Årsmelding N.K.S. Kløverinstitusjoner. Pådriver for kvalitet og verdighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. N.K.S. Kløverinstitusjoner. Pådriver for kvalitet og verdighet"

Transkript

1 Årsmelding 2014 N.K.S. Kløverinstitusjoner N.K.S. Kløverinstitusjoner Pådriver for kvalitet og verdighet

2 Bergen Sanitetsforening (3 institusjoner) 1. N.K.S. Fayehagen 2. NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus 3. Margit Tanners Minne Eiksmarka Sanitetsforening N.K.S. Eiksåsen MS-Senter Hamar Sanitetsforening Hospice Sangen Lillehammer Sanitetsforening Revmatismesykehuset Lillehammer Meråker Sanitetsforening Meråker sanitetsforening kurbad N.K.S. Akershus (2 institusjoner) 1. N.K.S. Helsehus Akershus inkludert N.K.S Veiledningssenter for pårørende i Øst-Norge 2. N.K.S. Østbytunet N.K.S. Troms og N.K.S. Finnmark NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge. N.K.S. Hordaland N.K.S. Bjørkeli, Voss DPS N.K.S Nord-Trøndelag, N.K.S. Sør-Trøndelag og N.K.S. Møre og Romsdal NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge N.K.S. Nordland NKS Kløveråsen N.K.S. Oppland N.K.S. Kløverhotellet N.K.S. Oslo NKS Grefsenlia N.K.S. Rogaland (2 institusjoner) 1. Jæren distriktpsykiatriske senter NKS 2. Veiledningssenter for pårørende Sandnes N.K.S. Sør-Trøndelag N.K.S. Kvamsgrindkollektivet N.K.S. Telemark (2 institusjoner) 1. N.K.S. Granlien 2. NKS Veiledningssenter for pårørende - distrikt sør Risør Sanitetsforening NKS Sørlandet rehabilitering under utvikling Sjøtun Sanitetsforening Tilbud under utvikling Varaldsøy Sanitetslag Tilbud under utvikling Vestre Slidre Sanitetsforening Vestre Slidre Sjukeheim Østre Bærum Sanitetsforening Gartnerveien barnehage Norske Kvinners Sanitetsforening Landsstyre 2

3 Innhold Aksjonæroversikt... Organisering... Selskapets formål Organisering Økonomi / Regnskap Ansatte Aktiviteter i 2014:... Fellesarenaer... Ledersamlinger Mellomlederforum Styresamling Nettverk... Fagnettverk Huntington Nettverk Veiledningssenter Prosjekter... Informasjonssikkerhet Serviceerklæring og strategisk plan Kompetansekartlegging Bridge the gap Kvalitetsutvikling Etterutdanning i brukermedvirkning Under utvikling... Hjemmehospice og Kløvervenn Strategiske valg Erfaring og kompetanse Årets Nytenkning... Årets Etableringer... Representasjon... Politisk arbeid... Profilering

4 Organisering Selskapets formål N.K.S. Kløverinstitusjoner er et felles utviklingsselskap og ressurssenter for institusjoner/virksomheter som Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) eier og driver. Ved å etablere N.K.S. Kløverinstitusjoner har de lokale sanitetsforeningene som eier og driver helseinstitusjoner blitt en mer synlig, sterkere og mer profesjonell avtale- og samarbeidspart overfor offentlige myndigheter. Samtidig slipper den enkelte sanitetsforening og institusjonsleder å stå alene i vanskelige avgjørelser. Helsetjenesten er stadig i endring og det stilles økte krav til leverandører av helsetjenester både fra brukerne, deres pårørende og fra myndighetene. Institusjoner drevet av sanitetskvinnene viser seg både å være opptatt av hva brukerne har behov for og de er svært omstillingsdyktige. Som ideell organisasjon er vi opptatt av å være en god avtalepart. Vi har som mål å ligge i forkant av utviklingen og levere god kvalitet. Dette gjør vi blant annet gjennom felles utviklingsprosjekter og aktiviteter. Organisering Generalforsamlingen velger styre. Styrets sammensetning i 2014: Styret har hatt 3 møter og har behandlet 26 saker. Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jon Eivind Jensen Hilde Larsson Harald Moen Jorunn Fjellså Elisabeth Sortland Sande Økonomi og regnskap Selskapet hadde i 2014 en aksjekapital på NOK Hver aksje er pålydende NOK Eier av institusjon/virksomhet kan kjøpe en aksje for hver institusjon/virksomhet. Det var 25 institusjoner/virksomheter tilsluttet selskapet i Totalt har virksomhetene omtrent 1200 årsverk og omsetter for ca. 600 millioner pr år. Institusjonene betaler en årsavgift på 2 o/oo av driftsbudsjettet minus kapitalkostnader, dog ikke mindre enn kr Institusjonseier betaler kr pr. år, men sanitetsforening som blir medlem for å utvikle ny virksomhet betaler kr inntil virksomheten er etablert. Deretter betales kr pr år. Utover dette bevilger Norske Kvinners Sanitetsforening ved Landsstyre midler til drift av selskapet. 4

5 Ansatte Selskapet hadde 3 ansatte i Sykefraværet var på %. Dette skyldes langtidsfravær for 2 ansatte i en periode av året. Fraværet er ikke relatert til arbeidsmiljøet. Det har ikke vært korttidsfravær i Kontorlokaler disponeres ved hovedkontoret til Norske Kvinners Sanitetsforening. N.K.S. Kløverinstitusjoner er medlem i Hovedorganisasjonen VIRKE. Mette Kalve Direktør Kirsti Østhagen Seniorrådgiver Knut Ellefsen Seniorrådgiver Visjon: Å være en pådriver for kvalitet og verdighet. Verdigrunnlaget: Respekt Respectare = Se om igjen. Ingen er bare det du ser. Engasjement Samspill 5

6 Aktiviteter i 2014 Fellesarenaer Ledersamlinger Lederne ved institusjonene utgjør en ledergruppe som møtes jevnlig. Ledersamlingene bidrar til å danne nettverk og styrke N.K.S. - identiteten i tillegg til å gi faglig oppdatering, inspirasjon og støtte til daglig leder ved virksomhetene. I 2014 ble det gjennomført 3 ledersamlinger: 21. februar: Både ledere og mellomledere var invitert til å delta i Ideelt Nettverks sitt medlemsmøte denne dagen. Helseminister Bent Høie var invitert til å si noe om regjeringens forhold til ideelle organisasjoner. Det var åpent for kommentarer og spørsmål til statsråden samt til øverste ledelse i de andre store ideelle organisasjoner vi samarbeider med. 20. mai: Tema denne gangen var Nettsider og sosial medier. Hva bør vi være oppmerksom på, hvordan bli mer synlig. Foredragsholder var Steffen Kalve, leder digitale medier i Rica Hotels og både ledere og mellomledere var invitert. 29. oktober: Strategiprosesser, utvikling og veivalg var tema for denne samlingen. Som inspirasjon for våre ledere var noen utvalgte organisasjoner invitert til å komme å si noe om tilsvarende prosesser i sine organisasjoner. Vi vil følge opp ved å sette tema på dagsorden også i Mellomlederforum Styresamling Ble etablert i februar 200 og fungerer som et ledernettverk for mellomledere. Det avvikles vanligvis en samling i året hvor temaet er relatert til ledelse og lederutvikling. Tema for to av årets ledersamlinger var også svært aktuelle for våre mellomledere og førte til at samlingene ble slått sammen. Et av selskapets virksomhetsområder er å arbeide for kompetanseheving i virksomhetenes styrer. Fredag 17. og lørdag 1. oktober ble det arrangert styreseminar for alle virksomhetenes styrer og eiere på Rica Victoria Hotel i Oslo. Fredag ettermiddag fikk vi høre direktør Pål Skarsbak og seniorrådgiver Gerhard Salicath, begge fra hovedorganisasjonen Virke, snakke om den nye pensjonsavtalen - en hybridmodell som Virke og LO har forhandlet fram på vegne av ideelle aktører. På lørdag gjennomgikk bransjeanalytiker, revisor og siviløkonom i Virke, Iman Winkelman, forslag til nye regnskapsregler om føring av framtidige pensjonsutgifter. 6

7 Nettverk Fagnettverk Huntington Nettverk Veiledningssenter N.K.S. Kløverinstitusjoner har fått i oppdrag av Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet å etablere samt koordinere fagnettverk for kommunale pleie- og omsorgstjenester til personer med Huntington sykdom. Nettverket ble etablert i I løpet av året er det avholdt 4 møter i Utviklingsgruppen. Viktige tema har vært utvikling av ressurssentrene, brukerundersøkelser, mestringsgrupper for barn, Nasjonal Huntingtonkonferanse m.m. De fleste møter er, med hell, avholdt ved videokonferanse. Dette har spart oss for både tid og økonomiske ressurser. I løpet av 2014 fikk vi også vårt 5. medlem med Presteheia Omsorgssenter i Kristiansand. De er allerede godt i gang med å utvikle seg til å bli et kompetent ressurssenter. Årets nasjonale konferanse ble avholdt i Oslo 24. og 25. april i samarbeid med Landsforeningen for Huntington sykdom. Antall deltagere på de årlige konferansene har økt hvert eneste år siden starten i Årets konferanse samlet nesten 200 deltagere. Nettverket ble etablert i 2011 og er et nettverk for de 5 veiledningssentrene for pårørende til rusmiddelavhengige som sanitetskvinnene driver på lands basis. Formålet er erfaringsutveksling og systematisering av erfaring og kompetanse for på denne måten bli en synlig og hørbar aktør overfor faglige og bevilgende myndigheter. Den 12. mai gjenåpnet Veiledningssenteret i Oslo i nye lokaler ved N.K.S. Helsehus Akershus på Lørenskog. Senteret har også byttet navn til N.K.S. Veiledningssenter for pårøren de i Øst-Norge. I løpet av året er det gjennomført totalt ca veiledningssamtaler og avholdt mer enn 600 gruppemøter. Det har i løpet av året vært gjennomført fire samlinger i nettverket. Fagnettverk Huntington har egen nettside med adresse: fagnettverkhuntington.no. Siden hadde ca. 300 treff i

8 Prosjekter Informasjonssikkerhet Kvalitetsutvikling Alle virksomheter tilknyttet Norsk Helsenett er forpliktet til å følge Norm for informasjonssikkerhet - Normen. Dette innebærer etablering og implementering av et styringssystem for informasjonssikkerhet. N.K.S Kløverinstitusjoner har utviklet egen kompetanse på dette området og har i løpet av året bistått N.K.S Fayehagen, N.K.S Eiksåsen MSsenter og N.K.S Grefsenlia i utvikling av dette. Vi har også deltatt på det årlige Normseminaret arrangert av Helsedirektoratet. Serviceerklæring og strategisk plan videreføring Virksomhetene i N.K.S. Kløverinstitusjoner utvikler serviceerklæringer for sine tilbud. En serviceerklæring er informasjon til pasient, pårørende og alle som henviser pasienter eller brukere til tilbudet. I en serviceerklæring forteller virksomheten hva du som bruker kan forvente av dem og hva de forventer av deg. Samtidig inneholder den nødvendige kontaktinformasjon. Flere institusjoner har foretatt revisjon av sin serviceerklæring dette året. Virksomhetene i N.K.S. Kløverinstitusjoner utvikler også strategisk plan for hele virksomheten, oftest for 3 år av gangen. Det utarbeides årlige handlingsplaner knyttet opp til strategisk plan. Flere institusjoner har foretatt revisjon av sin strategiske plan dette året. Kompetansekartlegging Bridge the gap Arbeidets målsetting er utvikling og innføring av kvalitetsledelsesverktøy som setter den enkelte institusjon i stand til å kunne sertifiseres etter ISO-9001 standard. Utviklingsarbeidet i institusjonene startet i Pr i dag er N.K.S Grefsenlia og N.K.S Eiksåsen MSsenter, i tillegg til selskapet, sertifisert. Flere institusjoner har utviklet systemer uten at de har valgt å sertifisere. I løpet av året har vi bistått N.K.S Fayehagen, Vestre Slidre sjukeheim og Kløverhotellet i arbeidet med utvikling av kvalitetsledelsessystem for virksomheten. Vi har også tatt del i og bistått i arbeidet mot sertifisering etter ISO Miljøstyringssystem ved Revmatismesykehuset. I 2013 styrket vi vår kompetanse gjennom deltagelse på kurset Revisjon av systemer for kvalitet, HMS og miljøstyring i regi Teknologisk Institutt. Vi har i løpet av dette året bistått i gjennomføring av internrevisjon ved Vestre Slidre sjukeheim. Etterutdanning i brukermedvirkning Er et 10-timers etterutdanningsprogram på system og individnivå. Målet med utdanningsprogrammet er å bli enda bedre i brukermedvirkning. Hvordan forbedre systemet, hvordan møter vi brukere og pårørende individuelt? Utdanningen er prosessbasert og tverrfaglig. Den er gjennomført i alle institusjonene med god evaluering fra alle profesjoner. Utdanningsprogrammet er i sin helhet lagt ut til fri avbenyttelse på våre hjemmesider. Som en videreføring av institusjonenes strategiske plan gjøres kompetansekartlegging og realkompetansevurdering. Disse danner grunnlaget for utvikling av en opplæringsplan for å møte morgendagens kompetansebehov og som et ledd i å nå målene i strategisk plan.

9 Under utvikling Hjemmehospice og Kløvervenn Sjøtun Sanitetsforening vil etablere tilbud om avansert sykepleie i hjemmet til alvorlig syke og døende i Tromsø og omegn. Gjennom et nyetablert samarbeid med Kreftforeningen og Fransiskushjelpen har vi utviklet en prosjektskisse som vil ha overføringsverdi til mange kommuner i landet. Prosjektbeskrivelsen er oversendt Tromsø kommune i håp om at de vil være pilotkommune for modellutprøvingen. Det er mange alvorlig syke som ønsker å kunne dø hjemme. Strategiske valg Selskapet har utviklet ny strategisk plan med følgende strategiske mål fram mot 201: Hovedmål: N.K.S. Kløverinstitusjoner skal yte profesjonell bistand og bidra til samspill mellom virksomhetene. N.K.S. Kløverinstitusjoner skal bidra til et godt samarbeid med det offentlige. Strategiske mål i perioden Styrke ideelle organisasjoners posisjon i Helse- Norge ved å være aktiv pådriver for ideelle organisasjoner som en viktig tjenesteyter i helse- og velferdstjenester samt arbeide for større forutsigbarhet gjennom langsiktighet og økonomisk bærekraft i avtaleforholdene. Være en sporhund i forhold til samfunnets behov for helse- og velferdstjenester. Sterke innovative og framtidsrettede miljøer ved å bidra til at virksomhetene øker sin kompetanse innen IKT, velferdsteknologi og informasjonssikkerhet. Videreføre og utvikle selskapets kompetanse innen utvikling av nye driftskonsepter samt videreføre våre felles kvalitetsfremmende prosjekter. En samlende og utviklende nettverksbygger ved å videreutvikle nettverkene i selskapet. 79

10 Erfaring og kompetanse Forskning og utviklingsnettverk Er etablert for å samle kompetanse innen selskapet og gjensidig berike hverandre med ideer og prosjekter. Vi vil utvikle og ajourføre et FoU-regnskap for på den måten å synliggjøre virksomhetenes forsknings og utviklingsprosjekter. Årets nettverksmøte ble avholdt 16. januar i Oslo. Torfinn Hansen ga en innføring i statistikkbegreper og metoder som er nødvendig å kjenne til ved planlegging av egne prosjekter. Lov om offentlige anskaffelser og ideelle organisasjoner Fra 2016 har EU vedtatt et revidert anskaffelsesregelverk som må implementeres i Norge gjennom EØS-avtalen I 2014 har vi utviklet betydelig kompetanse på området både for å forberede virksomhetene på konsekvensene av de nye reglene samt påvirke myndighetene til å benytte nasjonalstatens handlingsrom og tilpasninger slik at det nære samarbeidet med ideelle organisasjoner ivaretas. IT og nettsideutvikling Selskapet fortsetter å utvikle kompetanse på etablering, drift og vedlikehold av nettsider for virksomhetene samt nettverkene vi driver. I dette ligger også anskaffelse av egen virtuell server for nettsider bygd på samme plattform. Det betyr enklere utvikling, drift og vedlikehold av nettsidene uten at det går ut over layout og innhold. Selskapet har i betydelig grad tatt i bruk videokonferanse som plattform for møter, spesielt i forbindelse med Utviklingsgruppen i Fagnettverk Huntington. Helserett Selskapet ajourfører sin kompetanse på dette området ved deltagelse på den årlige Nasjonale Helserettskonferansen på Lillehammer. I 2014 var hovedfokus de kommende lovendringer på veien mot en journal pr. innbygger. Årets nytenkning I 2014 har vi flere områder med nytenkning. Alle er omtalt andre steder i meldingen. Etablering av egen virtuell server for nettsider. (se Erfarings- og kompetanseutvikling). Samarbeid med andre organisasjoner Kreftforeningen og Fransiskushjelpen om Hjemmehospice (se under utvikling ). Årets etableringer N.K.S Veiledningssenter i Øst-Norge er en reetablering av Veiledningssenteret i Oslo som ble avviklet i Tilbudet drives videre som en del av N.K.S Helsehus Akershus på Nordbyhagen i Lørenskog. N.K.S. Eiksåsen MS-senter avsluttet dette året en omfattende prosess knyttet til behov for oppgraderte lokaler. Virksomheten flyttet i desember inn i nyrenoverte lokaler ved N.K.S Helsehus Akershus. Dette skjedde parallelt med en fornyelse av driftsavtalen med Helse Sør-Øst gjennom anbudskonkurranse. Eier av Eiksåsen MS-senter gjennom mer enn 40 år, Eiksmarka sanitetsforening, sørget på denne måte for å sikre videre drift av senteret. 10

11 Representasjon Ansatte i N.K.S. Kløverinstitusjoner påtar seg styreverv når eier ber om det fordi de har et særlig behov for vår kompetanse i en periode. I 2014 har vi hatt styreverv i N.K.S. Helsehus Akershus, N.K.S. Kløverhotellet og N.K.S. Eiksåsen MS-senter. Direktør er oppnevnt som arbeidsgiverrepresentant i hovedorganisasjonen Virke sitt tariffforhandlingsutvalg for virksomheter innen helse, utdanning og kultur. Politisk arbeid N.K.S og N.K.S Kløverinstitusjoner var sammen i Helse- og omsorgskomiteens høring av forslag til statsbudsjett Her var fokus vold mot kvinner, forskning på kvinnehelse og finansiering av veiledningssentrene. N.K.S Kløverinstitusjoner leverte også innspill til statsbudsjettet 2015 der vi ba om at Veiledningssentrene for pårørende finansieres direkte over statsbudsjettet i stedet for med årlige prosjektmidler som medfører stor uforutsigbarhet. N.K.S Kløverinstitusjoner innehar fortsatt koordinatorfunksjonen i Ideelt Nettverk og jobber mye med politisk påvirkning i saker som har interesse både for egne virksomheter, organisasjonen og for andre ideelle aktører. Gjennom å samarbeide i Ideelt Nettverk oppnår vi større mulighet for å bli hørt. Ideelt Nettverk hadde flere møter med partiledere og stortingspolitikere i Hovedfokus for politiske møter har vært videreføring av Samarbeidsavtalen med den forrige regjeringen, vurderinger og drøftinger av unntaksbestemmelsen for ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester i anskaffelsesregelverket og en mulig dekning av historiske pensjonskostnader. Dette er saker det også vil bli arbeidet med i Profilering Selskapet har i løpet av 2014 endret grafisk profil til et vellykket, moderne uttrykk. Dette gjenspeiles både i trykksaker og hjemmeside. Vi har endret domene til nksklover.no - noe som påvirker både hjemmesideadresse og e-post. Nettsiden På nettsiden presenteres selskapet og alle institusjoner/virksomheter tilsluttet N.K.S. Kløverinstitusjoner. Vi driver kontinuerlig utvikling av nettstedet. Fra august og ut året var det over 4000 treff på siden. (2013 totalt 6000). Ny adresse til nettsiden: nksklover.no. Facebook Selskapet har etablert egen Facebook-profil. Siden har 323 følgere og enkelte innlegg er lest av opptil 1900 personer. Facebook fungerer som en uformell informasjons-kilde. KløverNytt KløverNytt et informasjonsbrev som sendes ut elektronisk, 6 ganger i året, til alle som har meldt interesse for å få informasjon fra selskapet. Nyhetsbrevet publiseres også på selskapets nettside. Nytt av året er at eksterne kan melde seg som mottaker av nyhetsbrevet via nettsiden. 11

12 N.K.S. Kløverinstitusjoner AS Munthesgate Oslo Tlf.: Nett: nksklover.no Org. nummer: Hiavata nksklover.no

Årsmelding 2015. N.K.S. Kløverinstitusjoner. Pådriver for kvalitet og verdighet

Årsmelding 2015. N.K.S. Kløverinstitusjoner. Pådriver for kvalitet og verdighet Årsmelding 2015 N.K.S. Kløverinstitusjoner N.K.S. Kløverinstitusjoner Pådriver for kvalitet og verdighet Bergen Sanitetsforening (3 institusjoner) 1. N.K.S. Fayehagen 2. NKS Olaviken alderspsykiatriske

Detaljer

Aksjonæroversikt. 1. N.K.S. Fayehagen 2. N.K.S Olaviken alderspsykiatriske sykehus 3. Margit Tanners Minne. Bergen Sanitetsforening (3 institusjoner)

Aksjonæroversikt. 1. N.K.S. Fayehagen 2. N.K.S Olaviken alderspsykiatriske sykehus 3. Margit Tanners Minne. Bergen Sanitetsforening (3 institusjoner) Årsmelding 2016 1 Aksjonæroversikt Bergen Sanitetsforening (3 institusjoner) 1. N.K.S. Fayehagen 2. N.K.S Olaviken alderspsykiatriske sykehus 3. Margit Tanners Minne Hamar Sanitetsforening Hospice Sangen

Detaljer

Etikk og holdninger i eldreomsorgen. Etterutdanning i brukermedvirkning - med fokus på holdninger

Etikk og holdninger i eldreomsorgen. Etterutdanning i brukermedvirkning - med fokus på holdninger Etikk og holdninger i eldreomsorgen Etterutdanning i brukermedvirkning - med fokus på holdninger Kirsti Østhagen, seniorrådgiver Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 27. september 2010 N.K.S. Kløverinstitusjoner

Detaljer

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) Sluttrapport til Helse og rehabilitering Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Forord N.K.S. hovedstyre vedtok i 2007 å arbeide for

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

FAGNETTVERK HUNTINGTON

FAGNETTVERK HUNTINGTON FAGNETTVERK HUNTINGTON Fagne-verk for kommunale pleie- og omsorgstjenester 3l personer med Hun3ngton sykdom Organisering Funksjon Aktører FAGNETTVERK HUNTINGTON Fagne-verket skal bidra 3l å forbedre omsorgs3lbudet

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell København, 11. Mars 2011 Håkon Grimstad Kort om Norsk Helsenett Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli,

Detaljer

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Møtedato: 5. mars 2012 Arkivnr.: 2010/657-8/152 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 22.2.2012 Styresak 20-2012 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Bakgrunn/

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

NKS Veiledningssenter Strategisk plan

NKS Veiledningssenter Strategisk plan N.K.S. Veiledningssenter - distrikt sør AS Dokument: 0.2.2.1 Strategisk plan Utgave: 1 Side 1 av 11 0.2.2 Planer Erstatter: Utarbeidet av: BK Godkjent av: BK Gyldig fra: 01..03.2014 NKS Veiledningssenter

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2012 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS 03 Innhold Foto: Geir Olav Lyngfjell Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige for N.K.S. veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Detaljer

Du kan hjelpe deg selv.

Du kan hjelpe deg selv. Du kan hjelpe deg selv. Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Disse retningslinjene er skrevet for deg som vil starte en selvorganisert

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FINNMARK FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning.

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning. KOMPETANSESTRATEGI HSO Drammen kommune 2016 2019 Forord: Kompetansestrategien for helse, sosial og omsorg (HSO) er en strategisk plan som retter seg mot innbyggere, medarbeidere, ledere og eksterne samarbeidspartnere.

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering STRATEGIPLAN RHABU en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering 2015 2017 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av RHABU... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Organisering...

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon mellom Helse Stavanger og kommunene i Helse Stavanger foretaksområde

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM Helse Midt Norge RHF og KS i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Samhandlingsavtale mellom Helse Midt Norge RHF og kommunene i Midt Norge, her representert ved KS

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKESAVDELING All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kurs og arrangement 2014 Bruk Difis opplæringstilbud Difi skal fornye og utvikle offentlig sektor. I 2014 setter vi opp tempoet. Gjennom satsing på digital

Detaljer

Nettverk om demens for kommunene i Hordaland

Nettverk om demens for kommunene i Hordaland Nettverk om demens for kommunene i Hordaland En tilbud til kommunehelsetjenesten koordinert av spesialisthelsetjenesten Demensdagene - Oslo 2006 Marianne Munch Undervisningsleder - Nettverkskoordinator

Detaljer

Søke og rapportere om tilskudd

Søke og rapportere om tilskudd Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Hvem kan søke Kontakt Kommuner. sjur.bjornar.hanssen@hels Beløp dir.no 16 mill. kroner i 2017 tlf. 24 16 38 46 Referanse Siw.Helene.Myhrer@helse

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Deres dato: Saksbehandler: Kristian I. Fanghol/Finn Henry Hansen, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.12.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK 110-2009

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund HANDLINGSPLAN FOR 2017 Navn: NFF Region Midt 1. Fakta om Region Midt Medlemstallet var 1401 ved begynnelsen av 2017 og 1378 ved slutten av 2016. Styrets sammensetning Rolle Navn Arbeidssted Regionleder

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen.

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen sin velkomsttale 17. nov. 2010 AGP-konferansen i Ålesund Velkommen til den andre arbeidsgiverpolitikk - konferansen for alle ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i Møre og

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

ASU Nord- Trøndelag Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge

ASU Nord- Trøndelag Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge ASU Nord- Trøndelag 15.06.2017 Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Regional koordinator e-melding Midt-Norge og Tjenesteansvarlig e-melding Hemit

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05-02-2014-05-02-2014

Offentlig journal Periode: 05-02-2014-05-02-2014 Offentlig journal Periode: 05-02-2014-05-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00199-34 I Dok.dato: 13.02.2013 Jour.dato: 05.02.2014 Helse Møre

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. -en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst

STRATEGIPLAN RHABU. -en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst STRATEGIPLAN RHABU -en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst 2018-2022 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Føringer og rammer for RHABU... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 NORSK KULTURSKOLERÅD BTV All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt.

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. Delavtale 4.3.7 Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark NN kommune 1 Avtaleparter Partene

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS

Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS United for Health U4H Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS Birgitte Vabo, prosjektleder, Kristiansand kommune Inger Alice Naley Ås, Lungespl./prosjektspl.

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER les mer på www.vhss.no Bodø(45 min) Fauske (25 min) VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Etablert

Detaljer

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre Ny ordning for utviklingssentrene fra 1.1.17 Evalueringsprosess

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE 2012 2015 Vedtatt 11.04.12 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 HOVEDMÅL 1: Enkle og tilgjengelige tjenester på

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE Et enklere helse-norge 1. Juni 2016 Christine Bergland Direktør Etablering av direktoratet for e-helse Bakgrunn Helsesektoren

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer