NAS-server. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAS-server. Brukerveiledning"

Transkript

1 NAS-server Brukerveiledning Brukt modell: DS108j, DS107, DS107+, DS207, DS207+, DS209+, CS407e, CS407, DS408, RS407, RS408, RS408-RP, DS508 Dokument-ID: Synology _UserGuide_NASeries_ _nor Basert på versjon: DSM

2 OPPHAVSRETTSNOTAT Alle titler, opphavsretter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter i og til noen av Synology sine produkter, enten Produktene eller Produktet (inkludert men ikke begrenset til produktedesign og utforming, innebygget programvare, og enhver relevant type media, bilder, fotografier, animasjoner, video, lyd, musikk, tekst og appletter som er bygget inn i Produktene) de tilhørende brukerveiledningene og andre dokumenter, og online eller elektroniske dokumenter, hvis noen, eies av Synology Inc. Med mindre Synology har utstedt eksplisitt skriftlig lisensrett, innebærer ikke overdragelse av Produktene noen lisens til de ovennevnte rettighetene. Opphavsrett Synology Inc. Alle rettigheter reservert. VAREMERKENOTAT Synology og andre navn på Synology Produkter, er varemerker eiet av eller registrerte varemerker eiet av Synology Inc. Microsoft, Windows series og Internett Explorer er varemerker eiet av Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series er varemerker som tilhører Apple Computer, Inc., registerert i U.S.A. og andre land. Andre produkter og selskapsnavn som nevnes her, er varemerker tilhørende deres respektive eiere. BEGRENSET GARANTIANSVAR Synology har et begrenset garantiansvar for produktene sine, og kun til den personen eller enheten som opprinnelig kjøpte produktene fra Synology, eller dennes autoriserte distributør eller detaljist. Synology garanterer at enhver maskinvaredel i produktene vil være uten fysiske defekter i materiale og utførelse i to år fra kjøpsdato (tre år for DS508, RS408, RS408-RP og RS407), hvis ikke vil produktet bli reparert eller erstattet i henhold til Synologys eksklusive beslutning. Dersom produktet i denne garantiperioden viser seg å være defekt, kan du kontakte din lokale forhandler for assistanse. Du må vise innkjøpsbevis og et strekkodenummer fra produktets innpakning, når du ber om assistanse. Synology-produktene er skjelettprodukter, så Synology garanterer på ingen måte for installerte harddisker, ei heller garanteres det for kompatibilitet med alle harddisker. SYNOLOGY SKAL IKKE HA NOE ANSVAR OVERFOR DEG UNDER DETTE BREGRENSEDE GARANTIANSVARET, DERSOM PRODUKTET INSTALLERES ELLER BRUKES PÅ EN MÅTE SOM IKKE ER SPESIFISERT ELLER BESKREVET I PRODUKTSPESIFIKASJONENE ELLER BESKRIVELSEN, PRODUKTET HAR BLITT MODIFISERT ELLER ENDRET PÅ NOEN SOM HELST MÅTE AV NOEN SOM HELST ANDRE ENN SYNOLOGY, ELLER DET MANGLENDE SAMSVARET MELLOM PRODUKTET OG DETS SPESIFIKASJONER KAN TILSKRIVES ANDRE ÅRSAKER, SOM IKKE ER SYNOLOGYS ANSVAR. SYNOLOGY GARANTERER ELLER REPRESENTERER IKKE PÅ NOEN MÅTE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER LOVFESTET, MED HENSYN PÅ SINE PRODUKTER ELLER INNHOLDET ELLER BRUK AV DENNE DOKUMENTASJONEN OG ALL TILHØRENDE PROGRAMVARE, OG FRASKRIVER SEG SPESIELT KRAV SOM ANGÅR KVALITET ELLER YTELSE FOR NOEN SOM HELST FORMÅL. SYNOLOGY GARANTERER IKKE PÅ NOEN MÅTE AT ALLE DATA SOM ER LAGRET PÅ SYNOLOGY PRODUKTER ALLTID ER SIKRE, UTEN NOEN SOM HELST RISIKO FOR TAP AV DATA. SYNOLOGY MINNER DEG OM REGELMESSIG Å TA SIKKERHETSKOPIER AV ALLE DATA. SYNOLOGY SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG OVERFOR BRUKEREN FOR SKADER, INKLUDERT ENHVER BESPARELSE, TAP AV PROFITT ELLER ANNEN TILFELDIG ELLER FØLGELIG SKADE, SOM 1

3 OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE SYNOLOGY PRODUKTER, OG PÅFØLGENDE TAP AV DATA FRA SLIK BRUK. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN I TILLEGG HA ANDRE RETTIGHETER, SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND (ELLER JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON). SYNOLOGYS ANSVAR FOR MASKINFEIL OG DEFEKTER I MASKINVARER ER BEGRENSET TIL REPARASJON ELLER ERSTATNING SLIK SOM FORKLART I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN. SYNOLOGY FRASKRIVER SEG OVERFOR KUNDER ET HVERT GARANTIANSVAR OG BETINGELSER, MED UNNTAK AV DE UTTRYKTE GARANTIER I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, DIREKTE ELLER INDIREKTE, LOVFESTET ELLER PÅ ANNEN MÅTE, FOR PRODUKTET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN SOM HELST IMPLISERTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. INGEN ANDRE GARANTIER ENTEN UTTRYKTE ELLER IMPLISERTE, KOMMER TIL ANVENDELSE ETTER AT DEN BEGRENSEDE GARANTIPERIODEN HAR LØPT UT. NOEN STATER ELLER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUDERING AV NOEN IMPLISERTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, ELLER BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN IMPLISERT GARANTI ELLER BETINGELSE VARER, SÅ DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. DENNE BEGRENSEDE GARANTIDEKNINGEN OPPHØRER DERSOM DU SELGER ELLER PÅ NOEN SOM HELST ANNEN MÅTE OVERFØRER PRODUKTET TIL EN ANNEN PART. SYNOLOGY AKSEPTERER IKKE NOE ANSVAR UTOVER DE TILTAK SOM ER GARANTERT I DENNE BEGRENSEDE GARANTIERKLÆRINGEN ELLER FOR SPESIELLE, INDIREKTE, FØLGENDE ELLER TILFELDIGE SKADER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, ETHVERT ANSVAR FOR TREDJEPARTS KRAV MOT DEG, FORDI PRODUKTET IKKE ER TILGJENGELIG FOR BRUK, ELLER FOR TAP AV DATA ELLER TAP AV PROGRAMVARE. SYNOLOGYS ANSVAR SKAL IKKE STREKKE SEG UTOVER DET BELØP DU BETALTE FOR PRODUKTET SOM ER OPPHAVET TIL KRAVET. DETTE ER DET MAKSIMALE BELØPET SYNOLOGY ER ANSVARLIG FOR. SYNOLOGY INC. PRODUKTER ER IKKE MENT FOR BRUK I MEDISINSK, LIVREDDENDE ELLER LIVSOPPHOLDENDE PROGRAMMER. KONFLIKTLØSNING For disse bestemmelsenes formål, betyr Konflikt enhver konflikt, eller uenighet, eller krav som måtte oppstå som et resultat av eller i forbindelse med (i) denne Avtalen, dens fortolkning, eller brudd, avbrudd, andvendbarhet eller gyldighet, (ii) den tilhørende ordre for kjøp, levering, mottak eller bruk av et produkt eller en tjeneste fra Synology, eller (iii) enhver annen konflikt som oppstår som resultat av eller i forbindelse med forholdet mellom Deg og Synology, betyr Synology Synology Inc, deres eiere, datterselskap, medarbeidere, direktører, ledere, ansatte, begunstigede, agenter, avtalepartnere, deleleverandører (både maskinog programvare), og/eller enhver tredjepart som leverer produkter og tjenester som kjøpes eller distribueres av Synology, og Du betyr du, eller dine nærmeste, slik som familiemedlemmer eller begunstigede. For kunder i Amerika, er du og Synology enige om at enhver Konflikt mellom Du og Synology, vil bli løst ene og alene gjennom mekling, i henhold til American Arbitration Association sine gjeldende forretningsregler, unntatt som forklart nedenfor.. Meklingen vil foregå foran en enkelt mekler, og vil være begrenset ene og alene til konflikten mellom Deg og Synology. Meklingen, eller en del av den, vil ikke bli koblet til noen annen mekling, og vil ikke kunne foregå som fellessøksmål. Meklingen skal foregå i King County, Washington, ved overbringelse og anførsel av dokumenter, per telefon, online eller personlig, slik som det bestemmes av mekler på partenes henstilling. Den seirende part i enhver US- eller ikke-us mekling eller annen rettsforfølgelse, 2

4 skal motta alle kostnader og et rimelig advokathonorar, inkludert enhver meklingsavgift betalt av den seirende part. Enhver beslutning fattet gjennom en slik meklingsprosedyre skal være å anse som endelig og bindende, og dommen kan påkalles foran enhver juridisk kompetent domstol. Du er inneforstått med at i fravær av disse betingelsene, har Du rett til å kreve rettsforhandlinger foran en domstol, inkludert rett til å delta i fellessøksmål, og at Du eksplisitt og med vel vitende fraskriver deg disse rettighetene og at Du er enig i å løse en hver konflikt gjennom bindende mekling i henhold til bestemmelsene i dette avsnittet For kunder utenfor USA, skal enhver Konflikt løses endelig gjennom mekling, under ledelse av tre nøytrale meklere i henhold til prosedyrene for R.O.C. Arbitration Law og tilhørende håndhevingsregler. Meklingen skal finne sted i Taipei, Taiwan, R.O.C., og meklingsprosedyrene skal finne sted på engelsk, eller, dersom begge parter er enige om det, på Mandarin Kinesisk. Meklingen skal være endelig og bindende for partene og kan håndheves i enhver domstol med juridisk myndighet. REVISJONER Synology reserverer alle rettigheter til å revidere og oppdatere sine Produkter, andre produkter, programvare, eller dertil hørende dokumentasjon, uten videre varsel. Synology Inc. reserverer retten til å revidere denne publikasjonen og å foreta forandringer i innholdet, uten noen forpliktelse til å meddele noen om slike revisjoner og endringer. 3

5 Indeks Om denne brukerveiledningen... 6 Bli kjent med din Synology Server... 7 Introduksjon... 7 Lagring og deling av filer over Internett... 7 Sikkerhetskopiering av PC- og serverdata... 7 Overføring av data via FTP... 7 Administrere filer gjennom nettleser... 7 Dele bilder, videoer og blogger med Photo Station Gled deg over underholdningsdata lagret på serveren... 7 Gled deg over musikk når som helst... 8 Programmer din egen nettside... 8 Videoopptak med IP-kameraer... 8 USB skriver server... 8 Spesifikasjon bay-modeller bay-modeller bay-modeller bay-modeller Begrensninger Utseende bay og 2-bay Disk Station bay Cube/Disk Station bay 1U Rack Station bay Disk Station Beskrivelsestabell for LED indikasjon bay- og 2-bay-modeller bay-modeller bay-modeller Administrere Synology Server Innføring i Nettadministrasjons UI Bruke installasjonsverktøy Manuell tilgang til Nettadministrasjons UI Administrere Synology Server Tilkobling fra to forskjellige nettverk* Administrere volum* Administrere volum* Reparere volumet med Hot Swapping * Knytte til et Windows domene* Tilgang til Synology Server via Telnet/SSH Tilgang til Synology Server via NFS Tilbakestille administrators passord Gjeninstallasjon av Synology Server Tilgang til Synology Server data Delte mapper Innebygget i systemet Administratoropprettet Stille inn tilgangskontroll Bruke nettverkspapirkurv Stille inn koding Tilgang til delte mapper Fra samme nettverk Fra forskjellig nettverk

6 Server sikkerhetskopiering og PC-sikkerhetskopiering Lokal sikkerhetskopi Nettverkssikkerhetskopi Sikkerhetskopiering av personlige data Før du begynner Minimum systemkrav Installere Synology Data Replicator Synology Data Replicator Sikkerhetskopiering av Synology Server innstillingene Synology Server til PC-klient Synology Server til en annen Synology Server Deling av USB skriver Ekstra funksjoner Audio Station itune tjeneste Multimedia tjeneste Download Station Aktivering av Download Station Installer Download Redirector Web Station Aktivering av Web Station og MySQL Aktivere Virtuell vert Detaljert beskrivelse av Web Station Photo Station Aktivering av Photo Station Detaljert beskrivelse av Photo Station Surveillance Station Aktivering av Surveillance Station Detaljert beskrivelse av Surveillance Station USB kopi* Innstilling av USB kopi måladresse Post-meldinger Oppgradering av innebygget programvare Utvidelse av lagringskapasitet Ekstern HDD Ekstern USB HDD Ekstern SATA HDD* Erstatte større intern HDD For 1-bay-modeller* For Grunnleggende eller RAID 0-volum på modeller med 2 bay eller flere* For RAID 1-volum på modeller med 2 bay eller flere* For RAID 5- eller RAID 6-volum på modeller med 4 bay eller flere* Legge til en HDD i et RAID 5/RAID 6-volum* Feilsøking Appendiks Anbefalte eksterne enheter Anbefalt NTP server

7 Om denne brukerveiledningen Denne brukerveiledningen dekker alle funksjonene til Synology NAS-server. Noen av funksjonene er kun tilgjengelige på visse modeller. Vennligst se specification for mer informasjon. 6

8 Bli kjent med din Synology Server Introduksjon Gratulerer med kjøpet av Synology NAS-server (Synology Server). Synology Server er spesielt utformet for følgende formål: Lagring og deling av filer over Internett Windows og Mac brukere kan lett dele filer over Intra- og Internett. Unicode språkstøtte, gjør det enkelt å dele filer i forskjellig språk fra Synology Serveren. Sikkerhetskopiering av PC- og serverdata Synology Server gir deg mulighet til flere løsninger på sikkerhetskopiering av PC-data til Synology Server, sikkerhetskopiering av Synology Server-data til en ekstern harddisk eller en annen Synology Server eller en rsync-kompatibel server. Overføring av data via FTP Synology Server tilbyr FTP tjenester, med båndbredde restriksjon og anonym innlogging. For å overføre data på en sikker måte, er også FTP over SSL eller FTP over TLS tilgjengelig på avanserte modeller. Administrere filer gjennom nettleser File Station gjør det mulig for brukere å administrere filene sine på Synology Serveren på en enkelt måte, gjennom et nettgrensesnitt. Du peker ganske enkelt nettleseren til Synolgoy File Station, og du har en til tilgang til filene dine. Dele bilder, videoer og blogger med Photo Station 3 Photo Station 3 gir deg friheten til å dele fotografier og videoer over Internett uten komplisert opplasting. Med albumkontroll sørger du for at innholdet deles med de riktige personene. Besøkende kan også legge inn kommentarer på bildene. I tillegg er det tatt med et helt nytt bloggesystem slik at du på en enkel måte skal kunne dele livet og tankene dine over Internett. Gled deg over underholdningsdata lagret på serveren Download Station gir deg mulighet til å laste ned filer fra Internett, via BitTorrent FTP og HTTP til Synology Server. Dersom du i tillegg har UPnP DMA koblet til LAN, kan du aktivere Multimedia Service og dele multimediafiler på Synology Server. Dersom du kun ønsker å dele og spille mp3 filer lagret på Synology Server, kan du aktivere itunes Service og gleder deg over musikk via hvilke som helst itunes-klienter på LAN. 7

9 Den innebygde Kopi knappen på enheten, gjør at du kan kopiere bilder fra kamera til Synology umiddelbart. Gled deg over musikk når som helst Audio Station gjør det mulig for brukere å samle musikk, som er lagret på Synology Server, i egne spillelister, spille musikk lagret på Synology Server, eller fra en tilkoblet ipod, eller til og med stream Internett radiostasjoner. Med USB-høyttalere koblet til Synology Server eller streamet musikk til din stasjonære datamaskin kan du glede deg over musikk når du måtte ønske. Programmer din egen nettside Personlige eller bedriftsnettsider kan enkelt settes opp med Web Station funksjonen. Ved å integrere PHP og MySQL, kan brukere også sette opp blogger, og til og med nettbutikker. Videoopptak med IP-kameraer Med Surveillance Station kan du administrere, vise og ta opp videoer fra flere* IP-kameraer på Internett. Ved å få tilgang til Surveillance Stations webbaserte administrasjonsgrensesnitt kan du se på kameraets bilder i sanntid og ta opp video i sammenheng eller i modus for bevegelsesdetektering. USB skriver server Du kan dele USB 2.0 skrivere gjennom Local Area Network (lokalt nettverk), LAN. * Støttes bare på bestemte modeller. Se tabellen med produkt spesifikasjoner. 8

10 Spesifikasjon 1-bay-modeller Element DS107 DS107+ DS108j Intern HDD 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 1 Maks. kapasitet 1 TB 1 TB 1 TB Hot Swappable HDD Nei Nei Nei Eksternt HDD-grensesnitt USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 USB x 3 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja Systemvifte X 1 (50 mm X 50 mm) X 1 (50 mm X 50 mm) X 1 (50 mm X 50 mm) Størrelse (HxBxD) (mm) 160 X 63 X X 63 X X 63 X 218 Vekt 0,81 kg 0,81 kg 0,81 kg Windows 2000 og senere Klienter som støttes Mac OS X 10.3 og senere Maks. brukerkontoer Maks. gruppekontoer Maks. delt mappe Maks. antall samtidige forbindelser Maks. antall støttede IP-kameraer EXT3 FAT (bare ekstern disk) Filsystem NTFS (bare ekstern disk) Volumtype Grunnleggende FCC-klasse B CE-klasse B Byråsautorisasjon BSMI-klasse B VCCI-klasse B HDD-dvalemodus Ja Ja Ja Hendelsesmelding Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP over SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS-tilkobling Ja Ja Ja Windows ADS-domene Ja Ja Nei Kryptert Ja Ja Ja nettverkssikkerhetskopi Tidsbestemt strøm på/av Nei Nei Ja Engelsk tysk fransk italiensk spansk dansk norsk Polsk svensk nederlandsk russisk japa Språklokalisering nsk koeransk tradisjonell kinesisk forenklet kinesisk Strømforbruk og miljøkrav Linjespenning: 90 V til 230 V AC Frekvens: 50 Hz til 60 Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Lagringstemperatur: 15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fuktighet: 5 % til 95 % RF Maksimal arbeidshøyde: 3000 meter Merk: Gå til hvis du vil se de nyeste produktspesifikasjonene 9

11 2-bay-modeller Element DS207 DS207+ DS209+ Intern HDD 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA(II) X 2 Maks. kapasitet 2 TB 2 TB 2 TB Hot Swappable HDD Nei Nei Nei Eksternt HDD-grensesnitt USB x 3 USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja Systemvifte X 1 (60 mm X 60 mm) X 1 (60 mm X 60 mm) X 1 (70 mm X 70 mm) Størrelse (HxBxD) (mm) 160 X 88 X X 88 X X 88 X 218 Vekt 0,98 kg 0,98 kg 0,98 kg Windows 2000 og senere Klienter som støttes Mac OS X 10.3 og senere Maks. brukerkontoer Maks. gruppekontoer Maks. delt mappe Maks. antall samtidige forbindelser Maks. antall støttede IP-kameraer Filsystem EXT3 FAT (bare ekstern disk) NTFS (bare ekstern disk) Volumtype Basic RAID 0 RAID 1 Byråsautorisasjon FCC-klasse B CE-klasse B BSMI-klasse B VCCI-klasse B FCC-klasse B CE-klasse B FCC-klasse B CE-klasse B BSMI-klasse B HDD-dvalemodus Ja Ja Ja Hendelsesmelding Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP over SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS-tilkobling Ja Ja Ja Windows ADS-domene Ja Ja Ja Kryptert nettverkssikkerhetskopi Ja Ja Ja Tidsbestemt strøm på/av Nei Nei Ja Engelsk tysk fransk italiensk spansk dansk Språklokalisering norsk Polsk svensk nederlandsk russisk japansk koeransk tradisjonell kinesisk forenklet kinesisk Strømforbruk og miljøkrav Linjespenning: 90 V til 230 V AC Frekvens: 50 Hz til 60 Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Lagringstemperatur: 15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fuktighet: 5 % til 95 % RF Maksimal arbeidshøyde: 3000 meter Merk: Gå til hvis du vil se de nyeste produktspesifikasjonene 10

12 4-bay-modeller Element CS407e/CS407 DS408 RS407 RS408 RS408-RP Intern HDD 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 4 Maks. kapasitet 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB Hot Swappable HDD Nei Nei Ja Ja Ja Eksternt HDD-grensesnitt USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 2 Gigabit X 2 USBCopy Nei Nei Nei Nei Nei Systemvifte X 1 (80 mm X 80 mm) X 1 (80 mm X 80 mm) X 3 (40 mm X 40 mm) Strømvifte Nei Nei Nei Størrelse (HxBxD) (mm) 168 X 184 X X 184 X X 430,5 X 457,5 X 3 (40 mm X 40 mm) X 1 (40 mm X 40 mm) 44 X 430,5 X 457,5 X 4 (40 mm X 40 mm) X 2 (40 mm X 40 mm) 44 X 430,5 X 570,5 Vekt 2,23 kg 2,23 kg 7,2 kg 7,1 kg 9,68 kg Klienter som støttes Windows 2000 og senere Mac OS X 10.3 og senere Maks. brukerkontoer 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 Maks. gruppekontoer Maks. delt mappe Maks. antall samtidige forbindelser Maks. antall støttede IP-kameraer 2/ Filsystem EXT3 FAT (bare ekstern disk) NTFS (bare ekstern disk) Volumtype Basic RAID 0 RAID 1 RAID 5 Byråsautorisasjon FCC-klasse B CE-klasse B BSMI-klasse B VCCI-klasse B FCC Class B CE Class B BSMI Class B FCC-klasse A CE-klasse A VCCI-klasse A FCC-klasse A CE-klasse A VCCI-klasse A HDD-dvalemodus Ja Ja Ja Ja Ja Hendelsesmelding Ja Ja Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja Ja Ja FTP over SSL/TLS Ja Ja Ja Ja Ja HTTPS-tilkobling Ja Ja Ja Ja Ja Windows ADS-domene Ja Ja Ja Ja Ja Kryptert nettverkssikkerhetskopi Ja Ja Ja Ja Ja Tidsbestemt strøm på/av Nei Ja Nei Ja Ja Engelsk tysk fransk italiensk spansk dansk Språklokalisering norsk Polsk svensk nederlandsk russisk japansk koeransk tradisjonell kinesisk forenklet kinesisk Strømforbruk og miljøkrav Linjespenning: 90 V til 230 V AC Frekvens: 50 Hz til 60 Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Lagringstemperatur: 15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fuktighet: 5 % til 95 % RF Maksimal arbeidshøyde: 3000 meter Merk: Gå til hvis du vil se de nyeste produktspesifikasjonene 11

13 5-bay-modeller Element DS508 Intern HDD 3.5 SATA (II) x 5 Maks. kapasitet 5 TB Hot Swappable HDD Ja Eksternt HDD-grensesnitt USB X2, esata X1 LAN-port Gigabit X 2 USBCopy Nei Systemvifte X 2(80mmX80mm) Strømvifte X 1(40mmX40mm) Størrelse (HxBxD) (mm) 177 X 203 X 242 Vekt 4.75Kg Windows 2000 og senere Klienter som støttes Mac OS X 10.3 og senere Maks. brukerkontoer 2,048 Maks. gruppekontoer 256 Maks. delt mappe 200 Maks. antall samtidige 256 forbindelser Maks. antall støttede 10 IP-kameraer EXT3 FAT (bare ekstern disk) Filsystem NTFS (bare ekstern disk) Volumtype Basic RAID 0 RAID 1 RAID 5 FCC Class B CE Class B Byråsautorisasjon BSMI Class B VCCI Class B HDD-dvalemodus Ja Hendelsesmelding Ja NTP Ja FTP over SSL/TLS Ja HTTPS-tilkobling Ja Windows ADS-domene Ja Kryptert Ja nettverkssikkerhetskopi Tidsbestemt strøm på/av Ja Engelsk tysk fransk italiensk spansk dansk norsk Polsk svensk nederlandsk russisk ja Språklokalisering pansk koeransk tradisjonell kinesisk forenklet kinesisk Strømforbruk og miljøkrav Linjespenning: 100 V til 240 V AC Frekvens: 50 Hz til 60 Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Lagringstemperatur: 15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fuktighet: 5 % til 95 % RF Maksimal arbeidshøyde: 3000 meter Merk: Gå til hvis du vil se de nyeste produktspesifikasjonene 12

14 Begrensninger 1. Støtter opp til 1 USB skriver. 2. USB kopifunksjonen støtter kun USB disker med FAT32 filsystemet. 3. Noen digitalkamera defineres som Stillbilde enhet, slik som Canon. For slike enheter støtter Synology Server kun USB kopifunksjon (ingen USB delingsfunksjon). 4. For Mac brukere, støtter Synology Server kun USB skrivere med PostScript. 13

15 Utseende 1-bay og 2-bay Disk Station Fronten Baksiden Fan USB kopi knapp esata port Power knapp USB port LAN port RESET knapp DC in 12V port Artikkel navn Plassering Beskrivelse Strømknapp KOPI-knapp Frontpanelet Strømknappen brukes til å skru Synology Server På eller Av. For å skru Av Synology Server, trykk Strømknappen og hold inne inntil du hører en pipelyd og Power LED begynner å blinke. Frontpanelet KOPI-knappen lyser opp når du kobler til en USB enhet (for eksempel: et digitalkamera, en USB flash-disk). Dersom du trykker knappen, vil data kopieres fra den tilkoblete USB enheten til Synology Serverens interne HDD. 14

16 USB port Frontpanel og bakpanel Synology Serveren har 3 USB porter, for tillegg av eksterne harddisker, USB skrivere eller andre USB enheter. En i fronten og to på baksiden. Smart vifteventilasjon Bakpanelet Viften skal føre ut gammel luft fra Synology Serveren. Den starter automatisk når serveren starter. Dersom viften ikke fungerer skikkelig, vil du høre en pipelyd hvert sekund. esata port Frontpanelet esata porten er for tilkobling til en ekstern SATA HDD. RESET knapp Bakpanelet 1. For å gjenopprette IP, DNS, passord for admin -kontoen til standard verdi, og tilbakestille gjest -kontoen to aktivert status. (Vennligst se kapittelet Tilbakestille administrators passord.) 2. For å gjeninstallere Synology Serveren (Vennligst se kapittelet Gjeninstallasjon av Synology Server.) LAN port Bakpanelet LAN porten er der hvor du koblet RJ-45 kabelen til Synology Serveren. DC IN 12V port Bakpanelet DC IN 12V porten er der hvor du koblet til AC strømadapteren. 4-bay Cube/Disk Station Fronten LED indikatorer Power knapp LED indikatorer 15

17 Baksiden DC inn LAN USB Fan RESET Artikkel navn Plassering Beskrivelse Strømknapp Frontpanelet Strømknappen brukes til å skru Synology Serveren på eller Av. For å skru av Synology Serveren, trykk Power knappen inntil du hører en pipelyd og Power LED begynner å blinke. Stengeprosessen vil fullføre i løpet av 30 sekunder. LED indikatorer Frontpanelet LED indikatoren brukes til å vise status til den interne disken og systemet. USB port Bakpanelet Synology Serveren har 2 USB porter, for tillegg av eksterne harddisker, USB skrivere eller andre USB enheter. Vifteventilasjon Bakpanelet Viften skal føre ut gammel luft fra Synology Serveren. Den starter automatisk når serveren starter. Dersom viften ikke fungerer skikkelig, vil du høre en pipelyd hvert sekund. RESET knapp Bakpanelet 1. For å gjenopprette IP, DNS, passord for admin -kontoen til standard verdi, og tilbakestille gjest -kontoen to aktivert status. (Vennligst se kapittelet Tilbakestille administrators passord.) 2. For å gjeninstallere Synology Serveren (Vennligst se kapittelet Gjeninstallasjon av Synology Server.) LAN port Bakpanelet LAN porten er der hvor du koblet RJ-45 kabelen til Synology Serveren. DC INN port Bakpanelet DC IN porten er der hvor du koblet til AC strømadapteren. 16

18 4-bay 1U Rack Station Fronten Power knapp LED indikatorer Baksiden Power Vifte LAN USB konsoll Artikkel navn Plassering Beskrivelse Strømknapp Frontpanelet Strømknappen brukes til å skru Synology Serveren på eller Av. For å skru av Synology Serveren, trykk Power knappen inntil du hører en pipelyd og Power LED begynner å blinke. Stengeprosessen vil fullføre i løpet av 30 sekunder. LED indikatorer Frontpanelet LED indikatoren brukes til å vise status til den interne disken og systemet. USB port Bakpanelet Synology Serveren har 2 USB porter, for tillegg av eksterne harddisker, eller andre USB enheter. Vifte Bakpanelet Det er 3 vifter på bakpanelet. Viften skal føre ut gammel luft fra Synology Serveren. Viftene vil starte automatisk når Synology Serveren starter. Dersom viften ikke fungerer skikkelig, vil du høre en pipelyd hvert sekund. 17

19 Konsoll port Bakpanelet Konsollporten er der hvor du koblet Synology Serveren direkte til en datamaskin. RESET knapp Bakpanelet 1. For å gjenopprette IP, DNS, passord for admin -kontoen til standard verdi, og tilbakestille gjest -kontoen to aktivert status. (Vennligst se kapittelet Tilbakestille administrators passord.) 2. For å gjeninstallere Synology Serveren (Vennligst se kapitellet Gjeninstallasjon av Synology Server.) LAN port Bakpanelet LAN porten er der hvor du koblet til RJ-45 kabelen til RS407 Strømport Bakpanelet Strømporten er hvor du koblet til AC strømkabelen. 5-bay Disk Station Fronten LED indikatorer Status indikatorer POWER knapp Harddiskskuffenlås Aktivitet Indikatorer Harddiskskuffen 18

20 Baksiden Power Konsoll USB esata Vifte RESET LAN Artikkel navn Plassering Beskrivelse Strømknapp Frontpanelet Strømknappen brukes til å skru Synology Serveren på eller Av. For å skru av Synology Serveren, trykk Power knappen inntil du hører en pipelyd og Power LED begynner å blinke. Stengeprosessen vil fullføre i løpet av 30 sekunder. LED indikatorer Frontpanelet LED indikatoren brukes til å vise status til den interne disken og systemet. Harddiskskuff Frontpanelet Det er 5 harddiskskuffer på frontpanelet. Alle skuffene er konstruert slik at harddisken plasseres loddrett. Lås for harddiskskuff Frontpanelet Hver av de 5 harddiskskuffene er utstyrt med en lås. Bruk rørnøkkelen i pakningen til å låse/låse opp skuffene på maskinen. USB port Bakpanelet Synology Serveren har 2 USB porter, for tillegg av eksterne harddisker, eller andre USB enheter. Vifte Bakpanelet Det er 2 vifter på bakpanelet. Viften skal føre ut gammel luft fra Synology Serveren. Viftene vil starte automatisk når Synology Serveren starter. Dersom viften ikke fungerer skikkelig, vil du høre en pipelyd hvert sekund. Konsoll port Bakpanelet Konsollporten er der hvor du koblet Synology Serveren direkte til en datamaskin. RESET knapp Bakpanelet 1. For å gjenopprette IP, DNS, passord for admin -kontoen til standard verdi, og 19

21 tilbakestille gjest -kontoen to aktivert status. (Vennligst se kapittelet Tilbakestille administrators passord.) 2. For å gjeninstallere Synology Serveren (Vennligst se kapitellet Gjeninstallasjon av Synology Server.) LAN port Bakpanelet LAN porten er der hvor du koblet til RJ-45 kabelen til RS407 Strømport Bakpanelet Strømporten er hvor du koblet til AC strømkabelen. esata port Frontpanelet esata porten er for tilkobling til en ekstern SATA HDD. 20

22 Beskrivelsestabell for LED indikasjon 1-bay- og 2-bay-modeller LED-indikasjon Farge Status Beskrivelse STATUS Grønn Sammenhengende Normalt volum Oransje Sammenhengende Blinkende Tilgjengelig volumplass < 1 GB Systemfastvare ikke installert Volum forringet eller krasjet Intet volum LAN DISK/eSATA USBCopy Strøm Grønn/Oransje Blinkende Sjekker minnet Grønn Grønn Sammenhengende Blinkende Av Blinkende Av Nettverket er oppe Nettverket er aktivt Nettverket er nede Ingen intern disk Oransje Blinkende Kan ikke lese/skrive Grønn Blå Sammenhengende Blinkende Av Sammenhengende Blinkende Disktilgang USB-disk oppdaget Kopierer data Ingen USB-disk tilkoblet Systemet er klart Starter opp Avslutter Av Strøm av 21

23 4-bay-modeller LED-indikasjon Farge Status Beskrivelse Grønn Sammenhengende Normalt volum STATUS Oransje Sammenhengende Blinkende Tilgjengelig volumplass < 1 GB Systemfastvare ikke installert Volum forringet eller krasjet Intet volum Grønn/Oransje Blinkende Sjekker minnet LAN DISK 1~4 Strøm RPS-STATUS* Grønn Grønn Sammenhengende Blinkende Av Sammenhengende Blinkende Av Nettverket er oppe Nettverket er aktivt Nettverket er nede Disk klar Disktilgang Ingen intern disk Oransje Blinkende Kan ikke lese/skrive Blå Grønn Sammenhengende Blinkende Av Sammenhengende Blinkende Systemet er klart Starter opp Avslutter Strøm av To redundante strømforsyninger fungerer 1 RPS fungerer ikke * Bare RS408-RP 22

24 5-bay-modeller LED-indikasjon Farge Status Beskrivelse Grønn Sammenhengende Normalt volum STATUS Oransje Sammenhengende Tilgjengelig volumplass < 1 GB Systemfastvare ikke installert Blinkende Volum forringet eller krasjet Intet volum Sammenhengende Nettverket er oppe LAN1 & LAN2 Grønn Blinkende Nettverket er aktivt Av Nettverket er nede Blinkende Maskinvarefeil VARSEL Oransje Av Systemet er i orden Sammenhengende Systemet er klart Strøm Blå Blinkende Starter opp Avslutter Av Strøm av Sammenhengende Disk klar Statusindikator (på skuff) Grønn Av Ingen intern disk Orange Blinkende Kan ikke lese/skrive Aktivitetsindikator (på skuff) Grønn Blinkende Disktilgang Av Ingen intern disk 23

Brukerveiledning for Synology NAS

Brukerveiledning for Synology NAS Brukerveiledning for Synology NAS Basert på DSM 5.0 Dokument-ID Syno_UsersGuide_NAS_20140522 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: Komme i gang med Synology DiskStation Manager Installer

Detaljer

Synology DiskStation DS713+ Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS713+ Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS713+ Installasjonsveiledning Synology_QIG_7Bay_20120827 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

My Book. World Edition Brukerhåndbok. Enkel- og dobbeldisk nettverkslagringssystemer

My Book. World Edition Brukerhåndbok. Enkel- og dobbeldisk nettverkslagringssystemer My Book World Edition Brukerhåndbok Enkel- og dobbeldisk nettverkslagringssystemer Viktige sikkerhetsintruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner markert på produktet. 2. Frakoble dette produktet

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

My Passport for Mac My Passport SE for Mac

My Passport for Mac My Passport SE for Mac My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok Ekstern bærbar placeholder Brukerveiledning for My Passport og Passport SE for Mac WD service og kundestøtte Dersom det

Detaljer

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning NW8496 Første utgave August 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den, kan

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ekstern harddisk. My Book. Elite Brukerhåndbok. Brukerhåndbok for My Book Elite

Ekstern harddisk. My Book. Elite Brukerhåndbok. Brukerhåndbok for My Book Elite My Book Elite Brukerhåndbok Brukerhåndbok for My Book Elite Ekstern harddisk WD service og kundestøtte Hvis du skulle støte på problemer, ber vi om at du gir oss muligheten til å løse problemet før du

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 5 Hva du trenger 5 Aktivere iphone 6 Oppgradere fra forrige iphone-modell 6 Sette inn SIM-kortet 6 Registrere iphone 7 Synkronisere

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer