Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x"

Transkript

1 Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med bruk av HTML og CSS, samt noe forståelse av hvordan en database fungerer. Jo mer man kan dette, jo enklere vil det være å lage mer avanserte løsninger med eredaktør. eredaktør i seg selv setter ingen begrensninger i hva slags verktøy en kan bruke til å lage og sette opp webdesign. Det er også opp til hver enkelt om en ønsker å bruke tabell- eller div-basert oppsett av HTML/XHTML. Forbehold eredaktør 1 er under stadig utvikling, så det kan ha kommet nye funksjoner og muligheter siden dette dokumentet ble skrevet. Eksisterende funksjonalitet tas ikke bort. Dette er for å sikre bakoverkompatiblitet med nettsider som allerede er i drift. Gjeldende eredaktør versjon: av 37

2 Innholdsfortegnelse Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x...1 Introduksjon...1 Forbehold...1 Innholdsfortegnelse...2 Oppsett i eredaktør...4 Sidetyper...4 Opprette ny sidetype...4 Attributter...5 Felttyper...5 Kategorier...6 Menyer...7 Egne faner...7 Dele innhold mellom nettsider (multi-site)...7 Duplisere et nettsted eller endre domenenavn...7 WAP/mobil versjon...9 Flerspråklige nettsider...9 Søkemotoroptimalisering...9 Innstillinger Nettstedet Globale variabler Artikkellister Diverse valg SimpleViewer Variabler tilknyttet publisering Design (index.html og css) Egendefinerte spørringer Eksempel på index.html Innhold og maler artikler.asp tekst.asp Maler Tekstmal Artikkelside Artikkelliste Menyliste Generell Skjema Nettbutikk Nettbetaling Netaxept Basic Malene generelt butikk.asp produktoversikt produktliste produkt.asp produkt VBScript/Snippets Importere Begrensninger Innebygde funksjoner Utførelsesrekkefølge Generelt Hoveddesignet (vanligvis index.html) Tekster av 37

3 Artikkellister Noen vanlige SQL-spørringer Faste navn på småtekster Hjelp og debugging Maler Script av 37

4 Oppsett i eredaktør Dette kapittelet omhandler hvordan man setter opp tekstoppsett og annet inne i eredaktør. Det er i hovedsak sidetyper og menyer en bør vite forskjell på. Sidetyper Hvis vi skal sammenlikne en sidetype med noe annet, så vil den i databaseverdenen være tilsvarende en tabell, i papirverdenen kan den sammenliknes med et skjema. En sidetype består av et gitt antall felter som brukeren kan fylle inn informasjon i. De vanligste feltene er tittel og innhold(tekst og bilder), mens nyheter (som i nettavisene) i tillegg gjerne har en ingress og et ingressbilde som skal vises på forsiden. I eredaktør er det to ferdige sidetypeoppsett. En for menytekster som kun har tittel og tekst, og en for nyheter/artikler som har topptekst, titttel, ingress, ingressbilde og tekst. Det er vanligvis opprettet en sidetype av hver som heter nyhet og tekst. Disse ligger synlige til venstre under Publisering -fanen. Det står ny tekst og ny nyhet. Opprette ny sidetype For å endre, slette eller legge til flere sidetyper, går en inn i Innstillinger > Tekst > Sidetyper. Her listes eksisterende sidetyper opp. Her står navnet på sidetypen, hvilken gruppe som har tilgang til å redigere den, hva slags type(feltoppsett) den er av og hvilken mal som brukes for å vise den. For å opprette en ny sidetype trykker en på Ny-ikonet i toppen. Da kommer en til en side hvor en gjør en del valg i forhold til sidetypen: Navn Navnet på sidetypen. Dette angis i entall, slik at det blir logisk for brukeren. Dette kan ikke endres i etterkant. Type Som nevnt tidligere er det noen faste oppsett av felter. De tre som har med tekstpublisering å gjøre er: - Menyelement o Denne har kun tittel og tekst/innhold som standardfelt - Kategorisert o Denne har tittel, topptekst, ingress, ingressbilde og tekst/innhold. - Egendefinert o Denne har bare tittel som standardfelt Det siste valget som heter Datatabell, brukes i noen av modulene i eredaktør der en skal kunne angi egne felter. I tillegg til de nevnte feltene er det også en del standardfelt rundt publiseringen som publiseringog fjerningsdato, forfatter, stikkord og sidenavn. Mal Her kan en velge mellom de tekstmalene som er opprettet. Dersom ingen mal velges, brukes et standardoppsett. Tekstmaler omhandles i et eget kapittel. Forhåndsdefinert tekst Denne gjelder kun for menyelement og kategorisert. Her listes småtekstene opp. Dersom en velger en av disse, vil innholdet fra denne stå som standard i tekst-feltet. 4 av 37

5 Vis snarvei Her bestemmer du om sidetypen skal vises som snarvei (Ny ) under Publisering-fanen. Det har ingen annen betydning. Kjør ved lagring Denne brukes dersom det skal kjøres et script eller aktiveres en lenke i bakgrunnen når en lagrer et element av sidetypen. Det kan for eksempel være et script som generer en PDF, sender en mail eller oppretter en kundeprofil. Når en har trykket lagre, kommer en videre til en side hvor en kan opprette esktra felter/attributter. Attributter Attributter er ekstra felter en kan legge til i sidetypen. Disse vises under standardfeltene når en oppretter et nytt element av sidetypen. Det finnes mange forskjellige attributtyper å velge mellom. Hvis en trykker på ny-ikonet får en opp fire valg: Navn Navnet på attributtet. Dette kan ikke endres, og det er en fordel om en unngår spesialtegn her. Særlig ved bruk av HTML editoren, da den ikke fungerer i alle nettlesere ved bruk av for eksempel æ, ø eller å. Type og verdier Disse to henger sammen. Noen felttyper kan bare ha én verdi, noen tillater flere verdier mens andre forventer at en har skrevet en SQL-spørring eller en lenke. Dersom det er mulig med flere verdier, skilles disse med semikolon. Se neste avsnitt for å lære mer om de forskjellige felttypene. Plass Hvilken plass dette attributtet skal ha i listen. Gir mulighet til å styre rekkefølgen som attributtene vises i. Felttyper Tekstboks Tekstboks med én linje. Kan ha én verdi Avkryssning (merk én) Avkryssningsboks (runde felter) med kun mulighet for å merke én verdi om gangen. Kan ha flere verdier. Dersom det ikke er plass til alle verdiene i feltet kan en bruke SQL-utvalg merk én. Avkryssning (merk flere) Avkryssningsboks (firkantede felter) med mulighet for å merke flere verdier om gangen. Kan ha flere verdier. Dersom det ikke er plass til alle verdiene i feltet kan en bruke SQL-utvalg merk flere. Rullegardinsliste Nedtrekksliste med kun mulighet for merke én verdi om gangen. Kan ha flere verdier. Dersom det ikke er plass til alle verdiene i feltet kan en bruke SQL-utvalg merk én. 5 av 37

6 Tekstfelt Tekstboks med flere linjer. Kan ha én verdi. HTML Editor med mulighet for å formatere teksten og sette inn bilder og lenker m.m. Kan ha én verdi. Bilde Gir mulighet til å laste opp bilder eller velge bilde fra mediebiblioteket. Ingen forhåndsverdi. Lenke Gir mulighet til å skrive inn lenke, eller velge en tekst, eller medieelement å lenke til. Lenke med navn Gir mulighet til å angi en lenke med navn, eller velge en tekst, eller medieelement å lenke til. Verdien som returneres og lagres inneholder hele html-koden for lenken. Dato Gir mulighet til å plukke en dato fra en kalender. Tidspunkt Gir mulighet til å angi et tidspunkt SQL-utvalg merk én Viser en nedtrekks-/rullegardinsliste med resultatet fra spørringen som er angitt som verdi. Feltnavnene må være name og value. Et eksempel på en liste som henter ut en liste over nyheter: SELECT tittel as [name], id as [value] FROM side WHERE type = 'nyhet' ORDER BY tittel Dersom en ønsker å selv angi en liste med navn og verdier, ligger det noe som heter Lister under Avansert > Database. Her kan en opprette egne lister som en kan hente verdier fra. Et eksempel på en liste som henter ut en egendefinert liste (Min liste): SELECT ListeFeltNavn AS [name], ListeFeltVerdi AS [value] FROM lister WHERE ListeNavn = 'Min liste' ORDER BY ListeFeltPlass SQL-utvalg velg flere Tilsvarende som over, men her kan en velge flere verdier. Ekstern verdi Énlinjet tekstboks som viser verdien som en angitt lenke returnerer. Kategorier Kategorier gir mulighet til å dele sidetypene opp i mindre grupper. Dette brukes i hovedsak til sidetyper som er av typen Kategorisert. Disse listes gjerne ut på forsiden og i et arkiv. Ved å bruke kategorier kan en bruke samme sidetype i flere uavhengige lister på nettsiden. Når en oppretter en artikkelliste i menyen, opprettes det automatisk en kategori med det navnet som angis. Det er også mulig å opprette kategorier under Innstillinger > Tekst > Kategorier eller under en valgt sidetype rett i tekstarkivet. 6 av 37

7 Menyer Her er noen av mulighetene du som skal implementere nettsted har i forhold til menyene. Dersom du ikke vet hvordan menyene fungerer bør du først sjekke brukermanualen. Menyene er egentlig en samling lenker til ulike elementer i og utenfor eredaktør. De har et navn, en lenke (for eksempel /sider/tekst.asp), en lenkeendelse (for eksempel?side=1), en plassering/rekkefølge, målramme og beskrivelse. Alle disse feltene kan brukes når en henter ut menyen manuelt. Som standard ligger det en mappe som heter Hovedmeny under Publisering > Innhold. Dersom en ønsker å ha flere menyer her, som for eksempel skal vises over hovedmenyen, trykker en på Innhold og velger et navn. Dette kan også gjøres dersom en ved en feiltagelse sletter Hovedmeny. Vær oppmerksom på at menyen er navn-lenket. Det vil si at dersom en sletter Hovedmeny og oppretter en mappe med navnet Hovedmeny, vil innholdet fortsatt ligge der. Dette fungerer veldig greit helt til en har to mapper som heter det samme. Da vil innholdet i disse to mappene være identisk. Siden menyen bare er lenker, vil det si at hvis en sletter et menyelement som peker til en tekst, vil ikke teksten slettes. Det gir også mulighet for å ha ubegrenset antall lenker til den samme teksten. Egne faner Det er mulig å definere sine egne arkfaner i toppen av eredaktør. Dette gjøres ved å opprette en top mappe som heter _Arkfaner. I denne mappen plasserer du så en tom mappe for hver arkfane du ønsker å legge inn. Dette kan for eksempel brukes dersom du ønsker å lage din egen modul i eredaktør med sidetyper av typen datatabell. Siden /sider/dataelement.asp?element=[sidetype] kan brukes for å opprette og endre sidetypen. Dele innhold mellom nettsider (multi-site) Det er mulig å ha flere nettsteder med én felles administrasjon. Hvert nettsted/domene kan ha forskjellig design, meny, startside og navn. Det eneste man trenger å gjøre, er å velge at det skal brukes samme database på flere eredaktør installasjoner. Det en må være klar over, er at filer lastes opp i den mappen til domenet en er innlogget på. Dvs at mediafiler og dokumenter i intranettet ikke vil være felles, siden disse leses rett fra disk. Duplisere et nettsted eller endre domenenavn Det hender en ønsker å kopiere et nettsted med alt innholdet, til et nytt domene. Evt at en har registrert feil domenenavn når nettstedet ble satt opp. Her er en kort guide til hvordan dette gjøres. Sett opp den nye eredaktør installasjonen med tilsvarende innstillinger som nettstedet du allerede har. - Kopier databasen fra det gamle nettstedet og overskriv den nyopprettede databasen. - Sjekk at det er samme databaseversjon på det nye nettstedet som det du kopierte fra. (Innstillinger > Database > Oppgradere). Dersom det ikke er det, bytt versjon på det nye. - Kopier over filene fra det eksisterende nettstedet til den nyopprettede mappen. - Endre navn på [gammeltdomene].css filen, så den blir [nyttdomene].css Nå må vi endre alle fil-lenkene i databasen til å peke til de nye filene. Logg inn i eredaktør og gå til 7 av 37

8 Innstillinger > Avansert > Database > Finn og erstatt I Finn skriver du inn /[gammeltdomene]/ og i Bytt til skriver du /[nyttdomene]/. Det ligger en liste over tabeller og felt som må rettes. Den viktigste er tabellen opplastet med feltet filnavn. 8 av 37

9 WAP/mobil versjon Det ligger inne en enkel redirect dersom et domene begynner med wap (for eksempel wap.domene.no). Brukeren sendes da til /domene/wap/. Denne mappen finnes i utgangspunktet ikke, men det er mulig å få eksempelkode på dette ved å kontakte EDB Totalpartner. Dersom en ønsker en mobil-versjon av webdesignet, kan en i tillegg til index.html legge inn mobile.html i designmappen. Denne kan ha akkurat de samme taggene som index. Flerspråklige nettsider Det er mange kunder som ønsker at besøkende skal kunne velge hvilket språk innholdet skal vises på. Det er flere måter å løse dette på. Det en må tenke på før en velger løsning, er om alt innholdet skal oversettes, eller om de ulike språkversjonene kan komme til å ha litt ulikt innhold. I de aller fleste tilfellene vil det være noen forskjeller mellom de ulike språkversjonene, og da løses siden enklest ved å ha ulike menystrukturer for hvert språk. Da kan en slette Hovedmeny og legge inn nye mapper med språkene som navn. Når en velger språk, bytter en da bare ut menyen. Det ligger inne en lenke som gjør dette for deg. Den kan for eksempel se slik ut: /sider/menyvalg.asp?meny=english&url=/sider/artikler.asp?type=nyhet--kat=news -- brukes i stedet for &. Noen funksjoner og moduler støtter flere språk, dette er blant annet nyhetsbrevpåmeldingen, nettbutikken og skjemaene. Dersom en ønsker å oversette alle dokumenter til ett eller flere språk, kan en legge inn flere språkversjoner av samme dokument. Dette gjøres ved å legge inn flere kommaseparerte språk under globale variabler. Da vil en få mulighet til å opprette flere versjoner under publisering inne i redigering av en tekst. Søkemotoroptimalisering Det er mange måter å gjøre nettsiden mer synlig i søkemotorene. Bruke ønskede ord i titler, som alternative tekster på bilder, i beskrivelsesfelt m.m. Det aller meste at dette gjøres uavhengig av publiseringsverktøyet. eredaktør har innebygget støtte for description-tag og bruker title-taggen så ofte som mulig. Det er likevel noen små ting en kan gjøre selv. Dersom en lar beskrivelsesfeltet stå tomt vil det ikke vises, og en kan da bruke et attributt for å ha forskjellig beskrivelse(description) på hver enkelt tekst. Det ligger inne et script en kan installere for å skrive ut et attributt i index.html. Det er også mulig å bruke enklere lenker. Hvis en angir et sidenavn til en tekst, kan lenken til denne teksten se slik ut: /tekst/lenker.aspx i stedet for /sider/tekst.asp?side=232. Ved å installere et sitemap-script kan en også ha en side som har lenker til hele innholdet. Denne siden kan også lenkes til på alle undersider fra for eksempel bunnteksten. 9 av 37

10 Innstillinger Nettstedet Innstillingene for nettstedet ligger under fanen Innstillinger, og deretter Avansert > Nettstedet. Valgene her er globale for nettsiden, og vil også være gjeldene dersom en flytter nettstedet mellom forskjellige servere som har samme hoveddatabase. Dette gjelder også globale variabler som nevnes under. Tittel i nettleseren Dette er tittelen som vil havne i <title> under meta-taggene. Utseende Hvilket skin/design som nettsiden skal bruke. Listen viser de mappene som ligger under skins. Første side Den siden man kommer til ved å bare skrive domenenavnet. Det er et valg her for å søke gjennom sider som ligger inne. Meny Denne settes vanligvis bare til hovedmeny siden det er menyen som eredaktør foreslår som standard. Men dette kan endres. Det som settes her vil også ligge i Session( meny ) når en kommer inn på siden. Utskriftsversjon mulig Avgjør om det vises utskriftsvennlig versjon hvis en bruker den innebygde tekstmalen. Beskrivelse av nettstedet Teksten som står her kommer i description under meta-taggene. Standard til adresse (e-post) Brukes dersom ikke annet er angitt Standard fra adresse (e-post) Brukes dersom ikke annet er angitt, og vises som standard avsender i nyhetsbrevene og nettbutikken. Standard emne i e-poster fra nettstedet Noen steder i eredaktør brukes denne dersom ikke noe annet er angitt. 10 av 37

11 Globale variabler Under fanen Innstillinger og deretter Avansert > Globale variabler ligger det en del valg for nettsiden. Det dukker stadig opp nye her, så denne listen kan være noe ufullstendig. Artikkellister Standard antall artikler Som standard vises det inntil 14 artikler i en artikkelliste. Dette kan overstyres i selve lenken som nevnt tidligere, eller en kan sette sin egen begrensning. Det gjøres her. Søkemotorvennlige lenker I eredaktør er det mulig å bruke søkemotoroptimaliserte lenker i artikkellistene. Da vil lenkene til tekstene komme på denne formen: /tekst/ [ID] / [Tittel].aspx Mellomrom vil byttes ut med bindestrek, så en lenke kan for eksempel se slik ut: /tekst/43/omoss.aspx. Diverse valg Deaktiver RSS RSS er skrudd på som standard på nettsiden. Dersom en ikke ønsker dette, kan en velge det her. RSS lar besøkende få en liste over de siste sakene som er lagt inn på nettsiden. Denne kan åpnes i ulike programmer. Skjul favorittikon eredaktør viser favorittikonet som standard, dersom man ønsker å skjule dette, krysser man av her. Egendefinert favorittikon Her kan du skrive inn hele stien til et alternativt favorittikon. Husk at det ikke må være krysset av i valget over. Mellomlagre snippetsdata Mellomlagrer resultatet hvert enkelt vbscript i minnet, og skriver ut resultatet i stedet for å kjøre scriptene hver gang. Denne gjelder alle vbscript, og må dermed brukes med omhu. Mellomlagre egendefinerte maler Mellomlagrer resultatet fra malene (<mal sql= ></mal>) i en egen cache-tabell i databasen. SimpleViewer SimpleViewer er en flash-løsning til bildegalleriet. Innstillingene for flashen ligger her. Et tips dersom du ønsker å la bildene fylle i bredden, er å ha færre rader (1-2 stk) og heller flere kolonner. Variabler tilknyttet publisering Språk (kommaseparert) Denne brukes ikke av noen kunder per i dag, men lar systemet opprette flere språkversjoner av samme dokument. Faner ved redigering (kommaseparert) Gir mulighet til å viser flere faner under redigering av dokumenter. Den det brukes til per i dag er tillegg. Flere maltyper 11 av 37

12 Dersom en ønsker å dele malene opp i egendefinerte typer, kan en legge til flere her. Det er for å unngå at det blir liggende mange under for eksempel generelt. 12 av 37

13 Design (index.html og css) Når det henvises til domene i dette kapittelet, er det snakk om domenet (f. eks. men uten www. og endelsen.no. Så det vil si at i tilfellet skal domene være kun eredaktor. Det er flere praktiske grunner til dette. index.html skal plasseres i en egen mappe under Skins. Filen index.html er selve hovedmalen for nettstedet. Den definerer rammene for nettsiden. Siden er en helt standard HTML-side med noen spesielle eredaktør-tagger. CSS filen som benyttes kan enten hete css.css og/eller domene.css og ligger i samme mappe som index.html. Grunnen til dette er at linken opprettes automatisk av eredaktør. Alle bildene ligger i en undermappe som heter images. Grunnen til dette er at eredaktør automatisk forandrer lenkene til bildene slik at de kan brukes av alle sider uavhengig hvor de ligger. Det er en del tagger du kan benytte i index.html for at den skal integreres i eredaktør. Under finner du en innføring i disse: <!--e header --> Denne plasseres i headeren (mellom <head> og </head>). Denne legger inn lenker til css, samt tittel og noen søkeord. Husk å fjerne tittelen som ligger i index.html fra før. <!--e innhold --> Dette er selve hovedtaggen som bestemmer hvor koden fra de ulike sidene skal kjøres. Der denne taggen er plassert vil dokumentene vises, forumet plasseres, nyhetslistene vises. Dersom denne taggen ikke finnes vil den automatisk plasseres helt i slutten av index.html <!--e navlist --> Denne lister ut standardmenyen (for eksempel hovedmeny) i en liste (UL og LI). Brukes gjerne til dropdown-menyer. <!--e listemeny --> Denne lister ut standardmenyen (for eksempel hovedmeny) i en liste (UL og LI). Den bruker class= menu for å hente design. Brukes gjerne med AdxMenu. <!--e katmeny --> (brukes sjelden) Dersom en ønsker å liste opp alle sidetyper og kategorier alfabetisk som en meny. Benytter seg av samme maler som en vanlig meny. <!--e meny --> (brukes sjelden) Denne taggen plasserer menyen. Menyen styres av malene i systemet og er egentlig et javascript. Javascriptet kan også plasseres manuelt, og da kan en også overstyre hvilken meny som skal vises; <script src=/sider/menyjs.asp?meny=...></script> 13 av 37

14 <!--e include:[småtekst] --> Med denne taggen kan alle småtekster inkluderes direkte. Navnet på småteksten skrives der det nå står [småtekst]. Denne virker med alle småtekster, kun med unntak dersom en småtekst skulle bli gitt navnet denneside. Se punktet under for å forstå dette. <!--e script:[filnavn] --> Med denne taggen kan enkle vbscript importeres direkte i designet. Det ligger en del ferdige script som kan importeres og brukes. Eks: <!--e script:dato.vbs --> <% [vbscript] %> Med denne taggen kan du kjøre enkle vbscript direkte i designet. Kan for eksempel brukes til å skrive ut dagens dato, gjøre en test etc. Eks: <%=Date() %> <!--e denneside --> Denne taggen blir byttet ut med hele lenken til siden, for eksempel kan taggen byttes ut med <!--e rq:[variabel] --> Her kan du hente ut informasjon fra eventuelle endelser på lenken (QueryString) som den over. Forskjellen er at du nå skriver <!--e rq:id --> og får ut verdien Denne kan brukes sammen med <mal/>-taggene som jeg nevner lenger nede. Men det er ikke anbefalt å putte variabler rett inn i SQL uten å sjekke dem først. <!--e standardside --> Denne taggen blir erstattet av den definerte førstesiden. Dette gjøres dersom en ikke ønsker å lage en lenke til / som også er mulig. Egendefinerte spørringer <mal sql= [databasespørring] >[html-mal]</mal> Dette er den mest avanserte taggen en kan benytte i index.html (og i malene). Den gir deg direkte tilgang til nettstedets database. (Dette er ikke et stort sikkerhetshull, da alle kundene har hver sin database.) Et eksempel på utnyttelse av denne taggen: <mal sql= SELECT TOP 1 tittel, ingress, tekst FROM side > <p class= tittel ><!--e tittel --></p> <p class= ingress ><!--e ingress --></p> <p class= tekst ><!--e tekst --></p> </mal> Her vil den første teksten fra databasen hentes ut og vises med tittel, ingress og brødtekst. Dersom en ønsker å lage en kronologisk liste over alle nyheter kan en også gjøre det enkelt: <mal sql= SELECT tittel, ingress, id FROM side WHERE type = nyhet ORDER BY publisert DESC > <div class= artikkelliste > <p class= tittel ><!--e tittel --></p> <p class= ingress ><!--e ingress --></p> 14 av 37

15 <p><a href= tekst.asp?side={id} >Les videre</a></p> </div> </mal> I det siste eksempelet her, vil ingressen vises ut uten de linjeskiftene en har lagt inn. Det er fordi HTML krever at linjeskift angis som for eksempel <br />. For at eredaktør skal bytte ut linjeskift med <br /> skriver du bare _ foran feltnavnet. Så ingress vil da bli skrevet: <!--e _ingress --> <mal:[malnavn] sql= [databasespørring] /> Denne taggen tilbyr deg gjenbruk av maler. Her skriver du ikke malen i html-filen. Dermed er det også enklere å endre den direkte fra eredaktør. Dersom vi ønsker å gjøre det samme som i eksempelet over ville vi ha opprettet en mal i eredaktør; Innstillinger > Tekst > Maler. La oss si at vi kaller denne malen for artikler og at den er av typen generell siden vi ønsker å bruke den rundt omkring. Malen ser slik ut: <div class= artikkelliste > <p class= tittel ><!--e tittel --></p> <p class= ingress ><!--e ingress --></p> <p><a href= tekst.asp?side={id} >Les videre</a></p> </div> Deretter går vi inn i index.html for å plassere malen vår. Nå skriver vi følgende tag: <mal:artikler sql= SELECT tittel, ingress, id FROM side WHERE type = nyhet ORDER BY publisert DESC /> Malen vil fungere helt likt som tidligere, bare at nå har du mulighet til å bruke den flere steder om du ønsker. Dersom du vil ha en liste over de siste artiklene opprettet av en bruker som er definert i lenken kan du nå skrive: <mal:artikler sql= SELECT TOP 5 tittel, ingress, id FROM side WHERE type = artikkel AND bruker = <rq:bruker/> ORDER BY publisert DESC /> Dersom det ikke er definert noen bruker i lenken, vil det ikke vises noen ting. Mot slutten av dokumentet er et kapittel med noen vanlige SQL spørringer som kan brukes. 15 av 37

16 Eksempel på index.html Dette eksempelet er hentet fra litt ulike sider vi har levert. Jeg har fjernet en del overflødig HTML for å vise det viktigste. - Menyen hentes ut i ul og li - Venstre spalte er en liste over titler definert med en mal - I hovedspalten hentes innholdet ut. - Høyrespalten hentes fra et eget script som inneholder kode for å sjekke hvilken side som vises, og tilpasser spalten til denne. - Bunnteksten ligger som en småtekst. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> <html> <head> <!--e header --> </head> <body> <!-- her kommer menyen --> <!--e navlist --> <!-- meny slutt --> </body> </html> <!-- venstre spalte (left column) --> <div id= lc > <mal sql= SELECT TOP 5 tittel, id FROM side ORDER BY id desc > <div class= title-list > <a href= /sider/tekst.asp?side={id} ><!--e tittel --></a> </div> </mal> </div> <!-- venstre spalte slutt--> <!-- midtre spalte (main column) --> <div id= mc > <!--e innhold --> </div> <!-- midtre spalte slutt --> <!-- høyre spalte (right column) --> <div id= rc > <!--e script:rc.vbs --> </div> <!-- høyre spalte slutt --> <!-- bunntekst --> <div class= footer > <!--e include:bunntekst --> </div> <!-- bunntekst slutt --> 16 av 37

17 Innhold og maler Nettsidene en lager i eredaktør baserer seg på maler. Det finnes noen hovedtyper av maler en kan bruke. Jeg skal gå gjennom alle sammen her med eksempler, men først skal jeg prøve å bryte hele malsystemet ned til noe litt mer oversiktlig. Et standard nettsted består av en, eller flere, nyhetslister, samt sider med tekst på. La oss tenke oss en nettside med en forside med nyheter og noen tekster i menyen. Da må vi opprette følgende: - index.html (fil) som bestemmer rammen på alle sidene. Kan overstyres. - css.css (fil) for å bestemme utseendet på nettstedet - artikkelside (mal) som sier hvordan forsiden skal se ut - artikkelliste (mal) som sier hvordan hvert enkelt element på forsiden skal se ut - tekstmal (mal) som bestemmer hvordan menyelementene og nyhetene skal vises Deretter må en sjekke at sidetypene bruker den eller de tekstmalene du har opprettet, og trykke lagre. artikler.asp Dersom en ønsker å benytte seg av ulike maler på artikkelsidene kan en gjøre det. Siden /sider/artikler.asp brukes til å liste ut tittel og ingress (etc.). Det er mulig å overstyre denne med hvilke sidetyper og kategorier tekstene skal hentes fra, samt antall og maler. Dette gjøres ved å lage spesielle lenker. De forskjellige variablene en kan bruke er: Type Kat Ant Tittel Mal Listemal Sokeord Sort Bestemmer sidetypen Bestemmer kategorien Bestemmer antall artikler Bestemmer eventuell tittel på siden Bestemmer hvilken mal som skal brukes på artikkelsiden Bestemmer hvilken mal som skal brukes på artikkellisten Viser kun artikler som inneholder følgende ord eller frase Lar deg sortere etter felt i databasen (eks. tittel eller treff) Eksempler: 1. /sider/artikler.asp?type=nyhet 2. /sider/artikler.asp?type=nyhet&kat=innenriks&ant=10 3. /sider/artikler.asp?type=melding&ant=100&mal=meldingsside&listemal=meldingsliste&sort=id 4. /artikler/nyhet/innenriks.aspx 17 av 37

18 tekst.asp Siden /sider/tekst.asp brukes til å vise alle tekstene som ligger i eredaktør. Det er ikke så mye en kan gjøre direkte med filen. Malene styres fra hva som er satt opp i sidetypen til hver enkelt tekst. De få valgene en har bestemmer først og fremst hvilken tekst en skal vise, samt om det er utskriftsversjon eller ikke. SIDE ID utskrift Henter teksten med følgende ID (dvs. et tall). Eks: /sider/tekst.asp?side=142 Henter teksten med følgende sidenavn. Eks: /sider/tekst.asp?id=forside Fjerner css og index.html. Eks: /sider/tekst.asp?side=142&utskrift=true En annen måte å utnytte sidenavnet på, er å lenke til dette på følgende måte: /tekst/kontakt-oss.aspx Dette er en mer søkemotorvennlig måte å angi lenken på. Dersom det ikke er angitt noe sidenavn, kan en putte inn ID i lenken. Hva som står etterpå er ikke viktig så lenge det avsluttes med.aspx. Eksempel: /tekst/142/kontakt-oss.aspx Eksempler: 1. /sider/tekst.asp?side= /sider/tekst.asp?id=kontakt-oss 3. /tekst/142.aspx 4. /tekst/142/kontakt-oss.aspx 5. /tekst/kontakt-oss.aspx 18 av 37

19 Maler Nå skal jeg ta å gå gjennom de ulike malene. Hvis du går inn i Innstillinger > Tekst > Maler > Ny, vil du se at det er fem forskjellige valg under maltype. Nederst på nettsiden finner du litt hjelp i form av eksempler. Du kan gjerne lage koden ferdig i Dreamweaver eller frontpage før du kopierer den inn her. Det er også mulig å laste opp malene som LBI-filer. Disse legges i mappen templates i standardskinnet. Dersom mappen ikke eksisterer må du opprette den. Tekstmal En tekstmal bestemmer hvordan en tekstside skal vises. Her legger du inn html-koden som skal ligge rundt innholdet. Deretter plasserer du taggene der innholdet skal vises. Her er en liten oversikt over taggene som er tilgjengelige; de fleste sier seg selv: <!--e redlinje --> <!--e tittel --> <!--e topptekst --> <!--e kategori --> <!--e forfatter --> <!--e id --> <!--e publisert --> <!--e kilde --> <!--e ingress --> <!--e tekst --> Viser verktøylinje for å redigere teksten, slette den etc. Tittelen Toppteksten Tekstens kategori Navn på forfatter Tekstens ID Publiseringsdato Evt kilder Ingressen Brødteksten <!--e utskrift --> Viser utskriftsikon dersom innstillingene tillater det <utskriftslink>...</utskriftslink> Plasser din egendefinerte tekst og/eller bilde mellom. <!--e tillegg --> <!--e linker --> <!--e vedlegg --> <!--e skjema --> En samletag for de neste tre taggene. Hver av de dem plasseres i hver sin <p> </p> Lister opp relaterte lenker Lister opp vedleggene Lister opp vedlagte skjema <!--e kategorier --> Viser andre tekster fra samme kategori, og andre fra andre kategorier innen samme sidetype <!--e include:[småtekst] --> Viser en småtekst <!--e rq:[ord] --> Henter verdier fra lenken. <!--e if:[attributt] --> <!--e endif:[attributt] --> Skjuler dersom attributtet er tomt. <% %> Skriv dine egne, enkle VBScript. Se hjelp senere i dokumentet. Eksempel på en tekstmal: <!--e redlinje --> <p><!--e topptekst --></p> <h3><!--e tittel --></h3> <!--e ingress --> <!--e tekst --> <!--e tillegg --> 19 av 37

20 Tips og triks Dersom du ønsker å gjøre en tekst lesebeskyttet, kan du legge inn en liten kode i malen. Dersom for eksempel kun innloggede brukere skal kunne lese tekstene, kan du legge inn følgende script: <%if Session("bruker") = "" then Response.Redirect("/logginn/")%> 20 av 37

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Slik bygger du skolens nettside

Slik bygger du skolens nettside Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1 Om brukermanualen... 2 1.2 Roller... 2 2. Komme i gang... 3 2.1 Logge på... 3 2.2 Hvordan navigere i EPiServer... 3 3. Arbeide i redigeringsvisning... 9 3.1

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag Microsoft Access Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no Sammendrag Microsoft Access (heretter skriver vi kun Access) er et databasehåndteringsverktøy til bruk for personlige

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

En enkel innføring i HTML koding

En enkel innføring i HTML koding En enkel innføring i HTML koding Både Internet Explorer og Netscape Navigator kommer med egne verktøy for å lage HTML sider (FrontPage Express og Netscape Composer). Disse verktøyene inneholder et såkalt

Detaljer

Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden

Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden 05.03.2015 Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden (merk at du også finner en brukerveiledning for klubbadministrator med i drift -oppgaver via HJELP-MENY) 2013 KX Products as Besøksadr:

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer