PROTOKOLL. Andre: Sektorsjef Audun Amdahl, to-leder Ragnhild Bakken, rådgiver Jostein Skundberg og møtesekretær Mildrid Einbu.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Andre: Sektorsjef Audun Amdahl, to-leder Ragnhild Bakken, rådgiver Jostein Skundberg og møtesekretær Mildrid Einbu."

Transkript

1 Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Pål Kristian Nordby Helle Nestleder Lise Johansen Haugstad Medlem Hibo Mohamed Abdi Medlem Endre Berger Medlem Hans Olav Sundfør FO Medlem Ole Kristian Jensvoll Medlem Oda Frøisland FO Medlem Turid Thomassen Medlem Astrid Gaassand Varamedlem Berit Gallefoss Denstad FO Varamedlem Einar Fæste Hans Olav Sundfør Varamedlem Liv Maren Mæhre Vold Oda Frøisland Andre: Sektorsjef Audun Amdahl, to-leder Ragnhild Bakken, rådgiver Jostein Skundberg og møtesekretær Mildrid Einbu. Av 9 møtte 7 representanter og 2 vararepresentanter. Godkjenning av innkalling: Godkjenning av sakliste: Godkjenning av protokoll fra møte : Godkjent. Godkjent. Godkjent. SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr Sakstittel 3/16 16/935 FAGUTVALG FOR HELSE OG OMSORG - MØTE 10. FEBRUAR AGENDA

2 4/16 16/178 UTBYGGING AV NY LEGEVAKT SYKEHUSET INNLANDET - LIILLEHAMMER 5/16 16/896 KRITERIER FOR LANGTIDSPLASS I INSTITUSJON

3 Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg Sak 3/16 FAGUTVALG FOR HELSE OG OMSORG - MØTE 10. FEBRUAR AGENDA Behandling: AGENDA: Orienteringssak: Fylkesmannens tilsyn med kommunale tjenester. Sektorsjef Audun Amdahl orienterte og svarte på spørsmål om fylkesmannens tilsyn i helse og omsorg. Status oppfølging ihht. budsjettvedtak 2016 helse og omsorg. o Bemanning i gang hvor - hvilke avdelinger hvor mye som skal tas ned. o Kriterier er utarbeidet. o Praktisk arbeid andre aktuelle stillinger. o Slå sammen utelag og bo- og servicesentrene i hjemmetjenesten innen 1. mai. o Overflytting fra Horsters til Helsehuset i rute i samarbeid med pårørende. Flytting til høsten. o Tiltak er i rute. Må gjøres etter ulike prosesser. o Økonomiske utfordringer etter overforbruk i januar. Status vedr. område velferd ønskes i neste møte. Konstituering sektorsjef velferd. Terje Næss er konstituert sektorsjef for Laila Nereng foreløpig fram til 1. august d.å. Eventuelt: Fagutvalg for helse og omsorg plan for 1. halvår Innledning v/utvalgsleder Pål Nordby Helle. Leder utfordret medlemmene i grupper vedr. følgende punkter:

4 1. Hva skal fagutvalget jobbe med første halvår? Prioriter inntil tre spørsmål som dere ønsker at fagutvalget skal sette på dagsordenen. Vurder også om vi skal sette et halvårstema på agendaen? Kan det for eksempel være: - Brukere og pårørendes møte med kommunen? - Velferdsteknologi? - Aktiv omsorg? - Kommunens innsats når det gjelder forebygging? - Rus og psykiatri? - Andre saker? 2) Prioriter tre TO-er dere ønsker å besøke i løpet av halvåret som kommer. 1. Orienteringene tas til informasjon. 2. Fagutvalget jobber videre med plan for 1. halvår Sak 4/16 UTBYGGING AV NY LEGEVAKT SYKEHUSET INNLANDET - LIILLEHAMMER I N N S T I L L I N G : 1. Kommunestyret godkjenner prosjektet som beskrevet med en kostnadsramme fram til ferdig prosjekt på kr ,- eks. mva 2. Punkt 1 innbefatter at kommunestyret bevilger ytterligere kr i 2016 til utbyggingen av ny legevakt i tillegg til kr som allerede er bevilget gjennom budsjett 2015 og Ekstrabevilgningen finansieres ved økt låneopptak. 4. Det delegeres rådmannen å gjennomføre byggingen jamfør forutsetningene i denne sak. 5. Det delegeres rådmannen å inngå avtaler for eierskap av ny legevakt innenfor prosjektfinansieringen vedtatt i denne sak. 6. Det delegeres rådmannen å inngå drift- og vedlikeholdsavtaler med Sykehuset Innlandet.

5 Behandling: Saksprotokoll fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra møte ble lagt fram i møtet. Rådgiver Jostein Skundberg og prosjektleder Torgeir Seim fra Sykehuset Innlandet orienterte og svarte på spørsmål. Lise Johansen Haugstad (Ap) fremmet følgende 2 tilleggspunkter: 1. Det må avsettes et tilstrekkelig antall reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede nær inngangen, uten tidsbegrensning. 2. Det bes om at man bruker kompetansen i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i detaljutformingen. Votering: Det ble votert over 2 tilleggspunkter foreslått av Lise J. Haugstad. Enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over rådmannens innstilling i 6 punkter med tillegg av 2 punkter fra Lise Haugstad. Enstemmig vedtatt. I N N S T I L L I N G : 1. Kommunestyret godkjenner prosjektet som beskrevet med en kostnadsramme fram til ferdig prosjekt på kr ,- eks. mva. 2. Punkt 1 innbefatter at kommunestyret bevilger ytterligere kr i 2016 til utbyggingen av ny legevakt i tillegg til kr som allerede er bevilget gjennom budsjett 2015 og Ekstrabevilgningen finansieres ved økt låneopptak. 4. Det delegeres rådmannen å gjennomføre byggingen jamfør forutsetningene i denne sak. 5. Det delegeres rådmannen å inngå avtaler for eierskap av ny legevakt innenfor prosjektfinansieringen vedtatt i denne sak. 6. Det delegeres rådmannen å inngå drift- og vedlikeholdsavtaler med Sykehuset Innlandet. 7. Det må avsettes et tilstrekkelig antall reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede nær inngangen, uten tidsbegrensning. 8. Det bes om at man bruker kompetansen i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i detaljutformingen.

6 Sak 5/16 KRITERIER FOR LANGTIDSPLASS I INSTITUSJON I N N S T I L L I N G : Kommunestyret vedtar følgende nye kriterier for tildeling av langtidsplass i institusjon: Følgende må være prøvd først: - Tilpasning av bolig - Tilrettelegging av hjelp i hjemmet, for eksempel hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp - Sosiale støttetiltak, for eksempel dagopphold - Trygghetsskapende tiltak, for eksempel trygghetsalarm og andre velferdsteknologiske løsninger - Korttids - /utredningsopphold og avlastning Samlet vedtakstid pr. uke minimum 18 timer. (Samlet tid for alle tjenester, dagsentertid omregnes i forholdet 3:2.) IPLOS på minimum 4 på kriteriet «beslutninger i dagliglivet» IPLOS på minimum 4 på kriteriet «hukommelse» Har et definert skjermingsbehov. (Blameringsfare, utagering, behov for låste dører og skjermet uteområde) Minimum 2 av punktene må være innfridd for å få tildelt langtidsplass. Bokollektivene for personer med demens tildeles etter de samme kriteriene, men søker må ha en diagnostisert demenssykdom og/eller kognitiv svikt. Behandling: Astrid Gaassand (Frp) ble innvilget permisjon kl representanter til stede. Saksprotokoll fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra møte ble lagt fram i møtet. Sektorsjef Audun Amdahl og to-leder Ragnhild Bakken orienterte og svarte på spørsmål til saken. Pål Nordby Helle (Ap)fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:

7 «Minimum 2 av punktene må være innfridd for å få tildelt langtidsplass» - erstattes med følgende setning: «Dersom to av kriteriene er innfridd, skal en som søker få et vedtak om langtidsplass i institusjon.» Votering: Det ble først votert over Pål Nordby Helle sitt endringsforslag. Enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over rådmannens innstilling inkludert Helle sitt endringsforslag. Enstemmig vedtatt. I N N S T I L L I N G : Kommunestyret vedtar følgende nye kriterier for tildeling av langtidsplass i institusjon: Følgende må være prøvd først: - Tilpasning av bolig - Tilrettelegging av hjelp i hjemmet, for eksempel hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp - Sosiale støttetiltak, for eksempel dagopphold - Trygghetsskapende tiltak, for eksempel trygghetsalarm og andre velferdsteknologiske løsninger - Korttids - /utredningsopphold og avlastning Samlet vedtakstid pr. uke minimum 18 timer. (Samlet tid for alle tjenester, dagsentertid omregnes i forholdet 3:2.) IPLOS på minimum 4 på kriteriet «beslutninger i dagliglivet» IPLOS på minimum 4 på kriteriet «hukommelse» Har et definert skjermingsbehov. (Blameringsfare, utagering, behov for låste dører og skjermet uteområde) Dersom to av kriteriene er innfridd, skal en som søker få et vedtak om langtidsplass i institusjon. Bokollektivene for personer med demens tildeles etter de samme kriteriene, men søker må ha en diagnostisert demenssykdom og/eller kognitiv svikt.

8

PROTOKOLL. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00-11:20

PROTOKOLL. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00-11:20 PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2017 Tid: 09:00-11:20 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Lise Johansen Haugstad Medlem Hibo Mohamed

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 08.06.2016 Tid: 09.00 14.30 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00-14:35

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00-14:35 Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.02.2016 Tid: 10:00-14:35 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 07.09.2016 Tid: 09.00 13.15 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

PROTOKOLL. Andre konstituert sektorsjef Ragnhild Bakken og møtesekretær Eva Bueie Nygård

PROTOKOLL. Andre konstituert sektorsjef Ragnhild Bakken og møtesekretær Eva Bueie Nygård Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00 12:15 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Audun Amdahl Arkiv: H00 &56 16/896-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Audun Amdahl Arkiv: H00 &56 16/896-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Audun Amdahl Arkiv: H00 &56 16/896-2 Dato: 03.02.2016 KRITERIER FOR LANGTIDSPLASS I INSTITUSJON Vedlegg: 1. Gjeldende kriterier institusjon. 2. Gjeldende kriterier

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 Møtedato: 08.01.2014 Tid: 09:00 15.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/12 Møtedato: 30.05.2012 Tid: kl 10.00 kl 12.45 Møtested: Grupperom 1, Grand Hotel Bellevue Sak nr: 18/12 24/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Odd

Detaljer

PROTOKOLL FO FO FO FO FO FO

PROTOKOLL FO FO FO FO FO FO Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 10.01.2018 Tid: 09:00 13:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00 13.

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00 13. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 08.03.2017 Tid: 09:00 13.30 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL. Andre kommunalsjef Randi Øverhaug Sagheim, Leder fagenhet Helse og Velferd, Harald Sveum, møtesekretær Eva Bueie Nygård

FORELØPIG PROTOKOLL. Andre kommunalsjef Randi Øverhaug Sagheim, Leder fagenhet Helse og Velferd, Harald Sveum, møtesekretær Eva Bueie Nygård Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00-14:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte:

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:15-13.

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:15-13. Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.01.2014 Tid: 10:15-13.45 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00-12:50

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00-12:50 Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 29.08.2018 Tid: 09:00-12:50 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

PROTOKOLL. FD Forlot møtet kl Medlem Astrid Gaassand Varamedlem Liv Maren Mæhre Vold Oda Frøisland

PROTOKOLL. FD Forlot møtet kl Medlem Astrid Gaassand Varamedlem Liv Maren Mæhre Vold Oda Frøisland PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 29.11.2017 Tid: 09:00-14:15 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Lise Johansen Haugstad Medlem Hibo Mohamed

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00 12:30

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00 12:30 Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 07.06.2017 Tid: 09:00 12:30 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 20.09.2016 Tid: kl 13.00 kl 15.45 Møtested: Nye Formannskapssalen, Eide rådhus Sak nr: 22/16 30/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Kåre

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og sosialutvalget

Møteprotokoll. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune 15/olg,1(5? Møteprotokoll 033 (A)),w Pczd-kurir, Helse- og sosialutvalget Dato: 22.03.2017 kl. 15:30 17:45 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Møteleder: Møtende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på telefon eller på e-post:

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på telefon eller på e-post: Lillehammer kommune Valgnemnd MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnd Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2016 Tid: 08:45 09:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på telefon 907 98 900 eller

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 12:02

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 12:02 Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2015 Tid: 10:00 12:02 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: ARBEIDSUTVALGET Møtedato: Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Tidspunkt: 17:00

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: ARBEIDSUTVALGET Møtedato: Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Tidspunkt: 17:00 Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: ARBEIDSUTVALGET Møtedato: 16.12.2008 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Tidspunkt: 17:00 Til behandling foreligger: Saksnr Tittel 1. Åpent kvarter.

Detaljer

PROTOKOLL. Godkjenning av sakliste datert 4. og 5. juni:

PROTOKOLL. Godkjenning av sakliste datert 4. og 5. juni: Lillehammer kommune Eldrerådet PROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 12.06.2015 Tid: 09:00-12.15 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jostein Gjersdal Nestleder Ivar

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 13.06.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00 14:15 Følgende medlem møtte Anne Lise Vesterbukt Geir Rustad Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 8/14 LÆRLINGESTRATEGI FOR LILLEHAMMER KOMMUNE 9/14 KOMMUNESTYRETS KVALITETSRÅD - VALG AV REPRESENTANT FRA UNGDOMSRÅDET

MØTEINNKALLING SAKLISTE 8/14 LÆRLINGESTRATEGI FOR LILLEHAMMER KOMMUNE 9/14 KOMMUNESTYRETS KVALITETSRÅD - VALG AV REPRESENTANT FRA UNGDOMSRÅDET Lillehammer kommune Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: PLAN B Møtedato: 29.04.2014 Tid: 16:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 17/70 Møtedato/tid: 21.09.2017 Kl 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Pål Sture Nilsen, nestleder Regine

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, 2. etg. Musikkrommet Dato: Tid: 11:00 12:40

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, 2. etg. Musikkrommet Dato: Tid: 11:00 12:40 Eldrerådet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, 2. etg. Musikkrommet Dato: 30.05.2016 Tid: 11:00 12:40 Faste medlemmer som møtte: Tor Magne Olsen Leder PENSJFOR Eva Gebhardt

Detaljer

Komite for liv og lære Behandlede saker: 1-6/15. Arnfinn Amundal Anna Lina Mørreaunet Holm Varamedlem Ole Ingebrigt Eid Tove Irene Børseth

Komite for liv og lære Behandlede saker: 1-6/15. Arnfinn Amundal Anna Lina Mørreaunet Holm Varamedlem Ole Ingebrigt Eid Tove Irene Børseth Møteprotokoll Komite for liv og lære 04.02.2015 Behandlede saker: 1-6/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00 - Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar Gimse

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg

FORELØPIG PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 Møtedato: 10.09.2014 Tid: 09:00-15:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte:

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 30.08.2017 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Henrik O. Mørch Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 09.04.2014 kl. 17:00 18:35 Møtested: Rådhuset, møterom 223. Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Per Walseth, leder Kerstin Leistad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 07.03.2017 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Einar Arnold

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 27.11.2014 kl. 16:00 17:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtende medlemmer: Jomar Aftret, leder Bjørn Lervold Bente Rhodèn Forseth Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 14/15 FAGUTVALG FOR SAMFUNNSUTVIKLING - MØTE DEN 10. JUNI 2015.

MØTEINNKALLING SAKLISTE 14/15 FAGUTVALG FOR SAMFUNNSUTVIKLING - MØTE DEN 10. JUNI 2015. Lillehammer kommune Fagutvalg for samfunnsutvikling 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for samfunnsutvikling 2011-2015 Møtested: Møterom 21 Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL. Godkjenning av innkalling: Godkjenning av sakliste: Godkjenning av protokoll fra møte Endring av tittel på leder :

FORELØPIG PROTOKOLL. Godkjenning av innkalling: Godkjenning av sakliste: Godkjenning av protokoll fra møte Endring av tittel på leder : Lillehammer kommune Rådet for funksjonshemmede 2011-2015 FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Rådet for funksjonshemmede 2011-2015 Møtedato: 10.01.2014 Tid: 09:00-1230 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Inger Anita Ruud Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Inger Anita Ruud Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2013 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL. Rådmann Tord Buer Olsen, møtesekretær Kristen Rusaanes SAKLISTE 7/17 17/6768 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - GUNNAR KAUS

FORELØPIG PROTOKOLL. Rådmann Tord Buer Olsen, møtesekretær Kristen Rusaanes SAKLISTE 7/17 17/6768 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - GUNNAR KAUS Lillehammer kommune Valgnemnd FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Valgnemnd Møtedato: 22.06.2017 Tid: 08:45-08:55. Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00-14:52. Bjørn Rønning Gro Vasbotten

FORELØPIG PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00-14:52. Bjørn Rønning Gro Vasbotten Lillehammer kommune Formannskapet FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.06.2017 Tid: 10:00-14:52 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 12:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 12:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.01.2012 Tid: 12:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Varaordfører AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Varaordfører AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 06.06.2017 Tidspunkt: 09:30 13:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 31.10.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 18:00-18:30 Møteprotokoll Fra sak: 151/13 Til sak: 152/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.08.2013 Tid: 10.30 13.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: 09:00 11:25

MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: 09:00 11:25 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 16.12.2013 Tid: 09:00 11:25 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 08:30-15:00

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 08:30-15:00 Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 13.09.2017 Tid: 08:30-15:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 12:20. Anders Brabrand Gro Vasbotten

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 12:20. Anders Brabrand Gro Vasbotten Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.02.2017 Tid: 10:00 12:20 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 17.10.2017 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 24.09.2015 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 3, Halden rådhus (inngang fra Tordenskjoldsgate) Dato: Tidspunkt: 15:00

Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 3, Halden rådhus (inngang fra Tordenskjoldsgate) Dato: Tidspunkt: 15:00 Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 3, Halden rådhus (inngang fra Tordenskjoldsgate) Dato: 01.06.2017 Tidspunkt: 15:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DEL AV ERSGÅRDSVINGEN - OMRÅDE B/H "REDSKAPSHUSET"

REGULERINGSENDRING FOR DEL AV ERSGÅRDSVINGEN - OMRÅDE B/H REDSKAPSHUSET Lillehammer kommune Utvalg for plan og samfunnsutvikling PROTOKOLL Utvalg: Utvalg for plan og samfunnsutvikling Møtedato: 21.06.2017 Tid: 10:00 14:30 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn

Detaljer

FAGUTVALG FOR SAMFUNNSUTVIKLING - AGENDA - MØTE 11. JUNI

FAGUTVALG FOR SAMFUNNSUTVIKLING - AGENDA - MØTE 11. JUNI Lillehammer kommune Fagutvalg for samfunnsutvikling 2011-2015 PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for samfunnsutvikling Møtedato: 11.06.2014 Tid: 09:00-13.00. Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:30-13:40. Mads Furu Kine Holmstrøm

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:30-13:40. Mads Furu Kine Holmstrøm Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.02.2016 Tid: 10:30-13:40. Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

Lillehammer kommune Kommunestyret PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: 18:00 20:47

Lillehammer kommune Kommunestyret PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: 18:00 20:47 Lillehammer kommune Kommunestyret PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.05.2015 Tid: 18:00 20:47 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 28.03.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10: Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.04.2016 Tid: 10:00 14.15. Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: :30

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: :30 Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 Tid: 10.00 14:30 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

PROTOKOLL. Rådmann Tord Buer Olsen Kommunalsjefer: sektor velferd Ragnhild Bakken, økonomisjef Anne Hvattum Møtesekretær: May Britt Haagensen

PROTOKOLL. Rådmann Tord Buer Olsen Kommunalsjefer: sektor velferd Ragnhild Bakken, økonomisjef Anne Hvattum Møtesekretær: May Britt Haagensen Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.09.2018 Tid: 09:00 15:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 11:02-16:11

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 11:02-16:11 Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.10.2014 Tid: 11:02-16:11 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL ORIENTERINGER

FORELØPIG PROTOKOLL ORIENTERINGER Lillehammer kommune Formannskapet FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.05.2017 Tid: 10:00 12.36 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00-09:50

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00-09:50 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 23.05.2017 Tid: 09:00-09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 11:00 15:15

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 11:00 15:15 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tid: 11:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 24.08.2016 Tid: 16:30 Slutt: 17:45 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Inger Lise Balandin 78 46 58 61 Alta, 18.04.16 Saksnummer 45/2016 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef, Klinikk psykisk

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom på Meldal barne- og ungdomsskole Møtetid: 10.05.2017 Kl. 12:00-15:15 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene.

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00 Lillehammer kommune Valgnemnd PROTOKOLL Utvalg: Valgnemnd Møtedato: 31.08.2017 Tid: 17:30-18:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Henrik Solbue MEDL OK-SP Målfrid Aarsund Strand MEDL NFU

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Henrik Solbue MEDL OK-SP Målfrid Aarsund Strand MEDL NFU Møteprotokoll Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Balsnes, Ørland Kultursenter Dato: 09.02.2015 Tid: 09:00 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/295 REGULERINGSPLAN - VALSET MARINA Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/14 Formannskapet 25.06.2014 61/14 Formannskapet

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 Møtedato: 06.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon

Detaljer

PROTOKOLL ORIENTERINGER

PROTOKOLL ORIENTERINGER Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.02.2017 Tid: 10:00 14:16 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune formannskapet. Utvalg: formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 14:05

PROTOKOLL. Lillehammer kommune formannskapet. Utvalg: formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 14:05 Lillehammer kommune formannskapet PROTOKOLL Utvalg: formannskapet Møtedato: 20.03.2018 Tid: 10:00 14:05 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Bojobesk Møtedato: 03.06.2014 Tid: 10:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder

Detaljer

28. mai Helsevakten. - kommunesamarbeid. Nina Tangnæs Grønvold, rådmann kst.

28. mai Helsevakten. - kommunesamarbeid. Nina Tangnæs Grønvold, rådmann kst. 28. mai 2019 Helsevakten - kommunesamarbeid Nina Tangnæs Grønvold, rådmann kst. 2 Hvorfor helsevakt Det er et faglig og politisk mål i Norge at velferdsteknologi skal være integrert i kommunal helse- og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte: Fylkesutvalget (FU) Møtested: Telefonmøte Møtetid: 8. mai 2012 kl Sekretariat: Politisk avdeling

MØTEPROTOKOLL. Møte: Fylkesutvalget (FU) Møtested: Telefonmøte Møtetid: 8. mai 2012 kl Sekretariat: Politisk avdeling MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget (FU) Møtested: Telefonmøte Møtetid: 8. mai 2012 kl. 11.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Runar Sjåstad Runar Sjåstad, fellesliste

Detaljer

PROTOKOLL ORIENTERINGER

PROTOKOLL ORIENTERINGER Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00 1330 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

OFFENTLIG PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 09:00 13:30

OFFENTLIG PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 09:00 13:30 Lillehammer kommune Formannskapet OFFENTLIG PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.02.2019 Tid: 09:00 13:30 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Tid: 09:00-11:40

PROTOKOLL. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Tid: 09:00-11:40 Lillehammer kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne PROTOKOLL Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 06.03.2017 Tid: 09:00-11:40 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte:

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 14:10. Astrid Gaassand Hilde Jorunn Hoven

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 14:10. Astrid Gaassand Hilde Jorunn Hoven Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.10.2018 Tid: 10:00 14:10 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Planutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:00-15:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Planutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:00-15:30 Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Møtedato: 24.01.2013 Tidspunkt: 14:00-15:30 Til behandling: Saksliste nr. 001/13-003/13 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører) BR - Einar

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Tid: 09:00-11:15

PROTOKOLL. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Tid: 09:00-11:15 Lillehammer kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne PROTOKOLL Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 05.02.2018 Tid: 09:00-11:15 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Snåsa kommune Breide oppvekstsenter 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Av 9 medlemmer møtte 9 medregnet møtende vararepresentanter.

VEDTAKSPROTOKOLL. Av 9 medlemmer møtte 9 medregnet møtende vararepresentanter. EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 20.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kulturtorget Møtedato: 19.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Camilla B. Husebråten

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Camilla B. Husebråten MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 10.05.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Camilla B. Husebråten Nestleder Morten

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 1/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 1/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/09 Sakstittel: KULTURMINNEVERNPLAN SØRUM KOMMUNE TILTAKSDEL Arkivsaknr: 08/3177 Saksbehandler: KUL/KUL/ERVEA Erik Vea K-kode: C50 Saksnummer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom sykehjemmet, Kåfjord helsesenter Dato: 01.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 18. september 2012 Tid: Kl 9:00 Sted: Verdal rådhus - Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Annet:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Annet: Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: 19.01.2017 Tidspunkt: 12:00 13:50 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Gunn Strand Hutchinson Leder Linda Forsvik

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Taverna Møtedato: 21.09.2017 Tid: 13:15-16:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen Medlem Mari Kveberg Medlem Trine Vardenær

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 15.11.2017 Tidspunkt: 18:00 19:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00-13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00-13:00 Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 11:00-13:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Thomas Kolberg Varamedlem V Odd Paulsen Lisbet Herring Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.02.2017 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Jan O. Stolp Leder SP Per Guthorm Vemork Medlem

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterommet i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 22.05.2017 Tid: 14:30 Eventuelle lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 10/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER 13. MARS 2008

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 10/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER 13. MARS 2008 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Stjørdal DMS Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Lillehammer kommune Valgstyre

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Lillehammer kommune Valgstyre Lillehammer kommune Valgstyre 2011-2015 PROTOKOLL Utvalg: Valgstyre 2011-2015 Møtedato: 28.05.2013 Tid: 13.15 13.30 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Andre: rådmann Christian Fotland, assisterende rådmann Tord Buer Olsen, kommunalsjef Anne Hvattum. Møtesekretær Eva Bueie Nygård

PROTOKOLL. Andre: rådmann Christian Fotland, assisterende rådmann Tord Buer Olsen, kommunalsjef Anne Hvattum. Møtesekretær Eva Bueie Nygård Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.03.2014 Tid: 10:10 12:20 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.336 Referat fra 1. mars 2011

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunalsjefene Lars Rudi og Terje Næss, prosjektleder Mariann Dannevig, kultursjef Øivind Pedersen og møtesekretær Mildrid Einbu SAKLISTE

PROTOKOLL. Kommunalsjefene Lars Rudi og Terje Næss, prosjektleder Mariann Dannevig, kultursjef Øivind Pedersen og møtesekretær Mildrid Einbu SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for samfunnsutvikling 2011-2015 PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for samfunnsutvikling 2011-2015 Møtedato: 02.04.2014 Tid: 11:00 13.40 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon

Detaljer

Åsmund Strand Johansen (SV)

Åsmund Strand Johansen (SV) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 3/09 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 22. april 2009 kl. 19.00 Sekretariat: 23475652 Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL. FO Mohammed Medlem Torbjørn Dahl Varamedlem Birgit Madslien Mahamoud Ibrahim Mohammed

PROTOKOLL. FO Mohammed Medlem Torbjørn Dahl Varamedlem Birgit Madslien Mahamoud Ibrahim Mohammed Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtedato: 09.05.2018 Tid: 09:00-13:05. Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte:

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 18/14 14/5145 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE FREDAG 12.SEPTEMBER

PROTOKOLL SAKLISTE 18/14 14/5145 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE FREDAG 12.SEPTEMBER Lillehammer kommune Rådet for funksjonshemmede 2011-2015 PROTOKOLL Utvalg: Rådet for funksjonshemmede 2011-2015 Møtedato: 12.09.2014 Tid: 09:00 11:57 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn

Detaljer

Thor Haugerudbråten (Frp) for Kari Synnøve Mikkelrud, Stein Gunnar Lie (Ap) for Simen Solbakken

Thor Haugerudbråten (Frp) for Kari Synnøve Mikkelrud, Stein Gunnar Lie (Ap) for Simen Solbakken MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd for kommunesammenslåing Dato: 29.09.2017 kl. 10:00-13:30 Sted: Rømskog Spa & Resort Arkivsak: 17/01901 Møtende faste medlemmer: Møtende varamedlemmer: Roger Evjen (Ap), Geir Harald

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 1/17 17/1115 OPPNEVNING AV STEMMESTYRER FOR PERIODEN

PROTOKOLL SAKLISTE 1/17 17/1115 OPPNEVNING AV STEMMESTYRER FOR PERIODEN PROTOKOLL Utvalg: Valgstyre Møtedato: 01.06.2017 Tid: 17:30-18:00. Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Ingunn Trosholmen Ole Rolstad Gunnar

Detaljer