ZIN medlemskaps- og lisensavtale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ZIN medlemskaps- og lisensavtale"

Transkript

1 ZIN medlemskaps- og lisensavtale Denne medlemskaps- og lisensavtalen ("Avtalen") er inngått mellom Zumba Fitness, LLC ("Zumba"), og deg ("Instruktør"), og skal gjelde fra Instruktørens påmeldingsdato i Zumba Instructor Network (ZIN) ("Gjeldende dato") eller 15. desember 2011 dersom Instruktør var et ZIN-medlem før denne datoen. Instruktøren samtykker i at å klikke gjennom denne avtalen, som er påkrevd for å kunne godta avtalen, er like bindende som en original signatur og erkjenner at hun/han har lest og forstått avtalen i sin helhet. Zumba eier de følgende ord-varemerkene: Zumba, Zumba Fitness, Ditch the Workout - Join the Party, Feel The Music, ZIN og de følgende logoene er tilknyttet Basic Zumba treningsprogram og kles- og utstyrslinje. Disse logoene og varemerkene er her omtalt som "Zumba-merkene": Zumba er også eier av de følgende spesialvaremerkene og -varenavnene: Zumbatomic, Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba Gold-Toning, Zumba Sentao, Zumba in the Circuit og de følgende spesiallogoene. Disse spesialvaremerkene og -logoene er her omtalt som "Zumba-spesialmerkene": Zumba bruker Zumba-merkene og Zumba-spesialmerkene (kollektivt "merkene") sammen med opphavsrettslig materiell tilknyttet merkene - opphavsrettslig materiell som er tilgjengelig gjennom ZIN-portalen og også lisensiert i henhold til denne avtalen - for eller i forbindelse med undervisningstjenester innenfor området dansetrening ("tjenestene"). Medlemsmerkene som omfatter "ZIN" eller "Zumba Instructor Network" ("ZIN-merkene") brukes til å angi medlemskap i Zumba Instructor Network ("ZIN"). Instruktøren fullførte et offisielt Basic Zumba -instruktør-opplæringskurs og ønsker å bli et ZIN-medlem og bruke Zumba-merker for å promotere og undervise klasser i samsvar med vilkårene i denne avtalen. Instruktøren som er et ZIN-medlem og som har fullført et opplæringskurs for instruktører for et eller flere spesialitetsprogrammer, angitt av spesialmerkene, ønsker å bruke spesialmerkene i henhold til denne Avtalen. Instruktøren ønsker kun å bruke Zumba-merkene og spesialmerkene etter tillatelse fra Zumba, etter å ha fullført nødvendig opplæring og kun for det formål å gi klasser i de programmene som er forbundet med slike merker eller å selge Zumbaprodukter i henhold til denne avtalen, der salg av produkter er underlagt Instruktørens undervisning av klasser ved bruk av de autoriserte merkene.

2 I betraktning av de foregående premissene og de gjensidige premissene som fremsettes heretter, og abonnementet på ZIN-nettverket og tilknyttede goder, har partene blitt enige om følgende: 1. Tildeling av lisens Zumba-merker. Zumba bevilger herved instruktøren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens ("Lisensen"), uten garanti, til å bruke Zumba-merkene til å promotere og undervise instruktørens klasser og til å angi at instruktøren er et ZIN-medlem. Instruktøren godtar lisensen, i den perioden den gjelder, og alle betingelser og vilkår som er fremsatt heri. I forbindelse med denne avtalen kan betegnelsen Zumba-merker også omfatte andre varemerker for Zumba som Zumba kan utpeke fra tid til annen Spesialmerker. ETTER at instruktøren har fullført en KOMPLETT spesialitetsopplæring (Zumbatomic, Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba in the Circuit, Zumba Gold-Toning) og så lenge instruktøren er et betalende ZIN-medlem, bevilger Zumba Instruktøren en lisens som kun dekker den spesialopplæringen ("Spesialmerkelisens") i henhold til restriksjonene i del 1.1. For eksempel, når Instruktøren har fullført Zumbatomic -opplæringen, blir han/hun bevilget en Zumbatomic -lisens for å undervise sine Zumbatomic -klasser Område. Den lisensen som bevilges her er IKKE GYLDIG i Kina eller ethvert land som USA har begrenset handel med eller ethvert land der utøvelse av rettigheter knyttet til lisensen vil føre til brudd på lokale lover og regler. For mer informasjon, gå til siden ZIN License & Legal Support på og velg "Legal Compliance" eller logg deg inn på ZIN s hjemmeside og gå til siden ZIN License & Legal Support. 2. Medlemskapsavgift Medlemskapsavgift. Instruktøren skal betale Zumba en medlemskapsavgift ("ZIN-medlemskapsavgift") på $30,00 per måned, som skal betales hver måned så lenge medlemskapet varer, i henhold til vilkårene i underparagraf 2.2 nedenfor. ZIN medlemskapsavgift er underlagt endringer på ethvert tidspunkt i henhold til Zumbas eget og absolutte forgodtbefinnende. Zumba forbeholder seg retten til å etablere, revidere, modifisere eller endre sin regningspraksis, metoder og avgifter, inkludert, uten begrensning, oppkrevingspraksis, betalingspraksis, tilleggsavgifter og separate avgifter for innhold og tjenester som leveres på Zumbas nettsted(er). Instruktøren samtykker i å merke seg alle endringer av Zumba når endringen oppføres på Zumbas nettsted på et sted som er lett tilgjengelig for instruktøren. Alle endringer som oppføres på denne måten skal uttrykkelig innlemmes i denne Avtalen. Hvis Instruktøren motsetter seg slike avgiftsendringer eller andre endringer, er Instruktørens eneste valg å frivillig si opp ZIN-medlemskapet og si opp denne Avtalen Oppsigelse Zumba kan si opp denne avtalen når som helst og av hvilken som helst grunn, inkludert manglende etterfølgelse av instruksjoner fra ZIN lisensstøtteteam eller Zumbas juridiske avdeling. Hvis Instruktøren ikke utfører påkrevde betalinger er dette å anse som et brudd på avtalen og Zumba kan annullere noen eller alle Instruktørens ZIN-medlemskapsfordeler og privilegier og umiddelbart oppheve denne avtalen. Instruktøren kan si opp denne avtalen med 30 dagers varsel av hvilken som helst grunn. 3. Eiendomsretten til merker. Instruktøren vedkjenner at Zumba eier merkene. Instruktøren samtykker i å ikke foreta noen handlinger som er i uoverensstemmelse med Zumbas eiendomsrett til merkene. Instruktøren samtykker i at Instruktørens bruk av merkene skal være til fordel for og på vegne av Zumba. Instruktøren samtykker i at ingenting i denne avtalen gir Instruktøren noen rettigheter eller eiendomsrett til eller andel i disse merkene annet enn retten til å bruke merkene slik det er tillatt heri. Instruktøren samtykker i at Instruktøren ikke skal bestride Zumbas eiendomsrett til merkene, merkenes gyldighet eller tvangskraftighet eller denne avtalens gyldighet.

3 4. Kvalitetsstandarder. Instruktøren samtykker i at arten og kvaliteten av Instruktørens markedsføring og tjenester som gjør bruk av merkene skal følge de standardene som er satt av Zumba (a) i de offisielle Zumba-kursene for instruktøropplæring, (b) i Zumbas opplæringshåndbok for Instruktører (c) på (d) i eventuelle retningslinjer for varemerker fremsatt av Zumba, (e) i denne avtalen (f) og på annen måte slik det fremlegges av Zumba fra tid til annen. 5. Vedlikehold av kvalitet. Instruktøren samtykker i å samarbeide med Zumba i å lette Zumbas kontroll over arten og kvaliteten av markedsføringen og tjenestene som ytes av Instruktøren under Merkene, og tillate observasjon av Instruktørens klasser, og umiddelbart etterfølge alle instruksjoner fra ZIN lisensstøtteteam eller Zumbas juridiske avdeling, og ved forespørsel å skaffe Zumbas bevis for at denne Avtalen overholdes. Instruktøren skal rette seg etter alle gjeldende lover og regler og skaffe alle nødvendige offentlige tillatelser som gjelder for levering av Tjenestene, markedsføring og annonsering for dem. 6. Tillatt bruk av Merkene. Instruktøren godtar å bruke Merkene som han/hun har en Lisens for bare i den form og på den måte fremsatt ovenfor i denne avtalen. Instruktør skal ikke endre form og måte av Merkene vist ovenfor. Instruktør skal følge Zumbas varemerke Brukerveiledning og merkevare-retningslinjer og -anvisninger fra ZIN lisensstøtteteam eller juridiske avdeling. Uten på noen måte å begrense allmenngyldigheten av de forannevnte restriksjonene, skal Instruktørens bruk av merkene begrenses på følgende måte: 6.1. Trykket materiell og e-post. (a) Kampanjemateriell. Instruktøren kan bruke Merkene på løpesedler, plakater, elektronisk post og trykket kampanjemateriell som har til eneste hensikt å promotere Instruktørens Zumba eller spesialklasser og ikke på noe annet kampanjemateriell. All bruk av merkene på slikt materiell må være utformet på den måten som er beskrevet i denne Avtalen og skal omfatte et varemerkesymbol ( eller ), der dette passer. Instruktørens promosjonsmateriell skal omfatte en tegnforklaring i følgende form, som skal henvise til alle Merkene som brukes (f.eks. Zumbatomic, Zumba Gold, Aqua Zumba, Zumba Toning, Zumba Gold-Toning, Zumba Sentao, Zumba in the Circuit, osv.): ZUMBA, [sett inn andre Merker] og Zumba Fitness-logoene er varemerker for Zumba Fitness, LLC, brukt under lisens. Når Merkene brukes i elektronisk post skal Instruktøren følge alle lover som gjelder for reklame og markedsføring via e-post. (b) Beskrive eller markedsføre din Zumba-klasse. Instruktøren skal ikke bruke Merkene i kombinasjon med en annen persons eller enhets varemerker, tjenestemerker eller andre varenavn eller endrede beskrivelser om ikke dette er skriftlig godkjent av Zumba. Instruktøren skal for eksempel ikke henvise til en klasse ved bruk av uttrykket "Zumba-muskler" eller "Zumba-barn" "begynner-zumba" eller "Zumba for pensjonister" eller liknende eller antyde forskjellig vanskelighetsgrad for en Zumba -klasse. Et annet eksempel: Instruktøren skal ikke inkludere andre varemerker i samme markedsføringsmateriell, med unntak av at navnet eller merket for stedet der klassen holdes kan angis underordnet til Merkene, om instruktøren har tillatelse til dette fra stedet. Instruktøren skal ikke endre formatet på varemerket som brukes til å beskrive klassen. For eksempel skal ikke Instruktøren endre utseende eller størrelsen på de merkene som vises ovenfor. I tilfeller der Instruktøren ønsker å bruke andre merker for andre formål (f.eks. sponsing), må Instruktøren ha skriftlig tillatelse til slik bruk, og søke om dette minst tredve (30) dager i forveien, (c) Ingen nyhetsbrev eller publikasjoner. Instruktøren skal ikke bruke noen av Merkene, i sin helhet eller delvis, som tittel på et nyhetsbrev eller annen trykket eller online-publikasjon Domenenavn og sosiale medier og nettverkssider. Underlagt Zumbas behov eller ønske om å bruke et spesielt domenenavn, kan Instruktøren bruke "Zumba" som en del av Instruktørens domenenavn for et nettsted

4 som KUN promoterer Instruktørens Zumba-trimklasser og tilsvarende, men underlagt Zumba kles- og utstyrslinjesalg i henhold til disse retningslinjene og de i del 6.3 nedenfor: (a) Konkurrerende produkter og unngå nedsettende ordbruk Instruktøren skal ikke selge, tilby salg av, reklamere for eller promotere tjenester og varer annet enn Instruktørens Zumba -tjenester og Zumba -varer på Instruktørens nettsted. Instruktøren skal ikke oppføre på sitt nettsted erklæringer eller opplysninger som utvanner, nedvurderer eller skader merkene eller Zumbas varemerke eller goodwill. Zumba har enerett til å avgjøre om Instruktørens nettsted inneholder slike erklæringer eller informasjon. (b) Overføring til Zumba. Hvis Zumba bestemmer, etter eget forgodtbefinnende, at det har behov for eller ønske om å bruke et spesielt domenenavn som Instruktøren har registrert og som helt eller delvis omfatter et Zumbamerke, skal Instruktøren på Zumbas anmodning overføre domenenavnet til Zumba. Som erstatning for dette skal Zumba refundere Instruktøren for alle rimelige utgifter Instruktøren har hatt i forbindelse med registrering av domenenavnet hos en domenenavnregistrator. Zumba har ikke noe ansvar for å refundere eventuelle kostnader Instruktøren har hatt i forbindelse med utformingen av Instruktørens nettsted, markedsføringsmateriell eller for kostnader i forbindelse med utbetalinger til enhver tredjepart som ikke er en domenenavnsregistrator. (c) Identifisering av ZIN medlemsnettsted og sosiale mediaside. Instruktørens reelle navn skal være klart oppført på hvert nettsted eller sosiale mediaside som drives eller kontrolleres av instruktøren slik at Instruktøren kan identifiseres som eier eller bestyrer av domenet eller den sosiale mediasiden, inkludert Instruktørens navn og en lenke til hans/hennes ZIN-profil på Zumba.com Lenken skal inkluderes på hjemmesiden og skal uttrykke: Dette nettstedet [sett inn nettsted] eies og drives av [sett inn Instruktørens navn], et autorisert medlem av Zumba Instructor Network. Oppsøk min profil på: [sett inn lenke til profilsiden]. (d) Bruk av landsnavn. Instruktører som ønsker å bruke domenenavn som inneholder en kombinasjon av et merke og navnet på et land (f.eks., etc.) eller annet toppnivådomenenavn, skal søke Zumba om tillatelse til å gjøre dette. Selv om tillatelse blir gitt, må den Instruktøren som registrerer eller administrerer et slikt domenenavn, samtykke i å overføre dette domenenavn til Zumba om han/hun blir bedt om dette. (e) Ingen domenenavn som handelsnavn. Instruktøren skal ikke bruke domenenavn som inneholder et merke som et forretningsnavn. For eksempel skal ikke Instruktøren bruke domenenavnet, og så bruke ZUMBA CREW for å identifisere Instruktøren eller en gruppe instruktører. (f) Navn på sosiale nettverkssider. Instruktøren skal følge alle regler for domenenavn, nettsteds- og handelsnavn for sosiale nettverkssider (inkludert Facebook, YouTube og liknende sider) og gi sosiale nettverksider en tittel som omfatter instruktørens navn. Når det gjelder gruppesider for sosiale media må alle instruktører være ZINmedlemmer og alle ZIN-medlemmer må identifiseres. Dette avsnittet gjelder også sosiale nettverksider for arrangementer Nettsted. Instruktøren kan bruke Merkene på et nettsted (inkludert sosiale nettverkssteder) som Instruktøren bruker til å promotere Instruktørens Zumba -trimklasser i henhold til denne avtalen og følgende retningslinjer: (a) Varemerkemelding. All bruk av Merkene på Instruktørens nettside må være utformet slik det er beskrevet in denne avtalen. Instruktørens nettsted må omfatte et varemerkesymbol ( eller ) sammen med hvert Merke som brukes. Hver nettside der Merkene vises skal omfatte en tegnforklaring i følgende form (som skal henvise til alle Zumba-merkene som brukes): "Zumba og Zumba Fitness-logoene er varemerker som tilhører Zumba Fitness, LLC, og brukes under lisens." Hvis det brukes et spesialmerke på nettstedet skal dette spesialmerket inkluderes i meldingen. For eksempel:

5 ZUMBA, Zumbatomic, Zumba Toning og Zumba Fitness-logoene er varemerker for Zumba Fitness, LLC, brukt under lisens. (b) Lenker til Zumba.com. Instruktørens nettsted skal inkludere tydelig hyperlenke på hjemmesiden til Zumbas offisielle nettside (c) Bruk av varemerker. I tillegg til å samsvare med del 6.2(b), skal Instruktøren ikke bruke Merkene i kombinasjons med andre personers eller enheters varemerker tjenestemerker, forretningsnavn, produkt- eller programnavn eller andre termer, med mindre dette er skriftlig godkjent av Zumba. (d) Musikk. Instruktøren kan bruke Zumbas originale komposisjoner (tilgjengelig på Zumba Fitness Original Sound Track, Cardio Party, Party Nation, Vibe Tribe og Zumbatomic (kundeboks-sett) CD-en og andre originale lydspor som kan bli utgitt i fremtiden) som bakgrunnsmusikk på et nettsted som imøtekommer kravene i denne Avtalen. Instruktøren skal ikke bruke annen musikk på en slik nettside om han/hun ikke har riktig lisens for dette. (e) Ringeaktelse. Som i del 6.2(a) skal ikke Instruktøren inkludere noe smakløst innhold på sitt nettsted eller innhold som etter Zumbas eget og absolutte forgodtbefinnende svekker, ringeakter eller på annen måte skader Merkene eller Zumba-varemerket. Zumba forbeholder seg retten å kreve at Instruktøren omgående fjerner slikt innhold fra Instruktørens nettsted etter instruksjoner fra ZIN lisensstøtteteam eller Zumbas juridiske avdeling. (f) Eiendomsrett. Instruktøren skal klart identifisere eieren av nettstedet eller den sosiale nettverksiden (det må særlig, gjøres oppmerksom på at stedet eies av Instruktøren eller selskapet og ikke Zumba Fitness, LLC). Som i del 6.2(c), er det nødvendig med en lenke og en merknad som identifiserer instruktøren. (g) AdWords og nøkkelord. Instruktøren skal ikke bruke merkene som AdWord eller nøkkelord (eller tilsvarende) eller for annen søkemotoroptimalisering eller for å opprette "sponsede lenker" uten skriftelig tillatelse fra Zumba Internettvideoer. Instruktøren kan skape en eller flere promoterende videoer på inntil 2 minutter og 30 sekunder per video ("Promoterende video"). En promoterende video skal vise Instruktørens Zumba -klasse eller en Zumba -trimrutine og skal KUN brukes for det formål å promotere Instruktørens Zumba -klasser. En promoterende video må imøtekomme følgende vilkår og betingelser: (a) Skriftlig tillatelse. Instruktøren skal ikke inkludere noen klassedeltakere i en slik video om ikke Instruktøren har fått skriftlige tillatelse fra hver deltaker. (b) Tittel. Hvis Instruktøren bruker en tittel på en slik video, skal tittelen ligge nær opp til "Zumba -klasse(r) med [Instruktørens navn]." Instruktørens navn skal være inkludert i tittelen og eventuelle Merker må brukes i henhold til denne avtalen. (c) Musikk. Slike videoer skal kun inneholde Zumbas originale komposisjoner (finnes på Zumba Fitness Original Sound track, Cardio Party, Party Nation, The Vibe Tribe, Best of Exhilarate, Zumbatomic kundeboks-sett, og andre originale lydspor som Zumba kanskje utgir i fremtiden). Instruktøren anerkjenner at de fleste musikalske komposisjonen som medfølger Instruktørens ZIM-materiell ikke er originale Zumba-komposisjoner og ikke er autorisert for offentlig bruk, og kan ikke brukes i noen video eller for noe kommersielt formål om ikke lokale musikklisenskrav har blitt imøtekommet.. Instruktøren skal ikke dele ZIN-musikk på Internett eller noe annet sted. For mer informasjon gå til siden for ZIN License & Legal Support (eller gå til ZIN-hjemmesiden og klikk på "Discounts And Resources", under "Entrepreneurship" og deretter "Music Resources"). (d) Streaming. Promoterende videoer som skapes i henhold til denne paragrafen kan kun streames på Instruktørens eget nettsted eller sosiale nettverksside som imøtekommer vilkårene for denne avtalen. Instruktøren

6 skal ikke streame, publisere eller distribuere noen videoer som viser en Zumba -klasse eller som nevner Zumba eller Merkene gjennom noe annet medie. (e) Ingen utvanning eller ringeaktelse Instruktøren skal ikke inkludere noe innhold eller internettvideoer som er smakløst eller som utvanner, nedvurderer eller på annen måte skader Merkene eller Zumbas varemerke eller goodwill. Zumba forbeholder seg rett til, etter eget og absolutt forgodtbefinnende, å fjerne eller kreve at Instruktøren fjerner, og Instruktøren samtykker i omgående å fjerne, eventuelle promoterende videoer eller andre videoer som inkluderer eller henviser til Merkene Radio og TV. Instruktøren tillates kun å bruke Merkene i radio- og TV-reklame med en skriftlig tillatelse gitt på forhånd fra Zumba. Tillatelse kan tilbakeholdes etter Zumbas eget og absolutte forgodtbefinnende Nyhetsdekning i god tro. Instruktøren kan promotere sine Zumba-trimklasser via live nyhetsdekning eller trykte nyhetsmedier som aviser, TV, radio og blader, via enhver nyhetsorganisasjon eller forlag. Hvis Instruktøren promoterer på denne måten, må Instruktøren informere nyhetsorganisasjonen eller forlaget om Zumbas retningslinjer for riktig bruk av varemerker og brukerveiledning for varemerker (Trademark Usage Guide). Når det gjelder live-nyhetsdekning skal ikke slik dekning omfatte mer enn (10) minutter med Zumba Fitness-rutiner uten skriftelig forhåndstillatelse fra Zumba. I tilfeller der Instruktøren kjenner til slik dekning på forhånd, skal Instruktøren melde fra til Zumba om slik dekning til I tilfeller der Instruktøren ikke kjenner til dekningen på forhånd, skal Instruktøren omgående underrette Zumba etter slik dekning og, der det er mulig, gi Zumba en kopi av artikkelen eller filmklippet for en slik nyhetsdekning Salg av genuine Zumba -produkter. Instruktører som kjøper genuine Zumba-produkter direkte fra Zumba eller en autorisert distributør for gjensalg, kan bruke Merkene i samsvar med denne Avtalen for å identifisere og promotere salg av slike produkter. INSTRUKTØRENS BRUK AV MERKENE FOR Å GJENSELGE ZUMBA - PRODUKTER MÅ VÆRE UNDERORDNET INSTRUKTØRENS ZUMBA -KLASSER, MED UNNTAK AV AT INSTRUKTØREN KAN GJENSELGE ORIGINALE PRODUKTER PÅ ONLINE HANDELSSTEDER, HVIS INSTRUKTØREN IDENTIFISERER SEG SELV PÅ SLIKE OPPFØRINGER. DER DET ER MULIG SAMTYKKER INSTRUKTØREN I Å IKKE SELGE PRODUKTER UTENFOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDET DER PRODUKTENE BLE INNKJØPT. FOR EKSEMPEL, PRODUKTER SOM INSTRUKTØREN KJØPTE I USA SKAL GJENSELGES I USA OG IKKE TILBYS FOR SALG UTENFOR USA ZIN-merker. Så lenge denne Avtalen varer kan Instruktøren bruke ZIN-merket kun for å identifisere seg selv som ZIN-medlem eller ZIN-instruktør Innsamling for veldedige formål. Hvis skriftelig tillatelse innhentes fra Zumba minst tredve (30) dager på forhånd, kan Instruktøren utføre Zumba-trimklasser i forbindelse med innsamling til veldedige formål eller andre verdige mål under navnet og merket Zumbathon (med en i USA og en utenfor USA), inkludert denne designen: Dette merket og denne designen kan deretter ansees som et Merke for begrensede veldedige formål. Alle slike aktiviteter med bruk av Zumbathon -merket eller designen må utføres i henhold til gjeldende lover og Instruktøren er ansvarlig for håndtering og riktig distribuering av innsamlede midler. Zumba forbeholder seg retten til å nekte Instruktøren å bruke Zumbathon og designen eller merkene i forbindelse med pengeinnsamlinger som Zumba bestemmer etter eget og absolutt forgodtbefinnende svekker, ringeakter eller på annen måte skader Merkene eller varemerket Zumba eller ikke er i samsvar med Zumbas forretningsobjektiver eller interesser. For

7 tillatelse til å bruke Zumbathon -merket, gå til logg inn, gå til "Community" og velg"apply to host a Zumbathon Charity Event." Arrangementer, varemesser og høyskoleklasser. I samsvar med spesifikke vilkår og betingelser og kun ved å skaffe skriftlig tillatelse på forhånd fra Zumba minst tredve (30) dager på forhånd, kan Instruktøren arrangere Zumba -klasser på lokale arrangementer (markeder, festivaler osv), varemesser (fitness eller bransje) eller for høyskoler (dvs som en kroppsøvingsklasse) For tillatelse til å bruke Merkene for arrangementer eller klasser, gå til Contact Us-siden på og velg "Legal Compliance" eller følg andre anvisninger for arrangementer. Et "arrangement" er enhver aktivitet som ikke er en Zumba -klasse eller -masterclass i henhold til denne avtalen. Når Instruktøren deltar i eller utfører klasser ved et arrangement, må Instruktørens navn oppføres i forbindelse med arrangementets promoterende materiell. Instruktøren skal ikke delta i noe arrangement eller utføre noen klasser som bryter ned grunntrinnene eller som er utformet for å opplære andre instruktører eller publikum i grunnprinsippene som gjelder for Zumba -instruktører. Instruktøren skal heller ikke bevisst delta i arrangementer eller klasser med bruk av merkene der alle andre klasseinstruksjonsdeltakere ikke også er ZIN-medlemmer. 7. Begrenset bruk av Merkene og andre forbudte aktiviteter. Uten å begrense restriksjonene som i andre tilfeller gjelder Instruktørens bruk av Merkene, skal Instruktøren ikke bruke Merkene eller delta i noen av de følgende aktivitetene: 7.1. Bruk av Zumba-logoer og stilisert skrift. Instruktøren skal ikke endre form eller utseende for noen av Zumbalogoene eller stiliserte Merker, uansett hvor de brukes, inkludert men ikke begrenset til, proporsjoner, farge og font Handelsvarer. Instruktøren skal ikke produsere, skape eller distribuere noen handelsvarer (inkludert klær) eller andre promoteringsartikler som bærer noen av Merkene eller noe som likner eller er relatert til Merkene ZIN-materiell. Instruktøren samtykker i at ZIN-materiell mottatt av Instruktøren som en følge av Instruktørens deltakelse i ZIN programmet, kun er for Instruktørens egen fordel og bruk Instruktøren skal ikke kopiere, duplisere, selge, distribuere eller på annen måte dele ut materiell som Instruktøren mottar ved å bli et ZINmedlem, som, men ikke begrenset til, ZIN-medlemmers velkomstpakke og dens innhold, opplæringshåndbøker, ZIN koreografi-cd-er og DVD-er, og ZIN mega-mix CD-er. Instruktøren har ikke tillatelse til å avspille ZIN DVD-er som en del av en klasse eller oppføre en Zumba -video offentlig, inkludert i en av Instruktørens egne klasser, hvis det ikke er spesifisert i avsnitt 6.4. Hvis denne avtalen opphører av en eller annen grunn, samtykker Instruktøren i å beholde sine ZIN-materiell, makulere dem eller gi dem tilbake til Zumba og ikke selge dem eller gi dem bort eller bruke dem for noe annet formål unntatt personlige, ikke-kommersielle formål Bruk av Merkene for andre formål enn for å promotere Zumba -klasser. Instruktøren erkjenner at Zumba kan bruke (eller lisensiere andre til å bruke) Merkene (og andre varemerker) i forbindelse med andre varer og tjenester enn Tjenestene. Instruktøren har INGEN rett til å bruke og skal ikke bruke noen Merker for å promotere workshops, opplæring, instruksjon, koreografiøkter eller alle andre aktiviteter enn Instruktørens egen(ne) Zumba -klasse(r). Instruktøren skal ikke bruke noen av Merkene til å identifisere et treningsstudio, treningsanlegg, virksomhet eller handelsnavn eller noen annen type anlegg, program eller produkt unntatt de som her er klart beskrevet, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Zumba. For eksempel skal ikke Merkene brukes til å identifisere en virksomhet eller selskap eller for å utføre forretningsaktiviteter for andre formål enn å promotere og utføre Instruktørens Tjenester Videoer/opptak. Instruktøren kan ikke filme, ta opp, skape eller streame noen opptak, inkludert videoer eller DVD-er av en Zumba-klasse eller som viser eller på annen måte imiterer Zumba/ZIN-koreografi eller musikk, unntatt de tilfellene som er klart uttrykt ovenfor. Zumba-trimvideoer og -DVD-er er beskyttet under lov om

8 opphavsrett og all uautorisert duplikasjon, visning, distribusjon eller annen bruk uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra Zumba er strengt forbudt. I tillegg til være en berettiget grunn for oppsigelse av Avtalen vil brudd på opphavsrett bli rettsforfulgt så langt loven tillater. Instruktøren samtykker i å bidra til Zumbas iverksettelse av tiltak mot piratkopiering hvis anmodet, inkludert å reagere raskt på anmodninger fra ZINlisensstøtteteam eller Zumbas juridiske avdeling Instruktøren samtykker i å omgående etterfølge alle lisenskravene som er oppført på ZIN License & Legal Support-siden under "Licensing Requirements" og å etterfølge alle instruksjoner fra ZIN-lisensstøtteteam eller Zumbas juridiske avdeling Alle forespørsler om godkjenning i henhold til denne avtalen må fremsettes for ZIN-lisensstøtteteam minst (30) dager i forveien gjennom ZIN-lisensstøtteteam (innenfor juridisk avdeling), med unntak av Zumbathon arrangementer som skal følge metoden som er oppgitt ovenfor. Instruktøren skal holdes informert om nye prosesser for godkjenning i Informasjonen kan finnes i ZIN nyhetsbrev og på ZIN License & Legal Supportsiden Alle rettigheter som ikke er spesifikt gitt her, forbeholdes Zumba Klasseannonsering Instruktøren samtykker i å gjøre en kommersiell rimelig innsats for å annonsere sine klasser på Class Locator på Instruktøren anerkjenner at å gjøre det mulig å identifisere legitime klasser på denne plattformen er viktig for Zumbas tiltak for å beskytte ZIN-medlemmer ved å identifisere uautoriserte klasser. 8. Melding om overtredelse og prosedyre. Instruktøren samtykker i å underrette Zumba om de blir oppmerksom på uautorisert bruk av Merket av en tredjepart. Zumba skal ha enerett og skjønn for å bringe saksanlegg angående overtredelse eller illojal konkurranse som involverer merkene og for å beholde inntekter av en eventuell overenskomst i en slik sak. Instruktøren samtykker i å samarbeide med Zumba i å håndheve og beskytte Merkene. 9. Løpetid. Den innledende perioden for denne avtalen skal være en periode på seks (6) måneder fra begynnelsesdatoen ("Innledende periode") og skal automatisk fornyes for et ubestemt antall en-måneds perioder hvis ikke / til Instruktøren bryter avtalen eller sier opp medlemskapet i henhold til Avtalen ("Perioden"). Ikke desto mindre kan Zumba oppheve denne Avtalen og Instruktørens medlemskap i ZIN på ethvert tidspunkt, ved å gi Instruktørens skriftlig beskjed om oppsigelse. Ved oppsigelse uten grunn skal alle betalte men ubrukte ZINmedlemskapsavgifter returneres til Instruktøren. 10. Begrunnet oppsigelse. Zumba skal ha rett til å si opp denne avtalen ved skriftlig beskjed til Instruktøren i tilfelle brudd på nå noen av noen av disse vilkårene ved at Instruktøren utfører ulovlige handlinger eller annen atferd som Zumba anser å være skadelig for varemerket Zumba. Zumba kan, etter eget og absolutt forgodtbefinnende gi Instruktøren en mulighet til å rette opp eventuelt brudd på Avtalen før oppsigelse. 11. Virkninger av oppsigelse. Ved oppsigelse av Avtalen skal Instruktøren avslutte all bruk av Merkene umiddelbart (inkludert som del av et domenenavn) så vel som eventuelle og alle forvirrende like navn og merker. Hvis Instruktøren laget uautorisert trykket materiell som inneholder Zumba-merket, skal Instruktøren omgående ødelegge slik trykket materiell. Hvis Instruktøren har et registrert domenenavn som inneholder ZUMBA-merket skal Instruktøren overføre et slikt domenenavn til Zumba på anmodning. Alle rettighetene i Merket og den goodwill som er forbundet med det skal forbli Zumbas eiendom

9 12. Annullering ("Forlate ZIN"). Instruktøren kan annullere denne Avtalen og medlemskapet i ZIN på ethvert tidspunkt etter den innledende perioden. Hvis Instruktøren annullerer sitt medlemskap før den innledende perioden utløper, skal Instruktøren betale en oppsigelsesavgift lik $10,00 for hver måned som gjenstår av den innledende perioden på seks (6) måneder. For eksempel om ZIN-medlemskapet annulleres etter to (2) måneder skal Instruktøren betale Zumba en oppsigelsesavgift på $40,00. I tillegg til den månedlige annulleringsavgiften, vil Instruktøren bli underlagt de annulleringsavgiftene som er nevnt nedenfor. Annullering av Instruktøren skal gjelde fra den siste dagen i den måneden annulleringen anmodes, under forutsetning av at ønske om annullering mottas av Zumba minst to virkedager før den siste dagen i måneden. For eksempel om Instruktøren annullerer sitt ZIN-medlemskap den 30. januar, vil Instruktøren motta regning for februar og Instruktørens medlemskap vil forbli aktivt innen den siste dagen i februar. Instruktørens medlemskap og nettkonto vil bli automatisk annullert den siste dagen i måneden. Ved annullering oppheves omgående Instruktørens rettigheter i henhold til denne lisensavtalen, inkludert bruk av Merkene (inkludert Spesialmerker), opphavsrett, logoer, domenenavn og annet Zumbamarkedsføringsmateriell. Annullering gjør ikke at Zumbas rettigheter eller andre fordeler for Zumba i henhold til denne avtalen opphører Hvis Instruktøren fremdeles er innefor ett år av sin B1- eller B2-instruktøropplæring, vil Instruktøren fremdeles ha en begrenset Zumba-instruktørlisens, slik det er angitt på baksiden av B1-diplomet (ett års begrenset lisens til å bruke "ZUMBA -klasse" på klassetimeplanen, i henhold til andre vilkår og betingelser på baksiden av Instruktørens originale diplom.) Fra den datoen ZIN-medlemskapet annulleres vil Instruktøren ha ett år til å komme tilbake til ZIN, på hvilket tidspunkt alle Lisenser (Zumba-merker og Spesialmerker) automatisk vil bli reaktivert uten at Instruktøropplæringen for disse må gjenopptas. 13. Tolkning av Avtalen. Håndhevelse Denne Avtalen skal tolkes i samsvar med lovene i USA og staten Florida. Partene samtykker i at eventuelle søksmål i forbindelse med denne Avtalen kan bringes for retten i Broward County, Florida. Alle parter fraskriver seg enhver utfordring av personlig jurisdiksjon eller rettskrets ved slike domstoler. Det seirende part i slike saker har retten til innen rimelige grenser å få dekket advokatavgifter og - utgifter Partene fraskriver seg retten til juryrettsak for ethvert søksmål som vedrører denne avtalen Instruktøren samtykker i at enhver domsavsigelse i henhold til dette avsnittet skal kunne håndheves i Instruktørens bostedsland. 14. Modifisering av vilkår og betingelser. Instruktøren erkjenner at vilkårene og betingelsen i denne Avtalen kan oppdateres og modifiseres fra tid til annen etter Zumbas eget og absolutte forgodtbefinnende. Slike endringer kan igangsettes ved at Zumba legger ut en notis om endring eller en ny avtale på sitt nettsted. Slike modifiserte betingelser er dermed ansett å være innlemmet i og en del av dette. Zumba skal utføre kommersielt rimelige tiltak for å meddele Instruktøren om alle slike endringer før implementering. Tvangskraftigheten av slike endringer skal ikke være betinget av faktisk kunngjøring, hvis Zumba har oppført endringene på ZIN License & Legal Support-siden på ZIN-hjemmesiden. Hvis Instruktøren ikke samtykker i å overholde betingelsene i Avtalen etter at den er blitt modifisert har ikke Instruktøren noe annet valg enn å si opp denne avtalen. 15. Partenes forhold. Det juridiske forholdet mellom Zumba og Instruktøren skal være mellom lisensgiver og lisenstaker. Ingenting i denne avtalen skal anses å opprette noe partnerskap, samlet foretak, agentur, franchise, salgsrepresentant eller sysselsettingsforhold mellom partene, og Zumba skal ikke bli ansett å stå i en forvaltningsstilling med hensyn til Instruktøren. Instruktøren har ingen autoritet til å fremme eller ta imot noen tilbud på vegne av Zumba eller til å binde Zumba på noen måte. Instruktøren skal ikke komme med noen uttalelser, eller utføre noen handlinger i noen som helst media, inkludert uten begrensning, elektroniske medier, trykkmedia, trådløse medier eller Internett, som kan stå i motsetning til det forholdet som er beskrevet i dette

1. Definisjoner. Med hensikt til denne avtalen skal følgende betegnelser ha følgende betydninger:

1. Definisjoner. Med hensikt til denne avtalen skal følgende betegnelser ha følgende betydninger: ZIN- LISENSAVTALE Denne lisensavtalen ( Avtalen ) er inngått mellom Zumba Fitness, LLC ( Zumba ) og deg ( Instruktøren ), og er gjeldende fra datoen for Instruktørens registrering i Zumba Instructor Network

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Zumba. familien

VELKOMMEN TIL. Zumba. familien VELKOMMEN TIL Zumba familien Kjære ZIN medlem! Gratulerer! Det er en glede å ønske deg velkommen til Zumba Instructor Network (ZIN ). Dette er et viktig steg for din videre Zumba -karriere. Å bli en del

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR PROFESJONELL BRUK AV TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START AS

STANDARDVILKÅR FOR PROFESJONELL BRUK AV TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START AS STANDARDVILKÅR FOR PROFESJONELL BRUK AV TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START AS AVTALENS VIRKEOMRÅDE Back to Start AS utvikler og tilbyr treningskonsepter. Disse Standardvilkårene gjelder for alle tilbydere

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

ÅRLIGE VEDTEKTER FOR H.O.G. CHAPTERE

ÅRLIGE VEDTEKTER FOR H.O.G. CHAPTERE ÅRLIGE VEDTEKTER FOR H.O.G. CHAPTERE Ansvar: Sponsende forhandler Director Alle offiserer Denne delen avslører: Reglene og bestemmelsene som styrer alle vedtektene til H.O.G.-chaptere Innledning Årlige

Detaljer

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Lisensavtalens innledning Denne lisensen gir deg rett til å kopiere, bruke og tilgjengeliggjøre informasjon gitt at du navngir bidragsyterne og oppfyller de vilkår

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle»

Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle» Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle» 1. DEFINISJONER 1.1. Konkurranse: Henviser til konkurransen «Spain in Detail/España en Detalle» i regi av Turespaña. Trekningen av en vinner

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Høringsnotat. Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Høringsnotat. Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Høringsnotat Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 11.04.2011 INNHOLD 1. Innledning og sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Norsk lisens for offentlige

Detaljer

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold Denne avtale om Tjenester unntatt vedlikehold (Avtalen) regulerer transaksjoner der Kunden bestiller tjenester fra International Business Machines AS ( IBM ). 1. Definisjoner Konsern er en juridisk enhet,

Detaljer

Bruksavtaler for. AllPro-Faktura. AllPro-Kjørebok

Bruksavtaler for. AllPro-Faktura. AllPro-Kjørebok Bruksavtaler for AllPro-Faktura og AllPro-Kjørebok AllPro-Faktura bruksavtale AllPro-Faktura, heretter kalt programmet, kan kun brukes i henhold til følgende regler og retningslinjer. Dette gjelder også

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

Bruksbetingelser Spillespill.no

Bruksbetingelser Spillespill.no Bruksbetingelser Spillespill.no Innledning På nettsiden www.spillespill.no (heretter kalt Nettsiden ) kan du spille spill, abonnere på nyhetsbrevet, opprette din egen profil der du kan samle favorittspillene

Detaljer

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER 1 For å øke bevisstheten om Amway, Amways produkter og forretningsmuligheten Amway tilbyr, og for å støtte ABOer og medlemmer med utviklingen av egen Amway forretning,

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Innledning Del ditt #StarlockMoment med oss, og opplev unike øyeblikk fra mange andre land! Som takk får de 1000 første deltakerne et sagblad av typen Starlock

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda MaRIS Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Denne Personvernerklæringen og policyen

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

Vilkår og betingelser for distribusjonstilbud for Office 365

Vilkår og betingelser for distribusjonstilbud for Office 365 Vilkår og betingelser for distribusjonstilbud for Office 365 Dette dokumentet beskriver detaljer om distribusjonstilbudet for Office 365 ("Tilbud"), inkludert krav for deltakelse og forpliktelser for Microsoft

Detaljer

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten.

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten. Tjenestenivåprogram for Ariba Commerce Cloud-tjenester Tilgjengelighetsgaranti for tjenester Sikkerhet Diverse 1. Tilgjengelighetsgaranti for tjenester a. Bruk. Tilgjengelighetsgarantien for tjenester

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater mellom og Buypass AS Dokumentversjon 1.3 1 Avtaleparter Denne avtalen er inngått mellom , heretter kalt

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

*** DE FORENTE STATERS REGJERING (heretter kalt partene ),

*** DE FORENTE STATERS REGJERING (heretter kalt partene ), AVTALE OM FORSKNINGS- OG TEKNOLOGISAMARBEID MELLOM KONGERIKET NORGES REGJERING OG DE FORENTE STATERS REGJERING *** KONGERIKET NORGES REGJERING DE FORENTE STATERS REGJERING (heretter kalt partene ), og

Detaljer

2. TILDELING AV LISENS

2. TILDELING AV LISENS SMART Technologies Inc. Lisensavtale for programvare LES DENNE LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVARE ("LISENSEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Nickelodeon Together For Good-konkurransen Avtale om brukerskapt innhold

Nickelodeon Together For Good-konkurransen Avtale om brukerskapt innhold Nickelodeon Together For Good-konkurransen Avtale om brukerskapt innhold Du samtykker i denne innmeldingsavtalen for brukerskapt innhold («Avtalen») i forbindelse med Viacom International Media Networks,

Detaljer

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene. Tilleggsbetingelser for bruk av Document Cloud Sist oppdatert 7. april 2015. Erstatter versjonen fra 18. juni 2014, i sin helhet. Begreper som brukes i disse tilleggsbetingelsene for Document Cloud («tilleggsbetingelsene»)

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPEISKE RETNINGSLINJER NUTRITION FOR ABO-HJEMMESIDER

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPEISKE RETNINGSLINJER NUTRITION FOR ABO-HJEMMESIDER NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y EUROPEISKE RETNINGSLINJER NUTRITION FOR ABO-HJEMMESIDER Europeiske retningslinjer for ABO-hjemmesider

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer