Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011"

Transkript

1 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2011 Innhold: En sømløs overgang Moderatorkonferanse 2011 Status på tips 4.kv Statistikk Trender og eksempler fra tips.kripos.no Snakker om farene, men svikter i oppfølgingen Noen interessante tall i Microsofts undersøkelse Blokkering av domener som inneholder seksuelle overgrep mot barn Interessante domsavsigelser E-postadresse til forumet Medlemmer En sømløs overgang Når det gjelder utviklingen av medier kan man spørre seg om Konfucius utsagn studer fortiden hvis du vil spå om fremtiden virkelig gjelder. Det råd man tenker er lurt i dag er for gammelt i morgen, den strategi man snakker om å implementere, passer ikke allerede nedlagte nettsamfunn. Kripos ser gjennom tips, henvendelser og straffesaker at overgangen mellom alle lag og former for teknologi og den virkelige verden forsvinner. Det er ikke noen grenser mellom virkelig tilstedeværelse og virtuell tilstedeværelse. Kan ikke venner være fysisk tilstede, deltar de gjerne likevel via Skype eller andre medier. Programmer på det som ble kalt fjernsyn, diskuteres på det som tidligere ble kalt telefon eller det ses på telefon, diskuteres på TV; hvem vet forskjellen eller hvem bryr seg så lenge det virker. Overgangen mellom alle medier er sømløs, og slik er også bruken. Råd og veiledning må derfor gis konkret opp mot hva som er den enkeltes problem, og ikke i generelle termer. Barn på skoleveien, til fots, på sykkel eller sittende på bussen har alle forskjellige velmente råd med seg på veien. Slik må det også være på nett; tilpasset akkurat der hvor man ferdes i øyeblikket. Når det gjelder å lære av fortiden, har dog utsagnet gyldighet knyttet til gjerningsmenn, uavhengig av hvorvidt vi snakker om internettrelaterte eller andre former for overgrep. De tilpasser seg de arenaer hvor barn og unge ferdes, og utnytter de muligheter som finnes. Det være seg i den virtuelle eller den virkelige verden. De seneste straffesakene vi har vært involvert i viser at kommunikasjon skjer via mobiltelefon. Vi tror ikke det er fordi politiet har fokus på internett som arena, snarere tvert imot at overgangene er sømløse uavhengig av teknologi. Kripos vil derfor fortsatt holde fokus på overgriperen, og gjøre hva vi kan for å følge disse uavhengig av hvilke arenaer de måtte velge. Moderatorkonferanse 2011 KRIPOS Etterretnings- og analyseseksjonen, Postboks 8163 Dep., 0034 Oslo. Tlf dialogforum.kripos Kripos, Trygg bruk senteret og Redd Barna er i gang med planleggingen av en ny moderatorkonferanse for Dette vil være en oppfølging av fjorårets konferanse, som hadde tittelen Livet på nett. Konferansen 2010 handlet om å lage trygge tjenester til barn og unge, og den satte fokus på den viktige jobben som gjøres av moderatorer og administratorer på nettsamfunn for å beskytte barn på nett. Før vi utarbeider det endelige programmet, ber vi om innspill fra nettaktørene om aktuelle temaer til årets konferanse. Gi tilbakemelding innen , til Kaja Hegg på e-post:

2 Status på tips 4.kv Statistikk kvartal 2010 har følgende statistikk: Besøkende på tips.kripos.no: Antall tips og henvendelser totalt: 747 Av disse var tema Seksuell utnytting av barn: 479 Rasistiske ytringer på Internett: 78 Menneskehandel: 34 Generelle spørsmål: 156 Antall tips og henvendelser per år til tips.kripos.no siden opprettelsen i 2004: Av de tips og henvendelser vi mottok i 2010 var tema Seksuell utnytting av barn: 1699 Rasistiske ytringer på Internett: 304 Menneskehandel: 124 Generelle spørsmål: 468 Andelen tull på generelle spørsmål er svært stor i 4. kvartal De relle henvendelsene med tema generelle spørsmål representerer ikke noen økning fra tidligere kvartal. Som nevnt opplevde vi i siste kvartal å få mange henvendelser av typen generelle spørsmål som må oppfattes som tull. Det reelle tallet er derfor mindre enn 468. Trender og eksempler fra tips.kripos.no Det tipses fortsatt mye om ulovlig adferd på chatrolulette. Kripos har avtalt møte med chatroulette der man sammen skal se på de utfordringer nettsamfunnet har. Agendaen for møte vil være; forbyggende tiltak, hjemmel for å gi informasjon til politiet og hvordan dokumentere straffbare forhold. Chatroulette har allerede som et første tiltak implementert den Røde politiknappen. Diagrammet viser en kvartalsvis fremstilling av antall tips fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal Kripos mottar mange tips om ulovlig adferd på nettsamfunnet Skybyen. Skybyen har i dag mer enn aktive medlemmer og det kan se ut som om de har tatt over noen av Nettbys brukere. Eksempler fra tips.kripos.no Kripos mottok i oktober 2010 et tips om en person som chattet med en 12 år gammel jente på Nettby. Innholdet i chatten var av seksuell karakter. Det var i tillegg til chat på 2

3 Nettby også blitt kommunisert på telefon. Mistenkte ble på bakgrunn av tlf. nr. identifisert. Tipset ble sendt til politidistriktet der mistenkte bor. Lokalt politi så at mistenktes tlf. nr gikk inn i en annen sak der det var kommunisert på telefon mellom en fornærmet og en ukjent gjerningsmann. Lokalt politi foretok så søk på mistenktes tlf. nr. opp mot saker i hele Norge. Til sammen ble det funnet 9 saker der dette tlf. nr var involvert. Felles for sakene var at den fornærmede kom i kontakt med gjerningsmannen på et nettsamfunn for så å gå over til kommunikasjon på telefon. Sakene ble samlet, og mistenkte ble pågrepet i februar Han sitter nå varetektsfengslet. Kripos mottok høsten 2010 et anonymt tips om en person som kontaktet mindreårige jenter. Mistenkte ble identifisert til å være en finsk statsborger. Det ble ikke opprettet sak da innholdet var litt lite konkret og fordi man ikke hadde identifisert noen fornærmede. Informasjonen ble lagt inn i politiets etterretningsregister og dermed gjort tilgjengelig for alle politienheter i Norge. En tid etter ble politiet tilkalt til et sted der en person filmet jenter på offentlig sted. Dette viste seg å være mistenkte, og på bakgrunn av tipset til Kripos ble det besluttet å ransake hjemme hos mistenkte. Der ble det funnet store menger overgrepsmateriale. Finsk politi ble kontaktet og det viste seg at mistenkte er under etterforskning for seksuelle overgrep mot en mindreårig i sitt hjemland. Snakker om farene, men svikter i oppfølgingen av Johanne D. Løvsland Windows Live Business Group Lead Norske foreldre er flinke til å snakke med sine barn om de potensielle farene ved bruk av Internett, og de fleste forsøker også å sette begrensninger på barnas nettbruk. Samtidig svikter mange foreldre i den daglige oppfølgingen. 1 av 3 barn har ikke fått noen regler for hvordan bruke Internett, og 40 prosent av foreldrene er usikre på om barna tar nødvendige forholdsregler når de deler informasjon på nett. Dette viser en ny undersøkelse blant barn/unge under 18 år og foreldre med barn i samme aldersgruppe utført av Microsoft Norge. Foreldre flest er klar over de potensielle farene barn kan bli utsatt for på nett, og er flinke til å snakke med barna om dette. Samtidig er det bekymringsfullt at en stor gruppe foreldre ikke setter grenser for nettbruken og er utrygge på barnas nettvaner. Foreldrene spiller en viktig rolle både for å bedre sikkerheten og redusere mobbing, sier Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge. Undersøkelsen viser også at barn og foreldre har svært ulik oppfatning av hvem som kan mest om Internett. 7 av 10 barn mener de kan mer enn sine foreldre, mens foreldrene er det en like stor andel (69 prosent) som svarer at de vet mer om nettet enn barna sine. Undersøkelsen viser at jo eldre barna blir, jo mer overlegne føler deg seg på nett sammenlignet med sine foreldre. Likevel er det verdt å merke seg at nærmere 1 av 2 barneskoleelever også mener at de kan mer om Internett enn sine foreldre. Om det har rot i virkeligheten er vanskelig å si, men dersom barna har rett, er det noen foreldre som har kunnskapshull de bør forsøke å tette igjen, sier Seierstad. Enkle verktøy gir større trygghet På spørsmål om hva de gjør for å begrense barnas nettbruk, svarer over halvparten av foreldrene at de begrenser tiden barna kan bruke på nett. Nesten like mange har valgt å sette PCen i stua for å ha bedre kontroll, mens 30 prosent av foreldrene benytter filtreringsprogram for å beskytte barna på nett. Så mange som 14,3 prosent av foreldrene svarer at de ikke gjør noe for å begrense barnas nettbruk. Undersøkelsen viser at mange barn blir utsatt for eksponering av upassende innhold og tyveri av personlig informasjon på nettet. Mange av disse tilfellene kunne vært unngått med bruk av gratis og brukervennlig programvare som blokkerer uønsket innhold, sier Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge. 3

4 9 av 10 norske barn har opplevd at noen har snakket med dem om mulige farer på Internett, og det er foreldre og lærere som oftest tar praten om de potensielle farene. 3 av 4 foreldre sier de overvåker barnas aktiviteter på nettet og 10 prosent av respondentene gjør dette uten av barna vet om det. Likevel er kun 6 av 10 foreldre trygge på at barna tar nødvendig forholdsregler når de deler informasjon på nettet. Foreldrekontroll er blitt et tabubelagt uttrykk i Norge, mener Barnevaktens daglige leder Øystein Samnøen. Jeg tror mange foreldre mangler informasjon om tilgjengelige verktøy, og er usikre på om det er OK å benytte programvare som regulerer hvilke nettsider barn skal kunne besøke. Filtreringsprogrammer kan være nyttige verktøy for å gi barn en tryggere netthverdag. I tillegg er det viktig at vi foreldre følger dem opp ved å bygge bevisste holdninger og fremme en sunn kritisk sans, sier han. Mindre mobbing 19 prosent av barn/ungdom som har deltatt i undersøkelsen har opplevd å bli mobbet via Internett. I fjorårets undersøkelse svarte 22 prosent at de hadde blitt mobbet, og i 2009 oppga hele 50 prosent at de hadde blitt mobbet på nett. Mobbingen skjer primært gjennom sosiale nettsamfunn og chattetjenester, som også er de klart mest benyttede nettjenestene. Det er svært gledelig at færre barn og unge forteller at de opplever å bli mobbet på nettet. Likevel er det fortsatt mange som blir plaget, sier Samnøen. Så mange som 4 av 10 ungdommer har ikke sagt fra til noen dersom de har opplevd å bli mobbet på Internett. Blant barn som er 12 år og yngre, er andelen som har sagt fra 66 prosent, mens for aldersgruppen år og år er andelen som sier fra henholdsvis 61 og 57 prosent. Det er skremmende at nær halvparten velger ikke å fortelle om dette til noen. Dialog mellom foreldre og barn er avgjørende for å kunne takle digital mobbing og her må vi foreldre ta initiativ, mener Samnøen. Beskytter barna i sosiale medier Undersøkelsen viser at norske foreldre beskytter barna sine når de selv er aktive i sosiale medier og diskusjonsforumer på nett. Nær 6 av 10 sier de er svært bevisste på hvilken type informasjon og bilder de deler om barna sine. 3 av 10 omtaler aldri barna sine på nett og over nesten like mange deler aldri bilder med barna sine. I tillegg har nær 4 av 10 kun gitt nærmeste venner og familier tilgang til bildene og informasjonen de deler. Noen interessante tall i Microsofts undersøkelse Som Johanne D. Løvsland skrev i forrige artikkel, har Microsoft nylig gjennomført en undersøkelse omkring Internett-bruk, vaner og mobbing. Vi vil gjerne gjengi noen av de tallene vi fant aller mest interessante. Barn og ungdom opp til 18 år har svart på blant annet råd og hjelp i forkant og etterkant av eventuelle ubehagelige opplevelser på nett. Vi synes det er positivt at svært mange har en bevistthet rundt mulig grooming og at politiet kommer høyt opp på listen over hvem barn og ungdom vil kontakte. At de kontakter andre enn politiet vedrørende mobbing er i de fleste tilfeller også ønskelig. Hvilke ting har dere snakket om når dere har snakket om mulige farer på Internett? 78,4 Ukjente voksne som forsøker å komme i kontakt med barn/ungdom via nettet 74,3 Sikring av PCen mot virusangrep, hacking,etc. 71,4 Sikring av personlig informasjon som mailkonto, Facebookprofil, e.l 67,8 Mobbing blant jevnaldrende via nettet 58,9 Innhold på nettet som ikke passer for ungdom under 18 år Hvem vil du kontakte om du opplever noe ubehagelig på Internett? 70,0 Mine foreldre 38,1 Politi 35,1 Venner 25,3 Administrator av tjenesten 14,6 Lærer 8,3 Ingen 7,3 Søke online etter hjelp 4

5 For de som har opplevd å bli mobbet på Internett og sagt fra: Hvem sa du fra til? 73,4 Foreldre 41,7 Venner 25,0 Lærer 14,1 Administrator av nettsiden 5,7 Politi 3,1 Andre Foresatte til barn og ungdom under 18 år svarer at de i stor grad har kjennskap til om barna har hatt ubehagelige opplevelser på nett. Har barna dine vært utsatt for ubehagelige opplevelser i forbindelse med bruk av nettet? 11,6 Ja 80,5 Nei 7,9 Vet ikke Hvilke typer ubehagelige opplevelser har de vært utsatt for 38,3 Blitt mobbet/trakassert av jevnaldrene 26,7 Funnet upassende innhold 16,7 Andre har fått tilgang til deres personlige informasjon 5,0 Grooming (overgripere som etablerer kontakt med barn/ungdom via nettet) 13,3 Andre Vi skulle selvsagt gjerne visst mer om reaksjonene på grooming, men vi håper svært mange av tilfellene resulterte i anmeldelser til lokalt politi eventuelt tips via tips.kripos.no. Vi oppfordrer alltid personer som er i tvil om de skal sende inn et tips til å gjøre nettopp det, så kan vi samle opplysninger fra flere steder. Brukernavn, e-postadresse, telefonnummer eller andre identifikatorer er svært viktig å ta med hvis det finnes. Blokkering av domener som inneholder seksuelle overgrep mot barn av Bjørn-Erik Ludvigsen, Kripos For tiden ved INTERPOL, Lyon, Frankrike I Norge har vi siden november 2004 hatt et filter som begrenser tilgang til domener som distribuerer overgrepsmateriale. Internettbrukerens trafikk omdirigeres til en server i internettleverandørens nett fremfor å kobles til domenet med det ulovlige materialet. Serveren viser deretter en såkalt stoppside som inneholder informasjon om hva som har skjedd (blokkeringen), lenker til lovverk og mulighet for å klage på blokkeringen direkte til Kripos. Kripos er ansvarlig for listen av adressene som blokkeres. Løsningen ble opprinnelig initiert av Telenor, avtalegrunnlaget utarbeidet av IKT- Norge og Kripos, og filteret ble raskt innført blant de største internettleverandørene i Norge på frivillig grunnlag. Som et forebyggende tiltak fungerer dette svært bra, samtidig som ufrivillig kontakt med overgrepsmateriale hos befolkningen forøvrig reduseres betydelig. Blokkeringen er ikke vanntett eller altomfattende. Som en følge av suksessen i Norge, senere også Sverige og Danmark, ble det etablert et prosjekt i Europa basert på den norske skandinaviske modellen. Les mer om CIRCAMP prosjektet på sidene I regi av nevnte prosjekt ble det høsten 2009 fremmet en resolusjon for Interpols generalforsamling; Combating sexual exploitation of children on the Internet using all available technical solutions, including access-blocking by INTERPOL member countries. Alle Interpols 188 medlemsland sluttet opp om resolusjonen, som ble støttet fra norsk politi ved å utstasjonere en tjenestemann til Interpols generalsekretariat for etablering av rammeverket rundt en internasjonal liste over overgrepssider. Det er fortsatt slik at nær halvparten av landene i verden ikke har lover som regulerer overgrepsmateriale. Av de som har lovverk, er det mange som ikke har spesifikke definisjoner av hva som omfattes av betegnelsen overgrepsmateriale. Dette kompliserer arbeidet med å finne en standard for hva som bør være ulovlig verden over. INTERPOL og CIRCAMP har besluttet følgende krav til de domener som klassifiseres som ulovlig: 5

6 - Barn yngre enn 13 år eller som oppfattes å være yngre enn 13 år - Ekte barn, ikke datagenererte figurer, tegninger eller manipulerte personer - Viser overgrep (som definert i de fleste straffelover) eller klart seksualisert fokus, for eksempel på kjønnsorganer - Har vært online i løpet av de siste tre måneder - Er vurdert og funnet å være iht. kriteriene av minst to lands nasjonale og spesialiserte politienheter på seksuelle overgrep mot barn og/eller internasjonale politiorganisasjoners spesialiserte enheter Basert på ovennevnte kriterier inneholder for tiden listen over domener som INTERPOL gjør tilgjengelig via sine nasjonale kontorer i alle medlemsland (NCBer) totalt 386 domener og omtales i det daglige som Worst of. Siden det ikke er krav til innrapportering til INTERPOL sentralt eller nasjonalt, har vi ingen oversikt over hvor mange steder denne listen benyttes eller i hvilke land. INTERPOL leverer også en stoppside, men det er ikke noe krav om at denne benyttes. Det som er sikkert er at både mobiltelefonselskaper og leverandører av kommersielle blokkeringstjenester benytter listen, noen steder på hele land - så antallet som omfattes kan regnes i flere titalls millioner brukere. Siden vi i Norge har benyttet denne metoden over lang tid, er det mulig å se trender over tid. Utviklingen viser en nedgang i antall nye domener frem til primo Etter det og frem til i dag er det igjen en betydelig oppgang. Dette kan illustreres med en oversikt fra Telenor. Listen over domener kan brukes av alle tilgangs-/tjenesteleverandører som har ønske om å begrense utbredelsen og distribusjonen av det mest alvorlige overgrepsmaterialet. Antall forsøk på å nå blokkerte domener hos Telenor INTERPOLS stoppside som vises i stedet for overgrepsmaterialet Årsaken til den nedgangen i antall nye domener i 2009, kan være mange men noen ting peker seg ut som hovedgrunner. I denne perioden var det en rekke etterforskninger mot profesjonelle, kommersielle distributører av overgrepsmateriale i Øst-Europa, og det ble foretatt pågripelser i en rekke land. Omtrent samtidig ble det igangsatt etterforskninger mot kundene til disse, og i en sak ble kredittkortnumre etterforsket verden over som kunder av overgrepsmateriale. 6

7 I Europa og USA ble det igangsatt finansielle koalisjoner mellom kredittkortselskaper, NGOer og politiet, slik at det ble svært vanskelig å få kredittkort-betalinger for overgrepsmateriale omsatt til faktiske penger. Samtidig ble tilgangen på Web blokkert i en rekke land, og derav kundebasen redusert. i forhold til type innhold som distribueres på Web, samt informasjon om alder og kjønn på barn som figurerer i overgrepsmaterialet. Ikke overraskende er det jenter som utgjør hovedandelen av barn som utnyttes i dette materialet og aldersfordelingen på ofrene er omtrent slik den har vært tidligere. Det er ikke nødvendigvis slik at overgrepsmaterialet som distribueres i dag, er alvorligere enn tidligere ei heller at ofrene er yngre. Vår erfaring er at ofrene alltid har vært svært unge og overgrepene alltid grove. Kommersielle domener utgjør en mindre andel enn tidligere Oppgangen de seneste månedene mener vi kommer av at det er etablert en rekke sider med overgrepsmateriale uten at det kreves betaling for nedlasting og tilgang. Det er fortsatt mulig å kjøpe tilgang til overgrepsmateriale på Web, men da gjennom kompliserte pengeoverføringsmetoder og virtuelle penger eller virtuelt gull. Dette er betalingsmåter som ikke vil resultere i like lett tilgjengelige kundedata som ved tidligere operasjoner mot kundene, men som heller ikke vil generere samme antall kunder til det er betalingsmetodene for kronglete og lite tilgjengelige. Uansett årsak er det viktig at innsatsen opprettholdes mot disse sidene, uavhengig av hvilken form de tar. Fokus på metoder for begrensning av distribusjon av overgrepsmateriale gjennom blokkering har vært debattert på europeisk nivå, og det er foreslått at EU-land bør ha dette regulert i lov. Det er ennå ikke vedtatt noe i Europaparlamentet, og ordlyd og innhold diskuteres høylytt i Brussel. I mars publiserte INHOPE, som er en global paraplyorganisasjon for hotlines/tipslinjer, statistikk for 2010 (http://www.inhope.org). I denne bekreftes mange av politiets antagelser Det er en overvekt av prepubertale barn Det er overveiende jenter som utnyttes seksuelt, noe som gjenspeiler seg i materialet som distribueres 7

8 Statistikken viser også at materiale ligger tilgjengelig til tross for at det trolig kommer inn rapporter fra hele verden til de samme selskapene, med pålegg om fjerning. Årsakene til dette kan være mange, fra rene kriminelle selskaper, til manglende lovverk eller manglende interne regler for sletting av innhold. Uansett betyr det at materiale som inneholder seksuelle overgrep mot barn forblir på samme adresse på Internett over tid. I slike tilfeller er det er utrolig viktig at man har blokkering på plass samtidig som man arbeider med å fjerne innholdet. Den tiden materialet forblir tilgjengelig, representerer et overgrep mot barnet. Ved å blokkere tilgangen til innholdet er opplevelsen for brukeren den samme som om materialet er fjernet, og bør være på plass inntil materialet kan slettes. avgjørende for å identifisere ofre for overgrep og finne overgripere. Det er et klart ønske blant mange tilgangs/innholdsleverandører rundt om i verden om å begrense omfanget av overgrepsmateriale som distribueres, både av policygrunner og fordi det trenger seg frem et ønske om å regulere Internett fra myndighetenes side. Nå som Internett er en naturlig del av manges liv, og forventes fungere som tilgang på vann og strøm, vil det i fremtiden trolig ikke være aksept for at kriminelle åpenlyst fortsetter å utnytte barn på denne måten. Norsk politi og INTERPOL bidrar aktivt til å begrense overgrepsmateriale på nett, herunder begrense at overgrepene forblir handelsvare for kyniske kriminelle. Aktuelle lenker: Informasjon om INTERPOLs Worst of - liste: INHOPEs årsrapport 2010: ICMEC oversikt over lovverk ifm overgrepsmateriale: Selv om mye materiale fjernes raskt forblir også mye på samme sted over lang tid Hva med veien videre? INTERPOL har forsikret at arbeidet med å definere et minstemål for overgrepsmateriale og generere en oversikt over domener som distribuerer det, vil fortsette i fremtiden. Håpet er at andre land vil overta og beordre tjenestemenn til dette arbeidet. Arbeidet med worst off listen inngår i det øvrige arbeidet hos INTERPOL, blant annet de som drifter ICSE (International Child Sexual Exploitation Data Base) databasen som benyttes i arbeidet med å identifisere barn og gjerningsmennene. Det er flere eksempler på at innhold man har kommet over i blokkeringsøyemed har vært Interessante domsavsigelser Vi tar denne gangen med en dom som beskriver ulovligheten i å laste ned overgrepsmateriale, uavhengig av videre bruk. Automatisert nedlasting I januar 2011 ble det avsagt en dom i en tingrett på Sørlandet, hvor et sentralt spørsmål var om det var straffbart å laste ned alt av pornografi, for siden slette ulovlig materiale, som bilder av barn. Dommen er et 8

9 resultat av den Kripos-initierte, nordiske aksjonen Operasjon Viking. Domfelte hadde en automatisert nedlastingstjeneste gående. Argumentet om at dette ikke var straffbart ble avvist av tingretten, selv om tiltalte hadde gjort enkelte grep for å styre unna det som omtales som ekstreme former for pornografi. Domfelte var tiltalt for: I tidsrommet 27. april juni 2009 i X, var han i besittelse av 66 stk. bildefiler og 9 stk. filmfiler med fremstillinger som seksualiserer barn og 16 stk. filmfiler med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn. Filene hadde han lastet fra andre brukere tilknyttet fildelingsprogram på internett. Barn i straffelovens forstand ved overgrepsbilder er alle under 18 år eller som fremstår å være under 18 år. Domfelte mente at noen av bildene ikke var straffare, da bildene kunne være av noen over 18 år. Dommen beskriver materialet slik: De ovennevnte bilder og filmer (filmsnutter) relatert til barnpornografi, er blitt dokumentert for retten (helt eller delvis). Det dreier seg om barn i alderen pluss minus, 5 18 år. Det dreier seg om forskjellige former for penetrering av barn, sædavgang i barns munn/ansikt, seksuell omgang mellom barn og til seksualisert fremstillinger av barn og ungdom. At det som anført av tiltalte, kan være at enkelte barn er over 18 år og derfor lovlig pornografi, er slik retten ser det, ikke riktig ettersom også disse barna utvilsomt er søkt fremstilt som barn, dvs. under 18 år, jf. lovens gjerningsbeskrivelse. Domfeltes opptreden beskrives slik i dommen: Tiltalte har forklart at han har stor interesse av pornografi og at han i den forbindelse har søkt etter, lastet ned og lagret et utall filmer m.v. til eget bruk med et slikt innhold. Han har bevisst søkt å styre unna ekstreme former for pornografi (vold, barn m.v.) ved å sette minustegn foran søkeord. I forbindelse med innsamlingen fulgte det imidlertid av og til med barnepornografi som såkalt søppel. Filmer m.v. med slikt innhold slettet han ved gjennomgang av materialet, dvs. når søker programmene var avsluttet. Tiltalte har videre forklart at han også søker etter barnepornografiske tekster. Han vet ikke hvorfor han har en slik tendens, men han regner seg ikke for pedofil. Tiltalte har i lang tid, dvs. lenge før dansk politi fikk tilgang til det aktuelle fildelingsprogrammet som tiltalte var bruker av, samlet inn og lagret store mengder pornografi. Han ønsket som nevnt, ikke å beholde barnepornografien som fulgte med som søppel, men slettet dette etter hvert som han fikk tid til å gjennomgå/lagre innsamlet materiale. Tiltalte domfelles for straffbar befatning med overgrepsmateriale. Vurderingen i dommen er: At tiltalte bevisst velger å laste ned alt for så seinere å gjennomgå materialet for ev. sletting, rammes utvilsomt av lovens gjerningsalternativer: anskaffer og besitter. Det er m.a.o. ikke her snakk om såkalte temporary internet files eller ubevisst midlertidig lagring. At tiltalte ikke har sett alt som ble beslaglagt av politiet han satt ikke å så på nettet mens søkeprogrammet løp fritar heller ikke for straff. Det er ikke snakk om planløse søk på nettet; han viste gjennom erfaring og kunnskap hva han fikk gjennom sine avanserte og målrettede søk. Retten legger til grunn at tiltalte ikke har betalt eller fått betalt for barnepornografi. Tiltalte har stor interesse for data og har da også gjennom utdannelse og fritidsinteresse stor kunnskap på dette området. Den mest sentrale datamaskinen i beslaget (beslag nr. 4), har han da også laget selv. Tiltalte har utvilsomt anskaffet og vært i besittelse av barnepornografi. Han har som datakyndig videre utvilsomt vært klar over at også andre brukere av det aktuelle fildelingsprogrammet han var med på, hadde tilgang til alt han selv la ut på nettet; herunder det han holdt på å laste ned, dvs. overlatt barnepornografi til andre. Dommen er ikke rettskraftig. Den viser likevel at man ikke kan unngå straffeforfølgelse ved å ha en automatisert nedlasting av ulikt pornografisk materiale, herunder ulovlig materiale. Det er følgelig ikke noe krav om at man manuelt søker opp ulovlig materiale for å kunne domfelles for overtredelse av straffeloven 204a. 9

10 E-postadresse til forumet: Medlemmer av Dialogforum Kripos Barne- og likestillingsdepartementet Barneombudet BarneVakten biip.no biipmag.no (tidligere YeYe) Camfight.no/iFlirt.no Chat.no Datatilsynet deiligst.no European Commission - Safer Internet programme Gaysir gosupermodel.no Habbo.no/Sulake Norway Høgskolen i Nesna IKT-Norge Justisdepartementet Konfliktrådet Kripos Kunnskapsdepartementet Medietilsynet Microsoft Netlog.com nettvett.no NKVTS NRK PFSO PHS POD Politihøgskolen Redd Barna Røde Kors Skybyen.no SMI Oslo SOL Community Start.no Startsiden.no Stine Sofies Stiftelse Telenor Ung.no/barne, ungdoms og fam.direktoratet Yahoo 10

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer

Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag

Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Leder Å LYKKES SOM MEDIEFORELDRE Daglig leder i Barnevakten: MERETHE CLAUSEN MOE Dagens mediebilde er sammensatt og teknologien sørger for stadig

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET En arbeidsgrupperapport om: ELEKTRONISKE SPOR, IKT-KRIMINALITET OG POLITIARBEID PÅ INTERNETT Til Politidirektoratet

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge 2014 FORORD Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge er en videreføring av tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Færre. lovbrudd. enn på tjue år

Færre. lovbrudd. enn på tjue år Norsk Politi nr.1 // mars 2011 Færre lovbrudd enn på tjue år n Vinning utgjør 47 prosent av den totale mengden anmeldt kriminalitet, og har hatt en nedgang på 20 prosent siden 1999. n Den store nedgangen

Detaljer

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Identitetstyveri Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Godkjent av styringsgruppen 19.november 2009 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett

I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett Utgiver: Datatilsynet, oktober 2008 Design og tekstbistand: DALE+BANG PR Foto: John Nordahl I beste mening... Vi har vel alle tatt bilder

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer