PARADIS NÅ FILMSTUDIEARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARADIS NÅ FILMSTUDIEARK"

Transkript

1 PARADISNÅ FILMSTUDIEARK Klassetrinn: Ungdomskoleogvideregående Fag: Historie,samfunnsfag,RLE Emner: Selvmordsbomber,martyr begrepet,israel/palestina konflikten Palestina2005RegiHanyAbu AssadManusHanyAbu Assad,BeroBeyer,PierreHodgsonGenredrama SkuespillereKaisNashef,AliSuliman,LubnaAzabal,AmerHlehelSpilletid92minSpråkarabiskogengelsktale, norsktekst OMTALEKORT DetopalestinskemenneneKhaledogSaïdjobbersammenpåetbilverkstedibyenNabluspå Vestbredden.Hverdagendereserrutinepregetogutenframtidsutsikter.Etterhvertkommer detfrematdebeggehartattendramatiskavgjørelse:åsprengesegselviluftensom selvmordsbombere.paradisnåfølgerdemdesistetimeneførdenfataleaksjonenistorbyen TelAviviIsrael.Filmenskildrerenekstremvirkelighetpåenenkelogliketilmåteoggiret sjeldeninnblikkietlukketunivers.

2 OMTALE LANG DetopalestinskemenneneKhaledogSaïdjobbersammenpåetbilverkstedibyenNabluspå Vestbredden.Hverdagendereserrutinepregetogutenframtidsutsikter.Etterhvertkommerdet frematdebeggehartattendramatiskavgjørelse:åsprengesegselviluftensom selvmordsbombere.paradisnåfølgerdemdesistetimeneførdenfataleaksjonenistorbyentel AviviIsrael. ÅforberedesegpåselvmordsaksjonenertøffereforKhaledogSaïdenndehaddeforventetogvi følgerdereskvaleridetdegårigjennomdefasteritualeneførmartyrdøden.filmenermer beskrivendeennmoraliserende,denbortforklarerikkedenalvorligehandlingen,mengiransikttil demangesomharofretsittegetlivogtattuskyldigemedsegidøden.historienerenkeltfortaltog innslagavsvarthumorogabsurdehverdagsskildringergjøratvikommertettereinnpåetlivviheri Norgeknaptkanforestilleoss.Paradisnåskildrerenekstremvirkelighetpåenenkelogliketilmåte oggiretsjeldeninnblikkietlukketunivers. SELVMORDSBOMBERELLERMARTYR? Vissteduatmenneskersombegårselvmordikkekommertilparadis,ifølgeKoranen?Troenpåat jomfruerventerihimmelenformennsomdøriselvbordsangrepharikkerotidenhelligeskriften. DenpalestinskeislamistlederenEkrimal Sabrisierfølgendeomselvmordereogmartyrer:«Det dreiersegikkeomselvmord.enpersonsomtarsittegetliv,gjørdetforåflyktefralivet.hanvil ikkelevelenger,ogønskersegvekkfradenneverden(...)erdetheltestatushantrakteretter,blir hanikkemartyriordetsrettereligiøseforstand.gjørhandetforåflyktefraproblemer,vilhan hellerikkefåreisetilparadiset.idetøyeblikkethansprengerbomben,måhanværeoppriktigisitt forholdtilgud.» DenlibanesiskeayatollahenMuhammedHusseinFadlallahdefinererselvmordpåsammemåte, menmartyriumlittulikt:«detdreiersegomselvmordnårenpersonsomhartaptikjærlighet,som harfeiletijobbenellerpåskolen,tarsittegetliv.detdreiersegogsåomselvmordnårenperson somharutførtenkriminellhandlingdrepersegselv.menhvisselvmordetblirutførtforenstørre saksomharmeddetislamskesamfunnetellerreligionenågjøre,daerdetmartyrium.»(kilde: FridaNome,Martyrbrigadene.Depalestinskeselvmordsbomberne,Cappelen2002,s ).

3 REGISSØRHANYABU ASSADOMFILMEN Måletmittmedfilmenerååpnefordebattogåsynliggjøredeusynligeshistorier.Hverdagleservi omselvmordsangrep.deterenslikekstremhandling,ogsomsåmangeandre,begyntejegåtenke påhvasomegentligdriverdissemenneskenesomervilligetilåofresittegetliv.ogjeglamerketil atdualdriharhørtdereshistorier,deresversjoneravhvordanderettferdiggjørdissehandlingene ikkebareoverforfamilienesine,menogsåforsegselv.uansetthvanoentroromdem,erdeten historiebakhverenesteavdissepersonene. Førjegskrevmanustilfilmenlestejegmangeprotokollerfraforhøravselvmordsbomberesom haddemislyktesogoverlevd,ogogsåenrekkeoffisielleisraelskerapporter.sidensnakketjegmed folksomkjenteselvmordsbombere venner,familieogmødre.bildetsomtråddeframvaratdet ikkefantesnoenstereotypier,ikkeenhistorievarlikenannen. Denfulletyngdenogkompleksitetenidenpalestinsketragedienerumuligåskildrepåfilm.Ingen sidekanpåberopesegmoralskoverlegenhetiogmedatdetåtaandresliverenumoralsk handling.helesituasjonenerbortenfordetvilkallermoral.jegtrorheltsikkertdeterriktigåsiat okkupasjonenergrunnentilselvmordsaksjonene.endelisraeleresieratpalestinerneførstmå avståfravoldsbrukførfredsforhandlingerkankommeigang.mendeteretkyniskargument.ingen fortjeneråværeokkupert. Gruppeoppgave: Ivestlignyhetsdekningblirpalestinernesomsprengersegselv,kaltfor«selvmordsbombere», menspalestinerneomtalerdemsom«martyrer».hvaliggeridetobegrepene,oghvorfortror dumanbrukerforskjelligeordforåbeskrivedesammehandlingene?

4 KHALEDSEGENBEGRUNNELSE PåavskjedsvideoengirKhaledfølgendebegrunnelseforsinmartyrdød: «Sometsvarpåurettferdigheten,okkupasjonenogdensforbrytelser,ogforåfortsette motstanden,harjegbestemtmegforåutføreenmartyraksjon.viharingenannenmåteåkjempe på.israelserpåpartnerskapmed,oglikhetfor,palestinerneunderdetsammedemokratiske systemet,somdenjødiskestatensselvmord.devilhellerikkegodtaentostatsløsning,selvomdet ikkeerrettferdigforpalestinerne.viskalentengodtaokkupasjonenforevigogalltid,eller forsvinne.viharforsøkt,medallemuligemidler,åavslutteokkupasjonenmedpolitiskeog fredeligemidler.tiltrossfordetfortsetterisraelmednybygging,konfiskeringavland,jødifisering avjerusalemogetniskrensning.debrukersinkrigsmaskinogpolitiskeogøkonomiskemaktforå tvingeosstilågodtaderesløsning:entengodtarviunderlegenhet,ellersåblirvidrept.som martyrerjegikkereddfordøden.pådennemåtenviljegtrossetruslenederesogseireoverderes militæreogpolitiskemakt.lamegdøsommartyr.» Spørsmåltildiskusjon: 1.HvordanforklarerKhaledathanvelgeråblimartyr? 2.Trorduhankanhaandremotivasjonerenndetsomkommerframher?Itilfellehvilke? 3.HvisKhaledogSaidikkehaddevalgtåblimartyrer hvordantrorduframtidendereshadde settut? 4.Hvemfårdumestsympatimed KhaledellerSaid? 5.Gafilmendegnyeoppfatningeravhvordanselvmordsaksjonistertenkeroghvilkemennesker somvelgeråblimartyrer? 6.Bleduoverbevistomatdetteerdeneneste ogdenrette måtenåytemotstandpå? 7.Hvilketinntrykkfikkduav«martyrorganisasjonen»somplanlaaksjonen?

5 TilgjengeligefilmeromIsrael/Palestinamednorsktekst: Løfter,regi:JustineShapiro,USA2001 Gudgriperinn,regi:EliaSuleiman,Palestina2002 Etsteinkastunna,regi:LineHalvorsen,Norge2003 Private,regi:SaverioCostanzo,Italia/Palestina2004 ValsmedBashir,regi:AriFolman,Israel2008 Sitrontre,regi:EranRiklis,Palestina2008 Internett ressurser: FellesutvalgetforPalestina: PortentilMidtøsten(pro israelsknettsted): Detisraelskeutenriksdepartementet: Detnorskeutenriksdepartementet: og forsoning i Midtosten.html?id= FN sambandet: Koranenpåengelskmedrelevantekommentarartikler: T.html?id=19 ArtikkelomisraelskefilmskaperesskildringavPalestina konflikten: Litteratur: GöranRosenberg,Dettaptelandet.Enpersonlighistorie,Aschehoug1998 MortenA.Strøksnes,Helliggrunn:reiseskildringfraMidtøsten,Kaggeforlag2001 FridaNome,Martyrbrigadene.Depalestinskeselvmordsbomberne,Cappelen2002 AnneHegeSimonsenogNoraIngdal,Mur.DeltlandskapiIsraelogPalestina,Cappelen2005 NilsButenschøn,Midtøsten.Imperiefall,statsutvikling,kriger,Universitetsforlaget2008

BUDDHA COLLAPSED OUT OF SHAME FILMSTUDIEARK

BUDDHA COLLAPSED OUT OF SHAME FILMSTUDIEARK www.filmfrasor.no BUDDHACOLLAPSEDOUTOFSHAME FILMSTUDIEARK Klassetrinn: Fag: Emner: Ungdomskoleogvideregående Mediefag,historie,samfunnsfag Iranskfilm,Afghanistan,utviklingsspørsmål,norskesoldateri utenlandstjeneste

Detaljer

2012/2013 SKOLEINFO. side 1

2012/2013 SKOLEINFO. side 1 side 1 Fakta Originaltittel: De andre Regi: Margreth Olin Roller: Hassan Husein Ali, Goli Mohammed Ali, Khalid Faqiri Manus: Margreth Olin Genre: DOKUMENTAR Nasjonalitet: NOR Språk: Norsk Produsent: Margreth

Detaljer

PPU deltid, kull V11-V12 Rapport 1: PPU3110D våren FULL RAPPORT

PPU deltid, kull V11-V12 Rapport 1: PPU3110D våren FULL RAPPORT PPU deltid, kull V11-V12 Rapport 1: PPU3110D våren 2011. FULL RAPPORT Innledning: Følgende rapport viser en gjennomgang av svarene på studentundersøkelsen på PPU 3110D våren 2011. Det er kun studenter

Detaljer

Last ned Stadnamn i Rogaland - Inge Særheim. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Stadnamn i Rogaland Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Stadnamn i Rogaland - Inge Særheim. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Stadnamn i Rogaland Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Stadnamn i Rogaland - Inge Særheim Last ned Forfatter: Inge Særheim ISBN: 9788276748796 Antall sider: 302 Format: PDF Filstørrelse: 15.86 Mb Rogaland har mange gamle namn som er vanskelege å skjøna.

Detaljer

Rapport 1: PPU3110D våren 2010

Rapport 1: PPU3110D våren 2010 Rapport 1: PPU311D våren 21 Innledning: Følgende rapport viser en gjennomgang av svarene på studentundersøkelsen på PPU 311D våren 21 (fra studiestart og t.o.m. uke 8). Det er kun studenter på PPU deltidsstudium

Detaljer

Emne Kompetansemål Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Kjennetegn til måloppnåelse. Ulike nettsider. Matriks 9 s Matriks 9 s.

Emne Kompetansemål Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Kjennetegn til måloppnåelse. Ulike nettsider. Matriks 9 s Matriks 9 s. Årsplan 2017/2018 Fag: Samfunnsfag Faglærere: Bjørnar Gundersen & Morten Sztanka Trinn: 9 Period e 34-40 Emne Kompetansemål Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Kjennetegn til måloppnåelse Kultur og mangfold

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 5 Forebyggende brannvern Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

Last ned. Spørrebok med emner innen historie, sport, litteratur, kunst, filosofi, geografi m.m. Middels vanskelighetsgrad.

Last ned. Spørrebok med emner innen historie, sport, litteratur, kunst, filosofi, geografi m.m. Middels vanskelighetsgrad. Last ned Spørreboken 1998 - Erik Nordby Last ned Forfatter: Erik Nordby ISBN: 9788275961141 Antall sider: 96 Format: PDF Filstørrelse: 14.00 Mb Spørrebok med emner innen historie, sport, litteratur, kunst,

Detaljer

Kvænangen som vertskap for reindriften. Svar på gruppeoppgavene på møte i Kautokeino 09.04.2010

Kvænangen som vertskap for reindriften. Svar på gruppeoppgavene på møte i Kautokeino 09.04.2010 Kvænangen som vertskap for reindriften Svar på gruppeoppgavene på møte i Kautokeino 09.04.2010 Gruppeoppgaver Oppgave 1 Nå-situasjon Beskriv styrker og svakheter i nå - situasjonen i Kvænangen kommune

Detaljer

Last ned Når i den lyse vår - Sverre Tandstad Knutsen. Last ned

Last ned Når i den lyse vår - Sverre Tandstad Knutsen. Last ned Last ned Når i den lyse vår - Sverre Tandstad Knutsen Last ned Forfatter: Sverre Tandstad Knutsen ISBN: 9788271284008 Antall sider: 391 Format: PDF Filstørrelse: 17.99 Mb Denne boken er nr. 4 i rekken

Detaljer

VIDEREUTDANNING. SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng

VIDEREUTDANNING. SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng VIDEREUTDANNING I SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng ÅRSPLAN 2015-16 KLASSE A Institutt for barnehagelærerutdanning HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Versjon pr 24.04.15. Det tas forbehold om at det kan bli

Detaljer

Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta)

Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta) Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta) Lærerveiledning Ungdomsskole Videregående skole Lærerveiledning Innhold Ungdomsskole: Kompetansemål, læringsmål, undervisningsmetoder. 3 Videregående skole: Kompetansemål,

Detaljer

VIDEREUTDANNING. SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng

VIDEREUTDANNING. SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng VIDEREUTDANNING I SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng ÅRSPLAN 2012-13 KLASSE B Institutt for førskolelærerutdanning HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Versjon1 pr. 15.08.2012. Det tas forbehold om at det kan bli

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 21.11.2014 SAM3038 Psykologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Førebuingstida varer

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Det Humanistiske Livssyn

Det Humanistiske Livssyn Ideologiseminar: Det Humanistiske Livssyn Egersund 2004 Andreas Heldal-Lund Min bakgrunn Livssyn Humanismen Human-etikken Etikk Andreas sekulær humanist rasjonalist human-etiker agnostiker kjetter fritenker

Detaljer

TREKKFUGLER Filmstudieark

TREKKFUGLER Filmstudieark TREKKFUGLER Filmstudieark Fakta om filmen Lengde: 1 t 24 m Regi: Olivier Ringer Med: Clarisse Djuroski, Léa Warny, Alain Eloy, Myriem Akkhediou, Angelo Dello Spedale, Jeanne Dandoy, Camille Voglaire År:

Detaljer

Last ned Skipsbygging - Øystein Meland. Last ned

Last ned Skipsbygging - Øystein Meland. Last ned Last ned Skipsbygging - Øystein Meland Last ned Forfatter: Øystein Meland ISBN: 9788271284213 Antall sider: 342 Format: PDF Filstørrelse:11.12 Mb Skipsbygging er fortsatt en viktig del den maritime industri

Detaljer

EVALUERING. TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene TITTEL/ LÆRESTOFF

EVALUERING. TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene TITTEL/ LÆRESTOFF TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene Europa og verden en geografisk oversikt (Integreres i resten av emnene) Geografi: lokalisere og

Detaljer

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad Et sted for hvile og vekst Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg er en selvstendig, økumenisk, diakonal institusjon med kristen sjelesorg

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Last ned I krig for fred - Kofi Annan. Last ned. Last ned e-bok ny norsk I krig for fred Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned I krig for fred - Kofi Annan. Last ned. Last ned e-bok ny norsk I krig for fred Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned I krig for fred - Kofi Annan Last ned Forfatter: Kofi Annan ISBN: 9788203293764 Format: PDF Filstørrelse: 19.81 Mb Denne boken er ikke bare en biografi, den er også en lærebok i håndtering av

Detaljer

Tverrfaglig emne «Å være ung»

Tverrfaglig emne «Å være ung» Læringsplan for 9. trinn Nordre Modum ungdomsskole Faglig forankring, K0: uke 20 Tverrfaglig emne. Samfunnsfag, Undertema: Rik og fattig i samme verden. Drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i

Detaljer

Barneraneren har fått adgangsbegrensningen "tillatt for alle". Mest relevans vil den nok likevel ha for årstrinn og vg1-vg3.

Barneraneren har fått adgangsbegrensningen tillatt for alle. Mest relevans vil den nok likevel ha for årstrinn og vg1-vg3. Filmstudieark Barneraneren OM FILMEN Barneraneren er en dokumentarfilm fra 2016. Den handler om 15 år gamle Noah som bor i Groruddalen i Oslo. En dag blir han arrestert og tiltalt for medvirkning til fire

Detaljer

Støttespiller med samme erfaring. Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS)

Støttespiller med samme erfaring. Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS) Støttespiller med samme erfaring Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS) De første puslebitene 1987 Tre kvinner Tre forskjellige spiseforstyrrelser En organisasjon for kvinner Personlige

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE VÅEN 2010

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE VÅEN 2010 HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE VÅEN 2010 ELLINGSØY BARNE- OG U NGDOMSSKOLE Kontaktlærer: Bjørg Hadland Slotsvik Assistent: Jenny-Kristin Utvik GENERELL INFORMASJON Vi vil arbeide med å få et godt klassemiljø.

Detaljer

Last ned Barnevernloven - Knut Lindboe. Last ned

Last ned Barnevernloven - Knut Lindboe. Last ned Last ned Barnevernloven - Knut Lindboe Last ned Forfatter: Knut Lindboe ISBN: 9788205416857 Antall sider: 141 Format: PDF Filstørrelse:17.38 Mb Kommentarene til hver enkelt paragraf utdyper og letter forståelsen

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i naturfag for 6. og 7. trinn 2013/14. Læreverk Gaia 6, naturfag for barnetrinnet.

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i naturfag for 6. og 7. trinn 2013/14. Læreverk Gaia 6, naturfag for barnetrinnet. Obj105 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 6. og 7. trinn 2013/14 Læreverk Gaia 6, naturfag for barnetrinnet. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDS- METODER Det spirer undersøke og beskrive

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan!videreutdanning!i!barnevernfaglig!veiledning!!! Veilederutdanning!for!veiledere!i!barnevernet! 30!Studiepoeng!

Studieplan!videreutdanning!i!barnevernfaglig!veiledning!!! Veilederutdanning!for!veiledere!i!barnevernet! 30!Studiepoeng! Studieplanvidereutdanningibarnevernfagligveiledning Veilederutdanningforveiledereibarnevernet 30Studiepoeng ContinuingEducation TheoryandMethodsinSupervisionforchildwelfareworkers 30ECTS DiakonhjemmetHøgskole

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Helserett (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Studieplan 2017/2018 Helserett er videreutdanningstilbud som er rettet mot personell som arbeider innen helsetjenestens ulike arenaer. Studiet

Detaljer

04/16 Å rsberetning utkast

04/16 Å rsberetning utkast 04/16 Å rsberetning 2015 1.utkast FN-sambandets årsberetning for 2015 skal ferdigstilles i løpet av første kvartal 2016. Siden dette er siste år virksomhetsplanen er basert og strukturert etter gammel

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Plan for arbeidet med Forebygging av mobbing Tiltaksplan

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 23.05.2016 SAM3038 Psykologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Årsplan i engelsk Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i engelsk Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Tidsro Kompetansemål Temaer Metoder Vurdering m/uke 34-39 Språklæring Drama/Shakespeare Searching 10 ch. 6 - Dramatisere Hamlet eller (uke 40: Drama og skuespill Shakespeare lære om et valgfritt emne relatert

Detaljer

EKSAMENSRUTE VÅR 2013 LÆRERUTDANNING : ORDINÆR EKSAMEN

EKSAMENSRUTE VÅR 2013 LÆRERUTDANNING : ORDINÆR EKSAMEN EKSAMENSRUTE VÅR 2013 LÆRERUTDANNING : ORDINÆR EKSAMEN DATO EMNEKODE EMNENAVN VURDERINGSKOMBINASJON Onsdag 03/04 LVUT8002 A Pedagogisk veiledning, emne 1 Individuell skriftlig hjemmeeksamen Tirsdag 30/04

Detaljer

Last ned Skatterett for økonomer - Arthur J. Brudvik. Last ned

Last ned Skatterett for økonomer - Arthur J. Brudvik. Last ned Last ned Skatterett for økonomer - Arthur J. Brudvik Last ned Forfatter: Arthur J. Brudvik ISBN: 9788202379278 Antall sider: 328 Format: PDF Filstørrelse:33.69 Mb Skatterett for økonomer er et opplagt

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Uteskole: partistands

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Uteskole: partistands RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Samfunnsfag for 4. og 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Uteskole: partistands

Detaljer

Vurderingsordningar omgrep ved HVO

Vurderingsordningar omgrep ved HVO Vurderingsordningar omgrep ved HVO Utarbeidd av Studieadministrasjonen, Juli 2011 Som bakteppe for kva som skal beskrivast i emneplanane under punktet Vurdering, saksar vi nokre definisjonar frå Forskrift

Detaljer

Periodisk emneevaluering av SGO Bacheloroppgave (våren 2016)

Periodisk emneevaluering av SGO Bacheloroppgave (våren 2016) Periodisk emneevaluering av SGO 3090 - Bacheloroppgave (våren 0) Kristian Stokke 3. september 0 SGO 3090 er en obligatorisk del av bachelorgraden i samfunnsgeografi. Emnet gir studentene anledning til

Detaljer

Last ned Å forstå seg selv og andre - Rolf-Petter Larsen. Last ned

Last ned Å forstå seg selv og andre - Rolf-Petter Larsen. Last ned Last ned Å forstå seg selv og andre - Rolf-Petter Larsen Last ned Forfatter: Rolf-Petter Larsen ISBN: 9788202218348 Antall sider: 139 Format: PDF Filstørrelse:39.55 Mb Denne boken gir en enkel og kortfattet

Detaljer

Fag: Samfunnsfag Skoleåret: Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 35- Bli kjent i ny bok/ nytt verk.

Fag: Samfunnsfag Skoleåret: Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 35- Bli kjent i ny bok/ nytt verk. Fag: Samfunnsfag Skoleåret: 2017-18 Klassetrinn: 5.klasse Lærer: Aleksander Wahlø Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 35- Bli kjent i ny bok/ nytt verk. Livet ved de store elvene Egypt-

Detaljer

Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver

Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver KRITERIER FORKLARING 1. Er relevant for sykepleie Besvarelsen er i samsvar med sykepleiens fokus, funksjon og/eller innhold 2. Reflekterer over praksis Refleksjon

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Last ned Påske-quiz - Kvam. Lars Hojem. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Påske-quiz Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Påske-quiz - Kvam. Lars Hojem. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Påske-quiz Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Påske-quiz - Kvam. Lars Hojem Last ned Forfatter: Kvam. Lars Hojem ISBN: 9788205511200 Antall sider: 292 Format: PDF Filstørrelse: 19.95 Mb Ingen påske uten quiz! Dette er quizboka som samler

Detaljer

Periodeplan 9d uke 44 og 45

Periodeplan 9d uke 44 og 45 Periodeplan 9d uke 44 og 45 Østersund ungdomsskole skoleåret 2017/18 Uke 42: Even har ansvaret for søppel og dataskap og Yahya rydder og koster gulvet i klasserommet Uke 43: Kristoffer har ansvaret for

Detaljer

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide SAMFUNNSFAG Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund La, Rune Eide LÆREMIDDEL: Lærebøkene Monitor 3 :Geografi, Historie og Samfunnskunnskap, Kunnskapsbasar på internett, aviser, dokumentarar

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter: Obj115 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15 Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: - Å utvikle gode lesemåter, slik at de får bedre innholdsforståelse og høyere lesefart.

Detaljer

Last ned Å elske og bli elsket - Bjørk Matheasdatter. Last ned

Last ned Å elske og bli elsket - Bjørk Matheasdatter. Last ned Last ned Å elske og bli elsket - Bjørk Matheasdatter Last ned Forfatter: Bjørk Matheasdatter ISBN: 9788242173942 Format: PDF Filstørrelse: 25.14 Mb Boken som både utfordrer og inspirerer. En gave til alle

Detaljer

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen Samfunnskunnskap SAMFUNNSFAG 1. KLASSE 1. Bruke begrepene fortid, nåtid og fremtid om seg selv

Detaljer

Last ned Familiearbeid ved psykoser. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Familiearbeid ved psykoser Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Familiearbeid ved psykoser. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Familiearbeid ved psykoser Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Familiearbeid ved psykoser Last ned ISBN: 9788277861142 Antall sider: 113 Format: PDF Filstørrelse:22.73 Mb Kunnskapsbasert familiearbeid har gjennom en årrekke vist seg å være meget effektivt

Detaljer

Last ned Frå A til Å. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Frå A til Å Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Frå A til Å. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Frå A til Å Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Frå A til Å Last ned ISBN: 9788270997923 Antall sider: 145 Format: PDF Filstørrelse: 29.60 Mb Professor i nordisk språkvitskap Dagfinn Worren fylte 70 år 28. desember 2014. Ved dette høvet heidra

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Last ned Kulturquiz - Arnstein Bjørkly. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kulturquiz Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Kulturquiz - Arnstein Bjørkly. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kulturquiz Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Kulturquiz - Arnstein Bjørkly Last ned Forfatter: Arnstein Bjørkly ISBN: 9788292400593 Antall sider: 256 Format: PDF Filstørrelse: 15.40 Mb KULTURQUIZ gir spørsmål om og svar på en lang rekke

Detaljer

Last ned. Forfatter: Vigdis Knutsen Magistad ISBN: Antall sider: 581 Format: PDF Filstørrelse:24.75 Mb

Last ned. Forfatter: Vigdis Knutsen Magistad ISBN: Antall sider: 581 Format: PDF Filstørrelse:24.75 Mb Last ned Leie av lokaler : en gjennomgang av lov om husleie av 26. mars 1999 nr. 17. Fellesbestemmelsene om boligleie og lokalleie. Bestemmelsene om lokalleie - Vigdis Knutsen Magistad Last ned Forfatter:

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Helårsplan i Samfunnsfag 10.trinn 2015/16

Helårsplan i Samfunnsfag 10.trinn 2015/16 Helårsplan i Samfunnsfag 10.trinn 2015/16 Tekster kan bli byttet ut med andre tekster. Tidsplanen kan også endres i løpet av skoleåret. Tidspunkt (uke eller mnd) 34-38 Kompetansemål: (punkter fra K- 06)

Detaljer

Idé, inspirasjon, informasjon eksempelsamling for bruk av skolebibliotek UIA, 2008

Idé, inspirasjon, informasjon eksempelsamling for bruk av skolebibliotek UIA, 2008 Globale spørsmål og utfordringer Internasjonale forhold definere omgrepet makt og gi døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet gi døme på internasjonalt samarbeid bruke digitale verktøy til å finne

Detaljer

Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård

Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Årstrinn: Lærere: Samfunnsfag 10. trinn Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Last ned Norsk historie Ståle Dyrvik. Last ned

Last ned Norsk historie Ståle Dyrvik. Last ned Last ned Norsk historie 1625-1814 - Ståle Dyrvik Last ned Forfatter: Ståle Dyrvik ISBN: 9788252151831 Antall sider: 305 Format: PDF Filstørrelse: 26.94 Mb Boka tar for seg dansketida, ein periode i norsk

Detaljer

Læringsplan for 10. trinn uke 16 13.-17.4.2015

Læringsplan for 10. trinn uke 16 13.-17.4.2015 Samf. Læringsplan for 0. trinn uke.-7..0 Fag Læringsmål Du skal: Dette bør du gjøre for å nå målet: -lære hvordan norsk språk påvirkes av andre språk -forstå hvordan et flerkulturelt samfunn preger språket

Detaljer

Last ned Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Last ned

Last ned Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Last ned Last ned Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien Last ned ISBN: 9788251923392 Antall sider: 177 Format: PDF Filstørrelse:18.26 Mb Arbeidslivet preges i økende grad av kunnskapsintensiv

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

NORSK FORDYPNING 9. kl. Svelvik Ungdomsskole Skoleåret 2010 / 2011

NORSK FORDYPNING 9. kl. Svelvik Ungdomsskole Skoleåret 2010 / 2011 NORSK FORDYPNING 9. kl. Svelvik Ungdomsskole Skoleåret 2010 / 2011 LÆREBOK: MÅL FOR FAGET: INGEN UTFORSKING AV SPRÅK OG TEKST/TEKST OG MENING METODER/ARBEIDSMÅTER: Arbeid med tekster, individuelt og parvis

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring LOKAL LÆREPLAN Elevrådsarbeid Demokratiopplæring 1 ELEVRÅDSARBEID Formål med faget Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivt

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Undervisningsopplegg 4.trinn Å lese tabeller.

Undervisningsopplegg 4.trinn Å lese tabeller. Undervisningsopplegg 4.trinn Å lese tabeller. Fag/emne/tid/Klassetrinn: Å lese tabeller er et undervisningsopplegg for 4. trinn i faget norsk hvor regning som grunnleggende ferdighet i faget er emnet.

Detaljer

12.10.2011 11:04 QuestBack eksport - Temperaturmåling Dyrenes Biologi - Høsten 2011

12.10.2011 11:04 QuestBack eksport - Temperaturmåling Dyrenes Biologi - Høsten 2011 Temperaturmåling Dyrenes Biologi - Høsten 2011 Publisert fra 16.09.2011 til 07.10.2011 69 respondenter (69 unike) 2. Total vurdering av blokken Total vurdering av blokken1=svært dårlig, 2=Dårlig, 3=Noe

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Om forfatterne... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Om forfatterne... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Om forfatterne... 15 Kapittel 1 Fagdidaktikk i geografi... 17 Geografifaget... 17 Studie- og forskningsfaget geografi... 18 Avgrensning av fagdidaktikken... 23 Geografididaktikkens

Detaljer

Ettersom IT-bransjen er meget kompleks, kan kurset også anbefales til andre bransjer.

Ettersom IT-bransjen er meget kompleks, kan kurset også anbefales til andre bransjer. KURSBESKRIVELSE Del 1: Grunnleggende kurs, 3 dager Del 2: Prosjektoppstart med fokus på IT-prosjekter, 2 dager Del 3: Utviklingsfaser innenfor IT integrasjonsprosjekter, 2 dager Del 4: Prosjektavslutning

Detaljer

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2017-18 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10(2014 utgåva) 34-36 -gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og deira rollefordeling (og samanlikne

Detaljer

Matematikkinteresse. med Fokus Rettet mot Isolerte Læringsopplevelser. Sigve Høgheim, HiSF Rolf Reber, UiO

Matematikkinteresse. med Fokus Rettet mot Isolerte Læringsopplevelser. Sigve Høgheim, HiSF Rolf Reber, UiO Matematikkinteresse med Fokus Rettet mot Isolerte Læringsopplevelser Sigve Høgheim, HiSF Rolf Reber, UiO Interesse: Definisjon Det skilles mellom interesse som positiv emosjonelt tilstand og interesse(r)

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Fylkeskommunenes landssamarbeid Førebuing/ Forberedelse 23. november 2017 DRA2007 Teater i perspektiv 2 Programområde: Drama Eksamensdato: 24. november 2017 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen

Detaljer

Referat fra foreldremøte 2. trinn

Referat fra foreldremøte 2. trinn Referat fra foreldremøte 2. trinn 28.04.2016 1. Leseutvikling, veiledet lesing og skriving. 2. Matematikk og regning 3. Olweus 4. Sosialt i klassen 5. Diskusjoner med tema fra foreldrene. Mobilvett og

Detaljer

INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med

INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med Farnes skule Læreverk :Tuba Luba Klasse/trinn : 3 Skuleåret : 2016-2017 Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen TID KOMPETANSEMÅL Elevane skal kunne INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2016-2017 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-39 - drøfte årsaker til og verknader av sentrale - vise korleis hendingar kan framstillast ulikt,

Detaljer

Last ned Å skrive fag. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Å skrive fag Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Å skrive fag. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Å skrive fag Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Å skrive fag Last ned ISBN: 9788245019285 Antall sider: 110 Format: PDF Filstørrelse: 26.55 Mb Er du student og lurer på hvordan du skal skrive en akademisk tekst? La denne boka følge deg gjennom

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2005.

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2005. Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2005. Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 33 t.o.m. uke 38, 2005 Undervisningsdager: er,

Detaljer

Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012

Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012 Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012 Å søke informasjon: Websøk/ Brukeropplæring skolebiblioteket Brukeropplæring faktabøkers oppstilling (Dewey) -brukeropplæring

Detaljer

Spørreskjema for Matematikk

Spørreskjema for Matematikk Spørreskjema for Matematikk Skole Navn på skole:.0 Grunnlagsinformasjon. Alder og kjønn.. Hvor gammel er du? År 0-9 X 0-9 0-9 0-0 Mer enn 0.. Hvilket kjønn er du? Svar Mann X Kvinne.0 Lærerens kompetanse.

Detaljer

Last ned Allmenn formuerett - Kåre Lilleholt. Last ned

Last ned Allmenn formuerett - Kåre Lilleholt. Last ned Last ned Allmenn formuerett - Kåre Lilleholt Last ned Forfatter: Kåre Lilleholt ISBN: 9788215019819 Antall sider: 357 Format: PDF Filstørrelse:32.36 Mb Emnet for boka er rettsreglane om forholdet mellom

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

EKSAMENSRUTE HØST 2013 LÆRER-OG TOLKEUTDANNINGEN

EKSAMENSRUTE HØST 2013 LÆRER-OG TOLKEUTDANNINGEN EKSAMENSRUTE HØST 2013 LÆRER-OG TOLKEUTDANNINGEN Emnekode Versjonskode Emnenavn Vurdkombnavn Dato_uttak Dato_eksamen MU115ERAS E Music 1 instruction and conductinginstruction and conducting band and choir

Detaljer

Last ned Selskapsrett - Geir Woxholth. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Selskapsrett Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Selskapsrett - Geir Woxholth. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Selskapsrett Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Selskapsrett - Geir Woxholth Last ned Forfatter: Geir Woxholth ISBN: 9788205457218 Antall sider: 406 Format: PDF Filstørrelse:24.98 Mb Læreboken Selskapsrett er skrevet for at studentene skal

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g Årsplan i RLE for 9.trinn ved Helland Skule Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g - Vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt

Detaljer

Last ned Romania - Svanhild Naterstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Romania Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Romania - Svanhild Naterstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Romania Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Romania - Svanhild Naterstad Last ned Forfatter: Svanhild Naterstad ISBN: 9788232100064 Antall sider: 456 Format: PDF Filstørrelse: 17.53 Mb På tide å oppdatere kunnskapen om Romania? Her har

Detaljer

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Samfunnsfag TRINN: 8 Kompetansemål Historie: Drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen Operasjonaliserte læringsmål

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen, Elisabet B. Langeland, Ida P. S. Myrvang, Karianne Flagstad Moen, Kirsten G. Varkøy, Kristin

Detaljer

Introduksjon til DR 1010: Personvern og personvernlovgivning. DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Mona Naomi Lintvedt

Introduksjon til DR 1010: Personvern og personvernlovgivning. DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Mona Naomi Lintvedt Introduksjon til DR 1010: Personvern og personvernlovgivning DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Mona Naomi Lintvedt mnl@difi.no To sider av samme sak Argument for elektronisk journal Argument

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag Grad av Kompetansemål Utforske Høy grad av formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 INNLEDNING Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Dette skoleåret blir det viktig å få en god lesehastighet og mestre det grunnleggende i de fire regneartene før

Detaljer

Tips. Norsk RLE - SF. Filmar - Læreboka om Tyskland si etterkrigshistorie. Schindlers Liste Historieboka kap 6(fra 9.trinn). Holocaust.

Tips. Norsk RLE - SF. Filmar - Læreboka om Tyskland si etterkrigshistorie. Schindlers Liste Historieboka kap 6(fra 9.trinn). Holocaust. Årsplan SAMFUNNSFAG for 10.årssteg 2014-15 Læreverk: MAKT OG MENNESKE Tre veketimar i 1. og 2. semester for 10 A og 10B. Gjennomgang oppgåveløysing diskusjon/samtale har vore gjennomgåande på metodesida.

Detaljer

Last ned Litterær analyse. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Litterær analyse Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Litterær analyse. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Litterær analyse Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Litterær analyse Last ned ISBN: 9788253034928 Format: PDF Filstørrelse: 29.43 Mb Endelig foreligger det en praktisk anvendbar lærebok om å kunsten å lese tekster. Med utgangspunkt i en drøfting

Detaljer