Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?"

Transkript

1 FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling

2 KOMPETANSE fremtidens største konkurransefortrinn BI Bank og Forsikring er en felles tilbyder av kurs og kompetanse innen fagområdene bank, finans og forsikring! Vårt fremste kjennetegn er kombina sjonen av faglig tyngde og relevans for studentene. Kurstilbud med oppstart høsten 2013 Bank og finans Credit Management Etiske utfordringer i finansnæringen Forkurs i finans (nettbasert kurs) IT i kredittstyring Kreditt- og depotjus Kredittvurdering I Kredittjus Plasseringsrådgivning Privatøkonomi med jus del I Privatøkonomi med jus del II Påbygging for AFR-autoriserte Regelverk for finansiell rådgivning Risikostyring og kreditt Økonomi og ledelse Autorisasjonskurs bank og finans Veien til kunnskapsprøven AFR Forberedelse til kunnskapsprøven AFR (nettbasert kurs) Faglig oppdatering AFR (nettbasert kurs) Forsikring Bedriftsforsikring skade Brann- og kombinert forsikring privat Etiske utfordringer i finansnæringen Forsikringsmegling Innføring i forsikring Innføring i forsikringsjuridiske fag Introduksjon i forsikring (nettbasert kurs) Motorvognforsikring Norsk og internasjonal forsikring Personforsikring Personskadeoppgjør, del I Privat tjenestepensjon Reise- og ulykkesforsikring Risk Management Skadeoppgjør Motorvognforsikring del A Kontakt oss for veiledning eller se våre nettsider: Telefon TYNGDEN DU TRENGER

3 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory nummer Pluss og Sør fusjonerer nets ser mot europa Digital lokalbank Solide banker? innhold Meninger 18 Lokalt 19 Kronikk 26 Karriere 27 Gjesteskribent 34 Arbeidsrett 39 YS 40 Utsyn 41 Innblikk 42 Medlemsfordeler 43 Aktivitetskalender FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet FINANS F O KUS Magasin for finansforbundet Forsiden: Mobilen blir størst innen betalingsformidling. Tema: fremtidens betalingsformidling TEMA: FREMTIDENS BETALINGSFORMIDLING Teknologien blir stadig bedre og billigere og er i ferd med å endre alt innen betalingsformidling. IT-giganten Evry har utviklet Facebank slik at du kan betale dine regninger på Facebook. Dette er bare en av flere nyheter som ble presentert på konferansen Betalingsformidling i Trondheim. Bildet viser adm.dir. Paul Chaffey i Abelia, en av foredragsholderne på konferansen TIL SENGS MED FIENDEN Norges femte største norskeide bank er under planlegging. De to gamle konkurrentene Sparebanken Sør i Arendal og Sparebanken Pluss i Kristiansand ønsker å fusjonere. Nå skal de forene sine krefter til beste for kunder, ansatte og eiere. INTERVJUET: KONSERNDIREKTØR FRODE ÅSHEIM, NETS Også Nets utvikler nye og spennende løsninger innen betalingsformidling. I løpet av dette året vil de tilby elektronisk lommebok. Samtidig retter de blikket utover i Europa på utkikk etter mulige oppkjøpskandidater. Målet er å bli blant de største aktørene innen betalingsformidling i Europa. SNÅLE TIDER I LOKALBANKENE Lokalbankene ligger ikke på latsiden i den teknologiske utviklingen. SpareBank 1 Telemark er ikke bare på fornavn med kundene, de er også på Facebook. Nå lærer de opp kundene til å bruke bankens digitale løsninger. SOLIDE NOK BANKER? I dag hersker det bred enighet mellom finansnæringen og myndighetene om at det er nødvendig med regulering. Men på Finansnæringens dag kom det frem at det ikke er fullt så stor enighet om hvor langt reguleringene skal gå. 03/ årgang ISSN Merkur-Trykk er godkjent som svanemerket bedrift. Ansvarlig redaktør: Svein Åge Eriksen Journalister: Bjørg Buvik, Arild Solmark, Kjersti Aronsen og Nina Skalleberg Utgiver: Finansforbundet Forbundsleder: Pål Adrian Hellman Direktør: Runar Wilhelm Henriksen Redaksjonen avsluttet: 24. april 2013 Kontaktinformasjon: Postboks 9234 Grønland, 0134 Oslo Gateadresse: Dronning Eufemias gate 16 Internett: Tlf: 03040, faks: Trykk/design: Merkur-Trykk AS Annonser: AdApt Media Eva Kristine Wiik c/o Klokkerhaug Stavangergata 23, 0467 OSLO Tlf: e-post: Godkjent opplag: Forside: Shutterstock Merkur-Trykk er PSO-sertifisert Vi tar kvalitet på alvor! Finansfokus

4 meninger Takk og farvel Det går nesten ikke en uke uten at finansnæringen annonserer nye planer for nedbemanning. Nedbemanningene kommer i tillegg til dem som allerede er vedtatt. Hvor mange arbeidsplasser blir det igjen til slutt? Er det egentlig noen framtid i finans? Nedbemanningene vi nå ser er de største siden bankkrisen på 1990-tallet. Den gang var det rene oppsigelser. Nå er det i store trekk såkalt frivillige avtaler som gjelder. Den ansatte sier selv opp stillingen, mot et sluttvederlag. DNB er en av bedriftene som har gått ut med tilbud om sluttpakke til alle. De med lengst ansiennitet og alder, og som svarer raskest, kan få en sluttpakke på inntil tre årslønner. Sluttpakkene er gjerne resultat av en iherdig innsats fra de tillitsvalgte. Nedbemanningene skjer i en tid da bedriftene i næringen leverer rekordresultater. Lederlønningene øker. Nedbemanningene skjer også i en tid da det stilles stadig strengere krav til reguleringer i finansnæringen. Det er et lite paradoks her: De reglene som Finansdepartementet foreslår innført fra 1. juli er allerede oppfylt når det gjelder kravet om kjernekapital. Riktignok skal kravene trappes gradvis opp, men hva når bankene er solide nok? Hvorfor må mange gå i finansnæringen? Nye krav til kapitaldekning blir brukt som en del av argumentasjonen. Det er uforståelig at bedriftene gjennomfører store nedbemanninger før de vet hvordan det nye regelverket blir. Det er lettere å forstå at bedriftene må tilpasse seg endret kundeatferd. Ny teknologi snur opp ned på alt. Spesielt innenfor betalingsformidling, som er hovedtema i denne utgaven, Nå er det på tide å bremse nedbemanningene. Ingen vil være tjent med at verdifull kompetanse, bygget opp over tiår, blir utradert med et pennestrøk. Derfor må noen våge å si fra. Nok er nok. Tillitsvalgt en karrierevei? Som sentral tillitsvalgt har jeg stilt meg spørsmålet: "Hvorfor er det ikke større konkurranse om å bli valgt?" Selv har jeg hatt gleden av å være både deltids- og heltidstillitsvalgt i Finansforbundet. Vervet har gitt meg gode ut viklingsmuligheter og mye «learning by doing». Nå griper jeg pennen fatt for å reklamere litt rundt rollen tillitsvalgt. Det finnes ikke noen fasit for hvordan en person skal være for å bli en dyktig tillitsvalgt. Som utgangspunkt mener jeg at det er naturlig at den aktuelle lykkes i egen jobb før en påtar seg tillitsvervet. Lykkes en i egen jobb er sannsynligheten også større for at ledelsen vil lytte til deg som tillitsvalgt. Mer enn det vanskelige Mange ansatte er av den oppfatning at det å være tillitsvalgt bare handler om å støtte kolleger i krevende omstillingsprosesser og liknende. Heldigvis skal vi være der for medlemmene når de opplever vanskelige situasjoner, men rollen omfatter mye mer. Tillitsvalgtes viktigste oppgaver er: Å ivareta de ansattes rettigheter og interesser Å beholde, utvikle og forbedre rettighetene gjennom bedriftsavtaleforhandlinger Å forhandle med ledelsen og bidra til at bedriften når sine mål Påvirker sluttresultatet De tillitsvalgte skal sammen med ledelsen gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid innad i bedriften. Dette kan i enkelte saker være utfordrende. God relasjonsbygging fra sak til sak gjør at den tillitsvalgte likevel ofte har stor innflytelse på sluttresultatet. Utfordringen ligger i at mye av det arbeidet vi tillitsvalgte gjennomfører, er av en slik art at vi ikke får «æren» for resultatet. Det er noe vi lærer oss å leve med, så lenge vi får være med i drøftingene før beslutningen fattes. Noe for alle livsfaser Dagens tillitsvalgte rekrutteres blant medlemmer i alle aldre og livsfaser. Det er positivt at mange unge velger å stille som kandidat til vervet fordi de ser det som en unik mulighet til å få innblikk i bedriften. Likeledes ser de verdien av å ha tillitsvalgterfaringen med seg videre i karrieren. Faktum er at det ofte er et pluss å ha en CV som forteller at du har vært tillitsvalgt. La Svein Åge Eriksen Ansvarlig redaktør Facebook: Finansforbundet Tips: Finansfokus 3-13

5 meninger Kvalitet i alle ledd meg også ta med at mange av Finansforbundets tillitsvalgte har stilt seg til disposisjon fordi de ønsker å ha innflytelse på utviklingen av egen arbeidsplass. Det er meget bra, og noe som kommer alle medlemmene til gode. To karriereveier Karriereveiene i bedriften og i fagforeningen er de veldig ulike? I utgangspunktet ikke. Begge steder handler det om å være knallgod på prioriteringer og vise hva man står for. Finansforbundet er tjent med å ha erfarne tillitsvalgte. De har høy kompetanse innenfor områder som forhandlingsevne, lov og avtaleverk. De har gode kommunikasjonsegenskaper. Dette kan høres voldsomt ut, men det fine er at den enkelte gis god mulighet til egenutvikling gjennom tillitsvalgtarbeidet. Flere tillitsvalgte er gode kandidater til ulike lederposisjoner i bedriftene. Vi har mange ledere i dagens finansnæring som har erfaring som tillitsvalgt. Uten tillitsvalgte stopper forbundet Uten tillitsvalgte stopper Finansforbundet! Ja, det er en sannhet. Vi må ha medlemmer som er villige til å drive forbundet. Unge tillitsvalgte er spesielt velkomne, nettopp fordi de speiler fremtidens finansansatte. Dyktige unge tillitsvalgte må slippe til både som ledere og utvalgsmedlemmer. Det er viktig å gi dem ansvar. Personlig er jeg opptatt av å ha strukturer som sikrer ungdommen mulighet til å få en karriere innenfor Finansforbundet. Et kollegium av likesinnede Tillitsvalgtkollegiet er viktig. Enten du arbeider i en lokal sparebank eller i et multinasjonalt foretak vil du som tillitsvalgt få gode muligheter til å bygge et solid nettverk av tillitsvalgtkolleger, både i og utenfor Norge. Dette nettverket bidrar til innovasjon og videreutvikling. Finansforbundet er en moderne fagforening. Vi har plass til flere aktive tillitsvalgte. Kanskje nettopp du ønsker å høre litt mer om det å bli tillitsvalgt? Da er du velkommen til å ta kontakt med en av oss i forbundsstyret, eller en tillitsvalgt i bedriften der du arbeider. Arbeidet som tillitsvalgt har høy verdi for bedriftene. Ledelsen skal bidra til avlastning i den enkeltes daglige gjøremål, slik at tillitsvalgte kan ivareta vervet sitt. Blir du med som en av Finansforbundets tillitsvalgte fra neste valg? Hvis du svarer ja mener jeg at du har gjort et godt valg! Igjen: Uten tillitsvalgte stopper Finansforbundet! Ingar Brotnov, forbundsstyremedlem og hovedtillitsvalgt i If Skadeforsikring Nuf. Skriv leserinnlegg Hva engasjerer deg? Hva blir du irritert over? Hva gleder deg? Hva synes du er urettferdig? Kort sagt, vi vil gjerne vite hva du som leser er opptatt av. Derfor tilbyr vi deg Finansfokus beste spalteplass på våre meningssider. Her er du i godt selskap med redaktøren og forbundslederen. Men du må skrive kort og presist, og lengden bør ikke overstige tegn inkludert mellomrom. Skriver du enda kortere, øker sjansen ytterligere for å komme på trykk. Alle leserinnlegg bør undertegnes med fullt navn. Send ditt leserinnlegg til: Siste frist for innlegg til neste utgave er 21. mai Moren til Akilles dyppet ham i elven Styx for å gjøre ham usårlig. Hun glemte å fukte hælen hun holdt ham i. Dette punktet på ham gjorde ham sårbar. Hvorfor gresk mytologi i denne lederen? Jo, fordi en konsernsjef i forrige nummer av Finansfokus sier at "akilleshælen er opplæring som krever tid, ressurser, kompetanse og engasjement". Dette bildet er likt i hele næringen. Det er et lederansvar å bidra til at våre medlemmer får tid og rom til å oppdatere sin kunnskap og utdanne seg. Finansforbundets medlemmer skal ikke akseptere å bli sårbare (les: ikke relevante) som medarbeidere. De skal ikke oppleve at de ikke henger med i utviklingen. Jeg har i en tidligere leder skrevet at hver og en må ta sitt ansvar for kompetanseutvikling og oppdatering. Det er bedriftene som skal og må legge til rette. Dette er syretesten på om bedriften er en attraktiv arbeidsplass. Jeg forventer at våre ledere bedriver personalutvikling og ikke ren personaladministrasjon. Høyesterett har talt, og bankene har svart, hver på sin måte. Alle kjente "Røegg" skal nå behandles individuelt. La det være helt klart fra min side: Jeg har tro på næringens ansatte og våre medlemmer, som møter kunder hver eneste dag med kvalitet og god service. Det er nødvendig både for internt og eksternt omdømme. Mediene har skapt et bilde av en venneløs og lite troverdig næring. Verden er ikke så svart/hvit. Undersøkelser utført av næringen selv, viser at kundene i stor grad er lojale til og fornøyde med sin bank og sitt forsikringsselskap. At kunder skifter leverandør for å oppnå bedre pris, viser bare at markedet fungerer. Morgendagens kunder vil møte oss i alle kanaler. Rask utvikling gir krevende tider. Derfor er det av avgjørende betydning å bygge videre på den kompetansen som næringen allerede innehar. Det er både viktig og lønnsomt. Våre medlemmer er kompetente og klare for fremtiden! PÅL ADRIAN HELLMAN Forbundsleder Mobil: Finansfokus

6 Bli med å påvirke landsmøtedebatten Hva bør vi debattere på landsmøtet 2013? Jeg ønsker å høre hva du som er medlem mener vi bør debattere på høstens landsmøte. Send meg dine tanker på mail til innen 1. juni. Hilsen Pål Adrian Hellman Forbundsleder? Finansforbundets landsmøte: Finansforbundets øverste politiske organ Hvert tredje år Velger politiske føringer for de neste tre årene Valg av forbundsleder og forbundsstyre FDC søker Business Analyst med Forsikringskompetanse og IT prosjekterfaring Har du forretningskunnskap fra forsikringsbransjen? Er du visjonær i forhold til fremtidige behov og er vant til å vise veien for andre? Da er du kanskje den nye kollegaen vi søker til FDCs kontor på Lysaker, Oslo Kan du i tillegg omsette din kunnskap og dine visjoner til IT strategier og konkrete IT- løsninger, så er du helt sikkert den nye kollegaen vi søker etter. Våre kunder er forsikringsselskaper i Skandinavia som i større grad ønsker at vi bidrar med forretningskunnskap i forbindelse med utvikling av IT prosjekter. Du vil være tett på kundene og skal medvirke til å omsette deres forretningsbehov til fleksible og konkuransedyktige IT løsninger som understøtter kundens fremtidige behov. Du kommer til å delta i større og mindre IT prosjekter, og må ha evnen til å se forretningsbehovene fra et IT strategisk perspektiv. Du vil bli en del av den norske filalen til FDC hvor også andre Business Analysts inngår i teamet, og jobbe tett sammen med kollegaer ved vårt hovedkontor i København. Du kan lese mer om stillingen på Interessert? Vi ser frem til å motta din søknad. Hvis du vil vite mer om stillingen, kan du kontakte Country Manager Norge & Sverige, Karin M. Smith på eller Avdelingsleder, Henning Amstrup på Om FDC FDC er Skandinavias største leverandør av IT-løsninger til forsikrings- og pensjonsbransjen, og våre løsninger støtter skade- og helseforsikring og liv- og pensjonsforsikring. Vår forsikringsløsning F2100 utvikles etter prinsippene for SOA (Service Orientert Arkitektur), og løsningene stilles til rådighet for våre kunder på SaaS (Software as a Service) vilkår, hvilket sikrer stordrift og kort time-tomarket. Les mer på 6 Finansfokus 3-13

7 nyheter Nye lovregler om kapitalkrav for banker Til tross for protester fra finansnæringen: Finansdepartementet innfører nye og strengere regler for kapitalkrav til bankene. Det skjer fra 1. juli. Kravene skal gradvis bli strengere. Tekst: SVEIN ÅGE ERIKSEN Foto: SHUTTERSTOCK De norske reglene blir innført tidligere enn fristen for å gjennomføre det internasjonale regelverket for kapitaldekning. Finansnæringen har protestert. Lovforslaget bygger på forslagene til Basel III og EU-kommisjonen. Planen er det om kort tid skal fattes formelle vedtak om nye regler i EU. Dette er de såkalte CRD IV-reglene. Den internasjonale finanskrisen er bakgrunnen for lovforslaget om nye kapitalkrav til bankene. Det er bred enighet internasjonalt om å få til en strengere regulering av bankene. Det er samtidig liten forståelse i den norske finansnæringen for at nye regler må innføres tidligere i Norge enn i de fleste andre land. VIL TJENE ALLE Norske myndigheter har lenge støttet det internasjonale arbeidet for å styrke bankenes kapital. Jeg mener det er viktig nå å få på plass nye lovregler om kapital som gjennomfører det nye internasjonale regelverket. Trygge, solide og gode banker tjener oss alle, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Den internasjonale finanskrisen har vist oss hvor sårbare bankene er. Svikt i tilliten til bankene kan spre seg raskt. Problemer i bankene kan få svært negative følger. Det gjelder både for produksjon og sysselsetting, for enkeltmennesker, eiere og kunder. Vår egen bankkrise tidlig på 1990-tallet viste hvor viktig egenkapital og soliditet er. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt at bankene er solide og har god egenkapital. Derfor er det viktig å bygge opp kapital i gode tider, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. også fire nye bufferkapitalkrav for banker, kredittforetak og morselskap i bankkonsern. For verdipapirforetak foreslås bare nye minstekrav til ren kjernekapital, ikke bufferkrav. Systemet med nye kapitalkrav er gitt i det nye, internasjonale regelverket. Vi velger å innføre nye kapitalkrav noe tidligere enn det som følger av fristen i det internasjonale regelverket, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Noen andre land, blant dem Sverige og Sveits, har også valgt tidlig å innføre dem tidlig. Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) anbefalte 8. desember 2011 at de store bankene skal ha bedre kjernekapitaldekning. Den skal være på 9 prosent, fra 1. juli Kravet kom etter en stresstest. Finanstilsynet har lagt til grunn at alle norske banker er på denne prosenten fra da av. Dette er også kalt "EBA-kravet". Det er en vesentlig økning fra det internasjonale kravet på minst 2 prosent ren kjernekapital. NI PROSENT KJERNEKAPITAL Lovforslaget sier at banker skal ha minst 4,5 prosent ren kjernekapital. Kravet om minst 8 prosent kapital videreføres. I tillegg blir det derfor krav om minst 3,5 prosent annen ansvarlig kapital. Videre foreslås krav om en bevaringsbuffer på 2,5 prosent ren kjernekapital. På toppen kommer en systemrisikobuffer. Den skal det første året være på 2 prosent ren kjernekapital. Summen av det foreslåtte nye minstekravet til ren kjernekapital, og bufferkravene per 1. juli 2013, tilsvarer nivået på 9 prosent ren kjernekapital. Kravene til ren kjernekapital fra 1. juli 2013 er derfor allerede oppfylt. FIRE NYE KRAV Departementets lovforslag innebærer nye minstekrav til ren kjernekapital. Det betyr PÅ HØRING: Lovforslaget til nye kapitaldekningsregler er nå ute på høring. Finansforbundet skal uttale seg innen fristen, 31. mai. Finansfokus

8 nyheter Tro, håp og pensjon Finansforbundet krever at det blir lovpålagt at medlemmer født før 1963 får beholde ytelsesordningen sin. Foreløpig er dette opp til den enkelte arbeidsgiver. Tekst: ADELE EKELI RØSSNES Foto: SCANPIX Dette går frem i Finansforbundet høringssvar til den 27. utredningen fra Banklovkommisjonen. Den er også omtalt som "Banklov III". Utredningen ble avlevert 7. januar i år. Høringsfristen gikk ut 12. april. I Finansforbundets høringssvar blir det understreket at det er viktig med gode pensjonsordninger for alle. To ting har vært spesielt viktige for forbundet: Å kommentere revidering av dagens innskuddspensjon. Og forslaget til utredning av fremtidig ytelsespensjon. Et sentralt spørsmål i Banklov III er dette: Hvordan sikre gode og fornuftige overgangsordninger til enten standard eller grunnmodell for dem som har dagens ytelsesordninger? Det foreslås at dagens ytelsesordning kan bli beholdt i sin helhet, for arbeidstakere født før Slik lovforslaget står i dag er det fremdeles opp til arbeidsgiver å videreføre dagens ytelsesordning. Finansforbundet tar til orde for å endre denne regelen. Ønsket er at dette blir en "skal-regel". Da vil det bli et lovpålagt krav at dagens ordninger blir beholdt i sin helhet, for medlemmer født før NY UTREDNING HASTER Tidligere denne måneden fikk Banklovkommisjonen det endelige oppdraget fra finansministeren. Målet er å utrede om en revidert ytelsespensjon har noen fremtid. Finansforbundet er positive til denne utredningen. Da blir det opp til partene i arbeidslivet å avgjøre hva slags pensjonsordninger som skal kunne tilbys, ikke lovgiver. Det er viktig at utredningen er på plass så tidlig som mulig. Hvis arbeidet trekker ut i tid frykter vi at mange arbeidsgivere vil avvikle dagens ytelsesordninger til. Det vil de gjøre til fordel for innskuddspensjon, allerede før vi får et alternativ i ny ytelsespensjon. Hva med fremtidens arbeidstakere, og dem som i dag så vidt har begynt sin karriere? For dem er det gode nyheter at innskuddssatsene i dagens innskuddsmodell foreslås endret. Satsene skal opp på samme nivå som i de foreslåtte hybridmodellene. Banklovkommisjonen har en begrunnelse for dette. Den er at alle pensjonsordninger skal koste like mye for arbeidsgiver. Det skal sikre at arbeidsgiver ikke velger den ene framfor de andre, begrunnet i kostnadsbesparende tiltak. Dette forslaget stiller vi oss også bak. Disse alternativene står igjen: Ytelsespensjon, innskuddspensjon og hybridmodeller. Fremtiden vil vise hva markedet vil foretrekke. Finansforbundets pensjonsnettverk Gruppen består av erfarne tillitsvalgte i medlemsbedriftene våre. De har inngående kunnskap om pensjon. Medlemmene møtes jevnlig for å diskutere spørsmål knyttet til fremtidens pensjonsordninger. Gruppens beslutninger og konklusjoner blir hørt av myndighetene, blant annet i det foreliggende forslaget til overgangsordninger i Banklov III. Gruppen består av: Ingar Brotnov, Jan Kruse, Jørgen Mjelde, Gunnar Mjåtvedt, Jørn O. Kvilhaug og Arvid Åsen. Faste møtende fra sekretariatet: Jan Pieter Groenhof og Adele E. Røssnes TRE MODELLER: Banklovkommisjonen foreslår tre ulike modeller for fremtidig tjenestepensjon. Kommisjonens leder, Erling Selvig, overleverer utredningen til finansminister Sigbjørn Johnsen. 8 Finansfokus 3-13

9 nyheter Dropper aktivitetsskatt Statsminister Jens Stoltenberg har utsatt innføringen av en ny aktivitetsskatt på finansielle tjenester på ubestemt tid. Det er gode nyheter for hele næringen og alle ansatte som jobber i den, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman. Regjeringen er redd belastningen for bank ene vil bli for stor, skriver Dagens Næringsliv. Finansforbundet har lenge vært i mot en særegen aktivitetsskatt på finansielle tjenester. Finansnæringen er en næring som alle andre næringer er avhengig av, og som må være konkurransedyktige også i et internasjonalt finansmarked. Vi ser allerede hvordan de største norske finanskonsernene kutter store antall ansatte for å spare kostnader. Det siste vi trenger er en skattlegging som bedriftene vil bruke til å legitimere enda flere kutt, sier Hellman. Aktivitetssskatt var ett av flere forslag fra Finanskriseutvalget til nye skatter og avgifter for finansnæringen. I forbindelse med statsbudsjettet i 2012, startet Finansdepartementet et internt arbeid for å se nærmere på blant annet aktivitetsskatt. Bakgrunnen for forslaget om aktivitetsskatt var å begrense finansnæringens størrelse og aktiviteter og trekke inn inntekter fra næring en. Aktivitetsskatten skulle beregnes ut fra finansinstitusjonenes overskudd og lønninger. Nå er forslaget lagt på is. Visste du...? at Bank2 hjelper kunder der andre banker ikke har mulighet? at Bank2 tilbyr lån til kunder med betalingsanmerkninger? at Bank2 stadig oftere blir anbefalt av andre banker? at Bank2 både har privat - og bedriftskunder? bank2.no - tlf: Finansfokus

10 fremtidens betalingsformidling Nå kommer FACEBANK Sosiale medier handler om å være der kunden er. Evry har laget Facebank i Smartbank-konseptet for å ta ut potensialet på en ny betalingsarena. Tekst: NINA SKALLEBERG Foto: OLE MORTEN MELGÅRD TRONDHEIM: Nå ligger alt til rette for bank og betaling på Facebook. Første mann som tør å ta steget ut i denne verden, kan ta det, sier forretningsutvikler Magne Meldal i Evry. Sosiale medier er for nordmenn mest kjent som Facebook og Twitter. Bildet er langt mer mangfoldig og tilsier enorme masser med brukere som kan utføre finansielle tran - s aksjoner gjennom en ny plattform sosiale medier. Betaling gjennom sosiale medier skjer allerede i Tyrkia, sier Meldal. I Kina er det 500 millioner brukere av det sosiale nettstedet QZone. Facebook holder seg stabil og har i dag en milliard brukere i verden. I Norge er 60 prosent av befolkningen på Facebook. I praksis er nesten alle som er over 13 år i Norge medlem av Facebook, sier Meldal. NY AtFERD Brukere av sosiale medier har endret atferd, akkurat slik internettbrukeren endret atferd. Det har vært en modningsprosess i sosiale medier akkurat som det var på nett. Før surfet folk på nett. Det var da internett FACEBANK KOMMER: - Facebank kan utføre betaling til person, til grupper eller til event på Facebook, sier forretningsutvikler Magne Meldal i Evry. 10 Finansfokus 3-13

11 fremtidens betalingsformidling var i barndommen for år siden. Nå utfører folk konkrete oppgaver. Akkurat slik er det blitt med sosiale medier også, sier Meldal. Det er to ulike motivasjoner som driver brukere i sosiale media. Du ønsker å bli underholdt eller du utfører konkrete oppgaver, legger Meldal til. Dette gir dem som utvikler tjenester for sosiale medier, to muligheter. De må utvikle løsninger som adresserer brukere som er der for å bli underholdt, eller de må legge til konkrete funksjoner som brukerne kan benytte. Betalingstjenester til personer, grupper eller events i sosiale medier er eksempler på konkrete funksjoner, sier Meldal. CROWD FUNDING Det er et stort volum med ikke-planlagt bruk i sosiale medier. Mange bruker sosiale medier som underholdning. Hva kan vi bruke denne gruppen planløse brukere til? "Daria Need You Now!" var en innsamlingsaksjon på Facebook for å gi en hund en operasjon. Dette er et eksempel på Crowd Funding, en tjeneste som er rettet mot planløs bruk av sosiale medier. Det fins aktører som fasiliterer dette i dag, noe som norske banker også burde kunne gjøre, sier Meldal. Et annet fenomen som sosiale medier brukes til, er kreative prosesser. Eksempler er konkurranser hvor folk skal foreslå noe som avsenderen skal bruke til markedsføring av sitt produkt. Dette er et eksempel på hvordan vi kan engasjere den typiske underholdningsbrukeren, fastslår Meldal. Sosiale medier er for nordmenn mest kjent som Facebook og Twitter. BRUKERVERDI I sosiale medier kan brukernes deltakelse måles i direkte og indirekte verdi. Direkte verdi vil si salg, høyere grad av selvbetjening, kryssalg, mersalg, nye kunder og fees. Direkte verdi reduserer CPA (cost per action). Blant indirekte verdier i sosiale medier er likes, tilbakemeldinger, kommunikasjon, styrket omdømme og community. Indirekte verdi kan forklares som ringer i vannet. Det er for eksempel når du har en handling og i begeistring trykker "like" på Facebook. Den indirekte verdien er at din "like" distribueres til alle dine venner. Det skaper et rykte - et brand som gir en merkevareverdi. Det er et stort hav av muligheter utenom likes man må hente ut verdiene i sosiale medier, sier Meldal. En Facebookapplikasjon kan fasilitere betaling for et event til grupper eller enkeltpersoner. Facebook sin infrastruktur er nå så sterk at man kan stimulere brukere og spre betalingstjenesten viralt, slik som vi ser i Tyrkia, poengterer Meldal. GAMIFICATION Gamification vil si å ta i bruk elementer og dynamikk fra spill for å stimulere folk til å utføre handlinger, som for eksempel betaling i sosiale medier. Spill-industrien har kunnskap om hvordan de oppnår lojale brukere og skaper engasjement som kan gjenbrukes for å motivere finansiell atferd. FACEBANK Facebank kan utføre betaling til person, til grupper eller til event på Facebook. Relevans og kundevennlighet er av gjørende. Når brukerne er på Facebook, har de interaksjon med venner, grupper og eventer. Vi lager betalingsløsninger som er relevante til hvorfor de valgte å besøke det sosiale mediet, understreker Meldal. Evry har innført gamificationelementer i sitt konsept for betaling på Facebook. Som bruker får du "merker" for ting du gjør. Med fem merker er du en viktig kunde og oppnår fordeler. Meldal oppgir at merker som belønning, ikke har noen reell verdi. Det skaper likevel engasjerte brukere. Det er en form for gamification. Folk anstrenger seg for å oppnå status og anerkjennelse, avslutter Meldal. Hva med de ansatte? Hvilke typer kompetanse blant ansatte blir viktig for å jobbe med bank og betalingstjenester i sosiale medier? Teknisk kompetanse må finnes, men blir en støttefunksjon. Forretnings- og bransjeforståelse er viktig. Likeledes evne til å tenke nytt og selvstendig for å utfordre konvensjonelle sannheter om hvordan man betaler, sier Meldal. Tror du det vil dukke opp nye typer stillinger i finansnæringen som følge av bank og betalingstjenester i sosiale medier? Ja, vi trenger mennesker som kan agere raskt. Vi vil få flere smidige team med ansatte som kan jobb tverrfaglig. Det vil bli færre spesialiserte roller i denne industrien i fremtiden. Er det noen typer arbeidsoppgaver i dagens bank- og betalingstjenester som vil falle bort som følge av bank og betaling gjennom sosiale medier? Det er en generell trend mot økt selvbetjening. Det neste vil kanskje være maskinell rådgivning, så da står muligens arbeidsoppgavene for de som sitter i bankene og gir trivielle generelle råd, for fall. Tror du det totalt sett blir flere eller færre arbeidsplasser i finansnæringen som følge av bank og betalings tjenester i sosiale medier? Jeg tror det vil gi nye muligheter, og at det kan være en fin måte å utmerke seg på for de som har ambisjoner og riktig kompetanse. Flere arbeidsplasser er mulig. Bransjen er i raskere endring enn noen gang før, avslutter Meldal. Finansfokus

12 fremtidens betalingsformidling Morgendagens bankkunde Markedsanalytiker Øystein Bortne i SpareBank 1 får ofte spørsmålet: Hva vil bankkundene ha? Det er et stort og viktig spørsmål, sier han. Tekst: NINA SKALLEBERG Foto: OLE MORTEN MELGÅRD MOBIL KUNDE: - Det viktigste er ikke hvem du er som kunde, men hvordan du ser på bank og banktjenester, sier markeds analytiker Øystein Bortne i SpareBank Finansfokus 3-13

13 fremtidens betalingsformidling TRONDHEIM: Den banken som har den laveste renten, har kanskje ikke den beste servicen. Den banken som utgjør en forskjell der du bor, tilbyr kanskje ikke den nyeste teknologien. Det vi ikke må miste av syne, er at når bankkunder skal velge seg en bank, eller velge å fortsette å være kunde, så må de velge mellom goder, sier Bortne. Det handler om prioriteringer fortsetter han og eksemplifiserer: Når vi velger ny bil, så har ikke den billigste bilen all funksjo nalitet vi ønsker oss. Bortne har identifisert noen fellestrekk for hva som er viktig for bankkunden når hun velger bank. Det viktigste er en god nettbank og en god kundeopplevelse. Valg av bank er fremdeles styrt av en miks av teknologi og mennesker. Bankkundene er delt når det kommer til prioritering av nye teknologiske tjenester. Noen kunder legger avgjørende vekt på å ha en fast kontaktperson på bankkontoret som de kan snakke med. Andre legger stor vekt på nye teknologiske løsninger som mobilbank og muligheten for å kunne bruke mobilen til å betale med, sier Bortne. Hvordan ser kunden ut som er mest opptatt av mobil betaling? Det er vanskelig å si at det kun er unge, kun folk i by eller kun høyt utdannede som er interessert i mobil betaling. Det viktige er ikke hvem du er, det viktige er hvordan du ser på bank og banktjenester. Valg av bank er fremdeles styrt av en miks av teknologi og mennesker. Vi må gjøre det enkelt å være kunde Som Google, McDonalds og IKEA. KUNDENS MENTALITET Bortne legger stor vekt på at vi må forstå kundens mentalitet. Folk er ikke født digitale. Fødsler er en svært analog affære, jeg har vært med på to. I 2004 sa 68 prosent at de ikke ville ha trådløst nettverk hjemme. I 2012 har 89 prosent trådløst nett hjemme. I tillegg til å forstå kunders mentalitet, må vi forstå hvordan kunder endrer mentalitet, sier Bortne. Se for eksempel på min mor hjemme i Sogn og Fjordane. Hun har aldri brukt en PC. Men nå er min mor med i en internasjonal trend, og det trodde jeg aldri at jeg skulle si. Hun har gått fra å bruke sjekk til mobilbank. Hun hoppet over hele PC en, og det er det samme som de gjør i Kenya, sier Bortne. VÆR ENKEL Dersom vi tror at det blir flere slike brukere, hva må vi gjøre for å tiltrekke oss dem? Vi må gjøre det enkelt å være kunde! Som Google, McDonalds og IKEA. Det er attraktivt blant kundene at det er enkelt. Bortne trekker frem et eksempel på å være enkel fra IKEA: Har du prøvd å klage hos IKEA? Jeg har. Jeg hadde hisset meg opp, og gitt grei beskjed om at dette ikke var godt nok! Det er jeg enig i, sa kundebehandleren og ga meg en lapp så jeg kunne hente en ny Billy-bokhylle. Da er det så enkelt å være kunde at det er nesten litt frustrerende, smiler Bortne. VÆR HYGGELIG Kraften i å være hyggelig skal man faktisk ikke undervurdere. Men hyggelig i en fysisk kanal er noe annet enn å være hyggelig digitalt: Å være hyggelig på digitale flater, er mest sannsynlig å være enkel og intuitiv, samt være god på sikkerhet. Da viser du at du tar kundens tid og hennes eventuelle teknologiske skepsis på alvor. Hva vil morgendagens bankkunder kreve av oss? De vil kreve at vi forstår dem. Og at vi forstår at de endrer seg. Og de vil kreve at vi er digitale, intuitive og hyggelige, avslutter Bortne. Hva med de ansatte? Hvilken type kompetanse tror du blir viktig blant ansatte for å betjene morgendagens bankkunder? Kundeopplevelsen på digitale flater blir viktigere og viktigere. I dag ringer kundene kundesenteret for å spørre om teknologiutfordringer som Java, BankID på mobil, bruk av mobilbank og så videre. Ansatte må beherske overgangen slik at de kan lære opp og hjelpe kundene, sier Bortne. Tror du det vil dukke opp nye typer stillinger i bransjen? Ja, det vil bli behov for flere statistikere og teknologer, folk som kan ta ut data, visualisere og gi merverdi tilbake til kunden. Slik som Hal Varian i Google snakker om. PFM-løsninger er et eksempel her. Men det kan også bli behov for rådgivningskompetanse på områder som vi i bank tilbyr i liten grad i dag. Blir noen av dagens arbeidsoppgaver overflødige med morgendagens bankkunde? Alt som kan digitaliseres, blir digitalisert. Totalt sett, tror du det blir flere eller færre arbeidsplasser med morgendagens bankkunde? Jeg tror ikke det blir så mange flere som møter kunden ansikt til ansikt. Det blir imidlertid flere som hjelper kunden i andre kanaler og som lager nye løsning er for kunden, avslutter Bortne. Finansfokus

14 fremtidens betalingsformidling Teknologi skaper rask innovasjon Hvert år blir bredbåndet dobbelt så raskt. Alt inne i pc en og smarttelefonen blir dobbelt så bra hver 18. måned. Tekst: NINA SKALLEBERG Foto: OLE MORTEN MELGÅRD TRONDHEIM: Administrerende direktør Paul Chaffey i Abelia starter å snakke om teknologi og innovasjon og den underliggende endringen i informasjonsteknologien. Det skjer på konferansen Betalingsformidling 2013 i regi av DND Trøndelag. Han fortsetter utregningene: I løpet av 15 år blir alt 1000 ganger bedre. Det samme gjelder ikke for oss. Vi blir ikke 1000 ganger bedre ledere på 15 år eller 1000 ganger mer kreative og innovative. Teknologien blir stadig bedre og billigere. Det er motsatt med menneskene, de blir stadig dyrere. Derfor automatiserer vi arbeidet der vi kan, sier Chaffey. I 2001 kom den første ipod en. itunes ble lansert i 2003 og forandret musikkbransjen helt. Platebutikkene forsvant. Teknologi endrer alt. Alle vet at det vil skje, men det er veldig krevende å velge rett tidspunkt og forretningsmodell, sier Chaffey. Ofte er det ikke den første som vinner, men den andre. Den andre kan lære av feilene til den første. Undervisning er et område som i store trekk har vært praktisert på samme måte i århundrer. Vi hører forelesninger i klasserom og leser lærebøker. I tiden som kommer, mener Chaffey at vi kan få se store endringer. Sebastian Thrun, professor ved Stanford tilbød et kurs i "artificial intelligence", en modul fra et Bachelor-program i informatikk, på nett studenter meldte seg på studenter fullførte eksamen, sier Chaffey. LET OG FINN Teknologisk innovasjon vil spille viktige roller på mange arenaer. På sykehus går prosent av tiden bort til å lete, nevner Chaffey og viser til en forside i Dagens Næringsliv med tittelen "Sløser bort arbeidstiden". Leger og sykepleiere leter etter informasjon og kunnskap. Kunnskapen finnes hos mennesker som man igjen må finne, for å få informasjonen. Det finnes teknologi som kan hjelpe oss å finne det vi leter etter, men det er ofte komplisert å ta den i bruk i eksisterende organisasjonsstrukturer. Det handler om ledelse og organisasjon. Det finnes lignende utfordringer i flere bransjer. Teknologi kan frigjøre hoder og hender, sier Chaffey. Teknisk ukeblad skrev om verdens - ny heten mobil ultralyd i lommeformat. Mobil ultralyd er teknologisk innovasjon innenfor visualiseringsteknologi. Det kommer sikkert en app snart hvor man selv kan ta ultralyd, selv om jeg ikke anbefaler det. Men teknologisk innovasjon muliggjør nå ultralyd i lommeformat, sier Chaffey. Teknologisk innovasjon har også åpnet opp for å avdekke alvorlige sykdommer som man er genetisk anlagt for. Det kalles genetisk kartlegging og foregår ved at man sender inn en spyttprøve. Man kan på den måten være føre var og forebygge sykdommer. Ved å analysere gener på en teknologisk måte, vil man oppnå billigere og raskere informasjon om menneskets helse, sier Chaffey. Innovasjon innenfor velferdsteknologi er både samfunnsøkonomisk og øker folks livskvalitet. Velferdsteknologi vil i fremtiden bidra til at flere eldre kan bo lenger hjemme før de flytter på institusjon. Gjennom trygghetsalarmer og alarmsystemer kan for eksempel sensorer bidra til å avdekke om kokeplater står på, om kostholdet er for lavt og om personen har forlatt huset (GPS for demente). Vi kan snu politikernes problemstilling om å øke antall institusjonsplasser på hodet. Det koster i året å drifte én institusjonsplass. Ny teknologi kan spare driftskostnader og øke folks livskvalitet. STADIG DYRERE: - Mens teknologien blir stadig bedre og billigere, er det motsatt med oss mennesker. Derfor automatiserer vi arbeidet der vi kan, sier Paul Chaffey. 14 Finansfokus 3-13

15 fremtidens betalingsformidling Hva med de ansatte? Med de fire nye innovasjons - om rådene du nevner hvilken type kompe tanse blir viktig blant arbeidstakere fremover? Den ideelle kunnskapsmedarbeideren har en kombinasjon av teknologisk kompetanse og forretningsforståelse på tvers av fagområder og bransjer, sier Chaffey. Vil innovasjonen bidra til at det dukker opp nye typer stillinger? God ledelse av innovasjon er det aller viktigste for å lykkes med innovasjonsprosesser. Ledere må for eksempel vurdere om de vil lage egne enheter som er løsrevet fra resten av virksomheten for å skape fred og ro om innovasjonsprosjektene, eller om prosjektene blir best når man legger ansvaret i avdelinger som står for den daglige driften. Er det noen typer arbeidsoppgaver i finansnæringen i dag som blir overflødige som følge av innovasjonsutviklingen? Finansnæringen er i en kontinuerlig prosess nå, og det skjer omstilling hver dag. Skal jeg trekke fram en utsatt gruppe, må det være meglerne, fordi tjenestene deres er blitt selvbetjente, som i IKEA-modellen de outsourcer jobben til kunden selv. Norge har nådd langt i automatiseringsprosesser innenfor finansnæringen. Tror du det totalt sett blir flere eller færre arbeidsplasser som følge av innovasjonen? Det er et interessant spørsmål. Det foregår en stor internasjonal debatt nå om akkurat dette. Jeg tilhører den optimistiske retningen som tror at det er plass til enda mer innovasjon på toppen av teknologiutviklingen. Det betyr flere arbeidsplasser, avslutter Chaffey. Finansfokus

16 fremtidens betalingsformidling Enklere med VALYOU Ved å benytte NFC-teknologi har Telenor og DNB utviklet en enkel betalingsløsning for mobil ved navn VALYOU. Tekst: NINA SKALLEBERG Foto: OLE MORTEN MELGÅRD TRONDHEIM: - VALYOU er nå rett rundt hjørnet. Vi er veldig fornøyde med tjenesten, sier forretningsutvikler Lena Langrød i Telenor Norge. Telenor går ut med betalingstjenesten VALYOU på smarttelefonen Samsung Galaxy S3 med 4G i løpet av året. Etter dette kommer andre smarttelefoner fortløpende så fort vi får testet og godkjent at det tekniske virker i henhold til våre kvalitetskrav, sier Langrød. Mobiltelefonen forbindes med din identi Tet. Mobiltelefonen har i dag mange funksjoner for brukeren. Det er mye du kan glemme igjen hjemme, men glemmer du mobiltelefonen, er det ofte litt mer komplisert. Mobiltelefonen forbindes med din identi tet, det sosiale, jobb, lokasjon, QRkoder, billetter, betaling, shopping og mye mer. I dag finnes det lite man ikke kan tilby via en app, sier Langrød. VALYOU er laget for å gjøre hverdagen enklere for norske forbrukere. SIM-KORT BETALING: - I første omgang vil vi legge betalingskort fra DNB på SIM-kortet som ligger i den enkelte kundes mobiltelefon, sier forretningsutvikler Lena Langrød i Telenor Norge. 16 Finansfokus 3-13

17 fremtidens betalingsformidling I første omgang vil vi legge betalingskort fra DNB på SIM-kortet som ligger i den enkelte kundes mobiltelefon. Senere vil man kunne legge både lojalitetskort, busskort, nøkler og mye mer på mobilen. På denne måten skaper vi verdi for forbrukeren fordi det er enkelt, effektivt, tilgjengelig, oversiktlig og attraktivt. I tillegg har kunden kontroll, sier Langrød. I dag finnes det lite man ikke kan tilby via en app. SENSITIV INFORMASJON Noen app er og tjenester krever mer sikkerhet enn andre grunnet sensitiv informasjon. VALYOU vil tilby en sikker løsning knyttet opp mot SIM-kortet. SIM-kortet vil ha samme funksjonalitet som en chip i et kredittkort. Ved å lagre sensitiv informasjon på SIMkortet, fjerner man usikkerheten med misbruk av mobilen. Dette fordi et virus kun når mobiltelefonens operativsystem og ikke SIM-kortet. Det er derfor trygt å handle gjennom VALYOU, sier Langrød. Telenor har selv ingen adgang til informasjon som blir lagret på SIM-kortet av eksterne partnere eller av kundenes transaksjoner, forsikrer Langrød. Telenor sitt mål for fremtiden er å få mobilen til å være verktøyet for det meste. Ved å tilby SIM-kortet som en sikker lagringsplass vil vi gi kunden attraktive løsninger. VIRTUELT KORT DNB ønsker å tilby sine kunder betaling via mobil. Vi ønsker å sitte i førersetet for å muliggjøre dette. Dette er fremtiden, også globalt, sier prosjektleder Rune Ilebekk i DNB. Ilebekk sier at de har ønsket å skynde seg litt langsomt. Vi har studert tilsvarende lanseringer i Europa. Vi starter med et greit enkelt tilbud i form av et virtuelt kort på din mobil tilknyttet din bank. VALYOU er foreløpig et samarbeid mellom Telenor og DNB. De ønsker å utvide samarbeidet gjennom å invitere inn andre aktører. Ved å lagre sensitiv Informasjon på SIM-kortet, fjerner man usikkerheten med misbruk av mobilen. Vi er i dialog med flere. Vi tilbyr NFCplattformen for teknisk integrasjon. VALYOU er en brukervennlig mobil lommebok som vi mener gir den beste brukeropplevelsen for sluttbruker, avslutter Langrød. Hva med de ansatte? Hvilken type kompetanse blant ansatte blir viktig fremover i arbeidet med VALYOU? Ganske mye forskjellig kompetanse. Alt fra rent teknisk kompetanse til kunde innsikt og markedsføring. Kundeinnsikt og markedsføring vil kreve økt oppmerksomhet. Er det noen nye typer stillinger som vil vokse frem som følge av tjenesten VALYOU? Ja, og helt sikkert noen stillinger vi ikke helt kan forutse i dag. Blir noen av dagens arbeidsoppgaver i finansnæringen overflødige når den nye tjenesten VALYOU tas i bruk? Det kommer an på hvordan denne typen tjenester tas opp i markedet. VALYOU er en ny plattform for tjenester som allerede eksisterer hos bankene, som betalingskort. Det er så Telenors rolle å sikre att mobilen kan brukes for sikker betaling. Brukerne forandrer kontinuerlig sine behov, og vi må sørge for å tilpasse oss disse med nye tjenester. Tror du det totalt sett blir flere eller færre arbeidsplasser som følge av at VALYOU lanseres? Det gjenstår å se. Bruken og om fanget av tjenesten blir avgjørende, avslutter Langrød. hva er nfc-teknologi? NFC er en forkortelse for Near field communication, altså trådløs kommunikasjon via et elektromagnetisk felt på svært kort hold basert på RFID RadioFrekvens IDentifikasjon. (Kilde: NFC-teknologien har vært utprøvd i flere land og på flere måter. Noen tilbyr klistremerker, andre tilbyr tjenester via minnekort eller operativsystemet på mobilen. SIM-kortets fordeler skiller seg ut da dataene som ligger der, enkelt kan lastes ned, endres eller slettes på en sikker og kryptert måte via mobilnettet. Finansfokus

18 lokalt Medlemsmøte og årsmøte GOD INNSATS: Leder av Finansforbundet avd. Trøndelag (til venstre) overrekker en gave til Elin Mellem og Kjetil Kristensen som takk for innsatsen. (Foto: Finn R. Orholm). Vellykket TV-konferanse i nord Vårens tillitsvalgtkonferanse ble avviklet i Tromsø 11. og 12. mars for geografiske avdelinger i Trønde lag, Nordland og Troms/ Finnmark. Ca. 80 tillitsvalgte var samlet i Nordens Paris. For første gang deltok avdeling Trøndelag sammen med fylkene i nord. Konferanser med mange deltak ere gjør seg ikke selv. Vår felles distriktsrådgiver Elin Mellem hadde ansvaret for gjennomføringen med faglig innhold og sosial happening på Polaria. Alt står til terningkast 6. Under ledelse av geografisk leder i Troms/Finnmark, Kjetil Kristensen, var det ingen dødpunkt disse to dagene. Kompetanse/karriere og arbeidsliv er uhyre viktige tema. Forbund ets spesialrådgiver Kjetil Staalesen og forbundsstyremedlem Erik Bie Johansen loset oss gjennom på en fortreffelig måte. I tillegg var det engasjert en del eksterne foredragsholdere. Høydepunktet første dag var paneldebatten ledet av Kjetil Staalesen. Panelet var sammensatt av eksterne deltakere og geo grafisk leder i Troms/Finnmark samt hovedtillitsvalgt i Danske Bank. Paneldebatter er engasjerende og kan gjerne benyttes i flere sammenhenger. Arbeidslivet endrer seg raskt og det er viktigere å rette oppmerksomheten mot de ut viklingsmulighetene vi har i vår næring. Her har våre medlemmer to valg: Enten å utvikle seg og få kompetanseheving for fortsatt arbeid i egen bedrift, eller skaffe seg kompetanse for en jobb utenfor bedriften. Finansforbundet føler et ansvar for at hver enkelt arbeidstaker skal ha frihet til å velge selv. Næringspolitisk direktør i Sparebankforeningen, Ole Morten Geving, ga et godt bilde av vår næring og hvilke utford ringer vi står overfor. Bankene er solide, tapene er små og resultatene er gode. Fortsatt er det et potensial for vekst, understreket Sparebankforeningens næringspolitiske direktør. Han avsluttet med at utvikling av human kapital er og vil være uhyre viktig. Dette betyr at vårt forbund er på riktig vei og har tatt de rette beslutninger når det gjelder fokus på kompetanse og utvikling. Denne felleskonferansen blir ikke den siste. Hele opplegget var meget bra arrangementsmessig, slik at felles konferanser frister til gjentakelse. Neste vår har vi invitert avdeling Nordland og Troms/Finnmark til tillitsvalgtkonferanse i Trondheim. Gerd Wold, leder Finansforbundet i Trøndelag 4. april ble medlemsmøte og årsmøte avviklet for avd. Trønde lag. Ca. 60 medlemmer fant veien til Quality Hotell Augustin i Trondheim. Konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN innledet på medlemsmøtet og ga et godt bilde av de utfordringer vår næring har for tiden. Han understreket at dagens kapitalkrav ikke er ikke enkle å kommunisere til ansatte og bankenes kunder, da det går meget godt for tiden i finansnæringen. Men banken ønsker å være føre var, slik at ting er på plass i god tid. Det betyr nedskjæringer i mange ledd, og medfører en reduksjon av "sjefer" og også en ned - be manning i sparebanken. Dette er en trend som også avspeiler seg i finansnæringen for øvrig. Selve årsmøtet, som ble ledet av Jan Gunnar Kvam, var preget av stort engasjement fra medlemmene. GODT FORNØYD: Leder av Finansforbundet, avd. Trøndelag og konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN. (Foto: Finn R. Orholm). 18 Finansfokus 3-13

19 kronikk Hvem skal eie mine data? "Big data" er uttrykket som får det til å blinke i øynene på konsulenter og direktører for tiden. Mengden med informasjon som samles om og fra oss mennesker er enorm. Selvsagt har flinke forretningsfolk for lengst sett mulighetene en analyse av disse dataene gir. Samtidig er det mange som er bekymret for skyggesidene av et samfunn der "noen" vet "alt" om hva og hvor vi er, gjør, kjøper og mener til enhver tid. Selv om det er Google og Facebook som får mye av Big Data-oppmerksomheten er det ikke kun nettsurfing dette handler om. Selv om du skulle finne på å velge et liv uten internett(?) vil det samles inn og analyseres store datamengder om deg. Banker, forsikringsselskaper, helsevesen og skattemyndigheter er bare noen av de som både skal og må ha masse viktig info om deg for å gjøre den jobben de er satt til. I tillegg kommer data fra bomstasjoner, mobiltelefoner, metadata i bilder du tar med fotoapparatet (tid, sted etc), GPS en i bilen, kameraovervåking kombinert med ansiktsgjen kjenning. (Selv i våre private hjem lar vi nå alarmselskapene montere kameraer, for vår egen sikkerhet.) Ved å koble bare noen av disse registrene med hverandre vil du kunne danne deg et svært klart bilde av hver enkelt person. Selv de av oss som ikke er spesielt konspiratorisk anlagt kan bli kortpustede av å studere dette emnet. Samtidig gir analyse av "Big Data" finansnæringen mulighet til å tilby kunden skreddersydde produkter og tjenester. Dette er flott og bør applauderes. Se for deg at du blir frastjålet kofferten mens du er på ferie. Du sender inn en skade melding på SMS og får oppgjøret på konto samme dag. Fantastisk! En forutsetning er at forsikringsselskapet vet nok om deg til å fastslå at du ikke er en sannsynlig forsikringssvindler. En annen mulighet mange vil sette pris på er å få rabatter og kuponger, basert på hvilke varer du pleier å handle i hvilke butikker. Vi er mange som har opplevd Amazons ufattelig gode kjøpsanbefalinger. Etter 14 år som kunde der kjenner de min smak bedre enn jeg gjør selv! Bedriftene får mulighet til å gi oss som kunder en god følelse av at de anstrenger seg for å tilby meg noe jeg har bruk for. Eller som Finans Norges styreleder og Gjensidige-sjef Helge Leiro Båstad sier: "Big Data vil være en av de store endringene for kundeorienterte selskaper de kommende årene. De som lykkes med denne endringen kan få store konkurransefortrinn. Det handler om å innhente og benytte informasjon om kundene på en intelligent måte, slik at det blir nyttig for kunden og vi blir relevante i folks og bedrifters liv." Framtida ligger neppe i å forby innsamling og analysering av data, men i å tvinge fram en synliggjøring av hvilke data som samles inn og hvordan de brukes. Datatilsynet fikk mye pepper da de i en periode forbød Lånekassen og Skatteetaten å bruke Google Analytics. Til gjengjeld kan vi nå når de har tillatt det, føle oss tryggere på at våre persondata ikke misbrukes. Dersom en tannbørste med trådløst internett (jo, det finnes) kan hjelpe tannlegen min med å holde tennene mine friske, er det unektelig en god ting. Om jeg er like interessert i at helseforsikringsselskapet skal kunne kjøpe kunnskapen om hvor ofte jeg pusser tennene må jeg tenke litt mer på. Som et minimum bør de betale meg! På internett er vi ikke bare brukere. Bedrifter lever av å selge data om deg og meg. Sannsynligvis selger vi oss alt for billig. KJETIL STAALESEN er spesialrådgiver i Finansforbundets sekretariat. (Foto: Morten Brakestad) Finansfokus

20 fusjon AMORS PIL: Å fusjonere er ikke noe vi må, men noe vi vil, sier Bente Pedersen og Per A. Bentsen, hovedtillitsvalgte i henholdsvis Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør. Til sengs med fienden I nærmere 30 år har Sparebanken Sør i Arendal og Sparebanken Pluss i Kristiansand vært konkurrenter og kjempet om kundene på Sørlandet. Nå planlegger de å slå sine pjalter sammen og bli den femte største norskeide banken. Tekst og foto: Bjørg Buvik Arendal/Kristiansand: Tillitsvalgte og ansatte ble informert om intensjonsav talen i midten av mars, samme dag som styrene i de to bankene offentliggjorde intensjonsavtalen om fusjon. Planene har vært diskutert i de respektive styrer siden januar i år. GOD DIALOG Som ansattes representanter i styret i Sparebanken Sør, har både Cathy Steller og jeg vært informert og med i diskusjonene, forteller Per A. Bentsen, hovedtillitsvalgt i Sør. Det samme har Bente Pedersen, som er de ansattes representant i styret i Pluss. De ble pålagt taushetsplikt, men innrømmer at de har diskutert med hverandre uten å ha anledning til å involvere de øvrige tillitsvalgte. Det har vært en god og nyttig dialog. Vi har også hatt kontakt med en advokat og vår rådgiver på Finansforbundets sekretariat for å diskutere en del juridiske spørsmål, bemanningssituasjon og jobbsikkerhet, forteller Per A. Bentsen og Bente Pedersen. I intensjonsavtalen er det fastslått at ingen skal sies opp som følge av den planlagte fusjonen. Det er vi tilfreds med, fastslår de to. INVOLVERING Det er nedsatt en rekke prosjekter som skal arbeide frem en fusjonsavtale. Det tas sikte på at denne skal være utformet før sommeren. Tillitsvalgte deltar i fusjonsutvalget og i de underprosjekter som har betydning for de ansatte. Vi har forventninger om å komme frem til gode løsninger etter hvert som arbeidet i de ulike prosjektene kommer i gang, sier de. DELT LØSNING Intensjonsavtalen har avklart de vesentligste spørsmålene. Det som det tidligere har stran- 20 Finansfokus 3-13

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Finansnæringens dag 24. mars 2010

Finansnæringens dag 24. mars 2010 Finansnæringens dag 24. mars 2010 Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergsgt 30 Konferansen starter kl. 09.30 Kaffe serveres fra kl. 09.00 VELKOMMEN På vegne av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

NORDMØRSKONFERANSEN 2015

NORDMØRSKONFERANSEN 2015 NORDMØRSKONFERANSEN 2015 MULIGHETSROMMET ER HER HVORDAN GRIPER VI DET? Kommunereform, oljepriser og lokalisering av sykehus vil være med å påvirke utviklingen av regionen fremover. Her kan vi velge å se

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

Dato: Oktober 20, 2012. Informasjonsklasse: Åpen. 1 Johnny Anderson

Dato: Oktober 20, 2012. Informasjonsklasse: Åpen. 1 Johnny Anderson Dato: Oktober 20, 2012 1 Johnny Anderson 1 Dato: April 05, 2013 Fremtidens trussel- og mulighetsbilde - Sett i lys av Skandiabankens historie. 2 Dato: April 05, 2013 Mye buzz for tiden... big data Åpne

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

FINANSNÆRINGENS DAG 15. MARS 2016

FINANSNÆRINGENS DAG 15. MARS 2016 FINANSNÆRINGENS DAG 15. MARS 2016 Kloke penger 2.0 Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00, kaffe og regestrering fra kl. 08.00 #klokepenger VELKOMMEN! 2016 er av mange

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen. v/ Jørn Torsvik, IT-sjef

Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen. v/ Jørn Torsvik, IT-sjef Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen v/ Jørn Torsvik, IT-sjef Agenda Sparebanken Vest og vår digitale reise Hva bringer fremtiden? Grep vi gjør for å styrke innovasjon og kundeopplevelse INTRODUKSJON

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

MOBILE BANKTJENESTER. v/ Torvald Kvamme, leder Digitale kanaler

MOBILE BANKTJENESTER. v/ Torvald Kvamme, leder Digitale kanaler MOBILE BANKTJENESTER v/ Torvald Kvamme, leder Digitale kanaler AGENDA Bankene er i endring på grunn av mobilteknologien Dette tror vi i Sparebanken Vest om mobilbank Noen funksjoner som (kanskje) kommer

Detaljer

Seniornettkonferansen 2005

Seniornettkonferansen 2005 Norwegian Ministry of Modernisation Seniornettkonferansen 2005 statssekretær Eirik Lae Solberg (H) 20. mai 2005 1 Store utfordringer for Norge Utviklingstrekk: Flere eldre som lever lenger Pensjonsforpliktelsene

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

"For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?"

For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring? ETABLERER "For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

Digitalisering i Innovasjon Norge

Digitalisering i Innovasjon Norge Digitalisering i Innovasjon Norge Unn Elin Hatlelid Innhold: Bakgrunn og refleksjoner Hva var vårt verdiløfte til departementene hvorfor gjør vi dette Hvordan jobber vi med digitalisering Drivkrefter

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE Det kinesiske turist markedet vokser konstant i Europa og tilbyr enorme omsetningsmuligheter for butikker. Med APAY løsningen for Alipay, Kinas største e-betalingstjeneste

Detaljer

Finansnæringens dag 19. mars 2013

Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens betydning i samfunnet Radisson Blu Plaza Hotel Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00 Kaffe serveres fra kl. 08.15 Finansnæringens betydning

Detaljer

Norsk betalingsinfrastruktur Status og utfordringer for å holde Norge i tet det neste 10-året

Norsk betalingsinfrastruktur Status og utfordringer for å holde Norge i tet det neste 10-året Norsk betalingsinfrastruktur Status og utfordringer for å holde Norge i tet det neste 10-året Oslo, 16. november 2017 Eivind Gjemdal Adm.dir Bits 1 Norges morsomste jobb 2 Fra tweedjakker og cordfløyelsbukser

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

Digitale sårbarheter - internasjonale utfordringer. Olav Lysne

Digitale sårbarheter - internasjonale utfordringer. Olav Lysne Digitale sårbarheter - internasjonale utfordringer Olav Lysne Robuste Nett Senteret Simula Research Laboratory AS 2 3 Mobil betaling - et tenkt eksempel Betalingsapp for mobil Mobiltelefon Mobil tjenesteleverandør

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge 27.03.2014 Fra forvaltning til forretning Bankene tar BankAxept videre det

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Hvor får brukerne den beste hjelpen?

Hvor får brukerne den beste hjelpen? Hvor får brukerne den beste hjelpen? Presentasjon for kommunestyret 3. april 2017 // Navn Navnesen Fra «en dør» til «riktig kanal» «NAV-kontoret har til nå vært en dør inn for alle brukere i NAV. Vi har

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Idébank i aktiv omsorg Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Høst 2011 Idébank i aktiv omsorg Elektronisk fagressurs om aktiv omsorg til kompetanseheving og til inspirasjon: Gode eksempler Verktøy og metoder

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked TO STRATEGISKE HOVEDOMRÅDER 1. Utvikle og forvalte kompetansestandarder og autorisasjonsordninger 1. Regelverksutviklingen hoveddriveren Den pågående regelverksutviklingen

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK PK17 rapport evaluering og oppfølging VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK Agenda Deltakernes evaluering av PK 17 Hovedpunkter fra PK 17 Drøfting PK 17 - formål Gi

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Organisasjonskultur Finansforbundets kulturprosjekt. Pål Adrian Hellman og Runar Wilhelm Henriksen

Organisasjonskultur Finansforbundets kulturprosjekt. Pål Adrian Hellman og Runar Wilhelm Henriksen Organisasjonskultur Finansforbundets kulturprosjekt Pål Adrian Hellman og Runar Wilhelm Henriksen 13.11.2015 Forbundsstyrets beslutning STRATEGISK PLAN 2014 2022 For å realisere målene i Strategisk Plan

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic

DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Twitter @bentesollid Megatrendene Super Computeren Sosiale medier 1998 2004 -> 2007 Nettskyen Internet of things

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Gruppe 8. Fremtidscamp 2016

Gruppe 8. Fremtidscamp 2016 Delings og sirkulærøkonomi Gruppe 8 Fremtidscamp 2016 1 Innholdsliste: 1. Introduksjon: s.3 2. Delingsøkonomi: 2.1. Problemstillingen s.4 2.2. Hvordan kan problemet løses s.4 5 2.3. Fordeler og utfordringer

Detaljer

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015)

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015) Kompetanseutvikling i forbundet Kom-i-gang-brosjyrer Dette er en serie av hjelpemidler for arbeidet med etterutdanning lokalt i distriktene og klubbene. Oversikt over alle dokumentene finner du på forbundets

Detaljer

Hvordan skrive tekster som alle forstår ikke bare sjefen? Ove Dalen 9. juni 2011

Hvordan skrive tekster som alle forstår ikke bare sjefen? Ove Dalen 9. juni 2011 Hvordan skrive tekster som alle forstår ikke bare sjefen? Ove Dalen 9. juni 2011 Det er lettere å slippe unna med en uforståelig og vanskelig tekst enn noe som er enkelt, klart og tydelig Hva er en barnehage?

Detaljer

Det digitale reisen i Fana Sparebank. Adm.dir. Lisbet K. Nærø 2. Juni 2017

Det digitale reisen i Fana Sparebank. Adm.dir. Lisbet K. Nærø 2. Juni 2017 Det digitale reisen i Fana Sparebank Adm.dir. Lisbet K. Nærø 2. Juni 2017 02.06.2017 Side 1 Digitalisering FSB Fana er symbolet på det digitale.. ingen tvil om det! F A N A 02.06.2017 Side 2 Digitalisering

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng Kurs Programvarekurs Kurspakker Skreddersyr bedriftsinterne kurs Høgskolestudier Hel- og deltid 30 studiepoeng Konferanser 2015 Making Design konferansen, 9-10. juni MakingWeb_2.15, 14-15. oktober Magasindesignkonferansen,

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen LO Media 20.april v/ Hanne Josefsen Inspirerende kilder: Ove Dalen, Ida Jackson og Ida Aalen, Netlife research Scott Stanchak, The New York Times Heather Kaminetsky, NET - A - PORTER Afif Khoury, SOCi

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 Velkommen til felles kurs for nye tillitsvalgte i Finansforbundet. Del kunnskap! Gjennom forelesninger, presentasjoner, diskusjoner

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer