Virksomhetsarkitektur i Skattetaten - Forretningsdrevet og IT-drevet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsarkitektur i Skattetaten - Forretningsdrevet og IT-drevet"

Transkript

1 Virksomhetsarkitektur i Skattetaten - Forretningsdrevet og IT-drevet DnD VA-seminar Juni 2012 Ingress I mange virksomheter ses virksomhetsarkitektur utelukkende ut som en IT-drevet prosess. Skatteetatens virksomhetsarkitektur tar utgangspunkt i at virksomhetsarkitekturen dekker både forretnings- og ITarkitektur. Presentasjen vil ta for seg hvordan etaten gjennom en pragmatisk vekselvirkning mellom forretningsdrevne og IT-drevne prosesser jobber med å sikre koblingen mellom forretningsutvikling og IT-utvikling.

2 Innhold Bakgrunn Tiltak IT-drevet og forretningsdrevet arkitekturutvikling Virksomhetsarkitektur i Skattetaten Bakgrunn Historikk I perioden ble det utviklet store og molittiske systemer, mange er i drift ennå. Så kom internett, der nye tjenester ble bygd ut på toppen av de gamle systemene. Stigende kostnader ved å drifte og forvalte systemene Etatens fremtidige suksess avhenger av evnen til elektrisk samspill med andre offentlige etater, befolkning og næringsliv. Etaten ble omorganisert i 2008 med et grunnleggende prinsipp vært å se på etaten som en helhet. Gammel systemportefølje representerer en barriere mot helhet. Etablerte et virksomhetsarkitekturprosjekt for å kartlegge as-is bilde av virksomheten Systemporteføljen Nytt Ktroll system Virksomhetsarkitekturen vil danne et solid fundament for den framtidige utvikling, forvaltning og drift av etatens systemportefølje og dermed bidra til en mer BRUKERVENNLIG OFFENTLIG SEKTOR.

3 Eksisterende systemportefølje og den økomiske IT-utvikling måtte gjøres bærekraftig Noen funn Totalt 94 systemer etatens systemportefølje ble identifisert og overordnet beskrevet. As is- kartlegging Systemenes tilstand 43 % av systemene ble vurdert til å ha kritiske utfordringer. Selv etter et moderniseringstiltak på grunnlagsdata ville andelen være over 20%. Bare 4 av 10 systemer ble av systemeiere vurdert til å ha god kvalitet. 43 % 39 % God Medium Kritisk I perioden hadde forvaltningsog driftskostnadene nærmest doblet seg. 18 % Kostnadsutvikling IT Etaten har et utstrakt prosjektarbeid, som ville påvirke tilhørende drift- og forvaltningskostnadene Prosjekter Den prognostiserte kostnadsutviklingen for de nærmeste år er ikke bærekraftig Forvaltning Drift Beregnet kostnadsutvikling for IT Kvalitet er å imøtekomme samfunnets krav og brukernes behov. Virksomhetsarkitekturen er et middel for forbedring og effektivisering av våre tjenester og måten vi jobber på. Organisatoriske og styringsmessige tiltak 2009 Styrings- og arkitekturprinsipper Ingen prinsipper for overordnet styring eller byggeprinsipper for IT Beslutningsstrukturer Ingen klare styringsstrukturer for etaten virksomhetsarkitektur. Arkitekturhensyn frikoblet fra etaten prosjekt- og porteføljestyringsprosesser Roller, organisering og ansvar Ingen virksomhetsarkitekt-roller etablert Silo-basert organisering av tjenesteyting og systemseierskap Uklart eierskap til de ulike delene av virksomhetsarkitekturen Ingen klare målbilder, veikart eller prosess for virksomhetsarkitektur Styrings- og arkitekturprinsipper Etablert overordnede styringsprinsipper og arkitekturprinsipper som innarbeides i alle utviklingsforslag og prosjekter Beslutningsstrukturer Etablert arkitekturfora på ulike nivå i etaten som påser at all utvikling bidrar til å realisere etatens virksomhetsarkitektur Integrert virksomhetsarkitektur som avsjekkspunkt og vurderingskriterie i etatens prosjekt og porteføljestyring Roller, organisering og ansvar Etablert virksomhetsarkitekt i IT-staben og et dedikert VA-team Omorganisert SITS for å ivareta helheten gjennom plan, build, run Definert tydelig eierskap til VA i de berørte miljøer Etablert et sett med målbilder og veikart for etatens systemportefølje og etablert en prosess med jevnlige iterasjer rundt målbilder og veikart

4 Skatteetatens virksomhetsarkitekturmodell Virksomhetsarkitekturens domener Forretningsarkitektur Samfunnsoppdrag og regelverk Mål og strategier Organisasj og prosesser, Tjenester og kommunikasj Systemarkitektur Data Applikasjer er Teknisk arkitektur Infrastruktur Drift VA leveranser dekker områdene: Forretnings-, system- og teknisk arkitektur Eksisterende miljø Dagens situasj Leveranser fra Virksomhetsarkitektur Systembeskrivelser Fremtidig ønsket situasj Annet Prinsipper, modeller, retningslinjer, standarder Hva vi har Hvor vi skal Hvilke løsninger, produkter og standarder benyttes Veikart Arkitekturens styringssfære Forretning og IT har alltid arbeidet tett sammen i Skatteetaten Forretningseier Systemeier Forretningseier Systemeier Forretningseier Systemeier Silosystem Silosystem Silosystem men ikke så mye på tvers.

5 FORIT IT arkitektur IT drevet modernisering (2010 ->) Mål redusere IT forvaltningskostnader øke endringsevnen Handlingsrom IT drevet, men knyttet opp mot forretningsmål Ledende IT prinsipper Endringsevne Varige egenskaper Noen skal betale skatt av noe Skiftende egenskaper Hva skal betales i skatt Gjenbruk Fokusere på likheter Isolere forskjeller Kvalitet Kvantitet Livsløpskostnader Se kost over hele livsløpet Standardisering Mål: mye for mindre

6 IT Målbilde Ekstern kommunkasj Part Etterlevelse! Prosess Tilgang Dokument Fastsetting Innkreving IT arkitekturen gir innspill til å tenke felles egenskaper i forretningsarkitekturen Forretningsarkitektur Forretningmessig målbilde 2012 Langsiktige utviklingsbehov i Skatteetaten Utviklingstrekk Utviklingsbehov m.m. Fra et domene/ silo-orientert syn på virksomheten MVA beregning, innkreving Skatt beregning, innkreving Arveavgift beregning, innkreving Arbeidsgiveravgift Innkreving Til å fokusere på likheter, og ikke forskjeller Samle grunnlag Fastsette Beregne Opprette krav Innkreving

7 Oppsummering Tett samspill mellom IT og forretningsside for å utvikle omforente målbilder Integrert arkitektur inn i virksomhetens styrings- og beslutningsprosesser Eget tilpasset VA-rammeverk Pragmatisk tilnærming, med hyppige iterasjer mellom IT og forretning Gjensidig læring underveis Om foredragsholderne Hans Erik Gravdal Sørensen Skatteetaten / Oslo Virksomhetsarkitekt Mobil: Anne Lise Furmyr Skatteetatens IT- og Servicepartner / Oslo IT Virksomhetsarkitekt Mobil: Hans Erik jobber som virksomhetsarkitekt i IT-staben i Skatteetaten. Han har over 10 års erfaring med offentlig IT-politikk og elektrisk tjenesteutvikling i offentlig sektor. Hovedkompetansen hans er innen samspillet mellom forretnings og IT-utvikling i offentlige virksomheter. Anne Lise jobber som IT virksomhetsarkitekt. Hun har over 10 års erfaring innen IT arkitektur. Hovedkompetansen hennes er innen arkitekturrammeverk (Togaf og IAF) og tjenesteorientert arkitektur. Hun har tidligere jobbet som ksulent og kursholder. Virksomhetsarkitektur i Skattetaten

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Core >> Perspektiv. Markedsundersøkelse. - Modernisering og teknisk gjeld

Core >> Perspektiv. Markedsundersøkelse. - Modernisering og teknisk gjeld Core >> Perspektiv Markedsundersøkelse - Modernisering og teknisk gjeld Bidragsytere Denne e-boken er et resultat av innspill og bidrag fra et industrielt bredt utvalg av aktører i privat og offentlig

Detaljer

Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn

Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn Sammendrag: Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn TØI rapport 1404/2015 Forfatter: Beate Elvebakk Oslo 2015 87 sider I løpet av de siste par tiårene har organisering av tilsyn og styringsmodeller

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer