Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011"

Transkript

1 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2011 Innhold: En sømløs overgang Moderatorkonferanse 2011 Status på tips 4.kv Statistikk Trender og eksempler fra tips.kripos.no Snakker om farene, men svikter i oppfølgingen Noen interessante tall i Microsofts undersøkelse Blokkering av domener som inneholder seksuelle overgrep mot barn Interessante domsavsigelser E-postadresse til forumet Medlemmer En sømløs overgang Når det gjelder utviklingen av medier kan man spørre seg om Konfucius utsagn studer fortiden hvis du vil spå om fremtiden virkelig gjelder. Det råd man tenker er lurt i dag er for gammelt i morgen, den strategi man snakker om å implementere, passer ikke allerede nedlagte nettsamfunn. Kripos ser gjennom tips, henvendelser og straffesaker at overgangen mellom alle lag og former for teknologi og den virkelige verden forsvinner. Det er ikke noen grenser mellom virkelig tilstedeværelse og virtuell tilstedeværelse. Kan ikke venner være fysisk tilstede, deltar de gjerne likevel via Skype eller andre medier. Programmer på det som ble kalt fjernsyn, diskuteres på det som tidligere ble kalt telefon eller det ses på telefon, diskuteres på TV; hvem vet forskjellen eller hvem bryr seg så lenge det virker. Overgangen mellom alle medier er sømløs, og slik er også bruken. Råd og veiledning må derfor gis konkret opp mot hva som er den enkeltes problem, og ikke i generelle termer. Barn på skoleveien, til fots, på sykkel eller sittende på bussen har alle forskjellige velmente råd med seg på veien. Slik må det også være på nett; tilpasset akkurat der hvor man ferdes i øyeblikket. Når det gjelder å lære av fortiden, har dog utsagnet gyldighet knyttet til gjerningsmenn, uavhengig av hvorvidt vi snakker om internettrelaterte eller andre former for overgrep. De tilpasser seg de arenaer hvor barn og unge ferdes, og utnytter de muligheter som finnes. Det være seg i den virtuelle eller den virkelige verden. De seneste straffesakene vi har vært involvert i viser at kommunikasjon skjer via mobiltelefon. Vi tror ikke det er fordi politiet har fokus på internett som arena, snarere tvert imot at overgangene er sømløse uavhengig av teknologi. Kripos vil derfor fortsatt holde fokus på overgriperen, og gjøre hva vi kan for å følge disse uavhengig av hvilke arenaer de måtte velge. Moderatorkonferanse 2011 KRIPOS Etterretnings- og analyseseksjonen, Postboks 8163 Dep., 0034 Oslo. Tlf dialogforum.kripos Kripos, Trygg bruk senteret og Redd Barna er i gang med planleggingen av en ny moderatorkonferanse for Dette vil være en oppfølging av fjorårets konferanse, som hadde tittelen Livet på nett. Konferansen 2010 handlet om å lage trygge tjenester til barn og unge, og den satte fokus på den viktige jobben som gjøres av moderatorer og administratorer på nettsamfunn for å beskytte barn på nett. Før vi utarbeider det endelige programmet, ber vi om innspill fra nettaktørene om aktuelle temaer til årets konferanse. Gi tilbakemelding innen , til Kaja Hegg på e-post:

2 Status på tips 4.kv Statistikk kvartal 2010 har følgende statistikk: Besøkende på tips.kripos.no: Antall tips og henvendelser totalt: 747 Av disse var tema Seksuell utnytting av barn: 479 Rasistiske ytringer på Internett: 78 Menneskehandel: 34 Generelle spørsmål: 156 Antall tips og henvendelser per år til tips.kripos.no siden opprettelsen i 2004: Av de tips og henvendelser vi mottok i 2010 var tema Seksuell utnytting av barn: 1699 Rasistiske ytringer på Internett: 304 Menneskehandel: 124 Generelle spørsmål: 468 Andelen tull på generelle spørsmål er svært stor i 4. kvartal De relle henvendelsene med tema generelle spørsmål representerer ikke noen økning fra tidligere kvartal. Som nevnt opplevde vi i siste kvartal å få mange henvendelser av typen generelle spørsmål som må oppfattes som tull. Det reelle tallet er derfor mindre enn 468. Trender og eksempler fra tips.kripos.no Det tipses fortsatt mye om ulovlig adferd på chatrolulette. Kripos har avtalt møte med chatroulette der man sammen skal se på de utfordringer nettsamfunnet har. Agendaen for møte vil være; forbyggende tiltak, hjemmel for å gi informasjon til politiet og hvordan dokumentere straffbare forhold. Chatroulette har allerede som et første tiltak implementert den Røde politiknappen. Diagrammet viser en kvartalsvis fremstilling av antall tips fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal Kripos mottar mange tips om ulovlig adferd på nettsamfunnet Skybyen. Skybyen har i dag mer enn aktive medlemmer og det kan se ut som om de har tatt over noen av Nettbys brukere. Eksempler fra tips.kripos.no Kripos mottok i oktober 2010 et tips om en person som chattet med en 12 år gammel jente på Nettby. Innholdet i chatten var av seksuell karakter. Det var i tillegg til chat på 2

3 Nettby også blitt kommunisert på telefon. Mistenkte ble på bakgrunn av tlf. nr. identifisert. Tipset ble sendt til politidistriktet der mistenkte bor. Lokalt politi så at mistenktes tlf. nr gikk inn i en annen sak der det var kommunisert på telefon mellom en fornærmet og en ukjent gjerningsmann. Lokalt politi foretok så søk på mistenktes tlf. nr. opp mot saker i hele Norge. Til sammen ble det funnet 9 saker der dette tlf. nr var involvert. Felles for sakene var at den fornærmede kom i kontakt med gjerningsmannen på et nettsamfunn for så å gå over til kommunikasjon på telefon. Sakene ble samlet, og mistenkte ble pågrepet i februar Han sitter nå varetektsfengslet. Kripos mottok høsten 2010 et anonymt tips om en person som kontaktet mindreårige jenter. Mistenkte ble identifisert til å være en finsk statsborger. Det ble ikke opprettet sak da innholdet var litt lite konkret og fordi man ikke hadde identifisert noen fornærmede. Informasjonen ble lagt inn i politiets etterretningsregister og dermed gjort tilgjengelig for alle politienheter i Norge. En tid etter ble politiet tilkalt til et sted der en person filmet jenter på offentlig sted. Dette viste seg å være mistenkte, og på bakgrunn av tipset til Kripos ble det besluttet å ransake hjemme hos mistenkte. Der ble det funnet store menger overgrepsmateriale. Finsk politi ble kontaktet og det viste seg at mistenkte er under etterforskning for seksuelle overgrep mot en mindreårig i sitt hjemland. Snakker om farene, men svikter i oppfølgingen av Johanne D. Løvsland Windows Live Business Group Lead Norske foreldre er flinke til å snakke med sine barn om de potensielle farene ved bruk av Internett, og de fleste forsøker også å sette begrensninger på barnas nettbruk. Samtidig svikter mange foreldre i den daglige oppfølgingen. 1 av 3 barn har ikke fått noen regler for hvordan bruke Internett, og 40 prosent av foreldrene er usikre på om barna tar nødvendige forholdsregler når de deler informasjon på nett. Dette viser en ny undersøkelse blant barn/unge under 18 år og foreldre med barn i samme aldersgruppe utført av Microsoft Norge. Foreldre flest er klar over de potensielle farene barn kan bli utsatt for på nett, og er flinke til å snakke med barna om dette. Samtidig er det bekymringsfullt at en stor gruppe foreldre ikke setter grenser for nettbruken og er utrygge på barnas nettvaner. Foreldrene spiller en viktig rolle både for å bedre sikkerheten og redusere mobbing, sier Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge. Undersøkelsen viser også at barn og foreldre har svært ulik oppfatning av hvem som kan mest om Internett. 7 av 10 barn mener de kan mer enn sine foreldre, mens foreldrene er det en like stor andel (69 prosent) som svarer at de vet mer om nettet enn barna sine. Undersøkelsen viser at jo eldre barna blir, jo mer overlegne føler deg seg på nett sammenlignet med sine foreldre. Likevel er det verdt å merke seg at nærmere 1 av 2 barneskoleelever også mener at de kan mer om Internett enn sine foreldre. Om det har rot i virkeligheten er vanskelig å si, men dersom barna har rett, er det noen foreldre som har kunnskapshull de bør forsøke å tette igjen, sier Seierstad. Enkle verktøy gir større trygghet På spørsmål om hva de gjør for å begrense barnas nettbruk, svarer over halvparten av foreldrene at de begrenser tiden barna kan bruke på nett. Nesten like mange har valgt å sette PCen i stua for å ha bedre kontroll, mens 30 prosent av foreldrene benytter filtreringsprogram for å beskytte barna på nett. Så mange som 14,3 prosent av foreldrene svarer at de ikke gjør noe for å begrense barnas nettbruk. Undersøkelsen viser at mange barn blir utsatt for eksponering av upassende innhold og tyveri av personlig informasjon på nettet. Mange av disse tilfellene kunne vært unngått med bruk av gratis og brukervennlig programvare som blokkerer uønsket innhold, sier Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge. 3

4 9 av 10 norske barn har opplevd at noen har snakket med dem om mulige farer på Internett, og det er foreldre og lærere som oftest tar praten om de potensielle farene. 3 av 4 foreldre sier de overvåker barnas aktiviteter på nettet og 10 prosent av respondentene gjør dette uten av barna vet om det. Likevel er kun 6 av 10 foreldre trygge på at barna tar nødvendig forholdsregler når de deler informasjon på nettet. Foreldrekontroll er blitt et tabubelagt uttrykk i Norge, mener Barnevaktens daglige leder Øystein Samnøen. Jeg tror mange foreldre mangler informasjon om tilgjengelige verktøy, og er usikre på om det er OK å benytte programvare som regulerer hvilke nettsider barn skal kunne besøke. Filtreringsprogrammer kan være nyttige verktøy for å gi barn en tryggere netthverdag. I tillegg er det viktig at vi foreldre følger dem opp ved å bygge bevisste holdninger og fremme en sunn kritisk sans, sier han. Mindre mobbing 19 prosent av barn/ungdom som har deltatt i undersøkelsen har opplevd å bli mobbet via Internett. I fjorårets undersøkelse svarte 22 prosent at de hadde blitt mobbet, og i 2009 oppga hele 50 prosent at de hadde blitt mobbet på nett. Mobbingen skjer primært gjennom sosiale nettsamfunn og chattetjenester, som også er de klart mest benyttede nettjenestene. Det er svært gledelig at færre barn og unge forteller at de opplever å bli mobbet på nettet. Likevel er det fortsatt mange som blir plaget, sier Samnøen. Så mange som 4 av 10 ungdommer har ikke sagt fra til noen dersom de har opplevd å bli mobbet på Internett. Blant barn som er 12 år og yngre, er andelen som har sagt fra 66 prosent, mens for aldersgruppen år og år er andelen som sier fra henholdsvis 61 og 57 prosent. Det er skremmende at nær halvparten velger ikke å fortelle om dette til noen. Dialog mellom foreldre og barn er avgjørende for å kunne takle digital mobbing og her må vi foreldre ta initiativ, mener Samnøen. Beskytter barna i sosiale medier Undersøkelsen viser at norske foreldre beskytter barna sine når de selv er aktive i sosiale medier og diskusjonsforumer på nett. Nær 6 av 10 sier de er svært bevisste på hvilken type informasjon og bilder de deler om barna sine. 3 av 10 omtaler aldri barna sine på nett og over nesten like mange deler aldri bilder med barna sine. I tillegg har nær 4 av 10 kun gitt nærmeste venner og familier tilgang til bildene og informasjonen de deler. Noen interessante tall i Microsofts undersøkelse Som Johanne D. Løvsland skrev i forrige artikkel, har Microsoft nylig gjennomført en undersøkelse omkring Internett-bruk, vaner og mobbing. Vi vil gjerne gjengi noen av de tallene vi fant aller mest interessante. Barn og ungdom opp til 18 år har svart på blant annet råd og hjelp i forkant og etterkant av eventuelle ubehagelige opplevelser på nett. Vi synes det er positivt at svært mange har en bevistthet rundt mulig grooming og at politiet kommer høyt opp på listen over hvem barn og ungdom vil kontakte. At de kontakter andre enn politiet vedrørende mobbing er i de fleste tilfeller også ønskelig. Hvilke ting har dere snakket om når dere har snakket om mulige farer på Internett? 78,4 Ukjente voksne som forsøker å komme i kontakt med barn/ungdom via nettet 74,3 Sikring av PCen mot virusangrep, hacking,etc. 71,4 Sikring av personlig informasjon som mailkonto, Facebookprofil, e.l 67,8 Mobbing blant jevnaldrende via nettet 58,9 Innhold på nettet som ikke passer for ungdom under 18 år Hvem vil du kontakte om du opplever noe ubehagelig på Internett? 70,0 Mine foreldre 38,1 Politi 35,1 Venner 25,3 Administrator av tjenesten 14,6 Lærer 8,3 Ingen 7,3 Søke online etter hjelp 4

5 For de som har opplevd å bli mobbet på Internett og sagt fra: Hvem sa du fra til? 73,4 Foreldre 41,7 Venner 25,0 Lærer 14,1 Administrator av nettsiden 5,7 Politi 3,1 Andre Foresatte til barn og ungdom under 18 år svarer at de i stor grad har kjennskap til om barna har hatt ubehagelige opplevelser på nett. Har barna dine vært utsatt for ubehagelige opplevelser i forbindelse med bruk av nettet? 11,6 Ja 80,5 Nei 7,9 Vet ikke Hvilke typer ubehagelige opplevelser har de vært utsatt for 38,3 Blitt mobbet/trakassert av jevnaldrene 26,7 Funnet upassende innhold 16,7 Andre har fått tilgang til deres personlige informasjon 5,0 Grooming (overgripere som etablerer kontakt med barn/ungdom via nettet) 13,3 Andre Vi skulle selvsagt gjerne visst mer om reaksjonene på grooming, men vi håper svært mange av tilfellene resulterte i anmeldelser til lokalt politi eventuelt tips via tips.kripos.no. Vi oppfordrer alltid personer som er i tvil om de skal sende inn et tips til å gjøre nettopp det, så kan vi samle opplysninger fra flere steder. Brukernavn, e-postadresse, telefonnummer eller andre identifikatorer er svært viktig å ta med hvis det finnes. Blokkering av domener som inneholder seksuelle overgrep mot barn av Bjørn-Erik Ludvigsen, Kripos For tiden ved INTERPOL, Lyon, Frankrike I Norge har vi siden november 2004 hatt et filter som begrenser tilgang til domener som distribuerer overgrepsmateriale. Internettbrukerens trafikk omdirigeres til en server i internettleverandørens nett fremfor å kobles til domenet med det ulovlige materialet. Serveren viser deretter en såkalt stoppside som inneholder informasjon om hva som har skjedd (blokkeringen), lenker til lovverk og mulighet for å klage på blokkeringen direkte til Kripos. Kripos er ansvarlig for listen av adressene som blokkeres. Løsningen ble opprinnelig initiert av Telenor, avtalegrunnlaget utarbeidet av IKT- Norge og Kripos, og filteret ble raskt innført blant de største internettleverandørene i Norge på frivillig grunnlag. Som et forebyggende tiltak fungerer dette svært bra, samtidig som ufrivillig kontakt med overgrepsmateriale hos befolkningen forøvrig reduseres betydelig. Blokkeringen er ikke vanntett eller altomfattende. Som en følge av suksessen i Norge, senere også Sverige og Danmark, ble det etablert et prosjekt i Europa basert på den norske skandinaviske modellen. Les mer om CIRCAMP prosjektet på sidene I regi av nevnte prosjekt ble det høsten 2009 fremmet en resolusjon for Interpols generalforsamling; Combating sexual exploitation of children on the Internet using all available technical solutions, including access-blocking by INTERPOL member countries. Alle Interpols 188 medlemsland sluttet opp om resolusjonen, som ble støttet fra norsk politi ved å utstasjonere en tjenestemann til Interpols generalsekretariat for etablering av rammeverket rundt en internasjonal liste over overgrepssider. Det er fortsatt slik at nær halvparten av landene i verden ikke har lover som regulerer overgrepsmateriale. Av de som har lovverk, er det mange som ikke har spesifikke definisjoner av hva som omfattes av betegnelsen overgrepsmateriale. Dette kompliserer arbeidet med å finne en standard for hva som bør være ulovlig verden over. INTERPOL og CIRCAMP har besluttet følgende krav til de domener som klassifiseres som ulovlig: 5

6 - Barn yngre enn 13 år eller som oppfattes å være yngre enn 13 år - Ekte barn, ikke datagenererte figurer, tegninger eller manipulerte personer - Viser overgrep (som definert i de fleste straffelover) eller klart seksualisert fokus, for eksempel på kjønnsorganer - Har vært online i løpet av de siste tre måneder - Er vurdert og funnet å være iht. kriteriene av minst to lands nasjonale og spesialiserte politienheter på seksuelle overgrep mot barn og/eller internasjonale politiorganisasjoners spesialiserte enheter Basert på ovennevnte kriterier inneholder for tiden listen over domener som INTERPOL gjør tilgjengelig via sine nasjonale kontorer i alle medlemsland (NCBer) totalt 386 domener og omtales i det daglige som Worst of. Siden det ikke er krav til innrapportering til INTERPOL sentralt eller nasjonalt, har vi ingen oversikt over hvor mange steder denne listen benyttes eller i hvilke land. INTERPOL leverer også en stoppside, men det er ikke noe krav om at denne benyttes. Det som er sikkert er at både mobiltelefonselskaper og leverandører av kommersielle blokkeringstjenester benytter listen, noen steder på hele land - så antallet som omfattes kan regnes i flere titalls millioner brukere. Siden vi i Norge har benyttet denne metoden over lang tid, er det mulig å se trender over tid. Utviklingen viser en nedgang i antall nye domener frem til primo Etter det og frem til i dag er det igjen en betydelig oppgang. Dette kan illustreres med en oversikt fra Telenor. Listen over domener kan brukes av alle tilgangs-/tjenesteleverandører som har ønske om å begrense utbredelsen og distribusjonen av det mest alvorlige overgrepsmaterialet. Antall forsøk på å nå blokkerte domener hos Telenor INTERPOLS stoppside som vises i stedet for overgrepsmaterialet Årsaken til den nedgangen i antall nye domener i 2009, kan være mange men noen ting peker seg ut som hovedgrunner. I denne perioden var det en rekke etterforskninger mot profesjonelle, kommersielle distributører av overgrepsmateriale i Øst-Europa, og det ble foretatt pågripelser i en rekke land. Omtrent samtidig ble det igangsatt etterforskninger mot kundene til disse, og i en sak ble kredittkortnumre etterforsket verden over som kunder av overgrepsmateriale. 6

7 I Europa og USA ble det igangsatt finansielle koalisjoner mellom kredittkortselskaper, NGOer og politiet, slik at det ble svært vanskelig å få kredittkort-betalinger for overgrepsmateriale omsatt til faktiske penger. Samtidig ble tilgangen på Web blokkert i en rekke land, og derav kundebasen redusert. i forhold til type innhold som distribueres på Web, samt informasjon om alder og kjønn på barn som figurerer i overgrepsmaterialet. Ikke overraskende er det jenter som utgjør hovedandelen av barn som utnyttes i dette materialet og aldersfordelingen på ofrene er omtrent slik den har vært tidligere. Det er ikke nødvendigvis slik at overgrepsmaterialet som distribueres i dag, er alvorligere enn tidligere ei heller at ofrene er yngre. Vår erfaring er at ofrene alltid har vært svært unge og overgrepene alltid grove. Kommersielle domener utgjør en mindre andel enn tidligere Oppgangen de seneste månedene mener vi kommer av at det er etablert en rekke sider med overgrepsmateriale uten at det kreves betaling for nedlasting og tilgang. Det er fortsatt mulig å kjøpe tilgang til overgrepsmateriale på Web, men da gjennom kompliserte pengeoverføringsmetoder og virtuelle penger eller virtuelt gull. Dette er betalingsmåter som ikke vil resultere i like lett tilgjengelige kundedata som ved tidligere operasjoner mot kundene, men som heller ikke vil generere samme antall kunder til det er betalingsmetodene for kronglete og lite tilgjengelige. Uansett årsak er det viktig at innsatsen opprettholdes mot disse sidene, uavhengig av hvilken form de tar. Fokus på metoder for begrensning av distribusjon av overgrepsmateriale gjennom blokkering har vært debattert på europeisk nivå, og det er foreslått at EU-land bør ha dette regulert i lov. Det er ennå ikke vedtatt noe i Europaparlamentet, og ordlyd og innhold diskuteres høylytt i Brussel. I mars publiserte INHOPE, som er en global paraplyorganisasjon for hotlines/tipslinjer, statistikk for 2010 (http://www.inhope.org). I denne bekreftes mange av politiets antagelser Det er en overvekt av prepubertale barn Det er overveiende jenter som utnyttes seksuelt, noe som gjenspeiler seg i materialet som distribueres 7

8 Statistikken viser også at materiale ligger tilgjengelig til tross for at det trolig kommer inn rapporter fra hele verden til de samme selskapene, med pålegg om fjerning. Årsakene til dette kan være mange, fra rene kriminelle selskaper, til manglende lovverk eller manglende interne regler for sletting av innhold. Uansett betyr det at materiale som inneholder seksuelle overgrep mot barn forblir på samme adresse på Internett over tid. I slike tilfeller er det er utrolig viktig at man har blokkering på plass samtidig som man arbeider med å fjerne innholdet. Den tiden materialet forblir tilgjengelig, representerer et overgrep mot barnet. Ved å blokkere tilgangen til innholdet er opplevelsen for brukeren den samme som om materialet er fjernet, og bør være på plass inntil materialet kan slettes. avgjørende for å identifisere ofre for overgrep og finne overgripere. Det er et klart ønske blant mange tilgangs/innholdsleverandører rundt om i verden om å begrense omfanget av overgrepsmateriale som distribueres, både av policygrunner og fordi det trenger seg frem et ønske om å regulere Internett fra myndighetenes side. Nå som Internett er en naturlig del av manges liv, og forventes fungere som tilgang på vann og strøm, vil det i fremtiden trolig ikke være aksept for at kriminelle åpenlyst fortsetter å utnytte barn på denne måten. Norsk politi og INTERPOL bidrar aktivt til å begrense overgrepsmateriale på nett, herunder begrense at overgrepene forblir handelsvare for kyniske kriminelle. Aktuelle lenker: Informasjon om INTERPOLs Worst of - liste: INHOPEs årsrapport 2010: ICMEC oversikt over lovverk ifm overgrepsmateriale: Selv om mye materiale fjernes raskt forblir også mye på samme sted over lang tid Hva med veien videre? INTERPOL har forsikret at arbeidet med å definere et minstemål for overgrepsmateriale og generere en oversikt over domener som distribuerer det, vil fortsette i fremtiden. Håpet er at andre land vil overta og beordre tjenestemenn til dette arbeidet. Arbeidet med worst off listen inngår i det øvrige arbeidet hos INTERPOL, blant annet de som drifter ICSE (International Child Sexual Exploitation Data Base) databasen som benyttes i arbeidet med å identifisere barn og gjerningsmennene. Det er flere eksempler på at innhold man har kommet over i blokkeringsøyemed har vært Interessante domsavsigelser Vi tar denne gangen med en dom som beskriver ulovligheten i å laste ned overgrepsmateriale, uavhengig av videre bruk. Automatisert nedlasting I januar 2011 ble det avsagt en dom i en tingrett på Sørlandet, hvor et sentralt spørsmål var om det var straffbart å laste ned alt av pornografi, for siden slette ulovlig materiale, som bilder av barn. Dommen er et 8

9 resultat av den Kripos-initierte, nordiske aksjonen Operasjon Viking. Domfelte hadde en automatisert nedlastingstjeneste gående. Argumentet om at dette ikke var straffbart ble avvist av tingretten, selv om tiltalte hadde gjort enkelte grep for å styre unna det som omtales som ekstreme former for pornografi. Domfelte var tiltalt for: I tidsrommet 27. april juni 2009 i X, var han i besittelse av 66 stk. bildefiler og 9 stk. filmfiler med fremstillinger som seksualiserer barn og 16 stk. filmfiler med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn. Filene hadde han lastet fra andre brukere tilknyttet fildelingsprogram på internett. Barn i straffelovens forstand ved overgrepsbilder er alle under 18 år eller som fremstår å være under 18 år. Domfelte mente at noen av bildene ikke var straffare, da bildene kunne være av noen over 18 år. Dommen beskriver materialet slik: De ovennevnte bilder og filmer (filmsnutter) relatert til barnpornografi, er blitt dokumentert for retten (helt eller delvis). Det dreier seg om barn i alderen pluss minus, 5 18 år. Det dreier seg om forskjellige former for penetrering av barn, sædavgang i barns munn/ansikt, seksuell omgang mellom barn og til seksualisert fremstillinger av barn og ungdom. At det som anført av tiltalte, kan være at enkelte barn er over 18 år og derfor lovlig pornografi, er slik retten ser det, ikke riktig ettersom også disse barna utvilsomt er søkt fremstilt som barn, dvs. under 18 år, jf. lovens gjerningsbeskrivelse. Domfeltes opptreden beskrives slik i dommen: Tiltalte har forklart at han har stor interesse av pornografi og at han i den forbindelse har søkt etter, lastet ned og lagret et utall filmer m.v. til eget bruk med et slikt innhold. Han har bevisst søkt å styre unna ekstreme former for pornografi (vold, barn m.v.) ved å sette minustegn foran søkeord. I forbindelse med innsamlingen fulgte det imidlertid av og til med barnepornografi som såkalt søppel. Filmer m.v. med slikt innhold slettet han ved gjennomgang av materialet, dvs. når søker programmene var avsluttet. Tiltalte har videre forklart at han også søker etter barnepornografiske tekster. Han vet ikke hvorfor han har en slik tendens, men han regner seg ikke for pedofil. Tiltalte har i lang tid, dvs. lenge før dansk politi fikk tilgang til det aktuelle fildelingsprogrammet som tiltalte var bruker av, samlet inn og lagret store mengder pornografi. Han ønsket som nevnt, ikke å beholde barnepornografien som fulgte med som søppel, men slettet dette etter hvert som han fikk tid til å gjennomgå/lagre innsamlet materiale. Tiltalte domfelles for straffbar befatning med overgrepsmateriale. Vurderingen i dommen er: At tiltalte bevisst velger å laste ned alt for så seinere å gjennomgå materialet for ev. sletting, rammes utvilsomt av lovens gjerningsalternativer: anskaffer og besitter. Det er m.a.o. ikke her snakk om såkalte temporary internet files eller ubevisst midlertidig lagring. At tiltalte ikke har sett alt som ble beslaglagt av politiet han satt ikke å så på nettet mens søkeprogrammet løp fritar heller ikke for straff. Det er ikke snakk om planløse søk på nettet; han viste gjennom erfaring og kunnskap hva han fikk gjennom sine avanserte og målrettede søk. Retten legger til grunn at tiltalte ikke har betalt eller fått betalt for barnepornografi. Tiltalte har stor interesse for data og har da også gjennom utdannelse og fritidsinteresse stor kunnskap på dette området. Den mest sentrale datamaskinen i beslaget (beslag nr. 4), har han da også laget selv. Tiltalte har utvilsomt anskaffet og vært i besittelse av barnepornografi. Han har som datakyndig videre utvilsomt vært klar over at også andre brukere av det aktuelle fildelingsprogrammet han var med på, hadde tilgang til alt han selv la ut på nettet; herunder det han holdt på å laste ned, dvs. overlatt barnepornografi til andre. Dommen er ikke rettskraftig. Den viser likevel at man ikke kan unngå straffeforfølgelse ved å ha en automatisert nedlasting av ulikt pornografisk materiale, herunder ulovlig materiale. Det er følgelig ikke noe krav om at man manuelt søker opp ulovlig materiale for å kunne domfelles for overtredelse av straffeloven 204a. 9

10 E-postadresse til forumet: Medlemmer av Dialogforum Kripos Barne- og likestillingsdepartementet Barneombudet BarneVakten biip.no biipmag.no (tidligere YeYe) Camfight.no/iFlirt.no Chat.no Datatilsynet deiligst.no European Commission - Safer Internet programme Gaysir gosupermodel.no Habbo.no/Sulake Norway Høgskolen i Nesna IKT-Norge Justisdepartementet Konfliktrådet Kripos Kunnskapsdepartementet Medietilsynet Microsoft Netlog.com nettvett.no NKVTS NRK PFSO PHS POD Politihøgskolen Redd Barna Røde Kors Skybyen.no SMI Oslo SOL Community Start.no Startsiden.no Stine Sofies Stiftelse Telenor Ung.no/barne, ungdoms og fam.direktoratet Yahoo 10

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2012 Innhold: Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Status på tips 4. kv. 2011 Statistikk 2004 2011 Politiattester Spør meg, da vel! Henvendelser til slettmeg.no

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Tryggere nett? Innhold: NYHETSBREV - DESEMBER 2010. Tryggere nett? Status på tips 3.kv. 2010

Dialogforum KRIPOS. Tryggere nett? Innhold: NYHETSBREV - DESEMBER 2010. Tryggere nett? Status på tips 3.kv. 2010 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - DESEMBER 2010 Innhold: Tryggere nett? Status på tips 3.kv. 2010 Trender i tips En kritisk studie av ISP filtrering av barneovergrepsmateriale Utvidelse av voldtektsbegrepet

Detaljer

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe?

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? disse kan hjelpe Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? Her finner du en oversikt over aktører som på ulike måter jobber med barn, unge

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Anmeldelser av straffbar seksuell. tilnærming på nett. Årstall 2009 2010

Anmeldelser av straffbar seksuell. tilnærming på nett. Årstall 2009 2010 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - DESEMBER 2011 Innhold: Anmeldelser av straffbar seksuell tilnærming på nett Status på tips 3. kv. 2011 Ansvar for god oppførsel på nett Interpols arbeid med access-blocking

Detaljer

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev mars 2010. Forebygging og muligheten til å forhindre kriminalitet er en av politiets Les om:

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev mars 2010. Forebygging og muligheten til å forhindre kriminalitet er en av politiets Les om: Dialogforum Kripos Nyhetsbrev mars 2010 Forebyggende arbeid Forebygging og muligheten til å forhindre kriminalitet er en av politiets Les om: viktigste oppgaver. Å bidra til å forhindre overgrep mot barn

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev juni 2009. Tydelig ansvar sammen! Les om:

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev juni 2009. Tydelig ansvar sammen! Les om: Dialogforum Kripos Nyhetsbrev juni 2009 Les om: Tydelig ansvar sammen! 1 Informasjonsfolder 2 Sommerferie på nett 2 Konferanse 2009 2 Happening 4. september 2009 3 Status på tips 1Q09 3 Trender i tips

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Internettrelaterte seksuelle overgrep på. gutter. Innhold: NYHETSBREV - SEPTEMBER 2010. Internettrelaterte seksuelle overgrep på

Dialogforum KRIPOS. Internettrelaterte seksuelle overgrep på. gutter. Innhold: NYHETSBREV - SEPTEMBER 2010. Internettrelaterte seksuelle overgrep på Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - SEPTEMBER 2010 Innhold: Internettrelaterte seksuelle overgrep på gutter Status på tips 2.kv. 2010 Hva skjer på Facebook? Internet and noninternet sex offenders Interessante

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Hva er sosiale medier? Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/1041), straffesak, anke over dom, I. (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/1041), straffesak, anke over dom, I. (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-2357-A, (sak nr. 2016/1041), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet II. Den

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet

Barn har rett til å være trygge på nettet Barn har rett til å være trygge på nettet Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon Barnekonvensjonen 1996 startet vi vårt arbeid med tipslinje om spredning av overgrepsmateriale på Internett

Detaljer

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev desember 2009. Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i. Dialogforum Kripos. Les om:

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev desember 2009. Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i. Dialogforum Kripos. Les om: Dialogforum Kripos Nyhetsbrev desember 2009 Les om: Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i Dialogforum Kripos 1 Den første Rød Knapp saken gjentar seg 2 Status på tips 3.kv.09 2 Trender i tips

Detaljer

Dialogforum Kripos. Livet på nett

Dialogforum Kripos. Livet på nett Dialogforum Kripos Nyhetsbrev juni 2010 Les om: Forsiden denne gang prydes av moderatorer fra GoSupermodel. Bildet er fra seminaret Livet på nett, som ble arrangert i april av seks medlemmer av Dialogforum

Detaljer

Nettvett. hvordan unngå mobbing på nett. www.utdanningsforbundet.no

Nettvett. hvordan unngå mobbing på nett. www.utdanningsforbundet.no Nettvett hvordan unngå mobbing på nett www.utdanningsforbundet.no 1 Om nettvett Internett har åpnet for store muligheter for informasjonsinnhenting og kommuni k asjonsutveksling. Men nettet har også gjort

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR barn og dataspill Ni av ti barn mellom 9-16 år oppgir at de spiller dataspill på fritiden. 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR fakta Aldersgrenser 4 av 10 barn og unge

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Personvern bare for voksne?

Personvern bare for voksne? Personvern bare for voksne? Stian Lindbøl Prosjektleder, trygg mediebruk for barn og unge Personvernkommisjonen 6. mars 2008 Kort om trygg bruk-prosjektet Skal fremme trygg bruk av interaktive digitale

Detaljer

Folkemøte, Lillehammer - 10. november 2011

Folkemøte, Lillehammer - 10. november 2011 Folkemøte, Lillehammer - 10. november 2011 Hvordan skal vi fikse det? Film Medietilsynet Trygg bruk Informasjons- og rådgivingstjeneste Nasjonal koordinator Prosjektorganisert EU, 29 land Safer Internet

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

De unges sosiale verden

De unges sosiale verden INGRID GRIMSMO JØRGENSEN PEDAGOG KOMPETANSER.NO FØLG MEG PÅ TWITTER: INGRIDGRIMSMOJ Jeg bare tulla - barn og digital dømmekraft De unges sosiale verden «Give me some pickaxsen and get me some cobbelstone..

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier

Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier KH1 Lysbilde 2 KH1 Vi arbeider for barns rettigheter Vår oppgave er å være pådrivere for at samfunnet skal innfri FNs konvensjon

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Ditt barns sosiale liv på nett og mobil

Ditt barns sosiale liv på nett og mobil Ditt barns sosiale liv på nett og mobil Hva er din rolle som forelder? Innhold Hjelp barnet ditt å sette grenser 3 Forelder til en digitalt innfødt 4 Fakta: Unges medievaner 7 Facebook 8 Virtuelle verdener

Detaljer

Barn og unge - sosiale medier

Barn og unge - sosiale medier Barn og unge - sosiale medier Pb. Anne Katrin Storsveen, OPD SEKSJON/ENHET 12.03.2014 Side 2 Den gang da 12.03.2014 Side 3 12.03.2014 Side 4 SoMe hva er det? Nettsteder der innholdet er laget av dem som

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest I oktober 2010 vedtok PBU på årsmøtet at alle lokale PBU grupper må innhente politiattest for sine ledere og øvrige frivillige som jobber

Detaljer

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er:

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er: Alle elever på Hana skole skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Definisjon: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot

Detaljer

PC til elever på Hebekk skole

PC til elever på Hebekk skole PC til elever på Hebekk skole Kjære elever og foreldre Våren 2016vedtok Ski kommunestyre en plan for bruk av IKT i skolen. Det ble da bevilget penger til innkjøp av ipad til alle elever i 1. og 2.klasse

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

Digital dømmekraft i klasserommet

Digital dømmekraft i klasserommet Digital dømmekraft i klasserommet Lesedigg Stavanger 8.april 2014 Karoline Hultman Tømte Prosjektleder for Du bestemmer Mål for sesjonen Økt bevissthet og re5leksjon rundt temaet digital dømmekraft. Konkrete

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 7 Notat 7:5 Innledning - - Strand skole Osen kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Strand skole, 7 Steinkjer 7 - - Strand

Detaljer

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt www.seedesign.no Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt Utgiver: Redd Barnas rettighetssenter Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Tlf: 22 99 09 00 www.reddbarna.no

Detaljer

Nettvett for barn - for voksne. Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna?

Nettvett for barn - for voksne. Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna? Nettvett for barn - for voksne Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna? Mål for kvelden Få informasjon om nettmobbing, sosiale

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01368-A, (sak nr. 2013/523), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01368-A, (sak nr. 2013/523), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01368-A, (sak nr. 2013/523), straffesak, anke over dom, A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Program: Hvorfor oppsøkende på nett? Hva kjennetegner Internett som arena?

Program: Hvorfor oppsøkende på nett? Hva kjennetegner Internett som arena? Program: Hvorfor oppsøkende på nett? Hva kjennetegner Internett som arena? Bruk veileder for å sikre faglig kvalitet i arbeidet på internett Systematikk Forankring Dokumentasjon Etikk Jus Ikke mulig å

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming")

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige (grooming) Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2006/04582 2006/01682-6 008 03.10.2006 Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Bruksbetingelser Spillespill.no

Bruksbetingelser Spillespill.no Bruksbetingelser Spillespill.no Innledning På nettsiden www.spillespill.no (heretter kalt Nettsiden ) kan du spille spill, abonnere på nyhetsbrevet, opprette din egen profil der du kan samle favorittspillene

Detaljer

Mobbing? Til deg som er forelder

Mobbing? Til deg som er forelder Mobbing? Til deg som er forelder Buggeland skole, februar2014 Skolens arbeid mot mobbing Personalet på Buggeland skole arbeider kontinuerlig for at elevene skal ha et godt læringsmiljø og for at skolen

Detaljer

Barn unge og medier. Trygg bruk - 2010 9-16 år. Senter for IKT i utdanningen

Barn unge og medier. Trygg bruk - 2010 9-16 år. Senter for IKT i utdanningen Barn unge og medier 2 % av barna sier at de ikke har tilgang til datamaskin hjemme 47 % har egen bærbar maskin som flyttes rundt 1 % har ikke tilgang til internett hjemme 3 % vet ikke om de har tilgang

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Hvorfor er det nødvendig med aldersgrense på sosiale medier? Hvorfor valgte vi denne problemstillingen?

Hvorfor er det nødvendig med aldersgrense på sosiale medier? Hvorfor valgte vi denne problemstillingen? Hvorfor er det nødvendig med aldersgrense på sosiale medier? Hvorfor valgte vi denne problemstillingen? Vi valgte problemstillingen: "Er det nødvendig med aldersgrense på sosiale medier?" Vi ønsket å forske

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 7 Redigert versjon Notat 7: Innledning - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Beiarn

Detaljer

Internet Day 6. februar 2018

Internet Day 6. februar 2018 Tall fra Barn og medierundersøkelsen 2018 - lansert i forbindelse med Safer Internet Day 6. februar 2018 Selv opplevd mobbing, trusler eller utestenging på internett, spill eller mobil Har DU SELV OPPLEVD

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

Høring - Rapport om forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn

Høring - Rapport om forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200606423 2007/01127-7 008 21.05.2007 Høring - Rapport om forebygging av internettrelaterte overgrep

Detaljer

BARN OG DIGITALE MEDIER

BARN OG DIGITALE MEDIER BARN OG DIGITALE MEDIER 2010 Fakta om barn og unges bruk og opplevelse av digitale medier. BARN OG DIGITALE MEDIER 2010 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet

Detaljer

Hva er lov og hva er vett?

Hva er lov og hva er vett? Hva er lov og hva er vett? Utfordringer i den digitale skolehverdagen. Sigurd Alnæs Torbjørn D Moe Kilder: Aftenposten og Expressen Fra media Kilde: Dagbladet Fra media Kilde: digi.no Fra media Kilde:

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

ipad til elever på Langhus skole.

ipad til elever på Langhus skole. ipad til elever på Langhus skole. Kjære elever og foreldre Januar 2013, startet Langhus skole med ipad i skolen. Da var det to klasser som delte et klassesett med ipad. Vi har jobbet mye med opplæring

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer

Vold i oppveksten Likestillingssenteret

Vold i oppveksten Likestillingssenteret Vold i oppveksten Likestillingssenteret - Hvilket tilbud finnes for voldtektsutsatte? Og hva er vanlige reaksjoner og senskader? Rannveig Kvifte Andresen DIXI Ressurssenter mot voldtekt DIXI Ressurssenter

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/00262-7 Dato for kontroll: 11.02.2011 Rapportdato: 23.06.2011 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Senterdrift Halden Storsenter Sted: Halden Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Grenser som skaper trygge rom

Grenser som skaper trygge rom Grenser som skaper trygge rom Gaute Brækken Rådgiver for trosopplæring kirkeligressurssenter.no Krenkelser skjer i vanlige relasjoner mellom vanlige mennesker i vanlige omgivelser Krenkelser angår alle

Detaljer

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket - Aktuelt - Nyheter og aktuelt - Foreningen - Norsk Psykologforening Sakkyndig: Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket Publisert: 21.01.13 - Sist endret: 23.01.13 Av: Per Halvorsen Sakkyndige psykologer

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2:

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2: Sikre passord Et passord er en kombinasjon av bokstaver og tall som du skriver inn for å få tilgang til en datamaskin eller en konto (akkurat som passordene du kan ha på nettbrett, mobiltelefoner og dataspill).

Detaljer

Vold og seksuelle overgrep - felles innsats

Vold og seksuelle overgrep - felles innsats Vold og seksuelle overgrep - felles innsats Leder Siv Anita Bjørnsen Psykologspesialist Astrid Nygård Statens barnehus Bodø Storgata 6, Bodø TLF: 48 88 74 64 statensbarnehus.bodo@politiet.no www.statensbarnehus.no

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid med digital dømmekraft og digitale ferdigheter.

Oppfølgingsplan for arbeid med digital dømmekraft og digitale ferdigheter. Oppfølgingsplan for arbeid med digital dømmekraft og digitale ferdigheter. Oppfølgingsplanen skal være et redskap for å gi elevene best mulig digitale ferdigheter og digital dømmekraft. Digital dømmekraft

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Det er så mye foreldre ikke forstår

Det er så mye foreldre ikke forstår Det er så mye foreldre ikke forstår HVA BØR JEG VITE NÅR BARNET MITT GÅR PÅ NETT? Guide til foreldre med barn mellom 7 og 12 år 10 KJAPPE OM Å FORSTÅ BARNAS LIV PÅ NETT 1. Interessér deg for barnet; snakk

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Mobbing i 2014: Nye arenaer- samme skade. Monica Martinussen Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord)

Mobbing i 2014: Nye arenaer- samme skade. Monica Martinussen Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord) Mobbing i 2014: Nye arenaer- samme skade Monica Martinussen Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord) Hvor er ungdommen? Mange steder- men oftest også online! Kanskje ikke så anderledes enn

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

Hvordan nå ungdom via sosiale medier?

Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Colt Kommunikasjon AS Stiftet 03.12.2006 - Helena Makhotlova -Kommunikasjonsrådgiver i Norges første PRbyrå med spesialisering i sosiale medier - I dag er vi 5 heltidsrådgivere

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Veiledning for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Veiledning for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Veiledning for innhenting og bruk INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 FORUTSETNINGER... 4 3 HOVEDREGEL... 5 4 UTDYPENDE KOMMENTARER... 5 4.1 Sletting...5 4.2 Kontroll

Detaljer

Trygghetsfølelse og risikohåndtering i den digitale og den fysiske verden gjør norsk skole nok? Janne Hagen

Trygghetsfølelse og risikohåndtering i den digitale og den fysiske verden gjør norsk skole nok? Janne Hagen Trygghetsfølelse og risikohåndtering i den digitale og den fysiske verden gjør norsk skole nok? Janne Hagen janne.hagen@ffi.no Hva er skillet mellom digital og analog? Et spørsmål om informasjonsmengder

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Hvordan holder vi oversikt over barn og unges nett og spillvaner?

Hvordan holder vi oversikt over barn og unges nett og spillvaner? Hvordan holder vi oversikt over barn og unges nett og spillvaner? Digital mobbing er et omfattende problem for barn og unge. Med ny teknologi kan krenkelser skje hele tiden, også uten at voksne legger

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det?

Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det? Ikke greit. Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det? Hva er hatprat? Hatprat er ytringer som sprer eller oppfordrer til hat mot personer på bakgrunn av gruppen de tilhører. Det kan sies muntlig eller

Detaljer

Sosiale medier - ungdom og seksualitet

Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sex og nett Tall fra medietilsynet viser at seks av ti unge i alderen 13 til 16 år jevnlig er inne på porno og sex-sider. 55% foreldre sier barna ikke oppsøker nettporno,

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

Vett på nett. Tips og råd ved bruk av internett

Vett på nett. Tips og råd ved bruk av internett Vett på nett Tips og råd ved bruk av internett Bra på internett Du kan bruke internett til å lese nyheter, finne informasjon og lære nye ting. For eksempel Google, Youtube, nettaviser, blogger og andre

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt VOLDTEKT PÅ FEST SKJER VANLIGVIS MELLOM JEVNALDRENDE UNGDOM SOM KJENNER HVERANDRE FRA FØR, OG DET ER SOM REGEL ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER INVOLVERT.

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Interesse for nye tjenester og ny teknologi. Delrapport 7 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014

Interesse for nye tjenester og ny teknologi. Delrapport 7 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014 Interesse for nye tjenester og ny teknologi Delrapport 7 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen... 3 Folk er åpne for å ta i bruk

Detaljer

Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge. Inge Nordhaug RVTS Vest

Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge. Inge Nordhaug RVTS Vest Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge Inge Nordhaug RVTS Vest Definisjon av vold Vold en enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader,

Detaljer

Metoderapport. 1) Journalister: Arne O. Holm og Svein Bæren Klipping: Magne Østby

Metoderapport. 1) Journalister: Arne O. Holm og Svein Bæren Klipping: Magne Østby Metoderapport 1) Journalister: Arne O. Holm og Svein Bæren Klipping: Magne Østby 2) Tittel: Bucharestrapporten (Det pedofile nettet) 3) Publisert: Brennpunkt 4. februar 2003 4) Redaksjon: Brennpunkt, OFFD,

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler STOP Spesialgruppe mot trafficking Oslo politidistrikt STOP-prosjektet: Seksjon for organisert kriminalitet, Oslo politidistrikt 14 tjenestemenn (leder, 5 etterforskere, 7 operative) Fire hovedstrategier:

Detaljer

TESER I TIDEN

TESER I TIDEN 1 TESER I TIDEN --------------------------------------------------------------------------- VÅR TESE: ÅPENHET OG KUNNSKAP OM SEKSUALITET - HINDRER OVERGREP ---------------------------------------------------------------------------

Detaljer