Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x"

Transkript

1 Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med bruk av HTML og CSS, samt noe forståelse av hvordan en database fungerer. Jo mer man kan dette, jo enklere vil det være å lage mer avanserte løsninger med eredaktør. eredaktør i seg selv setter ingen begrensninger i hva slags verktøy en kan bruke til å lage og sette opp webdesign. Det er også opp til hver enkelt om en ønsker å bruke tabell- eller div-basert oppsett av HTML/XHTML. Forbehold eredaktør 1 er under stadig utvikling, så det kan ha kommet nye funksjoner og muligheter siden dette dokumentet ble skrevet. Eksisterende funksjonalitet tas ikke bort. Dette er for å sikre bakoverkompatiblitet med nettsider som allerede er i drift. Gjeldende eredaktør versjon: av 37

2 Innholdsfortegnelse Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x...1 Introduksjon...1 Forbehold...1 Innholdsfortegnelse...2 Oppsett i eredaktør...4 Sidetyper...4 Opprette ny sidetype...4 Attributter...5 Felttyper...5 Kategorier...6 Menyer...7 Egne faner...7 Dele innhold mellom nettsider (multi-site)...7 Duplisere et nettsted eller endre domenenavn...7 WAP/mobil versjon...9 Flerspråklige nettsider...9 Søkemotoroptimalisering...9 Innstillinger Nettstedet Globale variabler Artikkellister Diverse valg SimpleViewer Variabler tilknyttet publisering Design (index.html og css) Egendefinerte spørringer Eksempel på index.html Innhold og maler artikler.asp tekst.asp Maler Tekstmal Artikkelside Artikkelliste Menyliste Generell Skjema Nettbutikk Nettbetaling Netaxept Basic Malene generelt butikk.asp produktoversikt produktliste produkt.asp produkt VBScript/Snippets Importere Begrensninger Innebygde funksjoner Utførelsesrekkefølge Generelt Hoveddesignet (vanligvis index.html) Tekster av 37

3 Artikkellister Noen vanlige SQL-spørringer Faste navn på småtekster Hjelp og debugging Maler Script av 37

4 Oppsett i eredaktør Dette kapittelet omhandler hvordan man setter opp tekstoppsett og annet inne i eredaktør. Det er i hovedsak sidetyper og menyer en bør vite forskjell på. Sidetyper Hvis vi skal sammenlikne en sidetype med noe annet, så vil den i databaseverdenen være tilsvarende en tabell, i papirverdenen kan den sammenliknes med et skjema. En sidetype består av et gitt antall felter som brukeren kan fylle inn informasjon i. De vanligste feltene er tittel og innhold(tekst og bilder), mens nyheter (som i nettavisene) i tillegg gjerne har en ingress og et ingressbilde som skal vises på forsiden. I eredaktør er det to ferdige sidetypeoppsett. En for menytekster som kun har tittel og tekst, og en for nyheter/artikler som har topptekst, titttel, ingress, ingressbilde og tekst. Det er vanligvis opprettet en sidetype av hver som heter nyhet og tekst. Disse ligger synlige til venstre under Publisering -fanen. Det står ny tekst og ny nyhet. Opprette ny sidetype For å endre, slette eller legge til flere sidetyper, går en inn i Innstillinger > Tekst > Sidetyper. Her listes eksisterende sidetyper opp. Her står navnet på sidetypen, hvilken gruppe som har tilgang til å redigere den, hva slags type(feltoppsett) den er av og hvilken mal som brukes for å vise den. For å opprette en ny sidetype trykker en på Ny-ikonet i toppen. Da kommer en til en side hvor en gjør en del valg i forhold til sidetypen: Navn Navnet på sidetypen. Dette angis i entall, slik at det blir logisk for brukeren. Dette kan ikke endres i etterkant. Type Som nevnt tidligere er det noen faste oppsett av felter. De tre som har med tekstpublisering å gjøre er: - Menyelement o Denne har kun tittel og tekst/innhold som standardfelt - Kategorisert o Denne har tittel, topptekst, ingress, ingressbilde og tekst/innhold. - Egendefinert o Denne har bare tittel som standardfelt Det siste valget som heter Datatabell, brukes i noen av modulene i eredaktør der en skal kunne angi egne felter. I tillegg til de nevnte feltene er det også en del standardfelt rundt publiseringen som publiseringog fjerningsdato, forfatter, stikkord og sidenavn. Mal Her kan en velge mellom de tekstmalene som er opprettet. Dersom ingen mal velges, brukes et standardoppsett. Tekstmaler omhandles i et eget kapittel. Forhåndsdefinert tekst Denne gjelder kun for menyelement og kategorisert. Her listes småtekstene opp. Dersom en velger en av disse, vil innholdet fra denne stå som standard i tekst-feltet. 4 av 37

5 Vis snarvei Her bestemmer du om sidetypen skal vises som snarvei (Ny ) under Publisering-fanen. Det har ingen annen betydning. Kjør ved lagring Denne brukes dersom det skal kjøres et script eller aktiveres en lenke i bakgrunnen når en lagrer et element av sidetypen. Det kan for eksempel være et script som generer en PDF, sender en mail eller oppretter en kundeprofil. Når en har trykket lagre, kommer en videre til en side hvor en kan opprette esktra felter/attributter. Attributter Attributter er ekstra felter en kan legge til i sidetypen. Disse vises under standardfeltene når en oppretter et nytt element av sidetypen. Det finnes mange forskjellige attributtyper å velge mellom. Hvis en trykker på ny-ikonet får en opp fire valg: Navn Navnet på attributtet. Dette kan ikke endres, og det er en fordel om en unngår spesialtegn her. Særlig ved bruk av HTML editoren, da den ikke fungerer i alle nettlesere ved bruk av for eksempel æ, ø eller å. Type og verdier Disse to henger sammen. Noen felttyper kan bare ha én verdi, noen tillater flere verdier mens andre forventer at en har skrevet en SQL-spørring eller en lenke. Dersom det er mulig med flere verdier, skilles disse med semikolon. Se neste avsnitt for å lære mer om de forskjellige felttypene. Plass Hvilken plass dette attributtet skal ha i listen. Gir mulighet til å styre rekkefølgen som attributtene vises i. Felttyper Tekstboks Tekstboks med én linje. Kan ha én verdi Avkryssning (merk én) Avkryssningsboks (runde felter) med kun mulighet for å merke én verdi om gangen. Kan ha flere verdier. Dersom det ikke er plass til alle verdiene i feltet kan en bruke SQL-utvalg merk én. Avkryssning (merk flere) Avkryssningsboks (firkantede felter) med mulighet for å merke flere verdier om gangen. Kan ha flere verdier. Dersom det ikke er plass til alle verdiene i feltet kan en bruke SQL-utvalg merk flere. Rullegardinsliste Nedtrekksliste med kun mulighet for merke én verdi om gangen. Kan ha flere verdier. Dersom det ikke er plass til alle verdiene i feltet kan en bruke SQL-utvalg merk én. 5 av 37

6 Tekstfelt Tekstboks med flere linjer. Kan ha én verdi. HTML Editor med mulighet for å formatere teksten og sette inn bilder og lenker m.m. Kan ha én verdi. Bilde Gir mulighet til å laste opp bilder eller velge bilde fra mediebiblioteket. Ingen forhåndsverdi. Lenke Gir mulighet til å skrive inn lenke, eller velge en tekst, eller medieelement å lenke til. Lenke med navn Gir mulighet til å angi en lenke med navn, eller velge en tekst, eller medieelement å lenke til. Verdien som returneres og lagres inneholder hele html-koden for lenken. Dato Gir mulighet til å plukke en dato fra en kalender. Tidspunkt Gir mulighet til å angi et tidspunkt SQL-utvalg merk én Viser en nedtrekks-/rullegardinsliste med resultatet fra spørringen som er angitt som verdi. Feltnavnene må være name og value. Et eksempel på en liste som henter ut en liste over nyheter: SELECT tittel as [name], id as [value] FROM side WHERE type = 'nyhet' ORDER BY tittel Dersom en ønsker å selv angi en liste med navn og verdier, ligger det noe som heter Lister under Avansert > Database. Her kan en opprette egne lister som en kan hente verdier fra. Et eksempel på en liste som henter ut en egendefinert liste (Min liste): SELECT ListeFeltNavn AS [name], ListeFeltVerdi AS [value] FROM lister WHERE ListeNavn = 'Min liste' ORDER BY ListeFeltPlass SQL-utvalg velg flere Tilsvarende som over, men her kan en velge flere verdier. Ekstern verdi Énlinjet tekstboks som viser verdien som en angitt lenke returnerer. Kategorier Kategorier gir mulighet til å dele sidetypene opp i mindre grupper. Dette brukes i hovedsak til sidetyper som er av typen Kategorisert. Disse listes gjerne ut på forsiden og i et arkiv. Ved å bruke kategorier kan en bruke samme sidetype i flere uavhengige lister på nettsiden. Når en oppretter en artikkelliste i menyen, opprettes det automatisk en kategori med det navnet som angis. Det er også mulig å opprette kategorier under Innstillinger > Tekst > Kategorier eller under en valgt sidetype rett i tekstarkivet. 6 av 37

7 Menyer Her er noen av mulighetene du som skal implementere nettsted har i forhold til menyene. Dersom du ikke vet hvordan menyene fungerer bør du først sjekke brukermanualen. Menyene er egentlig en samling lenker til ulike elementer i og utenfor eredaktør. De har et navn, en lenke (for eksempel /sider/tekst.asp), en lenkeendelse (for eksempel?side=1), en plassering/rekkefølge, målramme og beskrivelse. Alle disse feltene kan brukes når en henter ut menyen manuelt. Som standard ligger det en mappe som heter Hovedmeny under Publisering > Innhold. Dersom en ønsker å ha flere menyer her, som for eksempel skal vises over hovedmenyen, trykker en på Innhold og velger et navn. Dette kan også gjøres dersom en ved en feiltagelse sletter Hovedmeny. Vær oppmerksom på at menyen er navn-lenket. Det vil si at dersom en sletter Hovedmeny og oppretter en mappe med navnet Hovedmeny, vil innholdet fortsatt ligge der. Dette fungerer veldig greit helt til en har to mapper som heter det samme. Da vil innholdet i disse to mappene være identisk. Siden menyen bare er lenker, vil det si at hvis en sletter et menyelement som peker til en tekst, vil ikke teksten slettes. Det gir også mulighet for å ha ubegrenset antall lenker til den samme teksten. Egne faner Det er mulig å definere sine egne arkfaner i toppen av eredaktør. Dette gjøres ved å opprette en top mappe som heter _Arkfaner. I denne mappen plasserer du så en tom mappe for hver arkfane du ønsker å legge inn. Dette kan for eksempel brukes dersom du ønsker å lage din egen modul i eredaktør med sidetyper av typen datatabell. Siden /sider/dataelement.asp?element=[sidetype] kan brukes for å opprette og endre sidetypen. Dele innhold mellom nettsider (multi-site) Det er mulig å ha flere nettsteder med én felles administrasjon. Hvert nettsted/domene kan ha forskjellig design, meny, startside og navn. Det eneste man trenger å gjøre, er å velge at det skal brukes samme database på flere eredaktør installasjoner. Det en må være klar over, er at filer lastes opp i den mappen til domenet en er innlogget på. Dvs at mediafiler og dokumenter i intranettet ikke vil være felles, siden disse leses rett fra disk. Duplisere et nettsted eller endre domenenavn Det hender en ønsker å kopiere et nettsted med alt innholdet, til et nytt domene. Evt at en har registrert feil domenenavn når nettstedet ble satt opp. Her er en kort guide til hvordan dette gjøres. Sett opp den nye eredaktør installasjonen med tilsvarende innstillinger som nettstedet du allerede har. - Kopier databasen fra det gamle nettstedet og overskriv den nyopprettede databasen. - Sjekk at det er samme databaseversjon på det nye nettstedet som det du kopierte fra. (Innstillinger > Database > Oppgradere). Dersom det ikke er det, bytt versjon på det nye. - Kopier over filene fra det eksisterende nettstedet til den nyopprettede mappen. - Endre navn på [gammeltdomene].css filen, så den blir [nyttdomene].css Nå må vi endre alle fil-lenkene i databasen til å peke til de nye filene. Logg inn i eredaktør og gå til 7 av 37

8 Innstillinger > Avansert > Database > Finn og erstatt I Finn skriver du inn /[gammeltdomene]/ og i Bytt til skriver du /[nyttdomene]/. Det ligger en liste over tabeller og felt som må rettes. Den viktigste er tabellen opplastet med feltet filnavn. 8 av 37

9 WAP/mobil versjon Det ligger inne en enkel redirect dersom et domene begynner med wap (for eksempel wap.domene.no). Brukeren sendes da til /domene/wap/. Denne mappen finnes i utgangspunktet ikke, men det er mulig å få eksempelkode på dette ved å kontakte EDB Totalpartner. Dersom en ønsker en mobil-versjon av webdesignet, kan en i tillegg til index.html legge inn mobile.html i designmappen. Denne kan ha akkurat de samme taggene som index. Flerspråklige nettsider Det er mange kunder som ønsker at besøkende skal kunne velge hvilket språk innholdet skal vises på. Det er flere måter å løse dette på. Det en må tenke på før en velger løsning, er om alt innholdet skal oversettes, eller om de ulike språkversjonene kan komme til å ha litt ulikt innhold. I de aller fleste tilfellene vil det være noen forskjeller mellom de ulike språkversjonene, og da løses siden enklest ved å ha ulike menystrukturer for hvert språk. Da kan en slette Hovedmeny og legge inn nye mapper med språkene som navn. Når en velger språk, bytter en da bare ut menyen. Det ligger inne en lenke som gjør dette for deg. Den kan for eksempel se slik ut: /sider/menyvalg.asp?meny=english&url=/sider/artikler.asp?type=nyhet--kat=news -- brukes i stedet for &. Noen funksjoner og moduler støtter flere språk, dette er blant annet nyhetsbrevpåmeldingen, nettbutikken og skjemaene. Dersom en ønsker å oversette alle dokumenter til ett eller flere språk, kan en legge inn flere språkversjoner av samme dokument. Dette gjøres ved å legge inn flere kommaseparerte språk under globale variabler. Da vil en få mulighet til å opprette flere versjoner under publisering inne i redigering av en tekst. Søkemotoroptimalisering Det er mange måter å gjøre nettsiden mer synlig i søkemotorene. Bruke ønskede ord i titler, som alternative tekster på bilder, i beskrivelsesfelt m.m. Det aller meste at dette gjøres uavhengig av publiseringsverktøyet. eredaktør har innebygget støtte for description-tag og bruker title-taggen så ofte som mulig. Det er likevel noen små ting en kan gjøre selv. Dersom en lar beskrivelsesfeltet stå tomt vil det ikke vises, og en kan da bruke et attributt for å ha forskjellig beskrivelse(description) på hver enkelt tekst. Det ligger inne et script en kan installere for å skrive ut et attributt i index.html. Det er også mulig å bruke enklere lenker. Hvis en angir et sidenavn til en tekst, kan lenken til denne teksten se slik ut: /tekst/lenker.aspx i stedet for /sider/tekst.asp?side=232. Ved å installere et sitemap-script kan en også ha en side som har lenker til hele innholdet. Denne siden kan også lenkes til på alle undersider fra for eksempel bunnteksten. 9 av 37

10 Innstillinger Nettstedet Innstillingene for nettstedet ligger under fanen Innstillinger, og deretter Avansert > Nettstedet. Valgene her er globale for nettsiden, og vil også være gjeldene dersom en flytter nettstedet mellom forskjellige servere som har samme hoveddatabase. Dette gjelder også globale variabler som nevnes under. Tittel i nettleseren Dette er tittelen som vil havne i <title> under meta-taggene. Utseende Hvilket skin/design som nettsiden skal bruke. Listen viser de mappene som ligger under skins. Første side Den siden man kommer til ved å bare skrive domenenavnet. Det er et valg her for å søke gjennom sider som ligger inne. Meny Denne settes vanligvis bare til hovedmeny siden det er menyen som eredaktør foreslår som standard. Men dette kan endres. Det som settes her vil også ligge i Session( meny ) når en kommer inn på siden. Utskriftsversjon mulig Avgjør om det vises utskriftsvennlig versjon hvis en bruker den innebygde tekstmalen. Beskrivelse av nettstedet Teksten som står her kommer i description under meta-taggene. Standard til adresse (e-post) Brukes dersom ikke annet er angitt Standard fra adresse (e-post) Brukes dersom ikke annet er angitt, og vises som standard avsender i nyhetsbrevene og nettbutikken. Standard emne i e-poster fra nettstedet Noen steder i eredaktør brukes denne dersom ikke noe annet er angitt. 10 av 37

11 Globale variabler Under fanen Innstillinger og deretter Avansert > Globale variabler ligger det en del valg for nettsiden. Det dukker stadig opp nye her, så denne listen kan være noe ufullstendig. Artikkellister Standard antall artikler Som standard vises det inntil 14 artikler i en artikkelliste. Dette kan overstyres i selve lenken som nevnt tidligere, eller en kan sette sin egen begrensning. Det gjøres her. Søkemotorvennlige lenker I eredaktør er det mulig å bruke søkemotoroptimaliserte lenker i artikkellistene. Da vil lenkene til tekstene komme på denne formen: /tekst/ [ID] / [Tittel].aspx Mellomrom vil byttes ut med bindestrek, så en lenke kan for eksempel se slik ut: /tekst/43/omoss.aspx. Diverse valg Deaktiver RSS RSS er skrudd på som standard på nettsiden. Dersom en ikke ønsker dette, kan en velge det her. RSS lar besøkende få en liste over de siste sakene som er lagt inn på nettsiden. Denne kan åpnes i ulike programmer. Skjul favorittikon eredaktør viser favorittikonet som standard, dersom man ønsker å skjule dette, krysser man av her. Egendefinert favorittikon Her kan du skrive inn hele stien til et alternativt favorittikon. Husk at det ikke må være krysset av i valget over. Mellomlagre snippetsdata Mellomlagrer resultatet hvert enkelt vbscript i minnet, og skriver ut resultatet i stedet for å kjøre scriptene hver gang. Denne gjelder alle vbscript, og må dermed brukes med omhu. Mellomlagre egendefinerte maler Mellomlagrer resultatet fra malene (<mal sql= ></mal>) i en egen cache-tabell i databasen. SimpleViewer SimpleViewer er en flash-løsning til bildegalleriet. Innstillingene for flashen ligger her. Et tips dersom du ønsker å la bildene fylle i bredden, er å ha færre rader (1-2 stk) og heller flere kolonner. Variabler tilknyttet publisering Språk (kommaseparert) Denne brukes ikke av noen kunder per i dag, men lar systemet opprette flere språkversjoner av samme dokument. Faner ved redigering (kommaseparert) Gir mulighet til å viser flere faner under redigering av dokumenter. Den det brukes til per i dag er tillegg. Flere maltyper 11 av 37

12 Dersom en ønsker å dele malene opp i egendefinerte typer, kan en legge til flere her. Det er for å unngå at det blir liggende mange under for eksempel generelt. 12 av 37

13 Design (index.html og css) Når det henvises til domene i dette kapittelet, er det snakk om domenet (f. eks. men uten www. og endelsen.no. Så det vil si at i tilfellet skal domene være kun eredaktor. Det er flere praktiske grunner til dette. index.html skal plasseres i en egen mappe under Skins. Filen index.html er selve hovedmalen for nettstedet. Den definerer rammene for nettsiden. Siden er en helt standard HTML-side med noen spesielle eredaktør-tagger. CSS filen som benyttes kan enten hete css.css og/eller domene.css og ligger i samme mappe som index.html. Grunnen til dette er at linken opprettes automatisk av eredaktør. Alle bildene ligger i en undermappe som heter images. Grunnen til dette er at eredaktør automatisk forandrer lenkene til bildene slik at de kan brukes av alle sider uavhengig hvor de ligger. Det er en del tagger du kan benytte i index.html for at den skal integreres i eredaktør. Under finner du en innføring i disse: <!--e header --> Denne plasseres i headeren (mellom <head> og </head>). Denne legger inn lenker til css, samt tittel og noen søkeord. Husk å fjerne tittelen som ligger i index.html fra før. <!--e innhold --> Dette er selve hovedtaggen som bestemmer hvor koden fra de ulike sidene skal kjøres. Der denne taggen er plassert vil dokumentene vises, forumet plasseres, nyhetslistene vises. Dersom denne taggen ikke finnes vil den automatisk plasseres helt i slutten av index.html <!--e navlist --> Denne lister ut standardmenyen (for eksempel hovedmeny) i en liste (UL og LI). Brukes gjerne til dropdown-menyer. <!--e listemeny --> Denne lister ut standardmenyen (for eksempel hovedmeny) i en liste (UL og LI). Den bruker class= menu for å hente design. Brukes gjerne med AdxMenu. <!--e katmeny --> (brukes sjelden) Dersom en ønsker å liste opp alle sidetyper og kategorier alfabetisk som en meny. Benytter seg av samme maler som en vanlig meny. <!--e meny --> (brukes sjelden) Denne taggen plasserer menyen. Menyen styres av malene i systemet og er egentlig et javascript. Javascriptet kan også plasseres manuelt, og da kan en også overstyre hvilken meny som skal vises; <script src=/sider/menyjs.asp?meny=...></script> 13 av 37

14 <!--e include:[småtekst] --> Med denne taggen kan alle småtekster inkluderes direkte. Navnet på småteksten skrives der det nå står [småtekst]. Denne virker med alle småtekster, kun med unntak dersom en småtekst skulle bli gitt navnet denneside. Se punktet under for å forstå dette. <!--e script:[filnavn] --> Med denne taggen kan enkle vbscript importeres direkte i designet. Det ligger en del ferdige script som kan importeres og brukes. Eks: <!--e script:dato.vbs --> <% [vbscript] %> Med denne taggen kan du kjøre enkle vbscript direkte i designet. Kan for eksempel brukes til å skrive ut dagens dato, gjøre en test etc. Eks: <%=Date() %> <!--e denneside --> Denne taggen blir byttet ut med hele lenken til siden, for eksempel kan taggen byttes ut med <!--e rq:[variabel] --> Her kan du hente ut informasjon fra eventuelle endelser på lenken (QueryString) som den over. Forskjellen er at du nå skriver <!--e rq:id --> og får ut verdien Denne kan brukes sammen med <mal/>-taggene som jeg nevner lenger nede. Men det er ikke anbefalt å putte variabler rett inn i SQL uten å sjekke dem først. <!--e standardside --> Denne taggen blir erstattet av den definerte førstesiden. Dette gjøres dersom en ikke ønsker å lage en lenke til / som også er mulig. Egendefinerte spørringer <mal sql= [databasespørring] >[html-mal]</mal> Dette er den mest avanserte taggen en kan benytte i index.html (og i malene). Den gir deg direkte tilgang til nettstedets database. (Dette er ikke et stort sikkerhetshull, da alle kundene har hver sin database.) Et eksempel på utnyttelse av denne taggen: <mal sql= SELECT TOP 1 tittel, ingress, tekst FROM side > <p class= tittel ><!--e tittel --></p> <p class= ingress ><!--e ingress --></p> <p class= tekst ><!--e tekst --></p> </mal> Her vil den første teksten fra databasen hentes ut og vises med tittel, ingress og brødtekst. Dersom en ønsker å lage en kronologisk liste over alle nyheter kan en også gjøre det enkelt: <mal sql= SELECT tittel, ingress, id FROM side WHERE type = nyhet ORDER BY publisert DESC > <div class= artikkelliste > <p class= tittel ><!--e tittel --></p> <p class= ingress ><!--e ingress --></p> 14 av 37

15 <p><a href= tekst.asp?side={id} >Les videre</a></p> </div> </mal> I det siste eksempelet her, vil ingressen vises ut uten de linjeskiftene en har lagt inn. Det er fordi HTML krever at linjeskift angis som for eksempel <br />. For at eredaktør skal bytte ut linjeskift med <br /> skriver du bare _ foran feltnavnet. Så ingress vil da bli skrevet: <!--e _ingress --> <mal:[malnavn] sql= [databasespørring] /> Denne taggen tilbyr deg gjenbruk av maler. Her skriver du ikke malen i html-filen. Dermed er det også enklere å endre den direkte fra eredaktør. Dersom vi ønsker å gjøre det samme som i eksempelet over ville vi ha opprettet en mal i eredaktør; Innstillinger > Tekst > Maler. La oss si at vi kaller denne malen for artikler og at den er av typen generell siden vi ønsker å bruke den rundt omkring. Malen ser slik ut: <div class= artikkelliste > <p class= tittel ><!--e tittel --></p> <p class= ingress ><!--e ingress --></p> <p><a href= tekst.asp?side={id} >Les videre</a></p> </div> Deretter går vi inn i index.html for å plassere malen vår. Nå skriver vi følgende tag: <mal:artikler sql= SELECT tittel, ingress, id FROM side WHERE type = nyhet ORDER BY publisert DESC /> Malen vil fungere helt likt som tidligere, bare at nå har du mulighet til å bruke den flere steder om du ønsker. Dersom du vil ha en liste over de siste artiklene opprettet av en bruker som er definert i lenken kan du nå skrive: <mal:artikler sql= SELECT TOP 5 tittel, ingress, id FROM side WHERE type = artikkel AND bruker = <rq:bruker/> ORDER BY publisert DESC /> Dersom det ikke er definert noen bruker i lenken, vil det ikke vises noen ting. Mot slutten av dokumentet er et kapittel med noen vanlige SQL spørringer som kan brukes. 15 av 37

16 Eksempel på index.html Dette eksempelet er hentet fra litt ulike sider vi har levert. Jeg har fjernet en del overflødig HTML for å vise det viktigste. - Menyen hentes ut i ul og li - Venstre spalte er en liste over titler definert med en mal - I hovedspalten hentes innholdet ut. - Høyrespalten hentes fra et eget script som inneholder kode for å sjekke hvilken side som vises, og tilpasser spalten til denne. - Bunnteksten ligger som en småtekst. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> <html> <head> <!--e header --> </head> <body> <!-- her kommer menyen --> <!--e navlist --> <!-- meny slutt --> </body> </html> <!-- venstre spalte (left column) --> <div id= lc > <mal sql= SELECT TOP 5 tittel, id FROM side ORDER BY id desc > <div class= title-list > <a href= /sider/tekst.asp?side={id} ><!--e tittel --></a> </div> </mal> </div> <!-- venstre spalte slutt--> <!-- midtre spalte (main column) --> <div id= mc > <!--e innhold --> </div> <!-- midtre spalte slutt --> <!-- høyre spalte (right column) --> <div id= rc > <!--e script:rc.vbs --> </div> <!-- høyre spalte slutt --> <!-- bunntekst --> <div class= footer > <!--e include:bunntekst --> </div> <!-- bunntekst slutt --> 16 av 37

17 Innhold og maler Nettsidene en lager i eredaktør baserer seg på maler. Det finnes noen hovedtyper av maler en kan bruke. Jeg skal gå gjennom alle sammen her med eksempler, men først skal jeg prøve å bryte hele malsystemet ned til noe litt mer oversiktlig. Et standard nettsted består av en, eller flere, nyhetslister, samt sider med tekst på. La oss tenke oss en nettside med en forside med nyheter og noen tekster i menyen. Da må vi opprette følgende: - index.html (fil) som bestemmer rammen på alle sidene. Kan overstyres. - css.css (fil) for å bestemme utseendet på nettstedet - artikkelside (mal) som sier hvordan forsiden skal se ut - artikkelliste (mal) som sier hvordan hvert enkelt element på forsiden skal se ut - tekstmal (mal) som bestemmer hvordan menyelementene og nyhetene skal vises Deretter må en sjekke at sidetypene bruker den eller de tekstmalene du har opprettet, og trykke lagre. artikler.asp Dersom en ønsker å benytte seg av ulike maler på artikkelsidene kan en gjøre det. Siden /sider/artikler.asp brukes til å liste ut tittel og ingress (etc.). Det er mulig å overstyre denne med hvilke sidetyper og kategorier tekstene skal hentes fra, samt antall og maler. Dette gjøres ved å lage spesielle lenker. De forskjellige variablene en kan bruke er: Type Kat Ant Tittel Mal Listemal Sokeord Sort Bestemmer sidetypen Bestemmer kategorien Bestemmer antall artikler Bestemmer eventuell tittel på siden Bestemmer hvilken mal som skal brukes på artikkelsiden Bestemmer hvilken mal som skal brukes på artikkellisten Viser kun artikler som inneholder følgende ord eller frase Lar deg sortere etter felt i databasen (eks. tittel eller treff) Eksempler: 1. /sider/artikler.asp?type=nyhet 2. /sider/artikler.asp?type=nyhet&kat=innenriks&ant=10 3. /sider/artikler.asp?type=melding&ant=100&mal=meldingsside&listemal=meldingsliste&sort=id 4. /artikler/nyhet/innenriks.aspx 17 av 37

18 tekst.asp Siden /sider/tekst.asp brukes til å vise alle tekstene som ligger i eredaktør. Det er ikke så mye en kan gjøre direkte med filen. Malene styres fra hva som er satt opp i sidetypen til hver enkelt tekst. De få valgene en har bestemmer først og fremst hvilken tekst en skal vise, samt om det er utskriftsversjon eller ikke. SIDE ID utskrift Henter teksten med følgende ID (dvs. et tall). Eks: /sider/tekst.asp?side=142 Henter teksten med følgende sidenavn. Eks: /sider/tekst.asp?id=forside Fjerner css og index.html. Eks: /sider/tekst.asp?side=142&utskrift=true En annen måte å utnytte sidenavnet på, er å lenke til dette på følgende måte: /tekst/kontakt-oss.aspx Dette er en mer søkemotorvennlig måte å angi lenken på. Dersom det ikke er angitt noe sidenavn, kan en putte inn ID i lenken. Hva som står etterpå er ikke viktig så lenge det avsluttes med.aspx. Eksempel: /tekst/142/kontakt-oss.aspx Eksempler: 1. /sider/tekst.asp?side= /sider/tekst.asp?id=kontakt-oss 3. /tekst/142.aspx 4. /tekst/142/kontakt-oss.aspx 5. /tekst/kontakt-oss.aspx 18 av 37

19 Maler Nå skal jeg ta å gå gjennom de ulike malene. Hvis du går inn i Innstillinger > Tekst > Maler > Ny, vil du se at det er fem forskjellige valg under maltype. Nederst på nettsiden finner du litt hjelp i form av eksempler. Du kan gjerne lage koden ferdig i Dreamweaver eller frontpage før du kopierer den inn her. Det er også mulig å laste opp malene som LBI-filer. Disse legges i mappen templates i standardskinnet. Dersom mappen ikke eksisterer må du opprette den. Tekstmal En tekstmal bestemmer hvordan en tekstside skal vises. Her legger du inn html-koden som skal ligge rundt innholdet. Deretter plasserer du taggene der innholdet skal vises. Her er en liten oversikt over taggene som er tilgjengelige; de fleste sier seg selv: <!--e redlinje --> <!--e tittel --> <!--e topptekst --> <!--e kategori --> <!--e forfatter --> <!--e id --> <!--e publisert --> <!--e kilde --> <!--e ingress --> <!--e tekst --> Viser verktøylinje for å redigere teksten, slette den etc. Tittelen Toppteksten Tekstens kategori Navn på forfatter Tekstens ID Publiseringsdato Evt kilder Ingressen Brødteksten <!--e utskrift --> Viser utskriftsikon dersom innstillingene tillater det <utskriftslink>...</utskriftslink> Plasser din egendefinerte tekst og/eller bilde mellom. <!--e tillegg --> <!--e linker --> <!--e vedlegg --> <!--e skjema --> En samletag for de neste tre taggene. Hver av de dem plasseres i hver sin <p> </p> Lister opp relaterte lenker Lister opp vedleggene Lister opp vedlagte skjema <!--e kategorier --> Viser andre tekster fra samme kategori, og andre fra andre kategorier innen samme sidetype <!--e include:[småtekst] --> Viser en småtekst <!--e rq:[ord] --> Henter verdier fra lenken. <!--e if:[attributt] --> <!--e endif:[attributt] --> Skjuler dersom attributtet er tomt. <% %> Skriv dine egne, enkle VBScript. Se hjelp senere i dokumentet. Eksempel på en tekstmal: <!--e redlinje --> <p><!--e topptekst --></p> <h3><!--e tittel --></h3> <!--e ingress --> <!--e tekst --> <!--e tillegg --> 19 av 37

20 Tips og triks Dersom du ønsker å gjøre en tekst lesebeskyttet, kan du legge inn en liten kode i malen. Dersom for eksempel kun innloggede brukere skal kunne lese tekstene, kan du legge inn følgende script: <%if Session("bruker") = "" then Response.Redirect("/logginn/")%> 20 av 37

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Om denne brukerveiledningen Velkommen til denne brukerveiledningen for nettsteder som

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsider Portal (SSP.MobileView)

Brukerveiledning Mobilsider Portal (SSP.MobileView) Brukerveiledning Mobilsider Portal (SSP.MobileView) Sem & Stenersen Prokom AS Versjon 1.0 Dokumentkontroll Oversikt Forfatter: Stian Haga / Eivind Olsen Dato opprettet: 25.01.2012 Siste endring: Versjon:

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerdokumentasjon PIM Bohus

Brukerdokumentasjon PIM Bohus Brukerdokumentasjon PIM Bohus Til Fra Bohus WebOn AS Dato: 10.08.2105 Vår ref: Camilla Hetty Osa Telefon: 41 56 51 59 E-post: camilla@webon.net Ver: 2.0 WebOn AS, Wirgenes vei 8 B, P.O. Box 2198, N-3103

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0

Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0 Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0 Innholdsfortegnelse: 1. Velkommen til Makeweb...2 1.1 Innlogging...2 1.2 Hovedmeny / startside...2 1.2 Første gang:...3 2.0 Artikler i Makeweb...5 3.0 Menyoppsett...

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 2.0. WebWiz 2.0. Brukerveiledning. [Skriv inn tekst]

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 2.0. WebWiz 2.0. Brukerveiledning. [Skriv inn tekst] WebWiz 2.0 Brukerveiledning Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten Destinet 3.3 Manual Innholdsfortegnelse 1. Logg inn... 4 2. Destinet brukergrensesnitt... 5 1. Sidestruktur... 5 2. Modulpalett... 6 3. Forhåndsvisning av/på... 7 4. Faner... 8 1. Side... 8 2. Sett inn...

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB

1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB Grunnmodul 1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB Det er 6 grunnleggende begreper i ny ColumbiWeb: Mal, Side, Artikkel, Fil, Meny og Emne. Malen inneholder html-kode og styrer altså utseendet på en

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - administratorer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - administratorer Brukerdokumentasjon for LabOra portal - administratorer Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Legg opp din nye Website raskt og enkelt!

Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Det å bytte fra gammel til ny løsning tar normalt sett ikke lang tid, siden du allerede vet hvordan du ønsker at siden din skal være bygget opp og inneholde. o

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer

Innledning Pålogging Del 1 Velkommen til Idium Portalserver

Innledning Pålogging Del 1 Velkommen til Idium Portalserver Velkommen til Idium Portalserver Brukermanual tilpasset skytterlag/ samlag i DFS Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider.

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

Forside. Hovedmeny Infolinkstruktur > Meny > Hå kommune. Melding Denne er koblet til: Redigering > Egendefinert > Maler> Forside - Viktig melding

Forside. Hovedmeny Infolinkstruktur > Meny > Hå kommune. Melding Denne er koblet til: Redigering > Egendefinert > Maler> Forside - Viktig melding Forside Hovedmeny Infolinkstruktur > Meny > Hå kommune Tjenesteområder (Snarveimeny) Infolinkstruktur > Meny > Hå kommune> Tjenestemeny (snarveier) *Må lenkes til Dypdykk > menyelement>... som er i hovedmeny

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle ut og

TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle ut og Skjema Knapperaden vår. Dersom noen er grå betyr det at du må velge et skjema for å få tilgang til de TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

www.lakselvdal.no Brukerkurs 16.februar 2012

www.lakselvdal.no Brukerkurs 16.februar 2012 Brukerkurs 16.februar 2012 Kort introduksjon til world wide web og struktur der. Forskjellige måter å lage seg en hjemmeside på. Hvordan vi i Lakselvdal gjør det. Og viktigst av alt, utdanne flere til

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Grunnleggende om websider og HTML-kode

Grunnleggende om websider og HTML-kode Grunnleggende om websider og HTML-kode Html er et språk / en standard som brukes for å gi instrukser til nettlesere om hvordan ulike elementer på en webside skal fortolkes og presenteres for en sluttbruker.

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

CorePublish 6. Enklere kan det ikke bli! www.coretrek.no

CorePublish 6. Enklere kan det ikke bli! www.coretrek.no CorePublish 6 Enklere kan det ikke bli! A Komme i gang med CorePublish ❶ Start nettleseren din. Skriv inn adressen til administrasjonsdelen av CorePublish i adressefeltet og trykk Enter-tasten. ❷ CorePublish

Detaljer

GoOnline Site Search

GoOnline Site Search GoOnline Site Search Beskrivelse Innhold 1. Generelt a. Informasjon om dette dokumentet b. Versjon 2. Indeksering 3. Søk a. Indeksering av produkt b. Indeksering av ordinær side c. Indeksering mot 3.parts

Detaljer

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin Brukerdokumentasjon ez Publish Publiseringsløsning Utkast Opprett nytt menypunkt (mappe)... 2 Legg til kontaktpersoner... 5 Sett inn bilde... 6 Sett inn notiser... 8 Opprett nyhetsartikkel... 11 Last inn

Detaljer

praktiske eksempler DOM Document Object Model DOM og Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

praktiske eksempler DOM Document Object Model DOM og Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS DOM og praktiske eksempler Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 DOM Document Object Model Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Kursdokumentasjon for Dreamweaver

Kursdokumentasjon for Dreamweaver Kursdokumentasjon for Dreamweaver Skrevet av 2/13 1 Komme i gang med Dreamweaver... 3 2 Bruk av Dreamweaver... 4 2.1 Verktøylinja...5 2.2 Properties... 5 3 Sidens egenskaper... 6 4 Tekst... 7 4.1 Endre

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Vedlegg 2: Beskrivelse av webkonsept

Vedlegg 2: Beskrivelse av webkonsept Vedlegg 2: Beskrivelse av webkonsept Dette dokumentet er ment som en ren beskrivelse av webkonseptet Rogaland fylkeskommune ønsker å etablere. Designskissene er en visualisering av det designet og brukergrensesnittet

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR Molde Seilforening Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside Versjon 1.2 10.08.11 GIR Innhold 1. Introduksjon...2 2. Finne frem på hjemmesiden...2 3. Brukere frontend...3 3.1. Skrive

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Administrere innstillinger

Administrere innstillinger 06.07 Administrere innstillinger Når man har fått opprettet en blogg, er det i grunnen ingenting man ikke kan forandre på. Man kan forandre navn, url-adresse, design osv. Denne delen av leksjonen skal

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

the web Introduksjon Lesson

the web Introduksjon Lesson Lesson 1 the web All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Introduksjon

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Side 1/8 For å endre en side/artikkel i Joomla logger du inn. Velkomstskjermen er denne. Klikk på artikler. Eller velg artikler fra toppmenyen: Innhold >> Artikler

Detaljer

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp.

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. I denne guiden skal jeg ta for meg hvordan man kan legge til eller endre tekst, opprette nyheter og

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Sysselmannen Episerver 7

Sysselmannen Episerver 7 2014 Sysselmannen Episerver 7 Solfrid Helvik Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 28.11.2014 1 Innhold Introduksjon... 3 Om ulike sidetyper... 3 Begrep som blir brukt i denne veilederen... 3 Logg på... 3 Forhåndsvisning...

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Brukermanual for Kjelsås fotballs nettsider

Brukermanual for Kjelsås fotballs nettsider Brukermanual for Kjelsås fotballs nettsider Velkommen til Kjelsås fotball på nett! Vi ønsker at flest mulig benytter seg av våre nettsider i det daglige, og som webansvarlig for et lag eller en årgang

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

5XQH.MHOYLN )URQW3DJHRJGDWDEDVHU

5XQH.MHOYLN )URQW3DJHRJGDWDEDVHU 5XQH.MHOYLN )URQW3DJHRJGDWDEDVHU Gyldendal Norsk Forlag ASA 2000 Dette materiellet er ment som et tillegg til læreboken FrontPage 2000 ISBN 82-05-26370-1. Tillegget bør leses i sammenheng med kapittel

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer