Årsmelding N.K.S. Kløverinstitusjoner. Pådriver for kvalitet og verdighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. N.K.S. Kløverinstitusjoner. Pådriver for kvalitet og verdighet"

Transkript

1 Årsmelding 2014 N.K.S. Kløverinstitusjoner N.K.S. Kløverinstitusjoner Pådriver for kvalitet og verdighet

2 Bergen Sanitetsforening (3 institusjoner) 1. N.K.S. Fayehagen 2. NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus 3. Margit Tanners Minne Eiksmarka Sanitetsforening N.K.S. Eiksåsen MS-Senter Hamar Sanitetsforening Hospice Sangen Lillehammer Sanitetsforening Revmatismesykehuset Lillehammer Meråker Sanitetsforening Meråker sanitetsforening kurbad N.K.S. Akershus (2 institusjoner) 1. N.K.S. Helsehus Akershus inkludert N.K.S Veiledningssenter for pårørende i Øst-Norge 2. N.K.S. Østbytunet N.K.S. Troms og N.K.S. Finnmark NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge. N.K.S. Hordaland N.K.S. Bjørkeli, Voss DPS N.K.S Nord-Trøndelag, N.K.S. Sør-Trøndelag og N.K.S. Møre og Romsdal NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge N.K.S. Nordland NKS Kløveråsen N.K.S. Oppland N.K.S. Kløverhotellet N.K.S. Oslo NKS Grefsenlia N.K.S. Rogaland (2 institusjoner) 1. Jæren distriktpsykiatriske senter NKS 2. Veiledningssenter for pårørende Sandnes N.K.S. Sør-Trøndelag N.K.S. Kvamsgrindkollektivet N.K.S. Telemark (2 institusjoner) 1. N.K.S. Granlien 2. NKS Veiledningssenter for pårørende - distrikt sør Risør Sanitetsforening NKS Sørlandet rehabilitering under utvikling Sjøtun Sanitetsforening Tilbud under utvikling Varaldsøy Sanitetslag Tilbud under utvikling Vestre Slidre Sanitetsforening Vestre Slidre Sjukeheim Østre Bærum Sanitetsforening Gartnerveien barnehage Norske Kvinners Sanitetsforening Landsstyre 2

3 Innhold Aksjonæroversikt... Organisering... Selskapets formål Organisering Økonomi / Regnskap Ansatte Aktiviteter i 2014:... Fellesarenaer... Ledersamlinger Mellomlederforum Styresamling Nettverk... Fagnettverk Huntington Nettverk Veiledningssenter Prosjekter... Informasjonssikkerhet Serviceerklæring og strategisk plan Kompetansekartlegging Bridge the gap Kvalitetsutvikling Etterutdanning i brukermedvirkning Under utvikling... Hjemmehospice og Kløvervenn Strategiske valg Erfaring og kompetanse Årets Nytenkning... Årets Etableringer... Representasjon... Politisk arbeid... Profilering

4 Organisering Selskapets formål N.K.S. Kløverinstitusjoner er et felles utviklingsselskap og ressurssenter for institusjoner/virksomheter som Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) eier og driver. Ved å etablere N.K.S. Kløverinstitusjoner har de lokale sanitetsforeningene som eier og driver helseinstitusjoner blitt en mer synlig, sterkere og mer profesjonell avtale- og samarbeidspart overfor offentlige myndigheter. Samtidig slipper den enkelte sanitetsforening og institusjonsleder å stå alene i vanskelige avgjørelser. Helsetjenesten er stadig i endring og det stilles økte krav til leverandører av helsetjenester både fra brukerne, deres pårørende og fra myndighetene. Institusjoner drevet av sanitetskvinnene viser seg både å være opptatt av hva brukerne har behov for og de er svært omstillingsdyktige. Som ideell organisasjon er vi opptatt av å være en god avtalepart. Vi har som mål å ligge i forkant av utviklingen og levere god kvalitet. Dette gjør vi blant annet gjennom felles utviklingsprosjekter og aktiviteter. Organisering Generalforsamlingen velger styre. Styrets sammensetning i 2014: Styret har hatt 3 møter og har behandlet 26 saker. Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jon Eivind Jensen Hilde Larsson Harald Moen Jorunn Fjellså Elisabeth Sortland Sande Økonomi og regnskap Selskapet hadde i 2014 en aksjekapital på NOK Hver aksje er pålydende NOK Eier av institusjon/virksomhet kan kjøpe en aksje for hver institusjon/virksomhet. Det var 25 institusjoner/virksomheter tilsluttet selskapet i Totalt har virksomhetene omtrent 1200 årsverk og omsetter for ca. 600 millioner pr år. Institusjonene betaler en årsavgift på 2 o/oo av driftsbudsjettet minus kapitalkostnader, dog ikke mindre enn kr Institusjonseier betaler kr pr. år, men sanitetsforening som blir medlem for å utvikle ny virksomhet betaler kr inntil virksomheten er etablert. Deretter betales kr pr år. Utover dette bevilger Norske Kvinners Sanitetsforening ved Landsstyre midler til drift av selskapet. 4

5 Ansatte Selskapet hadde 3 ansatte i Sykefraværet var på %. Dette skyldes langtidsfravær for 2 ansatte i en periode av året. Fraværet er ikke relatert til arbeidsmiljøet. Det har ikke vært korttidsfravær i Kontorlokaler disponeres ved hovedkontoret til Norske Kvinners Sanitetsforening. N.K.S. Kløverinstitusjoner er medlem i Hovedorganisasjonen VIRKE. Mette Kalve Direktør Kirsti Østhagen Seniorrådgiver Knut Ellefsen Seniorrådgiver Visjon: Å være en pådriver for kvalitet og verdighet. Verdigrunnlaget: Respekt Respectare = Se om igjen. Ingen er bare det du ser. Engasjement Samspill 5

6 Aktiviteter i 2014 Fellesarenaer Ledersamlinger Lederne ved institusjonene utgjør en ledergruppe som møtes jevnlig. Ledersamlingene bidrar til å danne nettverk og styrke N.K.S. - identiteten i tillegg til å gi faglig oppdatering, inspirasjon og støtte til daglig leder ved virksomhetene. I 2014 ble det gjennomført 3 ledersamlinger: 21. februar: Både ledere og mellomledere var invitert til å delta i Ideelt Nettverks sitt medlemsmøte denne dagen. Helseminister Bent Høie var invitert til å si noe om regjeringens forhold til ideelle organisasjoner. Det var åpent for kommentarer og spørsmål til statsråden samt til øverste ledelse i de andre store ideelle organisasjoner vi samarbeider med. 20. mai: Tema denne gangen var Nettsider og sosial medier. Hva bør vi være oppmerksom på, hvordan bli mer synlig. Foredragsholder var Steffen Kalve, leder digitale medier i Rica Hotels og både ledere og mellomledere var invitert. 29. oktober: Strategiprosesser, utvikling og veivalg var tema for denne samlingen. Som inspirasjon for våre ledere var noen utvalgte organisasjoner invitert til å komme å si noe om tilsvarende prosesser i sine organisasjoner. Vi vil følge opp ved å sette tema på dagsorden også i Mellomlederforum Styresamling Ble etablert i februar 200 og fungerer som et ledernettverk for mellomledere. Det avvikles vanligvis en samling i året hvor temaet er relatert til ledelse og lederutvikling. Tema for to av årets ledersamlinger var også svært aktuelle for våre mellomledere og førte til at samlingene ble slått sammen. Et av selskapets virksomhetsområder er å arbeide for kompetanseheving i virksomhetenes styrer. Fredag 17. og lørdag 1. oktober ble det arrangert styreseminar for alle virksomhetenes styrer og eiere på Rica Victoria Hotel i Oslo. Fredag ettermiddag fikk vi høre direktør Pål Skarsbak og seniorrådgiver Gerhard Salicath, begge fra hovedorganisasjonen Virke, snakke om den nye pensjonsavtalen - en hybridmodell som Virke og LO har forhandlet fram på vegne av ideelle aktører. På lørdag gjennomgikk bransjeanalytiker, revisor og siviløkonom i Virke, Iman Winkelman, forslag til nye regnskapsregler om føring av framtidige pensjonsutgifter. 6

7 Nettverk Fagnettverk Huntington Nettverk Veiledningssenter N.K.S. Kløverinstitusjoner har fått i oppdrag av Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet å etablere samt koordinere fagnettverk for kommunale pleie- og omsorgstjenester til personer med Huntington sykdom. Nettverket ble etablert i I løpet av året er det avholdt 4 møter i Utviklingsgruppen. Viktige tema har vært utvikling av ressurssentrene, brukerundersøkelser, mestringsgrupper for barn, Nasjonal Huntingtonkonferanse m.m. De fleste møter er, med hell, avholdt ved videokonferanse. Dette har spart oss for både tid og økonomiske ressurser. I løpet av 2014 fikk vi også vårt 5. medlem med Presteheia Omsorgssenter i Kristiansand. De er allerede godt i gang med å utvikle seg til å bli et kompetent ressurssenter. Årets nasjonale konferanse ble avholdt i Oslo 24. og 25. april i samarbeid med Landsforeningen for Huntington sykdom. Antall deltagere på de årlige konferansene har økt hvert eneste år siden starten i Årets konferanse samlet nesten 200 deltagere. Nettverket ble etablert i 2011 og er et nettverk for de 5 veiledningssentrene for pårørende til rusmiddelavhengige som sanitetskvinnene driver på lands basis. Formålet er erfaringsutveksling og systematisering av erfaring og kompetanse for på denne måten bli en synlig og hørbar aktør overfor faglige og bevilgende myndigheter. Den 12. mai gjenåpnet Veiledningssenteret i Oslo i nye lokaler ved N.K.S. Helsehus Akershus på Lørenskog. Senteret har også byttet navn til N.K.S. Veiledningssenter for pårøren de i Øst-Norge. I løpet av året er det gjennomført totalt ca veiledningssamtaler og avholdt mer enn 600 gruppemøter. Det har i løpet av året vært gjennomført fire samlinger i nettverket. Fagnettverk Huntington har egen nettside med adresse: fagnettverkhuntington.no. Siden hadde ca. 300 treff i

8 Prosjekter Informasjonssikkerhet Kvalitetsutvikling Alle virksomheter tilknyttet Norsk Helsenett er forpliktet til å følge Norm for informasjonssikkerhet - Normen. Dette innebærer etablering og implementering av et styringssystem for informasjonssikkerhet. N.K.S Kløverinstitusjoner har utviklet egen kompetanse på dette området og har i løpet av året bistått N.K.S Fayehagen, N.K.S Eiksåsen MSsenter og N.K.S Grefsenlia i utvikling av dette. Vi har også deltatt på det årlige Normseminaret arrangert av Helsedirektoratet. Serviceerklæring og strategisk plan videreføring Virksomhetene i N.K.S. Kløverinstitusjoner utvikler serviceerklæringer for sine tilbud. En serviceerklæring er informasjon til pasient, pårørende og alle som henviser pasienter eller brukere til tilbudet. I en serviceerklæring forteller virksomheten hva du som bruker kan forvente av dem og hva de forventer av deg. Samtidig inneholder den nødvendige kontaktinformasjon. Flere institusjoner har foretatt revisjon av sin serviceerklæring dette året. Virksomhetene i N.K.S. Kløverinstitusjoner utvikler også strategisk plan for hele virksomheten, oftest for 3 år av gangen. Det utarbeides årlige handlingsplaner knyttet opp til strategisk plan. Flere institusjoner har foretatt revisjon av sin strategiske plan dette året. Kompetansekartlegging Bridge the gap Arbeidets målsetting er utvikling og innføring av kvalitetsledelsesverktøy som setter den enkelte institusjon i stand til å kunne sertifiseres etter ISO-9001 standard. Utviklingsarbeidet i institusjonene startet i Pr i dag er N.K.S Grefsenlia og N.K.S Eiksåsen MSsenter, i tillegg til selskapet, sertifisert. Flere institusjoner har utviklet systemer uten at de har valgt å sertifisere. I løpet av året har vi bistått N.K.S Fayehagen, Vestre Slidre sjukeheim og Kløverhotellet i arbeidet med utvikling av kvalitetsledelsessystem for virksomheten. Vi har også tatt del i og bistått i arbeidet mot sertifisering etter ISO Miljøstyringssystem ved Revmatismesykehuset. I 2013 styrket vi vår kompetanse gjennom deltagelse på kurset Revisjon av systemer for kvalitet, HMS og miljøstyring i regi Teknologisk Institutt. Vi har i løpet av dette året bistått i gjennomføring av internrevisjon ved Vestre Slidre sjukeheim. Etterutdanning i brukermedvirkning Er et 10-timers etterutdanningsprogram på system og individnivå. Målet med utdanningsprogrammet er å bli enda bedre i brukermedvirkning. Hvordan forbedre systemet, hvordan møter vi brukere og pårørende individuelt? Utdanningen er prosessbasert og tverrfaglig. Den er gjennomført i alle institusjonene med god evaluering fra alle profesjoner. Utdanningsprogrammet er i sin helhet lagt ut til fri avbenyttelse på våre hjemmesider. Som en videreføring av institusjonenes strategiske plan gjøres kompetansekartlegging og realkompetansevurdering. Disse danner grunnlaget for utvikling av en opplæringsplan for å møte morgendagens kompetansebehov og som et ledd i å nå målene i strategisk plan.

9 Under utvikling Hjemmehospice og Kløvervenn Sjøtun Sanitetsforening vil etablere tilbud om avansert sykepleie i hjemmet til alvorlig syke og døende i Tromsø og omegn. Gjennom et nyetablert samarbeid med Kreftforeningen og Fransiskushjelpen har vi utviklet en prosjektskisse som vil ha overføringsverdi til mange kommuner i landet. Prosjektbeskrivelsen er oversendt Tromsø kommune i håp om at de vil være pilotkommune for modellutprøvingen. Det er mange alvorlig syke som ønsker å kunne dø hjemme. Strategiske valg Selskapet har utviklet ny strategisk plan med følgende strategiske mål fram mot 201: Hovedmål: N.K.S. Kløverinstitusjoner skal yte profesjonell bistand og bidra til samspill mellom virksomhetene. N.K.S. Kløverinstitusjoner skal bidra til et godt samarbeid med det offentlige. Strategiske mål i perioden Styrke ideelle organisasjoners posisjon i Helse- Norge ved å være aktiv pådriver for ideelle organisasjoner som en viktig tjenesteyter i helse- og velferdstjenester samt arbeide for større forutsigbarhet gjennom langsiktighet og økonomisk bærekraft i avtaleforholdene. Være en sporhund i forhold til samfunnets behov for helse- og velferdstjenester. Sterke innovative og framtidsrettede miljøer ved å bidra til at virksomhetene øker sin kompetanse innen IKT, velferdsteknologi og informasjonssikkerhet. Videreføre og utvikle selskapets kompetanse innen utvikling av nye driftskonsepter samt videreføre våre felles kvalitetsfremmende prosjekter. En samlende og utviklende nettverksbygger ved å videreutvikle nettverkene i selskapet. 79

10 Erfaring og kompetanse Forskning og utviklingsnettverk Er etablert for å samle kompetanse innen selskapet og gjensidig berike hverandre med ideer og prosjekter. Vi vil utvikle og ajourføre et FoU-regnskap for på den måten å synliggjøre virksomhetenes forsknings og utviklingsprosjekter. Årets nettverksmøte ble avholdt 16. januar i Oslo. Torfinn Hansen ga en innføring i statistikkbegreper og metoder som er nødvendig å kjenne til ved planlegging av egne prosjekter. Lov om offentlige anskaffelser og ideelle organisasjoner Fra 2016 har EU vedtatt et revidert anskaffelsesregelverk som må implementeres i Norge gjennom EØS-avtalen I 2014 har vi utviklet betydelig kompetanse på området både for å forberede virksomhetene på konsekvensene av de nye reglene samt påvirke myndighetene til å benytte nasjonalstatens handlingsrom og tilpasninger slik at det nære samarbeidet med ideelle organisasjoner ivaretas. IT og nettsideutvikling Selskapet fortsetter å utvikle kompetanse på etablering, drift og vedlikehold av nettsider for virksomhetene samt nettverkene vi driver. I dette ligger også anskaffelse av egen virtuell server for nettsider bygd på samme plattform. Det betyr enklere utvikling, drift og vedlikehold av nettsidene uten at det går ut over layout og innhold. Selskapet har i betydelig grad tatt i bruk videokonferanse som plattform for møter, spesielt i forbindelse med Utviklingsgruppen i Fagnettverk Huntington. Helserett Selskapet ajourfører sin kompetanse på dette området ved deltagelse på den årlige Nasjonale Helserettskonferansen på Lillehammer. I 2014 var hovedfokus de kommende lovendringer på veien mot en journal pr. innbygger. Årets nytenkning I 2014 har vi flere områder med nytenkning. Alle er omtalt andre steder i meldingen. Etablering av egen virtuell server for nettsider. (se Erfarings- og kompetanseutvikling). Samarbeid med andre organisasjoner Kreftforeningen og Fransiskushjelpen om Hjemmehospice (se under utvikling ). Årets etableringer N.K.S Veiledningssenter i Øst-Norge er en reetablering av Veiledningssenteret i Oslo som ble avviklet i Tilbudet drives videre som en del av N.K.S Helsehus Akershus på Nordbyhagen i Lørenskog. N.K.S. Eiksåsen MS-senter avsluttet dette året en omfattende prosess knyttet til behov for oppgraderte lokaler. Virksomheten flyttet i desember inn i nyrenoverte lokaler ved N.K.S Helsehus Akershus. Dette skjedde parallelt med en fornyelse av driftsavtalen med Helse Sør-Øst gjennom anbudskonkurranse. Eier av Eiksåsen MS-senter gjennom mer enn 40 år, Eiksmarka sanitetsforening, sørget på denne måte for å sikre videre drift av senteret. 10

11 Representasjon Ansatte i N.K.S. Kløverinstitusjoner påtar seg styreverv når eier ber om det fordi de har et særlig behov for vår kompetanse i en periode. I 2014 har vi hatt styreverv i N.K.S. Helsehus Akershus, N.K.S. Kløverhotellet og N.K.S. Eiksåsen MS-senter. Direktør er oppnevnt som arbeidsgiverrepresentant i hovedorganisasjonen Virke sitt tariffforhandlingsutvalg for virksomheter innen helse, utdanning og kultur. Politisk arbeid N.K.S og N.K.S Kløverinstitusjoner var sammen i Helse- og omsorgskomiteens høring av forslag til statsbudsjett Her var fokus vold mot kvinner, forskning på kvinnehelse og finansiering av veiledningssentrene. N.K.S Kløverinstitusjoner leverte også innspill til statsbudsjettet 2015 der vi ba om at Veiledningssentrene for pårørende finansieres direkte over statsbudsjettet i stedet for med årlige prosjektmidler som medfører stor uforutsigbarhet. N.K.S Kløverinstitusjoner innehar fortsatt koordinatorfunksjonen i Ideelt Nettverk og jobber mye med politisk påvirkning i saker som har interesse både for egne virksomheter, organisasjonen og for andre ideelle aktører. Gjennom å samarbeide i Ideelt Nettverk oppnår vi større mulighet for å bli hørt. Ideelt Nettverk hadde flere møter med partiledere og stortingspolitikere i Hovedfokus for politiske møter har vært videreføring av Samarbeidsavtalen med den forrige regjeringen, vurderinger og drøftinger av unntaksbestemmelsen for ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester i anskaffelsesregelverket og en mulig dekning av historiske pensjonskostnader. Dette er saker det også vil bli arbeidet med i Profilering Selskapet har i løpet av 2014 endret grafisk profil til et vellykket, moderne uttrykk. Dette gjenspeiles både i trykksaker og hjemmeside. Vi har endret domene til nksklover.no - noe som påvirker både hjemmesideadresse og e-post. Nettsiden På nettsiden presenteres selskapet og alle institusjoner/virksomheter tilsluttet N.K.S. Kløverinstitusjoner. Vi driver kontinuerlig utvikling av nettstedet. Fra august og ut året var det over 4000 treff på siden. (2013 totalt 6000). Ny adresse til nettsiden: nksklover.no. Facebook Selskapet har etablert egen Facebook-profil. Siden har 323 følgere og enkelte innlegg er lest av opptil 1900 personer. Facebook fungerer som en uformell informasjons-kilde. KløverNytt KløverNytt et informasjonsbrev som sendes ut elektronisk, 6 ganger i året, til alle som har meldt interesse for å få informasjon fra selskapet. Nyhetsbrevet publiseres også på selskapets nettside. Nytt av året er at eksterne kan melde seg som mottaker av nyhetsbrevet via nettsiden. 11

12 N.K.S. Kløverinstitusjoner AS Munthesgate Oslo Tlf.: Nett: nksklover.no Org. nummer: Hiavata nksklover.no

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg Meld. St. 29 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 11 1.1 Mulighetene... 11 1.1.1 Den nye eldregenerasjonen... 11 1.1.2 Hele livsløpet... 11 1.1.3 En moderne pårørendepolitikk...

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer