NAS-server. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAS-server. Brukerveiledning"

Transkript

1 NAS-server Brukerveiledning Brukt modell: DS108j, DS107, DS107+, DS207, DS207+, DS209+, CS407e, CS407, DS408, RS407, RS408, RS408-RP, DS508 Dokument-ID: Synology _UserGuide_NASeries_ _nor Basert på versjon: DSM

2 OPPHAVSRETTSNOTAT Alle titler, opphavsretter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter i og til noen av Synology sine produkter, enten Produktene eller Produktet (inkludert men ikke begrenset til produktedesign og utforming, innebygget programvare, og enhver relevant type media, bilder, fotografier, animasjoner, video, lyd, musikk, tekst og appletter som er bygget inn i Produktene) de tilhørende brukerveiledningene og andre dokumenter, og online eller elektroniske dokumenter, hvis noen, eies av Synology Inc. Med mindre Synology har utstedt eksplisitt skriftlig lisensrett, innebærer ikke overdragelse av Produktene noen lisens til de ovennevnte rettighetene. Opphavsrett Synology Inc. Alle rettigheter reservert. VAREMERKENOTAT Synology og andre navn på Synology Produkter, er varemerker eiet av eller registrerte varemerker eiet av Synology Inc. Microsoft, Windows series og Internett Explorer er varemerker eiet av Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series er varemerker som tilhører Apple Computer, Inc., registerert i U.S.A. og andre land. Andre produkter og selskapsnavn som nevnes her, er varemerker tilhørende deres respektive eiere. BEGRENSET GARANTIANSVAR Synology har et begrenset garantiansvar for produktene sine, og kun til den personen eller enheten som opprinnelig kjøpte produktene fra Synology, eller dennes autoriserte distributør eller detaljist. Synology garanterer at enhver maskinvaredel i produktene vil være uten fysiske defekter i materiale og utførelse i to år fra kjøpsdato (tre år for DS508, RS408, RS408-RP og RS407), hvis ikke vil produktet bli reparert eller erstattet i henhold til Synologys eksklusive beslutning. Dersom produktet i denne garantiperioden viser seg å være defekt, kan du kontakte din lokale forhandler for assistanse. Du må vise innkjøpsbevis og et strekkodenummer fra produktets innpakning, når du ber om assistanse. Synology-produktene er skjelettprodukter, så Synology garanterer på ingen måte for installerte harddisker, ei heller garanteres det for kompatibilitet med alle harddisker. SYNOLOGY SKAL IKKE HA NOE ANSVAR OVERFOR DEG UNDER DETTE BREGRENSEDE GARANTIANSVARET, DERSOM PRODUKTET INSTALLERES ELLER BRUKES PÅ EN MÅTE SOM IKKE ER SPESIFISERT ELLER BESKREVET I PRODUKTSPESIFIKASJONENE ELLER BESKRIVELSEN, PRODUKTET HAR BLITT MODIFISERT ELLER ENDRET PÅ NOEN SOM HELST MÅTE AV NOEN SOM HELST ANDRE ENN SYNOLOGY, ELLER DET MANGLENDE SAMSVARET MELLOM PRODUKTET OG DETS SPESIFIKASJONER KAN TILSKRIVES ANDRE ÅRSAKER, SOM IKKE ER SYNOLOGYS ANSVAR. SYNOLOGY GARANTERER ELLER REPRESENTERER IKKE PÅ NOEN MÅTE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER LOVFESTET, MED HENSYN PÅ SINE PRODUKTER ELLER INNHOLDET ELLER BRUK AV DENNE DOKUMENTASJONEN OG ALL TILHØRENDE PROGRAMVARE, OG FRASKRIVER SEG SPESIELT KRAV SOM ANGÅR KVALITET ELLER YTELSE FOR NOEN SOM HELST FORMÅL. SYNOLOGY GARANTERER IKKE PÅ NOEN MÅTE AT ALLE DATA SOM ER LAGRET PÅ SYNOLOGY PRODUKTER ALLTID ER SIKRE, UTEN NOEN SOM HELST RISIKO FOR TAP AV DATA. SYNOLOGY MINNER DEG OM REGELMESSIG Å TA SIKKERHETSKOPIER AV ALLE DATA. SYNOLOGY SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG OVERFOR BRUKEREN FOR SKADER, INKLUDERT ENHVER BESPARELSE, TAP AV PROFITT ELLER ANNEN TILFELDIG ELLER FØLGELIG SKADE, SOM 1

3 OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE SYNOLOGY PRODUKTER, OG PÅFØLGENDE TAP AV DATA FRA SLIK BRUK. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN I TILLEGG HA ANDRE RETTIGHETER, SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND (ELLER JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON). SYNOLOGYS ANSVAR FOR MASKINFEIL OG DEFEKTER I MASKINVARER ER BEGRENSET TIL REPARASJON ELLER ERSTATNING SLIK SOM FORKLART I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN. SYNOLOGY FRASKRIVER SEG OVERFOR KUNDER ET HVERT GARANTIANSVAR OG BETINGELSER, MED UNNTAK AV DE UTTRYKTE GARANTIER I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, DIREKTE ELLER INDIREKTE, LOVFESTET ELLER PÅ ANNEN MÅTE, FOR PRODUKTET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN SOM HELST IMPLISERTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. INGEN ANDRE GARANTIER ENTEN UTTRYKTE ELLER IMPLISERTE, KOMMER TIL ANVENDELSE ETTER AT DEN BEGRENSEDE GARANTIPERIODEN HAR LØPT UT. NOEN STATER ELLER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUDERING AV NOEN IMPLISERTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, ELLER BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN IMPLISERT GARANTI ELLER BETINGELSE VARER, SÅ DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. DENNE BEGRENSEDE GARANTIDEKNINGEN OPPHØRER DERSOM DU SELGER ELLER PÅ NOEN SOM HELST ANNEN MÅTE OVERFØRER PRODUKTET TIL EN ANNEN PART. SYNOLOGY AKSEPTERER IKKE NOE ANSVAR UTOVER DE TILTAK SOM ER GARANTERT I DENNE BEGRENSEDE GARANTIERKLÆRINGEN ELLER FOR SPESIELLE, INDIREKTE, FØLGENDE ELLER TILFELDIGE SKADER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, ETHVERT ANSVAR FOR TREDJEPARTS KRAV MOT DEG, FORDI PRODUKTET IKKE ER TILGJENGELIG FOR BRUK, ELLER FOR TAP AV DATA ELLER TAP AV PROGRAMVARE. SYNOLOGYS ANSVAR SKAL IKKE STREKKE SEG UTOVER DET BELØP DU BETALTE FOR PRODUKTET SOM ER OPPHAVET TIL KRAVET. DETTE ER DET MAKSIMALE BELØPET SYNOLOGY ER ANSVARLIG FOR. SYNOLOGY INC. PRODUKTER ER IKKE MENT FOR BRUK I MEDISINSK, LIVREDDENDE ELLER LIVSOPPHOLDENDE PROGRAMMER. KONFLIKTLØSNING For disse bestemmelsenes formål, betyr Konflikt enhver konflikt, eller uenighet, eller krav som måtte oppstå som et resultat av eller i forbindelse med (i) denne Avtalen, dens fortolkning, eller brudd, avbrudd, andvendbarhet eller gyldighet, (ii) den tilhørende ordre for kjøp, levering, mottak eller bruk av et produkt eller en tjeneste fra Synology, eller (iii) enhver annen konflikt som oppstår som resultat av eller i forbindelse med forholdet mellom Deg og Synology, betyr Synology Synology Inc, deres eiere, datterselskap, medarbeidere, direktører, ledere, ansatte, begunstigede, agenter, avtalepartnere, deleleverandører (både maskinog programvare), og/eller enhver tredjepart som leverer produkter og tjenester som kjøpes eller distribueres av Synology, og Du betyr du, eller dine nærmeste, slik som familiemedlemmer eller begunstigede. For kunder i Amerika, er du og Synology enige om at enhver Konflikt mellom Du og Synology, vil bli løst ene og alene gjennom mekling, i henhold til American Arbitration Association sine gjeldende forretningsregler, unntatt som forklart nedenfor.. Meklingen vil foregå foran en enkelt mekler, og vil være begrenset ene og alene til konflikten mellom Deg og Synology. Meklingen, eller en del av den, vil ikke bli koblet til noen annen mekling, og vil ikke kunne foregå som fellessøksmål. Meklingen skal foregå i King County, Washington, ved overbringelse og anførsel av dokumenter, per telefon, online eller personlig, slik som det bestemmes av mekler på partenes henstilling. Den seirende part i enhver US- eller ikke-us mekling eller annen rettsforfølgelse, 2

4 skal motta alle kostnader og et rimelig advokathonorar, inkludert enhver meklingsavgift betalt av den seirende part. Enhver beslutning fattet gjennom en slik meklingsprosedyre skal være å anse som endelig og bindende, og dommen kan påkalles foran enhver juridisk kompetent domstol. Du er inneforstått med at i fravær av disse betingelsene, har Du rett til å kreve rettsforhandlinger foran en domstol, inkludert rett til å delta i fellessøksmål, og at Du eksplisitt og med vel vitende fraskriver deg disse rettighetene og at Du er enig i å løse en hver konflikt gjennom bindende mekling i henhold til bestemmelsene i dette avsnittet For kunder utenfor USA, skal enhver Konflikt løses endelig gjennom mekling, under ledelse av tre nøytrale meklere i henhold til prosedyrene for R.O.C. Arbitration Law og tilhørende håndhevingsregler. Meklingen skal finne sted i Taipei, Taiwan, R.O.C., og meklingsprosedyrene skal finne sted på engelsk, eller, dersom begge parter er enige om det, på Mandarin Kinesisk. Meklingen skal være endelig og bindende for partene og kan håndheves i enhver domstol med juridisk myndighet. REVISJONER Synology reserverer alle rettigheter til å revidere og oppdatere sine Produkter, andre produkter, programvare, eller dertil hørende dokumentasjon, uten videre varsel. Synology Inc. reserverer retten til å revidere denne publikasjonen og å foreta forandringer i innholdet, uten noen forpliktelse til å meddele noen om slike revisjoner og endringer. 3

5 Indeks Om denne brukerveiledningen... 6 Bli kjent med din Synology Server... 7 Introduksjon... 7 Lagring og deling av filer over Internett... 7 Sikkerhetskopiering av PC- og serverdata... 7 Overføring av data via FTP... 7 Administrere filer gjennom nettleser... 7 Dele bilder, videoer og blogger med Photo Station Gled deg over underholdningsdata lagret på serveren... 7 Gled deg over musikk når som helst... 8 Programmer din egen nettside... 8 Videoopptak med IP-kameraer... 8 USB skriver server... 8 Spesifikasjon bay-modeller bay-modeller bay-modeller bay-modeller Begrensninger Utseende bay og 2-bay Disk Station bay Cube/Disk Station bay 1U Rack Station bay Disk Station Beskrivelsestabell for LED indikasjon bay- og 2-bay-modeller bay-modeller bay-modeller Administrere Synology Server Innføring i Nettadministrasjons UI Bruke installasjonsverktøy Manuell tilgang til Nettadministrasjons UI Administrere Synology Server Tilkobling fra to forskjellige nettverk* Administrere volum* Administrere volum* Reparere volumet med Hot Swapping * Knytte til et Windows domene* Tilgang til Synology Server via Telnet/SSH Tilgang til Synology Server via NFS Tilbakestille administrators passord Gjeninstallasjon av Synology Server Tilgang til Synology Server data Delte mapper Innebygget i systemet Administratoropprettet Stille inn tilgangskontroll Bruke nettverkspapirkurv Stille inn koding Tilgang til delte mapper Fra samme nettverk Fra forskjellig nettverk

6 Server sikkerhetskopiering og PC-sikkerhetskopiering Lokal sikkerhetskopi Nettverkssikkerhetskopi Sikkerhetskopiering av personlige data Før du begynner Minimum systemkrav Installere Synology Data Replicator Synology Data Replicator Sikkerhetskopiering av Synology Server innstillingene Synology Server til PC-klient Synology Server til en annen Synology Server Deling av USB skriver Ekstra funksjoner Audio Station itune tjeneste Multimedia tjeneste Download Station Aktivering av Download Station Installer Download Redirector Web Station Aktivering av Web Station og MySQL Aktivere Virtuell vert Detaljert beskrivelse av Web Station Photo Station Aktivering av Photo Station Detaljert beskrivelse av Photo Station Surveillance Station Aktivering av Surveillance Station Detaljert beskrivelse av Surveillance Station USB kopi* Innstilling av USB kopi måladresse Post-meldinger Oppgradering av innebygget programvare Utvidelse av lagringskapasitet Ekstern HDD Ekstern USB HDD Ekstern SATA HDD* Erstatte større intern HDD For 1-bay-modeller* For Grunnleggende eller RAID 0-volum på modeller med 2 bay eller flere* For RAID 1-volum på modeller med 2 bay eller flere* For RAID 5- eller RAID 6-volum på modeller med 4 bay eller flere* Legge til en HDD i et RAID 5/RAID 6-volum* Feilsøking Appendiks Anbefalte eksterne enheter Anbefalt NTP server

7 Om denne brukerveiledningen Denne brukerveiledningen dekker alle funksjonene til Synology NAS-server. Noen av funksjonene er kun tilgjengelige på visse modeller. Vennligst se specification for mer informasjon. 6

8 Bli kjent med din Synology Server Introduksjon Gratulerer med kjøpet av Synology NAS-server (Synology Server). Synology Server er spesielt utformet for følgende formål: Lagring og deling av filer over Internett Windows og Mac brukere kan lett dele filer over Intra- og Internett. Unicode språkstøtte, gjør det enkelt å dele filer i forskjellig språk fra Synology Serveren. Sikkerhetskopiering av PC- og serverdata Synology Server gir deg mulighet til flere løsninger på sikkerhetskopiering av PC-data til Synology Server, sikkerhetskopiering av Synology Server-data til en ekstern harddisk eller en annen Synology Server eller en rsync-kompatibel server. Overføring av data via FTP Synology Server tilbyr FTP tjenester, med båndbredde restriksjon og anonym innlogging. For å overføre data på en sikker måte, er også FTP over SSL eller FTP over TLS tilgjengelig på avanserte modeller. Administrere filer gjennom nettleser File Station gjør det mulig for brukere å administrere filene sine på Synology Serveren på en enkelt måte, gjennom et nettgrensesnitt. Du peker ganske enkelt nettleseren til Synolgoy File Station, og du har en til tilgang til filene dine. Dele bilder, videoer og blogger med Photo Station 3 Photo Station 3 gir deg friheten til å dele fotografier og videoer over Internett uten komplisert opplasting. Med albumkontroll sørger du for at innholdet deles med de riktige personene. Besøkende kan også legge inn kommentarer på bildene. I tillegg er det tatt med et helt nytt bloggesystem slik at du på en enkel måte skal kunne dele livet og tankene dine over Internett. Gled deg over underholdningsdata lagret på serveren Download Station gir deg mulighet til å laste ned filer fra Internett, via BitTorrent FTP og HTTP til Synology Server. Dersom du i tillegg har UPnP DMA koblet til LAN, kan du aktivere Multimedia Service og dele multimediafiler på Synology Server. Dersom du kun ønsker å dele og spille mp3 filer lagret på Synology Server, kan du aktivere itunes Service og gleder deg over musikk via hvilke som helst itunes-klienter på LAN. 7

9 Den innebygde Kopi knappen på enheten, gjør at du kan kopiere bilder fra kamera til Synology umiddelbart. Gled deg over musikk når som helst Audio Station gjør det mulig for brukere å samle musikk, som er lagret på Synology Server, i egne spillelister, spille musikk lagret på Synology Server, eller fra en tilkoblet ipod, eller til og med stream Internett radiostasjoner. Med USB-høyttalere koblet til Synology Server eller streamet musikk til din stasjonære datamaskin kan du glede deg over musikk når du måtte ønske. Programmer din egen nettside Personlige eller bedriftsnettsider kan enkelt settes opp med Web Station funksjonen. Ved å integrere PHP og MySQL, kan brukere også sette opp blogger, og til og med nettbutikker. Videoopptak med IP-kameraer Med Surveillance Station kan du administrere, vise og ta opp videoer fra flere* IP-kameraer på Internett. Ved å få tilgang til Surveillance Stations webbaserte administrasjonsgrensesnitt kan du se på kameraets bilder i sanntid og ta opp video i sammenheng eller i modus for bevegelsesdetektering. USB skriver server Du kan dele USB 2.0 skrivere gjennom Local Area Network (lokalt nettverk), LAN. * Støttes bare på bestemte modeller. Se tabellen med produkt spesifikasjoner. 8

10 Spesifikasjon 1-bay-modeller Element DS107 DS107+ DS108j Intern HDD 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 1 Maks. kapasitet 1 TB 1 TB 1 TB Hot Swappable HDD Nei Nei Nei Eksternt HDD-grensesnitt USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 USB x 3 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja Systemvifte X 1 (50 mm X 50 mm) X 1 (50 mm X 50 mm) X 1 (50 mm X 50 mm) Størrelse (HxBxD) (mm) 160 X 63 X X 63 X X 63 X 218 Vekt 0,81 kg 0,81 kg 0,81 kg Windows 2000 og senere Klienter som støttes Mac OS X 10.3 og senere Maks. brukerkontoer Maks. gruppekontoer Maks. delt mappe Maks. antall samtidige forbindelser Maks. antall støttede IP-kameraer EXT3 FAT (bare ekstern disk) Filsystem NTFS (bare ekstern disk) Volumtype Grunnleggende FCC-klasse B CE-klasse B Byråsautorisasjon BSMI-klasse B VCCI-klasse B HDD-dvalemodus Ja Ja Ja Hendelsesmelding Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP over SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS-tilkobling Ja Ja Ja Windows ADS-domene Ja Ja Nei Kryptert Ja Ja Ja nettverkssikkerhetskopi Tidsbestemt strøm på/av Nei Nei Ja Engelsk tysk fransk italiensk spansk dansk norsk Polsk svensk nederlandsk russisk japa Språklokalisering nsk koeransk tradisjonell kinesisk forenklet kinesisk Strømforbruk og miljøkrav Linjespenning: 90 V til 230 V AC Frekvens: 50 Hz til 60 Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Lagringstemperatur: 15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fuktighet: 5 % til 95 % RF Maksimal arbeidshøyde: 3000 meter Merk: Gå til hvis du vil se de nyeste produktspesifikasjonene 9

11 2-bay-modeller Element DS207 DS207+ DS209+ Intern HDD 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA(II) X 2 Maks. kapasitet 2 TB 2 TB 2 TB Hot Swappable HDD Nei Nei Nei Eksternt HDD-grensesnitt USB x 3 USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja Systemvifte X 1 (60 mm X 60 mm) X 1 (60 mm X 60 mm) X 1 (70 mm X 70 mm) Størrelse (HxBxD) (mm) 160 X 88 X X 88 X X 88 X 218 Vekt 0,98 kg 0,98 kg 0,98 kg Windows 2000 og senere Klienter som støttes Mac OS X 10.3 og senere Maks. brukerkontoer Maks. gruppekontoer Maks. delt mappe Maks. antall samtidige forbindelser Maks. antall støttede IP-kameraer Filsystem EXT3 FAT (bare ekstern disk) NTFS (bare ekstern disk) Volumtype Basic RAID 0 RAID 1 Byråsautorisasjon FCC-klasse B CE-klasse B BSMI-klasse B VCCI-klasse B FCC-klasse B CE-klasse B FCC-klasse B CE-klasse B BSMI-klasse B HDD-dvalemodus Ja Ja Ja Hendelsesmelding Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP over SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS-tilkobling Ja Ja Ja Windows ADS-domene Ja Ja Ja Kryptert nettverkssikkerhetskopi Ja Ja Ja Tidsbestemt strøm på/av Nei Nei Ja Engelsk tysk fransk italiensk spansk dansk Språklokalisering norsk Polsk svensk nederlandsk russisk japansk koeransk tradisjonell kinesisk forenklet kinesisk Strømforbruk og miljøkrav Linjespenning: 90 V til 230 V AC Frekvens: 50 Hz til 60 Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Lagringstemperatur: 15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fuktighet: 5 % til 95 % RF Maksimal arbeidshøyde: 3000 meter Merk: Gå til hvis du vil se de nyeste produktspesifikasjonene 10

12 4-bay-modeller Element CS407e/CS407 DS408 RS407 RS408 RS408-RP Intern HDD 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 4 Maks. kapasitet 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB Hot Swappable HDD Nei Nei Ja Ja Ja Eksternt HDD-grensesnitt USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 2 Gigabit X 2 USBCopy Nei Nei Nei Nei Nei Systemvifte X 1 (80 mm X 80 mm) X 1 (80 mm X 80 mm) X 3 (40 mm X 40 mm) Strømvifte Nei Nei Nei Størrelse (HxBxD) (mm) 168 X 184 X X 184 X X 430,5 X 457,5 X 3 (40 mm X 40 mm) X 1 (40 mm X 40 mm) 44 X 430,5 X 457,5 X 4 (40 mm X 40 mm) X 2 (40 mm X 40 mm) 44 X 430,5 X 570,5 Vekt 2,23 kg 2,23 kg 7,2 kg 7,1 kg 9,68 kg Klienter som støttes Windows 2000 og senere Mac OS X 10.3 og senere Maks. brukerkontoer 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 Maks. gruppekontoer Maks. delt mappe Maks. antall samtidige forbindelser Maks. antall støttede IP-kameraer 2/ Filsystem EXT3 FAT (bare ekstern disk) NTFS (bare ekstern disk) Volumtype Basic RAID 0 RAID 1 RAID 5 Byråsautorisasjon FCC-klasse B CE-klasse B BSMI-klasse B VCCI-klasse B FCC Class B CE Class B BSMI Class B FCC-klasse A CE-klasse A VCCI-klasse A FCC-klasse A CE-klasse A VCCI-klasse A HDD-dvalemodus Ja Ja Ja Ja Ja Hendelsesmelding Ja Ja Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja Ja Ja FTP over SSL/TLS Ja Ja Ja Ja Ja HTTPS-tilkobling Ja Ja Ja Ja Ja Windows ADS-domene Ja Ja Ja Ja Ja Kryptert nettverkssikkerhetskopi Ja Ja Ja Ja Ja Tidsbestemt strøm på/av Nei Ja Nei Ja Ja Engelsk tysk fransk italiensk spansk dansk Språklokalisering norsk Polsk svensk nederlandsk russisk japansk koeransk tradisjonell kinesisk forenklet kinesisk Strømforbruk og miljøkrav Linjespenning: 90 V til 230 V AC Frekvens: 50 Hz til 60 Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Lagringstemperatur: 15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fuktighet: 5 % til 95 % RF Maksimal arbeidshøyde: 3000 meter Merk: Gå til hvis du vil se de nyeste produktspesifikasjonene 11

13 5-bay-modeller Element DS508 Intern HDD 3.5 SATA (II) x 5 Maks. kapasitet 5 TB Hot Swappable HDD Ja Eksternt HDD-grensesnitt USB X2, esata X1 LAN-port Gigabit X 2 USBCopy Nei Systemvifte X 2(80mmX80mm) Strømvifte X 1(40mmX40mm) Størrelse (HxBxD) (mm) 177 X 203 X 242 Vekt 4.75Kg Windows 2000 og senere Klienter som støttes Mac OS X 10.3 og senere Maks. brukerkontoer 2,048 Maks. gruppekontoer 256 Maks. delt mappe 200 Maks. antall samtidige 256 forbindelser Maks. antall støttede 10 IP-kameraer EXT3 FAT (bare ekstern disk) Filsystem NTFS (bare ekstern disk) Volumtype Basic RAID 0 RAID 1 RAID 5 FCC Class B CE Class B Byråsautorisasjon BSMI Class B VCCI Class B HDD-dvalemodus Ja Hendelsesmelding Ja NTP Ja FTP over SSL/TLS Ja HTTPS-tilkobling Ja Windows ADS-domene Ja Kryptert Ja nettverkssikkerhetskopi Tidsbestemt strøm på/av Ja Engelsk tysk fransk italiensk spansk dansk norsk Polsk svensk nederlandsk russisk ja Språklokalisering pansk koeransk tradisjonell kinesisk forenklet kinesisk Strømforbruk og miljøkrav Linjespenning: 100 V til 240 V AC Frekvens: 50 Hz til 60 Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Lagringstemperatur: 15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fuktighet: 5 % til 95 % RF Maksimal arbeidshøyde: 3000 meter Merk: Gå til hvis du vil se de nyeste produktspesifikasjonene 12

14 Begrensninger 1. Støtter opp til 1 USB skriver. 2. USB kopifunksjonen støtter kun USB disker med FAT32 filsystemet. 3. Noen digitalkamera defineres som Stillbilde enhet, slik som Canon. For slike enheter støtter Synology Server kun USB kopifunksjon (ingen USB delingsfunksjon). 4. For Mac brukere, støtter Synology Server kun USB skrivere med PostScript. 13

15 Utseende 1-bay og 2-bay Disk Station Fronten Baksiden Fan USB kopi knapp esata port Power knapp USB port LAN port RESET knapp DC in 12V port Artikkel navn Plassering Beskrivelse Strømknapp KOPI-knapp Frontpanelet Strømknappen brukes til å skru Synology Server På eller Av. For å skru Av Synology Server, trykk Strømknappen og hold inne inntil du hører en pipelyd og Power LED begynner å blinke. Frontpanelet KOPI-knappen lyser opp når du kobler til en USB enhet (for eksempel: et digitalkamera, en USB flash-disk). Dersom du trykker knappen, vil data kopieres fra den tilkoblete USB enheten til Synology Serverens interne HDD. 14

16 USB port Frontpanel og bakpanel Synology Serveren har 3 USB porter, for tillegg av eksterne harddisker, USB skrivere eller andre USB enheter. En i fronten og to på baksiden. Smart vifteventilasjon Bakpanelet Viften skal føre ut gammel luft fra Synology Serveren. Den starter automatisk når serveren starter. Dersom viften ikke fungerer skikkelig, vil du høre en pipelyd hvert sekund. esata port Frontpanelet esata porten er for tilkobling til en ekstern SATA HDD. RESET knapp Bakpanelet 1. For å gjenopprette IP, DNS, passord for admin -kontoen til standard verdi, og tilbakestille gjest -kontoen to aktivert status. (Vennligst se kapittelet Tilbakestille administrators passord.) 2. For å gjeninstallere Synology Serveren (Vennligst se kapittelet Gjeninstallasjon av Synology Server.) LAN port Bakpanelet LAN porten er der hvor du koblet RJ-45 kabelen til Synology Serveren. DC IN 12V port Bakpanelet DC IN 12V porten er der hvor du koblet til AC strømadapteren. 4-bay Cube/Disk Station Fronten LED indikatorer Power knapp LED indikatorer 15

17 Baksiden DC inn LAN USB Fan RESET Artikkel navn Plassering Beskrivelse Strømknapp Frontpanelet Strømknappen brukes til å skru Synology Serveren på eller Av. For å skru av Synology Serveren, trykk Power knappen inntil du hører en pipelyd og Power LED begynner å blinke. Stengeprosessen vil fullføre i løpet av 30 sekunder. LED indikatorer Frontpanelet LED indikatoren brukes til å vise status til den interne disken og systemet. USB port Bakpanelet Synology Serveren har 2 USB porter, for tillegg av eksterne harddisker, USB skrivere eller andre USB enheter. Vifteventilasjon Bakpanelet Viften skal føre ut gammel luft fra Synology Serveren. Den starter automatisk når serveren starter. Dersom viften ikke fungerer skikkelig, vil du høre en pipelyd hvert sekund. RESET knapp Bakpanelet 1. For å gjenopprette IP, DNS, passord for admin -kontoen til standard verdi, og tilbakestille gjest -kontoen to aktivert status. (Vennligst se kapittelet Tilbakestille administrators passord.) 2. For å gjeninstallere Synology Serveren (Vennligst se kapittelet Gjeninstallasjon av Synology Server.) LAN port Bakpanelet LAN porten er der hvor du koblet RJ-45 kabelen til Synology Serveren. DC INN port Bakpanelet DC IN porten er der hvor du koblet til AC strømadapteren. 16

18 4-bay 1U Rack Station Fronten Power knapp LED indikatorer Baksiden Power Vifte LAN USB konsoll Artikkel navn Plassering Beskrivelse Strømknapp Frontpanelet Strømknappen brukes til å skru Synology Serveren på eller Av. For å skru av Synology Serveren, trykk Power knappen inntil du hører en pipelyd og Power LED begynner å blinke. Stengeprosessen vil fullføre i løpet av 30 sekunder. LED indikatorer Frontpanelet LED indikatoren brukes til å vise status til den interne disken og systemet. USB port Bakpanelet Synology Serveren har 2 USB porter, for tillegg av eksterne harddisker, eller andre USB enheter. Vifte Bakpanelet Det er 3 vifter på bakpanelet. Viften skal føre ut gammel luft fra Synology Serveren. Viftene vil starte automatisk når Synology Serveren starter. Dersom viften ikke fungerer skikkelig, vil du høre en pipelyd hvert sekund. 17

19 Konsoll port Bakpanelet Konsollporten er der hvor du koblet Synology Serveren direkte til en datamaskin. RESET knapp Bakpanelet 1. For å gjenopprette IP, DNS, passord for admin -kontoen til standard verdi, og tilbakestille gjest -kontoen to aktivert status. (Vennligst se kapittelet Tilbakestille administrators passord.) 2. For å gjeninstallere Synology Serveren (Vennligst se kapitellet Gjeninstallasjon av Synology Server.) LAN port Bakpanelet LAN porten er der hvor du koblet til RJ-45 kabelen til RS407 Strømport Bakpanelet Strømporten er hvor du koblet til AC strømkabelen. 5-bay Disk Station Fronten LED indikatorer Status indikatorer POWER knapp Harddiskskuffenlås Aktivitet Indikatorer Harddiskskuffen 18

20 Baksiden Power Konsoll USB esata Vifte RESET LAN Artikkel navn Plassering Beskrivelse Strømknapp Frontpanelet Strømknappen brukes til å skru Synology Serveren på eller Av. For å skru av Synology Serveren, trykk Power knappen inntil du hører en pipelyd og Power LED begynner å blinke. Stengeprosessen vil fullføre i løpet av 30 sekunder. LED indikatorer Frontpanelet LED indikatoren brukes til å vise status til den interne disken og systemet. Harddiskskuff Frontpanelet Det er 5 harddiskskuffer på frontpanelet. Alle skuffene er konstruert slik at harddisken plasseres loddrett. Lås for harddiskskuff Frontpanelet Hver av de 5 harddiskskuffene er utstyrt med en lås. Bruk rørnøkkelen i pakningen til å låse/låse opp skuffene på maskinen. USB port Bakpanelet Synology Serveren har 2 USB porter, for tillegg av eksterne harddisker, eller andre USB enheter. Vifte Bakpanelet Det er 2 vifter på bakpanelet. Viften skal føre ut gammel luft fra Synology Serveren. Viftene vil starte automatisk når Synology Serveren starter. Dersom viften ikke fungerer skikkelig, vil du høre en pipelyd hvert sekund. Konsoll port Bakpanelet Konsollporten er der hvor du koblet Synology Serveren direkte til en datamaskin. RESET knapp Bakpanelet 1. For å gjenopprette IP, DNS, passord for admin -kontoen til standard verdi, og 19

21 tilbakestille gjest -kontoen to aktivert status. (Vennligst se kapittelet Tilbakestille administrators passord.) 2. For å gjeninstallere Synology Serveren (Vennligst se kapitellet Gjeninstallasjon av Synology Server.) LAN port Bakpanelet LAN porten er der hvor du koblet til RJ-45 kabelen til RS407 Strømport Bakpanelet Strømporten er hvor du koblet til AC strømkabelen. esata port Frontpanelet esata porten er for tilkobling til en ekstern SATA HDD. 20

22 Beskrivelsestabell for LED indikasjon 1-bay- og 2-bay-modeller LED-indikasjon Farge Status Beskrivelse STATUS Grønn Sammenhengende Normalt volum Oransje Sammenhengende Blinkende Tilgjengelig volumplass < 1 GB Systemfastvare ikke installert Volum forringet eller krasjet Intet volum LAN DISK/eSATA USBCopy Strøm Grønn/Oransje Blinkende Sjekker minnet Grønn Grønn Sammenhengende Blinkende Av Blinkende Av Nettverket er oppe Nettverket er aktivt Nettverket er nede Ingen intern disk Oransje Blinkende Kan ikke lese/skrive Grønn Blå Sammenhengende Blinkende Av Sammenhengende Blinkende Disktilgang USB-disk oppdaget Kopierer data Ingen USB-disk tilkoblet Systemet er klart Starter opp Avslutter Av Strøm av 21

23 4-bay-modeller LED-indikasjon Farge Status Beskrivelse Grønn Sammenhengende Normalt volum STATUS Oransje Sammenhengende Blinkende Tilgjengelig volumplass < 1 GB Systemfastvare ikke installert Volum forringet eller krasjet Intet volum Grønn/Oransje Blinkende Sjekker minnet LAN DISK 1~4 Strøm RPS-STATUS* Grønn Grønn Sammenhengende Blinkende Av Sammenhengende Blinkende Av Nettverket er oppe Nettverket er aktivt Nettverket er nede Disk klar Disktilgang Ingen intern disk Oransje Blinkende Kan ikke lese/skrive Blå Grønn Sammenhengende Blinkende Av Sammenhengende Blinkende Systemet er klart Starter opp Avslutter Strøm av To redundante strømforsyninger fungerer 1 RPS fungerer ikke * Bare RS408-RP 22

24 5-bay-modeller LED-indikasjon Farge Status Beskrivelse Grønn Sammenhengende Normalt volum STATUS Oransje Sammenhengende Tilgjengelig volumplass < 1 GB Systemfastvare ikke installert Blinkende Volum forringet eller krasjet Intet volum Sammenhengende Nettverket er oppe LAN1 & LAN2 Grønn Blinkende Nettverket er aktivt Av Nettverket er nede Blinkende Maskinvarefeil VARSEL Oransje Av Systemet er i orden Sammenhengende Systemet er klart Strøm Blå Blinkende Starter opp Avslutter Av Strøm av Sammenhengende Disk klar Statusindikator (på skuff) Grønn Av Ingen intern disk Orange Blinkende Kan ikke lese/skrive Aktivitetsindikator (på skuff) Grønn Blinkende Disktilgang Av Ingen intern disk 23

Dokument-ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017

Dokument-ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017 Dokument-ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig henvisning. Hold borte

Detaljer

DiskStation. Installasjonsveiledning. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017

DiskStation. Installasjonsveiledning. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 DiskStation DS411j Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt

Detaljer

Disk Station DS1010+ Installasjonsveiledning

Disk Station DS1010+ Installasjonsveiledning Disk Station DS1010+ Installasjonsveiledning DS1010+11182009 Innhold TOC 3 Kapittel 1: Før du starter 3 Innholdet i pakken 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett 5 Verktøy og deler for

Detaljer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Installasjonsveiledning

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Installasjonsveiledning Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig henvisning.

Detaljer

DiskStation DS211j, DS211

DiskStation DS211j, DS211 DiskStation DS211j, DS211 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_2bayCL_20101028 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

Innhold. Dele en USB-enhet på nettverket... 3. Dele en USB-skriver... 5. Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6. NETGEAR genie-appen...

Innhold. Dele en USB-enhet på nettverket... 3. Dele en USB-skriver... 5. Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6. NETGEAR genie-appen... Premium-funksjoner Innhold Dele en USB-enhet på nettverket... 3 Dele en USB-skriver... 5 Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6 NETGEAR genie-appen... 8 2 Dele en USB-enhet på nettverket Med

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010

Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010 TENK FØR DU SKRIVER UT Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010 Versjon 4.0 Produktbeskrivelse SMART Bridgit -programvaren er et kostnadseffektivt klient/server-program, som gjør det enkelt å planlegge møter

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Bruke DVD-RAM-plater

Bruke DVD-RAM-plater Denne håndboken inneholder et minimum av informasjon som er nødvendig for å bruke DVD-RAM-plater med DVD MULTI Drive under Windows XP. Windows, Windows NT og MS-DOS er registrerte varemerker som eies av

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING

EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING En diskfeil kan gjøre at du mister alle filer, inkludert viktige dokumenter eller uerstattelige bilder. Ved å ta sikkerhetskopier av dine filer unngår du store tap. INNHOLD

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

PROGRAMVARE FOR ADMINISTRASJON AV DIABETESBEHANDLING. Installasjonsveiledning

PROGRAMVARE FOR ADMINISTRASJON AV DIABETESBEHANDLING. Installasjonsveiledning PROGRAMVARE FOR ADMINISTRASJON AV DIABETESBEHANDLING Installasjonsveiledning 2007, Medtronic MiniMed. Med enerett. Paradigm og Paradigm Link er registrerte varemerker for Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Detaljer

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Tekniske detaljer: Prosessor: 1x Intel Xeon 5120 (LGA771, 1.86GHz, dual core, 1x4MB L2, 1066MHz FSB) RAM: 3GB - Skal oppgraderes til 11GB HD: 2x 72GB SFF (

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning P R O G R A M VA R E F O R A D M I N I S T R A S J O N AV DIABETESBEHANDLING Installasjonsveiledning 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Med enerett. Paradigm, Paradigm Link og CareLink er registrerte varemerker

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

(For Eee PC på Linux operativsystem)

(For Eee PC på Linux operativsystem) U3000/U3100 Mini (For Eee PC på Linux operativsystem) Hurtigguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:27:37 PM NW3656 Første utgave January 2008 Opphavsrett 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheter

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 3.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Viktig-fil for QuarkXPress 8.02

Viktig-fil for QuarkXPress 8.02 Viktig-fil for QuarkXPress 8.02 INNHOLD Innhold Viktig-fil for QuarkXPress 8.02...4 Krav til systemet...5 Krav til systemet: Mac OS...5 Krav til systemet: Windows...5 Installere: Mac OS...6 Utføre en stille

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

INNLEDNING. Innhold i esken. Minimum Requirements. Gratulerer med din KooBrick WiFi FEATURES

INNLEDNING. Innhold i esken. Minimum Requirements. Gratulerer med din KooBrick WiFi FEATURES Innhold INNLEDNING... 2 Gratulerer med din KooBrick WiFi... 2 FEATURES... 2 Innhold i esken... 2 Minimum Requirements... 2 Forstå din KooBrick WiFi... 3 Frontside... 3 Bakside... 4 Bakside knapp funksjoner...

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer