HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: LØSNINGSFORSLAG Eksamensdato: Torsdag 15. mai 2008 Varighet: 3 timer, Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV460D Drift av lokalnettverk IT-kurs Studiepoeng 6 Faglærer(e): Arne B. Mikalsen Hjelpemidler: Oppgavesettet består av: Vedlegg består av: Godkjent kalkulator, Ingen skriftlige hjelpemidler 4 oppgaver, totalt 3 sider 0 sider Merknad: Oppgaveteksten kan beholdes av studenter som sitter eksamenstiden ut. Lykke til!

2 Oppgave 1 Maskinvarekomponenter og LAN design (35 %) a) Det vektlegges i pensum at SCSI er nærmest obligatorisk i en filtjener, selv om moderne SATA-disker er omtrent like raske, og mye billigere. Forklar hvorfor SCSI likevel nesten alltid vektlegges i design av tjenermaskiner. I tillegg til at SCSI-disker generelt er raske, er det to andre viktige fordeler, som gjør de egnet for bruk i tjenermaskin: 1) De avlaster CPU i tjenermaskinen, siden SCSI-kortet har sin egen CPU. 2) De er i stand til å håndtere en stor mengde I/O-enheter (disker) b) Hva er den viktigste forskjellen på bladservere og rack-servere? Hva ville du ha anbefalt i et stort nettverk som har behov for omtrent 20 tjenermaskiner? En rackserver er i prinsippet bare en vanlig server som er laget for å stå i et spesialtilpasset skap. En bladeserver står i et kabinett der strømforsyning, vifte og flere andre felles komponenter deles av flere blades. I et nettverk med så mange som 20 tjenermaskiner vil det fort lønne seg med en bladeserver. I pensum er det vist til undersøkelser som sier at det går en grense ved omtrent 14 servere, men dette må en selvsagt regne ut og vurdere nøye i hvert enkelt tilfelle. c) Svitsjer og rutere er to viktige nettverkskomponenter i de aller fleste nettverk. Begge brukes for sammenkopling av datamaskiner (både tjenermaskiner og arbeidsstasjoner). Hva er de viktigste forskjellene mellom dem (både i virkemåte og bruksområder) i moderne nettverksdesign? Den viktigste forskjellen i virkemåte er at svitsjen opererer på lag 2 i OSI-modellen, og er dermed i stand til å skille trafikk basert på MAC-adresser, mens rutere jobber på lag 3, og altså IP-adresser. I praksis er den viktigste forskjellen på dem at svitsjen opererer internt i nettverket, for å fordele trafikken der, mens ruteren tar ansvar for å fordele trafikken som skal ut/inn av nettverket (skiller ekstern trafikk fra intern trafikk). d) Hva er forskjellen på port-svitsjing og segment-svitsjing? En av disse metodene har blitt totalt utdatert de siste årene hvorfor er det slik? I portsvitsjede nettverk koples hver enkelt arbeidsstasjon direkte til en port på svitsjen, mens en i segmentsvitsjede nettverk kopler et helt segment til en port (typisk via en hub). Segmentsvitsjing er helt utdatert, siden prisen på svitsjer har falt mye, slik at svitsjer er rimeligere enn huber. Det er derfor ingen grunn til å kjøpe svitsjer i det hele tatt. e) I design av store trådløse nettverk er kanalplanlegging viktig. Forklar hva som kan skje om du ikke gjør kanalplanleggingen riktig. Da vil overlappene kanaler (eller identiske kanaler i samme dekningsomårde) støye for hverandre. f) Sikring av trådløse nettverk er svært viktig. WEP og WPA2 er to alternative metoder for sikring av disse nettverkene. Sammenlikne disse metodene, og konkluder på hvilken metode du vil velge i en bedrift som prioriterer sikkerhet høyt på bakgrunn av denne sammenlikningen. Både WEP og WPA2 sørger for kryptering av data i trådløse nettverk. Det er imidlertid store forskjeller i sikkerhetsnivå for disse metodene. WPA2 er betydelig sikrere. Viktige momenter: 1) WPA2 genererer midlertidige nøkler (TKIP Tempoeral Key Integrity Protocol). Dette gjør det mye vanskeligere å knekke krypteringen. Side 2 av 5

3 2) WPA2 har lengre nøkler (flere bit), noe som gjør hver nøkkelcrack til en lang prosess. Når en i tillegg skifter nøkler ofte, har en forvirret motstanderen så mye, at dette regnes som en sikker metode. Oppgave 2 LAN operativsystemer (25 %) a) Hva er et peer-to-peer nettverk? Hvordan vil du lage et enkelt peer-to-peer nettverk for en bedrift som har 20 vanlige bærbare PC-er til sine ansatte med Windows XP installert? Et peer-to-peer nettverk er et nettverk uten tjenermaskiner. Peer betyr likeverdig, og alle maskiner er altså likeverdige. Det er enkelt å lage et peer-to-peer nettverk med Windows XP. Det er bare å kople dem sammen, og definere samme workgroup på maskinene. Dersom de nå er i samme IPserie (og altså ser hverandre rent kommunikasjonsmessig), har du et peer-to-peer nettverk. b) Feiltoleranse er viktig for de aller fleste bedriftsnettverk. Hvordan definerer du feiltoleranse? Kom med et eksempel på lav (og billig) feiltoleranse og et eksempel på god feiltoleranse. Feiltoleranse er definert som evnen et lokalnettverk har til å overleve, selv om alvorlige feil skjer. Lav feiltoleranse kan for eksempel være å bare installere en UPS på server (som sikrer mot feil på server forårsaket av strømbrudd). Et eksempel på god feiltoleranse kan være å ha dupliserte servere. c) Hva er RAID level 0, og hvilken feiltoleranse gir dette? RAID 0 innebærer bare striping av data (fordeling av data over flere disker for å få høyere lese-/skrivehastighet). Det er ingen feiltoleranse i dette, snarere tvert i mot. Dersom en av diskene i RAIDsystemet feiler, er hele disksystemet uleselig. d) Det er ikke så stor forskjell på RAID level 4 og level 5. Hvorfor er RAID 5 likevel mer effektiv enn RAID 4? Forskjellen er at i RAID 5 fordeles feildatainformasjonen ut over flere disker. Da blir den flaskehalsen som oppstår ved skriving til disk i de øvrige RAID-systemene borte. Side 3 av 5

4 Oppgave 3 Novell NetWare og Windows (30 %) a) E-directory er bygd opp av containerobjekter og bladobjekter. Hvilke containerobjekter finnes i Novell, og hvor hører de hjemme i e-directory-treet? Det finnes to typer containerobjekter: - Organisation-objektet, som alltid er plassert direkte under rot, og som det bare kan finnes ett nivå av. - Organisational Unit, som er plassert under O-objektet, og som det kan finnes mange nivå av. b) Gitt følgende figur av et e-directory-tre for en videregående skole: Rot VGS Ansatte Elever Ressurser Tove Trine Hilde Else Mas- kin- Elektro Ans_vol Elev_vol Per Trine Sven Hilde er trustee til elever med objektrettigheter BCDI. VGS er trustee til Maskin med objektrettigheter BRI. Arvefilteter til Maskin er SBC (som betyr at maks S, B og C kan slippe gjennom filteret). Hva er Hildes effektive rettigheter til Maskin? Hilde er et objekt som ligger under VGS, og alle rettigheter som gis til VGS går direkte til Hilde. Siden VGS er trustee til Maskin med BR(I), blir Hilde rettigheter altså de samme fra denne tilordningen. I tillegg er altså hilde trustee til Elever med BCDI. Siden det er et arvefilter på Maskin, som bare slipper igjennom S, B og C, er det bare B og C som slipper gjennom her. Totalt har hun derfor BR + BC = BRC. c) Hva er et domene i Windows? La oss si at du har en Windows Server 2003 og et antall Windows XP arbeidsstasjoner. Hvordan går du frem for å opprette et nettverk med et Windows-domene? Et domene er en samling maskiner i Windows som er definert med samme domenenavn, og som har (minst en) domenekontroller som styrer domenet. Du oppretter først domenet på serveren, og legger deretter inn arbeidsstasjonene som medlemmer i domenet. Det kan gjøres ved at arbeidsstasjonene først defineres under Workstations på server, for deretter å konfigurere domenet på arbeidsstasjonen (under System i kontrollpanelet). d) I Windows finnes det både lokale, globale og universelle grupper. Hvordan er reglene for hvordan disse gruppene kan brukes? Lokale grupper kan ha medlemmer fra sitt eget domene eller andre domener, men kan kun operere (tildeles rettigheter) i sitt eget domene. Globale grupper kan bare ha brukere fra eget domene som medlemmer, men kan operere (gis rettigheter til ressurser) i alle domener. Side 4 av 5

5 Universelle grupper kan ha medlemmer fra eget eller andre domener, og kan operere all over. Universelle grupper fungerer imidlertid bare dersom maskinen er i et native mode. Hva som er god skikk er noe helt annet. Den sier at en bør legge brukere i globale grupper, legge den globale gruppen inn i en lokal som en gir rettigheter til aktuelt domene. e) Det er mye som er likt i måten Windows og Novell administreres på, men når det gjelder administrasjon av rettigheter, er det noen vesentlige forskjeller. Forklar på hvilken måte Windows og Novell skiller seg fra hverandre i rettighetsadministrasjon, og vurder fordeler og ulemper med disse metodene. Den viktigste forskjellen er nok at Windows tildeler alle rettighet til grupper, mens Novell tildeler rettigheter i katalogtjeneste-strukturen. Enkelt sagt, kan vi si at fordelen med Windows måte er at det er enkelt å sette seg inn i, mens Novell har rikere muligheter for mer variert administrasjon. Ulemper blir motsatt.. En god besvarelse bør være noe mer omfattende enn dette Oppgave 4 Driftsfilosofi og standarder (10 %) a) Innenfor forebyggende drift, har vi to metoder, der kapasitetsplanlegging er den ene. Hva heter den andre, og hvilke verktøy/metoder bruker vi innenfor denne metoden? Her snakker vi om system tuning. Innenfor system tuning har vi snakket om følgende metoder her: Måle nettverksparametre Analysere belastning, feilrate, etc Presentere/alarmere Ytelsesmonitorer - måler eksempelvis trafikkbelastning Nettverks(pakke-)analysatorer - måler feilprosent i Ethernet, typer pakker, etc Statistikk-funksjoner b) Hva er en MIB (Management Information Base), og hvordan er informasjonen i en MIB oppbygd? Som navnet sier, så er MIB en database som inneholder management informasjon. Det er her driftsdata som SNMP håndterer ligger. Data i MIB er bygget opp som SMI (Structure of Management Information) beskriver. Her er alle informajsonselementer definert som OID (Object Identifier) i forhold til plasseringen i SMI-treet. Side 5 av 5

1. Sikkerhet i nettverk

1. Sikkerhet i nettverk 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Navn: LØSNINGSFORSLAG Eksamensdato: Måndag 12. december 2005 Varighet: 3 timmar, 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: DTAA89 Drift av lokala nätverk

Detaljer

2. Intranett tjenester

2. Intranett tjenester Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Eksamensdato: 26. mai 25 Varighet: 3 timer ( 9: 12: ) Avdeling for informatikk og e-læring Fagnummer: Fagnavn: LO249D Operativsystemer med Linux Klasser: BADR 1. ING FU Studiepoeng:

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

Eksamen DAT 103. Oppgave 2. Kandidatnr.: 145 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D

Eksamen DAT 103. Oppgave 2. Kandidatnr.: 145 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D Eksamen DAT 103 Kandidatnr.: 145 Oppgave 1 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D Oppgave 2 a) Et OS er den administrerende softwaren i en datamaskin. Den bygger på prinsippene om filhåndtering,

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

«Hvor mye koster et datarom?»

«Hvor mye koster et datarom?» Digital kompetanse for skoleledere «Hvor mye koster et datarom?» eller «Ved skolen vår skal en datamaskin i uken gå i stykker» Odin Hetland Nøsen (undervisningsinspektør på 5. året) IKT-autodidakt med

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Innendørs trådløse nett i skolen

Innendørs trådløse nett i skolen Innendørs trådløse nett i skolen Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Multicast i nettverk med støtte for mobil IP. Kristian Holm. Hovedoppgave for graden cand.scient.

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Multicast i nettverk med støtte for mobil IP. Kristian Holm. Hovedoppgave for graden cand.scient. Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Multicast i nettverk med støtte for mobil IP Kristian Holm Hovedoppgave for graden cand.scient. November 2003 Forord Denne hovedoppgaven er en del av graden

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

E-post sikkerhet i Norge

E-post sikkerhet i Norge Bare 15 % av norske domener på Internett støtter bruk av en standard for kryptering av e-post. Blant norske kommuner er det mindre enn 4 % som støtter slik kryptering. Manglende sikring av e- post i Norge

Detaljer