Semesterplaner for veterinærstudiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Semesterplaner for veterinærstudiet"

Transkript

1 Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret 11/12 Versjon mai 2011 (mattrygghet v 2012 rev 24.juni) Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 Semester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 Semester 5 og 6 veterinærstudiet... 4 Semester 7 veterinærstudiet H Semester 8 veterinærstudiet V Rotasjonsplan 2011:... 9 Rotasjon i Produksjonsdyrmedisin:... 9 Rotasjon i Sports- og familiedyrmedisin: Rotasjon i blandingsrotasjonen: Semester 9 veterinærstudiet H Rotasjonsplan 9. semester... 13

2 Semester 1 og 2 veterinærstudiet Undervisnings- og eksamensplan for veterinærstudiet høst og vårsemesteret 2011/2012 Kull: 2011 (Semester 1 og 2) Introduksjon: 2 dager uke 33: 15. og 16. august generell informasjon, se egen plan Blokk 1: Dyrenes biologi: Uke (5 uker) 15. august september 2011 Eksamen: Presentasjon av gruppeoppgave avsluttet torsdag 15. september Se Hippocampus og studieplan for nærmere info. Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca 3,5 uker etter eksamen Blokk 2: Cellebiologi: Uke og uke 2-6 (18 uker) 19. september 10. februar 2011/-12 Prøveeksamen: 1. februar 2012 Eksamen onsdag 8. februar kl Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen Blokk 3: Populasjonsmedisin: Uke (6 uker) 13. februar 23. mars 2011 Eksamen fredag 23. mars kl Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen Blokk 4: Anatomi og fysiologi: Uke og uke (24 uker) 26. mars 15. juni og 24. september 21. desember (2012) (og plan for neste studieår for fortsettelsen) Deleksamen I, torsdag 14. juni kl Introduksjon til sommerpraksis 1 time tidspunkt fastsettes senere. (Obligatorisk frammøte) Kontinuasjonseksamener for studieåret 11/12 Cellebiologi: Mandag 13. august 2012 Anatomi og fysiolog, deleksamen I: Onsdag 15. august 2012 Populasjonsmedisin: Fredag 17. august 2012 Diverse Immatrikulering: Torsdag 1. september - Ingen undervisning denne dagen 4 ukers obligatorisk praksis på gårdsbruk mellom 1. og 2. studieår. Studiestart høsten -11: Mandag 15. august Juleferie: F.o.m. 17. desember 2011 t.o.m. 8. januar Studiestart våren -12: Mandag 9. januar 2012 Påskeferie 2012: F.o.m. 31. mars 2012 t.o.m. 9. april Sommerferie 2012: F.o.m. 16. juni 2012 t.o.m. 19. august Studiestart høsten -12: Mandag 20. august 2012.

3 Semester 3 og 4 veterinærstudiet Undervisnings- og eksamensplan for veterinærstudiet høst og vårsemesteret 2011/2012 Kull: 2010 (Semester 3 og 4) Blokk 5: Ernæringslære: Uke (5 uker) 15. august 16. september 2011 Studiekrav: Test må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen Eksamen torsdag 15. september, kl Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen Sommerpraksis: Innlevering praksisrapport 29. september Blokk 4: Anatomi og fysiologi fortsetter: Uke (24 uker) 19. september 16. desember 2011 Eksamen torsdag 15. desember Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen Blokk 6 Allmenn sykdomslære: Uke 2 15 (14 uker) 9. januar 20. april 2012 Eksamen fredag 20. april, kl Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen Blokk 7: Infeksjonslære: Uke og uke (16 uker) 23. april 15. juni og 20. august 12. oktober 2012 Deleksamen I (flervalgseksamen) mandag 18. juni Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter deleksamen II Kontinuasjonseksamener for studieåret 10/11 Ernæringslære: Fredag 6. januar 2012 Anatomi og fysiologi: Mandag 13. august 2012 Deleksamen I infeksjonslære: Onsdag 15. august 2012 Allmenn sykdomslære: Fredag 17. august 2012 Diverse: Studiestart høsten -11: Mandag 15. august Juleferie: F.o.m. 17. desember 2011 t.o.m. 8. januar Studiestart våren -12: Mandag 9. januar 2012 Påskeferie 2012: F.o.m. 31. mars 2012 t.o.m. 9. april Sommerferie 2012: F.o.m. 16. juni 2012 t.o.m. 19. august Studiestart høsten -12: Mandag 20. august 2012.

4 Semester 5 og 6 veterinærstudiet Undervisnings- og eksamensplan for veterinærstudiet høst og vårsemesteret 2011/2012 Kull: 2009 (Semester 5 og 6) Blokk 7: Infeksjonslære forts.: Uke (16 uker) 15. august 7. oktober Eksamen: Muntlig eksamen i uke 40, tid og sted framkommer i detaljtimeplan Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen Blokk 8: Farmakologi og toksikologi: Uke og uke 2 (11 uker) 10. oktober 13. januar Studiekrav: Test må være bestått Eksamen torsdag 15. desember, kl Uke 2: Oppsamling av studenter som ikke oppfyller blokkens studiekrav og obligatorisk undervisning. De andre studentene har fri. Kontetest tirsdag Presentasjon av kollokvier onsdag Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte etter sensur * Info om diff året (Se under) Blokk 9: Mattrygghet: Uke 3 21 (18 uker) 16. januar 25. mai Studiekrav: Labtest: 17. april Prosjektoppgave presentasjon: 20. april Gruppearbeid presentasjon: 9. mars Eksamen består av 2 tellende deler Flervalgseksamen: 10. feb Avsluttende muntlig eksamen: og 25. mai Sted: Se studentweb Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte etter eksamen. Propedeutisk kurs Onsdag formiddager 9-12 i uke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,, 15,16 og 17. Eksamen: Inngår i innledende veterinærmedisin og patologi Blokk 10: Husdyrvelferd, husdyrmiljø og forsøksdyrlære: Uke (3 uker) 29. mai 15. juni - Eksamen: torsdag 14. juni Oppmøte Sted: Se studentweb Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte semesterstart høsten 10. Kontinuasjonseksamener for studieåret 11/12 Farmakologi og toksikologi: Mandag 13. august 2012 Mattrygghet: Flervalgseksamen 23. mars (Denne arrangeres bare dersom det er studenter som stryker eller har gyldig fravær. Ugyldig fravær eller trekk fra eksamen medfører at den må avlegges neste år) Avsluttende eksamen (muntlig): Onsdag 15. august 2012 Infeksjonslære (muntlig): Fredag 6. januar Husdyrvelferd, husdyrmiljø og forsøksdyrlære (skriftlig): Fredag 17. august 2012 Diverse: 4 ukers påsitterpraksis med veterinær kan tas f.o.m. 6. semester t.o.m. 11. (12.) semester

5 Studiestart høsten -11: Mandag 15. august Juleferie: F.o.m. 17. desember 2011 t.o.m. 8. januar Studiestart våren -12: Mandag 9. januar 2012 Påskeferie 2012: F.o.m. 31. mars 2012 t.o.m. 9. april Sommerferie 2012: F.o.m. 16. juni 2012 t.o.m. 19. august Studiestart høsten -12: Mandag 20. august 2012.

6 Semester 7 veterinærstudiet H11 Undervisnings- og eksamensplan for veterinærstudiet 2011 Innledende veterinærmedisin og patologi kull 08 (semester 7) Uke Uke 33 Grupperotasjon (6 uker)* Generell del: 33 1 uke Patologi 1 uke ProdMed -med.kir. 1 dag ProdMed reprod. 1 dager Hest - Introduksjon til faget - Kroppsundersøkelsen - Problemløsninger i besetninger - Anamneseopptak/kommunikasjon 34 3 dager Diagnostisk hjelpemidler Forsøksdyrlære/smådyr Fordøyelsessystemet Resten av tiden brukes til selvstudium/arbeid med Bevegelsessystemet temaene som undervises 38 etter lunsj 39 Reproduksjon* 39 Temaforelesninger 40 Selvstudium Hjertet og sirkulasjonssystemet, hematopoietisk vev (2 ½ dag) Respirasjonssystemet (2 ½ dag) 41 Arbeid med oppgaveløsing for 5 /6 av kullet 1 gruppe har patologirotasjon* 42 Endokrinologi (3 dager) Urologi/nefrologi (2 dager) 43 Dermatologi (2 ½ dager) Nevrologi inkl. øyet (2 ½ dager) 44 Smittsomme sykdommer, immunprofylakse, forgiftninger og mangelsykdommer 45 Fødselshjelp små dyr, speddyrsyk-dommer, jurhelse alle arter (3 dager) Anestesi og smertebehandling (2 dager) Temaforelesninger 46 Fødselshjelpskurs store dyr* dg forebyggende helsearbeid i beg av uke Selvstudium Eksamen onsdag 15. desember 50 Tiden mellom er avsatt til lunsj og patologidemonstrasjon ( ) *) Obligatorisk undervisning 1/6 av kullet har undervisning i patologi etter en rullering mellom 9-12 i ukene Eksamen: Onsdag 14. desember kl Oppmøte Sted: Se studentweb Kontinuasjonseksamen: Mandag 6. august 2012 Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller i januar Diverse: Informasjonsmøte om differensieringsåret i løpet av semesteret: Studiestart høsten -11: Mandag 15. august Juleferie: F.o.m. 17. desember 2011 t.o.m. 8. januar Studiestart våren -12: Mandag 9. januar 2012 Påskeferie 2012: F.o.m. 31. mars 2012 t.o.m. 9. april

7 Sommerferie 2012: F.o.m. 16. juni 2012 t.o.m. 19. august Studiestart høsten -12: Mandag 20. august 2012.

8 Semester 8 veterinærstudiet V12 Undervisnings og eksamensplan for veterinærstudiet V2012 (kull 07) Uke 2 Produksjonsdyrmedisin: Fjørfesykdommer, Vilt- og reinsykdommer, Akvamedisin Se forelesningsplan neste side Mandag morgen uke 3-10: 8 patologiforelesninger Kullet fordeles på (alt er obligatorisk): Produksjonsdyrmedisin (gruppe C) Sports- og familiedyrmedisin (gruppe B) Blandingsblokk: Patologi, klinisk mikrobiologi, akvamedisin, fjørfeobduksjon, ambulatorisk og PK (gruppe A) Mandag morgen uke 3-10: 8 patologiforelesninger Kullet fordeles på (alt er obligatorisk): Produksjonsdyrmedisin (B) Sports- og familiedyrmedisin (A) Blandingsblokk: Patologi, klinisk mikrobiologi, akvamedisin, fjørfeobduksjon, ambulatorisk og PK (C) NB! Påskeferie i uke 14 Kullet fordeles på (alt er obligatorisk): Produksjonsdyrmedisin (A) Sports- og familiedyrmedisin (C) Blandingsblokk: Patologi, klinisk mikrobiologi, akvamedisin, fjørfeobduksjon, ambulatorisk og PK (B) 18 Halve kullet Akva utplassering/halve kullet småfe (Hjelmeland/Sandnes) 19 Halve kullet Akva utplassering/halve kullet småfe (Hjelmeland/Sandnes) 20 Rotasjonene fortsetter siste uke 21 Selvstudium/Patologiforelesninger (10 stk) 22 Selvstudium man- fredag, Eksamen patologi (praktisk) fredag 1. juni 23 Selvstudium man- fredag, Eksamen patologi (skriftlig) fredag8. juni 24 Selvstudium man- fredag, Eksamen akvamedisin mandag 18. juni (etter eksamensavslutning) Tiden mellom er avsatt til lunsj og patologidemonstrasjon Semesterstart: Mandag 9. januar 2012 Påskeferie uke 14, 31. mars t.o.m. 9. april. Første dag etter påskeferie er tirsdag 10. april Studentutveksling til utlandet 8. semester er utvekslingssemester. Undervisning på engelsk må påregnes. Studenter fra NVH reiser ut i tidsrommet f.o.m. uke 1 t.o.m. uke 17.

9 Vilt/rein/fjørfe/akva forelesninger Uke 2: Produksjonsdyrmedisin: Fjørfesykdommer: 7 forelesninger Akvamedisin: 11 forelesninger Vilt- og reinsykdommer: 6 forelesninger Mandag 9.1. Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Intro. diff.året Akva, aud 5 Akva, aud 5 aud 5 (SFA) og 9. sem aud 5 (SFA) Om klinikkrotasjoner i 8. og 9. sem. (fagmiljø) Fjørfe, aud 5 Fjørfe, aud 5 Akva, aud 5 Akva, aud 5 Akva, aud Fjørfe, aud 5 Fjørfe, aud 5 Akva, aud 5 Akva, aud 5 Vilt/rein, aud Fjørfe, aud 5 Fjørfe, aud 5 Fjørfe, aud 5 Vilt/rein, aud 5 Vilt/rein, aud Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Akva, aud 5 Akva, aud 5 Vilt/rein, aud 5 Vilt/rein, aud 5 Akva, aud 5 Akva, aud 5 Vilt/rein, aud 5 Patologforelesninger og demonstrasjoner: Uke 3-10: Patologiforelesninger, mandag kl (totalt 8 stk.) Uke 21: Patologiforelesninger mandag og tirsdag: , onsdag og torsdag: (totalt 10 stk.) Patologsidemostrasjoner hele semesteret mandag-torsdag , fredag Rotasjonene Kullet deles i 3 storgrupper (A,B og C) som igjen deles i 5 mindre grupper som roterer internt i rotasjonen. All undervisning er obligatorisk. NB! Merk at patologiundervisningen til dels foregår i rotasjonene (se over) Rotasjonsplan 2012: Rotasjon i Produksjonsdyrmedisin: Grupperotasjon, C, B, A. Uke Kalenderuke Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe Med/Kir/Obst S Reprod Reprod Med/Kir/Obst C B A 2 4 Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Besetning Besetning Besetning 3 5 S Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst S Reprod 4 6 Reprod Reprod Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst S 5 7 Besetning Besetning S Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 1 8 Med/Kir/Obst S S S Med/Kir/Obst 2 9 Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Besetning Besetning Besetning 3 10 S Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Reprod Reprod 4 11 Reprod Reprod Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst S 5 12 Besetning Besetning Reprod Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 1 13 Med/Kir/Obst S Reprod Reprod Med/Kir/Obst 14Påske 2 15 Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Besetning Besetning Besetning 3 16 S Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst S Reprod 4 17 Reprod Reprod Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst S 5 20 Besetning Besetning S Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst

10 S - Selvstudium Oppmøte i klinikkene kl Med/Kir/Obst: Bygg 4 Reprod: Bygg 13 Besetning: Hesteloftet Rotasjon i Sports- og familiedyrmedisin: Grupperotasjon: B, A, C Uke Kalenderuke Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe KK MK HK HK S B A C 2 4 MK HK HK S KK 3 5 HK HK S KK MK 4 6 HK S KK MK HK 5 7 Ambulatorisk KK MK HK HK 1 8 KK MK HK HK S 2 9 MK HK HK S KK 3 10 HK HK S KK MK 4 11 HK S KK MK HK 5 12 S KK MK HK HK 1 13 KK MK HK HK S 14 PÅSKE 2 15 MK HK HK S KK 3 16 HK HK S KK MK 4 17 HK S KK MK HK 5 20 S KK MK HK HK S - Selvstudium KK kirurgisk klinikk smådyr, MK medisink klinikk smådyr, HK hesteklinikken, PK poliklinikk smådyr. Oppmøte på klinikkene: Hesteklinikken: Mandag 09.00, ellers Smådyr: MK, PK og KK: Mandag ellers Studentene deltar i de vaktordningene som gjelder på instituttet. Nærmere info finnes på Hippocampus. Rotasjon i blandingsrotasjonen: Grupperotasjon: A, C, B Uke Kalenderuke Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe S PK Ambulatorisk P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe A C B 2 4 PK Ambulatorisk S P+K P+K 3 5 P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe PK Ambulatorisk Ambulatorisk 4 6 Ambulatorisk P+K P+akva/fjørfe S PK 5 7 P+K S P+K PK S 1 8 Ambulatorisk PK Ambulatorisk P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe 2 9 PK Ambulatorisk S P+K P+K 3 10 P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe PK Ambulatorisk Ambulatorisk 4 11 S P+K P+akva/fjørfe S PK 5 12 P+K S P+K PK S 1 13 S PK S P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe 14 PÅSKE 2 15 PK Ambulatorisk Ambulatorisk P+K P+K 3 16 P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe PK Ambulatorisk Ambulatorisk

11 4 17 S P+K P+akva/fjørfe S PK 5 20 P+K S P+K PK S K- Klinisk mikrobiologi (oppmøte (fredag kl ) til ca ) P Patologi (9-12 alle dager), (obduksjonssalen, patologen) S Selvstudium Akva: Tirsdag og onsdag kl (Nye morfologiske studiekammer, hovedbygget) Fjørfeobduksjon: Torsdag (obduksjonssalen, patologen) Merk! Patologidemonstrasjoner PK poliklinikk smådyr. Oppmøte PK: Kl mandag, ellers Oppmøte ambulatorisk kl S selvstudium Eksamen: Patologi: Praktisk/muntlig fredag 1. juni kl Sted: Obduksjonssalen. Eksamen varer i ca 2 timer. Halve kullet møter 11.45, resterende møter Patologi: Skriftlig eksamen fredag 8. juni kl Sted: Se studentweb Akvamedisin: Skriftlig eksamen mandag 18. juni kl Sted: Se studentweb Kontinuasjonseksamen (siste uke før inseminasjonskurs): Innledende veterinærmedisin og patologi (7. semester): Mandag 6. august 2012 Akvamedisin og fiskesjukdommer: Onsdag 8. august Patologi skriftlig: Fredag 10. august Praktisk/muntlig patologi: torsdag 23. August 2012 (Merk! etter semesterstart). Vilt- og reinsykdommer: Oppgaven gis mandag 20. august, innleveringsfrist er mandag 1.oktober 2012 Sommerkurs for differensieringsåret Inseminasjonskurs for studenter (uke 32 og evt. uke 33). Studiestart 9. semester: 20. august 2012

12 Semester 9 veterinærstudiet H11 kull 07 (semester 9) Kullet deles inn i 3 storgrupper (A, B, C) som igjen deles inn i 4 mindre grupper som roterer internt i blokkene Uke 32 Kurs: Inseminasjon av produksjonsdyr. 33 Offentlig veterinærmedisin (8-15 mandag-onsdag, studiedag torsdag) og Fredag: Temadag: Immobilisering av ville dyr og grunnleggende fuglemedisin (undulat og papegøyer) Mandag-torsdag: Inseminasjonskurs for grupper av studenter Rotasjon (4 uker): Studentene fordeles på: ProdMed (A) Kjøttkontroll/Sykdomskontroll/Off. vet.med. (B) SportFaMed (C) Rotasjon (4 uker): Studentene fordeles på: ProdMed (C) Kjøttkontroll/Sykdomskontroll/Off. vet.med. (A) SportFaMed (B) Rotasjon (4 uker): Studentene fordeles på: ProdMed (B) Kjøttkontroll/Sykdomskontroll/Off. vet.med. (C) SportFaMed (A) Eksamensforberedelse og eksamen i produksjonsdyrmedisin og smådyr- og hestemedisin (Eksamen uke 47-50) Tiden fra er avsatt til lunsj og patologidemonstrasjon.

13 Rotasjonsplan 9. semester Rotasjon på ProdMed Uke Ambulatorisk Reproduksjon Med/Kir/Obst 34 A3+A4 A1+A A1+A2 A3+A4 37 A3+A4 38 C1+C2 A1+A2 C3+C4 39 C3+C4 40 C3+C4 C1+C2 41 C1+C2 42 B1+B2 B3+B4 43 B3+B4 44 B3+B4 B1+B2 45 B1+B2 Med/Kir/Obst: Bygg 4, oppmøte kl Reprod: Bygg 13, oppmøte kl Ambulatorisk: Bygg 11, 3 etg, oppmøte kl Rotasjon på SportFaMed Uke KK MK HK PK 34 C1 C2 C3 C4 35 C2 C3 C4 C1 36 C3 C4 C1 C2 37 C4 C1 C2 C3 38 B1 B2 B3 B4 39 B2 B3 B4 B1 40 B3 B4 B1 B2 41 B4 B1 B2 B3 42 A1 A2 A3 A4 43 A2 A3 A4 A1 44 A3 A4 A1 A2 45 A4 A1 A2 A3 KK kirurgisk klinikk smådyr, MK- medisinsk klinikk smådyr, HK- hesteklinikken, PKpoliklinikken Oppmøte på klinikkene: Hesteklinikken: mandag 09.00, ellers kl Smådyr: MK, PK og KK: mandag 9.00, ellers Smådyr: MK, PK og KK: Mandag ellers Studentene deltar i de vaktordningene som gjelder på instituttet. Nærmere info finnes på Hippocampus.

14 Kjøttkontroll, sykdomskontroll og offentlig vet.med. Uke Kjøttkontroll og mattilsyn, Sandnes Sykdomskontroll Off. vet.med. Oslo/Akershus 34 B1 B3+B4 35 B2 A1+A2 B3+B4 36 B3 B1+B2 37 B4 B1+B2 38 A3 39 A4 A1+A2 40 A1 A3+A4 41 A2 A3+A4 42 C4 C1+C2 43 C3 C1+C2 44 C1 C3+C4 45 C2 C3+C4 Kjøttkontroll og mattilsyn: 1 uke i Sandnes (NB! Studentene må møte på Høyland søndagen før rotasjonsuken i Sandnes) 1 uke Offentlig veterinærmedisin (utplassering i Mattilsynet i Oslo og Akershus) 1 uke sykdomskontroll ved NVH 1 uke selvstudium, når man ikke er satt opp. Eksamen: Kjøttkontroll Kjøttkontroll og mattilsyn: Praktisk-muntlig eksamen fredag i rotasjonsuken ved Fatland slakteri i Sandnes. Offentlig vet.med Eksamen i offentlig veterinærmedisin vil bli lagt til differensieringsåret og vil inkludere en hjemmeoppgave i off.vet.med med tema knyttet til differensieringsretningen. Faget avsluttes med muntlig eksamen i juni 2012 (evt. desember 2012). Muntlig eksamen for tilleggsstudentene i offentlig veterinærmedisin avholdes i høstsemesteret. Tid og sted bestemmes seinere. Disse studentene plasseres i gruppe C1 og C2. Kliniske eksamener: Produksjonsdyrmedisin: Klinisk eksamen og muntlig teorieksamen (forskjellige stasjoner benyttes, muntlig teorieksamen i et annet tema enn den kliniske eksamenen). Eksamensperioden starter i uke 46 (9. semester) og tidligst i uke 19 (10. semester). Smådyr- og hestemedisin: 2 deleksamener: A) klinisk eksamen i enten smådyr eller hest + B) Muntlig teorieksamen i motsatt dyreart.det vil også være mulig å ta de kliniske eksamenene i 10.semester. Disse avvikles i uke

15 Studenter som tar de kliniske eksamenene i 10.semester har ikke annen undervisning i 10. semester og tar differensiering i 11. og 12.semester Merk! Det er krav om å bestå praksisperiodene før eksamen for å kunne avlegge de kliniske eksamener (se regelverk). SFA skal ha melding fra fagmiljøet over de som ikke har bestått praksisperiodene innen 11. november 2011 for vår/høstkandidater. Disse blir av SFA avmeldt eksamen inntil praksisperioden blir godkjent. Det vil ikke være mulig for høstkandidater å ta igjen for mye fravær etter 11. november. SFA oversender lister til Mattilsynet over de som har godkjent praksisperioder og påsitterpraksis i uke 46. Det er også spesielle regler mht stryk på de kliniske eksamener. Det er blant annet krav om ekstra klinisk trening. Foreligger ikke dokumentasjon på at ekstra klinisk trening er tatt når eksamensperioden starter, får ikke studenten ta konten. Det er studentens ansvar å kontakte fagmiljøet snarest mulig etter en ikke bestått eksamen for å avtale ekstra klinisk trening. Se studieplan og forskrift. Studenten har selv ansvar for å holde seg orientert og følge regelverket.

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h12/v13 Versjon Juni 2012 Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 Semester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 Semester

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 emesterplaner for veterinærstudiet tudieåret h13/v14 Versjon juni 2013 emesterplaner for veterinærstudiet... 1 emester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 emester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 emester 5 og 6

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 emesterplaner for veterinærstudiet tudieåret h13/v14 Versjon nov 2013 emesterplaner for veterinærstudiet... 1 emester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 emester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 emester 5 og 6

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 emesterplaner for veterinærstudiet tudieåret h14/v15 Versjon mai 2014 Revidert 17.06.14 emesterplaner for veterinærstudiet... 1 emester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 emester 3 og 4 veterinærstudiet...

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h15/v16 Versjon Juni 2015 NB: pga store endringer våren i 6. semester og 8. semester og planlagt endringer noen eksamener er kun h15 formelt vedtatt av

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h16/v17 Vedtatt SU-vet 30.05.2016 Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 Semester 3 og 4 veterinærstudiet... 4 Semester

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h17/v18 Vedtatt SU-vet 21.04.2017 Revidert 4.12.2017 av SU-vet for våren: (Rettinger 02.11.17 (kode og ett av stedene hvor dato for vet336 eksamen stod) og

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Studieplan. for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt SU-vet 6. juni 2017

Studieplan. for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt SU-vet 6. juni 2017 Studieplan for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 17/18 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Vedtatt SU-vet 6. juni 2017

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva kjennetegner en profesjonsutdanning? Profesjon = yrke Profesjonsutdanning er yrkesrettet og forholder

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 12/13 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Studieplan. for tilleggsutdannelsen for utenlandske veterinærer ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt av SU-vet 6.

Studieplan. for tilleggsutdannelsen for utenlandske veterinærer ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt av SU-vet 6. 1 Studieplan for tilleggsutdannelsen for utenlandske veterinærer ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 17/18 Vedtatt av SU-vet 6. juni 2017 Tilleggsutdannelsen er normert til 2 år (4 semestre) og leder

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 12/13 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 11/12 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Vedtatt

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 14/15 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3 Vedlegg 4: Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 04». studieår Modul (. og. sem.): Introduksjon og humanbiologi Omfang 40 uker (50 stp 4 + EXPHIL0 0 stp) Omfang: Introduksjonsuke + 40 uker (50

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved Institutt for produksjonsdyrmedisin 2011/2012

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved Institutt for produksjonsdyrmedisin 2011/2012 Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved Institutt for produksjonsdyrmedisin 2011/2012 Instituttets selvevaluering av undervisningen 2011 Navn på instituttet: Institutt for Produksjonsdyrmedisin, ProdMed

Detaljer

Studieplan Medisin 2005 ************

Studieplan Medisin 2005 ************ 1 http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/studieinformasjon/medisinstudiet - studieinformasjon/studielop/undervisningsblokker-ved-medisinstudiet/ Bergen, 21.05.2012 GKL/ABS info@mofa.uib.no UNDERVISNINGSBLOKKER

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012 Til: SFA ved Ann Kristin Egeli Fra: Per Einar Granum, instituttleder MatInf Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012 Innledning Hva bygger rapporten på? Rapporten bygger på

Detaljer

Studieplan og emneomtale

Studieplan og emneomtale 1 Studieplan og emneomtale for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 (Versjon 30. 12. 2009 nynorsk) Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semester) og fører fram til

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 16/17 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Vedtatt

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås.

S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås. Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås. Undergruppen for faglig

Detaljer

Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2015/2016

Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2015/2016 Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2015/2016 Versjon 09.10.2015 62 SK 159, teori SK159 Førebuing til yrkeslivet, praksis SK 152 Bacheloroppgåve i sjukepleie SK 152, teori SK 165 Kommunehelseteneste

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 (versjon 28.06.2010) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Informasjonsmøte Russisk

Informasjonsmøte Russisk Informasjonsmøte Russisk Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac Valg av fordypning. Du kan velge mellom tre fordypninger

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 12/13 (versjon 22.05.2012) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 11/12 (versjon 08.06.2011) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Utfyllende regler for cand.med.-studiet ved Universitetet i Bergen

Utfyllende regler for cand.med.-studiet ved Universitetet i Bergen Utfyllende regler for cand.med.-studiet ved Universitetet i Bergen Vedtatt av styret for Det medisinske fakultet 08.11.2000 under overskrifta Utfyllende regler til forskrift for studier og grader ved Det

Detaljer

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN DYREPLEIERSTUDIET OG VETERINÆRSTUDIET KULL 2016 Studieavdelingen Campus Adamstuen 06.06.2016 1 Mandag 15. august (obligatorisk) Veterinær- og dyrepleierstudenter.

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00105-002 X Datert: 11.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE.

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00105-002 X Datert: 11.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE. Offentlig journal Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2013/00105-002 X Datert: 11.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Sak: Studieutvalg (SU) saksliste, sakspapirer

Detaljer

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen : Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen 1. semester Felles medisin og kiropraktikk 1. semester består av 4 emneområder: Examen philosophicum Human biologi Individ

Detaljer

Fagplaner vedtatt på sommerfullmakt

Fagplaner vedtatt på sommerfullmakt Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 16.09.2008 O 07/08 Fagplaner vedtatt på sommerfullmakt I møte 16. juni 2008 fattet avdelingsstyret blant annet følgende vedtak

Detaljer

Studieplan. for bachelor i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18

Studieplan. for bachelor i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18 1 Studieplan for bachelor i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 17/18 Vedtatt av su-vet 6. juni 2017 Definisjoner Blokkansvarlig: Den som organiserer og administrerer blokkene. 2 Innhold Studiets

Detaljer

KULL 12A MEDIND4-A INDREMEDISIN BLOKK Faglig ansvar: K1 og K2. MEDRET-A Rettsmedisin (inkl. eksamen). Faglig ansvar: K1 og K2.

KULL 12A MEDIND4-A INDREMEDISIN BLOKK Faglig ansvar: K1 og K2. MEDRET-A Rettsmedisin (inkl. eksamen). Faglig ansvar: K1 og K2. Bergen, 22.03.17 UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2017/2018 FOR MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET For informasjon om studieløpet som helhet, se: http://www.uib.no/studieprogram/prmedisin

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved BasAm studieåret 2011/2012

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved BasAm studieåret 2011/2012 Studiesjef Ann Kristin Egeli Norges veterinærhøgskole Institutt for basalfag og akvamedisin Saksbehandler: Mona Aleksandersen Dato: 19. oktober 2012 Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved BasAm studieåret

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 NASJONAL UTVEKSLING

Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 NASJONAL UTVEKSLING Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 Arkivkode: Sak nr.: Sak: Møte: NASJONAL UTVEKSLING Bakgrunn Spørsmålet om nasjonale utveksling for medisinstudenter har vært tatt opp ved flere anledninger. Saken

Detaljer

Informasjonsmøte. BACHELORSTUDENTER FYSIKK og ASTRONOMI HØSTEN 2017

Informasjonsmøte. BACHELORSTUDENTER FYSIKK og ASTRONOMI HØSTEN 2017 Informasjonsmøte BACHELORSTUDENTER FYSIKK og ASTRONOMI HØSTEN 2017 Programsidene http://www.uio.no/studier/program/fysikkastronomi/ Oppbygging og gjennomføring Frister Studier i utlandet Jobb og videre

Detaljer

Studieplan Medisin 2005

Studieplan Medisin 2005 1 http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/studieinformasjon/medisinstudiet - studieinformasjon/studielop/undervisningsblokker-ved-medisinstudiet/ Bergen, 16.01.14 KBJ/ABS info@mofa.uib.no UNDERVISNINGSBLOKKER

Detaljer

Rombehov ved AHS - Ranheimsveien 10

Rombehov ved AHS - Ranheimsveien 10 Rombehov ved AHS - Ranheimsveien 10 PSU 26.7.07 Jorunn Frantzen ANTATT UNDERVISNINGSROMBEHOV I DE NÆRMESTE STUDIEÅR FRA -07 Vårsemester Uke 1: 1.kl. 12 t K (klasserom for 70 stud) (4t*3dgr) 2.kl. 12 t

Detaljer

Arbeidsplan TOF 1 Høst 2007

Arbeidsplan TOF 1 Høst 2007 Arbeidsplan TOF 1 Høst 2007 Uke 34 35 36 Spaghettibru Bygge 37 38 Oppstart Hva går faget ut på Læreplan Våre 4 områder Papirfly Flyets historie Spaghettibru West Point Bridge Spaghettibru Teste Rapport

Detaljer

Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU

Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU PPU V10-H10 Semesterruten Litt praktisk informasjon Fagdidaktiske fag

Detaljer

+TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2006 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 24.10.06

+TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2006 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 24.10.06 +TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2006 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 24.10.06 Kullkontakt: Gabriele Kitzmüller Antall studenter : 50 Klasserom: Auditorium 5 (dersom ikke annet er oppgitt) Tidsplan

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 (versjon Nov 2013) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

Differensieringsåret i veterinærstudiet 60 studiepoeng

Differensieringsåret i veterinærstudiet 60 studiepoeng 1 Differensieringsåret i veterinærstudiet 60 studiepoeng Generelt om differensieringsåret: Det kan tas opp studenter på de 5 følgende differensieringsretningene: - Smådyrmedisin 25 plasser (ansvarlig institutt:

Detaljer

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Største utfordring å få sammenheng mellom Læringsutbytte UL-metoder tester /eksamen Høstsemester 19 uker uke 33-51 Vårsemester

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

sykdommer Egen liste P 1-7 Egen liste P8-14 studiedag 08:30-16:00 Kirurgi (ku) Chirurgia minor

sykdommer Egen liste P 1-7 Egen liste P8-14 studiedag 08:30-16:00 Kirurgi (ku) Chirurgia minor Uke 04-09: Muskel/ledd. Smertefysiologi og psykologi. Kalenderuke 14 PBL-oppgave: Diffuse plager Muskelfysiologi og muskelmetabolisme. Leddets anatomi. Smertefysiologi mandag 31.03.08 fri tirsdag 01.04.08

Detaljer

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Studieretningens oppbygging 90-gruppe 40-gruppe 30-frie Exphil/exfac. NORAM Kultur-/samfunnsfag Frie emner Exphil/fac Oppbygging Forside Institutt for

Detaljer

Kurs for studenttillitsvalgte. Organiseringen av NVH

Kurs for studenttillitsvalgte. Organiseringen av NVH Kurs for studenttillitsvalgte Organiseringen av NVH UH-loven Bestemmer hvordan universitet og høgskoler skal være organisert Enhetlig ledelse Todelt ledelse Demokratisk representasjon i styrer, nemnder,

Detaljer

Årsplan GLU En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Den lille prinsen (Saint-Exupéry 1983)

Årsplan GLU En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Den lille prinsen (Saint-Exupéry 1983) Sist endra: 23.6 2017 Årsplan GLU3 1-7 2017-2018 Førebels plan- endringar kan skje fortløpande m.o.t. undervisning og eksamensdato. En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet.

Detaljer

NVHs Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2011/v2012. Vedtatt av Styret 13.12.2012. NVH, november 2012, Ann Kristin Egeli

NVHs Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2011/v2012. Vedtatt av Styret 13.12.2012. NVH, november 2012, Ann Kristin Egeli NVHs Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2011/v2012 Vedtatt av Styret 13.12.2012 NVH, november 2012, Ann Kristin Egeli Innledning... 4 Oppsummering: Studiekvalitet 11/12... 5 Rapportering

Detaljer

TIMEPLAN HØSTEN 2007 KULL 2007 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 10.08.07

TIMEPLAN HØSTEN 2007 KULL 2007 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 10.08.07 TIMEPLAN HØSTEN 2007 KULL 2007 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 10.08.07 Kullkontakt: Anne S. Evju Antall studenter : 50 Klasserom: Auditorium 5 (dersom ikke annet er oppgitt) Tidsplan for undervisning;

Detaljer

UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2014/2015 FOR PREKLINIKK OG KLINIKK I MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2014/2015 FOR PREKLINIKK OG KLINIKK I MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 1 Bergen, 19.08.14 KB UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2014/2015 FOR PREKLINIKK OG KLINIKK I MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Vårsemesteret starter 05.01.15 KULL 08B: Studieplan Medisin

Detaljer

Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold

Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold Aktuelle dokumenter: Eksamensforskrift for Høgskolen i Østfold Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften Bestemmelser for studieplanarbeid ved Høgskolen i

Detaljer

UKE MANDAG 21.08.06 TIRSDAG 22.08.06 ONSDAG 23.08.06 TORSDAG 24.08.06 FREDAG 25.08.06 34 ROM: AUD 4 Kl 10.00-10.40

UKE MANDAG 21.08.06 TIRSDAG 22.08.06 ONSDAG 23.08.06 TORSDAG 24.08.06 FREDAG 25.08.06 34 ROM: AUD 4 Kl 10.00-10.40 1 TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2005 3. SEMESTER FORELØPIG TIMEPLAN Erfaringsmessig blir det en del endringer pga turnusen til legene som underviser i sykdomslære. Redigert 24.10.06 Antall studenter: 50 Klasserom

Detaljer

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

, NLA Høgskolen Bergen

, NLA Høgskolen Bergen Årsplan GLU2 5-10 2017-2018, NLA Høgskolen Bergen Oppdatert 23.06.17 (BND/AAA) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallelt.

Detaljer

Praksis for TL og MML

Praksis for TL og MML Praksis for TL og MML Hvorfor praksis? Hensikten med praksis, er å gi deg anledning til å prøve ut i «det virkelige liv» det du lærer i studiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Praksisen skal gi økt

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Årsplan - GLU1 15/16,

Årsplan - GLU1 15/16, Årsplan - GLU1 15/16, NLA Høgskolen Bergen pr. 05.05.15 Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallelt. To kolonner betyr at ruten til venstre

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Veterinærhøgskolen 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 (versjon Juni 2015) Dyrepleierstudiet

Detaljer

Høring studieårets inndeling

Høring studieårets inndeling 23. mars 2007 Alle institutter + SEVU Studieavdelingen Alle fagutvalg Studentstyret, Ukestyret, Samfunnsstyret, SiÅs Høring studieårets inndeling Bakgrunn Kvalitetsreformen i høgere utdanning ble i all

Detaljer

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Utarbeidet av: Tobias S. Slørdahl, tobias.s.slordahl@ntnu.no Godkjent av: Tobias S. Slørdahl, Eksamensleder Laget/oppdatert: 1. Februar

Detaljer

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett.

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett. NOTAT Til: PMR Dato: 5.11.2015 Forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 Kort om bakgrunn og formål I innstillingen fra arbeidsgruppen for alternative evalueringsformer ble det foreslått nye evalueringsformer

Detaljer

Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2017/2018

Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2017/2018 Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2017/2018 Versjon 06. april 2017 66 SK 159, teori SK159 Førebuing til yrkeslivet, praksis Sk 152 Bacheloroppgåve SK 152, teori 67 SK 165 Kommunehelseteneste og

Detaljer

UTKAST Årsplan GLU3 5-10

UTKAST Årsplan GLU3 5-10 UTKAST Årsplan GLU3 5-10 015-016 En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Den lille prinsen (Saint-Exupéry 1983) 1 Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/

Detaljer

Årsplan GLU , NLA Høgskolen Bergen. Oppdatert (vbo 1 ) Forklaringer:

Årsplan GLU , NLA Høgskolen Bergen. Oppdatert (vbo 1 ) Forklaringer: Årsplan GLU2 1-7 2017-2018, NLA Høgskolen Bergen Oppdatert 23.06.17 (vbo 1 ) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallelt. Kolonner

Detaljer

Timeplan for 12.sem, kull V02. Uke 12-31:. Kalenderuke 44. mandag 29.10.07. tirsdag 30.10.07. onsdag 31.10.07

Timeplan for 12.sem, kull V02. Uke 12-31:. Kalenderuke 44. mandag 29.10.07. tirsdag 30.10.07. onsdag 31.10.07 Uke 12-31:. Kalenderuke 44 PBL-oppgave: Smågrupperotasjon: Ukene 31/32/33. Studentene deles i grupper som roterer en ettermiddag pr. tema. Anestesi: Basal Hjerte-lungeredning, luftsveiskontroll. Ansvarlig:

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Årsplan for GLU per 25.okt

Årsplan for GLU per 25.okt Årsplan for GLU2 5-10 2013-2014 per 25.okt. 2013. Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallellt. Kolonner betyr at ruten til

Detaljer

En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet.

En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Årsplan GLU3 5-10 2013-2014 Pr. En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. 1 Den lille prinsen (Saint-Exupéry 1983) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller

Detaljer

Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2016/2017

Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2016/2017 Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2016/2017 Versjon 24. mai 2016 64 SK 159, SK159 Førebuing til yrkeslivet, praksis Sk 152 Bacheloroppgåve SK 152, SK 165 Kommunehelseteneste og psykisk helsearbeid/

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium over fire år med oppstart 19. august 2009 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN DYREPLEIERSTUDIET OG VETERINÆRSTUDIET KULL 2015 Studieavdelingen Campus Adamstuen 19.06.2015 1 Mandag 17. august (obligatorisk) Veterinær- og dyrepleierstudenter.

Detaljer

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Årsplan - GLU1 16/17,

Årsplan - GLU1 16/17, Årsplan - GLU1 16/17, NLA Høgskolen Bergen pr. 14.06.16 Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallelt. To kolonner betyr at ruten til venstre

Detaljer

Emnet avsluttes med innlevering av en endelig prosjektrapport 30. august. Geomatikk Ivar Maalen-Johansen

Emnet avsluttes med innlevering av en endelig prosjektrapport 30. august. Geomatikk Ivar Maalen-Johansen IMRT100-2010 IMRT100 er det obligatoriske oppstartsemnet for studiene: Master i teknologi, Bachelor i geomatikk og Bachelor i energi og miljøfysikk samt Frie realfag og Grunnstudium. Gjennom IMRT100 skal

Detaljer

Institutt for sports- og familiedyrmedisin

Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for sports- og familiedyrmedisin Til: Utdanningsleder Ann Kristin Egeli Fra: Ann Margaret Grøndahl Instituttleder SportFaMed Studiekvalitetsrapport SportFaMed - for 2011/2012 I veterinærstudiet

Detaljer

Uke 34 Blokk 1 høst 2014 «Atferd og stell»

Uke 34 Blokk 1 høst 2014 «Atferd og stell» STUDIESTART Uke 34 Blokk 1 høst 2014 «Atferd og stell» Man 18/8 Tirs 19/8 Ons 20/8 Tors 21/8 Fre 22/8 Informasjon om dyrepleier Østbø/Torgersen/Johnsen Immatrikulering Dyrepleie Visning av Treningsklinikken

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrer for eksamensadministrasjon på 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 5.1.2017 Formål: Klargjøre oppgavefordeling ansvar for

Detaljer

Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2017/2018

Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2017/2018 Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2017/2018 Versjon 06. april 2017 66 SK 159, teori SK159 Førebuing til yrkeslivet, praksis Sk 152 Bacheloroppgåve SK 152, teori 67 SK 165 Kommunehelseteneste og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

Plan for augustblokka 2013 Skog100 Skogforvaltning

Plan for augustblokka 2013 Skog100 Skogforvaltning Plan for augustblokka 2013 Skog100 Skogforvaltning Sist oppdatert 3. mai 2013 av Line Nybakken. Forbehold om endringer! Undervisningen i Skog100 starter tirsdag 13. august 09:15 i læresal 119 på Sørhellinga.

Detaljer