Nettjenesteundersøkelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettjenesteundersøkelsen"

Transkript

1 Nettjenesteundersøkelsen 2012

2 , Sonora IT AS Det må ikke kopieres fra denne publikasjonen uten Sonora IT AS sitt samtykke. Det kan refereres fra denne publikasjonen etter vanlig god praksis for vitenskaplig referering. For de som vil benytte publikasjonen i større omfang kan det gjøres spesielle avtaler med Sonora IT AS. E-post: Web: Sonora IT tar gjerne imot kommentarer på publikasjonen. Benytt i så fall e-post.

3

4 Nettjenesteundersøkelsen 2012

5 1 Forord Det figurerer alltid en del moteord når det gjelder forretningsdrift generelt og IT-løsninger spesielt. Ikke alle viser seg å overleve i det lange løp, og ofte forsvinner begrepene og konseptene inn i mer tradisjonelle løsninger som en naturlig del av en forretningsdrivendes verktøykasse. Cloud computing, forretningsdrift i skyen og lignende er begreper som ofte er brukt de siste årene. Men hvor utbredt er tjenester som man kun finner på nettet? Og hvordan forholder den vanlige forretningsdrivende seg til denne type verktøy? For Sonora IT som selv lager verktøy som kun kan benyttes via nettet er dette viktige spørsmål å belyse. Sonora IT har ingen konsulentstab som driver med denne typen analysearbeid. Da vil likevel ønsket å belyse dette emnet, og ikke kunne finne nok materiale om det for norske forhold, bestemte vi oss derfor for å gjennomføre en undersøkelse om temaet. Høsten 2012 sendte derfor Sonora IT ut e-post til en del bedrifter der de ble invitert til å delta i en undersøkelse om nettjenester. Bedriftene ble spurt om utbredelse av ulike verktøy, vurdering av funksjonalitet og sikkerhet, og hvordan bedriften formelt forholder seg til verktøy og tjenester som ansatte kan få tilgang til rett fra egne PCer. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra denne undersøkelsen Oslo, februar 2013 Sonora IT

6 2 Innhold Forord... 1 Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Begreper... 3 Hovedtrekk... 5 Basistjenester... 5 Opplevd funksjonalitet... 6 Bedriftspolitikk... 7 Nettannonsering... 8 Sektorforskjeller Oppsummering Om undersøkelsen Metadata Datakvalitet Skjemaet Resultattabeller Om Sonora IT... 26

7 3 Innledning Bakgrunn Sonora IT er et selskap som tilbyr en nettbasert tjeneste for design og gjennomføring av surveys (www.beetrieve.no). I den forbindelse hadde selskapet en interesse av å beskrive hvordan bedrifter forholdt seg til tjenester som kun ble tilbudt via internett. Hvor utbredt var slike verktøy? Hva var største fordel eller ulempe med denne typen verktøy? Kom denne typen verktøy til å øke i omfang eller har pendelen snudd? I praksis er det to kilder til norske bedrifters e-postadresser. Den ene er medlemslister fra ulike næringsforeninger. Siden bedrifter har en viss egeninteresse av profilering og å distribuere kontaktinfo ligger dette ofte offentlig tilgjengelig ute på nettet. Den andre hovedkilden til e- postadresser er ulike typer nettkataloger der en kan søke på f.eks bransje og få opp en lang rekke bedrifter med kontaktinfo. Særlig gir enkel tilgang på e-postadresse, antall ansatte og næringskode for de oppførte bedriftene. Høsten 2012 ble det dermed sendt ut nærmere 800 e-poster til norske bedrifter med invitasjon om å være respondent i en spørreundersøkelse. For å ikke belaste bedriftene unødig var antall spørsmål holdt nede på et minimum. Responsen var overraskende bra. Etter to påminningsrunder var det 375 stykker som hadde besvart hele skjemaet. I tillegg hadde 68 stykker besvart deler av skjemaet. Dette er mer enn nok til å kunne gi et bilde av næringslivets forhold til nettjenester. Det ligger ingen økonomisk gevinst for noen involverte bak dette (hvis da ikke bedre forståelse og mer kunnskap kan gi bedre mulighet for å lage mer relevante tjenester og verktøy). Det ville vært interessant å gjenta undersøkelsen om ett år, for å se eventuelle endringer, men det er avhengig av hvordan undersøkelsen mottas og om de rette personene har lyst og mulighet til å gjenta undersøkelsen når den tid kommer. Begreper En nærliggende kritikk av slike spørreundersøkelser er at verden er for kompleks til at man kan svare på spørsmål ved hjelp av å klikke på knapper. Imidlertid viser det seg at hvis bare spørsmålene er avgrenset nok, og begrepene er enkle nok eller godt nok forklart, er nettbaserte undersøkelser velegnet for å få svar på nesten hva som helst. Et viktig grep er begrensningens kunst nettundersøkelsen vår skal ikke gi svar på alt mulig rundt bruk av internett. Kun noen få og avgrensede temaer. Med nettbasert tjeneste/verktøy mener vi en tjeneste der datamaskinen som faktisk gjennomfører oppgaven (serveren) står fysisk et annet sted enn internt i bedriften, og der det som regel er et annet firma som eier denne serveren og tilbyr tjenesten. Styring/bruk av tjenesten (kommandoer og tekstinput) skjer via nettet og vanligvis gjennom en vanlig nettleser (Internett Explorer, Firefox, Safari osv.). Vanlige nettjenester for privatpersoner er f.eks. nettbank, tipping hos Norsk Tipping, netthandel og Facebook.

8 4 Det er en viss kvalitativ forskjell på tjeneste og verktøy. En tjeneste beskriver kun at brukeren får utført en eller annen form for tjeneste via internett. For at tjenesten skal kunne kalles et verktøy forutsetter det at resultatet genererer merverdi og/eller et fysisk produkt for brukeren. Mulighet for å handle på nettet er en tjeneste, og Facebook, Google+ og Twitter kan også karakteriseres som tjenester (selv om tjenesten har en viss verdi for virksomheten). Faktureringstjeneste som er knyttet til bedriftens regnskapssystem eller Questback eller Beetrieve (der du lager et skjema og legger inn deltakere du kan bruke flere ganger og du laster ned resultater til egen PC) er derimot tjenester som også kan kalles verktøy. Verktøy vil altså ha utvidet funksjonalitet. I tillegg er det mer sannsynlig at disse benytter tilleggsressurser, slik som Java, Silverlight og lignende for å få til den nødvendige funksjonaliteten. Det har betydning for vår undersøkelse verktøy har mer omfattende funksjonalitet og dermed antatt strengere krav til brukergrensesnitt og sikkerhet.

9 5 Hovedtrekk Basistjenester Nesten alle bedriftene i undersøkelsen har egen nettside. Over 9 av 10 bedrifter svarte ja på om den hadde det. Likevel er det 4 prosent som ikke har nettside, og som ikke har planer om å skaffe seg det. I tillegg er det 3 prosent som har planer om å skaffe seg nettside i løpet av de neste 12 månedene. Egen nettside fremstår dermed som den aller vanligste nettjenesten det er bare noe alle har, nærmest på linje som en postadresse. Facebook-side, derimot, er det bare halvparten av bedriftene som har skaffet seg. I tillegg er det 9 prosent som har planer om det de neste 12 månedene. Interessant nok er det kun 5 prosent som sier at dette ikke er relevant for bedriften. Da er det forbausende mange (36 prosent) som ikke har planer om å skaffe seg det de neste 12 månedene. Blogg er tydeligvis noe som de færreste ser på som relevant. Kun 12 prosent har dette. Det er mulig en Facebook-side fyller tilsvarende behov, slik at blogging er gårsdagen for mange bedrifter. Her vil det være interessant å eventuelt se utviklingen over tid. Egne tjenester som kunder betaler for er heller ikke så utbredt. Men dette er selvfølgelig ikke relevant for en stor del av bedriftene. Mange av bedriftene driver innenfor bransjer der produktene er fysiske og eventuelle nettprodukter ikke er relevante. Figur 1. Bruk av nettbaserte basistjenester Prosent Har dere selv en ne:basert tjeneste som kunder betaler for? Kan kunder besslle produkter eller tjenester hos dere direkte fra interne:? Beny:er bedri4en ne:jeneste for fildeling (f,eks, Dropbox, icloud)? Har bedri4en en blogg om virksomheten? Har bedri4en en offisiell Facebook- side? Har bedri4en en offisiell ne:side (med eget domene)? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ja Nei, men planlegger de:e i løpet av de neste 12 månedene Nei, og har ingen planer om det Ikke relevant for denne bedri4en Vet ikke

10 6 Når det gjelder litt mer komplekse tjenester (verktøy) er andelen som bruker dette en del lavere. Det er som forventet dette er verktøy som forutsetter noe mer kompetanse og spesialtilpassede rammeverk. Og desto mer spesialiserte verktøyene er, desto mindre vil segmentet av bedrifter der disse er relevante være. Da er det faktisk overraskende at det er en like liten andel av bedriftene som svarer at slike verktøy ikke er relevante for bedriften som det var for mer vanlige og generiske tjenester. Fakturering og regnskap var områder der størst andel av bedriftene benyttet nettbaserte tjenester, litt over 40 prosent, og nesten ingen oppga at dette ikke var relevant for bedriften. Mellom 26 og 34 prosent oppga at de benyttet verktøy for spørreundersøkelser, prosjektplanlegging eller kursog seminarpåmelding. Sammen med de 5 til 8 prosentene som også planlegger å ta dette i bruk i løpet av de neste 12 månedene er det tydelig at dette er verktøy som er på vei til å bli hyllevare for norske bedrifter. Figur 2. Bruk av nettbaserte verktøy Prosent Bruker bedri4en ne:baserte tjenester i forbindelse med påmelding Sl kurs, møter eller seminarer (f,eks, Doodle, Beetrieve)? Bruker bedri4en ne:baserte verktøy for Smeføring eller prosjektplanlegging? Bruker bedri4en ne:baserte verktøy i for å lage spørreundersøkelser (f,eks, Beetrieve, Questback)? Bruker bedri4en ne:baserte tjenester i forbindelse med regnskap? Bruker bedri4en ne:baserte tjenester i forbindelse med fakturering? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ja Nei, men planlegger de:e i løpet av de neste 12 månedene Nei, og vi har ingen planer om det heller Ikke relevant for denne bedri4en Vet ikke Opplevd funksjonalitet Det er én egenskap ved nettbaserte tjenester som skiller seg ut. Nærmere 80 prosent er helt eller delvis enige i påstanden om at den viktigste fordelen med nettbaserte tjenester er at de er tilgjengelige overalt via internett. Det er altså primært tilgjengelighet, og ikke f.eks funksjonalitet eller pris som gjør at disse tjenestene tas i bruk. Pris er en god nummer to. Nesten halvparten mener at nettbaserte tjenester er billigere enn å drifte tilsvarende selv. Dette er en naturlig konsekvens av internettets egenskaper. I prinsippet kan alle konkurrere med alle på alle markeder

11 7 via internett geografien er knapt en begrensning. Foreløpig er riktignok språk og nasjonalt regelverk en barriere, men i prinsippet kan et indisk firma tilby en tjeneste til norske bedrifter på norsk tilpasset norske regler. I et slikt marked vil konkurransen være hard, og prisen vil bli presset nedover. Bedriftene var også i stor grad enige i at webteknologien la få begrensninger på funksjonalitet og brukergrensesnitt. Og de var bare i begrenset grad (20 prosent) bekymret for sikkerheten. Figur 3. Opplevd funksjonalitet Prosent Ne:baserte tjenester virker o4e bare med enkelte ne:lesere (Explorer, FireFox, Safari etc,) og/eller under spesielle operasvsystemer (Windows, Linux, Den viksste fordelen med ne:baserte tjenester er at de er Slgjengelige over alt via interne:, Begrensninger i web- teknologien gir ne:baserte tjenester dårligere brukergrensesni: enn tradisjonelle verktøy, Begrensninger i web- teknologien gir ne:baserte tjenester dårligere funksjonalitet enn tradisjonelle verktøy, Ne:baserte tjenester er billigere i bruk enn å dri4e Slsvarende selv, Sikkerheten for bruk av ne:baserte tjenester er for dårlig, 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Helt enig Noe enig Nøytral Noe uenig Helt uenig Vet ikke Ikke relevant Bedriftspolitikk For ansatte som har tilgang til PC og internett er svært mange ulike tjenester tilgjengelig, også tjenester som ikke har noe med bedriftens virksomhet å gjøre. Bruken av disse tjenestene kan være problematisk av to årsaker. For det første brukes det av tiden arbeidstakeren normalt skulle brukt på bedriften. For det andre kan enkelte tjenester medføre store problemer for den enkelte ansatte hvis bruken blir omfattende. Det siste gjelder først og fremst spill-tjenester. Ser vi på bedriftspolitikk når det gjelder bruk av slike tjenester er det da også først og fremst nettspill som bedriftene har totalforbud mot. Imidlertid er det noe overraskende hvor få bedrifter som har bevisst politikk på området. Bare ca hver femte bedrift har totalforbud mot nettspill. Og

12 8 det er en større andel som ikke har noen form for kontroll av denne typen aktiviteter. Nesten hver tredje bedrift oppgir at nettspill ikke er relevant for bedriften. Figur 4. Norsk bedrifters restriksjoner på ansattes bruk av ulike nettjenester Prosent Ne:handel Ne:banker Andre ne:spill Norsk Tipping Twi:er LinkedIn Google + Facebook 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Bedri4en har totalforbud Tilla:, men bedri4en har poliskk for at det ikke skal 'skli ut' Tilla:, og bedri4en kontrollerer ikke Ikke relevant for denne bedri4en Vet ikke For andre typer nettbruk blant ansatte er det minimalt med forbud. Mellom 5 og 10 prosent har forbud mot tjenester som facebook, Twitter, Goggle +, nettbaner og netthandel. En noe større andel (20-30 prosent) mangler forbud, men mener de har politikk som hinder at slik bruk sklir ut. Vi kan anta at slik politikk er knyttet til mer generell personalpolitikk. Imidlertid er det langt flere som overhode ikke har noen politikk på området. Mellom 43 og 59 prosent av bedriftene tillater tjenester (bortsett fra nettspill) og har ingen form for kontroll. Nettannonsering For mange er internett en enkel mulighet til å nå ut til en stor kundegruppe gjennom markedsføring. Tradisjonelle markedsføringskanaler (særlig dagspressen) har da også blitt kraftig utfordret mht annonsering fra næringslivet. Selv om undersøkelsen viser at nettannonsering er på vei opp, og bedriftene er positiv til denne typen annonsering, har ikke nettannonsering overtatt fullstendig blant norske bedrifter: Bedriftene mener nettannonsering gir minst like god effekt per krone som tradisjonell annonsering

13 9 Den store fordelen med nettannonsering er at man kan skreddersy annonsering for å nå spesielle målgrupper. Flertallet av bedriftene vil øke budsjettet for nettannonsering neste år. Det er likevel fremdeles omtrent jevnt mellom de bedriftene som bruker mest på nettannonsering og de som bruker mest penger på tradisjonell annonsering. Nettannonsering er upløyd mark for de fleste bedriftene en stor andel (halvparten) svarer at nettannonsering krever spesialkompetanse for å gi god effekt. Konklusjonen vil være at nettannonsering helt klart er på vei inn som en helt standard annonseringskanal, men at overgangen kanskje ikke går så fort og problemfritt som mange vil ha det til. Figur 5. Holdninger til nettannonsering blant norske bedrifter Prosent Ne:annonsering krever spesialkompetanse (mht, teknologi eller markedsføring) for å gi god effekt, Vi bruker mer penger på ne:annonsering enn annen annonsering, Vi vil bruke mer penger på ne:annonsering de neste 12 mnd enn vi gjorde forrige 12 mnd, Annonseringskanaler på ne: kan Slpasses slik at vi når helt spesielle kundegrupper, Annonsering på ne: er dyrere når det gjelder effekt enn tradisjonell papirannonsering, 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Helt enig Noe enig Nøytral Noe uenig Helt uenig Vet ikke Ikke relevant

14 10 Sektorforskjeller I undersøkelsen finnes det bedrifter som driver i svært ulike bransjer. Og de har dermed svært ulike forutsetninger for å ta i bruk ulike tjenester og verktøy via internett. En tradisjonell industribedrift vil f.eks antakelig i liten grad bruke ressurser til å utvikle egne nettjenester eller ha behov for å synes fra dag til dag på en Facebook-side eller vha Twitter. Bedrifter innen enkelte bransjer av tjenesteytende næringer, som lever av kortvarige konsulentoppdrag i et skiftende marked, vil derimot ha et helt annet behov for å være der det skjer på internett, slik at potensielle kunder til stadighet blir minnet om deres eksistens. I Nettjenesteundersøkelsen 2012 har vi knyttet bransjetilhørighet til de fleste bedriftene. Vi har fordelt bedriftene inn i tre grupper; industri, tjenesteytende næringer og andre næringer. Den siste kategorien er en samling av ganske ulike bedrifter innen f.eks handel, byggenæring og noen undervisningsinstitusjoner. Vi skal imidlertid være åpne på at antallet industribedrifter er lavt, bare 44 stykker. Selv om dette er nok til å gi signifikante forskjeller når sektorene beskrives er vi restriktive med å være for detaljerte. Vi omtaler bare forskjeller som er på 5 prosentpoeng eller mer. Sammenligner vi svarene i disse tre kategoriene finner vi både likhetstrekk og til dels store forskjeller. Forskjellene er langt på vei slik vi antok i utgangspunktet. Industrien er langt mer tilbakeholden på å benytte informasjonstjenester som forutsetter hyppige oppdateringer, slik som Facebook (se figur under), Twitter eller blogg. Når det gjelder blogging var det bare 4 prosent av industribedriftene som benyttet dette, mens det var 13 prosent av tjenesteytende sektor som oppgav at de blogget. Det var også en større andel blant de tjenesteytende bedriftene som skulle innføre dette i løpet av de neste 12 månedene (9 prosent mot 4 prosent blant industribedriftene. Figur 6. Andelen som benytter Facebook etter sektor. Prosent % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Vet ikke Ikke relevant for denne bedri4en Nei, og har ingen planer om det Nei, men planlegger de:e i løpet av de neste 12 månedene Ja 0 % Industri Tjenesteytende næringer Andre næringer

15 11 Når det gjelder mer generiske tjenester (som ikke har så mye med informasjonsarbeid å gjøre, det vil si fildeling, bestillingsmuligheter og betalingstjenester) var det nesten ikke forskjeller på sektorene. For verktøy av litt mer kompleks natur var det nesten ikke forskjell på sektorene. Fakturerings-, nettundersøkelses- eller prosjektstyringsverktøy var like utbredt i de ulike sektorene Regnskapstjenester var litt mer utbredt i tjenesteytende sektor enn i industrien. Den største forskjellen fant vi innen verktøy for påmelding til kurs, konferanser og seminarer (se figuren under). Imidlertid kan vi anta at dette først og fremst skyldes industriens manglende behov for denne typen verktøy det er ikke sånt de driver med. Figur 7. Andelen som oppgir at de benytter verktøy for påmelding. Prosent % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Vet ikke Ikke relevant for denne bedri4en Nei, og har ingen planer om det Nei, men planlegger de:e i løpet av de neste 12 månedene Ja 0 % Industri Tjenesteytende næringer Andre næringer Sektorene oppgir ganske lik opplevelse av nettbaserte tjenester og verktøy. Det som er interessant er først og fremst at tjenesteytende sektor, som gjennomgående benytter denne typen verktøy i større grad enn industrien, er litt mer skeptisk til disse tjenestene. Tjenesteytende sektor synes i større grad enn industribedrifter at nettjenester har dårlig sikkerhet, dårlig funksjonalitet, dårlig brukergrensesnitt og dårlig kompatibilitet med ulike OS og browsere. Selv om forskjellene er gjennomgående over de ulike påstandene, er imidlertid forskjellene såpass små at det er vanskelig å trekke noen bombastisk konklusjon. Når tjenesteytende bedrifter likevel benytter slike tjenester i større grad enn industrien kan det skyldes at de også mener de får mer igjen tjenesteytende sektor oppgir i større grad at slike verktøy er billigere enn tradisjonelle verktøy.

16 12 Figur 8. Responsen på påstanden Begrensninger i web-teknologien gir nettbaserte tjenester dårligere brukergrensesnitt enn tradisjonelle verktøy etter sektor. Prosent % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Vet ikke Ikke relevant Helt eller delvis uenig Nøytral Helt eller noe enig 10 % 0 % Industri Tjenesteytende næringer Andre næringer Industrien er derimot mye mer restriktive i forhold til bruk av nettjenester. Andelen av industribedriftene som legger restriksjoner på bruk av nettjenester er 2 til 4 ganger så høyt som for tjenesteytende bedrifter. Forskjellene som illustrert i forhold til Facebook i figuren under er på linje med flere av de andre nettjenestene. Figur 10. Andelen med ulike restriksjoner på bruk av Facebook blant sine ansatte i arbeidstiden. Prosent % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Vet ikke Ikke relevant Tilla: uten kontroll Tillat, men begrensende poliskk Totalforbud 10 % 0 % Industri Tjenesteytende næringer Andre næringer

17 13 Unntaket er bruk av nettbank. Her er sektorene på linje mht totalforbud, se figuren under. Imidlertid har industribedriftene mye oftere en begrensende politikk, selv om tjenesten er tillatt. Figur 10. Andelen med ulike restriksjoner på bruk av nettbank blant sine ansatte i arbeidstiden. Prosent % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Vet ikke Ikke relevant Tilla: uten kontroll Tillat, men begrensende poliskk Totalforbud 10 % 0 % Industri Tjenesteytende næringer Andre næringer Med hensyn til troen på nettannonsering som reklamekanal er det ikke så stor forskjell på sektorene. Tjenestesektoren er imidlertid litt mer positiv; her har man både brukt relativt mer penger og skal bruke mer penger det neste året enn industrisektoren. Gjennomgående svarer imidlertid industrien at dette er mindre relevant for dem enn tjenesteytende sektor. Figuren under som viser en eventuelt planlagt økning i nettannonsering det neste året er i så måte illustrativt.

18 14 Figur 12. Responsen på påstanden Vi vil bruke mer penger på nettannonsering de neste 12 mnd enn vi gjorde forrige 12 mnd. etter sektor. Prosent % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Vet ikke Ikke relevant Helt eller delvis uenig Nøytral Helt eller noe enig 10 % 0 % Industri Tjenesteytende næringer Andre næringer

19 15 Oppsummering Nettbaserte tjenester er tydeligvis noe de fleste ser på som en form for tjeneste som vil øke i omfang. Mange benytter allerede slike tjenester og flere har planlagt å ta slike i bruk det nærmeste året. Det er imidlertid ganske utbredt med skepsis til slike tjenester og verktøy. Både når det gjelder sikkerhet, brukergrensesnitt, kompatibilitet og funksjonalitet har slike verktøy en vei å gå. Det er først og fremst tilgjengelighet som fremheves som det som de aller aller fleste synes er viktigst ved å velge en nettjenetsre framfor en tilsvarende lokal tjeneste. Det å kunne logge seg på en tjeneste uansett hvor du er i verden er viktig for de aller fleste. Sikkerhet er det mange som er bekymret for. Da er det bemerkelsesverdig hvor få som faktisk tar dette alvorlig ved å ha restriksjoner på bruk av nettjenester av ansatte i arbeidstiden. Enten mener bedriftene at deres sikkerhetssystem (brannmur, viruskontroll osv) tar seg av problemene eller så mener de at de ansatte må ta dette ansvaret selv (eller en kombinasjon). Tjenesteytende sektor benytter nettjenester i større grad enn industrien. Dette mener vi er naturlig ut fra at det er forskjell på hvordan sektorene driver på (med hensyn til marked og forholdet til kunden, og med hensyn til at en tjeneste kan inneholde et stort element av informasjon som godt kan være digital). Men tjenesteytende bedrifter har også en noe større skepsis til disse tjenestene enn industribedriftene når det kommer til for eksempel funksjonalitet og sikkerhet. Likevel har tjenesteytende sektor langt mindre restriksjoner på bruk av ulike verktøy for sine ansatte i arbeidstiden enn det industribedriftene har.

20 16 Om undersøkelsen Metadata Nettjenesteundesøkelsen 2012 ble gjennomført ved å benytte Beetrieve fra Sonora IT AS. Det ble laget et digitalt skjema som 789 bedrifter fikk tilsendt en epost med invitasjon til å svare på. Undersøkelsen startet 19. oktober 2012, og datainnsamlingen ble avsluttet 6. desember Da hadde 443 bedrifter åpnet skjemaet og begynt å svare. 375 stykker av disse sluttførte skjemaet. Det ble sendt ut to påminnelser i løpet av perioden. Figur 13. Antall påbegynte og sluttførte svar. Svarprosenten ble svært høy til denne typen undersøkelser å være. Det skyltes nok delvis at skjemaet var av svært begrenset omfang og at temaet både var av interesse for respondentene og at skjemaet var rimelig enkelt å svare på. De aller fleste bruke bare 3-4 minutter på å svare på skjemaet.

21 17 Figur 14. Tidsbruk for å besvare skjemaet. Minutter. Datakvalitet Slike undersøkelser er ikke uproblematiske når man skal uttale seg om en eller annen populasjon. Først og fremst gjelder dette om de svarene vi har fått inn er representative for hele populasjonen (altså norsk næringsliv eller sektorer av dette). I denne undersøkelsen er det flere aspekter som kan slå inn: Vi sendte bare ut til bedrifter vi fant e-postadresse til. Siden ikke alle bedrifter har dette, vil utvalget vårt i utgangspunktet ha en skjevhet. Når tematikken er bruk av tjenester på internett kan denne skjevheten slå inn. Imidlertid viste det seg at en svært høy andel av bedriftene vi klarte å søke opp faktisk hadde e-postadresse. Dette ser ut for oss til å bli såpass vanlig at det antakelig ikke er noen begrensning på representativitet. Det er ikke alle som svarer på en slik undersøkelse. Vi kan anta at det er de med spesiell interesse for temaet eller de med sterke synspunkter (misfornøyd, har egen tjeneste eller kan mye om tematikken) som er mest tilbøyelig til å svare. Hva denne typen skjevhet betyr for svarene kan vi vanskelig få sjekket uten å benytte mye mer ressurser (frafallsanalyse). Siden dette er en lavterskelundersøkelse velger vi å se bort fra denne skjevheten. Vi påpeker muligheten for skjevhet, men presenterer dataene slik de er. Det kan hende at det utvalget vi fikk etablert ikke er representativt for norsk næringsliv mht viktige bakgrunnsvariable som næringstilknytning, størrelse på selskapet og for eksempel beliggenhet. Næringstilknytning er tidligere nevnt. Vi har en klar overrepresentasjon av tjenesteytende sektor. Og tilsvarende for få av industribedrifter. Imidlertid er ikke overrepresentasjonen av tjenesteytende sektor spesielt stor i forhold til virkeligheten. I følge SSBs statistikkbank er det 7,5 ganger så mange bedrifter med minst én ansatt innen tjenesteytende sektor som det er innen industrien. For vårt utvalg er forholdstallet 7,7. Altså er vårt utvalg ganske representativt. Imidlertid kan man diskutere hva som er tjenesteytende sektor, f.eks om man skal ta med kun private foretak i denne typen undersøkelser (for å beskrive næringslivet).

22 18 Siden vi ikke har muligheten til å legge for mye ressurser i denne typen vurderinger skal vi nøye oss med å konkludere med at datamaterialet gir et troverdig bilde av næringsstrukturen. Vi mangler også nærmest helt primærnæring og offentlig virksomhet. Presentasjon på sektor kompenserer delvis for denne skjevheten. Når det gjelder beliggenhet (kommune eller fylke) har vi ikke tatt dette med i etableringen av utvalget. Vi er også usikre på om dette har noen betydning for bruk av nettjenester. Skjemaet Velkommen til Nettjenesteundersøkelsen Med nettbasert tjeneste/verktøy mener vi en tjeneste der datamaskinen som faktisk gjennomfører oppgaven (serveren) står fysisk et annet sted enn internt i bedriften, og der det som regel er et annet firma som eier denne serveren og tilbyr tjenesten. Styring/bruk av tjenesten (kommandoer og tekstinput) skjer via nettet og vanligvis gjennom en vanlig nettleser (Internett Explorer, Firefox, Safari osv.). Vanlige nettjenester for privatpersoner er f.eks. nettbank, tipping hos Norsk Tipping, netthandel og Facebook. Her ber vi deg imidlertid svare på vegne av den bedriften du jobber i. Først noen spørsmål om basistjenester: Har bedriften en offisiell nettside (med eget domene)? Har bedriften en offisiell Facebook-side? Ja Nei, men planlegger dette i løpet av de neste 12 månedene Nei, og har ingen planer om det Ikke relevant for denne bedriften Vet ikke Har bedriften en blogg om virksomheten? Benytter bedriften nettjeneste for fildeling (f.eks. Dropbox, icloud)? Kan kunder bestille produkter eller tjenester hos dere direkte fra internett? Har dere selv en nettbasert tjeneste som kunder betaler for? Spesialiserte tjenester og verktøy Bruker bedriften nettbaserte tjenester i forbindelse med fakturering? Bruker bedriften nettbaserte tjenester i forbindelse med regnskap? Bruker bedriften nettbaserte verktøy i for å lage spørreundersøkelser (f.eks. Beetrieve, Questback)? Bruker bedriften nettbaserte verktøy for timeføring eller prosjektplanlegging? Bruker bedriften nettbaserte tjenester i forbindelse med påmelding til kurs, møter eller seminarer (f.eks. Doodle, Beetrieve)? Ja Nei, men planlegger dette i løpet av de neste 12 månedene Nei, og har ingen planer om det Ikke relevant for denne bedriften Vet ikke

23 19 Bedriftens opplevelser med nettbaserte tjenester generelt Oppgi hvor enig du er i forhold til følgende utsagn: Sikkerheten for bruk av nettbaserte tjenester er for dårlig. Nettbaserte tjenester er billigere i bruk enn å drifte tilsvarende selv. Begrensninger i web-teknologien gir nettbaserte tjenester dårligere funksjonalitet enn tradisjonelle verktøy. Begrensninger i web-teknologien gir nettbaserte tjenester dårligere brukergrensesnitt enn tradisjonelle verktøy. Den viktiste fordelen med nettbaserte tjenester er at de er tilgjengelige over alt via internett. Nettbaserte tjenester virker ofte bare med enkelte nettlesere (Explorer, FireFox, Safari etc.) og/eller under spesielle operativsystemer (Windows, Linux, MacOS). Helt enig Noe enig Nøytral Noe uenig Helt uenig Vet ikke Ikke relevant Bedriftens politikk i forhold til nettjenester som brukes av ansatte som privatpersoner Erfaringsmessig kan utstrakt bruk av enkelte nettjenester bli en belastning for både bedriften og enkeltpersoner. Dette er tjenester som enten er vanedannende (og dermed belastende pga. mye brukt tid) eller også avhengighetsskapende, eller de utgjør en sikkerhetsrisiko for bedriften. På den annen side kan bruk av nettjenester representere et gode for de ansatte. Oppgi hva slags politikk bedriften har når det gjelder privat bruk av ulike tjenester/verktøy i arbeidstiden: Bedriften har totalforbud Tillatt, men bedriften har politikk for at det ikke skal 'skli ut' Tillatt, og bedriften kontrollerer ikke Ikke relevant for denne bedriften Vet ikke Facebook Google + LinkedIn Twitter Norsk Tipping Andre nettspill Nettbanker Netthandel

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Kort bakgrunn for studiene HVORFOR FOKUS PÅ ELDRE? Digitalt førstevalg Øke

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen?

Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen? Rapport: Norske virksomheters bruk av sosiale medier September 2009 Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen Merete Berg, Steria Oslo, 22.09.2009 1 Hvordan ser norske virksomheters

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Norske virksomheters bruk av sosiale medier

Norske virksomheters bruk av sosiale medier Rapport høst 2011: Norske virksomheters bruk av sosiale medier Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen Oslo,.10.2011 Rapporten fra Dataforeningen er åpent tilgjengelig. Vennligst

Detaljer

Pålogging til Porten og Portalen. Stavanger bispedømme

Pålogging til Porten og Portalen. Stavanger bispedømme Pålogging til Porten og Portalen Stavanger bispedømme Design: Marius A. Årdal Versjon 2.0 Datert 31.10.13 Innhold A. Godkjente nettlesere... 2 B. Pålogging til Porten... 2 C. Glemt brukernavn / passord

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen

Norsk på arbeidsplassen Norsk på arbeidsplassen - En kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien INNHOLD 2 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 1. Innledning... 2. Data... 3. Oppsummering...

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Studieforberedende 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser En undersøkelse blant coaching utdannede i Norge februar 2007 Gro Ladegård Institutt for

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NFR, FIFOS-programmet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-04036-1 403318.

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NFR, FIFOS-programmet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-04036-1 403318. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Forskningsveien 1 Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Hva mener aktive Internett-brukere

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Familiesegmentet Tele2

Familiesegmentet Tele2 Familiesegmentet Tele Leif Henrik Husom Oslo,.. Leif.henrik.husom@perceptor.no Mellomrapport: Norske virksomheters bruk av sosiale medier Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING

EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING En diskfeil kan gjøre at du mister alle filer, inkludert viktige dokumenter eller uerstattelige bilder. Ved å ta sikkerhetskopier av dine filer unngår du store tap. INNHOLD

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Rapport. April 2016 Halvor Spetalen Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag Institutt for yrkesfaglærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Rapport. April 2016 Halvor Spetalen Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag Institutt for yrkesfaglærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Hvordan oppfattes yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus av skoleledere i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag? Rapport April 01 Halvor Spetalen Yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Presentasjon Bacheloroppgave 25

Presentasjon Bacheloroppgave 25 Presentasjon Bacheloroppgave 25 Studenters bruk av sosiale medier i utdanning og næringsliv Av Kim André Bjerkestrand og Håkon Olesen Hvem tildelte oppgaven? Høgskolen i Sør-Trøndelag Oppgavestiller: Thor

Detaljer

Kundeundersøkelse 2012 - Total

Kundeundersøkelse 2012 - Total Kundeundersøkelse 2012 - Total Totalt antall besvarelser: 166 Hvor lenge har du vært kunde av Schløsser Møller Kulde AS? 6 måneder eller mindre Mer enn 6 måneder og mindre enn et år 1-3 år Mer enn 3 år

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Norsk e-helsebarometer 2016

Norsk e-helsebarometer 2016 Norsk e-helsebarometer 2016 Nasjonal befolkningsundersøkelse 15. april 2016 Gjennomført for DIPS ASA Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Kartlegge

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med!

Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med! Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med! Bakgrunn Mange i elbransjen har i lang tid etterlyst bedre struktur på egen og andre sin informasjon om elsikkerhet Lokale initiativ

Detaljer

Sikkerhet på nettet. Men internett har også fallgruber: Hackers Identitetstyveri Bedragerier Mobbing Tyveri av datamaskinen Datamaskinhavari Virus osv

Sikkerhet på nettet. Men internett har også fallgruber: Hackers Identitetstyveri Bedragerier Mobbing Tyveri av datamaskinen Datamaskinhavari Virus osv Sikkerhet på nettet Hva finner vi på nettet? Internett har mange gode tilbud. Nedenfor finner du noen av de områder du kan søke informasjon om: Kunst Musikk Historie Vitenskap Filmer Helse/Medisin Spill

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS

Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS Smitteverndagene 7.og 8. juni 2012 Hilde Kløvstad Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN

KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN 1 KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN FOR LÆRERE PÅ 8. TRINN MÅL: Elevene skal kunne bruke både digitale og trykte kilder, i arbeidet med fagtekster, i alle fag. De skal kunne skille mellom relevante og mindre

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt Rapport it arena - kartleggingsprosjekt It arena har gjennomført et kartleggingsprosjekt blant IKT bedrifter i Drammensregionen (Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Sande). Prosjektet søkte

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

2 Søndagsåpne butikker?

2 Søndagsåpne butikker? Dette notatet er et utdrag fra Norsk Ledelsesbarometer 13. Norsk Ledelsesbarometer publiseres normalt i to deler, en lønnsdel som ble publisert i vår, og en mer generell del som publiseres i sin helhet

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Bruk av nye kommunikasjonstjenester - En kartlegging av det norske markedet for bedriftskommunikasjon

Bruk av nye kommunikasjonstjenester - En kartlegging av det norske markedet for bedriftskommunikasjon Bruk av nye kommunikasjonstjenester - En kartlegging av det norske markedet for bedriftskommunikasjon Steinar Svalesen Direktør Telecom, Media og Teknologi Teleplan Consulting Teleplan AS, Fornebuveien

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet. Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet

Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet. Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet TNS 0..0 /R.H. Innhold Om undersøkelsen Oppsummering av hovedfunn Kunnskap

Detaljer

Motorferdsel i utmark elektronisk søknad Gjennomgang av skjema med merknader. Er du vant til elektroniske skjemaer, er det rimelig selvforklarende.

Motorferdsel i utmark elektronisk søknad Gjennomgang av skjema med merknader. Er du vant til elektroniske skjemaer, er det rimelig selvforklarende. Motorferdsel i utmark elektronisk søknad Gjennomgang av skjema med merknader. Er du vant til elektroniske skjemaer, er det rimelig selvforklarende. Innhold 1. Før du starter... 1 2. Språkvalg og personvernerklæring...

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon?

Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon? Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon? Juni 2014 Ph.d.-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet, UiB (STIP-HF) 1 Innhold Bakgrunn Resultater Utvalg Hvor fornøyd var ph.d.-kandidatene

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer