2017/11118-PÅG Studieplanendringer for 2018/19 ved institutt for informatikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2017/11118-PÅG Studieplanendringer for 2018/19 ved institutt for informatikk"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2017/11118-PÅG Studieplanendringer for 2018/19 ved institutt for informatikk Mindre studieplanendringer for kommende vårsemester Sammendrag av saken De fleste emnene ved instituttet har levert fullstendige emnebeskrivelser i forbindelse med vårens revisjonsprosess. For endringer i emner uten innlevert emnebeskrivelse (merket med *), se under. Emnekode Redaksjo nelle endringer (F.eks. endret tekst i læringsut bytte, mål og innhold etc.) Realitetsend ringer (F.eks. endret vurderingsf orm, overlapp, forkunnskap skrav) Semester for iverksetting av endringen(e) Merknad INF100 Høst 2018 Overlapp, tittel, undervisningssemester (vår+høst) INF101* Vår 2018 Ny tittel, reflekterer innhold bedre enn nåværende INF102 Høst 2018 INF109 Vår 2018 INF112 Vår 2018 Eksamen 3->5 timer INF115 Vår 2018 Overlapp INF122 Høst 2018 INF142* Vår 2018 Mappe->skriftlig INF143 Høst 2018 Muntlig -> skriftlig, nytt navn Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte Institutt for informatikk Telefon Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Thormøhlensgate 55 Bergen Saksbehandler Pål Magnus Gunnestad side 1 av 17

2 side 2 av 17 INF144 Vår 2018 Fjerne MNF130 fra forkunnskapskrav (kan tas parallelt) INF207 Høst 2018 Overlapp, Eksamen 4 -> 3 timer INF210 Vår 2018 Skriftlig -> muntlig. Kan være digital INF214 Høst 2018 Kan være digital INF219 Vår 2018 Nivå: kun BA INF220 Høst 2018 Nytt navn, Skriftlig->muntlig INF222 Vår 2018 Muntlig->skriftlig INF223 Vår 2018 Skriftlig->muntlig INF225* Høst 2018 INF226 Høst 2018 Muntlig->skriftlig INF227 Vår 2018 INF234 Høst 2018 Fjerne OBLIG INF235 Vår 2018 Fjerne OBLIG, Skriftlig- >muntlig INF236 Vår 2018 INF237 Vår 2018 INF240 Høst 2018 Forkunnskapskrav INF244 Høst 2018 Ny tittel, studienivå, muntlig- >skriftlig INF246 Vår 2018 Uregelmessig->vår, ut av und.opptak INF247 Vår 2018 Forkunnskapskrav, muntlig- >skriftlig INF250 Vår 2018 INF251 Høst 2018 Forkunnskapskrav, ->digital eksamen INF252 Vår 2018 Forkunnskapskrav ->digital eksamen INF270 Høst 2018 INF271 Vår 2018 Forkunnskapskrav, skriftlig- >muntlig INF272 Vår 2018 INF281 Vår 2018 INF283 Høst 2018 Forkunnskapskrav INF285 Høst 2018 Ny tittel, INF319 Vår 2018 INF334 Høst 2018 Skriftlig->muntlig INF339 Vår 2018 Krav til forkunnskaper, skriftlig->muntlig INF358 Høst 2018 Vurdform->oppgaver. INF379 Vår 2018

3 side 3 av 17 INF389 Ingen endringer INF101 Gammel tekst (tittel): Vidaregåande programmering (Programmering 2) Program Development Methodologies (Programming 2) Ny tekst (tittel): Objektorientert programmering Object-oriented programming INF142 Endre vurderingsenhet (i FS) fra «Mappeevaluering + skriftlig eksamen» til «Skriftlig eksamen» INF225 Læringsutbytte Gammel tekst: Ved fullført emne INF225 skal studenten kunne definere og bruke sentrale omgrep som språk, grammatikk, syntakstre, avhengnader, symboltabellar og typiske interne representasjonar greie ut om vanlige analyseteknikkar for programkode og prinsippa for organisering av ein programoversettar bruke moderne verktøy for kodeanalyse og manipulering programmere verktøy for analyse og manipulering av programkode basert på ei enkel språkskildring After completing the course INF225, the student shall be able to define and use important concepts such as languages, grammars, syntax trees, dependencies, symbol tables and typical internal representations, discuss common code analysis techniques and the principles of compiler organisation, use modern tools for source code analysis and manipulation implement code analysis and manipulation tools based on a simple language description Ny tekst: Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse: Kunnskapar definere og bruke sentrale omgrep som språk, grammatikk, syntakstre, avhengnader, symboltabellar og typiske interne representasjonar

4 side 4 av 17 greie ut om vanlige analyseteknikkar for programkode og prinsippa for organisering av ein programoversettar Ferdigheiter bruke moderne verktøy for kodeanalyse og manipulering programmere verktøy for analyse og manipulering av programkode basert på ei enkel språkskildring On completion of the course the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general competence: Knowledge define and use important concepts such as languages, grammars, syntax trees, dependencies, symbol tables and typical internal representations, discuss common code analysis techniques and the principles of compiler organisation, Skills use modern tools for source code analysis and manipulation implement code analysis and manipulation tools based on a simple language description Anbefalte forkunnskaper (INF121 lagt ned H15) Gammel tekst: Byggjer på INF121, MNF130 INF121 (Programming paradigms), MNF130 (Discrete structures) Ny tekst: Byggjer på INF121/INF122, MNF130 INF121 (Programming paradigms) / INF122 (Functional Programming), MNF130 (Discrete structures) Endringer i undervisningstilbudet kommende vårsemester Ingen endringer Store studieplanendringer Sammendrag av saken INF109 og INF246 legges ned, undervises siste gang våren Oppretter nytt emne INF241, undervises første gang våren Endringer i obligatoriske emner i MAMN-INFSI, BAMN-BINF, -DVIT, -DTEK og BATF-IMØ. Endringer eller oppretting av studieprogram

5 side 5 av 17 Navn på studieprogram Masterprogram i informatikk Sammendrag av endringene Redaksjonelle endringer i Mål og innhold, LUB. Lagt til setning i opptakskrav. Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og gjennomstryking. Se vedlegg MAMN-INF Ny setning i opptakskrav: Viss både INF100 og INF109 er del av opptaksgrunnlaget, vil søkaren berre få utteljing for INF100. Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. Godkjenning vedlagt Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt Utfylte maler vedlagt Ved oppretting av nytt program Mal for oppretting av studieprogram vedlagt Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan opplyses her. Studieplanendringene innføres fra: Vår 2018 Navn på studieprogram Masterprogram i informatikk, studieretning algoritmer Sammendrag av endringene Redaksjonelle endringer i bl.a. Mål og innhold og LUB. Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og gjennomstryking.

6 side 6 av 17 Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. Godkjenning vedlagt Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt Utfylte maler vedlagt Ved oppretting av nytt program Mal for oppretting av studieprogram vedlagt Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan opplyses her. Studieplanendringene innføres fra: Vår 2018 Navn på studieprogram Masterprogram i informatikk, studieretning bioinformatikk Sammendrag av endringene Redaksjonelle endringer i bl.a. Mål og innhold og LUB. Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og gjennomstryking. Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. Godkjenning vedlagt Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt Utfylte maler vedlagt Ved oppretting av nytt program Mal for oppretting av studieprogram vedlagt Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan opplyses her. Studieplanendringene innføres fra: vår 2018

7 side 7 av 17 Navn på studieprogram Masterprogram i informatikk, studieretning Sikker og påliteleg kommunikasjon Sammendrag av endringene Veivalg Datatryggleik: Obligatorisk emne INF246 legges ned, erstattes haust 2018 av INF241 Kvanteinformasjon, kvanteberegning og kvantekryptografi Redaksjonelle endringer Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og gjennomstryking. Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. Godkjenning vedlagt Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt Utfylte maler vedlagt Ved oppretting av nytt program Mal for oppretting av studieprogram vedlagt Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan opplyses her. Studieplanendringene innføres fra: vår (redaksjonelle endringer) og høst (endringer i obligatoriske emner) 2018 Navn på studieprogram Masterprogram i informatikk, studieretning visualisering Sammendrag av endringene Redaksjonelle endringer Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og gjennomstryking.

8 side 8 av 17 Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. Godkjenning vedlagt Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt Utfylte maler vedlagt Ved oppretting av nytt program Mal for oppretting av studieprogram vedlagt Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan opplyses her. Studieplanendringene innføres fra: vår 2018 Navn på studieprogram Felles masterprogram i programutvikling Sammendrag av endringene Fjerner spesialisering/subjects. Redaksjonelle endringer i LUB, ny setning i opptakskrav Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og gjennomstryking. Se vedlegg MAMN-PROG Ny setning i opptakskrav: Viss både INF100 og INF109 er del av opptaksgrunnlaget, vil søkaren berre få utteljing for INF100 Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. Godkjenning vedlagt Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt Utfylte maler vedlagt

9 side 9 av 17 Ved oppretting av nytt program Mal for oppretting av studieprogram vedlagt Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan opplyses her. Studieplanendringene innføres fra: vår (redaksjonelle endringer) og høst (fjerning av spesialiseringer) 2018 Navn på studieprogram Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Sammendrag av endringene Endringer i obligatoriske emner Redaksjonelle endringer Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og gjennomstryking. Obligatoriske emner: Gammel tekst: Ex.phil., INF100, MAT101/MAT111, MNF130, INF101, MAT121, DAT103, INF102, KJEM100/KJEM110, INF112/INF142, INF281, MOL100, INF285, STAT110/MOL203/INF122 Ny tekst: Ex.phil, KJEM100/KJEM110, INF100, MNF130, MOL100, INF101, MAT111, STAT110, INF102, MAT121, INF112/MOL201, INF281, DAT103/MOL203/INF122, INF283, INF285 Oppsummering: Emne Opprinnelig sem Nytt sem DAT103 3.sem Flyttet til 5.sem Valgfag INF 5.sem. Valgfag INF erstattes av INF283 MAT121 2.sem Flyttet til 4.sem MOL201 Ingen, nytt emne 4.sem MAT101/MAT111 1.sem 3.sem og MAT101 bortfaller STAT110 5.sem 3.sem MOL100 4.sem 2.sem

10 side 10 av 17 KJEM100/KJEM110 3.sem 1.sem Se vedlagte programbeskrivelse Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. Godkjenning vedlagt Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt Utfylte maler vedlagt Ved oppretting av nytt program Mal for oppretting av studieprogram vedlagt Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan opplyses her. Studieplanendringene innføres fra: vår (redaksjonelle endringer) og høst (obligatoriske emner) Navn på studieprogram Bachelorprogram i informatikk: datasikkerhet Sammendrag av endringene Redaksjonelle endringer Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og gjennomstryking. Se vedlagte programbeskrivelse Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. Godkjenning vedlagt Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt Utfylte maler vedlagt Ved oppretting av nytt program Mal for oppretting av studieprogram vedlagt

11 side 11 av 17 Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan opplyses her. Studieplanendringene innføres fra: vår 2018 Navn på studieprogram Bachelorprogram i informatikk: datateknologi Sammendrag av endringene Redaksjonelle endringer Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og gjennomstryking. Se vedlagte programbeskrivelse Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. Godkjenning vedlagt Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt Utfylte maler vedlagt Ved oppretting av nytt program Mal for oppretting av studieprogram vedlagt Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan opplyses her. Studieplanendringene innføres fra: vår 2018 Navn på studieprogram Bachelorprogram i informatikk: datavitenskap Sammendrag av endringene Endringer i obligatoriske emner Redaksjonelle endringer

12 side 12 av 17 Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og gjennomstryking. Obligatoriske emner: Gammel tekst: Ex.phil., MAT111, INF100, MNF130, INF101, MAT121, INF122, INF102, MAT221, INF142, MAT220, STAT110 Ny tekst: Ex.phil., MAT111, INF100, MNF130, INF101, MAT121, INF122, INF102, MAT221, INF142, STAT110 Se vedlagte programbeskrivelse. Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. Godkjenning vedlagt Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt Utfylte maler vedlagt Ved oppretting av nytt program Mal for oppretting av studieprogram vedlagt Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan opplyses her. Studieplanendringene innføres fra: vår (redaksjonelle endringer) og høst (obligatoriske emner) Navn på studieprogram Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi Sammendrag av endringene Endringer i obligatoriske emner Redaksjonelle endringer Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og gjennomstryking.

13 side 13 av 17 Obligatoriske emner: Gammel tekst: Følgjande emne er obligatoriske i studieprogrammet: Ex.phil., MAT111, INF100, MAT112, MAT121, ECON110, STAT110, ECON210, INF170. Med spesialisering i statistikk: STAT111, MAT131, MAT160, ECON261, STAT200, ECON341, STAT210 Med spesialisering i samfunnsøkonomi: STAT111/STAT200, ECON130, ECON340, ECON230, ECON290 Med spesialisering i informatikk: MNF130, STAT111/STAT200, INF101, ECON310, INF270, INF102 Ny tekst: Følgjande emne er obligatoriske i studieprogrammet: Ex.phil., MAT111, INF100, MAT112, MAT121, ECON110, STAT110, ECON210, INF170. Med spesialisering i statistikk: STAT111, MAT131, MAT160, STAT220, STAT210 Med spesialisering i samfunnsøkonomi: STAT111/STAT200, ECON130, ECON340, ECON230, ECON290 Med spesialisering i informatikk: MNF130, STAT111/STAT200, INF101, ECON310, INF270, INF102 Se vedlagte programsbeskrivelse. Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. Godkjenning vedlagt Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt Utfylte maler vedlagt Ved oppretting av nytt program Mal for oppretting av studieprogram vedlagt Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan opplyses her. Studieplanendringene innføres fra: vår (redaksjonelle endringer) og høst (obligatoriske emner) 2018

14 side 14 av 17 Endring eller oppretting av emner Nedlegging av emner Siste Emnekode undervisningssemester for emnet: Ved nedlegging av emner må det normalt tilbys eksamen/vurdering i emnet i to semester etter nedlegging. Dersom emnet er et spesialiseringsemne, hvilke emner skal tilbys studentene som erstatning for emnet som legges ned? Andre program som benytter emnet er informert om at emnet legges ned. Bruk rapport i FS Vår 2018 INF241 Ingen andre INF246 program INF109 Vår 2018 INF100 Svar fra eierinstitutt er vedlagt Oppretting av nye emner Første Emnekode undervisningssemester for emnet Er det overlapp med eksisterende emner eller emner som legges ned? Emnebeskrivelse vedlagt Hvis ja, angi hvilke emner dette gjelder og grad av overlapp. Dette må også legges inn i emnebeskrivelsene for berørte emner og for emnet som opprettes. INF241 Vår 2019 Nei Endringer i anbefalte emnesammensetninger i skolefag og ønskede endringer i opptakskrav til PPU Ingen endringer

15 side 15 av 17 Vennlig hilsen Marc Bezem Programstyreleder Felles masterprogram i programutvikling Fredrik Manne Programstyreleder informatikk Pål Magnus Gunnestad førstekonsulent Vedlegg 1 INF100 2 Svar fra matematisk institutt 3 Svar fra Kjemisk institutt 4 Svar fra Geofysisk institutt 5 Svar fra Institutt for informasjons- og medievitenskap 6 INF102 7 INF109 8 INF112 9 INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF234

16 23 INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF MAMN-INF 47 MAMN-INFAG 48 Diploma supplement MAMN-INFAG 49 Vitnemålstekst MAMN-INFAG 50 MAMN-INFBI 51 Diploma supplement MAMN-INFBI 52 Vitnemålstekst MAMN-INFBI 53 MAMN-INFSI 54 Diploma supplement MAMN-INFSI 55 Vitnemålstekst MAMN-INFSI 56 MAMN-INFVI 57 Diploma supplement MAMN-INFVI 58 Vitnemålstekst MAMN-INFVI 59 MAMN-PROG 60 Diploma supplement MAMN-PROG 61 Vitnemålstekst MAMN-PROG 62 BAMN-BINF 63 Godkjenning BAMN-BINF fra KJEM 64 Godkjenning BAMN-BINF fra MOL 65 BAMN-DSIK 66 BAMN-DTEK 67 BAMN-DVIT side 16 av 17

17 68 BATF-IMØ 69 Vitnermålstekster og Diploma Supplement til BA-programmer på II side 17 av 17

18 Emnekode: INF100 Emnebeskriving for INF100 Innføring i programmering (kurskode og -namn, nynorsk) INF100 Innføring i programmering (kurskode og -navn, bokmål) INF100 Introduction to programming (course code and name, English) Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.): Programstyret:.(dd.mm.år) Institutt for.. :. (dd.mm.år) fakultet:.(dd.mm.år) Emnebeskrivinga vart justert: Evaluering:.(dd.mm.år) av Emnet vart sist evaluert:.(dd.mm.år) Neste planlagde evaluering:.(dd.mm.år)

19 Emnekode: INF100 Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) INF100 Innføring i programmering Innføring i programmering Introduction to programming 10 Bachelor Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time Undervisningsspråk Fulltid [Full-time] Norsk [Norwegian] Language of Instruction Undervisningssemester Haust og vår Semester of Instruction Autumn and spring

20 Emnekode: INF100 Undervisningsstad Universitetet i Bergen Place of Instruction University of Bergen Mål og innhald Objectives and Content Mål: Emnet har som mål å gi studentane ei grundig og praktisk innføring i programmering ved hjelp av eit moderne programmeringsspråk. Innhald: Emnet dekker sentrale omgrep som bl.a. variablar, uttrykk, kontrollflyt, tabellar, og filhandtering. Øvingsopplegget inneheld innleveringsoppgåver, som er ein viktig del av emnet. I fleire av oppgåvene skal konkrete og reelle problem frå ulike naturfag løysast. Læringsutbyte (endret standardoppsett og introsetning) Learning Outcomes Objectives: The course aims to give the students a thorough and practical introduction to programming by means of a contemporary programming language. Content: The course covers central concepts including e.g. variables, expressions, control flow, arrays, and file processing. The lab work consists of compulsory assignments, which are an important part of the course. In several lab sessons, real-life problems from various natural sciences will be solved. Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar og ferdigheiter: Kunnskapar Studenten kjenner prinsippa for programmering forstår korleis problem kan løysast v.h.a. dataprogrammering Ferdigheiter Studenten kan implementere enkle dataprogram gjere bruk av tilgjengelege programbibliotek utvide og tilpasse kode som er skriven av andre programmerarar handsame strukturerte datamengder v.h.a. ein datamaskin On completion of the course the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge and skills:

21 Emnekode: INF100 Knowledge The student knows the principles of programming understands how problems can be solved in terms of computer programming Skills The student is able to implement simple computer programs make use of available program libraries extend and adapt code written by other programmers process structured data sets by means of a computer Krav til forkunnskapar Ingen Required Previous Knowledge None Tilrådde forkunnskapar Recommended previous Knowledge Studiepoengsreduksjon I110: 10stp Credit Reduction due to Course Overlap Krav til Studierett INFO132: 10stp MIX101: 10stp INF109: 10stp Access to the Course

22 Emnekode: INF100 Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning Undervisninga blir gitt i form av førelesningar, eksempelgjennomgang, og labøvingar. Førelesing/ 2 timar pr. veke Eksempelgjennomgang/ 2 timar pr. veke Laboratoriearbeid, 4 timar pr. veke Teaching Methods and Extent of Organized Teaching The teaching consists of lectures, sessions demonstrating problem solving, and lab sessions. Lectures/ 2 hours per week Sessions demonstrating problem solving through worked examples/ 2 hours per week Lab sessions/ 4 hours per week Obligatorisk undervisningsaktivitet Compulsory Assignments and Attendance Vurderingsformer Forms of Assessment Emnet vil ha obligatoriske innleveringar. Innleveringane er gyldige i to semester: Det semesteret dei er godkjente og det påfølgjande semesteret. The course will have compulsory assignments. The assignments are valid two semesters: the semester when they are approved and the succeeding semester. I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: Skriftleg (digital) avsluttande eksamen (5 timar) der alle skrivne og trykte hjelpemiddel er lovlege. For å bestå kurset må tilstrekkeleg mange innleveringsoppgåver og avsluttande eksamen vere godkjende. The following assessments are used in the course: Written (digital) final exam (5 hours), where all written and printed examination aids are allowed. To pass the course, a sufficient number of compulsory assignments and the final exam need to be passed.

23 Emnekode: INF100 Hjelpemiddel til eksamen Examination Support Material Alle skrivne og trykte hjelpemiddel. All written and printed material. Karakterskala Karakterskalaen A-F blir nytta. Karakteren A er beste ståkarakter, karakteren F betyr ikkje bestått. Grading Scale The grading scale used is from A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail. Vurderingssemester Assessment Semester Litteraturliste Det er ordinær eksamen kvart semester Final exam is arranged every semester. Litteraturlista vil vere klar innan for haustsemesteret og for vårsemesteret. Reading List Emneevaluering Course Evaluation The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and January 1st for the spring semester Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department

24 Emnekode: INF100 Programansvarleg Programme Committee Emneansvarleg Course Coordinator Emneansvarleg og administrativ(e) kontaktperson(ar) kan finnast på Mitt UiB, eller ved å kontakte The person(s) responsible for the course and the administrative contact are found at Mitt.UiB, or by contacting Administrativt ansvarleg Course Administrator Kontaktinformasjon Contact Information Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet. Department of Informatics has the administrative responsibility for the course. Studierettleiar kan kontaktast via epost på og via telefon på The student advisor can be contacted by at and by phone at

25 Pål Magnus Gunnestad From: Unni Lange Buanes Sent: 26. september :49 To: Pål Magnus Gunnestad Subject: RE: Endringer i INF100 og INF109 fra H18 Hei, Kjemisk institutt har mottatt og forstått innholdet og har ingen kommentarer. Vi melder inn konsekvensene endringene har å si for våre program. Med vennlig hilsen Unni Lange Buanes Studiekonsulent Kjemisk institutt Universitetet i Bergen From: Pål Magnus Gunnestad Sent: Monday, September 25, :49 PM To: Endre Ivar Sæ Irlin Nyland Elin Sletbakk Unni Lange Buanes Kristin Kalvik Kristine Lysnes Liv Kristiane Bugge Cc: Subject: RE: Endringer i INF100 og INF109 fra H18 Hei alle sammen, Vedlagte er også sendt i ephorte, 17/12131 Ber om svar innen fredag 29. september. Mvh Pål From: Pål Magnus Gunnestad Sent: Friday, September 22, :56 PM To: Endre Ivar Sæ Irlin Nyland Elin Sletbakk Unni Lange Buanes Kristin Kalvik Kristine Lysnes Liv Kristiane Bugge Cc: Subject: Endringer i INF100 og INF109 fra H18 Hei alle sammen, Beklager at dette kommer helt på tampen. Vi har noen ivrige vitenskapelige (VIT) som har jobbet med dette uten å informere oss. Som kjent så går INF100 over til å bruke programmeringsspråk Python i stedet for Java. Dette gjør at vi har to nesten prikk like emner, siden INF109 også bruker Python. 1

26 Dette vil VIT gjøre: legge ned begge emnene, og lage et nytt som er omtrent identisk med INF109. Begge emners læringsutbytte bør ivaretas så langt det lar seg gjøre. INF100 i dag er omtrent INF109, bare med Java. Det nye emnet vil bruke en lignende undform som INF109, med en felles forelesning (må nok dupliseres, eller tripleres på høsten) og flere gruppesesjoner. Emnet skal undervises både høst og vår. Ida og jeg skal møte VIT på mandag, og vi vil da pushe på følgende: Det nye emnet beholder emnekode og navn fra INF100. Endringene blir små nok til at kode- og navnebytte ikke blir nødvendig. Endringene er i hovedsak programmeringsspråk og undervisningsform. Begge emners læringsutbytte ivaretas, slik at programmer med INF100 som obligatorisk ikke trenger å gjøre så mye (helst ingenting) med studieplanene sine. Programmer med INF109 som oblig, behøver forhåpentligvis bare å endre emnekode og navn (fremdeles stor endring), men ikke så mye med læringsutbytte. Alle detaljer er ikke klare i dag, men mye bør bli avklart etter møtet på mandag. Etter møtet på mandag sender vi ut et brev i ephorte til berørte institutter, og ber om bekreftelse. Vi skal også sende dette på epost, så dere slipper å vente på admsjefer. Beklager igjen at dette kommer såpass tett opp mot frister, og bare ta kontakt hvis dere lurer på noe. mvh Pål Magnus Gunnestad Studiekonsulent Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Tlf: uib.no 2

27 Pål Magnus Gunnestad From: Elin Sletbakk Sent: 28. september :01 To: Pål Magnus Gunnestad Subject: RE: Endringer i INF100 og INF109 fra H18 Hei Pål, Vi har mottatt informasjonen og jobber med å legge inn endringene til fristen 2. oktober. Vennlig hilsen Elin Sletbakk Studiekonsulent Geofysisk institutt UiB From: Pål Magnus Gunnestad Sent: Monday, September 25, :49 PM To: Endre Ivar Sæ Irlin Nyland Elin Sletbakk Unni Lange Buanes Kristin Kalvik Kristine Lysnes Liv Kristiane Bugge Cc: Subject: RE: Endringer i INF100 og INF109 fra H18 Hei alle sammen, Vedlagte er også sendt i ephorte, 17/12131 Ber om svar innen fredag 29. september. Mvh Pål From: Pål Magnus Gunnestad Sent: Friday, September 22, :56 PM To: Endre Ivar Sæ Irlin Nyland Elin Sletbakk Unni Lange Buanes Kristin Kalvik Kristine Lysnes Liv Kristiane Bugge Cc: Subject: Endringer i INF100 og INF109 fra H18 Hei alle sammen, Beklager at dette kommer helt på tampen. Vi har noen ivrige vitenskapelige (VIT) som har jobbet med dette uten å informere oss. Som kjent så går INF100 over til å bruke programmeringsspråk Python i stedet for Java. Dette gjør at vi har to nesten prikk like emner, siden INF109 også bruker Python. 1

28 Dette vil VIT gjøre: legge ned begge emnene, og lage et nytt som er omtrent identisk med INF109. Begge emners læringsutbytte bør ivaretas så langt det lar seg gjøre. INF100 i dag er omtrent INF109, bare med Java. Det nye emnet vil bruke en lignende undform som INF109, med en felles forelesning (må nok dupliseres, eller tripleres på høsten) og flere gruppesesjoner. Emnet skal undervises både høst og vår. Ida og jeg skal møte VIT på mandag, og vi vil da pushe på følgende: Det nye emnet beholder emnekode og navn fra INF100. Endringene blir små nok til at kode- og navnebytte ikke blir nødvendig. Endringene er i hovedsak programmeringsspråk og undervisningsform. Begge emners læringsutbytte ivaretas, slik at programmer med INF100 som obligatorisk ikke trenger å gjøre så mye (helst ingenting) med studieplanene sine. Programmer med INF109 som oblig, behøver forhåpentligvis bare å endre emnekode og navn (fremdeles stor endring), men ikke så mye med læringsutbytte. Alle detaljer er ikke klare i dag, men mye bør bli avklart etter møtet på mandag. Etter møtet på mandag sender vi ut et brev i ephorte til berørte institutter, og ber om bekreftelse. Vi skal også sende dette på epost, så dere slipper å vente på admsjefer. Beklager igjen at dette kommer såpass tett opp mot frister, og bare ta kontakt hvis dere lurer på noe. mvh Pål Magnus Gunnestad Studiekonsulent Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Tlf: uib.no 2

29 Pål Magnus Gunnestad From: Liv Kristiane Bugge Sent: 28. september :29 To: Pål Magnus Gunnestad; Fredrik Manne Cc: Richard Elling Moe; Carina Ottesen; Marcus Aloysius Bezem Subject: Studieplanendring INF100 Hei Fredrik og Pål Magnus, Vi bekrefter å ha mottatt varsel om studieplanendring ved Institutt for informatikk, og vi vil foreta de justeringer som måtte være nødvendig i studieplanene for hhv. Bachelor i kognitiv vitenskap og Bachelor i IKT. Det nye opplegget på INF100 ser ut til å bli mer undervisningsintensivt, noe som bl.a. vil sette større krav til god koordinering instituttene imellom mht timeplanlegging. Vi ser fram til en dialog om dette. Vi kommer til å sende svaret vårt i Ephorte også, men dette haster jo litt, så derfor får dere svaret på e-post nå. Liv 1

30 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fysikk og teknologi Institutt for informatikk Referanse Dato 2017/12131-IRNY Tilbakemelding ang endringer i innføringsemner i informatikk - fra siv.ing-programmene i havteknologi, energi og medisinsk teknologi Viser til brev om endringer i innføringsemner i informatikk. Bekrefter at endringen er mottatt og forstått av de integrerte masterprogrammene (siv.ing) i havteknologi, energi og medisinsk teknologi. Disse tre studieprogrammene har pr i dag INF109 som obligatorisk i hhv første, første og tredje semester. Vi bytter ut INF109 med det nye emnet INF100 uten at dette medfører noen problemer. Denne endringen meldes inn sammen med studieplanendringene for studieåret 2018/2019 til fristen 2. oktober. Vennlig hilsen Irlin Nyland seniorkonsulent Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte Institutt for fysikk og teknologi Telefon Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Allégt. 55 Bergen Saksbehandler Irlin Nyland side 1 av 1

31 Emnekode: INF102 Emnebeskriving for Algoritmar, datastrukturar og programmering. (Namn på emnet, nynorsk) Algoritmer, datastrukturer og programmering. (Navn på emnet, bokmål) Algorithms, Data Structures and Programming. (Name of the course, English) Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.): Programstyret:.(dd.mm.år) Institutt for.. :. (dd.mm.år) fakultet:.(dd.mm.år) Emnebeskrivinga vart justert:.(dd.mm.år) av. Evaluering: Emnet vart sist evaluert:.(dd.mm.år) Neste planlagde evaluering:.(dd.mm.år)

32 Emnekode: INF102 Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Standardtekster ved MN-fak INF102 Algoritmar, datastrukturar og programmering Algoritmer, datastrukturer og programmering Algorithms, Data Structures and Programming 10 Bachelor Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time Undervisningsspråk Fulltid [Full-time] Norsk [Norwegian] Language of Instruction Undervisningssemester Haust [Autumn] Semester of Instruction Undervisningsstad Place of Instruction Mål og innhald Kurset gir ei innføring i grunnleggjande algoritmar, som sortering og kortaste sti. Sentralt står bruken av datastrukturar i dei studerte

33 Emnekode: INF102 algoritmane, i tillegg til analyse av tids- og plassforbruket. Praktisk programmering er ein viktig del av kurset. Objectives and Content Læringsutbyte (endret standardoppsett og introsetning) Learning Outcomes Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse: Kunnskapar Studenten kjenner til sentrale algoritmar og datastrukturar for sortering kjenner til sentrale algoritmar og datastrukturar for søking kjenner til viktige graf algoritmar og deres datastrukturar kjenner til matematikken bak analyse av algoritmar når det gjeld køyretid og minnebruk Ferdigheiter Studenten kan programmere effektive algoritmar for sortering, søking og grafar kan matematisk analysere oppførsel av algoritmar når det gjeld køyretid og minnebruk kan empirisk analysere oppførsel av algoritmar når det gjeld køyretid og minnebruk kan gjenkjenne og løyse nye problem med teknikkar lært i dette kurset, og utforme nye algoritmar for liknande problem kan bruke generisk programmering til å programmere algoritmar Generell kompetanse Studenten kan utveksle synspunkt om algoritmar og datastrukturar med andre er bevisst på forskjell på effektivitet av programvare kan anvende kunnskapar og ferdigheiter om algoritmar og datastrukturar på ulike anvendelsesdomene Upon completion of the course the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general competence: Knowledge The student knows the basic algorithms and data structures for sorting

34 Emnekode: INF102 knows the basic algorithms and data structures for searching knows important graph algorithms and their datastructures knows the mathematical concepts needed for the analysis of the behaviour of algorithms in terms of time and memory use Skills The student can program efficient algorithms for sorting, searching and graphs can analyse mathematically the behaviour of algorithms in terms of time and memory use can analyse empirically the behaviour of algorithms in terms of time and memory use can recognize new problems that are amenable to the techniques learned in this course, and design new algorithms for similar problems can use generic programming to program the algorithms General competence The student can discuss algorithms and datastructures for programming with others is aware of the differences in efficiency of software solutions can apply the knowledge and skills of algorithms and datastructures in various application domains Krav til forkunnskapar Required Previous Knowledge Tilrådde forkunnskapar Ingen Byggjer på INF101 og MNF130 Recommended previous Knowledge Studiepoengsreduksjon I120: 10 studiepoeng/ects Credit Reduction due to Course Overlap

35 Emnekode: INF102 Krav til Studierett Access to the Course For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet [Access to the course requires admission to a programme of study at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences] Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning Teaching Methods and Extent of Organized Teaching Obligatorisk undervisningsaktivitet During the whole semester: two double lectures and one workshop per week. In addition one review session per week. To dobbeltforelesingar og to timars gruppearbeid per veke. I tillegg ein dobbeltime med gjennomgang av oppgåver. Obligatoriske øvingar må vere bestått. Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig i to påfølgjande semester etter godkjenninga. Compulsory Assignments and Attendance Vurderingsformer Forms of Assessment The compulsory exercises have to be passed and are then valid for two subsequent semesters, starting from the semester in which they are approved. twritten, digital exam (3 hrs, on a computer). For more information, see The compulsory exercises can be graded and this grade can count for the final grade. Both the exam and the compulsory exercises must be passed. Skriftleg, digital eksamen (3 timar, på datamaskin). Du finn meir informasjon på Det er høve til å gje karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren. Både dei obligatoriske arbeidskrava og eksamen må vere bestått for å få godkjent eksamen i emnet.

36 Emnekode: INF102 Hjelpemiddel til eksamen Ingen [None] Examination Support Material Karakterskala Grading Scale Vurderingssemester Assessment Semester Litteraturliste Ved sensur vert karakterskalaen A F nytta. [The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail.] Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret. [Examination both spring semester and autumn semester. In semesters without teaching the examination will be arranged at the beginning of the semester.] Litteraturlista vil vere klar innan for haustsemesteret og for vårsemesteret. [The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and January 1st for the spring semester] Reading List Emneevaluering Course Evaluation Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. [The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department]

37 Emnekode: INF102 Programansvarleg Programme Committee Emneansvarleg Course Coordinator Administrativt ansvarleg Course Administrator Kontaktinformasjon Contact Information Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses. Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet. Studierettleiar kan kontaktast her: Tlf

38 Emnekode: INF112 Emnebeskriving for Systemkonstruksjon. (Namn på emnet, nynorsk) Systemkonstruksjon. (Navn på emnet, bokmål) Software Engineering. (Name of the course, English) Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.): Programstyret:.(dd.mm.år) Institutt for.. :. (dd.mm.år) fakultet:.(dd.mm.år) Emnebeskrivinga vart justert:.(dd.mm.år) av. Evaluering: Emnet vart sist evaluert:.(dd.mm.år) Neste planlagde evaluering:.(dd.mm.år)

39 Emnekode: INF112 Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Standardtekster ved MN-fak INF112 Systemkonstruksjon Systemkonstruksjon Software Engineering Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) 10 Bachelor Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time Undervisningsspråk Fulltid [Full-time] Norsk [Norwegian] Language of Instruction Undervisningssemester Vår [Spring]

40 Emnekode: INF112 Semester of Instruction Undervisningsstad Place of Instruction Mål og innhald Objectives and Content Mål: Emnet har som mål å gje studentane innsikt i systemkonstruksjonsmetodar og -arbeidsprosessar. Innhald: Emnet er praktisk retta og gir ei innføring i konstruksjon av programsystem. Sentralt i emnet er å løyse eit stort programvareprosjekt ved lagarbeid. Emnet omhandlar prosjektorganisering, modellar for livssyklus til programvare, systemvedlikehald samt lover og reglar for programvarearbeid. Det blir lagt vekt på objektorienterte metodar. Objectives: The course aims to give the student insight into software engineering methods and processes. Content: The course is practically oriented, and gives an introduction to development of software systems. Central to the course is a project where students work in teams to solve a large software task. The course gives an overview of different software life cycle models, maintenance of software systems, and laws and regulations governing software system development. Object-oriented methods are emphasised. Læringsutbyte (endret standardoppsett og introsetning) Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse: Kunnskapar Studenten kan skildra standard programvareutviklingsprosessar, Learning Outcomes kan forklara viktige prinsipp for systemdesign, kjenner til dei viktigaste lover og avtaleverk for systemkonstruksjon (intellektuelle rettar, avtaleverk for arbeidsliv), kan teori for organisering av lagarbeid, kan forklare ein vanleg notasjon for analyse og design, og har kunnskap om fagområdet si historie, tradisjonar og plass i samfunnet.

41 Emnekode: INF112 Ferdigheiter Studenten kan bruke etablerte teknikkar for å samle inn og analysere brukarkrav og behov, kan nytte fagleg kunnskap på praktiske problemstillingar og grunngje val, kan reflektere over eige fagleg skjønn og justere denne under rettleiing kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det klargjer ein problemstilling, og beherskar eit integrert utviklingsverkty (IDE) og eit versjonskontrollsystem. Generell kompetanse Studenten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar, kan planleggje og gjennomføre programvareprosjekt i team, kan planleggje og gjennomføre programvareprosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer, kan formidle sentralt fagstoff både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer, og kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innafor fagområdet og gjennom dette bidra til god praksis. On completion of the course the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general competence: Knowledge The student can describe standard software development processes, can explain important software design principles, knows of the most central laws and regulations for systems development (intellectual property rights, labour agreements, etc), knows theory for organising team work, can explain a common notation for analysis and design, and has knowledge of the history, traditions and place in society of the topic. Skills

42 Emnekode: INF112 The student can use established techniques for capturing and analysing user requirements, can apply professional knowledge to practical problems and make well-founded choices, can reflect upon his/her own professional practice and adjust it under supervision, can find, evaluate and refer to relevant information and present this in a manner that sheds light on a problem, and use an integrated development environment (IDE) and version control system. General competence The student has insight into relevant professional ethical issues, can plan and carry out software projects in a team, can plan and carry out software projects in accordance with ethical requirements and principles, can present important professional insights both in writing and orally, as well as using other relevant forms of communication, can exchange opinions and experience with other software engineers, and thus improve practice. Krav til forkunnskapar Required Previous Knowledge Tilrådde forkunnskapar Ingen None INF101 Recommended previous Knowledge Studiepoengsreduksjon INFO212: 10 stp Credit Reduction due to Course Overlap Krav til Studierett For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

43 Emnekode: INF112 Access to the Course [Access to the course requires admission to a programme of study at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences] Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning Undervisninga gjevast i form av førelesningar, laboratoriegrupper, sjølvstudium, oppgåver og programvareprosjekt, både individuelt og i team, til saman i overkant av 270 studietimar. Mange av desse aktivitetane er obligatoriske. Emnet forventar ein høg arbeidsinnsats gjennom heile semesteret. Inntil 6 timar per veke i 13 veker vekslande mellom organiserte førelesningar og tid til prosjektarbeid, ytterlegare 2 timer per veke for oppgåveløysing og teamrettleiing. Teaching Methods and Extent of Organized Teaching Obligatorisk undervisningsaktivitet Up to 6 hours each week for 13 weeks alternating between lectures and time for software projects, in addition 2 hours per week for exercises and team supervision. Many of these activities are compulsory. Expect in excess of 270 study hours including assignments and self studies. The students should expect a high workload throwout the semester. Bestått prosjektarbeid og presentasjonar. Deltaking på obligatoriske aktivitetar. Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig i to påfølgjande semester etter godkjenninga. Compulsory Assignments and Attendance Vurderingsformer Forms of Assessment Project team work and presentations must be passed. Presence at compulsory activities. Compulsory activities are valid for two subsequent semesters. I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: Skriftleg eksamen (5 timar). Resultat frå prosjektarbeid og presentasjonar kan telje med i sluttkarakteren.

44 Emnekode: INF112 Written exam (5 hours). Results from project work and presentations may be taken into account. Hjelpemiddel til eksamen Examination Support Material Lovlege hjelpemiddel vert kunngjort i starten på kvart semester. Legal exam aids will be announced at the start of every semester. Karakterskala Grading Scale Vurderingssemester Assessment Semester Litteraturliste Ved sensur vert karakterskalaen A F nytta. [The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail.] Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret. [Examination both spring semester and autumn semester. In semesters without teaching the examination will be arranged at the beginning of the semester.] Litteraturlista vil vere klar innan for haustsemesteret og for vårsemesteret. [The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and January 1st for the spring semester] Reading List Emneevaluering Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

45 Emnekode: INF112 Course Evaluation Programansvarleg Programme Committee Emneansvarleg Course Coordinator Administrativt ansvarleg Course Administrator Kontaktinformasjon Contact Information [The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department] Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses. Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet. Studierettleiar kan kontaktast her: Tlf

46 Emnekode: INF115 Emnebeskriving for Databasar og modellering. (Namn på emnet, nynorsk) Databaser og modellering. (Navn på emnet, bokmål) Databases and modelling. (Name of the course, English) Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.): Programstyret:.(dd.mm.år) Institutt for.. :. (dd.mm.år) fakultet:.(dd.mm.år) Emnebeskrivinga vart justert:.(dd.mm.år) av. Evaluering: Emnet vart sist evaluert:.(dd.mm.år) Neste planlagde evaluering:.(dd.mm.år)

47 Emnekode: INF115 Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Standardtekster ved MN-fak INF115 Databasar og modellering Databaser og modellering Databases and modelling Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) 10 Bachelor Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time Undervisningsspråk Fulltid [Full-time] Norsk [Norwegian] Language of Instruction Undervisningssemester Semester of Instruction Undervisningsstad Vår [Spring] Place of Instruction Mål og innhald Mål:

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar

Detaljer

Godkjenning: Evaluering:

Godkjenning: Evaluering: Emnebeskriving for Matematikkens historie matematikken i oldtida.. Matematikkens historie matematikken i oldtiden History of Mathmatics mathematics in the ancient times.. Godkjenning: Emnebeskrivinga er

Detaljer

Godkjenning: Evaluering:

Godkjenning: Evaluering: Emnebeskriving for Matematikkens historie matematikken i nyare tid. Matematikkens historie matematikken i nyere tid. History of Mathmatics mathematics in modern times.... Godkjenning: Emnebeskrivinga er

Detaljer

Emnebeskriving for Reell analyse. (Namn på emnet, nynorsk) Reell analyse. (Navn på emnet, bokmål) Real Analysis. (Name of the course, English)

Emnebeskriving for Reell analyse. (Namn på emnet, nynorsk) Reell analyse. (Navn på emnet, bokmål) Real Analysis. (Name of the course, English) Emnebeskriving for Reell analyse. (Namn på emnet, nynorsk) Reell analyse. (Navn på emnet, bokmål) Real Analysis. (Name of the course, English) Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar

Detaljer

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk.

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk. Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen - Course Plan Eit studieprogram inneheld fleire emne. Ei emnebeskriving er ein detaljert plan for eitt av emna i eit studieprogram. Krav til studiar

Detaljer

Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer Interactive teaching by means of response systems

Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer Interactive teaching by means of response systems Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang UPED633 Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer Interactive teaching by means of response systems

Detaljer

Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus)

Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

2013/9703-MARLØ Institutt for informatikk foreslår følgende endringer, som er godkjent av programstyret:

2013/9703-MARLØ Institutt for informatikk foreslår følgende endringer, som er godkjent av programstyret: U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2013/9703-MARLØ 23.10.2013 Mindre studieplanendringer for våren 2014, og store

Detaljer

Emnebeskriving for MAT243 Mangfoldigheter. MAT243 Manifolds.

Emnebeskriving for MAT243 Mangfoldigheter. MAT243 Manifolds. Emnebeskriving for MAT243 Mangfoldigheter. MAT243 Manifolds. Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.): Programstyret:.(dd.mm.år)

Detaljer

Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus)

Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) 8.2.17 Kategori Infotype Tekst Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang NOSP106 Nordisk: Den nordiske språkgreina Nordisk: Den nordiske språkgreina

Detaljer

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

. (Navn på emnet, bokmål) . (Name of the course, English)

. (Navn på emnet, bokmål) . (Name of the course, English) Kontinuumsmekanikk Emnebeskriving for. (Namn på emnet, nynorsk) Kontinuumsmekanikk. (Navn på emnet, bokmål) Continuum mechanics. (Name of the course, English) Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av

Detaljer

Vår Kategori Infotype Tekst

Vår Kategori Infotype Tekst 8.2.17 Kategori Infotype Tekst Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) NOSP104 Nordisk: Moderne norsk Nordisk:

Detaljer

Emnekode: MOL100. Kategori Infotype Tekst - Standardtekster ved MN-fak Emnekode. MOL100 Course Code Namn på emnet, nynorsk

Emnekode: MOL100. Kategori Infotype Tekst - Standardtekster ved MN-fak Emnekode. MOL100 Course Code Namn på emnet, nynorsk Kategori Infotype Tekst - Standardtekster ved MN-fak Emnekode MOL100 Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang EB_POENG 10 Introduction to Molecular

Detaljer

Kurset skal og gje deltakarane ei forståing av kva læring er, og kva som fremmer læring.

Kurset skal og gje deltakarane ei forståing av kva læring er, og kva som fremmer læring. Emnekode Course code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course title, English Studipoeng, omfang ECTS credits Studienivå (studiesyklus) Level of study Fulltid/deltid Full-time/Part-time Undervisningsspråk

Detaljer

Kategori Infotype Tekst

Kategori Infotype Tekst 8.2.17 Kategori Infotype Tekst Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang EB_POEN G ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) EB_NIVA Bachelor NOSP105

Detaljer

Mindre studieplanendringer for kommende vårsemester

Mindre studieplanendringer for kommende vårsemester Oversendelse av studieplanendringer ved institutt for informatikk Mindre studieplanendringer for kommende vårsemester Sammendrag av saken INF115, fjerne følgende læringsutbyttepunkt Kjenne til problemområdet

Detaljer

Studieplanendringer for 2017/18 ved Institutt for geovitenskap

Studieplanendringer for 2017/18 ved Institutt for geovitenskap UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for geovitenskap Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2016/9271-ANKU 03.10.2016 Studieplanendringer for 2017/18 ved Institutt for geovitenskap Vi

Detaljer

Mal for Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen - Course Plan

Mal for Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen - Course Plan Mal for Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen - Course Plan Eit studieprogram inneheld fleire emne. Ei emnebeskriving er ein detaljert plan for eitt

Detaljer

Studieplan for. (Namn på bachelorprogrammet, nynorsk)

Studieplan for. (Namn på bachelorprogrammet, nynorsk) Studieplan for. (Namn på bachelorprogrammet, nynorsk) Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret:.(dd.mm.år) Det matematisknaturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

Studieplanendringer 2015/2015 Institutt for fysikk og teknologi

Studieplanendringer 2015/2015 Institutt for fysikk og teknologi UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2014/8858-GRE 01.10.2014 Studieplanendringer 2015/2015 Forslag til studieplanendringer for emner og studieprogrammer ved

Detaljer

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kjemisk institutt Geofysisk institutt Institutt for biologi Matematisk institutt Institutt for informatikk Institutt for geovitenskap

Detaljer

Studieplan for. (Namn på bachelorprogrammet, nynorsk)

Studieplan for. (Namn på bachelorprogrammet, nynorsk) Studieplan for. (Namn på bachelorprogrammet, nynorsk) Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret:.(dd.mm.år) Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

Studieplanendringar for 2017/2018 ved Det matematisknaturvitskaplege

Studieplanendringar for 2017/2018 ved Det matematisknaturvitskaplege UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Geofysisk institutt Molekylærbiologisk institutt Institutt for informatikk Matematisk institutt Institutt for fysikk og teknologi Institutt

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Alle fire kursa er godkjente frå før, men har no fått nye kodar (jfr. e-post frå Birthe 1. oktober):

Alle fire kursa er godkjente frå før, men har no fått nye kodar (jfr. e-post frå Birthe 1. oktober): From: Birthe Gjerdevik To: Ingrid W. Solhøy Subject: Til små studieplanendringer fra Skolelaben Date: 14. mars 2016 12:42:47 Attachments: NAT621.docx NAT622.docx NAT623.docx NAT624.docx From: Olaug Vetti

Detaljer

Studieplanendringar for 2017/2018 ved Det matematisknaturvitskaplege fakultet - svar fra Matematisk institutt

Studieplanendringar for 2017/2018 ved Det matematisknaturvitskaplege fakultet - svar fra Matematisk institutt UNIVERSITETET I BERGEN Matematisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2016/9271-KRL 03.10.2016 Studieplanendringar for 2017/2018 ved Det matematisknaturvitskaplege fakultet

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald side 1 av 9 Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 15/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald Dokumenter i saken Oversendelsesbrev

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Studieplanendringar for 2018/19 -

Studieplanendringar for 2018/19 - U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Referanse Dato 2017/11118-UNLA 04.10.2017 Studieplanendringar for 2018/19 - Mindre studieplanendringar Sammendrag av saken

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader.

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader. Møtereferat, programstyremøte i italiensk Dato: 16. november 2016 Tilstede på møtet: Reidar Magne Veland (fagkoordinator), Camilla Erichsen Skalle, Marco Gargiulo og Hanne Svanholm Misje (sekretær) 06/16

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Oversendelse av studieplanendringer ved Geofysisk institutt. Mindre studieplanendringer for kommende vårsemester

Oversendelse av studieplanendringer ved Geofysisk institutt. Mindre studieplanendringer for kommende vårsemester Geofysisk institutt. Store studieplanendringer. Oversendelse av studieplanendringer ved Geofysisk institutt A) Bachelorprogram i klima, atmosfære og havfysikk og Masterprogram i meteorologi og oseanografi

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312.

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. UUI-sak 11/12 Vedlegg NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet Emneplanar for NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. Saksomtale: NOLI211 har felles undervisning og vurdering

Detaljer

Mal for studieprogram og emner

Mal for studieprogram og emner Mal for studieprogram og emner Hvem leser emne og studieprogrambeskrivelser? Studentene Visninger på HiB sine nettsider i august: 820 361 sesjoner. Forberedelser 244 366 (29.79%) Klagesaker på studieprogramrelaterte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

INSTITUTT FOR BIOLOGI: INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI

INSTITUTT FOR BIOLOGI: INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI Studiestyresak: 05/09 Saksnr.: 2009/1510 Møte: 18. mars 09 MINDRE STUDIEPLANENDRINGER FOR HØSTEN 2009 Fakultetssekretariatet sendte brev den 29.januar til alle institutt, hvor det ble minnet om den faste

Detaljer

Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk: Masteroppgåve i nordisk språk og litteratur

Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk: Masteroppgåve i nordisk språk og litteratur Kategori Infotype Tekst Tekst Tekst Emnekode NOLISP300 NOLISP300-L NOLISP350 Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoen g, omfang Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk:

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Studieplanendringer for 2015/16 ved Molekylærbiologisk institutt

Studieplanendringer for 2015/16 ved Molekylærbiologisk institutt UNIVERSITETET I BERGEN Molekylærbiologisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2014/8858-GUBRN 25.09.2014 Studieplanendringer for 2015/16 ved Molekylærbiologisk institutt

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG 1007 - Befolkning, miljø og ressurser Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93 21 11 39 Eksamensdato: 01.12.2014 Eksamenstid: 6 timer Studiepoeng:

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits

Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits NO EN Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits NORDIC AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING, 30 CREDITS Studiepoeng 30,0 Type studium Kortere studier/kurs

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

Studieplan for. (Namn på masterprogrammet, nynorsk)

Studieplan for. (Namn på masterprogrammet, nynorsk) Studieplan for. (Namn på masterprogrammet, nynorsk) Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret:.(dd.mm.år) Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

Studieplanendringar for 2017/2018 ved Kjemisk institutt

Studieplanendringar for 2017/2018 ved Kjemisk institutt UNIVERSITETET I BERGEN Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Referanse Dato 2016/9271-UNLA 28.09.2016 Studieplanendringar for 2017/2018 ved Kjemisk institutt Studieplanendringar for

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Studieplan 2016/2017. Valgemner bachelor. Studiepoeng: x. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte.

Studieplan 2016/2017. Valgemner bachelor. Studiepoeng: x. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Valgemner bachelor Studiepoeng: Studiets nivå og organisering Bakgrunn for studiet Læringsutbytte Målgruppe Studieplan 2016/2017 Relevans for arbeidsliv og videre studier Opptakskrav og rangering Arbeids-

Detaljer

Studieplan for bachelorprogram i molekylærbiologi

Studieplan for bachelorprogram i molekylærbiologi Studieplan for bachelorprogram i molekylærbiologi Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret: 25.09.14 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 7. juni

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Tor-Henning Iversen (stedfortreder for Jens Rohloff)

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

Studieplan for. (Namn på masterprogrammet, nynorsk)

Studieplan for. (Namn på masterprogrammet, nynorsk) Studieplan for. (Namn på masterprogrammet, nynorsk) Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret:.(dd.mm.år) Det matematisknaturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB Unn-Doris K. Bæck UiT Norges arktiske universitet Februar 2017 PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB INNLEDNING Dette dokumentet utgjør min første programsensorrapport

Detaljer

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Geografisk institutt Eksamensoppgave i SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93211139 Eksamensdato: 26.05.2015 Eksamenstid:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø

Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø Faglig kontakt under eksamen: Ivar Berthling Tlf.: 90 06 65 09 Eksamensdato: 27.05.2013 Eksamenstid: 6 timer Studiepoeng: 15 Sensurdato:

Detaljer

Studieplan for Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk

Studieplan for Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Studieplan for Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret:.(22.09.14) Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag 8. desember

Detaljer

Løypemelding fra institutt for informatikk - Programevaluering

Løypemelding fra institutt for informatikk - Programevaluering UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for informatikk 2014/1420-PÅG 01.03.2017 Løypemelding fra institutt for informatikk - Programevaluering 2014-2018 Viser til sak om programevaluering i brev av 05.02.16

Detaljer

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse Vedlegg 6 Emnekode ENGDI101 Namn på emnet, nynorsk Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Namn på emnet, bokmål Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Course Title, English

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015.

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave

Detaljer

Pedagogikk og elevkunnskap 1-7

Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Kode tildeles av

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge Tlf.: 73598214 Eksamensdato: Mandag 26. mai 2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng:

Detaljer

Planer for og ønsker om større endringer i studieprogram, samt mindre studieplanendringer for høsten 2013

Planer for og ønsker om større endringer i studieprogram, samt mindre studieplanendringer for høsten 2013 Studiestyresak: 13/4 Saksnr.: 2012/10402 Møte: 10.4.2013 Planer for og ønsker om større endringer i studieprogram, samt mindre studieplanendringer for høsten 2013 Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester TYS100H Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Emnet er ope for lærarstudentar

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Pedagogikk og elevkunnskap 5-10

Pedagogikk og elevkunnskap 5-10 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Norsk Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

Kurskategori 3: Design av IKT- systemer. Normalt vår, 14/15: høst

Kurskategori 3: Design av IKT- systemer. Normalt vår, 14/15: høst Kurskategori 3: Design av IKT- systemer Normalt vår, 14/15: høst Gjennom kurs i denne kategorien skal studentene opparbeide kunnskaper om og ferdigheter i å lage nettsteder, utvikle programvare og tilrettelegge

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for informatikk

UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for informatikk UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for informatikk Forslag til studieplanendringer med frist 01.10.14 Institutt for informatikk foreslår følgende endringer, som er godkjent av programstyret og instituttrådet:

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

GEO206 Qualitative Analysis

GEO206 Qualitative Analysis U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport våren 2015: GEO206 Qualitative Analysis Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø

Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø Faglig kontakt under eksamen: Geir Vatne Tlf.: 73 59 81 05 Eksamensdato: 26.05.2014 Eksamenstid: 6 Studiepoeng: 15 Sensurdato: 18.06.2014

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Planlagte studieplanendringer for lingvistikk og datalingvistikk

Planlagte studieplanendringer for lingvistikk og datalingvistikk edlegg til UUI-sak /11: Endring i studieløp - Lingvistikk/Datalingvistikk edlegg 3: Brev til IF med aktuelle emneplaner Institutt for fremmedspråk Programstyret for bachelorprogrammet i språk og informasjon

Detaljer

Studieplan for Bachelorprogrammet i nanoteknologi

Studieplan for Bachelorprogrammet i nanoteknologi Vedlegg 2 Studieplan for Bachelorprogrammet i nanoteknologi Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret: 24.09.14 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

UUI-sak 21/12 Formalisering av karakterkrav på norskkurs trinn 2+ 3 (NOR-U2/3) og trinn 4 (NOR-U4) Justerte emneplaner for NOR-U2/3 og NOR-U4

UUI-sak 21/12 Formalisering av karakterkrav på norskkurs trinn 2+ 3 (NOR-U2/3) og trinn 4 (NOR-U4) Justerte emneplaner for NOR-U2/3 og NOR-U4 UUI-sak 21/12 Formalisering av karakterkrav på norskkurs trinn 2+ 3 (NOR-U2/3) og trinn 4 (NOR-U4) Vedlegg 1 Vedlegg 2 Justerte emneplaner for NOR-U2/3 og NOR-U4 Reglement om opptak og rangering av norskkurs

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng?

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? INF121 Hvor fornøyd er du med kurset? Hvor mye har du lært på kurset? Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? Har du savnet forkunnskap? Hvis ja, hva har du savnet forkunnskaper

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer