Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?"

Transkript

1 FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling

2 KOMPETANSE fremtidens største konkurransefortrinn BI Bank og Forsikring er en felles tilbyder av kurs og kompetanse innen fagområdene bank, finans og forsikring! Vårt fremste kjennetegn er kombina sjonen av faglig tyngde og relevans for studentene. Kurstilbud med oppstart høsten 2013 Bank og finans Credit Management Etiske utfordringer i finansnæringen Forkurs i finans (nettbasert kurs) IT i kredittstyring Kreditt- og depotjus Kredittvurdering I Kredittjus Plasseringsrådgivning Privatøkonomi med jus del I Privatøkonomi med jus del II Påbygging for AFR-autoriserte Regelverk for finansiell rådgivning Risikostyring og kreditt Økonomi og ledelse Autorisasjonskurs bank og finans Veien til kunnskapsprøven AFR Forberedelse til kunnskapsprøven AFR (nettbasert kurs) Faglig oppdatering AFR (nettbasert kurs) Forsikring Bedriftsforsikring skade Brann- og kombinert forsikring privat Etiske utfordringer i finansnæringen Forsikringsmegling Innføring i forsikring Innføring i forsikringsjuridiske fag Introduksjon i forsikring (nettbasert kurs) Motorvognforsikring Norsk og internasjonal forsikring Personforsikring Personskadeoppgjør, del I Privat tjenestepensjon Reise- og ulykkesforsikring Risk Management Skadeoppgjør Motorvognforsikring del A Kontakt oss for veiledning eller se våre nettsider: Telefon TYNGDEN DU TRENGER

3 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory nummer Pluss og Sør fusjonerer nets ser mot europa Digital lokalbank Solide banker? innhold Meninger 18 Lokalt 19 Kronikk 26 Karriere 27 Gjesteskribent 34 Arbeidsrett 39 YS 40 Utsyn 41 Innblikk 42 Medlemsfordeler 43 Aktivitetskalender FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet FINANS F O KUS Magasin for finansforbundet Forsiden: Mobilen blir størst innen betalingsformidling. Tema: fremtidens betalingsformidling TEMA: FREMTIDENS BETALINGSFORMIDLING Teknologien blir stadig bedre og billigere og er i ferd med å endre alt innen betalingsformidling. IT-giganten Evry har utviklet Facebank slik at du kan betale dine regninger på Facebook. Dette er bare en av flere nyheter som ble presentert på konferansen Betalingsformidling i Trondheim. Bildet viser adm.dir. Paul Chaffey i Abelia, en av foredragsholderne på konferansen TIL SENGS MED FIENDEN Norges femte største norskeide bank er under planlegging. De to gamle konkurrentene Sparebanken Sør i Arendal og Sparebanken Pluss i Kristiansand ønsker å fusjonere. Nå skal de forene sine krefter til beste for kunder, ansatte og eiere. INTERVJUET: KONSERNDIREKTØR FRODE ÅSHEIM, NETS Også Nets utvikler nye og spennende løsninger innen betalingsformidling. I løpet av dette året vil de tilby elektronisk lommebok. Samtidig retter de blikket utover i Europa på utkikk etter mulige oppkjøpskandidater. Målet er å bli blant de største aktørene innen betalingsformidling i Europa. SNÅLE TIDER I LOKALBANKENE Lokalbankene ligger ikke på latsiden i den teknologiske utviklingen. SpareBank 1 Telemark er ikke bare på fornavn med kundene, de er også på Facebook. Nå lærer de opp kundene til å bruke bankens digitale løsninger. SOLIDE NOK BANKER? I dag hersker det bred enighet mellom finansnæringen og myndighetene om at det er nødvendig med regulering. Men på Finansnæringens dag kom det frem at det ikke er fullt så stor enighet om hvor langt reguleringene skal gå. 03/ årgang ISSN Merkur-Trykk er godkjent som svanemerket bedrift. Ansvarlig redaktør: Svein Åge Eriksen Journalister: Bjørg Buvik, Arild Solmark, Kjersti Aronsen og Nina Skalleberg Utgiver: Finansforbundet Forbundsleder: Pål Adrian Hellman Direktør: Runar Wilhelm Henriksen Redaksjonen avsluttet: 24. april 2013 Kontaktinformasjon: Postboks 9234 Grønland, 0134 Oslo Gateadresse: Dronning Eufemias gate 16 Internett: Tlf: 03040, faks: Trykk/design: Merkur-Trykk AS Annonser: AdApt Media Eva Kristine Wiik c/o Klokkerhaug Stavangergata 23, 0467 OSLO Tlf: e-post: Godkjent opplag: Forside: Shutterstock Merkur-Trykk er PSO-sertifisert Vi tar kvalitet på alvor! Finansfokus

4 meninger Takk og farvel Det går nesten ikke en uke uten at finansnæringen annonserer nye planer for nedbemanning. Nedbemanningene kommer i tillegg til dem som allerede er vedtatt. Hvor mange arbeidsplasser blir det igjen til slutt? Er det egentlig noen framtid i finans? Nedbemanningene vi nå ser er de største siden bankkrisen på 1990-tallet. Den gang var det rene oppsigelser. Nå er det i store trekk såkalt frivillige avtaler som gjelder. Den ansatte sier selv opp stillingen, mot et sluttvederlag. DNB er en av bedriftene som har gått ut med tilbud om sluttpakke til alle. De med lengst ansiennitet og alder, og som svarer raskest, kan få en sluttpakke på inntil tre årslønner. Sluttpakkene er gjerne resultat av en iherdig innsats fra de tillitsvalgte. Nedbemanningene skjer i en tid da bedriftene i næringen leverer rekordresultater. Lederlønningene øker. Nedbemanningene skjer også i en tid da det stilles stadig strengere krav til reguleringer i finansnæringen. Det er et lite paradoks her: De reglene som Finansdepartementet foreslår innført fra 1. juli er allerede oppfylt når det gjelder kravet om kjernekapital. Riktignok skal kravene trappes gradvis opp, men hva når bankene er solide nok? Hvorfor må mange gå i finansnæringen? Nye krav til kapitaldekning blir brukt som en del av argumentasjonen. Det er uforståelig at bedriftene gjennomfører store nedbemanninger før de vet hvordan det nye regelverket blir. Det er lettere å forstå at bedriftene må tilpasse seg endret kundeatferd. Ny teknologi snur opp ned på alt. Spesielt innenfor betalingsformidling, som er hovedtema i denne utgaven, Nå er det på tide å bremse nedbemanningene. Ingen vil være tjent med at verdifull kompetanse, bygget opp over tiår, blir utradert med et pennestrøk. Derfor må noen våge å si fra. Nok er nok. Tillitsvalgt en karrierevei? Som sentral tillitsvalgt har jeg stilt meg spørsmålet: "Hvorfor er det ikke større konkurranse om å bli valgt?" Selv har jeg hatt gleden av å være både deltids- og heltidstillitsvalgt i Finansforbundet. Vervet har gitt meg gode ut viklingsmuligheter og mye «learning by doing». Nå griper jeg pennen fatt for å reklamere litt rundt rollen tillitsvalgt. Det finnes ikke noen fasit for hvordan en person skal være for å bli en dyktig tillitsvalgt. Som utgangspunkt mener jeg at det er naturlig at den aktuelle lykkes i egen jobb før en påtar seg tillitsvervet. Lykkes en i egen jobb er sannsynligheten også større for at ledelsen vil lytte til deg som tillitsvalgt. Mer enn det vanskelige Mange ansatte er av den oppfatning at det å være tillitsvalgt bare handler om å støtte kolleger i krevende omstillingsprosesser og liknende. Heldigvis skal vi være der for medlemmene når de opplever vanskelige situasjoner, men rollen omfatter mye mer. Tillitsvalgtes viktigste oppgaver er: Å ivareta de ansattes rettigheter og interesser Å beholde, utvikle og forbedre rettighetene gjennom bedriftsavtaleforhandlinger Å forhandle med ledelsen og bidra til at bedriften når sine mål Påvirker sluttresultatet De tillitsvalgte skal sammen med ledelsen gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid innad i bedriften. Dette kan i enkelte saker være utfordrende. God relasjonsbygging fra sak til sak gjør at den tillitsvalgte likevel ofte har stor innflytelse på sluttresultatet. Utfordringen ligger i at mye av det arbeidet vi tillitsvalgte gjennomfører, er av en slik art at vi ikke får «æren» for resultatet. Det er noe vi lærer oss å leve med, så lenge vi får være med i drøftingene før beslutningen fattes. Noe for alle livsfaser Dagens tillitsvalgte rekrutteres blant medlemmer i alle aldre og livsfaser. Det er positivt at mange unge velger å stille som kandidat til vervet fordi de ser det som en unik mulighet til å få innblikk i bedriften. Likeledes ser de verdien av å ha tillitsvalgterfaringen med seg videre i karrieren. Faktum er at det ofte er et pluss å ha en CV som forteller at du har vært tillitsvalgt. La Svein Åge Eriksen Ansvarlig redaktør Facebook: Finansforbundet Tips: Finansfokus 3-13

5 meninger Kvalitet i alle ledd meg også ta med at mange av Finansforbundets tillitsvalgte har stilt seg til disposisjon fordi de ønsker å ha innflytelse på utviklingen av egen arbeidsplass. Det er meget bra, og noe som kommer alle medlemmene til gode. To karriereveier Karriereveiene i bedriften og i fagforeningen er de veldig ulike? I utgangspunktet ikke. Begge steder handler det om å være knallgod på prioriteringer og vise hva man står for. Finansforbundet er tjent med å ha erfarne tillitsvalgte. De har høy kompetanse innenfor områder som forhandlingsevne, lov og avtaleverk. De har gode kommunikasjonsegenskaper. Dette kan høres voldsomt ut, men det fine er at den enkelte gis god mulighet til egenutvikling gjennom tillitsvalgtarbeidet. Flere tillitsvalgte er gode kandidater til ulike lederposisjoner i bedriftene. Vi har mange ledere i dagens finansnæring som har erfaring som tillitsvalgt. Uten tillitsvalgte stopper forbundet Uten tillitsvalgte stopper Finansforbundet! Ja, det er en sannhet. Vi må ha medlemmer som er villige til å drive forbundet. Unge tillitsvalgte er spesielt velkomne, nettopp fordi de speiler fremtidens finansansatte. Dyktige unge tillitsvalgte må slippe til både som ledere og utvalgsmedlemmer. Det er viktig å gi dem ansvar. Personlig er jeg opptatt av å ha strukturer som sikrer ungdommen mulighet til å få en karriere innenfor Finansforbundet. Et kollegium av likesinnede Tillitsvalgtkollegiet er viktig. Enten du arbeider i en lokal sparebank eller i et multinasjonalt foretak vil du som tillitsvalgt få gode muligheter til å bygge et solid nettverk av tillitsvalgtkolleger, både i og utenfor Norge. Dette nettverket bidrar til innovasjon og videreutvikling. Finansforbundet er en moderne fagforening. Vi har plass til flere aktive tillitsvalgte. Kanskje nettopp du ønsker å høre litt mer om det å bli tillitsvalgt? Da er du velkommen til å ta kontakt med en av oss i forbundsstyret, eller en tillitsvalgt i bedriften der du arbeider. Arbeidet som tillitsvalgt har høy verdi for bedriftene. Ledelsen skal bidra til avlastning i den enkeltes daglige gjøremål, slik at tillitsvalgte kan ivareta vervet sitt. Blir du med som en av Finansforbundets tillitsvalgte fra neste valg? Hvis du svarer ja mener jeg at du har gjort et godt valg! Igjen: Uten tillitsvalgte stopper Finansforbundet! Ingar Brotnov, forbundsstyremedlem og hovedtillitsvalgt i If Skadeforsikring Nuf. Skriv leserinnlegg Hva engasjerer deg? Hva blir du irritert over? Hva gleder deg? Hva synes du er urettferdig? Kort sagt, vi vil gjerne vite hva du som leser er opptatt av. Derfor tilbyr vi deg Finansfokus beste spalteplass på våre meningssider. Her er du i godt selskap med redaktøren og forbundslederen. Men du må skrive kort og presist, og lengden bør ikke overstige tegn inkludert mellomrom. Skriver du enda kortere, øker sjansen ytterligere for å komme på trykk. Alle leserinnlegg bør undertegnes med fullt navn. Send ditt leserinnlegg til: Siste frist for innlegg til neste utgave er 21. mai Moren til Akilles dyppet ham i elven Styx for å gjøre ham usårlig. Hun glemte å fukte hælen hun holdt ham i. Dette punktet på ham gjorde ham sårbar. Hvorfor gresk mytologi i denne lederen? Jo, fordi en konsernsjef i forrige nummer av Finansfokus sier at "akilleshælen er opplæring som krever tid, ressurser, kompetanse og engasjement". Dette bildet er likt i hele næringen. Det er et lederansvar å bidra til at våre medlemmer får tid og rom til å oppdatere sin kunnskap og utdanne seg. Finansforbundets medlemmer skal ikke akseptere å bli sårbare (les: ikke relevante) som medarbeidere. De skal ikke oppleve at de ikke henger med i utviklingen. Jeg har i en tidligere leder skrevet at hver og en må ta sitt ansvar for kompetanseutvikling og oppdatering. Det er bedriftene som skal og må legge til rette. Dette er syretesten på om bedriften er en attraktiv arbeidsplass. Jeg forventer at våre ledere bedriver personalutvikling og ikke ren personaladministrasjon. Høyesterett har talt, og bankene har svart, hver på sin måte. Alle kjente "Røegg" skal nå behandles individuelt. La det være helt klart fra min side: Jeg har tro på næringens ansatte og våre medlemmer, som møter kunder hver eneste dag med kvalitet og god service. Det er nødvendig både for internt og eksternt omdømme. Mediene har skapt et bilde av en venneløs og lite troverdig næring. Verden er ikke så svart/hvit. Undersøkelser utført av næringen selv, viser at kundene i stor grad er lojale til og fornøyde med sin bank og sitt forsikringsselskap. At kunder skifter leverandør for å oppnå bedre pris, viser bare at markedet fungerer. Morgendagens kunder vil møte oss i alle kanaler. Rask utvikling gir krevende tider. Derfor er det av avgjørende betydning å bygge videre på den kompetansen som næringen allerede innehar. Det er både viktig og lønnsomt. Våre medlemmer er kompetente og klare for fremtiden! PÅL ADRIAN HELLMAN Forbundsleder Mobil: Finansfokus

6 Bli med å påvirke landsmøtedebatten Hva bør vi debattere på landsmøtet 2013? Jeg ønsker å høre hva du som er medlem mener vi bør debattere på høstens landsmøte. Send meg dine tanker på mail til innen 1. juni. Hilsen Pål Adrian Hellman Forbundsleder? Finansforbundets landsmøte: Finansforbundets øverste politiske organ Hvert tredje år Velger politiske føringer for de neste tre årene Valg av forbundsleder og forbundsstyre FDC søker Business Analyst med Forsikringskompetanse og IT prosjekterfaring Har du forretningskunnskap fra forsikringsbransjen? Er du visjonær i forhold til fremtidige behov og er vant til å vise veien for andre? Da er du kanskje den nye kollegaen vi søker til FDCs kontor på Lysaker, Oslo Kan du i tillegg omsette din kunnskap og dine visjoner til IT strategier og konkrete IT- løsninger, så er du helt sikkert den nye kollegaen vi søker etter. Våre kunder er forsikringsselskaper i Skandinavia som i større grad ønsker at vi bidrar med forretningskunnskap i forbindelse med utvikling av IT prosjekter. Du vil være tett på kundene og skal medvirke til å omsette deres forretningsbehov til fleksible og konkuransedyktige IT løsninger som understøtter kundens fremtidige behov. Du kommer til å delta i større og mindre IT prosjekter, og må ha evnen til å se forretningsbehovene fra et IT strategisk perspektiv. Du vil bli en del av den norske filalen til FDC hvor også andre Business Analysts inngår i teamet, og jobbe tett sammen med kollegaer ved vårt hovedkontor i København. Du kan lese mer om stillingen på Interessert? Vi ser frem til å motta din søknad. Hvis du vil vite mer om stillingen, kan du kontakte Country Manager Norge & Sverige, Karin M. Smith på eller Avdelingsleder, Henning Amstrup på Om FDC FDC er Skandinavias største leverandør av IT-løsninger til forsikrings- og pensjonsbransjen, og våre løsninger støtter skade- og helseforsikring og liv- og pensjonsforsikring. Vår forsikringsløsning F2100 utvikles etter prinsippene for SOA (Service Orientert Arkitektur), og løsningene stilles til rådighet for våre kunder på SaaS (Software as a Service) vilkår, hvilket sikrer stordrift og kort time-tomarket. Les mer på 6 Finansfokus 3-13

7 nyheter Nye lovregler om kapitalkrav for banker Til tross for protester fra finansnæringen: Finansdepartementet innfører nye og strengere regler for kapitalkrav til bankene. Det skjer fra 1. juli. Kravene skal gradvis bli strengere. Tekst: SVEIN ÅGE ERIKSEN Foto: SHUTTERSTOCK De norske reglene blir innført tidligere enn fristen for å gjennomføre det internasjonale regelverket for kapitaldekning. Finansnæringen har protestert. Lovforslaget bygger på forslagene til Basel III og EU-kommisjonen. Planen er det om kort tid skal fattes formelle vedtak om nye regler i EU. Dette er de såkalte CRD IV-reglene. Den internasjonale finanskrisen er bakgrunnen for lovforslaget om nye kapitalkrav til bankene. Det er bred enighet internasjonalt om å få til en strengere regulering av bankene. Det er samtidig liten forståelse i den norske finansnæringen for at nye regler må innføres tidligere i Norge enn i de fleste andre land. VIL TJENE ALLE Norske myndigheter har lenge støttet det internasjonale arbeidet for å styrke bankenes kapital. Jeg mener det er viktig nå å få på plass nye lovregler om kapital som gjennomfører det nye internasjonale regelverket. Trygge, solide og gode banker tjener oss alle, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Den internasjonale finanskrisen har vist oss hvor sårbare bankene er. Svikt i tilliten til bankene kan spre seg raskt. Problemer i bankene kan få svært negative følger. Det gjelder både for produksjon og sysselsetting, for enkeltmennesker, eiere og kunder. Vår egen bankkrise tidlig på 1990-tallet viste hvor viktig egenkapital og soliditet er. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt at bankene er solide og har god egenkapital. Derfor er det viktig å bygge opp kapital i gode tider, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. også fire nye bufferkapitalkrav for banker, kredittforetak og morselskap i bankkonsern. For verdipapirforetak foreslås bare nye minstekrav til ren kjernekapital, ikke bufferkrav. Systemet med nye kapitalkrav er gitt i det nye, internasjonale regelverket. Vi velger å innføre nye kapitalkrav noe tidligere enn det som følger av fristen i det internasjonale regelverket, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Noen andre land, blant dem Sverige og Sveits, har også valgt tidlig å innføre dem tidlig. Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) anbefalte 8. desember 2011 at de store bankene skal ha bedre kjernekapitaldekning. Den skal være på 9 prosent, fra 1. juli Kravet kom etter en stresstest. Finanstilsynet har lagt til grunn at alle norske banker er på denne prosenten fra da av. Dette er også kalt "EBA-kravet". Det er en vesentlig økning fra det internasjonale kravet på minst 2 prosent ren kjernekapital. NI PROSENT KJERNEKAPITAL Lovforslaget sier at banker skal ha minst 4,5 prosent ren kjernekapital. Kravet om minst 8 prosent kapital videreføres. I tillegg blir det derfor krav om minst 3,5 prosent annen ansvarlig kapital. Videre foreslås krav om en bevaringsbuffer på 2,5 prosent ren kjernekapital. På toppen kommer en systemrisikobuffer. Den skal det første året være på 2 prosent ren kjernekapital. Summen av det foreslåtte nye minstekravet til ren kjernekapital, og bufferkravene per 1. juli 2013, tilsvarer nivået på 9 prosent ren kjernekapital. Kravene til ren kjernekapital fra 1. juli 2013 er derfor allerede oppfylt. FIRE NYE KRAV Departementets lovforslag innebærer nye minstekrav til ren kjernekapital. Det betyr PÅ HØRING: Lovforslaget til nye kapitaldekningsregler er nå ute på høring. Finansforbundet skal uttale seg innen fristen, 31. mai. Finansfokus

8 nyheter Tro, håp og pensjon Finansforbundet krever at det blir lovpålagt at medlemmer født før 1963 får beholde ytelsesordningen sin. Foreløpig er dette opp til den enkelte arbeidsgiver. Tekst: ADELE EKELI RØSSNES Foto: SCANPIX Dette går frem i Finansforbundet høringssvar til den 27. utredningen fra Banklovkommisjonen. Den er også omtalt som "Banklov III". Utredningen ble avlevert 7. januar i år. Høringsfristen gikk ut 12. april. I Finansforbundets høringssvar blir det understreket at det er viktig med gode pensjonsordninger for alle. To ting har vært spesielt viktige for forbundet: Å kommentere revidering av dagens innskuddspensjon. Og forslaget til utredning av fremtidig ytelsespensjon. Et sentralt spørsmål i Banklov III er dette: Hvordan sikre gode og fornuftige overgangsordninger til enten standard eller grunnmodell for dem som har dagens ytelsesordninger? Det foreslås at dagens ytelsesordning kan bli beholdt i sin helhet, for arbeidstakere født før Slik lovforslaget står i dag er det fremdeles opp til arbeidsgiver å videreføre dagens ytelsesordning. Finansforbundet tar til orde for å endre denne regelen. Ønsket er at dette blir en "skal-regel". Da vil det bli et lovpålagt krav at dagens ordninger blir beholdt i sin helhet, for medlemmer født før NY UTREDNING HASTER Tidligere denne måneden fikk Banklovkommisjonen det endelige oppdraget fra finansministeren. Målet er å utrede om en revidert ytelsespensjon har noen fremtid. Finansforbundet er positive til denne utredningen. Da blir det opp til partene i arbeidslivet å avgjøre hva slags pensjonsordninger som skal kunne tilbys, ikke lovgiver. Det er viktig at utredningen er på plass så tidlig som mulig. Hvis arbeidet trekker ut i tid frykter vi at mange arbeidsgivere vil avvikle dagens ytelsesordninger til. Det vil de gjøre til fordel for innskuddspensjon, allerede før vi får et alternativ i ny ytelsespensjon. Hva med fremtidens arbeidstakere, og dem som i dag så vidt har begynt sin karriere? For dem er det gode nyheter at innskuddssatsene i dagens innskuddsmodell foreslås endret. Satsene skal opp på samme nivå som i de foreslåtte hybridmodellene. Banklovkommisjonen har en begrunnelse for dette. Den er at alle pensjonsordninger skal koste like mye for arbeidsgiver. Det skal sikre at arbeidsgiver ikke velger den ene framfor de andre, begrunnet i kostnadsbesparende tiltak. Dette forslaget stiller vi oss også bak. Disse alternativene står igjen: Ytelsespensjon, innskuddspensjon og hybridmodeller. Fremtiden vil vise hva markedet vil foretrekke. Finansforbundets pensjonsnettverk Gruppen består av erfarne tillitsvalgte i medlemsbedriftene våre. De har inngående kunnskap om pensjon. Medlemmene møtes jevnlig for å diskutere spørsmål knyttet til fremtidens pensjonsordninger. Gruppens beslutninger og konklusjoner blir hørt av myndighetene, blant annet i det foreliggende forslaget til overgangsordninger i Banklov III. Gruppen består av: Ingar Brotnov, Jan Kruse, Jørgen Mjelde, Gunnar Mjåtvedt, Jørn O. Kvilhaug og Arvid Åsen. Faste møtende fra sekretariatet: Jan Pieter Groenhof og Adele E. Røssnes TRE MODELLER: Banklovkommisjonen foreslår tre ulike modeller for fremtidig tjenestepensjon. Kommisjonens leder, Erling Selvig, overleverer utredningen til finansminister Sigbjørn Johnsen. 8 Finansfokus 3-13

9 nyheter Dropper aktivitetsskatt Statsminister Jens Stoltenberg har utsatt innføringen av en ny aktivitetsskatt på finansielle tjenester på ubestemt tid. Det er gode nyheter for hele næringen og alle ansatte som jobber i den, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman. Regjeringen er redd belastningen for bank ene vil bli for stor, skriver Dagens Næringsliv. Finansforbundet har lenge vært i mot en særegen aktivitetsskatt på finansielle tjenester. Finansnæringen er en næring som alle andre næringer er avhengig av, og som må være konkurransedyktige også i et internasjonalt finansmarked. Vi ser allerede hvordan de største norske finanskonsernene kutter store antall ansatte for å spare kostnader. Det siste vi trenger er en skattlegging som bedriftene vil bruke til å legitimere enda flere kutt, sier Hellman. Aktivitetssskatt var ett av flere forslag fra Finanskriseutvalget til nye skatter og avgifter for finansnæringen. I forbindelse med statsbudsjettet i 2012, startet Finansdepartementet et internt arbeid for å se nærmere på blant annet aktivitetsskatt. Bakgrunnen for forslaget om aktivitetsskatt var å begrense finansnæringens størrelse og aktiviteter og trekke inn inntekter fra næring en. Aktivitetsskatten skulle beregnes ut fra finansinstitusjonenes overskudd og lønninger. Nå er forslaget lagt på is. Visste du...? at Bank2 hjelper kunder der andre banker ikke har mulighet? at Bank2 tilbyr lån til kunder med betalingsanmerkninger? at Bank2 stadig oftere blir anbefalt av andre banker? at Bank2 både har privat - og bedriftskunder? bank2.no - tlf: Finansfokus

10 fremtidens betalingsformidling Nå kommer FACEBANK Sosiale medier handler om å være der kunden er. Evry har laget Facebank i Smartbank-konseptet for å ta ut potensialet på en ny betalingsarena. Tekst: NINA SKALLEBERG Foto: OLE MORTEN MELGÅRD TRONDHEIM: Nå ligger alt til rette for bank og betaling på Facebook. Første mann som tør å ta steget ut i denne verden, kan ta det, sier forretningsutvikler Magne Meldal i Evry. Sosiale medier er for nordmenn mest kjent som Facebook og Twitter. Bildet er langt mer mangfoldig og tilsier enorme masser med brukere som kan utføre finansielle tran - s aksjoner gjennom en ny plattform sosiale medier. Betaling gjennom sosiale medier skjer allerede i Tyrkia, sier Meldal. I Kina er det 500 millioner brukere av det sosiale nettstedet QZone. Facebook holder seg stabil og har i dag en milliard brukere i verden. I Norge er 60 prosent av befolkningen på Facebook. I praksis er nesten alle som er over 13 år i Norge medlem av Facebook, sier Meldal. NY AtFERD Brukere av sosiale medier har endret atferd, akkurat slik internettbrukeren endret atferd. Det har vært en modningsprosess i sosiale medier akkurat som det var på nett. Før surfet folk på nett. Det var da internett FACEBANK KOMMER: - Facebank kan utføre betaling til person, til grupper eller til event på Facebook, sier forretningsutvikler Magne Meldal i Evry. 10 Finansfokus 3-13

11 fremtidens betalingsformidling var i barndommen for år siden. Nå utfører folk konkrete oppgaver. Akkurat slik er det blitt med sosiale medier også, sier Meldal. Det er to ulike motivasjoner som driver brukere i sosiale media. Du ønsker å bli underholdt eller du utfører konkrete oppgaver, legger Meldal til. Dette gir dem som utvikler tjenester for sosiale medier, to muligheter. De må utvikle løsninger som adresserer brukere som er der for å bli underholdt, eller de må legge til konkrete funksjoner som brukerne kan benytte. Betalingstjenester til personer, grupper eller events i sosiale medier er eksempler på konkrete funksjoner, sier Meldal. CROWD FUNDING Det er et stort volum med ikke-planlagt bruk i sosiale medier. Mange bruker sosiale medier som underholdning. Hva kan vi bruke denne gruppen planløse brukere til? "Daria Need You Now!" var en innsamlingsaksjon på Facebook for å gi en hund en operasjon. Dette er et eksempel på Crowd Funding, en tjeneste som er rettet mot planløs bruk av sosiale medier. Det fins aktører som fasiliterer dette i dag, noe som norske banker også burde kunne gjøre, sier Meldal. Et annet fenomen som sosiale medier brukes til, er kreative prosesser. Eksempler er konkurranser hvor folk skal foreslå noe som avsenderen skal bruke til markedsføring av sitt produkt. Dette er et eksempel på hvordan vi kan engasjere den typiske underholdningsbrukeren, fastslår Meldal. Sosiale medier er for nordmenn mest kjent som Facebook og Twitter. BRUKERVERDI I sosiale medier kan brukernes deltakelse måles i direkte og indirekte verdi. Direkte verdi vil si salg, høyere grad av selvbetjening, kryssalg, mersalg, nye kunder og fees. Direkte verdi reduserer CPA (cost per action). Blant indirekte verdier i sosiale medier er likes, tilbakemeldinger, kommunikasjon, styrket omdømme og community. Indirekte verdi kan forklares som ringer i vannet. Det er for eksempel når du har en handling og i begeistring trykker "like" på Facebook. Den indirekte verdien er at din "like" distribueres til alle dine venner. Det skaper et rykte - et brand som gir en merkevareverdi. Det er et stort hav av muligheter utenom likes man må hente ut verdiene i sosiale medier, sier Meldal. En Facebookapplikasjon kan fasilitere betaling for et event til grupper eller enkeltpersoner. Facebook sin infrastruktur er nå så sterk at man kan stimulere brukere og spre betalingstjenesten viralt, slik som vi ser i Tyrkia, poengterer Meldal. GAMIFICATION Gamification vil si å ta i bruk elementer og dynamikk fra spill for å stimulere folk til å utføre handlinger, som for eksempel betaling i sosiale medier. Spill-industrien har kunnskap om hvordan de oppnår lojale brukere og skaper engasjement som kan gjenbrukes for å motivere finansiell atferd. FACEBANK Facebank kan utføre betaling til person, til grupper eller til event på Facebook. Relevans og kundevennlighet er av gjørende. Når brukerne er på Facebook, har de interaksjon med venner, grupper og eventer. Vi lager betalingsløsninger som er relevante til hvorfor de valgte å besøke det sosiale mediet, understreker Meldal. Evry har innført gamificationelementer i sitt konsept for betaling på Facebook. Som bruker får du "merker" for ting du gjør. Med fem merker er du en viktig kunde og oppnår fordeler. Meldal oppgir at merker som belønning, ikke har noen reell verdi. Det skaper likevel engasjerte brukere. Det er en form for gamification. Folk anstrenger seg for å oppnå status og anerkjennelse, avslutter Meldal. Hva med de ansatte? Hvilke typer kompetanse blant ansatte blir viktig for å jobbe med bank og betalingstjenester i sosiale medier? Teknisk kompetanse må finnes, men blir en støttefunksjon. Forretnings- og bransjeforståelse er viktig. Likeledes evne til å tenke nytt og selvstendig for å utfordre konvensjonelle sannheter om hvordan man betaler, sier Meldal. Tror du det vil dukke opp nye typer stillinger i finansnæringen som følge av bank og betalingstjenester i sosiale medier? Ja, vi trenger mennesker som kan agere raskt. Vi vil få flere smidige team med ansatte som kan jobb tverrfaglig. Det vil bli færre spesialiserte roller i denne industrien i fremtiden. Er det noen typer arbeidsoppgaver i dagens bank- og betalingstjenester som vil falle bort som følge av bank og betaling gjennom sosiale medier? Det er en generell trend mot økt selvbetjening. Det neste vil kanskje være maskinell rådgivning, så da står muligens arbeidsoppgavene for de som sitter i bankene og gir trivielle generelle råd, for fall. Tror du det totalt sett blir flere eller færre arbeidsplasser i finansnæringen som følge av bank og betalings tjenester i sosiale medier? Jeg tror det vil gi nye muligheter, og at det kan være en fin måte å utmerke seg på for de som har ambisjoner og riktig kompetanse. Flere arbeidsplasser er mulig. Bransjen er i raskere endring enn noen gang før, avslutter Meldal. Finansfokus

12 fremtidens betalingsformidling Morgendagens bankkunde Markedsanalytiker Øystein Bortne i SpareBank 1 får ofte spørsmålet: Hva vil bankkundene ha? Det er et stort og viktig spørsmål, sier han. Tekst: NINA SKALLEBERG Foto: OLE MORTEN MELGÅRD MOBIL KUNDE: - Det viktigste er ikke hvem du er som kunde, men hvordan du ser på bank og banktjenester, sier markeds analytiker Øystein Bortne i SpareBank Finansfokus 3-13

13 fremtidens betalingsformidling TRONDHEIM: Den banken som har den laveste renten, har kanskje ikke den beste servicen. Den banken som utgjør en forskjell der du bor, tilbyr kanskje ikke den nyeste teknologien. Det vi ikke må miste av syne, er at når bankkunder skal velge seg en bank, eller velge å fortsette å være kunde, så må de velge mellom goder, sier Bortne. Det handler om prioriteringer fortsetter han og eksemplifiserer: Når vi velger ny bil, så har ikke den billigste bilen all funksjo nalitet vi ønsker oss. Bortne har identifisert noen fellestrekk for hva som er viktig for bankkunden når hun velger bank. Det viktigste er en god nettbank og en god kundeopplevelse. Valg av bank er fremdeles styrt av en miks av teknologi og mennesker. Bankkundene er delt når det kommer til prioritering av nye teknologiske tjenester. Noen kunder legger avgjørende vekt på å ha en fast kontaktperson på bankkontoret som de kan snakke med. Andre legger stor vekt på nye teknologiske løsninger som mobilbank og muligheten for å kunne bruke mobilen til å betale med, sier Bortne. Hvordan ser kunden ut som er mest opptatt av mobil betaling? Det er vanskelig å si at det kun er unge, kun folk i by eller kun høyt utdannede som er interessert i mobil betaling. Det viktige er ikke hvem du er, det viktige er hvordan du ser på bank og banktjenester. Valg av bank er fremdeles styrt av en miks av teknologi og mennesker. Vi må gjøre det enkelt å være kunde Som Google, McDonalds og IKEA. KUNDENS MENTALITET Bortne legger stor vekt på at vi må forstå kundens mentalitet. Folk er ikke født digitale. Fødsler er en svært analog affære, jeg har vært med på to. I 2004 sa 68 prosent at de ikke ville ha trådløst nettverk hjemme. I 2012 har 89 prosent trådløst nett hjemme. I tillegg til å forstå kunders mentalitet, må vi forstå hvordan kunder endrer mentalitet, sier Bortne. Se for eksempel på min mor hjemme i Sogn og Fjordane. Hun har aldri brukt en PC. Men nå er min mor med i en internasjonal trend, og det trodde jeg aldri at jeg skulle si. Hun har gått fra å bruke sjekk til mobilbank. Hun hoppet over hele PC en, og det er det samme som de gjør i Kenya, sier Bortne. VÆR ENKEL Dersom vi tror at det blir flere slike brukere, hva må vi gjøre for å tiltrekke oss dem? Vi må gjøre det enkelt å være kunde! Som Google, McDonalds og IKEA. Det er attraktivt blant kundene at det er enkelt. Bortne trekker frem et eksempel på å være enkel fra IKEA: Har du prøvd å klage hos IKEA? Jeg har. Jeg hadde hisset meg opp, og gitt grei beskjed om at dette ikke var godt nok! Det er jeg enig i, sa kundebehandleren og ga meg en lapp så jeg kunne hente en ny Billy-bokhylle. Da er det så enkelt å være kunde at det er nesten litt frustrerende, smiler Bortne. VÆR HYGGELIG Kraften i å være hyggelig skal man faktisk ikke undervurdere. Men hyggelig i en fysisk kanal er noe annet enn å være hyggelig digitalt: Å være hyggelig på digitale flater, er mest sannsynlig å være enkel og intuitiv, samt være god på sikkerhet. Da viser du at du tar kundens tid og hennes eventuelle teknologiske skepsis på alvor. Hva vil morgendagens bankkunder kreve av oss? De vil kreve at vi forstår dem. Og at vi forstår at de endrer seg. Og de vil kreve at vi er digitale, intuitive og hyggelige, avslutter Bortne. Hva med de ansatte? Hvilken type kompetanse tror du blir viktig blant ansatte for å betjene morgendagens bankkunder? Kundeopplevelsen på digitale flater blir viktigere og viktigere. I dag ringer kundene kundesenteret for å spørre om teknologiutfordringer som Java, BankID på mobil, bruk av mobilbank og så videre. Ansatte må beherske overgangen slik at de kan lære opp og hjelpe kundene, sier Bortne. Tror du det vil dukke opp nye typer stillinger i bransjen? Ja, det vil bli behov for flere statistikere og teknologer, folk som kan ta ut data, visualisere og gi merverdi tilbake til kunden. Slik som Hal Varian i Google snakker om. PFM-løsninger er et eksempel her. Men det kan også bli behov for rådgivningskompetanse på områder som vi i bank tilbyr i liten grad i dag. Blir noen av dagens arbeidsoppgaver overflødige med morgendagens bankkunde? Alt som kan digitaliseres, blir digitalisert. Totalt sett, tror du det blir flere eller færre arbeidsplasser med morgendagens bankkunde? Jeg tror ikke det blir så mange flere som møter kunden ansikt til ansikt. Det blir imidlertid flere som hjelper kunden i andre kanaler og som lager nye løsning er for kunden, avslutter Bortne. Finansfokus

14 fremtidens betalingsformidling Teknologi skaper rask innovasjon Hvert år blir bredbåndet dobbelt så raskt. Alt inne i pc en og smarttelefonen blir dobbelt så bra hver 18. måned. Tekst: NINA SKALLEBERG Foto: OLE MORTEN MELGÅRD TRONDHEIM: Administrerende direktør Paul Chaffey i Abelia starter å snakke om teknologi og innovasjon og den underliggende endringen i informasjonsteknologien. Det skjer på konferansen Betalingsformidling 2013 i regi av DND Trøndelag. Han fortsetter utregningene: I løpet av 15 år blir alt 1000 ganger bedre. Det samme gjelder ikke for oss. Vi blir ikke 1000 ganger bedre ledere på 15 år eller 1000 ganger mer kreative og innovative. Teknologien blir stadig bedre og billigere. Det er motsatt med menneskene, de blir stadig dyrere. Derfor automatiserer vi arbeidet der vi kan, sier Chaffey. I 2001 kom den første ipod en. itunes ble lansert i 2003 og forandret musikkbransjen helt. Platebutikkene forsvant. Teknologi endrer alt. Alle vet at det vil skje, men det er veldig krevende å velge rett tidspunkt og forretningsmodell, sier Chaffey. Ofte er det ikke den første som vinner, men den andre. Den andre kan lære av feilene til den første. Undervisning er et område som i store trekk har vært praktisert på samme måte i århundrer. Vi hører forelesninger i klasserom og leser lærebøker. I tiden som kommer, mener Chaffey at vi kan få se store endringer. Sebastian Thrun, professor ved Stanford tilbød et kurs i "artificial intelligence", en modul fra et Bachelor-program i informatikk, på nett studenter meldte seg på studenter fullførte eksamen, sier Chaffey. LET OG FINN Teknologisk innovasjon vil spille viktige roller på mange arenaer. På sykehus går prosent av tiden bort til å lete, nevner Chaffey og viser til en forside i Dagens Næringsliv med tittelen "Sløser bort arbeidstiden". Leger og sykepleiere leter etter informasjon og kunnskap. Kunnskapen finnes hos mennesker som man igjen må finne, for å få informasjonen. Det finnes teknologi som kan hjelpe oss å finne det vi leter etter, men det er ofte komplisert å ta den i bruk i eksisterende organisasjonsstrukturer. Det handler om ledelse og organisasjon. Det finnes lignende utfordringer i flere bransjer. Teknologi kan frigjøre hoder og hender, sier Chaffey. Teknisk ukeblad skrev om verdens - ny heten mobil ultralyd i lommeformat. Mobil ultralyd er teknologisk innovasjon innenfor visualiseringsteknologi. Det kommer sikkert en app snart hvor man selv kan ta ultralyd, selv om jeg ikke anbefaler det. Men teknologisk innovasjon muliggjør nå ultralyd i lommeformat, sier Chaffey. Teknologisk innovasjon har også åpnet opp for å avdekke alvorlige sykdommer som man er genetisk anlagt for. Det kalles genetisk kartlegging og foregår ved at man sender inn en spyttprøve. Man kan på den måten være føre var og forebygge sykdommer. Ved å analysere gener på en teknologisk måte, vil man oppnå billigere og raskere informasjon om menneskets helse, sier Chaffey. Innovasjon innenfor velferdsteknologi er både samfunnsøkonomisk og øker folks livskvalitet. Velferdsteknologi vil i fremtiden bidra til at flere eldre kan bo lenger hjemme før de flytter på institusjon. Gjennom trygghetsalarmer og alarmsystemer kan for eksempel sensorer bidra til å avdekke om kokeplater står på, om kostholdet er for lavt og om personen har forlatt huset (GPS for demente). Vi kan snu politikernes problemstilling om å øke antall institusjonsplasser på hodet. Det koster i året å drifte én institusjonsplass. Ny teknologi kan spare driftskostnader og øke folks livskvalitet. STADIG DYRERE: - Mens teknologien blir stadig bedre og billigere, er det motsatt med oss mennesker. Derfor automatiserer vi arbeidet der vi kan, sier Paul Chaffey. 14 Finansfokus 3-13

15 fremtidens betalingsformidling Hva med de ansatte? Med de fire nye innovasjons - om rådene du nevner hvilken type kompe tanse blir viktig blant arbeidstakere fremover? Den ideelle kunnskapsmedarbeideren har en kombinasjon av teknologisk kompetanse og forretningsforståelse på tvers av fagområder og bransjer, sier Chaffey. Vil innovasjonen bidra til at det dukker opp nye typer stillinger? God ledelse av innovasjon er det aller viktigste for å lykkes med innovasjonsprosesser. Ledere må for eksempel vurdere om de vil lage egne enheter som er løsrevet fra resten av virksomheten for å skape fred og ro om innovasjonsprosjektene, eller om prosjektene blir best når man legger ansvaret i avdelinger som står for den daglige driften. Er det noen typer arbeidsoppgaver i finansnæringen i dag som blir overflødige som følge av innovasjonsutviklingen? Finansnæringen er i en kontinuerlig prosess nå, og det skjer omstilling hver dag. Skal jeg trekke fram en utsatt gruppe, må det være meglerne, fordi tjenestene deres er blitt selvbetjente, som i IKEA-modellen de outsourcer jobben til kunden selv. Norge har nådd langt i automatiseringsprosesser innenfor finansnæringen. Tror du det totalt sett blir flere eller færre arbeidsplasser som følge av innovasjonen? Det er et interessant spørsmål. Det foregår en stor internasjonal debatt nå om akkurat dette. Jeg tilhører den optimistiske retningen som tror at det er plass til enda mer innovasjon på toppen av teknologiutviklingen. Det betyr flere arbeidsplasser, avslutter Chaffey. Finansfokus

16 fremtidens betalingsformidling Enklere med VALYOU Ved å benytte NFC-teknologi har Telenor og DNB utviklet en enkel betalingsløsning for mobil ved navn VALYOU. Tekst: NINA SKALLEBERG Foto: OLE MORTEN MELGÅRD TRONDHEIM: - VALYOU er nå rett rundt hjørnet. Vi er veldig fornøyde med tjenesten, sier forretningsutvikler Lena Langrød i Telenor Norge. Telenor går ut med betalingstjenesten VALYOU på smarttelefonen Samsung Galaxy S3 med 4G i løpet av året. Etter dette kommer andre smarttelefoner fortløpende så fort vi får testet og godkjent at det tekniske virker i henhold til våre kvalitetskrav, sier Langrød. Mobiltelefonen forbindes med din identi Tet. Mobiltelefonen har i dag mange funksjoner for brukeren. Det er mye du kan glemme igjen hjemme, men glemmer du mobiltelefonen, er det ofte litt mer komplisert. Mobiltelefonen forbindes med din identi tet, det sosiale, jobb, lokasjon, QRkoder, billetter, betaling, shopping og mye mer. I dag finnes det lite man ikke kan tilby via en app, sier Langrød. VALYOU er laget for å gjøre hverdagen enklere for norske forbrukere. SIM-KORT BETALING: - I første omgang vil vi legge betalingskort fra DNB på SIM-kortet som ligger i den enkelte kundes mobiltelefon, sier forretningsutvikler Lena Langrød i Telenor Norge. 16 Finansfokus 3-13

17 fremtidens betalingsformidling I første omgang vil vi legge betalingskort fra DNB på SIM-kortet som ligger i den enkelte kundes mobiltelefon. Senere vil man kunne legge både lojalitetskort, busskort, nøkler og mye mer på mobilen. På denne måten skaper vi verdi for forbrukeren fordi det er enkelt, effektivt, tilgjengelig, oversiktlig og attraktivt. I tillegg har kunden kontroll, sier Langrød. I dag finnes det lite man ikke kan tilby via en app. SENSITIV INFORMASJON Noen app er og tjenester krever mer sikkerhet enn andre grunnet sensitiv informasjon. VALYOU vil tilby en sikker løsning knyttet opp mot SIM-kortet. SIM-kortet vil ha samme funksjonalitet som en chip i et kredittkort. Ved å lagre sensitiv informasjon på SIMkortet, fjerner man usikkerheten med misbruk av mobilen. Dette fordi et virus kun når mobiltelefonens operativsystem og ikke SIM-kortet. Det er derfor trygt å handle gjennom VALYOU, sier Langrød. Telenor har selv ingen adgang til informasjon som blir lagret på SIM-kortet av eksterne partnere eller av kundenes transaksjoner, forsikrer Langrød. Telenor sitt mål for fremtiden er å få mobilen til å være verktøyet for det meste. Ved å tilby SIM-kortet som en sikker lagringsplass vil vi gi kunden attraktive løsninger. VIRTUELT KORT DNB ønsker å tilby sine kunder betaling via mobil. Vi ønsker å sitte i førersetet for å muliggjøre dette. Dette er fremtiden, også globalt, sier prosjektleder Rune Ilebekk i DNB. Ilebekk sier at de har ønsket å skynde seg litt langsomt. Vi har studert tilsvarende lanseringer i Europa. Vi starter med et greit enkelt tilbud i form av et virtuelt kort på din mobil tilknyttet din bank. VALYOU er foreløpig et samarbeid mellom Telenor og DNB. De ønsker å utvide samarbeidet gjennom å invitere inn andre aktører. Ved å lagre sensitiv Informasjon på SIM-kortet, fjerner man usikkerheten med misbruk av mobilen. Vi er i dialog med flere. Vi tilbyr NFCplattformen for teknisk integrasjon. VALYOU er en brukervennlig mobil lommebok som vi mener gir den beste brukeropplevelsen for sluttbruker, avslutter Langrød. Hva med de ansatte? Hvilken type kompetanse blant ansatte blir viktig fremover i arbeidet med VALYOU? Ganske mye forskjellig kompetanse. Alt fra rent teknisk kompetanse til kunde innsikt og markedsføring. Kundeinnsikt og markedsføring vil kreve økt oppmerksomhet. Er det noen nye typer stillinger som vil vokse frem som følge av tjenesten VALYOU? Ja, og helt sikkert noen stillinger vi ikke helt kan forutse i dag. Blir noen av dagens arbeidsoppgaver i finansnæringen overflødige når den nye tjenesten VALYOU tas i bruk? Det kommer an på hvordan denne typen tjenester tas opp i markedet. VALYOU er en ny plattform for tjenester som allerede eksisterer hos bankene, som betalingskort. Det er så Telenors rolle å sikre att mobilen kan brukes for sikker betaling. Brukerne forandrer kontinuerlig sine behov, og vi må sørge for å tilpasse oss disse med nye tjenester. Tror du det totalt sett blir flere eller færre arbeidsplasser som følge av at VALYOU lanseres? Det gjenstår å se. Bruken og om fanget av tjenesten blir avgjørende, avslutter Langrød. hva er nfc-teknologi? NFC er en forkortelse for Near field communication, altså trådløs kommunikasjon via et elektromagnetisk felt på svært kort hold basert på RFID RadioFrekvens IDentifikasjon. (Kilde: NFC-teknologien har vært utprøvd i flere land og på flere måter. Noen tilbyr klistremerker, andre tilbyr tjenester via minnekort eller operativsystemet på mobilen. SIM-kortets fordeler skiller seg ut da dataene som ligger der, enkelt kan lastes ned, endres eller slettes på en sikker og kryptert måte via mobilnettet. Finansfokus

18 lokalt Medlemsmøte og årsmøte GOD INNSATS: Leder av Finansforbundet avd. Trøndelag (til venstre) overrekker en gave til Elin Mellem og Kjetil Kristensen som takk for innsatsen. (Foto: Finn R. Orholm). Vellykket TV-konferanse i nord Vårens tillitsvalgtkonferanse ble avviklet i Tromsø 11. og 12. mars for geografiske avdelinger i Trønde lag, Nordland og Troms/ Finnmark. Ca. 80 tillitsvalgte var samlet i Nordens Paris. For første gang deltok avdeling Trøndelag sammen med fylkene i nord. Konferanser med mange deltak ere gjør seg ikke selv. Vår felles distriktsrådgiver Elin Mellem hadde ansvaret for gjennomføringen med faglig innhold og sosial happening på Polaria. Alt står til terningkast 6. Under ledelse av geografisk leder i Troms/Finnmark, Kjetil Kristensen, var det ingen dødpunkt disse to dagene. Kompetanse/karriere og arbeidsliv er uhyre viktige tema. Forbund ets spesialrådgiver Kjetil Staalesen og forbundsstyremedlem Erik Bie Johansen loset oss gjennom på en fortreffelig måte. I tillegg var det engasjert en del eksterne foredragsholdere. Høydepunktet første dag var paneldebatten ledet av Kjetil Staalesen. Panelet var sammensatt av eksterne deltakere og geo grafisk leder i Troms/Finnmark samt hovedtillitsvalgt i Danske Bank. Paneldebatter er engasjerende og kan gjerne benyttes i flere sammenhenger. Arbeidslivet endrer seg raskt og det er viktigere å rette oppmerksomheten mot de ut viklingsmulighetene vi har i vår næring. Her har våre medlemmer to valg: Enten å utvikle seg og få kompetanseheving for fortsatt arbeid i egen bedrift, eller skaffe seg kompetanse for en jobb utenfor bedriften. Finansforbundet føler et ansvar for at hver enkelt arbeidstaker skal ha frihet til å velge selv. Næringspolitisk direktør i Sparebankforeningen, Ole Morten Geving, ga et godt bilde av vår næring og hvilke utford ringer vi står overfor. Bankene er solide, tapene er små og resultatene er gode. Fortsatt er det et potensial for vekst, understreket Sparebankforeningens næringspolitiske direktør. Han avsluttet med at utvikling av human kapital er og vil være uhyre viktig. Dette betyr at vårt forbund er på riktig vei og har tatt de rette beslutninger når det gjelder fokus på kompetanse og utvikling. Denne felleskonferansen blir ikke den siste. Hele opplegget var meget bra arrangementsmessig, slik at felles konferanser frister til gjentakelse. Neste vår har vi invitert avdeling Nordland og Troms/Finnmark til tillitsvalgtkonferanse i Trondheim. Gerd Wold, leder Finansforbundet i Trøndelag 4. april ble medlemsmøte og årsmøte avviklet for avd. Trønde lag. Ca. 60 medlemmer fant veien til Quality Hotell Augustin i Trondheim. Konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN innledet på medlemsmøtet og ga et godt bilde av de utfordringer vår næring har for tiden. Han understreket at dagens kapitalkrav ikke er ikke enkle å kommunisere til ansatte og bankenes kunder, da det går meget godt for tiden i finansnæringen. Men banken ønsker å være føre var, slik at ting er på plass i god tid. Det betyr nedskjæringer i mange ledd, og medfører en reduksjon av "sjefer" og også en ned - be manning i sparebanken. Dette er en trend som også avspeiler seg i finansnæringen for øvrig. Selve årsmøtet, som ble ledet av Jan Gunnar Kvam, var preget av stort engasjement fra medlemmene. GODT FORNØYD: Leder av Finansforbundet, avd. Trøndelag og konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN. (Foto: Finn R. Orholm). 18 Finansfokus 3-13

19 kronikk Hvem skal eie mine data? "Big data" er uttrykket som får det til å blinke i øynene på konsulenter og direktører for tiden. Mengden med informasjon som samles om og fra oss mennesker er enorm. Selvsagt har flinke forretningsfolk for lengst sett mulighetene en analyse av disse dataene gir. Samtidig er det mange som er bekymret for skyggesidene av et samfunn der "noen" vet "alt" om hva og hvor vi er, gjør, kjøper og mener til enhver tid. Selv om det er Google og Facebook som får mye av Big Data-oppmerksomheten er det ikke kun nettsurfing dette handler om. Selv om du skulle finne på å velge et liv uten internett(?) vil det samles inn og analyseres store datamengder om deg. Banker, forsikringsselskaper, helsevesen og skattemyndigheter er bare noen av de som både skal og må ha masse viktig info om deg for å gjøre den jobben de er satt til. I tillegg kommer data fra bomstasjoner, mobiltelefoner, metadata i bilder du tar med fotoapparatet (tid, sted etc), GPS en i bilen, kameraovervåking kombinert med ansiktsgjen kjenning. (Selv i våre private hjem lar vi nå alarmselskapene montere kameraer, for vår egen sikkerhet.) Ved å koble bare noen av disse registrene med hverandre vil du kunne danne deg et svært klart bilde av hver enkelt person. Selv de av oss som ikke er spesielt konspiratorisk anlagt kan bli kortpustede av å studere dette emnet. Samtidig gir analyse av "Big Data" finansnæringen mulighet til å tilby kunden skreddersydde produkter og tjenester. Dette er flott og bør applauderes. Se for deg at du blir frastjålet kofferten mens du er på ferie. Du sender inn en skade melding på SMS og får oppgjøret på konto samme dag. Fantastisk! En forutsetning er at forsikringsselskapet vet nok om deg til å fastslå at du ikke er en sannsynlig forsikringssvindler. En annen mulighet mange vil sette pris på er å få rabatter og kuponger, basert på hvilke varer du pleier å handle i hvilke butikker. Vi er mange som har opplevd Amazons ufattelig gode kjøpsanbefalinger. Etter 14 år som kunde der kjenner de min smak bedre enn jeg gjør selv! Bedriftene får mulighet til å gi oss som kunder en god følelse av at de anstrenger seg for å tilby meg noe jeg har bruk for. Eller som Finans Norges styreleder og Gjensidige-sjef Helge Leiro Båstad sier: "Big Data vil være en av de store endringene for kundeorienterte selskaper de kommende årene. De som lykkes med denne endringen kan få store konkurransefortrinn. Det handler om å innhente og benytte informasjon om kundene på en intelligent måte, slik at det blir nyttig for kunden og vi blir relevante i folks og bedrifters liv." Framtida ligger neppe i å forby innsamling og analysering av data, men i å tvinge fram en synliggjøring av hvilke data som samles inn og hvordan de brukes. Datatilsynet fikk mye pepper da de i en periode forbød Lånekassen og Skatteetaten å bruke Google Analytics. Til gjengjeld kan vi nå når de har tillatt det, føle oss tryggere på at våre persondata ikke misbrukes. Dersom en tannbørste med trådløst internett (jo, det finnes) kan hjelpe tannlegen min med å holde tennene mine friske, er det unektelig en god ting. Om jeg er like interessert i at helseforsikringsselskapet skal kunne kjøpe kunnskapen om hvor ofte jeg pusser tennene må jeg tenke litt mer på. Som et minimum bør de betale meg! På internett er vi ikke bare brukere. Bedrifter lever av å selge data om deg og meg. Sannsynligvis selger vi oss alt for billig. KJETIL STAALESEN er spesialrådgiver i Finansforbundets sekretariat. (Foto: Morten Brakestad) Finansfokus

20 fusjon AMORS PIL: Å fusjonere er ikke noe vi må, men noe vi vil, sier Bente Pedersen og Per A. Bentsen, hovedtillitsvalgte i henholdsvis Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør. Til sengs med fienden I nærmere 30 år har Sparebanken Sør i Arendal og Sparebanken Pluss i Kristiansand vært konkurrenter og kjempet om kundene på Sørlandet. Nå planlegger de å slå sine pjalter sammen og bli den femte største norskeide banken. Tekst og foto: Bjørg Buvik Arendal/Kristiansand: Tillitsvalgte og ansatte ble informert om intensjonsav talen i midten av mars, samme dag som styrene i de to bankene offentliggjorde intensjonsavtalen om fusjon. Planene har vært diskutert i de respektive styrer siden januar i år. GOD DIALOG Som ansattes representanter i styret i Sparebanken Sør, har både Cathy Steller og jeg vært informert og med i diskusjonene, forteller Per A. Bentsen, hovedtillitsvalgt i Sør. Det samme har Bente Pedersen, som er de ansattes representant i styret i Pluss. De ble pålagt taushetsplikt, men innrømmer at de har diskutert med hverandre uten å ha anledning til å involvere de øvrige tillitsvalgte. Det har vært en god og nyttig dialog. Vi har også hatt kontakt med en advokat og vår rådgiver på Finansforbundets sekretariat for å diskutere en del juridiske spørsmål, bemanningssituasjon og jobbsikkerhet, forteller Per A. Bentsen og Bente Pedersen. I intensjonsavtalen er det fastslått at ingen skal sies opp som følge av den planlagte fusjonen. Det er vi tilfreds med, fastslår de to. INVOLVERING Det er nedsatt en rekke prosjekter som skal arbeide frem en fusjonsavtale. Det tas sikte på at denne skal være utformet før sommeren. Tillitsvalgte deltar i fusjonsutvalget og i de underprosjekter som har betydning for de ansatte. Vi har forventninger om å komme frem til gode løsninger etter hvert som arbeidet i de ulike prosjektene kommer i gang, sier de. DELT LØSNING Intensjonsavtalen har avklart de vesentligste spørsmålene. Det som det tidligere har stran- 20 Finansfokus 3-13

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Fulgte drømmen til sydhavet nummer 5 2012 Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du?

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2013 Hvem velger du? Dinamo Dinamo Foto: Thomas Dinamo Foto: Ekström Thomas Foto: Dinamo Ekström Thomas Ekström Foto: Dinamo Thomas Ekström Foto: Thomas

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2014 slår bankene Salgsdirektør Siri Børsum K O M P L E T T C R O W D F U N D I N G t e g n e s e r i e R O B O T E R M C A S H A N S A T T E ØNSKER DU Å HOLDE

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering.

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: IT-Kriminalitet nummer 7 2014 Trojanere Id-tyveri Trusler mot ansatte Forsikringssvindel Hvitvasking Hacking Terror-finansiering H * K Reklamebyrå DNBO0614/1014

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 09 Unødvendig av Gjensidige Ikke bare barnemat Enorm giverglede Krise etter læreboken Iran blir aldri det samme Kunnskapens eple henger høyt LEDER Kunnskapens

Detaljer

Pluss og Sør vil fusjonere Side

Pluss og Sør vil fusjonere Side Nr. 3-2013 - 96. årgang Pluss og Sør vil fusjonere Side 6 N Y H E T E R Korthandel februar 2013: Lav vekst i kortbruk Tall fra Finans Norge og Nets viser at vi i fe bruar brukte BankAxept-kortene for

Detaljer

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd.

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd. Hele bilaget er en annonse fra FNO distribuert med Aftenposten, april 2011 Mer enn penger FINANSNÆRINGEN på lag med fremtiden FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Landets finansielle rådgivere har satt seg på

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg Kundebladet Nr. 1 2014 Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere Det bygges som aldri før i Klæbu Se bilder fra naturfotografene Haarberg Setrene i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 1 2014 4 Bedre og

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 4 Ekspandere i nye markeder Med tilstedeværelse i 88

Detaljer

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14 Nr. 5-2013 - 96. årgang Tostrup turnerer landet rundt Side 6 Med banken i klasserommet Side 14 ...og snart er det sommer... N Y H E T E R Sparebankbladet får færre utgivelser Sparebankforeningens styre

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer