HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester"

Transkript

1 HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service kombinerer bransjeledende teknisk assistanse med proaktive tjenester for å forbedre IT-miljøets stabilitet, tilgjengelighet og driftsmessige effektivitet. HP Proactive 24 Service (P24) er en integrert supportløsning for maskinvare og programvare som er utformet for å hjelpe dere med å få mer ut av ITinvesteringene. HP Proactive 24 Service kombinerer bransjeledende teknisk assistanse med proaktive tjenester som skal dekke hele IT-infrastrukturen og forbedre IT-miljøets stabilitet, tilgjengelighet og driftsmessige effektivitet. HP Proactive 24 Service gjør dere i stand til å dra nytte av HPs erfaringer ved at dere får tilgang til HPs tekniske ekspertise over hele verden. En utpekt utpekt kundesupportleder (Account Support Manager/ASM) vil fungere som deres hovedkontaktperson for proaktive tjenester innenfor HPs supportorganisasjon, og vil koordinere ekstra ressurser med spesialkompetanse når det er nødvendig. Kundesupportlederen starter arbeidet med å etablere et nært samarbeidsforhold med kunden og øker sin forståelse for IT-infrastrukturen og målsettingene, for å kunne bidra til å avdekke supportmessige mangler. Deretter vil den utpekte kundesupportlederen ha møter med dere to ganger i året for å sørge for tilpasninger for å oppfylle deres behov. globa la vale t inn gåt tihht Hewlett-Pack ards standard betingelse r, sam t Arbeidsbeskrivelse hvor dette er avtalt.

2 Selv om unngåelse av problemer gjennom proaktive tiltak er målet, omfatter tjenesten HP Proactive 24 Service også omfattende assistanse i tilfelle det oppstår problemer med maskinvare eller programvare. HP Proactive 24 Service innbefatter 2 timers responstid for programvareproblemer og 4 timers garantert respons på stedet for maskinvare for å løse problemene raskt, inntil 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Det er mulig å oppgradere denne tjenesten til enten raskere responstid på stedet eller en garantert reparasjonstid for maskinvare. I tillegg er HP utstyrt med avanserte fjernteknologier og -verktøy for å overvåke installasjonen proaktivt, redusere nedetiden og løse problemer raskere. For å kunne imøtekomme individe behov er tjenesten både modulær og skalerbar. Flere teknologimoduler kan anskaffes, som dekker servere, lagringssystemer, SAN (Storage Area Network) og nettverk. Hver av modulene leveres av et team med spesialister innenfor det akte teknologiområdet. HP tilbyr ekstra tekniske tjenester og opplæring som utfyller kundens HP Proactive 24 Service-pakke. Med disse tjenestene kan du tilpasse HP Proactive 24 Service for på på beste måte å møte dine behov. Når HP Proactive 24 Service blir gjort til en del av det driftskritiske datamiljøet, inngår dere et samarbeid med HP om å forbedre den totale effektiviteten i IT-driften. HP støtter organisasjonens IT-arbeid, slik at dere kan fokusere på forretningsdriften og lønnsomheten. Fordeler med tjenesten Hovedpunkter om tjenesten Forbedre IT-miljøets effektivitet ved hjelp av: Kundesupportteam (se tabell 1) En utpekt kundesupportleder (Account Support Manager/ASM) med fokus på tekniske og driftsmessige forbedringer for ditt spesifikke IT-miljø Dele de beste erfaringene og sørge for kunnskapsoverføring Proaktive tjenester på tvers av hele IT-infrastrukturen Raskt løse komplekse problemer med: Integrerte prosesser og problemdiagnostisering for IT-infrastrukturen Ett kontaktpunkt for support Hurtig respons på programvareog maskinvareproblemer Kjernefunksjoner Kundesupportleder (Account Support Manager ASM) Proaktive funksjoner (se tabell 2) Kjernefunksjoner Driftsmessig og teknisk rådgivning Kundesupportplan Kvartalsvis gjennomgang av supportaktiviteter Halvårlig planlegging og gjennomgang av support Halvårlig analyse og administrasjon av operativsystemmiljø mht. programrettelser* Halvårlig analyse og administrasjon av lagringssystem/san- firmware mht. programrettelser* Tekniske tjenester* Årlig systemhelsesjekk* Årlig teknisk tilgjengelighetsvurdering av lagringssystem* Preventivt vedlikehold av lagringsarray* Vurdering av SAN mht. support* Oppdatering av nettverksprogramvare og firmware og underretning om kritiske problemer* Nettverksutstyrsrapport* Stedlig undersøkelse av datamiljø HP elektronisk supportinformasjon Oppdatering av programvareprodukter og dokumentasjon Lisens til å bruke og kopiere oppdateringer av programvareprodukter Hjelp til planlegging av opplæring Valgfrie tlleggsfunksjoner Ekstra analyse og administrasjon av operativsystemmiljø mht. programrettelser Ekstra rådgivning og assistanse Ekstra rådgivning og assistanse angående maskinvare Ekstra tekniske tjenester Helsesjekk med fokus på tilgjengelighet Tilgjengelighetssjekk Kurspakker Omfattende analyse av IT-miljø Utvidelser for store datamiljøer Reaktive funksjoner (se tabell 3) Kjernefunksjoner 4-timers garantert respons på stedet for maskinvare 2-timers garantert respons for programvare Eskaleringsprosedyrer Fleksible serviceforespørsler Assistanse for annet enn HP-produkter Valgfrie tilleggsfunksjoner 6 timers garantert reparasjonstid for maskinvare 8 timers garantert reparasjonstid for maskinvare 2-timers responstid på stedets Ekstra navngitte innringere Defekt materiale beholdes Valgfrie utvidelser (se tabell 4) Proaktive tjenester for SAP* Proaktive tjenester for HP OpenView* Support for åpent SAN-miljø* Support for åpent nettverksmiljø* *Leveranse av disse tjenestene innenfor bestemte teknologiområder (servere, lagringssystemer, SAN og nettverk) i IT-miljøet er avhengig av forutgående anskaffelse av den eller de akte teknologitjenestemodulene og av kjøp av det akte tjenestetilbudet. 2

3 Tabell 1. Kundesupportteam Funksjon eller tjeneste Kjernefunksjoner Kundesupportleder Den utpekte kundesupportlederen (ASM) er kundens HP-talsperson og tekniske kontaktpunkt for løpende HP Proactive 24 Service-support til ITmiljøet. For å bidra til å oppfylle kundens IT-målsettinger samarbeider ASM med kunden for å utvikle og rutinemessig gjennomgå en kundesupportplan som avtales mellom partene. Kundesupportlederen koordinerer også ekstra HP-ressurser når det er behov for bestemte kunnskaper. For eksempel kan teknologispesialister benyttes for å levere de forskjellige teknologimodulene (servere, lagringssystemer, SAN og nettverk) eller tekniske tjenester. Kundesupportlederen koordinerer også supporttjenester på stedet for programvare, administrerer ytelsen av tekniske tjenester, foretar supportgjennomganger og overfører kunnskap om HPs erfaringer. ASM vil fra sitt HP-ståsted sørge for nødvendige ytelser, enten fra sentralt hold eller på stedet. ASM er tilgjengelig på vanlige arbeidsdager med unntak av offentlige fridager i HPs vanlige kontortid. På anmodning kan det utpekte teamet være tilgjengelig på andre tidspunkt hvis dette avtales og planlegges på forhånd. Support utenfor vanlig arbeidstid kjøpes separat og er gjenstand for lokal tilgjengelighet. Ta kontakt med det lokale HP-kontoret for nærmere detaljer. 3

4 Tabell 2. Proaktive funksjoner Funksjon eller tjeneste Kjernefunksjoner Driftsmessig og teknisk rådgivning Kundesupportplan HPs kundesupportleder bygger opp et godt arbeidsforhold til kunden, og bidrar til å korrigere IT-målsettingene i forhold til kundens ressurser og forbedre egenskapene til kundens IT-infrastruktur. I tillegg til den rettledningen og rådene som kundesupportlederen gir i den løpende driften, kan HP hjelpe til med å redusere risiki og mulige driftsavbrudd til et minimum gjennom endringsledelsesassistanse. Kundesupportplanen utarbeides av kundesupportlederen (ASM) etter et møte med kundens IT-personale. Den beskriver tjenestene som HP vil yte, definerer roller og ansvarsområder, sørger for stedsspesifikk informasjon og dokumenterer kundens HP Proactive 24 Service-miljø. Planen oppdateres hvert halvår i kontraktsperioden. På begynnelsen av supportperioden for HP Proactive 24 Service vil HP registrere teknisk konfigurasjonsinformasjon som er spesifikk for miljøet som dekkes, inkludert informasjon om vertsmaskinvare og operativsystemer, lagrings-lun-kart (logisk enhetsnummer) og SAN- og IP-nettverkstopologier, slik det er aktuelt. Denne informasjonen understøtter kundens daglige drift, bidrar til fremtidig planleggingsarbeid og hjelper til med å isolere feil raskere. Den tekniske konfigurasjonsinformasjonen oppdateres en gang i halvåret, og er dokumentert i kundesupportplanen til kundens informasjon. Gjennomgang av supportaktiviteter Planlegging og gjennomgang av support HP lager en kvartalsrapport over supportaktivitet for kunden, som dokumenterer forespørsler om reaktiv support, tendenser i forespørslene, tilgjengelighet og potensielle risikofaktorer, og den inneholder også akte anbefalinger. Kundesupportlederen (ASM) leder halvårlige møter om planlegging og gjennomgang av support på stedet. I denne gjennomgangen diskuterer kunden og ASM rapporten over supportaktivitet, vurderer løpende supportaktiviteter, gjennomgår avtalte mål og tar opp endringer i kundens ITmiljø. Denne inngående gjennomgangen gir også en anledning til å diskutere tendenser, planlagte endringer i kundens IT-miljø og virksomhet og betydningen disse endringene vil ha for kundens supportbehov. I tillegg vil planlagte oppdateringer av HP programvare og firmware i kundens datamiljø bli diskutert. Disse møtene er åpne kommunikasjonsfora. Analyse og administrasjon av Når det gjelder operativsystemene HP-UX, MPE, Tru64 UNIX, OpenVMS og Linux, følger HP med på alle programrettelser som gis ut. Deretter operativsystemmiljø mht. programrettelser (én server eller ett også operativsystemmiljøet, hvis det er installert på serveren. HP gir også grunnleggende informasjon og telefonassistanse slik at kunden kan sørger HP for en tilpasset samling av programrettelser som kunden kan installere. Når det gjelder HP-UX, dekker analysen mht. programrettelser operativsystem) installere programrettelsene selv. Ytterligere rettelsesanalyser kan bestilles for å dekke andre operativsystemer, driftsmiljøer eller servere, eller for å øke analysehyppigheten. Når det gjelder Microsoft -operativsystemer, leverer HP en trykt Microsoft Service Pack-underretning, som omhandler egenskapene til de seneste Service Packs til Microsoft-operativsystemer og serverapplikasjoner. I tillegg sørger HP for tilpassede analyser med tanke på nylige Microsoft Service Packs. Hver analyse er skreddersydd for utpekte servere som er satt opp i kundens supportplan, og som kjører operativsystemene Windows NT ; Windows 2000; Windows 2003, Datacenter Edition eller Windows Server 2003, Enterprise Edition, eller angitte serverprodukter fra Microsoft, som BackOffice-applikasjoner. En HP-utdannet spesialist dekker nøkkelinformasjonen som kreves for å kunne vurdere og installere Service Packs. Analyse og administrasjon av lagringssystem/san mht. programvare og firmware Tekniske tjenester (servere) Helsesjekk av system (servere) HP vil analysere miljøet og mulige oppdateringer av programvare og firmware på halvårlig basis, og kommer med anbefalinger om firmware- og programvareoppdateringer som kan installeres. Grunnleggende installeringssupport for disse oppdateringene gis via telefon. Når det gjelder kunder som kjøper HP Proactive 24 Service for én eller flere servere, omfatter tjenesten én teknisk tjeneste på nivå B per år, eller tilsvarende. Mulige tjenesteområder omfatter tilgjengelighet, kapasitet og ytelse, endringsledelse, sikkerhet og infrastrukturadministrasjon. Kunden kan velge et alternativ fra tjenestemenyen eller samarbeide med kundesupportlederen om å utvikle en tilpasset teknisk tjeneste. Mer detaljert informasjon gis i tabell 6 nedenfor. En gang i året bruker HP diagnostiseringsverktøy for å vurdere datamiljøet til én server. En rekke diagnostiseringstester vil bli utført for å sammenligne kundens datamiljø med anerkjent systemadministrasjonspraksis. HP utarbeider deretter en rapport med detaljer om funnene som fremhever de forholdene som krever en løsning eller nærmere undersøkelse, og anbefaler en passende handlingsplan. Ytterligere gjennomganger kan inkluderes etter ønske. 4

5 Tabell 2. Proaktive funksjoner, fortsatt Funksjon eller tjeneste Teknisk tilgjengelighetsvurdering (lagringssystem) HP foretar årlig en vurdering av en lagringsarray med hensyn til høy tilgjengelighet. Vurderingen omfatter en analyse av det fysiske miljøet, arraykonfigurasjonen og firmware og programvareversjoner. Når vurderingen er fullført, gir HP kunden en rapport og en gjennomgang av funnene og anbefalingene. Preventivt vedlikehold av lagringsarray (lagringssystem) Når det gjelder produktfamiliene HP StorageWorks Disk Array XP og Enterprise Virtual Array (EVA), sørger HP for et årlig proaktivt besøk på stedet på et avtalt tidspunkt. Under disse besøkene utfører en maskinvarespesialist rutinemessig vedlikehold av elektroniske systemkomponenter i overensstemmelse med driftsspesifikasjonene til kundens lagringsarray. Vurdering av supportmuligheter (SAN) HP vurderer i hvilken grad det kan gis support på kundens SAN-nett verk (Storage Area Network). Problemer som kan ha negativ inn virkning på stabiliteten og supportmulighetene, blir identifisert og anbe falte endringer blir foreslått. En innledende SAN-supportvurderinger inkludert første gang SAN-support velges som en del av kundens HP Proactive 24 Se rvice. Vurderingen oppdateres hvert påfølgende år som SAN-support dereføres vi for. Oppdatering av nettverksprogramvare og firmware og underretning om kritiske problemer (nettverk) Det kommer regelmessig nye utgaver av nettverk- firmware og programvareoppdateringer fra HP og HPs partnere. Disse oppdateringene gjelder potensielle problemer, gir utvidet funksjonalitet og forbedrer ytelsen. Hvis de gjelder for kundens datamiljø, vil HP gå gjennom de nye utgavene sammen med kunden under supportplanleggings- og gjennomgangsmøtene. HP vil også varsle kunden ved behov om kritiske programvareproblemer med programvare til Cisco IOS og HP nettverksenheter som kan ha betydning for nettverksdriften. Nettverksfortegnelse Stedlig undersøkelse av datamiljø HP elektronisk supportinformasjon Oppdatering av programvareprodukter og dokumentasjon Lisens til å bruke og kopiere oppdateringer av programvareprodukter Hjelp til utdanningsplanlegging HP utarbeider årlig en revisjon av nettverksutstyret for å kartlegge kundens nettverkstopologi. Dessuten vil kunden motta en rapport som beskriver nettverkshierarkiet, nettverksprogramversjoner, maskinvareenheter og endringer som er gjort siden forrige revisjon. HP-produkter er konstruert for å fungere innenfor bestemte parametere når det gjelder strømforsyning, temperatur, luftforurensning og luftfuktighet. Mens kunden selv har det fulle og hele ansvar for å påse at IT-miljøet oppfyller disse spesifikasjonene, overvåker HP regelmessig (vanligvis sammen med andre planlagte aktiviteter på stedet) miljøforholdene på kundestedet og gir kunden råd om evente modifikasjoner som anbefales på grunnlag av disse gjennomgangene. HP har en omfattende elektronisk ressursbank for umiddelbar, tilpasset kunnskap, verktøy og tjenester. Dette IT-stedet der alt er samlet på ett sted, tilbyr selvhjelpsverktøy, tilpasset og pålitelig assistanse, ny e-læring og nye e-fora og umiddelbar tilgang til det mest omfattende IT-innholdet for flere leverandører og plattformer som finnes. Dette nettstedet har adressen Når HP gir ut oppdateringer av kundens HP-programvare, gjøres de seneste revisjonene av programvaren og referansehåndbøkene tilgjengelig for kundens systemansvarlige eller en utpekt person. Når det gjelder tredjeparts programvare, vil HP sørge for programvareoppdateringer i den grad de gjøres tilgjengelig fra tredjeparten, eller instruksjoner om hvordan evente programvareoppdateringer kan skaffes direkte fra tredjeparten. For enkelte produkter vil kunden kunne velge mellom flere medietyper. Kunden vil også motta en tilgangskode, lisensnøkkel eller instruksjoner om hvordan tilgangskoden eller lisensnøkkelen kan skaffes når det er nødvendig å installere eller kjøre den seneste programvarerevisjonen. Kunden får lisens til å bruke og kopiere oppdateringer av programvareprodukter på alle systemer med support som dekkes av den opprinnelige programvarelisensen. Kunden kan bruke og kopiere oppdateringer til HP eller tredjeparts programvare på alle systemer som dekkes av denne tjenesten, som beskrevet i dokumentene Hewlett-Packard Norge - Standard Betingelser - Salg & Service og Hewlett-Packard Norge - Standard Betingelser - System Support - Bilag. Kunden kan motta tilpassede kursanbefalinger som tar sikte på å forbedre IT-personalets tekniske og prosesskunnskaper. Kundens kundesupportleder (ASM) kan yte assistanse når det gjelder å kontakte HP Customer Education Centre. Kunden kan også få råd på Internett ved å besøke den interaktive kursplanleggeren på adressen 5

6 Tabell 2. Proaktive funksjoner, fortsatt Funksjon eller tjeneste Tilleggsfunksjoner Ekstra analyse og administrasjon av operativsystemmiljø mht. programrettelser Ekstra rådgivning og assistanse Ekstra rådgivning og assistanse angående maskinvare Ekstra tekniske tjenester Helsesjekk med hensyn til tilgjengelighet Tilgjengelighetssjekk Kurspakke Omfattende analyse av datamiljø Utvidelser for store datamiljøer Hvis kundens IT-miljø omfatter mer enn én versjon av et operativsystem eller driftsmiljø (OE), bør en ekstra analyse og administrasjon mht. programrettelser utføres for hvert operativsystem eller driftsmiljø. Dette alternativet innebærer én ekstra analyse og administrasjon mht. programrettelser for ett operativsystem eller miljø. Kunder som krever ekstra proaktiv assistanse kan kjøpe ekstra kundesupportteamdager som kan utføres av kundesupportlederen (ASM) eller Response Centre-representanten. Temaene som tas opp i løpet av disse dagene kan være enten tekniske eller driftsmessige. Kundens kundesupportleder kan være behjelpelig med å planlegge disse aktivitetene på grunnlag av kundens behov. Ekstra kundesupportteamdager leveres i HPs vanlige arbeidstid hvis ikke kunden har kjøpt overtidsassistanse. Det er også mulig å kjøpe ekstra proaktiv, tilpasset maskinvareassistanse. Ekstra maskinvarespesialistdager leveres i HPs vanlige arbeidstid hvis ikke kunden har kjøpt overtidsassistanse. HP tekniske tjenester er en vesentlig del av hvordan HP hjelper kunden med å få IT-systemene til å fungere etter forventningene. HP tekniske tjenester gir kunden bedre muligheter til proaktivt å administrere IT-konfigurasjoner og driftsrutiner for å kunne levere den stabiliteten, ytelsen og sikkerheten som kreves. I enkelte situasjoner kan det være nødvendig å kjøpe bestemte tjenester for å nå bestemte målsettinger. Kundens kundesupportleder (ASM) vil være behjelpelig med å planlegge disse aktivitetene på grunnlag av kundens behov. Du finner mer detaljert informasjon i tabell 6. Helsesjekken angående tilgjengelighet gjør kunden oppmerksom på potensielle problemer i virksomhetens datamiljø. Gjennom personlige møter mellom HP og akte medlemmer av kundens IT-personale og ledelse vil HP identifisere sterke og svake sider som påvirker tilgjengeligheten av ITtjenester. Denne kontrollen resulterer i anbefalinger om implementering av anerkjent praksis for administrasjon av IT-tjenester i bransjen, i tillegg til velprøvde beste løsninger fra HP, som fokuserer på elementer som har direkte innvirkning på systemets tilgjengelighet, ytelse og driftssikkerhet. Tilgjengelighetssjekken sørger for en gjennomgang på høyt nivå av kundens IT-infrastruktur i forhold til krav om tilgjengelighet. HP vurderer områder som omfatter teknologi, prosesser, personell og fysisk miljø. Resultatene oppsummeres i et dokument som beskriver de beste løsningene og identifiserer områder for forbedring av tilgjengelighetsnivåer og reduksjon av IT-risikofaktorer. Kunden kan kjøpe utdanning som personalet gjennomfører for å utvide og styrke sin tekniske og prosesskunnskap. Denne analysen sørger for en full, detaljert gjennomgang av det fysiske miljøet til kundens datasenter med hensyn til temperatur, luftfuktighet, elektromagnetiske felter, elektriske systemer, radiofrekvent støy og nødsystemer. En omfattende rapport identifiserer forhold som ikke er i henhold til spesifikasjonene, og anbefaler måter å redusere nedetid grunnet fysiske og miljøfaktorer på. Mot en ekstra godtgjørelse vil HP gi rettledning med hensyn til å planlegge og implementere anbefalingene. Enkelte kunder kan ha store eller voksende datamiljøer som krever ekstra proaktiv oppmerksomhet og innlemming i deres overordnede ITplanlegging. Disse utvidelsene for store datamiljøer, som er vist nedenfor, er ment å gi slike miljøer en konsistent erfaring. Proaktiv serverutvidelse denne utvidelsen innbefatter servere som er føyd til kundens IT-miljø i strategiske IT-diskusjoner, kundesupportplanen, planleggings- og gjennomgangsmøter, aktivitetsgjennomganger og analyse og administrasjon mht. programrettelser. Proaktiv lagringsutvidelse denne utvidelsen innbefatter lagringsenheter som er føyd til kundens IT-miljø i strategiske IT-diskusjoner, kundesupportplanen, planleggings- og gjennomgangsmøter, aktivitetsgjennomganger, analyse og anbefalinger av lagring/san- firmware og programvare, oppdatering av lagring/san-mikrokode og tekniske vurderinger av lagringssystemers tilgjengelighet. Proaktiv operativsystemmiljøutvidelse denne utvidelsen innbefatter ekstra operativsystemer eller miljøer som er føyd til kundens IT-miljø i strategiske IT-diskusjoner, kundesupportplanen, planleggings- og gjennomgangsmøter, aktivitetsgjennomganger og analyse og gjennomganger mht. programrettelser. Proaktiv SAN-utvidelse denne utvidelsen innbefatter SAN-enheter som er føyd til kundens IT-miljø i strategiske IT-diskusjoner, kundesupportplanen, planleggings- og gjennomgangsmøter, aktivitetsgjennomganger, analyse og anbefalinger av lagring/san- firmware og programvare og oppdatering av lagring/san-mikrokode. Proaktiv nettverksutvidelse denne utvidelsen innbefatter nettverksenheter som er føyd til kundens IT-miljø i strategiske IT-diskusjoner, kundesupportplanen, planleggings- og gjennomgangsmøter, aktivitetsgjennomganger, analyse og anbefalinger av firmware -oppdateringer og underretning om kritiske problemer, og nettverksfortegnelsen. 6

7 Tabell 3. Reaktive funksjoner Funksjon eller tjeneste Kjernefunksjoner 4-timers garantert respons på stedet for maskinvare Når det gjelder tekniske problemer som ikke kan fjernløses, vil en HP-autorisert representant yte teknisk support på dekkede maskinvareprodukter for å sette dem tilbake i driftsmessig stand. Når det gjelder enkelte enheter, kan HP velge å erstatte disse produktene i stedet for å reparere dem. Erstatningsproduktene vil være nye eller tilsvarende nye i ytelse. Erstattede produkter blir HPs eiendom. I tillegg kan HP installere tilgjengelige tekniske forbedringer for å sikre tilfredsstillende drift av maskinvareproduktene og opprettholde kompatibilitet med erstatningsdeler til maskinvare fra HP. HP kan etter eget skjønn installere evente firmware -oppdateringer som, etter HPs mening, er nødvendige for å sette utstyret som dekkes tilbake i drifts- eller supportmessig stand. En HP-autorisert representant vil ankomme kundestedet på et hvilket som helst klokkeslett eller en hvilken som helst dag i året for å starte vedlikeholdsservice på maskinvare innen 4 timer etter at serviceforespørselen er registrert. Se tabell 7 for informasjon om reisesoner. Garantert programvarerespons Eskaleringsprosedyrer Fleksible serviceforespørsler Assistanse for annet enn HP-produkter HP gir autoriserte innringere ubegrenset fjernassistanse til kritiske og ikke-kritiske programvareproblemer via HP Response Centre. Innringere kan forvente respons innen 2 timer for kritiske og ikke-kritiske henvendelser. Assistansen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året for akte operativsystemer, HP lagringsarrayprogramvare, SAN-programvare og annen akt HP-programvare og utvalgte programvareprodukter fra andre leverandører. For alle andre HP-programvareprodukter er assistanse tilgjengelig på vanlige arbeidsdager med unntak av HPs fridager i HP Response Centres vanlige arbeidstid. HP har etablert formelle eskaleringsprosedyrer for å løse svært komplekse maskinvareproblemer. Den lokale HP-ledelsen koordinerer problemeskaleringen, og vil raskt involvere problemløsningsspesialister som finnes i hele HP. Fremlegging av problemer kan skje elektronisk eller via telefon 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Alt etter hva kunden foretrekker, kan respons gis via telefon, Internett, e-post eller telefaks, der dette er tilgjengelig lokalt. Hvis det i løpet av problemløsningen på produkter med support blir fastslått at problemet ligger i produktet til en annen leverandør, vil HP være behjelpelig med å videreformidle problemet til denne leverandøren, forutsatt at kunden har en gyldig supportavtale med den andre leverandøren. Tilleggsfunksjoner Garantert reparasjonstid for maskinvare (servere, utvalgte lagringssystemer og SAN) Når det gjelder kritiske problemer med HP-maskinvare og annen maskinvare som dekkes, vil HP gjøre alle kommersielt forsvarlige anstrengelser for å sette maskinvaren som dekkes tilbake i drift innen det garanterte antall timer etter den første forespørselen til HP Response Centre. Reparasjonstiden henviser til tidsperioden som starter når kundens telefonhenvendelse mottas av HP Response Centre, og slutter når HP kan fastslå at maskinvaren er reparert. Kunden kan velge 6-timers eller 8-timers garantert reparasjonstid for maskinvare. Se tabell 8 for informasjon om reisesoner. Responstid på stedet Responstiden på stedet angir tidsperioden som starter når den innledende serviceforespørselen mottas og registreres hos HP, og slutter når den HP-autoriserte representanten ankommer kundestedet, hvis dette tidspunktet ligger innenfor den angitte dekningsgraden. Kunden kan velge en 2-timers responstid på stedet. Responstid på stedet er ikke tilgjengelig hvis kunden velger garantert reparasjonstid for maskinvare. Se tabell 7 for informasjon om reisesoner. Alle responstider er gjenstand for lokal tilgjengelighet. Ta kontakt med et lokalt HP-salgskontor for nærmere informasjon om tilgjengelighet. 7

8 Tabell 3. Reaktive funksjoner, fortsatt Funksjon eller tjeneste Dekningsgrader Dekningsgraden angir tidsrommet da de beskrevne tjenestene leveres på stedet eller fjernstyres. Serviceforespørsler som mottas utenfor denne dekningsgraden, blir registrert neste dag som det finnes en dekningsgrad for. De alternative dekningsgradene som er tilgjengelig for de akte produktene, er angitt i tabell 9. Alle dekningsgrader er gjenstand for lokal tilgjengelighet. Ta kontakt med det lokale HP-kontoret for nærmere informasjon om tilgjengelighet. Ekstra navngitte innringere Defekt materiale beholdes Support for tre navngitte innringere er inkludert. Ekstra support kan kjøpes for ytterligere innringere. I tilfeller der kunden ikke ønsker å gi avkall på en defekt enhet (f.eks. på grunn av sensitive data som er lagret på den), kan kunden velge å beholde materiale som ellers ville blitt returnert til HP. Spesifikasjoner Tabell 4. Valgfrie utvidelser Funksjon eller tjeneste Proaktive tjenester for SAP Systemer som kjører SAP, er kritiske for forretningsdriften. For å bistå kunden med å sørge for at SAP-infrastrukturen oppfyller de driftsmessige og tekniske målsettingene har HP utviklet HP Proactive Service for SAP. Denne tjenesten sørger for proaktiv support og integrert problemløsning mellom HP og SAP. De proaktive tjenestene inkluderer: Koordinert analyse og administrasjon mht. programrettelser, inkludert SAP-programvare Kvartalsvis trendanalyse mht. ytelse, rapporter og anbefalinger Årlig kapasitetsplanlegging SAP-orientert driftsmessig og teknisk rådgivning Hvis det skulle oppstå et problem, er HP og SAPs supportprosesser samkjørt med tanke på rask og integrert problemløsing når kunden tar en enkelt telefon til enten HP eller SAP. HPs SAP-kundesupportteam består av teknikere som er utdannet og sertifisert som SAP Technical Consultants, slik at de bedre kan forstå samhandlingen mellom HP og SAP og hindre og løse SAP-relaterte problemer effektivt. Proaktive tjenester for HP OpenView For å bistå kunden med å sørge for at installerte HP OpenView-applikasjoner oppfyller de driftsmessige og tekniske målsettingene har HP utviklet HP Proactive Service for HP OpenView. Denne utvidelsen bygger på HP Proactive 24 Service og retter oppmerksomheten spesielt mot kundens HP OpenView-applikasjoner. Proaktive supportaktiviteter som ytes av HP OpenView-sertifiserte spesialister, er inkludert, sammen med integrert problemløsning. De proaktive tjenestene inkluderer: Vurdering av kundens HP OpenView administrasjonsserver for å sikre riktig konfigurasjon av HP OpenView-applikasjoner Analyse og administrasjon av HP OpenView-applikasjoner mht. programrettelser HP OpenView-orientert driftsmessig og teknisk rådgivning Integrering av HP OpenView i supportplanleggings- og gjennomgangsaktiviteter Årlig applikasjonshelsekontroll for én HP OpenView-applikasjon Support for åpent SAN-miljø Support for åpent nettverksmiljø HP kan tilby ett enkelt kontaktpunkt for reaktiv og proaktiv support for mange (flere leverandører) SAN-infrastrukturer. HP vil foreta feilsøking og feilisolering i kundens flerleverandørs SAN-infrastruktur og administrere problemløsning. I tillegg vil HP innlemme enhetene i den flerleverandørs SAN-infrastrukturen i kundens kundesupportplan, supportgjennomganger og aktivitetsgjennomganger. HP kan også tilby ett enkelt kontaktpunkt for reaktiv og proaktiv support for mange åpne (flere leverandører) nettverk. HP vil foreta feilsøking og feilisolering i kundens flerleverandørs nettverk og administrere problemløsning. I tillegg vil HP innlemme enhetene i det flerleverandørs nettverket i kundens kundesupportplan, supportgjennomganger og aktivitetsgjennomganger. 8

9 Tabell 5. Teknologier og verktøy HP Proactive 24 Service-kunder mottar en rekke HP-teknologier, verktøy og prosesser som gjør kunden i stand til å oppnå de høyeste nivåene av tilgjengelighet. De er utviklet for å hjelpe til å unngå kritiske problemer og understøtte HPs evne til raskt å reparere og gjenopprette IT-miljøet i tilfelle det oppstår et problem. Via sikre forbindelser blir HPs supportteknikere innen høy tilgjengelighet varslet om potensielle problemer som oppdages av de proaktive analytikerne, og begynner straks å arbeide med en løsning via fjernproblemløsning og diagnostiseringsverktøy. Disse verktøyene spenner over et bredt spektrum av proaktive funksjoner, som automatisk innsamling av vitale konfigurasjons- og topologidata fra kundens datamiljø. Denne informasjonen hjelper teknikerne i arbeidet med å identifisere endringer i IT-konfigurasjoner og systematisk analysere kundens konfigurasjoner på jakt etter uregelmessigheter i programrettelser, firmware -oppdateringer og servicenotater. I tillegg vil kundesupportteamet fremskaffe spesifikke opplysninger om kundens konfigurasjon. HP sørger for en flernivås, lagdelt sikkerhetsstruktur ved å integrere kryptering, autentisering, industristandard sikkerhetsprotokoller og de beste løsninger på det fysiske nivået og nettverks-, applikasjons- og driftsnivå. Transaksjoner fra HP til kundens bedriftsnettverk er begrenset og nøye kontrollert gjennom et enkelt, sikkert tilgangspunkt. HPs fjernsupportfunksjoner og all supportinformasjon som innhentes, brukes bare til å gi kundene HP-support. Spesifikasjoner Tabell 6. HP tekniske tjenester HP Tekniske tjenester er basert på HP IT Service Management-rammeverket, som dekker de bredt aksepterte ITIL-standardene (IT Infrastructure Library) for IT-tjenester og administrasjon av infrastruktur. Våre tjenester adresserer administrasjon av tilgjengelighet, sikkerhet, kapasitet, endring, konfigurasjon og utgivelse, og har den aller beste metodikken og ekspertisen gjennom hele IT-livssyklusen for å møte dine driftsmål. HP tekniske tjenester er en vesentlig del av hvordan HP hjelper kunden med å få IT-infrastrukturen til å fungere etter forventningene. Løsninger kan tilpasses gjennom valg av de tekniske tjenesteområdene som passer best til kundens IT-infrastruktur. Tilgjengelige tjenesteområder omfatter ytelses- og kapasitetsadministrasjon, utgavekoordinering, utvikling av sikkerhetsstrategi, konfigurasjonsadministrasjon og implementering av ny teknologi. HP tekniske tjenester gir kunden bedre muligheter til å administrere konfigurasjoner og driftsrutiner for å kunne levere de nødvendige nivåene av stabilitet, ytelse, tilgjengelighet og sikkerhet. HPs tekniske tjenester supplerer kunnskapene til kundens IT-personale og gir fleksible, kostnadseffektive løsninger. HPs tekniske tjenester er tilgjengelig for HP-kunder på tre standardnivåer basert på kompleksiteten til tjenesten som skal utføres: Nivå A, nivå B og nivå C, slik det er angitt av HP. For eksempel er tilgjengelighetskontroll en tjeneste på nivå B og en systemfortegnelse en tjeneste på nivå A. HP Critical Service omfatter to nivå B-tjenester eller tilsvarende. Ytterligere tekniske tjenester kan føyes til som tillegg til kundens kontrakt etter behov. HP Critical Service-kunder kan også bruke tildelingen av tjenesteområder på følgende måte: tre nivå A-tjenester tilsvarer én nivå B-tjeneste og to nivå B-tjenester tilsvarer én nivå C-tjeneste. Noen tekniske tjenester er priset i forhold til kompleksiteten av kundens IT-infrastruktur, og tilbys derfor som tilpassede tjenester som prises ved pristilbud. Kundesupportlederen kan hjelpe til med å bestemme hvordan disse tjenestene kan tilpasses kundens behov. En representativ samling av tjenester er ført opp i hver kategori. Ta kontakt med en HP-representant for å få en utfyllende liste over tjenestene som er tilgjengelig i ditt land. Denne listen gjelder bare i informasjonsøyemed. Tjenestefokus Beskrivelse Administrasjon av IT-tjenester Ved hjelp av HP tekniske tjenester kan kunden maksimere verdien av IT-investeringen ved å dra veksler på HPs kollektive kompetanse. Hjelper med å oppfylle tjenestenivåavtalene ved å forbedre tjenesteprosessene. Kundens IT-personale kan holde fokus på kjerneansvarsområder og kritiske HP-sertifisering av tjenesteleverandør for driftsavbrudd. oppgaver, mens HP bidrar proaktivt til å styre IT-infrastrukturen. Resultatet vil være stabil, kontinuerlig og effektiv administrasjon, og minimal risiko Vurdering av felles HP-SAP-løsning Vurdering av lagringssystemer mht. høy tilgjengelighet HP prosjekt-/endringsadministrasjon Tilgjengelighet Det å oppnå høy tilgjengelighet i kundens datamiljø krever den rette kombinasjonen av teknologi, personell, prosesser og support. HP har tekniske tjenester som hjelper kunden med å vurdere tilgjengeligheten i IT-miljøet og yte assistanse ved implementering av de nødvendige teknologiene. HP Tilgjengelighetskontroll vil hjelpe kundene med å forbedre effektiviteten og løsninger for administrasjon av IT-tjenester for å støtte pålitelig levering av viktige Helsesjekk mht. tilgjengelighet bedriftsløsninger. Vurdering av lagringssystemer mht. høy tilgjengelighet MC/ServiceGuard-implementering Ytelse Helsesjekk mht. ressursutnyttelse Clusterkonsistenstjeneste Ytelsesanalyse for XP-diskarray Helsesjekk mht. nettverksytelse Kostnadskontroll kontra topp ytelse. HP tekniske tjenester hjelper kunden med å sørge for at IT-infrastrukturen har kapasiteten og ytelsen som kreves for virksomhetens endrede behov. Ved å forstå komplekse ytelses- og utnyttelsesdata og identifisere flaskehalser kan kunden sammenligne målsettinger mot gjeldende behov og være trygg på sine beslutninger innen kapasitetsadministrasjon. 9

10 Tabell 6. HP tekniske tjenester, fortsatt Tjenestefokus Sikkerhet Vurdering av Internett-sikkerhet Sikkerhetsgjennomgang Sikkerhetsverksted Beskrivelse Uautorisert tilgang til virksomhetens informasjon og tjenester kan utsette kundens virksomhet for både økonomisk tap og tap av anseelse. HP tekniske tjenester kan hjelpe til med å identifisere og implementere en sunn sikkerhetspolitikk og -praksis. HP kan sørge for en inngående analyse av kundens gjeldende sikkerhetstiltak og hvordan de er sammenlignet med standardene i bransjen. Teknologi og infrastruktur Installering og oppstart Planlegging av OS-oppgradering Clusterkonfigurering Termisk analyse av datasenter Datasenteroppsett og installering Omplassering av datasenter Stedlig miljøvurdering En godt planlagt og velstyrt infrastruktur danner grunnlaget for IT-miljøet. HP tekniske tjenester kan hjelpe kunden med å utvikle og utplassere teknologien som er konstruert for driftssikkerhet, enkelt vedlikehold og sikkerhet. HP hjelper kunden med å velge, utforme, installere, konfigurere og administrere en infrastruktur som støtter gjeldende IT-målsettinger og gir rom for fremtidig forretningsvekst. Spesifikasjoner Tabell 7. Reisesoner - 4-timers responstid for maskinvare Alle responstider gjelder bare for steder som ligger innen 80 km fra et primært HP-kontor med supportansvar. Reiser til steder som er innenfor 320 km fra et primært HP-kontor med supportansvar, koster ikke noe ekstra. Hvis stedet er mer enn 320 km fra det primære HP-kontoret med supportansvar, belastes ekstra reisekostnader på grunnlag av avstanden til stedet. Reisesoner og reisekostnader kan variere på noen geografiske steder. Responstidene til steder som er mer enn 80 km fra et primært HP-kontor med supportansvar, vil bli modifisert som følger for å ta høyde for den forlengede reisetiden: Avstand fra primært HP- 2-timers 4-timers kontor m/supportansvar responstid på stedet responstid på stedet 0 40 km 2 timer 4 timer km Fastsettes ved bestilling og er 4 timer gjenstand for ressurstilgjengelighet km Ikke tilgjengelig 4 timer km Ikke tilgjengelig 8 timer Over 320 km Ikke tilgjengelig Fastsettes ved bestilling og er gjenstand for ressurstilgjengelighet 10

11 Tabell 8. Reisesoner, garantert reparasjonstid for maskinvare HP maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid er tilgjengelig for steder innen 80 km fra nærmeste primære HP-kontor med supportansvar. Når det gjelder steder som ligger 81 til 160 km fra et primært HP-kontor med supportansvar, tilbys en forlenget garantert reparasjonstid for maskinvare. Reisesonene kan variere på noen geografiske steder. LEGG MERKE TIL AT DEN GARANTERTE REPARASJONSTIDEN FOR MASKINVARE IKKE ER TILGJENGELIG PÅ STEDER SOM LIGGER MER ENN 161 KM FRA ET PRIMÆRT HP-KONTOR MED SUPPORTANSVAR. Avstand fra primært 6-timers garantert 8-timers garantert HP-kontor m/supportansvar Responstid reparasjonstid for maskinvare reparasjonstid for maskinvare 0 40 km Umiddelbar utsending 6 timer 8 timer km Umiddelbar utsending 8 timer 10 timer km 8 timer Ikke akt Ikke akt Over 320 km Ikke akt Ikke akt Ikke akt Spesifikasjoner Tabell 9. Alternative servicegrader* Alternativ servicegrad Garantialternativer for responstid på stedet: 2-timers responstid på stedet 4-timers responstid på stedet Tilgjengelighetsrespons En autorisert HP-representant vil ankomme kundestedet for å starte vedlikeholdsservice på maskinvare innen 2 timer etter at serviceforespørselen er registrert, hvis dette tidspunktet er innenfor den kontraktsfestede dekningsgraden. En autorisert HP-representant vil ankomme kundestedet for å starte vedlikeholdsservice på maskinvare innen 4 timer etter at serviceforespørselen er registrert, hvis dette tidspunktet er innenfor den kontraktsfestede dekningsgraden. Når det gjelder kritiske problemer som berører virksomheten eller innebærer dårligere ytelse, slik det med rimelighet bestemmes av HP, vil en autorisert HP-representant ankomme kundestedet for å starte vedlikeholdsservice på maskinvaren innen 4 timer etter at serviceforespørselen ble registrert, hvis det er en kontraktsfestet dekningsgrad for dette tidspunktet. Når det gjelder ikke-kritiske problemer, vil HP reagere neste arbeidsdag med unntak for HPs fridager, uavhengig av den valgte dekningsgraden. Alternative garantier for reparasjonstid (i stedet for alternative garantier for responstid på stedet): 4 timers garantert reparasjonstid 6 timers garantert reparasjonstid 8 timers garantert reparasjonstid Når det gjelder kritiske problemer med dekket maskinvare, vil HP gjøre kommersielt forsvarlige anstrengelser for å sette den dekkede maskinvaren tilbake i driftsmessig stand innen 4 timer etter den første serviceforespørselen til HP Response Centre, hvis dette tidspunktet er innenfor den kontraktsfestede dekningsgraden. Når det gjelder kritiske problemer med dekket maskinvare, vil HP gjøre kommersielt forsvarlige anstrengelser for å sette den dekkede maskinvaren tilbake i driftsmessig stand innen 6 timer etter den første serviceforespørselen til HP Response Centre, hvis dette tidspunktet er innenfor den kontraktsfestede dekningsgraden. Når det gjelder kritiske problemer med dekket maskinvare, vil HP gjøre kommersielt forsvarlige anstrengelser for å sette den dekkede maskinvaren tilbake i driftsmessig stand innen 8 timer etter den første serviceforespørselen til HP Response Centre, hvis dette tidspunktet er innenfor den kontraktsfestede dekningsgraden. *Ikke alle alternative servicegrader er tilgjengelig for alle produkter. 11

12 HP Proactive 24 Service gjør dere i stand til å utnytte HPs beste løsninger ved at dere får tilgang til HPs tekniske ekspertise over hele verden. Den garanterte reparasjonstiden for maskinvare dekker ikke følgende: Gjenoppretting av operativsystemet, annen programvare og data Enhver periode av utilgjengelighet som ikke skyldes en maskinvarefeil Hvis kunden unnlater å legge inn en systemrettelse, reparasjon, programrettelse eller endring som mottas fra HP Hvis kunden unnlater å iverksette preventive tiltak HP har gitt råd om Problemløsning som har med kommunikasjons- eller kompatibilitetsproblemer å gjøre Tid til gjenoppbygging av diskmekanismer eller reserveløsningsprosedyrer, situasjoner der et logisk enhetsnummer (LUN) kan bli blokkert for å beholde dataintegriteten eller event gjenoppretting av kompromitterte data HP forbeholder seg retten til å endre den garanterte reparasjonstiden slik den gjelder for kundens bestemte produktkonfigurasjon, sted og miljø. Dette fastsettes på bestillingstidspunktet og er gjenstand for ressurstilgjengelighet. Den garanterte reparasjonstiden for maskinvare gjelder ikke hvis kunden velger å få HP til å forlenge kildefeilanalysen i stedet for å utføre anbefalte gjenopprettingsprosedyrer. Hvis kunden ber om service på et annet tidspunkt, begynner reparasjonstiden å løpe fra det avtalte tidspunktet. Det kan ta opp til 30 dager fra kundens opprinnelige kjøpsdato for kontrakten eller datoen da systemet leveres, uansett hva som er lengst, før den garanterte reparasjonstiden for maskinvare og forskjellige andre kontraktsfestede forpliktelser trer i full kraft. I denne innledende fasen i kundens HP Proactive 24 Serviceprogram vil HPs kundesupportteam foreta nødvendige maskinvare- og programvarefortegnelser, konfigurere prosesser, vurdere miljøet med hensyn til høy tilgjengelighet og implementere de tilpassede HP Proactive 24 Service-elementene som er akte for kundens virksomhet. Hvis det oppstår et kritisk problem i denne innledende oppsettfasen, sørger HP for å gi kunden 24x7-support og gjør et rimelig forsøk på å oppfylle den garanterte reparasjonstiden. 13

13 HP Proactive 24 Service inkluderer omfattende assistanse i tilfelle det oppstår maskinvareeller programvareproblemer. Tilgjengelighetsrespons Når det gjelder kritiske problemer som berører virksomheten eller innebærer dårligere ytelse, slik det med rimelighet bestemmes av HP, vil en autorisert HPrepresentant ankomme kundestedet for å starte vedlikeholdsservice på maskinvaren innen fire timer etter at serviceforespørselen ble registrert, hvis det er en kontraktsfestet dekningsgrad for dette tidspunktet. Når det gjelder ikke-kritiske problemer, vil HP reagere neste vanlige arbeidsdag med unntak for HPs fridager, uavhengig av den valgte dekningsgraden. Denne responsen gjelder for utvalgte produkter. Åpne SAN- og nettverksmiljøtjenester Følgende er ikke inkludert: Inngåelse av en kontrakt mellom leverandøren og sluttbrukerkunden Ytelsen til tredjepartsleverandørens produkter eller tjenester Inngåelse av avtale om servicenivå eller ytelse Løsning av tredjeparts produktendringer, reparasjon ved behov for å gjenopprette løsningen til opprinnelig driftsstand Involvering av tredjeparts underleverandør på kundens vegne HP fakturaer og fakturering av leverandøren HP Services vil ikke kunne kontakte en tredjeparts leverandør på vegne av kunden, hvis ikke kunden har utnevnt HP som en spesialutsending Tjenester som etter HPs mening er påkrevd på grunn av uriktig behandling eller bruk av produkter eller utstyr Reaktive garantier HP reiser til kundestedet og sørger for arbeid, deler og materiale som etter HPs mening er nødvendig for å holde kundens maskinvareprodukter i god driftsstand. HP diagnostiserer og retter feilfunksjoner og feil i produkter. Reservedeler eller produkter som brukes til maskinvarereparasjon er nye eller tilsvarende nye, og utskiftede deler blir HPs eiendom. Når en autorisert HP-representant ankommer kundestedet, vil teknikeren fortsette arbeidet enten på stedet eller via fjernsamband, slik HP finner det best, til produktene er i drift eller så lenge det er en rimelig fremdrift i arbeidet. Arbeidet kan stanse midlertidig hvis det er behov for ekstra deler eller ressurser, men vil bli gjenopptatt så snart de er tilgjengelig. I tillegg kan HP installere tilgjengelige tekniske forbedringer for å fremme tilfredsstillende drift av maskinvareproduktene og opprettholde kompatibilitet med erstatningsdeler til maskinvare fra HP. HP kan etter eget skjønn installere evente firmware - oppdateringer som, etter HPs mening, er nødvendige for å sette produktet som dekkes tilbake i driftsmessig stand eller forbedre supportmulighetene til det dekkede utstyret, og som ikke kan installeres av kunden. Den reaktive garantien er oppfylt når HP har verifisert, ved hjelp av diagnostisering og andre midler, at feilen er rettet. HP kan etter eget skjønn beslutte å erstatte produktet enten midlertidig eller permanent for å oppfylle garantien. Reaktive garantier omfatter ikke tiden som kreves til gjenoppretting av applikasjonsprogramvare eller kompromitterte data. Forutsetninger for service Den garanterte reaktive reparasjonstiden for maskinvare krever at alle akte enheter som dekkes av serviceavtalen må ha den nødvendige analyse og administrasjon av operativsystemmiljøet mht. programrettelser, hvis de ikke er replikerte versjoner av enheter som dekkes av denne avtalen og som allerede har fått den nødvendige analysen og administrasjonen mht. rettelser. 14

14 Kundens ansvar Garantert responstid for maskinvare Det kreves at kunden på forespørsel fra HP assisterer HP med fjernløsning av problemet ved å: Gi all informasjon som er nødvendig for at HP skal kunne gi betimelig og profesjonell fjernsupport, eller gjøre HP i stand til å fastslå hva slags supportnivå du har krav på Starte selvtester og installere og kjøre andre diagnostiseringsverktøy og -programmer Installere firmware -oppdateringer og programrettelser som kan installeres av kunden Utføre andre rimelige aktiviteter for å hjelpe HP med å identifisere eller løse problemet Kunden er ansvarlig for å installere kritiske firmware oppdateringer som kan installeres av kunden, deler som kan skiftes av kunden og erstatningsenheter til rett tid. HP kan vurdere det slik at servicegrader med 4- eller 2- timers responstid på stedet krever installering av fjerntilkoblingsverktøy og -utstyr. Hvis fjernsupport er tilgjengelig og kreves for utstyret som dekkes, må kunden gi og tillate HP fjerntilgang for å kunne motta denne responstiden på stedet. Garantert reparasjonstid for maskinvare Garantert reparasjonstid krever fjernkonsollkommunikasjon. Garanterte reparasjonstider for maskinvare er avhengig av at kunden gir umiddelbar og ubegrenset tilgang til systemet. Den garanterte reparasjonstiden gjelder ikke hvis tilgang til systemet, inkludert fysisk, fjernproblemløsning og maskinvarediagnostiseringsverktøy, blir forsinket eller nektet. Hvis kunden ber om tidfestet service, begynner reparasjonstiden å løpe fra det avtalte tidspunktet. Åpne SAN- og nettverksmiljøtjenester Kunden må: Utnevne HP som spesialutsending og gi HP full frihet og myndighet til å handle på kundens vegne og i kundens navn innenfor de rammene som er ført opp nedenfor: - Kontakte ikke-tilsluttede leverandører direkte for å fremsette en serviceforespørsel om fjernassistanse på kundens utstyr - Følge opp direkte med ikke-tilsluttede leverandører til problemet er løst - Forenkle kommunikasjonen mellom ikke-tilsluttede leverandører og andre leverandører knyttet til kundens nettverk eller mellom ikke-tilsluttede leverandører og HP under prosessen med feilisolering og problemløsning Sørge for telefonnumre og instruksjoner om samtalelogging for hver leverandør de ønsker at HP skal kontakte på deres vegne Sørge for kontraktsinformasjon som beskriver servicenivået de skal motta fra leverandøren 15

15 HP Proactive 24 Service Når HP Proactive 24 Service blir gjort til en del av det driftskritiske datamiljøet, inngår dere et samarbeid med HP om å forbedre den totale effektiviteten i IT-driften, slik at dere kan fokusere på virksomheten og inntjeningen. Serviceforespørsel Problemer med dekket HP maskinvare, HP programvare eller oppdateringer av HP programvare kan meldes til HP Response Centre via telefon, Internett, e-post eller telefaks, der det er lokalt tilgjengelig. HP vil bekrefte mottak av serviceforespørselen, men forbeholder seg retten til å avgjøre den endelig løsningen på alle problemer som meldes. Alt etter hva kunden foretrekker, kan respons gis via telefon, Internett, e-post eller telefaks, der dette er tilgjengelig lokalt. Responstiden på stedet for serviceforespørsler som sendes elektronisk angående maskinvare, kan variere. Bestillingsinformasjon Hvis du ønsker å bestille HP Proactive 24 Service, kan du kontakte din lokale HP-representant og referere til følgende produktnummer: HA111AC Mer informasjon Hvis du ønsker mer informasjon om HP Proactive 24 Service eller andre HP systemsupporttjenester, kan du kontakte våre verdensomspennende salgskontorer eller besøke nettstedet Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP produkter og tjenester er nedfelt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke være erstatningspliktig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. UNIX er et registrert varemerke for The Open Group. HPs kundesupporttjenester reguleres av dokumentene Kundeavtale og Avtalebetingelser for HP Support (CAM01/04 eller CAM07/07SP/07SW), eller event global avtale inngått ihht Hewlett-Packards standard betingelser, samt Arbeidsbeskrivelse hvor dette er avtalt. Hvis du vil vite mer, kan du besøke NOE. Juni 2006

HP Proactive 24 Service

HP Proactive 24 Service HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service kombinerer bransjeledende teknisk assistanse med proaktive tjenester for å forbedre IT-miljøets stabilitet, tilgjengelighet

Detaljer

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Vårt team av supportspesialister vil raskt starte problemløsningen på systemet for å påse

Detaljer

HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Retur til HP-tjenester av høy kvalitet med fjerntelefonsupport og sentralt reparasjonssted. HP returtjeneste for maskinvare-tjenester

Detaljer

HP Critical Service HP Services

HP Critical Service HP Services HP Critical Service HP Services Tjenestebeskrivelse HP Critical Service (CS) er en omfattende supportløsning som er utarbeidet for virksomheter som kjører driftskritiske applikasjoner og som ikke tåler

Detaljer

HP Support Pluss HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP Support Pluss HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Support Pluss HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Omfattende maskinvare- og programvaretjenester gir deg økt tilgjengelighet i IT-infrastrukturen. HP Support Pluss kombinerer omfattende maskinvare-

Detaljer

HP support på stedet for eldre maskinvare

HP support på stedet for eldre maskinvare HP support på stedet for eldre maskinvare Kontraktsfestede HP Technology Services Oversikt over tjenesten HP støtte på stedet for eldre maskinvare gir diagnostikk og maskinvarestøtte for utvalgte produkter

Detaljer

HP 3PAR-avstemmingstjeneste

HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP 3PAR-avstemmingstjenesten bidrar til å avstemme data på tvers av en HP 3PAR-array for å utnytte egenskapene til array-arkitekturen. Tjenesten

Detaljer

HP Critical Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP Critical Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Critical Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester En omfattende supportløsning som er utarbeidet for virksomheter som kjører driftskritiske applikasjoner og som ikke tåler nedetid uten betydelige

Detaljer

HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste

HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data Riktig konfigurering av lagringsmaskinvare er avgjørende for å forbedre effektiviteten til lagringsenhetene.

Detaljer

HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid

HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid HP Care Pack-tjenester HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid gir IT-ledere tilgang til et team av supportspesialister som

Detaljer

HP Returtjeneste for maskinvare Hente- og bringetjeneste med Beskyttelse mot hendelige uhell

HP Returtjeneste for maskinvare Hente- og bringetjeneste med Beskyttelse mot hendelige uhell HP Returtjeneste for maskinvare Hente- og bringetjeneste med Beskyttelse mot hendelige uhell HP Care Pack-tjenester HP Returtjeneste for maskinvare er en høykvalitets dør-til-dør-tjeneste for berettigede

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet for kvalifisert maskinvare

Detaljer

HP Support Pluss. HP Care Pack-tjenester. Fordeler med tjenesten Forbedret oppetid for IT-infrastrukturen

HP Support Pluss. HP Care Pack-tjenester. Fordeler med tjenesten Forbedret oppetid for IT-infrastrukturen HP Support Pluss HP Care Pack-tjenester Tjenesten HP Support Pluss er sammensatt av omfattende maskinvare- og programvaretjenester som bidrar til å øke tilgjengeligheten av IT-infrastrukturen. HP-teknikere

Detaljer

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Services Tekniske data HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 er utformet for installering på stedet av HP Superdome 2 Server.

Detaljer

HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste

HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP 3PAR programvareinstallerings- og oppstartstjeneste bidrar til en uproblematisk oppstart ved å sørge for distribusjon

Detaljer

HP Maskinvareservice sentralt bytte av enhet

HP Maskinvareservice sentralt bytte av enhet HP Care Pack HP Maskinvareservice sentralt bytte av enhet Oversikt Over Tjenesten... 2 Fordeler for deg... 2 Hovedpunkter om tjenesten... 2 Spesifikasjoner... 2 Om tjenesten... 2 Utføring av service...

Detaljer

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning HP Services Tekniske data Installerings- og oppstartstjenesten for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning sørger for installering

Detaljer

HP support på stedet for maskinvare

HP support på stedet for maskinvare HP support på stedet for maskinvare HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet av høy kvalitet for maskinvaren som er dekket, og hjelper

Detaljer

HP Deleutskiftingstjeneste

HP Deleutskiftingstjeneste HP Deleutskiftingstjeneste HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP Deleutskiftingstjeneste skifter ut defekte HP-deler med erstatningsdeler på gjeldende revisjonsnivå som er

Detaljer

HP ytelsesanalysetjeneste for HP-disksystemer

HP ytelsesanalysetjeneste for HP-disksystemer HP ytelsesanalysetjeneste for HP-disksystemer HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP ytelsesanalysetjeneste for HP-disksystemer sørger for datainnsamling, detaljert I/O-analyse og anbefalte forbedringer

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet av høy kvalitet for maskinvaren som er dekket, og hjelper

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet av høy kvalitet for maskinvaren som er dekket, og hjelper

Detaljer

HP Care Pack. HP Maskinvareservice sentralt med beskyttelse mot utilsiktet skade, hente- og bringetjeneste

HP Care Pack. HP Maskinvareservice sentralt med beskyttelse mot utilsiktet skade, hente- og bringetjeneste HP Care Pack HP Maskinvareservice sentralt med beskyttelse mot utilsiktet skade, hente- og bringetjeneste Oversikt Over Tjenesten... 2 Fordeler for deg... 2 Hovedpunkter om tjenesten... 2 Spesifikasjoner...

Detaljer

Maskinvare Service På Stedet Global Respons Neste Arbeidsdag

Maskinvare Service På Stedet Global Respons Neste Arbeidsdag HP Care Pack Maskinvare Service På Stedet Global Respons Neste Arbeidsdag Oversikt Over Tjenesten... 2 Fordeler for deg... 2 Hovedpunkter om tjenesten... 2 Spesifikasjoner... 2 Om tjenesten... 2 Servicenivå...

Detaljer

HP datareplikeringstjeneste for Continuous Access P9000 XP Disk-serien

HP datareplikeringstjeneste for Continuous Access P9000 XP Disk-serien HP datareplikeringstjeneste for Continuous Access P9000 XP Disk-serien HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP datareplikeringstjeneste for Continuous Access sørger for implementering av CA-funksjonen

Detaljer

HP-maskinvareutskifting for forbrukere

HP-maskinvareutskifting for forbrukere Dataark HP-maskinvareutskifting for forbrukere HP Care Pack-tjenester Fordeler med tjenesten Praktisk dør-til-dør-tjeneste Rimeligere alternativ til reparasjon på stedet Fraktkostnadene betales av HP Hovedpunkter

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift. Dokumentdelenummer:

Klientadministrasjon og mobil utskrift. Dokumentdelenummer: og mobil utskrift Dokumentdelenummer: 410173-091 Januar 2006 Innhold 1 Klientadministrasjon Konfigurasjon og distribusjon.................... 1 2 Vedlikehold og oppdatering av programvare......... 1 3

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Returtjeneste for maskinvare-tjenester

Returtjeneste for maskinvare-tjenester Datablad Returtjeneste for maskinvare-tjenester Care Pack Fordeler med tjenesten Fleksible transportalternativer Pålitelig, rimelig alternativ til support på stedet for produkter i ikke-kritiske virksomheter

Detaljer

HP Hente- og bringetjeneste for maskinvare

HP Hente- og bringetjeneste for maskinvare HP Hente- og bringetjeneste for maskinvare HP Care Pack-tjenester Tjenestene HP Hente- og bringetjeneste for maskinvare sørger for retur til HP-servicenivåer av høy kvalitet med fjerntelefonsupport og

Detaljer

HP Care Pack. HP Maskinvareservice sentralt med Hente- og Bringetjeneste

HP Care Pack. HP Maskinvareservice sentralt med Hente- og Bringetjeneste HP Care Pack HP Maskinvareservice sentralt med Hente- og Bringetjeneste Oversikt Over Tjenesten... 2 Fordeler for deg... 2 Hovedpunkter om tjenesten... 2 Spesifikasjoner... 2 Om tjenesten... 2 Begrensninger

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Betingelser og vilkår for HP Support Service-avtale

Betingelser og vilkår for HP Support Service-avtale Betingelser og vilkår for HP Support Service-avtale 1. Support-tjenester... 2 2. Dekning... 2 3. Aktivering... 2 4. Forutsetninger... 2 5 Kvalifisert produkt... 2 6. Deler... 3 7. HP s eiendom... 3 8.

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

HP diskbilde- og applikasjonstjenester

HP diskbilde- og applikasjonstjenester Dataark HP diskbilde- og applikasjonstjenester HP konfigureringstjenester La HP ta hånd om PC-diskbildet, slik at du kan konsentrere deg om forretningene Oversikt over tjenestene HP diskbilde- og applikasjonstjenester

Detaljer

Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede.

Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede. IT Online Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede. Hvis du skal nå dine bedriftsmål, må du kunne stole på at effektiviteten ikke forstyrres av kompliserte prosedyrer, systemer eller applikasjoner

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte HP ProLiant og IA-32 servere og ekstrautstyr

Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte HP ProLiant og IA-32 servere og ekstrautstyr Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte HP ProLiant og IA-32 servere og ekstrautstyr Generelle betingelser UNNTATT DER DET UTTRYKKELIG ER FASTSATT I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN, GIR IKKE HP

Detaljer

Oversikt over tjenesten

Oversikt over tjenesten Dataark Returtjeneste for HP ekstern maskinvaresupport for forbrukere HP Care Pack-tjenester Tjenestefordeler Fleksible forsendelsesmuligheter Pålitelig og rimelig alternativ til support på stedet for

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Vedlikehold datalagringsløsning. Bilag 1, vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0. Saksnr:

Vedlikehold datalagringsløsning. Bilag 1, vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0. Saksnr: sløsning Bilag 1, vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0 Saksnr: 201000157 versjon 1.0 Utdypende spesifikasjon av ytelsen og tjenestenivå INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN...

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP maskinvarestøtte på stedet

HP maskinvarestøtte på stedet Dataark HP maskinvarestøtte på stedet HP Care Pack-tjenester Tjenesten inkluderer Støtte og fjerndiagnostisering av problemer Maskinvarestøtte på stedet Erstatningsdeler og materialer er inkludert Fastvareoppdateringer

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP ConvergedSystem 700 Vidar Audum

HP ConvergedSystem 700 Vidar Audum HP ConvergedSystem 700 Vidar Audum Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. Visjon møter virkelighet Virtualisering

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Returtjeneste for maskinvare-tjenester

Returtjeneste for maskinvare-tjenester Datablad Returtjeneste for maskinvare-tjenester Kontraktsfestede tjenester, del av HP Care Fordeler med tjenesten Fleksible transportalternativer Alternative behandlingstider Kostnadseffektiv, pålitelig

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten.

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten. Tjenestenivåprogram for Ariba Commerce Cloud-tjenester Tilgjengelighetsgaranti for tjenester Sikkerhet Diverse 1. Tilgjengelighetsgaranti for tjenester a. Bruk. Tilgjengelighetsgarantien for tjenester

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Administratorhåndbok. HP ThinUpdate

Administratorhåndbok. HP ThinUpdate Administratorhåndbok HP ThinUpdate Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land. Konfidensiell

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Maskinvarestøtte. på stedet. HP serviceavtale

Maskinvarestøtte. på stedet. HP serviceavtale Dataark HP maskinvarestøtte HP serviceavtale Tjenesten inkluderer Fjerndiagnostisering og -støtte Maskinvarestøtte Erstatningsdeler og materialer Fastvareoppdateringer for utvalgte produkter Valg av dekningsvinduer

Detaljer

INSTALLASJON OG SUPPORT FRA TIMEKIOSK AS

INSTALLASJON OG SUPPORT FRA TIMEKIOSK AS INSTALLASJON OG SUPPORT FRA TIMEKIOSK AS Gyldig fra: 01.06.2012 Versjon: 2.10 Introduksjon Timekiosk Installasjon og oppstartstjenester vil hjelpe deg i å komme i gang med ditt Timekiosk system. Installasjonstjenestene

Detaljer

Brosjyre Et verdifullt samarbeid. Oppdag fordelene ved å jobbe med en HP PartnerOne-partner

Brosjyre Et verdifullt samarbeid. Oppdag fordelene ved å jobbe med en HP PartnerOne-partner Brosjyre Et verdifullt samarbeid Oppdag fordelene ved å jobbe med en HP PartnerOne-partner Med det enestående produktutvalget fra HPporteføljen, kombinert med kompetansen fra en HP PartnerOne-partner,

Detaljer

HPs begrensede garanti og teknisk og teknisk støtte over hele verden

HPs begrensede garanti og teknisk og teknisk støtte over hele verden HPs begrensede garanti og teknisk og teknisk støtte over hele verden Begrenset garanti for HP-maskinvare Begrenset garantiperiode Den begrensede garantiperioden for ditt HP-produkt er oppført på serienummeretikettene

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

hp SmartFriend støttetjenesteavtale ("avtalen") vilkår

hp SmartFriend støttetjenesteavtale (avtalen) vilkår hp SmartFriend støttetjenesteavtale ("avtalen") vilkår Takk for at du kjøpte denne tjenesteavtalen for HP SmartFriend. Du finner tjenestebeskrivelser med mer utfyllende informasjon i hovedkilden www.hp.com/no/

Detaljer

Kundens tekniske plattform

Kundens tekniske plattform Kundens tekniske plattform Statens vegvesen IKT-avdelingen Versjon: 1.1 27.02 2015 Status: Godkjent Side 1 av 5 Innhold 1 Innledning 2 Teknisk plattform 2.1 Interne miljøer 2.1.1 Systemtest (UTV) 2.1.2

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

SSA-V Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon. "Digital døgnåpen forvaltning" - Ny portalløsning for Fosenkommunene

SSA-V Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon. Digital døgnåpen forvaltning - Ny portalløsning for Fosenkommunene SS-V Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon "Digital døgnåpen forvaltning" - Ny portalløsning for Fosenkommunene Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygning av dokumentet... 3 1.2 vtalens omfang... 3 1.3 Generelle

Detaljer

Administratorhåndbok. HP USB Port Manager

Administratorhåndbok. HP USB Port Manager Administratorhåndbok HP USB Port Manager Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land.

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 3

Konkurransegrunnlag Del 3 Konkurransegrunnlag Del 3 Kravspesifikasjon Konsulentbistand IKT Saksnummer 2013/153 Dato 15.09.2013 Innhold 1 PRODUKTSPESIFIKASJON... 1 1.1 Omfang og volum... 1 2 KRAVSPESIFIKASJON... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Konsulenten skal bistå Kunden med drift av Solaris, Red Hat og CentOS operativsystemer, samt sørge for samhandling med Windows plattformen.

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Kom raskt opp og i gang!

Kom raskt opp og i gang! Dataark Kom raskt opp og i gang! HP Hardware Support Exchange Service Hovedpunkter om tjenstefunksjoner Praktisk dør-til-dør-tjeneste Rimeligere alternativ til reparasjon på stedet Fraktkostnader betales

Detaljer

HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse

HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse Forretningsinformasjon og intellektuell eiendom er uvurderlige aktiva som man ikke har råd til å miste eller dele med uautoriserte brukere.

Detaljer

HP Proactive Care Advanced

HP Proactive Care Advanced Dataark HP Proactive Care Advanced HP Services HP Proactive Care Advanced utvider HP Proactive Care og er utformet for å hjelpe dere med å maksimere fordelene ved IT-investeringer, opprettholde stabilitet

Detaljer

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess.

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Vi i Leica Geosystems har en tett relasjon med våre kunder. Vårt Active Customer

Detaljer

Bilag 7. Tjenestebeskrivelse NOC Krav til Tjenestenivå

Bilag 7. Tjenestebeskrivelse NOC Krav til Tjenestenivå Network Operation Center Bilag 7 Tjenestebeskrivelse NOC Krav til Tjenestenivå Systemintegrator plikter å tilby en Network Operations Center tjeneste (NOC-tjeneste) som nærmere beskrevet i dette bilag

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter.

Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter. Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter. Beskrivelse/navn Rammeavtalen gjelder bistand til APEX programmering

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk support verden over. Denne garantien dekker produkter som her er oppgitt, og som er kjøpt etter 1. oktober 2003.

Begrenset garanti og teknisk support verden over. Denne garantien dekker produkter som her er oppgitt, og som er kjøpt etter 1. oktober 2003. Lagringsprodukter Begrenset garanti og teknisk support verden over Denne garantien dekker produkter som her er oppgitt, og som er kjøpt etter 1. oktober 2003. Allmenne vilkår HP GIR INGEN ANDRE GARANTIER

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer