ZIN medlemskaps- og lisensavtale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ZIN medlemskaps- og lisensavtale"

Transkript

1 ZIN medlemskaps- og lisensavtale Denne medlemskaps- og lisensavtalen ("Avtalen") er inngått mellom Zumba Fitness, LLC ("Zumba"), og deg ("Instruktør"), og skal gjelde fra Instruktørens påmeldingsdato i Zumba Instructor Network (ZIN) ("Gjeldende dato") eller 15. desember 2011 dersom Instruktør var et ZIN-medlem før denne datoen. Instruktøren samtykker i at å klikke gjennom denne avtalen, som er påkrevd for å kunne godta avtalen, er like bindende som en original signatur og erkjenner at hun/han har lest og forstått avtalen i sin helhet. Zumba eier de følgende ord-varemerkene: Zumba, Zumba Fitness, Ditch the Workout - Join the Party, Feel The Music, ZIN og de følgende logoene er tilknyttet Basic Zumba treningsprogram og kles- og utstyrslinje. Disse logoene og varemerkene er her omtalt som "Zumba-merkene": Zumba er også eier av de følgende spesialvaremerkene og -varenavnene: Zumbatomic, Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba Gold-Toning, Zumba Sentao, Zumba in the Circuit og de følgende spesiallogoene. Disse spesialvaremerkene og -logoene er her omtalt som "Zumba-spesialmerkene": Zumba bruker Zumba-merkene og Zumba-spesialmerkene (kollektivt "merkene") sammen med opphavsrettslig materiell tilknyttet merkene - opphavsrettslig materiell som er tilgjengelig gjennom ZIN-portalen og også lisensiert i henhold til denne avtalen - for eller i forbindelse med undervisningstjenester innenfor området dansetrening ("tjenestene"). Medlemsmerkene som omfatter "ZIN" eller "Zumba Instructor Network" ("ZIN-merkene") brukes til å angi medlemskap i Zumba Instructor Network ("ZIN"). Instruktøren fullførte et offisielt Basic Zumba -instruktør-opplæringskurs og ønsker å bli et ZIN-medlem og bruke Zumba-merker for å promotere og undervise klasser i samsvar med vilkårene i denne avtalen. Instruktøren som er et ZIN-medlem og som har fullført et opplæringskurs for instruktører for et eller flere spesialitetsprogrammer, angitt av spesialmerkene, ønsker å bruke spesialmerkene i henhold til denne Avtalen. Instruktøren ønsker kun å bruke Zumba-merkene og spesialmerkene etter tillatelse fra Zumba, etter å ha fullført nødvendig opplæring og kun for det formål å gi klasser i de programmene som er forbundet med slike merker eller å selge Zumbaprodukter i henhold til denne avtalen, der salg av produkter er underlagt Instruktørens undervisning av klasser ved bruk av de autoriserte merkene.

2 I betraktning av de foregående premissene og de gjensidige premissene som fremsettes heretter, og abonnementet på ZIN-nettverket og tilknyttede goder, har partene blitt enige om følgende: 1. Tildeling av lisens Zumba-merker. Zumba bevilger herved instruktøren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens ("Lisensen"), uten garanti, til å bruke Zumba-merkene til å promotere og undervise instruktørens klasser og til å angi at instruktøren er et ZIN-medlem. Instruktøren godtar lisensen, i den perioden den gjelder, og alle betingelser og vilkår som er fremsatt heri. I forbindelse med denne avtalen kan betegnelsen Zumba-merker også omfatte andre varemerker for Zumba som Zumba kan utpeke fra tid til annen Spesialmerker. ETTER at instruktøren har fullført en KOMPLETT spesialitetsopplæring (Zumbatomic, Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba in the Circuit, Zumba Gold-Toning) og så lenge instruktøren er et betalende ZIN-medlem, bevilger Zumba Instruktøren en lisens som kun dekker den spesialopplæringen ("Spesialmerkelisens") i henhold til restriksjonene i del 1.1. For eksempel, når Instruktøren har fullført Zumbatomic -opplæringen, blir han/hun bevilget en Zumbatomic -lisens for å undervise sine Zumbatomic -klasser Område. Den lisensen som bevilges her er IKKE GYLDIG i Kina eller ethvert land som USA har begrenset handel med eller ethvert land der utøvelse av rettigheter knyttet til lisensen vil føre til brudd på lokale lover og regler. For mer informasjon, gå til siden ZIN License & Legal Support på og velg "Legal Compliance" eller logg deg inn på ZIN s hjemmeside og gå til siden ZIN License & Legal Support. 2. Medlemskapsavgift Medlemskapsavgift. Instruktøren skal betale Zumba en medlemskapsavgift ("ZIN-medlemskapsavgift") på $30,00 per måned, som skal betales hver måned så lenge medlemskapet varer, i henhold til vilkårene i underparagraf 2.2 nedenfor. ZIN medlemskapsavgift er underlagt endringer på ethvert tidspunkt i henhold til Zumbas eget og absolutte forgodtbefinnende. Zumba forbeholder seg retten til å etablere, revidere, modifisere eller endre sin regningspraksis, metoder og avgifter, inkludert, uten begrensning, oppkrevingspraksis, betalingspraksis, tilleggsavgifter og separate avgifter for innhold og tjenester som leveres på Zumbas nettsted(er). Instruktøren samtykker i å merke seg alle endringer av Zumba når endringen oppføres på Zumbas nettsted på et sted som er lett tilgjengelig for instruktøren. Alle endringer som oppføres på denne måten skal uttrykkelig innlemmes i denne Avtalen. Hvis Instruktøren motsetter seg slike avgiftsendringer eller andre endringer, er Instruktørens eneste valg å frivillig si opp ZIN-medlemskapet og si opp denne Avtalen Oppsigelse Zumba kan si opp denne avtalen når som helst og av hvilken som helst grunn, inkludert manglende etterfølgelse av instruksjoner fra ZIN lisensstøtteteam eller Zumbas juridiske avdeling. Hvis Instruktøren ikke utfører påkrevde betalinger er dette å anse som et brudd på avtalen og Zumba kan annullere noen eller alle Instruktørens ZIN-medlemskapsfordeler og privilegier og umiddelbart oppheve denne avtalen. Instruktøren kan si opp denne avtalen med 30 dagers varsel av hvilken som helst grunn. 3. Eiendomsretten til merker. Instruktøren vedkjenner at Zumba eier merkene. Instruktøren samtykker i å ikke foreta noen handlinger som er i uoverensstemmelse med Zumbas eiendomsrett til merkene. Instruktøren samtykker i at Instruktørens bruk av merkene skal være til fordel for og på vegne av Zumba. Instruktøren samtykker i at ingenting i denne avtalen gir Instruktøren noen rettigheter eller eiendomsrett til eller andel i disse merkene annet enn retten til å bruke merkene slik det er tillatt heri. Instruktøren samtykker i at Instruktøren ikke skal bestride Zumbas eiendomsrett til merkene, merkenes gyldighet eller tvangskraftighet eller denne avtalens gyldighet.

3 4. Kvalitetsstandarder. Instruktøren samtykker i at arten og kvaliteten av Instruktørens markedsføring og tjenester som gjør bruk av merkene skal følge de standardene som er satt av Zumba (a) i de offisielle Zumba-kursene for instruktøropplæring, (b) i Zumbas opplæringshåndbok for Instruktører (c) på (d) i eventuelle retningslinjer for varemerker fremsatt av Zumba, (e) i denne avtalen (f) og på annen måte slik det fremlegges av Zumba fra tid til annen. 5. Vedlikehold av kvalitet. Instruktøren samtykker i å samarbeide med Zumba i å lette Zumbas kontroll over arten og kvaliteten av markedsføringen og tjenestene som ytes av Instruktøren under Merkene, og tillate observasjon av Instruktørens klasser, og umiddelbart etterfølge alle instruksjoner fra ZIN lisensstøtteteam eller Zumbas juridiske avdeling, og ved forespørsel å skaffe Zumbas bevis for at denne Avtalen overholdes. Instruktøren skal rette seg etter alle gjeldende lover og regler og skaffe alle nødvendige offentlige tillatelser som gjelder for levering av Tjenestene, markedsføring og annonsering for dem. 6. Tillatt bruk av Merkene. Instruktøren godtar å bruke Merkene som han/hun har en Lisens for bare i den form og på den måte fremsatt ovenfor i denne avtalen. Instruktør skal ikke endre form og måte av Merkene vist ovenfor. Instruktør skal følge Zumbas varemerke Brukerveiledning og merkevare-retningslinjer og -anvisninger fra ZIN lisensstøtteteam eller juridiske avdeling. Uten på noen måte å begrense allmenngyldigheten av de forannevnte restriksjonene, skal Instruktørens bruk av merkene begrenses på følgende måte: 6.1. Trykket materiell og e-post. (a) Kampanjemateriell. Instruktøren kan bruke Merkene på løpesedler, plakater, elektronisk post og trykket kampanjemateriell som har til eneste hensikt å promotere Instruktørens Zumba eller spesialklasser og ikke på noe annet kampanjemateriell. All bruk av merkene på slikt materiell må være utformet på den måten som er beskrevet i denne Avtalen og skal omfatte et varemerkesymbol ( eller ), der dette passer. Instruktørens promosjonsmateriell skal omfatte en tegnforklaring i følgende form, som skal henvise til alle Merkene som brukes (f.eks. Zumbatomic, Zumba Gold, Aqua Zumba, Zumba Toning, Zumba Gold-Toning, Zumba Sentao, Zumba in the Circuit, osv.): ZUMBA, [sett inn andre Merker] og Zumba Fitness-logoene er varemerker for Zumba Fitness, LLC, brukt under lisens. Når Merkene brukes i elektronisk post skal Instruktøren følge alle lover som gjelder for reklame og markedsføring via e-post. (b) Beskrive eller markedsføre din Zumba-klasse. Instruktøren skal ikke bruke Merkene i kombinasjon med en annen persons eller enhets varemerker, tjenestemerker eller andre varenavn eller endrede beskrivelser om ikke dette er skriftlig godkjent av Zumba. Instruktøren skal for eksempel ikke henvise til en klasse ved bruk av uttrykket "Zumba-muskler" eller "Zumba-barn" "begynner-zumba" eller "Zumba for pensjonister" eller liknende eller antyde forskjellig vanskelighetsgrad for en Zumba -klasse. Et annet eksempel: Instruktøren skal ikke inkludere andre varemerker i samme markedsføringsmateriell, med unntak av at navnet eller merket for stedet der klassen holdes kan angis underordnet til Merkene, om instruktøren har tillatelse til dette fra stedet. Instruktøren skal ikke endre formatet på varemerket som brukes til å beskrive klassen. For eksempel skal ikke Instruktøren endre utseende eller størrelsen på de merkene som vises ovenfor. I tilfeller der Instruktøren ønsker å bruke andre merker for andre formål (f.eks. sponsing), må Instruktøren ha skriftlig tillatelse til slik bruk, og søke om dette minst tredve (30) dager i forveien, (c) Ingen nyhetsbrev eller publikasjoner. Instruktøren skal ikke bruke noen av Merkene, i sin helhet eller delvis, som tittel på et nyhetsbrev eller annen trykket eller online-publikasjon Domenenavn og sosiale medier og nettverkssider. Underlagt Zumbas behov eller ønske om å bruke et spesielt domenenavn, kan Instruktøren bruke "Zumba" som en del av Instruktørens domenenavn for et nettsted

4 som KUN promoterer Instruktørens Zumba-trimklasser og tilsvarende, men underlagt Zumba kles- og utstyrslinjesalg i henhold til disse retningslinjene og de i del 6.3 nedenfor: (a) Konkurrerende produkter og unngå nedsettende ordbruk Instruktøren skal ikke selge, tilby salg av, reklamere for eller promotere tjenester og varer annet enn Instruktørens Zumba -tjenester og Zumba -varer på Instruktørens nettsted. Instruktøren skal ikke oppføre på sitt nettsted erklæringer eller opplysninger som utvanner, nedvurderer eller skader merkene eller Zumbas varemerke eller goodwill. Zumba har enerett til å avgjøre om Instruktørens nettsted inneholder slike erklæringer eller informasjon. (b) Overføring til Zumba. Hvis Zumba bestemmer, etter eget forgodtbefinnende, at det har behov for eller ønske om å bruke et spesielt domenenavn som Instruktøren har registrert og som helt eller delvis omfatter et Zumbamerke, skal Instruktøren på Zumbas anmodning overføre domenenavnet til Zumba. Som erstatning for dette skal Zumba refundere Instruktøren for alle rimelige utgifter Instruktøren har hatt i forbindelse med registrering av domenenavnet hos en domenenavnregistrator. Zumba har ikke noe ansvar for å refundere eventuelle kostnader Instruktøren har hatt i forbindelse med utformingen av Instruktørens nettsted, markedsføringsmateriell eller for kostnader i forbindelse med utbetalinger til enhver tredjepart som ikke er en domenenavnsregistrator. (c) Identifisering av ZIN medlemsnettsted og sosiale mediaside. Instruktørens reelle navn skal være klart oppført på hvert nettsted eller sosiale mediaside som drives eller kontrolleres av instruktøren slik at Instruktøren kan identifiseres som eier eller bestyrer av domenet eller den sosiale mediasiden, inkludert Instruktørens navn og en lenke til hans/hennes ZIN-profil på Zumba.com Lenken skal inkluderes på hjemmesiden og skal uttrykke: Dette nettstedet [sett inn nettsted] eies og drives av [sett inn Instruktørens navn], et autorisert medlem av Zumba Instructor Network. Oppsøk min profil på: [sett inn lenke til profilsiden]. (d) Bruk av landsnavn. Instruktører som ønsker å bruke domenenavn som inneholder en kombinasjon av et merke og navnet på et land (f.eks., etc.) eller annet toppnivådomenenavn, skal søke Zumba om tillatelse til å gjøre dette. Selv om tillatelse blir gitt, må den Instruktøren som registrerer eller administrerer et slikt domenenavn, samtykke i å overføre dette domenenavn til Zumba om han/hun blir bedt om dette. (e) Ingen domenenavn som handelsnavn. Instruktøren skal ikke bruke domenenavn som inneholder et merke som et forretningsnavn. For eksempel skal ikke Instruktøren bruke domenenavnet, og så bruke ZUMBA CREW for å identifisere Instruktøren eller en gruppe instruktører. (f) Navn på sosiale nettverkssider. Instruktøren skal følge alle regler for domenenavn, nettsteds- og handelsnavn for sosiale nettverkssider (inkludert Facebook, YouTube og liknende sider) og gi sosiale nettverksider en tittel som omfatter instruktørens navn. Når det gjelder gruppesider for sosiale media må alle instruktører være ZINmedlemmer og alle ZIN-medlemmer må identifiseres. Dette avsnittet gjelder også sosiale nettverksider for arrangementer Nettsted. Instruktøren kan bruke Merkene på et nettsted (inkludert sosiale nettverkssteder) som Instruktøren bruker til å promotere Instruktørens Zumba -trimklasser i henhold til denne avtalen og følgende retningslinjer: (a) Varemerkemelding. All bruk av Merkene på Instruktørens nettside må være utformet slik det er beskrevet in denne avtalen. Instruktørens nettsted må omfatte et varemerkesymbol ( eller ) sammen med hvert Merke som brukes. Hver nettside der Merkene vises skal omfatte en tegnforklaring i følgende form (som skal henvise til alle Zumba-merkene som brukes): "Zumba og Zumba Fitness-logoene er varemerker som tilhører Zumba Fitness, LLC, og brukes under lisens." Hvis det brukes et spesialmerke på nettstedet skal dette spesialmerket inkluderes i meldingen. For eksempel:

5 ZUMBA, Zumbatomic, Zumba Toning og Zumba Fitness-logoene er varemerker for Zumba Fitness, LLC, brukt under lisens. (b) Lenker til Zumba.com. Instruktørens nettsted skal inkludere tydelig hyperlenke på hjemmesiden til Zumbas offisielle nettside (c) Bruk av varemerker. I tillegg til å samsvare med del 6.2(b), skal Instruktøren ikke bruke Merkene i kombinasjons med andre personers eller enheters varemerker tjenestemerker, forretningsnavn, produkt- eller programnavn eller andre termer, med mindre dette er skriftlig godkjent av Zumba. (d) Musikk. Instruktøren kan bruke Zumbas originale komposisjoner (tilgjengelig på Zumba Fitness Original Sound Track, Cardio Party, Party Nation, Vibe Tribe og Zumbatomic (kundeboks-sett) CD-en og andre originale lydspor som kan bli utgitt i fremtiden) som bakgrunnsmusikk på et nettsted som imøtekommer kravene i denne Avtalen. Instruktøren skal ikke bruke annen musikk på en slik nettside om han/hun ikke har riktig lisens for dette. (e) Ringeaktelse. Som i del 6.2(a) skal ikke Instruktøren inkludere noe smakløst innhold på sitt nettsted eller innhold som etter Zumbas eget og absolutte forgodtbefinnende svekker, ringeakter eller på annen måte skader Merkene eller Zumba-varemerket. Zumba forbeholder seg retten å kreve at Instruktøren omgående fjerner slikt innhold fra Instruktørens nettsted etter instruksjoner fra ZIN lisensstøtteteam eller Zumbas juridiske avdeling. (f) Eiendomsrett. Instruktøren skal klart identifisere eieren av nettstedet eller den sosiale nettverksiden (det må særlig, gjøres oppmerksom på at stedet eies av Instruktøren eller selskapet og ikke Zumba Fitness, LLC). Som i del 6.2(c), er det nødvendig med en lenke og en merknad som identifiserer instruktøren. (g) AdWords og nøkkelord. Instruktøren skal ikke bruke merkene som AdWord eller nøkkelord (eller tilsvarende) eller for annen søkemotoroptimalisering eller for å opprette "sponsede lenker" uten skriftelig tillatelse fra Zumba Internettvideoer. Instruktøren kan skape en eller flere promoterende videoer på inntil 2 minutter og 30 sekunder per video ("Promoterende video"). En promoterende video skal vise Instruktørens Zumba -klasse eller en Zumba -trimrutine og skal KUN brukes for det formål å promotere Instruktørens Zumba -klasser. En promoterende video må imøtekomme følgende vilkår og betingelser: (a) Skriftlig tillatelse. Instruktøren skal ikke inkludere noen klassedeltakere i en slik video om ikke Instruktøren har fått skriftlige tillatelse fra hver deltaker. (b) Tittel. Hvis Instruktøren bruker en tittel på en slik video, skal tittelen ligge nær opp til "Zumba -klasse(r) med [Instruktørens navn]." Instruktørens navn skal være inkludert i tittelen og eventuelle Merker må brukes i henhold til denne avtalen. (c) Musikk. Slike videoer skal kun inneholde Zumbas originale komposisjoner (finnes på Zumba Fitness Original Sound track, Cardio Party, Party Nation, The Vibe Tribe, Best of Exhilarate, Zumbatomic kundeboks-sett, og andre originale lydspor som Zumba kanskje utgir i fremtiden). Instruktøren anerkjenner at de fleste musikalske komposisjonen som medfølger Instruktørens ZIM-materiell ikke er originale Zumba-komposisjoner og ikke er autorisert for offentlig bruk, og kan ikke brukes i noen video eller for noe kommersielt formål om ikke lokale musikklisenskrav har blitt imøtekommet.. Instruktøren skal ikke dele ZIN-musikk på Internett eller noe annet sted. For mer informasjon gå til siden for ZIN License & Legal Support (eller gå til ZIN-hjemmesiden og klikk på "Discounts And Resources", under "Entrepreneurship" og deretter "Music Resources"). (d) Streaming. Promoterende videoer som skapes i henhold til denne paragrafen kan kun streames på Instruktørens eget nettsted eller sosiale nettverksside som imøtekommer vilkårene for denne avtalen. Instruktøren

6 skal ikke streame, publisere eller distribuere noen videoer som viser en Zumba -klasse eller som nevner Zumba eller Merkene gjennom noe annet medie. (e) Ingen utvanning eller ringeaktelse Instruktøren skal ikke inkludere noe innhold eller internettvideoer som er smakløst eller som utvanner, nedvurderer eller på annen måte skader Merkene eller Zumbas varemerke eller goodwill. Zumba forbeholder seg rett til, etter eget og absolutt forgodtbefinnende, å fjerne eller kreve at Instruktøren fjerner, og Instruktøren samtykker i omgående å fjerne, eventuelle promoterende videoer eller andre videoer som inkluderer eller henviser til Merkene Radio og TV. Instruktøren tillates kun å bruke Merkene i radio- og TV-reklame med en skriftlig tillatelse gitt på forhånd fra Zumba. Tillatelse kan tilbakeholdes etter Zumbas eget og absolutte forgodtbefinnende Nyhetsdekning i god tro. Instruktøren kan promotere sine Zumba-trimklasser via live nyhetsdekning eller trykte nyhetsmedier som aviser, TV, radio og blader, via enhver nyhetsorganisasjon eller forlag. Hvis Instruktøren promoterer på denne måten, må Instruktøren informere nyhetsorganisasjonen eller forlaget om Zumbas retningslinjer for riktig bruk av varemerker og brukerveiledning for varemerker (Trademark Usage Guide). Når det gjelder live-nyhetsdekning skal ikke slik dekning omfatte mer enn (10) minutter med Zumba Fitness-rutiner uten skriftelig forhåndstillatelse fra Zumba. I tilfeller der Instruktøren kjenner til slik dekning på forhånd, skal Instruktøren melde fra til Zumba om slik dekning til I tilfeller der Instruktøren ikke kjenner til dekningen på forhånd, skal Instruktøren omgående underrette Zumba etter slik dekning og, der det er mulig, gi Zumba en kopi av artikkelen eller filmklippet for en slik nyhetsdekning Salg av genuine Zumba -produkter. Instruktører som kjøper genuine Zumba-produkter direkte fra Zumba eller en autorisert distributør for gjensalg, kan bruke Merkene i samsvar med denne Avtalen for å identifisere og promotere salg av slike produkter. INSTRUKTØRENS BRUK AV MERKENE FOR Å GJENSELGE ZUMBA - PRODUKTER MÅ VÆRE UNDERORDNET INSTRUKTØRENS ZUMBA -KLASSER, MED UNNTAK AV AT INSTRUKTØREN KAN GJENSELGE ORIGINALE PRODUKTER PÅ ONLINE HANDELSSTEDER, HVIS INSTRUKTØREN IDENTIFISERER SEG SELV PÅ SLIKE OPPFØRINGER. DER DET ER MULIG SAMTYKKER INSTRUKTØREN I Å IKKE SELGE PRODUKTER UTENFOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDET DER PRODUKTENE BLE INNKJØPT. FOR EKSEMPEL, PRODUKTER SOM INSTRUKTØREN KJØPTE I USA SKAL GJENSELGES I USA OG IKKE TILBYS FOR SALG UTENFOR USA ZIN-merker. Så lenge denne Avtalen varer kan Instruktøren bruke ZIN-merket kun for å identifisere seg selv som ZIN-medlem eller ZIN-instruktør Innsamling for veldedige formål. Hvis skriftelig tillatelse innhentes fra Zumba minst tredve (30) dager på forhånd, kan Instruktøren utføre Zumba-trimklasser i forbindelse med innsamling til veldedige formål eller andre verdige mål under navnet og merket Zumbathon (med en i USA og en utenfor USA), inkludert denne designen: Dette merket og denne designen kan deretter ansees som et Merke for begrensede veldedige formål. Alle slike aktiviteter med bruk av Zumbathon -merket eller designen må utføres i henhold til gjeldende lover og Instruktøren er ansvarlig for håndtering og riktig distribuering av innsamlede midler. Zumba forbeholder seg retten til å nekte Instruktøren å bruke Zumbathon og designen eller merkene i forbindelse med pengeinnsamlinger som Zumba bestemmer etter eget og absolutt forgodtbefinnende svekker, ringeakter eller på annen måte skader Merkene eller varemerket Zumba eller ikke er i samsvar med Zumbas forretningsobjektiver eller interesser. For

7 tillatelse til å bruke Zumbathon -merket, gå til logg inn, gå til "Community" og velg"apply to host a Zumbathon Charity Event." Arrangementer, varemesser og høyskoleklasser. I samsvar med spesifikke vilkår og betingelser og kun ved å skaffe skriftlig tillatelse på forhånd fra Zumba minst tredve (30) dager på forhånd, kan Instruktøren arrangere Zumba -klasser på lokale arrangementer (markeder, festivaler osv), varemesser (fitness eller bransje) eller for høyskoler (dvs som en kroppsøvingsklasse) For tillatelse til å bruke Merkene for arrangementer eller klasser, gå til Contact Us-siden på og velg "Legal Compliance" eller følg andre anvisninger for arrangementer. Et "arrangement" er enhver aktivitet som ikke er en Zumba -klasse eller -masterclass i henhold til denne avtalen. Når Instruktøren deltar i eller utfører klasser ved et arrangement, må Instruktørens navn oppføres i forbindelse med arrangementets promoterende materiell. Instruktøren skal ikke delta i noe arrangement eller utføre noen klasser som bryter ned grunntrinnene eller som er utformet for å opplære andre instruktører eller publikum i grunnprinsippene som gjelder for Zumba -instruktører. Instruktøren skal heller ikke bevisst delta i arrangementer eller klasser med bruk av merkene der alle andre klasseinstruksjonsdeltakere ikke også er ZIN-medlemmer. 7. Begrenset bruk av Merkene og andre forbudte aktiviteter. Uten å begrense restriksjonene som i andre tilfeller gjelder Instruktørens bruk av Merkene, skal Instruktøren ikke bruke Merkene eller delta i noen av de følgende aktivitetene: 7.1. Bruk av Zumba-logoer og stilisert skrift. Instruktøren skal ikke endre form eller utseende for noen av Zumbalogoene eller stiliserte Merker, uansett hvor de brukes, inkludert men ikke begrenset til, proporsjoner, farge og font Handelsvarer. Instruktøren skal ikke produsere, skape eller distribuere noen handelsvarer (inkludert klær) eller andre promoteringsartikler som bærer noen av Merkene eller noe som likner eller er relatert til Merkene ZIN-materiell. Instruktøren samtykker i at ZIN-materiell mottatt av Instruktøren som en følge av Instruktørens deltakelse i ZIN programmet, kun er for Instruktørens egen fordel og bruk Instruktøren skal ikke kopiere, duplisere, selge, distribuere eller på annen måte dele ut materiell som Instruktøren mottar ved å bli et ZINmedlem, som, men ikke begrenset til, ZIN-medlemmers velkomstpakke og dens innhold, opplæringshåndbøker, ZIN koreografi-cd-er og DVD-er, og ZIN mega-mix CD-er. Instruktøren har ikke tillatelse til å avspille ZIN DVD-er som en del av en klasse eller oppføre en Zumba -video offentlig, inkludert i en av Instruktørens egne klasser, hvis det ikke er spesifisert i avsnitt 6.4. Hvis denne avtalen opphører av en eller annen grunn, samtykker Instruktøren i å beholde sine ZIN-materiell, makulere dem eller gi dem tilbake til Zumba og ikke selge dem eller gi dem bort eller bruke dem for noe annet formål unntatt personlige, ikke-kommersielle formål Bruk av Merkene for andre formål enn for å promotere Zumba -klasser. Instruktøren erkjenner at Zumba kan bruke (eller lisensiere andre til å bruke) Merkene (og andre varemerker) i forbindelse med andre varer og tjenester enn Tjenestene. Instruktøren har INGEN rett til å bruke og skal ikke bruke noen Merker for å promotere workshops, opplæring, instruksjon, koreografiøkter eller alle andre aktiviteter enn Instruktørens egen(ne) Zumba -klasse(r). Instruktøren skal ikke bruke noen av Merkene til å identifisere et treningsstudio, treningsanlegg, virksomhet eller handelsnavn eller noen annen type anlegg, program eller produkt unntatt de som her er klart beskrevet, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Zumba. For eksempel skal ikke Merkene brukes til å identifisere en virksomhet eller selskap eller for å utføre forretningsaktiviteter for andre formål enn å promotere og utføre Instruktørens Tjenester Videoer/opptak. Instruktøren kan ikke filme, ta opp, skape eller streame noen opptak, inkludert videoer eller DVD-er av en Zumba-klasse eller som viser eller på annen måte imiterer Zumba/ZIN-koreografi eller musikk, unntatt de tilfellene som er klart uttrykt ovenfor. Zumba-trimvideoer og -DVD-er er beskyttet under lov om

8 opphavsrett og all uautorisert duplikasjon, visning, distribusjon eller annen bruk uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra Zumba er strengt forbudt. I tillegg til være en berettiget grunn for oppsigelse av Avtalen vil brudd på opphavsrett bli rettsforfulgt så langt loven tillater. Instruktøren samtykker i å bidra til Zumbas iverksettelse av tiltak mot piratkopiering hvis anmodet, inkludert å reagere raskt på anmodninger fra ZINlisensstøtteteam eller Zumbas juridiske avdeling Instruktøren samtykker i å omgående etterfølge alle lisenskravene som er oppført på ZIN License & Legal Support-siden under "Licensing Requirements" og å etterfølge alle instruksjoner fra ZIN-lisensstøtteteam eller Zumbas juridiske avdeling Alle forespørsler om godkjenning i henhold til denne avtalen må fremsettes for ZIN-lisensstøtteteam minst (30) dager i forveien gjennom ZIN-lisensstøtteteam (innenfor juridisk avdeling), med unntak av Zumbathon arrangementer som skal følge metoden som er oppgitt ovenfor. Instruktøren skal holdes informert om nye prosesser for godkjenning i Informasjonen kan finnes i ZIN nyhetsbrev og på ZIN License & Legal Supportsiden Alle rettigheter som ikke er spesifikt gitt her, forbeholdes Zumba Klasseannonsering Instruktøren samtykker i å gjøre en kommersiell rimelig innsats for å annonsere sine klasser på Class Locator påwww.zumba.com. Instruktøren anerkjenner at å gjøre det mulig å identifisere legitime klasser på denne plattformen er viktig for Zumbas tiltak for å beskytte ZIN-medlemmer ved å identifisere uautoriserte klasser. 8. Melding om overtredelse og prosedyre. Instruktøren samtykker i å underrette Zumba om de blir oppmerksom på uautorisert bruk av Merket av en tredjepart. Zumba skal ha enerett og skjønn for å bringe saksanlegg angående overtredelse eller illojal konkurranse som involverer merkene og for å beholde inntekter av en eventuell overenskomst i en slik sak. Instruktøren samtykker i å samarbeide med Zumba i å håndheve og beskytte Merkene. 9. Løpetid. Den innledende perioden for denne avtalen skal være en periode på seks (6) måneder fra begynnelsesdatoen ("Innledende periode") og skal automatisk fornyes for et ubestemt antall en-måneds perioder hvis ikke / til Instruktøren bryter avtalen eller sier opp medlemskapet i henhold til Avtalen ("Perioden"). Ikke desto mindre kan Zumba oppheve denne Avtalen og Instruktørens medlemskap i ZIN på ethvert tidspunkt, ved å gi Instruktørens skriftlig beskjed om oppsigelse. Ved oppsigelse uten grunn skal alle betalte men ubrukte ZINmedlemskapsavgifter returneres til Instruktøren. 10. Begrunnet oppsigelse. Zumba skal ha rett til å si opp denne avtalen ved skriftlig beskjed til Instruktøren i tilfelle brudd på nå noen av noen av disse vilkårene ved at Instruktøren utfører ulovlige handlinger eller annen atferd som Zumba anser å være skadelig for varemerket Zumba. Zumba kan, etter eget og absolutt forgodtbefinnende gi Instruktøren en mulighet til å rette opp eventuelt brudd på Avtalen før oppsigelse. 11. Virkninger av oppsigelse. Ved oppsigelse av Avtalen skal Instruktøren avslutte all bruk av Merkene umiddelbart (inkludert som del av et domenenavn) så vel som eventuelle og alle forvirrende like navn og merker. Hvis Instruktøren laget uautorisert trykket materiell som inneholder Zumba-merket, skal Instruktøren omgående ødelegge slik trykket materiell. Hvis Instruktøren har et registrert domenenavn som inneholder ZUMBA-merket skal Instruktøren overføre et slikt domenenavn til Zumba på anmodning. Alle rettighetene i Merket og den goodwill som er forbundet med det skal forbli Zumbas eiendom

9 12. Annullering ("Forlate ZIN"). Instruktøren kan annullere denne Avtalen og medlemskapet i ZIN på ethvert tidspunkt etter den innledende perioden. Hvis Instruktøren annullerer sitt medlemskap før den innledende perioden utløper, skal Instruktøren betale en oppsigelsesavgift lik $10,00 for hver måned som gjenstår av den innledende perioden på seks (6) måneder. For eksempel om ZIN-medlemskapet annulleres etter to (2) måneder skal Instruktøren betale Zumba en oppsigelsesavgift på $40,00. I tillegg til den månedlige annulleringsavgiften, vil Instruktøren bli underlagt de annulleringsavgiftene som er nevnt nedenfor. Annullering av Instruktøren skal gjelde fra den siste dagen i den måneden annulleringen anmodes, under forutsetning av at ønske om annullering mottas av Zumba minst to virkedager før den siste dagen i måneden. For eksempel om Instruktøren annullerer sitt ZIN-medlemskap den 30. januar, vil Instruktøren motta regning for februar og Instruktørens medlemskap vil forbli aktivt innen den siste dagen i februar. Instruktørens medlemskap og nettkonto vil bli automatisk annullert den siste dagen i måneden. Ved annullering oppheves omgående Instruktørens rettigheter i henhold til denne lisensavtalen, inkludert bruk av Merkene (inkludert Spesialmerker), opphavsrett, logoer, domenenavn og annet Zumbamarkedsføringsmateriell. Annullering gjør ikke at Zumbas rettigheter eller andre fordeler for Zumba i henhold til denne avtalen opphører Hvis Instruktøren fremdeles er innefor ett år av sin B1- eller B2-instruktøropplæring, vil Instruktøren fremdeles ha en begrenset Zumba-instruktørlisens, slik det er angitt på baksiden av B1-diplomet (ett års begrenset lisens til å bruke "ZUMBA -klasse" på klassetimeplanen, i henhold til andre vilkår og betingelser på baksiden av Instruktørens originale diplom.) Fra den datoen ZIN-medlemskapet annulleres vil Instruktøren ha ett år til å komme tilbake til ZIN, på hvilket tidspunkt alle Lisenser (Zumba-merker og Spesialmerker) automatisk vil bli reaktivert uten at Instruktøropplæringen for disse må gjenopptas. 13. Tolkning av Avtalen. Håndhevelse Denne Avtalen skal tolkes i samsvar med lovene i USA og staten Florida. Partene samtykker i at eventuelle søksmål i forbindelse med denne Avtalen kan bringes for retten i Broward County, Florida. Alle parter fraskriver seg enhver utfordring av personlig jurisdiksjon eller rettskrets ved slike domstoler. Det seirende part i slike saker har retten til innen rimelige grenser å få dekket advokatavgifter og - utgifter Partene fraskriver seg retten til juryrettsak for ethvert søksmål som vedrører denne avtalen Instruktøren samtykker i at enhver domsavsigelse i henhold til dette avsnittet skal kunne håndheves i Instruktørens bostedsland. 14. Modifisering av vilkår og betingelser. Instruktøren erkjenner at vilkårene og betingelsen i denne Avtalen kan oppdateres og modifiseres fra tid til annen etter Zumbas eget og absolutte forgodtbefinnende. Slike endringer kan igangsettes ved at Zumba legger ut en notis om endring eller en ny avtale på sitt nettsted. Slike modifiserte betingelser er dermed ansett å være innlemmet i og en del av dette. Zumba skal utføre kommersielt rimelige tiltak for å meddele Instruktøren om alle slike endringer før implementering. Tvangskraftigheten av slike endringer skal ikke være betinget av faktisk kunngjøring, hvis Zumba har oppført endringene på ZIN License & Legal Support-siden på ZIN-hjemmesiden. Hvis Instruktøren ikke samtykker i å overholde betingelsene i Avtalen etter at den er blitt modifisert har ikke Instruktøren noe annet valg enn å si opp denne avtalen. 15. Partenes forhold. Det juridiske forholdet mellom Zumba og Instruktøren skal være mellom lisensgiver og lisenstaker. Ingenting i denne avtalen skal anses å opprette noe partnerskap, samlet foretak, agentur, franchise, salgsrepresentant eller sysselsettingsforhold mellom partene, og Zumba skal ikke bli ansett å stå i en forvaltningsstilling med hensyn til Instruktøren. Instruktøren har ingen autoritet til å fremme eller ta imot noen tilbud på vegne av Zumba eller til å binde Zumba på noen måte. Instruktøren skal ikke komme med noen uttalelser, eller utføre noen handlinger i noen som helst media, inkludert uten begrensning, elektroniske medier, trykkmedia, trådløse medier eller Internett, som kan stå i motsetning til det forholdet som er beskrevet i dette

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene. Tilleggsbetingelser for bruk av Document Cloud Sist oppdatert 7. april 2015. Erstatter versjonen fra 18. juni 2014, i sin helhet. Begreper som brukes i disse tilleggsbetingelsene for Document Cloud («tilleggsbetingelsene»)

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Anvendelighet Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse (DPR) gjelder for alle Microsoft-leverandører som samler inn, bruker, distribuerer,

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer