Eksamens Lesing i 6064 H2011 Av Lars- Martin Hejll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamens Lesing i 6064 H2011 Av Lars- Martin Hejll"

Transkript

1 Eksamens Lesing i 6064 H2011 Av LarsMartin Hejll Mange av disse begrepene/temaene kan tolkes ulikt fra mine tanker Det er mulig at jeg ved flere punkter har misforstått begreper En lovsamling er like selvfølgelig å ta med seg til 6064 eksamen som kulepennen. (husk ingen notater tillatt i lovsamlingen) Dette dokumentet kan for mange virke rotete, men dette er ment for å holde hjernen aktiv. Plutselig kommer du over et begrep du må lese deg opp på Faget 6064 omhandler langt mer stoff en multimedia, alle punktene i denne teksten er ikke like relevant til eksamen. Men du bør kjenne til det meste i denne teksten for å gi gode svar på eksamen. Dette dokumentet dekker ikke i nærheten av hele pensum, men dette dokumentet inneholder godt stoff som kan brukes til gode og reflekterte eksamens besvarelser. Lykke til på eksamen! Internett: Formålet med internett var å dele informasjon, for eksempel ved forskning. Internett ble opprinnelig utviklet for forsvarsformål, men spredte seg raskt til forsknings og utdanningsmiljøer, først i USA, så i resten av verden. Et digitalt sertifikat er: programvare som kan autentisere for eksempel en part i en sak. Norsk Tipping benytter Smartkort og sertifikater for å autentisere tippe spillere. Protokoll: Er et standardisert sett med regler som bestemmer tilkobling, kommunikasjon og dataoverføring mellom to endepunkter. Protokoller kan implementeres i maskinvare, programvare eller en kombinasjon av disse. TCP/IP: Er en suite (gruppe) av protokoller som brukes på Internett, men også på mange LAN. Suiten garanterer at datatrafikk kommer fram feilfritt. TCP/IP er utviklet i USA. OSI modellen: Er en referansemodell som er nyttig først og fremst når vi skal snakke om forhold i et nettverk. SSL: Står for Sexure Sockets Layer og er et eget protokolllag i TCP/IP. Ble utviklet av selskapet Netscape på 1990tallet for å øke sikkerheten på internett. Protokollen HTTPs bruker SSL som kryptografiske protokoller. Domene: Domener er logiske steder/områder/ressurser på et nettverk. Nettstedet inneholder domenet hit.no i epostadressen. er gmail.com domenet. Ip Adresser: IP er en protokoll som opererer på nettverkslaget i OSImodellen.

2 Det er ingen garanti for at IPpakker kommer frem. IPV4 bruker 32bit adresser. Toppdomener:.org.com. no 2.nivådomener: hit, vg, nho Webtjenere (3.nivå): www wwwpors wwwbo Proxy: Kan være en fysisk eller virtuell maskin. Kan arbeide i applikasjonsnivået med bestemte oppgaver. Kan programmeres og kan derfor håndtere regler/scripts som gjør at utenforstående kan få tilgang til data/tjenester innenfor brannmurer. Kan for eksempel. Administrere trafikken foran en nettbutikk. Kan også kalles en mellomtjener. DNS: Domain Name System, er internettjenesten som kobler domenenavn sammen med ipadressen til en tjener på internett og dermed gjør det mulig å sende informasjon til riktig sted på nettet. Med andre ord vil DNS oversette domenenavnet for eksempel vg.no til Ipadressen til serveren som inneholder VG sine nettsider. Vis en server ikke er oppført i DNS vil du måtte skrive inn korrekt IPadresse i adressefeltet i nettleseren din. Wikipedias IPadresse er , upraktisk å gå rundt å huske på 12 sifre. DNSsystemet binder et domenenavn til denne adressen (no.wikipedia.org) Logisk port: En port er et tall mellom 0 og tallet kan leses av transportlaget. Port 25 brukes av SMTP (epost) 80 brukes av http (websider) Port 53 bruker av DNS, port 443 brukes av HTTPs LDAP: Lightweight Directory Access Protocol, utviklet for å gi brukere enkel aksess til ulike systemer/databaser/servere. LDAP er en protokoll (språk) som brukes til oppslag i en katalogtjeneste på en server. Den brukes både til spørring og endring på en nettverkstjener (server). Biometri: Fingeravtrykk, stemmegjenkjenning, underskrift på en skjerm og annet personlig uttrykk kan brukes. Alternativt: Brikke som er skutt inn i kroppen som kan avleses av en skanner. ACL: Access Control list (svarteliste) Er vedkommende kunde hos oss, har kunden betalt, har kunden betalingsanmerkninger andre steder. Er kundeopplysningene gyldige. Er kundens telefonnr knyttet til riktig person? Social Engineering: Benytter menneskers åpenhet og tillit til å komme seg inn i systemene ved å lure ut tilgangskanaler og passord/informasjon. ITIL(serviceledelse): Er et strukturert rammeverk for kvalitetssikring av leveranse drift og support innen ITsektoren. Består av to kjerneområder: Tjenestestøtte Servicesenter

3 Hendelsesstyring Problemstyring Konfigurasjonsstyring Endringsstyring Versjonsstyring Tjenesteleveranse Serviceavtaler Økonomistyring av ITtjenester Kapasitetsstyring Beredskapsplanlegging Tilgjengelighetsstyring Konkrete eksempler på gevinst ved innføring av ITIL: Kortselskapet Visa reduserte feilopprettingstiden med 75 prosent etter å ha etablert itilmodulen hendelsesstyring Banken Capital One reduserte antallet kritiske hendelser med 92 prosent på to år, og systemkrasj gikk ned med 30 prosent Iterasjoner: i en VBAkode er repetisjon av en prosess innenfor et program, til et bestemt kriterium er oppfylt. Ekseplemer på dette er Do while /Do until Loops. Symetrisk Kryptering: Den samme nøkkelen brukes til å kryptere og å dekryptere en melding Asymetrisk Kryptering: Kryptering og dekryptering skjer med forskjellige nøkler. AD HOC: Latinsk uttrykk og betyr ordet, til dette og underforstått til denne formål. Trådløse nettverk ADhoc modus: Datamaskinene med tråløse nettverkskort settes opp til å kommunisere direkte med hverandre uten å gå via andre komponenter. Trådløse nettverk Infrastruktur modus: Da finnes det en infrastruktur i bakgrunn, den viktigste komponenten her er basestasjonene(tilgangspunkter) SUBMakroer: Kan ikke brukes direkte fra et Excel regneark. Disse må utformes i VBA. Interaksjoner i VBA(løkker) Interasjoner er gjentagelser og kan bli utført med ulike loops, for eksempel do while loop x>0. Alt innenfor { } vil bli gjentatt helt til X er 0 eller mindre. Variabel i VBA:

4 DIM J As Long evt. DIM X As Integer // Definerer en variable med navn X til å kunne inneholde integer verdier X = 6 // Initialiserer variabelen, dette betyr at vi tilordner en start verdi til variabelen (X=6) X er 6 Range ( A1 ).Value = X // Verdien tilordnes til variabelen X in i celle A1 En variabel blir brukt til å lagre en verdi. Sekvens i VBA:????????????? FUNCTION Macro: En funksjons prosedyre kan ikke endre innholdet eller formatet i enhver celle. En prosedyre med FUNCTION kan akseptere argumenter og returnere en verdi. FUNCTION Macroer blir på samme måte som SubMacroer laget i VBA Den vesentlig forskjellen på de to typene makroer er at funskjonsmakroer kan kalles fra en celle i regnearket og returnere en verdi. Submakroer kan ikke kalles fra en celle men må kjøres på andre måter og de kan endre flere objekter i regnearket. Det er to typer submakroer, makroer som ikke har argumenter og makroer som har argumenter. Et objekt: Et objekt definerer vi her som en komponent brukeren kan behandle eller anvende for å få utført oppgaver. Objekter kan vises som tekst og bilder på skjermen. Eksemplet på objekter er dokumenter, programmer, figurer, ord, tegn i et tekstdokument, celler i et regneark eller et ikon på skrivebordet. brukergrensesnitt: koblingen mellom menneske og maskin Grafisk Brukergrensesnitt (GUI): Er et brukergrensesnitt for dataprogrammer hvor brukeren kan benytte tastatur og mus til å klikke på forskjellige objekter for å få utført kommandoer. (Windows / Mac osx) Tekst basert brukergrensesnitt: Et brukergrensesnitt for dataprogrammer hvor brukeren gjennom en kommandolinje (tekst) utførere kommandoer. (Unix/Linux) lite utbrett, mest brukt i servere. OO/objektorientering: Betyr at brukeren kommuniserer med datamaskinen ved å velge objekter og deretter gi beskjed om hvilke handlinger som skal utføres på de valgte objektene. Variabler: For å unngå å måtte skrive lange uttrykk vær gang man skal henvise til en.value oppretter vi variabler. For eksempel inntekt = Range( personinntekt ).Value

5 Celler: Et regneark er et stort rute ark som består av rader og kolonner (nummerert) Skjæringen mellom en rad og en kolonne kalles en celle. En celle har derfor også en entydig adresse for eksempel C3. Logiske feil: Sletter du en celle som inngår i en formel settes feilindikatoren i cellen som mangler en referanse ( #REF!) Domene: (i regneark) Settet av lovlige verdier for en celle kalles et domene dette kan beskrives med datavalidering Eksemplarframstilling er en kopi eller et nytt eksemplar av et åndsverk som for eksempel: fotografi, tekst, innspilling M.M. Åndsverklover forklarer at eksemplarframstilling er enerett til egne verk og arbeid. Eneretten omfatter hel og delvis, midlertidig og varig, direkte og indirekte eksemplarfremstilling, på enhver måte og i enhver form. Altså den som konstruerte, og satt sitt navn på verket har fult eierskap til sitt verk. En funksjonsorientert organisering av en bedrift er en av de mest vanlige organisasjonsformene hos mellomstore og store bedrifter. I slike bedrifter blir sentrale ITsystemer brukt til økonomi, andrimistrasjon, rapportering og planleggingssystemer. Et slikt system holder oversikt over bedriftens ansatte med tanke på lønn, hvor mange timer de har jobbet og hva de skal ha i lønn og feriepenger. Den ansatte kan selv registrere fravær, ferie ell. Ved hjelp av IT- systemet CRM står for Customer Relationship Management og er et kundeforvaltning system, ofte i form av softwear fra en ITleverandører. Dette systemet kan gi den aktuelle bedriften informasjon om hvordan ulike kundegrupper reagerer på prisendringer, produktforbedring eller nye betalingsmodeller. Et slikt system er med på å skaffe en bedrift nye kunder, samt å beholde tidligere kunder (et kundepleie system). Et objekt orientert brukergrensesnitt vil si at menneskets møte med en datamaskin er bygd opp av objekter. All output vil bli vist som objekter. Et objekt er noe som har en egenskap eller en metode og kan representeres ved for eksempel et ikon på desktopen på datamaskinen. Hvis man trykker på dette ikonet så vil en handling bli utført. Et objekt trenger ikke å være et ikon. Det kan være et vindu, en meny, en Word fil, Mp3 fil, JPEG fil, et regneark i et Excel dokumentet eller en tekstboks i Power Point. Kravene til et objekt er at det skal ha en egenskap/metode og at du kun kan jobbe med ett objekt av gangen (flere objekter kan hvile i bakgrunnen). Objekter er ofte satt i objekt hierarkier. Stiler er beskrivelser av hvordan teksttyper skal se ut i et dokument. En stil kan bære preg av ulike karakterer, for eksempel farge, størrelse, linjeavstand, linje over og under osv. Von Neumannmaskiner er bygget opp slik at både instruksjoner og data blir lagret i samme enhet. De fem delene har hver sin egenskap som til sammen

6 skaper en datamaskin. En von Neumannmaskin er en datamaskin som man fysisk kan ta og føle på En virtuell maskin er en maskin som kun er programvare. Alle de fysiske komponentene som er i en von Neumannmaskin er byttet ut med virtuelle komponenter. En virtuell datamaskin har alle de fysiske egenskapene som en von Neumannmaskin har, men en virtuell maskin er ene og alene kun Software. Outsourcing Begrepet Outsourcing betyr at en bedrift benytter seg av en annen bedrifts spesialisering. Datavalidering gir brukeren mulighet til å spesifisere hva slags data som er gyldig i en celle. Ved hjelp av datavalidering kan man skape standardisering i et regneark. Dette vil igjen være til stor hjelp dersom det er flere brukere i et regneark. Muligheten for å taste inn feil type data blir vanskeligere. Med datavalidering kan det også lages en liste med lovlige verdier, på denne måten kan man i stor grad unngå bruker feil. En serie er en rekke med dataverdier hvor den neste verdien i serien blir beregnet av regnearket basert på de foregående verdiene. En serie lages ved å sette opp to eller flere verdier som serien skal baseres på for å så markere disse cellene og benytte autofyll funksjonen med musepekeren. For eksempel verdiene Mandag og tirsdag, vil føre til serien Mandag Tirsdag Onsdag osv. Reserverte ord: har en spesiell betydning innenfor programmerings språket og er forhåndsdefinert i språket formelle spesifikasjoner (syntaks) eksempler på reserverte ord er,if, then, ELSe,OR osv. Dvalemodus: I dvalemodus blir alt innholdet i minnet (RAM) kopiert til en fil på disken. Når maskinen igjen startes vil innholdet kopieres tilbake i RAM. På denne måten kan du raskt fortsette med de programmene og dokumentene du hadde åpne når maskinen gikk i dvale.. Demilitarisert sone: Et område i en virksomhets datanett som brukere utenfor virksomheten kan få tilgang til, men som er skilt fra virksomhetens øvrige informasjonssystem ved hjelp av en sikkerhetsbarrierer (brannmur) Indre helligdom: Noe en holder så hellig at bare få, kanskje betrodde ansatte har tilgang til. Need to know Internt nett: Lan, lokalnett, det alle bruker i en eller annen form, og der du benytter NOS, nettverksoperativsystemet. Her ved HIT bruker vi novell Netware som NOS. På et inernt nett (lan) er alt forbut unntagen det som er spesifikt tillatt. På internett er alt tillatt unntagen det som er spesifikt ikke tillatt. Nøkkelbegreper:

7 Autentisering: Verifisering av en digital identitet til en avsender som forsøker å kommunisere. Avsenderen kan være en person som bruker en datamaskin, kun en datamaskin eller et program. Legge fram bevis på at en er rette vedkommende. Autorisering: Gi tillatelse til å bruke bestemte ressurser. (Needtoknow- prinsippet) Noen har leseadgang andre har skrive/endre /sletteadgang Konfidensialitet: Å sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang. Integritet: Å sikre at informasjon er korrekt og fullstendig Tilgjengelig: Å sikre at informasjon er tilgjengelig innenfor de krav som er satt Prinsipper: På et lokalnett er alt forbudt unntatt det som ikke eksplisitt er tillatt. Dette skyldes NOS. På internett er alt tillatt unntatt det som ikke eksplisitt er forbudt. De syv hensyn Fire av disse knyttes til individet mens tre er av mer almen samfunnsinteresse Diskresjon Innsyn Fullstendighet Privatlivets fred Tap av forvaltningens menneskelige trekk Maktmisbruk og urimelig kontroll Samfunnets robusthet Diskresjon: Eieren av et personregister skal sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til registeret. Dette betyr at eieren må ha regler for taushetsplikt, hva som kan registreres og gode sikringstiltak. Innsyn: Den registrerte har rett til å vite hva som er registrert om vedkommende. Få se på mappa mi Fullstendighet: Dette betyr at det som registreres må være riktig og tilstrekkelig. Rettmessige opplysninger. Privatlivets fred:

8 Den registrerte har rett til å bli beskyttet mot for eksempel aggressiv markedsføring som følge av at man står i et kunderegister. Personopplysningsloven 26. Tap av forvaltningens menneskelige trekk: Vis vi har fullstendig automatisering av tjenester i butikker og banker kan dette føre til mangel på menneskelig kontakt. POL 22 hevder at: Hvis en avgjørelse har rettslig eller annen vesentlig betydning for den registrerte og fullt ut er basert på automatisk behandling av personopplysninger, kan den registrerte som avgjørelsen retter seg mot, kreve at den behandlingsansvarlige gjør rede for regelinnholdet i datamaskinprogrammene som ligger til grunn for avgjørelsen. Maktmisbruk og urimelig kontroll Enkeltmennesket må kunne vernes mot urimelig kontroll fra myndighetenes eller andre grupper og/eller personer i samfunnet. Eks. Overvåking av epost. Samfunnets robusthet Sikkerhet mot sammenbrudd i forvaltningens databehandling. Et slikt sammenbrudd kan få alvorlige følger for enkeltmennesker, enten det gjelder behandling av vedtak eller utsendelse av trygd. Internettteknologien ble opprinnelig utviklet for forsvarsformål, men spredte seg raskt til forsknings og forteningsmiljøer, først i USA så i resten av verden Etikk = Teori, prinsipper for menneskelige atferd Moral= praksis, hvordan man forholder seg til situasjoner når man vet hva som er rett og galt. Relativistisk etikk tar utgangspunkt i situasjonen og sier hva som er moralsk, er avhengig av denne. Utilitarist etikk (Nytteetikk) tar utgangspunkt i nytteverdien av handlingen. En handling er bedre enn en annen dersom den fører til større nytte. Deontologisk etikk tar utgangspunkt i prinsipper bak handlinger, fremfor handlingen i seg selv. Integritet: En person med høy integritet er selvstendig, uavhengig, og ukrenkelig. ISO er en ny standard for Veiledning om samfunnsansvar. Gjelder for organisasjoner (ikke stater)

9 7 kjerneområder 1. Organisasjonsstyring 2. Menneskerettigheter 3. Arbeidsforhold 4. Miljø 5. Hederlig Virksomhet 6. Forbrukerspørsmål 7. Lokalsamfunnsengasjement og utvikling Hva kan CSR/ISO bidra med: Merkevarer er sårbare for negativ omtale i sine verdikjeder Banker og finansinstitusjoner er i økende grad opptatt av CSR hos sine kunder når de foretar risikovurderinger. CSR kan være viktig for å rekruttere, beholde og motivere ansatte. CSR kan som følge av det bidra til innovasjon kreativitet, læring Bedre risikovurderinger kan følge av høyere krav til underleverandører. Slike risikovurderinger kan også bidra til færre kostbare og tidkrevende rettssaker. Det kan også føre til bedre samsvar med myndighetens krav. I sin tur kan det føre til bedre omdømme. For å skape mer tillit i et globalisert samfunn må forretningsverdenen som helhet demonstrere at den faktisk bidrar til et bedre samfunn og at den har en gunstig innflytelse på alle områder. De Factostandarder: Standarder som industrier/bransjer i stor grad kommer fram til selv. Kan skyldes markedsdominans, popularitet over lang tid. De jure standarder er sterkere og har gjerne støtte i lovtekster, vedtak i regulerende organer. Nettverksoperativsystem (NOS): Er regime for et nettverk som styrer for eksempel : Når du får lov å bruke PC`n din Fra hvilken PC du får lov å jobbe Hvordan passordet ditt skal være (egenskaper ved det) Hvordan brukernavnet ditt skal utformes Hvem du får lov å samarbeide med Hvilken informasjon du skal ha tilgang til Sikkerhetsrelaterte Standarder og Organer Forkortelser, etater, direktiver, tilsyn, en kan bli forvirra av mindre!

10 Etat er et forvaltningsorgan som ofte har et stort sentralt hovedkontor og ulike underliggende kommunale/regionale eller lokale kontor. Etater har ansvar innenfor et begrenset område og ledes som regel av en embedsmann. En etat kan ha betegnelse som direktorat, vesen, verk, tilsyn, styrelse, forvaltning og tjeneste. Datatilsynet er en etat (uavhengig forvaltningsorgan) som er underordnet fornyings og administrasjonsdepartementet. Tilsyn Et statlig tilsyn er et av mange virkemidler for å følge opp intensjoner i ulike lover forskrifter og bestemmelser. Ulike tilsyn skal kvalitetsikere at befolkningens behov for tjenester skal bli ivaretatt, at tjenesten blir drevet på en faglig forsvarlig måte og at avvik/svikt i tjenesten forebygges. For eksempel Konkurransetilsynet som er et norsk statlig etat som håndhever konkurranseregulering gjennom håndhevelse av bla. Kredittkjøpslover og markedsføringsloven. Dette tilsynet har som formål å fremme lover som skal beskytte forbrukerens interesser. Konkurransetilsynet er underlagt Fornyings og administrasjonsdepartementet. Nemnd Kommer fra gammel norrøn tid hvor det betydde et utvalg av menn som befolkningen satt lit til og overlot å avgjøre en sak. I dag betyr det nesten det samme, et utvalg/en komité. Personvernnemda er et eksempel på dette, en statlig nemnd som behandler klager på datatilsynets vedtak. Nemnda består av syv medlemmer som oppnevnes for fire år. Lederen og nestlederen blir oppnevnt av stortinget, de fem andre medlemmene oppnevnes av kongen. (i statsråd) Direktorat er et embetsverk med en direktør som sjef. I statsadministrasjonen spesielt innenfor forvaltningsenheter som løser tekniske og avanserte oppgaver er mange virkefelter sortert ut i direktorater som fungerer som grener ut fra departementene. På denne måten kan man samle kunnskap innenfor et avgrenset fagområdet for å få en best mulig avgjørelse på et teknisk eller avansert spørsmål. Noen direktorater kan kun ta avgjørelser på statsrådens vegne, andre kan ta selvstendige avgjørelser på eget ansvar. Direktorat som embetsverk har lang tradisjon i Norge og stammer fra behovet for en fagspesialisering /ekspertise som kom på tidlig 1800tallet. Direktiv er retningslinjer og veiledning for hvordan en tjeneste eller et oppdrag skal utføres i hovedtrekk. Direktiv er forskjellig fra et reglement da det gir mer frihet til initiativ, personlig vurdering og lokale variasjoner. For eksempel EU gir ut en rekke direktiver som medlemsstatene er pålagt å innføre i nasjonal lovverk innen en vis tidsfrist for å oppfylle direktivets intensjon. EU har de siste årene presset fram et Data Lagrings Direktiv (DLD) som stortinget vedtok av stortinget i april DLD setter rammer for hvordan trafikkdata for epost, telefoni og internett skal lagres. Dette har vært svært omdiskutert, innføringen av dette direktivet førte til at sletteplikt av data ble omgjort til lagringsplikt. (mer om dette seinere)

11 Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) Statlig forvaltnings organ underlagt Justis og politidepartementet Etablert 1 sept (omorganisert, opprettet juli 1970) Formålet til DSB er: Bidra til å hindre tap av liv & verne om helse, miljø og viktige samfunnsfunksjoner og materielle verdier. I ulykker, katastrofer & uønskede hendelser i krig fred og krise. DSB skal ha en oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet DSB er fagmyndighet for brannvesenet og fylkesmennenes beredskapsarbeid. Sivilforsvaret er underlagt DSB DSB Har ansvar for Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges brannskole. Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA) Er en klareringsmyndighet for personell, avdelingen er undergitt sjef forsvarsstaben. (Viseadmiral Jan Erik Finseth) FSA ivaretar det overordnede ansvar for utøvelsen av forebyggende sikkerhetstjeneste i forsvaret. FSA skal representerer forsvarssjefen i samarbeid mellom PST og NSM Avdelingen utøver kontraetterretning. FSA er ikke en hemmelig tjeneste i motsetning til (PST, NSM & ETJ) I Moland og French saken samlet FSA opplysninger som gikk ut på at et miljø i Telemark bataljonen forsøker å rekruttere medsoldater til private væpnede oppdrag i Afrika. Moland og French forsvant ut av Telemark bataljonen ufrivillig høsten 2007, bla. pga. manglende sikkerhetsklarering. (www.aftenposten.no) Dette ble svært tydelig i 2009 da Moland og French ble arrestert i Kongo for drap og spionasje, Moland og French hadde på dette tidspunktet ingen relasjon til det norske forsvaret. Kredittilsynet/Finanstilsynet Norsk statlig etat Navnendring fra kredittilsynet til finanstilsynet desember 2009 Finanstilsynet fører tilsyn av foretak og markeder for å bidra til finansiell stabilitet og fungerende markeder. Tilsynet er underlagt finansdepartementet Forskrift om bruk av informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) kom i mai 2003 og angir detaljerte retningslinjer for IKT områder som skal sikres.

12 Tilsynet omfatter: Banker, finansieringsselskaper, kredittforetak, forsikringsselskaper, pensjonskasser, verdipapirforetak, verdipapirfondsforvaltning, børser, autoriserte markedsplasser, oppgjørssentraler og verdipapirregistre. Datatilsynet Skal hinder at enkeltindivider blir krenka gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til han eller hun. (POL) Datatilsynet håndhever personopplysningslova, som skal verne den enkelte mot krenking av personvernet gjennom bruk av personopplysninger. Datatilsynet er både et tilsyn og et ombud Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordna kongen og departementet. Datatilsynet ble opprettet 1 jan Datatilsynet skal informere og gi råd I forhold til personvernet generelt, og om farer for personvernet spesielt. Datatilsynet I Norge sendte nylig et brev på veiene av de nordiske landene med en rekke spørsmål til facebooks europeiske hovedkontor I Irland. Brevet dreide seg om selvskapets innsamling og bruk av personopplysninger. Facebook svarte med et ni siders langt brev hvor de besvarer alle spørsmålene fra datatilsynet og inviterer samtidig til videre dialog. Brevet inneholdt tildels bekreftelser på mange antakelser som datatilsynet har hatt, mens de på andre områder har sagt at slik er det ikke. Dette er nyttig informasjon for tilsynsmyndighetene, og ikke minst for facebooks nordiske brukere. Facebook bekrefter blant annet at det brukeren skriver på veggen blir benyttet til å målrette reklame. Selvskapet understreker imidlertid at de ikke videreformidler personopplysninger til andre selskaper, ut over hva brukeren selv aksepterer ved å innstallere såkalte trefjepartsapplikasjoner. (det same gjelder foto og video) Når det gjelder Ip- adresser oppgir facebook at disse lagres I inntil 90 dager, kun til bruk for administrasjon og sikkerhet, ikke for makedsføring. Selvskapet bekrefter også at de anser seg å være underlagt europeisk personveronlovgivning fordi de har sitt europeiske hovedkontor I Irland. Personvernnemnda Personvernemda (PVN) er et klageorgan for vedtak fattet av datatilsynet. Nemda har 7 medlemmer, 5 oppnevnes av kongen i statsråd Lederen og nestelederen oppnevnes av stortinget. Nemda møtes en gang i mnd. Og fatter vedtak fortløpende etter mottatte klager

13 Aktuelle Lover for IT Straffeloven forbyr endringer og ødeleggelser av data, urettmessig innsyn i og bruk av data og ulovlig bruk av datautstyr. Personopplysningsloven Regulerer retten til å opprette arkiv med personopplysninger, hvilke opplysninger som kan lagres og gir deg innsyn i hva som er lagret om deg. Arbeidsmiljøloven gir blant annet arbeidsgiver plikt til å gi arbeidstakerne relevant og forståelig informasjon. Forvaltningsloven gir rett til innsyn i offentlig saksbehandling Lov om opphavsrett regulerer bruken av andres åndsverk, så som bilder, dataprogram etc. Aksjeloven og Regnskapsloven setter krav til økonomisk informasjon Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste Gir blant annet adgang til monitorering og inntrenging i informasjonssystemer. Erstatter det tidligere Datasikkerhet direktivet. Offentlig rett: Er den delen av jussen som dels omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten og del det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene, parlamentet, regjeringen og domstolen. Hhv. Den lovgivende, utøvende og den dømmende makt. Sentrale rettsområder innenfor offentlig rett er statsforfatningsrett, forvaltningsrett, strafferett og prosess rett. Parlamentet (stortinget) tok i 1884 under parlamentarismen inntog i Norge over kongens prerogativer, slik at kongen og hans personlige råd ikke lenger kunne fatte avgjørelser uten flertall fra parlamentet (stortinget) Forvaltningsrett: Er en underavdeling av offentlig rett på lik linje med, statsrett, strafferett og prosessert. Som er læren om rettsregler for offentlig forvaltning. En juridisk person: Er et rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men som opptrer utad som en enhet. En juridisk person kan inngå avtaler som om de var en fysisk person. Eksemplet på juridiske personer er, Stater, kommuner, fylkeskommuner, virksomheter, stiftelser. Maktfordelingsprinsippet: Beskriver hvordan maktutøvelse er delt inn i tre uavhengige myndigheter, Den lovgivende myndighet (Stortinget/Parlamentet) Vedtar lover, den utøvende myndighet er monark, president eller regjering, som sørger for at lover blir iverksatt og gjennomført, Den dømmende myndighet tilhører høyesterett og andre domstoler. Tolker og dømmer etter lovene. Legalitetsprinsippet: Grunnlovens 96: Ingen kan fømmes unde efter lov, eller straffes unden efter Dom. Pinligt forhør maa ikke finde sted Prinsippet: Statens inngrep i borgernes rettsfære krever hjemmel i lov. Hackerloven: Straffeloven 145 Bryte brev, bane seg adgang til en annes låste

14 gjemmer..uberettiget skaffer seg adgang til data eller programutrustning som er lagret eller overføres ved hjelp av elektroniske eller andre tekniske hjelpemidler. Straffeloven 393. Med bøder straffes den som resstridig bruger eller forføier over løsøregjenstand, der tilhører en anden, saaledes at den berettigede derved påføres tab eller uleilighed, eller som medvirker hertil. Lover: Lover er innenfor norsk juridisk terminologi begreper som brukes om en formell skrevet lov, vedtatt av stortinget. Særlover: En særlov er en lov som går foran en annen, for eksempel barnevernslova er en lov som går foran forvaltningslova. Forskrifter: En forskrift er en rettslig bindende regulering som må ha hjemmel i en lov. Kan med likhet med lover ikke gis tilbakevirkende kraft. Den aktuelle forskriftene må forholde seg innenfor lovhjemmelen, og kan ikke stride mot andre lover. Å overtre forskrifter kan være straffbart, vis dette er skrevet i foreskrivten eller loven forskriftene er hjemlet i. Legalitetsprinsippet: vil si at den utøvende makten (regjeringen) aldri kan gripe inn overfor eller dømme landets borgere uten å ha hjemmel til dette i det gjeldende rettsregler. Hjemmel: Kan bety to ting 1.) Ordet hjemmel i form av å ha lovlig atkomst til noe. Den som er berettiget som eier til (eller rettighetshaver over) en ting har mot vederlag til en annen sies overdrageren å garantere for sin hjemmel, og han er som hjemmelsmann ansvarlig for at den annen får tingen eller rettigheten uten hinder av tredjemanns rett. Dersom det foreligger kan det føre til heving/erstatning eller prisavslag. Dette betyr vanhjemmel. 2.) Kan også bety rettsgrunnlag i en lov, forskrift rettspraksis eller annen rettskilde. Informasjonsbehandlings lover: Åndsverksloven: også kaldt lov om opphavsrett til åndsverk mv. (ÅVL) Loven gir opphavsmann eierskap til sine verk, og forbyr uautorisert kopiering av andres åndsverk. Opphavsrett: er den enerett (råderett) som skaperen av et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk får til å forføye over uttrykket ved å fremstille eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Opphavsrett er tidsbegrenset til 70 år etter opphavsmannens dødsår. Databedrageri er en del av straffeloven. Databedrageri er å påvirke resultatet av en automatisk databehandling for å oppnå egen vinning, ved hjelp av manipullasjon, sletting eller endring av data. CCsvindling, er et eksempel på databedrageri. Datainnbrudd er å trenge seg inn I et datasystem for å skaffe tilgang til beskyttet informasjon. En slik handling er straffbar selv om man ikke har gjort seg kjent med

15 informasjonen (innholdet). DVS. Medhjelpere strafes på same mate. Beskyttelsesbrudd er mest kjent som gratis adgang til TVkanaler. I gamledager ble piratdekoderfilter beynyttet, senere kom smart kortene, (piratdekoderkort). Piratteknologien går ut på å bryte denne beskyttelsen. Kjente sak encoding av dvd koden, retten mente krypteringskoden til dvd filmene inneholdt en bedriftshemmelighet. (dvdjon) Meldeplikt: 1. Ikkesensetive personopplysninger som blir behandler med elektroniske hjelpemiddel. 2. Sensitive personopplysninger som skal føres I et manuelt register. Konsesjonsplikt: Personregister som skal behandle sensitive personopplysninger. Hva er frekvens? og hvordan kan vi utnytte det? Frekvens er antall bølger/sykluser som gjentas per sekund, målt i Hz (hertz) Her er et eksempel på to signaler, som bilde viser har det øverste høy frekvens mens det nederste signalet har lav frekvens. Et eksempel på et signal som har lav frekvens er HF radio som ofte blir kaldt kortbølgen HF radio som blir brukt på større skip og fartøy har en bølgelengde på mellom 10m og 100m. HF frekvensbåndet ligger mellom 330MHz. Fordelen med den lave frekvensen her er at bølgelengden er lang slik at signalet blir reflekter i ionosfæren (pga. Lav innfall og utgangsvinkel) Refleksjonene i ionosfæren fører til ducting slik at HF rekkevidden kan under gode forhold rekke over flere kontinenter. UHF (ultra høy frekvens) derimot har en mye høyere frekvens og en langt mindre bølgelengde. UHF båndet blir også brukt til radiokommunikasjon, har du noen gang brukt en walkitalki har du brukt UHF båndet UHF samband vil fungere svært dårlig over lange avstander pga den korte bølgelengden (0,11meter) Med lange avstander her mener vi lengre en lineoffsight. UHF båndet har også sine fordeler med sin raske frekvens og korte bølgelengde. Et samband eller en enhet med slik frekvens vil kunne ha mulighet til å sende over data godt på korte avstander, en slik frekvens vil også være bedre egnet for innendørs bruk og bruk i kuperte områder. Ultra høy frekvens blir også brukt til det nye digitale bakkenettet (TV), trådløse nettverk (wifi) og mye annet. Bølgelengde Bølgelengde er avstanden mellom en bølgetopp til neste i en gitt periode.

16 Naturlig nok står bølgelengden og frekvens i forhold til hverandre. Bølgelengden tilsvarer hastigheten til lyd i luft (ca. 343m/s) dele på frekvensen til bølgen. I radiobølger tilnærmer man forholdet til : bølgelengde i m=300/frekvensen i MHz. eksempelet over kan vi se at bølgelengden til HF= 300/30 = 10m til 300/3=100m. BIT hastighet (bit rate) Dataen som blir overført i et signal blir representert av en bit strøm med data. BIT hastigheten er antall biter av data som overføres i et sekund, som ofte blir målt i bps (biter per sekund) Overføres data på en byte ( 8 bit) tilsvarende på et sekund, er overføringshastigheten 8bps. F.eks. har en FireWire tilkobling mulighet til å overføre data opptil 800Mbps. Bitrate brukes også til å måle/beskrive kvaliteten på en lyd eller videofil. MP3 for eksempel kan være komprimert til 256Kbps 192 KBs eller 128Kbps. Ved 256Kbps vil lyden virke mer virkelighetsnær fordi dataen blir representer med mer data per sekund. Dette betyr at det ved 256Kbps er flere bit ( ) som representerer lyden per sekund. I tabellen nedenfor er det noen eksempler på bitrater. Legg merke til at forskjellen er stor fra MP3 til cd. CD= 44,1kHz X 16 bit X 2 chan (stereo)= 1411kbps/8= 176KBps Mp3 = 44,1 Khz X 16 bit x 2chan = 128kbps = 16KBps Hvorfor dette skjer skal vi se nærmere på senere. Frekvensområder Enhet Signal frekvens Bits per sample Bitrate TLF 8 Khz 8 (mono) 8Kb/s AM Radio Mono 11Khz 8 (mono) 11kbps FM Radio Stero 22,05 Khz 16 (stereo) 88Kbps CD 44.1 Khz 16 (stereo) 176,3 KBps Mp Khz 16 (stereo) 128/196/256/320Kbps DAT 48 Khz 16 (stereo) 192 KBps

17 Filstørrelse En sang på 3 minutter i CD kvalitet er på ca. 32MB, en sang på 3 minutter i Mp3 kvalitet (128Kbps) er på 2,8MB hva er det som skjer? Mp3 er et komprimeringsformat som utnytter svakhetene til våres ører, er det mulig å komprimere en sang uten å skade kvaliteten? Mp3 komprimerings algoritme utnytter i hovedsak tre svakheter til det menneskelig øret. Det er noen lyder som mennesker ikke kan høre (20khz+) Det er noen lyder mennesker hører mye bedre en andre Når to lyder spilles samtidig hører vi den lyden som blir spilt høyest. Selve komprimerings algoritmen er det svært få mennesker som klarer å forstå seg på, for oss holder det med å forstå at kvaliteten blir noe redusert mens størrelsen blir kraftig redusert. Fordelen med at filstørrelsen blir kraftig redusert er at kan laste ned en sang raskt, du vil også få plass til langt flere sanger på din digitale musikk spiller Frekvensmodulasjon (FM) & Amplitudemodulasjon (AM) I telekommunikasjon og signalbehandling formidler FM informasjon over en bølge med varierende frekvens. Dette står i kontrast med amplitude modulasjon der informasjonen blir definert av amplituden. Kilder: Samtlige leksjoner av Hans Petter Høie H2011 PCBruk 1 utgave 6 Kompendium 6064 Informasjonsbehandling Bø2011 av Hans Petter Høie Innføring I Informasjonsteknologi,, Bård Kjos Innføring I Informasjonsteknologi,, Bård Kjos

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR Vedtatt av styret for Høgskolen i Finnmark 25. april 2007 i sak S 19/07 1. ANVENDELSE Dette reglement gjelder for all bruk av Høgskolen i Finnmarks (HiF) IT-system.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INSTRUKS FOR BRUK AV INTERNETT OG E-POST Vedtatt av administrasjonsutvalget i Levanger XX.XX.XXXX Vedtatt av administrasjonsutvalget i Verdal XX.XX.XXXX

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009.

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Disposisjon 1) Innledning a) Kort om Datatilsynets oppgaver

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104681/MKJ 11/00706-2/CBR 14. september 2011 Dato Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift

Detaljer

Elektroniske spor. Innsynsrett, anonymitet. Personvernutfordringer. Innsynsrett. Informasjonsplikt og innsynsrett

Elektroniske spor. Innsynsrett, anonymitet. Personvernutfordringer. Innsynsrett. Informasjonsplikt og innsynsrett Elektroniske spor Innsynsrett, anonymitet Kirsten Ribu Kilde: Identity Management Systems (IMS): Identification and Comparison Study Independent Centre for Privacy Protection and Studio Notarile Genghini

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

1. Sikkerhet i nettverk

1. Sikkerhet i nettverk 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

Personvern i arkivene Drammen, 7. september 2011

Personvern i arkivene Drammen, 7. september 2011 Personvern i arkivene Drammen, 7. september 2011 Bjørn Erik Thon Direktør i Datatilsynet 14.09.2011 Side 1 Dagens tema - Kort om Datatilsynet - En litt trist framtidsvisjon om internett - Noen fortellinger

Detaljer

I tillegg til disse gjelder også kommunale regler for bruk av IKT-utstyr.

I tillegg til disse gjelder også kommunale regler for bruk av IKT-utstyr. Avtalegrunnlag Regler for bruk av IKT ved Framnes ungdomsskole Hvem gjelder reglene for? Dette reglementet gjelder for elevers bruk av skolens- og eget IKT-utstyr på skolen: PC-er, som: kopimaskin/ skrivere

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere Vedtatt i rådmannens ledermøte 03.12.14 0 For at kommunens IT-systemer skal fungere optimalt er det viktig at alle kommunens ITbrukere følger

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Kjenn din pc (Windows Vista)

Kjenn din pc (Windows Vista) Kjenn din pc (Windows Vista) Jeg har en Acer Aspire 5739G 1. Hva slags prosessor har maskinen. Min maskin har: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2. Hvor mye minne har den. RAM-type: DDR3 RAM (MB): 4 096 Minnehastighet

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk. Læringsmål og pensum. Hva er et nettverk? Mål. Pensum

TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk. Læringsmål og pensum. Hva er et nettverk? Mål. Pensum 1 TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk Kommunikasjon og nettverk 2 Læringsmål og pensum Mål Lære det mest grunnleggende om hvordan datanettverk fungerer og hva et datanettverk består av Pensum

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Systemsikkerhet Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Systemsikkerhet Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Vedlagt vil du finne Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester. Retningslinjer for

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN).

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN). Innledning Vi har valgt brannmurer som tema og grunnen til dette er de stadig høyere krav til sikkerhet. Begrepet datasikkerhet har endret innhold etter at maskiner ble knyttet sammen i nett. Ettersom

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

BYTTE BEDRIFT, MEDBRAKT ERFARING

BYTTE BEDRIFT, MEDBRAKT ERFARING BYTTE BEDRIFT, MEDBRAKT ERFARING Kildekoder og Åndsverkloven Skrevet av Ole J. Schön, Alexander William Johansen og Christian Enghaug Andersen. Halden, 01.10.2010 Innledning Jobber man som IT-ansatt i

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Hvordan revidere etterlevelse av personvernregelverket? Presentasjon NIRF 16. april 2015

Hvordan revidere etterlevelse av personvernregelverket? Presentasjon NIRF 16. april 2015 Hvordan revidere etterlevelse av personvernregelverket? Presentasjon NIRF 16. april 2015 Hva er personvern? Personvern: Retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger Datatilsynets

Detaljer

Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier.

Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier. Mål KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier. HOVEDOMRÅDE: REDAKSJONELT ARBEID [...] Bruk av regler for opphavsrett, kildebruk og personvern

Detaljer

Kjenn din PC (Windows vista)

Kjenn din PC (Windows vista) Kjenn din PC (Windows vista) Jeg har en Dell studio XPS 1640 Gå Inn på kontrollpanel Her velger dere først System and Maintenance og deretter System (System) 1. Prosessor: Intel Core 2 Duo P8600 prosessor

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

Teori om sikkerhetsteknologier

Teori om sikkerhetsteknologier Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tomas Holt 22.8.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LN479D/LV473D Nettverksikkerhet Innhold 1 1 1.1 Introduksjon til faget............................

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer

Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer IKT-reglement Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer Inn-Trøndelag IKT Brukerstøtte: Tlf: 74 16 93 33 helpdesk@ikt-inntrondelag.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Virkeområde... 3 3.

Detaljer

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Disposisjon Innledende bemerkninger om a) personvern b) personopplysning c) personopplysningslovens

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Spesielt om personvern og krav til sikring av personopplysninger. Dag Wiese Schartum

Spesielt om personvern og krav til sikring av personopplysninger. Dag Wiese Schartum Spesielt om personvern og krav til sikring av personopplysninger Dag Wiese Schartum Personvern i forvaltningen - et problem! Generelt Forvaltningens IKT-bruk må alltid vurderes konkret i forhold til personopplysningslovens

Detaljer

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Informasjon om personopplysninger Formålet med personopplysningsloven Formålet med personopplysningsloven (pol) er å beskytte den

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Kommunens Internkontroll

Kommunens Internkontroll Kommunens Internkontroll Verktøy for rådmenn Et redskap for å kontrollere kommunens etterlevelse av personopplysningsloven 2012 Innhold Til deg som er rådmann... 4 Hvordan dokumentet er bygd opp... 4 Oppfølging

Detaljer

Introduksjon til nettverksteknologi

Introduksjon til nettverksteknologi Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Introduksjon til nettverksteknologi Olav Skundberg og Boye Holden 23.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi

Detaljer

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter Kunnskapsløftets bruk av begrepet digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Mønsterbesvarelse til DRI1010 eksamen vår 2013

Mønsterbesvarelse til DRI1010 eksamen vår 2013 Mønsterbesvarelse til DRI1010 eksamen vår 2013 Oppgave 1 Formålsbestemmelsen til personopplysningsloven (pol) er gitt i 1 og sier loven skal beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom

Detaljer

Hva kan du gjøre med det digitale innholdet du har kjøpt?

Hva kan du gjøre med det digitale innholdet du har kjøpt? Hva kan du gjøre med det digitale innholdet du har kjøpt? Utdypende svar til Forbrukerrådets gjennomgang. Kulturdepartementet... 2 EFN... 5 Olav Torvund, Universitetet i Oslo... 7 Hans Marius Graasvold,

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 8.1)

Kjenn din PC (Windows 8.1) Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune Grunnleggende om datanett Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune LAN LAN Local Area Network. Et lokalt kommunikasjonsnettverk med datamaskiner, printere, filservere,

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r T e s t l e d e r V.12 20130115 Side

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) Michael Moncrieff, Kristoffer Kjelvik, Ola Johannessen og Jarle Bergersen Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer.

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

IKT-reglement for NMBU

IKT-reglement for NMBU IKT-reglement for NMBU Vedtatt av Fellesstyret for NVH og UMB 23.05.2013 IKT-reglement for NMBU 1 Innhold 1 Virkeområde for NMBUs IKT-reglement... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Informasjon og krav til kunnskap

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune... 1 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Rettar og pliktar... 2 4 Generelle reglar for god bruk av

Detaljer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan kan jeg være sikker på at datamaskinen er beskyttet...4

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Løsningsskisse prøve IT1

Løsningsskisse prøve IT1 Løsningsskisse prøve IT1 Etikk og regler Forklar disse begrepene åndsverk litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk visst minimum av original, skapende innsats verkshøyde for å ha opphavsrettslig vern

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP)

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) 1: Hva slags prosessor har maskinen? Maskinen min har en «Pentium 4 CPU 3.00Ghz»prosessor. 2: Hvor mye minne har den. Maskinen min har

Detaljer

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs:

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: 1 TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 38 Digital representasjon, del 2 - Representasjon av lyd og bilder - Komprimering av data Rune Sætre satre@idi.ntnu.no 2 Digitalisering av lyd Et

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11 KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906584 : E: 210 : W. S. Eris m. fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11 INFORMASJONSSIKKERHET I SANDNES

Detaljer

LAB-L SETTE OPP MICROSOFT SERVER 2003

LAB-L SETTE OPP MICROSOFT SERVER 2003 Av Erik Espenakk JEG BEGYNNER MED EN FRISK INSTALLASJON AV WINDOWS SERVER. Her kan du legge til diverse server applikasjoner. Legg til DNS og Applikasjons server Her har jeg satt opp en Application server

Detaljer

Kap 3: Anvendelser av Internett

Kap 3: Anvendelser av Internett Kap 3: Anvendelser av Internett Hva er egentlig Internett? Skal studere de vanligste protokollene: Web E-post DNS Ansvarsområder og prosess-skille 1 Hva er egentlig Internett? Infrastruktur Tjenester Roller

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

RFID AutoLogOff - et studentprosjekt

RFID AutoLogOff - et studentprosjekt RFID AutoLogOff - et studentprosjekt Utført ved Høgskolen i Gjøvik våren 2008 av Erik Sørdal (dataingeniør) Vegard Ruden (datasikkerhet) Stig Atle Haugen (informatikk) som avsluttende bacheloroppgave Presentert

Detaljer

Brukerinstruks Informasjonssikkerhet

Brukerinstruks Informasjonssikkerhet STEIGEN KOMMUNE Brukerinstruks Informasjonssikkerhet for MEDARBEIDERE og NØKKELPERSONELL Versjon 3.00 Brukerinstruks del 1 og 2 for Steigen kommune Side 1 av 11 Innhold INNHOLD... 2 DEL 1... 3 INNLEDNING...

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter)

Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter) Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter) Innhold Kort om behandling av helseopplysninger i kommunen Eksempler på sårbarheter Krav til informasjonssikkerhet i Normen 2 Behandling

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Cloud computing og offshoring. Juridiske sjekkpunkter for overføring av data til utlandet. Espen Werring, 1. desember 2011

Cloud computing og offshoring. Juridiske sjekkpunkter for overføring av data til utlandet. Espen Werring, 1. desember 2011 Cloud computing og offshoring Juridiske sjekkpunkter for overføring av data til utlandet Espen Werring, 1. desember 2011 Er dette noe å bry seg om? Betydelig vekst innen offshoring de seneste årene Alle

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer