Eksamens Lesing i 6064 H2011 Av Lars- Martin Hejll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamens Lesing i 6064 H2011 Av Lars- Martin Hejll"

Transkript

1 Eksamens Lesing i 6064 H2011 Av LarsMartin Hejll Mange av disse begrepene/temaene kan tolkes ulikt fra mine tanker Det er mulig at jeg ved flere punkter har misforstått begreper En lovsamling er like selvfølgelig å ta med seg til 6064 eksamen som kulepennen. (husk ingen notater tillatt i lovsamlingen) Dette dokumentet kan for mange virke rotete, men dette er ment for å holde hjernen aktiv. Plutselig kommer du over et begrep du må lese deg opp på Faget 6064 omhandler langt mer stoff en multimedia, alle punktene i denne teksten er ikke like relevant til eksamen. Men du bør kjenne til det meste i denne teksten for å gi gode svar på eksamen. Dette dokumentet dekker ikke i nærheten av hele pensum, men dette dokumentet inneholder godt stoff som kan brukes til gode og reflekterte eksamens besvarelser. Lykke til på eksamen! Internett: Formålet med internett var å dele informasjon, for eksempel ved forskning. Internett ble opprinnelig utviklet for forsvarsformål, men spredte seg raskt til forsknings og utdanningsmiljøer, først i USA, så i resten av verden. Et digitalt sertifikat er: programvare som kan autentisere for eksempel en part i en sak. Norsk Tipping benytter Smartkort og sertifikater for å autentisere tippe spillere. Protokoll: Er et standardisert sett med regler som bestemmer tilkobling, kommunikasjon og dataoverføring mellom to endepunkter. Protokoller kan implementeres i maskinvare, programvare eller en kombinasjon av disse. TCP/IP: Er en suite (gruppe) av protokoller som brukes på Internett, men også på mange LAN. Suiten garanterer at datatrafikk kommer fram feilfritt. TCP/IP er utviklet i USA. OSI modellen: Er en referansemodell som er nyttig først og fremst når vi skal snakke om forhold i et nettverk. SSL: Står for Sexure Sockets Layer og er et eget protokolllag i TCP/IP. Ble utviklet av selskapet Netscape på 1990tallet for å øke sikkerheten på internett. Protokollen HTTPs bruker SSL som kryptografiske protokoller. Domene: Domener er logiske steder/områder/ressurser på et nettverk. Nettstedet inneholder domenet hit.no i epostadressen. er gmail.com domenet. Ip Adresser: IP er en protokoll som opererer på nettverkslaget i OSImodellen.

2 Det er ingen garanti for at IPpakker kommer frem. IPV4 bruker 32bit adresser. Toppdomener:.org.com. no 2.nivådomener: hit, vg, nho Webtjenere (3.nivå): www wwwpors wwwbo Proxy: Kan være en fysisk eller virtuell maskin. Kan arbeide i applikasjonsnivået med bestemte oppgaver. Kan programmeres og kan derfor håndtere regler/scripts som gjør at utenforstående kan få tilgang til data/tjenester innenfor brannmurer. Kan for eksempel. Administrere trafikken foran en nettbutikk. Kan også kalles en mellomtjener. DNS: Domain Name System, er internettjenesten som kobler domenenavn sammen med ipadressen til en tjener på internett og dermed gjør det mulig å sende informasjon til riktig sted på nettet. Med andre ord vil DNS oversette domenenavnet for eksempel vg.no til Ipadressen til serveren som inneholder VG sine nettsider. Vis en server ikke er oppført i DNS vil du måtte skrive inn korrekt IPadresse i adressefeltet i nettleseren din. Wikipedias IPadresse er , upraktisk å gå rundt å huske på 12 sifre. DNSsystemet binder et domenenavn til denne adressen (no.wikipedia.org) Logisk port: En port er et tall mellom 0 og tallet kan leses av transportlaget. Port 25 brukes av SMTP (epost) 80 brukes av http (websider) Port 53 bruker av DNS, port 443 brukes av HTTPs LDAP: Lightweight Directory Access Protocol, utviklet for å gi brukere enkel aksess til ulike systemer/databaser/servere. LDAP er en protokoll (språk) som brukes til oppslag i en katalogtjeneste på en server. Den brukes både til spørring og endring på en nettverkstjener (server). Biometri: Fingeravtrykk, stemmegjenkjenning, underskrift på en skjerm og annet personlig uttrykk kan brukes. Alternativt: Brikke som er skutt inn i kroppen som kan avleses av en skanner. ACL: Access Control list (svarteliste) Er vedkommende kunde hos oss, har kunden betalt, har kunden betalingsanmerkninger andre steder. Er kundeopplysningene gyldige. Er kundens telefonnr knyttet til riktig person? Social Engineering: Benytter menneskers åpenhet og tillit til å komme seg inn i systemene ved å lure ut tilgangskanaler og passord/informasjon. ITIL(serviceledelse): Er et strukturert rammeverk for kvalitetssikring av leveranse drift og support innen ITsektoren. Består av to kjerneområder: Tjenestestøtte Servicesenter

3 Hendelsesstyring Problemstyring Konfigurasjonsstyring Endringsstyring Versjonsstyring Tjenesteleveranse Serviceavtaler Økonomistyring av ITtjenester Kapasitetsstyring Beredskapsplanlegging Tilgjengelighetsstyring Konkrete eksempler på gevinst ved innføring av ITIL: Kortselskapet Visa reduserte feilopprettingstiden med 75 prosent etter å ha etablert itilmodulen hendelsesstyring Banken Capital One reduserte antallet kritiske hendelser med 92 prosent på to år, og systemkrasj gikk ned med 30 prosent Iterasjoner: i en VBAkode er repetisjon av en prosess innenfor et program, til et bestemt kriterium er oppfylt. Ekseplemer på dette er Do while /Do until Loops. Symetrisk Kryptering: Den samme nøkkelen brukes til å kryptere og å dekryptere en melding Asymetrisk Kryptering: Kryptering og dekryptering skjer med forskjellige nøkler. AD HOC: Latinsk uttrykk og betyr ordet, til dette og underforstått til denne formål. Trådløse nettverk ADhoc modus: Datamaskinene med tråløse nettverkskort settes opp til å kommunisere direkte med hverandre uten å gå via andre komponenter. Trådløse nettverk Infrastruktur modus: Da finnes det en infrastruktur i bakgrunn, den viktigste komponenten her er basestasjonene(tilgangspunkter) SUBMakroer: Kan ikke brukes direkte fra et Excel regneark. Disse må utformes i VBA. Interaksjoner i VBA(løkker) Interasjoner er gjentagelser og kan bli utført med ulike loops, for eksempel do while loop x>0. Alt innenfor { } vil bli gjentatt helt til X er 0 eller mindre. Variabel i VBA:

4 DIM J As Long evt. DIM X As Integer // Definerer en variable med navn X til å kunne inneholde integer verdier X = 6 // Initialiserer variabelen, dette betyr at vi tilordner en start verdi til variabelen (X=6) X er 6 Range ( A1 ).Value = X // Verdien tilordnes til variabelen X in i celle A1 En variabel blir brukt til å lagre en verdi. Sekvens i VBA:????????????? FUNCTION Macro: En funksjons prosedyre kan ikke endre innholdet eller formatet i enhver celle. En prosedyre med FUNCTION kan akseptere argumenter og returnere en verdi. FUNCTION Macroer blir på samme måte som SubMacroer laget i VBA Den vesentlig forskjellen på de to typene makroer er at funskjonsmakroer kan kalles fra en celle i regnearket og returnere en verdi. Submakroer kan ikke kalles fra en celle men må kjøres på andre måter og de kan endre flere objekter i regnearket. Det er to typer submakroer, makroer som ikke har argumenter og makroer som har argumenter. Et objekt: Et objekt definerer vi her som en komponent brukeren kan behandle eller anvende for å få utført oppgaver. Objekter kan vises som tekst og bilder på skjermen. Eksemplet på objekter er dokumenter, programmer, figurer, ord, tegn i et tekstdokument, celler i et regneark eller et ikon på skrivebordet. brukergrensesnitt: koblingen mellom menneske og maskin Grafisk Brukergrensesnitt (GUI): Er et brukergrensesnitt for dataprogrammer hvor brukeren kan benytte tastatur og mus til å klikke på forskjellige objekter for å få utført kommandoer. (Windows / Mac osx) Tekst basert brukergrensesnitt: Et brukergrensesnitt for dataprogrammer hvor brukeren gjennom en kommandolinje (tekst) utførere kommandoer. (Unix/Linux) lite utbrett, mest brukt i servere. OO/objektorientering: Betyr at brukeren kommuniserer med datamaskinen ved å velge objekter og deretter gi beskjed om hvilke handlinger som skal utføres på de valgte objektene. Variabler: For å unngå å måtte skrive lange uttrykk vær gang man skal henvise til en.value oppretter vi variabler. For eksempel inntekt = Range( personinntekt ).Value

5 Celler: Et regneark er et stort rute ark som består av rader og kolonner (nummerert) Skjæringen mellom en rad og en kolonne kalles en celle. En celle har derfor også en entydig adresse for eksempel C3. Logiske feil: Sletter du en celle som inngår i en formel settes feilindikatoren i cellen som mangler en referanse ( #REF!) Domene: (i regneark) Settet av lovlige verdier for en celle kalles et domene dette kan beskrives med datavalidering Eksemplarframstilling er en kopi eller et nytt eksemplar av et åndsverk som for eksempel: fotografi, tekst, innspilling M.M. Åndsverklover forklarer at eksemplarframstilling er enerett til egne verk og arbeid. Eneretten omfatter hel og delvis, midlertidig og varig, direkte og indirekte eksemplarfremstilling, på enhver måte og i enhver form. Altså den som konstruerte, og satt sitt navn på verket har fult eierskap til sitt verk. En funksjonsorientert organisering av en bedrift er en av de mest vanlige organisasjonsformene hos mellomstore og store bedrifter. I slike bedrifter blir sentrale ITsystemer brukt til økonomi, andrimistrasjon, rapportering og planleggingssystemer. Et slikt system holder oversikt over bedriftens ansatte med tanke på lønn, hvor mange timer de har jobbet og hva de skal ha i lønn og feriepenger. Den ansatte kan selv registrere fravær, ferie ell. Ved hjelp av IT- systemet CRM står for Customer Relationship Management og er et kundeforvaltning system, ofte i form av softwear fra en ITleverandører. Dette systemet kan gi den aktuelle bedriften informasjon om hvordan ulike kundegrupper reagerer på prisendringer, produktforbedring eller nye betalingsmodeller. Et slikt system er med på å skaffe en bedrift nye kunder, samt å beholde tidligere kunder (et kundepleie system). Et objekt orientert brukergrensesnitt vil si at menneskets møte med en datamaskin er bygd opp av objekter. All output vil bli vist som objekter. Et objekt er noe som har en egenskap eller en metode og kan representeres ved for eksempel et ikon på desktopen på datamaskinen. Hvis man trykker på dette ikonet så vil en handling bli utført. Et objekt trenger ikke å være et ikon. Det kan være et vindu, en meny, en Word fil, Mp3 fil, JPEG fil, et regneark i et Excel dokumentet eller en tekstboks i Power Point. Kravene til et objekt er at det skal ha en egenskap/metode og at du kun kan jobbe med ett objekt av gangen (flere objekter kan hvile i bakgrunnen). Objekter er ofte satt i objekt hierarkier. Stiler er beskrivelser av hvordan teksttyper skal se ut i et dokument. En stil kan bære preg av ulike karakterer, for eksempel farge, størrelse, linjeavstand, linje over og under osv. Von Neumannmaskiner er bygget opp slik at både instruksjoner og data blir lagret i samme enhet. De fem delene har hver sin egenskap som til sammen

6 skaper en datamaskin. En von Neumannmaskin er en datamaskin som man fysisk kan ta og føle på En virtuell maskin er en maskin som kun er programvare. Alle de fysiske komponentene som er i en von Neumannmaskin er byttet ut med virtuelle komponenter. En virtuell datamaskin har alle de fysiske egenskapene som en von Neumannmaskin har, men en virtuell maskin er ene og alene kun Software. Outsourcing Begrepet Outsourcing betyr at en bedrift benytter seg av en annen bedrifts spesialisering. Datavalidering gir brukeren mulighet til å spesifisere hva slags data som er gyldig i en celle. Ved hjelp av datavalidering kan man skape standardisering i et regneark. Dette vil igjen være til stor hjelp dersom det er flere brukere i et regneark. Muligheten for å taste inn feil type data blir vanskeligere. Med datavalidering kan det også lages en liste med lovlige verdier, på denne måten kan man i stor grad unngå bruker feil. En serie er en rekke med dataverdier hvor den neste verdien i serien blir beregnet av regnearket basert på de foregående verdiene. En serie lages ved å sette opp to eller flere verdier som serien skal baseres på for å så markere disse cellene og benytte autofyll funksjonen med musepekeren. For eksempel verdiene Mandag og tirsdag, vil føre til serien Mandag Tirsdag Onsdag osv. Reserverte ord: har en spesiell betydning innenfor programmerings språket og er forhåndsdefinert i språket formelle spesifikasjoner (syntaks) eksempler på reserverte ord er,if, then, ELSe,OR osv. Dvalemodus: I dvalemodus blir alt innholdet i minnet (RAM) kopiert til en fil på disken. Når maskinen igjen startes vil innholdet kopieres tilbake i RAM. På denne måten kan du raskt fortsette med de programmene og dokumentene du hadde åpne når maskinen gikk i dvale.. Demilitarisert sone: Et område i en virksomhets datanett som brukere utenfor virksomheten kan få tilgang til, men som er skilt fra virksomhetens øvrige informasjonssystem ved hjelp av en sikkerhetsbarrierer (brannmur) Indre helligdom: Noe en holder så hellig at bare få, kanskje betrodde ansatte har tilgang til. Need to know Internt nett: Lan, lokalnett, det alle bruker i en eller annen form, og der du benytter NOS, nettverksoperativsystemet. Her ved HIT bruker vi novell Netware som NOS. På et inernt nett (lan) er alt forbut unntagen det som er spesifikt tillatt. På internett er alt tillatt unntagen det som er spesifikt ikke tillatt. Nøkkelbegreper:

7 Autentisering: Verifisering av en digital identitet til en avsender som forsøker å kommunisere. Avsenderen kan være en person som bruker en datamaskin, kun en datamaskin eller et program. Legge fram bevis på at en er rette vedkommende. Autorisering: Gi tillatelse til å bruke bestemte ressurser. (Needtoknow- prinsippet) Noen har leseadgang andre har skrive/endre /sletteadgang Konfidensialitet: Å sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang. Integritet: Å sikre at informasjon er korrekt og fullstendig Tilgjengelig: Å sikre at informasjon er tilgjengelig innenfor de krav som er satt Prinsipper: På et lokalnett er alt forbudt unntatt det som ikke eksplisitt er tillatt. Dette skyldes NOS. På internett er alt tillatt unntatt det som ikke eksplisitt er forbudt. De syv hensyn Fire av disse knyttes til individet mens tre er av mer almen samfunnsinteresse Diskresjon Innsyn Fullstendighet Privatlivets fred Tap av forvaltningens menneskelige trekk Maktmisbruk og urimelig kontroll Samfunnets robusthet Diskresjon: Eieren av et personregister skal sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til registeret. Dette betyr at eieren må ha regler for taushetsplikt, hva som kan registreres og gode sikringstiltak. Innsyn: Den registrerte har rett til å vite hva som er registrert om vedkommende. Få se på mappa mi Fullstendighet: Dette betyr at det som registreres må være riktig og tilstrekkelig. Rettmessige opplysninger. Privatlivets fred:

8 Den registrerte har rett til å bli beskyttet mot for eksempel aggressiv markedsføring som følge av at man står i et kunderegister. Personopplysningsloven 26. Tap av forvaltningens menneskelige trekk: Vis vi har fullstendig automatisering av tjenester i butikker og banker kan dette føre til mangel på menneskelig kontakt. POL 22 hevder at: Hvis en avgjørelse har rettslig eller annen vesentlig betydning for den registrerte og fullt ut er basert på automatisk behandling av personopplysninger, kan den registrerte som avgjørelsen retter seg mot, kreve at den behandlingsansvarlige gjør rede for regelinnholdet i datamaskinprogrammene som ligger til grunn for avgjørelsen. Maktmisbruk og urimelig kontroll Enkeltmennesket må kunne vernes mot urimelig kontroll fra myndighetenes eller andre grupper og/eller personer i samfunnet. Eks. Overvåking av epost. Samfunnets robusthet Sikkerhet mot sammenbrudd i forvaltningens databehandling. Et slikt sammenbrudd kan få alvorlige følger for enkeltmennesker, enten det gjelder behandling av vedtak eller utsendelse av trygd. Internettteknologien ble opprinnelig utviklet for forsvarsformål, men spredte seg raskt til forsknings og forteningsmiljøer, først i USA så i resten av verden Etikk = Teori, prinsipper for menneskelige atferd Moral= praksis, hvordan man forholder seg til situasjoner når man vet hva som er rett og galt. Relativistisk etikk tar utgangspunkt i situasjonen og sier hva som er moralsk, er avhengig av denne. Utilitarist etikk (Nytteetikk) tar utgangspunkt i nytteverdien av handlingen. En handling er bedre enn en annen dersom den fører til større nytte. Deontologisk etikk tar utgangspunkt i prinsipper bak handlinger, fremfor handlingen i seg selv. Integritet: En person med høy integritet er selvstendig, uavhengig, og ukrenkelig. ISO er en ny standard for Veiledning om samfunnsansvar. Gjelder for organisasjoner (ikke stater)

9 7 kjerneområder 1. Organisasjonsstyring 2. Menneskerettigheter 3. Arbeidsforhold 4. Miljø 5. Hederlig Virksomhet 6. Forbrukerspørsmål 7. Lokalsamfunnsengasjement og utvikling Hva kan CSR/ISO bidra med: Merkevarer er sårbare for negativ omtale i sine verdikjeder Banker og finansinstitusjoner er i økende grad opptatt av CSR hos sine kunder når de foretar risikovurderinger. CSR kan være viktig for å rekruttere, beholde og motivere ansatte. CSR kan som følge av det bidra til innovasjon kreativitet, læring Bedre risikovurderinger kan følge av høyere krav til underleverandører. Slike risikovurderinger kan også bidra til færre kostbare og tidkrevende rettssaker. Det kan også føre til bedre samsvar med myndighetens krav. I sin tur kan det føre til bedre omdømme. For å skape mer tillit i et globalisert samfunn må forretningsverdenen som helhet demonstrere at den faktisk bidrar til et bedre samfunn og at den har en gunstig innflytelse på alle områder. De Factostandarder: Standarder som industrier/bransjer i stor grad kommer fram til selv. Kan skyldes markedsdominans, popularitet over lang tid. De jure standarder er sterkere og har gjerne støtte i lovtekster, vedtak i regulerende organer. Nettverksoperativsystem (NOS): Er regime for et nettverk som styrer for eksempel : Når du får lov å bruke PC`n din Fra hvilken PC du får lov å jobbe Hvordan passordet ditt skal være (egenskaper ved det) Hvordan brukernavnet ditt skal utformes Hvem du får lov å samarbeide med Hvilken informasjon du skal ha tilgang til Sikkerhetsrelaterte Standarder og Organer Forkortelser, etater, direktiver, tilsyn, en kan bli forvirra av mindre!

10 Etat er et forvaltningsorgan som ofte har et stort sentralt hovedkontor og ulike underliggende kommunale/regionale eller lokale kontor. Etater har ansvar innenfor et begrenset område og ledes som regel av en embedsmann. En etat kan ha betegnelse som direktorat, vesen, verk, tilsyn, styrelse, forvaltning og tjeneste. Datatilsynet er en etat (uavhengig forvaltningsorgan) som er underordnet fornyings og administrasjonsdepartementet. Tilsyn Et statlig tilsyn er et av mange virkemidler for å følge opp intensjoner i ulike lover forskrifter og bestemmelser. Ulike tilsyn skal kvalitetsikere at befolkningens behov for tjenester skal bli ivaretatt, at tjenesten blir drevet på en faglig forsvarlig måte og at avvik/svikt i tjenesten forebygges. For eksempel Konkurransetilsynet som er et norsk statlig etat som håndhever konkurranseregulering gjennom håndhevelse av bla. Kredittkjøpslover og markedsføringsloven. Dette tilsynet har som formål å fremme lover som skal beskytte forbrukerens interesser. Konkurransetilsynet er underlagt Fornyings og administrasjonsdepartementet. Nemnd Kommer fra gammel norrøn tid hvor det betydde et utvalg av menn som befolkningen satt lit til og overlot å avgjøre en sak. I dag betyr det nesten det samme, et utvalg/en komité. Personvernnemda er et eksempel på dette, en statlig nemnd som behandler klager på datatilsynets vedtak. Nemnda består av syv medlemmer som oppnevnes for fire år. Lederen og nestlederen blir oppnevnt av stortinget, de fem andre medlemmene oppnevnes av kongen. (i statsråd) Direktorat er et embetsverk med en direktør som sjef. I statsadministrasjonen spesielt innenfor forvaltningsenheter som løser tekniske og avanserte oppgaver er mange virkefelter sortert ut i direktorater som fungerer som grener ut fra departementene. På denne måten kan man samle kunnskap innenfor et avgrenset fagområdet for å få en best mulig avgjørelse på et teknisk eller avansert spørsmål. Noen direktorater kan kun ta avgjørelser på statsrådens vegne, andre kan ta selvstendige avgjørelser på eget ansvar. Direktorat som embetsverk har lang tradisjon i Norge og stammer fra behovet for en fagspesialisering /ekspertise som kom på tidlig 1800tallet. Direktiv er retningslinjer og veiledning for hvordan en tjeneste eller et oppdrag skal utføres i hovedtrekk. Direktiv er forskjellig fra et reglement da det gir mer frihet til initiativ, personlig vurdering og lokale variasjoner. For eksempel EU gir ut en rekke direktiver som medlemsstatene er pålagt å innføre i nasjonal lovverk innen en vis tidsfrist for å oppfylle direktivets intensjon. EU har de siste årene presset fram et Data Lagrings Direktiv (DLD) som stortinget vedtok av stortinget i april DLD setter rammer for hvordan trafikkdata for epost, telefoni og internett skal lagres. Dette har vært svært omdiskutert, innføringen av dette direktivet førte til at sletteplikt av data ble omgjort til lagringsplikt. (mer om dette seinere)

11 Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) Statlig forvaltnings organ underlagt Justis og politidepartementet Etablert 1 sept (omorganisert, opprettet juli 1970) Formålet til DSB er: Bidra til å hindre tap av liv & verne om helse, miljø og viktige samfunnsfunksjoner og materielle verdier. I ulykker, katastrofer & uønskede hendelser i krig fred og krise. DSB skal ha en oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet DSB er fagmyndighet for brannvesenet og fylkesmennenes beredskapsarbeid. Sivilforsvaret er underlagt DSB DSB Har ansvar for Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges brannskole. Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA) Er en klareringsmyndighet for personell, avdelingen er undergitt sjef forsvarsstaben. (Viseadmiral Jan Erik Finseth) FSA ivaretar det overordnede ansvar for utøvelsen av forebyggende sikkerhetstjeneste i forsvaret. FSA skal representerer forsvarssjefen i samarbeid mellom PST og NSM Avdelingen utøver kontraetterretning. FSA er ikke en hemmelig tjeneste i motsetning til (PST, NSM & ETJ) I Moland og French saken samlet FSA opplysninger som gikk ut på at et miljø i Telemark bataljonen forsøker å rekruttere medsoldater til private væpnede oppdrag i Afrika. Moland og French forsvant ut av Telemark bataljonen ufrivillig høsten 2007, bla. pga. manglende sikkerhetsklarering. (www.aftenposten.no) Dette ble svært tydelig i 2009 da Moland og French ble arrestert i Kongo for drap og spionasje, Moland og French hadde på dette tidspunktet ingen relasjon til det norske forsvaret. Kredittilsynet/Finanstilsynet Norsk statlig etat Navnendring fra kredittilsynet til finanstilsynet desember 2009 Finanstilsynet fører tilsyn av foretak og markeder for å bidra til finansiell stabilitet og fungerende markeder. Tilsynet er underlagt finansdepartementet Forskrift om bruk av informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) kom i mai 2003 og angir detaljerte retningslinjer for IKT områder som skal sikres.

12 Tilsynet omfatter: Banker, finansieringsselskaper, kredittforetak, forsikringsselskaper, pensjonskasser, verdipapirforetak, verdipapirfondsforvaltning, børser, autoriserte markedsplasser, oppgjørssentraler og verdipapirregistre. Datatilsynet Skal hinder at enkeltindivider blir krenka gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til han eller hun. (POL) Datatilsynet håndhever personopplysningslova, som skal verne den enkelte mot krenking av personvernet gjennom bruk av personopplysninger. Datatilsynet er både et tilsyn og et ombud Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordna kongen og departementet. Datatilsynet ble opprettet 1 jan Datatilsynet skal informere og gi råd I forhold til personvernet generelt, og om farer for personvernet spesielt. Datatilsynet I Norge sendte nylig et brev på veiene av de nordiske landene med en rekke spørsmål til facebooks europeiske hovedkontor I Irland. Brevet dreide seg om selvskapets innsamling og bruk av personopplysninger. Facebook svarte med et ni siders langt brev hvor de besvarer alle spørsmålene fra datatilsynet og inviterer samtidig til videre dialog. Brevet inneholdt tildels bekreftelser på mange antakelser som datatilsynet har hatt, mens de på andre områder har sagt at slik er det ikke. Dette er nyttig informasjon for tilsynsmyndighetene, og ikke minst for facebooks nordiske brukere. Facebook bekrefter blant annet at det brukeren skriver på veggen blir benyttet til å målrette reklame. Selvskapet understreker imidlertid at de ikke videreformidler personopplysninger til andre selskaper, ut over hva brukeren selv aksepterer ved å innstallere såkalte trefjepartsapplikasjoner. (det same gjelder foto og video) Når det gjelder Ip- adresser oppgir facebook at disse lagres I inntil 90 dager, kun til bruk for administrasjon og sikkerhet, ikke for makedsføring. Selvskapet bekrefter også at de anser seg å være underlagt europeisk personveronlovgivning fordi de har sitt europeiske hovedkontor I Irland. Personvernnemnda Personvernemda (PVN) er et klageorgan for vedtak fattet av datatilsynet. Nemda har 7 medlemmer, 5 oppnevnes av kongen i statsråd Lederen og nestelederen oppnevnes av stortinget. Nemda møtes en gang i mnd. Og fatter vedtak fortløpende etter mottatte klager

13 Aktuelle Lover for IT Straffeloven forbyr endringer og ødeleggelser av data, urettmessig innsyn i og bruk av data og ulovlig bruk av datautstyr. Personopplysningsloven Regulerer retten til å opprette arkiv med personopplysninger, hvilke opplysninger som kan lagres og gir deg innsyn i hva som er lagret om deg. Arbeidsmiljøloven gir blant annet arbeidsgiver plikt til å gi arbeidstakerne relevant og forståelig informasjon. Forvaltningsloven gir rett til innsyn i offentlig saksbehandling Lov om opphavsrett regulerer bruken av andres åndsverk, så som bilder, dataprogram etc. Aksjeloven og Regnskapsloven setter krav til økonomisk informasjon Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste Gir blant annet adgang til monitorering og inntrenging i informasjonssystemer. Erstatter det tidligere Datasikkerhet direktivet. Offentlig rett: Er den delen av jussen som dels omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten og del det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene, parlamentet, regjeringen og domstolen. Hhv. Den lovgivende, utøvende og den dømmende makt. Sentrale rettsområder innenfor offentlig rett er statsforfatningsrett, forvaltningsrett, strafferett og prosess rett. Parlamentet (stortinget) tok i 1884 under parlamentarismen inntog i Norge over kongens prerogativer, slik at kongen og hans personlige råd ikke lenger kunne fatte avgjørelser uten flertall fra parlamentet (stortinget) Forvaltningsrett: Er en underavdeling av offentlig rett på lik linje med, statsrett, strafferett og prosessert. Som er læren om rettsregler for offentlig forvaltning. En juridisk person: Er et rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men som opptrer utad som en enhet. En juridisk person kan inngå avtaler som om de var en fysisk person. Eksemplet på juridiske personer er, Stater, kommuner, fylkeskommuner, virksomheter, stiftelser. Maktfordelingsprinsippet: Beskriver hvordan maktutøvelse er delt inn i tre uavhengige myndigheter, Den lovgivende myndighet (Stortinget/Parlamentet) Vedtar lover, den utøvende myndighet er monark, president eller regjering, som sørger for at lover blir iverksatt og gjennomført, Den dømmende myndighet tilhører høyesterett og andre domstoler. Tolker og dømmer etter lovene. Legalitetsprinsippet: Grunnlovens 96: Ingen kan fømmes unde efter lov, eller straffes unden efter Dom. Pinligt forhør maa ikke finde sted Prinsippet: Statens inngrep i borgernes rettsfære krever hjemmel i lov. Hackerloven: Straffeloven 145 Bryte brev, bane seg adgang til en annes låste

14 gjemmer..uberettiget skaffer seg adgang til data eller programutrustning som er lagret eller overføres ved hjelp av elektroniske eller andre tekniske hjelpemidler. Straffeloven 393. Med bøder straffes den som resstridig bruger eller forføier over løsøregjenstand, der tilhører en anden, saaledes at den berettigede derved påføres tab eller uleilighed, eller som medvirker hertil. Lover: Lover er innenfor norsk juridisk terminologi begreper som brukes om en formell skrevet lov, vedtatt av stortinget. Særlover: En særlov er en lov som går foran en annen, for eksempel barnevernslova er en lov som går foran forvaltningslova. Forskrifter: En forskrift er en rettslig bindende regulering som må ha hjemmel i en lov. Kan med likhet med lover ikke gis tilbakevirkende kraft. Den aktuelle forskriftene må forholde seg innenfor lovhjemmelen, og kan ikke stride mot andre lover. Å overtre forskrifter kan være straffbart, vis dette er skrevet i foreskrivten eller loven forskriftene er hjemlet i. Legalitetsprinsippet: vil si at den utøvende makten (regjeringen) aldri kan gripe inn overfor eller dømme landets borgere uten å ha hjemmel til dette i det gjeldende rettsregler. Hjemmel: Kan bety to ting 1.) Ordet hjemmel i form av å ha lovlig atkomst til noe. Den som er berettiget som eier til (eller rettighetshaver over) en ting har mot vederlag til en annen sies overdrageren å garantere for sin hjemmel, og han er som hjemmelsmann ansvarlig for at den annen får tingen eller rettigheten uten hinder av tredjemanns rett. Dersom det foreligger kan det føre til heving/erstatning eller prisavslag. Dette betyr vanhjemmel. 2.) Kan også bety rettsgrunnlag i en lov, forskrift rettspraksis eller annen rettskilde. Informasjonsbehandlings lover: Åndsverksloven: også kaldt lov om opphavsrett til åndsverk mv. (ÅVL) Loven gir opphavsmann eierskap til sine verk, og forbyr uautorisert kopiering av andres åndsverk. Opphavsrett: er den enerett (råderett) som skaperen av et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk får til å forføye over uttrykket ved å fremstille eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Opphavsrett er tidsbegrenset til 70 år etter opphavsmannens dødsår. Databedrageri er en del av straffeloven. Databedrageri er å påvirke resultatet av en automatisk databehandling for å oppnå egen vinning, ved hjelp av manipullasjon, sletting eller endring av data. CCsvindling, er et eksempel på databedrageri. Datainnbrudd er å trenge seg inn I et datasystem for å skaffe tilgang til beskyttet informasjon. En slik handling er straffbar selv om man ikke har gjort seg kjent med

15 informasjonen (innholdet). DVS. Medhjelpere strafes på same mate. Beskyttelsesbrudd er mest kjent som gratis adgang til TVkanaler. I gamledager ble piratdekoderfilter beynyttet, senere kom smart kortene, (piratdekoderkort). Piratteknologien går ut på å bryte denne beskyttelsen. Kjente sak encoding av dvd koden, retten mente krypteringskoden til dvd filmene inneholdt en bedriftshemmelighet. (dvdjon) Meldeplikt: 1. Ikkesensetive personopplysninger som blir behandler med elektroniske hjelpemiddel. 2. Sensitive personopplysninger som skal føres I et manuelt register. Konsesjonsplikt: Personregister som skal behandle sensitive personopplysninger. Hva er frekvens? og hvordan kan vi utnytte det? Frekvens er antall bølger/sykluser som gjentas per sekund, målt i Hz (hertz) Her er et eksempel på to signaler, som bilde viser har det øverste høy frekvens mens det nederste signalet har lav frekvens. Et eksempel på et signal som har lav frekvens er HF radio som ofte blir kaldt kortbølgen HF radio som blir brukt på større skip og fartøy har en bølgelengde på mellom 10m og 100m. HF frekvensbåndet ligger mellom 330MHz. Fordelen med den lave frekvensen her er at bølgelengden er lang slik at signalet blir reflekter i ionosfæren (pga. Lav innfall og utgangsvinkel) Refleksjonene i ionosfæren fører til ducting slik at HF rekkevidden kan under gode forhold rekke over flere kontinenter. UHF (ultra høy frekvens) derimot har en mye høyere frekvens og en langt mindre bølgelengde. UHF båndet blir også brukt til radiokommunikasjon, har du noen gang brukt en walkitalki har du brukt UHF båndet UHF samband vil fungere svært dårlig over lange avstander pga den korte bølgelengden (0,11meter) Med lange avstander her mener vi lengre en lineoffsight. UHF båndet har også sine fordeler med sin raske frekvens og korte bølgelengde. Et samband eller en enhet med slik frekvens vil kunne ha mulighet til å sende over data godt på korte avstander, en slik frekvens vil også være bedre egnet for innendørs bruk og bruk i kuperte områder. Ultra høy frekvens blir også brukt til det nye digitale bakkenettet (TV), trådløse nettverk (wifi) og mye annet. Bølgelengde Bølgelengde er avstanden mellom en bølgetopp til neste i en gitt periode.

16 Naturlig nok står bølgelengden og frekvens i forhold til hverandre. Bølgelengden tilsvarer hastigheten til lyd i luft (ca. 343m/s) dele på frekvensen til bølgen. I radiobølger tilnærmer man forholdet til : bølgelengde i m=300/frekvensen i MHz. eksempelet over kan vi se at bølgelengden til HF= 300/30 = 10m til 300/3=100m. BIT hastighet (bit rate) Dataen som blir overført i et signal blir representert av en bit strøm med data. BIT hastigheten er antall biter av data som overføres i et sekund, som ofte blir målt i bps (biter per sekund) Overføres data på en byte ( 8 bit) tilsvarende på et sekund, er overføringshastigheten 8bps. F.eks. har en FireWire tilkobling mulighet til å overføre data opptil 800Mbps. Bitrate brukes også til å måle/beskrive kvaliteten på en lyd eller videofil. MP3 for eksempel kan være komprimert til 256Kbps 192 KBs eller 128Kbps. Ved 256Kbps vil lyden virke mer virkelighetsnær fordi dataen blir representer med mer data per sekund. Dette betyr at det ved 256Kbps er flere bit ( ) som representerer lyden per sekund. I tabellen nedenfor er det noen eksempler på bitrater. Legg merke til at forskjellen er stor fra MP3 til cd. CD= 44,1kHz X 16 bit X 2 chan (stereo)= 1411kbps/8= 176KBps Mp3 = 44,1 Khz X 16 bit x 2chan = 128kbps = 16KBps Hvorfor dette skjer skal vi se nærmere på senere. Frekvensområder Enhet Signal frekvens Bits per sample Bitrate TLF 8 Khz 8 (mono) 8Kb/s AM Radio Mono 11Khz 8 (mono) 11kbps FM Radio Stero 22,05 Khz 16 (stereo) 88Kbps CD 44.1 Khz 16 (stereo) 176,3 KBps Mp Khz 16 (stereo) 128/196/256/320Kbps DAT 48 Khz 16 (stereo) 192 KBps

17 Filstørrelse En sang på 3 minutter i CD kvalitet er på ca. 32MB, en sang på 3 minutter i Mp3 kvalitet (128Kbps) er på 2,8MB hva er det som skjer? Mp3 er et komprimeringsformat som utnytter svakhetene til våres ører, er det mulig å komprimere en sang uten å skade kvaliteten? Mp3 komprimerings algoritme utnytter i hovedsak tre svakheter til det menneskelig øret. Det er noen lyder som mennesker ikke kan høre (20khz+) Det er noen lyder mennesker hører mye bedre en andre Når to lyder spilles samtidig hører vi den lyden som blir spilt høyest. Selve komprimerings algoritmen er det svært få mennesker som klarer å forstå seg på, for oss holder det med å forstå at kvaliteten blir noe redusert mens størrelsen blir kraftig redusert. Fordelen med at filstørrelsen blir kraftig redusert er at kan laste ned en sang raskt, du vil også få plass til langt flere sanger på din digitale musikk spiller Frekvensmodulasjon (FM) & Amplitudemodulasjon (AM) I telekommunikasjon og signalbehandling formidler FM informasjon over en bølge med varierende frekvens. Dette står i kontrast med amplitude modulasjon der informasjonen blir definert av amplituden. Kilder: Samtlige leksjoner av Hans Petter Høie H2011 PCBruk 1 utgave 6 Kompendium 6064 Informasjonsbehandling Bø2011 av Hans Petter Høie Innføring I Informasjonsteknologi,, Bård Kjos Innføring I Informasjonsteknologi,, Bård Kjos

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Teknologi og lov Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Kandidatnummer: 398 Leveringsfrist: 25.4.2007, klokken 12:00 Til sammen

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH *UXSSHRSSJDYH,QQOHGQLQJ Vi forstår ut ifra oppgaveteksten at vi skal se på rutinen for å søke lån og stipend i Lånekassen. Vi har valgt å definere rutinen som det program vi møter fra vi skriver in http://www.lanekassen.no/templates/page

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Identitetstyveri Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Godkjent av styringsgruppen 19.november 2009 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Standard forside DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Økonomi og Administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Risikostyring

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Enerett til lenking en keiser uten klær? 417 Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Av professor dr. juris Olav Torvund 2 1. Innledning I napster.no-saken, Rt 2005 s. 41, ga Høyesterett en viktig premiss

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2 NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet Delutredning II Utredning fra Datakrimutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2002. Avgitt til Justis- og politidepartementet

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet -_ Datatilsynet FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET 31 AUG, 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep ARKIVKODE_ 4 SAKSNR: 9,-00 ct0o15`6-0030 OSLO Deres referanse Vår referanse

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

En vanlig dag på jobb

En vanlig dag på jobb En vanlig dag på jobb Arbeidshverdagens elektroniske spor Oktober 2012 Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt?

Detaljer

Elektronisk identitetstyveri

Elektronisk identitetstyveri Elektronisk identitetstyveri Hva er et identitetstyveri og hvordan kan det motvirkes? Masteroppgave ved Avdeling for Forvaltningsinformatikk UNIVERSITETET I OSLO Vår 2009 Forord Jeg vil først og fremst

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer