ANNO i tall og bilder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANNO. 2011 i tall og bilder"

Transkript

1 ANNO 2011 i tall og bilder

2 Med god bør og stø kurs Leder Vi er en bank med en lang og stolt historie Kragerø Sparebank har vært her for sine kunder siden I oppgangstider og nedgangstider. Gjennom bankkriser og børsfester. Også for kundene våre går livet litt i bølger og da er det viktig å vite at den lokale BANKEN er der for deg. Kragerø Sparebank har en sentral posisjon i lokalsamfunnet vårt. Som kommunens ledende bank er vi daglig i kontakt med mange av dere. Det kan være i forhold til finansiering av bolig, bil, hytte eller andre investeringer. Men også i forhold til forsikring, sparing til pensjon og bolig eller andre ting våre kunder har behov for hjelp til. Som lokalbank sitter vi også tett på store deler av vårt viktige næringsliv. Gjennom det heftet du nå sitter med i hendene, ønsker vi både gjennom tekst, tall og bilder å gi deg et lite innblikk i kommunens eneste lokale bank. Bankens lange og stolte historie arbeider alle vi i banken for å videreføre og utvikle til det beste for lokalsamfunnet vårt - Kragerø. En annen sentral posisjon Kragerø Sparebank har, er som aktiv støttespiller overfor mange av kommunens lag og foreninger. Det er viktig for oss å støtte opp om dette arbeidet ikke minst i forhold til barn og unge. Det store tilbudet kommunen har innenfor idrett og kultur er med på å gjøre Kragerø til et fint sted å bo. Jon Guste-Pedersen Adm. banksjef 2

3 Bankens tillitsvalgte STYRET Fred Arne Hjetland leder Lilly Margareth Myhra nestleder Ulf-Tore Windegaard styremedlem Beathe With styremedlem Arild Bohlin styremedlem/ ansattes representant Varamedlemmer: Solfrid Rui Slettebakken, Ole Johan Brekka, Ellef Ellegård, Kjersti R. Larsen FORSTANDERSKAP: Innskytervalgte representanter: Grunde Olsen - formann Mona Auråen Ole Johan Brekka Finn Mehlum Inge Haslum Johs Eide Karin Lohne Stefan Baugstø Varamedlemmer: Åse Krager Ingeborg Goplen Stian Størseth Tor Alf Jørgensen Kommunevalgte representanter: Ellef Ellegård Solfrid Rui Slettebakken Inger Berit Knutsen Johs Eide Varamedlemmer: Henriette Fluer Johan Tønnes Løchstøer VALGKOMITÉ: Ingeborg Goplen Stefan Baugstø Unni Wærstad Jo Lindberget Ansattes representanter: Rune Tolnæs Stig Gurrich Tove Fodnes Sidsel Solvang Varamedlemmer: Trine S. Gautefald Jo Lindberget KONTROLLKOMITÉ: Marie Røegh Edwardsen John Lonar Torild Sættem Varamedlemmer: Johan Brekka Lena M Naper-Helgestad 3

4 Den lokale banken i over 170 år Kragerø Sparebank er en ekte lokal bank. Vi holder til i Kragerø og er til for Kragerø. I dag, som den gangen banken ble etablert i Edison Menlo I alle disse årene har vi vært her for byen og byens befolkning og næringsliv, både i gode og mindre gode dager. Eller i flo og fjære, om du vil, slik vi uttrykker det i vår såkalte pay-off, teksten som står sammen med logoen vår. Og på mange, for ikke å si alle måter er banken minst like avhengig av byens innbyggere og næringsdrivende som dere er av oss. Dere kan velge oss bort. Vi kan ikke velge bort dere. Derfor strekker vi oss langt for å være ditt førstevalg. Med de fire verdiene våre i ryggen: redelig, engasjert, profesjonell og lojal, og ved å behandle hver enkelt kunde som den viktigste, har vi som visjon å være det naturlige valget for alle som føler tilknytning til Kragerø. Bannerplakat, såkalt roll-up, benyttet i bankens lokaler. 4

5 Noen synes det er snålt her året rundt. I dag som for 170 år siden. Det har skjedd mye i Kragerø og verden for øvrig siden banken ble etablert i Men det viktigste er som før. Kragerø-skjærgården er for eksempel fortsatt landets vakreste, uansett årstid. Det er vi enige om, vi som er ekte Kragerøfolk. Og den lokale banken er fortsatt Kragerø Sparebank. Vi har fulgt med i svingene vi også, men det viktigste er uendret: Vi er og skal alltid være den trygge, tilgjengelige banken for unge og gamle. Enten det er snakk om finansiering, tradisjonell sparing, investering eller forsikring, har vi det du trenger. Garantert! Hos oss er gamle og nye kunder like velkomne. Test oss og se hva vi kan tilby! Ring og gjør en avtale eller stikk innom neste gang du er i sentrum. Vi sees! Foto: Det har skjedd mye i Kragerø siden banken ble etablert, men noe er som før. Blindtarmen er den samme selv om brua er ny, og Kragerø er fortsatt perlen blant kystbyene. Sommer som vinter. I alle fall for oss som vet hva snålt betyr. Foto: Per Ole Halvorsen I Kragerø har hver årstid sin sjarm. I dag som for 170 år siden. Og den lokale banken er fortsatt Kragerø Sparebank. Vi har fulgt med i svingene vi også, men det viktigste er uendret: Vi er og skal alltid være den trygge, tilgjengelige banken for unge og gamle. Enten det er snakk om finansiering, tradisjonell sparing, investering eller forsikring, har vi det du trenger. Garantert! i flo og fjære siden 1840 Hos oss er gamle og nye kunder like velkomne. Test oss og se hva vi kan tilby! Ring og gjør en avtale eller stikk innom neste gang du er i sentrum. Vi sees! i flo og fjære siden 1840 Med vinden i ryggen, seiler du lens. I dag som for 170 år siden. Jomfruland inspirerer både kunstnere og oss andre. I dag som for 170 år siden. Det har skjedd mye i Kragerø og verden for øvrig siden banken ble etablert, 17 år før Theodor Kittilsen ble født her. Men noe er som før; noe er uforanderlig. Heldigvis. Jomfruland er like vakker og inspirerende, og Kragerø er fortsatt perlen blant kystbyene. Det har skjedd mye i Kragerø og verden for øvrig siden banken ble etablert i Svært mye. Men noe er som før; noe er uforanderlig. Heldigvis. Kragerø er for eksempel fortsatt perlen blant kystbyene. Sommer som vinter. I alle fall for oss som er ekte Kragerøfolk. Og den lokale banken er fortsatt Kragerø Sparebank. Vi har fulgt med i svingene vi også, men det viktigste er uendret: Vi er og skal alltid være den trygge, tilgjengelige banken for unge og gamle. Enten det er snakk om finansiering, tradisjonell sparing, investering eller forsikring, har vi det du trenger. Garantert! Hos oss er gamle og nye kunder like velkomne. Test oss og se hva vi kan tilby! Ring og gjør en avtale eller stikk innom neste gang du er i sentrum. Vi sees! Og den lokale banken er fortsatt Kragerø Sparebank. Vi har fulgt med i svingene vi også, men det viktigste er uendret: Vi er og skal alltid være den trygge, tilgjengelige banken for unge og gamle. Enten det er snakk om finansiering, tradisjonell sparing, investering eller forsikring, har vi det du trenger. Garantert! Foto: Birgitte Sjøberg Hos oss er gamle og nye kunder like velkomne. Test oss og se hva vi kan tilby! Ring og gjør en avtale eller stikk innom neste gang du er i sentrum. Vi sees! i flo og fjære siden 1840 Vi fornyet og frisket opp Kragerø Sparebanks grafiske profil i 2011, noe som kom til uttrykk blant annet gjennom annonsene vi hadde på trykk i KV. i flo og fjære siden

6 Resultatregnskap RESULTAT (i tusen kroner) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivning m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Resultat av ordinær drift før skatt Resultat for regnskapsåret etter skatt

7 Balanse EIENDELER (i tusen kroner) Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger Netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkasting Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter GJELD OG EGENKAPITAL (i tusen kroner) Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld Egenkapital Gjeld og egenkapital

8 Geografisk fordeling av utlån Geografisk fordeling av innskudd Kragerø 61,0 % Rest Telemark 8,6 % Oslo/Akershus 25,0 % Rest av landet 5,1 % Utlandet 0,3 % Kragerø 53,0 % Rest Telemark 6,7 % Oslo/Akershus 25,3 % Rest av landet 13,3 % Utlandet 2,0 % Forsikring % % 80% 70% % 50% 40% 8 30% % 10% Skadeforsikring Markedsandeler bilforsikring Tall i hele millioner. 8

9 Utlån Innskudd Tall i hele millioner. Tall i hele millioner. Egenkapital Rivende utvikling Tall i hele millioner. Her kan du ved hjelp av grafer og diagrammer se noen hovedtrekk ved banken i dag og i et historisk perspektiv. Ut over at banken har en fin utvikling og en unik posisjon i lokalmiljøet, er det særlig verdt å bite seg merke i den voldsomme utviklingen som har vært de siste tiårene. Når vi ser veksten fra 1971 og frem til i dag, er det nesten utrolig hvilken forvandling som har funnet sted både i den lokale, nasjonale og internasjonale økonomien. Derfor er det heller ingen hemmelighet at det å drive bank i dag stiller helt spesielle krav til våre medarbeidere og deres kompetanse. Kragerø Sparebank er derfor svært opptatt av at våre kunder skal føle og vite at deres engasjementer er i de beste hender. 9

10 VM på ski i Holmenkollen, Husær u disse 3. Vinnere og prisutdelere (bak) av Kragerø Sparebanks Ungdomspris 4. John Arne Riises Fotballskole 5. Det store lokale korslaget Vårt lokale engasjement Som lokalbank er det rett og rimelig at vi støtter opp under lokale aktiviteter og organisasjoner. Banken yter vesentlige bidrag slik at vi kan ha en blomstrende aktivitet i kommunen vår. Det er et fantastisk engasjement blant kommunenes innbyggere som det er hyggelig å støtte opp under. I snitt har banken delt ut årlige gaver i størrelsesorden kr ,- gjennom lang tid. Ellers kan det nevnes at man nå hvert år i tillegg deler ut kr ,- til Kragerø Sparebanks Ungdomsfond. Dette er penger som ungdommen selv gjennom Ungdomsrådet er med på å disponere. Dette samarbeidet har vært svært stimulerende for banken. Likeledes er det slik at banken i forbindelse med Kragerøs nærstående byjubileum hvert år i 4 år bidrar med kr ,- til boka Kragerø Bys historie. Også dette er midler som kommer i tillegg til de mer faste årlige tildelingene. I 2011 hadde banken med seg en entusiastisk gjeng til VM på ski i Holmenkollen. Selv om været ikke var på sitt beste akkurat den dagen, tror vi turen ble en fin opplevelse som gir gode minner i mange år fremover. Her er en oversikt som viser en del av det banken på ulikt vis har støttet opp under i 2011: VM på ski Husær u disse Kragerø Sparebanks Ungdomsfond John Arne Riise fotballskole Det store lokale korslaget Løkkecup Helle IF Nytt banedekke stadion Gründerprisen Kragerø Bys historie Kragerø Golfklubb Speiderne i Sannidal Skåtøyfestivalen Singspiration Kragerø IF fotball Kragerø sykkelklubb Kragerø Sparebanklekene i friidrett Hellekorene Juntos i Sannidal Sannidal Historielag Barnas aktivitetsdag i Idrettshallen 10

11

12 Terra Eiendomsmegling Fra 0 til 100 på 1, 2, 3! Terra Eiendomsmegling har i løpet av få år inntatt markedslederposisjonen i Kragerø. Siden oppstarten i 2003 har utviklingen vært eksplosjonsartet, slik grafene under viser. Riktignok har det vært korte perioder med stagnasjon, for eksempel i forbindelse med finanskrisen, men likevel har man år for år hatt solid fremgang og vekst. I dag omsetter de 5 medarbeiderne boliger og fritidseiendommer over en lav sko. En offensiv holdning kombinert med etterrettelighet, kompetanse og høy lokalkunnskap er noen stikkord som langt på vei forklarer suksessen. For Kragerø Sparebank er Terra Eiendomsmegling med på å komplettere bankens tilbud. Resultat før skatt Provisjonsinntekter Tall i hele millioner. Tall i hele millioner. 12

13 Kent A. Andersen Heljar Hogner Marianne Haugeland Torunn Bakke Ronny Jørstad Antall omsetninger

14 Forsikring Autorisert kunderådgivning Liv Grønåsen forsikringsrådgiver Gjertrud Sannes Grimsrud leder BM/kredittsjef Liv Berit Olaussen forsikringsrådgiver Arild Bohlin bedriftsrådgiver Einar Engvoldsen kunderådgiver Bankens viktigste aktiva I dag arbeider det 35 personer i banken. Det vil si at Kragerø Sparebank i tillegg til sin funksjon som lokal bank med alt det innebærer, også er og har vært en betydelig arbeidsgiver i kommunen. Det er populært å si at medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs, men ingen kan si det med større relevans enn en bank. Ikke minst i de siste årene er kravene til kompetanse og autorisasjoner økt betydelig. Det betyr igjen at våre ansatte stadig er på kurs og videreutdanning for at vi skal oppfylle de krav myndighetene setter til profesjonell bankdrift. For deg som kunde er det selvfølgelig betryggende å vite at hos oss får du råd og veiledning fra kompetente rådgivere. På disse sidene ser du noen av våre viktige medarbeidere innenfor bankens ulike satsingsområder i fjoråret

15 Kort, mobilbank og nettbank Stig Gurrich kundebehandler PM Roger Randahl leder - betalingsformidling Kjetil Sjetne bedriftsrådgiver/ autorisert finansiell rådgiver Kari Skarvang kundebehandler Barneforsikring, dagligbank og app Unni Aas kundebehandler PM Renate Kristensen kundebehandler PM Linda Forsbom IT- ansvarlig Ole Walther Enggrav autorisert finansiell rådgiver Personforsikring og ny pensjonsreform Kjersti Røneid Larsen autorisert finansiell rådgiver 11 15

16 Kragerø Sparebank Kirkegata 26, 3770 Kragerø Postadresse: Postboks 68, 3791 Kragerø Telefon: Telefaks: E-post: Web:

Lokalbanken 01-2015. Enklere hverdagsøkonomi. side 11. En alliansebank i

Lokalbanken 01-2015. Enklere hverdagsøkonomi. side 11. En alliansebank i 01-2015 Lokalbanken Enklere hverdagsøkonomi. side 11 Gaveutdeling 2014 side 8 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Årsberetning 2014... side 3 Regnskap 2014.. side 6 Balanse 2014.. side 7 Gaveutdeling 2014.

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Hilsen fra banksjefen

Hilsen fra banksjefen 01-2013 Lokalbanken Etnedal Sparebank kjøper Storgata 35 på Dokka. mer på side 2 Utdeling av utdanningsstipend 2012 mer på side 9 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Årsberetning 2012... side 3 Regnskap 2012..

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Målbevisst! Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank

Målbevisst! Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Nr 1 2013 Målbevisst! Ørlandsjenta Stine Marie Grande fra Bjugn-Ørland Skøyteklubb vant nylig gull på 500 meter under Landsmesterskapet. Vi gratulerer! Med utdrag

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd Tåkeklokka på Stadsbygd Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... side 2 Nøkkeltall... side 3 Styrets årsberetning... side 4 Årsregnskap... side 16 Noter til årsregnskapet: Note 1 Innledning... side 20

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter...

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter... Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 7 Balanse per 31.12.14.. 8 Noter... 9 Revisjonsberetning... 18 Kontrollkomiteens beretning... 19 Tillitsvalgte... 19 Grafisk produksjon:

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer