Informasjonsskriv 1/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsskriv 1/2015"

Transkript

1 Trondheim Informasjonsskriv 1/2015 Vi i styret ønsker med dette infoskrivet å orientere om hva som blir behandlet i styret, og hva vi som tillitsvalgte i beboerforeningen jobber med. Dette har vært et ønske fra beboere, og dette ønsker vi selvfølgelig å innfri. I tillegg er det viktig for oss at alt vi gjør skal være mest mulig åpent, slik at alle beboere og eiere har oversikt over hva som rører seg i Porthuset. V har etablert en egen hjemmeside til dette formålet. Hjemmesiden vil ta over måten dette skrivet formidles på. Siden er nå oppe og går. Se 1 Årsmøte 2015 Årsmøtet 2015 avholdes 26. mars kl 18. Frist for å melde inn saker til behandling er satt til 5. mars. Saker som ønskes behandlet sendes til Møtet holdes som vanlig på Jordbærpikene, 2. etg. på Solsiden kjøpesenter og tar omkring en time. Enkel servering. Vel møtt! Sittende styre i Beboerforeningen Porthuset før åsmøtet: Leder Nestleder og husansvarlig Vedlikeholdsansvarlig IKT og hjemmeside Husansvarlig Mads Hagerup- Lyngvær Gaute Nygård Leland Einride Snekvik Einar Flobak Martin Rønning Kampli Leder og nestleder er på valg; de øvrige sitter til Årsmøtet i 2014 ønsket å vite om det var behov for tilleggsforsikring ved utleie. Svaret er at dette ikke er nødvendig. Skade på bygningen vil bestandig gå på bygningsforsikringen uansett utleie eller ei. Det som utleier kan kreve, eller bør kreve er at leietaker har innbo forsikring, Da har sameiets forsikringsselskap mulighet til å kreve regress mot leietaker hvis han har uaktsomt for eks. laget seg mat etter en sen kveld på byen og han sovner fra komfyren med følger av eks. nedsoting av leiligheten. Skulle en slik skade oppstå vil også sameiets forsikringsselskap ved regressaken kreve inn egenandel for Sameiet mot leieboers innbo forsikringsselskap. Se for øvrig punktet om innboforsikring. Fjorårets årsmøte ønsket også å få kjennskap til kostnadene for et nytt adresserbart brannalarmanlegg. Tilbud er innhentet og vil bli redegjort for i sakspapirene til årets årsmøtet. Dørsylinderen i Beboerforeningen Porthuset ble skiftet sist sommer da den var slitt. STYRET BEBOERFORENINGEN PORTHUSET INFORMASJONSSKRIV 1/2015 SIDE 1 AV 5

2 2 Vannforbruket i Beboerforeningen Porthuset Styret har fattet mistanke om at beboerne har blitt overfakturert kommunale vann- og avløpsavgifter. Vi arbeider med å kartlegge årsak og omfang. Vi har engasjert juridisk bistand for å få bekreftet/avkreftet vår mistanke. Dette til det beste for våre seksjonseiere. Mer informasjon kommer når det er klart. 3 Vanninntrenging i bodarealet Ved to tilfeller i vinter er det oppstått vannlekkasje i kjelleren av Porthuset. Første gang 2. januar; andre gang 7. februar. Bodeiere ble varslet og vaktmester orientert. KEF har en teori om at årsaken kan spores til dreneringen av huset. Rørlegger og andre fagfolk er kontaktet for å undersøke og rette. Videre informasjon legges ut på hjemmesiden. 4 Ny hjemmeside er lansert: porthuset.com Domene er reservert for en hjemmeside, og den nye siden er oppe og går. Nettsiden er ment å bedre kommunikasjonen mellom styret og blokkas eiere og beboere. Her skal du kunne finne svar på spørsmål om stort og smått som angår beboerne. Styret ønsker gjerne tilbakemeldinger og forslag til stikkord eller emner som bør være med. Beboerne er selvsagt også velkomne til å publisere innlegg. Disse må sendes til Siden inneholder nyttig informasjon rundt praktiske forhold, eksempelvis nøkkelbestilling, innlåsingsassistanse, TV- Internett, avfallshåndtering, heiser, boder, sykkelparkering, husordensregler, vedtekter, forretningsførsel, vaktmester, rengjøring, vedlikehold, vedlikeholdsoppsparing, forsikring, parkeringsordning og priser, porttelefon, kommunikasjonsløsning, informasjonsskriv, nyheter, aktuelt lovverk, blokkas avtaler, utendørs navnetavle, tekniske sider ved blokka (brannalarmsystem, oppvarming, ventilasjon etc) og styring av blokka. Legg inn som en av dine favoritter og sjekk den jevnlig. Siden vil fungere som en viktig informasjonskanal for vår forening. 5 Get er ny kommunikasjonsleverandør til Beboerforeningen Beboerforeningen Porthuset pryder seg med å være de første på Solsiden som vendte blikket mot framtida og signerte for fiber med NTE høsten Mye har endret seg siden den gang. Canal Digital meddelte styret like før utsendelsen av årsmøtepapirene i 2014 at de ikke kunne levere i Da Canal Digital helt uventet kastet inn håndkledet, befant vi oss med ett i en lite gunstig situasjon. Fordi Canal Digital ikke leverte til nye kunder ut 2014, fattet ikke årsmøtet en beslutning på ny avtale. Styret måtte ta ansvar og orienterte årsmøtet om at vi måtte saumfare markedet for flere tilbydere før en beslutning om leverandør kunne fattes. Vi trengte ganske enkelt et kart med flere markører å navigere etter. Av den grunn unnlot årsmøtepapirene å legge forslag til vedtak, og informerte om situasjonen som nå var oppstått. Det viste seg å være et heldig trekk. Styret inngikk nye forhandlinger med NTE og Get. Etter en samlet vurdering kom styret til at Get Loqal tilbyr de beste betingelser for Beboerforeningen Porthuset. Styret har nøye vurdert hva både eiere og beboere har behov for både i dag og i de nærmeste årene. På styremøte 15. mai 2014 vedtok derfor Beboerforeningen Porthuset å inngå en avtale med Get Loqal for levering av TV og internett. Gets overraskende gode betingelser har på en dramatisk måte endret konkurranseforholdene mellom tilbyderne, og styret er meget godt fornøyd med vilkårene i den nye avtale. Kort fortalt får alle en 20/20 Mbit/s- internetthastighet. TV- leveransen inneholder 40 TV- kanaler. 20 kanaler er faste og 20 kanaler er STYRET BEBOERFORENINGEN PORTHUSET INFORMASJONSSKRIV 1/2015 SIDE 2 AV 5

3 valgfrie. De valgfrie kanalene kan endres uten kostnad. Alle får utplassert en dekoder med opptaksfunksjon og filmleie. Avtaletiden er på 36 måneder. Beboerforeningen kan forlenge kontrakten, med gjeldende betingelser, i 2 år om ønskelig. Varsel om dette skal gis innen 6 mnd før avtaleslutt, dvs Kollektiv pris justeres etter konsumprisindeks. Første prisjustering er høsten Beboerforeningens styre (5 stk) har sagt seg villig til å fungere som testkunder for Get og vil med dette motta alle Get sine tv- kanaler inkludert premiumpakker samt en 100/100 Mbits internettlinje. Det betales skatt av denne fordelen. Denne muligheten påvirket ikke styrets vurdering av Get som anbefalt leverandør for Porthuset da tilbudet ble gitt etter at forhandlingene var ferdige. 6 Vedlikehold A Ventilasjon I forbindelse med et ventilasjonsproblem som ble meldt inn av en beboer så igangsatte Kjeldsberg Eiendomsforvaltning (KEF) feilsøking på hvorfor det var dårlig luftsirkulasjon i den leiligheten. Det ble funnet 2 feil. Feil 1 var relatert til selve ventilasjonsanlegget for leiligheten og den var enkel å rette. Feil 2 er relatert til den tekniske utformingen av ventilasjonskanal for avkast fra leilighetene. Avkastet (brukt luft) fra leilighetene blåses ut via en felles avkastkanal i sjakter. Disse ender opp på tak og der fant KEF årsaken til at luftsirkulasjonen er dårlig. Det er montert et såkalt tilbakeslagsspjeld som skal åpne når ventilasjonsanleggene for leiligheten er i drift. Det er de jo 24 timer i døgnet så spjeldene skal i utgangspunktet være åpne hele tiden. Det viser seg at de fleste spjeldene (i alt ca 10 stk) enten åpner bare delvis eller ikke i det hele tatt. Dette skyldes at de er overdimensjonerte i forhold til de luftmengder som leveres fra anleggene i leilighetene. KEF har derfor funnet en ny og bedre løsning for å få dette rettet, og anbefalingen er at alle ca. 10 spjeld demonteres og at vi bygger om kanalene på taket på en veldig enkel måte slik at avkastet vil fungere uten dette spjeldet. Dette krever noen kanallengder og en rist på hvert avkast. Prisen kommer trolig under ,- kr. eks. mva (budsjettpris). Styret har gitt grønt lys til at dette utbedres. B Luftinntak Alle luftinntak på vegg utenfor hver leilighet er nå ganske gjengrodde. Dette er en sak som ligger i vedlikeholdsplanen. KEF kommer til å sette i gang med tiltak nå i vår. For gjennomføringen sin del så må KEF inne i alle leiligheter og ut på verandaer hvor luftinntaket er. Alle leiligheter blir tilskrevet når det er aktuelt å sjekke respektive luftinntak. 7 Vinter- og sommerkassetter Styret får fra tid til annen tilbakemeldinger om varme leiligheter. Hvis leiligheten oppleves som ubehagelig varm, kan det være verdt å bytte til sommerkassetter i ventilasjonsanlegget. Ventilasjonsanlegget i leiligheten har innebygget en varmeveksler uten bypass som gjenvinner og resirkulerer varmen. Hvis denne varmeveksleren byttes med en såkalt sommerkassett, som ikke gjenvinner varmen, får innblåsingslufta samme temperatur som utelufta. Innkjøp og første montering av sommerkassetten må bekostes direkte av beboer, mens det ordinære filterskiftet dekkes over felleskostnadene. Monteringen utføres av vår vaktmester. Ved montering av sommerkassett, må du ta vare på varmeveksleren slik at den kan monteres til høsten når det blir kjøligere vær. Dette er tenkt utført samtidig som filterskifte. Sommerkassetten kan gjenbrukes i flere år. Ta kontakt på om du ønsker å bestille en sommerkassett. Det er beregnet at sommerkassetten er virksom fra omkring 1. mai til 15. oktober. STYRET BEBOERFORENINGEN PORTHUSET INFORMASJONSSKRIV 1/2015 SIDE 3 AV 5

4 8 Hærverk Dessverre har det vært hærverk i inngangspartiet det siste året, noe mer enn tidligere. Blomsterpotter har blitt veltet, og det har ellers vært forsøpling av det vi vil kalle «festrot». Dette er beklagelig da vi mener at vi har et inngangsparti som vi kan være stolte av, og som gir økt verdi på hver enkelt leilighet. Slik ønsker vi å ha det også i fremtiden, uavhengig av om enkeltpersoner ikke greier å beherske seg. For ordens skyld vil vi forsikre om at hvis noen kontakter styret angående hærverk, så vil dette bli behandlet konfidensielt. Inngangspartiet er også kameraovervåket, og styret har, og vil fortsette å bruke opptakene i forbindelse med slike skader. Hvis noen er uheldige og ødelegger noe, vil dette bli ordnet i minnelighet, og ber derfor om at skader blir varslet umiddelbart. Et vindu i trappeoppgangen til andre etasje ble ødelagt natt til 8. november i fjor. Det er brukt betydelig krefter, men det er vanskelig å si hva motivet kan være. Videoovervåkingen viste ingen nyttig informasjon. Det er av alles interesse at slike skader unngås, da de betales av felleskostnader. For å unngå at misforståelser skal oppstå, så er dette de viktigste reglene å forholde seg til: Det skal ikke være aktiviteter som kan være til sjenanse for naboer. Dette kan være spilling av svært høy musikk, roping på terasser, eller andre aktiviteter som kan virke forstyrrende av naboer både i Porthuset, og i de nærmeste byggene. Det skal være ro etter kl 23.00, også i helgene. Dette innbefatter også tramping, roping og banking på dørene i fellesgangene. Det er meningen at det skal være mulig å bo og trives i Porthuset, noe som selvfølgelig også betyr at sosiale sammenkomster er akseptert. Vi ber derfor om at alle parter bruker sunn fornuft, og at alle som bor i Porthuset har valgt å bo tett, og at det derfor er uunngåelig at vi ikke hører at naboen er hjemme en gang i blant, samtidig som at vi minner om at de som slipper folk inn i blokka også er ansvarlig for at vedkommende ikke lager bråk eller volder skade. En måte å bruke «sunn fornuft» på kan være å varsle naboene om en fest, og å holde dører og vinduer lukket. Styret vil gjerne ha beskjed hvis noen opplever bråk og uro utover det som er akseptabelt, og bistår gjerne med å ta kontakt med de so båker hvis vi er tilgjengelige. 9 Skifte av vaskefirma Visjon Renhold har gjennomført renholdet i Beboerforeningen Porthuset i flere år. Kvaliteten har jevnt over vært god. På nyåret dalte imidlertid kvaliteten. Korridorer ble ikke vasket, og ingen møtte i årets to første uke. KEF tok raskt affære og kvittet seg med selskapet. Det er for tidlig å si noe om kvaliteten på vasken til det nye renholdselskapet. Innboforsikring er nyttig, 10 Behov for innboforsikring En liten forklaring på dette med innboforsikring: Tenkt scenario med at det er en dekningsmessig skade (altså skade forsikringen dekker) som gjør leiligheten ubeboelig. Leietaker flytter ut og betaler ikke leie på f.eks ,- kr. Hvis det koster ,- kr for leietaker å bo et annet sted, så får leietaker dekket de 2 000,- kr det koster mer å bo et annet sted. Hvis leietaker ikke har innboforsikring, så må vedkommende betale dette selv (egenandel kommer også inn her). Eier av leiligheten får dekket kr ,- av bygningsforsikringen, da dette er hans tap pga. ubeboelighet. Hvis det ikke er en dekningsmessig skade, så vil ikke leietaker få dekket disse kr ,- det koster mer å bo et annet sted. Leietaker må da selv bruke sin innboforsikring for å dekke eventuelle merkostnader til nytt bosted. Eier har ingen plikt til å ordne med nytt husvære til leietakere. Hvis leietaker ikke har innboforsikring, må leietaker for egen regning bekoste merkostnad ved alternativt oppholdssted. STYRET BEBOERFORENINGEN PORTHUSET INFORMASJONSSKRIV 1/2015 SIDE 4 AV 5

5 Det er ikke lovpålagt å ha innboforsikring slik det er lovpålagt å ha ansvarforsikring for bil. Så eier har ikke noe ansvar for at leietaker har innboforsikring. Hvis en leier ut møblert, så bør eier selv ha innboforsikring. Innboforsikringen dekker løsøre, samt eventuelle merkostnader eier eller leietaker har med å bo midlertidig en annen plass. Det er kun eier eller leietaker selv det går utover hvis en ikke har innboforsikring. Styret anbefaler utleiere å forlange at leietakere tegner egen innboforsikring som skal være gyldig i hele leieperioden for å dekke grovt uaktsomme skader som ikke dekkes av depositumet. For leietaker er det dessuten en rettshjelpsdekning i innboforsikringen. PS. Hvis man er student og har folkeregistret adresse som sine foreldre er man forsikret via foreldrenes innboforsikring. 11 Meld inn din e- post Nå som vi har fått vår egen hjemmeside, ønsker styret å sende ut mest mulig info inkludert informasjonsskriv via hjemmesiden og e- post. Dette er tidsbesparende for styret, du får infoen raskere og foreningen sparer utgifter. Vi presiserer at innkallinger til årsmøter, ordinære og ekstraordinære, vil sendes per post til alle. Vi ber de som ikke har gitt tillatelse til å sende info per e- post, om å sende din epostadresse til Med ønske om en fin vår. Styret Beboerforeningen Porthuset STYRET BEBOERFORENINGEN PORTHUSET INFORMASJONSSKRIV 1/2015 SIDE 5 AV 5

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Hvordan går du fram med en søknad? Hvem skal dekke kostnadene?

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Huseiernes Landsforbund. Sør-Rogaland HL VOKSER I ROGALAND ET SIKKERT HJEM MEDLEMSFORDELER. www.huseierne.no

Huseiernes Landsforbund. Sør-Rogaland HL VOKSER I ROGALAND ET SIKKERT HJEM MEDLEMSFORDELER. www.huseierne.no Huseiernes Landsforbund Sør-Rogaland HL VOKSER I ROGALAND ET SIKKERT HJEM MEDLEMSFORDELER www.huseierne.no Leder Trygghet en grunnleggende verdi for alle boligeiere d Det gleder meg stort at vi nå kan

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer