Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som konsulent - administrasjon ved Barns Beste Komp.nettv., 100 % st. engasjement Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja - Fysioterapeut ved Spesialisert rehabilitering 80% Vikar. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som intensiv sykepleier ved Intensiv enhet SSF, 100 % st. fast Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 Inngående eksternt produsert, 11/ NPE-sak 2011/ N2012/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2011/ Pasientskadenemnda Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Døgnenhet 4.1 SSK 50% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Vedtak om avslag på sykepenger - Personalmappe - NAV Froland Husøkonom SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Krav om forhåndsgodkjenning - øket antall stønadsdager med omsorgspenger - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Endringsmelding for attføring-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Pasienthotellet SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Inngående eksternt produsert, 11/ Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Fagarbeider - logistikk ved Hotellservice,driftsenheten 95% fast. Personalmappe - Hotellservice Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Ortopedisk sengepost 3C SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ kopi: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved, kir/ort eksp/skrivefunksjon SSA, 90 % fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

4 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Søknad om attføring-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ NPE-sak 2011/ Vedrørende ménvurdering - NPE-sak 2011/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 11/ Tilbud - Stilling som assistent - pleie ved Medisinsk klinikk, Medisinsk post 2 C, SSA, ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Hjerteseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

5 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Miljøterapeut ved DPS Lister døgnpost. ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Vedtak om avslag på sykepenger - Personalmappe - NAV Grimstad DPS Aust-Agder døgnpost Arendal Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 12/ Svar på brev fra Fylkesmannen - Fylkesmannen i Vest-Agder - Klage - Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

6 Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak - Sekretær ved Kvinneklinikken 60% fast. Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Forsyning SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 12/ Saksdokument knytta til avvik tilsyn ARA Tilsyn - håndtering og vurdering av henvisninger til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk TSB Fylkesmannen i Aust-Agder Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 302

7 tgående internt produsert, 12/ Oppfølging av tilsynsrapport Tilsyn - håndtering og vurdering av henvisninger til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk TSB Fylkesmannen i Aust-Agder Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 302 Inngående eksternt produsert, 12/ Avtale mellom SSHF og IKAS - Den danske kvalitetsmodellen (DDKM) - Vedr midtveisbesøk - febr 20 Avtale mellom SSHF og IKAS - Den danske kvalitetsmodellen (DDKM) IKAS Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 330 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Pasienthotellet SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Pasienthotellet SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Innkalling/dokumenter arbeidsutvalg overordnet samarbeidsorgan OSO mellom SSHF, ia og kommunene overordnet samarbeidsorg /arbeidsgruppe Overordnet Samarbeidsorgan niversitetet i Agder (OSO) og SSHF - Sakslister og møtereferater niversitetet i Agder tvikling og utdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 506 Inngående eksternt produsert, 12/ Invitasjonsbrev deltakelse i prosjekt Dokumentstyring- og forbedringssystem Foranalyse - anskaffelse av regionalt avviks- og dokumenthåndteringssystem RADS - Helse Sør-Øst Benedicte Børge-Ask (HSORHF) Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 045

8 tgående internt produsert, 12/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Statens helsetilsyn Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/ Oversender røntgenbilder på CD med beskrivelse - NPE-sak 2012/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Ortopedisk sengepost 3C SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Ortopedisk sengepost 3C SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

9 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Introduksjon av nyansatte - sjekkliste SSHF Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Referat fra Brukerråd i KPH Brukerråd i KPH 2013 Brukerråd KPH Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Døgnenhet 4.2 SSK Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

10 tgående internt produsert, 13/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Døgnenhet 4.2 SSK Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Innkalling til ekstraordinært møte i Kontorlederforum KPH Kontorlederforum i KPH 2013 Kontorlederforum KPH Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 tgående internt produsert, 13/ Referat fra ekstraordinært Kontorlederforum i KPH Kontorlederforum i KPH 2013 Kontorlederforum KPH Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 tgående internt produsert, 13/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Døgnenhet 6.1 SSK Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

11 tgående internt produsert, 13/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avd. leder Valhalla Omsorgssenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avd. leder Valhalla Omsorgssenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avd. leder Valhalla Omsorgssenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Mulig tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Mulig tilsynssak: - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

12 tgående internt produsert, 13/ Pasient- og brukerombudet Vest-Agder - vedrørende avviksmelding - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder - vedrørende avviksmelding - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Pasient- og brukerombudet Vest-Agder - vedrørende avviksmelding - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder - vedrørende avviksmelding - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Spørsmål om informasjon - Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Spørsmål om informasjon - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Svar på forespørsel om oppnevning av medlemmer til referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste for TSB Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) - Medlemmer til referansegruppe Helse Sør-Øst RHF Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 334 tgående internt produsert, 13/ Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Tilbakemelding på klage - Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

13 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - tskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - tskriving av pasient - Avd- leder Valhalla Omsorgssenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - tskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - tskriving av pasient - Avd. leder Valhalla Omsorgssenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - tskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - tskriving av pasient - Kristiansand kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Evje og Hornnes kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Evje og Hornnes kommune - utskriving av pasient - Evje og Hornnes kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding fra fastlege/legevakt - Avviksmelding fra fastlege/legevakt - Randesund Helsesenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 431 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding fra fastlege/legevakt - Avviksmelding fra fastlege/legevakt - Legegruppen Arendal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 431

14 tgående internt produsert, 13/ Klage på utskriving av pasient - Klage på utskriving av pasient - Risør kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Andøya legesenter - utskriving av pasient - Avviksmelding - Andøya legesenter - utskriving av pasient - Andøya legesenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Til signering - Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Farsund kommune - interkommunale legevakt - legevaktfunksjon Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Farsund kommune - interkommunale legevakt - legevaktfunksjon Farsund kommune Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Farsund kommune - arbeidsplan Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Farsund kommune - interkommunale legevakt - legevaktfunksjon Farsund kommune Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Påminnelse - Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Farsund kommune Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Farsund kommune - interkommunale legevakt - legevaktfunksjon Farsund kommune Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 305 Inngående eksternt produsert, 13/ Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Farsund kommune Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Farsund kommune - interkommunale legevakt - legevaktfunksjon Farsund kommune Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 305

15 tgående internt produsert, 13/ Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Sirdal kommune Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Sirdal kommune - interkommunal legevakt - legevaktfunksjon Sirdal kommune Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 305 Internt notat med oppfølging, 13/ Tildelte POP midler 2014 POP midler Prosjekt for optimale pasientforløp Radiologisk avdeling SSK tvikling og utdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 153 Internt notat med oppfølging, 13/ Tildelte POP midler 2014 POP midler Prosjekt for optimale pasientforløp DPS Lister tvikling og utdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 153 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - delvis medhold - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

16 tgående internt produsert, 13/ Søknad om å beholde stillingen ut over 2 år - SSHF - HMS-sak - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder - pasientklage - Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder - pasientklage - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Internt notat med oppfølging, 13/ TSB-behandling Byglandsfjord - Endelig rapport TSB-behandling Byglandsfjord Klinikk for psykisk helse Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 13/ Vedrørende sakkyndig uttalelse Nilsen - Tilbakemelding - Forespørsel om spesialisterklæring - Eidsvig advokatfirma Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

17 tgående internt produsert, 14/ Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014 Fastlegers vurdering av distriktpsykiatriske sentre (DPS) Datainnsamling Helse Sør-Øst RHF Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 333 tgående internt produsert, 14/ Innspill til undersøkelse om høy dødelighet - respons på artikkel i Fædrelandsvennen - Innspill til undersøkelse om høy dødelighet - respons på artikkel i Fædrelandsvennen - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 434 tgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Pasientklage - Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Pasientklage - Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Pasientklage - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Pasientklage - Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Pasientklage - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

18 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder - Ventetid og kreftutredning Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder - Ventetid og kreftutredning Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - svarbrev - Fylkesmannen i Vest-Agder - Opprettelse av tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 302 tgående internt produsert, 14/ Rutiner ved gravlegging av fostre og tidlig dødfødte Rutiner ved gravlegging av fostre og tidlig dødfødte Arendal Kirkelige Fellesråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 016

19 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Helse- og omsorgskomiteen i Arendal bystyre Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Signert avtale mellom SSHF og NORKAR Avtale om innlevering og utlevering av data i NORKAR Norsk karkirurgisk register NORKAR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 045 Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - Sekretær ved ØNH avdeling SSK 100% fast Ansettelse - Helsesekretær/sekretær ved ØNH avdelingen, Kristiansand, 100 % st. fast og 80 % st. fast Bente Harbones Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Ettersendelse av blodprøvesvar - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Tjenestebevis - karakterutskrift Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

20 tgående internt produsert, 14/ Avtale mellom Sørlandet sykehus HFn og Lund kommune - leie av jordmortjeneste Avtale mellom Sørlandet sykehus HF og Lund kommune - leie av jordmortjeneste Lund kommune Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 321 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Psykolog m/lisens ved DPS Aust Agder døgnpost 100% vikar. Ansettelse - Psykolog/psykologspesialist - DPS Aust-Agder døgnenhet Arendal/Bjorbekk, 100 % st. vikariat Anne Mette Ravn Knudsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 tgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sparebank1 Skadeforsikring AS Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Skademelding med skjema - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

21 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Wigemyr & Co DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Valhalla omsorgstjeneste Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte - Verdensdagen for psykisk helse 2014 Søknad om støtte - Verdensdagen for psykisk helse 2014 Svein Simonsen Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 153 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Døgnenhet 4.1 SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - tskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - tskriving av pasient - Valhalla omsorgstjeneste Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305

22 Inngående eksternt produsert, 14/ Ny forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Sørlandsadvokatene DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Avviksmelding - Kvinesdal kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kvinesdal kommune - utskriving av pasient - Kvinesdal Bo- og omsorgsenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Avviksmelding - Søgne kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Søgne kommune - utskriving av pasient - Søgne kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 14/ Avviksmelding - Mandal kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Mandal kommune - utskriving av pasient - Mandal kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305

23 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved Kvinneklinikken SSK 100% utdanningsstilling. Ansettelse - Lege i spesialisering ved Kvinneklinikken, Kristiansand, 1 x 100 % utdanningsstilling, 2 x 100 % st. vikariat Marte Ween-Velken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om uttalelse i tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om uttalelse i tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Hisøy Legesenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

24 tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding vedrørende forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Vennesla og Iveland lensmannskontor Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - klage på oversittelse av behandlingsfrist - Fylkesmannen i Vest-Agder - klage på oversittelse av behandlingsfrist - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Nyfødtposten SSK, 100 % st. vikariat Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Nyfødtposten Kristiansand, 2 x 100 % st. vikariat og 1 x 50 % st. vikariat Lise Marie Kolletre Langaker Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Nyfødtposten SSK, 75 % st. vikariat Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Nyfødtposten Kristiansand, 2 x 100 % st. vikariat og 1 x 50 % st. vikariat Mirjam Weydahl Andersen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Nyfødtpost SSK, 60 % st. vikariat Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Nyfødtposten Kristiansand, 2 x 100 % st. vikariat og 1 x 50 % st. vikariat Karianne Akeland Hillesund Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00233-17 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00541-9 Vedlegg til arbeidsavtale 06.10.2014-18.01.2015 Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 13.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00654-10 Signert databrukerkontrakt Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01032-17 Oppsigelse av deler av stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-21 Takker ja og arbeidsavtale - Helsefagarbeider ved Vikarenhet SSK. ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01184-7 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00399-11 Ansettelsesvedtak - Overlege ved, 21,25 % - Dok. dato: 20.12.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01012-14 Arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00359-4 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte - NAV Arendal Forsyning SSA Dok. dato: 24.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00221-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved medisinsk avdeling SSA - 100 % st. vikar Offl 25 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/00233-13 Tilbud

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00107-37 Signert avtale ifm videreutdanning gastrosykepleie Personalmappe - Medisinsk post SSF Inngående eksternt produsert, 11/00347-7 Attester - spesialistgodkjenning Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00221-19 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00354-17 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0099828 Takker ja og arbeidsavtale Intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, 25 % st. vikariat Personalmappe Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00524-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 16.02.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00869-11 KOPI: Endringsmelding for attføring-/uførepensjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 06.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00953-14 NPE-sak 2010/00216 N2013/0213

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01001-10 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01994-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 07062013-07062013 11/00856-15 N Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/01295-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/03525-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00340-7 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00004-15 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01618-24 Vedlegg til arbeidsavtale 16.01.2016-01.07.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01216-2 Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01340-13 Tilbud - Stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01524-7 Vedlegg for arbeidsavtale - 01.01.15-31.12.15 - Personalmappe - 10.12.2014 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/02877-26 Tilbud - stilling som

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01448-23 Vedlegg til arbeidsavtale 01.03.2014-31.03.2014 Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: 24.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/04806-11 Takker ja og arbeidsavtale - Renholder ved Husøkonomen SSK ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 26112013. Offentlig journal. Periode: 21112013-21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 26112013. Offentlig journal. Periode: 21112013-21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 21112013-21112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 21112013-21112013 11/00765-19 I Dok.dato: 06112013

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00496-13 Ansiennitetsberegning Dok. dato: 13.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/01001-7 Tilbud - stilling som overlege ved Radiologisk

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00533-7 KOPI: Endring av pensjonsgrunnlag fra KLP - KLP Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/00749-9 Tilbud - stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01276-13 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling SSK 07.04.14-11.04.14 og 12.05.14-16.05.14, samt evt. 2 uker ila. høsten 2014 - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01589-23 Politiattest Personalmappe - Dok. dato: 15.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/03534-9 Vedlegg til arbeidsavtale 22.06.2015-01.05.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02647-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/03348-15 Lisens Personalmappe - Dok. dato: 21.05.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00053-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01111-9 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 11/00405-11 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/008346 REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-9 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: 10.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00223-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-11 Vedlegg til arbeidsavtale 23.04.2015-26.10.2015 - Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 02.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-24 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00787-24

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00277-16 Arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/0088132 Ansettelsesvedtak Forskningsassistent ved Forskningsenheten, 75 % engasjement Personalmappe Fagavdeling Dok. dato: 21.11.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13072011. Offentlig journal. Periode: 07072011-07072011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N) : Nei

Sørlandet sykehus HF 13072011. Offentlig journal. Periode: 07072011-07072011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N) : Nei Offentlig journal Periode: 07072011-07072011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N) : Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 07072011-07072011 11/00329-8 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00107-35 Tilbud - stilling som sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF, 60 % st. vikariat Utgående internt produsert, 11/00440-13 Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Forsyning

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00018-5 Avtale om endret stilling fra enhetsleder st.k. 8540 til spesialfysioterapeut st.k. 3120 Personalmappe - Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato:

Detaljer