BRUKERMANUAL. dw450 NORSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL. dw450 NORSK-1 000323 00799"

Transkript

1 NORSK

2 Innhold FORORD Sikkerhetsinstruksjoner... s. 33 Nettilkobling... s. 33 De forskjellige delene... s. 33 PRODUKTINFORMASJON Display og knapper på forsiden... s. 34 Tilkoblinger på baksiden... s. 34 Fjernkontrollen... s. 35 Kortleser... s. 35 Oppdatering... s. 36 Display-meldinger... s. 36 TILKOBLING med en eksisterende analog mottaker... s. 37 OPPKOBLING Digitalmottakeren (Standard+DiSEqC-bryter)... s. 38 Digitalmottakeren med en analog mottaker... s. 39 Modem, PC og stereoanlegg... s. 40 INSTALLASJON Systeminnstillinger... s. 41 Parabolinnstillinger... s. 42 Kanalsøk... s. 43 HOVEDMENYEN Forhåndsprogrammering av videoinnspillinger... s. 44 Valg av favorittkanaler... s. 45 Kanalsperre... Velge eller forandre personlig kode... s. 46 Låse eller åpne kanaler... s. 46 Forandre aldersgrense... s. 47 Systeminnstillinger... Mottakerinnstillinger... s Bildeformat/videostandard... s. 49 Kanalsøk... Kanalliste... s. 50 Sortering av TV-kanaler... s. 50 Søking etter flere TV-kanaler... s. 51 Slette TV-kanaler... s. 51 Nytt kanalsøk... s. 51 Abonnementsinformasjon... Abonnementsinformasjon s. 52 Postkasse... s. 52 INFO-KNAPPEN... s. 53 GUIDE-KNAPPEN A Liste... s. 54 B Tabell... s. 55 C Minne... s. 55 D Utvalg... s. 56 E Hjelp... s. 57 VEDLIKEHOLD Plassering og rengjøring... s. 58 FEILSØKING Problem, årsak og tiltak... s. 58 SYMBOLER... s. 58 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... s

3 Forord Vi gratulerer med ditt valg av digitalmottaker - Macab, den første virkelige Media Highway-boksen. Fordi dekodingssystemet ligger i boksens minne, trengs ikke noen CA-modul. Funksjoner som kanalskifte og visning av programliste (guide) m.m. går på den måten raskere. For å se kodede programmer trengs et programkort fra Canal Digital. Dette settes i venstre kortleser på fronten. Høyre kortleser er for cash-kort for kommende tjenester. er forberedt for andre digitale systemer i fremtiden ved at boksen har common interface. På baksiden er det plass for CA-modulen for de andre digitale systemene. Disse kortene eller modulene finner du hos din radioforhandler eller -installatør. har også modem og er klar for interaktive tjenester som Canal Digitals kiosktjenester. ikke striper. La aldri noen form for væske komme i kontakt med digitalmottakeren, da dette kan skade følsomme komponenter og føre til at mottakeren går i stykker. Bruk aldri skrubb, skurepulver eller løsningsmiddel som sprit eller white spirit. Dette kan skade mottakerens finish. ADVARSEL!!! Digitalmottakerens deksel må aldri åpnes fare for elektrisk støt! NETTILKOBLING Digitalmottakeren bør kobles direkte i stikkontakten. Bruk av skjøteledning anbefales ikke. For å slå mottakeren helt av settes den først i standby-stilling, og deretter trekkes støpslet ut av stikkontakten. SIKKERHETSINSTRUKSJONER Plasser digitalmottakeren på et beskyttet, tørt og godt ventilert sted. Plasser aldri noe oppå satellittmottakeren, da dette gjør ventilasjonen dårligere. Som alle elektroniske apparater inneholder digitalmottakeren følsomme komponenter, og den må derfor plasseres slik at den ikke kan falle ned og skades. Rengjør digitalmottakeren med en tørr, myk klut som FØLGENDE DELER INNGÅR Digitalmottaker Fjernkontroll To AAA/LR3 batterier Scart-kabel Modemkabel + mellomplugg Bruksanvisning 33

4 Display og knapper på forside Kortleser (venstre) for programkort. Høyre kortleser er for kommende tjenester. 2. MENU Aktivering av hovedmeny. 3. OK Bekrefte valg i menyer. 4. Funksjonsknapper for navigering i menyer. 5. Display. Viser klokken i standby. 6. Av/på-knapp. Tilkoblinger på baksiden CI Nettkabel (230 V AC/50 Hz). 2. Seriell dataport RS 232 C. 3. Modem. Uttak for tilkobling til telenettet. 4. Parallell dataport. 5. Lydutgang. Her kan du tilkoble din stereo- eller surroundforsterker. 6. Scart til video. 7. Scart til TV. 8. Plass for CA-modul. 9. LNB IN Tilkobling av koaksialkabel fra mikrobølgehode (LNB) eller bryter. LNB OUT Loop-utgang fra parabol til en analog satellittmottaker. 34

5 Fjernkontrollen 0 9 INFO GUIDE MENU OK EXIT TV/SAT SERV + PREFER A E E På/Av (STANDBY). Inn- og utkobling av lyden. Programvalg og menyinnstillinger. Informasjon om pågående og kommende program. Åpner den elektroniske programguiden (EPG). Valg av hovedmenyen. Bekrefter menyvalg. Avslutter menyer/guide/info. Veksler mellom TV og digitalmottaker. Servicemeny (for fremtidig bruk). Viser informasjon om aktuell kanal. For valg av språk. Veksler mellom favoritt- og kanalliste. Funksjonsknapper for valg i EPG. Aktiverer hurtigliste for kanaler. Velg ønsket kanal med pil-tastene og trykk OK-knappen for å skifte kanal. Justering av volumet. For valg i menyer. For trinnvist valg av kanaler. For valg i menyer. INSTALLERE BATTERIER Legg de to batteriene (LR3, AAA) under luken på baksiden. Trykk og løft bort lokket ved hjelp av en liten mynt, som stikkes inn i spalten på luken. Kortleser For å se Canal Digitals programtilbud trengs et programkort - smartcard. Kortet skyves inn i venstre kortleser med den gullfargede kontaktflaten vendt opp/ inn. La alltid kortet bli sittende. Høyre kortleser er for cash-kort for kommende tjenester. er forberedt for andre digitale systemer i fremtiden ved at boksen har common interface. Det er plass for CAmodulen på baksiden av digitalmottakeren. Disse kortene eller modulene finner du hos din radioforhandler eller -installatør. 35

6 Oppdatering For å forbedre funksjoner og tilbud kan oppdateres direkte via satellittsignalet. 1. Velg kanal LOADER i kanalliste. 2. Oppdaterings menyen Loader channel kommer på skjermen. 3. Trykk OK-knappen på fjernkontrollen. 4. Oppgraderingen starter. Oppgraderingen tar noen mi nutter, mens dette pågår vises Auto update i mottakerens display. 5. Oppgraderingen er ferdig om ikke annet vises på skjemen. MELDING: Hvis mottakeren allerede har siste versjon programvare vises følgende. Oppgradering ikke tilgjengelig. Om feil oppstår vises følgende. Det oppsta problemer ved oppgraderingen, prøv igjen senare. Meldinger i displayet PLUS Hvis PLUS lyser opp i displayet på digitalmottakeren, viser dette at en kanal lagret i minnet straks skal begynne. Trykk på + knappen for å se programmets navn og deretter OK-knappen for å se programmet. MESS Kommende tjeneste! Lyser så snart mottakeren har tatt imot en ny melding i postkassen. For å lese meldingen, velg abonnementinformasjon i hovedmenyen. 36

7 Tilkobling med en eksisterende analog mottaker Må tas i betraktning når digitalmottakeren kobles sammen med en analog satellittmottaker, og felles parabol skal benyttes. Bruk universal-lnb for å få fullgod bildekvalitet, og slik at du får inn alle kanaler. Den digitale og analoge mottakeren kan ikke brukes samtidig. Den mottakeren som ikke brukes, må være avslått (standby) OBS: Noen analoge mottakere gir spenning i standby. Kobling av digitalmottakeren til den analoge kan skje på forskjellige måter. Denne bruksanvisningen viser noen eksempler. Trenger du mer informasjon, se bruksanvisningen til den analoge mottakeren eller kontakt leverandøren av denne. Tenk på at eldre modeller av analoge mottakere kanskje ikke kan styre DiSEqC-svitsjer, noe som kan medføre problemer ved kobling til felles parabol. Scart-kontaktene på ulike mottakere fungerer og innstilles på forskjellig måte. For optimal funksjon kan den være nødvendig å forandre visse innstillinger. Se bruksanvisningen for den analoge mottakeren, eller kontakt leverandøren. 37

8 Oppkobling av digitalmottaker Parabol Parabol TV TV DiSEqC CI CI Digitalmottagare Digitalmottagare Video Video En scart-kabel kobles mellom digitalmottakerens scartuttak (TV) og scart-uttaket på TV-apparatet. En scart-kabel kobles mellom digitalmottakerens scartuttak (VCR) og scart-uttaket på videospilleren, (medfølger ikke). Koaksialkabelen fra mikrobølgehodet (LNB) Thor kobles til LNB IN på digitalmottakeren. Modemkabelen kobles mellom digitalmottakeren (modem) og telenettet. Se side 40. Nettkabelen kobles til stikkontakten. Gå til side 41 for installasjon av mottakeren. En scart-kabel kobles mellom digitalmottakerens scartuttak (TV) og scart-uttaket på TV-apparatet. En scart-kabel kobles mellom digitalmottakerens scartuttak (VCR) og scart-uttaket på videospilleren (medfølger ikke). Koaksialkabelen fra mikrobølgehodet (LNB) Thor kobles til inngang 1 på svitsjen og fra Sirius til inngang 2 på svitsjen. En koaksialkabel kobles fra utgangen på svitsjen til LNB IN på digitalmottakeren. Modemkabelen kobles mellom digitalmottakeren (modem) og telenettet. Se side 40. Nettkabelen kobles til stikkontakten. Gå til side 41 for installasjon av mottakeren. 38

9 Oppkobling av digitalmottaker med en analog mottaker Parabol Parabol TV TV Digitalmottagare Digitalmottagare Analog Analog Video Video En scart-kabel kobles mellom digitalmottakerens scartuttak (TV) og scart-uttaket (VCR) på den analoge mottakeren. En scart-kabel kobles mellom digitalmottakerens scartuttak (VCR) og scart-uttaket på videospilleren (medfølger ikke). En scart-kabel kobles mellom den analoge mottakerens scart-uttak (TV) og scart-uttaket på TV-apparatet. Koaksialkabelen fra mikrobølgehodet (LNB) Thor kobles til LNB IN på digitalmottakeren. Modemkabelen kobles mellom digitalmottakeren (modem) og telenettet. Se side 40. Nettkabelen kobles til stikkontakten. Gå til side 41 for installasjon av mottakeren. En scart-kabel kobles mellom digitalmottakerens scartuttak (TV) og scart-uttaket (AUX) på den analoge mottakeren. En scart-kabel kobles mellom den analoge mottakerens scart-uttak (VCR) og scart-uttaket på videospilleren (medfølger ikke). En scart-kabel kobles mellom den analoge mottakerens scart-uttak (TV) og scart-uttaket på TV-apparatet. Koaksialkabelen fra mikrobølgehodet (LNB) Thor kobles til LNB IN på digitalmottakeren. En koaksialkabel kobles fra digitalmottakeren (LNB OUT) til den analoge mottakeren (LNB IN). Modemkabelen kobles mellom digitalmottakeren (modem) og telenettet. Se side 40. Nettkabelen kobles til stikkontakten. Gå til side 41 for installasjon av mottakeren. 39

10 Oppkobling av modem, PC og stereoanlegg CI KOBLING TIL TELENETTET Hvis digitalmottakeren kobles til telenettet, har man flere muligheter, som å bestille billetter til film og andre begivenheter. Satellittmottakeren kobles til telenettet med den medfølgende modemkabelen og mellompluggen. OBS: Mottakeren kan ikke kobles til ISDN eller GSM. Etter kobling til telenettet kontrolleres at telefonen har summetone. PC For kobling av PC til digitalmottakeren. Laget for kommende tjenester. STEREOANLEGG Kobling av digitalmottakeren til et stereoanlegg gir betydelig forbedret lydkvalitet. Lydutgangene Audio out Left (venstre) og Right (høyre) kobles til AUX eller lignende på stereoanlegget. 40

11 Installasjon Å INSTALLERE DIGITALMOTTAKEREN Sett programkortet ditt i digitalmottakerens venstre kortleser med den gullfargede kontaktflaten vendt opp/inn. OBS: Den høyre kortleseren er ikke aktivert. Slå på TV-apparatet. Start med PÅ/AV-knappen på mottakerens forside. Displayet viser :. Trykk på (den røde) STANDBY-knappen på fjernkontrollen, så starter digitalmottakeren. Punkt 3 nedenfor skal utføres. Systeminnstillinger, Installasjon, Søke/redigere kanaler. SYSTEMINNSTILLINGER Trykk 4 (Systeminnstillinger) Trykk 1 (Grunninnstillinger) Tilpass mottakeren til dine ønsker. Se side 48. Innstilling av tid (må utføres for korrekt funksjon) Trykk på B-knappen og følg instruksjonene på TV-skjermen. Se side 49. Trykk 2 (TV-format/videostandard) Tilpass mottakeren til ditt TV-apparat og din videospiller. Se side 49. Trykk 3 (Modeminnstillinger) I denne menyen skal det normalt ikke gjøres innstillinger. Digitalmottakeren er fabrikkinnstilt for det svenske telenettet. 41

12 PARABOLINNSTILLINGER Vi anbefaler at en antenneinstallatør kontaktes for montering av parabolantennen. Hvis du selv monterer parabolantennen, må du følge monteringsanvisningen som fulgte med antennen. Parabolantennen må rettes mot 1 grad vest. Hvis parabolantennen sidemates mot 5 grader øst, tilpasses dette i menyen LNB konfigurasjon. Trykk 7 (Installasjon) Trykk 1 (Parabolinnstilling) Trykk B (Parabolparametere) Thor 2 Gjelder Canal Digitals tilbud. Hvis universal-lnb ikke brukes, må verdien for LNB-frekvensen forandres til det som gjelder for ditt LNB. Other Gjelder for mottaking fra Sirius. Hvis universal-lnb ikke brukes, må verdien for LNB-frekvensen forandres til det som gjelder for ditt LNB. Digitalmottakeren er forhåndsinnstilt for universal-lnb, som er tilpasset mottak av digitale kanaler. Hvis en annen LNBtype benyttes, må innstillingene forandres. SIGNALSTYRKE En fullgod signalstyrke er nødvendig for å få en feilfri bildekvalitet. Ved hjelp av signalstyrkemåleren kontrolleres signalet før kanalsøk. Grønn søyle Oransje søyle Rød søyle Signalstyrke 3 eller bedre er akseptabelt. Indikerer dårlig signalkvalitet. Indikerer for svakt signal. OBS: Ved oransje eller rød signalstyrke må installasjonen av parabolantennen kontrolleres. 42

13 KANALSØK Trykk 5 (Søke/reigere) Trykk 5 (reinstallere kanaler) Velg 1 (for 1 LNB) eller 2 (for 2 LNB) for Antenne. Trykk på OK-knappen, og mottakeren begynner å søke etter kanaler. Det kan ta mellom 5 og 10 minutter. Etter avsluttet kanalsøk kommer det opp en kanalliste med alle de funne kanaler og tjenester som er lagret i minnet. Digitalmottakeren er nå klar til bruk. Følgende avsnitt viser hvordan du kan tilpasse mottakeren og bruke alle funksjonene. 43

14 Hovedmeny Fra hovedmenyen kan du tilpasse mottakeren, velge dine favorittkanaler, søke etter nye kanaler og kontrollere abonnementet ditt. For valg av undermenyer kan du: Trykke på det tallet på fjernkontrollen som representerer ønsket valg. Gå ned til ønsket meny ved hjelp av pil-tastene og trykke på OK-knappen. FORHÅNDSPROGRAMMERING AV VIDEOINNSPILLINGER For tilkobling av video, se side For korrekt innspilling må mottakeren være påslått og ønsket kanal valgt. Det er mulig å velge 8 forskjellige timerinnstillinger. Mottakeren skifter til den kanalen som er valgt i programmeringen. OBS: 1. Skift ikke kanal under innspillingen. 2. Videoen må også programmeres for innspilling. Trykk 1 (Programmering av innspillinger) Velg en tilgjengelig programplass. Følg instruksjonen på TV-skjermen. Etter innstilling av dato, kanal, start- og sluttid trykker du på OK-knappen for å lagre innstillingen. Tips! Hvis en kanal er låst (se side 46 47), må den personlige koden tastes inn før du bekrefter valget ditt. Mottakeren kan også programmeres ved hjelp av programguiden (GUIDE-knappen) Velg ønsket program for innspilling, og trykk på OK-knappen. START AV TIMERINNSPILLING AVSLÅTT MOTTAKER: Mottakeren starter selv og stiller seg på korrekt kanal. PÅSLÅTT MOTTAKER: Ordet PLUS vises i displayet som forhåndsvarsel om timerinnspilling. Trykk på + knappen, og det kommer en informasjon om at timerinnspilling snart begynner. Trykk på OK-knappen, så skifter mottakeren til ønsket kanal. 44

15 VALG AV FAVORITTKANALER Med valg av favorittkanaler kan du ved hjelp av pil-tastene gå mellom de ønskede kanalene. Trykk 2 (Valg av favorittkanaler) Gå gjennom kanallisten med Pil-tastene. Trykk på OK-knappen for de kanalene som skal være med i favorittlisten. Valgte kanaler markeres med et symbol. For å fjerne en kanal fra favorittlisten markerer du kanalen og trykker på OK-knappen, så forsvinner symbolet. PREFER-knappen Med denne knappen kan du aktivere eller deaktivere favorittlisten. Trykk på PREFER-knappen, og et hvitt symbol kommer til syne. Favorittlisten er aktivert. Trykk på PREFER-knappen igjen, og et rødt symbol kommer til syne. Kanallisten aktiveres, og alle kanalene kan velges. 45

16 Hovedmenyn FORELDREKONTROLL Ved hjelp av foreldrekontrollen (kanalsperren) kan du begrense adgangen til ønskede kanaler. Du aktiverer foreldrekontrollen med en 4-sifret kode, som du selv kan velge. OBS: Koden er hved leverans fabriksinnstillt til VELGE ELLER FORANDRE PERSONLIG KODE Trykk 3 (Foreldrekontroll) Trykk 1 (Forandre personlig kode) Velg en personlig kode ved å taste inn en egen 4-sifret kode (ikke 0000). Hvis en personlig kode skal forandres, må den gamle koden tastes inn først. Trykk på OK-knappen for å lagre koden. Trykk på A-knappen for å avbryte. LÅSE ELLER ÅPNE KANALER Trykk 3 (Foreldrekontroll) Trykk 2 (Låse eller åpne) Tast inn din personlige kode. Se ovenfor. Prosedyren for å låse kanaler gjøres i 2 trinn: 1. Gå gjennom kanallisten med Pil-tastene. Trykk på OKknappen for de kanalene som skal låses. Valgte kanaler markeres med en åpen lås. 2. Aktiver låsen ved å trykke på B-knappen. SE ET LÅST PROGRAM Når du velger et program som er låst, vises en melding: Låst TV-kanal. Trykk på OK-knappen, og deretter taster du inn din personlige kode. Trykk på OK-knappen igjen, og du får adgang til kanalen. OBS: Hvis du glemmer koden, må du kontakte din smartkortforhandler. 46

17 ENDRE ALDERSGRENSE Med foreldrekontrollen kan du også begrense adgangen til kanaler ved å velge aldersgrense. Denne funksjonen fungerer bare når programmet sendes med denne muligheten. Gjelder oftest på filmkanaler. Trykk 3 (Foreldrekontroll) Trykk 3 (Endre aldersgrense) Tast inn din personlige kode for å forandre aldersgrense, og trykk på OK-knappen. Velg ønsket aldersgrense med Pil-tastene, og bekreft med OK-knappen. Gå ut av menyen ved å trykke på A-knappen. Ved valg av en låst kanal vises en svart TV-skjerm. Trykk på OK-knappen, og deretter taster du inn din personlige kode. Bekreft med OK-knappen, og kanalen er åpen. ALDERSGRENSER 5 år: Programmer med aldersgrense 5 år barne- og tegnefilmer. Med dette valget kan man bare se på disse kanalene. Programmer med aldersgrense 10, 15, 18 år er låst. 10 år: Programmer med aldersgrense 10 år familiefilmer. Man kan se på programmer med aldersgrense 5, 10 år. Programmer med aldersgrense 15, 18 år er låst. 15 år: Programmer med aldersgrense 15 år voksenfilmer. Man kan se på programmer med aldersgrense 5, 10, 15 år. Programmer med aldersgrense 18 år er låst. 18 år: Programmer med aldersgrense 18 år actionfilmer og erotiske filmer. Alle programmer er tilgjengelige. 47

18 Hovedmenyn SYSTEMINNSTILLINGER Under systeminnstillinger kan du tilpasse mottakeren din etter egne ønsker. Trykk 4 (Systeminnstillinger) Trykk 1 (Grunninnstillinger) Marker ønsket funksjon med Pil-tastene opp/ned. Innstillingen forandres med Pil-tastene venstre/høyre. SPRÅKVALG Velg ønsket språk for lyden. Velg mellom engelsk, svensk, norsk, dansk, finsk eller originalspråk. Fungerer bare når programmet sender med flere språk. UNDERTEKST Velg ønsket språk for undertekster. Velg mellom engelsk, svensk, norsk, dansk, finsk eller originalspråk. Fungerer bare når programmet sender med flere språk. VOLUM Juster inn volumet for de digitale kanalene slik at den får samme nivå som de andre kanalene. Volumet kan justeres direkte med Pil-tastene venstre/høyre mens man ser på et program. BESKJEDVARIGHET Velg hvor lang tid kanalinformasjonen skal vises på TVskjermen ved kanalskift. Normal 3 sekunder, Lang 6 sekunder eller Ingen. ALARM Ved timerinnspilling aktiveres en alarm like før programmet begynner. Velg enten Visuelt eller Visuelt+Lyd. Den visuelle alarmen vises i digitalmottakerens display med PLUS. 48

19 INNSTILLING AV KLOKKE OBS: Må stilles inn for at digitalmottakeren skal fungere tilfredsstillende. Trykk på B-knappen i menyen Mottakerinnstillinger. Tast inn korrekt tid med 0-9 knappene for dato, tid og velg sommer eller vinter. Bekreft innstillingen med OK-knappen. Slå mottakeren av og på med standby-knappen for å aktivere den nye tiden. OBS: Tiden må stilles inn på nytt ved strømbrudd eller hvis du trekker ut nettkabelen. MENYSPRÅK Velg ønsket menyspråk. Velg mellom engelsk, svensk, norsk, dansk, finsk. TV-FORMAT/VIDEOSTANDARD Trykk 4 (Systeminnstillinger) Trykk 2 (TV-format/videostandard) BILDEFORMAT 4:3 Standard-TV 16:9 Widescreen-TV TV-LYD Stereo eller mono TV-SIGNAL RGB Composite TV eller annet utstyr som dekker RGB TV som ikke dekker RGB. Hvis det oppstår problemer med TV-bilde eller tekst-tv. VIDEO LYD Stereo eller mono VIDEOSTANDARD PAL Secam SVHS Standard Gir svart/hvitt-bilde Gir svart/hvitt-bilde hvis en vanlig videospiller (VHS) benyttes. 49

20 Hovedmenyn SØKE/REDIGERE KANALER I denne menyen kan du søke, sortere og slette kanaler. KANALLISTE Trykk MENU-knappen for å aktivere hovedmenyen. Trykk 5 (Søke/redigere kanaler) Trykk 1 (Kanalliste) Gå fra kanal til kanal med Pil-tastene opp/ned eller en hel side om gangen med pil-tastene venstre/høyre. Trykk på OK-knappen eller ønsket kanalnummer for å se ønsket kanal. Favorittkanaler og låste kanaler er markert i listen. Se side 58 under symboler hvordan disse markeres. FORANDRE NUMMERERING OBS: Det er ikke mulig å forandre kanalnummereringen på Canal Digitals kanaler. På kanaler fra kanalplass 500 og oppover er det mulig å forandre kanalnumer. Trykk 5 (Søke/redigere kanaler) Trykk 2 (Forandre nummerering) Bruk pil-tastene opp/ned eller gå en hel side om gangen med Pil-tastene venstre/høyre for å markere ønsket kanal som skal flyttes. Trykk på OK-knappen, og kanalen blir markert. Flytt den så til ønsket plass med Pil-tastene. Trykk på OK-knappen, og en meny for valg av plassering kommer opp. Velg ved å trykke på ønsket siffer 1 Før, 2 Etter, 3 Bytte med eller A-knappen for å avbryte. 50

21 STILL IN KANALER Nye programmer og tjenester som kommer i fremtiden, kan lastes ned i digitalmottakeren. Trykk 5 (Søge/redigere kanaler) Trykk 3 (Still in kanaler) Velg 1 (1 LNB) eller 2 (2 LNB) for Antenne og trykk på OKknappen. Digitalmottakeren søker automatisk etter nye kanaler eller tjenester. Menyen Søking etter TV-kanaler viser hendelsesforløpet og hvor mange kanaler som er funnet. Deretter vises den oppdaterte kanallisten. OBS: Søkingen tar en stund, og søylen beveger seg ikke med det samme. SLETTE KANALER OBS: Det er ikke mulig å slette Canal Digitals kanaler. Trykk 5 (Søge/redigere kanaler) Trykk 4 (Slette kanaler) Marker ønsket kanal som skal slettes med pil-tastene opp/ ned eller 0-9-knappene. Trykk på OK-knappen for å slette kanalen eller A-knappen for å avbryte. REINSTALLERE KANALER Nytt kanalsøk sletter minnet, og digitalmottakeren søker etter kanaler. Se installasjon side 43. Trykk 5 (Søge/redigere kanaler) Trykk 5 (Reinstallere kanaler) Det kommer en advarsel som informerer om at minnet blir forandret. Trykk på OK-knappen for å akseptere eller A-knappen for å avbryte. Tast inn din personlige kode, se side 46 og bekreft med OKknappen. Trykk deretter på OK-knappen for søking etter flere TV-kanaler. Nå tar det en stund for å søke etter alle kanaler. Deretter vises kanallisten med alle funne programmer. 51

22 Hovedmenyn ABONNEMENT OG POST Her får du informasjon om hvilke kanaler programkortet ditt inneholder, og gyldigheten deres. Abonnementet blir oppdatert i programkortet for en måned om gangen. Trykk 6 (Abonnement og post) Trykk 1 (abonnementstatus) Informasjonen viser hva du abonnerer på, og gyldigheten for disse kanalene. POSTKASSE Kommende tjeneste! Meldinger kan sendes til programkortet ditt fra programvareleverandøren. Hvis det er en melding, lyser MESS i displayet. Trykk 6 (Abonnement og post) Trykk 2 (Postkasse) Når meldingen er lest, forsvinner MESS fra displayet. Postkassen lagrer de 10 siste meldingene. 52

23 INFO-knappen INFO (info-knappen) Trykk på INFO-knappen mens du ser på et program for å få informasjon om pågående og kommende programmer fra Canal Digitals tilbud. 4 tekstblokker kommer frem og gir følgende informasjon: NEDERSTE RAD VISER: Det pågående programmets kanalplass, navn og aktuell tid. ØVERSTE RAD VISER: Informasjon om valgfri kanal. Kanalens navn og kanalplass. Neste programs tittel og kategori. Programmets start- og sluttid. Med Pil-tastene opp/ned velger man ønsket kanal. Med Pil-tastene venstre/høyre velger man neste program på en bestemt kanal. Trykk OK-knappen for å skifte til et annet program. Trykk på + knappen for mer informasjon om programmet. OBS: Hvis man har valgt en favorittliste (PREFER-knappen, side 45), vises bare disse kanalene i guiden. Hvis en valgt kanal er låst (se sperre kanaler side 46 47) må låskoden skrives inn for å få tilgang til kanalen. Slå av informasjonen med INFO- eller EXIT-knappen. 53

24 GUIDE-knappen GUIDE (guide-knappen) Guide er en elektronisk programguide med 7 dagers oversikt for Canal Digitals kanaler. Trykk på GUIDE-knappen, og du får en oversikt med 5 forskjellige alternativ. A Liste, B Tabell, C Minne, D Utvalg, E Hjelp. A LISTE: Viser en 7 dagers programliste for alle programmer (Canal Digitals) i rekkefølge. Velg/søk program i listen med Pil-tastene opp/ned og 0-9 knappene. VELG DAG VELG KLOKKESLETT mandag=1, tirsdag=2 osv. mellom og 20.00, trykk 8 mellom og 00.00, trykk 0 mellom og 06.00, trykk 9 Trykk på OK-knappen, og følgende skjer: Hvis programmet sender, se på det. Hvis programmet ikke har begynt, lagre det i minnet. Du får en påminnelse en stund før med en alarm. Slette et program fra minnet. Programmer digitalmottakerens timer for innspilling på en videospiller. Slette et program fra timeren. + knappen Trykk på + knappen for en mer utførlig informasjon om programmet. 54

25 B TABELL Viser en kanalliste (Canal Digitals) sortert etter kanal i rekkefølge. Velg/søk program i listen med Pil-tastene opp/ned og 0-9 knappene. Trykk på OK-knappen for å se på en kanal. VELG DAG VELG KLOKKESLETT mandag=1, tirsdag=2 osv. mellom og 20.00, trykk 8 mellom og 00.00, trykk 0 mellom og 06.00, trykk 9 Søk etter et program som vises på et bestemt tidspunkt. Trykk på B-knappen. Tast inn ønsket kanal og tidspunkt med 0-9 knappene. Trykk på OK-knappen. + knappen For mer informasjon om programmet, trykk på + knappen. C MINNE Når du har lagret et ønsket program i minnet, får du en påminnelse en stund før det begynner. Trykk på C-knappen, og du får en fortegnelse over programmer lagret i minnet. Velg et program med Pil-tastene opp/ned og trykk OK-knappen, så kan du: Se på programmet hvis det har begynt. Fjerne det fra minnet hvis du har lagret det før. Du kan også søke blant programmer i minnet ved hjelp av tallknappene. VELG DAG VELG KLOKKESLETT mandag=1, tirsdag=2 osv. mellom og 20.00, trykk 8 mellom og 00.00, trykk 0 mellom og 06.00, trykk 9 + knappen For mer informasjon om programmet, trykk på + knappen. OBS: Program i minnet slettes automatisk når det er vist. Minnet kan lagre maks. 20 programmer. Programmer som er lagret i listen, markeres med en M i A Liste og D Utvalg. 55

26 GUIDE-knappen D UTVALG Ved hjelp av denne funksjonen vises TV-programmene etter eget ønske. Det er 3 forskjellige sorteringsmuligheter. FORHÅNDSDEFINERTE KATEGORIER: Bruk Pil-tastene opp/ned for ønsket kategori og trykk på OKknappen for å se den sorterte programlisten. Film, nyheter, sport osv. ANDRE PROGRAMKATEGORIER: Bruk Pil-tastene opp/ned for ønsket kategori og trykk på OKknappen for å se den sorterte programlisten. Politikk, barn, musikk osv. EGNE KATEGORIER: Velg Egen sortering 1 3 for å skape en TV-programliste etter eget ønske. Trykk på 0-knappen. Gjør dine egne valg for programtype, tidspunkt og TV-kanaler med 0-9, Pil- og OK-tastene. Deretter kan du døpe den med et eget navn. Du kan også søke blant programmer i listen ved hjelp av tallknappene. VELG DAG VELG KLOKKESLETT mandag=1, tirsdag=2 osv. mellom og 20.00, trykk 8 mellom og 00.00, trykk 0 mellom og 06.00, trykk 9 Trykk på OK-knappen, og følgende skjer: Hvis programmet sender, se på det. Hvis programmet ikke har begynt, lagre det i minnet. Du får en påminnelse en stund før med en alarm. Slette programmet fra minnet. Programmer digitalmottakerens timer for innspilling på en videospiller. Slette et program fra timeren. + knappen For mer informasjon om programmet, trykk på + knappen. 56

27 E HJELP Trykk på E-knappen for å få hjelp med funksjonene Liste, Tabell, Minne eller Utvalg. Hjelp-menyen gir informasjon om funksjonene, hvordan man flytter seg i menyene, og hva man kan bruke en bestemt funksjon til. Trykk på E-knappen for å komme inn eller forlate Hjelpmenyen. + knappen VALG AV SPRÅK FOR LYD OG UNDERTEKSTER Trykk på + knappen, og det kommer en hjelpemeny der du kan forandre språk for lyd og undertekster for pågående program. Fungerer bare når flere språk sendes til programmet. OBS: Innstillingen gjelder bare til skifte av kanal skjer. Deretter gjelder mottakerens grunninnstilling. UTVIDET INFORMASJON I INFO- og GUIDE-menyene brukes + knappen for å få utvidet informasjon om programmet. 57

28 Vedlikehold PLASSERING Pass på at digitalmottakeren din plasseres på et tørt sted med god ventilasjon og beskyttet mot fuktighet. For å oppnå best mulig ventilasjon må ikke noe plasseres oppå mottakeren. Som alt elektronisk utstyr inneholder mottakeren følsomme komponenter. Vær derfor nøye med plasseringen for å unngå at den lett kan falle, eller at små barn kommer til den. RENGJØRING Bruk en myk, tørr klut ved utvendig rengjøring av digitalmottakeren. Hvis enhetens komponenter ved et uhell blir utsatt for vann eller annen væske, kan kretsene i mottakeren skades og ikke fungere lenger. Bruk aldri en klut med slipemiddel eller vaskesvamp. Bruk heller ikke skuremiddel eller løsemiddel, som alkohol eller white spirit, da dette skader overflaten. FEILSØKING PROBLEM ÅRSAK TILTAK 1. Mottakeren virker ikke. Indikering/display på fronten lyser ikke. 1. Nettkabelen er ikke koblet til stikkontakten. 1. Mottakeren kobles til stikkontakten. 2. Ingen lyd, ikke bilde. 2. Mottakeren står i standby. LNB-kabelen er ikke tilkoblet. Mottakeren er ikke koblet til TV-apparatet. Parabolantennens innstilling er ikke riktig/er forandret. Snø eller is på parabolantennen. 2. Trykk på POWER-knappen slik at STAND-BY-indikeringen slukner. Kontroller så at LNB-kabelen er riktig tilkoblet. Juster inn parabolantennen. Kontroller at scart-kabelen er korrekt tilkoblet. Rengjør parabolantennen for snø og is. 3. Lyden forsvinner. 3. Se punkt Se punkt Svart bildeskjerm eller fryst bilde. 4. Kontroller signalstyrken i menyen. Den skal indikere grønn søyle Kontroller at parabolantennen er korrekt installert. Påse at koaksialkabelen ikke er skadet. Kontroller at alle kabler er tilkoblet. Slå mottakeren av og på. 5. Fjernkontrollen virker ikke eller fungerer dårlig. 5. Batteriene er utbrukt. Væske er sølt på fjernkontrollen. Fjernkontrollen rettes ikke mot satellittmottakeren. 5. Skift batterier. Påse at det ikke er hindringer mellom satellittmottakerens IR-øye på fronten og fjernkontrollen. 6. Bildet deler seg opp i firkanter (mosaikk). 6. Kontroller signalstyrken. Se punkt Juster parabolantennen til fullgod signalkvalitet. Grønn søyle 3-5. Se punkt Ingen programguide-informasjon eller informasjon fra annen dag. 7. Kontroller om tid og dato er korrekt. 7. Trykk på MENU-knappen > velg 4 > velg 1. Trykk på B-knappen og still inn korrekt dato og tid. 8. Kan ikke bestille kioskfilmer. 8. Kontroller om mottakeren er korrekt installert og koblet til telenettet. 8. Se side 40. SYMBOLER Symbol for låst kanal vises (kanalsperre). Visar at en kanal er programert for videoinnspilling. Symbolet viser at kanalen er åpnet ved at den personlige koden er tastet inn. Hvis et program i programguiden pågår, er det markert med dette symbolet. Trykk på OK for å se programmet. M Symbolet viser at kanalen er valgt som favoritkanal Kanal markert med M viser at programmet er lagret i minnet for påminnelse eller timerinnspilling. 58

29 Tekniske spesifikasjoner Standard DVB Demodulator QPSK (Satellitt) Symbol hastighet 18 til 30M symbols/s Video dekoder MPEG-2 Datahastighet Opp til 15Mbits/s Video format 4/3 eller 16/9 Audio dekoder MPEG-2 (Musicam audio) Mono, To-kanals stereo Systemprestanda 32 bits RISC Ram-minne 4Mbytes DRAM Flash-minne 4 Mbytes MPEG dec.-minne 2 Mbytes SDRAM Grafisk display 720x576 pixels LNB/Tuner F-typ Loop through utgang DiSEqC Tone burst 13/18 V, max 300mA Båndkontroll 22KHz Ingångsfrekvens MHz Common Interface Kompatibel med Viaccess SCM CA-moduler Modem for retur V32 Bis Tone eller puls dialing V42/V42 bis protokoll RJ11 tilkopling Kortleser 2 ISO7816, en for abonement, en for kommende applikasjoner Fjernkontroll Infrarød RC 8230/00 Kode RC5 Rekkervidde Opp til 10 meter Batteri 2x1.5 V Innganger/utganger 1xLNB-inngang 1xLNB-utgang 2xSCART 2xAudio RCA 1x Telefon RJ11 typ. 1xRS232 (9-pin Sub-D type F) 1xIEEE 1284 (25-pin Sub-D type F) 1x230 V (IEC-type) TV-Scart RGB, CVBS PAL eller SECAM, Spenning/Effekt 230V, max 20W Stereo Audio Vekt 2,2 kg Audio Hi-Fi ljud, 2xRCA/Cinch Dimensjon 380x265x70 mm Digital Data R5232 seriel (max 115.2Kbits/sek) IEEE 1284 parallell (max1,2 Mbit/sek) Tilbehør Scartkabel, fjernkontroll og modemkabel 59

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL 2 Generelt Med din nye digitale mottaker kan du ta imot TV-kanaler og tjenester fra Canal Digital på Telenor sin

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

INSTALLASJONSMANUAL BRUKERMANUAL KIOSK 9321 S

INSTALLASJONSMANUAL BRUKERMANUAL KIOSK 9321 S INSTALLASJONSMANUAL BRUKERMANUAL KIOSK 9321 S Generelt: INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL 2 Denne digitale satellittmottaker er beregnet på mottak av TV kanaler og tjenester levert av Canal Digital

Detaljer

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data:

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: MEDIA HIGHWAY (MHW) Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: Software: 6-10-21-29-32-33-35-36-37-41 og 42. Herunder mottakere: Canal Digital MHW leiemottakere Nokia 9310

Detaljer

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00).

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). Kaon KSC 510 og 570 Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). I menyen under kan du velge mellom 8 rutiner. Trykk på den du vil vite mer om og du vil få opp en beskrivelse

Detaljer

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene:

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene: Force Type 1 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 49.0. Den gjelder for modellene: 1122 1130 1133 -------------------------------------------------------------------------- Kanalsøk steg

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene Force Type 2 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 59.0. Den gjelder for modellene 1144 1145 1155 1188 1199 516 536 556 -------------------------------------------------------- Mål signalstyrke

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren.

NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren. Humax VACI-5350 Nedenfor finner du noen tips rundt bruk av din Humax 5350 dekoder. NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren.

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DBR-S120SC http://no.yourpdfguides.com/dref/1227839

Din bruksanvisning PIONEER DBR-S120SC http://no.yourpdfguides.com/dref/1227839 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Digiality CX-CI 422 TS

Digiality CX-CI 422 TS Digiality CX-CI 422 TS Feilmelding på skjermen Melding 1 Hvis mottakeren har for dårlig signal inn kommer dette bilde opp, mottakeren kan veksle mellom denne meldingen og bilde (ofte med firkanter og masse

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Nokia DVB 9602s og 9610s

Nokia DVB 9602s og 9610s Nokia DVB 9602s og 9610s Denne guiden er laget til Nokia DVB 9602 S og 9610 S med data TR 2.5/TN 2.5. ----------------------------------------------------- Mål signalstyrke Denne mottakeren egner seg dessverre

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Int.9-97. Vi gir din TV liv. -Grafiska 1998 Tryck: VTT

Int.9-97. Vi gir din TV liv. -Grafiska 1998 Tryck: VTT Vi gir din TV liv. God kommunikasjon er enkel kommunikasjon. Det er vi enige om på Nokia. Og det gjelder uansett om det dreier seg om å snakke i telefonen eller å bla mellom TV kanaler. Nokia utvikler,

Detaljer

Gratulerer med din nye Get-boks!

Gratulerer med din nye Get-boks! Get box Mikro 1 Innhold Enkelt å komme i gang... 4 Fjernkontrollen... 5 Menysystemet... 6 Get-guiden... 7 Tv-plakaten... 8 Påminnelser... 9 Barnesikring... 10 Favorittliste... 11 Get filmleie... 12 Mitt

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste.

NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste. Nokia 9780. NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste. 1. Oppdatere kanaler. Velg Oppdatere Kanaler (4), trykk OK. Vent til kanalsøket

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Oppsummering. Generell informasjon

Oppsummering. Generell informasjon 3_DSI4200_ 4/06/04 16:27 Page 1 Generell informasjon Oppsummering Forholdsregler...2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!...3 Fjernkontrollen...4 Plassere batteriene...4 Tastene på fjernkontrollen: Rask

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler Varenr. 1489 HMS-nr.: 216973 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2265 B2 Dato: 2017.04.20 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Bruksanvisning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER DSB-B560N NOR-3.indd 3 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Sikkerhetsinstruksjoner Denne mottakeren er

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen.

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen. Forord Kjære Force-eier Gratulerer med valget av Force-mottaker! Vårt motto er: Easy access to infotainment Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd

Detaljer

BRUKSANVISNING NO-1 DT-2000 NORSK QPSK

BRUKSANVISNING NO-1 DT-2000 NORSK QPSK NO-1 NORSK QPSK Innhold... 19 Framside... 20 Bakside... 21 CA-modul/kortlesere... 22 Programmering... 23 Menyoversikt... 24 Programmering... 25 27 Informasjon»meny»... 28 29 Innstilling av PID... 29 Error

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN 1 Fjernkontrollen s. 3 Koble til bredbånd s. 4 Pause, spole og opptak s. 5 Finn frem i menyen s. 6 Finn tv-kanal s. 7 Start forfra s. 8 Reprise s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S

Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S MEDIAMASTER 9780 S Innhold Generelt om bruk av Mediamaster 4 Sikkerheitstiltak 4 Fjernkontroll 5 Bakpanel og frontpanel 6 Om smartkortet 7 Generelt 7 Slik setter du

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer herved at denne digitale mottakeren, Mediamaster 9802 S, er i overenstemmelse med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC.

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Technology in action

Technology in action DIGITAL SATELITT MOTTAKER ISD 4150 (VIACESS) BRUKERHÅNDBOK NORSK Technology in action 1 INNHOLD GRATULERER! Denne nye generasjonen av digitale satellittmottakere gir deg tilgang til nye digitale tjenester

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten.

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten. Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder. Sikkerhetsreglene

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Brukerveiledning 2012

Brukerveiledning 2012 Brukerveiledning 2012 SnapTV TV-portal Dette er hovedmenyen der du finner dine funksjoner og tjenester. Naviger mellom portalikonene med høyre/venstre piltast og trykk OK for å velge ønsket funksjonalitet.

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

MEMOday. Art.nr Rev A NO

MEMOday. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Komme i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skifte bakgrunnsfarge... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN Ny fjernkontroll Fjernkontrollen er spesielt tilpasset din nye tv-opplevelse og har flere funksjoner som gjør det enkelt å styre tv-en og Get-boksen. Get tv-app som fjernkontroll

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-boks Forside 1. Åpning for programkort 2. Kanalbytte opp

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

DU MÅ. Når du pakker opp den digitale dekoderen, må du kontrollere at pakken inneholder følgende utstyr:

DU MÅ. Når du pakker opp den digitale dekoderen, må du kontrollere at pakken inneholder følgende utstyr: DTR 8740 Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne digitale dekoderen er produsert i henhold til internasjonale standarder. Sikkerhetsreglene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Surferen... 23. Forholdsregler... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3. Fjernkontrollen... 4. Mottakeren...

Innholdsfortegnelse. Surferen... 23. Forholdsregler... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3. Fjernkontrollen... 4. Mottakeren... Innholdsfortegnelse Forholdsregler................... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Isetting av batterier i fjernkontrollen.... 3 Fjernkontrollen..................

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Frontpanelet... 5 Oversikt over kontakter i bakpanelet... 5

Frontpanelet... 5 Oversikt over kontakter i bakpanelet... 5 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Isetting av batterier i fjernkontrollen..... 3 Fjernkontrollen.................

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3

Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3 Brukerveiledning Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3 Varenr. 530 002 Innholdsfortegnelse Montering av Kari StyringsBoks... 3 Sikkerhetsprosedyre... 4 Nå kan du koble til... 4 Slik bruker du Kari StyringsBoks...

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

Gjør. Ikke. Når du pakker opp din digitale dekoder, vennligst påse at følgende tilbehør er inkludert:

Gjør. Ikke. Når du pakker opp din digitale dekoder, vennligst påse at følgende tilbehør er inkludert: DTR 8820 Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder.

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer