OPEL AMPERA. Infotainment System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPEL AMPERA. Infotainment System"

Transkript

1 OPEL AMPERA Infotainment System

2

3 Innhold Innledning... 4 Radio CD-spiller Eksterne enheter Navigering Stemmegjenkjenning Telefon Stikkordregister... 76

4 4 Innledning Innledning Innledning... 4 Tyverisikring... 5 Oversikt over betjeningselementer... 5 Bruk Toneinnstillinger Innledning Denne veiledningen er et utfyllende tillegg til instruksjonsboken. Det er ikke sikkert at alle funksjonene som beskrives i denne bruksanvisningen, er tilgjengelige i din bil. Det kan hende at enkelte funksjoner er tilleggsutstyr, eller at det har skjedd endringer siden bruksanvisningen ble trykt. Se kjøpsdokumentasjonen for informasjon om funksjonene i bilen. På grunn av modellvarianter, ulike spesifikasjoner for forskjellige land, spesialutstyr eller tilbehør, kan det hende at enkelte beskrivelser ikke gjelder for din bil. Dette gjelder blant annet beskrivelser av display- og menyfunksjoner. I denne veiledningen vises biler med rattet på venstre side. Betjening av biler med rattet på høyre side er tilsvarende. Veiledningen og instruksjonsboken bør oppbevares i bilen, slik at du har dem enkelt for hånden. Hvis bilen selges, skal veiledningen følge med. Noen av Infotainmentsystemets funksjoner deaktiveres under kjøring for å hindre at føreren blir forstyrret. Hvis en funksjon er nedtonet (grå), betyr det at den ikke er tilgjengelig så lenge bilen er i bevegelse. Alle funksjonene er tilgjengelige når bilen er parkert. Før du kjører: Finn ut hvordan infotainmentsystemet fungerer og gjør deg kjent med panelknappene og de berøringssensitive skjermknappene. Konfigurer lydsystemet ved å forhåndsinnstille favorittstasjoner, foreta toneinnstillinger og justere høyttalerne. Hvis telefonfunksjonalitet er tilgjengelig i bilen, bør du konfigurere telefonnumre på forhånd slik at du enkelt kan ringe dem ved å trykke på én enkelt knapp eller gi én enkelt taleinstruks.

5 Innledning 5 Les dette I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige infotainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for din bil, på grunn av modellvarianter, spesifikasjoner som gjelder for ditt land, spesialutstyr eller tilbehør. Tyverisikring Tyverisikringen aktiveres ved å programmere inn en del av bilens identifikasjonsnummer i Infotainmentsystemet. Infotainmentsystemet slutter da å virke hvis det blir stjålet eller flyttet til en annen bil. Oversikt over betjeningselementer Infotainmentsystemet styres ved hjelp av knappene, berøringsskjermen, betjeningselementene på rattet og stemmegjenkjenning. Bruk 3 11.

6 6 Innledning Oversikt over betjeningselementer (uten navigering)

7 Innledning 7 1. ; (hjemmeside) SOURCE Trykk for å endre lydkilde, f.eks. AM/FM-radio, CD og AUX. 3. ( (Telefonmeny) Trykk for å åpne hovedmenyen Telefon. Trykk og hold inne for å slå på eller av lyden til Infotainmentsystemet. 4. TUNE/MENU Drei for å utheve en funksjon. Trykk for å aktivere den uthevede funksjonen. Drei for å velge en radiostasjon manuelt. 5. 9BACK Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde i en meny. 6. TONE Trykk for å få tilgang til lydmenyen for å justere innstillingene, f.eks. for bass, mellomtone og diskant. 7. CONFIG (Konfigurasjonsmeny) Trykk for å tilpasse funksjonene for radio, display, telefon, bil og tid. 8. R (løs ut) Trykk på for å ta ut en plate fra CD-spilleren. 9. ]SEEK (søk nedover) Trykk for å gå til forrige spor. Trykk og hold inne for å hurtigspole bakover i sporet. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Med AM eller FM, trykk for å gå til forrige radiostasjon med godt mottak FAV (favorittside 1-6)...17 Trykk for å vise det gjeldende sidenummeret over forhåndsinnstillingsknappene. De lagrede stasjonene for hver liste blir vist på forhåndsvisningsknappene nederst på skjermen. 11. AS 1 2 (automatisk lagring)..17 Trykk for å veksle mellom forhåndsinnstilte stasjoner og favorittstasjoner. 12. INFO (informasjon) VOL/m (lydstyrke/strøm) Trykk for å slå Infotainmentsystemet på og av. Drei for å justere lydstyrken. 14. r (spill/sett på pause) Trykk for å starte, stoppe midlertidig eller gjenoppta avspillingen.

8 8 Innledning 15. TP (trafikkmeldinger) Trykk for å få tilgang til trafikkmeldingsfunksjonen. 16. : (slå av lyden) SEEK[ (søk oppover) Trykk for å gå til neste spor. Trykk og hold inne for å hurtigspole forover i sporet. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Med AM eller FM, trykk for å gå til neste radiostasjon med godt mottak....17

9 Oversikt over betjeningselementer (med navigering) Innledning 9

10 10 Innledning 1. R (løs ut) Trykk på for å ta ut en plate fra CD-spilleren. 2. ; (hjemmeside) ( (telefon) Bluetooth 4. SOURCE Trykk for å endre lydkilde, f.eks. AM/FM-radio, CD og AUX. 5. TUNE/MENU Drei for å utheve en funksjon. Trykk for å aktivere den uthevede funksjonen. Drei for å velge en radiostasjon manuelt. 6. 9BACK Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde i en meny. Hvis du åpner en side direkte ved å trykke på en panelknapp eller en skjermknapp på startsiden, kan du returnere til forrige meny ved å trykke på 9 BACK. 7. INFO (informasjon)...17 Trykk for å rulle i skjermbildet med lydinformasjon. 8. CONFIG (Konfigurasjonsmeny) Trykk for å tilpasse funksjonene for radio, display, telefon, bil og tid. 9. NAV (navigering) Trykk for å se skjermbildet med navigasjonskartet eller veksle mellom skjermdeling med kart/ lydanlegg eller fullskjermvisning av kartet. 10. DEST (destinasjon)...36 Trykk for å planlegge en rute. Hvis kjøreveivisning er aktivert, trykker du for å åpne menyen Rute. 11. ]SEEK (søk nedover) Trykk for å gå til forrige spor. Trykk og hold inne for å hurtigspole bakover i sporet. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Med AM eller FM, trykk for å gå til forrige radiostasjon med godt mottak RPT (gjenta) Trykk for å gjenta den siste veivisningsmeldingen 13. VOL/m (lydstyrke/strøm)...17 Trykk for å slå Infotainmentsystemet på og av. Drei for å justere lydstyrken.

11 Innledning SEEK[ (søk oppover) Trykk for å gå til neste spor. Trykk og hold inne for å hurtigspole forover i sporet. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Med AM eller FM, trykk for å gå til neste radiostasjon med godt mottak r (spill/sett på pause)...23 Trykk for å starte, stoppe midlertidig eller gjenoppta avspillingen. 16. AS Trykk for å veksle mellom forhåndsinnstilte stasjoner og favorittstasjoner. 17. TP (trafikkmeldinger) Trykk for å få tilgang til trafikkmeldingsfunksjonen. Betjeningselementer på rattet 3 (trykk for å snakke): Trykk for å kommunisere med Bluetooth eller stemmegjenkjenning. Bluetooth (avslutte samtale/dempe): Trykk for å avvise et innkommende anrop eller avslutte en samtale. Trykk for å dempe høyttalerne mens du bruker Infotainmentsystemet. Trykk en gang til for å slå på igjen lyden. Trykk for å avbryte stemmegjenkjenning. d SRC c (tommelstyring): Trykk for å velge radiobånd eller lydkilde. Bruk tommelstyringen for å velge neste eller forrige favorittradiostasjon, CD-/MP3-spor, USB og Bluetoothaudio. Bruk d SRC for å hoppe til neste sang eller program ved hjelp av Stitcher. + X (lydstyrke): Trykk på + for å øke lydstyrken. Trykk på for å redusere lydstyrken. Bruk Infotainmentsystemet styres ved å trykke på skjermen og ved å bruke knappene. Stemmegjenkjenning, som aktiveres med betjeningselementene på rattet, kan brukes til å styre funksjonene i infotainmentsystemet. Bruk betjeningselementene på rattet og trykk q/w for å starte stemmegjenkjenning. Stemmegjenkjenning 3 58.

12 12 Innledning 9 Advarsel Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener Infotainmentsystemet mens bilen står i ro. Hjemmeside Berøringsknapper Fra Hjemmeside får du tilgang til mange funksjoner. Tilbake: Trykk for å gå tilbake til forrige side. Hjem: Trykk for å gå tilbake til Hjemmeside. Fav: Trykk for å åpne en side med lagrede AM- eller FM-stasjoner (favoritter). Hold Fav inne for å rulle gjennom siden med favoritter. Mer 6: Trykk for å bla til neste side. Hjemmeside tilpasning Den første Hjemmeside kan tilpasses. Legge til skjermknapper: 1. Trykk Meny. 2. Trykk Tilpass hjemmeside. 3. Trykk på en knapp på skjermen for å legge til eller slette den første Hjemmeside. H angir at den vil vise. Du kan legge til maks åtte knapper på Hjemmeside Trykk Ferdig. Flytte skjermknapper: 1. Trykk Sorter ikoner. 2. Trykk på et ikon for å bytte med et annet ikon kun på den første Hjemmeside. 3. Trykk Ferdig. Slik gjenoppretter du standardinnstillingene til Hjemmeside 1: 1. Trykk Meny. 2. Trykk Gjenopprett hjemmeside til standard. 3. Trykk på Ja eller Avbryt. Hjemmeside egenskaper Skjermknappene markeres når en funksjon er tilgjengelig. Enkelte funksjoner er deaktivert når bilen er i bevegelse.

13 Innledning 13 Trykk på skjermknappen Spiller nå for å se den aktive kilden. Kildene som er tilgjengelige er AM, FM, CD, USB/ ipod, Stitcher og AUX. AM/FM-radio 3 17, CD-spiller 3 23 og ekstrautstyr Trykk på skjermknappen Destinasjon for å vise startsiden for Destinasjonsoppføring eller Destinasjonsmeny. Med de tilgjengelige skjermknappene får du lett tilgang til ulike måter å angi en destinasjon på. Destinasjon Trykk på skjermknappen Innstillinger for å åpne hovedsiden Innstillinger. Herfra kan du justere f.eks. dato og klokkeslett, radio-, telefon-, navigerings-, bil- og displayfunksjoner. Konfigureringsmeny Trykk på Navigasjon på skjermen for å vise bilens aktuelle posisjon på kartet. Bruke navigasjonssystemet 3 36, Kart 3 38, Symboloversikt 3 39 og Konfigureringsmeny Trykk på skjermknappen Telefon for å åpne hovedsiden Telefon. Bluetooth Trykk på skjermknappen Lyd for å åpne hovedsiden Lyd.. Juster toneog høyttalerinnstillingene ved å trykke på skjermknappene for diskant, mellomtoner, bass, fade og balanse. Toneinnstillinger 3 16.

14 14 Innledning Trykk på Bilder-skjermknappen for å se bilder på en USB-enhet eller et SDkort. Bilder på SD-kort kan kun ses med en USB-adapter. Vise bilder Trykk på FM-skjermknappen for å åpne FM-hovedsiden og høre på den aktuelle eller sist innstilte FM-stasjonen. AM/FM-radio AM/FM-radio Trykk på skjermknappen Stitcher (hvis tilgjengelig) for å åpne startsiden for Stitcher og streame nyhets-, sports- og underholdningsprogrammer via lydanlegget. Trykk på skjermknappen S Bluetooth for å åpne hovedsiden for BT-audio, og derfra spille av musikk via en Bluetooth-enhet. Bluetooth-audio Trykk på AM-skjermknappen for å åpne AM-hovedsiden og høre på den aktuelle eller sist innstilte AM-stasjonen. Trykk på CD-skjermknappen for å åpne CD-hovedsiden og høre på det aktuelle eller sist valgte CD-sporet. CD-spiller Trykk på ipod-skjermknappen for å åpne ipod-hovedsiden og høre på det aktuelle eller sist valgte sporet. Ekstrautstyr 3 30.

15 Innledning 15 Trykk på USB-skjermknappen for å åpne USB-hovedsiden og høre på det aktuelle eller sist valgte sporet. Ekstrautstyr Trykk på Informasjon-skjermknappen for å vise informasjon om lydavspillingen. Informasjon Se nedenfor. Trykk på skjermknappen Messages (hvis tilgjengelig) for å vise Innboks for tekstmeldinger. Tekstmeldinger denne i menyen Innstillinger under Trådløst og nettverk, Tilknytning og trådløs sone, Port. WiFi-tilk.punktsinnst. eller lignende. Etter at Wi-Fi er slått på, trykker du på Apps-ikonet på Hjemmeside. Følg meldingene for å tilpasse Internett-forbindelsen og sette opp en konto. Informasjon Trykk på AUX-skjermknappen for å åpne eventuelle tilkoblede AUX-enheter. Ekstrautstyr Denne funksjonen (hvis tilgjengelig) kan åpnes via Apps-ikonet på Infotainmentsystemets Hjemmeside. Nedlasting og bruk av apper krever en mobiltelefon eller andre mobilenheter med Wi-Fi Internett-tilkobling. På de fleste smarttelefoner aktiveres Informasjon gir deg tilgang til hurtiginformasjon om lydavspilling. For å åpne denne trykker du på Informasjon på Hjemmeside, eller velger INFO-panelknappen. Det kan være at noen alternativer ikke er aktive. Dette avhenger at systemet og om alternativene er tilgjengelige for det området.

16 16 Innledning Lydinformasjon: Viser informasjon om elementet som spilles av i øyeblikket. Rengjøre displayet Bruk en myk børste for å fjerne skitt som kan ripe opp overflaten. Bruk en mikrofiberklut for å tørke av overflater med høyglans eller bildisplayer. Bruk aldri vindusvask eller løsningsmidler. Les dette Bruk aldri skuremidler når du rengjør glassoverflater da dette kan forårsake riper i glasset. Når du rengjør glass, bør du bruke en myk klut og unngå å spraye rengjøringsmiddel direkte på Infotainmentsystemet. Les dette Ikke fest en enhet med sugekopp til displayet. Ikke tørk av midtkonsollen med harde kluter eller flyktige væsker, da dette kan ripe opp overflaten eller viske ut tegnene på knappene. Toneinnstillinger Trykk på TONE-knappen eller bruk Klanginnstillinger-knappen på Hjemmeside for å åpne Klanginnstillinger-menyen. Toneinnstillinger er spesifikke for hver kilde. Justere innstillingene: Bass: Trykk på + eller for å endre nivå. Midt (mellomtoner): Trykk på + eller for å endre nivå. Diskant: Trykk på + eller for å endre nivå. EQ-innstillinger: Trykk på eller drei på TUNE/ MENU-knappen for å bla gjennom de forhåndsinnstilte EQalternativene. Fader: Trykk på F- eller R-knappen for å få mer lyd fra de fremre eller bakre høyttalerne. I midtposisjon balanseres lyden mellom fremre og bakre høyttalere. balanse: Trykk på L- eller R-knappen for å få mer lyd fra høyttalerne på venstre eller høyre side. I midtposisjon balanseres lyden mellom venstre og høyre høyttalere.

17 Radio 17 Radio AM/FM-radio Radiodatasystem (RDS)...19 Radiomottak Multibånd-antenne AM/FM-radio Høre på radio VOL/m (lydstyrke/strøm): Trykk for å slå radioen på eller av. Drei for å øke eller redusere lydstyrken. Lydstyrken justeres for den gjeldende lydkilden, kjøreveivisningen, talemeldingene eller lydmerkene. Du kan også justere lydstyrken ved hjelp av ratthendlene. Betjeningselementer på rattet 3 5. Betjening av radio Radioen fungerer når tenningen er i ON/RUN eller ACC/ACCESSORY. Når tenningen vris fra ON/RUN til LOCK/OFF, fungerer radioen i 10 minutter eller til førerdøren åpnes. Radioen kan slås på ved å trykke på radioens på/av-knapp. Den vil være påslått i 10 minutter. Når du åpner førerdøren, kan du ikke slå av radioen ved å trykke på på/av-knappen. Noen radioer blir værende på lenger og tilbakestiller tiden til 10 minutter hvis noen av Infotainmentsystemets knapper trykkes på. Radioen kan når som helst slås av med spenningsknappen. Lydkilde Trykk SOURCE eller SRC på rattet for å se og bla gjennom de tilgjengelige kildene AM, FM, DAB, Stitcher, CD, USB, AUX og Bluetooth-audio. Finne en stasjon Trykk på SOURCE eller SRC på rattet for å velge AM, FM, Stitcher, CD, USB, AUX og Bluetooth-audio.

18 18 Radio Drei TUNE/MENU-knappen for å finne ønsket radiostasjon. Når du skal velge en forhåndsinnstilt stasjon, trykker du på Fav for å rulle gjennom favoritter-siden og deretter på en forhåndsinnstilt knapp på radioen eller en skjermknapp. Søke etter en stasjon Trykk på ] eller [ for å søke etter en stasjon. AM 1. Trykk på AM på Hjemmeside eller velg AM ved å trykke på SOURCE eller SRC på rattet, eller si "Stille inn AM" eller "AM" ved hjelp av stemmegjenkjenning. 2. Trykk på Meny-skjermknappen for å vise AM-stasjonene eller - kategoriene. 3. Trykk for å velge et alternativ. Trykk på Oppdater for å oppdatere stasjonslisten. FM 1. Trykk på FM på Hjemmeside eller velg FM ved å trykke på SOURCE eller SRC på rattet, eller si "Stille inn FM" eller "FM" ved hjelp av stemmegjenkjenning. 2. Trykk på Meny-skjermknappen for å vise FM-stasjonene eller -kategoriene. 3. Trykk for å velge et alternativ. Trykk på Oppdater for å oppdatere stasjonslisten. Lagre forhåndsinnstilte radiostasjoner Det kan lagres opptil 36 radiostasjoner. AM og FM kan blandes. 1. Fra hovedsiden til AM eller FM trykker du og holder inne en hvilken som helst av de 1 til 6 knappene eller én av de forhåndsinnstilte knappene nederst på skjermen. Etter noen få sekunder kommer det en varsellyd og den nye forhåndsinnstillingsinformasjonen vises på skjermknappen. 2. Gjenta trinnene for hver forhåndsinnstilling. Automatisk lagring Slik bruker du automatisk lagring: 1. Trykk på SOURCE for å velge AM, FM eller AM. 2. Trykk på AS 1-2-knappen i to sekunder. 3. Radioen søker etter og lagrer automatisk de seks stasjonene som har best mottak.

19 Radio 19 Trykk på AS 1-2-knappen for å veksle mellom forhåndsinnstilte stasjoner og favorittstasjoner. Automatisk lagring sletter ikke tidligere lagrede favorittstasjoner. Forhåndsinnstilte AM/FM-stasjoner Hver favorittside har plass til opptil seks forhåndsinnstilte stasjoner. De forhåndsinnstilte stasjonene på hver side kan være fra forskjellige radiobølgebånd. Trykk på FAV-knappen på frontpanelet eller velg Fav-skjermknappen i den øverste raden for å bla gjennom sidene. Gjeldende sidetall vises over forhåndsinnstillingsknappene. De lagrede stasjonene for hver Fav-side vises på de forhåndsinnstilte knappene. Endre antall Fav-sider som skal vise: 1. Trykk på Innstillinger på Hjemmeside. 2. Trykk Radioinnstillinger. 3. Trykk Antall favorittsider. Hente frem en forhåndsinnstilt stasjon Følg én av følgende fremgangsmåter for å hente frem en forhåndsinnstilt stasjon fra en Fav-side: Trykk på FAV-panelknappen for å vise hurtigvinduet for forhåndsinnstillinger. Trykk på én av de forhåndsinnstilte skjermknappene for å gå til den valgte forhåndsinnstilte stasjonen. I hovedsiden for AM eller FM velges en av forhåndsinnstillingsknappene for å gå til den valgte forhåndsinnstilte stasjonen. Radiodatasystem (RDS) Radiodatasystemet (RDS) er en FMstasjonstjeneste som hjelper deg å ta inn ønsket stasjon med best mulig mottak. RDS-stasjonene identifiseres med programnavn i stedet for sendefrekvens. TP (trafikkprogram): Trafikkradiotjeneste-stasjoner er RDS-stasjoner som kringkaster trafikknyheter. Slå trafikkradiotjenesten på og av Slå på og av trafikkmeldingstjenesten i Infotainment-systemet: Trykk på knappen TP. Hvis trafikkradiotjenesten er aktivert, lyser [TP] i displayet. Kun stasjoner som sender trafikkmeldinger mottas. Hvis den gjeldende stasjonen ikke er en trafikkradiostasjon, startes automatisk et søk etter neste trafikkradiostasjon. Hvis en stasjon som sender trafikkmeldinger oppdages, lyser [TP] på displayet. For å spille av trafikkmeldinger i valgt lydstyrke trykker du først på CONFIG og deretter på Navigasjonsinnstillinger- og Taleveivisning-skjermknappene. Når radiotrafikktjenesten er aktivert, avbrytes avspillingen av CDer/DVD-er og eksterne kilder inntil trafikkmeldingen er ferdig.

20 20 Radio Kun lytte til trafikkmeldinger Slå på trafikkradiotjenesten og still lyden i infotainmentsystemet helt ned. EON (Enhanced Other Networks) Med EON kan du lytte til trafikkmeldinger selv om stasjonen som er stilt inn ikke har sine egne trafikkradiomeldinger. Hvis en slik stasjon er stilt inn, vises den som TP. Konfigurere RDS Åpne menyen for RDS-konfigurering: 1. Trykk på knappen CONFIG. 2. Velg Radio og deretter RDSalternativer. Slå RDS på og av Sett RDS på På eller Av. Aktivering av RDS innebærer disse fordelene: På displayet vises stasjonens programnavn i stedet for frekvensen. Infotainmentsystemet stiller alltid inn på den best mottakelige sendefrekvensen ved hjelp av AF (Alternative Frequency). Infotainmentsystemet viser radiotekst som f.eks. kan inneholde informasjon om gjeldende program, avhengig av stasjonen som mottas. Slå regionalisering på og av RDS må være aktivert for regionalisering. Noen ganger sender RDSstasjoner regionalt ulike programmer på ulike frekvenser. 1. Sett Regional (REG) på På eller Av. Kun alternative frekvenser (AF) med samme regionalprogrammer velges. 2. Hvis regionalisering er slått av, blir alternative frekvenser for stasjonene valgt uten hensyn til de regionale programmene. RDS-rulletekst Linjene for visning av programnavn blir i enkelte RDS-stasjoner brukt til å vise tilleggsinformasjon. Under denne prosessen vil programmets navn være skjult. Hvis du vil blokkere visning av tilleggsinformasjon, slår du På låsing av tekstrulling. DAB Digital lydkringkasting (DAB - Digital Audio Broadcasting) er et universalt kringkastingssystem. DAB-stasjoner angis med programnavn i stedet for sendefrekvens. Generell informasjon Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) kringkastes på én enkel frekvens. I tillegg til digitale lydtjenester av høy kvalitet kan DAB også sende programtilknyttet data og en mengde andre datatjenester inklusive reise- og trafikkinformasjon.

21 Radio 21 Så lenge DAB-mottakeren kan ta inn signalet som sendes av en radiostasjon (selv om signalet er svært svakt), er lydgjengivelsen sikret. I motsetning til AM og FM, reproduseres DAB-signalet med konstant lydstyrke. Hvis DAB-signalet blir for svakt til at det kan tolkes av mottakeren, avbrytes mottaket fullstendig. Dette kan unngås ved å aktivere DAB til DAB følger og/eller DAB til FMforbindelse. Se "Konfigurere DAB" nedenfor. Ved bruk av DAB unngås interferens som forårsakes av stasjoner på nærliggende frekvenser (typisk ved AM- eller FM-mottak). Hvis DAB-signalet reflekteres av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres mottakskvaliteten for DAB, mens AM- eller FM-mottaket blir betraktelig dårligere. Radioen kan også motta DAB+ og DMB-audio. Konfigurere DAB 1. Trykk på knappen CONFIG. 2. Velg Radio og deretter DAB. Følgende alternativer er tilgjengelige i konfigureringsmenyen: DAB til DAB følger: Når du aktiverer denne funksjonen, vil enheten bytte over til en annen tjeneste i det aktive DAB-ensemblet (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til at mottakeren klarer å tolke det. DAB til FM-forbindelse: Når du aktiverer denne funksjonen, vil enheten bytte over til en tilsvarende FM-stasjon i det aktive DAB-ensemblet (hvis tilgjengelig) når DABsignalet er for svakt til at mottakeren klarer å tolke det. Dynamisk lydtilpasning: når denne funksjonen er aktivert, reduseres DAB-signalets dynamiske rekkevidde. Det betyr at nivået på de høye lydene reduseres, men ikke nivået på de lave lydene. Derfor kan volumet på Infotainmentsystemet økes til et punkt der lave lyder er hørbare, men uten at de høye lydene er for høye. Båndvalg: Når du velger dette alternativet, kan du definere DABbølgebåndene som skal mottas av infotainmentsystemet. DAB-meldinger I tillegg til musikkprogrammer sender mange DAB-stasjoner forskjellige meldingskategorier. Avspilling av radio eller CD/MP3 avbrytes når det kommer inn en melding. Slik velger du flere annonsekategorier samtidig: 1. Velg DAB-informasjon. 2. Aktiver de ønskede meldingskategoriene.

22 22 Radio Radiomottak Frekvensinterferens og statisk støy kan oppstå under normalt radiomottak hvis mobiltelefonlader, elektrisk tilbehør eller en ekstern elektronisk enhet er satt inn i stikkontakten i bilen. Hvis det oppstår interferens eller statisk støy, kobler du fra enheten fra stikkontakten. FM FM-signaler har en omtrentlig rekkevidde på mellom 16 og 65 km. Selv om den innebygde elektroniske kretsen i radioen automatisk forsøker å redusere interferensen, kan det likevel oppstå en viss statisk støy som gjør at lyden forsvinner og kommer tilbake. Problemet oppstår særlig i nærheten av høye bygninger eller fjell. AM De fleste AM-stasjoner har lengre rekkevidde enn FM-stasjonene, spesielt nattestid. Den økte rekkevidden kan føre til interferens mellom de forskjellige stasjonsfrekvensene. Statisk støy kan forekomme når f.eks. stormer og strømlinjer påvirker radiomottaket. Når dette skjer, kan du forsøke å stille ned diskanten på radioen. Bruk av mobiltelefon Bruk av mobiltelefon kan forårsake interferens med bilradioen. Multibånd-antenne Multibånd-antennen er plassert på biltaket. Antennen brukes til AM/FMradio og GPS (Globalt posisjoneringssystem), hvis bilen er utstyrt med disse funksjonene. Hold antennen unna blokkeringer for å sikre klart mottak. Åpent soltak kan påvirke AM/ FM- og GPS-kvaliteten. Diversity-antenne FM-antennen er et skjult selvinnstillende system. Antennen optimaliserer FM-signalene avhengig av bilens posisjon og den valgte radiostasjonkilden. Det er ikke nødvendig med vedlikehold eller justeringer.

23 CD-spiller 23 CD-spiller Spille en lyd-cd Spille en lyd-cd Systemet kan spille av: De fleste lyd-cd-plater CD-R CD-RW MP3 eller ubeskyttede WMA- og AAC-formater Kompatible skrivbare plater kan ha redusert lydkvalitet på grunn av platen, opptaksmetoden, kvaliteten på musikkopptaket, eller måten platen er blitt håndtert på. Det kan forekomme en økende mengde hopping, vanskeligheter med å lese innspilte sanger, å finne spor og/eller å sette inn eller løse ut plater. Hvis slike problemer oppstår, kontrollerer du om platen er skadet, eller forsøker å sette inn en plate du vet skal fungere. Slik unngår du skader på CD-spilleren: Ikke bruk plater som har fått riper eller andre skader. Ikke fest klistremerker eller lignende på platene. Klistremerkene kan bli sittende fast i spilleren. Sett inn kun én plate om gangen. Hold åpningen på spilleren fri for fremmedlegemer, væske og skitt. Hvis du vil merke platen, bruker du en markeringspenn for CD/DVDplater og skriver kun på bildesiden. Laste inn og ta ut plater Slik laster du inn en plate: 1. Slå på tenningen. 2. Sett en plate inn i åpningen og pass på at riktig side vender opp. Spilleren trekker automatisk inn platen. Hvis platen er skadet eller feil innlastet, kommer det en feilmelding og platen skyves ut. Avspillingen starter automatisk når platen er lastet inn.

24 24 CD-spiller Trykk på R for å ta ut en plate fra CDspilleren. Hvis du venter for lenge med å ta ut platen, trekkes den automatisk inn igjen i spilleren. Spille en lyd-cd 1. Trykk på CD på Hjemmeside eller velg CD i hurtigvinduet for å åpne hovedsiden for CD. 2. Trykk på Meny-skjermknappen for å vise menyalternativene. 3. Trykk for å velge ønsket alternativ. På CD-hovedsiden vises et spornummer i begynnelsen av hvert spor. Sang-, artist- og albuminformasjon vises hvis tilgjengelig. Bruk følgende kontroller for å spille platen: r (spill/sett på pause): Trykk for å starte, stoppe midlertidig eller gjenoppta avspillingen. ]SEEK (forrige/bakover): Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor. Hvis mindre enn fem sekunder av sporet er avspilt, kommer du tilbake til forrige spor. Hvis mer enn fem sekunder er avspilt, startes avspillingen av sporet på nytt. Trykk og hold inne for å hurtigspole bakover i sporet. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. SEEK [ (neste/forover): Trykk for å gå til neste spor. Trykk og hold inne for å hurtigspole forover i sporet. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. TUNE/MENU: Drei mot høyre eller venstre for å velge neste eller forrige spor. Trykk på knappen for å velge listen. Når du velger et spor i menyen, starter avspillingen automatisk og du kommer tilbake til CD-skjermbildet. Feilmeldinger Hvis Sanger vises og/eller platen skyves ut, kan årsaken være én av følgende: Platen er i ugyldig eller ukjent format. Platen er svært varm. Prøv å sette inn igjen platen når temperaturen er normal. Veiunderlaget det kjøres på er svært ujevnt. Prøv å sette inn igjen platen når veiunderlaget er jevnere. Platen er skitten, ripet, våt eller opp-ned. Det er svært høy luftfuktighet. Prøv å sette inn igjen platen på et senere tidspunkt.

25 Det oppstod en feil under brenning av platen. Et klistremerke på platen har blitt sittende fast i spilleren. Hvis ingen av disse årsakene er tilfelle, prøver du å sette inn en CD du vet skal fungere. Hvis feilsituasjonen fortsetter, kontakter du verkstedet. CD-spiller 25

26 26 Eksterne enheter Eksterne enheter Generell informasjon Spille lyd Vise bilder Bruke smarttelefonapplikasjoner Generell informasjon Dette kjøretøyet at en AUX-kontakt og en USB-kontakt i midtkonsollen for tilkobling av eksterne lyddatakilder. Merk Ikke lad USB-tilbehørsutstyr med USB-kontakten. Varmegenereringen kan føre til funksjonsproblemer eller skade infotainmentsystemet. Endre innstillingene i utstyret, for eksempel smarttelefoner, dersom dette kan konfigureres, slik at USB-tilkoblingen bare brukes for dataoverføring og ikke for lading. Les dette Kontaktene må alltid holdes rene og tørre. Ekstraenheter Mulige AUX-lydkilder er blant annet: Bærbar datamaskin MP3-spiller Båndspiller Kontakten er ikke en lydutgang. Du må ikke koble hodetelefoner til AUXinngangen. Konfigurer eventuelle AUX-enheter mens bilen står i parkeringsgir (P). Koble en 3,5 mm kabel fra AUX-enheten til AUX-inngangen. Når du kobler til en enhet, spilles lydfilene på denne automatisk av gjennom høyttalerne i bilen.

27 Eksterne enheter 27 Gjør én av følgende hvis det allerede er koblet til ekstrautstyr, men en annen kilde er aktiv: Trykk på SOURCE for å bla gjennom alle de tilgjengelige lydkildeskjermene, til AUX-lydskjermen vises. Si "[Play] [Front] AUX" ved hjelp av stemmegjenkjenning for å spille ekstrautstyret. Stemmegjenkjenning USB-kontakt En USB-masselagerenhet eller Certified Windows Vista /Media Transfer Protocol (MTP)-enhet kan kobles til USB-inngangen. USB-porten er plassert i midtkonsollen. Det kommer opp et USB-ikon når USB-enheten er tilkoblet. USB-medieformater USB-inngangen støtter følgende medieformater: MP3 Ubeskyttet WMA Ubeskyttet AAC Andre formater kan også være støttet. USB MP3-spiller og USB-plugger Tilkoblede USB MP3-spillere og USB-plugger må være i overensstemmelse med USB Mass Storage Device Class (USB MSC). Harddiskstasjoner støttes ikke. Infotainmentsystemet vil ikke kunne spille av skrivebeskyttet musikk. Filsystemer som støttes: FAT32, NTFS, Linux og HFS+. Disse begrensningene gjelder for dataene som er lagret på en USB MP3-spiller eller USB-enhet: Maksimal mappestrukturdybde: 8 nivåer. Maksimalt antall MP3/WMA-filer som kan vises: Spillelisteoppføringene må være lagret som relative baner. Systemattributtet for mapper/filer som inneholder lyddata, må ikke være angitt. Følg en av disse fremgangsmåtene for å spille av en USB-enhet: Avspilling starter automatisk idet du kobler til USB-enheten. Trykk på skjermknappen Spiller nå på startsiden. Trykk på SOURCE for å bla gjennom frem til USB-skjermbildet vises. Trykk på 3 på rattet for å vise Spillelister, Artister, Albumer, Musikksjanger eller Sanger. Stemmegjenkjenning Følgende spilleliste-formater støttes: M3U (standard og utvidet) itunes, PLS (Standard) WAX

28 28 Eksterne enheter ASX RMP Infotainmentsystemet støtter tilkobling av mobiltelefon som en USBplugg så lenge telefonen støtter USBmasselagringsklasse eller har støtte for USB-diskstasjon aktivert. Gracenote Gracenote-teknologi innebygd i Infotainmentsystemet gjør det lettere å håndtere og navigere i USB-enhetens musikksamling. Når en USB-enhet kobles til Infotainmentsystemet, identifiserer Gracenote musikksamlingen og viser riktig album, artistnavn, sjanger og plateomslag på skjermen. Gracenote vil fylle inn eventuelt manglende informasjon. Søke gjennom musikkbiblioteket ved å bruke stemmegjenkjenning Gracenote forbedrer musikksøk og navigering ved å identifisere band, artister og albumnavn som kan være vanskelig å uttale, har uvanlige stavelser og kallenavn. Gracenote vil for eksempel hjelpe systemet med å gjenkjenne artister som "INXS" og "Mötley Crüe. Det tillater også bruk av navn som: "The Boss" og tusenvis av andre kjente artistkallenavn som taleinstrukser for å få tilgang til musikk. Stemmegjenkjenning Normalisering Normalisering: Bidrar til å gjøre stemmegjenkjenningen mer nøyaktig for titler som høres like ut. Det hjelper også med å gruppere lange lister med sjangere til 10 vanlige sjangere. Mediebiblioteket inneholder for eksempel flere sjangere innenfor rock. Når du bruker normalisering, grupperes alle disse i én rocksjanger. Normalisering er som standardinnstilling avslått. Følg denne fremgangsmåten for å slå på Normalisering: 1. Trykk på CONFIG eller Innstillinger på Hjemmeside. 2. Trykk først på Radioinnstillinger, og deretter på Gracenotealternativer. 3. Trykk på Normalisering for å slå på eller av. Plateomslag Databasen tilknyttet Gracenote inneholder informasjon om platebilde eller albumbilde for musikken på USB-enheten. Hvis musikken som gjenkjennes av Gracenote har albumbilde, vil Gracenote bruke dette i den tilknyttede databasen og vise det på Infotainmentsystemet. Brukerens forhåndsdefinerte platebilde vil alltid bli brukt først. Hvis det ikke finnes et platebilde, vil Gracenote bruke generelle sjangerbilder eller bilder av artister.

29 Eksterne enheter 29 Finn lignende Gracenote-databasen inneholder egenskaper for musikk, som f.eks. sjanger, periode, region, artistgruppe, stemning osv. Bruk dette til å opprette en spilleliste med opptil 30 sanger "tilsvarende" sangen man hører på. Denne spillelisten vil bli lagret i Spillelister-menyen når enheten kobles til. Hvis sanger fjernes fra enheten, vil systemet simpelthen hoppe over disse sangene og spille neste tilgjengelige sang. Bruk berøringsskjermen eller stemmegjenkjenning for å lage en finn lignende-spilleliste. Stemmegjenkjenning Gracenote-indeksering Når Gracenote indekserer, er infotainment-funksjonene tilgjengelige. Du kan for eksempel velge musikk fra menyen. Stemmegjenkjenningsmusikk er ikke tilgjengelig før Infotainmentsystemet er ferdig med å indeksere enheten. Det kan ta lengre tid å indeksere enheter med mye musikk. Enheten vil indeksere første gang den kobles til Infotainmentsystemet. Når indeksering er borte fra skjermen, er Infotainmentsystemet klar til å foreta musikksøk. I neste tilkoblings- eller tenningssyklus vil indeksering vise på skjermen en kort stund. Infotainmentsystemet leter etter endringer i enheten og forbereder musikklisten. Hvis det ikke er endringer, vil musikksøk ved stemmegjenkjenning være tilgjengelig. Infotainmentsystemet vil indeksere og lagre to enheter med opptil sanger på hver enhet. USB-bildefunksjon Du kan kun se bilder med USB-enheter. Hvis bildene er lagret på et SDkort, må du overføre dem til en USBenhet eller du kan bruke en USB-SDadapter. Det kan være at filstørrelser på over fire megapiksler ikke vises. Kun jpeg-, bmp, gif- og png-filer støttes. Filsystem og navngivning Sangene, artistene, albumene og sjangerne hentes fra filens sanginformasjon og vises kun hvis de er tilgjengelige. Infotainmentsystemet viser filnavnet som sangnavnet hvis sanginformasjonen ikke er tilgjengelig. Bluetooth-audio Avspilling av musikk kan gjøres fra en paret Bluetooth-enhet, hvis bilen har denne funksjonen. Bluetooth-tilkobling Støtte for smarttelefonapplikasjoner Apps-funksjonen til infotainmentsystemet tillater tilgang til godkjente smarttelefonapplikasjoner. Infotainmentsystemet godkjenner applikasjonsoppdateringer etter hvert som de blir tilgjengelige. Før en godkjent applikasjon kan brukes med betjeningselementene og menyene i Infotainment, må den aktuelle applikasjonen installeres på smarttelefonen. Følg anvisningene på smarttelefonen når du installerer en godkjent smarttelefonapplikasjon.

30 30 Eksterne enheter Spille lyd USB-spiller Når USB-kilden er aktiv, betjener du USB-funksjonen ved hjelp av følgende: TUNE/MENU-knappen: Drei for å bla gjennom listen. Drei rundt raskt for å bla gjennom store lister alfabetisk. r (spill av/sett på pause): Trykk for å starte, stoppe midlertidig eller gjenoppta avspilling av den gjeldende mediekilden. ] SEEK (forrige/bakover): Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor. Hvis mindre enn fem sekunder av sporet er avspilt, kommer du tilbake til forrige spor. Hvis mer enn fem sekunder av sporet er avspilt, starter sporet på nytt. Trykk og hold inne for å hurtigspole bakover. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. SEEK [ (neste/forover): Trykk for å gå til neste spor. Trykk og hold inne for å hurtigspole forover. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Avspilt tid vises. USB-meny Følgende alternativer er tilgjengelige via USB-meny: Tilfeldig avspilling: Trykk for å spille av sporene i tilfeldig rekkefølge. Trykk en gang til for å stanse avspillingen i tilfeldig rekkefølge. Spill mer som denne: 1. Trykk for å automatisk opprette en spilleliste med sanger som ligner på sangen du hører på akkurat nå. 2. Skjermen viser "Spilleliste opprettet" og fortsetter å spille av den aktuelle sangen. Hvis systemet ikke finner sangen i Gracenote-databasen, kan meldingen Kunne ikke opprette spilleliste bli vist. Slette automatisk spilleliste: Trykk for å slette en nylig opprettet spilleliste. Spillelister/kataloger: Trykk for å åpne en mappeliste og se filene i mappestrukturen. Spillelister: 1. Trykk for å se spillelistene som er lagret på USB-enheten. 2. Velg en spilleliste for å se alle sangene i listen. 3. Velg sangen du ønsker å høre. Artister: 1. Trykk for å se liste over artister som er lagret på USB-enheten. 2. Velg en artist for å se en liste over alle album av denne artisten. 3. For å velge en sang trykker du først på Alle, og velger deretter ønsket sang. Alternativt kan du trykke på et album og velge en sang fra listen. Albumer: 1. Trykk for å se albumene på USBenheten. 2. Velg et album for å se alle sangene i albumet. 3. Velg sangen du ønsker å høre.

31 Eksterne enheter 31 Musikksjanger: 1. Trykk for å se sjangrene på USBenheten. 2. Velg en sjanger for å se en liste over alle sangene i denne sjangeren. 3. Velg sangen du ønsker å høre. Sanger: 1. Trykk for å se en liste over alle sangene på USB-enheten. 2. Sangene blir vist som lagret på platen. 3. Velg en sang i listen for å starte avspilling. USB-feilsøking Gjenopprett Infotainmentsystemets standardinnstilling hvis enheten ikke blir gjenkjent eller musikken mangler informasjon på skjermen: 1. Trykk Innstillinger. 2. Trykk Bilinnstillinger. 3. Trykk Gjenoppr. fabrikkinnstillinger. 4. Trykk Ja. Par telefonen igjen, og enheten må indekseres på nytt. Spille av fra en ipod Funksjonen støttes av følgende ipodmodeller: ipod classic (6. generasjon) ipod nano (3G, 4G, 5G og 6G) ipod touch (1G, 2G, 3G og 4G) Følgende situasjoner kan medføre redusert betjening og funksjon: Tilkobling av en ipod som har en nyere firmware-versjon installert enn den firmware-versjonen som støttes av Infotainment-systemet. Tilkobling av en ipod med fastvare fra annen produsent. Koble til en ipod: 1. Koble den ene enden av en standard ipod USB-kabel til ipod-enhetens dock-kontakt. 2. Den andre enden settes inn i USB-porten i midtkonsollen. ipod-musikkinformasjon vises i Infotainmentsystemdisplayet og spilles av gjennom bilens lydsystem. ipod-batteriet lades automatisk når tenningen er på. ipod-enheten slår seg av og slutter å lade når tenningen er av. For å spille av musikk fra en ikke-støttet ipod-modell kobler du en standard 3,5 mm stereokabel til AUX-inngangen. ipod-meny Bruk ipod-meny for å velge: Tilfeldig avspilling: Trykk for å spille av sporene i tilfeldig rekkefølge. Trykk en gang til for å stanse avspillingen i tilfeldig rekkefølge. Spill mer som denne: Infotainmentsystemet oppretter spillelister med sanger/spor som ligner på dem du lytter til for øyeblikket.

32 32 Eksterne enheter Infotainmentsystemet vil opprette en spilleliste med opptil 30 lignende sanger. Spillelisten vises i Spillelister-kategorien i menyen for senere bruk. 1. Trykk for å automatisk opprette en spilleliste med sanger som ligner på sangen du hører på akkurat nå. 2. Skjermen viser "Spilleliste opprettet" og fortsetter å spille av den aktuelle sangen. Slette automatisk spilleliste: Trykk for å slette en nylig opprettet spilleliste. Spillelister: 1. Trykk for å se spillelistene på ipod-enheten. 2. Velg en spilleliste for å se alle sangene i listen. 3. Velg sangen du ønsker å høre. Artister: 1. Trykk for å se artistene på ipodenheten. 2. Velg en artist for å se alle sangene av denne artisten. 3. Velg sangen du ønsker å høre. Albumer: 1. Trykk for å se albumene på ipodenheten. 2. Velg et album for å se en liste over alle sangene det inneholder. Alternativt kan du velge Alle for å se alle sangene på ipod-enheten. 3. Velg sangen du ønsker å høre. Musikksjanger: 1. Trykk for å se sjangrene på ipodenheten. 2. Velg en sjanger for å se en liste over alle artistene innenfor sjangeren. 3. Velg en artist for å se albumene eller velg Alle for å se alle albumene innenfor sjangeren. 4. Velg Artist for å se albumene. 5. Velg Album for å se sangene. 6. Velg sangen du ønsker å høre. Sanger: 1. Trykk for å se en liste over alle sangene på ipod-enheten. 2. Velg sangen du ønsker å spille av. Podcast: 1. Trykk for å se podcastene på ipod-enheten. 2. Velg podcasten du ønsker å spille av. Komponister: 1. Trykk for å se komponistene på ipod-enheten. 2. Velg et komponistnavn for å se alle sangene av denne komponisten. 3. Velg sangen du ønsker å høre. Lydbøker: 1. Trykk for å se lydbøkene på ipodenheten. 2. Velg en tittel for å se en liste over alle lydbøkene. 3. Velg lydboken du ønsker å høre. Spille av fra en iphone eller ipad Funksjonen støttes av følgende iphone- eller ipad-modeller: iphone (2G, 3G, 3GS, 4, 4S og 5) ipad (1G, 2G)

33 Eksterne enheter 33 Følg samme instruksjoner som er oppgitt tidligere for bruk av ipod. Når du vil bruke stemmegjenkjenning for å spille av musikk, sier du en mediekommando og deretter "Spill artist ", "Spill album ", "Spill sang " eller "Spill sjanger ". Stemmegjenkjenning Feilsøking for iphone, ipod Touch og ipad Når en iphone-, ipod touch- eller ipad-enhet er koblet til USB og Bluetooth, kan det være at ingen lyd høres når ipod-kilden på Infotainmentsystemet er valgt. Hvis du mottar et anrop mens du lytter til ipod-kilden og det ikke er noe lyd for ipod-enheten etter kilden, går du til Airplay-ikonet på enheten og velger dock-kontakt, eller du kobler fra for så å koble dock-kontakten til enheten på nytt. En del funksjonalitet kan variere ut fra hvilken versjon av operativsystemet som er installert på enheten. Ekstraenheter Gjør én av følgende hvis det allerede er koblet til ekstrautstyr, men en annen kilde er aktiv: Trykk på SOURCE for å bla gjennom alle de tilgjengelige lydkildeskjermene, til AUX-lydskjermen vises. Si "[Play] [Front] AUX" ved hjelp av stemmegjenkjenning for å spille ekstrautstyret. Stemmegjenkjenning Bluetooth-audio Avspilling av musikk kan gjøres fra en paret Bluetooth-enhet, hvis bilen har denne funksjonen. "Pare en telefon/enhet" ved hjelp av Bluetooth Spille musikk via en Bluetooth-enhet: 1. Slå enheten på, par den og koble den til. 2. Du kan starte musikkavspilling ved å gjøre én av følgende: Trykk på BT-audio på Hjemmeside. Trykk på SOURCE til BT-audio velges. Trykk på SRC-knappen på rattet til BT-audio velges. Betjeningselementer på rattet 3 5. Bruke stemmegjenkjenning Musikken kan styres enten via betjeningselementene i infotainmentsystemet eller kontrollknappene på enheten. Når en telefon kobles til systemet via Bluetooth-audio, er det ikke sikkert at telefonmeldinger og -lyder høres på telefonen før Bluetooth er koblet fra. Meldingsfunksjonene kan variere avhengig av telefonen. Sjekk mobiltelefonprodusentens brukerveiledning for informasjon om støtte til meldinger. Menyen BT-audio Hvis du trykker på Meny-skjermknappen, kan følgende bli vist:

34 34 Eksterne enheter Tilfeldig avspilling: Trykk på TUNE/MENU for å slå på/av avspilling i tilfeldig rekkefølge. Ikke alle enheter støtter funksjonen tilfeldig rekkefølge. Når du velger BT-audio, kan det være at Bluetooth-enhetens interne musikkspiller ikke åpner seg avhengig av hvilken status enheten har. Alle enheter åpnes og spiller av lyd ulikt. Pass på at riktig lydkilde spiller på enheten for Bluetooth-lydavspilling på Infotainmentsystemet. Bruk enheten for å begynne avspilling når bilen ikke kjører. Når du velger BT-audio som kilde, kan det være at Infotainmentsystemet går til Pauset-skjermen uten å spille av lyd. Trykk "play" på enheten eller r for å begynne avspilling. Dette kan skje avhengig av hvordan enheten kommuniserer via Bluetooth. Noen telefoner støtter visning av Bluetooth-musikkinformasjon på Infotainmentsystemet. Når Infotainmentsystemet mottar denne informasjonen, vil den sjekke for å se om et albumbilde er tilgjengelig, og vise dette. Når du spiller musikk på Infotainmentsystemet fra en Bluetooth-enhet, må du passe på at Bluetooth-enheten ikke er låst og at det riktige musikkprogrammet viser på startsiden. For iphone-/ipod touch- og ipad-enheter vil Bluetooth-lyd ikke fungere hvis enheten er koblet til USB og Bluetooth samtidig. Vise bilder Du kan vise bilder fra en USB-enhet. Les dette Av hensyn til din sikkerhet deaktiveres enkelte funksjoner når bilen er i bevegelse. Du kan kun se bilder med USB-enheter. Hvis bildene er lagret på et SDkort, må du overføre dem til en USBenhet eller du kan bruke en USB-SDadapter. Det kan være at filstørrelser på over fire megapiksler ikke vises. Kun jpeg-, bmp, gif- og png-filer støttes. 1. Trykk på Bilder på Hjemmeside. 2. Systemet søker for å finne bildemappene. Meldingen Vent vises inntil systemet er ferdig å søke. 3. En liste vises. Velg et bilde du vil se på. 4. Når et bilde viser, er følgende alternativer tilgjengelige: Info: Trykk for å slå på/av informasjonen om filnavn.

35 Eksterne enheter 35 <: Trykk for å vise et tidligere bilde dersom systemet ikke er i bildevisningsmodus. 6: Trykk for å veksle mellom bildevisningsmodus og manuell modus. >: Trykk for å vise neste bilde dersom systemet ikke er i bildevisningsmodus. v: Trykk for å rotere et bilde manuelt 90 grader mot klokken. Meny: Trykk for å åpne Bildevisning innstillinger-skjermbildet. Visningen av bildene som er lagret i systemet, kan konfigureres med alternativene Bildevisning hovedmeny, Bildevisning - tidsinnstilling lysbildevisning og Vis bilder tilf.. Hvis du ikke tar i bruk bildevisningsskjermbildet som kommer opp innen 6 sekunder, forsvinner alternativene i øvre og nedre verktøylinje. Berør skjermen lett for å få tilbake øvre og nedre verktøylinje. Bruke smarttelefonapplikasjoner Før en godkjent applikasjon kan brukes med betjeningselementene og menyene i Infotainment, må den aktuelle applikasjonen installeres på smarttelefonen. Støttede applikasjoner Trykk på ;-knappen, og velg skjermknappen Apps for å åpne den respektive menyen. Menyen viser hvilke smarttelefonapplikasjoner som for tiden støttes av infotainmentsystemet. Du finner en detaljert beskrivelse av de forskjellige applikasjonene på programvareprodusentenes nettsider. Starte en applikasjon Koble til smarttelefonen hvis den ikke er koblet til infotainmentsystemet ennå: ipod/iphone eller ipad: koble enheten til USB-kontakten Android-telefon: opprette en Bluetooth-tilkoblig Last ned den aktuelle applikasjonen til smarttelefonen dersom den ikke er installert. Trykk på ;-knappen, og velg skjermknappen Apps for å åpne den respektive menyen. Trykk på skjermknappen for den ønskede applikasjonen. Det opprettes en tilkobling til den respektive applikasjonen som er installert på den tilkoblede smarttelefonen. Hovedmenyen for applikasjonen vises på displayet til infotainmentsystemet. Les dette Sørg for godt GPS-mottak på smarttelefonen når det benyttes en navigasjonsapplikasjon.

36 36 Navigering Navigering Bruk Kart Symboloversikt Destinasjon Konfigureringsmeny Globalt posisjoneringssystem Problemer med ruteveiledning Bruk Bruk NAV-panelknappen eller Navigasjon på startsiden for å åpne navigasjonskartet. Trykk én gang til på NAV-knappen for å veksle mellom forskjellige varianter av vanlig skjermdeling og full kartvisning. Bruk skjermknappen Meny nederst til høyre i displayet for å åpne Navigasjonsmeny. Berøringsknapper De tilgjengelige berøringssensitive knappene er: Retningsindikator

37 Navigering 37 Trykk på Retningsindikator for å åpne kartvisningsalternativene. Det er tre indikatorinnstillinger: 2D nord opp: Nord peker alltid opp på kartskjermen, uavhengig av bilens kjøreretning. 2D kjøreretning opp: Viser bilens kjøreretning. Den skyggelagte trekanten angir himmelretningen nord. 3D kjøreretning opp: Er identisk med symbolet for 2D Kjøreretning opp, men kartet er i 3D. Kartmodi Trykk for å endre kartvisningen mens du bruker navigeringsfunksjonen. I systemet kan du se flere ulike kartvisninger, som viser både delt kart og kart i full størrelse. Noen visninger kan kun velges når ruteveivisning er aktiv. Du kan også endre kartvisningen ved å trykke på kartmodusikonet. POI-er i nærheten Trykk for å se en søkeliste over spesialdestinasjoner i nærheten. Velg ønsket spesialdestinasjon. POI-er langs ruten Trykk for å se en søkeliste over spesialdestinasjoner langs eller i nærheten av kjøreruten til destinasjonen. Velg ønsket spesialdestinasjon. Vis interessepunkter på kart Trykk for å tilpasse hvilke hovedkategorier for spesialdestinasjoner som vises på kartet. Bytte rute, tid/destinasjon Trykk for å tilpasse ankomst-/reisetid og hvilken informasjon for veipunktet/ destinasjonen som skal vises i hovedkartskjermen.

38 38 Navigering Informasjon om nåværende posisjon Trykk for å se en delt skjermvisning som viser detaljert informasjon om bilens posisjon. Denne funksjonen får du også tilgang til ved å trykke på bilinformasjonskategorien nederst i displayet, i midten. Posisjonen kan lagres i adresseboken ved å trykke Lagre i den delte skjermvisningen. Reisemålsinformasjon Trykk for å vise delt skjermvisning som viser neste veipunkt/destinasjon. Posisjonen kan lagres i adresseboken ved å trykke Lagre i den delte skjermvisningen. Alfanumerisk tastatur Bokstaver, symboler, skilletegn og tall (når disse er tilgjengelige) vises i form av et bokstav- eller talltastatur på navigeringsskjermen. Alfatastaturet kommer opp når det skal tastes inn data. QWERTY eller ABCDEF: Trykk for å veksle mellom QWERTY- eller ABC DEF-tastaturet. Symboler: For å velge symboler. Mellomrom: For å legge inn et mellomrom mellom tegnene eller ordene i et navn. Slett: For å slette en bokstav som er blitt valgt. Kart Denne delen inkluderer grunnleggende informasjon om kartdatabasen. Dataene er lagret i den interne flashhukommelsen som brukes i navigasjonssystemet. Detaljerte områder Egenskapene til veinettet ligger i kartdatabasen under detaljerte områder. Egenskaper inkluderer informasjon som f.eks. veinavn, gateadresser og avkjøringer. Et detaljert område inneholder alle store motorveier, innfartsveier og gater i bebygde strøk. De detaljerte områdene inneholder spesialdestinasjoner (POI-er) som f.eks. restauranter, flyplasser, banker, sykehus, politistasjoner, bensinstasjoner, turistattraksjoner og historiske minnesmerker. Kartdatabasen innholder gjerne ikke nye bygningsområder eller rettelser i kartdatabasen. Med navigasjonssystemet får man komplett ruteveivisning i det detaljerte området. Kartjusteringer Systemet lar brukeren justere målestokken på kartet. Mens du kjører vil kartene også rulle automatisk basert på kjøreretning.

39 Navigering 39 Kartmålestokker Følg en av disse to fremgangsmåtene for å endre målestokken: 1. Drei knappen TUNE/MENU mot høyre eller venstre for å zoome ut eller inn. 2. Trykk på + eller - i hjørnene av kartskjermbildet for å endre zoomnivået. Skaleringslinjen forsvinner igjen hvis du ikke endrer zoomnivå innen få sekunder. Se "Førerinformasjon" (DIC) i innholdsfortegnelsen for informasjon om hvordan du skifter fra britisk til metrisk målesystem. Rullefunksjoner Trykk på kartet hvis du vil rulle i kartskjermen. Det kommer da opp et rullesymbol. Berør kartet for å sentrere dette stedet på skjermen. Trykk og hold inne markøren på skjermbildet i en hvilken som helst retning utenfor rullesymbolet for å bevege kartet i den retningen. Rullehastigheten øker når du trykker nær kanten på skjermen. Trykk på NAV for å avslutte rullingen og gå tilbake til gjeldende kartposisjon. Oppdateringer av kartdata Kartdataene bygger på den nyeste informasjonen som var tilgjengelig da bilen ble produsert. Kartdataene oppdateres regelmessig, forutsatt at kartinformasjonen har blitt endret. Kontakt verkstedet hvis du har spørsmål om hvordan navigasjonssystemet fungerer eller oppdateres. Databasedekning - forklaring Dekningsområdene varierer avhengig av hvilket detaljnivå som er tilgjengelig for et gitt område på kartet. Enkelte områder blir vist i større detaljnivå enn andre. Dette betyr ikke at det er noe i veien med systemet. Etter hvert som kartdataene oppdateres, kan områder med lavt detaljnivå få lagt til flere detaljer. Symboloversikt Navigeringssymboler Dette er de vanligste symbolene på kartskjermen.

40 40 Navigering Bilsymbolet angir bilens gjeldende posisjon og kjøreretning på kartet. Et veipunkt er et mellomstopp som legges til i den planlagte kjøreruten. Anslått kjøretid og avstand til destinasjonen vises. Dette symbolet angir at kartvisningen er Nord opp: "Nord opp" betyr at nord alltid peker opp på kartskjermen, uavhengig av bilens kjøreretning. Velg dette symbolet for å bytte visningen til kjøreretning opp eller 3D. Destinasjonssymbolet markerer den endelige destinasjonen for kjøreruten. Symbolet for veipunkt markerer én eller flere angitte veipunkter. Hvis det er blitt lagt til veipunkter i den aktuelle kjøreruten, vil hvert av disse vise anslått kjøretid og avstand. Dette symbolet angir at kartvisningen er Kjøreretning opp. Kjøreretning opp innebærer at bilens kjøreretning alltid peker opp på kartskjermen. Den skyggelagte trekanten angir himmelretningen nord. Trykk på dette skjermsymbolet for å bytte til 3D-modus. 3D-symbolet er identisk med symbolet for kjøreretning opp, men kartet er i 3D.

41 Navigering 41 Symbolet for Ingen GPS kommer opp når GPS-satellittsignal mangler. Dette symbolet nederst på kartskjermen endrer gjeldende kartmodus. Dette symbolet til høyre i kartskjermen viser fartsgrensen langs en kjørerute. Det kan være at fartsgrensen oppgitt på kartet ikke er riktig. Den kan ha blitt endret av Statens vegvesen eller lokale myndigheter, eller det kan være at kartdataene er gamle. Følg alltid den fartsgrensen som er oppgitt på skilt langs veien. Trafikkforhold Velg hvilken type trafikkhendelse som skal vise på kartskjermen. Noen hendelser dekker mer enn ett trafikkforhold. Se trafikkforhold nedenfor. Følgende ikoner for trafikkforhold kan vises: Nr. Forklaring 1 Trafikkstans 2 Kø 3 Ulykke 4 Vei stengt 5 Smalere vei 6 Veiarbeid, anleggsvirksomhet 7 Advarsel 8 Veiforhold 9 Annet 10 Sikt Visningen av trafikkikoner på kartet kan bli endret. Konfigureringsmeny Følge en kjørerute Presserende manøver Systemet vil varsle om at den neste avkjøringen nærmer seg.

42 42 Navigering Kjøre på motorvei Destinasjon Adresseoppføring Kjøre på boligvei Hvis veivisning ikke er aktivert, trykker du på Destinasjon på Hjemmeside for å åpne Destinasjonsoppføring. Du kan velge flere alternativer for å planlegge en kjørerute ved å legge inn destinasjoner. Destinasjonsalternativer som f.eks. Tidligere destinasjoner, Adressebok og Mitt hjem kan være utilgjengelige (nedtonet) hvis ingen destinasjoner er angitt eller lagret. Trykk på Adresseoppf.-skjermknappen for å åpne skjermbildet for innlegging av adresse. Angi en kjørerute ved å legge inn land, by, gatenavn, husnummer og veikryss. Hvis ingen land er oppført fra tidligere, er feltet for by ikke tilgjengelig. Trykk på skjermknappen til høyre for bynavnet for å velge et land. Hvis landet viser fordi det er blitt oppført tidligere, trykker du på skjermknappen til høyre for bynavnet for å endre valgt land. Systemet uthever automatisk de av tegnene som kan følge det sist inntastede tegnet. Dette gjør det enklere å velge navn.

43 Navigering 43 Land: Angi land. By: Angi by. Gate: Legg inn gatenavnet. Husnummer: Angi et gyldig adressenummer. Junction: Angi navnet på en gate som krysser den valgte gaten. Hvis du vil starte med å skrive inn bynavnet: 1. Skriv inn navnet på byen. 2. Skriv inn navnet på gaten. Trykk på Slett-skjermknappen for å slette et tegn. Hvis antallet tilgjengelige navn er seks eller færre, vises disse i en liste. Hvis det er flere enn seks, vises kun selve antallet tilgjengelige gatenavn. Trykk på Veilisteskjermknappen for å se hele listen og velge gate. 3. Angi husnummeret. 4. Når du trykker på Ferdig på skjermen, vil systemet søke etter og vise destinasjoner som samsvarer med informasjonen du har lagt inn. Destinasjonene vil deretter vise i bekreftelsesskjermbildet for Destinasjon. 5. Når du trykker på Start på skjermen, beregnes kjøreruten. Angi en destinasjon i andre land Endre landet i adressen: 1. Trykk på Destinasjon på Hjemmeside. 2. Trykk på Adresseoppf. på skjermen for å åpne skjermbildet for oppføring av adresse. 3. Gå til alternativet for Land og velg. Land-skjermen vises. Den tilgjengelige Liste over land vises. 4. Velg ønsket land. Velg for eksempel Tyskland som standardland. Destinasjonen i andre land kan også endres ved hjelp av stemmegjenkjenning Interesse- punkt (spesialdestinasjoner)

44 44 Navigering Trykk på Interesse- punkt på Destinasjonsoppføring. Du kan velge flere alternativer for å planlegge en kjørerute. Fra oversikten over spesialdestinasjoner kan du velge en destinasjon basert på kategori, navn eller nummer. Angi etter navn på spesialdestinasjon: 1. Velg Navn. 2. Pass på at riktig land og by er tilgjengelig, og velg deretter Søk. 3. Skriv inn navnet på spesialdestinasjonen. 4. Velg noen av bokstavene eller oppgi hele navnet ved å bruke bokstavtastaturet. 5. Velg Ferdig-skjermknappen. Hvis listen inneholder seks eller færre elementer, vises listen over spesialdestinasjoner umiddelbart. 6. Trykk på ønsket spesialdestinasjon. Tidligere destinasjoner Velg en destinasjon fra Tidligere destinasjoner-listen. Det kan lagres opptil 15 destinasjoner. Når lageret er fullt, slettes de eldste destinasjonene automatisk etter hvert som nye legges til. Adressebok 7. Når du trykker på skjermknappen Start veivisning, beregnes kjøreruten.

45 Navigering 45 Lagre en destinasjon dersom ingen destinasjoner er lagret i adresseboken: 1. Trykk på Destinasjon på Hjemmeside. 2. Angi en adresse ved å bruke en hvilken som helst destinasjonsmetode (Adresseoppf., Interessepunkt osv). 3. Velg Lagre i bekreftelsesskjermbildet Destinasjon. 4. Systemet viser alternativene Navn, Nummer, Ikon og Ferdig. Trykk på Ferdig for å lagre destinasjonen. 5. Velg Navn, Nummer eller Ikon for å endre adressebokoppføringen. Hvis en destinasjon allerede er lagret i adresseboken, trykker du på Destinasjonsoppføring på Hjemmeside for å vise skjermknappen for Adressebok. Angi destinasjon ved å velge en adresse som er lagret i adresseboken. 1. Trykk Adressebok. Adressebokoppføringene vises i en liste. 2. Velg destinasjon fra listen. 3. Når du trykker på skjermknappen Start veivisning, beregnes kjøreruten. Slik endrer du oppføringer i Adressebok: 1. Velg et element fra adresseboken. 2. Velg Rediger i bekreftelsesskjermbildet Destinasjon. 3. Systemet viser alternativene Navn, Nummer, Ikon og Slett. Trykk på Slett for å slette destinasjonen fra adresseboken. 4. Velg Navn, Nummer eller Ikon for å endre adressebokoppføringen. Breddegrad Lengdegrad koordinerer Velg destinasjon ut fra lengde- og breddegrad. Angi sted ved å legge inn de geografiske koordinatene (lengde- og breddegrader). 1. Trykk på knappen Destinasjon. 2. Velg Breddegrad eller Lengdegrad for å endre verdier. Angi koordinatene i grader, minutter og sekunder. Trykk deretter på Tilbake for å lagre og avslutte. 3. Trykk på Søk-skjermknappen hvis informasjonen er riktig. 4. Trykk Start veivisning. Kjøreruten blir nå beregnet.

46 46 Navigering Favorittruter Legge til en favorittrute: 1. Trykk på Destinasjonsoppføring på Hjemmeside for å vise Favorittruter. 2. Trykk på Favorittruter på skjermen for å vise listen over favorittruter. 3. Velg Ny favorittrute og gi navn til favorittruten. 4. Når du trykker på OK, går displayet tilbake til listen over favorittruter. 5. Velg favorittruten og legg til et veipunkt med en hvilken som helst metode, som f.eks. adresseoppføring, oppføring av spesialdestinasjon osv. Velge en Favorittrute: 1. Trykk på Destinasjonsoppføring på Hjemmeside for å vise Favorittruter. 2. Trykk på Favorittruter på skjermen for å åpne en liste over tilgjengelige favorittruter. 3. Bla gjennom og velg en favorittrute. 4. Trykk Start veivisning. Kjøreruten blir nå beregnet. Slette en favorittrute: 1. Trykk på Destinasjonsoppføring på Hjemmeside for å vise Favorittruter. 2. Rull og velg kjøreruten som skal slettes. 3. Trykk Rediger. 4. Trykk Slett favorittrute. Endre navnet på kjøreruten: 1. Trykk på Destinasjonsoppføring på Hjemmeside for å vise Favorittruter. 2. Trykk Rediger. 3. Velg Endre navn. 4. Tast inn navnet på tastaturet. 5. Trykk Ferdig. Det nye navnet lagres i Favorittruter-menyen. Mitt hjem Hvis det ikke er angitt noen Hjemdestinasjon, kan du lagre en destinasjon ved å trykke på Hjemmeside Destinasjonsoppføring. Angi en destinasjon ved å bruke en hvilken som helst oppføringsmetode (Adresseoppf., Interesse- punkt osv). Velg Lagre som hjem fra bekreftelsesvinduet Destinasjon. Hvis en destinasjon allerede er lagret som hjemme, trykker du på Destinasjonsoppføring på Hjemmeside for å vise skjermknappen Mitt hjem. Trykk på denne knappen for å starte veivisning.

47 Navigering 47 Velg fra kartet Reiseguide Angi etter Kategori Trykk på Destinasjonsoppføring på Hjemmeside for å vise skjermknappen Velg fra kart. Trykk på denne knappen for å åpne kartskjermbildet som har et rullesymbol i midten av kartet. Trykk på Zoom + eller Zoom - på skjermen, og trykk deretter på kartet for å lokalisere destinasjonen som skal velges. Trykk og hold en finger på kartet for å aktivere hurtigrulling. Trykk på Gå nederst på skjermen for å åpne bekreftelsesskjermbildet Destinasjon. Trykk Start veivisning. Kjøreruten blir nå beregnet Trykk på Reiseguide på siden for Destinasjonsoppføring. Du kan velge flere alternativer for å planlegge en kjørerute. Fra Reiseguide for spesialdestinasjoner kan du velge en destinasjon basert på kategori eller navn. 1. Velg Kategori fra Liste over interessepunkter-menyen for å åpne Valg av interessepunkter-skjermvisningen. 2. Angi nødvendig informasjon ved først å velge linjen for sted for å åpne Sted-menyen. 3. Velg et alternativ, f.eks. I nærheten.

48 48 Navigering 4. Velg Kategori fra Valg av interessepunkter-menyen for å åpne Liste over interessepunkter. 5. Velg et alternativ, f.eks. Alle POIer. 6. Velg Sorteringsmet. fra Valg av interessepunkter-menyen for å åpne Søkerekkefølge-menyen. Velg ett av de to tilgjengelige alternativene. Alternativene er Etter avstand og Etter navn. 7. Velg Søk. 8. Velg ønsket spesialdestinasjon. Angi etter navn på spesialdestinasjon: 1. Velg Navn. 2. Pass på at riktig land, stat/provins og by er tilgjengelig, og velg deretter Søk. 3. Skriv inn navnet på spesialdestinasjonen. 4. Velg noen av bokstavene eller oppgi hele navnet ved å bruke bokstavtastaturet. 5. Velg Ferdig-skjermknappen. Hvis listen inneholder seks eller færre elementer, vises listen over spesialdestinasjoner umiddelbart. 6. Trykk på ønsket spesialdestinasjon. Reiseguide for spesialdestinasjoner vil gi detaljert informasjon om valget du har tatt. Denne informasjonen inneholder gjerne: Kort beskrivelse Adresse Number Driftstid Pris Nettside Det er ikke alltid tilgjengelige bilder for bestemte steder eller land. Bekreftelse av destinasjon I bekreftelsesskjermbildet for Destinasjon er flere alternativer tilgjengelige:

49 Navigering 49 Start veivisning: Trykk for å beregne kjøreruten til den viste destinasjonen. Vis på kart: Trykk for å åpne en kartvisning der destinasjonen vises midt på kartet. Rutealternativer: Trykk for å endre rutealternativer. Se "rutealternativer" nedenfor. Ring: Trykk for å ringe det viste telefonnummeret (hvis telefonfunksjonen er tilgjengelig). Lagre som hjem: Trykk for å lagre den viste destinasjonen som Hjem-destinasjon. Hjem-destinasjonen lagres øverst i listen over destinasjoner i adresseboken. Lagre / Rediger: Trykk for å lagre den viste destinasjonen i adresseboken. Hvis den viste destinasjonen allerede er lagret i adresseboken, vises Rediger som menyelement. Rutealternativer Trykk for å se ulike rutealternativer. Alternative ruter: Hvis denne funksjonen er aktivert, viser systemet et nytt skjermbilde når Start veivisning velges. Velg kjørerutealternativet Raskest, Kortest eller ØKO før du velger Gå. Raskest: Beregner den raskeste ruten. Kortest: Beregner den korteste ruten. ØKO: Beregner den ruten der bilen bruker minst drivstoff ut ifra hastighet og avstand. Under menyen Rutealternativer finner du foretrukne ruter som alle er aktiverte som standardinnstilling. Dette angis av et avkryssingstegn ved siden av den foretrukne ruten. Alle disse foretrukne rutene brukes når en rute beregnes. Hvis avkryssingstegnet tas bort for noen av disse rutene, vil ruten bli beregnet uten å ta hensyn til disse. Bruk motorveier: Fjern avmerkingen for å unngå hovedveier. Bruk bomveier: Fjern avmerkingen for å unngå bomveier. Bruk ferjer: Fjern avmerkingen for å unngå ferger. Bruk tunneler: Fjern avmerkingen for å unngå tunneler. Brukstid begrenset: Fjern avmerkingen for å unngå veier som er delvis stengte. Bruk biltog: Fjern avmerkingen for å unngå biltog.

50 50 Navigering Meny med aktiv ruteveiledning Flere funksjoner kan brukes etter at det er valgt destinasjon. Trykk på Hjemmeside Destinasjonsoppføring på skjermen for å åpne Destinasjonsmeny. Avbryt veivisning Trykk på Avbryt veivisning for å avbryte den gjeldende kjøreruten. Destinasjonsliste Velg Destinasjonsliste for å se alternativene for organisering av veipunkter. Liste over svinger Velg Liste over svinger for å se listen over avkjøringer for hele ruten. Trykk på Unngå på skjermen ved siden av en avkjøring for å unngå et veiparti. Du kan unngå maksimalt åtte veisegmenter. Unngå-liste Velg Unngå-liste for å vise en liste over veiene det er mulig å unngå. Du har her mulighet til å fjerne noen av elementene fra listen. Omkjøring Trykk på Omkjøring for å se alternativene for omkjøring. Velg å ta en omkjøring fra hele ruten eller bare en bestemt del av den. Rutealternativer Denne funksjonen får du tilgang til fra bekreftelsesmenyen for Destinasjon og Destinasjonsmeny med aktiv ruteveiledning. Se "Bekreftelse av destinasjon" for mer informasjon. Taleveivisning Velg Taleveivisning for å se alternativer for å deaktivere eller håndtere navigasjonstalemeldinger og trafikkmeldinger.

51 Navigering 51 Veipunkter Du kan legge opptil tre veipunkter til gjeldende rute. Veipunktene kan sorteres (flyttes) eller slettes. Slik legger du til et veipunkt: 1. Trykk på Legg til veipunkt fra Destinasjonsliste-menyen. 2. Legg til veipunkter ved hjelp av de samme metodene som brukes for å legge til destinasjoner. Systemet beregner og uthever kjøreruten, og den er klar til å startes. 3. Hvis du vil legge til flere veipunkter, trykker du på Legg til veipunkt for å legge til et veipunkt på ønsket sted i ruten. Slik sletter du et veipunkt: 1. Trykk på Destinasjonsliste fra Destinasjon-menyen. 2. Trykk Slette veipunkt. 3. Velg veipunktene du ønsker å slette. Trykk Slett. Med Sorter veipunkter-funksjonen kan du omorganisere destinasjonslisten. Sortere et veipunkt: 1. Trykk på Destinasjonsliste fra Destinasjon-menyen. 2. Trykk Sorter veipunkter. 3. Velg veipunktet du vil flytte. 4. Velg stedet du vil flytte veipunktet til. I stedet for å slette veipunkter enkeltvis, kan du velge Slette alle veipunkt for å slette alle veipunktene samtidig. Hvis du vil lagre en destinasjonsliste som favorittrute, velger du Lagre som favorittrute. Konfigureringsmeny Innstillinger-menyen brukes for justere egenskaper og preferanser, som f.eks. lyd, radio, navigering, display og tidsinnstillinger. 1. Trykk på Innstillinger på Hjemmeside.

52 52 Navigering 2. Trykk på rullefeltet til ønsket alternativ vises. Velg innstillingene du ønsker å endre. Les mer om justering av de fleste av bilens innstillinger i instruksjonsboken. Se "navigeringsinnstillinger" i dette avsnittet. Språk (Languages) Trykk på Innstillinger knappen på Hjemmeside eller CONFIG-panelknappen for å åpne menyalternativene. Drei TUNE/MENU-knappen eller trykk på rullefeltet for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene. Trykk på TUNE/MENU eller Språk (Languages) for å vise språkene. Velg ønsket språk. Innstill tid og dato Trykk på Innstill tid og dato på skjermen for å se Innstill tid og dato-menyen. Automatisk oppdatering av klokke: Når dette alternativet er valgt, stilles klokken automatisk. Angi tid: Trykk + eller - for å gå frem eller tilbake i timer og minutter som vises på klokken. Angi dato: Trykk på + eller for å gå til forrige eller neste dag. Angi tidsformat: Trykk på skjermknappen 12 timer for å bruke 12-timers format (AM/PM), eller 24 timer for å bruke 24-timers format. Trykk på Tilbake-skjermknappen for å lagre justeringene. Radioinnstillinger Trykk på Innstillinger knappen på Hjemmeside eller CONFIG-panelknappen for å åpne menyalternativene. Drei TUNE/MENU-knappen eller trykk på rullefeltet for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene. Trykk på TUNE/MENU-knappen eller velg Radioinnstillinger for å åpne radioinnstillingsmenyen. Velg denne funksjonen for å endre den viste radioinformasjonen, forhåndsinnstillingssidene og Auto. volumkontroll. De tilgjengelige Radioinnstillingerene er: Auto. volumkontroll: Velg sensitivitet av typen Av, LAV, Middels eller Høy for å justere lydstyrken automatisk. Dette minimerer problemet med uønsket bakgrunnsstøy som kan oppstå ved kjøring på vekslende underlag, i høy hastighet eller med åpne vinduer. Denne funksjonen fungerer best ved lav lydstyrke, der bakgrunnsstøyen vanligvis overdøver lydsystemet.

53 Navigering 53 Gracenote-alternativer: Trykk for å aktivere/deaktivere Normalisering som brukes til å forbedre stemmegjenkjenning og grupperinger av medier. CD-spiller 3 23, USB 3 30, Ekstrautstyr 3 30 og Bluetooth-audio Startvolum: Trykk for å sette en øvre grense for startlydstyrken. Denne maksimumsverdien gjelder da selv om lydstyrken var høyere da Infotainmentsystemet ble slått av. Antall favorittsider: Trykk for å velge hvor mange favorittsider som skal vise. Informasjon om programvareversjon: Trykk for å vise informasjon om systemet og eventuelt oppdatere programvaren. Telefoninnstilling Bluetooth Navigasjonsinnstillinger Trykk på Innstillinger-knappen på Hjemmeside for å åpne oppsettsmenyen. Drei på TUNE/MENU-knappen eller trykk på rullefeltet til alternativet Navigasjonsinnstillinger vises. Velg denne funksjonen for å gjøre endringer i Taleveivisning, Trafikkinnstillinger, Veivisningsvarsling, Brødsmuler og Slett lagrede destinasjoner. Bruk Innstillinger for å få tilgang til ulike navigasjonssysteminnstillinger. Enkelte av alternativene er kun tilgjengelige etter at en rute er planlagt. Trykk på Navigasjonsinnstillinger for å få tilgang til navigasjonssysteminnstillingene. Taleveivisning Taleveivisning-menyen gir deg mulighet til å endre talemeldingsfunksjonene. Taleveivisninger: Velg På- eller Avknappen for å slå talemeldingene på eller av når du kjører en planlagt kjørerute. Trafikkvarslinger: Velg På- eller Av-knappen for å slå trafikkmeldingene på eller av når du kjører en planlagt kjørerute. Navigasjonsvolum: Velg Navigasjonsvolum for å endre volumet på navigeringsmeldingene. Trafikkinnstillinger Trykk for å se Trafikkinnstillinger-menyen. Trafikkhendelser (On/Off): Trykk for å slå på eller av trafikkmeldingsfunksjonen. Trafikkvarslinger (On/Off): Trykk for å slå på eller av talemeldinger. Varsle hvis det finnes en bedre rute: Trykk for å bli varslet hvis en bedre kjørerute er tilgjengelig.

54 54 Navigering Sorteringsmet.: Trykk for å vise en undermeny med sorteringsalternativer Distanse: Trykk for å vise trafikkhendelser sortert etter avstand, der den nærmeste hendelsen vises først. Veinavn: Trykk for å vise trafikkhendelser i alfabetisk rekkefølge. Vis trafikkhendelser på kart: Trykk for å vise trafikkikoner på kartet. Vis alle: Trykk for å aktivere visning av alle trafikkikoner på kartet. Skjul alle: Trykk for å deaktivere visning av alle trafikkikoner på kartet. Brukerdefinert: Trykk for å definere de enkelte ikontypene som vises for trafikkflyt og trafikkforhold. Trafikkflyt Trafikkflytstatusen angis ved hjelp av grønne, gule eller røde linjer ved siden av veien. Rødt indikerer betydelig redusert trafikkflyt med en gjennomsnittshastighet på mindre enn 40 km/t. Gult indikerer lettere redusert trafikkflyt med en gjennomsnittshastighet på mellom 40 og 73 km/t. Grønt indikerer normal trafikkflyt med en gjennomsnittshastighet på over 73 km/t. Stengte veier, Trafikkforsinkelser, Ulykker og Råd Slett lagrede destinasjoner Trykk for å slette alle lagrede destinasjoner. En Slett lagrede destinasjoner-undermeny vises. Velg ønsket alternativ for å slette, og trykk slett nederst for å fortsette. Et skjermbilde som spør om du vil slette eller avbryte, vises. Veivisningsvarsling

55 Navigering 55 Trykk for å aktivere en hurtigmeny for veivisningsvarsel på kartet eller på hovedskjermbildene, som f.eks. lyd, telefon osv. Et avkryssingstegn vises for å angi at veivisningsvarsel er på. Bilinnstillinger Se "Personlig tilpasning av bilen" i instruksjonsboken. Skjerminnstillinger Trykk på Innstillinger-knappen på Hjemmeside eller CONFIG-panelknappen, og velg Skjerminnstillinger fra listen. Følgende alternativer kan bli vist: Alternativer for hjemmeside: Trykk for å tilpasse den første siden av Hjemmeside. Skjerm av: Trykk for å slå av displayet. Displayet vil slå seg på igjen når man trykker på noen av knappene i Infotainmentsystemet eller på selve skjermen (hvis tilgjengelig). Kartinnstillinger: Trykk for å åpne undermenyen for å endre Autozoom, aktivere Fartsgrenser-visning på kartet, og endre Kartvisning-innstillingene. Kartvisning: Trykk for å endre skjermbakgrunnen. Når du bruker Automatisk-innstillingen, justeres skjermbakgrunnen automatisk ut fra lysforholdene utenfor. Dag-innstillingen gjør kartbakgrunnen lysere. Natt-innstillingen gjør kartbakgrunnen mørkere. Den generelle lysstyrken i bilen kan endres ved hjelp av styringen for instrumentpanelbelysning. Globalt posisjoneringssystem Bilens posisjon fastslås ut fra satellittsignaler, ulike bilsignaler og kartdata. Satelittilstand, veikonfigurering, bilens tilstand og/eller andre omstendigheter kan påvirke navigasjonssystemets evne til å fastslå nøyaktig posisjon. GPS-en viser bilens aktuelle posisjon ut fra signaler som er sendt av GPSsatellittene. Når bilen ikke mottar satellittsignaler, vises et symbol på kartskjermen. Symboloversikt Følgende kan forårsake forstyrrelser eller gjøre systemet utilgjengelig: Signalene blokkeres av høye bygninger, trær, store lastebiler eller en tunnel. Satellittene repareres eller justeres. Hvis du ønsker mer informasjon om mulige årsaker til at GPS-en ikke fungerer som den skal, kan du se "Problemer med ruteveiledning" og "Service for navigasjonssystemet" 3 56.

56 56 Navigering Plassering av bil Følgende faktorer kan føre til at bilens posisjon enkelte ganger blir unøyaktig angitt: Veisystemet er endret. Du kjører på glatt vei, som f.eks. sand, grus og/eller snø. Bilen kjører på en svingete eller lang, bein veistrekning. Bilen nærmer seg en høy bygning eller et stort kjøretøy. Gaten forløper parallellt med en motorvei. Bilen har blitt transportert med bilfrakter eller ferge. Posisjonskalibreringen er feil innstilt. Bilen har høy hastighet. Bilen skifter retning gjentatte ganger eller står på en dreieskive i et parkeringshus. Bilen kjører inn og/eller ut av en parkeringsplass, en garasje, eller et overbygd sted. GPS-signal blir ikke mottatt. Det er montert takgrind på bilen. Du kjører med kjettinger. Det er skiftet dekk, eller dekkene er slitte. Dekktrykket er feil. Det er første gang du bruker navigering etter at kartdataene har blitt oppdatert. 12-volts batteriet har vært frakoblet i flere dager. Du kjører i tett trafikk der hastigheten er lav og bilen stoppes og stanses gjentatte ganger. Problemer med ruteveiledning Feil i kjøreveivisningen kan skyldes følgende: Du svingte ikke av på den angitte veien. Ved automatisk omberegning av ruten er det ikke sikkert at kjøreveivisning er tilgjengelig for neste sving til høyre eller venstre. Det er ikke sikkert at ruten endres når du bruker automatisk omberegning av rute. Det blir ikke gitt kjøreveivisning når du svinger i et veikryss. Av og til kan det bli brukt en flertallsform av stedsnavnet. Hvis du kjører i høy hastighet, kan den automatiske omberegningen av ruten ta lang tid. Hvis du kjører mot en destinasjon uten å passere et forhåndsinnstilt veipunkt, kan funksjonen for automatisk omberegning av rute dirigere deg tilbake til dette veipunktet. En del av ruten er regulert slik at den er stengt for biler i visse tidsrom. Det kan hende at enkelte ruter ikke søkes opp. Ruten til destinasjonen blir kanskje ikke vist hvis der er nye veier, veier som har blitt endret nylig eller veier som ikke er ført opp i kartdataene. Kart 3 38.

57 Navigering 57 Du kan kalibrere bilens kartposisjon på nytt ved å parkere bilen og la motoren gå på tomgang i 2 til 5 minutter, inntil kartposisjonen er oppdatert. Service for navigasjonssystemet Hvis det er problemer med navigasjonssystemet og de angitte trinnene ikke hjelper, kontakter du verkstedet.

58 58 Stemmegjenkjenning Stemmegjenkjenning Stemmegjenkjenning Stemmegjenkjenning Med stemmegjenkjenning har du hendene fri når du bruker de ulike funksjonene i infotainmentsystemet. Stemmegjenkjenning kan brukes når Infotainmentsystemet er slått på, eller når forsinket strømutkobling er aktivert. Se "forsinket strømutkobling" i instruksjonsboken. Systemet beholder et minimum lydnivå. Bruker stemmegjenkjenning 1. Trykk og slipp opp rattknappen 3. Lyden i lydsystemet slås av og det kommer en pipetone. En talemelding sier "Vennlist si en kommando.". Vent til du hører lydsignalet før du snakker. Hvis du ikke hører noe lydsignal, må du sjekke at volumet er skrudd opp. Når stemmegjenkjenning er aktiv, viser systemet symbolet w øverst i høyre hjørne av skjermbildet. 2. Uttal klart og tydelig en av kommandoene som angis senere i denne delen. Bruk betjeningselementene på rattet og trykk to ganger q/w for å hoppe over talemeldingene. Avbryter stemmegjenkjenning 1. Trykk og slipp opp rattknappen 4 hvis du vil avbryte en kommando når systemet ikke reagerer i tråd med kommandoen, eller si "Farvel" eller "Avbryt". 2. Systemet svarer slik: "Farvel". Nyttige hint for talte kommandoer Hvis der er flere tilgjengelige kommandoer, velger du den som fungerer best for deg.

59 Stemmegjenkjenning 59 Ordene som står i parentes, er valgfrie. For å gi kommandoen "Stille inn FM " kan du for eksempel si enten "Still inn på FM 87,7" eller "Stille inn FM". Når kommandoen gjenkjennes, vil systemet enten utføre funksjonen eller be om at valget bekreftes. Når systemet ikke gjenkjenner kommandoen, sier det "Unnskyld". Hvis det oppstår problemer med gjenkjenning av en kommando, må du kontrollere at kommandoen er riktig. Forsøk å si kommandoen tydelig, eller vent en kort stund etter lydsignalet. Bakgrunnsstøy, som f.eks. skyldes at viften fra klimaanlegget går for fullt, vinduet er åpent, eller det er mye støy utenfor (selv om vinduene er lukket), kan føre til at talekommandoene misoppfattes. Systemet kan gjenkjenne kommandoer på forskjellige språk, som f.eks. engelsk, kanadisk-fransk og spansk. Systemet gjenkjenner kun kommandoer på språket som er valgt. Du kan øke eller redusere stemmevolumet under en stemmegjenkjenningsøkt ved å dreie på volumknappen på Infotainmentsystemet, eller trykke på volumknappene på rattet. Hvis volumet justeres under en stemmegjenkjenningsøkt, kommer det opp en volumstolpe som viser endringen i stemmevolum. Volumet i veivisningsmeldingene endres tilsvarende. Bruk tid til å gjøre deg kjent med adressen når du bruker navigeringskommandoer. Hvis du bruker lang tid på å oppgi adressen, kan dette føre til at systemet ikke kjenner igjen adressen eller dirigerer deg til en annen destinasjon enn du hadde tenkt. Systemet gjenkjenner tall i både sifferformat og numerisk tekst når du skal oppgi husnummeret i en adresse. Et eksempel kan være å si " " eller "tretti tusen og én". Hvis systemet etter flere forsøk fortsatt gir deg destinasjon i et annet land, sider du kommandoen "Endre land" og deretter ønsket land. Hjelp for stemmegjenkjenning Si klart og tydelig én av følgende hjelpekommandoer for å starte avspillingshjelpen: Hjelp: Systemet spiller av flere spesifikke hjelpekommandoer, som f.eks. Radioinnstillinger, som brukeren kan velge blant. Radio: Bruk denne kommandoen for å finne ut mer om hvordan du velger frekvensområde (AM eller FM) og hvordan du bytter radiostasjon ved å si et frekvensnummer. Telefon: Bruk denne kommandoen for å lære mer om hvordan du ringer, parer eller sletter en enhet. Mine medier: Bruk denne kommandoen for å lære mer om hvordan du spiller av bestemte spor, artister, album eller enheter som er koblet til USB-inngangen, og finne ut hvordan du endre kilde. Innstillinger: Bruk denne kommandoen for å lære mer om hvordan du slår på/av talemeldinger eller stiller inn språk

60 60 Stemmegjenkjenning Stemmegjenkjenningskommandoer Følgende liste gir en oversikt over og kort beskrivelse av de ulike taleinstruksene som er tilgjengelige for Infotainmentsystemet. De valgfrie ordene for hver kommando er oppført i parentes. Se tidligere gitte instruksjoner for å bruke taleinstruksene. Radiokommandoer Stille inn AM, Stille inn FM: Ber systemet om å gå til et bestemt frekvensområde og den sist innstilte stasjonen. Stille inn AM (frekvens), Stille inn FM : Ber systemet om å gå til den bestemte stasjonen. Telefonkommandoer (Ringe Samtale) (telefonnummer eller kontakt): Ber systemet om å starte en telefonoppringing. Si for eksempel "Slå nummer ". Når du vil ringe en kontakt i telefonlisten, sier du (Ringe Samtale) etterfulgt av navnet og stedet, og deretter (Ringe Samtale). Si for eksempel "Ring John hjemme" eller "Ring John på jobb". Hvis systemet ikke gjenkjenner nummeret, vil det ringe til det første nummeret i telefonlisten. (Par [Device] Koble til): Ber systemet om å pare en enhet. Siffer ringing: Ber systemet om å ringe et telefonnummer siffer for siffer. Etter at du har sagt sifrene, sier du (Ringe Samtale). (Ring på nytt Ring siste nummer på nytt): Ber systemet om å slå det sist ringte nummeret. Velg enhet: Ber systemet om å endre til en annen paret enhet. Enheten må velges fra skjermbildet eller ved å bruke TUNE/MENU-knappen. Slettet enhet: Ber systemet om å slette en paret enhet. Les SMS [Messages]: Ber systemet om å begynne å lese tekstmeldinger fra en paret enhet. Ikke alle enheter støtter tekstmeldinger. Gjelder der dette finnes. Mine mediekommandoer CD, AUX, USB eller BT-audio: Ber systemet om å endre kilden. Spill CD-spor : Ber systemet om å spille av en CD. Si for eksempel "Spill CD-spor ". Følgende kommandoer gjelder kun for USB-, ipod- og iphone-kilder. De støttes etter at enheten er blitt indeksert. Spill artist : Ber systemet om å spille sanger av en bestemt artist. Si for eksempel "Spill artist <artistnavn>". Spill album : Ber systemet om å spille av et bestemt album. Spill sang : Ber systemet om å spille av en bestemt sang. Spill sjanger : Ber systemet om å spille av sanger som tilhører en bestemt sjanger. Søke artist : Ber systemet om å åpne en liste over alle sangene av en bestemt artist. Si for eksempel "Søke artist <artistnavn>". Søke komponist : Ber systemet om å åpne en liste over alle sangene av en bestemt komponist. Si for eksempel "Søke komponist <komponistnavn>".

61 Stemmegjenkjenning 61 Søke album : Ber systemet om å åpne en liste over alle sangene på et bestemt album. Si for eksempel "Søke album <albumnavn>". Søke sjanger : Ber systemet om å åpne en liste over alle sangene i en bestemt sjanger. Si for eksempel "Søke sjanger <sjangernavn>". Søke mappe : Ber systemet om å åpne en liste over alle sangene i en bestemt mappe. Si for eksempel "Søke mappe <mappenavn>". Søke spilleliste : Ber systemet om å åpne en liste over alle sangene i en bestemt spilleliste. Si for eksempel "Søke spilleliste <navn på spilleliste>". Søke lydbok : Ber systemet om å åpne en liste over alle sporene i en bestemt lydbok. Si for eksempel "Søke lydbok <navn på lydbok>". Søke spilleliste : Ber systemet om å åpne en liste over alle sangene i en bestemt spilleliste. Si for eksempel "Søke spilleliste <navn på spilleliste>". Søke podcast : Ber systemet om å åpne en liste over alle sporene i en bestemt podcast. Si for eksempel "Søke podcast <navn på podcast>". Mer som denne: Ber systemet om å opprette en spilleliste med spor som ligner på det aktuelle sporet. Kommandoer for innstillinger [Set] språk : Ber systemet om å angi språk. Liste enheter: Ber systemet om å gi en liste over enheter som kan brukes. Andre kommandoer Farvel: Ber systemet om å avslutte en telefonsamtale eller stemmegjenkjenning. Avbryt: Ber systemet om å avbryte en handling. (Gå tilbake Forrige Tilbake): Ber systemet om å gå tilbake til en tidligere meny. Hovedmeny: Ber systemet om å gå til hovedmenyen. (Ja Yes Yup Jess Klart Riktig Korrekt OK Positiv Du har det Sannsynligvis Helt klart): Disse kan brukes til å si "Ja". (Nei Niks Ne Ikke Feil Galt Negativ Ikke egentlig Nei jeg sa Nei jeg sa ikke Nei ikke): Disse kan brukes for å si "Nei". Neste side Side ned Rull ned: Ber systemet om å rulle én side frem i en liste. Forrige side Side opp Rull opp: Ber systemet om å bla én side tilbake i listen. Navigeringskommandoer Aktivere stemmegjenkjenning for navigering: 1. Trykk på 3 på rattet. Lyden i lydsystemet slås av og det kommer en pipetone. En talemelding sier "Vennlist si en kommando.". Vent til du hører lydsignalet før du snakker. Hvis du ikke hører noe lydsignal, må du sjekke at volumet er skrudd opp.

62 62 Stemmegjenkjenning Når stemmegjenkjenning er aktiv, viser systemet symbolet w øverst i høyre hjørne av skjermbildet. 2. Uttal kommandoen "Navigasjon" klart og tydelig. 3. Uttal klart og tydelig en av kommandoene som angis i denne delen. Følgende kommandoer gjelder kun etter at en navigeringskommando er gitt. Endre land: Endrer opprinnelig land for å legge inn en destinasjon fra denne regionen. [Destination] Adresse [entry] (skriv gå til naviger til) [Destination] Adresse: Gjør det mulig å angi adresse i ett trinn. Systemet vil gjenkjenne hele adressen hvis den oppgis i ett, eller oppgi eventuelt et bysentrum. Dirigert adresse: Gjør det mulig å angi en adresse trinnvis. Formatet vil være Land, By, Gate og deretter Husnummer. Veikryss Knutepunkt: Gjør det mulig å angi et veikryss som destinasjon. Formatet vil være Land, By, Gate og deretter Veikryss. Navigere til kontakt: Når en telefon med adresseinformasjon for kontakter pares med systemet, kan adressen som er knyttet til den aktuelle kontakten, brukes som reiserute. Hvis systemet ikke klarer å finne adressen, vises en feilmelding. Hjem: Ber systemet om å gi veivisning til adressen som er lagret som Mitt hjem. POI (Sted Interessepunkt): Gjør det mulig å angi et sted av interesse (POI) som destinasjon. Gjør deg kjent med POI-kategoriene og -underkategoriene i systemet ved å trykke på Destinasjon fra Hjemmeside eller DEST-panelknappen på startsiden, og deretter velge Interesse- punkt. Kommandoer for spesialdestinasjoner for Langs rute og Rundt destinasjonen er tilgjengelig hvis ruteveivisning er aktivert. Legg til veipunkt: Gjør det mulig å angi destinasjon eller individuelle veipunkter. Systemet vil spørre deg om hvordan du vil legge inn informasjon før du kan fortsette. Ett eksempel er å si "(POI (Sted Interessepunkt)) langs ruten" eller "Veikryss Knutepunkt". Slette veipunkt: Når veivisningen er slått på, kan du med denne kommandoen slette destinasjonen eller individuelle veipunkter. Hvis veivisningen ikke er slått på, vil systemet angi at destinasjonslisten er tom. Hvor er jeg (Min Aktuell) plassering: Ber systemet om å angi bilens aktuelle posisjon. Hjelp: Systemet gir deg mer spesifikke hjelpekommandoer knyttet til navigering eller en underfunksjon for navigering. Avbryt veivisning: Ber systemet om å avbryte veivisningen.

63 Stemmegjenkjenning 63 Angi en destinasjon i andre land For at stemmegjenkjenningen skal kjenne igjen en lokal adresse, må det riktige landet angis i navigasjonssystemet. Du kan også angi landet ved hjelp av en taleinstruks. Landet vil imidlertid endre seg tilbake til standardinnstillingen når tenningen er slått av. 1. Trykk på 3 på rattet. 2. Si "Navigasjon". 3. Si "Endre land". 4. Si navnet på landet. Hjelpekommandoer Hjelp Oppringing med håndfrifunksjonen (hvis tilgjengelig) Etter hver liste med hjelpekommandoer er følgende alternativer tilgjengelige: (Gå tilbake Forrige Tilbake) Gjenta Avbryt Hjelp Farvel Oppringing med håndfri-funksjonen (hvis tilgjengelig) Call Store Commands Call Store My Number Minutes Store Last Number Digit Dial Redial Dial Number Recall Directory Digit Store Voice pass-thru (tilgang til stemmegjenkjenning) Voice pass-thru gir deg tilgang til stemmegjenkjenningskommandoer på mobiltelefonen, dvs. f.eks. Siri eller taleinstruks. Se mobiltelefonprodusentens brukerveiledning for å sjekke om telefonen støtter denne funksjonen. Trykk og hold inne 3 på rattet i ca. to sekunder for å aktivere telefonens stemmegjenkjenningssystem.

64 64 Telefon Telefon Bluetooth Tekstmeldinger Bluetooth I biler med Bluetooth-funksjonalitet kan systemet kommunisere med flere typer mobiltelefoner. Dette gjør det mulig å: Ringe og svare på anrop i håndfrimodus. Dele mobiltelefonens adressebok eller kontaktliste med bilen. For å unngå å bli distrahert bør du, før du begynner å kjøre, gjøre følgende: Gjøre deg kjent funksjonene på mobiltelefonen. Organisere telefonboken og kontaktlistene, og slette oppføringer det er to av eller som du bruker sjelden. Hvis mulig bør du programmere hurtigoppringinger eller andre snarveier. Sette deg inn i kontrollene og hvordan infotainmentsystemet betjenes. Pare mobiltelefonen(e) til bilen. Det er ikke sikkert at systemet fungerer med alle mobiltelefoner. Se "Pare en telefon" i denne delen for mer informasjon. Hvis stemmestyrt oppringing er tilgjengelig fra mobiltelefonen, kan du bruke denne funksjonen for å åpne adresseboken eller kontaktlisten. Se "Stemmegjennomgang" i denne delen for mer informasjon. "Se Lagre og slette telefonnumre" i denne delen for mer informasjon. 9 Advarsel Når du bruker mobiltelefon mens du kjører, er det viktig at du ikke lar deg distrahere ved å se for lenge eller for ofte på telefonskjermen eller Infotainmentsystemet (navigasjonssystemet). Hvis du tar blikket fra veien ofte eller lenge om gangen, kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Fokuser på kjøringen. Oversikt I biler med Bluetooth-funksjonalitet kan systemet kommunisere med flere typer mobiltelefoner og enheter. Dette gjør det mulig å:

65 Telefon 65 Ringe og motta håndfrie anrop. Dele mobiltelefonens adressebok eller kontaktliste med bilen. Telefonboken viser kun når telefonen er tilkoblet. Ringe til noen ved hjelp av stemmegjenkjenning. Systemet kan brukes mens det er i ON/RUN, ACC/ACCESSORY eller forsinket strømutkobling. Bluetooth-systemet kan ha en rekkevidde på opptil 9 meter. Infotainmentsystemet kan kobles til de fleste telefoner med aktivert Bluetooth. Hvilke egenskaper og funksjoner som er tilgjengelige avhenger av enheten. Når du ringer til noen, kan et bilde av kontakten, hentet fra telefonens kontaktliste, vises på skjermen. Ikke alle telefoner er kompatible med denne funksjonen. Betjeningselementer for Bluetooth Bluetooth-systemet betjenes ved hjelp av knappene på Infotainmentsystemet og rattet. Betjeningselementer på rattet 3 (trykk for å snakke): Trykk for å svare på et innkommende anrop og starte stemmegjenkjenning. x/n (dempe/avslutte samtale): Trykk for å avslutte en samtale, avvise et innkommende anrop eller avbryte stemmegjenkjenning. + (volum): Trykk + eller - for å øke eller senke volumet. Infotainmentsystemets betjeningselementer For mer informasjon om hvordan du kan navigere i menysystemet ved hjelp av betjeningselementene i infotainmentsystemet 3 11 : (telefon): Trykk for å åpne hovedmenyen Telefon. Talegjenkjenning Stemmegjenkjenningssystemet bruker kommandoer for å styre systemet og slå telefonnumre. Når du bruker stemmegjenkjenning: Hvis det er mye bakgrunnsstøy, er det ikke sikkert at systemet klarer å gjenkjenne talekommandoer. Et lydsignal angir at systemet er klart til å motta en talekommando. Vent på lydsignalet før du snakker: Snakk klart og tydelig med rolig og naturlig stemme. Stemmegjenkjenning Lydanlegg Lyd kommer ut gjennom bilens fremre høyttalere og overstyrer lydanlegget. Bruk VOL/m-knappen for å endre lydstyrken under et anrop. Lydjusteringen lagres for senere anrop. Systemet beholder et minimum lydnivå. Bluetooth-audio Se Bluetooth-audio 3 30.

66 66 Telefon Pare enheter til betjeningselementene i infotainmentsystemet Før du kan bruke en mobiltelefon med aktivert Bluetooth, må telefonen pares og deretter kobles til bilen. Se mobiltelefonprodusentens brukerveiledning for Bluetooth-funksjoner før du parer mobiltelefonen. Paringsinformasjon En telefon med aktivert Bluetooth og en lydavspillingsenhet kan pares til systemet samtidig. Opptil fem enheter kan pares til Bluetooth-systemet. Paringsprosessen deaktiveres når bilen er i bevegelse. Du trenger kun å pare én gang, med mindre paringsinformasjonen på mobiltelefonen endrer seg eller telefonen slettes fra systemet. Kun én paret mobiltelefon kan være koblet til Bluetooth-systemet om gangen. Hvis det er flere parede mobiltelefoner innenfor systemets rekkevidde, vil Infotainmentsystemet koble seg til den første telefonen i listen eller til telefonen som var sist tilkoblet. Pare en telefon/enhet 1. Trykk på CONFIG-knappen eller :. 2. Velg Telefoninnstilling. 3. Velg Parenhet (telefon). Infotainmentsystemet viser "Sammenkobling". Hvis enheten støtter firesifrede PIN-koder, vises dette. PIN-koden brukes i trinn Start paringsprosessen på mobiltelefonen som skal pares til bilen. Se mobiltelefonprodusentens brukerveiledning. 5. Finn og velg enheten som har navn etter bilprodusenten og -modellen i listen på mobiltelefonen. Følg instruksjonene på mobiltelefonen for å angi PIN-koden oppgitt i trinn 3, eller for å bekrefte den sekssifrede koden. Systemet gjenkjenner telefonen som er blitt koblet til etter at paringsprosessen er fullført. 6. Hvis telefonen ber om godkjenning av tilkoblingen eller tillatelse til nedlasting av telefonbok, velger du alltid godta for å tillate dette. Det er ikke sikkert at telefonboken blir tilgjengelig hvis den ikke godtas. På noen telefoner vises en tilkoblings- eller telefonbokanmodning i en nedtrekksmeny øverst i skjermbildet. Dra ned nedtrekksmenyen og se etter tilkoblings-/telefonbokanmodningen, og godta denne. 7. Gjenta dette for å pare flere telefoner. Liste opp alle telefonene/enhetene som er paret og tilkoblet 1. Trykk på knappen CONFIG. 2. Velg Telefoninnstilling. 3. Velg Enhetsliste.

67 Telefon 67 Slette en paret telefon/enhet 1. Trykk på knappen CONFIG. 2. Velg Telefoninnstilling. 3. Velg Enhetsliste. 4. Velg telefonen som skal slettes, og følg instruksjonene på skjermen. Koble til en annen telefon Hvis du vil koble til en annen telefon, må denne befinne seg i bilen og være tilgjengelig for tilkobling til Bluetoothsystemet før prosessen igangsettes. 1. Trykk på knappen CONFIG. 2. Velg Telefoninnstilling. 3. Velg Enhetsliste. 4. Velg den nye telefonen som skal kobles til, og følg instruksjonene på skjermen. Pare med stemmegjenkjenning Før du kan bruke en mobiltelefon med aktivert Bluetooth, må telefonen pares og deretter kobles til bilen. Se mobiltelefonprodusentens brukerveiledning for Bluetooth-funksjoner før du parer mobiltelefonen. Pare en telefon 1. Trykk på :. Systemet svarer slik: "Vennlist si en kommando.", etterfulgt av et lydsignal. 2. Si "Par enhet". Systemet svarer slik: "Søk etter Bluetooth-enheter på telefonen, velg bilen din, bekreft, eller skriv pin-koden som oppgis på skjermen." 3. Start paringsprosessen på telefonen som skal pares. 4. Finn og velg enheten som har navn etter bilprodusenten og -modellen i listen på mobiltelefonen. Følg instruksjonene på mobiltelefonen for å angi PIN-koden, eller for å bekrefte den sekssifrede koden. Systemet svarer slik: "Vellykket paring med ". 5. Gjenta trinn 1 til 4 for å pare flere telefoner. Liste opp alle telefonene som er paret og tilkoblet Systemet kan liste opp alle mobiltelefoner som er paret til det. Hvis en paret mobiltelefon også er koblet til bilen, svarer systemet med "er tilkoblet" etter navnet på telefonen. 1. Trykk på :. Systemet svarer slik: "Vennlist si en kommando.", etterfulgt av et lydsignal. 2. Si Enhetsliste. Slette en paret telefon Hvis navnet på telefonen er ukjent, se "Liste opp alle telefonene som er paret og tilkoblet". 1. Trykk på :. Systemet svarer slik: "Vennlist si en kommando.", etterfulgt av et lydsignal. 2. Si Enhetsliste. 3. Si "Slettet enhet". 4. Systemet svarer slik: "For å slette en enhet berører du enhetens navn på skjermen."

68 68 Telefon Trykk x/n på rattet eller trykk på 9 BACK-panelknappen på Infotainmentsystemet for å avbryte denne kommandoen. Koble til en annen telefon Når en annen mobiltelefon skal kobles til, ser systemet etter neste tilgjengelige mobiltelefon. Det er mulig du må gjenta kommandoen. Dette avhenger av hvilken mobiltelefon som skal kobles til. 1. Trykk på :. Systemet svarer slik: "Vennlist si en kommando.", etterfulgt av et lydsignal. 2. Si "(Velg enhet Endre telefon)". Trykk på navnet på displayet for å velge en enhet. Hvis systemet ikke finner en annen mobiltelefon, forblir den opprinnelige telefonen tilkoblet. Ringe med telefonboken og betjeningselementene i infotainmentsystemet I mobiltelefoner som støtter funksjonen telefonbok, kan Bluetooth-systemet bruke kontaktene som er lagret på mobiltelefonen for å foreta anrop. Se mobiltelefonprodusentens brukerveiledning eller kontakt trådløsleverandøren for å finne ut om denne funksjonen støttes. Telefonbok- og Anropslister-menyene er automatisk tilgjengelige hvis mobiltelefonen støtter telefonbokfunksjonen. Telefonbok-menyen gir deg mulighet til å åpne telefonboken som er lagret på mobiltelefonen og foreta anrop derifra. Anropslister-menyen gir deg tilgang til telefonnumrene fra de ulike menyene for anrop på mobiltelefonen slik at du kan foreta en oppringing. Infotainmentsystemet vil vise de første kontaktene og telefonnummeret til hver enkelt kontakt, inklusive hjemme, på arbeid, på mobiltelefon og på annet nummer. Slik ringer du med Telefonbok-menyen: 1. Trykk én gang på : på Infotainmentsystemet eller på Telefon på skjermen. 2. Velg Telefonbok. 3. Velg bokstavgruppen i telefonbokoppføringen for å rulle gjennom listen over navn/numre. 4. Velg navnet. 5. Velg nummeret du vil ringe. Slik ringer du med Anropslister-menyen: 1. Trykk én gang på : på Infotainmentsystemet eller på Telefon på skjermen. 2. Velg Anropslister. 3. Velg anropslisten du ønsker å åpne. 4. Velg navnet eller nummeret du ønsker å ringe.

69 Telefon 69 Ringe ved hjelp av betjeningselementene i infotainmentsystemet Slik ringer du: 1. Trykk én gang på : på Infotainmentsystemet eller på Telefon på skjermen. 2. Trykk Tast nummer. 3. Angi telefonnummeret. 4. Velg navnet eller nummeret du ønsker å ringe. 5. Velg OK for å begynne å taste inn nummeret. Velg Ring opp for å ringe. Svare på eller avvise et anrop Når et innkommende anrop mottas, blir lyden i Infotainmentsystemet slått av, og det høres en ringelyd. Bruke betjeningselementene for infotainment Drei TUNE/MENU til Svar eller Avslå, og trykk på TUNE/MENU. Alternativt kan du trykke på Godtar eller Avslå på skjermen. Bruke betjeningselementer på rattet Trykk : for å svare eller x/n / for å avvise et anrop. "Samtale venter" med betjeningselementene i infotainmentsystemet Funksjonen "Samtale venter" er kun tilgjengelig hvis den støttes av Bluetooth-mobiltelefonen og er aktivert av trådløsleverandøren. Bytte mellom samtaler (kun for samtale venter) Hvis du vil veksle mellom flere samtaler, dreier og trykker du på TUNE/MENU, og velger Bytt mellom samtaler eller Bytt mellom samtaler på skjermen. "Samtale venter" med betjeningselementene i Infotainment Funksjonen "Samtale venter" er kun tilgjengelig hvis den støttes av mobiltelefonen og er aktivert av trådløsleverandøren. Trykk : for å svare på et innkommende anrop når en annen samtale er aktiv. Den første samtalen settes på vent. Trykk på : igjen for å gå tilbake til den første samtalen. Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på Avslå på skjermen, eller unnlater å foreta deg noe. Trykk x/n for å koble fra gjeldende samtale og bytte til samtalen som venter. Konferanseanrop med betjeningselementene i infotainmentsystemet Funksjonen konferanseanrop og samtale mellom tre deltakere er kun tilgjengelig hvis den støttes av Bluetooth-mobiltelefonen og er aktivert av trådløsleverandøren. Denne funksjonen støttes kun når bilen ikke er i bevegelse.

70 70 Telefon Starte et konferanseanrop mens et anrop pågår: 1. Drei og trykk på TUNE/MENU og velg Tast nummer. 2. Angi telefonnummeret og velg OK. 3. Når du har ringt, dreier du TUNE/MENU og velger Koble samtaler. 4. Gjenta trinn 1 til 3 for å legge til flere deltakere i konferanseanropet. Hvor mange personer som kan delta i et konferanseanrop, avhenger av trådløsleverandøren. Avslutte et anrop Bruke betjeningselementene for infotainment Drei og trykk på TUNE/MENU og velg Legg på. Alternativt kan du trykke på Legg på på skjermen. Bruke betjeningselementer på rattet Trykk x / n. Dempe et anrop Under en samtale kan alle lyder fra inni bilen dempes slik at personen i den andre enden ikke kan høre dem. Bruke betjeningselementene for infotainment Drei og trykk på TUNE/MENU og velg Demp talelyd. Trykk én gang til for å avbryte lydutkoblingen. Overføre en samtale Lyd kan overføres mellom Bluetoothsystemet og mobiltelefonen. Mobiltelefonen må pares og kobles til Bluetooth-systemet før du kan overføre en samtale. Overføre lyd fra Bluetooth-systemet til en mobiltelefon Under en samtale via lydanlegget i bilen trykker du på Overfør samtale på skjermen eller trykker og holder inne 3-knappen på rattet. Overføre lyd til Bluetooth-systemet fra en mobiltelefon Bruk lydoverføringsfunksjonen på mobiltelefonen. Se mer informasjon i mobiltelefonprodusentens brukerveiledning. Trykk på Overfør samtaleknappen på skjermen, eller trykk og hold inne 3-knappen på rattet. DTMF-toner (dual tone multifrequency) Det innebygde Bluetooth-systemet kan sende telefonnumre under en telefonsamtale. Dette brukes ved anrop til et menydrevet telefonsystem. Bruke betjeningselementene for infotainment 1. Drei og trykk på TUNE/MENU og velg Tast nummer. 2. Angi telefonnummeret, eller velg Tast nummer på skjermen og angi sifre. Trykk deretter på OK.

71 Telefon 71 Håndfri telefon Bruke Bluetoothstemmegjenkjenning Trykk på 3-knappen på rattet for å bruke stemmegjenkjenning. Bruk kommandoene nedenfor for ulike stemmefunksjoner. Si "Hjelp" hvis du vil ha mer informasjon mens du er i en stemmegjenkjenningsmeny. Ringe Man kan foreta anrop ved hjelp av følgende kommandoer: (Ringe Samtale): Disse kommandoene kan brukes om hverandre for å ringe et telefonnummer. Sifferoppringing: Med denne kommandoen ringes et telefonnummer ved at ett og ett siffer legges inn. (Ring på nytt Ring siste nummer på nytt): Med denne kommandoen ringes det sist brukte nummeret på mobiltelefonen. Bruke (Ringe Samtale)- kommandoen Ringe et nummer: 1. Trykk på :. Systemet svarer slik: "Vennlist si en kommando.", etterfulgt av et lydsignal. 2. Si "(Ringe Samtale)". 3. Si hele nummeret i ett, etterfulgt av "(Ringe Samtale)". Når du har oppnådd kontakt, vil personen du har ringt til kunne høres via høyttalerne. Ringe ved hjelp av navneetikett: 1. Trykk på :. Systemet svarer slik: "Vennlist si en kommando.", etterfulgt av et lydsignal. 2. Si "(Ringe Samtale)", og deretter navneetiketten. Si for eksempel "Ring John på jobb". Når du har oppnådd kontakt, vil personen du har ringt til kunne høres via høyttalerne. Bruke kommandoen "sifferoppringing" Med denne kommandoen ringes et telefonnummer ved at ett og ett siffer legges inn. 1. Trykk på :. Systemet svarer slik: "Vennlist si en kommando.", etterfulgt av et lydsignal. 2. Si "sifferoppringing". 3. Si nummeret som skal ringes, ett og ett siffer om gangen. Etter at hvert siffer er tastet inn, gjentar systemet sifferet det hørte, etterfulgt av et lydsignal. Når det siste sifferet er angitt, sier du "(Ringe Samtale)". Hvis systemet sier feil nummer, sier du "Slett" for å slette det siste nummeret. Når du har oppnådd kontakt, vil personen du har ringt til kunne høres via høyttalerne.

72 72 Telefon Bruke (Ring på nytt Ring siste nummer på nytt)-kommandoen 1. Trykk på :. Systemet svarer slik: "Vennlist si en kommando.", etterfulgt av et lydsignal. 2. Etter lydsignalet sier du "(Ring på nytt Ring siste nummer på nytt)". Systemet ringer opp det siste nummeret som ble ringt fra den tilkoblede mobiltelefonen. Når du har oppnådd kontakt, vil personen du har ringt til kunne høres via høyttalerne. Slette systemet Hvis ikke informasjonen slettes fra bilens Bluetooth-system, bevares den. Dette inkluderer informasjon om paring av telefon. Se "Slette en paret telefon/enhet" for instrukser om hvordan du kan slette denne informasjonen. Tekstmeldinger I biler som er utstyrt med Bluetoothteknologi, kan systemet vise tekstmeldinger, spille av en melding over lydanlegget og sende en forhåndsdefinert melding. Ikke alle telefoner støtter alle funksjoner og kan kobles til Bluetooth. Infotainmentsystemet støtter kun mottak av tekstmeldinger. Det kan være at en anmodning må godkjennes på telefonen eller noen telefoninnstillinger må endres for at tekstmeldingsfunksjonen skal fungere. Se brukerhåndboken for telefonen. Tekstmeldinger-funksjonen kan også igangsettes via stemmegjenkjenning. Bruke tekstmeldinger 1. Trykk på Messages-knappen på Hjemmeside, eller velg Tekstmeldinger fra Telefon-hovedskjermbildet. Hjemmesideikonet vil være grått og Telefonhovedskjermbilde vil ikke vise før alle tekstmeldingene er hentet opp. Denne funksjonen vil være utilgjengelig hvis den parede Bluetooth-enheten ikke støtter tekstmeldinger. 2. Når alle meldingene er hentet opp, vises tekstmeldingen Innboks. Velg en melding du vil se på. Du kan kun se på meldinger når bilen ikke er i bevegelse. 3. Vis meldingen eller velg Lytte for å få den opplest. Skjermen for visning av tekstmeldinger låses når bilen er i bevegelse.

73 Telefon 73 Velg Ring opp for å ringe til kontakten eller nummeret som er knyttet til tekstmeldingen. Det er ikke alle telefoner som støtter oppringing til senderen av tekstmeldingen. Du vil da ikke kunne velge Ring opp. Velg Svar for å svare på en tekstmelding du tok imot som innkommende melding. Ikke alle telefoner støtter sending av meldinger. Velg ønsket melding fra displayet over forhåndsdefinerte meldinger for å sende denne som svarmeldingen. Velg Send for å sende meldingen. Velg Tilbake for å avbryte og gå tilbake til forrige skjermbilde. Ny tekstmelding Et hurtigvindu vises når det finnes en Ny tekstmelding. Hurtigvinduet vil være på skjermen til Avvis velges. Velg Lytte for å få meldingen opplest. Velg Vis for å se meldingen. Du kan kun se på meldinger når bilen ikke er i bevegelse. Velg Svar for å svare på meldingen med en forhåndsdefinert melding. Velg Ring opp for å ringe til kontakten eller nummeret som er knyttet til tekstmeldingen. Velg Avvis for å lukke hurtigvinduet. Innstillinger for tekstmeldinger Tekstmelding Innstillinger er tilgjengelig fra Innboks for tekstmeldinger.

74 74 Telefon Velg Administrer forhåndsdefinerte meldinger for å opprette en brukerdefinert melding som kan brukes senere for å svare på en tekstmelding. Velg Sms-varsel for å velge varslingstype for Ny tekstmelding: Sms-varsel med varsellyd Kun varsellyd Av

OPEL Ampera Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Ampera Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Ampera Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Grunnleggende betjening... 12 Radio... 21 CD-spiller... 27 Eksterne enheter... 30 Navigering... 39 Stemmegjenkjenning... 55 Telefon...

Detaljer

Opel Ampera Infotainment System

Opel Ampera Infotainment System Opel Ampera Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 18 Lydkilder... 29 Navigering... 50 Stemmegjenkjenning... 76 Telefon... 83 Stikkordregister... 94 4 Innledning Innledning Innledning...

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Formålet med dette tillegget er å gi en kort oversikt over de vanligste funksjonene til Sensus Infotainment-system og hjelpe deg

Detaljer

Opel Zafira Tourer Infotainment System

Opel Zafira Tourer Infotainment System Opel Zafira Tourer Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 29 CD-spiller... 45 AUX-inngang... 51 USB-kontakt... 53 Digital bilderamme... 57 Navigering... 60 Talegjenkjenning... 104 Telefon...

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 29 CD-spiller... 45 AUX-inngang... 51 USB-kontakt... 53 Digital bilderamme... 57 Navigering... 60 Talegjenkjenning... 104 Telefon...

Detaljer

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Talegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

Opel Astra Infotainment System

Opel Astra Infotainment System Opel Astra Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Stemmegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

OPEL CASCADA Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL CASCADA Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL CASCADA Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Navi 950/650 / CD 600... 5 CD 400plus/400/300... 77 Navi 950/650 / CD 600 Innledning... 6 Grunnleggende betjening... 16 Radio... 23 CD-spiller...

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Radio R 4.0 IntelliLink Frequently Asked Questions

Radio R 4.0 IntelliLink Frequently Asked Questions Innhold 1. Lyd... 1 2. Phone... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 4 5. Galleri... 7 6. Annet... 7 1. Lyd SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom radio og mediakilder, f.eks. FM radio og USB? SVAR:

Detaljer

OPEL ADAM Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL ADAM Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL ADAM Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 57 FlexDock... 99 IntelliLink Innledning... 6 Radio... 21 Eksterne enheter... 31 Talegjenkjenning... 42 Telefon...

Detaljer

OPEL Astra Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Astra Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Astra Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Navi 950/650 / CD 600... 5 CD 400plus (1)/400/300... 81 CD 400plus (2)... 133 FlexDock... 173 Navi 950/650 / CD 600 Innledning... 6 Grunnleggende

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

OPEL Adam Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Adam Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Adam Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 59 FlexDock... 101 IntelliLink Innledning... 6 Radio... 21 Eksterne enheter... 31 Talegjenkjenning... 44 Telefon...

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

OPEL Meriva Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Meriva Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Meriva Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Navi 950/650 / CD 600... 5 CD 400plus/400/300... 73 Navi 950/650 / CD 600 Innledning... 6 Grunnleggende betjening... 16 Radio... 23 CD-spiller...

Detaljer

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Innhold Navi 950 / CD 600... 5 CD 400... 75 Navi 950 / CD 600 Innledning... 6 Grunnleggende betjening... 16 Radio... 23 CD-spiller... 29 Eksterne enheter... 32 Navigering...

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk TINY AUDIO C3 Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann. 2 Rengjør med tørr klut. 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 4 Ikke

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

OPEL Combo Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Combo Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Combo Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Radio... 23 CD-spiller... 30 AUX-inngang... 34 USB-kontakt... 35 Stemmegjenkjenning... 40 Telefon... 49 Stikkordregister... 62 4

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Alpine CDE 178BT CD/Radio m/bt,tuneit

Alpine CDE 178BT CD/Radio m/bt,tuneit Alpine CD/Radio m/bt,tuneit 4x50w, APP direct, 3 linjer (4v), vtuner Denne modellen er perfekt for iphone og Android brukere, med TuneIt app for iphone og Android har du full kontroll over din lydinstillinger,

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 36 AUX-inngang... 41 USB-kontakt... 43 Bluetooth musikk... 46 Navigering... 52 Stemmegjenkjenning...

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Musikk

Brukerhåndbok Nokia Musikk Brukerhåndbok Nokia Musikk 1.0. utgave NO Komme i gang med Nokia Musikk-appen Med Nokia Musikk kan du oppdage ny musikk og lytte til gamle favoritter. Du kan laste ned Nokia Musikk gratis fra Store. Du

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Frequently Asked Questions

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Frequently Asked Questions Innhold 1. Lyd... 1 2. NAVIGASJON (Kun Navi 900 IntelliLink)... 2 3. TELEFON... 2 4. Apple CarPlay... 4 5. Talegjennkjenning... 6 6. instrument-panel... 6 7. Favoritter... 6 8. Video... 7 9. Annet... 8

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

G BT DAB/DAB+-ADAPTER TIL BILRADIO MED 2,4-" TFT-SKJERM MED FM-SENDER OG MUSIKKSTRØMMING VIA BLUETOOTH

G BT DAB/DAB+-ADAPTER TIL BILRADIO MED 2,4- TFT-SKJERM MED FM-SENDER OG MUSIKKSTRØMMING VIA BLUETOOTH G4-234BT DAB/DAB+-ADAPTER TIL BILRADIO MED 2,4-" TFT-SKJERM MED FM-SENDER OG MUSIKKSTRØMMING VIA BLUETOOTH G4-2 3 4BT VIKTIG: Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker produktet og oppbevar den for

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia MixRadio

Brukerhåndbok Nokia MixRadio Brukerhåndbok Nokia MixRadio 1.0. utgave NO Komme i gang med Nokia MixRadio-appen Med Nokia MixRadio kan du finne ny musikk og lytte til gamle favoritter. Du kan laste ned Nokia MixRadio-appen gratis fra

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

FEILSØKINGSPROSEDYRE FOR SSD-NAVI (versjon 3.00)

FEILSØKINGSPROSEDYRE FOR SSD-NAVI (versjon 3.00) 1 - INNHOLD Kundeklage Diagnose Sammendrag og pinneoversikt Kapittel 2 Generelt funksjonsproblem Kapittel 3 Ingen drift eller ingen oppstart (svart skjerm): Kapittel 3-1 Knapp virker ikke Kapittel 3-2

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

FEILSØKINGSPROSEDYRE FOR SSD-NAVI (versjon 1.00)

FEILSØKINGSPROSEDYRE FOR SSD-NAVI (versjon 1.00) b 1 - INNHOLD Kundeklage Diagnose Sammendrag og pinneoversikt Kapittel 2 Generelt funksjonsproblem Kapittel 3 Ingen drift eller ingen oppstart (svart skjerm): Kapittel 3-1 Knapp virker ikke Kapittel 3-2

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Musikk

Brukerhåndbok Nokia Musikk Brukerhåndbok Nokia Musikk 1.0. utgave NO Nokia Musikk Med Nokia Musikk på Windows Phone kan du laste ned låter på telefonen og en kompatibel datamaskin. Sveip til venstre på startskjermen, og trykk på

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

OPEL INSIGNIA Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL INSIGNIA Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL INSIGNIA Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Touch R700 IntelliLink / Navi 900 IntelliLink... 5 R300 Color / R400 Color... 83 Touch R700 IntelliLink / Navi 900 IntelliLink Innledning...

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Victor Reader Pro Norsk utgave

Victor Reader Pro Norsk utgave Brukerhåndbok Victor Reader Pro Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Pro Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Alpine gir deg Apple CarPlay i bilen

Alpine gir deg Apple CarPlay i bilen Alpine ILX 700 Apple Car Play mulitmeda 2 DIN, 4x50W, for iphone 5 (ios 8) > På jakt etter den ultimate iphone opplevelsen i bil? Da bør du ta en nærmere titt på Alpine ilx 700 Apple CarPlay multimedia

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning Brukerveiledning Hurtigstartveiledning Viktig: Les denne veiledningen nøye før du tar i bruk R1, og behold den for fremtidig bruk. 1 Koble til antennen Kontroller at festemutteren er godt festet, og antennen

Detaljer