Handlingsplan med status/årsberetning Landsgruppen av helsesøstre NSF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan med status/årsberetning 2012-2014 Landsgruppen av helsesøstre NSF"

Transkript

1 Handlingsplan med status/årsberetning Landsgruppen av helsesøstre NSF De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice 1

2 2 For 2012 legger forbundsstyret følgende organisasjonspolitiske prioriteringer til grunn: Hele organisasjonen skal jobbe med: 100-års jubileum for NSF Medlemsrekruttering Hovedtariffoppgjør 2012 Hovedkontorets særlige ansvar: Arbeidstid Samhandlingsreformen Faglig mobilisering og profilering Profesjons- og tjenesteutvikling Det er viktig at en under hvert av innsatsområdene prøver å formulere hovedmilepæler, som det er mulig å vurdere om en har nådd eller ikke. Når det gjelder aktiviteter, så skal det i forhold til disse være mulig å huke av for om det er gjennomført. Lykke til! Martin Olsen Generalsekretær Kommentar fra LaH NSF: I henhold til vedtektene (revideres på GF 2012) skal LaH NSF ikke jobbe direkte med tariff- eller arbeidssosiale spørsmål. Det er tillitsvalgtapparatets oppgave. Dette punktet er derfor ikke fulgt spesifikt opp i vår handlingsplan. Overordnet målsetting: LaH NSF er en tydelig aktør i debatten om og utøvelsen av helsefremmende og forebyggende tjenester til barn og unge.

3 3 1. Medlemmer 1.1 Pr : 3078; 3070 kvinner, 8 menn, 1 medlem i utlandet Pr : 3168; 3163 kvinner, 5 menn, 2 medlemmer i utlandet Nye medlemmer: 108 i 2012, 95 i 2013 Æresmedlemmer: Medlemskontingent Ordinære medlemmer kr. 500,-. Studenter og pensjonister kr. 250,- 2. Landsgruppens organisering Landsgruppens styre pr : Leder: Astrid Grydeland Ersvik Nestleder: Eli Taranger Ljønes Kasserer: Gro Tønseth Styremedlem: Torunn Rundhovde Mørenskog Styremedlem: Bente Håtuft Styremedlem: Irene Asheim Ivesdal 1.varamedlem: Randi Stokke Johnsen 2. varamedlem: Mae Iris Haarstad 2.1 Styremøter Det er avholdt 7 styremøter i 2012 og 9 styremøter i av møtene har vært som Skype- eller telefonmøte. 2.2 Faggruppelederkonferanser 2012 Faggruppelederkonferanse 1 ble avholdt 23. april i forbindelse med LaH sin kongress og generalforsamling i Kragerø. 18 av 19 fylker var representert. Tema var LMI og konseptgodkjenning, GF-saker, Veiing og måling, samt nyhets- og erfaringsdeling. Faggruppelederkonferanse 2 ble avholdt 16.november på Kringler gård på Nannestad, i sammenheng med kompetanseprogrammet Helsesøster som samfunnsaktør. Alle fylker unntatt Telemark, Østfold og Sør-Trøndelag var representert med leder eller nestleder. Tema var hvordan følge opp Helsesøster som samfunnsaktør ute i fylkene, økonomifunksjon for faggruppene og nyhets- og erfaringsdeling.

4 Faggruppelederkonferanse 1 ble avholdt 22.april i forbindelse med LaH sin kongress i Tromsø. Samtlige fylker var representert ved leder. Tema var økonomifunksjon for faggruppene, Valg2013/kommunikasjonsstrategi samt aktuelle saker fra fylkene og styret. Faggruppelederkonferanse 2 ble avholdt 22. september i Oslo. 17 av 19 fylker var representert ved leder. Tema var økonomifunksjon Pilot økonomi, bakgrunn og planer for intern modell i LAH, oppsummering av valg2013, 180 millioner, rapport om helsestasjons- og skolehelsetjenesten samt nyhets- og erfaringsdeling. 2.3 Lokalgrupper rapportering pr og (medlemstall basert på NSFs offisielle medlemsstatistikk) Østfold Leder: Renate Rosén Skinne (2012), Grete V. Bjørland (2013) 156 medlemmer i 2012, 156 i 2013 Styremøter: 8 i 2012, 9 i 2013 Medlemsmøter/fagdager i 2012: 2. Tema: Pilot helsestasjon- og skolehelsetjeneste, Søvn, Strategier innen forebyggende arbeid, Overvekt og helsesøsters rolle. Medlemsmøter/fagdager i 2013: 2. Tema: Nye retningslinjer, Bekkenløsning, P-piller og blodpropprisiko, Forebygging av overvekt og fedme, Seksualitet hos barn og unge, Forsterket helsestasjon, Synsundersøkelse Medlemsbrev 2013: 3 Deltakelse på lokal fagpolitisk konferanse både i 2012 og Vestfold Leder i perioden: Bente Julie Prydz 137 medlemmer i 2012, 137 i 2013 Styremøter 9 i 2012, 6 i 2013 Medlemsmøter/fagdager i 2012: 2. Tema: Positiv psykologi, Sosiale medier som inngangsport til gode relasjoner Medlemsmøter i 2013: 2. Tema: Info om hvordan PIS-gruppene blir drevet i Larvik, Skadevirkninger av vold i nære relasjoner Medlemsbrev 2012 og 2013: Har ikke Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2012 og 2013: Ikke deltatt Oslo Leder: 2012: Kristin Sofie Waldum Fra : Kristine Hartvedt 321 medlemmer i 2012: 325 medlemmer i Styremøter: 9 i 2012, 10 i 2013 Medlemsmøter/fagdager 2012: 2 Tema: Folkehelseperspektivet, Spesialistgodkjenning for helsesøstre, Helsesøsterforskning med barns og unges livskvalitet i fokus, Samhandlingsreformen og nytt lovverk, Selvfølelse hos barn og unge.

5 5 Medlemsmøter/fagdager 2013: 1 Tema: Helsesøster som samfunnsaktør og premissleverandør for barn og unge, Videreutviklingsmuligheter for helsesøstre; masterstudie for helsesøstre i Bergen, klinisk spesialist og spesialistgodkjenning, Barneombudets satsningsområder Redaksjonsansvar for "Tidsskrift for helsesøstre" nr Medlemsbrev: 2 både i 2012 og Deltakelse på lokal fagpolitisk konferanse i 2012 og 2013: Ja Akershus Leder(e) i perioden: Torunn Stenstad til januar 2013 (Ellen Larsen, nestleder, fungerte som leder da Torunn var syk), deretter Hanne Molander Ott Styremøter: 10 i 2012 og 10 i 2013 Medlemsmøter/fagdager i 2012: 1. Tema: Helsesøsterrollen; utvikling og påvirkning. Medlemsmøter i 2013: 1. Tema: "Til barn og unges beste fokus på utsatte barn og unge." Medlemsbrev: Vi lager ikke eget medlemsbrev, men sender ut medlemsbrev fra LaH sentralt. Så legger vi til noe lokal informasjon om hva som foregår i Akershus. Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2012: Ikke deltatt Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2013: Ja Buskerud Leder: Ann Karin Swang 152 medlemmer i 2012, 156 i 2013 Styremøter 4 i 2012, 4 i Medlemsmøter/fagdager i 2012: 1 to-dagers seminar. Tema; Overvekt og fedme hos barn og unge. Medlemsmøter/fagdager i 2013: Ett to-dagers seminar. Tema; Motiverende intervju og rusforebyggende arbeid i kommunene (sett i sammenheng). Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2012: Ja, leder Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2013: Ja, leder Oppland Leder i perioden: Ive Kristin Staune-Mittet 124 medlemmer i 2012, 126 i 2013 Styremøter: 6 i 2012, 6 i Medlemsmøter/fagdager i 2012: 4: 2 i januar og 2 på høsten. Tema: Om Barnehuset, JEG/DU-balanse, Pilot helsestasjon- og skolehelsetjeneste, Oppfølging av sped- og småbarn der foresatte har psykiske vansker, Sosiale medier og digital mobbing, Frisklivssentraler, Fysisk aktivitet hos barn og unge, Internkontroll, kvalitetssikring og tilsyn, Tidlig intervensjon, Folkehelsearbeidet i Oppland Medlemsmøter/fagdager i 2013: 2 i forbindelse med årsmøte. Tema: Et legeblikk på helsesøstrene, Hvordan kan helsesøstre bidra til å styrke foreldrerollen? En musikalsk fortelling om sorgen i den dysfunksjonelle familien, Ungdom og selvfølelse. Medlemsbrev: ingen i 2012, 1 i 2013 (innført først 2013) Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2012 og 2013: Ikke deltatt

6 Hedmark Leder i perioden: Astrid Michaelsen 110 medlemmer i 2012, 118 i 2013 Styremøter: 5 i 2012, 5 i Medlemsmøter/fagdager i 2012: 2. Tema: Sosiale medier og mobbing, Mindfullness, Samliv/Seksualitet, Info fra Fylkesmann. Endringsfokusert veiledning Medlemsmøter/fagdager i 2013: 2. Tema: Samtaler med barn, Astma. Hva er et barns verdi? Mindfulness i familien Medlemsbrev 2012/2013: Nei Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2012: Ja, leder Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2013: Ja, leder Aust-Agder Leder: Lillian Tobiassen Ravnåsen 66 medlemmer i 2012, 66 i 2013 Styremøter: ikke oppgitt for 2012, 8 i 2013 Medlemsmøter/fagdager i 2012: Medlemsmøter/fagdager i 2013: 2 i januar og juni. Tema: Hvordan har barn det i Aust-Agder- og har alle det like bra? Juss for helsesøstre Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2012 og 2013: ikke oppgitt Vest-Agder Leder: Gunhild Lislevand 102 Medlemmer i 2012, 101 i 2013: Styremøter: 9 i 2012, 8 i Medlemsmøter/fagdager i 2012: 2 (vår og vinter). Tema: overvektproblematikken blant barn og unge. Besøk fra helsedirektoratet om ny veileder. Psykologisk førstehjelp Medlemsmøter i 2013: 1 (vinter). Tema: Hvordan ivareta hjelperen, Mindfulness, Synsutvikling hos barn. Juss for helsesøstre Medlemsbrev 2012/2013: Har ikke Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2012 og 2013: leder deltatt Telemark Leder(e) i perioden: 2012: Lillian Olsen Opedal. 2013: Nina Mortensen 115 Medlemmer i 2012, 114 i 2013: Styremøter: 6 (2 skypemøter og 4 fysiske møter) i 2012, 8 (4 skypemøter og 4 fysiske møter) i 2013 Medlemsmøter/fagdager i 2012: 2 (januar og august) Tema: Oppmerksomt nærvær/mindfullness. Vekt og spiseproblemer hos barn og unge. Medlemsmøter/fagdager i 2013: 2 fagdager med overnatting, med årsmøte. Tema: Motiverende Intervju i møte med barn, unge og familier med overvekt. Medlemsbrev 2012/2013: Har ikke Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2012 og 2013: Ikke deltatt

7 Rogaland Leder i perioden: Sissel Rygg Bernhardsen 252 medlemmer i 2012, 273 i 2013 Styremøter 4 i 2012, 4 i Medlemsmøter/fagdager i 2012: 1. Tema: Faglighet, kollegialitet og samhandling. Medlemsmøter/fagdager i 2013: 2. Tema: Søvngrupper for barn, Guttedag på u helsestasjonen. Barn og unges seksualitet. Medlemsbrev 2012: 4 Medlemsbrev 2013: 4 Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2012: ja, leder deltok Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2013: nei, leder deltok ikke Hordaland Leder(e) i perioden: Britt Darlington (til 2013) og Bente Gunn Håtuft (fra 2013) 307 medlemmer i 2012, 319 i 2013 Styremøter 9 i 2012, 9 i 2013 Medlemsmøter/fagdager i 2012: 2. Tema: Feite tanker: Egne opplevelser og tanker om møte med helsesøster, Tidlig identifisering av barn med vansker Medlemsmøter/fagdager i 2013: 2. Tema: Ta barn og unge på alvor. Mobbing-kva ser og kva gjer vi? Hva går galt når søvnen svikter Medlemsbrev 2012/2013: Har ikke Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2012 og 2013: Ikke deltatt Sogn og Fjordane Leder: Solveig Heggheim 71 medlemmer i 2012, 76 i Styremøter: 4 i 2012, 5 i 2013 Medlemsmøter/fagdager i 2012: 2. Tema: Interkommunalt prosjektsamarbeid. Samhandlingsreforma. Oppdateringskurs; ungdom og seksuell helse Medlemsmøter/fagdager i 2013: 2 Tema: Enurese og inkontinens, Minoritetshelse 2 medlemsbrev i 2012, 1 i Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse både i 2012 og 2013: ja Møre og Romsdal Leder: Elin Ukkelberg 177 medlemmer i 2012, 185 i 2013 Styremøter: 6 i 2012, 4 i 2013 Medlemsmøter 2012: 2. Tema: Spesialistgodkjenning, Samhandlingsreformen, Barn og mat - bare barnemat, Søvn og søvnforstyrrelser hos barn og unge Medlemsmøter 2013: 2. Tema: Helsesøster som samfunnsaktør, Hvordan kan helsesøster bli bedre rustet til å møte barn/kvinner som blir utsatt for kulturelt betinget vold, Om kvinnehelse, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, Oppfølging av premature. Hva er det viktig for helsesøster å være oppmerksom på? 2 Medlemsbrev i 2012, 1 i 2013 Deltagelse på lokal fagpolitisk konferanse 2012 og 2013: Ikke deltatt

8 Sør-Trøndelag Leder: Vibeke Olufsen 194 medlemmer i 2012, 202 i 2013 Styremøter: 5 i 2012, 8 i Medlemsmøter/fagdager i 2012: 1. Tema: Helsesøster som spesialist Medlemsmøter/fagdager i 2013: 2. Tema: Ledelse, styring og utvikling av helsestasjon og skolehelsetjenesten i kommunene, Søvn / Utfordringer / Motivasjon, Medlemsbrev 2012): 2 Medlemsbrev 2013: 1 Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2012: Ja, 2 Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2013: Ja, Nord-Trøndelag Leder: Elin Duvsete 116 medlemmer i 2012, 113 medlemmer i Styremøter 4 i 2012: 4 i Medlemsmøter/fagdager i 2012: 3. Tema: Ungdom og seksualitet, Helsesøster som samfunnsaktør/nytt fra LaH, søvn, Lær å håndtere stress Medlemsmøter/fagdager i 2013: 1. Tema: Helsesøster som samfunnsaktør v/ liv. Bedre død enn homofil. Info fra folkehelserådgiver hos fylkesmannen. Deltakelse på lokal fagpolitisk konferanse i 2012 eller 2013: ikke deltatt Nordland Leder: Kine Leithe Andersen 163 medlemmer i 2012, 168 i 2013 Styremøter: 5 i 2012, 4 i Medlemsmøter/fagdager i 2012:1 Tema: Synlig som helsesøster i ny samhandlingsreform Medlemsmøter/fagdager i 2013:1 Tema: Barnesamtalen Medlemsbrev 2012: 2 Medlemsbrev 2013: 2 Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2012: Ikke avholdt i Nordland. Deltakelse på Lokal fagpolitisk konferanse 2013: Ja Troms Leder: Siv Henriksen 142 medlemmer i 2012, 143 i 2013 Styremøter: 5 i 2012, og 5 i 2013 Medlemsmøter/fagdager 2012: 2. Tema: Forebygging fra et barneperspektiv og Foreldrekonflikter tidlig i barnets livsløp. Medlemsmøter/fagdager 2013: 2. Tema: Overvekt og fedme hos barn og unge Medlemsbrev 2012: 8 Medlemsbrev 2013: 9 Deltakelse på lokal fagpolitisk konferanse i 2012 eller 2013: ikke oppgitt

9 Finnmark Leder: Kjerstin Møllebakken 56 medlemmer i 2012, 56 i 2013 Styremøter: 4 i 2012, 7 i Medlemsmøter/fagdager i 2012: 1. Tema: Kompetanseplaner, mål og internkontroll i tjenesten. Avvik, tilsyn. Seksualundervisning for ungdom, prevensjon, SOI. Medlemsmøter/fagdager i 2013: 1. Tema: Tilsyn i helsestasjonene i Finnmark. Hva viser tilsyn? Kompetanseplaner, mål og internkontroll i tjenesten. Avvik, tilsyn, Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, Tidlig intervensjon og samspill. Hvordan jobber vi med dette i helsestasjonen, og hvor viktig er det? Informasjon fra SANS sped og småbarns team om deres arbeidsområde. Medlemsbrev 2012/2013: Nei, har ikke Deltakelse på lokal fagpolitisk konferanse i 2012 eller 2013: ikke oppgitt

10 10 Landsgruppens virksomhet: Virksomheten har vært knyttet opp til handlingsplanen vedtatt på GF LaH NSFs Handlingsplan for var utformet med innsatsområder og mål tilsvarende NSFs strategiplan for perioden Under hvert innsatsområde og hovedmål, er delmål med gjennomførte tiltak oppført (tiltak i uthevet skrift). INNSATSOMRÅDE: Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet, som er organisert, bemannet og finansiert med utgangspunkt i pasientenes behov for helsehjelp og prinsippet om behandling på beste effektive omsorgsnivå. Viktige elementer for å nå målet: En finansiering som fremmer faglig kvalitet, ønsket prioritering og god ressursbruk i alle deler av helsetjenesten. Sykepleiernes rolle styrkes innenfor alle deler av helsetjenestetilbudet. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet gjennom hele livsløpet vektlegges og styrkes. Sykepleiernes kompetanse tas i bruk for å nå målene i Nasjonal helse- og omsorgsplan , E-helse, velferdsteknologi og andre IKT-verktøy som understøtter pasienten og sykepleiernes arbeidsflyt. Delmål Hovedaktiviteter Statusrapportering Delmål 1 Fagpolitisk aktør 1. Utarbeider aktuelle høringssvar LaH NSF er en sterk fagpolitisk aktør, internt i NSF og mot myndighetsnivå 2. Utarbeider strategiske dokument 3. Deltar i aktuelle arbeids- og referansegrupper, og andre aktuelle fora 4. Er pådriver for og bidrar i oppfølging av LM-sak 4 Helsefremmende og forebyggende sykepleie 5. Gjør rede for og begrunner behovet for selvstendig refusjons-, rekvirerings- og henvisningsrett overfor NSF og myndighetene 1. Se egen oversikt side Bevilget ,- i fagutviklingsmidler fra SF for utarbeidelse av rapport om tjenesten. Første prosjektsamling Andre samling februar Kontinuerlig, se egen oversikt 4. Henvendelse til forbundsledelsen, sendt Ansatt egen koordinator i NSF. LaHs leder ansvarlig for utarbeidelse av NSFs politiske plattform for folkehelse, samt Folkehelsekonferanse Innspill til aktuelle politiske plattformer i NSF, repr. i arbeidsgruppen for plattform psykisk helse og rus. 5. Benyttet som et argument for spes.godkjenning i notat til FS

11 11 Delmål 2 Samfunnsaktør LaH NSF er en tydelig samfunnsaktør, og profilerer helsestasjons- og skolehelsetjenesten 1. Publiserer årlig kronikk i nasjonal avis/tidsskrift 2. Publiserer årlig kronikker/debattinnlegg i lokale medier 3. Utvikling av infomateriell 4. Samarbeidsprosjekt vedr. bokutgivelse 5. Samarbeidsprosjekt vedr. håndhygiene 6. Representasjon i Forum for Barnekonvensjonen 1. Barns helsetilbud, Dagsavisen «Barn på vekta», Dagsavisen Søvn, Aftenposten og på bloggen babyverden.no «Omskjæring av gutter» - felles kronikk i Aftenposten Flere artikler i Psykolog- og Psykiatertidsskrift, samt Sykepleien. Se oversikt side Kronikkmal utarbeidet i forb. med valg2013. Innrykk i flere lokale aviser. 3. Utarbeidet kommunikasjonsstrategi for Valg2013, utarbeidet faktaark for hvert politisk parti, samt samlet oversikt til Valg2013, andre faktaark. 4. LaH v/gro Tønseth repr. i redaksjonskomite for boken «Å leve med barn». Tekstbidrag om helsestasjon, og om LAH/helsesøstre. Boken lansert under HK FHI har stipulert oppstart juni-13. Vi har purret. 6. Leder representerer

12 12 INNSATSOMRÅDE: Sykepleieprofesjonen i utvikling Hovedmål: En kompetent, tydelig og godt koordinert sykepleietjeneste med fokus på kvalitet, pasientmedvirkning og tilgjengelighet. Viktige elementer for å nå målet: Sykepleietjenesten er forankret og posisjonert på nasjonalt nivå og på alle nivå i helsetjenesten forøvrig. Dette bidrar til en lærende helsetjeneste som er trygg, samordnet og effektiv. Gjennomgående ledelse av sykepleietjenesten med fokus på kunnskapsbasert praksis og kompetanseutvikling. En sykepleietjeneste som videreutvikler arbeidet med kvalitetsindikatorer, pasientforløp og helhetlige systemer for kvalitetsforbedring. En sykepleietjeneste som aktivt utvikler og implementerer nye funksjoner og tjenestetilbud NSF skal motarbeide profesjonsnøytralitet i helsetjenesten. NSF skal arbeide for å innføre en nasjonal sjefssykepleier. Delmål Hovedaktiviteter Statusrapportering Delmål 1 Kvalitet og kompetanse 1. Viderefører arbeidet med spesialistgodkjenning av helsesøstre (se også eget delmål) LaH NSF er pådriver for en kompetent og kvalitetssikret helsesøstertjeneste 2. Følger opp Helsedirektoratets forslag i Strategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS-1798) 3. Dokumenterer og begrunner behovet for helsesøsterressurser i kommunene 1. Pilot avsluttet nyår 2013, kompetansetiltaket Helsesøster som samfunnsaktør utprøvd via midler fra Faglig mobilisering. Pr planlegges etablering av etterutdanningstilbud via høyskole, samt «Sykepleier som samfunnsaktør» i regi av NSF. 2. Via innspill til forskrift, retningslinjer og normtall 3. Møte med HOD og med KS , på basis av brev fra NSF. Oppfølging av Folkehelsemeldingen. Valg 2013, media. Møte med HOD vedr. ressurssituasjonen. Delmål 2 - Ledelse LaH NSF har et tydelig perspektiv på ledelse 1. Begrunner behovet for å beholde Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunene 2. Begrunne og informere overfor egne medlemmer hvorfor helsesøstre bør påta seg lederfunksjoner 3. Deltar i aktuelle prosjekt i NSF med fokus på ledelse 4. Viderefører ordningen med fast lederside 1. Ikke særskilte tiltak, men via øvrige faglige innspill til myndighetene. 2. Faktaark om ledelse lansert på Lederkonferansen 2013, samt i Tidsskrift for helsesøstre Innspill til politisk plattform for ledelse. Deltatt på ledersamling. Styremedlem deltar i NSFs kompetansenettverk for ledelse. 4. OK

13 13 Delmål 3 - E-helse LaH NSF bidrar til utvikling av gode og sikre elektroniske dokumentasjonssystem (Lederstafetten) i Tidsskrift for Helsesøstre. 5. Arrangerer en lederkonferanse (for ledende helsesøstre, fagledere, faggruppeledere og styret) i løpet av perioden 6. Egne lederparalleller på HK 7. Involverer ledere i ulike prosjekt 1. Gir innspill til NSFs E-helsestrategi 2. Følge opp vårt arbeid i Elin-H hovedprosjekt 3. Gjør rede for behov for IKT-løsninger innenfor tjenesten, gjennom høringer og andre henvendelser til myndighetene 4. Bidrar i NSFs arbeid med terminologier 5. Bidrar i myndighetenes arbeid med kvalitetsindikatorer 6. E-helse er tema på egne faglige arrangement oktober 2013, Ingeniørenes Hus, Oslo. Dag 1 ledelse, Dag 2 erfaringskonf. Pilot : workshop kompetanseplaner, 2013: parallell prosjektarbeid 2014: Tilsyn 7. NSFs kompetansenettverk, oppretter egen facebookgruppe somoppfølging av lederkonferansen 1. Ny plattform utgitt Grethe Allmenning nytt medlem i Elin-H prosjektgruppe 3. Brev fra NSF, DnLF og DNJ vedr. Elin-H. 4. og 5. Ikke i løpet av perioden. 6. Hovedtema på HK 2015

14 14 INNSATSOMRÅDE: Sykepleierutdanning og forskning Hovedmål: Utdanning, fagutvikling og forskning skal gi sykepleiere kunnskap og kompetanse som sikrer grunnlag for god pasientbehandling, og synliggjør sykepleiernes særegne funksjon i helsetjenesten. Viktige elementer for å nå målet: Sykepleierutdanning på alle nivå skal være regulert, organisert, finansiert og kvalitetssikret i tråd med befolkningens behov for sykepleierkompetanse. Det skal etableres nasjonale kvalitetskrav til sykepleierutdanningen på alle nivå. Opptakskrav,kvalitet og fokus på kjernefagene i sykepleie på Bachelorstudiet, herunder sykepleiernes særegne funksjon og naturvitenskapelige tema skal styrkes. Forskning med fokus på sykepleiernes utdanning, kjerneområder, arbeidsbetingelser, kvalifikasjoner i samhandling, pasientsikkerhet og pasientresultater skal initieres og prioriteres. Det skal utarbeides strategi og innhold i forhold til klinisk ekspertsykepleie/ avansert klinisk praksis. Det skal arbeides med opprettelse av en samarbeidsavtale mellom praksis og fag- og forskningsmiljøer. Stillinger til forskning og fagutvikling i sykepleie skal økes. Delmål Hovedaktiviteter Statusrapportering Delmål 1 - Spesialistgodkjenning Myndighetsgodkjent spesialistgodkjenning for helsesøstre er etablert 1. Prosjekt pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste sluttføres og evalueres i samarbeid med NSF 2. Videreutvikler arbeidet i pilotprosjektet via NSFs prosjekt Faglig mobilisering 3. LaH deltar i Helsedirektoratets arbeid med spesialistgodkjenning Delmål 2 - Utdanning Helsesøstres kompetanse er i tråd med brukernes behov og myndighetskravene til helsestasjons- og skolehelsetjenesten 1. Utarbeide forslag til etterutdanningstilbud; a) Helsesøster som samfunnsaktør og b) Flerkulturell kompetanse 2. Utprøve etterutdanningstilbud a) 3. Gjennomføre årlig samarbeidsmøte med helsesøsterutdanningene 4. Videreføre arbeidet for opprettelse av klinisk master i helsesøsterfag 1. Sluttevaluering januar/februar 2013, sluttrapport vår Søkt og fått midler. Gjennomført høst Forbundsledelsen har nå ansvar for dialog med Hdir; vi gir fortløpende innspill. Møte med HOD oktober a) Gjennomført b) Gjøres evt. etter evaluering av a) Det er også søkt om fagutviklingsmidler i forhold til etterutdanning KAT for helsesøstre; avslag. 2. Gjennomført høst Gjennomført juni 2012 og 8.mai Kontinuerlig dialog med helsesøsterutdanningene, NSF og myndighetene.

15 15 INNSATSOMRÅDE: Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleierens kompetanse, utdanning og ansvar og som ivaretar likelønn for den enkelte og yrkesgruppen. Et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltakelse i alle livsfaser. Viktige elementer for å nå målet: Retten til full stilling skal styrkes. Arbeidstidsordninger skal ivareta hensynet til helse, velferd, likestilling og faglig forsvarlighet. En bemanning og kompetansesammensetning som ivaretar balanse mellom oppgaver og ressurser skal sikres. Tredje-hver-helg-prinsippet skal tariffestes Det skal sikres redusert arbeidstid for ansatte i nattevaktstillinger. Sykepleierkompetansen skal synliggjøres i kampen for økt verdsetting og likelønn, samt utnytte nye arenaer, nytt ansvar og nye funksjoner. Medlemmenes og tillitsvalgtes innvirkning på lønnsfastsettelse skal styrkes ved tilsetting, kompetanseutvikling og økt ansvar. Forebygging og bekjempelse av sosial dumping skal videreføres Tillitsvalgte skal settes i stand til å håndtere utfordringer knyttet til sosial dumping. Delmål Hovedaktiviteter Statusrapportering Delmål 1 Interessepolitisk aktør LaH NSF synliggjør helsesøstres kompetanse og arbeidsområde overfor NSFs forhandlingsapparat 1. Foreslår faglige argument til NSFs tillitsvalgtapparat og forhandlingsavdelingen vedr. helsesøsters lønns- og arbeidssosiale forhold 1. Utarbeidet faktaark til lokale faggruppeledere vedr. permisjon med lønn. Utarbeidet faktaark vedr. helsesøstertjenesten til HTV/forhandlingsavdelingen, samt et vedr. avlønning til medlemmer - distribuert Beskriver og debatterer helsesøsters kompetanse i forhold til eksisterende og mulige nye oppgaver og arenaer 2. Kontinuerlig

16 16 INNSATSOMRÅDE: Medlemmer og organisasjon Hovedmål: NSF er et selvfølgelig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleiere, sykepleieledere, jordmødre og sykepleiestudenter. Viktige elementer for å nå målet: Videreutvikle en attraktiv, sterk og tydelig medlemsorganisasjon hvor medlemmenes kollektive og individuelle behov står sentralt, og hvor god service er selvfølgelig i alle ledd. En målrettet og tilpasset virkemiddelbruk for å rekruttere og beholde medlemmer. Hensiktsmessig integrering av faggrupper og strategisk satsning på sykepleieledere for å styrke og utnytte organisasjonens samlede kompetanse og slagkraft. Målrettet og konkret aktivitet for å rekruttere og beholde tillitsvalgte, styrke tillitsvalgtapparatet, oppnå styrket fagforeningsbevissthet og høy organisasjonsgrad hos sykepleierne. Videreutvikle en kostnadseffektiv, dynamisk og fleksibel organisasjon med høy kompetanse og påvirkningskraft på relevante beslutningsarenaer. Mål: Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå tilsluttet Norsk Sykepleierforbund som det beste alternativet for å realisere egne og kollektivets interesser. Med spesiell oppmerksomhet rettet mot følgende i 2012: - Medlemsrekruttering NSF skal ha medlemmer per 24.september Profesjonell bistand til: o medlemmer o tillitsvalgte o organisasjonstillitsvalgte Delmål Hovedaktiviteter Statusrapportering Delmål 1 Lokale faggrupper 1. Arrangerer faggruppeledersamling 2 ganger pr. år LaH NSF videreutvikler et sterkt apparat av lokale faggruppeledere og faggrupper 2. Videreutvikler Nyhetsbrev 3. Videreutvikler håndbøker 4. Oppretter ressursbank for lokalgruppene (tema, forelesere, prosedyrer osv). 5. Inngår i NSFs pilot vedr. økonomiføring for lokalgrupper 1. April og november 2012, april og oktober Nytt navn: Oss i mellom 3. Kontinuerlig. Legges i arbeidsrom. 4. Legges i arbeidsrom. 5. Prosjektgruppen avleverer rapport videre oppfølging gjennom arbeidsgruppe hvor vi også deltar. Pilotprosjekt 2013, videreføres som arbeidsgruppe i Vedtak fra faggruppeledersamlingen om å utarbeide forslag til intern økonomimodell for LaH.

17 17 Delmål 2 - Medlemstilbud LaH NSF er en medlemsnær, sterk og tydelig organisasjon, som tilbyr varierte og gode faglige medlemstilbud Delmål 3 - Medlemsrekruttering LaH NSF har 3200 medlemmer innen Videreutvikler Medlemsbrev 2. Videreutvikler Helsesøsterkongressens faglige innhold 3. Videreutvikler egne nettsider - inklusive de lokale faggruppenes nettsider 4. Etablerer LaH på facebook/twitter 1. Årlig presentasjon av LaH til alle helsesøsterutdanningene 2. LaH deltar i NSFs prosjekt om faglig mobilisering 3. Lokale faggrupper rekrutterer aktivt blant ikke-medlemmer, 4. Innmeldingsskjema i hver utgave av Tidsskriftet 5. Fungerende webløsning for innmelding 6. Lokale faggrupper markedsfører helsesøsteryrket og LaH til avgangskullene på sykepleierutdanningene 7. Markedsfører helsesøsteryrket i forbindelse med NSFs 100årsjubileum 1. NSF har lansert felles nyhetsbrevmal i Strammet inn på ant. forelesere og krav til fagkompetanse/kunnskapsbasert. Krav til at faglig innhold skal bygge på pedagogisk plattform/design og definerte læremål. 3. Tema på faggruppeledersamlingene, lokalgruppeledere ansvarlig for å sende inn stoff til webansvarlig. 4. April2013; FB oppdateres daglig, Twitter brukes primært til samfunnsdebatt. 1. Lokale faggrupper i aktuelle fylker, samt styret ivaretar dette 2. Gjennom etterutdanningstilbudet vårt, parallellinnlegg og stand på Sykepleierkongressen LaH Oslo deltatt på Sykepleiernes dag Pr har vi registrert 3200 medlemmer. 4. Forutsatt plass settes dette inn. 5. NSFs medlemstjenester 6. Avhenger av kapasitet i lokalgruppene og interesse fra utdanningsinstitusjonene 7. Stand i Spikersuppa og på NSF-torget under Sykepleiekongressen

18 18 INNSATSOMRÅDE: Internasjonalt arbeid Mål: NSFs internasjonale arbeid skal bidra til å fremme sykepleie av høy kvalitet, bistå kolleger og søsterorganisasjoner i andre land, og påvirke relevante saker som er til behandling i overnasjonale fora. Delmål Hovedaktiviteter Statusrapportering Delmål 1 Internasjonalt engasjement 1. Deltar på nordisk samarbeidsmøte på Island LaH NSF har et internasjonalt engasjement i forhold til barn og unges helse og oppvekstforhold 2. Planlegger og arrangerer samarbeidsmøte 2013 i Norge i samarbeid med BSF 3. Følger opp nordisk samarbeidsavtale 4. Vurderer tilslutning til EPHA= European Public Health Alliance 5. Følger opp etablering av nettverk for Public Health Nursing innen ICN. 6. Viderefører arbeid med oversettelse av aktuelt materiell (engelsk) 7. LaH NSF bidrar i eksisterende internasjonale NSF- prosjekt 8. Bidrar med innspill til Norges supplerende rapport til FNs Barnekomite, via Forum for Barnekonvensjonen 1. NoSB i Reykjavik, Island: Styremedlem Torun Rundhovde Mørenskog og leder Astrid Grydeland Ersvik deltok. NoSB i Torshavn, Færøyene: Leder Astrid Grydeland Ersvik deltok. 2. Pga. endring i samarbeidsavtalen er vårt arrangementsår endret til Kontinuerlig 4. Besøk, Brussel desember 2012, sammen med bla. leder SF. Tilslutning til EPHA foreløpig stoppet i NSFs forbundsledelse. 5. Besvart forespørsler. Vurdert å ikke være tilstrekkelig avklart eller gi oss ønsket gevinst. Nestleder deltatt på global konferanse og møte i Galway, Irland aug Vedtatt å få oversatt revidert versjon av Spes.godkjenningbrosjyrene. 7. Solidaritetsopphold på TICC i Tanga, Tanzania totalt 4 helsesøstre. 8. Arbeid starter opp våren Nestleder Eli Taranger Ljønes deltok på Public Health-konferanse i Galway, Irland i Styremedlemmene Irene Asheim Ivesdal og Bente Håtuft deltok på Skolskøterskekonferanse i Malmø 2013.

19 19 INNSATSOMRÅDE: Klimapolitikk Mål: Norsk Sykepleierforbund har en tydelig miljøprofil. Delmål Hovedaktiviteter Statusrapportering Delmål 1 - Miljøbevisst 1. Baserer oss i hovedsak på elektronisk utsending av medlemsinformasjon. LaH NSF bidrar til miljøbevissthet i NSF 2. Bidrar til økt bruk av Skype-, video- og telefonmøter, lokalt og sentralt 1. Elektroniske medlemsbrev til medlemmer og Nyhetsbrev til lokale faggruppeledere. Tidsskrift tilgjengelig på nett. FB og Twitter når mange medlemmer, men fortsatt potensiale. 2. Flere styremøter på Skype/telefon i 2013.

20 20 LaH har gitt følgende høringsuttalelser Fastlegeforskriften, NSF/HOD MSIS og tuberkuloseforskrift, NSF/HOD Kommunedelplan, Trondheim kommune Nettverk for pediatrisk legemiddelforskning, NSF Folkehelseforskriften, NSF/HOD Tobakkskadeloven, HOD NOU , Til barnas beste, KD Helseus. av adoptivbarn, HDIR Rett til lønnet ammefri, NSF/HOD NOU Bedre beskyttelse av barns utvikling, BLD Barneloven, tilsyn under samvær, BLD Markedsføring overfor barn og unge, HOD Barnevernloven, NSF/BLD Barneloven, bedre beskyttelse mot vold og overgrep, BLD Barselretningslinjer, HDIR Pasient- og brukerrettighetsloven, NSF/HOD Adopsjonsloven, BLD Om kjærlighet og kjøletårn, FHI Barselretningslinjer, reviderte HDIR Barneloven, Familie- og kulturkomiteen Rundskriv adopterte, HDIR Organisasjonsutvikling,Trondheim kommune Forskrift om IKT-standarder, NSF/HOD Pasient- og helseregisterloven, NSF/HOD Samvær med tilsyn, BLD MSIS-forskriften/HPV, FHI Kompetansesentra, Hdir/Bufdir Djupedalutvalget vedr. psykososialt skolemiljø, høringsmøte -02, skriftlig høring Reservasjonsrett, NSF/HOD 03

21 21 LaH har gitt innspill til NSF og samarbeidspartnere vedrørende NSF: En rekke medlemsspørsmål - mange knyttet til omorganisering/ledelse, bemannings- og ressurssituasjon, lønn og pensjon Bemanning- og ressurssituasjon i helsestasjons- og skolehelsetjenesten E-helse (elektronisk fødselsmelding) Spesialistgodkjenning Faggruppenes økonomifunksjon Samhandling med kommersielle aktører/legemiddelindustriens avtale med NSF Politiske plattformer, særlig Folkehelse og Psykisk helse og rus Kompetansenettverk Folkehelse og Ledelse Politisk miljø: Bemanning- og ressurssituasjon i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, øremerking, normering av helsesøsterstillinger Ny forskrift/nasjonale retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Spesialistgodkjenning Valg2013: ressurssituasjonen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, ressurser, øremerking Spesialistgodkjenning Psykisk helse og rus Folkehelse, nye lovverk Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og andre: Ny forskrift Nye faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten En rekke faglige spørsmål vedr. bla. taushetsplikt, journalføring, kartlegginger osv. Nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter Foreldreveiledningsprogrammet helsestasjonsmateriell Røde Kors, støtte til søknad om utvikling av materiell i forhold til vold og overgrep

22 22 LaH har vært representert i følgende råd, utvalg og faglige grupper 1. Forum for Barnekonvensjonen v/ Astrid Grydeland Ersvik 2. Sentralt Fagforum NSF v/ Astrid Grydeland Ersvik 3. Pilot regnskapsføring lokale faggrupper NSF v/ Lise Janne Wang, Gro Tønseth og Astrid Grydeland Ersvik 4. Plattform psykisk helse og rus NSF v/astrid Grydeland Ersvik 5. Prosjekt vedr. felles mal for fagblad i NSF, v/ Astrid Grydeland Ersvik og Eli Taranger Ljønes 6. Arbeidsgruppe for Foreldreveiledningsprogrammet, BuFDir v/astrid Grydeland Ersvik 7. Faglig Forum for helsesøstre som arbeider med smittevern v/ Mone Tsahai Kildal 8. Norsk Tannverns kontaktutvalg v/ Nina Misvær 9. Arbeidsgruppe veileder for god klinisk praksis ved behandling av barn og unge i tannhelsetjenesten Helsedirektoratet v/nina Misvær 10. Arbeidsgruppe faglige retningslinjer barselomsorgen, Hdir v/ Marianne Chyba, Elisabeth Hopstock, Berit Granheim Karlsen 11. Arbeidsgruppe psykososial oppfølging etter 22.juli, Hdir v/hilde Egge (og Eli Taranger Ljønes ett møte) 12. Arbeidsgruppe faglige retningslinjer vedr. spiseforstyrrelser, Hdir v/ Guri Ødegård 13. Referansegruppe for Emnebibliotek Samfunnsmedisin og folkehelse, Helsebiblioteket.no v/astrid Grydeland Ersvik 14. Referansegruppe for tobakkskampanjer Helsedirektoratet v/aase-marit Dalheim 15. Elin H, v/ Grete Allmenning 16. Tuberkulosekomiteen Folkehelseinstituttet v/ Hilde Toresen og Tone Ovesen 17. Utvalg forebyggende psykiatri, DnLF v/irene Asheim Ivesdal 18. Nettsiden Bufdir v/ Anne Bentzrød 19. Norsk Forening for unges helse, nettverksrepr. Edel Bratlie 20. Felles innsats mot mobbing i skolen, Prosjekt mellom RKBU, Askøy og Bergen kommune v/bente Gunn Håtuft 21. FamilY, /Kerstin Rye 22. Nettverk for bedre seksualundervisning i regi av Røde Kors Ungdom v/ Kristine Hartvedt og Astrid Grydeland Ersvik 23. Medlemmer i fagråd ved helsesøsterutdanningene i Bergen og Ålesund, v/ Astrid Seim Realfsen (-2012)/ Bente Håtuft (2012-) /Ingvild Hamnøy(2011) 24. Referansegruppe vaksinekommunikasjon, FHI v/kari Andreassen, Oslo Kommune, Kristin Molstad Andresen, Ringerike Kommune/ LaH NSF Buskerud, Vibeke Ann Johannessen, Stavanger Kommune erstattet av Monica Hoff Gaustad, Trondheim kommune, Lillian Olsen Opedal, Sauherad Kommune/LaH NSF Telemark, Tone Merete Meling, Stavanger Kommune, Kjersti Margrete Rasmussen, Ås Kommune, Borghild Rydland, Bodø Kommune, Aud Jotun, Skjåk Kommune, Anne Grethe Foss Lia, Sande kommune, Vestfold Prosjekt/egne utvalg: 1. Pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste, sentral prosjektgruppe: Astrid Seim Realfsen, Marianne Vollen, Marit Nordstrand, Merete Karlsen og Astrid Grydeland Ersvik, samt 3 lokale prosjektgrupper: Kjerstin Møllebakken, Gina Gade-Lundlie, Hanne Greiner, Annlouise Gustafsson, Inger Lise Wilhelmsen, Ann Kristin Vedeler, Unni Fadum Moen, Hege Austevoll, Ingunn Storebø. 2. Helsesøster som samfunnsaktør, sentral prosjektgruppe: Berit Berg, NSF, Liv Østli, Athenae AS, Astrid Grydeland Ersvik, LaH NSF 3. LaHs Utdanningsutvalg: Merete Hanssen- Bauer (leder), Esther Hjälmhult, Astrid Litland, Anne Gerd Karlsen, Turid Sundar, Hilde Egge, Signe Sæbjørnsdotter Myklebust

23 23 4. Rapport om helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sentral prosjektgruppe: Anne-Gerd Karlsen, UiT, Hilde Egge, Diakonova, Vibeke Olufsen, LaH Sør-Trøndelag, Hanne Molander Ott, LaH Akershus, Eli Taranger Ljønes, nestleder LaH, Astrid Grydeland Ersvik, leder LaH. LaH har gitt innspill til media i blant annet følgende saker Barn og søvn, Aftenposten Helsestasjonen i Oslo, Aftenposten Barn på vekta, Dagsavisen Sunn, sunnere, usunn, Dagbladet Magasinet Lederartikkel i Barns helse og sikkerhet, bilag til Dagbladet Folkehelsearbeidere, Vårt Land Frafall i videregående skole, Psykologtidskriftet Små barn får sovemedisin, Babyverden Omskjæring av gutter, kronikk Aftenposten sammen med barneombudet, barnesykepleiere, barneleger og barnekirurger En rekke oppslag i Sykepleien og Sykepleien.no En rekke oppslag/innslag på div. nettsteder, i radio, i ulike tidsskrift osv. Lokale faggrupper har hatt en rekke innlegg i lokale/regionale medier særlig i forbindelse med Valg2013, men også med gode eksempler, påpekning av ressurssituasjon osv. Vi publiserer selv aktivt på på og på Foredrag/innlegg holdt av sentralt styre i 2012 Helsesøsterutdanningen, Ålesund -01 Lokal fagdag, Nordland -02 Helsesøsterkongressen, Kragerø -04 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, om Rotavirusvaksine -06 Forberedelse til tilsyn; Helsetilsynet -09 Kreftforeningen/R-Bup spedbarnsnettverket, samarbeidsmøte -09 Regnskapsfunksjon, Sentralt Fagforum -09 Helsesøster som samfunnsaktør, Sykepleierkongressen -09 HFU 20 år, Narvik, -10 Ledernettverk, Møre og Romsdal -10 Lokal fagdag, Nord-Trøndelag -10 EPHA m.flere, Brussel -12 Foredrag/innlegg holdt av sentralt styre i 2013 Lokal fagdag, Møre og Romsdal -01 Lokal fagdag, Troms -01 Lokal fagdag, Sør-Trøndelag -01 Lokal fagdag i Nordland, -02 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, om EPDS -03

24 24 Om pilot, NSFs samhandlingskonferanse -03 Helsesøsterkongressen, Tromsø -04 Ledelse av eget fag, helsesøsterutdanningen HiST -05 En tjeneste som utfordres, HiB-06 Om spesialistgodkjenning/pilot, HOD årsjubileum Hordaland -10 Leppe-gane-kjevespalteforeningen, -11 Folkehelseplattformen, NSF -11 (presentasjonsmal laget til fylker etc.) Foredrag/innlegg holdt av sentralt styre så langt i 2014 NSFs Folkehelsekonferanse 01 Lokal fagdag Buskerud 01 Lokal fagdag Nordland-02 Miniseminar med Psykologforeningen -04 Helsesøsterutdanningen i Bergen -04 Helsesøsterutdanningen i Tromsø -04 Oppsummert Handlingsplanperioden har vært preget av stor aktivitet i LaH NSF. Prosjektene Pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste og Helsesøster som samfunnsaktør har gitt oss ressurser og mulighet til aktivt å profilere helsesøstertjenesten, og helsestasjons- og skolehelsetjenesten. En langsiktig strategi for og arbeid med kompetansebygging blant lokale faggruppeledere og sentralt styre mener vi har gitt resultat i form av økt synlighet og tydelighet i faglige og helsepolitiske spørsmål. Vi er involvert i en rekke arbeids-, referanse- og ekspertgrupper på nasjonalt nivå, og blir ofte konsultert også via telefon og e-post. Det er en økende etterspørsel fra media, og vi bruker ukentlig ressurser på å kommentere saker i media eller skaffe helsesøstre som kan stille opp for å belyse ulike tema. Styret har vektlagt å benytte lokale faggrupper/medlemmer i dette. Å arrangere kongress, lederkonferanse/andre konferanser, lokale fagdager og utgi tidsskrift er løpende aktiviteter som krever store ressurser. Dette er LaHs viktigste medlemstilbud som har høy prioritet. Vi har i perioden vektlagt å kvalitetssikre nasjonale kongresser/konferanser i forhold til faglig innhold og læringsutbytte. Generalforsamling (GF) og debattforum avholdes nå vekselvis annethvert år. Fortsatt er det kun ca. 50 % av påmeldte til kongress som deltar på GF, noe større deltakelse på debattforum. Det sier oss at vi fortsatt har en jobb å gjøre for å være aktive samfunnsaktører, også internt. Som følge av landsmøtevedtaket om videre integrering av faggruppene i NSF, har vi deltatt i et internt NSF-prosjekt i forhold til regnskapsføring. Oppfølgingen av vedtaket innebar blant annet at LaH heretter har ett organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret og ett kontonummer (mot tidligere langt mer enn 20 forskjellige). Dette medførte igjen at lokale faggruppers regnskap legges inn sammen med sentralt regnskap, og at regnskap føres elektronisk. Dette har vært en krevende periode både for sentralt styre og de lokale kassererne/styrene, med opplevelse av mangelfull oversikt over økonomien. Vi har fått på plass felles budsjettmal og månedlige regnskapsrapporter som nå skal bedre på denne situasjonen. NSF utvikler også egen elektronisk konferansestøtte, som vil bidra til

25 25 å forenkle lokalgruppenes avvikling og oppfølging av lokale fagdager. Lokale faggrupper og styret utreder hvordan vi best kan utnytte LaH NSFs samlede midler, slik at vi på en best mulig måte kan oppfylle vårt formål: - Skape møteplass for fag og kunnskapsutvikling - Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet - Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings og erfaringsbasert kunnskap - Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet - Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag og helsepolitiske prioriteringer - Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for sitt fagområde Rekruttering til styret er krevende både lokalt og sentralt. For få av våre 3200 medlemmer tilbyr seg å gjøre en innsats for faggruppen. Skal LaH NSF fortsatt være en sterk og tydelig faggruppe er vi helt avhengig av engasjerte medlemmer som kan ta en periode i et styre, og ellers bidra med faglige innspill og i samfunnsdebatten. Sentralt jobber vi for å bistå lokale styrer med veiledning, håndbøker, mediemaler osv. for å lette noe av arbeidet lokalt. En tett dialog mellom lokale faggruppeledere og sentralt styre er helt nødvendig for å kunne være en aktiv faggruppe og følge opp handlingsplanen. LaH NSF og helsesøsterutdanningene har de siste årene etablert et fast årlig samarbeidsmøte. Det er viktig for å kunne debattere og samarbeide om utdanningspolitiske spørsmål, bidra til å utvikle helsesøsterutdanningen og etablere relevante etterutdanningstilbud for helsesøstre. LaH NSF har i handlingsplanperioden bidratt til å sette helsestasjons- og skolehelsetjenesten på den politiske agendaen. Samtlige parti har satsing på tjenesten i sine partiprogram etter valget Stoltenberg-regjeringen startet en bebudet opptrappingsplan med å bevilge 180 millioner til tjenesten, noe Solberg-regjeringen har fulgt opp for Pr. i dag vet vi lite om hvordan regjering og Storting evt. vil følge opp en styrking av tjenesten. Kartlegginger og tilsyn har vist at kun rundt halvparten av kommunene har brukt midlene til det de var tiltenkt, og at innsikt i og kommunal styring av tjenesten er mangelfull. Det betyr at LaH NSF også i fortsettelsen må være TYDELIG, MODIG og STOLT på vegne av barn, unge og deres familier.

Handlingsplan Landsgruppen av helsesøstre NSF

Handlingsplan Landsgruppen av helsesøstre NSF Handlingsplan 2012-2014 Landsgruppen av helsesøstre NSF De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice For 2012 legger forbundsstyret

Detaljer

Handlingsplan Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF

Handlingsplan Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF Handlingsplan 2015-2016 Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF INNSATSOMRÅDE: Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål 1: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2014-2015 Landsgruppen av helsesøstre NSF De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice 2 For 2014 legger forbundsstyret

Detaljer

Handlingsplan NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere

Handlingsplan NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere Handlingsplan 2015 NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere 2 For 2014 legger forbundsstyret følgende organisasjonspolitiske prioriteringer til grunn: INNSATSOMRÅDE 1: Prioritering og organisering av helsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Handlingsplan NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere

Handlingsplan NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere Handlingsplan 2017 NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere 2 INNSATSOMRÅDE 1: Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål 1: Utøvelse av operasjonssykepleie med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer

Handlingsplan LaH NSF Østfold

Handlingsplan LaH NSF Østfold Handlingsplan 2017-2020 LaH NSF Østfold Ifølge «VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF» 3 Formål skal lokal faggruppe: - Skape møteplasser for fag- og kunnskapsutvikling - Bidra til utvikling av faglig

Detaljer

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT Strategisk plan 2016 2020 TYDELIG MODIG STOLT 1 NSFs visjon Det naturlige valg for sykepleiere, sykepleierstudenter og jordmødre til beste for pasienten. NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR PERIODEN

STRATEGIPLAN FOR PERIODEN STRATEGIPLAN FOR PERIODEN 2009-2012 ydelig Tydelig Tydelig Tydelig Modig Modig Tydelig Modig Modig Stolt Tydelig Stolt deligstolt Modig deligmodig odig Stolt dig Stolt Tydelig tolt Tydelig olt Tydelig

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 Handlingsplan NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 INNSATSOMRÅDE: Medlemmer og organisasjonen Mål: Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå

Detaljer

Handlingsplan 2017 og 2018

Handlingsplan 2017 og 2018 Handlingsplan 2017 og 2018 INNSATSOMRÅDE 1: Organisering av Lungesykepleie Hovedmål: At det er høy kvalitet på Lungesykepleie på alle lungemedisinske avdelinger i landet. Delmål: Tiltak: Hovedaktiviteter:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Handlingsplan for NSFLOS 2009/2010

Handlingsplan for NSFLOS 2009/2010 Handlingsplan for NSFLOS 2009/2010 Innsatsområde Tiltak Høst 2009 Ansvarlig Tiltak Vår 2010 Ansvarlig Resultatmål Kompetanse- og kvalitetsforbedrende tiltak Opparbeide kunnskap omkring ulike kvalitetsforbedrende

Detaljer

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE:

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: 1 HANDLINGSPLAN 2012-2014 NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2012-2014: - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Astrid Grydeland Ersvik Leder Landsgruppen av helsesøstre NSF

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Astrid Grydeland Ersvik Leder Landsgruppen av helsesøstre NSF Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Astrid Grydeland Ersvik Leder Landsgruppen av helsesøstre NSF NSFs største av totalt 32 faggrupper, med vel 2650 medlemmer Kort om LaH NSF Leder på heltid, lokale

Detaljer

Handlingsplan 2015 NSF-LKS

Handlingsplan 2015 NSF-LKS Handlingsplan 2015 NSF-LKS Utformet på styremøte januar 2015 Revideres fortløpende på styremøter i 2015 1. INNSATSOMRÅDE: Økonomi - NSF-LKS har økonomistyring Mål: NSF-LKS skal tilstrebe en god økonomi

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 «Landsgruppen av sykepleieledere» NSFLSL De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice 2 For 2013 legger

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom

Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom Helsesøsterkongressen Stavanger den 23.-24. april 2014 Seniorrådgiver/helsesøster Astrid H.

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund HANDLINGSPLAN FOR 2017 Navn: NFF Region Midt 1. Fakta om Region Midt Medlemstallet var 1401 ved begynnelsen av 2017 og 1378 ved slutten av 2016. Styrets sammensetning Rolle Navn Arbeidssted Regionleder

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Landsgruppen av helsesøstre NSF Akershus Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes Kommunene har

Detaljer

Sak til Landsmøtet INNSATSOMRÅDER FOR 2016-2019. Bakgrunn for saken: Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Generalsekretær

Sak til Landsmøtet INNSATSOMRÅDER FOR 2016-2019. Bakgrunn for saken: Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Generalsekretær Sak til Landsmøtet Nr: 15 Saksbehandler: Generalsekretær Dato: 01.06.2015 Dokumentnr DM: 705312 2015_00551 INNSATSOMRÅDER FOR 2016-2019 Bakgrunn for saken: NSFs formål, prinsipprogram og innsatsområder

Detaljer

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2016 Siste revidering

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2016 Siste revidering Handlingsplan 2016 Revideres fortløpende på styremøter i 2016 Siste revidering 04.01.2016 1 1. INNSATSOMRÅDE: NSF-LKS skal være et forum for ide og kunnskapsutvikling Mål: Økt faglig engasjement og kunnskapsutvikling

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

Handlingsplan Oslo 2017

Handlingsplan Oslo 2017 Handlingsplan Oslo 2017 Det som er skrevet med rødt er «oppdrag» til fylkene, vedtatt av forbundsstyret. På overordnet nivå har vi de seks strategiske kampene, noen hovedmål som dreier seg om «Kontinuerlig

Detaljer

Aktuelt fra Fylkesmannen 15.november 2012

Aktuelt fra Fylkesmannen 15.november 2012 Aktuelt fra Fylkesmannen 15.november 2012 Prosjekt seksuell helse og trakassering 2011-2014 Et samarbeidsprosjekt innen folkehelse mellom Sør- Trøndelag fylkeskommune, LLH( landsforeningen for homofil

Detaljer

- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn.

- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn. Vi anerkjenner vold og overgrep mot barn som et betydelig folkehelseproblem og et av samfunnets store utfordringer. Å bli utsatt for dette i barndommen har store konsekvenser for det enkelte barn, og for

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten i Telemark(DGS) - Kvalitetsindikatorer: Konsultasjonsprogram og tjenestebeskrivelse

Den gode skolehelsetjenesten i Telemark(DGS) - Kvalitetsindikatorer: Konsultasjonsprogram og tjenestebeskrivelse Den gode skolehelsetjenesten i Telemark(DGS) - Kvalitetsindikatorer: Konsultasjonsprogram og tjenestebeskrivelse Prosjekt: Kvalitet i skolehelsetjenesten Seminar 1 14.09.16 Janne Gunnerud Ljosåk, jobber

Detaljer

Informasjon fra Helsedirektoratet. Finn Martinsen, avdeling miljø og helse

Informasjon fra Helsedirektoratet. Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Informasjon fra Helsedirektoratet Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Årskonferansen om miljø og helse, Hamar 7. 8. mai 2015 På Hdir s dagsorden for miljørettet helsevern Oppfølging av Krafttak-kursene

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Leder mer enn en tittel

Leder mer enn en tittel Leder mer enn en tittel Landsgruppen av helsesøstre NSF har gleden av å ønske deg velkommen til den tredje lederkonferansen i rekken. Årets konferanse har vi kalt Leder mer enn en tittel. Med den overskriften

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Tilsyn med rusomsorgen

Tilsyn med rusomsorgen Tilsyn med rusomsorgen Seniorrådgiver Steffen Torsnes Fylkesmannen i Kurs 8. 9. desember 2016 «Riktig bruk av tvang i rusfeltet» 1 Oversikt over det statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten Aktuelle

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Medlemsbrev. Lokalgruppelederkonferanse. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Mars 2013

Medlemsbrev. Lokalgruppelederkonferanse. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Mars 2013 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS Mars 2013 Lokalgruppelederkonferanse 14-15.mars arrangerte NSFLIS sin lokalgruppelederkonferanse. Konferansen ble i år som i fjor avholdt på Clarion Collection Hotel

Detaljer

Faggruppen for barne og ungdomsfysioterapi Handlingsplan

Faggruppen for barne og ungdomsfysioterapi Handlingsplan Faggruppen for barne og ungdomsfysioterapi Handlingsplan 2015 2016 1. Fakta om faggruppen Medlemstallet var 630 per 29. januar 2015. Faggruppens leder vil i 2015 2016 være lønnet i 20% stilling. Faggruppen

Detaljer

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Hovedinnhold Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 23.November 2017 1 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Detaljer

Norsk Psykologforenings hovedsatsingsområde Lederkonferansen 5. november 2009

Norsk Psykologforenings hovedsatsingsområde Lederkonferansen 5. november 2009 Norsk Psykologforenings hovedsatsingsområde 2007-2010 Lederkonferansen 5. november 2009 Å lykkes med en hovedsatsing timing og fokus Hovedsatsing for Norsk Psykologforening 2004-2007: Rekruttering av psykologer

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

HELSESØSTERTJENESTEN

HELSESØSTERTJENESTEN HELSESØSTERTJENESTEN Helsesøstertjenesten skal gi et generelt helsetilbud til alle i aldersgruppa 0-20 år og ekstra oppfølging til barn, unge og familier spesielle behov Handlingsmål: Barn, ungdom og deres

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. En viktig del i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF skulle erstattes

Detaljer

Digitale kompetansebehov og utfordringer i helse- og omsorgssektoren - sett frå "innsiden" Nokios 13.10.09. v/merete Lyngstad spesialrådgiver

Digitale kompetansebehov og utfordringer i helse- og omsorgssektoren - sett frå innsiden Nokios 13.10.09. v/merete Lyngstad spesialrådgiver Digitale kompetansebehov og utfordringer i helse- og omsorgssektoren - sett frå "innsiden" Nokios 13.10.09 v/merete Lyngstad spesialrådgiver Endringer i pasientrollen Større rettigheter og krav Medvirkning

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Velkommen Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst Når kontroll setter alvorlige begrensninger for unges

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1. 2013 Ønske om en flott vår til alle Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Strategi Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2017-2020 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Bakgrunnsinformasjon om respondentene 0 100 200 300 400 500 600 700 0 500 1000 1500 2000 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2015... 5 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2015 med økonomiske rammer

Detaljer

2017 Årsberetning NSFS faggruppe for nevrosykepleiere (NSFNS)

2017 Årsberetning NSFS faggruppe for nevrosykepleiere (NSFNS) 2017 Årsberetning NSFS faggruppe for nevrosykepleiere (NSFNS) Styrets sammensetning: Styremedlemmer i denne valgperioden fra 2015-2017 har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Økonomiansvarlig: Styremedlem:

Detaljer

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Janne Støen 11.02.2015 Læringsmiljøsenteret.no Veilederteamene Erik Nordgreen: Buskerud, Aust-Agder og Vest- Agder Erling Roland: Møre og Romsdal, Sogn

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Nords handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for året

Detaljer

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2017 Siste revidering

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2017 Siste revidering Handlingsplan 2017 Revideres fortløpende på styremøter i 2017 Siste revidering 06.01.2017 1 1. INNSATSOMRÅDE: NSF-LKS skal være et forum for ide og kunnskapsutvikling Mål: Økt faglig engasjement og kunnskapsutvikling

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Høring av læringsmål for de medisinske spesialitetene

Høring av læringsmål for de medisinske spesialitetene v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20899884 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/35876-4 Saksbehandler:

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre Ny ordning for utviklingssentrene fra 1.1.17 Evalueringsprosess

Detaljer

1,11 Helsedirektoratet

1,11 Helsedirektoratet 1,11 Helsedirektoratet Høringsinstanser i følge liste Deres ref.: Vår ref.: 16/3440-1 Saksbehandler: Astrid Hernes Kvalnes Dato: 28.01.2016 Høring: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon0-5 år

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016

ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016 ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. Et viktig element i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF ble erstattet av 5 regioner

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( )

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( ) Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 (2006 2007) Tromsø, 10. april 2008 Statssekretær Arvid Libak Mål for folkehelsepolitikken Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet

Detaljer

Sak til Landsmøtet Nr: 19

Sak til Landsmøtet Nr: 19 Sak 19 Sak til Landsmøtet Nr: 19 Dato: 14.06.11 Saksbehandler: Tone Moan Dokumentnr DM: 208290 Videreføring av prøveordning med frikjøp av nestleder i NSF Student 1. Bakgrunn for saken NSF Student meldte

Detaljer

Spesialistgodkjenning - hva så? Evaluering av prosjektet «Spesialistgodkjenning av helsesøster» Liv Østli

Spesialistgodkjenning - hva så? Evaluering av prosjektet «Spesialistgodkjenning av helsesøster» Liv Østli Spesialistgodkjenning - hva så? Evaluering av prosjektet «Spesialistgodkjenning av helsesøster» Liv Østli 1 LITT OM ATHENAE Stiftet 1. januar 2007 Eiere er Tove Kristiansen og Liv Østli Fokusområde: Kvalitetssikring

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Nyhetsbrev. Kjære kollega!

Nyhetsbrev. Kjære kollega! Nyhetsbrev Kjære kollega! 01.07.12 Her kommer litt informasjon fra NSF/FFD Bak oss har vi sykepleiesymposium og Generalforsamling, og dette er det nye styret i perioden 2012-2014 Leder: Tilla Landbakk,

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2016-2018 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål - Evne til påvirkning-premissleverandør Politisk arbeid Etablere og opprettholde samarbeid med Utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer