Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som konsulent - administrasjon ved Barns Beste Komp.nettv., 100 % st. engasjement Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja - Fysioterapeut ved Spesialisert rehabilitering 80% Vikar. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som intensiv sykepleier ved Intensiv enhet SSF, 100 % st. fast Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 Inngående eksternt produsert, 11/ NPE-sak 2011/ N2012/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2011/ Pasientskadenemnda Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Døgnenhet 4.1 SSK 50% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Vedtak om avslag på sykepenger - Personalmappe - NAV Froland Husøkonom SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Krav om forhåndsgodkjenning - øket antall stønadsdager med omsorgspenger - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Endringsmelding for attføring-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Pasienthotellet SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Inngående eksternt produsert, 11/ Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Fagarbeider - logistikk ved Hotellservice,driftsenheten 95% fast. Personalmappe - Hotellservice Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Ortopedisk sengepost 3C SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ kopi: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved, kir/ort eksp/skrivefunksjon SSA, 90 % fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

4 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Søknad om attføring-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ NPE-sak 2011/ Vedrørende ménvurdering - NPE-sak 2011/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 11/ Tilbud - Stilling som assistent - pleie ved Medisinsk klinikk, Medisinsk post 2 C, SSA, ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Hjerteseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

5 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Miljøterapeut ved DPS Lister døgnpost. ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Vedtak om avslag på sykepenger - Personalmappe - NAV Grimstad DPS Aust-Agder døgnpost Arendal Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 12/ Svar på brev fra Fylkesmannen - Fylkesmannen i Vest-Agder - Klage - Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

6 Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak - Sekretær ved Kvinneklinikken 60% fast. Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Forsyning SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 12/ Saksdokument knytta til avvik tilsyn ARA Tilsyn - håndtering og vurdering av henvisninger til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk TSB Fylkesmannen i Aust-Agder Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 302

7 tgående internt produsert, 12/ Oppfølging av tilsynsrapport Tilsyn - håndtering og vurdering av henvisninger til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk TSB Fylkesmannen i Aust-Agder Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 302 Inngående eksternt produsert, 12/ Avtale mellom SSHF og IKAS - Den danske kvalitetsmodellen (DDKM) - Vedr midtveisbesøk - febr 20 Avtale mellom SSHF og IKAS - Den danske kvalitetsmodellen (DDKM) IKAS Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 330 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Pasienthotellet SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Pasienthotellet SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Innkalling/dokumenter arbeidsutvalg overordnet samarbeidsorgan OSO mellom SSHF, ia og kommunene overordnet samarbeidsorg /arbeidsgruppe Overordnet Samarbeidsorgan niversitetet i Agder (OSO) og SSHF - Sakslister og møtereferater niversitetet i Agder tvikling og utdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 506 Inngående eksternt produsert, 12/ Invitasjonsbrev deltakelse i prosjekt Dokumentstyring- og forbedringssystem Foranalyse - anskaffelse av regionalt avviks- og dokumenthåndteringssystem RADS - Helse Sør-Øst Benedicte Børge-Ask (HSORHF) Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 045

8 tgående internt produsert, 12/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Statens helsetilsyn Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/ Oversender røntgenbilder på CD med beskrivelse - NPE-sak 2012/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Ortopedisk sengepost 3C SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Ortopedisk sengepost 3C SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

9 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Introduksjon av nyansatte - sjekkliste SSHF Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Referat fra Brukerråd i KPH Brukerråd i KPH 2013 Brukerråd KPH Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Døgnenhet 4.2 SSK Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

10 tgående internt produsert, 13/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Døgnenhet 4.2 SSK Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Innkalling til ekstraordinært møte i Kontorlederforum KPH Kontorlederforum i KPH 2013 Kontorlederforum KPH Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 tgående internt produsert, 13/ Referat fra ekstraordinært Kontorlederforum i KPH Kontorlederforum i KPH 2013 Kontorlederforum KPH Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 tgående internt produsert, 13/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Døgnenhet 6.1 SSK Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

11 tgående internt produsert, 13/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avd. leder Valhalla Omsorgssenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avd. leder Valhalla Omsorgssenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avd. leder Valhalla Omsorgssenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Mulig tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Mulig tilsynssak: - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

12 tgående internt produsert, 13/ Pasient- og brukerombudet Vest-Agder - vedrørende avviksmelding - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder - vedrørende avviksmelding - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Pasient- og brukerombudet Vest-Agder - vedrørende avviksmelding - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder - vedrørende avviksmelding - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Spørsmål om informasjon - Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Spørsmål om informasjon - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Svar på forespørsel om oppnevning av medlemmer til referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste for TSB Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) - Medlemmer til referansegruppe Helse Sør-Øst RHF Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 334 tgående internt produsert, 13/ Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Tilbakemelding på klage - Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

13 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - tskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - tskriving av pasient - Avd- leder Valhalla Omsorgssenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - tskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - tskriving av pasient - Avd. leder Valhalla Omsorgssenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - tskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - tskriving av pasient - Kristiansand kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Evje og Hornnes kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Evje og Hornnes kommune - utskriving av pasient - Evje og Hornnes kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding fra fastlege/legevakt - Avviksmelding fra fastlege/legevakt - Randesund Helsesenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 431 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding fra fastlege/legevakt - Avviksmelding fra fastlege/legevakt - Legegruppen Arendal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 431

14 tgående internt produsert, 13/ Klage på utskriving av pasient - Klage på utskriving av pasient - Risør kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Andøya legesenter - utskriving av pasient - Avviksmelding - Andøya legesenter - utskriving av pasient - Andøya legesenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Til signering - Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Farsund kommune - interkommunale legevakt - legevaktfunksjon Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Farsund kommune - interkommunale legevakt - legevaktfunksjon Farsund kommune Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Farsund kommune - arbeidsplan Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Farsund kommune - interkommunale legevakt - legevaktfunksjon Farsund kommune Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Påminnelse - Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Farsund kommune Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Farsund kommune - interkommunale legevakt - legevaktfunksjon Farsund kommune Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 305 Inngående eksternt produsert, 13/ Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Farsund kommune Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Farsund kommune - interkommunale legevakt - legevaktfunksjon Farsund kommune Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 305

15 tgående internt produsert, 13/ Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Sirdal kommune Kontrakt mellom SSHF Flekkefjord og Sirdal kommune - interkommunal legevakt - legevaktfunksjon Sirdal kommune Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 305 Internt notat med oppfølging, 13/ Tildelte POP midler 2014 POP midler Prosjekt for optimale pasientforløp Radiologisk avdeling SSK tvikling og utdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 153 Internt notat med oppfølging, 13/ Tildelte POP midler 2014 POP midler Prosjekt for optimale pasientforløp DPS Lister tvikling og utdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 153 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - delvis medhold - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

16 tgående internt produsert, 13/ Søknad om å beholde stillingen ut over 2 år - SSHF - HMS-sak - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder - pasientklage - Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder - pasientklage - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Internt notat med oppfølging, 13/ TSB-behandling Byglandsfjord - Endelig rapport TSB-behandling Byglandsfjord Klinikk for psykisk helse Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 13/ Vedrørende sakkyndig uttalelse Nilsen - Tilbakemelding - Forespørsel om spesialisterklæring - Eidsvig advokatfirma Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

17 tgående internt produsert, 14/ Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014 Fastlegers vurdering av distriktpsykiatriske sentre (DPS) Datainnsamling Helse Sør-Øst RHF Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 333 tgående internt produsert, 14/ Innspill til undersøkelse om høy dødelighet - respons på artikkel i Fædrelandsvennen - Innspill til undersøkelse om høy dødelighet - respons på artikkel i Fædrelandsvennen - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 434 tgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Pasientklage - Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Pasientklage - Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Pasientklage - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Pasientklage - Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - Pasientklage - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

18 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder - Ventetid og kreftutredning Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder - Ventetid og kreftutredning Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - svarbrev - Fylkesmannen i Vest-Agder - Opprettelse av tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 302 tgående internt produsert, 14/ Rutiner ved gravlegging av fostre og tidlig dødfødte Rutiner ved gravlegging av fostre og tidlig dødfødte Arendal Kirkelige Fellesråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 016

19 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Helse- og omsorgskomiteen i Arendal bystyre Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Signert avtale mellom SSHF og NORKAR Avtale om innlevering og utlevering av data i NORKAR Norsk karkirurgisk register NORKAR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 045 Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - Sekretær ved ØNH avdeling SSK 100% fast Ansettelse - Helsesekretær/sekretær ved ØNH avdelingen, Kristiansand, 100 % st. fast og 80 % st. fast Bente Harbones Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Ettersendelse av blodprøvesvar - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Tjenestebevis - karakterutskrift Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

20 tgående internt produsert, 14/ Avtale mellom Sørlandet sykehus HFn og Lund kommune - leie av jordmortjeneste Avtale mellom Sørlandet sykehus HF og Lund kommune - leie av jordmortjeneste Lund kommune Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 321 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Psykolog m/lisens ved DPS Aust Agder døgnpost 100% vikar. Ansettelse - Psykolog/psykologspesialist - DPS Aust-Agder døgnenhet Arendal/Bjorbekk, 100 % st. vikariat Anne Mette Ravn Knudsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 tgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sparebank1 Skadeforsikring AS Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Skademelding med skjema - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

21 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Wigemyr & Co DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Valhalla omsorgstjeneste Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte - Verdensdagen for psykisk helse 2014 Søknad om støtte - Verdensdagen for psykisk helse 2014 Svein Simonsen Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 153 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Døgnenhet 4.1 SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - tskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - tskriving av pasient - Valhalla omsorgstjeneste Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305

22 Inngående eksternt produsert, 14/ Ny forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Sørlandsadvokatene DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Avviksmelding - Kvinesdal kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kvinesdal kommune - utskriving av pasient - Kvinesdal Bo- og omsorgsenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Avviksmelding - Søgne kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Søgne kommune - utskriving av pasient - Søgne kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 14/ Avviksmelding - Mandal kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Mandal kommune - utskriving av pasient - Mandal kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305

23 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved Kvinneklinikken SSK 100% utdanningsstilling. Ansettelse - Lege i spesialisering ved Kvinneklinikken, Kristiansand, 1 x 100 % utdanningsstilling, 2 x 100 % st. vikariat Marte Ween-Velken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om uttalelse i tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om uttalelse i tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Hisøy Legesenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

24 tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding vedrørende forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Vennesla og Iveland lensmannskontor Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - klage på oversittelse av behandlingsfrist - Fylkesmannen i Vest-Agder - klage på oversittelse av behandlingsfrist - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Nyfødtposten SSK, 100 % st. vikariat Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Nyfødtposten Kristiansand, 2 x 100 % st. vikariat og 1 x 50 % st. vikariat Lise Marie Kolletre Langaker Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Nyfødtposten SSK, 75 % st. vikariat Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Nyfødtposten Kristiansand, 2 x 100 % st. vikariat og 1 x 50 % st. vikariat Mirjam Weydahl Andersen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Nyfødtpost SSK, 60 % st. vikariat Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Nyfødtposten Kristiansand, 2 x 100 % st. vikariat og 1 x 50 % st. vikariat Karianne Akeland Hillesund Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00024-6 Tilbud om 20% midlertidig stilling Solveig Lægreid Hauger Dok. dato: 08.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/00137-12

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Pasientbehandling eller saksbehandling? Rapporten

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Pasientarkiv versus Sakarkiv. Hva skal hvor? Rapport 2010 HSØ arbeidsgruppe v/astrid Lillemoen, SSHF

Pasientarkiv versus Sakarkiv. Hva skal hvor? Rapport 2010 HSØ arbeidsgruppe v/astrid Lillemoen, SSHF Pasientarkiv versus Sakarkiv Hva skal hvor? Rapport 2010 HSØ arbeidsgruppe v/astrid Lillemoen, SSHF Pasientbehandling eller saksbehandling? Rapporten gjennomgår prinsipper for, og eksempler på, pasientrelaterte

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Slik brukerne ser det

Slik brukerne ser det Sørlandet sykehus HF Medisinsk klinikk, Barnesenteret, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) - rapportserie Slik brukerne ser det Brukerundersøkelse

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.11.2013 nnhold: Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer