01/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Nytt partnerskap eier Aibel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Nytt partnerskap eier Aibel"

Transkript

1 01/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as Side 4 Nytt partnerskap eier Aibel

2 Innhold 4 Innhold Leder Side 3 Nytt kapittel i Aibel-sagaen: «the beginning of a beautiful friendship» Aibel Side 4 Ny Eierstruktur: Ferd Capital og Ratos likeverdige partnere Ferd Capital Side 8 Interwell: Suksess offshore og i ørkensand Ferd Side 10 Velfylt kasse: Strategi for nye investeringer Mestergruppen Side 12 Fjord og Fjellhytter: Utfordrer i hyttemarkedet Swix: Gull og atter gull Aibel: Eiere på besøk Sosialt entreprenørskap: Årets vinner Elopak Side 14 Tungindustri: Ny sjef for fem fabrikker Swix Side 16 Gull på glatte ski: Høyteknologi bak nye produkter Ferd Sosiale Entreprenører Side 18 «Ressurser på avveier»: velferdkonferansen vel i havn Ferd Sosiale Entreprenører Side 20 Årets Sosiale Entreprenør: Heder, penger, ære til Epleslang Ferd Side 22 Basecamp i Kenya: Naturvern, turisme og sosial utvikling Dette & Hint Side 24 Norges nye favoritthus, effekten av sosialt entreprenørskap, nytt navn Ferd Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern som utøver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og driver finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Ferd, konsernledelsen: Kontakt John Giverholt, tlf Forretningsområder Ferd Capital, industrielle investeringer. Kontakt Runar Kvåle, tlf Ferd Invest, investeringer i nordiske aksjer. Kontakt Alexander Miller, tlf Ferd Hedgefond, internasjonal hedgefondportefølje. Kontakt Kristina Jacobsen, tlf Ferd Special Investments, utnytter muligheter som ikke passer inn i de øvrige forretningsområdenes mandater. Kontakt Arve Ree, tlf Ferd Eiendom, kontor-, lager- og logistikkeiendommer, utvikling av boligprosjekter for salg, utenlandske eiendomsfond. Kontakt Carl Brynjulfsen, tlf Ferd Sosiale Entreprenører, ikkekommersiell støtte til entreprenører med innovative svar på sosiale utfordringer. Kontakt Katinka Greve Leiner, tlf Redaksjonen: Redaktør: Martine Turmo Garshol Tekst: Hans Gudmund Tvedt/Ferd Foto: Olav Heggø/Ferd Design/Layout: Bolt Communication AS Trykk: Aktiv Trykk Opplag: På forsiden: På besøk hos Aibel fra venstre Morten Borge, Ferd; Henrik Joelsson, Ratos; Jan Skogseth, Aibel. Side 4 7 Ferdmagasinet er utgitt av: Ferd AS Strandveien 50 Postboks Lysaker Telefon: Faks: Side 2 Ferdmagasinet 01/2013

3 Leder Willing, humble, and Aibel Om vi har fått mye skryt av vår avtale med Ratos, vår nye partner i Aibel, så kan det være greit å motta denne skryten fra en litt ydmyk posisjon. Foto: Frederic Boudin. For tålmodige lesere og for de som har fulgt med en stund, det vil vel si de samme, er det på tide å starte et nytt kapittel i Aibel-sagaen. Men selv om vi, rettmessig må jeg vel si, har fått mye skryt for avtalen med Ratos, vår nye partner i Aibel, så kan det være greit å motta denne skryten fra en litt ydmyk posisjon. For selv om jeg hadde mitt på det tørre da jeg sa at vår investering i Aibel hadde gitt «kick-ass returns», så gjelder dette kun den investeringen vi gjorde i november 2008, ikke den vi gjorde i juni Den innledende investeringen var av flere grunner ikke i henhold til dagens «Ferd-standard». For det første betalte vi åpenbart for mye. Selv om dette var en «auksjon», så bød vi trolig mot oss selv. For det andre undervurderte vi risikomomentene forbundet med to forhold. Den ene var den såkalte DPA-en (Deferred Prosecution Act), som var et resultat av et lovbrudd begått av et søsterselskap til Aibel, men som smittet over på Aibel. Dette forholdet skulle vært opp og avgjort før kjøpet, men kostet oss i stedet 250 millioner, en lang rekke tapte muligheter, og gikk ut over mange uskyldige ansatte. Det andre forholdet var en håndfull fastpriskontrakter inngått av daværende eiere og ledere for å pynte bruden. Vi var i 2007 ikke kompetente til å gjennomskue hvilke overskridelser, og dermed tap på Aibels hånd, som lå innebygget i disse kontraktene. Når selskapet så kom i krise på grunn av disse to forholdene, og det attpåtil på høsten i finanskrisens år 2008, så fikk vi klatre opp en særdeles bratt lærekurve. Derfor forsto vi risikoen langt bedre, og hadde fått på plass en ny ledelse vi hadde tillit til, da vi gjorde vår andre investering i Aibel. Den gjorde vi for å redde selskapet, og det var en god investering. Den første var allerede nesten i null. Når vi i dag de facto reinvester i 50 prosent av Aibel, så gjør vi det med langt større innsikt i både bransjen og i bedriften. Det er nok også derfor Ferd har blitt vist tillit av en merittert investor som Ratos. For selv om fremtiden er lys, så er den ikke uten utfordringer. Her hjemme opplever vi økte kostnader med å finne dyktige medarbeidere. Et særnorsk høyt lønnsnivå, og begrenset adgang til å leie inn utenlandsk arbeidskraft til internasjonalt konkurransedyktig pris, er krevende elementer å ta med seg. I konkurranse med asiatiske leverandører om nybyggingskontrakter er det norske kostnadsnivået blitt så vanskelig at veksten i medarbeidere nødvendigvis blir størst i Østen. Dette er et forhold som alle vestlige leverandører må leve med, men ikke alle har så lav turnover blant sine ansatte, ei heller to så solide baser i Singapore og Thailand, som det Aibel har. Ratos er en partner som passer både Ferd og Aibel. Det viktigste ved valg av partner er felles verdier og komplementære ferdigheter. Siden avtalen ble offentligjort før jul har vi fått bekreftet at Ratos og Ferd på alle nivåer har eierverdier som gavner felleskapet. Ratos flere erfaring over lengre tid, og med flere typer selskaper og situasjoner, sammenlignet med Ferd. Men Ferd har god innsikt i hva som driver et selskap som Aibel, og en forståelse for norske forhold. Og det er vel greit for vår partner i Aibel å vite at av alle bedrifter i oljeservicemarkedet, så er Aibel fortsatt den bedriften jeg helst vil eie. Uten sammenligning forøvrig, så tror jeg sluttreplikken fra filmen Casablanca kan være et passende startpunkt på dette nye kapittelet: «I think this is the beginning of a beautiful friendship» Johan H. Andresen Ferdmagasinet 01/2013 Side 3

4 Aibel Nytt og solid partnerskap på eiersiden Ferd Capital ønsket seg en langsiktig og kapitalsterk partner på eiersiden i Aibel. Flere investorer ble vurdert, men den beste kandidaten var å finne på den andre siden av Kjølen. Det er en styrke for Aibel at selskapet nå får to langsiktige og økonomisk sterke eiere i ryggen. Det gir fleksibilitet og styrke til å utvikle selskapet med et industrielt fokus i tiden fremover. Slik kommenterer Morten Borge, Investment Director og Co-head i Ferd Capital, den nye konstellasjonen på eiersiden i oljeserviceselskapet. Den er planlagt gjennomført i løpet av april i år, forutsatt at berørte myndigheter gir sin godkjennelse. Endringen innebærer at Herkules Private Equity Fund II selger seg helt ut av Aibel. Det børsnoterte private equity-konglomeratet Ratos overtar 32 prosent av aksjene totalt, pensjonsfondet Sjätta AP-fonden 18 prosent, sier Borge. Han legger til at Ratos skal ivareta begge de svenske eiernes eierinteresser, og altså står for 50 prosent samlet. Samtidig reinvesterer Ferd et betydelig beløp, slik at Ferd Capital beholder sine 50 prosent. Dermed får vi et likeverdig partnerskap mellom Ferd Capital og Ratos, sier han. Tror på Aibel En annen sak er at Ferd også eier ca. 60 prosent av Herkules IIfondet. Det betyr at Ferd-konsernets direkte og indirekte eierskap i Aibel de siste årene har utgjort 80 prosent totalt. Når Herkules selger seg ut reduseres altså Ferds eierandel. Men dette er på ingen måte et uttrykk for sviktende tro på oljeserviceselskapet. Tvert imot, Aibel har meget god lønnsomhet i et marked som vokser raskt, dessuten høy tillit blant kundene, og en ordrebok på 20 milliarder kroner med opsjoner for ytterligere 20 milliarder, sier Borge. Herkules har imidlertid gjennom en tid ønsket å selge seg ut av Aibel, og flere alternative løsninger på eiersiden har vært vurdert. Vinteren 2012 gjennomgikk Ferd Capital sin egen eierrolle var eierskapet fortsatt strategisk riktig? Og ville det også i fremtiden bidra til best mulig verdiskaping både hos Aibel og Ferd? Vi ble kontaktet av potensielle kjøpere, men konklusjonen ble et entydig ja til fortsatt satsing i Aibel, sier Borge. En partner å stole på Men Ferd så også et behov for å få inn en medeier med en tilsvarende vilje og evne til å satse. Dette dels for å være i best mulig posisjon til å støtte Aibel offensivt, men også for å møte utfordringer som da finanskrisen kombinert med uheldige disposisjoner fra Aibels tid i utenlandsk eie bragte selskapet til kanten av stupet i Da måtte Ferd alene bidra med det aller meste av de 600 millionene i ny egenkapital og 200 millionene i lånegarantier som trengtes for å Aibel-teamet: Morten Borge og Runar Kvåle har ansvaret for den løpende oppfølgningen av Ferd Capitals engasjement i oljeserviceselskapet. Side 4 Ferdmagasinet 01/2013

5 Aibel Eiere på besøk: Aibel-sjef Jan Skogseth peker ut severdigheter på verftet i Haugesund, omgitt av fra venstre Henrik Joelsson fra Ratos og Ferd Capitals Morten Borge, Fredrik Bjørland fra Ferd, og Johan Pålsson fra Ratos. redde virksomheten. Det var denne storsatsingen som gjorde Ferd til hovedeier i Aibel. I tillegg kom et tett samarbeid mellom nøkkelpersoner i Ferd Capital, Aibels nye ledelse og fagforeningene, og stor innsats fra de ansatte. Resultatet ble en av tidenes mest vellykkede snuoperasjoner, og Aibel kunne friskmeldes allerede etter halvannet år, med fornyet tillit blant kundene og en strøm av nye kontrakter, forteller Morten Borge. Valg på øverste hylle I de siste månedenes arbeid med å finne en ny medeier har Ferd Capital vurdert flere kandidater, alle med økonomisk styrke og vilje til langsiktighet. Vi er ydmyke og stolte over alle de sterke kandidatene som ønsket et partnerskap med Ferd i Aibel, sier Borge. At valget falt på Ratos har sammenheng med at vi opplever at selskapet i tillegg står Ferd nær kulturelt og verdimessig. Vi har dessuten delvis utfyllende kompetanse; Ferd er en erfaren aktør med bransjekunnskap fra olje- og gassrelatert virksomhet, mens Ratos er svært gode på generell selskapsutvikling, supplerer Runar Kvåle, Senior Investment Manager og en del av teamet i Ferd Capital som har ansvar for oppfølgingen av Aibel. Ratos har på sin side fulgt olje- Aibel AS Ledende leverandør til oppstrøms olje- og gassindustri, med norsk sokkel som primærmarked og offshore vindenergi som nytt satsingsområde Står for vedlikehold og modifikasjoner på offshore- og landbaserte anlegg. Leverer også komplette produksjonsog prosessanlegg, systemer og teknologitjenester Hovedkontor i Stavanger, avdelinger i Oslo, Haugesund, Bergen, Kristiansund, Stjørdal, Harstad og Hammerfest; dessuten i Storbritannia, Thailand, Singapore og Danmark. Deleier i Egyptian Maintenance Company (50 %) Omsetning over 10 milliarder kroner (2012). Ca medarbeidere, hvorav 2400 innleide Forutsatt myndighetenes godkjennelse vil eierandelen etter første kvartal 2013 være 50 prosent for Ferd Capital. Ratos vil eie 32 prosent, men ivaretar også Sjätte AP-fondens 18 prosent, og vil dermed representere totalt 50 prosent Ferds engasjement følges opp av Investment Director/Co-head i Ferd Capital Morten Borge og Senior Investment Manager Runar Kvåle Hjemmeside: Ferdmagasinet 01/2013 Side 5

6 Aibel Ratos AS Svensk børsnotert private equity-konglomerat som utøver profesjonelt eierskap, primært i middelstore eller store unoterte nordiske selskaper Eier eller har store eierandeler i 17 selskaper, i Norge Arcus-Gruppen, Jøtul og Scandinavian Business Seating (produserer blant annet Håg kontorstoler) Etablert i 1934 og børsnotert i 1954, men røtter tilbake til 1866 da jern- og stålgrossisten Söderberg & Haak ble grunnlagt. Familien Söderberg er fortsatt største eier Notert på Nasdaq OMX i Stockholm, børsverdi tilsvarende 19,3 milliarder norske kroner Hjemmeside: Håper på ytterligere samarbeid: Ratos administrerende direktør Susanna Campbell ser partnerskapet med Ferd som en klar styrke ved engasjementet i Aibel. servicebransjen generelt og Aibel spesielt med interesse gjennom flere år: Derfor er vi svært fornøyd med at vi nå får være med å videre utvikle selskapet. Vi ser eierskapet sammen med Ferd som en klar styrke i denne avtalen, og håper at vi kan samarbeide enda mer i fortsettelsen, sier Ratos administrerende direktør Susanna Campbell. Det siste er et håp som Morten Borge og den øvrige ledelsen i Ferd deler. Strategisk samarbeid med sterke partnere er en viktig del av vår forretningsmodell, og jeg både håper og tror at vi nå legger et grunnlag for å finne flere muligheter for samarbeid med Ratos, sier han. Positivt mottatt Den nye eierkonstellasjonen er blitt godt mottatt hos Aibel: På vegne av vår organisasjon er jeg glad for at Ferd vil forbli på eiersiden, og nå satser på å videreutvikle Aibel i et partnerskap med Ratos. Dette gir oss en finansiell styrke som er viktig i dagens konkurransesituasjon, sier administrerende direktør Jan Skogseth. Både Ferd og Ratos støtter den forretningsplanen Aibel arbeider etter. Samtidig kan vi som eiere styrke Aibels potensial for å utvikle nye forretningsmuligheter gjennom oppkjøp og organisk vekst; gjennom videreutvikling av eksisterende forretningsområder og satsing på nye, supplerer Morten Borge. Han kan ellers fortelle at finansmarkedets tillit til Aibel og partnerskapet Ferd Ratos ga seg utslag i stor interesse for å finansiere oppkjøpet, som trolig er blant de største gjennomført av nordiske aktører de siste årene. Resultatet var en stor og god finansieringspakke med fem nordiske banker ledet av DnB. Tydeligvis ble dette oppfattet som et attraktivt prosjekt å være med på, sier han. Lønnsomt engasjement Det var i 2007 at Ferd Private Equity Fund II (i dag Herkules) og Ferd Industrial Holdings (nå Ferd Capital) ble henholdsvis største og nest største aksjonær i Aibel gjennom det som ble betegnet som «tidenes norske oppkjøp». Selger var et internasjonalt private equity-syndikat, men selskapet var opprinnelig norsk med røtter i tradisjonsrike bedrifter som Umoe og Elektrisk Bureau. Aibel var den gangen verdsatt til rundt fem milliarder kroner. Etter år med dramatisk nedtur, salg av utenlandsk virksomhet, konsentrasjon om norsk sokkel, og så oppgang og suksess i særklasse ble den samlede verdien i forbindelse med eierskiftet be regnet til 8,6 milliard er kroner, mens kjøpesummen for 100 prosent av aksjene ble satt til en egenkapitalverdi på 5,4 milliarder kroner. Gjennom salget av Herkules andel får Ferd frigjort rundt 1,9 milliarder kroner i kontanter for nye investeringer, samtidig som vi beholder halvparten av selskapet. Dette innebærer at vi har oppnådd en gevinst på rundt 2,5 milliarder kroner siden vi engasjerte oss i Aibel, sier Morten Borge. I forbindelse med endringene på eiersiden ble Aibel-teamet styrket med Investment Manager Fredrik Bjørland fra Ferd Capital og finanssjef Gry Skorpen fra Ferds konsernstab, tillegg til Morten Borge og Runar Kvåle. Sjätte AP-fonden Ett av syv AP-fond (allmänna pensionsfonder) med ulike oppgaver innenfor offentlige pensjonsordninger. Forvalter pensjonskapital med sikte på maksimal avkastning og god risikospredning Fokus på langsiktige egenkapitalinvesteringer, etter 2011 primært i unoterte, modne selskaper med potensial for videre vekst. Bransjeuavhengig, men investerer fortrinnsvis i partnerskap med industrielle eller finansielle aktører som kan tilføre bransjespesifikk kompetanse Styrker risikospredningen gjennom også å investere i fond med et vidt spekter av strategier og satsingsområder Etablert i 1996 som et lukket fond med grunnkapital 10,4 milliarder svenske kroner. Ved utløpet av 2011 vokst til 18,5 milliarder, tilsvarende 16,3 milliarder norske kroner Hjemmeside: Side 6 Ferdmagasinet 01/2013

7 Aibel Plattformdekk til Gudrun-feltet: Store dimensjoner over konstruksjonen som settes sammen i og utenfor Nordsjøhallen på Aibel-verftet i Haugesund. Hotellmodulen var for høy til å komme inn. Foto: Øyvind Sætre. Men Ferd så også et behov for å få inn en medeier med en tilsvarende vilje og evne til å satse. Ferdmagasinet 01/2013 Side 7

8 Ferd Capital Rask vekst for norsk brønnteknologi Interwell kan bidra til betydelig økt produksjon fra olje- og gassbrønner, offshore såvel som i ørkensand. Rask vekst over store deler av kloden viser at kundene setter pris på utstyret og tjenestene selskapet leverer. Norske Interwell er verdensledende innenfor spesialkonstruerte plugger for olje- og gassbrønner, der de tross ekstreme trykk- og temperaturforhold gjør det mulig å styre hva som pumpes opp. Blant annet kan vannet som etter hver utgjør en stadig større del av brønnstrømmen blokkeres, vann som ellers må skilles ut og behandles i prosessanlegg på plattformen. Dermed kan oljeproduksjonen økes, og kunden får samtidig økt utvinningsgraden over feltets levetid.. I tillegg leverer selskapet kompetansen og tjenestene som er avgjørende for at en kjøper skal få full nytte av utstyret. Når man vet hvor mye kapital som må investeres i en oljebrønn, så sier det seg selv at økt utnyttelse betyr mye økonomisk. Interwells utstyr og tjenester bidrar dermed til å skape store verdier for oljeselskapene, sier Investeringsdirektør Helge Hellebust i Ferd Capital, som har en eierandel på 34 prosent i selskapet. Vekst i fire dimensjoner Så har da også Interwell hatt en imponerende vekst. Omsetningen økte fra 380 millioner kroner i 2011 til i underkant av 500 millioner i 2012, mens resultatforbedringen var 33 prosent. Veksten i Interwell skjer langs fire dimensjoner. Den første er i form av nye kunder i etablerte markeder som Norge, Storbritannia og Midtøsten. I 2012 ga så nye markeder veksten en dimensjon nummer to, sier Hellebust, som viser til etableringer i USA og flere nye land i Midtøsten. Og den geografiske ekspansjonen fortsetter. Interwell er i gang med å etablere eget kontor i Danmark, og vurderer også muligheter i Brasil og Sørøst-Asia, sier han. Ny teknologi, oppkjøp Den tredje dimensjonen Hellebust refererer til er nye produkter og teknologier som ser dagens lys i Interwells forsknings- og utviklingsavdeling i Trondheim. Der arbeides det kontinuerlig med både forbedringer og nye svar på utfordringene som oljeselskaper møter rundt om i verden. Og i år er Interwell i gang med å utvikle sin fjerde vekstdimensjon, selskapet vurderer nå oppkjøp av teknologiselskaper som nærmer seg fasen hvor produktet skal ut på markedet, og hvor be hovet for hjelp til kommersialisering av virksomheten for alvor melder seg, sier Hellebust. Full integrasjon Med operativ kompetanse og et godt utbygd salgs- og distribusjonsapparat vil Interwell kunne være en attraktiv partner for disse selskap ene. I tillegg innebærer lansering av nye produkter ofte betydelige investeringer, noe som Bedre utnyttelse av olje- og gassbrønner: Interwells produkter og tjenester bidrar til å skape store verdier for kundene, understreker Helge Hellebust. Side 8 Ferdmagasinet 01/2013

9 Ferd Capital Omsetningen økte fra 380 millioner kroner i 2011 til i underkant av 500 millioner i Høyteknologi for høye trykk: Interwell utvikler utstyr som tåler de ekstreme forholdene i en olje- eller gassbrønn, og som gjør det mulig å kontrollere hva som pumpes opp. kan være vanskelig å finansiere for et mindre gründerforetak. Vi foretrekker en modell hvor selskapet integreres fullt ut i Interwell, som dermed får full styring fra dag én. Samtidig er det i mange tilfeller en fordel om gründerne forblir på laget, og de kan gjerne få en del av oppgjøret basert på resultatene som oppnås over tid. Dette reduserer vår risiko, og er både motiverende og interessant for teknologiskapere med tro på eget produkt, sier Hellebust. Felles bedriftskultur Ferd engasjerte seg i Interwell sommeren Da het selskapet Well Technology Group, og hadde preg av å være blitt til som en felles overbygning for to selskaper: Ett i Trondheim, med dype røtter i byens teknologimiljø, og ett spesialisert oljeserviceselskap i Stavanger, der det var en integrert del av offshoremiljøet. I de første par årene med Ferd Capital på eiersiden ble det arbeidet mye med å skape en enhetlig bedriftskultur i to svært ulike miljøer. Nå er dette langt på vei et tilbakelagt stadium. I dag fungerer Interwell bra som ett selskap, sier Helge Hellebust. Interwell AS Utvikler og leverer høyteknologiske løsninger for olje- og gassbrønner Ferd Capital er med 34 prosent eierandel største aksjonær Tidligere konserndirektør i Kongsberg Gruppen Torfinn Kildal er styreleder, Helge Hellebust og Morten Borge representerer Ferd i styret Hovedkontor i Stavanger, avdelinger i Trondheim og Stavanger, kontorer i Aberdeen i Skottland, Houston i USA, Dammam i Saudi-Arabia, Doha i Qatar, Dubai og Abu Dhabi i De forenede arabiske emirater, Muscat i Oman, Baku i Azarbaijan, Kuala Lumpur i Malaysia og Perth i Australia Ca. 220 ansatte Omsetning i 2012 nær 500 millioner kroner Ferdmagasinet 01/2013 Side 9

10 Ferd Milliarder klar for nye oppdrag For tiden er kassen usedvanlig velfylt: Ferd må finne nye investeringsobjekter for i størrelsesorden 3,5 milliarder kroner, kapital som er disponibel eller blir det i nær fremtid. Hovedårsaken til den uvanlig store mengden av kontanter i kassen er at Ferd selger seg ned eller ut av flere store enkeltinvesteringer. Den største transaksjonen skjer i oljeserviceselskapet Aibel, som Ferd Capital har eid sammen med Herkules Capital (tidligere Ferd Equity Partners) gjennom Herkules-fond II, og med mindre eierposter hos noen av fondets øvrige investorer. Vi selger oss ned fra en total eierandel på rundt 80 prosent, og vil etter dette eie selskapet sammen med den svenske private equityaktøren Ratos, som nå kommer inn på eiersiden. Når transaksjonen er avsluttet vil Ferd Capital og Ratos eie like store andeler, sier Tom Erik Myrland, Chief Investment Officer hos Ferd. Legemidler og oljeservice Herkules selger også ut store eierposter fra sitt første fond, med andelene i legemiddelfirmaet Pronova BioPharma og oljeserviceselskapet Beerenberg (tidligere D&H Group) som de største. Ferd er hovedeier med over halvparten av forpliktet kapital i både fond I og II. Dermed mottar vi en tilsvarende del av salgssummen når Herkules betaler sine investorer tilbake, sier Myrland. I tillegg har også Ferd Eiendom solgt ferdigstilte prosjekter for et betydelig beløp. Dermed blir kassen hos Ferd så velfylt som den ikke har vært siden konsernet solgte sine tobakksaksjer i Likvide investeringer Det har jo lite for seg å la så store beløp stå i banken i lengre tid enn nødvendig. Jakten på nye investeringsobjekter er derfor i full gang, men vi skal selvsagt ikke stille lavere krav til gevinstpotensial og risikoprofil nå enn vi gjør ellers. Det er viktig å finne den riktige balansen mellom varsomhet og dristig satsing, sier Myrland. I første omgang blir en stor del av kapitalen plassert i likvide aktiva, først og fremst børsnoterte aksjer gjennom Ferd Invest og hedgefondandeler hos Ferd Hedgefond. Begge disse forretningsområdene har fått allokert ekstra kapital som allerede er satt i arbeid. De har kjøpt seg opp i aksjer og hedgefond som vi allerede kjenner og har investert i, men også nye selskaper og fond blir vurdert, sier Myrland. Han understreker at dette er investeringer som lar Ferd beholde en høy grad av fleksibilitet. De er relativt lette og raske å selge hvis det åpner seg andre muligheter man vil satse på, samtidig kan man oppnå god avkastning i mellomtiden. Det kan også tenkes at deler av den ekstra kapitalen blir reinvestert i aksjer og hedgefond på mer langsiktig basis, fordelingen av Samarbeid med sterke partnere er en del av Ferds forretningsmodell, og noe vi har lagt stadig større vekt på de siste årene. kapital mellom forretningsområdene er uansett alltid gjenstand for løpende vurdering, sier Myrland. Muligheter Samtidig understreker han at situasjonen gir Ferd en fantastisk fleksibilitet til å gripe muligheter. Ferds styrke ligger i kombinasjonen av finansielle og menneskelige ressurser, langsiktighet og korte beslutningsveier. Med ekstra mye kapital tilgjengelig åpner det seg desto større muligheter også for Ferd Capital, Ferd Eiendom og Ferd Special Investments, sier han. Men Myrland minner samtidig om at det kan ta tid for disse forretningsområdene å finne de virkelig gode investeringsmulighetene. For hvert engasjement vi velger å gå inn i vil det som oftest være ganske mange som er analysert og forkastet. I tillegg kan det, særlig for Ferd Capital, være tidkrevende prosesser forbundet med oppkjøp, med spørsmål rundt teknologi, marked og ledelse som må avklares. Det skal gjennomføres en due diligence for å fastslå at alt er som det skal juridisk, finansielt og skattemessig. Og alt dette må nødvendigvis ta tid, selv om Ferds eierstruktur og ledelsesmodell gjør at vi kan treffe beslutninger raskt, sammenlignet med mange andre, sier Myrland. Partnerskap Et annen positiv side ved at Ferd får frigjort kapital er muligheten til å reinvestere i store prosjekter sammen med andre investorer. Samarbeid med sterke partnere er en del av Ferds forretningsmodell, og noe vi har lagt stadig større vekt på de siste årene. Partnerskap gir den løftekraften vi trenger for å engasjere oss i de helt store prosjektene, samtidig som vi unngår å måtte påta oss uforholdsmessig stor risiko alene. Og ikke minst, vi kan få tilført verdifull utfyllende kompetanse når vi finner riktig partner, sier Tom Erik Myrland. Han trekker frem det nyetablerte partnerskapet Side 10 Ferdmagasinet 01/2013

11 Ferd med Ratos som et svært aktuelt eksempel: Med Ratos og Ferd som likeverdige partnere har Aibel nå to langsiktige og økonomisk sterke eiere i ryggen. Det gir oljeserviceselskapet et enda større potensial for videreutvikling til beste for både selskap og eiere, og dessuten mer styrke til å motstå tøffe tider, sier Tom Erik Myrland. Kreditt i bakhånd Ellers vil deler av kapitalen som frigjøres bli brukt til å betale gjeld. Ferd har en låneavtale med sine relasjonsbanker, som stiller til rådighet inntil fem milliarder kroner som Ferd kan utnytte etter behov. Ferd har alle forutsetninger for å oppnå en avkastning på investeringene som langt overgår lånekostnadene. Vi har med andre ord mye å vinne på en delvis lånefinans iering, samtidig som tilgjengelige kreditter gir stor handle frihet og mulighet til å reagere raskt. Dette er et viktig fortrinn, ikke minst i situasjoner hvor vi er i konkurranse med andre investorer, sier Tom Erik Myrland. Når så deler av overskuddskapitalen brukes til å nedbetale de delene av kredittrammen som er utnyttet, øker det disponible beløpet tilsvarende. Dermed kan vi legge større beløp på bordet raskt når dette kan sikre oss en særlig attraktiv handel, sier han. Penger på bok: Ikke noe for Tom Erik Myrland, som er på jakt etter langt mer lønnsomme investeringsobjekter. Foto: Herman Dreyer. Ferdmagasinet 01/2013 Side 11

12 Mestergruppen På offensiven i hyttemarkedet Mestergruppen tar mål av seg til å bli en solid utfordrer i det norske hyttemarkedet, etter en snuoperasjon der de to hytteprodusentene i gruppen fusjoneres inn i nyskapningen Fjord og Fjellhytter. Snuoperasjon: Det er tatt en rekke grep i Mestergruppens hytteselskaper. Det mest synlige er at Stjernehytten og Sirdalshytta nå fusjoneres inn i Fjord og Fjellhytter, sier Eskild Larsen. Vi ser et stort potensial i hyttemarkedet, selv om de to hytteprodusentene som Mestergruppen eier har slitt de siste årene. Nå er vi i ferd med å avslutte en snuoperasjon der vi har tatt en rekke grep i begge selskapene. Det mest synlige er ny organisasjon og at Stjernehytten og Sirdalshytta nå fusjoneres inn i det nye selskapet Fjord og Fjellhytter, forteller Eskild Larsen. Han er konserndirektør i Mestergruppen og styreleder i hytteselskapene. Forventninger Nå er endret organisering og ny ledelse på plass, og Larsen har forventninger til hva Fjord og Fjellhytter kan få til som en ny, effektiv og konkurransedyktig aktør i et fragmentert hyttemarked med mange små produsenter. Fjord og Fjellhytter har utarbeidet en attraktiv hytte katalog, og skal være stedet hvor du finner hytta du drømmer om enten du vil jakte, står på ski i fjellet eller foretrekker båtliv mellom øyer og skjær, supplerer Knut E. Christiansen, daglig leder for det nye selskapet. Han forteller at Fjord og Fjellhytter har egne selgere og ansatte på Forus i Stavanger og Tonstad i Sirdal, dessuten i Oslo og Bergen, og at kontorene jobber aktivt med salg til kunder over hele landet. Fjord og Fjellhytter har nå en attraktiv hyttekatalog og skal være stedet hvor du finner hytta du drømmer om. Utvalg: Drømmehytte ved sjøen, drømmehytte til fjells? Tradisjonell stil eller helt moderne? Fjord og Fjellhytter har noe som passer for de aller fleste. Og vi er kommet langt med å utvikle et nytt nettsted der det er enkelt for interesserte å finne den rette hytta og det riktige hyttefeltet. Dessuten finner man svar på det meste som det er viktig å vite før man bestemmer seg, sier Knut Christiansen. Han legger til at Fjord og Fjellhytter tilbyr tomter i ferdigregulerte hyttefelt over hele landet, og samarbeider aktivt med en rekke grunneiere for å utvikle stadig nye byggeområder. Gress på taket, sørlandshus, funkis De to hytteprodusentene som nå forener krefter har bygget et stort antall av hytter i alle landsdeler, og har solid erfaring etter mange år i bransjen. Stjernehytten ble etablert i 1974 i Sandnes, mens Sirdalshytta i Tonstad har røtter tilbake til Nå er produktporteføljen strukturert og samordnet. Med nær 40 hytter og annekser kan vi dekke det meste hva størrelse og innhold angår, sier Knut Christiansen og legger til at arkitektur og stil uttrykk spenner fra seterinspirert gresstak og hvitmalte sørlandshus til funkis og moderne design. Så det skal godt gjøres at en kunde ikke finne noe som faller i smak, mener han, særlig siden det er rikelige muligheter til å bestille tilpasninger og justeringer Side 12 Ferdmagasinet 01/2013

13 Mestergruppen Fjord og Fjellhytter AS Kjøre til fjord eller fjell: Knut E. Christiansen kan tilby drømmehytter, enten kunden vil til fjells eller foretrekker båtliv mellom øyer og skjær. etter individuelle behov. Og om vi likevel ikke har noe som passer byggherren, så kan våre egne arkitekter levere en unik løsning, helt i samsvar med kjøperens ønsker og personlige stil så langt de lokale reguleringsbestemmelsene tillater, sier Christiansen. Nøkkelferdig eller byggesett Når kjøperen har bestemt seg og hytta er bestilt, blir byggevarene levert ferdig tilpasset hver enkelt hyttemodell av Mestergruppens byggevaredivisjon, Byggeriet. Det etableres nå et tett sam arbeid med Mestergruppens huskjeder Mesterhus og Systemhus, slik at byggmestrene som er medlemmer her også kan stå for oppføring av hytter over hele landet. Klepp Prosjektering, eid av Mestergruppen, står for arkitekttegningene og prosjekteringstjenestene, forteller Eskild Larsen. Kundene hos Fjord og Fjellhytter kan imidlertid selv velge hvor stor del av prosjektet de vil overlate til hytteleverandøren og hva de vil utføre i egen regi. Vi kan tilby nøkkelferdig hytte hvor vi har tatt hele jobben, inklusiv alle formalia med søknadsprosesser og nabovarsel. Med erfarne og velrenommerte byggmestre til hjelp ligger alt til rette for en enkel og problemfri prosess, sier Knut Christiansen, som understreker at den som vil likevel kan ta oppgaver som maling og gulvlegging selv. Men kjøperen kan også få hytta som et byggesett, levert til egen tomt og med full frihet til å styre resten ved å finne sin egen byggmester eller å gripe hammeren selv, sier han. Selskap som samler hytteprodusentene Stjernehytten og Sirdalshytta. Står for utvikling av hyttemodeller og hyttefelt, for salg av hytter til sluttkunde, dessuten for koordinering av produksjon, byggevirksomhet og tomteutvikling i samarbeid med andre enheter i Mestergruppen Hovedkontor på Forus (Stavanger). Salgskontorer Forus, Tonstad, Oslo og Bergen Heleid av Mestergruppen, som er en ledende leverandør av byggevarer i proffmarkedet og driver bygge varekjeden Byggeriet. Eier også hus kjedene Mesterhus og Systemhus, og utvikler tomter og byggeprosjekter over hele landet Ferd Capital eier 94,5 prosent av aksjene i Mestergruppen. Investment Director / Co-head Peter Sunde har hovedansvaret for å følge opp Ferd Capitals engasjement Hjemmeside: Ferdmagasinet 01/2013 Side 13

14 Elopak Kunsten å lage drikkekartong Som systemleverandør for drikkevareemballasje har Elopak mange arbeidsområder, men det å lage selve kartongene er selvsagt en sentral del av virksomheten. I litt over et halvt år har Wenche Ravlo hatt det overordnede ansvaret for fem av Elopaks fabrikker i Europa. Jeg liker produksjonsbedrifter. Maskinene, materialene, logistikken, menneskene som jobber der. Og jeg liker problemstillingene som følger med også. Kostnadsfokus, optimalisering, kunsten å få det kompliserte systemet til å fungere enda bedre Wenche Ravlo, Director Manufacturing i Elopaks Board & Blanks Supply-divisjon (BBS) siden august i fjor, vet hva hun snakker om. Kjemiingeniøren med videreutdannelse innenfor organisasjon og ledelse har tidligere tilbragt en betydelig del av yrkeslivet med ansvar for storvokste maskiner hos Norske Skog, en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir. Over til Elopak I fjor sommer meldte Wenche Ravlo overgang til Elopak. Dermed var hun, etter tretten år i Norske Skog, på ny ansvarlig for en omfattende internasjonal produksjonsvirksomhet, denne gang for fem av de syv fabrikkene Elopak BBS har i Europa. To fabrikker i Ukraina og Russland tilhører ikke hennes ansvarsområde. Produksjonsanleggene i BBS er av to typer med helt ulike oppgaver. De som driver coating ivaretar prosessen som forvandler papp rett fra papirfabrikken til de komplekse materialene som drikkekartong lages av. Disse kan bestå av opptil syv sjikt av ulike typer materialer, med plast, papptyper og folier, avhengig av bruksområde og hva kartongen skal inneholde, forteller Ravlo. Den andre produksjonsprosessen er converting. Der påføres kartongen trykk, stanses ut, kantsveises og pakkes. Flatpakket og klar til bruk Det ferdige produktet fra converteren kalles blanks, det vil si flatpakkede og sidesveisede kartonger klar til å sendes inn i fylle maskinen. Der brettes blanksene ut og formes, for til slutt å bli forseglet i maskinen etter å være fylt med melk, juice, vin, kattemat, marshmallows eller et av de utallige andre produktene som selges i Elopak-emballasje rundt om i verden, forteller Wenche Ravlo. Elopaks produksjon av blanks foregår i sin helhet utenfor Norge. Coating-anleggene som forsyner Europa utenom Russland ligger i Terneuzen i Nederland, Århus i Danmark og Fastiv i Ukraina. I Fastiv og Århus drives det converter-virksomhet vegg i vegg med coatingen, i tillegg har Wenche Ravlo ansvaret for convertere i Terneuzen, Speyer i Tyskland og Beograd i Serbia. Nyttige erfaringer Gjennom årene i Norske Skog hadde Wenche Ravlo er rekke lederstillinger, blant annet som fabrikkdirektør i Norske Skog Wenche Ravlo (47) Stilling: Director Manufacturing i Elopak Board and Blanks Supply Tidligere erfaring: En rekke lederstillinger hos den internasjonale papirprodusenten Norske Skog siden 1999, blant annet som fabrikkdirektør ved Follum og ved Albury i Australia. Fra 2010 tilknyttet hovedkontoret som konserndirektør for Supply Chain Europe og internasjonale prosjekter. Har også vært forsker og drevet selvstendig konsulentvirksomhet. Aktiv i en rekke styreverv Utdannelse: Sivilingeniør i kjemi fra NTNU i Trondheim, tilleggsutdannelse i organisasjon og ledelse fra handelshøyskolen BI og Høgskolen i Nord-Trøndelag Sivilstatus: Gift, tre barn på 16, 19 og 22 Bor: Hole i Buskerud Utenom jobb: Familien, tre hunder av ymse raser, turer, litteratur og hagearbeid Follum. Der måtte hun håndtere krevende omstillinger i forbindelse med at en av papirmaskinene ble stengt. Senere ledet hun konsernets fabrikk i Albury i Australia, og fra 2010 var hun tilknyttet hovedkontoret som konserndirektør, først for Supply Chain Europe, siden for konsernets internasjonale omstillingsprosjekter. Jeg ser at erfaringene fra internasjonal virksomhet med omstillingsprosesser både i Norge og utlandet er nyttig bakgrunn. Side 14 Ferdmagasinet 01/2013

15 Elopak Elopak er en organisasjon preget av både kontinuerlig produktutvikling og endringer i takt med skiftende markedsforhold, og det oppstår hele tiden nye problemstillinger jeg som internasjonal leder må håndtere, sier hun. Personlig kontakt, spesielt miljø Stillingen i Elopak innebærer mye reisevirksomhet, og Ravlo har allerede besøkt alle produksjonsstedene flere ganger. Nå begynner jeg å føle at jeg kjenner både anleggene og menneskene ganske godt. Det er viktig for meg å etablere en personlig kontakt etter hvert kan nok enda mer ordnes ved hjelp av det fantastiske verktøyet videokonferanser, sier hun. I kontakten med både norske og utenlandske kolleger har Wenche Ravlo forøvrig lagt merke til at miljøet i Elopak er spesielt. Jeg møter et utrolig engasjement alle steder jeg kommer, dyktige og motiverte medarbeidere med stor vilje til å yte noe ekstra. Det lover godt for Elopaks fremtid, og gjør det ekstra morsomt å arbeide i selskapet, sier hun. Elopak AS Verdens tredje største leverandør av emballasjesystemer for flytende næringsmidler, med løsninger for både fersktappede og langtidsholdbare aseptiske produkter. Emballasjen markedsføres i mer enn 80 land Global omsetning 5,9 milliarder kroner, produserte 12,8 milliarder kartonger i Ca ansatte. 95 prosent av medarbeiderne og 97 prosent av salget er utenfor Norge Inngår i Ferd Capitals portefølje Hjemmeside: «Blanks»: Wenche Ravlo med flatpakkede Pure-Pak-kartonger, slik de ser ut før de blir matet inn i fyllemaskinen hun står ved siden av. Jeg ser at erfaringene fra internasjonal virksomhet med omstillingsprosesser både i Norge og utlandet er nyttig bakgrunn. Ferdmagasinet 01/2013 Side 15

16 Swix Swix Sport Stavrevolusjonen 2.0 Med annen generasjon av superstaven Swix Triac har Swix revolusjonert teknologien for langrennsstaver nok en gang. Det merkes på statistikken fra årets ski-vm i Val di Fiemme. Superstav: Av totalt 84 medaljer i langrenn og kombinert i årets ski-vm ble 51 vunnet med nye Swix Triac 2.0. Løperne kom fra syv nasjoner men ganske mange av dem brukte også Swix-dressen i norsk flaggmønster. Foto: Zoom Agence. Side 16 Ferdmagasinet 01/2013

17 Swix Kundene må smøre seg med litt tålmodighet, men kan glede seg til å oppleve de råeste langrennstavene verden har sett. I 2010 lanserte Swix nyskapningen Swix Triac 1.0, i passe tid foran dette årets vinter-ol i Calgary. Resultat? Et medaljedryss uten like. Siden har den avanserte staven vært favorittutstyr blant toppløpere og mer ambisiøse amatører. Helt til årets Ski-VM i Val di Fiemme i Italia. Der kunne riktignok Justyna Kowalczyk notere seg for sølv i 30 km fellesstart med superstaven fra Men dette var den eneste medaljen for dem begge. Til gjengjeld: Løpere med videreutviklingen Triac 2.0 i hendene kunne innkassere medaljer i hopetall. Opptellingen etterpå viser at av totalt 84 medaljer i langrenn og kombinert ble 51 vunnet med den nye Triac-staven, det vil si 61 prosent. Av disse medaljene var det 19 gull. Og av gullvinnere i langrenn var hele 75 prosent Triac 2.0-brukere. Nordmenn med flere Nå vil kanskje noen innvende at norske løpere generelt gjorde det uforholdsmessig bra i Val di Fiemme. Men det er ikke bare nordmenn som bruker superstaven fra Swix. Blant Triac-utøverne som kom på pallen var det løpere fra Russland, Canada, USA, Sverige, Kazakhstan og Frankrike. Og når det gjelder svenskenes store plaster på såret, Johan Olssons imponerende seier på femmila? Jo, klart, Olsson brukte Swix Triac 2.0 han også. Tålmodighet helt til høsten Swix har med andre ord gjentatt suksessen fra 2010 også i Men for vanlig dødelige skiløpere blir de nye stavene først å få i butikken til høsten. Kundene må dessverre smøre seg med litt tålmodighet, men kan til gjengjeld glede seg til å oppleve de råeste langrennsstavene verden har sett, sier salgssjef Bjørn Håkenrud i Swix Sport. Mens kategorisjef Svein Pedersen på sin side kan fortelle at de nye stavene er basert på markedets mest avanserte materialer og teknologi. Swix har en unik metode som gjør det mulig å lage rør med trekantet tverrsnitt i karbonkompositt. Dette gir en av de sterkeste rørkonstruksjonene det er mulig å lage. Samtidig er vekten redusert med fem prosent, styrken økt med åtte og stivheten med 18 prosent i forhold til 1.0, sier han. Og legger til at Swix Triac 2.0 stadig har de gode pendelegenskapene fra forgjengeren i behold. Svein Pedersen fremhever ellers løsningen med utskiftbare trinser: Swix Triac Basket System omfatter tre forskjellige trinsestørrelser. Til sammen dekker de alle tenkelige snøforhold. Så et par enkle håndgrep og noen få sekunder er alt som skal til for å bytte til den optimale trinsen om forholdene endrer seg, sier han. Forskningsbasert flaggdress I Val di Fiemme viste norske racingdresser tydelig i overkant tydelig, mente enkelte, mens andre var begeistret hvilket land kvinnen eller mannen inni kom fra. Rødt, hvitt og blått i et mønster umiskjennelig likt det norske flagget. Men VM-dressen Swix RaceX Skisuit har egenskaper av langt større betydning enn de som møter det blotte øye. Klær og ytelser henger nøye sammen, og det går fort ut over resultatene hvis løperen er for kald eller for varm. Årets VM-dress har forbedret evne til å isolere på grunn av luften som fanges i den spesielle stoffstrukturen, i følge utviklerne hos Swix. I tillegg er den fantastisk lett, myk og elastisk; det er viktig å gi løperen maksimal komfort. Den nye racingdressen er forøvrig videreutviklet fra modellen som ble brukt under VM i Og Swix har hatt god nytte av resultater fra forskningen i ColdWear-prosjektet, som ledes av forskningsorganisasjonen SINTEF og har hatt Swix som en av partnerne siden Målet for prosjektet er å bidra i utviklingen av nye materialer og materialkombinasjoner som gir mer komfort og høyere ytelser for blant annet vinteridrettsutøvere. Supergli i varmt vær De siste par sesongene er nye Swix HVC Warm flytende topping blitt grundig utprøvd av World Cup-løpere. Og vi er meget tilfreds for med de positive tilbakemeldingene vi har fått, både fra skiskyting, langrenn og alpint, sier produktsjef Harald Bjerke i Swix Sport. Han forteller at det nye produktet som nå er ute på markedet er utviklet for varme forhold med våte løyper, slik jo også navnet antyder. Denne smøringen fungerer best i temperaturområdet minus to til pluss ti grader, og kan brukes både på nysnø og omdannet snø, forteller han. HVC Warm skal legges som et siste lag over Cera F. Ferdmagasinet 01/2013 Side 17

18 Ferd Sosiale Entreprenører «Ressurser på avveie» For fjerde gang har Ferd Sosiale Entreprenører avviklet velferdkonferansen. I år dreide det meste seg om hvordan sosialt entreprenørskap kan brukes til å vinne tilbake menneskelige ressurser som står i fare for å gå tapt, og til å forebygge at barn og unge kommer skjevt ut. En ny forskningsrapport som bekrefter at sosiale entreprenører kan skape milliardverdier for samfunnet og spare svære kostnader, i tillegg til å gi utsatte enkeltmennesker et bedre liv ble presentert av samfunnsforsker Ingeborg Rasmussen fra Vista Analyse. I tillegg kunne VelFERDkonferansen 2013 også by på en serie presentasjoner, foredrag og innslag fra scenen som belyste ulike aspekter av sosialt entreprenørskap Viste frem porteføljen Flere etablerte sosiale entreprenører presenterte seg og arbeidet de utfører. Slik ga de konferansedeltakerne konkrete eksempler på hvordan gode ideer og evnen til å tenke nytt, kombinert med målbevisst og langsiktig arbeid, kan gi store resultater. Årets Sosiale Entreprenør 2013 ble kåret blant fem nominerte virksomheter, alle sterke kandidater. HKH Kronprinsesse Mette Marit og Ferds eier og styreleder Johan H. Andresen kunne oppleves i hjertevarmt intervju med to unge «pøbler» som jobber med å finne sine ressurser og retning i livet gjennom Pøbelprosjektet, en sosial entreprenør som støttes av både Kronprinsparets Fond og Ferd Sosiale Entreprenører. Dette bare for å nevne noen av mange høydepunkter under kon feransen, som ble avviklet 25. februar, denne gangen med det nye Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen i Oslo som en inspirerende ramme. Gi og få inspirasjon Temaet for velferdkonferansen 2013 var «Ressurser på avveie» nærmere bestemt de store ressurs ene som finnes hos mennesker, og særlig barn og unge, som av forskjellige årsaker er falt ut av skole eller arbeidsliv, eller står i fare for å gjøre det. Målet var å vise at det faktisk finnes løsninger, at det går an å gi disse gruppene håndsrekningen de trenger for å kunne virkeliggjøre muligheter og nå sine mål. I tillegg ønsket vi å synliggjøre hvordan sosiale entreprenører kan gå nye veier for å løse sosiale utfordringer som hverken det offentlige eller kommersielle aktører har svar på, sier Katinka Greve Leiner, direktør for Ferd Sosiale Entreprenører. Ventelister Det var ikke noe å si på fremmøtet til velferdkonferansen, som ble fulltegnet i løpet av få dager etter at den ble annonsert. Vi er svært fornøyd med at vi får så god oppslutning fra både Resultater: Katinka Greve Leiner introduserte flere etablerte sosiale entreprenører som fortalte om seg og arbeidet de utfører her Lars Johansson-Kjellerød fra Unicus, som har hatt stor suksess med å utnytte de spesielle egenskapene hos personer med Aspergers syndrom. Side 18 Ferdmagasinet 01/2013

19 Ferd Sosiale Entreprenører Varmende: Kronprinsesse Mette-Marit, Stig Skaar og Maria Christensen fra Pøbelprosjektet og Johan H. Andresen fra Ferd hadde en samtale på scenen som ikke kunne unngå å gjøre inntrykk på tilhørerne. aktive sosiale entreprenører og representanter for eksisterende og potensielle kunder i offentlig sektor. Og vi er nærmest overveldet over hvordan travle ledere fra politikk, offentlige etater, politi, næringsliv og næringsorganisasjoner stiller opp for å bidra til å gi konferansen faglig innhold og tyngde, sier Katinka Greve Leiner. Hun viser til at mange av innlederne i tillegg til å holde foredrag bidro i fordypningsseminarene som konferansedeltakerne kunne velge mellom, og som ga rikelige muligheter til å engasjere seg aktivt i diskusjon og videre belysning av problemstillingene. Så jeg håper at alle som var med på konferansen ikke bare fikk ny kunnskap, men at de også både har fått og gitt inspirasjon, sier hun. God score Evalueringen vi gjennomførte i etterkant har i hvert fall gitt mange positive tilbakemeldinger, sier Martine Turmo Garshol, prosjektleder for konferansen. Ord som inspirerende, givende, profesjonelt og viktig gikk igjen i tilbakemeldingene, supplerer hun. Også årets tema og museet som konferansested fikk høy score, sier hun. Og legger til at det fortsatt er mulig å se de fleste av innslagene fra velferdkonferansen på nett ved å gå inn på Jeg håper at alle som var med på konferansen ikke bare fikk ny kunnskap, men at de også både har fått og gitt inspirasjon. Ferdmagasinet 01/2013 Side 19

20 Ferd Sosiale Entreprenører Heder, ære og en halv million til Epleslang Den sosiale entreprenøren Epleslang tar bokstavelig talt vare på ressurser på avveier, både menneskelige ressurser og epler som ikke blir høstet. Resultatet er førsteklasses eplemost, glade mennesker med meningsfylt jobb og dessuten utmerkelsen «Årets Sosiale Entreprenør 2013» under årets velferdkonferanse. Hvem har vel ikke sett på epler som henger uhøstet på trærne i villahager rundt omkring, som faller ned på bakken og råtner til ingen nytte fordi eierne ikke kan, ikke vil, ikke gidder å ta vare på frukten. Og kanskje har riktig dårlig samvittighet for dette Anne Dubrau, Eva Hugenschmidt, Runa Klock og seks andre gründere i Epleslang AS er blant de mange som har ergret seg over at god frukt går til spille på denne måten. Men de har også merket seg at menneskelige ressurser går til spille: Mange som står utenfor det vanlige arbeidsmarkedet får ikke sjansen til å bruke evner og arbeidskraft til beste for både seg selv og samfunnet. Glade vinnere, stor sjekk: Anne Dubrau, Runa Klock og Eva Hugenschmidt fra Epleslang. Lys idé Dermed kom de på en lys idé, etter at barna deres kom stolte hjem fra epleslang i nabohagen: Hva med å starte en bedrift som ansetter mennesker som kan gjøre en god jobb med å høste epler som ikke blir brukt og så lage eplemost av beste kvalitet? Dette var i februar 2012, og allerede i mai samme år var forretningsplan, medarbeidere og selskapsregistrering på plass på samme tid som epleblomstringen var på sitt vakreste, forøvrig. Og nå er vi i full gang med å selge eplemost til et utvalg av Side 20 Ferdmagasinet 01/2013

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt 03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt Innhold Ferd Eiendom: Vi utvikler naboen til Aibel i Asker 4 Innhold Leder Side 3 Farvel venture: Ferd vil investere i nye

Detaljer

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI 02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI Innhold Norsk mikrofinansinitiativ: Sletteberg inn som leder 4 Innhold Leder Side 3 Nytt kast, nye muligheter: Om fordeling og

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2011

Aker ASA Årsrapport 2011 Aker ASA Årsrapport 2011 Aker ASA årsrapport 2011 3 Innhold 4 Dette er Aker 4 Kort om Aker 5 Hovedpunkter 6 Industriutvikling gjennom 170 år 8 Ledende indikatorer 9 Aker ASA og holdingselskaper Foto:

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Pluss og Sør vil fusjonere Side

Pluss og Sør vil fusjonere Side Nr. 3-2013 - 96. årgang Pluss og Sør vil fusjonere Side 6 N Y H E T E R Korthandel februar 2013: Lav vekst i kortbruk Tall fra Finans Norge og Nets viser at vi i fe bruar brukte BankAxept-kortene for

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2014 slår bankene Salgsdirektør Siri Børsum K O M P L E T T C R O W D F U N D I N G t e g n e s e r i e R O B O T E R M C A S H A N S A T T E ØNSKER DU Å HOLDE

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

People. Krafteventyret & POWER

People. Krafteventyret & POWER People & POWER ENERGILØFT I INDIA Der solen alltid skinner GRØNN TANK Norsk skog blir biodrivstoff NR. 2 2015 VI LEVERER REN ENERGI Krafteventyret Det hele startet med en liten foss. 120 år senere leder

Detaljer

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet nyetablering & VEkst OPPSTART: VALG AV SELSKAPSFORM: EKSPANSJON: Stø kurs med riktig finansiering Hva er best for din virksomhet? 2. UTGAVE - OKTOBER 2008

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Petter Stordalen Å lykkes i Sverige. To Sweden with love

MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Petter Stordalen Å lykkes i Sverige. To Sweden with love 03 MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk 2013 Petter Stordalen Å lykkes i Sverige Magnus Reitan To Sweden with love Tema å lykkes i Sverige Leder Kjære leser! Denne gangen står Sverige

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer