Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave"

Transkript

1 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s Geir Ove Reitan s Alexander Talstad Hansen s155504

2 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT PROSJEKT NR. 06 TILGJENGELIGHET ÅPEN Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Venua systemanalyse DATO ANTALL SIDER / BILAG 269 PROSJEKTDELTAKERE Marcin Niziol (s148113) Geir Ove Reitan (s155543) Alexander Talstad Hansen (s155504) INTERN VEILEDER Alfred Bratterud OPPDRAGSGIVER Venua Consulting (www.venua.com) KONTAKTPERSON Øyvind Reitan , SAMMENDRAG Oppgaven har gått ut på på og analysere systemene Venua Consulting bruker og komme med forslag til forbedring av disse. I tillegg har vi sett på sikkerheten rundt nettverket til Venua og analysere om bruken og oppsett av konfigurasjon. Rapporten er delt inn i 3 hoveddeler. Sikkerhet, web & sosialemedier. Disser er så delt opp i 4 faser som består av idefase, planleggingsfase, implementeringsfase og anvendelsesfase. Siden vårt prosjekt ikke er et utviklings prosjekt, men analyse prosjekt er vår anveldelsesfase ut av vår område. Kunden er i stor grad for seg selv. Brukerdokumentasjonen skal være et verktøy for Venua. 3 STIKKORD Analyse Sikkerhet Nettverk

3 Forord Dette er sluttrapporten for gruppe 6. Her vil du kunne finne våre rapportdeler som har blitt delt i 5 hoveddeler. Prosess, produkt, test, brukerdokumentasjon og vedlegg. Rapporten er bygget i 5 hoveddeler. Delene består av: Prosessdokumentasjon: Dokumentet beskriver hvordan vi har jobbet med oppgaven fra start til slutt og hvilke arbeidsmetoder vi har tatt i bruk under prosjektperioden Produktdokumentasjon: Dokumentet beskriver analysen vi har laget med fokus på sikkerhet. Dokumentet er beregnet for sensor, vår veileder og andre som skulle ha interesse for analysen Testdokumentasjon: Dokumentet beskriver hvordan applikasjonene er testet. Brukerdokumentasjon: Dette dokumentet beskriver hvordan applikasjonene har blitt installert og konfigurert Vedlegg: Dette dokumentet vil inneholde ulike vedlegg som for eksempel dagbok, møtereferater, risikoplan & arbeidsplan. Rapporten er også bygget opp med en metodikk som har 4 ulike faser. Disse fasene er: Idefase Planleggingsfase Implementeringsfase Anvendelsesfase. Hovedoppgaven hos Venua har vært en meget lærerik erfaring. Det har gitt oss stort innsyn i hvordan noen bedrifter ser på IT tjenester og hvor avhengige de er av praktiske og gode IT løsninger. Vi har kommet med løsninger som skal hjelpe Venua fremover. - Antivirus løsning for Macintosh - Oppsett av nettverk - Kryptering av data - E-post server løsning - Vurdering av sosiale nettverk og hva Venua får ut av det. - Tyverimerking Vi hadde også tenkt at vi skulle oppdatere hjemmesiden deres, men grunnet mer oppfattende arbeid en det vi forventet, ble disse planene endret underveis. Vi hadde ingen tidligere erfaring med Joomla plattformen og måtte starte fra bunnen av med tanke på utvikling av design og de funksjonene Joomla tilbyr. I den delen kom vi kun til design fasen hvor vi lagde utkast for Venua. Det hele har gitt oss et inntrykk av hvordan det vil være å jobbe som konsulent for en bedrift. Under prosjektperioden har vi kommet over noen utfordringer som vi mener har vært lærerikt, og erfaringmessig er dette gull verdt for videre i arbeidslivet som konsulenter. 3 S ide

4 Den største utfordringen har vært Google Apps hvor det var tidskrevende med tanke på oppsett og løse dette med domener. Vi har dekket mange ulike emner i prosjektet og mener vi har kommet med gode løsninger for Venua med tanke på prisbesparelser og programmer for bruk på MAC plattformen. Vi har fått innblikk i hvordan det er å jobbe i en gruppe over lengre periode sammen med en oppdragsgiver. Dette har gitt oss erfaring med tanke på hvordan man jobber sammen mellom gruppe og oppdragsgiver og de oppgavene vi har fått hos Venua Consulting. Til slutt vil vi takke Alfred Bratterud som var vår veileder under dette prosjektet. Flotte tilbakemeldinger og til god hjelp som vi setter stor pris på! Vi vil også takke Venua Consulting for flott prosjektoppgave og gode utfordringer. Vi håper de har fått like mye ut av prosjektet som vi har. Metodikk Idefase I denne fasen hadde vi idemyldring som endte med at vi ga noen forslag til Venua om hvilke løsninger de skulle velge. Planleggingsfase I denne fasen la vi planer om når vi skulle gjennomføre forandringer samt valg av produkt. Implementeringsfase I denne fasen tok vi de utvalgte programmene og løsningene. Gjennomførte installering og forandringene som var nødvendig for at løsningene skal fungere Anvendelsesfase I denne fasen har vi skrevet brukermanualer slik at det blir lettest mulig for nye brukere å ta i bruk de løsningene vi har foreslått. Brukermanualene vil være et verktøy som gjør at de i størst grad skal kunne gjennomgå anvendelsesfasen. 4 S ide

5 De 4 fasene Fase Idefase Planleggingsfase Implementeringsfase Anvendelsesfase Resultat Foreslo ny e-post server, Kaspersky antivirus for Mac, TrueCrypt Venua gjorde innkjøp av produkter som var relevante Installering av programvare og gjennomføring av nødvendige forandringer Skrevet brukermanualer som et verktøy for Venua. Prosjektets økonomiske utvikling igjennom livsløpet. Håndbok effektiv anvendelse av IKT versjon 3. Skrevet av Bo Hjort Christensen 1 1 Referanser: Håndbok effektiv anvendelse av IKT versjon 3. Skrevet av Bo Hjort Christensen 5 S ide

6 Gruppe 6 Prosessdokumentasjon Venua Consulting - Systemanalyse 2011

7 Forord Dette er prosessdokumentasjon skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren Dokumentet beskriver hvordan vi har jobbet med oppgaven fra start til slutt og hvilke arbeidsmetoder vi har tatt i bruk under prosjektperioden. Denne delen av oppgaven er primært skrevet for sensor, veiledere og andre personer som skulle ha interesse av å lese hvordan vi jobbet for å komme til veis ende med vårt hovedprosjekt. Oppgavens detaljer er å finne innledningen. Prosessdokumentasjonen er skrevet for lesere med grunnleggende kunnskap innen datateknologi og systemutvikling. Om leser søker utfyllende dokumentasjon om produkt, testing og bruk av produkter henviser vi til produkt-, test- og brukerdokumentasjon. 7 S ide

8 Innholdsfortegnelse Innledning Presentasjon av gruppen Roller i gruppen Presentasjon av oppdragsgiver Om Venua Hva slags rolle har Venua i prosjekter Hva Venua gjør Beskrivelse av oppdraget Beskrivelse av dagens system Situasjon før prosjektstart Ønsket løsning Ønsket virkning Mål og rammebetingelser Mål Rammebetingelser Læringsmål som ble satt for prosjektet Øvrige mål for gruppen Anvendt programvare Forberedelser, planlegging og prosjektstyring Forberedelser Det første initiativet Utforming av oppgaven Valg av programmeringsspråk Klargjøring av utviklingsmiljøet Planlegging Fremdriftsplan Arbeidstid Prosjektstyring Utvikling og gjennomføring Veiledning og samarbeid Logging Backup Kravspesifikasjoner S ide

9 Prosjektets utfordringer Sak 1: Konfigurasjon av Google Apps Sak 2: Utfordring med domenet 20 Sak 3: Utfordring med internett Nextgentel Implementering Dokumentasjon Endelig resultat Avslutning Dette har vi oppnådd Avlevering av produktet Hva vi kunne gjort annerledes Siste ord S ide

10 Innledning Presentasjon av gruppen Vi er 3 studenter ved Høyskolen i Oslo Bachelorstudium i Anvendt Datateknologi. Marcin Niziol Geir Ove Reitan Alexander Talstad Hansen Vi har blitt kjent og samarbeidet sammen siden første semester på skolen og dermed er vi klare over våre sterke og svake sider for de ulike emnene vi skulle komme over I prosjektperioden. Vi har vært i gjennom flere prosjektrapporter og gruppearbeid og mener dermed at vi skal kunne få til en flott prosjektrapport både for oss selv, vår oppdraggiver og sist men ikke minst til sensor som skal lese dette her gjennom. Selv om vi har ulike interesser og erfaringer mener vi at vi skal kunne hjelpe hverandre så godt som mulig og bidra til jevn fordeling av arbeidsoppgaver. Våre spesialiteter/interesser innen gruppen er som følgende: Marcin er flink til å løse tekniske oppgaver som f. eks sette sammen hardware og sette opp nettverk. Han har hovedfokus på teknisk hardware og systemer. Geir Ove har gode analytiske evner samt erfaring med å bygge PCer. Han har hovedfokus på analyse. Alexander er flink på teknisk IT med fullført IKT utdanning fra videregående med fagbrev som IKT-Driftsoperatør fra Brunvoll AS. Roller i gruppen Leder Marcin Niziol Analyseansvarlig og nest leder Geir Ove Reitan Teknisk kunnskap og implementering av systemer Alexander Talstad Hansen Presentasjon av oppdragsgiver Postadresse: Stortorvet 5, 0155 OSLO Besøksadresse: Stortorvet 5, 0155 OSLO Telefon: E-post: Kontakt person: Øyvind Reitan E-post: Tlf: S ide

11 Om Venua Venua Consulting ble opprettet i Venua Consulting er et konsulentfirma som yter støtte til prosjekter innenfor tre nært beslektede hovedområder: Kvalitet, styring og ledelse Systemutvikling og informasjonsteknologi Risiko, sikkerhet og pålitelighet Slagordet til Venua er faktabasert fremdrift, og med dette mener Venua at vår rådgivning skal baseres på grundige analyser av muligheter og behov for å ankomme til optimale løsninger som fører til en god fremdrift i våre klienters prosjekter. Venua tilbyr følgende tjenester Kvalitetsledelse Vi mener at god kvalitetsledelse krever inngående kunnskaper om produktet som skal leveres, kulturen i bedriften og faget kvalitet... 2 Risikostyring Vi mener mange har mye å spare på gode rutiner for risikostyring 3 Sikkerhetsstyring Vi mener at god sikkerhetsstyring krever inngående forståelse av problemstillingene, samt godt samarbeid med fagmiljø for identifikasjon av kostnadseffektive løsninger 4 Pålitelighet, tilgjengelighet og vedlikeholdbarhet Vi kan verktøyene og metodene som leder til høy tilgjengelighet av komplekse systemer på en kostnadseffektiv måte 5 Beredskap Etablering av hensiktsmessig beredskap for uønskede hendelser og midlertidige risikoøkninger krever god forståelse av virksomhetens farer og skadepotensialer 6 2 Venua tjenester: 3 Venua tjenester: 4 Venua tjenester: 5 Venua tjenester: 6 Venua tjenester: 11 S ide

12 Hva slags rolle har Venua i prosjekter Ola Nordmann Prosjektleder Stab til prosjektleder Venua Consulting Kari Nordmann Konsulent Ola Nordmann Leder Kari Nordmann Konsulent Dette er et eksempel for å illustrere hvor Venua Consulting kommer inn i bildet. Som vi ser så er Venua Consulting med i gruppen Stab til prosjektleder. Hva Venua gjør Prosessledere for risikoanalyser Leveranse: Rapport med anbefalte tiltak Beskrivelse av oppdraget Bedriften vil at vi skal evaluere og analysere hvordan de bruker systemet deres og finne utbedringer til deres rutiner og tette eventuelle sikkerhets hull som de har, dette er i sammenheng med at de har nylig flyttet lokaler Bedriften fokuserer mest på Mac bruk men, de har en PC som bruker for regnskaps programmet 24\7, vi skal også se på hjemmesiden deres og eventuelt forbedre layout. Beskrivelse av dagens system Som et lite firma har Venua bygd opp sitt IT infrastruktur ved hjelp av generell allmennkunnskap samt rådgivning fra leverandører, uten å ha benyttet profesjonelle utviklere eller systemplanleggere. Dette medfører at Venua nok kan være litt i lomma til våre leverandører, og er dermed litt usikre på om de har et godt system totalt sett først og fremst med tanke på sikkerhet, men også optimal bruk av systemene, samt mulige overlapp som vi kan ha blitt oversolgt på. Venua tenker at derfor deres studenter kan etablere studier eller oppgaver for å adressere de usikkerhetene vi har, og nedenfor har vi satt opp noen stikkord omkring tema vi gjerne ser at de fokuserer på med tanke på vår situasjon.» Venua bruker følgende programmer per dags dato E-post (Kerio Connectmail) Intranett (Wiki) Filserver med tilgang utenfra (VPN) Backup (Macbook via trådløst på kontor) Backup 2 (Jevnlig backup av Mac Mini server via LaCie ekstern HDD i RAID2) 24sevenoffice (Timeregistrering, fakturering og CRM) MS Office 12 S ide

13 Programmer som vi diskuterer sammen med Venua Annet Intranett (Joomla) Antivirus (Kaspersky) Kryptering (TrueCrypt) Mail/kalender system (Google Apps) Ekstern backup (Webhuset) Tyverimerkning (Selectamark, SafeGroup, IKT-revisjon) Eksterne nettverk/vpn Hardware relatert Switch (Cisco / Netgear) Situasjon før prosjektstart Venua Consulting er som sakt en liten konsulent selskap og dermed ingen it-ansvarlig. Dette fører til at Venua har fast it-konsulent fra Humac som kommer når det oppstår problemer. I tillegg var det ulike eiere på domene og dårlig passord håndtering med tanke på oversikt over ulike brukere og passord for de ulike tjeneste de bruker. Så mye av prosjekt tiden har blitt brukt med Øyvind, til og finne ut informasjon om alt av tjenester og produkter de bruker og tilgang til disse. Opp gjennom prosjektperioden har vi alltid kommet til ulike stopp, grunn ikke fullført prosessen ved å flytte domene til webhuset, oppdatere eierskap osv. Dette har ført til at vi av og til måtte vente, siden Venua ikke hadde kontroll på alt dette og vi måte vente på de ulike personene som kommer av og til innom som har ansvar for ulike ting som f. eks Humac for Apple plattformen til Macbook, Iphone 4 & ipad2. Webansvarlig og tilgang til Joomla plattformen. Ønsket løsning Vår oppgave har alltid vært og finne løsninger som er perfekt for Venua og også med tanke på pris. Vi vil dermed fokusere mye på våre løsninger med pris fokus og også tjenester som skal gjøre det de ønsker. Et annet hovedpunkt med denne oppgaven var at Venua er 99,9 % MAC miljø. Dvs at de har alt av Apple produkter og dermed må vi som konsulenter basere våre funn på om tjenestene og programmene vi anbefaler fungerer på deres IT-miljø. Ønsket virkning Virkningen av produktene og tjeneste vi anbefaler skal være lette og bruke, lite ressurskrevende og sist men ikke minst kunne synkronisere deres tjenester opp mot ulike plattformer de bruker. Apple Iphone 4, Apple Ipad2, Apple Airport, Apple Server & Apple MacBook Pro. En spesiell viktig del for vår oppgave var Google Apps som ble en super tjeneste for Venua. Fikk satt det akkurat slik de ville og nå er absolutt alle produkter synkronisert mot hverandre og alt fungerer som det skal. 13 S ide

14 Mål og rammebetingelser Mål Målet med oppgaven er å analysere systemene til Venua Consulting og komme med forbedringer til økt effektivitet rundt de systemene som blir brukt av de ansatte.. Systemer vi skal analysere/forbedre/endre: E-post (Kerio Connectmail) Intranett (Wiki) Filserver med tilgang utenfra (VPN) Backup (Macbook via trådløst på kontor) Backup 2 (Jevnlig backup av Mac Mini server via LaCie ekstern HDD i RAID2) 24sevenoffice (Timeregistrering, fakturering og CRM) MS Office Rammebetingelser Som rammebetingelser står gruppen ganske fritt til å komme med gode forbedringer, og bruke den teknologien vi vil. Nye systemer: Sosiale nettverk (Facebook, Twitter, Linked-in) Læringsmål som ble satt for prosjektet Lære oss nye teknologier Gjennomføre en systemanalysedel langt større enn den vi gjennom tidligere fag hadde gjennomført. I dette ligger det å lage analyse, test av software, dokumentere det som er gjort, opprettholde et godt samarbeid og presentere det som er gjort. Få erfaring i hvordan det er å samarbeide med en reell oppdragsgiver, med et prosjekt som skal settes i bruk og ha verdi for bedriften. Øvrige mål for gruppen For å opprettholde et godt samarbeid, bestemte vi oss for å holde en hyppig dialog med oppdragsgiver, og bestandig være imøtekommende for endringer av krav. Anvendt programvare I tillegg til å bruke den kunnskap vi allerede har, var det et mål for gruppen å lære seg ny teknologi. Dette er teknologien vi har brukt for å utføre prosjektet: Microsoft Visio Dette er et visualiseringsverktøy som brukes til å lage softwarediagrammer. Vår lisens fikk vi gjennom Microsoft Developers Network Academical Alliance (MDNAA). 14 S ide

15 Microsoft Project Dette er et prosjektoppfølingsverktøy som brukes til å lage f.eks. GANTT-diagrammer. Vår lisens fikk vi gjennom Microsoft Developers Network Academical Alliance (MDNAA). Artisteer Dette er et utviklingsverktøy for design av Joomla templates (design utkast). Lisensen ble kjøpt av Venua Consulting under prosjektperioden. Forberedelser, planlegging og prosjektstyring Forberedelser Før prosjektstart fikk vi allerede innblikk i hva slags systemer de bruker og hva slags programmer/tjenester vi burde se på, slik at vi kan komme med forslag til nåværende løsning hos Venua. Det har blitt mye innheting av informasjon og søke etter tjenester som tilbyr det Venua Consulting er på utgikk etter. Med tanke på at vår oppgave ble delt inn 3 deler, skulle vi gjerne ønsket bedre forberedelser med tanke på Google Apps og flytting av MX oppføringer. Der var vi relativt ferske og det tok oss en god del tid før vi fikk alt opp slik det skulle fungere. Det første initiativet Gruppen var innstilt på å finne en bedrift vi kunne inngå et samarbeid med. På denne måten ville vi få erfaring om hvordan det er å samarbeide med en bedrift, og se hvordan et prosjekt gjennomføres ut i arbeidslivet. Ved å ringe og sende e-post til diverse bedrifter kom vi i kontakt med flere mulige oppdragsgivere. Dette er bedriftene vi fattet interesse for: Microsoft Accenture Sporveien (Ruter) Venua Consulting Etter videre dialog med bedriftene fant vi ut på grunnlag av omfanget og utfordringene som lå i prosjektet at vi ønsket å gjøre et hovedprosjekt i samarbeid med Venua Consulting. Vi avsluttet vårt forhold med de tre gjenværende bedriftene og gikk inngikk en avtale med Venua Consulting Det første initiativet var og møte Venua Consulting så fort som mulig etter at prosjektoppgaven vår ble godkjent. Vi ønsket og møtes så fort som mulig, med tanke på utforming av oppgave og hva slags del - oppgaver vi kunne tenkt oss i prosjektperioden. Utforming av oppgaven Oppgaven ble utformet av Venua Consulting. Det ble veldig tidlig sakt at vi skal se på 3 hoveddeler under denne perioden. Dette var da sikkerhetsdel, webdel og sosiale medier. Under disse hovedpunktene gikk det så underpunkter over hva skal skulle utføres og ses på. Sikkerhetsdelen var første prioritet. Grunn til dette var at vi skulle se på mange nye løsninger 15 S ide

16 for Venua Consulting og det var en oppgave som var tidskrevende og komme med forslag som passer akkurat Venua. Dette førte også til at vi brukte en god del på vår brukermanual del i sluttrapporten. En av grunnene er at Venua har ikke IT-medarbeider som har ansvar for slike oppgaver, men det er de selv som må installere og konfigurere programmer og tjenester. Dermed var det avtalt ganske tidlig av skulle komme med gode manualer som var lettleste, rett på sak og gode bilder som viser de innstillingene vi har gjort! Valg av programmeringsspråk Med tanke på at ingen av oss har stor programmeringsspråk var det ved hjelp av programmet Artisteer vi utformet vår design forslag. Dette programmet krever ingen programmeringsspråk. Programmet kommet med tusenvis av ulike forslag til design og vi kan korrigere, endre og finpusse til våre valg. Selvfølgelig er ikke det et program som gir deg 100 % valgfrihet, men vi mente dette var et program som vi kunne gi oss mye og komme med fine forslag til nytt hjemmeside forslag. Joomla er en plattform Venua bruker til hjemmesiden og vi har sett at den bruker HTML/CSS som programmeringsspråk noe vi har kjennskap til fra første året på skolen. Klargjøring av utviklingsmiljøet Klargjøre datamaskiner for hovedprosjekt. Sørge for at all nødvendig programvare vi kommer til og bruke er installert og konfigurert slik at vi ikke bruker tid på dette under prosjektperioden. Dropbox Dele filer mellom hverandre. Microsoft Office Programvare for skriving, presentasjon, timeregistrering Microsoft Visio Programvare for ulike systemkart Microsoft Project Programvare for diagrammer innad gruppen Artisteer Programvare for utvikling av design til Joomla plattformen Apple AirPort Utility Tilgang til Apple Airport for konfigurering Smart Wizard Tilgang til den nye 24 porters switch for konfigurering XAMPP Lokalt på alle maskiner slik at vi kan teste Joomla plattformen og design forslag på våre datamaskiner takket være lokalhost. Planlegging Selv om det var langt til prosjektstart, begynte vi allerede og se på tjenester og programmer som kunne være relevante for Venua Consulting. Selv om dette hovedsakelig gikk ut på å diskuter, ga det oss en effektiv start på prosjektet og noe vi kunne allerede presentere for Venua. Fremdriftsplan Det første skrittet vi gjorde var å legge en fremdriftsplan basert på mål og rammebetingelser, samt kravspesifikasjonene. Denne planen fikk et omfang på 5 måneder. De første to ukene av prosjektet gikk med på å skape en kollektiv forståelse av prosjektet. Det var viktig at alle forsto hva som skulle gjennomføres og hvor lang tid dette ville ta. Medlemmene i gruppen hadde forskjellig kompetanse, så vi begynte med å dele inn oppgaver innad i gruppen. Selv om vi fordelte oppgavene innad i gruppen, var det forhåndsbestemt at vi skulle jobbe tett 16 S ide

17 sammen. På denne måten hadde vi bestandig mulighet til å utveksle ideer og løsninger når noe var uklart. Tidligere erfaring viser at samarbeid er nøkkelen til suksess. Arbeidstid Helt fra starten av prosjektet har det vært viktig for gruppen å skape et arbeidsmiljø som er mest mulig lik en reel jobbsituasjon ut i arbeidslivet. Derfor satte vi opp faste arbeidsdager, hvor vi møttes for å jobbe med prosjektet. Vi ble enige om og møtes engang i uken sammen med Venua. Dette var torsdager fra klokke Det var slik at vi kunne jobber en god del hjemme og på skolen og kunne presentere våre funn på torsdager sammen med Venua. Vi fant ut at det ikke var nok med en gang i uken, siden vi mente vi skulle ha raskere tilbakemeldinger. Planen ble at vi skulle møtes 2 ganger i uken. Timeplanen ble som følger: Mandag: IT - Tjenester / jobb Tirsdag: IT Tjenester lab / hovedprosjekt Onsdag: Hovedprosjekt Torsdag: Hovedprosjekt Fredag: Jobb / valgfag Denne timeplanen ble brukt over en lengre periode på 4 måneder. Den siste måneden som var sluttfasen i prosjektet ble vi enige med Venua at vi skulle møtes hver dag. Dette var fordi vi skulle implementere nye programmer og tjenester og derfor ønsket vi mest mulig tid hos dem. Timeplanen ble slik: Mandag: Hovedprosjekt Tirsdag: Hovedprosjekt Onsdag: Hovedprosjekt Torsdag: Hovedprosjekt Fredag: Hovedprosjekt Prosjektstyring Helt fra starten av prosjektet har gruppen loggført hva som er blitt gjort. Denne loggen ble lagt i en prosjektdagbok, som alle hadde tilgang til. Denne daglige oppdatering skulle ikke være så lang, men omfattende nok til at de andre i gruppen kunne oppdateres på hva som hadde blitt gjort, hvilke problemer som eventuelt hadde oppstått og hvordan dette ble løst. Dette var en fin måte å opprettholde kommunikasjonen på i oss i mellom. Måten vi delte prosjektdagboken på var via Dropbox10 i form av et Microsoft Word dokument. Vi brukte også dette område til å laste opp og ned aktuelle dokumenter. I tidligere prosjekter sendte vi dokumenter frem og tilbake på e-post, noe som kunne føre til at noe gikk tapt. Vi ønsket heller ikke å bruke mye tid på å drifte vår egen hjemmeside og fant derfor ut at Dropbox var et fint og enkelt verktøy, som alle i gruppen samt veileder hadde tilgang til. Ved prosjektets slutt ble deler av data som vi delte i Dropbox, lastet opp og delt på gruppens hjemmeområde tildelt av HiO (http://student.iu.hio.no/hovedprosjekter/2011/data/06/) 17 S ide

18 Utvikling og gjennomføring Veiledning og samarbeid Under gjennomføringen av prosjektet dukket det ofte opp spørsmål, hvor vi øyeblikkelig kontaktet kunden. Vår veileder Alfred Bratterud, var rask i sin tilbakemelding på henvendelsene vi kom med, som gjorde at vi ikke fikk lengre opphold i utviklingen, men kom oss raskt videre dersom et problem oppstod. Ved å ha god kontakt med kunden ble det heller ikke rom for større misforståelser. Vår veileder på skolen, Alfred Bratterud, har gjennom hele prosessen vært tilgjengelig for oss med raske tilbakemeldinger. Vi har hatt faste møter (tirsdager klokken ). Han har også hatt tilgang til våre styringsdokumenter og dagbok på Dropbox, hvor han kunne følge med på vår progresjon. Gruppens samarbeid har fungert både bra og dårlig gjennom prosjekt prosessen. Innad i gruppen hadde vi forskjellig kompetanse, som gjorde at gruppen som en enhet ble veldig sterk. Vi løste kollektivt problemer vi kom over, som gjorde at enkelt elementer i prosessen ikke ble hengende etter. Det ble satt opp en arbeidskontrakt mellom gruppemedlemmene. Det har vært som sakt både bra og dårlig samarbeid i gruppen. Noe av det dårlige har vært mangel på motivasjon og også dårlig fordelt på gruppemedlemmene, hvor noen har gjort mer en andre. Alt i alt har vi både opplevd de positive og de negative sidene ved gruppearbeid og har kommet oss igjennom disse med en flott prosjekt som vi leveres for Venua Consulting. Logging Vi loggførte alle hendelser gjennom hele prosjektet i form av en dagbok og møtereferater for de ulike møtene vi hadde. Det var da møter hos Venua, veileder og gruppemøter, som skulle oppdateres etter hver arbeidsøkt. Loggen har også vært et nyttig verktøy under utarbeidelse av dokumentasjonen. Dagboken var et Word-dokument som vi alle hadde tilgang til gjennom en felles konto på Dropbox. Backup Det er flere faktorer som kan føre til tap av data. Det var derfor viktig at alle i gruppe gjorde jevnlig backup av de dataene som de satt med. Alle medlemmene i gruppen hadde eksterne lagringsmuligheter hvor det som var blitt gjort ble overført til denne enheten. I tillegg ble også alt som var gjort oppdatert på Dropbox. Med dette hadde vi til enhver tid 3 eksemplarer av prosjektet. For å forsikre at dette ble praktisert ble dette også en fast post på våre møter hver fredag. Det merket vi som en veldig viktig faktor, Marcin sin minnepenn nest siste uke ble plutselig ikke mer fungerbar pågrunn av et ny filsystem av typen RAW. Etter litt søking fant vi programvare som gjenopprettet filene fra minnepenn. Viser at backup er viktig og ikke bare på en plass, men på flere ulike måter. Det var kun den hendelsen som oppstod under prosjektperioden som er meget bra med tanke på viktige filer. 18 S ide

19 Kravspesifikasjoner Sikkerhetsdel: I denne delen skulle vi finne ut følgende: Antivirus Finne et alternativ som fungerer på deres maskiner (MAC) Sikkerhet på trådløsnettverk Forbedre sikkerhet med tanke på passord og krypteringsalternativ. Opprette gjestenettverk Sette opp gjestenettverk for Venua. Flytting av domene Flytting av domene domeneshop - webhuset Krypteringsprogram Finne et program som kan kryptere data på harddisken. Tyverimerking av bærbarmaskin og smarttelefon Finne et alternativ hvor bærbare maskiner og smarttelefoner blir tyverimerket. Webdel: I denne delen skulle vi finne ut følgende: Forslag til ny design for hjemmesiden Komme med ulike forslag til design. Bruke venuas farger. Nye løsninger for intranett Forum eller Chat plattform for intranett kun ansatte. Sosiale medierdel: Finne ut hvordan Venua kan bruke sosiale medier på: Facebook Twitter LinkedIn Prosjektets utfordringer Ulike utfordringer under prosjektet Underveis i prosjektet har det som forventet oppstått problemer. Vi har dokumentert de ulike utfordringene som vi har møtt og hvordan vi løst disse utfordringene. Sak 1: Konfigurasjon av Google Apps Fant ut at det ikke var lett som det skulle egentlig være. Problemer med konfigurering og validering av MX poster, var en utfordring og er fortsatt en utfordring per dags dato ( ). Første gangen la vi til egne navn under oppføring og MX adressen. Dette viste seg at det skulle være feil og vi slettet disse og la in MX adressene på nytt. Denne gangen la vi oppføringsfeltet for navn være tomt og la inn KUN MX postene. Resultatet var at det ga automatisk oppføring navn til venua.no. Oversikt over andre forsøk av MX poster til Google Apps, konfigurert hos webhuset under DNS innstillinger: 19 S ide

20 Det viste seg fortsatt at noe ikke stemte. Så etter videre feilsøking kom det frem at det var noe galt med domenet venua.no og rett og slett ikke fulgt opp mellom domeneshop og webhuset. Se sak 2 for fortsettelse av problemet. Sak 2: Utfordring med domenet Som tidligere nevnt i sak 1, så ser det ut som at problemet ligger mellom 7 & 8 Grunnen til dette er at domenet venua.no har per dags dato ingen IP - adresse. Kommer en illustrasjon på dette, hvordan situasjonen er og hvordan det egentlig burde vært. Situasjon per dags dato. Den norske DNS serveren som er UNINETT NORID har ingen IP - adresse registrert på dette domenet. En av grunnene kan være at det ikke har blitt 100 % fulgt opp mellom tidligere domeneeiere og også tjeneste Venua bruker. 7 flytte av eierskap og oppdatere informasjon. 8 overført domene til webhuset. 20 S ide

21 Situasjonen som skal være korrekt. Når alt er konfigurert og alt av riktig informasjon er lagt til med tanke på hvem som eier domenet osv. Så skal domenet venua.no ha en IP adresse. Per dags dato har vi kontaktet tidligere domene eier og domeneshop hvor domenet har blitt kjøpt. Sørget for at vi har brukernavn og passord til denne siden ved fremtidligere problemer. Eierskapet har blitt endret og det vil ta 1-2 dager før alt er registrert. Begge eiere vil motta en e-post adresse som bekrefter at eierskap til venua.no domene har blitt endre! Informasjon angående venua.no domenet og hvordan vi har kommet oss frem til eierskap osv. Vi har brukt tjenesten 9 som er da er registreringsenheten for.nodomener, noe som innebærer at alle domener direkte under.no må være registrert hos Norid. Etter et raskt søk, så finner vi ut at venua.no domenet er registrert hos Norid. 9 Norsk DNS register for.no domener. 21 S ide

22 Den informasjonen vi bruker i vårt tilfelle er: Hvor domenet er registrert Finne eieren til domenet Dette finner vi ut av ved å se nærmere på følgende: Registrar Handle...: REG42-NORID Legal-c Handle...: SHH204P-NORID 22 S ide

23 Registrar Handle: Dette punktet gir oss informasjon på hvor domenet venua.no er registrert. I dette tilfellet er det domeneshop AS som har dette domenet som registrert. Legal-c Handle: Dette punktet gir oss informasjon på hvem person som eier domenet venua.no I dette tilfellet er det Siv Hege Hauge som er registret som eier av domenet. Etter en rask samtale med Siv Hege Hauge, finner vi ut at domenet har blitt flyttet over til Morten Sørli, som Venua Consulting kjenner til. Han er en person som har ansvar for og legge ut nyheter osv på siden. Vi er nå i kontakt med Morten Sørli, og håper vi får tilgang til både brukernavn og passord til domeneshop slik at vi kan overføre dette til Øyvind. Deretter kan vi fortsette videre, med å snakke med webhuset slik at alt ligger der. Dette er også et svar til Google Apps, hvor vi har ved flere anledninger prøvd og legge til MX poster, uten at de har blitt vellykket konfigurert. Sak 3: Utfordring med internett Nextgentel Utfordring med oppsett av Nextgentel og Apple Airport hos Venua 11. og 12. Mai Den 11. Mai kl 12 møtte hele gruppen opp hos Venua. VI skulle denne dagen arbeide på plassen, med en lånt Macbook og se overkonfigurasjonen for Airporten, den nye Switchen og en del annet. Mens vi så over konfigurasjonen på AirPorten, og prøve å få internett til å virke på det trådløse gjestenettverket så forsvant plutselig internett. Vi kunne ikke se at de forandringene vi hadde gjort på gjestenettverk-konfigurasjonen kunne ha noen sammenheng med at hele Venua mistet sin internett. Vi prøvde å restarte AirPorten, men ingen internett. Selv ikke etter 23 S ide

24 å ha restartet NextGentel's ADSL modem hadde vi noen internett. Alle lamper lyste som de skulle men internett var ikke mulig å nå. Verken i nettleser eller ved Ping i CMD. Vi prøvde også å koble NextGentel modem'et direkte til en laptop, men selv da fikk vi ingen internett. Vi ringte derfor NextGentel for å høre om de hadde noen feil på linjene i nærheten. Etter å ha ventet 20 minutter så fikk vi endelig svar, og i følge dem var det ingen feil på linjene. Men de koblet seg til deres Modem hos Venua og da kom plutselig internett tilbake. NextGentel sa at feilen måtte ligge i AirPorten, noe vi egentlig ikke var enige i, men vi kjente til at den hadde hatt samme problemer med internett før. Før vi gikk for dagen sa vi ifra til Øyvind på Venua at AirPorten ikke ville gi internett, men at på kabel direkte med modemet så fungerte det. Venua sa seg da enig i å skaffe en ny AirPort fra Humac, til dagen etter. Vi møtte da opp torsdag kl12, hos Venua. Der ventet en ny AirPort, men vi testet allikevel på nytt internett direkte på kabel fra modemet til en bærbar. Nå var internettet borte igjen. Så vi ringte NextGentel på nytt. Denne gangen kom vi i kontakt med teknikker som hos seg hadde en guide på hvordan NextGentel modem og Apple AirPort virker sammen. Han fortalte oss at NextGentel modemet var satt til å gi ut IP med DHCP, og AirPorten på Veua var satt opp til å motta IP på DHCP. Vi var alle enige i at så virkeig utstyr ikke bør styres av DCHP, men ha en fast IP. Dette vil gjøre kommunikasjonen mer stabil, og også eliminere feil som kan oppstå pga DCHP. NextGentel teknikeren forandret derfor innstillingene på Modemet, til at den ikke skulle sende ut DCHP. Og vi forandret innstillingene på AirPorten til å manuelt ha en fast IP - adresse, Subnettmaske, Ruteradresse, og DNS-tjenere. Når vi hadde gjort dette og restartet AirPorten så var internett tilbake som normalt. Både på kabel og trådløst. Og som en bonus, hadde gjestenettverket også nå internett. Dette var jo den feilen som vi egentlig skulle løse, så å se at alt nå virket var utrolig godt for hele gruppa, og Venua var takknemmelige for at vi hadde funnet og rettet feilen så raskt. 24 S ide

25 Bilde 1: Dette er innstillingene AirPorten hadde når feilen oppsto. Som bildet viser, så er TCP/IP delen konfigurert til og motta IP adresse automatisk med DHCP. Det betyr at Nexgentel gir automatisk en IP adresse til Apple Airport ruteren. Det som skjer er at hver gang Apple Airport ruteren blir restartet, mister den IP adressen og dermed vil den ikke komme opp på nett. Bilde 2: Dette er innstillingene AirPorten fikk, som løste alle problemene. Etter en telefon samtale med Nextgentel, fant vi ut at vi måtte konfigurere TCP/IP delen manuellt. Vi la til en statisk ip-adresse fra Nextgentel modem til Apple Airport som betyr at det er en fast adresse som fortsatt er knyttet til en enkelt ruter over en lengre periode. I tillegg ble DNS-tjenere endret og subnettmaske forandret. 25 S ide

26 Implementering Den siste måneden beregnet vi for implementering av programmer og tjenester vi kom med for Venua Consulting. I tillegg skulle det i samme tid produseres brukermanualer. Ved hver implementeringsfase ble det nøye diskutert med Venua hvilken dag og tid det passer best. Når det ble avtalt, ble både maskiner, telefoner, server, nettbrett tilgjengelig for oss og vi kunne da installere de ulike programmene som ble kjøpt inn av Venua. I tillegg ble det også naturlig og lage brukermanualer for alle de tjenester og programmene vi kom med forslag på og som ble kjøpt av Venua. Vi skulle gjerne ha beregnet ekstra tid på implementering av Google Apps, Flytting av domene, Oppdatere eierskap for domene venua.no og flytting av MX oppføringer. Vi fant ut at det tok lengre tid en vi antok og det var i siste liten at vi klarte og få alt dette opp og få det til og fungere sammen med Google Apps og deres mail server. En stor jubel var inne hos Venua når Google Apps for business var endelig satt opp og konfigurert til deres ønske. En tjeneste de vil få stor bruk for og enkelt til bruk. Dokumentasjon Erfaring vi hadde fra tidligere gjennomførte prosjekter, viser at det tar mer tid enn forventet å skrive dokumentasjon. Med denne baktanken satte vi fra første dag en som var ansvarlig for dokumentasjonen. Denne personen hadde ansvar for å skaffe det som var nødvendig av informasjon, og for å dekke de forskjellige områdene i dokumentasjonen. Vi bestemte oss for å ha med fire hoveddeler i dokumentasjonen. Prosessdokumentasjonen(dette dokumentet), produktdokumentasjon (beskrivelse av analyser og tjenester vi anbefaler samt informasjon om de ulike delene), testing (beskrivelse av gjennomført testing av ulike programmer og Google Apps) og brukerdokumentasjon (brukermanual for de ulike programmene og tjeneste som ble kjøpt inn). Endelig resultat Det endelige resultatet er vi meget fornøyd med. Vi har hatt våre utfordringer internt i gruppen som nok har gått utover det endelige resultatet, men med god stå-på-vilje blant noen av gruppemedlemmene har vi gjennomført et prosjekt som vi håper Venua Consulting får bruk for i sin fremtidlige år. Avslutning Dette har vært et ekstremt lærings rik prosjekt for oss. Vi har fått prøvd oss i flere deler av det å gjennomføre et prosjekt. Dette innebærer å være utviklere, jobbe i gruppe og å være foretningsfolk som deltok i møter hvor krav til produkter ble utformet. 26 S ide

27 Dette har vi oppnådd Da vi satte oss ned i starten av prosjektet satte vi oss ned og utformet følgende læremål: Lær å samarbeide med andre, gruppemedlemmer og bedrift. Sette oss inn i ny teknologi. Levere et produkt som Venua ble fornøyd med. Det har vært veldig lærerikt å få mulighet til å jobbe med et reelt prosjekt fremfor noe som funnet opp. Dette har vært en motiverende faktor som har drevet gruppen og prosjektet fremover. Vi føler dette har gitt oss en god start på hvordan det er å jobbe i en bedrift, og at dette har gitt oss en god start på arbeidslivet. Avlevering av produktet Alt av program lisenser, administrative passord til de ulike servere og tjenester har blitt levert tilbake til Venua Consulting. Etter endt prosjektperiode vil gruppen sitte på null av brukernavn og passord til Venua. Vi ønsker dere Lykke til og håper dere fortsetter det gode arbeidet og holder orden på deres IT system. Hva vi kunne gjort annerledes Om vi hadde hatt mulighet kunne det vært en fordel for oss om vi bruke mer tid på delen Google Apps og flytting av MX oppføringer. Det viste seg at det var mange problemer og dårlig oppfølging av både tidligere eiere, nåværende eier med tanke på domener, tilgang til ulike tjenester osv. En annen ting som skulle gjort annerledes var spesielt webdelen og Joomla plattformen. Der bommet vi totalt med tanke på tid og utvikling av design forslag. Ellers burde vi også se på hvordan gruppen har jobbet og kommet med tiltak til forbedring av arbeidskapasitet mellom oss og styrke vår motivasjon til og levere del leveranser raskere. Siste ord Disse månedene hvor vi har utformet dette prosjektet har gitt oss mange utforminger og en spennende skolehverdag. Vi har på best mulig måte benyttet oss av hverandres resurser for å komme til det som ble vårt endelige resultat. Vi kommer nok til å se tilbake på denne tiden som en spennende og lærerik periode av vår utdannelse ved Høgskolen i Oslo. 27 S ide

28 Gruppe 6 Produktdokumentasjon Venua Consulting - Systemanalyse 2011

29 Forord Dette er produktdokumentasjonen skrevet i forbindelse med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren Dokumentet beskriver analysen vi har laget med fokus på sikkerhet. Dokumentet er beregnet for sensor, vår veileder og andre som skulle ha interesse for analysen. Vi prøver med dette dokumentet å illustrere og komme med detaljerte beskrivelser av analysen som har hovedvekt på sikkerhet del. Produktdokumentasjonen er skrevet for lesere med grunnleggende kunnskap innen datateknologi og systemutvikling. Om leser søker utfyllende dokumentasjon om prosessen, testing og bruk av produktet henviser vi til prosess-, test- og brukerdokumentasjon. 29 S ide

30 Innholdsfortegnelse Innledning Sikkerhet Innledning sikkerhetsdel Eksternt nett/vpn Oversikt over programmer Sikkerhet programvare Kontorapplikasjon (Idefase) Problemstilling Generelt om Google Apps Pro Nåværende løsning kontra ny løsning (Planleggingsfase) Hva tilbyr Google Apps Pro tjenesten Sikkerheten på e-post Google Apps + Apple Mac Hvorfor trenger Venua dette? Prisoversikt for Google Apps Pro Forslag til implementeringsplan (Implementeringsfase) Konklusjon Sikkerhet - Antivirus Innledning Antivirus (Idefase) Mange forskjellige produsenter Hvorfor vi mener den er best Generelt om Kaspersky (planleggingsfase) Sammenligne Kaspersky med Norton Dagens situasjon kontra implementering av nytt utstyr/programvare Kaspersky Antivirus 2011 for Mac + Apple Mac Tabell oversikt over kostnad og nytte for Kaspersky Enkle tiltak for Venua Consulting Implementering (Implementeringsfase) Konklusjon Status: Sikkerhet Kryptering Generelt om kryptering (Idefase) Sammenligning av andre programmer: Generelt om TrueCrypt (Planleggingsfase) S ide

31 TrueCrypt + Apple Mac Tabell oversikt over kostnad og nytte for programmet TrueCrypt Implementering (Implementeringsfase) Konklusjon Sikkerhet laptop Sikkerhet Tyverimerkning Innledning Tyverimerking (Idefase) Motivasjon Andre selskaper som tilbyr samme tjeneste SafeGroup info: House Of Control tidligere IKT-revisjon info: Generelt om House of Control (Planleggingsfase) Dagens situasjon i Venua kontra Implementering av denne løsningen Tabell oversikt over kostnad og nytte for House of Control Implementering (Implementeringsfase) Konklusjon Sikkerhet nettverk Innledning Switch (Idefase) Problemstilling Generelt om switch Anbefaling av leverandør (Planleggingsfase) Alternativer Oppsett av VLAN, eksempel for gjestenettverk: Garantier: Funksjoner: Tabell oversikt over kostnad og nytte for switch Oversikt over Dagens løsning kontra ny løsning Implementering (Implementeringsfase) Konklusjon Venua Consulting - Serverrom Apple AirPort Brannmur Åpne porter Broadcast WiFi-passord kryptering Ny switch - Rack skap Side

32 Før utført arbeid Etter utført arbeid Nytteprofil Ordliste - sikkerhet Webside design forslag Venua.com idag Webside design forslag (Idefase) Venua nåværende Index side Beskrivelse av teknologier Joomla Verktøy Artisteer Forslagene Videreutvikling av hjemmesiden Sosiale medier Innledning - sosiale medier (Idefase) Twitter Hva kan Venua oppnå med Twitter? (planleggingsfase) Fordel med å bruke Titter for Venua? Facebook (Idefase) Forskjell mellom Facebook pages & Facebook groups Hva kan Venua oppnå med Facebook? (Planleggingsfase) Er det noe Venua trenger å bruke? Facebook Venua. (Implementeringsfase) LinkedIn (Idefase) Eksempler: Hva kan Venua oppnå med LinkedIn? (Planleggingsfase) Er det noe Venua trenger å bruke? Oversikt over Premium og Basic utgave av LinkedIn LinkedIn Venua. (Implementeringsfase) Kildehenvisninger Internett Bøker S ide

33 Innledning Denne produktdokumentasjonen består av analyser, beslutninger og resultat fra vårt arbeid hos Venua Consulting, våren Arbeidet har vært delt inn i 3 hovedtema. Disse temaene er: Sikkerhet Webdesign Sosiale medier Hvert av temaene er så delt i del rapporter, for eksempel Kryptering, Tyverimerking og Sosiale medier. Dette for å enkelt vise vår fremgang i arbeidet. Del rapportene er så delt inn i 4 ulike faser. Eks: Delprosjekt 1: Sikkerhet - antivirus 1. Idefase 2. Planleggingsfase 3. Implementeringsfase 4. Anvendelsesfase. I rapporten har vi en del tabeller som enten sammenligner programvare, tjenester, spesifikasjon og kost nytte tabeller. Disse er tatt med etter et ønske fra Venua Consulting slik at de kunne se en sammenligning av produkter, tjenester & spesifikasjoner. 33 S ide

34 Sikkerhet Innledning sikkerhetsdel Som en av hovedoppgavene vi har fått av Venua, skal vi fokusere på sikkerhetsdelen. Grunnen til dette er at vi har funnet mange svakheter og også mange tjenester som gjør mye av det samme eller er spredt ut på ulike tjenester. Vår oppgave er å sette oss inn i dagens programvare Venua benytter seg, finne frem alternativer som gjør det samme, men i en felles løsning, i stedet for spredt på ulike plattformer. Sammen med Venua skal vi finne programmer vi mener er riktige for firmaet med tanke på de kravene vi har fått og hva programmene MÅ gjøre. I tillegg vil vi også fokusere på pris besparelser. Vi mener dette er et godt tiltak for Venua, slik at de kan spare penger på tjenestene de bruker. Vi vil også se på Open Source alternativer som det finnes mange av. Dette er tjenester som er gratis og har en del funksjoner. Det blir vår oppgave å finne de riktige programmene vi mener er riktige for Venua, komme med prisoversikt over disse ulike programmene/tjeneste og også hva slags funksjoner disse tilbyr. En annen ting vi må tenke på når vi undersøker tjenester & programmer er at Venua er et Apple MAC miljø, som vil si at de kun bruker Apple produkter. Dette må vi som studenter være obs på, når vi skal finne programmer som skal både kunne fungere og også være sikre med tanke på de kravene vi har fått og også hva programmene tilbyr. Sikkerhetsdelen omfatter ulike deler av sikkerhet, men også annet som Venua har kommet med til oss. Vi vil nevne de ulike emnene/problemstillingene i sikkerhetsdelen vi har fått vite av Venua. Disse problemstillingene vil vi ta med for hver enkelt emnedel av rapporten med svar på hva vi mener er riktig for Venua. Rapporten vil da dekke flere ulike emner som vi mener er viktig for Venua at de skal vite og også generell informasjon om de tjenester/programmene vi foreslår. Eksternt nett/vpn Når Venua drar ut til kunder så er de ofte logget på kundenes gjestenettverk og/eller VPN. Venua lurer på om det er noen usikkerhet med tanke på dette, som feks at personer tilkoblet på det samme Wi-Fi nettet skal kunne a mulighet til å "bryte seg inn" på deres maskiner og lese eller stjele data. Dette vil ikke være mulig, med mindre dere selv ønsker det. Alle deres MAC-maskiner er oppsatt med ett lokalt passord, og uten det passordet kan ingen komme seg inn på maskinene deres lokalt selv om de er tilkoblet samme nettverk. MEN dette forutsetter at dere ikke har aktivert "Fildeling" på maskinene. Fildeling er en funksjon som gjør det mulig å dele valgte mapper og/eller filer ut på nettverket. Hvis dette er aktivert vil hvem som helst på nettverket ha tilgang til disse filene. Men så lenge "Fildeling" ikke er aktivert, så vil ingen personer uten det lokale admin/bruker passordet få tilgang til noen filer eller data på maskinen. 34 S ide

35 Oversikt over programmer Venua bruker følgende programmer per dags dato E-post (Kerio Connectmail) Intranett (Wiki) Filserver med tilgang utenfra (VPN) Backup (Macbook via trådløst på kontor) Backup 2 (Jevnlig backup av Mac Mini server via LaCie ekstern HDD i RAID2) 24sevenoffice (Timeregistrering, fakturering og CRM) MS Office Programmer som vi diskuterer sammen med Venua Annet Intranett (Joomla) Antivirus (Kaspersky) Kryptering (TrueCrypt) Mail/kalender system (Google Apps) Ekstern backup (Webhuset) Tyverimerkning (Selectamark, SafeGroup, IKT-revisjon) Eksterne nettverk/vpn Hardware relatert Switch (Cisco / Netgear) 35 S ide

36 Delprosjekt 1 - sikkerhet programvare Kontorapplikasjon (Idefase) Innledning Kontorpakke En kontorpakke er en samling av programvare som er ment for å håndtere informasjon. Programvarene i en slik pakke kan også skaffes og brukes hver for seg, men applikasjonene er skreddersydd til å fungere med hverandre og dele på data seg imellom. Programvare som oftest finnes i en kontorpakke er tekstbehandling, regneark, databaseverktøy, presentasjon, e-post, kalenderverktøy og bildehåndtering. Slike løsninger finnes i f. eks Microsoft Office, OpenOffice og Google Docs. Motivasjon Motivasjonen med og finne en løsning for Venua som 1. koster lite som mulig og 2. som tilbyr de tjenestene Venua er på utgikk etter var spennende for oss. Vi så på flere ulike tjenester, men ingen kunne sammenlignes med Google Apps når vi tenker på pris! Sammenligning med Easierdays Vi valgte to tjenester som var Google Apps og Easierdays. Easierdays var en tjeneste som tilbyr mer en hva Google Apps gjør. Med tanke på at Easierdays er en full CRM løsning og i tillegg deling av kontakter/e-post/kalender var dette en god løsning. Ulempen var selvfølgelig kostnadene dette førte med. Billigste alternativer som heter standard koster 99,- kr per bruker per måned. Som vil si ca 1200 kr per bruker x 5 brukere = 6000 kr. Dermed tenkte vi at siden Venua har en 24/7 løsning med full CRM løsning, var det bare å finne en tjeneste som er både god og tilbyr en løsning for kontakter og kalender med deling og e-post tjeneste. Der fant vi et godt alternativ som var Google Apps. Denne tjenesten er mye billigere. 40 per brukerkonto per år (311,74NOK, den ). 311 kr per bruker får et år x 5 brukere = ca 1555 kr. Som er en STOR forskjell når man ser på prisen. Prisoversikt for Easierdays Hos Easierdays kan man velge mellom to pakke løsninger som de tilbyr. Dette er oversikten over pakkene: Pakkeløsning 1: Easierdays standard pakke koster 99,- kr per bruker per måned. Pakkeløsning 2: Easierdays Premium pakke koster 199,- kr per bruker per måned. Det har allerede blitt sagt under Venua møtet at en Premium løsning er uaktuelt. Grunn til dette er kostnader dette medfører per måned for Venua og det er vår oppgave og finne en tjeneste som tilbyr det Venua er på utgikk etter til billigst mulig kostnad. Betalingsmuligheter er som følgene: Kvartalsvis Årlig (da sparer man 118,- kr per år) 36 S ide

37 Tabell oversikt over kostnad og nytte for Easierdays Kostnad Timer Pris Innhenting av informasjon og undersøkelse 5 Skriving av rapport. Analyse, bruker og test dokumentasjon 7 Konfigurasjon. Webbasert 2 Kostnad for basis løsning Eksempel: 5 brukere hos Venua 99 kr x 5 brukere = ca 500 kroner i måned. Kostnad for Premium løsning Eksempel: 5 brukere hos Venua 199 kr x 5 brukere = ca 995 kroner i måned. Nytte Webbasert ingen installasjon kr per bruker per måned 199 kr per bruker per måned Problemstilling Finne en kontortjeneste som tilbyr ulike applikasjoner som for eksempel kalender, e-post klient og adressebok som sammen fungerer med Apple Mac applikasjoner Apple Mail, contacts & ical. Vår Anbefaling: Google Apps Pro Generelt om Google Apps Pro Tjenesten ble lansert i 2007 som var fortsatt under beta status. Den ble senere oppgradert til endelig versjon i Gjennom årene har det kommet marketplace for ulike google programmer som kjører sammen med Google Apps. Google Apps er en tjeneste fra Google som tilpasses uavhengig av versjoner av flere Google-produkter under et tilpasset domenenavn. Den har flere Web-applikasjoner med lignende funksjonalitet til tradisjonell kontorprogrammer, bl.a.: Gmail, Google Grupper, Google Calendar, Talk, Docs og Sites. Fordeler med Google Apps Pro Webbasert. Ingen program som kjører og krever CPU bruk. Alt foregår via nettleser. Kostnadsbesparelser. Billigere med tanke på kostnader dette fører. Google Apps 311 kr for et år kontra Easierdays 99 kr per måned (99 kr x 12 = 1200 kr) Tilgang til e-post, kalender fra mobilen 25 GB lagringsplass for e-post. Hver bruker har dette. Gratis prøveversjon i 14 dager. En flott bonus før man eventuelt skal kjøpe det endelige produktet. Marketplace, ulike programmer som kan kjøres sammen med Google Apps. Ulemper med Google Apps Pro Internett tilgang. Krever selvfølgelig internett tilgang. Uten internett blir det ikke mulighet og sjekke tjenesten. Ingen pakkeløsning for bedrifter som vil si at det ikke finnes noe pakkeløsning for bedrifter med tanke på lisenser. Må kjøpes enkeltvis 37 S ide

38 Nåværende løsning kontra ny løsning (Planleggingsfase) Dagens situasjon hos Venua er at de har mange tjenester som har blitt spredt på ulike plattformer og som skaper først og fremst problemer og også ekstra utgifter. Dermed vil vi komme med et godt forslag ved at man bruker en ekstra tjeneste i tillegg til 24/7. Med dagens situasjon så har Venua følgende. E-post tjeneste hos Kerio Connect Mail, timeregistrering, fakturering og CRM hos 24/7. Dette betyr at de har to ulike tjenester som de betaler for. Under møtet med Venua ble det fort klart at en løsning fra Easierdays var ikke aktuelt. Grunn til dette er at det koster en del kroner per måned og at Venua allerede har en CRM løsning med 24/7 tjenesten. Dermed faller Easierdays bort. Vi har tatt utgangspunkt i Google Apps. Med Google Apps så blir det fortsatt to ulike tjenester. Hvor 24/7 vil levere timeregistrering, fakturering og CRM løsning hos 24/7. Hva vil Google Apps gi som Venua trenger? Jo, e-post med 25 GB lagringsplass. Tilgang til e-post og kalender fra mobilen. Synkronisering både på datamaskin og smarttelefoner. Sist men ikke minst kostnadsbesparelser. 40 per brukerkonto per år (311,74NOK, den ) som er god pris med tanke på at man betaler for et helt år! 38 S ide

39 Hva tilbyr Google Apps Pro tjenesten Denne tabellen er en oversikt over hva Google Apps Pro Business pakke tilbyr. 10 Meldingsprogrammer: Gmail, Google Kalender & Grupper Lagringsplass i Gmail Kompatibel med e-post- og kalenderfunksjoner i Microsoft Outlook Synkronisering med Blackberry Enterprise Server Enkel administrering av kontakter Tilgang til e-post, kalender og nettprat fra mobilen E-postsikkerhet, drevet av Postini Gmail - annonser kan deaktiveres Ressursplanlegging i Google Kalender Samarbeidsprogrammer: Google Dokumenter, Nettsteder & Video Lagring i Google Nettsteder Google Video for privat, sikker videodeling Google Apps - skript Støtte og pålitelighet Døgåpen brukerstøtte på telefon og e-post ved alvorlige problemer Tjenestenivåavtale med 99,9 % driftsgarant** Selvbetjent nettbasert brukerstøtte Økt sikkerhet SSL håndhevelse for sikker HTTPS tilgang Nettsøppelfiltrering som kan tilpasses Tilpass kravene til passordstyrke E-postruting og håndtering av nettverkssluser (gateway) for e-post Verktøy for overføring og integrering Verktøy og programmeringsgrensesnitt for e- postoverføring Katalogsynkronisering med LDAP systemer E-postruting og håndtering av nettverkssluser (gateway) for e-post Programmeringsgrensesnitt for enkel pålogging Programmeringsgrensesnitt for klargjøring av brukere og grupper Pakkeløsning 25 GB per konto 10 GB pluss 500MB per bruker for delt lagring Google Apps tilbyr en del ulike tjenester, men vi skal trekke ut de tjenestene vi mener Venua har bruk for og er viktigst for dem. E-post med 25 GB lagringsplass. Synkronisering mellom datamaskin og smarttelefon. 10 Tatt med for Venua Sammenligning av produkter. 39 S ide

40 Kalender med deling. Holde alle oppdatert hele tiden. Kontakter med deling. Dele kontakter med kolleger. Alle kontakter er samlet og organisert. Sikkerheten på e-post Er det trygt å ha tilgang til dataene mine over Internett? Alle Google Apps-tjenester gir mulighet til tilgang til alle data ved hjelp av kryptering, og kunder kan velge å be om dette alternativet for brukerne. Dette er med på å sikre at bare brukeren selv har tilgang til dataene. Dette gjelder tilgang til våre e-post-, kalender- og nettpratdata via våre nettprogrammer. Klienten for mobil e-post bruker også kryptert tilgang for å sikre personvernet ved kommunikasjon. Vi tilbyr for øyeblikket ikke kryptering for startsidetjenesten. Vi krever også kryptering for tilgang til e-postdata via tredjepartsklienter. 11 Hvordan beskytter dere meg mot søppelpost, virus og nettfiskingsangrep? Google har en av de beste søppelpostblokkeringene i bransjen, og den er integrert med Google Apps. Søppelpostmappen tømmes automatisk hver 30. dag. Vi har bygd inn viruskontroll og forbedret dokumentkontrollen som foretas før en bruker kan laste ned en melding. De fleste datavirus finnes i kjørbare filer, og vanlige virusprogrammer kan derfor søke i meldingene etter kjørbare filer som kan inneholde virus. Google blokkerer virus på den mest direkte måten: ved å ikke tillate brukerne å motta kjørbare filer (f.eks. filer med navn som slutter med exe) som kan inneholde skadelig kjørbar kode, selv om de er sendt i et komprimert format (zip, tar, tgz, taz, z, gz). 12 Gmail viser til 99,9 % driftsgaranti*. * Tjenestenivåavtalen med 99,9 % driftsgaranti for Google Apps tilbys til organisasjoner som bruker Google Apps for Business, som beskrevet i vilkårene for bruk av Google Apps for Business. Google Apps + Apple Mac En viktig del som vi må tenke på når vi skal foreslå programvare er at de fungerer med Mac miljøet Venua bruker. Apple Mail Dette er fult mulig. Det som skal gjøres er at man må konfigurere Apple Mail klienten, slik at google mail fungerer på klienten. Dermed kan man motta og sende e-post fra Applie Mail klienten og ikke den webbaserte tjenesten som Google Apps tilbyr Det er også fult mulig og konfigurere Apple Iphone 4 slik at man kan lese / sende e-post, kontakter og kalender løsning oppdatert Sikkerhet på epost hos gmail. 12 Om sikkerhet. 13 Google apps + mac 14 Iphone konfigurering mot google apps. 15 Mail og Apple programvare 40 S ide

41 ical En oppsett i ical gjør det slik at man kan synkronisere kontakter sammen med Google Calender. 16 Kontakter på Mac Det er fult mulig og synkronisere kontakter på Mac til Google Apps og tilbake. Dette gjelder også på telefonen. 17 Hvorfor trenger Venua dette? Venua trenger dette for at de skal ha en felles plattform for utveksling av kontakter med deling, kalender med deling og en e-post tjeneste som tilbyr en del lagringsplass. I tillegg har vi synkronisering mot mobil en god løsning. Denne løsningen vil hjelpe til Venua med og holde seg enda bedre oppdatert. Prisoversikt for Google Apps Pro Hos Google Apps Pro kan man velge en løsning (den norske siden) Den Amerikanske tilbyr Small, Medium & Enterprise business Edition. Vi tar utgangspunkt fra den norske siden og vi tar Google Apps for bedrifter! Årlige kostnader: 40 per brukerkonto per år (311,74NOK, den ) Brukermaksimum: Ubegrenset Tabell oversikt over kostnad og nytte for Google Apps Kostnad Timer Pris Innhenting av informasjon og undersøkelse 5 Skriving av rapport. Analyse, bruker og test dokumentasjon 7 Konfigurasjon. Webbasert 10 Kostnad for per bruker et år. Eksempel: 5 brukere hos Venua 311 X 5 brukere = 1555 kr for 5 brukere for et helt år. Nytte Kalender funksjon som alle har tilgang til og kan synkroniseres med Google plattformen + mobil synkronisering Webbasert ingen installasjon 2-5 Ingenting blir borte Ligger eksternt på servere til Google Ca 1 i mnd 40 (311,74 NOK, den ) Forslag til implementeringsplan (Implementeringsfase) Implementeringen vil hovedsakelig ta ca 10 timer etter hvor mye vi skal sette opp, hva vi skal sette opp og om det oppstår problemer underveis. Det er vi som står for implementeringen for Venua. Når tjenesten er kjøpt, vil vi i fellesskap komme frem til dato/tid som passer og starte implementeringsfasen. Det hele foregår hos Venua Consulting sine lokaler. Vi kommer til å dele det opp i ulike faster ved at først installerer/implementerer tjenesten. Deretter konfigurer vi den slik at den fungerer som den skal. Vi tar i samme del også test periode for å forsikre oss 16 & - ical 17 Synkroniseringsverktøy 41 S ide

42 at alt fungerer som det skal. Så skal vi da også skrive en brukerdokumentasjon for Venua. Slik at de kan når som helst ta den frem og vite hva de skal gjøre! Siden Venua har to domener, venua.com og venua.no vil vi først teste Google Apps på domenet venua.no. Grunnen til dette er at det ikke er e-post adresser der, som vil si at vi fritt kan teste frem og tilbake, uten at det skulle være problemer for venuas ansatte og e-post kontoer for domenet venua.com. Dette mener vi er en god løsning, siden vi ikke er til hinder for venua og kan teste fritt frem. Konklusjon Med tanke på at Kerio er dyrt, er alternativet Google Apps for Venua en god løsning. Her vil de få en god kalender funksjon og stor e-post plass for sine fremtidlige prosjekter. I tillegg gir Google Apps så mye mer en bare disse hovedfunksjonene. Det finnes mange små programmer i tillegg under marketplass. Dermed vil man kunne få et bedre utbytte av funksjonalitet og programmer i denne tjenesten. 42 S ide

43 Delprosjekt 2 - sikkerhet - Antivirus Innledning Antivirus (Idefase) Antivirus er et program på en datamaskin som forsøker å identifisere, motarbeide og fjerne datavirus og liknende ondsinnet programvare (såkalt malware). Antivirus benytter som oftest av to forskjellige metoder for dette: Undersøke (skanne) filer på datamaskinens filsystemer for å lete etter kjente virus som gjenkjennes ved at de står på en virus-liste. Identifisere mistenkelig oppførsel fra et hvilket som helst program som kan bety at programmet er infisert med et virus. Mange forskjellige produsenter Antivirus kommer i mange former og farger fra mange forskjellige produsenter. Siden Venua mest bruker Apple Macbooks i bedriften så har vi undersøkt og sammenlignet antivirus for Mac OSX plattformen. Dette er de antivirusene vi har sett nærmere på: Norton Antivirus 11.0 for Mac: Norton antivirus for Mac 18 Kaspersky Antivirus 2011 for Mac: kaspersky-anti-virus-for-mac 19 Avast! mac edition: Avast! mac-edition 20 Etter å ha lest igjennom mange forskjellige tester og demonstrasjoner på internett så har vi kommet frem til at Kaspersky Antivirus 2011 for Mac vil være det beste valget for Venua. Review av Kaspersky Anti-virus 2011 for Mac 21 Review av Kaspersky Anti-virus 2011 for Mac 22 Testresultater kontra andre antivirus programmer som også finnes på Mac 23 Hvorfor vi mener den er best Vi mener den er best fordi Kaspersky sin søke motor er omfattende og effektivt. Profesjonelle testere som AV Comparatives og Virus Bulletin har sett gode resultater fra produsenten for flere år. Selv om noen individuelle testere sier at Kaspersky har middelmådig ytelse så er dette hovedsakelig for Windows. Kaspersky Labs sender ut oppdateringer ofte, som betyr at 18 Norton antivirus for Mac Informasjon om Norton 19 kaspersky-anti-virus-for-mac informasjon om kaspersky 20 Avast informasjon 21 Review av Kaspersky for MAC. 22 Review av Kaspersky for Mac. 23 Informasjon om ulike antivirus programmer. Ønske fra Venua 43 S ide

44 maskinen er best mulig beskyttet mot skadelige filer/virus. En unik funksjon i OS X antivirusprogramvare er at du kan sikkerhetskopiere en kopi av de originale filene før du renser eller sletter dem. En annen uvanlig funksjon er muligheten til å tilbakeføre oppdateringer. I de sjeldne tilfellene at den nyeste oppdateringen forårsaker et problem, kan du gå tilbake til den forrige oppdateringen. Vår Anbefaling: Kaspersky Generelt om Kaspersky (planleggingsfase) Kaspersky er et velkjent anti virus selskap som ble grunnlagt i russland. I 2008 ble de kjent som det fjerde største selskapet som driver med antivirus. Deres antivirus motor er også brukt i mange andre produkter, blant annet F-Secure, Sybari (eid av Microsoft) & Check Point. Kaspersky Norge 24 Kaspersky - USA 25 Fordeler Antivirus har også malware søker Oppdatert ofte, spesielt når nye trusler dukker opp Selve programmet er lett å kjøre for maskinen Et godt brukergrensesnitt som er kjent for Macintosh brukere Ulemper Kan virke tungvint for brukere som er vant til annet anti virus programvare Priser Kaspersky 299 per maskin for 12 måneder (Norsk versjon) 40$ per maskin for 12 måneder (Amerikansk versjon) 222kr. 60$ for 3 maskiner for 12 måneder (Amerikansk versjon) 334kr. 90$ for 3 maskiner for 24 måneder (Amerikansk versjon) 500kr. Prisene er hentet fra dagens kurs, Priser Norton Norsk butikk: Norton AntiVirus 11 Engelsk versjon Pris: 1 års lisens til kroner 499. Amerikansk: Norton AntiVirus 11 Pris: 1 års lisens til $ kr med dagens kurs ( ) Amerikansk: Norton AntiVirus Dual Protection Pris: 1 års lisens til $ kr med dagens kurs ( ) Amerikansk: Norton Internet Security Pris: 1 års lisens til $ kr med dagens kurs ( ) 24 Norsk Kaspersky side for informasjon og pris oversikt 25 Amerikansk Kaspersky side Informasjon om pris 44 S ide

45 Sammenligne Kaspersky med Norton Kaspersky har følgende: Anti Dailer AntiVirus Automatiske oppdateringer E-post beskyttelse Realtime beskyttelse Beskyttelse mot Trojan Web beskyttelse Beskyttelse i mot Ormer(worms) Norton har følgende: Anti-Virus Automatiske oppdateringer Beskyttelse mot Trojan Web beskyttelse Dagens situasjon kontra implementering av nytt utstyr/programvare. Slik som Venua er satt opp til dags dato så vil det være enklere å sette opp antivirus på hver enkelt Macintosh fremfor at noen blir annsatt for å installere og passe på slik at alle maskiner blir oppdatert, Andre alternativer som End point Norton. Vi har sett på dette alternativet og har sett at det vil føre til at de må leie inn en server ansvarlig som kjører ut de forskjellige oppdateringene noe som vil være en ekstra kostnad. Kaspersky Antivirus 2011 for Mac + Apple Mac Kaspersky har en egen versjon for Mac datamaskiner. Dette gjør valget vårt mye lettere og vi er sikre på at antivirus programmet vil fungerer 100 % siden det er utviklet spesielt for Mac plattformen. Kompatibel med OS X versjon 10.4 eller høyere (Tiger, Leopard, Snow Leopard) Kun tilgjengelig med for Intel baserte Mac maskiner. Illustrasjoner av Kaspersky antivirus Bilde over hvordan Kaspersky ser ut på Mac. 45 S ide

46 Tabell oversikt over kostnad og nytte for Kaspersky Kostnad Timer Pris Innhenting av informasjon og undersøkelse 5 Skriving av rapport. Analyse, bruker og test dokumentasjon 7 Installasjon av programvare 2 Kostnad for lisens per bruker. Eksempel: 5 brukere hos Venua 299 kr X 5 brukere = 1500 kr for 5 brukere. 299 kr per bruker. Nytte Redusere for fare av malware, skadelig programvare, spyware. Slippe tiden det tar å fikse anslag 7 timer for ille virus 7 7 * 900 kr = 6300 kr Enkle tiltak for Venua Consulting Aldri gi ditt admin passord til ukjent programvare. Ikke last ned programvare fra piratnettsteder og andre falske sider som tilbyr gratis programvare. Ikke kjør programmer du ikke kjenner opprinnelsen til. Tenk før du klikker - ikke la deg lokke av tilbud om gratis programvare osv. Hold systemet ditt oppdatert gjennom Software Update. Last kun ned video-kodeker, videospillere osv. fra offisielle nettsider. Implementering (Implementeringsfase) Implementering av Kaspersky anti-virus 2011 gjøres ved at lisensene som Venua har behov for bestilles og installeres på hver Macbook Pro og den ene Windows PC'en som står på kontoret. Installasjon og oppsett av anti-virus har vi beregnet vil ta ca 2 timer totalt for alle maskinene. Konklusjon Ut i fra det vi har sett på så kommer Kaspersky ut som det beste alternativet, med tyngde på at de har en løsning som gir bredere og bedre beskyttelse mot de truslene som finnes ute på nettet. De er også ganske rimelig når de blir sammenligna mot andre etablerte anti virus løsninger. De kommer også godt ut på flere tester for Antivirus for Macintosh. Status: Venua har bestilt 6stk lisenser for macbook, fra vår kontakt hos Kaspersky. Prisen for disse ble 890kr, men vi fikk 10 % rabatt som pakkepris for 6 lisenser. Så prisen for Venua ble da 808kr. Dette er lisenser som varer 12 måneder. Siden lisensene er bestilt venter vi bare på at de skal ankomme Venua. 46 S ide

47 Delprosjekt 3 - sikkerhet Kryptering Generelt om kryptering (Idefase) Kryptering blir i dag brukt til alt mulig fra e-post til sms til mobilt bredbånd. VPN er også en form for kryptert datatrafikk. Kryptering gjør det mulig å oppbevare eller sende data i en form som gjør den uleselig for uvedkommende. Dette gir en trygghet og sikkerhet som er vanskelig å oppnå med andre alternativer. I Venua så har vi sett at lokal kryptering på de enkelte Macbook maskinene som er i bruk både innenfor og utenfor bedriftens lokaler er det viktigste. Maskinene inneholder sensitiv data som utenforstående muligens kan få tilgang til når maskinene er ute av bedriftens lokaler. Derfor er det viktig for Venua å ha den sikkerheten at viktig data kan lagres lokalt på maskinen men allikevel være trygg. Sammenligning av andre programmer: Det finnes mange forskjellige krypteringsprogrammer, der de fleste er prøveversjoner som varer i 1 måned eller 2, før man da må betale per lisens man vil ha. Men det finnes også noe få gratis programmer som vi vil vise har alle funksjonene som trengs og gjerne mer til. Noen av alle disse programmene er: PGP Whole Disk Encryption: Symantec PGP 26 BestCrypt: Jetico BestCrypt 27 FileVault: Innebygget krypteringsprogram 28 TrueCrypt: TrueCrypt 29 Vi har valgt disse 3 programmene å vise til da disse får de beste omtalene samt de er regelmessig oppdatert. Men vi ser fort at ett av programmene skiller seg ut i mengden da det er gratis og tilbyr på lang vei den beste og enkleste løsningen for Venua. Mens Jetico og Symantecs programmer er lisensbaserte og koster penger, er TrueCrypt gratis og har de siste årene kommet best ut på alle store tester. Symantec PGP kan bare kryptere en hel harddisk, men ikke spesifiserte områder. Jetico's BestCrypt kan gjøre så og si alt TrueCrypt gjør, men hvorfor betale for noe man får gratis av TrueCrypt? I tillegg har det i tester vært merket seg at BestCrypt har en uvane med å gjøre maskinens harddisker merkbart tregere når det er aktivert. Dette problemet har ikke TrueCrypt. For noen år siden fantes det en god del lignende programmer som TrueCrypt, men de fleste av disse har enten forsvunnet, eller ikke blitt oppdatert på en god stund. Så på dette tidspunkt vil jeg si at det eneste og beste alternativet er 26 Symantec syn kryptering program priser og sammenligning mot truecrypt 27 BestCrypt krypteringsprogram sammenligning mot truecrypt 28 FileVault Innebygget programvare i OS X 29 TrueCrypt 47 S ide

48 TrueCrypt. Ingen andre programmer tilbyr de samme mulighetene som TrueCrypt gir, i tillegg til å være gratis. TrueCrypt bruker sterkere kryptering en FileVault (innebygd i MAC OS X). Vår anbefaling: TrueCrypt Generelt om TrueCrypt (Planleggingsfase) TrueCrypt er en gratis open-source disk kryptering software for Windows 7/Vista/XP, MAC OS X, og Linux. Oversikt over TrueCrypt: Oppretter en virtuell kryptert disk i en fil og monterer den som et reelt disk. Krypterer en hel partisjon eller lagringsenhet som USB flash eller harddisk. Krypterer en partisjon eller stasjonen der Windows er installert (pre-boot autentisering). Kryptering er automatisk, i sanntid (on-the-fly) og transparent. Parallellisering og pipelining at data kan leses og skrives så raskt som hvis stasjonen ikke var kryptert. Gir plausibel benektelse, i tilfelle en motstander tvinger deg til å avsløre passordet. Skjult volum (Steganography) og skjult operativsystem. Krypteringsalgoritmer: AES-256, Serpent, og Twofish. Virkemåte: XTS. TrueCrypt er laget av TrueCrypt Foundation som holder til i Henderson, Nevada, USA. Firmaet og versjon 1.0 av TrueCrypt ble lansert og sluppet på internett 2. Februar Programmet er i dag ett av de mest brukte gratis krypteringsprogrammene på markedet, og høster rosende kritikker. Etter å ha sjekket ut programmet ser vi at det som blir det mest gjeldene for dere i Venua er funksjonen med å opprette en logisk partisjon på maskinen, der filer og dokumenter lagres, og som da blir kryptert. Disse filene blir tilgjengelige ved å montere partisjonen fra en fil du har lagret hvor du enn ønsker på maskinen. Deretter taster man passordet og partisjonen vil være synlig sammen med filene. Når maskinen slås av eller man manuelt demonterer partisjonen så vil filene bli krypterte og uoppnåelige for andre personer som ikke har tilgang på passordet. En ulempe er at den krypterte partisjonen ligger som en enkelt fil på maskinen, og som alle filer kan denne slettes. Men med ekstern backup vil alle dine filer uansett ligge lagret ett annet sted, så selv om denne krypterte partisjonen slettes så kan backup hentes tilbake senere og en ny kryptert partisjon lagres. 48 S ide

49 For å unngå sletting av denne filen (partisjonen) så bør den lagres på ett ulogisk sted (se: ikke «mine dokumenter»). Fordeler Gratis programvare Har mange funksjoner Lett å lære seg Støtter alle operativsystemer Gir enkel men utrolig sikker kryptering av viktige data. Ulemper Filen med all krypter data kan slettes fra maskinen Trenger en gjennomgang/opplæring før en førstegangsbruker kan bruke programmet. TrueCrypt + Apple Mac TrueCrypt vil fungere 100 % på Mac plattformen. Eneste ting er viktig med tanke på nedlasting av programvare er at vi må kontrollere at vi velger riktig nedlasting for OS versjonen og CPU typen. Dagens situasjon Vs implementering av programvare. På dette tidspunktet har Venua bare kryptering over VPN. De har dermed ingen tidligere kryptering av lokal data på Macbook'ene eller noen andre maskiner. Noen av de ansatte hos Venua har allerede fått en rask demonstrasjon av hvordan TrueCrypt virker, og hvor lett sensitiv data kan krypteres med en sikkerhet som en person uten en supercomputer ikke har noen sjanse på å knekke. Tabell oversikt over kostnad og nytte for programmet TrueCrypt Kostnad Timer Innhenting av informasjon og undersøkelse 4 Skriving av rapport. Analyse, bruker og test dokumentasjon 5 Installasjon av programvare 10 Nytte All sensitiv data vil være umulig å lese for uvedkommende Verdi Uvurderlig Data kan hentes frem raskt og uten bruk av internett/eksternt nett 49 S ide

50 Begrunnelse Det har ved visse tester blitt bekreftet at når man krypterer en hel harddisk med TrueCrypt så vil ytelsen bli svekket med 20-30%. Dette fordi hver av filene som åpnes da vil bli dekryptert før den leses hver gang. Vi har derfor valgt å heller opprette en ny partisjon på 20GB som vil kryptere alt innhold som legges på den. Dermed vil programmer og andre prosesser ikke miste ytelse, selv om all sensitiv data og dokumenter vil være trygge. Ved å lage en kryptert partisjon eller Volum så vil ytelse på maskinen ikke bli påvirket. Maskinen vil heller ikke starte opp tregere enn tidligere Implementering (Implementeringsfase) TrueCrypt kan enkelt installeres og settes opp til bruk på en Macbook Pro på noen minutter. En lett og rask opplæring av bruken av programmet tar minutter. Det er også mulighet for å lage en liten bruksanvisning for daglig bruk av TrueCrypt. Maskinene vil ikke oppleve noen forskjell på kapasitet eller kraft når TrueCrypt implementert og i bruk. Konklusjon Den største fordelen med dette programmet er sikkerheten den gir. Alle filene som blir krypterte er så og si umulig å lese for utenforstående personer som ikke vet passordet. Selv Amerikas CIA og FBI har store problemer med å knekke TrueCrypt's kryptering. Alt dette gir oss grunn til å anbefale TrueCrypt for kryptering av viktige dokumenter og sensitivt materiale. Men vi minner om at ekstern backup vesentlig forsterker sikkerheten sammen med bruk av TrueCrypt. 30 Performance test of whole disk encryption : 31 Performance test of AES TrueCrypt encryption: 50 S ide

51 Delprosjekt 4 - sikkerhet laptop Annet som vi anbefaler for Venua Consulting Sikkerhet Tyverimerkning Innledning Tyverimerking (Idefase) Det er lurt å merke alt som kan være av interesse for en tyv. Det vil si alt som er lett å transportere og omsette illegalt, for eksempel PC, telefoner, kopimaskiner, servere. Man kan merke nesten hva som helst for å sikre seg mest mulig. Tyverimerking har blitt ofte brukt hos bedrifter og skoler som har mye datautstyr. Dette øker til at man har kontroll over hvem som bruker hva i en felles database (Merk kun noen få antall tjenester tilbyr dette). Tyverimerking er et enkelt tiltak for å øke sikkerheten på datautstyr. Motivasjon Motivasjonen bak tyverimerking var at vi ville komme med en løsning for Venua, slik at deres datautstyr er tyverimerket. Med tanke på at de er 100 % Mac miljø og laptop maskiner som har en startpris på kr og går oppover til kr er det viktig med tyverisikring. Med en slik etikett på maskinen, kan man enkelt ha med bedriftens logo, telefon nummer og e-post eller annen informasjon som er viktig. En annen motivasjon kilde for dett er at om maskinen blir stjålet, er det ikke mulig og rive av denne etiketten. Du ender bare med å skrape opp datamaskinen mister sin verdi i tilfelle noen tyver skulle prøve å selge en slik maskin. Dersom en tyv likevel skulle falle for fristelsen, å stjele en merket gjenstand, er det stor sannsynlighet for at den kommer til rette igjen. Umerkede gjenstander finner derimot politiet sjelden eierne til. Andre selskaper som tilbyr samme tjeneste Vi har sett på Securmarked og SafeGroup. Vi er per dags dato i kontakt med dem angående priser og også få et utkast til etikett. Dere vil høre mer om dette så fort vi for informasjon om dette! Securemarked 32 SafeGroup 33 SafeGroup info: Må bestilles minimum 50 stykker. Vi har mange løsninger til forskjellige priser. Til merking av bærbare pc-er og telefoner benyttes skiltmerking. Disse limes fast til underlaget og sitter meget godt. 32 Securmarked Finne informasjon om tyverimerking, priser for Venua 33 Safegroup Finne informasjon om tyverimerking, priser for Venua 51 S ide

52 Din tilsendte logo kan vi bruke, men det er mulig det vil være behov for mer tekst, kontakt punkt eller telefon nummer. Våre løsninger har et baksskilt hvor relevant informasjon fremkommer. Antall.: 50 stk. vil ligge på ca. kr. 49,00 pr. stk. + mva. 34 IKT-Revisjon House Of Control tidligere IKT-revisjon info: Vi kan levere komplette merker a kr 39 pr stk ekskl mva. Egen logo er mulig, men ikke særlig hensiktsmessig ved antall under 1000 stk pga kostnad. Bestill merker og sikre utstyret nå det er for sent når det er borte! Tyverimerker koster kr 39,- pr. merke og overvåkingsavgift kr 0,- pr år. Eierskifte kan registreres kostnadsfritt i perioden. 36 Fordeler: Reduserer risiko for tyveri Lettere å få tilbake hvis mistet Utstyr på avveie kan spores (men ikke til din virksomhet!) Minsker risiko for at sensitive data kommer på avveie. Du får hjelp av oss til evt. politianmeldelse (dvs. du sparer tid!) Begge disse benytter seg av samme teknologi som Selectamark. Med tanke på at kjemisk gravering (etsing). Fremgangsmåte kommer vi senere til. Vår Anbefaling: House of Control / IKT-Revisjon Generelt om House of Control (Planleggingsfase) House of Control AS arbeider innen to områder: - Tyverimerking og overvåkning 24 timer i døgnet - Web basert forvaltning av eiendeler og avtaler med beregning og varsling før utløp. House of Control er Norges største aktør i dette markedet. Fordeler Tyveri merking av eiendom som gjør ting mindre attraktive å stjele. Viser tydelig hvem sin eiendom dette er. 34 Informasjon fra Safegroup angående tyverimerking. 35 IKT-revisjon Finne informasjon om tyverimerking, priser for Venua 36 Informasjon om tyverimerking utdrag fra e-post. 52 S ide

53 Ulemper Priser Et permanent klistremerke som senker verdien om det skulle være ønske om å selge. Kommer på 780kr for 20 merker. Man kan bestille akkurat så mange merker som man vil og de varierer etter størrelse. Det er også mest kostbart når det blir bestilt for første gang siden de må lage til en profil for klistremerkene. Dagens situasjon i Venua kontra Implementering av denne løsningen. Implementering er ganske enkelt. Bestilling er raskt og uten vanskeligheter. House of Control virker som et ganske unikt selskap og det var vanskelig å finne noen andre løsninger. Tabell oversikt over kostnad og nytte for House of Control Kostnad Timer Pris Innhenting av informasjon og undersøkelse 3 Skriving av rapport. Analyse, bruker og test dokumentasjon 3 Implementering 1 Kostnad for 20 klistremerker Nytte Hindre tap av utstyr. Eksempel en MAC 15 ca kr 780 kr Ca kr Implementering (Implementeringsfase) Implementering av House of Control gjøres ved at det sendes en bestilling på antall sikkerhetsmerker Venua ønsker. Når disse er bestilt og ankommet Venua, så er alt som skal til å feste disse til utstyret som skal merkes, for eksempel Macbook Pro. Konklusjon Dette er en enkel og effektiv prosedyre som gjør det tydelig at de er sikkerhets beviste. 53 S ide

54 Delprosjekt 5 - sikkerhet nettverk Hardware som vi anbefaler for Venua Consulting Innledning Switch (Idefase) En switch er en nettverkskomponent som styrer datatrafikk mellom ulike noder i et nettverk, slik som PC, server, skriver og Internett-forbindelse. Datatrafikk som passerer switchen blir analysert og sendt videre ut på den porten, eller i den retning, hvor mottakeren av datapakkene befinner seg. Switchen bruker MAC-adressen, også kalt den fysiske adressen, til mottakeren for å avgjøre hvor datapakkene skal. Problemstilling I dag har Venua ett litt rotete oppsett av nettverket. 2 switcher gjør jobben som en switch enkelt kan gjøre alene. Disse små switchene er også fulle, så en utvidelse med flere porter er for øyeblikket ikke mulig. Men med en større switch, eksempel 24-porter så er det store muligheter for utvidelse av nettverket, samt bruk av vlan. Generelt om switch Etter en samtale med Venua fant vi fort ut at å fjerne 2 stk 8-port switcher som tar opp plass i nettverks skap, og bytte disse ut med en ny 24-port switch vil ikke bare gi nettverket ett ryddigere oppsett, men også gi mulighet for utvidelse av nettverket om det skulle være nødvendig. I tillegg har Venua for tiden ett trådløst WifI som for øyeblikket ikke virker, på grunn av mangel på port i switchene. Dette problemet vil en ny switch også løse. Vi vet dermed at vi trenger en 24-port switch som har mulighet for å sette opp flere typer VLAN siden ett gjestenettverk skal settes opp. Fordeler Ryddigere nettverk Raskere og mer stabil datatrafikk Mulighet for utvidelse av nettverket Mulighet for oppsett av gjestenettverk Ulemper Kostnad: kr En liten nedetid på nettverket mens ny switch installeres. Anbefaling av leverandør (Planleggingsfase) Etter en rask diskusjon fant vi ut at når Datakjeden/Amentio har en butikk rett i nærheten av Venua's kontor så vil det lønne seg å kjøpe switchen her. Dette med tanke på garanti i butikken, og mulighet for å få rask svar på eventuelle spørsmål. Vi har også sett at Amentio har generelt fornuftige priser. Kjeden har tidligere fått mange top3 plasseringer i hardware.no's kvartalige pristest på nettbutikker. Hjemmesiden for denne butikken er: 54 S ide

55 Oppdatering av leverandør Amentio/Datakjeden klarer ikke å levere switchen som Venua har bestilt. Vi vurderer da å benytte oss av Komplett.no istedenfor, da alle i gruppen har gode erfaringer fra denne nettbutikken. Hjemmesiden for denne butikken er: Switch link: Prisen hos Komplett.no er 1.276kr + mva + frakt. Ny oppdatering av leverandør Vi har tatt kontakt med Mantio/datakjeden og fått avbestilt switchen fra dem siden de ikke kunne levere denne. Pengen Venua har forhåndsbetalt skal være på vei, eller mottatt på konto allerede. Venua har bestilt switchen fra komplett.no istedenfor og denne har ankommet Venua, og er klar for konfigurering. Alternativer Vi tok kontakt med Amentio via til deres Bedriftsavdeling og diskuterte oss frem til 2 alternativer som vil passe Venua's behov. Vi endte opp med 2 switcher, en av merket Cisco og en av merket Netgear. Prisene på disse gikk fra 1368kr til 2354kr ink.mva. Disse 2 switchene kan man finne ved å følge disse lenkene: NETGEAR ProSafe GS724Tv3 37 Cisco Small Business 200 Series Switch S 38 Tabellen under sammenligner og viser forskjellene mellom de 2 switchene som er foreslått: Navn og modell Generelt NETGEAR ProSafe GS724Tv3 Cisco Small Business 200 Series Switch S Enhetstype Switch - 24 porter - Styrt Switch - 26 porter - Styrt Batteri Utførelse Stasjonær - 1U Rackmonterbar Porter 24 x 10/100/ x delt SFP 24 x 10/100/ x kombo- Gigabit SFP Mac Adress Tabellstørrelse 8K Adresser 8000 oppføringer Protokoll for fjernstyrt administrasjon SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS RMON, HTTP, TFTP 37 Produkt Netgear: Informasjon og sammenligning mot Cisco 38 Produkt Cisco: Informasjon og sammenligning mot Netgear 55 S ide

56 Egenskaper Tilpassede standarder Statusindikatorer Ekspansjon / Tilkoplinger Grensesnitt Strømforsyning Flytkontroll, full dupleksfunksjon, automatisk gjenkjenning per enhet, Auto-negotiation, VLAN støttet, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMPsnusing, lagring og fremsending, SNTP-støtte - IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w - CE, CCBBA, C-Tick, CISPR 22 Class A, cul, EN 60950, EN55022, IEC950, VCCI Class A ITE, UL 60950, CCC, FCC Part 15 A Linjeaktivitet, portoverføringshastighet, strøm 24 x 10Base-T/100Base- TX/1000Base-T - RJ-45 2 x SFP (mini-gbic) Lag 2-svitsjing, DHCP-støtte, BOOTP støtte, VLAN støttet, IGMP-snusing, Syslog-støtte, portspeiling, DiffServ-støtte, Weighted Round Robin (WRR)- kø, Broadcast Storm Control, IPv6-støtte, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP-støtte, Spanning Tree Protocol (STP)-støtte, Trivial File Transfer Protocol (TFTP)-støtte, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames-støtte, MLD-snusing, uten vifte - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x - CE, UL 60950, FCC Part 15 A, CSA 22.2 Linjeaktivitet, portoverføringshastighet, system 26 x 10Base-T/100Base- TX/1000Base-T - RJ-45 2 x SFP (mini-gbic) Strømenhet Strømforsyning - intern Strømforsyning - intern Strømenhet 56 S ide

57 Påkrevd nettspenning AC 120/230 V ( Hz ) AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) Strømforbruk ved drift 21.5 watt ukjent Generelt Bredde 44 cm 44 cm Dybde 26 cm 25.7 cm Høyde 4.3 cm 4.4 cm Vekt 2.7 kg 3.27 kg Rack-monteringssett Inkludert Inkludert MTBF 401,205 time(r) 194,278 time(r) Lokalisering Europa Europa Programvare / Systemkrav Inkludert programvare Drivers & Utilities Drivers & Utilities OS påkrevd Fabrikantgaranti Service og støtte Miljøparametere Windows 2000 og nyere Mac OS9 og nyere NETGEARlivstidsgaranti Windows 2000 og nyere Mac OS9 og nyere Begrenset livstidsgaranti Begrenset garanti - levetid Teknisk støtte - webstøtte - 1 år Teknisk støtte - rådgivning via telefon - 1 år Min. driftstemperatur 0 C 0 C Maks. Driftstemperatur 55 C 40 C Driftsfuktighet 10-90% 10-90% (ikke-kondenserende) Pris 1094kr (1368 ink.mva) 1883kr (2354 ink.mva) Oversikten over viser veldig mye teknisk informasjon, men skal nå gå over de viktigste forskjellene. 57 S ide

58 Oppsett av VLAN, eksempel for gjestenettverk: På Netgear sin switch gjøres dette veldig enkelt over en Web-browser interface. på Cisco sin switch er dette litt mer tricky da man må inn i kommandosystemet på switchen og forandre portene manuelt for nytt oppsett. Garantier: Netgear: Med switchen følger det med NETGEAR-Livstidsgaranti. Dette er absolutt ett stort pluss. Cisco: Begrenset livstidsgaranti, Teknisk støtte/webstøtte 1 år, Teknisk støtte/rådgivning 1 år. Ikke full livstidsgaranti, men her inngår 1 år teknisk støtte. Funksjoner: Netgear: Denne switchen har funksjonene Venua trenger og mer til. Dette er en rimelig switch med god kvalitet som er stabil og enkel å bruke. Cisco: Denne switchen har også alle funksjonene Venua har behov, men også veldig mange andre som det ikke er bruk for. Denne er også vanskeligere å bruke selv om kvaliteten på Cisco's switcher er kjent for å være verdens beste. Tabell oversikt over kostnad og nytte for switch Kostnad Timer Pris Innhenting av informasjon og undersøkelse 6 Skriving av rapport. Analyse, bruker og test dokumentasjon 8 Installasjon av switch 1 Oppsett og konfigurasjon 4 Kostnad Ca kr Nytte Ryddigere nettverk 1-5 Ca 900 kr kr Aktivert gjestenettverk Flere porter til utvidelse av bedrift (fremtidsløsning) 58 S ide

59 Oversikt over Dagens løsning kontra ny løsning Gamle løsning Venua bruker per dags dato 59 S ide

60 Ny løsning som vi kommer til å implementere Implementering (Implementeringsfase) Implementering av ny switch gjøres på følgende måte: Når switchen er bestilt og ankommet Venua så skal Alexander koble seg til switchen og ved hjelp av web-browser interface'et konfigurere alle portene så de får den oppgaven de skal ha. Dette inkluderer å konfigurere minimum 1 port for gjestenettverk. Når konfigureringen er ferdig skal de 2 gamle switchene fjernes og den nye monteres i nettverks skapet. Mens de gamle switchene fjernes og den nye monteres så vil nettverket og internett være nede på kabel og trådløst. Men dette blir bare en kort periode. Etter montering og tilkobling vil alle porter testes for å bekrefte at de virker som de skal. 60 S ide

61 Konklusjon Etter å ha sett hva Venua har behov for, og hvilke muligheter som finnes fra Datakjeden/Amentio så vil vi anbefale ett kjøp av: NETGEAR ProSafe GS724Tv3 Switchen koster 1094kr (1368 ink.mva) + eventuel frakt Men den kan også bestilles og hentes i Datakjeden/Amentio's butikk i Møllergata. Da er frakt gratis. Vi begrunner dette valget av Netgear's alternativ over Cisco's med 3 ting: Den har alle funksjonene Venua har bruk for. Den er rimelig. Den er veldig enkel å konfigurere ved hjelp av en web browser interface, og er dermed veldig enkel å bruke. (Viktigst) 61 S ide

62 Delprosjekt 6- Venua Consulting - serverrom Brannmur status hos Venua Consulting Apple AirPort AirPorten har en basic NAT brannmur innebygd. Denne vil hindre all ikke-godkjent innkommende trafikk, men vil ikke kontrollere utgående trafikk fra nettverket. Den innebygde OS X brannmuren derimot, kan kontrollere både innkommende og utgående trafikk. Denne kombinasjonen gjør nettverket sikkert og stabilt. Brannmur Brannmur (av engelsk firewall) er maskinvare og / eller programvare som beskytter datanett mot uønsket kommunikasjon. Eksempel på slik uønsket kommunikasjon kan være hackere som trenger inn i datanett koplet til internett. Venua brannmur Brannmuren hos Venua as består av den innebygde brannmuren på en Apple Airport. Denne brannmuren er en såkalt «dum» brannmur. Det betyr at den er veldig streng, og gir lite rom for avansert oppsett. Åpne porter Brannmuren hos Venua er satt opp til å gi tilgang for bare de følgende protokollene/programmene som er listet på bildet under. Det er VPN, all Kerio trafikk, Wiki(intranett). Bortsett fra det så er den også åpen for vanlig internett trafikk. Men sperrer for all uautoriserte forsøk på å komme inn på nettverket. 62 S ide

63 Broadcast For øyeblikket er det trådløse nettverket hos Venua aktivert med å vise seg når man søker etter trådløse nett i nærheten. Dette gjør at hvem som helst kan se at nettverket er der, selv om de normalt sett ikke kommer seg inn uten passordet. Dette kan gjøres sikrere ved å slå av Broadcast. Da må den som vil koble seg på nettet faktisk vite akkurat hva «navnet» på nettverket er for å få koblet seg til, selv om de har passordet. Dette gjøres enkelt ved å hake av for valget «Opprett et lukket nettverk» som man kan se på bildet under. Airporten vil mest sannsynlig kreve en restart etter dette for at forandringene skal bli aktivert. WiFi-passord kryptering Idag brukes det WPA2 kryptering på Venua's trådløse nettverk. Dette er den sikreste form for kryptering som eksisterer på trådløse rutere idag, og vi finner det ikke nødvendig å forandre på dette. 63 S ide

64 Delprosjekt 7 ny switch - rack skap Før utført arbeid Når vi ankom Venua og tok en kikk på server/switch rommet så så det sånn ut: En Mac Mini server sammen med en 2TB ekstern harddisk fra Lacie. Når vi ankom Venua og tok en kikk på server/switch rommet så så det sånn ut: En Mac Mini server sammen med en 2TB ekstern harddisk fra Lacie, står alene på en hylle. Inne i ett mini rack skap står det koblingspunkter til alle nettverkspunkter i lokalene. I skapet finner vi også NextGentel's ADSL modem, 2x5-port 100Mbit switcher og en AirPort Extreme. 64 S ide

65 Rack skap på Venua s serverrom. Ganske rotete med 2 små switcher, NextGentel modem og Apple AirPort. 65 S ide

66 Koblingspanel for nettverkspunkt i Venua s lokaler. En av de 2 switchene som skal fjernes og litt av kabelrotet. 66 S ide

67 Den andre switchen som skal fjernes. Etter utført arbeid I løpet av prosjektet har vi installert en ny 24-porter Gbit switch, og fjernet de 2x 5-port switchene som tok opp plass før. Den nye switchen er oppmontert i racket og det hele ser mye mer oversiktlig og ryddigere ut. Nå har Venua også mulighet for å koble opp alle nettverkspunktene i lokalene, pluss at det kan senere opprettes VLan på det lokale nettverket med hjelp av den nye switchen. Trådløst gjestenettverk er også opprettet med internett-tilgang på AirPorten. Slik ser rack-skapet ut etter arbeidet: 67 S ide

68 Slik ser rack skapet ut nå, etter at switchene er fjernet og kablingen reorganisert. Den nye switchen er montert, og alle nettverkspunkt som er i bruk per i dag er koblet opp fra koblingspanelet og direkte til switchen. Kablene er trukket på baksiden av switchen. 68 S ide

69 Switchen er koblet til og i bruk. Ingen problemer har oppstått under arbeidet. Rack skapet har fått ett ryddere og mer kontrollerbart utseende. Bare NextGentel modemet og Apple AirPort er igjen på bunnen av skapet. 69 S ide

70 Nå ser rack skapet mer ryddig og oversiktlig ut. Switchen gjør også mulighetene for oppkobling av flere nettverkspunkter og oppsett av flere VLAN til en enklere jobb. 70 S ide

71 Nytteprofil Før / etter implementering av programvare & tjeneste. Vinne ny forretning Kapitalforbedring (intellektuell kapital) Prosess forbedring (primærprosesser) Prosess forbedring (støtteprosesser) Sikre eksisterende forettning (unngå tap) Etter Før Kapitalforbedring (monetær kapital) Ordliste - sikkerhet Kryptering - Er mekanismer for å gjøre informasjon ugjenkjennelig slik at den bare kan gjøres gjenkjennelig igjen med en hemmeligholdt digital nøkkel Virus - Er en type program som har en evne til å reprodusere seg selv. Virus kan ikke spre seg uten at den bringes med en vert. Den sprer seg ved å kopiere programkoden inn i eksekverbare filer, "boot" sektorer på disketter og harddisker og i dokumentmakroer. Spyware - Er programvare i form av ondsinnet kode (malware) som installeres (ofte skjult) på en datamaskin for å overvåke brukerens interaksjon med datamaskinen, uten at det foreligger informert samtykke til dette fra brukerens side Open Source - Betyr at kildekoden til et dataprogram er gjort tilgjengelig (ofte på Internett) for alle. Intranett - Er bedriftens interne webløsning, det vil si en webløsning som kun har bedriftens ansatte som brukere. DHCP - Brukes for å tildele IP adressser i et datanettverk Statisk IP - En fast ip som ikke blir forandret 71 S ide

72 VPN - Punkt til punkt tilkobling i igjennom datanettverk Router - Et nettverkskomponent som sender datapakker igjennom nettverk Det er også flere ord og utrykk i rapporten. Disse har blitt forklart i rapportdelene for hver hoveddel i rapporten. 72 S ide

73 Delprosjekt 8 - webside design forslag Venua.com idag Webside design forslag (Idefase) Venua's hjemmeside i dag er veldig «plain». Man kan vel kanskje kalle den kjedelig, men den gjør jobben. Venua ønsker å bytte ut dette designet med noe som har en sprekere og morsommere stil, samtidig som om sosiale medier gjerne skal vises. VI har dermed kommet med diverse forslag til hvordan ett nytt design kan se ut. I dag er Venua's hjemmeside laget på Joomla plattformen. Vi har derfor benyttet programmet Artisteer til å skape nye Joomla design. Venua nåværende Index side Beskrivelse av teknologier Joomla Hva er Joomla Joomla er et prisvinnende publiseringssystem, også kjent som Content Management System 73 S ide

74 (CMS), som gjør det mulig for deg å bygge nettsider og kraftige nettsystemer. Mange aspekter, blant annet brukervennlighet og utvidelsesmuligheter, har gjort Joomla til det mest populære programmet for nettsider. Best av alt, Joomla er en åpen kildekodeløsning, som er fritt tilgjengelig for alle. Fordelene med Joomla! Inkluderer: Enkel installasjon Enkelt vedlikehold Tipp topp sikkerhet og stabilitet Kraftfulle gratis og kommersielle utvidelser En mengde maler som gjør det enkelt å endre utseende på nettsiden din Hvorfor valgte vi Joomla For det første, så var det en plattform Venua allerede brukte til å utvikle sin hjemmeside. Vi mente at Joomla er såpass finn plattform, at det ikke er noe vits å se etter nye plattformer og bruke tid til å lære seg. Vi har derfor satt oss inn i Joomla, hvordan det fungerer og hva er det vi kan gjøre med dette. Vi fant fort ut at dette er en brukervennlig plattform med oversiktlige menyer og tilgang til mange ulike utvidelsesmuligheter. I tillegg er det mange extensions og templates som er enkelt og installere og forandre på. Verktøy Artisteer Hva er Artisteer Artisteer er en programvare som utvikler ferdig lagde sider for deg. Når du har valgt en design (template) kan man modifisere det med enkle trykk i programmet som forandrer meny valg, farger, design, oppsett av tekst og mange flere muligheter. Hvorfor valgte vi Artisteer Vi valgte Artisteer fordi vi ikke er så flinke når det kommer til programmering. Vi har relativ lite bakgrunn bak programmering av php/html +css språk. Vi valgte Artisteer som en løsning vi mener er god, dette er fordi Artisteer har mange tusen templates tilgjengelig gratis og ved hjelp av programvaren kan man endre menyer og selve siden oppsettet ved hjelp av få tastetrykk. Alt er GUI basert og krever ingen skriving av programmeringsspråk. Et annet viktig element var at dette programmet støttet Joomla plattformen som gjør det enda enklere for oss når vi skal finpusse sidene og endre design. 74 S ide

75 Forslagene Alexander's forslag Design utkast av Index siden gjennom Artisteer Alexander 75 S ide

76 Marcin's forslag Design utkast av Index siden gjennom Artisteer Marcin 76 S ide

77 Geir Ove's forslag Design utkast av Index siden gjennom Artisteer Geir Ove 77 S ide

78 Videreutvikling av hjemmesiden Forslag til videreutvikling Videreutvikling av hjemmesiden har både vi og Venua kommet med forslag. Ting som skal være med på siden: Intranett for ansatte Egen login ikon for ansatte Enten forum eller chat plattform i intranett siden for ansatte. 78 S ide

79 Delprosjekt 9 - sosiale medier Innledning - sosiale medier (Idefase) Sosiale medier er medier som ved hjelp av internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker (brukere). Andreas Kaplan og Michael Haenlein har en definisjon av sosiale medier som sier at der er en gruppe internettbaserte applikasjoner som bygger på det ideologiske og teknologiske grunnlaget til Web 2.0, og som tillater skapelse og utveksling av brukergenerert innhold. Med interaksjon mellom brukerne menes blant annet deling, rating og tagging, eller å poste kommentarer til bilder, artikler eller annet innhold og informasjon. Eksempler på sosiale medier er nettsider som Facebook, Twitter, LinkedIn, ResearchGate, Youtube, MySpace, men også spill via spillkonsoller (f.eks. Playstation, Xbox, Nintendo eller andre web-baserte spillplattformer og spillkanaler), wikier, blogging, vlogging, crowdsourcing osv. I motsetning til tradisjonelle medier (TV, avis, radio) er det brukerne som setter føringen for hva innholdet skal være, og ikke en overordnet aktør/avsender. Definisjonen av sosiale medier gjør det naturlig å relatere det til kommuniserende funksjoner i en virksomhet, som PR, markedsføring, salg og kundedialog. Det gjør at mange virksomheter har dette som utgangspunkt ved bruk av sosiale medier. Twitter Hva er twitter? Twitter begynte som et forsknings- og utviklingsprosjekt hos selskapet Obvious i San Francisco i mars 2006 og ble først kun benyttet innad i selskapet. Det ble lansert for allmennheten i oktober I november 2008 ble det anslått at Twitter hadde 4-5 millioner registrerte brukerkontoer. Twitter er gratis for alle som ønsker å bruke det. Hva brukes den til? Twitter er et amerikansk gratis nettsamfunn og en mikrobloggingtjeneste som lar brukerne sende og lese andre brukeres oppdateringer (på engelsk kalt tweets), som er tekstbaserte meldinger bestående av inntil 140 tegn. Det skal være om lag nordmenn som bruker Twitter. Andre bedrifter på Twitter Etter å ha lett en god stund etter consulting bedrifter som Venua på twitter så har vi funnet 3 andre norske consulting selskaper som har en twitter konto. Vi vil liste opp disse under og fortelle hvordan de bruker twitter. Nordseth Consulting 39 Er et lite firma i Oslo, som driver med web design. 39 Nortseth Consulting Finne deres twitter side. Vise frem til Venua 79 S ide

80 Deres Twitter konto ble opprettet 15. oktober 2010 og de har postet 2 tweets siden den ble opprettet. De blir «fulgt» av 5 personer. Wise Consulting 40 WISE Consulting AS er et godt etablert og langsiktig konsulentselskap, med kunder blant Norges fremste miljøer innen industri, offshore og shipping. Deres Twitter konto ble opprettet 17. mars 2010, og de har postet 13 tweets siden den ble opprettet. De blir «fulgt» av 6 personer. Devant Consulting 41 Devant Consulting er et fullservice web byrå. Design og prosjektledelse i Norge. Outsourcing av programmering og vedlikehold til heleid selskap i India. Deres Twitter konto ble opprettet 26. mai 2009, og de har postet 68 tweets siden den ble opprettet. De blir «fulgt» av 506 personer. Det vi ser går igjen hos alle 3 bedriftene er at de sjelden poster en ny tweet. Det går gjerne 1-2 måneder før det kommer en ny melding. Det er selvfølgelig positivt at bedriftene er på Twitter, men det gjør ikke bedriftene særlig spennende eller morsom å «følge» hvis de sjeldent poster nye tweets. Devant consulting har den mest aktive bruken av Twitter av de tre bedriftene, men vi kan se at de enda ikke har postet noen nye tweets i år. Og det er mest sannsynlig på grunn av deres Outsourcing kontor i India at bedriften blir «fulgt» av ca 500 personer på Twitter. Hva kan Venua oppnå med Twitter? (planleggingsfase) Twitter i seg selv har uendelige muligheter, men det gir ikke alle de samme mulighetene for alle. For en nettbutikk som Komplett.no foreksempel gir det bedriften en mulighet til å veldig rask offentliggjøre nye produkter. Aviser kan publisere linker til de nyeste nyhetene. Men i ett firma som Venua vil man ikke finne de samme mulighetene. Det Venua kan oppnå er å fortelle om sine nyeste ansettelser, kurs de ansatte har deltatt på, reiser de vært på, og andre oppdateringer, som muligens ikke vil være så veldig interessant å vite om for andre. Twitter er ment for aktiv bruk, og da kreves det også at bedriften ofte har nyheter å komme med. Fordel med å bruke Titter for Venua? Twitter har mange muligheter, det er det ikke tvil om. Men Twitter passer ikke for alle. Twitter er den lekne, morsomme og aktive sosiale mediet på nettet og mobiltelefonene nå for tiden. Med tanke på hva slags bedrift Venua er, og hvordan de ville brukt Twitter, så ser vi ikke at deres Twitter side vil bli populær lesning, eller følge som en leser. Dermed vil Twitter muligens gi ett litt uprofesjonelt syn på bedriften, siden dens Twitter vil bli lite aktiv og sjeldent oppdatert. (med mindre man legger ut mer "morsomme" meldinger, men det vil mest sannsynligvis også gi positivt bilde av bedriften, dog humoristisk.) 40 Wise Consulting Finne deres twitter side. Vise hva de bruker twitter til 41 Devant Consulting Vise hva dette konsulentselskapet bruker twitter til. 80 S ide

81 Det er positivt for enhver bedrift å være på Twitter, men det er viktig å huske på at man ikke trenger å være på Twitter bare for å være der. Hvis man ikke også bruker Twitter, poster nye tweets eller «følger» noen andre twitters selv så vil man få lite ut av kontoen. Facebook (Idefase) Hva er Facebook? Facebook er et nettsamfunn som opprinnelig ble laget for universitets studenter og ansatte i USA. I ettertid har det spredt seg over til flere forskjellige områder, noe som gjør det til et veldig fleksibelt media. Facebook regnes til å ha i over 500 millioner brukere. (dette er fra en undersøkelse i 2011). Hva brukes det til? Facebook brukes til å følge venner, bedrifter, band, nett butikker, spille spill. Brukergruppene Det er så mange forskjellige brukergrupper på Facebook, men det er hovedsaklig et sosialt media som holder massene oppdatert med hva om skjer i enkelt individets "favoritter" Forskjellige brukergrupper inkluderer Organisasjoner, nettbutikker, vanlige butikker, politisker parti, band. (Linkene under peker til Facebook page for de nevnte bedriftene, og er der for muligheten til å se hva bedriftene faktisk gjør ut av mulighetene med Facebook.) Organisasjoner: Det er veldig få organisasjoner som er etablert på facebook for øyeblikket, det meste er overfladisk informasjon om selve organisasjonen. Jernbaneverket 42 NSB 43 Nettbutikker: Det er en god del nettbutikker etablert på facebook, de gir et utvidet spesielt tilbud til de som følger dem på facebook også spesielle konkuranser bare for de som er registrert på facebook. Komplett.no 44 ps.no 45 Politiske Parti: De fleste politiske parti er å finne på facebook. Facebook er et sosialt media og enda en måte for politikere å komme i kontakt med velgerene sine. Arbeiderpartiet 46 Sosialistisk Venstre parti Jernbaneverket Info om deres facebook og hva det brukes til 43 NSB Info om hva facebook brukes til 44 Komplett Hvordan de bruker facebook mot sine kunder. 45 PS databutikk, hva de bruker siden på. 46 AP Facebook page info 81 S ide

82 Høyre 48 Band: Kjente band og artister bruker facebook til å si i fra om konsert endringer, nye album som er i produksjon. Iron Maiden 49 Bedrifter: Bruker facebook som en måte å komme i kontakt med kundene sine, tilby nyheter om hva som foregår, når nye kampanjer blir lansert. Findus 50 Norwegian 51 Nordseth-Consulting 52 Devant Consulting 53 Forskjell mellom Facebook pages & Facebook groups Facebook pages er laget til slik at alle skal ha tilgang til siden og kunne klikke "Like" for så å følge gruppen og bli oppdatert på "Feeden" til den enkelte brukeren. En Facebook group er en gruppe som er opprettet av en bruker som inviterer andre bruker til å ta del i den og for å motta oppdateringer. Hva kan Venua oppnå med Facebook? (Planleggingsfase) Facebook blir brukt av veldig mange brukere og Venua kan få litt ekstra publisitet ved å etablere en facebook side som deres samarbeids partner kan lenke til. Dette kan Venua få noen flere interessert i deres bedrift. En facebook side vil også gjøre det lettere å finne informasjon om bedriften for de som bruker facebook. Det vil også gjøre det lettere å oppdatere når noe nytt skjer og at de har fått nye samarbeids partnere. Venua kan også vinne frem som et mer fremad tenkende selskap som omfavner mulighetene ved moderne teknologi. Er det noe Venua trenger å bruke? Facebook er ikke noe Venua så absolutt trenger å bruke men, siden det er et så massivt sosialt nettverk så vil de ikke ha noe å tape med å opprette en side som er dedikert til deres bedrift. En offentlig side som kan speils i mot hjemmesiden kan gjøre det lettere å følge hva som skjer i Venua. f. eks om de oppdaterer med at de leter etter nye ansatte og når de har inngått en samarbeids avtale med et nytt selskap. 47 V Hva facebook deres inneholder 48 H Hva facebook deres inneholder 49 Iron Maiden Hvordan et musikk band bruker facebook. 50 Findus Hvordan Findus bruker facebook 51 Norwegian Hva de bruker facebook pages. 52 Nordseth-consulting Hva facebook brukes til 53 Devant consulting Hva facebook brukes til 82 S ide

83 Facebook Venua. (Implementeringsfase) Slik ser siden ut for Venua Consulting hos Facebook - page. 83 S ide

84 84 S ide

85 LinkedIn (Idefase) Hva er LinkedIn? LinkedIn er et forretningsorientert sosialt nettverk grunnlagt i desember 2002 og lansert i mai Brukes hovedsakelig i forretningsøyemed. Hva brukes den til? Samfunnet LinkedIn, brukes til å samle profesjonelle kontakter og forretningsforbindelser, finne jobber, ansette og til å bli oppdaget. Sikkerhet LinkedIn følger EU-regler rundt sikkerhet og personvern. Funksjonalitet LinkedIn lar brukere opprette profiler bestående av omtrentlig den informasjonene det er vanlig å inkludere i en CV, slik som utdannelse, jobberfaring, nåværende jobb og organisasjonsmedlemskap, samt bilde og status. Brukerne kan invitere hverandre til å bli kontakter og må da oppgi hvor de kjenner hverandre fra. På bakgrunn av dette dannes nettverk hvor en bruker er i nettverket til kontakter tre ledd unna. Altså bruker brukerens venner brukerens venners venner brukerens venners venners venner. Innenfor nettverket kan man be om introduksjoner, for dem utenfor nettverket ditt kan du kjøpe introduksjon. Når du oppretter en bruker linkes du til organisasjoner du oppgir i CVen din, disse organisasjonene har også profiler som kan editeres og utforskes. LinkedIn har også funksjonalitet for jobbutlysning og spørsmål og svar, i tillegg kan brukere anbefale hverandre. Brukergrupper Totalt i Norge har vi registrert 321 konsulent firmaer som bruker LinkedIn. Med tanke på hvor mange som som er medlem per bedrift så er det alt fra 2-3 stykker til flere tusen ansatte som er registrert til sine selskaper. Eksempler: Fornebu Consulting er et norsk konsulentselskap som hjelper sine kunder i komplekse prosesser og prosjekter. Selskapet er del av Devoteam Group. Selskapet består av rundt 40 konsulenter med lang fartstid som ledere og rådgivere innen privat og offentlig sektor. En fellesnevner for våre tjenester er fokus på gjennomføringsledelse. Totalt 246 ansatte som er registrert. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester. Vi yter tjenester innen revisjon, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsrådgivning. Totalt 199 ansatte som er registret. 85 S ide

86 Nofas Management er et rådgivende selskap med høy kompetanse innen et bredt spekter av teknologiske fagområder. Vår målsetting er å bidra til økt verdiskapning i Norge ved å bistå våre klienter med å realisere og lykkes i sin forskning, utvikling og innovasjon. Vi er ledende i vår bransje og våre klienters betrodde partner innen følgende områder: Totalt 29 ansatte som er registret. Berg Allum er et høykompetent og ujålete konsulentbyrå som kan hjelpe deg med det meste innenfor markedsføring, PR, salg og service. Du finner oss på Komplett.no Arena i Sandefjord. Totalt 5 ansatte som er registrert. Senter for Ledelse tilbyr konsulentbistand og utviklingsprogram innen organisasjon og ledelse. Totalt 3 ansatte som er registrert. Hva kan Venua oppnå med LinkedIn? (Planleggingsfase) Med LinkedIn kan Venua bruke dette som en tjeneste for selve konsulent selskapet. Et ansikt (side) som representerer Venua Consulting med informasjon, hva de har jobbet med, jobber med. Ha oversikt over ansatte og tidligere ansatte. Anbefalinger fra prosjekter som beskriver hvordan Venua var i denne perioden. I tillegg kan den brukes til å svare på spørsmål fra interessante brukere / potensielle kandidater til jobb stilling. Legge ut jobbutlysning, søke etter nye ansatte & gamle ansatte. Er det noe Venua trenger å bruke? Med dagens situasjon hvor det er kun 5 medarbeidere er det ikke behov for alle funksjoner LinkedIn tilbyr. Langsiktig er dette en tjeneste Venua kan ha stor bruk for, med tanke på nye prosjekter og nye ansatte til konsulentselskap. I tillegg er det en fin måte å ha informasjon om selve Venua Consulting i en slik tjeneste, som sier litt om hva de gjør og søke etter fremtidige prosjekter. Oversikt over Premium og Basic utgave av LinkedIn What do you want to do? Basic Premium Create a professional profile and build your network Join industry or alumni groups Search & apply for jobs See who s viewed your LinkedIn Profile Limited View the professional profiles of over 100 million people Limited Send messages to people you aren t directly connected to Premium search filters & automated search alters Save profiles into folders Add notes & contact info to any profile Reach out to over 100 million users Price Free Plans starting from $ S ide

87 LinkedIn tilbyr brukerne mulighet for å oppgradere kontoen for ytterligere funksjonalitet, de tre oppgraderte kontotypene er Business, Business Plus og Pro. 54 LinkedIn Venua. (Implementeringsfase) Slik ser siden ut for Venua Consulting hos LinkedIn. 54 Tatt med for Venua sin del. Ville ha sammenligning av produktet. 87 S ide

88 Kildehenvisninger Internett Apple guides til server og OS. Norsk MAC portal: The Best Mac Security Software Security-Software.htm Digi.no Kaspersky Norton Antivirus Google Apps -ha-emea-no-bk&utm_medium=ha&utm_term=google%20apps Facebook Linked In Twitter Webhuset Easierdays House of Control SafeGroup Securemark 88 S ide

89 TrueCrypt Apple Avast Top ten reviews Selectamark Artisteer Joomla Wiki Bøker Bo Hjort Christensen (2003), "Effektiv anvendelse av IKT", SND / BIT-programmet. 89 S ide

90 Gruppe 6 Testdokumentasjon Venua Consulting - Systemanalyse 2011

91 Forord Dette er testdokumentasjonen skrevet i forbindelse med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren Dokumentet beskriver hvordan applikasjonene er testet. Dokumentet er beregnet for sensor, vår veileder og andre skulle ha interesse for applikasjonene vi har testet. Om leser søker utfyllende dokumentasjon om prosessen, testing og bruk av produktet henviser vi til prosess-, produkt- og brukerdokumentasjon. 91 S ide

92 Innholdsfortegnelse Innledning Testing av programvare Testing av nettside Resultater Innledning Testing har blitt foretatt for at vi skal kunne forsikre oss at de løsningene vi tilbyr virker som det er ønskelig og implementeringen vil gå så smertefritt som mulig. Testingen ble foretatt på Macbook 13", Macbook pro 13", Dell Latitude D820, HP ProBook 4515s og IBM Thinkpad t60p, HTC Desire hd, HTC Desire, Apple I Phone 4 og Apple Ipad. De e-post klientene som vi brukte er Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird og Apple Mail. Google Apps migrerings verktøyet har også blitt tatt i bruk for å eksportere informasjon fra Kerio serven som Venua bruker til Google Apps. Testing av programvare En test av oppstart tiden ble tatt før programmene ble installert og etter installasjon av programmer. Tiden som ble brukt for en omstart før installering av programvare var 40 sekunder. Kaspersky Programmet ble installert på en Macbook, deretter ble det foretatt en skann av maskinen når vanlige gjøremål ble foretatt for å se om skanningen ville være merkbar når maskina ble brukt. Hard-disk: 320GB, 60 GB i bruk. Quick scan start 11:20 Quick scan ferdig 11:26 Skann lengde 6 minutter Antall filer som ble skannet: Full skann start 11:28 Full skann ferdig 12:23 Skann lengde 55 minutter Antall filer som ble skannet: Maskinen ble brukt til jobbing i Microsoft Office i mens skanningen ble gjennomført. 92 S ide

93 TrueCrypt Programmet ble installert på en Macbook, som deretter ble brukt for å teste hvor lang tid det ville ta for å kryptere en partisjon på 2 gigabyte. Tap av passord med Truecrypt vil resultere i at det ikke er mulig og tilbakestille eller be om et nytt passord. Ingen metode for å finne tilbake det tapte passordet. Google Apps Mobil til Mobil Sende e-post fra en Smartphone til en annen smartphone for å se om det virker som det skal. Om e-post blir mottatt så sender mottakeren et svar for å bekrefte at testen ble gjennomført vellykket. Mobil til PC\MAC Sende e-post i fra smartphone til en PC\Mac for å se om mail serveren reagerer. Om e-post blir mottatt så sender mottakeren en e-post tilbake for å bekrefte at testingen ble gjennomført vellykket. Windows til Mac Sende e-post i fra en Windows OS til en Mac OS for å se at det virker på tvers av klientene. Kontoene ble logget inn på Mac for å sende e-post, deretter ble det testet ut å logge inn på et Windows OS for å sende e-post. Test av domene og MX poster Det ble satt opp at Google Apps skulle bruke venua.no domenet før vi implementerte løsningen på Venua.com. MX poster ble satt opp for at e-post skulle bli sendt og mottatt fra den nye e-post serveren. Testing av nettside Nettlesere Nettsiden ble testet av flere nettlesere og sjekking av lenkene på siden. Opera: Lenkene fungerte uten problemer, ingen formaterings feil. Mozilla Firefox: Lenkene fungerte uten problemer. Google Chrome: Lenkene fungerer uten problemer. Safari: Lenkene fungerer uten problemer. Facebook En facebook page ble laget og den ble testet ved at vi gikk inn med flere forskjellige internett lesere, gikk igjennom alle lenkene på siden for å kunne forsikre oss om at siden fungerer som ønskelig. 93 S ide

94 Resultater Oppstart av Macbook etter installasjon av programmene endte på 40 sekunder, ingen merkbar forskjell før og etter. Kaspersky Kaspersky ble installert og kjørt uten at prosessen var merkbar på Macbook Pro. Det viser seg at det er et kraftig antivirus program som ikke bruker for mye ressurser som var det vi var på utkikk etter. Truecrypt Truecrypt ble installert og kjørt på Macbook 13". Partisjoneringen og bruk av den nye partisjonen var veldig effektivt det tok 45 sekunder for å kryptere en partisjon på 2 gigabyte. Det tar lengre tid etter som partisjon størrelsen økes. Etter at partisjonen ble "mountet" hadde vi tilgang til partisjonen og informasjon kunne bli lagt til. Når vi "unmounted" partisjonen, var ikke informasjonen tilgjengelig lengre. Når vi prøvde å mounte partisjonen uten riktig passord så var det ikke mulig å få tak i informasjonen som ligger der. Angående tap av passord så vil det ikke være mulig å finne det tilbake, det eneste alternativet er å cracke partisjonen. Noe som vil kan vise seg å være ganske vanskelig. Google Apps Google Apps fungerte ganske bra, etter litt prøving frem og tilbake fant vi ut rutinene for å sette opp e- post klienter til å ta i mot og sende e-post igjennom Google apps. Oppsett av MX poster gikk bra, men det var en validerings periode for å bekrefte at domene tilhørte venua.no. Testing av nettsiden og Facebook Testing av nettsiden gikk bra og den fungerer korrekt i alle nettleserne vi brukte. Testinga av Facebook page viste oss at de riktige restriksjonene var satt, men at det var mulig for brukere å foreslå forandringer på info delen. 94 S ide

95 Gruppe 6 Brukerdokumentasjon Venua Consulting - Systemanalyse 2011

96 Forord Dette er brukerdokumentasjonen skrevet i forbindelse med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren Dette dokumentet beskriver hvordan applikasjonene, og er skrevet for brukeren. Dokumentet er beregnet for sensor, vår veileder og andre skulle ha interesse for applikasjonene vi har anbefalt. Om leser søker utfyllende dokumentasjon om prosessen, produktet og test av applikasjonene henviser vi til prosess-, produkt- og testdokumentasjon. 96 S ide

97 Innholdsfortegnelse Innledning TrueCrypt installasjon og konfigurasjon Installasjon av TrueCrypt Konfigurasjon av TrueCrypt Kaspersky installasjon og konfigurasjon Installasjon av Kaspersky Konfigurasjon av Kaspersky Apple AirPort - installasjon og konfigurasjon Installasjon av Apple Airport Konfigurasjon av Apple Airport AirPort Summary AirPort Base Station AirPort Wireless AirPort Guest Network AirPort Access Control Internet Internet Connection Internet TCP/IP Internet DHCP Internet NAT Printers Disks File Sharing Advanced Logging and Statistics Advanced Port Mapping Advanced Port Mapping All Kerio Advanced Port Mapping Apple Remote Desktop Advanced Port Mapping OSX VPN Advanced MobileMe Advanced Ipv Switch Netgear - installasjon og konfigurasjon Installasjon av Switch Netgear Konfigurasjon av Switch Netgear Google Apps - installasjon og konfigurasjon S ide

98 Installasjon av Google Apps Konfigurasjon av Google Apps Oversikt Organisasjon og brukere Domeneinnstillinger - Domenenavn Innstillinger for Kalender Innstillinger for Nettprat Innstillinger for Kontakter Innstillinger for Dokumenter Innstillinger for E-post del Innstillinger for E-post del Innstillinger for E-post del Innstillinger for Nettsteder Innstillinger for Mobil del Innstillinger for Mobil del MS Outlook for Google Apps - installasjon og konfigurasjon av oppsett Installasjon av oppsett MS Outlook for Google Apps Konfigurasjon av oppsett MS Outlook for Google Apps Konfigurasjon og oppsett av Apple Iphone 4 & Apple Ipad Konfigurasjon av Apple Iphone 4 & Apple Ipad Start fasen Legg til konto opplysninger Aktiver E-post og kalender S ide

99 Innledning Med tanke på at Venua Consulting har ingen IT medarbeider. Var det veldig viktig for oss og for Venua at vi lagde detaljerte og konkrete manualer for de ulike programmene og tjenestene som ble anbefalt, kjøpt og installert på deres maskiner. Manualene har store bilder og korte forklarende tekster for hvert skjermbilde. Tanken bak disse manualene er at Venua skal kunne klare å installere disse programmene på egenhånd ved og bla i gjennom steg for steg sidene og installere mens de blar i dokumentasjonen. Vi har brukt mye av vår tid for og få dette til og se bra ut og også forståelig for brukerne hos Venua. Vi har valgt å skrive kort og konsist, hvor vi skriver kun det som er nødvendig for at programmet skal kjøre på den måten vi har konfigurert. Dette vises i bildene. Noen av programmene inneholder både installasjon og konfigurasjon, mens for eksempel Google Apps inneholder kun konfigurasjon. Siden dette er en webbasert tjeneste. Siden vår prosjekt ikke er en utviklingsprosjekt, men en analyse prosjekt. Er vår anvendelsesfase basert på brukermanualer. Dette vil bli et verktøy for Venua Consulting. Hvor de skal bruke dette verktøyet til og kunne sitte foran sin datamaskin og følge guiden steg for steg og installere programmene og konfigurere tjenestene. 99 S ide

100 TrueCrypt installasjon og konfigurasjon Link til nedlasting av TrueCrypt: Velg Mac OS X og.dmg package Installasjon av TrueCrypt Bilde 1: Første bilde ved installasjon gir informasjon om hva TrueCrypt er. Her velger man bare "Fortsett". 100 S ide

101 Bilde 2: Man skal så velge hvor man vil installere TrueCrypt. På Macbook så vil denne stå som standard "Macintosh HD", og denne kan man bruke, så lenge man ikke har en egen harddisk man bruker for installasjon av programmer. Når det er valgt, trykk "Installer". Bilde 3: Når installasjonen er fullført vil dette bildet vises. Trykk så på "Lukk". 101 S ide

102 Konfigurasjon av TrueCrypt Bilde 1: Her er det neste bildet som vises. Dette er hovedmenyen til TrueCrypt. Opprette partisjonen eller "volumet" lages ved å trykke på "Create Volume". Man velger så hva navnet på den krypterte filen/volumet skal hete og hvor den skal lagres. 102 S ide

103 Bilde 2: Velg valget "Create an encrypted file container" og trykk "Next". Bilde 3: Velg "Standard TrueCrypt volume" og trykk "Next". 103 S ide

104 Bilde 4: Man kan velge mellom mange forskjellige krypteringsmetoder. AES står som standard og det valget lar vi stå. Hash Algorithm lar vi stå som den er. Bilde 5: Størrelsen på "Volumet" kan være alt fra ingenting til maksimal ledig plass på harddisken. Siden "Volumet" skal mest benyttes til tekst dokumenter og eventuelt bilder. Sett størrelsen til 20GB. 104 S ide

105 Bilde 6: Nå skal man velge ett passord for "Volumet". Dette passordet BØR bestå av store og små bokstaver, tall og andre tegn som eksisterer på tastaturet. Dette er også nevnt på bildet over. Velg ett passord som er vanskelig for andre å gjette, men helst ikke for vanskelig for deg å huske. Bilde 7: TrueCrypt anbefaler bruk av passord på 20 tegn eller mer. Og hvis man klarer å holde kontroll på ett så stort passord, så er det det beste. 105 S ide

106 Bilde 8: Man må så velge hva slags filer "Volumet" skal bestå av. Skal man lagre filer større enn 4GB så må man velge det nederste alternativet. Velger man det øverste alternativet vil man ikke få lov til å lagre filer større enn 4GB. Bilde 9: Om man skal lagre filer større enn 4GB så kan man bruke filsystemet "Mac OS Extended". Hvis ikke så bruker man "FAT 32". Dette kommer opp om man velger å ikke lagre filer større enn 4GB. 106 S ide

107 Bilde 10: Man kan bruke TrueCrypt på tvers av operativsystemer, og skal man det så må man velge "I will mount the volume on other platforms". Skal TrueCrypt bare bruker lokalt på maskinen så velger man at den skal bare benyttes på MAC OS X. Bilde 11: Her er krypteringsbildet. Jo lenger man beveger musen over vinduet jo bedre og sterkere blir krypteringsnøklene. Det anbefales at man beveger musen ihvertfall sekunder. Etter man har gjort dette, trykk "Format". 107 S ide

108 Bilde 12: Formatere "Volumet" vil ta en stund. Jo større volum, jo lengre tid tar dette. Bilde 13: Meldingen som vises når "Volumet" er ferdig. 108 S ide

109 Bilde 14: Skal det lages flere volum, velg "Next". hvis ikke, velg "Exit". 109 S ide

110 Bilde 15: Først velger vi hvilken "Slot" volumet skal åpnes i. her kan vi velge Slot 1. Så velger vi "Select File" og finner filen som vi laget i begynnelsen. I dette eksempelet ga vi filen navnet "Diverse" og den ligger lagret i "Dokumenter". Denne filen er det krypterte volumet på 20GB. Velg denne filen og trykk "Open". 110 S ide

111 Bilde 16: Trykk så "Mount". Dette er for å åpen volumet så vi kan lagre data der. 111 S ide

112 Bilde 17: Så må passordet som vi valgte tidligere, tastes inn. Bilde 18: Filen som vi nå har "Mountet" vil vises som en harddisk på skrivebordet. Denne har her navnet "Truecrypt disk". 112 S ide

113 Bilde 19: Åpner vi denne harddisken så ser vi at det ligger ingen filer eller data i den. Dette fordi vi ikke har lagret noe der. Men nå kan alle filer og data man vil ta vare på og lagre trygt flyttes inn i denne harddisken. Bilde 20: For hvis man etter å ha lagret filene på harddisken, velger "Dismount" så vil Volumet forsvinne, og bare eksistere som filen "Diverse" i Dokumenter. Denne filen inneholder nå all data og filer som ble lagret på Volumet, men denne filen og all data vil være kryptert og umulig å lese for uvedkommende personer, eller andre som ikke kjenner passordet. Med dette er ditt TrueCrypt Volum klart til bruk og kan enkelt benyttes hver gang man har behov for det. 113 S ide

114 Kaspersky installasjon og konfigurasjon Last ned Kaspersky: Installasjon av Kaspersky Bilde 1: Følg instruksene og les programvarelisensavtalen. 114 S ide

115 Bilde 2: Les igjennom Kaspersky Security Network avtalen. Bilde 3: Velg Installerings sted. 115 S ide

116 Bilde 4: Etter valgt installerings sted og type, klikk Installer. Deretter vil de få en forespørsel om Administrator brukernavn og passord. Bilde 5: Valg av Kaspersky aktivering. Hvis dette bilde ikke kommer opp gå til konfigurasjons menyen. 116 S ide

117 Bilde 6: Etter valg av aktivering, blir de bedt om å skrive inn serienøkkelen Bilde 7: Dette er en bekreftelse at lisensen har blitt aktivert. 117 S ide

118 Konfigurasjon av Kaspersky Dette er hvordan innstillings meny til Kaspersky ser ut, det er mulig å forandre innstillinger ved å klikke hengelåsen nede i venstre hjørne. Dette gir muligheten for å sette opp når skanningen skal foregå. Oversikt over Kaspersky: Jordkloden med piler: Oppdaterer virus databaser. Forstørrelses glass: Hurtig knapp til virus skanning. Nøkkelen: Viser lisens informasjon. Om de ikke mottok en forespørsel om lisens nøkkel under installasjon klikk her og følg de tidligere bildene i manualen. 118 S ide

119 Bilde 1: Viser hvordan Full Scan har blitt konfigurert. Bilde 2: Dette er konfigurasjons meny til oppsett av daglig/ukentlig/månedlig virus skanning. 119 S ide

120 Bilde 3: Oppdatering av virus databaser er satt til at de skjer automatisk. Under er det også en roll back funksjon som kan bli brukt om maskinen reagerer dårlig til en oppdatering. 120 S ide

121 Apple AirPort - installasjon og konfigurasjon Installasjon av Apple Airport Apple AirPort Utility som man bruker til å kontakte og konfigurere AirPort'er som er på samme nettverk som deg, ligger allerede installert på Macbook Pro, maskinene som Venua bruker idag. For Windows må man laste ned og installere dette programmet. Det finner man ved å følge denne linken: AirPort Utility for Windows 55 Konfigurasjon av Apple Airport Bilde 1: Etter at man har trykket på AirPort Utility ikonet på skrivebordet eller start meny, vil den automatisk søke etter AirPort oppdateringer. 55 Link til programvare for windows 121 S ide

122 Bilde 2: Etter ferdig søking, vil Venua sin AirPort extreme vises og du får da en oversikt over AirPorten. Trykk på knappen Manual Setup for å gå videre. Bilde 3: Skriv inn passord i passord feltet og trykk Continue. 122 S ide

123 AirPort Summary Bilde 4: Etter vellykket passord login har du nå oversikt over de ulike menyene og underpunktene til Apple AirPort. Summary gir en status oversikt over innstillinger. 123 S ide

124 AirPort Base Station Bilde 5: Viser da navn og passord som har blitt konfigurer for selve AirPort. Innlogging passord defineres her og det samme med hva AirPorten skal hete. 124 S ide

125 AirPort Wireless Bilde 6: Oversikt over det trådløse nettverket. Her defineres nettverks navn, passord, kryptering. 125 S ide

126 AirPort Guest Network Bilde 7: Oversikt over det andre trådløse nettverket. I dette tilfellet er dette her gjestenettverk. Oversikt over navn på nettverket, passord, passordkryptering og om gjestenettverket er aktivert. 126 S ide

127 AirPort Access Control Bilde 8: Access Control. Ingen endringer har blitt gjort her. 127 S ide

128 Internet Internet Connection Bilde 9: Velger Ethernet som er kablet løsning til AirPort. 128 S ide

129 Internet TCP/IP Bilde 10: Velg fra automatisk til manuelt. Skriv in ip-adressen, subnet mask, router adresse og dns servere. Disse har blitt gitt fra nextgentel. Airporten bruker en statisk ip-adresse. 129 S ide

130 Internet DHCP Bilde 11: DHCP er ikke aktivert på Airporten. Ingen ting fylles ut. 130 S ide

131 Internet NAT Bilde 12: Oversikt over NAT. Ingenting fylles ut her. 131 S ide

132 Printers Bilde 13: Oversikt over printere. Ingenting fylles ut her. 132 S ide

133 Disks File Sharing Bilde 14: Sørg for at deling av filer er krysset av og at det er beskyttet med passord. Ingen gjeste tilgang, skal være av. 133 S ide

134 Advanced Logging and Statistics Bilde 15: Oversikt over logg og statistikk. 134 S ide

135 Advanced Port Mapping Bilde 16: Port Mapping. Her skal disse 3 legges til. Legg til og trykk på EDIT for å endre manuelt tcp adresse osv. Se neste bilde. 135 S ide

136 Advanced Port Mapping All Kerio Bilde 17: Oversikt over port mapping av Kerio tjenesten Venua bruker. 136 S ide

137 Advanced Port Mapping Apple Remote Desktop Bilde 18: Oversikt over port mapping av Apple Remote Desktop. 137 S ide

138 Advanced Port Mapping OSX VPN Bilde 19: oversikt over port mapping av OSX-VPN. 138 S ide

139 Advanced MobileMe Bilde 20: Ingenting fylles ut her. 139 S ide

140 Advanced Ipv6 Bilde 21: Venua bruker fortsatt IPv4, så her fylles heller ingenting. 140 S ide

141 Switch Netgear - installasjon og konfigurasjon Installasjon av Switch Netgear Bilde 1: Sett inn cd og la den automatisk starte opp. Da vil dette vinduet dukke opp. Velg SmartWizard installation. 141 S ide

142 Bilde 2: Det vil automatisk starte opp installasjonen og du trykker videre på knappen Next, for å fortsette installasjonen. Bilde 3: Godta lisensavtalen og fortsett videre med knappen next. 142 S ide

143 Bilde 4: Installasjonen velger automatisk hvor den skal lagres. I dette tilfellet installeres programmet på lokal disk C. Trykk på knappen next for å fortsette. Bilde 5: Viser hvor snarveien til ikonet SmartWizard Discovery blir lagret. I dette tilfellet vil den få en egen meny som heter SmartWizzard Discovery. Trykk videre på knappen next for å fortsette installasjonen. 143 S ide

144 Bilde 6: Velger og krysse av på begge to valg. Greit og ha rask tilgang til programmet. Velg knappet next for å fortsette. Bilde 7: Oversikt over hvor programmet skal installeres og hva slags valg som har blitt tatt i de tidligere valgene. Fortsett videre installasjonen ved å trykke på knappen install. 144 S ide

145 Bilde 8: Installering av programmet er ferdig. Velg at du vil starte programmet med engang og trykk på knappen finish. Bilde 9: I tilfelle man trenger dokumentasjon til switch, finner man det under Documentation. 145 S ide

146 Konfigurasjon av Switch Netgear Bilde 1: Ikonet til programmet SmartWizard Discovery. Trykk på dette for å starte opp programmet. 146 S ide

147 Bilde 2: Programmet vil automatisk finne din switch. Skulle det være problemer eller at switch ikke kommer opp, slik det er på bildet. Trykk på knappen discover. Da vil den automatisk søke etter switch. Bilde 3: Trykk på knappen Web Access for og komme til konfigurering. 147 S ide

148 Bilde 4. Fyll inn passordet. Passordet finner du i dokumentet oversikt over passord til Venua. Skriv inn og trykk på knappen login. Bilde 5: Etter at man har trykket på knappen login, vil det web baserte konfigurasjonsvinduet starte opp. Vennligst vent. 148 S ide

149 Bilde 6: Dette er det første bilde som dukker opp. Her har du oversikt over systemet. Navn på switch. Er en den meny valg på switchen, vi har ikke konfigurert så mye her, så derfor har vi utelukket alle disse. 149 S ide

150 Bilde 7: Etter at programmet har funnet din switch, trykk på knappen configuration settings. Da vil et nytt vindu komme opp med nødvendig informasjon som må fylles ut. 150 S ide

151 Google Apps - installasjon og konfigurasjon Installasjon av Google Apps Google Apps er en webbasert tjenesten. Dermed er det ingen installerings filer som skal installeres. Konfigurasjon av Google Apps Tilgang til det administrative webbaserte grensesnittet finner du her: 56 Dette vil kun gjelde når man skal bruke valget Administrer dette domenet Bilde 1: Dette er hovedsiden til Google Apps. 57 For og logge seg på, må man trykke på Logg deg på her. Da vil du kunne fylle ut og velge hva slags tjeneste du skal velge. 56 Hovedsiden til Google Apps 57 Hovedsiden til Google Apps. Login 151 S ide

152 Bilde 2: Etter at du har trykket på knappen Logg deg på her, skriver du domenet ditt, venua.com og velger fra drop down meny. Siden vi bruker Microsoft Outlook 2011 til e-post, kalender og kontakter. Vil vi kun bruke 58 til og administrere dette domenet. Vi velger valget Administrer dette domenet og trykk på knappen start. 58 Siden til Google Apps 152 S ide

153 Bilde 3: Fyll inn det administrative brukernavnet og passordet. Trykk så videre på knappen logg på. 153 S ide

154 Oversikt Bilde 4: Dette er oversikten over Google Apps. Her har du mange muligheter! Vi skal dokumentere de valgene vi har gjort, så i tilfelle noe går galt, kan dere fort ta en titt i vår dokumentasjon. 154 S ide

155 Organisasjon og brukere Bilde 5: Oversikt over brukere som har blitt lagt til. Informasjon over hvor mye % e-post kontoen har blitt brukt, hva slags e-post adresse brukeren er registrert på og når han/hun har vært sist logget på. Skal man legge til flere brukere er det en ting man må passe på. Hvor mange brukere Google Apps har blitt registrert på (disse kan utvides under domeneinnstillinger). Per dags dato er det 7 lisenser kjøpt, som vil si 7 brukere kan registreres. 155 S ide

156 Domeneinnstillinger - Domenenavn Bilde 6: Oversikt over hva slags domene det er registrert på. Kan også legge til flere domener eller domenealias. 156 S ide

157 Innstillinger for Kalender Bilde 7: Oversikt over kalender tjenesten og hvordan den er konfigurert. 157 S ide

158 Innstillinger for Nettprat Bilde 8: Oversikt over tjenesten Nettprat. Denne tjenesten er deaktivert, siden Venua ikke bruker dette som Chat - program. 158 S ide

159 Innstillinger for Kontakter Bilde 9: Oversikt over tjenesten kontakter. 159 S ide

160 Innstillinger for Dokumenter Bilde 10: Oversikt over tjenesten Dokumenter. Denne er deaktivert, siden Venua har benyttet seg av MS Office 2011 for MAC. E-post løsning, kontakter og kalender foregår via MS Outlook S ide

161 Innstillinger for E-post del 1 Bilde 11: Oversikt over tjenesten E-post. 161 S ide

162 Innstillinger for E-post del 2 Bilde 12: Fortsettelse på hvordan e-post tjenesten er konfigurert. 162 S ide

163 Innstillinger for E-post del 3 Bilde 13: Fortsettelse på hvordan e-post tjenesten er konfigurert. Alle endringer som blir gjort må alltid til slutt trykke på knappen Lagre endringer. 163 S ide

164 Innstillinger for Nettsteder Bilde 14: Oversikt over tjenesten Nettsteder. Denne er deaktivert, siden Venua ikke har bruk for dette per dags dato. 164 S ide

165 Innstillinger for Mobil del 1 Bilde 15: Oversikt over tjenesten Mobil og hvordan den er konfigurert. Flere innstillinger for Android telefoner enn Iphone. Tjenesten er aktivert slik at alle håndholdte produkter vil kunne også synkroniseres. 165 S ide

166 Innstillinger for Mobil del 1 Bilde 16: Fortsettelse på hvordan tjenesten Mobil har blitt konfigurert. 166 S ide

167 MS Outlook for Google Apps - installasjon og konfigurasjon av oppsett Installasjon av oppsett MS Outlook for Google Apps Installasjon av MS Outlook 2011 er inkludert sammen med hele MS Office 2011 pakken for MAC. Så det vil automatisk installeres sammen med word, powerpoint osv. Konfigurasjon av oppsett MS Outlook for Google Apps Sette opp ny konto adresse i MS Outlook 1. Start opp programmet MS Outlook 2011 for MAC 2. Velg fra meny Tools og trykk på Accounts 3. Fra Account vindu trykker du så videre på knappen Account 167 S ide

168 4. Nytt vindu dukker opp. Skriv i feltet address din e-post adresse. Eksempel: 5. I passord feltet, skriver du ditt gmail passord. 6. Sørg for at du ikke konfigurer automatisk, men manuelt. Trykk så enter på tastaturet. 168 S ide

169 7. Etter at du har trykket vil du få flere valg muligheter for og konfigurere din epost brukerkonto. 8. Videre skriver du i feltet User name din e-post adresse. Eksempel: 9. Type: Trykk på pilen for og velge IMAP som din innkommende server for epost. Under skriver du følgende: imap.gmail.com og port skal stå på Sørg for at begge valgene under incoming server er krysset av. 11. I feltet outgoing server, skriver du følgende: smtp.gmail.com og port Sørg for at begge valgene under outgoing server er krysset av. 13. Trykk så på knappen Add Account Da vil din brukerkonto nå være lagt til under Accounts. 169 S ide

170 14. Nå som du har lagt til en konto, vil du kunne se din bruker detaljer. Trykk på knappen More Options som du finner under outgoing server del. 15. Et nytt vindu vil dukke opp. Sørg for at du velger i boksen Authentication Use incoming server info. Trykk så på knappen OK. 16. Gratulerer. Du har nå lagt til en brukerkonto for din e-post adresse! 170 S ide

Skrevet av Marcin den 25.0511 Da har dagen endelig kommet. Vi tar en siste titt før innlevering av rapport til trykking!

Skrevet av Marcin den 25.0511 Da har dagen endelig kommet. Vi tar en siste titt før innlevering av rapport til trykking! Hovedprosjekt i data Høgskolen i Oslo, våren 2011 Prosjekt dagbok gruppe 6 Innlevering av rapport! Skrevet av Marcin den 25.0511 Da har dagen endelig kommet. Vi tar en siste titt før innlevering av rapport

Detaljer

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Prosessrapport Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 0 PROSJEKT NR. 08-08 Studieprogram:

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Sjekkliste for sikker og effektiv Mac-bruk

Sjekkliste for sikker og effektiv Mac-bruk Eplehjelp Bedrift Sjekkliste for sikker og effektiv Mac-bruk i små og mellomstore bedrifter eplehjelp.no 24 02 20 26 Teknologien blir mer og mer komplisert og selvom Appleprodukter er forholdsvis «enkle»

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg.

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Inventardatabase Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Prosjektperiode: 2/12-08 23/05-08. Prosjektgruppe:

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag :

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag : Prosjektdagbok Mandag 13.01.2014: - Oppmøte på Accenture. Pratet med veileder om oppgaven og avtalte at vi skulle starte med problemstilling, møteintervall og formulering av oppgaven. Tidsperspektivet

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 25. FEBRUAR 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen INNHOLD PROSJEKTDELTAKERNE 3 PROSJEKTPLAN 3 LEVERANSER OG

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Min digitale infrastruktur

Min digitale infrastruktur 0.1 Organisering av filer Min digitale infrastruktur Med et godt organisert filsystem, vil sikkerhetskopiering være svært enkelt. På denne måten kan man synkronisere filene, slik at man alltid har de sist

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Sluttrapport Høgskolen i Oslo Student: Martin Oppegaard Gruppe: 07-12 Dato: 25. mai 2007 Veileder ved HIO: Eva Vihovde Oppdragsgiver: Bekk Consulting

Detaljer

Gruppe 33 - Hovedprosjekt

Gruppe 33 - Hovedprosjekt Gruppe 33 - Hovedprosjekt s188080 Joakim Rishaug s181130 Sondre Sparby Boge s188098 Martin Hagen s178816 Lars Erik Kasin 1 av 7 Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen utformes både for kunden, og

Detaljer

PowerOffice Mobile Server

PowerOffice Mobile Server PowerOffice Mobile Server 20 14 Po we ro ffice AS - v20 12.1.0 PowerOffice SQL - PowerOffice Mobile Server Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning.

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Viste du at: Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Microsoft Office 365 er det produktet fra Microsoft som har vokst raskest i historien. Økningen for små og mellomstore bedrifter

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

Utrulling av sertifikater til IOS

Utrulling av sertifikater til IOS Utrulling av sertifikater til IOS Utdanningsetaten - Oslo kommune Andre Frogner Telefon: 23 03 59 00 support@datametrix.no Innhold 1 Beskrivelse... 3 2 Iphone Configuration utility... 4 2.1 Åpne UDE KatB

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 1 Kravspesifikasjon for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte) for levering til Statens jernbanetilsyn

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Trådløst KHiO Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Oversikt over trådløse nettverk på KHiO:...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Forskerne på Sørlandet Avtale med Sykehuspartner. 27.06.2010 Kerstin Litwinski

Forskerne på Sørlandet Avtale med Sykehuspartner. 27.06.2010 Kerstin Litwinski Forskerne på Sørlandet Avtale med Sykehuspartner 27.06.2010 Kerstin Litwinski 1 Innholdsfortegelse Forskerne på Sørlandet, Sykehuspartners målgruppe Den spesielle forsker SIKT plattformen Bestilling av

Detaljer

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 1 PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2014-28 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL

Detaljer

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO KONFIGURER MOT WI-FI MOTTA VIDEO-SAMTALE DEL TILGANG MED FLERE BRUKERE BEVEGELSE SENSOR CLOUD VIDEO OPPTAK KOSTNAD FOR CLOUD FEILSØKING LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB + Apple-logo hentet fra http://www.thelogomix.com/ Innhold Ny Mac-klient fra UiB... 2 Innlogging... 2 Hvordan endre visningsspråket/display Language...

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger FÅ EN BEDRE OFFICE Solide løsninger som gir små bedrifter en

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

IKT for elever Kurs mandag 12. sept Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring

IKT for elever Kurs mandag 12. sept Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring IKT for elever Kurs mandag 12. sept. 2016 Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring Verktøy, ikke leketøy. IKT-reglement Det er din plikt å ha en PC som fungerer.

Detaljer

Office 365. Litt om hva dette er og kan benyttes til. Universitetet i Stavanger UiS-IKT

Office 365. Litt om hva dette er og kan benyttes til. Universitetet i Stavanger UiS-IKT Office 365 Litt om hva dette er og kan benyttes til Universitetet i Stavanger UiS-IKT uis-ikt@uis.no Hva er Office 365 Office 365 er en samling av apper og tjenester du kan bruke til å være produktiv på

Detaljer

VisualMobility 2.0. Hurtigreferanse1.0. Funksjoner. Komme igang

VisualMobility 2.0. Hurtigreferanse1.0. Funksjoner. Komme igang VisualMobility 2.0 Hurtigreferanse1.0 Funksjoner VisualMobility tilbyr full trådløs integrasjon mellom kontor og maskin. Trådløs dataoverføring Fjernsupport rett på skjermen Lokalisering av maskinen på

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens S DDS-CAD Oppsett av student-/demolisens Bruk av DDS-CAD er lisens beskyttet. Dette er fysiske USB nøkkel som inneholder kryptert lisensinformasjon. Programvaren er dermed beskyttet for å sikre legitim

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Hvordan sette opp HTC Desire og Wildfire mot

Hvordan sette opp HTC Desire og Wildfire mot 1 of 7 18.11.2010 14:41 IT-hjelp Universitetet i Bergen IT-avdelingen Hvordan sette opp HTC Desire og Wildfire mot Exchange Fra ithjelp Innhold 1 Forord 2 Kort om telefonene 3 Hvordan bestille telefonen

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Hensikten med en kravspesifikasjon er å gi et overblikk over programmets funksjonalitet og tilleggsfunksjoner, dette vil si både over de som er utviklet før prosjektstart, og de

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer