Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner"

Transkript

1 Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI ÅRGANG Besto fagprøven BILAG: Attraktive utkantkommuner med glans Etter to års læretid hos Håkon Lund AS, kunne Ellen Greger fra Onøy gå opp til fagprøve i butikkfag først i juni. Steinkjerringa slår på tråden og kan gratulere ei hoppende glad jente med beste karakter som er å oppdrive, nemlig meget godt eller tallkarakter 6. Les mer på side 4 Ellen Greger viser fram utstillingen fra kampanjen «Trivsel og glede på sjøen». Steinkjerringa på nett:

2 2 Ordførerens spalte I skrivende stund har våren tatt et godt tak i oss. Ja, den tidlige våren og godværet i mai har vært av de sjeldne. Mange eldre har sagt at de ikke kan huske en vår med så tidlig oppblomstring av alle slags vekster. I følge prognoser skal grøden være kommet minst tre uker tidligere enn normalt. Våren setter normalt nytt livsmot i oss. Som naturen selv, så livner også vi mennesker til. Selv om det er ei travel tid, er det godt å kjenne at den lyse og varme årstid er på gang. Rv. 17. Den 19.april ble det avholdt møte mellom samferdselsråd, veisjef og ordførerne i Meløy, Rødøy og Lurøy, der samferdsel generelt men Rv.17 spesielt ble drøftet. Senere på dagen ble det holdt folkemøte i Øresvik arrangert av de tre lokalutvalgene Aldersund, Konsvik og Øresvik, der framskynding av utbedringer på Rv. 17 var tema. Med stort fremmøte, gode og konstruktive innlegg, vil jeg si at møtet var vellykket. Fra tidligere strategi med å utbedre veien stykke for stykke med vedlikeholdsmidler, var det nå full enighet om at den beste fremgangsmåte nå var å få veien på prioritering i den nasjonale veiplanen. Dette ved først å få den inn i fylkesplanen, og så få den prioritert i høstens innspill fra fylkestinget til den nye rulleringa av den nasjonale transportplan. Enigheten var stor på møtet om at traseen Kilboghavn Stokkvågen hadde størst behov for utbedring. Ordførerene i Meløy, Rødøy og Lurøy påtok seg å være aksjonskomite for å fremme prioriteringskravet for Rv. 17. Håpet er å få alle kommunene langs Rv. 17 til å støtte våre krav for derigjennom å få vegstrekninga så høyt opp som mulig så vel på fylkets prioriteringsliste, som statens. Om kort tid avholder ordførerne det første aksjonsmøte på veisjefens kontor. Administrasjonskontor. Administrasjonskontorene på Lurøy er gamle, nokså dårlig vedlikeholdt, og bygget i ei tid der pålegg om ventilasjon, brannvern etc. var en helt forskjellig fra i dag. Slike pålegg er nå kommet. For nødvendig opprusting av byggene trenges flere mill. kr. Med dette som bakgrunn har en så fra den kommunale ledelse forespurt om å få overta Galeasen på Onøy. Denne kafè og overnattingsbedriften ligger like inntil kirke- og oppvekstkontoret. Arealet her medfører at med ominnredninger vil en få plass til alle kommunale kontor som i dag er på Lurøy med tillegg av fylkets tannlegekontor. På forespørsel vedtok et stort flertall på ekstraordinær generalforsamling i Onøy/Lurøy Gjestegård AS, å selge bygningsmassen for verdien av aksjekapital samt gjenstående lån. Ordfører og rådmann har i møte orientert fylkesmannen vedr. de økonomiske forhold ved disse investeringer. Vi ble vist stor forståelse og sågar meddelt at vi kunne påregne tilskudd dersom bl.a. sosialkontoret ble lettere tilgjengelig også for funksjonshemmede enn det som er tilfellet i dag. Mer rasjonell drift kan også påregnes. Kommunestyret i juni vil så ta avgjørelse om realisering av et ev. nytt rådhus for Lurøy. Med de dystre økonomiske utsikter for kommunene og de mange vel begrunnede investeringsbehov, blir dette ikke en lett prioritering for kommunestyrets medlemmer. Store kostnader må til, ellers kan vi risikere at kommunens kontorer på Lurøy blir stengt. Sett i en fremtidsrettet perspektiv, er det min mening at valget bør bli å få disse kontor under ett tak. Årets lønnsoppgjør. Ved årets lønnsoppgjør i kommunal sektor så det lenge ut til å bli meget vanskelige forhandlinger. Krav og tilbud lå svært langt fra hverandre, og streik var sannsynlig. På overtid greide imidlertid riksmeklingsmannen å få til en skisse som er anbefalt av de sentrale parter, og går nå ut til uravstemming med frist 28.juni. For å sikre innbyggerne gode tilbud har KS lagt vekt på større frihet til å tilpasse lønnen lokalt, og et enklere og bedre lønnssystem. Grunnlaget for dette er nå lagt. Samtidig er partene enige om å heve lønningene slik at kommunal sektor blir mer konkurransedyktig som arbeidsgiver, og at de ansatte får en anstendig lønnsutvikling. Fra forhandlerne er dette oppgjøret lagt fram som en pakke som legger bedre grunnlag for rekruttering, omstilling og effektivisering i kommunene. Verken arbeidstakere eller arbeidsgivere kunne lenger akseptere at andre i flere år på rad presser lønningene i været og utkonkurrerer oss i kampen om arbeidskraften, sier KS`s forhandlingsleder L. Haukjem. Det går ut over kommunesektorens anseelse og tjenestetilbudet til folk. Ansatte i kommunesektoren kan heller ikke lenger betale for at statens bevilgende myndigheter har valgt å sultefore kommuneøkonomien. Regjeringen har i sitt økonomiske opplegg for kommunal sektor lagt inn en økning på 5%. Det er langt mindre enn staten har gitt sine egne ansatte. Så lenge staten selv presser offentlige lønninger i været og er lønnsledende på området, forventer kommunesektoren inntekter som dekker opp minst en tilsvarende ramme som Regjeringen har gitt statens ansatte, sier Haukjem. Av meklingsmannens skisse fremgår det at lønnsoppgjøret medfører gjennomsnittlig lønnsøkning på 6% for inneværende år. Merutgiftene for kommunal sektor medfører dermed 800 mill kr. utover det som Regjeringen har lagt inn i kommuneproposisjonen. Også arbeidstakerorganisasjoner krever at dette beløp må dekkes over statens rammeoverføringer til kommunene. Kommuneøkonomi. Regjeringen har nå i mai lagt fram forslag til saldering av årets statsbudsjett samt kommuneproposisjonen som varsler de økonomiske rammer for neste år. Dette er dyster lesing. Kommunalminister Erna Solberg (H) bekrefter da også at Regjeringens opplegg kan føre til redusert velferdstilbud i kommunene. Dette blei i tillegg sagt før lønnsoppgjøret med de tilleggsutgifter dette medfører, var i havn. I kommuneproposisjonen endres i tillegg overføringskriterier slik at det blir bedre økonomi i større kommuner i forhold til distriktskommunene. Distriktskommuner som Lurøy vil dermed få ekstra dårlig økonomi i årene fremover med regjeringens opplegg. Tross sterk kritikk fra Ap, SV og Sp, er de politiske reaksjoner milde i forhold til dramatikken som beskrives i enkelte kommuner. Dersom Regjeringen støtter seg på Frp, som mener overføringe-

3 3 Utskjemt Lurøy har mange naturskjønne plasser, og fergeleiene er innfallsporten for fastboende og tilreisende. Men i løpet av mørketida har flere innbyggere tatt seg den frihet å kvitte seg med hvitevarer på de utroligste steder. ne til kommunene er for store, ligger det ikke an til store forbedringer når Stortinget i løpet av juni skal avgjøre rammene for kommuneøkonomien. Aksjoner/opprør i kommuner som Vardø, Narvik og Gulen m. fl. samt stor misnøye blant kommunepolitikere generelt, tilsier at kommuneopplegget bør forbedres. Hvis ikke må kommunesektoren allerede i år starte nedbyggingen av tjenestetilbudet. Det vil nok ikke bli forstått blant folk flest at en skal ha kommunal fattigdom som betyr redusert velferd når en har en sterk finansiell stat og solid økonomi i privat sektor. Vi får håpe at Lurøy fortsatt kan være liv laga. Omfattende kommunesammenslåinger gir en minimal økonomisk gevinst, som ikke kan gi stort bedre tjenestetilbud. Jeg ber Steinkjerringas lesere unnskylde meg for min dysterhet i beskrivelsen av utsiktene for god kommunal økonomi i tida fremover og dermed for våre felles offentlige tjenester. Slik jeg ser det er det imidlertid mørke utsikter som blir forespeilet fra de sentrale myndigheter. Ja, verre enn jeg har opplevd det tidligere, men med felles innsats «står vi han av». Jeg ønsker Steinkjerringas lesere en riktig god sommer. Sleneset, Steinar Joakimsen Både komfyrer, vaskemaskiner, batterier, ovner og kjøleskap ble sist høst dumpet på Onøy fergeleie i ly av mørket. Ekspeditør og sjåfør i Helgelandske, Tore Sund, er oppgitt over hvordan folk tar seg til rette. Like ved beholderne for returpapir og hyttesøppel lå det helt ut i mai et berg av skjemmende søppel. Og det gjør ikke situasjonen bedre at de også sperrer for folk som vil fram til informasjonstavla for kretsen! En naturperle som Onøy/Lurøy fortjener ikke slik forsøpling. Og kjører du fra fergeleiet og innover øya, får du flere rotete plasser rett i fleisen. I steintaket like ved fergeleiet er det dumpet materialer og annet søppel, industriområdet på Salta trenger sårt ei kraftig opprydding og andre samlinger trekker ned inntrykket og gir fastboende og tilreisende en flau smak i munnen. Er det slik vi vil ha det? Eller skal vi i anstendighetens navn kreve at det blir ryddet opp. Sommersesongen er i gang og vi får mange tilreisende. Det første og siste de ser mens de er her, er rot og søppel og slett ikke det turistbrosjyrer beskriver så fint i ord, bilder og kart. Alle sammen fortjener vi noe bedre. Welhaven skrev noe om at når kvar og ein tar kvar sin stein, så blir vår åker tom. Lokalutvalget og kommunen bør ta affære, sier flere vi har snakket med. Men først og fremst hviler vel ansvaret på hver enkelt av oss. Idéen om å rydde opp og skape den flotteste bygda i Lurøy sommeren 2002 er dermed sådd!

4 4 Besto fagprøven med glans Ei stolt Ellen Greger har bestått fagprøven i butikkfag. Her flankert av tv Rolf Erik Sørensen og th Asle Brandt fra prøvenemnda. Først i sør-fylket Håkon Lund AS var en av de første som fikk status som opplæringsbedrift i butikkfag mellom Bodø og Brønnøysund, og selvsagt den første i Lurøy. At Ellen får toppkarakter betyr jo selvsagt mye også for oss, sier en tydelig stolt daglig leder Håkon Lund. Fagbrev Fagbrevet betyr først og fremst mer i lønningsposen for hver måned. Dessuten vil det være et kvalitetsstempel på de tjenestene kundene får i butikken. Det sier Ellen Greger, som fortsetter å arbeide hos Håkon Lund AS på ubestemt tid. Fagprøven Fagprøven varer egentlig i 5 dager, hvor lærlingeeleven skal legge fram både planleggingsdel, utstillingsdel og dokumentasjonsdel. Hun fikk vise fram ei egen utstilling og en varekampanje som fikk navnet Trivsel og glede på sjøen, hvor bedriften gir gode tilbud på båtutstyr, tauverk, redningsutstyr, med mer. Rolf Erik Sørensen og Asle Brandt fra prøvenemnda fotfulgte Ellen en hel dag og har vurdert alle hennes arbeider. Det er meget sjelden at det gis så gode karakterer, får vi opplyst fra de to vefsningene som trivdes godt her ute i det gode sommerværet. Tekst: Cato Rødsand Foto: Rita Karlsen ONØY LURØY-Tlf Faks Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt:

5 Jusshjelpa i Nord-Norge: Gratis juridisk rådgivning av juss studenter ved universitetet i Tromsø 5 Jusshjelpa i Nord-Norge er et tilbud til befolkningen i Nord-Norge, om gratis juridisk bistand. De senere år har vi hatt i overkant av 2000 saker per år. De fleste av sakene tas inn over telefon. Vi har også saksinntaksturer rundt om i landsdelen. Rundt 30% av klientene våre kommer fra Tromsø kommune. Til vanlig har vi inntak av nye saker pr telefon på følgende tider: Tirsdag og torsdag Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Sosialrett Husleierett Familierett Trygderett Gjeldssaker Barnerett Fengselsrett Arbeidsrett Arverett Fremmedrett Tlf: Tlf: Tlf: UTGIVELSESPLAN FOR ÅR 2002: STEINKJERRNINGA/MENIGHETSBLADET UTGAVE NR. 2 Stoff lev. innen Utgis ca. 20. juni UTGAVE NR. 3 Stoff lev. innen Utgis ca. 15. oktober UTGAVE NR. 4 Stoff lev. innen Utgis ca. 15. desember

6 6 LURØY/ONØY HELSELAG 75 ÅR Tekst og foto: Cato Rødsand Lørdag 10. mars i år feiret Lurøy/Onøy Helselag sitt 75- årsjubileum. Om lag 45 sambygdinger tok turen til et åpent grendehus, der også fylkessekretær Tordis Jentoft deltok. Starten Lurøy Sanitetsforening ble startet i 1927 som et underlag av UL Nor på Lurøy. De første årene var kampen mot tuberkulose sterkt fremtredende. I tillegg ble skolebarna undersøkt, veid og målt to ganger i året. På denne tiden var det 16 medlemmer i lokalforeninga. De holdt til på ungdomshuset Nortun, og hvert medlem betalte 50 øre i årlig kontingent. Det fortalte leder Bodil Gullesen i sin tale på jubileumsfesten. De første 50 år Det var en innholdsrik jubileumsfest for de frammøtte, hvor innslagene sto i kø. Bodil Gullesen kunne videre fortelle fra aktiviteten de første 50 årene at det ble tidlig kjøpt inn sykekurv og annet nødvendig utstyr for transport av syke. Det ble satt i gang spedbarnskontroll, tannbehandling og folkebad. Lokallaget arbeidet spesielt for hjertesyke og kreftsyke og en del andre gjøremål. Til jul har det i alle år blitt gitt blomster og arrangert eldrefester, jobbet i studieringer og avholdt kurs i førstehjelp. Tidligere var det vanlig at vi arrangerte barnas dag og hadde årlige stevner i Lurøy. Vi har ofte hatt utsendinger til fylkes- og landsmøter og har vært sterkt engasjert i arbeidet for Lurøy sykehjem. De siste 25 år De siste 25 årene har oppmerksomheten vært mot forskningsarbeid på hjerte- og karsykdommer, kreftsaken og arbeidet mot tuberkulose. Helselaget har hatt fadderbarn i Redd Barna og har deltatt aktivt i TV-aksjoner oppgjennom årene. Ei stund arrangerte vi Treff-kafé, men det tiltaket forsvant. Eldretreff arrangeres hvert fjerde år og vi har basar første søndag i advent hvert år. I jubileumsåret har vi 15 medlemmer, kan seniorene Kirsten Roland og Solveig Tuflåt Johannessen fortelle. De mener laget har mange oppgaver å ta fatt i og ønsker seg flere og yngre medlemmer. Da hjalp det sikkert litt på at seks frivillige ungdommer var kjøkkenhjelpere under arrangementet jubileumskvelden. Egen kampsang Lurøy/Onøy Helselag har i alle disse årene hatt sin egen kampsang, og Banneret skal skinne over alt vårt verk sto i sentrum også denne kvelden. Laget har lang tradisjon for opplesning på sine lagskvelder, og Solveig Tuflåt Johannessen leste diktet Je vil hemmat av Ingeborg Refling Hagen til en lydhør forsamling som etter hvert hadde fått i seg mye kaker og kaffe. Inntekter Inntektene i L/O Helselag har ikke alltid vært så store, men vi har alltid kunnet sende en sum til ulike tiltak. Noe kontingentpenger har det blitt, nummersalg og basarer opp gjennom årene, hvor medlemmer og bygdefolk bestandig har gitt gevinster med stort hjerte. Fylkessekretær Tordis Jentoft I sin tale til jubilanten, uttrykte fylkessekretær Tordis Jentoft stor respekt for det arbeid som er lagt ned i L/O Helselag. Dette laget er en svært viktig brikke også i framtida, for vi ser at hjertelotteriet STRAX har hatt en dramatisk nedgang. Arbeidet for hjerte-/ kar sykdommer står ennå sentralt. Det gjør også arbeidet i barn- og familierådet, som har store utfordringer framover. Det har vært arrangert en rekke kurs om barn og sorg i Nordland og det er oppført en bolig for prematurfødte ved NSS i Bodø som blir brukt hver dag av foreldre og syke barn. Fylkeslaget arbeider også med demensforeninger, der informasjon og samtalegrupper er viktig. Vi har sett at antallet sykehjemsplasser reduseres i flere kommuner, det er viktig at vi også tar vare på denne gruppen eldre. Ellers kunne Jentoft fortelle om et sykdomsbilde som har endret seg mye de siste årene, der samlivsproblemer og rusproblemer seiler opp. Fylkessekretæren takket for invitasjonen og overrakte en flott krystallvase til Lurøy/Onøy Helselag. Flere hilsninger og trim! Anders Olsen hadde oppdraget med å overrekke blomster fra Lurøy kommune, før fysioterapeut Anne Lise Aurlund hadde forsamlingen i sin hule hånd og arrangerte 5 minutters trim for stinne mager. Et uvant, men kjempesunt avbrekk på en stillesittende kveld. Kommunelege I Geir Nedgård holdt et interessant foredrag om bekjempelse av tuberkulose. Denne sykdommen ble slått helt tilbake da det kom moderne medisiner rundt Men tuberkulo- beklager! I forrige utgave av Steinkjerringa kom vi med opplysninger som ikke stemmer helt med virkeligheten. Vi skrev bl.a. at havneprosjektet i Eikstokken (Slenesvika) med tilhørende nausttomter på det meste var ferdig med sprengning, molobygging og planering. En ting er å ønske seg så langt, men vi får nå ta tingene i tur og orden og vente på at det skal komme på plass etter hvert. Vi skrev også om et servicehus i Aldersund havn som angivelig sto der, klar til å ta i mot fisk fra medlemmer i det lokale fiskarlaget. Planen er vel at dette skal realiseres, men det er slett ikke på plass ennå. Som utskremt medarbeider har jeg selvsagt hatt det litt for travelt i svingene, samtidig som utbyggingsog næringssjef Jakob Iversen elsker å fortelle om både ferdige og uferdige jobber i Lurøy. Jeg tror vi deler, og sier at vi har brukt litt hver på tabbekvota dette året. Men når sant skal sies, så har det tidligere hendt noe lignende, og da ble det jaggu fart i sakene for å fullføre det aktuelle prosjektet!

7 7 En verdig 75-årsjubilant. F.v. Anne Martinussen, Anne Hansen, Kirsten Roland, Elly Johansen, Anne Marie Arntzen, Andrea Hansteen, Solveig Tuflåt Johannesen, fylkessekretær Tordis Jentoft, Jensine Tønder Arntzen, leder Bodil Gullesen (med helselagets fane), Jorid Sund, Ruth Figenschou, Ragnhild Pedersen. Sittende foran Jan Hansteen og kommunelege Geir Nedgård. se-pesten har egentlig fulgt oss gjennom mange hundre år. Tankevekker Nedgård fortalte også om antirøykekampen som har vært vesentlig for folkehelsa. Selv har jeg arbeidet mange år i Røde Kors, bl.a. i Russland, Ukraina og Moldova, sa Nedgård, som kunne fortelle om dramatiske tilstander med økt tuberkulose både på Kola og i Karelen. Det er mest unge folk som rammes, og arbeidet for å få disse frisk igjen er svært tidkrevende. Det koster 400 kroner for et helt behandlingsopplegg som strekker seg over 9 måneder og som må følges opp av helsepersonell hele tida. Mange av disse ungdommene sitter i fengsel, med dårlig luft og usunn mat her finner du ofte 30 ungdommer pr celle tilstander under enhver kritikk. Nedgårds foredrag var en skikkelig tankevekker å få med seg på heimvegen. Den barmhjertige samaritan Sokneprest Meum snakket ut fra teksten om den barmhjertige samaritan på det første møtet i helselaget i Hans etterkommer Tormod Remøy kunne i sin hilsning til jubilanten trekke linjene helt fram til dagens samfunn, der temaet er like aktuelt. Det er viktig at vi stopper opp og bryr oss, sa Remøy. Vi har 8764 LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene all grunn til å verdsette og se mennesker i nød både åndelig og materielt. Det var i grunnen ei god ballast å ta med seg fra en svært hyggelig kveld, der 75-årsjubilanten Lurøy/Onøy Helselag fikk ei verdig feiring. er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt

8 8 LYSANLEGGET ER PÅ PLASS! Ved Cato Rødsand I første nummer av Steinkjerringa i år gikk vi ut med ei oppfordring om å gi støtte til Aksjonen for LYS(anlegg) i mørketid. Midt i april ble lysanlegget bestilt og er nå klart til bruk. Vi vil nok en gang takke både privatpersoner, lag/foreninger, næringsliv og offentlige institusjoner som har vært med på spleiselaget. Musikkskolen kan nå låne ut både lydanlegg og lysanlegg til små og mellomstore produksjoner rundt omkring i hele Lurøy. Denne gangen kom pengene inn slik: Vigner og Helga Olaisen kr 5.000,- Lurøy musikkskole kr 5.000,- Skolene i Lurøy kr 3.000,- Lurøy Handel kr 200,- Sparebanken Rana kr 1.000,- Onøy/Lurøy sangkor kr 2.000,- Håkon Lund AS kr 500,- UL Havbåra Onøy kr 500,- Nordea Bank kr 2.000,- SUM kr ,- Vi vil også rette en takk til leverandøren DANBOLT DIREKTE i Skedsmokorset som har strukket seg langt. For de innsamlede pengene fikk vi komplett lysanlegg, ekstra kabler, gode transportkasser og fraktfri levering. Vi minner om muligheten til utlån fra Lurøy musikkskole: Telefon eller eller Utstilling på Kystlagsdagene Marianne Lorentsen fra Lurøy er elev på linja for formgivningsfag ved Mjølan videregående skole. Andre helga i juni hadde hun sin første utstilling av selvlagede bilder under kystlagsdagene. Teknikkene var blyanttegning, acrylmaling og collage. Bildene gikk unna som varmt hvetebrød, og bestillingslista var lang etter endt dag i solsteiken. Marianne som fyller 18 i år blir av flere besøkende spådd ei lys framtid som bildekunstner. Så spørs det hvilken veg hun velger i livet. Det var i alle fall gode bilder å kvile auan på, som en av sambygdingene sa. Marianne Lorentsen er bare 18 år og er spådd ei framtid innenfor bildende kunst. Folk likte tydeligvis hennes bilder, som for det meste var tegnet med blyant. Tekst: Cato Rødsand Foto: Torill Nordås Autorisert regnskapskontor TOTAL REGNSKAP Regnskap Lønn Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

9 9 ETTERLYSNING Det er Turid Andresen som har sendt oss bildene og prøver å finne svarene. Håper du gir et hint dersom du vet noe! Opplysninger kan sendes enten til Steinkjerringa eller direkte til Turid Andresen, Nordbyvn. 28, 2050 Jessheim. BETALING OVER NETTBANK Til de av dere som betaler regninger til Lurøy kommune over nettbank. Vær vennlig å påse at dere bruker riktig kontonummer (dette må rettes opp i registeret hos hver enkelt av dere). Det riktige kontonummeret står på tilsendt innbetalingsblankett. Geir Johansen Økonomisjef God sommer! Er det noen som kjenner igjen folkene rundt kaffebordet? Her ser vi fem kjekke karer. Jeg tror at han som står i midten bakerst er Jens Kristian Pareli Martinussen, født 1885 i Nord-Solvær. Og han som sitter til høyre foran, kan det være broren Peder født 1881?

10 10 Vellykket TV-aksjon høsten 2001 Resultatet for Kirkens Nødhjelp sin TV-aksjon 2001 ble 140,1 millioner kroner. Den sentrale kontoen er fortsatt i bruk og det kommer fortsatt inn penger til Kirkens Nødhjelps hiv/aids-arbeid og TV-aksjonen Kirkens Nødhjelp retter en stor takk til dere som har bidratt til å gjøre dette resultatet mulig. TV-aksjonen 2001 og Gjensidige NOR Sparebank avsluttet og overførte de lokale kontoene i mars til Et nytt liv TV-aksjonen Vi ønsker dem igjen lykke til med aksjonen. «Steinbiten» «Dette baller på seg», sa kjerringa. Denne gangen kom det inn hele 19 løsninger på Steinbiten 1/2002. Med andre ord en populær fritidsgesjeft. Av de 19 innsendte, var det 5 med feil i. Feilene består av ord som ikke er rett eller at det utelates en bokstav. Vær derfor nøye med å kontrollere alt før du sender inn neste gang! Hovedpremien denne gangen går til Hans Sund, 8766 Lurøy. Han har fått tilsendt ei flott trepramme i miniatyr med «Steinbiten 2002»skrevet på speilet. Pramma er sponset av BraPro. I tillegg får Sigrunn Vedøy, 8735 Stokkvågen og Kjellrun Einarsen, 8766 Lurøy tilsendt hver sin eske konfekt. Konfekten er sponset av Titten AS på Sleneset og Arnulf Olsen AS i Konsvikosen. Her har du riktig løsning av "Steinbiten" nr 1/2002: TV-aksjonen 2002 «Et nytt liv» NRK s TV-aksjon er i år tildelt Atlas-alliansen, og aksjonsdagen er fastsatt til søndag 20. oktober. Atlas-alliansen representerer 20 års erafaring med bistand til funksjonshemmede i de fattigste områdene i verden. Pengene som kommer inn i årets aksjon skal brukes til rehabilitering, demokratibygging og bekjempelse av tuberkulose. TV-aksjonen skal bidra til at svært mange mennesker rundt om i verden får mulighet til å leve et fullverdig liv, med økt livskvalitet, og håp om en bedre fremtid for seg selv og sine nærmeste. I Lurøy er den kommunale aksjonskomitéen gjenvalgt og består av Cato Rødsand (leder), Solfrid bentzen, Anders Olsen (representant for innsamlingsbanken/sbr) og Tormod Remøy. Lurøy formannskap har allerede bevilget kr 2.100,- til årets TV-aksjon. posten

11 «Steinbiten» X-ord med litt mindre motstand 11 Responsen på forrige x- ord var stor, og det kom inn hele 19 løsninger. Thor Kenneth på «kassen» produserer nye kryssord så blekket spruter. Her kommer en ny utfordring til deg som liker å pusle med bokstaver og ord! Kvess blyanten og ta opp kampen mot den nye "Steinbiten". Denne gangen er det også lagt inn et ordtak i det hele. Løsningen på hele x-ordet sendes til redaksjonen 1. september Har du riktig løsning, er du med i trekningen av tre flotte premier. Tvi, tvi! Adressen er Steinkjerringa, 8766 Lurøy. Merk konvolutten med "Xord nr. 2/2002". Dersom du ikke vil rive i bladet, kan du ta kopi av løsningen og sende inn. Navn: Adresse:

12 12 «Lurøygenser» til høsten? Tekst: Cato Rødsand Det tok litt tid fra idé til ferdig produkt, men Lurøygenseren eller kofta har nå vært i salg en god stund, og fås kjøpt ved Bratland Produkter i Aldersundet. Opphavskvinnen til mønsteret er Herlaug Oddøy fra Sleneset. Hun vant en konkurranse som Steinkjerringa tok initiativet til for fem år siden. Flere og flere anskaffer seg genser eller kofte, og det er mulig å endre på fargesammensetningen. Grunnmønsteret er et fiskegarn og på brystet kommer en nordlandsbåt mot deg med fulle segl. På ryggen ruver Hestmannen stolt i nord. Kommunevåpenet Steinkjerringa (off.: sjøvarde) finner du både på ermer og bol. Kofte til kr 1200,- og genser til kr 1100,- får du i de vanlige størrelsene S, M, L, XL. Det er Wenche Dagestad på Sleneset som produserer de flotte plaggene for BraPro. Var det noen som var i beit for julegavetips? Skarven en kjekk liten politibåt Endelig er han her den lenge etterlengta politibåten. De ansatte ved lensmannskontoret i Lurøy og Træna har kjempet i flere år for å få anskaffet kjøretøy til vanns. Politibåten Skarven er en Targa 23 med Kat 43 motor, og er ellers utstyrt med blålys/sirener, politiradio, VHF, GPS, radar og radio/kassettspiller. De ansatte har båtførerprøve og VHF-sertifikat, men ennå trengs det øvelse i bruk av utstyr som radar og GPS. «Skarven» er en god og sjødrektig båt, opplyser lensmann Kjetil Stenersen. Sist lørdag tok det 10 minutter fra Onøy til Sleneset, og turen mellom Lovund og Træna gjorde vi unna på et kvarter. Tekst og foto: Cato Rødsand Politibåten Skarven er nå på plass og klar til bruk hvis det trengs.

13 Lurøy/Træna serien i gang Tilsammen 26 lag er påmeldt til årets serie i fotball, opplyser Ernst Grønbeck i styret for L/T serien. Lagene er fordelt på klassene miniputt, lillegutter, lillejenter, jenter, gutter og senior. Totalt snakker vi om 210 aktive spillere og ledere/trenere. Det kåres seriemestre i klassene jenter, gutter og senior. For de øvrige klassene føres det ingen tabeller, noe som er helt i tråd med NFFS sine regler. Foruten lag fra Træna, Lovund, Sleneset, Onøy/Lurøy og Konsvik, har vi i år med et guttelag fra Utskarpen. Serien ble gjenopplivet sommeren 2001 etter å ha ligget i dvale i nesten 20 år. Interessen er enorm blant de aktive, men også næringsliv, kommune lag og foreninger har bidratt med sponsorkroner slik at vi får dette til. I år starte serien på Sleneset lørdag 8. juni i et alldeles nydelig sommervær og med mange skuelystne. Så blir det samling i Konsvik 22. juni, Onøy 24. august og serieavslutning på Træna 7. og 8. september. Dette siste arrangementet er det eneste med overnatting. Vi håper at foreldre og andre voksne i alle kretser står på og er like flinke med å hjelpe arrangørene i år som tidligere, sier Ernst Grønbeck til slutt, LokalBank 1) for Nesna/Lurøy/Træna Tradisjonelle banktjenester: Innskudd Lån Kapitalservice Regningsbetaling Selvbetjeningsprodukter: Kortprodukter Telebanken Nettbanken Forsikring: Personforsikring Skadeforsikring Plasseringsprodukter: Aksjer Aksjefond Rentefond Pensjonssparing Grunnfondsbevis Movn Nesna Tlf: Fax: Postboks Træna Tlf: Fax: Nettside: Ingrid Walnum Banksjef Jan-Erik Paulsen Rådgiver Ellinor Johansen Rådgiver Bente Fagerheim Rådgiver Jan Ove Styve Rådgiver Signe Remmen Kundebehandler MÅNEDLIG SPAREAVTALE Penger spart er penger tjent!! Flere og flere innser behovet for å legge penger til side og vi tilbyr alle former for sparing. Det mest populære nå er månedlige spareavtaler i ODIN-fond. Inngå spareavtale nå! ring en av våre rådgivere på tlf FORSIKRING Nærmer det seg hovedforfall på dine forsikringer? Er du og din familie tilstrekkelig forsikret? Vi tilbyr alle former for forsikring: barne- og ungdomsforsikring personforsikring skadeforsikring LO-FAVØR Som LO-medlem har du mange fordeler hos oss i Sparebanken Nord-Norge. Vi er LO-banken! - et selskap i SpareBank 1 Ta kontakt for en uforpliktende samtale om bank- og forsikringstjenster.

14 14 TRAPPER?? Det lager vi i alle varianter Flere forskjellige rekkverkstyper Ring idag å få brosjyre og pris 8743 Indre Kvarøy Telefon Telefax GRAFISK FORMGIVNING TRYKKSAKER INTERNETT TJENESTER Når kvalitet og rask levering teller Rønnes Trykk AS Kirkegt Mosjøen Telefon Telefax: Mobil: vi er medeier i A1 Grafisk Nettverk - en landsdekkende leverandør av grafiske tjenester En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

15 15 Autorisert Bilverksted Kvina Auto as Kvina 8752 Konsvikosen Telefon Faks Døgnvakt: NAF SOS-Autohjelp Vi utfører periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) alle bilmerker opptil 7500 kg ET INTERKOMMUNALT AVFALLSSELSKAP FOR KOMMUNENE HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA Har du gått fri, eller er du snart fri for grønne matavfallsposer? Kontakt HAF på telefon og vi får levert ut flere! Unngå løst avfall i dunken: bruk DOBBEL KNUTE på både hvite restavfallsposer og grønne matavfallsposer! Takk for innsatsen!

16 1 ATTRAKTIVE UKANTKOMMUNE BILAG PROSJEKTET «ATTRAKTIVE UTKANTKOMMUNER» Prosjektgruppa «Attraktive utkantkommuner» ble dannet våren 2001, bestående av 2 elever fra ungdomsskolen, rådgiver, representant fra lokalutvalget og leder. Et av målene med denne gruppa var at elevene skulle få arbeidslivserfaring, lære noe om næringslivet i Lurøy. Ettersom Lovund har en del ulike næringer og bedrifter, ble denne plassen valgt. Det ble også poengtert at det er viktig at ungdommen ser på Lurøy kommune som fremtidige arbeidsplasser, ikke bare sin egen krets. På tur til Lovund Den 15. november dro vi i klasse på Onøy/Lurøy skole til Lovund. Vi hadde fått penger av prosjektgruppa Attraktiv utkantkommuner for å se nærmere på arbeidsplassene der ute. Her skulle vi overnatte i rorbuer. Forventningene var store og vi gledet oss veldig. Vi hadde det kjempeartig på Lovund de to dagene. Aquarius Aquarius produserer fiskemel, lakseolje og sildolje. Av dette kan man lage plastikk/lakseolje, matvarer/lakseolje, smakstilsetninger/hydrolisat (brukes til reker) og såpe/ lakseolje. Bedriften produserer 10 tonn lakseolje i døgnet, og 180 tonn sildolje i døgnet. På Aquarius er det to stykker som styrer alle maskinene ved hjelp av datamaskiner, som har kontroll over alt som skjer. I tillegg har bedriften en leder og noen som arbeider på kontor. Nova Sea Nova Sea arbeider med laks, ca. 60 tonn laks sendes ut hver dag (3 vogntog). Fisken går som oftest til Frankrike og EU-land. På en slik arbeidsplass må man ha svært god hygiene. Salmonella er den bakterien de er mest redde for, derfor er alle de ansatte ansvarlige for arbeidet de utfører. Det er 40 ansatte, og de har det veldig travelt. Arbeidsdagen begynner kl for de som passer ventemerdene, kl begynner de som skal bearbeide med fisken. Klokka starter de opp på kontorene, og kl begynner sjefen. SeaFarm Invest SeaFarm Invest er en bedrift som organiserer nesten all oppdrettsnæringen i Nordland. De har ansvar for alle oppdrettsannleggene fra Brønnøysund i sør til Meløy i nord, og de organiserer slik at brønnbåten kommer til de ulike oppdrettsanleggene til avtalt tid. Bedriften har ulike yrkesgrupper, som veterinær, røktere/driftsledere. Noen arbeider med økonomi og regnskap, andre med kvalitet og salg og det er områdesjefer og en leder for hele bedriften Seafarm Invest. Her finnes arbeidere fra hele Norges land. I det siste har etterspørselen etter laks og annen fisk rundt om i verden økt. Derfor er det viktig å satse på oppdrettsnæringen. Vi tror at de trenger mange flere folk som kan jobbe med ekspor tog oppdrett innenfor fiskerinæringen, spesielt jenter.

17 ATTRAKTIVE UKANTKOMMUNE BILAG 2 Entreprenørskap Vi har entreprenørfag to skoletimer i uka, dvs. samarbeid med arbeidsplasser i lokalmiljøet som kan gi elevene arbeidslivserfaring. I begynnelsen, før vi ble utplassert, måtte vi gjøre noe forarbeid. Det første vi skulle gjøre var å finne en arbeidsplass som vi ville ha likt å jobbe på i en periode. Alle fant en interessant arbeidsplass forholdsvis raskt, og nå måtte vi ringe å spørre om arbeidsplassen kunne tenke seg å ha en elev utplassert der. Selv om vi hadde snakket på telefon, måtte vi skrive søknad. Søknaden skulle være så lik en vanlig søknad som mulig, og resultatene ble ganske bra. Vi sendte ut søknadene, og etter 2-4 dager fikk skolen svar. Alle hadde fått «jobb». Vi har hatt noen pauser fra «arbeidslivet», og da har vi gjort noen oppgaver. Oppgavene skulle hjelpe oss til å finne ut hva slags mennesker vi er, hvilke ting vi liker og hvilket arbeidsplass vi ville passe på. Vi har lært hva vi liker å gjøre, og å skrive søknad. Ellen i Barnehagen Jeg har vært i barnehagen 2 skoletimer hver uke dette skoleåret. Oppgavene mine i barnehagen er å legge barn, leke med dem og lese for dem. Det er gøy å være i barnehagen med alle barna. Jeg har lært hva som kreves av en person som skal jobbe med barn, ikke minst tålmodighet og oppmerksomhet. Jeg kunne tenkt meg å jobbe med barn senere. Marita i barnehagen Jeg har vært i barnehagen det siste skoleåret. I barnehagen er det to avdelinger, der er barn fra 1-2 år på den ene avdelingen, og barn fra 3-6 år på den andre avdelingen. Når jeg er i barnehagen bruker vi og ha samlingsstund, etterpå spiser vi. Senere, når alle er ferdige, bruker vi å lese en bok, og så leker barna fritt. Mye av det jeg har lært har jeg kunnet fra før, men jeg har lært at en person som skal jobbe i en barnehage må ha tålmodighet og må være oppmerksom- Sophie og Rita på Biblioteket Jeg har vært på biblioteket skoleåret 2001/02. Vi skulle være utplassert to skoletimer hver uke, og min arbeidstid er på mandager fra I begynnelsen fikk jeg ikke så store oppgaver. Da sorterte jeg bøkene alfabetisk, stemplet dem og sjekket om alle bøkene var innlagt i databasen. Etter dette fikk jeg lære litt om bibliotekdatasystemet. Det var greit, for det ble litt kjedelig i lengden med all alfabetiseringen. Etter det gjorde jeg bare morsomme ting. Blant annet laget jeg det litt koselig på ungdomsavdelingen med en kjærlighetskasse, og begynte like etter med å pynte til jul, samt juleutstilling. Nå står jeg i disken, på utlån hver gang, samtidig som jeg retter feil i databasen. Å være bibliotekar er en interessant jobb. Jeg har lært alt om bibliotekdatasystemet, men ellers kunne jeg det meste fra før. Ellers lærte jeg jo at jeg passer inn på bibliotek. Jeg har lyst til å fortsette på biblioteket fordi det er morsomt, lærerikt og jeg liker å skrive, lese og ordne arbeid. Jeg er kommet så godt i gang på biblioteket at jeg ikke kan tenke meg å jobbe en annen plass, nå resten av året. Normann på Lurøygården Jeg begynte å arbeide med gårdsdrift i begynnelsen av februar, og fortsatte med det fram til skoleslutt. Det er et stort ansvar å drive en gård. Man har bl.a. faste rutiner til melking og foring. Jeg arbeider med kyr og okser, gir de mat og melker. I denne tiden har jeg også lært hvordan man driver en gård, hvordan melkeanlegget fungerer, daglige rutiner og hvor mye for de forskjellige dyra skal ha. Jeg kunne ikke tenke meg å drive en gård, dette fordi jeg mener at det er et alt for stort ansvar og ha en gård. Jeg kunne heller tenkt meg å være avløser en stund og lære litt til. Dag Terje og Tore ved forbåten på Seafarm Invest avd. Onøy Hele høsten 2001 og våren 2002 var jeg utplassert på SFI Onøy. Der har de ca stk laks i hele anlegget. Jeg har deltatt i den daglige drift av et oppdrett som bl.a. har vært å fylle i automatene, spyle dekk, fortøye båten og presse tomme forsekker i pressa. I denne perioden har jeg lært å drive et oppdrett, hva slags arbeidsoppgaver det er, og hvordan det er å jobbe der. Jeg kunne absolutt tenkt meg å jobbe på et oppdrett. Hans Christian og Kenneth ombordm/f Lurøy Vi har vært utplassert på M/F Lurøy dette skoleåret. Der har vi hjulpet matrosene med å vaske. Vi har hatt praktiske oppgaver, den viktigste var da vi sjekket etter brannslokkings apparatene. Hver gang vi har vært på jobb har vi fått være 2. og 3. styrmenn. Skipperen har vist oss i maskinrommene. Vi har lært å bruke diverse utstyr (kartplotter, radaren, osv.), kjøre båten og å bruke mesteparten av utstyret oppe i styrhuset. Ferjen er en fin arbeidsplass og vi liker å arbeide der, men båtyrket er ikke det vi er mest interessert i, så vi kommer vel til å velge noe annet. Heidi på Skolefritidsordningen Jeg har vært på skolefritidsordningen i ett år. På SFO er det 13 barn, fra 6-10 år, Denne perioden har jeg vært sammen med barna, og vi har tegnet, sydd, perlet og vi har også vært ute og i gymsalen. Mye av det jeg har lært har jeg kunnet fra før, men jeg visste ikke at barna lekte så mye to og to. Jeg kunne kanskje tenke meg å arbeide med barn senere. Karoline på Sykehjemmet Jeg har vært på sykehjemmet fra kl til på mandager dette skoleåret. Det jeg har fått ansvaret for, er å gi beboerne kaffe, snakke med dem, spille sammen med dem og hjelpe og hente skittenkoppene etter ettermiddagskaffen. Denne perioden har jeg lært brannveiene, hva jeg skal gjøre hvis det oppstår brann. Jeg har også lært hva som er best å spise for dem. Elevenes valg I entreprenørskap kan også elevenes valg inngå: Tiltak der elevene kan tilegne seg ferdigheter i bruk av for eksempel motorkjøretøyer og båt. Egil og Matts, Mopedopplæring Dette skoleåret har vi valgt å ha mopedopplæring. Lærer for dette faget har vært Stein-Magne Wiik. I mopedopplæringa har vi hatt en del teori (sikkerhet, skilt, trafikkregler og farlige situasjoner) og i praksisen har vi hatt noe bakgårdskjøring (kjøring mellom kjegler, kjøring på planke, vending, start, stopp og rundkjøring). På slutten hadde vi om den tekniske delen, motorlære, teknisk utstyr o.l. Mopedene har vi fått lånt fra skolen på Sleneset, som har opplæringsmopedene i kommunen. Dette opplegget er noe vi kommer til å få stor bruk for i nærmeste fremtid. Hospitering Dette skoleåret har elevene i 10. klasse fått mulighet å hospitere på en

18 3 ATTRAKTIVE UKANTKOMMUNE BILAG videregående skole, dvs. være med på undervisning i enkelte timer/fag. Andre skoler i kommunen har hatt denne ordningen i flere år, med gode erfaringer. Rådgiver har i forkant hatt samtaler med elevene, for å finne ut hvilken skole og evt. studieretning som ville passe den enkelte. Elevene om hospitering: 29. januar var jeg på hospitering på Mjølan videregående skole, vk1 (2. års elever) mekaniske. Jeg ble stort sett satt i jobb med en gang, fikk prøve og skifte en støtdemper og byttet olje på en bil og jeg hentet skruer og ting de hadde bruk for. Jeg syntes skolen var grei, det var et godt miljø. Den var i største laget i forhold til denne vi har, skolen har 600 elever. Kenneth 27. og 28. januar var jeg på besøk på Val videregående skole. Den første dagen var jeg på omvisning i fjøs (gris, ku og sau), dette for å få et innblikk i hva det ble jobbet med der. Jeg fikk også muligheten til å være nesten en hel dag på Val videregående skoles eget verksted. Der fikk jeg se hvordan elevene jobbet med skruing på alt fra motorsag til møkkervogn. Ettersom dette er et godt stykke fra min egen boplass, kom jeg til å bli boende på skolens internat. Jeg opplevde oppholdet på Val vgs som veldig positivt og interessant. Dette besøket bidro kanskje enda mer til at jeg fikk lyst til å gå på denne skolen til høsten. Matts Etter jul var jeg på besøk på Moheia videregående skole på Mo og KVN (Kristen videregående skole Nordland) på Nesna. Der fikk jeg omvisning av rådgiverne. Etterpå var jeg med noen klasser (grunnkurs salg og service og grunnkurs allmennfag) og så hvordan og hva de arbeidet med. Av disse besøkene lærte jeg litt om hvordan elevene arbeidet, hvordan skolene er og miljøet der. Disse besøkene var med på å avgjøre hvilken linje og skole jeg søkte på. Egil Ungdomsråd For noen dager siden hadde vi fint besøk i klassen - selveste ordføreren Steinar Joakimsen. Han fortalte at kommunen har tenkt å få i gang et ungdomsråd, altså ungdomsrepresentanter fra hver krets som kan bli talsmenn for ungdommen i kommunen. Før kommunestyret avgjør hvordan organiseringen av et ungdomsråd vil bli, vil han besøke alle skolene (elever i klasse) for å høre hva de syns om et slikt råd og hvordan elevene mener dette bør være. Elevene på ungdomsskolen ble spurt hva slags skole vi har planer å gå etter grunnskolen? Hvilket yrke kunne du tenkt deg? Har du lyst å bosette deg her etter endt utdannelse? Jeg har søkt på elektriske fag, så jeg kommer sikkert til å gå der. Jeg har lyst å prøve meg som elektriker, for det ser ut som et givende yrke. Jeg kunne ha tenkt meg å bosette meg her fordi det er gode muligheter for jobb her ute. Kenneth Når jeg er ferdig med dette året skal jeg gå allmennfag, så skal jeg kanskje gå på høgskole. Kanskje jeg skal bli revisor, men jeg vet ikke, for det er en veldig lang utdannelse - eller jeg kan kanskje overta butikken. Selvfølgelig skal jeg bo på Onøy. Det er en forutsetning at jeg velger et yrke som jeg kan utøve her på plassen. Egil Etter fullført grunnskole har jeg tenkt å gå 3 år på landbruksskole i Trøndelag. Jeg har tenkt å bli bonde. Jeg kan godt tenke meg å bo her etter at jeg er ferdig med alt av skole. Matts Jeg tror jeg kommer til å gå musikk, dans og drama, eller kanskje IKT- linjen. En dag vil jeg jobbe med musikk og data. Data synes jeg er artig å holde på med, likedan musikk. Jeg kunne tenkt å bosette meg her på øya fordi øya er en fin plass å bo på. Byen vil jeg aldri komme til å bo i, det er jo f. eks store sjanser for å bli ranet. Men akkurat nå skal jeg ikke si så mye om hvor jeg tror jeg kommer til å bosette meg. Hans-Christian Etter at vi er ferdig med ungdomsskolen har vi tenkt å gå på Kongsvegen videregående skole i Mo i Rana, hotell- og næringsmiddelfag. Der har vi lyst å utdanne oss som kokk. Vi har lyst å bli kokk fordi vi liker å lage mat. Vi kommer kanskje til å bosette oss her en dag i fremtiden. Marita og Heidi Etter ungdomsskolen på Onøy/ Lurøy skole har jeg tenkt å gå allmennfag på Mo ( Moheia). Yrket har jeg ikke bestemt meg for enda, men tenker litt på psykolog eller fysioterapeut. Jeg er heller ikke sikker på om jeg vil bosette meg på Lurøy. Lurøy er en fin plass. Så hvis jeg får mann og kanskje barn, kommer jeg kanskje til og bosette meg her. Men først vil jeg vær aupair et år, og ellers vil jeg reise litt. Ellen Etter ungdomsskolen har jeg lyst til å gå to linjer, enten musikk, dans og drama eller helse og sosial på Mo (Mjølan). Jeg har lyst å bli sykepleier, barnepleier eller skuespiller. Jeg må ha en jobb som ikke er kjedelig. Jeg er ikke helt sikker enda om jeg kommer til å bo her når jeg blir eldre, kanskje vil ikke mannen/kjæresten min bo her. Kunne også tenkt meg å flytte til Trøndelag. Karoline Jeg tror jeg skal gå på Vefsn Landbruksskole og ta gymnasfagene. Etter det tror jeg at jeg skal gå på Høyskolen i Bodø og ta akvakultur-linja der. En dag håper jeg på å jobbe på et oppdrett som min far, fordi at jeg liker spesielt godt å være på havet og å være ute i båt. Jeg kunne absolutt tenkt meg å komme tilbake hit etter at jeg er ferdig med utdannelsen min. Jeg vil komme tilbake hit fordi at jeg liker å bo ved havet og ville hatet å bo i en by, men det må jo selvfølgelig være jobbmuligheter å komme til. Dag Terje Når jeg går ut av 10. klasse på Onøy/Lurøy skole skal jeg gå allmennfag i Mo i Rana (Moheia). Etterpå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre, men jeg har kjempelyst til å studere et år eller to i utlandet. Jeg vet ikke hva jeg vil bli, fordi det er så mange yrker å velge mellom. Mange yrker høres spennende ut, kanskje jeg velger journalistyrket. Jeg tror ikke jeg kommer til å bosette meg på Lurøy. Det er fordi ingen yrker høres særlig spennende ut her. Jeg tror ikke at familien min vil bo her, og så trives jeg best i by. Sophie Skolen jeg kunne tenke meg å gå er byggfag på Mo. Jeg kunne tenke meg å bli snekker. Jeg kunne ikke tenkt meg å bo her fordi det ikke er noen gode arbeidsmuligheter. Normann

19 Videregående skole Avgangselevene har å vært på orientering på de videregående skolene som de planlegger å søke på. Økonomi I grove trekk har de midlene vi har hatt til disposisjon, blitt brukt som følger: - Elevene i ungdomsskolen har vært på bedriftsbesøk på Lovund og planlegger det samme på Kvarøy. - Avgangselever har vært på besøk på videregående skole - Ungdomssamlinger i forbindelse med prosjektet ATTRAKTIVE UKANTKOMMUNE BILAG ATTRAKTIVE UTKANTKOMMUNER S LUTTRAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPE SAMARBEID UNGDOM/ NÆRINGSLIV vi vil sende program til disse ungdommene med invitasjon til yrkesmessa. Hva har vi så oppnådd med dette? Det er nok for tidlig å si, men kanskje en bevisstgjøring av ungdommene selv og at de er viktig for Lurøy`s fremtid. Og kanskje en liten mulighet for å få frem ungdommenes synspunkt. Alle som har svart vil få tilsendt et flaxlodd. Til slutt Selv om prosjektet nå er i ferd med å avsluttes, tror vi at dette må være en kontinuerlig prosess, slik at både 4 Næringsbilag i Steinkjerringa Her ble det sendt ut forespørsel til offentlig og privat næringsliv, om å presentere sin arbeidsplass for ungdommer fra Lurøy som er under utdanning. Møteplassen som ble valgt var den kommunale avisen Steinkjerringa fordi den er et medium som blir sendt gratis til alle husstander i kommunen. I tillegg ble det sendt et eksemplar til hver av ungdommene som var gått ut av Onøy/Lurøy skole de tre siste årene. Vi sendte ut 70 forespørsler og mottok 18 svar. Hoveddelen av svarene var fra fiskeri-relatert næring, som er hovednæringen i Lurøy kommune. Samling for ungdom To elever som er med i prosjektgruppa reiste til Kolvereid på samling i september Næringsbilag i Steinkjerringa 2002 Næringsbilaget er vinklet fra ungdommenes synspunkt, med utgangspunkt i de bedriftene som svarte på forespørslene sommeren Ungdomsskolen på Onøy/Lurøy har vært på bedriftsbesøk på forskjellige bedrifter på Lovund høsten Bedriftsbesøk Kvarøy Elevene skal våren 2002 på bedriftsbesøk på Kvarøy, men dette blir først etter at Steinkjerringa er gått i trykken. - Utvidelse og ekstraopptrykk av Steinkjerringa i 2001 og 2002 Evaluering spørreskjema ungdom fremtid i Lurøy? Vi har sendt spørreskjema til de tre siste ungdomskullene som er gått ut av Onøy/Lurøy skole som kort går på utdanning, yrker, komme hjem og jobbe etter endt utdanning og fritidstilbud. 50% svarte på henvendelsen fra oss. Ikke alle vet ennå helt hvilken utdanning de kommer til å satse på, men gode arbeidsmuligheter er viktig for alle, for å kunne komme tilbake til Lurøy. De fleste gir også uttrykk for at de ønsker et tilfredsstillende fritidstilbud for ungdom. Ungdommene fikk også spørsmål om å delta på yrkesmessa på Lovund, og her fikk vi litt blandede svar. Det kan ha sammenheng med usikkerhet i forhold til program, så nåværende og kommende ungdomskull blir gjort oppmerksom på det næringslivet vi har i Lurøy. For fremtida oppfordrer vi arrangørene av yrkesmessa i samarbeid med næringslivet til å invitere ungdomskullene som er gått ut av skolen fra hele Lurøy til å delta på yrkesmessa. Kanskje de som har gått på videregående skole fått litt perspektiv på sine planer for fremtiden, og de har kanskje noe å formidle til de som ennå går i grunnskolen. Vi oppfordrer også næringslivet i Lurøy til å være mer offensiv i forhold til ungdommene våre, og presentere seg selv på skolene rundt om i kommunen. Prosjektgruppa samarbeid ungdom/næringsliv Matts Bentzen, Egil Lund, Skjalg Nordås, Anne Gunn Wiik, Rita Karlsen

20 16 Kommer omtrent samtidig som småmåsen Informasjon Hver vår og hver høst kan innbyggerne i de fem største kretsene kvitte seg med grovsøppel og hvitevarer i tilkjørt container. Lokalutvalgene i kretsene Onøy/Lurøy, Sleneset, Lovund og Lurøy innland betaler ordningen som er svært populær. Først i april kom vår-containeren på plass på Onøy fergeleie, og det tok bare et par timer å fylle opp med 30 m3 søppel. Det tyder på at behovet er stort. Og det bekreftes av de som kommer for seint og må vente til neste vår. Torill Nordås passet anledningen til å bli kvitt sitt grovsøppel. Tekst og foto: Cato Rødsand Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag 1400 Abbonnement utenfor Lurøy: kr. 50,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand (ansvarlig redaktør) Karl-Ole Olsen Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Torfinn Nilsen 8766 Lurøy TRYKK: RØNNES TRYKK AS Bruk redningsvest i sommer! Sliten og utbrent Angst og depresjoner Øresus og hørselsproblemer Lymfedrenasje Kroppsbalansering Reiduns Naturterapi 8740 Nord-Solvær Timebestilling tlf HVORDAN HAR DU DET? JO, TAKK DET HANGLER OG GÅR Muskel- og leddsmerter Hodepine, bihuleproblemer og migrene Astma, allergier og luftveisproblemer Avslapping og velvære MANUELL BEHANDLING AV HELE KROPPEN INGEN APPARATER polaritetsterapaut naturmedisink aromaterapaut

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Finnes det jente og guttefarger? Klasse: 1.-4.trinn Skole: Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 22.04.2010 Side 1 Vi takker foreldrene

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Ordføreren overrakte gave til skolen. På bildet står Gøril Skeie, Bente Mosbakk, Per Ove Dahl og Ståle Refstie. Foto: Marina Brakstad Rana Abukhader, Saba Asefaw,

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Siste rapport fra Bremen, uke 3.

Siste rapport fra Bremen, uke 3. Siste rapport fra Bremen, uke 3. Vi har gått inn i vår siste uke her i Bremen, mange av oss synes det skal bli godt å komme hjem til kjente trakter, men alle kommer nok til å savne det å være utplassert

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem:

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem: Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Orientering om svart økonomi Narvik, 07. april 2014 Fylkesordfører, fylkesting! I dag skal jeg snakke om et tema hele fylkestinget, samtlige partier og representanter

Detaljer

Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden ( ).

Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden ( ). Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden (2011-2015). Et parti med én representant kan selvsagt ikke bestemme, eller avgjøre hvordan kommunen skal arbeide. SV kan påvirke i riktig

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Skole og utdanning PP 4

Skole og utdanning PP 4 Skole og utdanning PP 4 Skole for alle Alle har rett og plikt til å gå på skole. Det betyr at alle skal få undervisning, og at alle må gå på skole. Grunnskole Barna begynner på skolen når de er 6 år. Elevene

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.393 Referat fra 14. januar 2014 Tilstede:

Detaljer

VIP-møteskjema. Møte: Møtets beskrivelse:

VIP-møteskjema. Møte: Møtets beskrivelse: VIP-møteskjema VIP presentasjon Navn: Marikken H.Bratlie og Marvin Melås Yrke/rolle i samfunnet: Profesjonelle instruktører og dansere. Hvorfor valgte vi denne personen: Et tilbud fra Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Elevenes refleksjoner

Elevenes refleksjoner Elevenes refleksjoner Foto: Hilde Hermansen, KKS HVA SLAGS UTBYTTE HADDE ELEVENE AV SAMARBEIDSPROSJEKTET ARIADNE Etter at generalprøven var gjennomført, fikk KKS inn skriftlige refleksjoner fra ca. halvparten

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 FORELDREKONTAKTER 2012/2013 Klasse Foreldrekontakt Foreldrekontakt 1.klasse 2.klasse Tonje Kristin Hagen Mob: 91 59 17 58 e-post: tonjehagen@live.no Vidar J. Larsen Mob:

Detaljer

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie.

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. Årgang 2, nummer3 17. Juni 2013 INTERVJU MED RIMISJEFEN MAI (Foto: Babak Hassani) Babak Hassani) Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. 6 (Foto: Sohaib Alsayegh) Rana A. Abukhader Skolenytt har vært

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2014. Hei alle sammen! Denne måneden har gått med på å avslutte årets prosjekt som har vært Vikingene kommer. Vi har hatt et prosjekt år hvor barna har lært om Vikingene

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. November 2016

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. November 2016 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. November 2016 Hei alle sammen! Nå er årets siste høstmåned over, og vi går inn i en ny måned som er fylt med spenning, glede og moro. Vinteren har nærmet

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer