres til å sette av datoene! RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER Interesserer du deg for redning og bratt moro? Har du klatreerfaring fra naturlige sikringer? Vil du være med til å bidra til landets største frivillige redningsorganisasjon? Da er instruktør i krevende lende kanskje en oppgave for deg. Ressursgruppe krevende lende ønsker å utvide instruktørpoolen sin. Ressursgruppen har ansvar for fagområdet krevende lende, og utvikler og oppdatere metoder i søk og redning i krevende lende. I 2009 ble det innført et nytt metodesett i søk og redning i krevende lende. Ressursgruppen har hatt ansvar for instruksjon i dette siden da. Ressursgruppen har de siste årene også knyttet til seg instruktører, men trenger fortsatt flere for å tilfredsstille etterspørselen fra hjelpekorps i hele landet. Det stilles følgende kompetansekrav til instruktører: Krav til instruktører krevende lende: Bestått krevende lende kurs og vært aktivt medlem i krevende lende gruppe i minst 2 år. Klatreerfaring på naturlige sikringer over minst 2 år. Klatre minst 20 taulengder i året på naturlige sikringer. Ingen krav til vanskelighetsgrad. Deltatt på instruktørsamling/metodeseminar Ha holdt et krevende lende-kurs sammen med erfaren instruktør Unntak for punktene kan innvilges til: Klatreinstruktør 1 fjell, Breinstruktør 1, tilsvarende NF-godkjenning, aktivt medlem i NARG over minst 2 år, tindevegleder, sikringsleder (Tilkomstteknikk). Det forutsettes at disse setter seg inn i utstyr og metode brukt i kurset gjennom å delta på instruktør/metodesamling eller holder kurs sammen med erfaren instruktør. Søknad om godkjenning som instruktør sendes til ressursgruppe krevende lende I søknaden må det utdypes hvilke kompetansekrav du oppfyller, helst med dokumentasjon samt 2 referanser som kan kontaktes. Side 6

7 HJELPEKORPSET BRUKER VELDOKUMENTERTE METODER I REDNINGSARBEIDET Storm.no har kjørt en sak om Røde Kors Hjelpekorps og bruk av søkevinkler i søk etter skredtatte. Men Hjelpekorpset har for lengst pensjonert søkevinklene. Dette er motsvaret til saken på storm.no. I nettsaken på Storm.no henvises det til en artikkel i «Hjelpekorps» 3/2012 skrevet av tidligere landsrådsleder Roald Sæterdal. Røde Kors Hjelpekorps har for lengst pensjonert søkevinklene og bruker veldokumenterte metoder i sitt arbeid med å redde liv. - Artikkelen i vårt fagblad er skrevet i anledning av Hjelpekorpsets 80 års jubileum. Den er en refleksjon og et tilbakeblikk slik en tidligere landsrådsleder, som sist var aktiv i 1993, erindrer det, og mye snø har falt siden både metodemessig og teknologisk, sier landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps Ole Gladsø. Under overskriften "Røde Kors vrøvler om skred" ble saken publisert på nettstedet storm.no 4. januar, og ble også henvist til under værmeldingen på TV2 7. januar. - Det er uheldig om nettsaken på Storm.no om gamle diskusjoner tar bort oppmerksomheten fra arbeidet som gjøres i dag i forhold til skred. Jubileumsartikkelen er personlige refleksjoner om utstyr som var i bruk flere ti-år tilbake. Dette er ikke den offisielle holdningen til dagens Røde Kors Hjelpekorps, sier Gladsø. I jubileums-artikkelen beskrives blant annet også hvordan EVE s bare ble brukt til gjenopplivning, og munn-tilmunn-metoden bestod av innblåsninger uten brystkompresjoner. Intet av dette er metoder som brukes i dag. - Røde Kors har for lengst pensjonert søkevinklene. Det skal det ikke være tvil om. Heldigvis er det flere ting som er byttet ut de siste årene, sier Gladsø. Søkevinkler er useriøst Røde Kors Hjelpekorps fagekspertise innen skred er samlet i en egen ressursgruppe. Medlemmene i ressursgruppen har svært lang og bred kompetanse innen redningsarbeid og skred. Albert Lunde er faglig leder for gruppen. - Det skal være klinkende klart at søkevinkler til bruk i søk i skred hører historien til, det er useriøst, og Røde Kors Hjelpekorps forholder seg til vitenskapelige, veldokumenterte metoder i sitt arbeid for å søke etter savnede personer, sier faglig leder i ressursgruppe skred Albert Lunde. Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten. Sammen med Norsk Folkehjelp Sanitet, Norske Redningshunder m.fl. bistår Hjelpekorpset hvert år redningsetatene i rundt 1000 aksjoner i Norge. - Det er svært viktig for oss å vite at ingen hverken redningsetatene, andre frivillige redningsorganisasjoner eller mennesker som trenger oss i livstruende situasjoner sitter igjen med det inntrykk at vi bruker søkevinkler i arbeidet vårt, sier Albert Lunde. (fortsetter på neste side) Side 7

8 HJELPEKORPSET BRUKER VELDOKUMENTERTE - fortsettelse Hjelpekorpset i front rent teknologisk Lunde understreker at det er viktig å få frem dette for at folk fortsatt skal lytte til Hjelpekorpsets råd om å ferdes trygt i fjellet. I dag bruker skredredningstjenesten alle moderne søkemidler rutinemessig sammen med konvensjonelle metoder som lavinehund og søkestang. - Skredgrupper i Hjelpekorpset har hatt elektroniske sender-mottakere til disposisjon for egen sikkerhet og redningstjenesten siden Dette har vært fulgt opp med anskaffelse og bruk av ulike typer elektroniske søkemidler, og det var blant annet Røde Kors skredgrupper som var de første til å anskaffe elektronisk søkeutstyr til bruk for luftredningstjenesten, sier Lunde. - Men vi er overbevist om at redningsetatene og de andre frivillige aktørene innen redningstjenesten vet hva Røde Kors Hjelpekorps står for og ikke vil la en nettsak på Storm.no ødelegge for samarbeidet vårt og dermed for sikkerheten til folk i fjellet, sier Lunde. - Vi anser egentlig saken som ganske enkel: standpunktet til Røde Kors Hjelpekorps er klart, og vi opplever ikke at det per i dag er avvikende meninger mellom oss, NGI eller Forsvaret, sier Ole Gladsø. Saken på finner du her: Storm.no responderte på Røde Kors sitt motsvar med enda en artikkel: Jubileumsartikkelen i Hjelpekorps 3/2012 kan du lese i siste Hjelpekorps (s.30-37). Du kan også laste ned tdligere utgaver av Hjelpekorps på nettsidene: I denne videoen gir medlem av ressursgruppe skred i Hjelpekorpset, Mats Hjelle, tips om hvordan du kan vurdere skredfaren: FÅR DU IKKE TILSENDT HJELPEKORPS- BLADET? ER DIN ADRESSE RIKTIG? HAR DU BETALT MEDLEMSKONTINGENT? ANDRE SPØRSMÅL? SEND MAIL TIL: Side 8

9 OPPSTARTSSTØTTE FOR NYE RØFF-GRUPPER Ønsker din lokalforening å starte opp en RØFF-gruppe? Her er en enkel sjekkliste. Først handler det om å finne noen friluftskompetente veiledere, som vil jobbe med friluftsliv og ungdom. Veilederne må lage en aktivitetesplan for den første perioden. La det være aktiviteter som er attraktive for ungdommer. Det vil være naturlig at aktivitetene varierer fra hvor i landet det er. Når gruppa har blitt litt mer trygg på hverandre velges det en ledergruppe blant ungdommene. Husk at hensikten med RØFF er at ungdommene selv må være aktive i utviklingen av RØFF. De voksne kan gjerne hjelpe med å utvikle videre planer. Men veilederne er, som ordet tilsier, veiledere. Friluftsliv er som skapt til teambuilding man blir rett og slett tvunget til å jobbe sammen. Det er et minimumskrav til RØFF-veiledere, men det er et krav alle ansvarlige, friluftslivsinteresserte burde kunne leve opp til: De må ha førstehjelpskompetanse som et minimum NGF, eller tilsvarende. Slik alle i Røde Kors skal ha for å kunne ivareta sikkerheten i den daglige aktiviteten. De som skal drive opplæring i redning og førsthjelp bør ha kompetanse tilsvarende førsthjelpskurset i hjelpekorpsprøven. OBS! Alle nystartet grupper kan søke om kr i etableringsstøtte. Pengene må brukes på utstyr eller tiltak for aktiviteter. For å søke om støtten kan man henvende seg til rådgiver Esben Eyde i Hjelpekorpssekretariatet: TILBUD PÅ JERVEN-DUK Tilbud til alle avdelinger av Røde Kors Hjelpekorps i Norge: Fjellduken Hunter i oransje 102x220cm veil kr. 2420,- TILBUD i JANUAR kun 1256,- + mva Fjellduken Extreme i oransje 102x220cm - veil kr. 2790,- TILBUD i JANUAR kun mva. Fjellduken Original i oransje 143x143cm veil kr TILBUD i JANUAR kun 592,- + mva. Nyhet Fjellduken King Size i oransje 143x220cm veil kr. 2570,- TILBUD i JANUAR kun 1336,- + mva. Tilbudene til Røde Kors hjelpekorps gjelder kun oransje utgaver av Fjellduken ikke kamuflasjefargede. NB! Frakt etter Postens satser kommer i tillegg. Bestillinger sendes til: Side 9

10 ID-KORT FOR HJELPEKORPSET OG REGISTRERING AV NY GRUNN- OPPLÆRING I RESSURSSYSTEMET Snart vil Ressurssystemet ivareta bestillinger av ID-kort til godkjente medlemmer i Hjelpekorpset. Medlemmene vil da selv kunne bestille kort direkte i Ressurssystemet og ansatte på distriktskontorene vil kunne godkjenne bestillingene i samme system. Dagens ID-kortsystem vil bli faset ut. I tillegg vil systemet legge til rette for registrering av den nye grunnopplæringen. Til forskjell fra dagens prøve så består grunnopplæringen av fire delkurs, og i Ressurssystemet skal man kunne registrere og søke i disse kursene på samme måte som man i dag kan gjøre med hjelpekorpsprøven (distriktsansatte administrerer og lokale ledd kan se informasjon). Utskiftingen fra gammelt system til Ressurssystemet gir mange fordeler: Medlemmer og ansatte får et system mindre å forholde seg til. All medlemsdata (adresser, betalingsinformasjon etc.) hentes fra medlemsdatabasen/diba. Dette medfører at mindre antall kort sendes til feil adresse. Informasjon om selve hjelpekorpsprøven blir hentet fra registreringen av hjelpekorpsprøver i Ressurssystemet. Etter hvert vil det være informasjon om grunnopplæring som blir hentet. Man vil kunne kombinere søk og se hvem som har ID-kort, hvem som har grunnopplæring/ hjelpekorpsprøve og hvor lenge kontingenten er gyldig. Med andre ord: se våre godkjente medlemmer. QLM-rapporteringen vil bli enklere siden data kan hentes direkte i Ressurssystemet istedenfor at distriktskontorene må gjøre tellingen. Flere medlemmer blir brukere av Ressurssystemet og vil dermed registrere sin kompetanse samt enklere kunne melde seg på kurs via systemet. Mange distriktskontorer har allerede registrert alle godkjente hjelpekorpsprøver i Ressurssystemet. Det var et ønske at alle hadde registrert sine godkjente medlemmer før slutten av Derfor ble det arrangert opplæring for hjelpekorpskontaktene på distriktskontorene den 28.nov. Under opplæringen ble det diskutert hvordan overgangen fra gammelt til nytt system skal fungere, hvordan Ressurssystemet på beste måte kan ivareta rutinene i organisasjonen og hvem som skal ha ansvar for hva. Dessverre hadde ikke alle distrikter anledning til å delta. Av den grunn vil det mest sannsynlig bli arrangert en tilsvarende opplæring på nyåret og det anbefales sterkt at hjelpekorpskontaktene på distriktskontorene deltar. Utskiftingen fra gammelt til nytt ID-kortsystem samt overgang fra registrering av hjelpekorpsprøver til registrering av grunnopplæring vil skje 1. mars Dette innebærer at alle distrikter må være i mål med registreringen av godkjente hjelpekorpsprøver 10. februar, fordi vi må sikre at all data er lagret som den skal til oppstartdato. For at overgangen skal gå smertefritt er det viktig at informasjon som går ut via infobrev, Hjelpekorpsbladet, Korsveien og andre fora blir videreformidlet ut i alle ledd. Vi ønsker også å gjøre dere oppmerksomme på at Landsråd for Hjelpekorps har vedtatt at alle hjelpekorps skal ha registrert sitt utstyr og materiell i Ressurssystemet i løpet av Side 10

11 NY LEVERANDØR AV HJELPEKORPSUNIFORMER Etter flere års samarbeid med Wenaas, vil man etter å ha undersøkt markedet nå gå over til ny leverandør av klær til Røde Kors-butikken: Artisti AS. For den enkelte hjelpekorpser betyr dette et nytt og større utvalg av klesplagg, blant annet to ulike varianter av friluftsuniformen. Landsråd Røde Kors Hjelpekorps nedsatte i februar 2012 et uniformsutvalg. Oppgaven til utvalget har vært å finne en leverandør av alle typer uniformsplagg til Hjelpekorps-bruk. Ny leverandør, etter en grundig evaluering av aktuelle tilbydere, blir Artisti AS. Valg av produktleverandør har vært behandlet og godkjent av Landsrådet. Uniformsutvalget kvalitetssikrer og godkjenner alle nye plagg. For den enkelte hjelpekorpser vil overgangen til ny leverandør bety: - bedre priser på uniformer - bredere sortiment av kjente merkevarerinnen friluftslivsbekledning: Marmot, Crispi, Aclimat, Mammut og Norrøna. - raskere og mer stabile leveranser Røde Kors butikken tjener ikke penger på salg internt til hjelpekorps, men er ikke like store som forsvaret og politiet. Disse organisasjonene kjøper inn til eget lager, og dermed kan vi dessverre ikke matche dem som kunde. Det påvirker hvilken pris vi kan fremforhandle. De nye uniformene er et tilbud og en mulighet hvis man er klar få å skifte, men ikke et krav. Mange har anskaffet set Norrøna-uniformen, og vil kanskje komme til å bruke den fremover. Andre har kanskje andre krav til plagg for særlig kalde eller værutsatte områder. Presentasjonsuniformen til RKH vil fortsatt være den samme dog fra ny leverandør. Det er altså ikke snakk om flere uniformer enn det eksisterer pr. i dag, kun en annen leverandør. Samarbeidet med Wenaas har blitt faset ut over en periode. Desember har blitt brukt på å flytte rester av RKHtilpassede produkter fra Wenaas til lageret hos Artisti. I løpet av uken vil varene bli lagt ut i butikken igjen, men det vil kun være mulig å bestille det som er flyttet fra Wenaas. Det vil derfor i en overgangsfase bli noen utfordringer på størrelser og leveringstid på noen plagg. Fra slutten av mai 2013 skal alle nye plagg være på plass i butikken. Et av produktene det kan bli noe leveringstid på i begynnelsen er den nye friluftsuniformen. Det vil bli jakke og bukse fra Marmot (neste side kun jakke avbildet), og det vil være to alternativer til denne. Side 11

12 NY LEVERANDØR AV HJELPEKORPSUNIFORMER Marmot Spire Gore-tx performance 3L (lettere jakke, minner om Falketind). Utsalgspris internt inkl. mva.: 2.139,00 Veil.pris: 3.999,00 Marmot Spire bukse (ikke vist) Utsalg internt inkl. mva.: 1.864,00 Veil. pris: 3.499,00 Marmot Alpinist Gore-tex Pro Shell (plagg for mer ekstreme forhold). Utalgspris internt inkl. mva.: 3.789,00 Veil. pris: 5.500,00 Marmot Alpinist bukse (ikke vist) Utsalg internt inkl. mva.: 3.149,00 OBS! I siste utgave av Hjelpekorpsbladet er jakkene feil avbildet (Marmot Spire ved bilde av Alpinist og vice versa). Det må også påpekes at jakkene ikke overtar for de vanlige uniformsplaggene, men kun er et nytt alternativ til friluftsuniformen. Marmot Alpinist er den dyreste varianten av de to, og en jakke for ekstreme forhold, denne kan zippes sammen mellom jakke og bukse. (Denne vil ikke være tilgjengelig før til sommer 2013). Marmot spire er rimeligere enn alpinist, men veldig god og robust (det er kommet inn en del av både herrer og dame, men når dette er tomt kommer resten til sommer 2013). Det har vært stilt store krav fra mange medlemmer, og da kan vi ikke velge en av de billigere jakkene på markedet. De nye jakkene vil være betydelig bedre i stoffet enn dagens skalljakke. Dette skal være gode og slitesterke klær som kan brukes i og utenfor RKH tjeneste. Det er et lite parti med jakker og bukser av SPIRE på lager pr. i dag, men så vil neste leveranse og påfyll først være klar til neste sesong rundt juli/august.. Det vil løpende bli informert om evt. utvikling i overgangsprosessen til Artisit, priser m.m., Infobrev for Hjelpekorps og andre relevante kanaler. Bestilling skjer som vanlig på Full kolleksjon vil bli publisert så fort det foreligger, og på sentral hjelpekorpskonferanse vil Artisti ha stand. Da vil det også komme vanlige uniformer a la de Wenaas har, men til en bedre pris. Det kommer i tillegg til dette regntøy fra Marmot, dunjakker fra Norrøna og etterhvert North Face og veldig godt ullundertøy. Sko fra Scarpa, Garmont og M77. Utvalget skal være godt. Det er nå også mulig å kjøpe regntøy fra Marmot, dunjakker fra Norrøna og veldig godt ullundertøy. Sko fra Scarpa, Garmont og feltstøvel fra M77 (som forsvaret bruker) og pilotstøvel (som politiet bruker). Sistnevnte selges til henholdsvis 790,- og 820,-. Regntøyet fra Marmot (Precip) er egentlig skallklær, og kan også benyttes som en rimelig variant av friluftsuniformen, dog ikke til vinterbruk. På vegne av uniformsutvalget og Røde Kors-butikken ser vi frem til samarbeidet med Artisti. I perioden fram til sommeren ønsker vi å be om litt tålmodighet fra våre medlemmer, men tror bestemt at dette på sikt vil være til glede for alle parter. Side 12

13 INVITATION TO THE INTERNATIONAL RED CROSS SKIING CHAMPIONSSHIP Dear Red Cross / Red Crescent Friends, We are pleased to invite you to the 20th International Red Cross Skiing Championship of the Austrian Red Cross, taking place from 8th and 9th March 2013 in Tyrol (Ellmau, Scheffau, Soell). -On Friday, 8th March, after the Opening Ceremony there will take place a mini-bob fun race for all participants and accompanying persons in Ellmau. -Saturday, 9th March, is the competition day. The disciplines Alpine Skiing/Giant Slalom and Snowboard/Giant Slalom will take place on the race course Keatalm / Hochsoell. The Cross-country skiing contest will be carried out at the base station of Soell. -The Award Ceremony will be held on Saturday evening at the mountain restaurant Bergkaiser in Ellmau. You can get there by using the cable car Hartkaiser from the base station in Ellmau. Please use the attached registration form for the RC Skiing Championship (disciplines Giant Slalom, Snowboard and Cross-country skiing) and send them directly to Deadline for registration is 22nd February We recommend to make your hotel reservation as soon as possible. Please make the booking at the tourist office: Tourismusverband Wilder Kaiser Dorf 35, 6352 Ellmau, Austria We are looking forward to exciting and enjoyable days and to welcoming many Red Cross / Red Crescent Societies to this special event! With kind regards Hedwig Milchram Oesterreichisches Rotes Kreuz, Generalsekretariat / Austrian Red Cross, Headquarters Einsatz, Innovation und Beteiligungen / Operation, Innovation and Subsidiaries Wiedner Hauptstrasse Vienna Phone.: , Fax: Nettsider for RC Skiing Championship: bundesskimeisterschaft-2013/ OBS! Det gjøres oppmerksom på at det dessverre ikke er midler avsatt fra sentralt hold til å støtte deltakelse. Invitasjon og påmeldingsskjema er lagt som vedlegg nettsidene og Korsveien: Rodekors.no: Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx Side 13

14 KONTAKTINFORMASJON LANDSRÅD RØDE KORS HJELPEKORPS Leder Ole Gladsø, 7232 Lundamo M: Nestleder, Lars-Otto Laukvik, Roseveien 2, 3408 Tranby M: P: A: Regionleder Nord (Nordland, Troms Finnmark) Oddvar Betten, Nyborg, 9840 Varangerbotn M: Vara Nord (Nordland, Troms Finnmark) Trond Walter Svendsen, Prestmarkveien 40 B, 8800 Sandnessjøen Regionleder Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag) Odd Arne Rikardsen, Øvertun 1, 7860 Skage i Namdalen Vara Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag) Øystein Valde, Onsumgt. 6, 6310 Veblungsnes M: M: M: Regionleder Vest (Hordaland, Sogn og Fjordane) Oddbjørn Bratthole, 5713 Vossestrand, M: P: Vara Vest (Hordaland, Sogn og Fjordane) Asbjørn Sande, Furuvegen 3, 6723 Svelgen, M: P: Regionleder Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Martin Hauge, Hellemyr terrasse 9, 4628 Kristiansand M: Vara Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Svein Arne Corneliussen, Lyngholen 41, 4340 Bryne M: Regionleder Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Kjetill Pettersen, Tangkleiv 33, 3731 Skien Vara Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Sven Bruun, Kristiansands Gate 12 C, 0463 Oslo Regionleder Mjøs (Oppland, Hedmark) Unni Sletvold, Skulhusvegen 48, 2836 Biri Vara Mjøs (Oppland, Hedmark) Lars Molstad, Sollerudvegen 27, 2380 Brumunddal M: M: A: M: P: A: M: P: Side 14

15 ANSATTE I SEKRETARIATET - KONTAKTINFORMASJON OG ARBEIDSOMRÅDER Side 15

16 Aksjoner pr. 31. desember Antall personer assistert og mannskap involvert pr. 31. desember År Antall aksjoner Antall savnet/ assistert Funnet i live Funnet omkommet Fortsatt savnet ved aksjonsslutt Antall Mannskap Timer brukt **) *) Side 16

17 Oppdrag pr. distrikt pr. 31. desember Neste infobrev Røde Kors Hjelpekorps blir sendt ut 15. februar 2013 Innlegg, datoer, info om kurs m.m. mottas gjerne! Materiale sendes på mail innen 10. februar 2013 til: Side 17

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

NYTT 1/15. Anne Lise Ryel Krafttak mot kreft Ny uføretrygd Møt din likeperson NORILCO PORTRETTET. NORILCO, Norsk forening for personer med

NYTT 1/15. Anne Lise Ryel Krafttak mot kreft Ny uføretrygd Møt din likeperson NORILCO PORTRETTET. NORILCO, Norsk forening for personer med ÅRGANG 45 UTGAVE 247 NUMMER 1/15 NORILCO, Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft NYTT NORILCO PORTRETTET Anne Lise Ryel Krafttak mot kreft Ny uføretrygd Møt din likeperson

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring...

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring... HÅNDBOK FOR ATTAC-LOKALLAG Hvordan starte lokallag? Hva skal lokallagene gjøre? Hvordan ordner man økonomien? Dette og mange andre spørsmål om lokallagsaktivitet får du svar på i denne lille håndboka.

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

estaltterapeuten Gestaltterapeuten Gestaltterapeuten Alt er mulig i et parforhold nr208 NGF

estaltterapeuten Gestaltterapeuten Gestaltterapeuten Alt er mulig i et parforhold nr208 NGF Gestaltterapeuten nr208 NGF Alt er mulig i et parforhold Sterkt møte med gestaltterapeutene Ragnar Karem og Bente Vikebø Spirituality and gestalt therapy Spennende artikkel om tre ulike verdensbilder av

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010. Tema: Pensjon TAXI 2010-1

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010. Tema: Pensjon TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010 Tema: Pensjon TAXI 2010-1 www.volkswagen.no Syv underverker og to travle foreldre i én og samme bil. Nye Volkswagen Caravelle.

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 9 November 2010 Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 Skandinavias mest fornøyde bileiere kjører Mercedes-Benz E-Klasse* *AutoIndex 2010 Mercedes-Benz

Detaljer

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse Nr. 3 september 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE STUDIE: Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008 Tips for en bedre hverdag

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer