Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009"

Transkript

1 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Desember 2009 Takk for innsatsen i eit innhaldsrikt år Denne førjulsveka har eg snakka med to viktige kundar for Kleven Maritime Ståle Remøy og Kristian Siem. Og det gledelege er at begge to har gitt svært gode tilbakemeldingar på dei skipa vi i Kleven Maritime har levert og skal levere til dei. Ståle Remøy hadde vore om bord i KV Bergen på Myklebust (bnr 49), og var imponert over kvalitet og framdrift. Og Kristian Siem nytta høvet i samband med dåpen på Siem Emerald (bnr 329) til å rose Kleven for eit kvalitetsprosjekt som har vorte godt mottatt i marknaden. For meg er dette skikkelig gode julehelsingar, som gir grunnlag for optimisme og tillit til at det vi steller med no er solid og bra. I år - som tidlegare år - har det ikkje mangla på store utfordringar og krevjande oppgåver vi i samarbeid har funne løysingar på. Nokre utfordringar har vi måtta takle fordi vi sjølve ikkje har vore godt nok budde og ikkje har gjort heimeleksa vår godt nok. Men mange, og kanskje dei største utfordringane har vi fått som fylje av verdomfattande hendingar vi ikkje har kunna påverke. Uro i finansverda, nedgong i oljeprisen og allmenngjering av tariffavtalar er saker vi ikkje har kunna påverke i særleg grad, men som har stor betyding for oss og for all maritim industri. Kleven Maritime har levert 7 flotte farty i av dei til offshorenæringa og ei kystvakt. KV Barentshav er den fyrste av i alt tre til Remøy Management. Det er vel dåpen av dette fartyet som har vore den største enkelthendinga i år. Med folkefesten i Fosnavåg og ein finansminister som flaskeknusar vart denne hendinga lagt merke til rundt om. Alle 7 fartya er leverte med ein kvalitet vi kan vere stolte av og som reiarane gir oss gode tilbakemeldingar på. At vi får gode tilbakemeldingar frå reiarane både på at vi er gode samarbeidspartar under byggetida og at dei er nøgde med sluttprodukta vi leverer er svært viktig for oss. Det er slike tilbakemeldingar som gjer at reiarane kjem attende til oss ved neste høve. Økonomisk teiknar 2009 til å verte eit godt år for Kleven Maritime, trass i at vi har hatt nokre svake prosjekt også dette året. Men samla vert tala altså bra, noko som er både gledeleg og svært viktig, særleg i lys av at dei føregåande åra har vore svake. Eg går inn i 2010 med forventning og spaning samtidig som eg veit at mange av oss vil bli prega av endringar som vil bli krevjande for konsernet og for enkeltpersonar. Marknaden er tøff på kort sikt, men lysteikna på lengre sikt er også klåre. Utfordringar kjem vi til å måtte takle også i komande år, men fyrst skal vi ha nokre velfortente dagar med juleferie. Mi von er at vi alle skal kunne bidra til at jula vert ei festtid for flest mogleg. Ikkje berre ved å gi kvarandre gåver, men ved å vise omsorg og omtanke for våre medmenneske. Gode ord og omtanke kan gjere jula til ei festtid for fleire! Eg ynskjer alle ei fredeleg og god julehøgtid og eit innhaldsrikt nytt år. Beste helsing frå Ståle Ei herleg julehistorie Ein liten gut hadde ønskt seg 1000 kroner til jul dei siste 3 åra og ba til Gud i vekesvis før kvar jul, utan at noko skjedde. Neste jul då han hadde lært seg å skrive, valte han å skrive eit brev til Gud for å be om 1000 kroner. Posten mottok brevet, som var adressert til "Gud,", og vidaresende det til statsministeren. Statsministeren mora seg over brevet og bestemde seg for å sende guten pengar. Han syntest at 1000 kroner var i meste laget for en liten gut, så han sendte 100 kroner. Den vesle guten jubla då han fekk sine 100 kroner og skreiv eit takkebrev til Gud: "Kjære Gud, tusen takk for pengane du sende meg. Eg har merka meg at du sende dei via lønningskontoret, - dei trakk frå 900 kroner i skatt!"

2 KVE MVE Lønsutbetaling første del av 2010 Timelønte: 15.01, 29.01, 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05, 11.06, 25.06, 09,07 Utbetaling av feriepengar for timelønte: Månadslønte: 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, Utbetaling av feriepengar for månadslønte: Timelønte: 07.01, 21.01, 04.02, 18.02, , 25.03, 15.04, 29.04, 12.05, 27.05, 10.06, 24.06, Utbetaling av feriepengar for timelønte: Fastlønte : 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, Utbetaling av feriepengar for månadslønte: FØRDE Timelønte: 15.01, 29.01, 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05, 11.06, 25.06, 09,07 Utbetaling av feriepengar for timelønte: Månadslønte: 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, Utbetaling av feriepengar for månadslønte: Kleven Verft Nytilsette i Kleven Maritime Frå venstre: Grzegorz Bojarski, Piotr Kubiak og Kamil Loik er alle tilsett ved service- og transportavdelinga. Piotr Nowak og Zdzislaw Borkowski er begge tilsett ved rør- og maskinavdelinga. Even Juklestad Soljeim er tilsett som lærling Roy Ruby er tilsett som inspektør, og er prosjekttilsett som arbeidsleiar for bygg 331. Steffen Sæbønes er TAF-elev. Chris Remøy er tilsett i prosjektstilling på 1 år ved teknisk avdeling. Ikkje til stades når bilete blei tatt: Marcin Woroch som er tilsett på service/transport. Jarl Ole Vada er attende på Kleven etter ei tid i Siem. Jarl Ole er tilsett som inspektør i utland, men skal i første omgong arbeide med kvalitetssikring på KVE. Lars Åge Torvanger er nytilsett ved Kleven Verft si avdeling på Rovde. Han er tilsett som inspektør og skal leie arbeidet med den nye sveiseroboten der. Morgan Lindholm, produktivitetsingeniør som skal drive forbetrings- og effektiviseringsarbeid i ulike produksjonsområde. Arbeidar no spesielt med sveiseroboten som er installert på Rovde.

3 Kleven Verft avd. Førde I Førde er Kåre Vårdal tilsett som elektrikar. På utrustingsavdelinga er desse tilsett: Oddvar Espedal, Kjell Eikemo, Harald Ask, Johnny Ask, Johnny Vadøy, Leif Frøholm, Robert Branescu og Terje Olsen Andal. På røravdelinga er Krzysztof Koprowski tilsett i tillegg til Henning Førde som er tilsett som lærling på avdelinga. Morten Skudalsnes er tilsett på vedlikehald og Svein Ove Johansen er tilsett på lager/innkjøp. Alle desse er tilsett dei 6 siste månadane og er no involverte i arbeidet med å utruste Siem Topaz. Til saman er det no 53 eigne tilsette i Førde, i tillegg til tilsette hjå underleverandørane. Frå venstre: Harald Agnar Ask, Leif Frøholm, Johnny Vadøy, Trond Askevold, Oddvar Espedal, Kjell Eikemo, Magnar Johme, Kåre Vårdal, Robert Branescu, Terje Olsen Andal, Svein Ove Johnsen, Henning Førde, Johnny Ask, Krzysztof Koprowski Myklebust Verft På avdelinga for utrustning er desse tilsett på Myklebust dei siste 6 månadane: Tadeusz Majewski, May-Anett Øren og Bjørn- Erik Gusgård Tilsett på avdelinga for maskin og rørarbeid: Rafal Andrzej Lysiak, Antoniak Krzysztof, Espen Gulbrandsen og Jerzy Podlaski For å utføre maling -og servicearbeid er Krosnowski Arkadiusz og Andrius Jankovski tilsett. Sigurd R Tødenes er tilsett på avdelinga for kran/transport Jonas Muren er tilsett på røravdelinga, men var ikkje stilstades då bildet vart teke. Exit Skipssystemer 15. desember var siste produksjonsdag ved røravdelinga som har vore lokalisert ved Myklebustmyrane industriområde i Gursken. Eit bod på bygningane i kombinasjon med ønskje om å samlokalisere rørproduksjonen, var utslagsgjevande for at vi valde å legge ned avdelinga. Det at vi framover ser inn i ein marknad med mindre aktivitet var også ei medverkande årsak, seier plassjef Hans Kristian Opsal. Det var i 2006 at konsernet gjennom Myklebust Verft AS overtok alle aksjane i Skipssystemer AS. Frå venstre: Andrius Jankovski, Bjørn-Erik Gusgård, Espen Gulbrandsen, Krzysztof Antoniak, Rafal Andrzej Lysiak, Tadeusz Majewski og Arkadiusz Krosnowski. Ikkje tilstades då biletet blei teke: May-Anett Øren, Jerzy Podlaski og Sigurd R Tødenes. Frå v.: Per Magne Rødseth, Bjarne Olai Borgund, Wegard Gusgård, Egil Johan Rovde og Ole Ivar Amundsen, her saman med sjåføren frå Franzefoss som hentar siste del av restavfallet hjå Skipssystemer. I ein periode var der lokalisert ein avansert rørbøyerobot. Men, no er altså epoken med rørproduksjon over i denne omgang. Kjøpar av anlegget var næraste nabo, Sande Bilservice, som trengde meir plass til si verksemd innan reparasjon og vedlikehald av bilar. Tilsette til Myklebust Verft Alle dei fem tilsette har fått tilbod om å halde fram ved høvesvis rør- og utrustningsavdelingane ved Myklebust. Arbeidsleiar Egil Johan Rovde syntest det var vemodig å rigge ned avdelinga. Det har vore ein triveleg arbeidsplass her framme. Sjølv har han jobba ved avdelinga sidan Vi markerte nedlegginga med litt kaker og kaffi, avsluttar Egil John.

4 Alvorleg arbeidsulykke ved Myklebust Måndag 23 november kl 1425 oppstod det ei alvorleg arbeidsulykke i samband med varmt arbeid i tank 518 om bord i B49 KV Bergen. Maskinarbeidaren Jerzy Podlaski fekk alvorlege brannskadar, og ved brannskadeavdelinga på Haukeland sjukehus blei det konstatert 2. og 3. grads forbrenning over 1/3 av kroppen. Industrivernet rykte ut Det lokale industrivernet ved Myklebust rykte ut og sette umiddelbart i gang med førstehjelp. Den skadde blei raskt frakta på land og etter råd frå AMK-sentralen blei han nedkjølt fram til ambulanse og lækjar kom til staden. Den skadde blei først frakta til Ålesund sjukehus, før han neste dag blei lagt inn på Haukeland. -Vi fekk raskt kontakt med pårørande og kona til den skadde tok første fly frå Gdansk til Vigra og rakk å bli med sjuketransporten vidare til Bergen, seier HMS-leiar Kristina Skogstad. Prega dei tilsette Ulykka har gjort eit sterkt inntrykk på alle som jobbar ved Myklebust, i konsernet og nærmiljøet elles. For 15 år sidan omkom ein tilsett ved verksemda etter alvorlege brannskadar og for mange blei denne ulykka også ei påminning om kva som skjedde den gongen. Dagleg spør folk etter korleis det går med kollegaen. Både Kristina og arbeidsleiaren til den skadde, Per Jon Husøy, har vore på besøk ved sjukehuset i Bergen. Vi har også dagleg telefonkontakt både med personalet ved Haukeland og med kona hans, fortel Kristina. Vi får opplyst at situasjonen er alvorleg, men stabil. Ei rekkje operasjonar har allereie vorte gjennomført og det må påreknast fleire i vekene og månadene framover. Vi har prøvd å gjere vårt beste for at den skadde og kona skal få den beste oppfølginga i den situasjonen som har oppstått. For tida bur kona på sjukehotellet like ved sidan av Haukeland. De-briefing Umiddelbart etter ulykka blei dei involverte i industrivernet og dei som ønskte det samla i kantina for gjennomgang og samtalar om ulykka. Alle involverte gjorte ein stor innsats. I ettertid har industrivernet og leiinga hatt fleire møter for å gå gjennom både gjeldande rutiner og ikkje minst erfaringar frå sjølve ulykka. Vi ventar også på rapporten frå politiet og arbeidstilsynet. Sjølve årsaka til ulykka er enda ikkje klarlagt, avsluttar Kristina. Leiinga industrivernet har hatt fleire møter for å gå gjennom kva som skjedde ulykkesdagen.

5 John Kleven døyde Bilde frå ei sjøsetting tidlegare i år. Heilt til det siste var John interessert i arbeidet på skipsverfta og dei tilsette der. Då John døyde og vart gravlagt i september i år så vart det skrive eit minneord frå dei tilsette i Kleven Maritime som vart lest under minnesamveret etter gravferda. Dette minneordet kan du lese her. Det var familien sit ynskje at gåver i samband med John sin bortgong skulle gå til Kreftforreninga sitt arbeid for forsking på lungekreft. Både privatpersonar i Kleven Maritime, tilsette sine organisasjonar, velferdskassa og mange av Kleven Maritime sine samarbeidspartar gav pengar til dette arbeidet. Vi har motteke stor takk frå Kari og Annelise med familie og Kjersti med familie for gåvene som vart gitt. Minneord til John Vi visste at John hadde vore plaga med sjukdom ei tid no, og for nokre år sidan var han veldig sjuk. Så sjuk at dei fleste av oss ikkje trudde at han skulle overleve. Men han kom seg likevel til igjen og sjølv om det nok gjekk litt opp og ned, var likevel helsa slik den siste tida at vi no ikkje var budde på at han kunne forlate oss så brått. Men dessverre, fredag 11.09, døydde han som ein konsekvens av eit hjerneslag han hadde tidlegare i veka. John var ein mann som var glad i livet og som var levande interessert i kva som gjekk føre seg i Kleven Maritime. Ikkje berre det forretningsmessige, men også i oss som arbeidde der. Sjølv om han dei siste åra hadde overlate det meste av ansvaret for forretningane til døtrene Annelise og Kjersti så var han likevel engasjert og involvert. John var for mange så mykje meir enn ein forretningsmann og ein mann for media og offentlegheita. Han kjende kvar enkelt og var personleg. Han fortalde levande om golfturneringar i Spania og laksefiske i inn og utland. Ein anna stor lidenskap var song og musikk, noko han utøvde også saman med mange av oss som arbeider på Kleven. Og ikkje minst fortalde han om kor heldig han var som hadde hatt Kari ved si side i heile sit vaksne liv. Mykje har forandra seg i verda og i Kjøyla sidan John vaks opp der. Den trygge oppveksten saman med sine 5 sysken i nøysemd like ved verftet, prega John og hans gjerningar heile livet. Han såg at det skulle hardt arbeid, optimisme og satsing til for å lukkast i forretningslivet og John og brørne hans var villige til å satse. Dei satsa på skipsbygging, ei spanande næring som gav oss tilsette mange utfordrande og gode arbeidsplassar. John måtte sjølv tidleg ut i arbeid, men fekk likevel arbeidsfri eit kort år for å gå på handelsskule på Stranda. Det var heile hans teoretiske bakgrunn for å leie opptil 500 tilsette og å vere ansvarleg for store kontraktsverdiar. Kanskje var det ein av grunnane til at han gav kvar enkelt ein sjans til å vise kva dei dugde til? Det vert tomt etter deg mange stadar John, og vi kjem til å sakne deg. Vi kjem til å sakne deg fordi du var ein ven og fordi du var ein av grunnleggarane til den gode arbeidsplassen vår. Du var ein som vi såg opp til og som vi var takksam overfor. Vi kjem til å sakne mannen som betydde så mykje for så mange, men som sjølv helst ville identifisere seg med Simon i Støa. Vi lyser fred over John sitt minne. Det var godt at han hadde dei tre som betydde aller mest for han i livet rundt seg, då timane over eit rikt liv var talde. Med helsing oss tilsette i Kleven Maritime

6 Leverte skip frå Kleven Maritime i 2009 Februar Siem Marlin B.323 MT 6017 Mk II Siem Offshore Mars Rem Poseidon B.325 MT 6016 Mk III Rem Offshore April Rem Viking B.324 UT 712 L Rem Offshore Juni Siem Dorado B.326 MT 6017 Mk II Siem Offshore August Barentshav B. 48 VS 794 CGV Rem Management September Siem Pearl B.327 VS 491 CD Siem Offshore Desember Siem Emerald B.329 VS 491 CD Siem Offshore Ordresituasjonen i Kleven Maritime pr

7 Det tredje kystvaktskroget er under slep mot Myklebust Skroget til KV Sortland har god fart gjennom Bosphoros. Full gass framover for KV Bergen KV Bergen sett frå masta på Siem Sapphire Det tredje kystvaktskroget er no på veg til Myklebust for sluttutrustning. Først etappe tok ei vekes tid med «akkurat nok vatn» nedover Donau til Galati. Prosjektleiar Roger Paul Hauge kan etterkvart det meste om vannstanden i Donau. Vi har følgt med tilsiget til Donau heilt opp til Østerrike, seier Roger. Til tider har det vore nesten meir fokus på vatn enner på båt. Etter eit kort opphald i Galati der mastehuset blei montert, starta det tre vekers lange slepet til Norge og Gursken. I skrivande stund ser det ut til at skroget kjem til Myklebust julekvelden kl Det skulle pynte bra opp til jul med to kystvakter og ein Siem-koloss ved kai! Planlagt levering av bygg 52, KV Sortland, er før sommarferien Vi er no i den mest hektiske sluttfasen med fylling av gass og oppstart av system og maskineri, fortel prosjektleiar Roger Paul Hauge. Vi ligg bra i rute i høve til produksjonsplanane og satsar på prøveturar over nyttår frå veke tre og utover. Planlagt levering av B49, KV Bergen er i månadsskiftet januar/februar Reiarlag og kystvakt gir stadig gode tilbakemeldingar frå det første fartøyet KV Barentshav som blei levert i haust. Det er berre små justeringar som vert gjort på dei to siste kystvaktene, avsluttar Roger. Molde Folkehøgskule laga film I arbeidet med å betre opplæringsprogrammet innan HMSarbeidet (helse, milø og sikkerheit) for nye tilsette og underleverandørar bestemte vi oss for å få laga ein eigen film til formålet. Vi sonderte marknaden og valgte å jobbe vidare med Molde Folkehøgskule. Filmen har både norsk, engelsk, rumensk og polsk tekst. Filmen er på om lag 10 minutt og er såleis ein effektiv reiskap i å gje nye operatørar innføring i vårt internkontrollsystem. Vi tek opp tema som til dømes bruk av personleg verneutstyr, generelle sikkerheitsbestemmelsar og bruk av rusmiddel, seier Kristina. Ein eigen bolk rundt varsling av ulykker er også med i filmen. Filmen har no vorte vist i dei fleste produksjonsavdelingar. Her har vi også fått tilbakemeldingar som no er baka inn i den endelege filmen. Vi skal ta den i bruk for fullt frå 1. januar 2010, avsluttar HMS-leiaren. Frå v.: Lærar Knut Ståle Morsund og student Rasmus J. Berge mottekk gåvesjekk frå ein nøgd HMS-leiar, Kristina Skogstad. Også Patrick Hestad Pedersen var med på film-prosjektet.

8 Ny personalforsikringsordning Ufør, minst 50%, av sjukdom som ikkje er yrkesrelatert Som eit resultat av årets lønnsoppgjer blei det avtalt mellom bedrifta, Fellesforbundet, FLT og NITO å ta ei ny personforsikring. Forsikringa gjeld for sjukdom som fører til uførleik som ikkje er knytt til yrkesskade. Forsikringa gjeld for alle tilsette i Kleven Maritime. Forsikringa kjem til utbetaling ved minst 50% medisinsk- eller ervervsuførleik etter gjeldene rammer: Medisins uførleik på inntil 4,5G Ervervsuførleik på inntil 11G G = Grunnbeløp. Pr er 1 G kr Forsikringsbeløp er avhengig av grad av uførleik og alder ved utbetalingstidspunkt. Dette er ei forsikring kvar enkelt kan ta privat, men som då vanligvis er svært dyr. Forsikringa vert no etablert gjennom Kleven Maritime sin bedriftsavtale med TrygVesta og har av den grunn gunstigare vilkår. Forsikringa gjeld for kvar enkelt tilsett så lenge ein har eit tilsettingsforhold i ei av verksemdene i Kleven Maritime. Det er avtalt mellom bedrifta og organisasjonane at kostnadane for forsikringa skal delast likt mellom bedrifta og dei tilsette. Berekningar syner at årlig kostnad vert ca kr 4200,- pr. person (utrekna for 2010). Kvar enkelt må sjølv dekke ca kr 2100,- Den tilsettes sin kostnadsdel vert trekt på løn. Forsikringspremien vert justert kvart år, basert på alders- og kjønnssamansetninga i bedrifta, prisjustering, samt regulering av grunnbeløpet. Bedrifta regula det beløpet som vert trekt på løn basert på desse berekningane. Alle tilsette betalar same beløp, uavhengig av alder og kjønn. Forsikringsordninga er kollektiv, og legg difor til grunn at alle tilsette er med i ordninga. Bedrifta må innhente samtykke frå kvar enkelt tilsett som ikkje er fagorganisert. Dei som høyrer til under Fellesforbundets sit område, men som ikkje er fagorganisert, er likevel bunde av avtalen og vil ikkje bli bedt om spesiell samtykke. Forsikringa er gjeldande frå Detaljert informasjon frå TrygVesta er tidlegare gitt av personalkontoret. Bowling i Ulsteinvik 30. oktober arrangerte velferdskassa ved KVE bowlingkveld for andre gong. Første gongen var ein suksess og verken deltakinga, innsatsen eller stemninga var mindre denne gongen. 55 tilsette var påmeldt og stemninga var høg frå første kulekast.det viktigaste er å delta, men det vart fort avdekt at nokre hadde betre tak på kula enn andre. Vinnarlaget held til i bane 9: Preben Dimmen, Audun Røren, Edgar Fjelle, Vegar Kobbevik, Knut Johan Selnes, og Benjamin Eidem. Beste spelar vart Trond Skotheim med eit snitt på 147 poeng. Høgste score hadde Benjamin Eidem med 180 poeng. 8 baner var med i spelet og snittpoenga varierte frå 70 poeng opp til vinnarlaget som hadde 147, nest beste lag hadde 91 poeng i snitt. Inn i mellom kuleregnet vart det servert pizza og heile kvelden vert betegna som: SVÆRT VELLUKKA!! Gjengen kosar seg og praten gjeng lett. HMS-arbeid og rett verneutstyr er viktig, - også ein fredagskveld i bowlinghallen.

9 Suveren sveisar i arbeid på Rovde På Rovde har dei i alle år hatt sin eigen Severin. No har Severin fått selskap av ein suveren sveisar og det kjende: Severin Suveren har fått ein ny giv og ei ny tyding. I ein arbeidskrevjande industri som vår vert det heile tida rekna og fundert på kvar vi kan utvikle oss. Det vert fundert på kva vi kan gjere slik at produksjonen går enklare, krev mindre manuelt arbeid, oppnår betre sluttkvalitet på produkta, forbrukar mindre dyrt materiell og utstyr og det er viktig at produksjonen er slik at arbeidsplassane er trygg for dei tilsette. Og sjølvsagt skal alt dette ende opp i at vi skal kunne produsere våre produkt på ein rimelegare måte. I bilproduksjonen har dei i lang tid nytta sveiserobotar til arbeid på produksjonsline. Robotane har vore store, avanserte å programmere og omstille, og serieproduksjon har difor vore naudsynt for å få effektivitet. No er ein ny generasjon sveiserobotar i emning og Kleven Maritime har teke ein slik robot i bruk på Rovde. Robotane er i ferd med å bli handterlige også for produksjon som ikkje går på produksjonsline. Dei er ikkje berre i ferd med å bli små og handterlege, men dei er også lettare å programmere og omstille. I tillegg er kvaliteten på arbeidet som vert utført svært bra. Det er gjort berekningar som syner at bruk av sveiserobot vil betre kvaliteten og minske produksjonstida. Robotane brukar mindre gass, straum og sveisetråd og i tillegg skal dei i vanleg produksjon kunne oppnå høgre produktivitet enn det vi kan oppnå ved manuell sveising. Sveisane frå roboten har lågare feilprosent og etterlet seg mindre etterarbeid. Det er tilsett ein prosjektleiar, Morgan Lindholm, som skal leie dette arbeidet. Når vi startar på stålbygging til nye prosjekt skal fleire robotar vere på plass på Rovde, i Ulsteinvik og i Polen. Tore Roppen seier at erfaringane frå den første produksjonstida er god vart den første sveisen lagt og alt veka etter var roboten i produksjon på stål til bygg 335. Det er viktig for Kleven å beherske morgondagens teknologi. Viktige oppgåver for å oppnå størst mulig lønsemd vil være å redusere omstillingstida samt å la ein operatør operere fleire robotar. Det blir også arbeidd med prosjekt for å automatisere ein stor del av røyrproduksjonen. Ettermarknad og garanti inn i styringssystemet Siste vekene har det vore jobba med å handtere garantiprosjekta fullt ut i ERP-systemet ved Myklebust. Frå før har ein jobba med å køyre nybygga i det integrerte styringssystemet, medan ein no utvidar til meir og meir garanti- og ettermarknadsprosjekt. Bjarne Halle har no snart på plass korrespondanse og sakshandsaming i Triark for garantisakene til det leverte kystvaktfartøyet. På denne måten aukar bruksområda til styringssystemet og ikkje minst vert det enklare for resten av organisasjonen å finne fram i status på dei ulike claims på prosjekta. Bjarne Halle syter for opplysningar til Triark Ettermarknaden Også innan ettermarknaden vil ein kunne bruke systemet meir enn ein har gjort til denne tid. Forsøksvis vil no også førespurnadar frå kundar bli registrerte i systemet. På den måten vil ein kunne halde betre oversikt over status på dei jobbane ein arbeider med avklaring på.

10 Olav, - den nye finansdirektøren Olav Tanberg tok til i jobben som finansdirektør rett etter sommarferien i år. Han er blant anna utdanna siviløkonom frå Norges Handelshøyskole og kom frå ei sentral stilling i IT selskapet Viz Risk Management i Bergen. Saman med sambuar og tre born har dei busett seg i Langevåg, heimstaden til sambuaren. Litt reisetid vert det mellom Langevåg og Ulsteinvik, men den kan nyttast til fornuftig tenkjearbeid i tillegg til å sove litt, meinar Olav. Etter 5 månadar i jobben spør vi korleis arbeidsdagen er? Ein smilande Olav fortel at det er mykje å sette seg inn i. Ikkje berre er det nye kollegaer og eit heilt nytt produkt, frå software til skip, men det er også nye system og bankar å halde seg til. Og det er store beløp som er i sving! Når skip på mellom 5 og 600. mill. kr skal finansierast, er det mange som skal på bana både med garantiar og pengar. Når vi endatil er så heldige at vi har slike skip vi skal skaffe byggefinansiering til, så gjeld det å halde tunga rett i munnen. Sjølv om vi har gode forhold til bankane våre, så er det ikkje berre å knipse i fingrane og be dei kome med 1 mrd. i ny og ne. Det at det har vore ei turbulent tid i finansbransjen over heile verda, der mange internasjonale bankar har fått store problem, gjer at også våre bankar er ekstra forsiktige. Men det er spanande seier Olav, veldig spanande. Finansieringa av våre nybygg er stort sett på plass, så no står det att å administrere det heile. Det er også gledeleg at vi no ser gode resultat på mange av byggeprosjekta våre. Det er alltid trivelegare å kunne sette to strek under tal som er skrivne med blått enn med rødt. Olav har tru på at skipsbygging vil vere ei stor og viktig næring i Noreg også i framtida og er glad for at vi no har fått ein næringsminister som ser ut til å interessere seg for norsk industri og norske industriarbeidsplassar. Gode og stabile rammevilkår er viktig for å kunne drive effektivt. Sidan næringsministeren er trønder, som eg, så har eg von om at han kan handle like godt og raskt som han kan prate! Eg har vorte godt motteken i Kleven Maritime og ser fram til å ta fatt på 2010, seier Olav. Innsyn ynskjer velkomen og lukke til. Fotballturnering På bilete ser vi dei tre vinnarlaga, frå venstre: Ninja Turtles (Kleven Verft), Ulstein Elektro og In-Con Søndag 29. november arrangerte HFprosjekt og elevar frå Sunnmøre Folkehøgskule ei vennskapsturnering i fotball i Ulsteinhallen. Dette var ein del av eit arbeidsmiljøprosjekt, og alle MAFOSS sine medlemmar og underleverandørane deira var inviterte. Det er andre gong denne turneringa har blitt arrangert i Ulsteinhallen. Kleven Verft stilte med eitt lag, og enda til slutt opp på ein sterk 2. plass. Frå venstre på bilete ser vi: Magnus Bøe Sørensen, Alf Johan Antonsen, Jørn Skeide, Benjamin Eidem og Arve Vestnes med pokalen. Kleven Maritime Contracting stilte også med eitt lag, men dei gjekk ikkje vidare ifrå gruppa si. I følgje Thorvald Grønli som arbeider med HF-prosjektet so var dette ein stor suksess, og dei skal prøve å gjenta det til våren.

11 Arbeidsleiar leiing i ein mangfaldig og krevjande kvardag Å vere arbeidsleiar er både krevjande og utfordrande. Ein skal leie fagleg kompliserte prosjekt og ein skal leie personell frå ulike nasjonar og med ulik kultur og fagkompetanse. I tillegg skal ein også koordinere arbeidet mellom eigne tilsette og underleverandørar. Dei siste åra har vore svært hektiske i Kleven Maritime og arbeidsleiinga har opplevd høge forventingar og høge krav. I tillegg har det vorte tilsett fleire nye arbeidsleiarar i perioden. For å meistre utfordringane ein arbeidsleiar møter i arbeidsdagen, er det ikkje nok med god fagkompetanse. Ein må også kunne leie personell på ein god måte og ein må kunne samarbeide godt med alle andre tilsette i bedrifta. Høgt tempo, kulturforskjell, kostnadskutt og tidspress er stikkord for ein arbeidsleiars kvardag. I år har arbeidsleiarane på Kleven og Myklebust delteke på kurs og samlingar som har vore tilpassa deira arbeidskvardag. Nye arbeidsleiarar hatt fått ny lærdom og gamle arbeidsleiarar har fått friska opp gamal kunnskap. Tema for opplæringa : Sjukefråværsoppfølging Korleis gjennomføre medarbeidarsamtale Stillinga som arbeidsleiar innhald, oppgåve og kompetanse Leiing, kommunikasjon, tilbakemeldingar, samarbeid. På fleire av samlingane har programmet vore delt mellom leiingstema og produksjonstekniske utfordringar, og andre gruppe som planleggarar har også delteke. Tilbakemeldingane frå deltakrane har vore at dette har vore nyttig og lærerikt og det har ikkje mangla på engasjement under opplæringa. Utviklingsprosessen held fram i 2010 med fleire mindre og større samlingar for denne yrkesgruppa. Det er viktig for Kleven Maritime at denne viktige yrkesgruppa har den kompetansen som er nødvendig for å være ein god arbeidsleiar. Siste samlinga for Kleven i oktober. Det var ei samling med god stemning, god deltaking og gode diskusjonar. Gruppa fikk også prøve seg på situasjonar som skapte både latter og ettertanke. KMC Frå v.: Romeo Trandafir, Iulian Constantinescu, Iulian Neculita og Remus Chirila I desse dagar er det snart 2 år sidan Kleven Maritime Contracting AS, eller KMC som det vert kalla til dagleg, vart etablert. Det starta med 16 tilsette i januar Alle desse var rørarbeidarar. Litt seinare kom også dei første stålarbeidarane til Kleven. I løpet av hausten i år har vi tilsett 14 nye medarbeidarar. Og no ved utgangen av 2009 er det 88 produksjonsarbeidarar i selskapet. 51 av desse er stålarbeidarar for det meste i arbeid på stålutrustning, og 37 er rør og maskinarbeidarar. Slik det no ser ut, vil vi prøve å halde talet på tilsette på dette nivået framover. For tida arbeidar alle KMC-tilsette på Kleven Verft sine prosjekt i Ulsteinvik. Dei aller fleste KMC-tilsette bur i den nord-austlege delen av Romania, i og rundt byane Galati, Braila og Tulcea. Alle desse byane ligg ved elva Donau, eller Dunarea, som dei kallar den i Romania. I dette området er der ikkje flyplass, sjølv om byane Galati og Braila til sammen er like store som Oslo. Reisene til kvar enkelt sin heimstad må dermed foregå med bil eller tog frå Bucharest. Til jul reiser dei alle fleste KMC-tilsette heim til Romania for å feire jul i lag med sine. Dei alle fleste reiser helga før jul. I motsetning til då dei første kom med buss heile vegen frå Romania, reiser alle no med fly frå Oslo til Bucharest. Dei fleste tilsette kjem tilbake til Kleven ein av dei første dagane etter nyttår. For nokre passar det slik at avspasseringa kjem akkurat i tilknyting til juleferien, så dei får ekstra lang friperiode, enten like før eller like etter jul.

12 På lekter i Førdefjorden Siem Topaz Dette vakre synet var å sjå i Førdefjorden 10. november då Siem Topaz majestetisk ruva på lekter for å starte montering av propellanlegg og trøstarar. Siem Topaz ligg framleis på lekteren og etter at propellblad og trøstarar er montert ferdig tidleg i januar, vert Topaz sett på sjøen og lekteren slept til Ulsteinvik for å dokke neste farty der. Arbeid med Siem Topaz går etter plana og mykje godt arbeid er utført av dei som er involverte i dette prosjektet i Førde. Etter plana skal Siem Topaz overleverast til reiarlaget i slutten av juli Metallavkapp er tungt og KVE får no betalt pr. kilo som vert levert til mottaket Bjørn 50 år Miljøprofil Ingen vert vel særleg overraska over at det vert ein del boss og anna overskotsmateriale på eit skipsverft. Vi handterar enorme mengder med emballasje av tre, papp og plast i løpet av eit byggeprosjekt. I tillegg er det ledningsendar, havarerte komponentar, slitte slipeskiver og mykje anna som skal ryddast av vegen. Å levere dette usortert til reinhaldsverket er dyrt og på Kleven Verft har vi det siste året lagt ned mykje arbeid i å finne ei teneleg løysing på dette. Bosset vert no sortert slik at mykje av det kan leverast gratis og mykje av avfallet får vi til og med betalt for å levere. Jan Børre og Alf Roger gjer eit framifrå arbeid for å få dette til å fungere. Dette arbeidet har ført til lågare kostnadar, eit ryddigare verftsområde og ein betre miljøprofil. Bjørn Espeland, arbeidsleiar på utrustningsavdelinga. Bjørn Espeland er ein av dei som har følgt verftet i Førde i alle år. Han starta der som lærling i 78 og har sidan den tid hatt både Ankerløkken, Kleven, Kværner og Aker som arbeidsgivar før han no er tilsett hos Kleven igjen. Det har vore mange oppog nedturar i skipsindustrien og Bjørn har fått med seg dei fleste. - Eg var ei kort tid ute av skipsindustrien og prøvde meg som snikkar, men det var godt å kome tilbake der eg høyrer heime, seier Bjørn. I fritida held den spreke 50 åringen forma vedlike med turar i fjellet. Det er god medisin for kropp og sjel. Papp og plast vert sortert og kan leverast utan kostnad for KVE Olje vert tappa på fat og levert som spesialavfall. Rein olje vert nytta i produksjonen.

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Med fleire bein å stå på.

Med fleire bein å stå på. Med fleire bein å stå på. Forventningar til den nye fylkesplanen Ulsteinvik 15.05.08 Magne Gurskevik Kleven Maritime Adm dir Ståle Rasmussen Avdeling Myklebust ca 130 tilsette Avdeling Kleven ca 215 tilsette

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Erfaring frå ein multikulturell arbeidsplass. Magne Gurskevik Dagleg leiar, Kleven Maritime Contracting

Erfaring frå ein multikulturell arbeidsplass. Magne Gurskevik Dagleg leiar, Kleven Maritime Contracting Magne Gurskevik Dagleg leiar, Kleven Maritime Contracting 740 fast tilsette. Meir enn halvparten av desse har sitt opphav i andre land Like mange er tilsette i firma med entrepriseroppdrag for Kleven.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Bakgrunn og hensikt Dette er eit spørsmål til deg om å ta del i ein studie

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme 04.januar Møtet denne kvelden starta med songen Du ska få ein dag i mårå av Alf Prøysen, 1971. Bernhard H. ønskte vel møtt og informerte

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Blokkene til den fyrste VS 491 CD er på plass. B327 skal settast saman på beddingen på KVE

Blokkene til den fyrste VS 491 CD er på plass. B327 skal settast saman på beddingen på KVE Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime 19. desember 2008 Blokkene til den fyrste VS 491 CD er på plass. B327 skal settast saman på beddingen på KVE Vår desidert største kontrakt gjennom

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne Ein døropnar til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidarar er velkomne hos dei fleste arbeidsgivarar. Men unge med nedsett funksjonsevne

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sande barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eldrid@sandebarnehage.com Innsendt av: Eldrid Skudal Innsenders

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Samtalegruppe for par der den eine har kreft.

Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Familievernkontoret i Molde og Molde sjukehus er i gang med å planlegge gruppe for par der den eine har kreft. Kjersti Tytingvåg Rogne, representerer Familievernkontoret,

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid BEST. NR. 456-NYN Ungdom i arbeid Utgitt første gong i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny lay-out. Mars 2008 Brosjyren

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer