Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon"

Transkript

1 Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som hører til «Siden»), (b) en hvilken som helst-, og alle tjenester tilgjengelige på eller gjennom Siden eller ellers levert av Hoopla AS for dine arrangement, og (c) all Programvare (som definert under)(samlet kalt «Tjenesten(e)»). Tjenestene eies og driftes av Hoopla AS. Tjenestene tilbys med forbehold om godkjennelse, uten tilpassing av noen av vilkårene, av dette dokumentet. Dette gjelder også for alle andre driftsregler, retningslinjer og prosedyrer som kan bli publisert fra tid til annen på Siden av Hoopla AS. Ved å benytte deg av eller gå inn på noen deler av Tjenestene godtar du alle vilkår og andre driftsregler, retningslinjer og prosedyrer som kan bli publisert fra tid til annen av Hoopla AS. IKKE BENYTT DEG AV TJENESTEN dersom du ikke godkjenner alle vilkårene, driftsregler, retningslinjer og prosedyrer. Disse tjenestevilkårene kan kun bli modifisert for gjennom en skriftlig avtale signert av deg og en autorisert representant fra Hoopla AS, eller Hoopla som oppgitt i avsnitt 1.1 under 1.1 Modifikasjon Hoopla AS reserverer retten til å modifisere eller erstatte vilkårene i denne tjenesteavtalen på et hvert tidspunkt. Det er ditt ansvar å sjekke denne tjenesteavtalen periodevis for å se etter endringer, men endringer som er klart til Arrangørs ugunst vil bli varslet skriftlig i forveien. Ditt fortsatte bruk av Tjenestene etter endringer i tjenestevilkårene gjør at du godtar vilkårene. Dersom du ikke godtar alle endringene i disse tjenestevilkårene må du slutte å gå inn på, se igjennom og ellers bruke Tjenesten. 1. Beskrivelse av Hoopla Hoopla Billetter leverer brukervennlige nettløsninger for salg-, distribusjon-, og sikker innløsning av billetter for registrerte brukere som er arrangører («Arrangører» eller «du»). Hoopla samler inn innbetalinger for arrangement, inkludert tjenesteavgift (som definert under)(«tjenesteavgift»), som arrangeres av Arrangører fra brukere som ønsker å delta på arrangementene («Kjøpere»). Arrangører besøker Siden, fyller inn informasjon om deres arrangement, inkludert pris, sted etc. og samler alle Innbetalinger på nett direkte fra Kjøpere. Betalinger blir behandlet av PayEx. For mer informasjon se: Disse tjenestevilkårene gjelder for deg og din bruk av Tjenesten som en Arrangør. For Tjenestevilkårene som gjelder for deg og din bruk av Tjenesten som en Kjøper og/eller andre ikke-arrangører vennligst se vårt kundesenter. For tjenestevilkår som gjelder for deg og din bruk av Tjenesten som en APIutvikler, vennligst se vårt kundesenter

2 2.1 Prising Tjenesteavgiften legges til billettprisen og betales av sluttbruker. Tjenesteavgiften refunderes ikke. Tjenesteavgiften betales av sluttbruker samtidig med betaling for selve billetten og tilfaller i sin helhet Glasur AS. Pris fra Pris til Billettavgift 0,- 99,- 15,- 100,- 249,- 20,- 250,- 449,- 25,- 450,- 699,- 30,- 700,- 949,- 35,- 950,- 1199,- 40,- 1200,- 1499,- 45,- 1500,- 9999,- ca 3.5% Prisene er eks. MVA. For mer informasjon om MVA se vårt kundesenter 2.2 Regnskapsdokumenter Hoopla AS sender hver måned ut regnskapsdokumentasjon i form av en oppgjørsmelding dersom det er foregått transaksjoner i perioden på arrangørens arrangementer. Disse vil bli sendt ut på epost registrert hos Hoopla. 2.2 Innløsing av billetter Verifisering av billetter kan skje med Hoopla sin applikasjon, finnes i AppStore, eller ved manuell sjekk ved bruk av Excel ark inkludert i løsningen. 3. Din bruk av Tjenesten 3.1 Tjenesten Hoopla AS gir deg herved rett til å ha tilgang til-, og bruke Tjenesten kun for de formål å opprette arrangement, og dertil en salgsside, for å promotere, håndtere, administrere og samle Innbetalinger for et arrangement som du har registrert på Siden. I hvert tilfelle (i) i samsvar med tjenestevilkår og (ii) i den grad tillatt under alle gjeldende lover og reguleringer. Uavhengig av det foregående skal du ikke selv, eller ved å gi tillatelse til andre, direkte eller indirekte (i) modifisere, reprodusere eller ellers skape kopier av noen deler av Tjenesten eller Sideinnholdet (som definert under); (ii) demontere, reversere, eller på noe annen måte forsøke å avdekke kildekoden eller strukturen, rekkefølgen eller organiseringen av hele eller deler av Tjenesten; (iii) leie, videreselge, distribuere eller bruke Tjenesten for tidsdeling,

3 service byrå, eller kommersielle hensikter (med unntak av den begrensede kommersielle hensikten av å samle Innbetalinger gjennom Siden som en arrangør i henhold til tjenestevilkårene); (iv) fjerne eller endre noen proprietære kunngjøringer eller etiketter i Tjenesten eller på Sideinnholdet; eller (v) være engasjert i noen som helst aktivitet som forstyrrer eller ødelegger Tjenesten. 3.2 Programvare. Dersom du har tillatelse til å laste ned eller bruke noe som helst Programvare i forbindelse med Tjenestene, gir Hoopla deg en personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens som ikke er underlisensierbar og som kan tilbakekalles til å bruke Programvaren kun for ditt interne bruk i forbindelse med Tjenestene, og kun i samsvar med disse tjenestevilkår og de skriftlige instrukser (hvis noen) levert av Hoopla i samsvar med Programvaren. For bruk i disse tjenestevilkår skal «Programvaren» forståes som all programvare som er tilgjengelig på eller leveres gjennom Siden eller ellers leveres av Hoopla inkludert, uten begrensing Hooplas mobile applikasjoner. For klarhet vil Programvaren bli sett på som en del av «Tjenesten(e)» heretter. 4. Betalingsmetoder 4.1 Overblikk Hoopla AS benytter seg av betalingstjenesteleverandøren PayEx for transaksjoner som skjer gjennom deres Tjenester. Kortinnløser for Hoopla AS er Elavon. Arrangører vil motta sin inntekt fra Hoopla på måte beskrevet nedenfor Betalingsprosessen Innbetalinger skjer direkte gjennom bruk av Hoopla. Hoopla samler alle innbetalinger på vegne av Arrangør fra Kjøpere, trekker fra tjenesteavgiften til Hoopla og videreformidler Innbetalingene til den bankkonto Arrangøren har oppgitt på forhånd. Denne videreformidlingen av Innbetalingene skjer senest 10 virkedager etter endt arrangement. Hoopla forbeholder seg retten til å holde tilbake midler (i) når Hoopla ser det nødvendig for behandling og oppgjør av alle refusjoner, klager fra kunder, påstander om misligheter og andre avvik og (ii) som ellers tillatt i henhold til disse tjenestevilkår. Hoopla kan velge å fremskyve en andel av videreformidlingen av Innbetalingen til Arrangøren før tidsperioden nevnt ovenfor. Arrangør godtar at videreformidling av Innbetaling for et gitt arrangement kun skjer dersom arrangementet blir avholdt. Arrangør godtar også at Innbetaling skyldig fra Hoopla vil være summen av alle Innbetalinger minus tjenesteavgifter, refusjoner, og andre fradrag, enten på grunn av klager fra kunder, ved påstander om misligheter, uoverensstemmelser med arrangementet eller på annen måte. Ingen Innbetaling videreformidles til Arrangøren fra Hoopla dersom arrangementet er kansellert. Dersom videreformidling av Innbetalinger allerede har blitt gjort av Hoopla til en Arrangør for et kansellert arrangement må Arrangøren umiddelbart (og senest fem (10) virkedager etter kansellering) refundere alle slike beløp til Hoopla. Alle salg, gebyrer og avgifter kan betales i Norske Kroner, eller annen utenlandsk valuta som Hoopla aksepterer. Dersom Arrangør velger å selge billetter til sitt arrangement i en fremmed valuta akseptert av Hoopla vil

4 Hoopla samle og videreformidle Innbetalingen i den fremmede valutaen. Per aksepteres kun Norsk valuta Refundering Det er Arrangør sitt ansvar å kommunisere sine refunderingsregler til Kjøpere. Hoopla vil ta seg av selve refunderingen, men vil ikke refundere tjenesteavgiften. Refusjon av Innbetaling minus tjenesteavgiften vil skje innen fem (10) virkedager etter at Hoopla får beskjed om å iverksette refusjon. Arrangøren må sørge for at deres refunderingsregler stemmer overens med vilkårene i denne avtalen og med betalings- og refunderingsmekanismen for Siden. All kommunikasjon eller tvister som omhandler refundering vil være mellom Arrangør og Kjøper. Hoopla vil ikke være ansvarlig for eller forpliktet til, og Arrangør godtar herved å gi full straffefrihet til Hoopla og deres assosierte for refundering, feil i utsendelse av refundering eller mangel på refundering. Uavhengig av det foregående anerkjenner du og godtar at Hoopla skal ha full rett til å tvinge en refundering av en hvilken som helst billett, eller alle billetter, ved et hvilket som helst tidspunkt for hvilken som helst- eller ingen grunn. Dette også inkludert, uten begrensing, dersom Hoopla mottar klager fra et betydelig nummer Kjøpere med hensyn til det aktuelle arrangement eller andre arrangementer fra Arrangøren, eller Hoopla bestemmer etter eget skjønn at Arrangør har engasjert i noen ulovlig aktivitet eller gitt noen vrangfremstillinger. Ytterligere, hvis en eller flere Kjøper(e) etterspør en refundering, enten grunnet et kansellert arrangement eller for annen rimelig grunn der Hoopla kan forvente å miste en tilbakeføring, kan Hoopla, etter eget skjønn, utstede slik tilbakebetaling til Kjøper(e), og Arrangør skal deretter skylde tilsvarende beløp til Hoopla. 4.2 Ikke-eksklusive rettsmidler Betaling Dersom en arrangør ikke klarer å betale Hoopla beløpet som er i overensstemmelse med disse vilkår i tide skal det påløpe renter som beregnes fra forfallsdato frem til dagen hele beløpet er betalt inn. Dersom Arrangøren er skyldig noen beløp til Hoopla under disse vilkår kan Hoopla, uten å påvirke sine andre rettigheter og rettsmidler, (i) trekke det skyldige beløpet fra Arrangørens utestående balanse enten for det spesifikke arrangementet eller for et hvilket som helst arrangement som Arrangør benytter seg av Hoopla for; og/eller (ii) sende en faktura til Arrangøren for beløpet dersom den utestående balansen ikke er nok til å dekke det skyldige beløpet, Arrangøren har da tretti (30) dager etter fakturaen er utsendt på seg til å betale tilbake beløpet. Dersom det er utestående innbetalinger til Hoopla som ikke betales i tide har Hoopla rett til, etter eget skjønn og uten å begrense sine øvrige rettigheter og rettsmidler, å avslutte Arrangørens tilgang til Tjenesten (inkludert alle kontoer som Arrangøren må ha) og rett til å kansellere alle andre arrangement til Arrangøren Bekreftelse Når Hoopla får bekreftelse for kredittkortautorisasjon ved hvert individuelle billettkjøp generer Hoopla en epost med kvittering, bekreftelse og et unikt referansenummer. Du godtar, uten betingelser, å oppfylle alle forpliktelser til billettsystemet som har blitt bekreftet til Kjøper av Hoopla gjennom Tjenestene. Det er ditt ansvar å kontrollere Kjøpers

5 medlemskapsstatus, referansenummer og / eller ethvert Arrangements restriksjoner før Arrangementet Skatter og avgifter Du er ansvarlig for alle skatter og avgifter knyttet til dine aktiviteter som bruker Tjenesten, beløp kan holdes tilbake fra betalinger til deg eller fakturert til deg. I tillegg, hvis Hoopla i et gitt kalenderår behandlet transaksjoner for din konto kan Hoopla rapportere de transaksjonene til skattemyndighetene sammen med ditt navn, adresse og skattenummer. Hoopla vil kontakte deg i løpet av året for denne informasjonen hvis du møter disse grensene. Hoopla reserverer retten til å tilbakeholde betaling av noe beløp som skyldes til deg hvis (i) Hoopla mistenker eller fastslår at beløpene har blitt generert (A) i strid med disse vilkår eller (B) ved å bryte lover eller regler. 5. Dine registreringsforpliktelser. For å være en registrert bruker av Tjenesten som Arrangør godtar du; (a) å oppgi sann, nøyaktig, nåværende og fullstendig informasjon om deg selv som spurt av Siden ved registrering samt (b) vedlikeholde og fullstendig oppdatere registreringsinformasjonen slik at den er sann, nøyaktig, nåværende og fullstendig. Dersom du oppgir usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig informasjon eller Hoopla har fornuftig grunn til å mistenke at informasjonen er usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig kan Hoopla suspendere eller avslutte alle dine kontoer og nekte deg adgang til Tjenesten (eller deler av Tjenesten), for nå og i fremtiden. Hoopla er opptatt av å ivareta sikkerheten og personvernet til brukerne, spesielt barn. 6. Konto, passord og sikkerhet Som en del av Sidens registreringsprosess må du opprette passord og konto. Du er ansvarlig for å holde passordet og kontoinnholdet konfidensielt, og er fult ansvarlig for alle aktiviteter som foregår på din konto, inkludert uten begrensning, all handling av underbrukere registrert på din konto. Du godtar å umiddelbart gi beskjed til Hoopla om (a) all uautorisert bruk av ditt passord eller din konto og om andre sikkerhetsbrudd og (b) du er ansvarlig for å logge ut av din konto etter hver gang du har vært pålogget. Hoopla kan ikke og er ikke ansvarlig for skader eller annet ansvar som kan oppstå dersom du mislykkes med å følge instruksjoner under dette avsnitt eller fra uautorisert tilgang til-, eller bruk av din konto. Dersom det oppstår en tvist mellom to eller flere parter som har eierskap til kontoen godtar du at Hoopla er den eneste megleren i slike tvister etter eget skjønn, og at Hooplas avgjørelser (som kan medføre ekskludering eller suspendering av kontoen som tvisten foregår rundt) er endelige og bindene for alle parter. 7. Innhold 7.1 Side innhold Du godtar at alt materiale, inkludert og uten begrensende informasjon, data, programvare,

6 tekst, design elementer, grafikk, bilder og annet innhold (samlet under betegnelsen «Innhold»), som innhold i- eller levert av Tjenesten eller ellers gjort tilgjengelig av Hoopla i sammenheng med Tjenesten (samlet under betegnelsen: «Side Innholdet») er beskyttet av opphavsretten, varemerke, tjenestemerke, forretningshemmeligheter eller annen intellektuell opphavsrett og andre eiendomsrettigheter og lover. Hoopla eier Side Innholdet, men enkelte deler av Side Innholdet kan bli lagt tilgjengelig til Hoopla gjennom avtaler med tredjeparter. Bortsett fra det som er uttrykkelig autorisert av Hoopla skriftlig eller i forbindelse med din bruk av den tiltenkte funksjonaliteten av Tjenesten, godtar du å ikke selge, lisensiere, leie, modifisere, distribuere, kopiere, reprodusere, overføre, vise offentlig, offentlig oppføre, publisere, tilpasse, redigere eller skape avledet arbeid av noe Side Innhold. Du godtar også å ikke offentliggjøre ved oppslag noe Side Innhold på noe annen nettside eller i et datamiljø i nettverk for noe formål. Reprodusering, kopiering eller distribuering av noe Side Innhold til annet formål er kun tillat ved skriftlig tillatelse fra Hoopla på forhånd. Du skal bruke Side Innholde kun for formål som er tillatt av disse vilkår og av lover og reguleringer. 7.2 Ditt Innhold Du anerkjenner og godtar at dersom du bidrar til, forsyner eller gjør tilgjengelig noe Innhold på Siden («Ditt Innhold») gir du Hoopla en rett til å bruke, reprodusere, tilpasse, tilrettelegge, distribuere, oversette, publisere, skape avledende verk på, utføre, fremvise og ellers bruke Ditt Innhold, i hele eller deler av, i noe media som nå er kjent eller utviklet, for noen som helst formål. Du representerer og garanterer at du har alle rettigheter, makt og autorisasjon nødvendig til å bevilge den foregående lisens og at alt Ditt Innhold (i) ikke bryter, misbruker eller ellers er i konflikt med rettigheter til en tredjepart og (ii) overholder seg alle lover og reguleringer. I tillegg må Ditt Innhold være nøyaktig og sant. Hoopla reserverer seg retten til å fjerne alt av Ditt Innhold fra Siden når som helst dersom Hoopla tror, etter eget skjønn, at innholdet ikke overholder seg disse vilkår. I tillegg godtar du at Hoopla kan bruke ditt navn og logo (om dette er gjort tilgjengelig på Siden eller ikke) for det formål å identifisere deg som en eksisterende eller tidligere kunde av Hoopla både på Siden og i markedsføring- og promoterings materiale. 8. Atferd 8.1 Visse restriksjoner Du forstår at du er ansvarlig for alt Innhold, uansett form, som du oppgir eller ellers gjør tilgjengelig gjennom Tjenesten, inkludert til Kjøpere og andre brukere av Tjenesten. Du godtar og ikke å bruke Tjenesten til: Å laste opp, poste, sende e-post, overføre eller ellers gjøre noe Innhold tilgjengelig som er ulovlig, skadelig, truende, misbrukende, plagende, torturerende, nedsettende, vulgært, uanstendig, ærekrenkende, angripende for andres privatliv, hatefull, rasistisk, etnisk nedsettende eller ellers upassende. Å skade mindreårige på noe måte Å fasilitetere gambling, spilling, lotteri, konkurranser, veddeløp og/eller andre aktiviteter som innebærer å dele ut premie annet enn lotteri, konkurranse og veddeløp som avholdes på en måte som overholder Lov om pengespill.

7 Å utgi deg for å være noen person eller instans, inkludert men ikke begrenset til en Hoopla representant eller forum leder, eller falsk påstå eller ellers oppgi gal informasjon om din tilknytning til en person eller instans Å forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til noe Innhold som overføres via Tjenesten. Å laste opp, poste, sende epost, overføre eller ellers gjøre Innhold tilgjengelig som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig under noen lov, under kontrakt eller som er betrodd informasjon (slik som innsideinformasjon, patentbeskyttet og konfidensiell informasjon som du har tilegnet deg eller oppdaget som en del av ansettelse eller under avtale om hemmeligholdelse.) Å laste opp, poste, sende epost, overføre eller ellers gjøre Innhold tilgjengelig som er relatert til salg eller provisjon av varer og tjenester annet enn salg og provisjon fra billetter og registrering til arrangement som er oppført på Siden og andre varer og tjenester som blir solgt eller levert i forbindelse med arrangementene; Å laste opp, poste, sende epost, overføre eller ellers gjøre Innhold tilgjengelig som inneholder programvare virus eller annen datakode, filer eller programmer laget for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til data programvare eller maskinvare eller telekommunikasjons utstyr eller å ellers interagere med Tjenesten på en måte som ikke er tillatt av disse vilkår eller autorisert av Hoopla Å forstyrre eller avbryte Tjenesten, servere eller nettverk knyttet opp til Tjenesten, eller ikke å adlyde krav, prosedyrer, poliser eller reguleringer av nettverk knyttet til Tjenesten Å bevisst eller ubevist bryte lover og reguleringer, inkludert og uten begrensning til lover og reguleringer som angår salg og resalg av billetter (inkludert uten begrensninger med respekt til lisensierings krav maksimum eller begrensninger på billettpriser etc.); eller Å forfølge eller ellers trakassere personer eller organisasjoner 8.2 Visse forebyggende rettigheter Du anerkjenner at Hoopla ikke forhåndsjekker noe Innhold levert eller gjort tilgjengelig av deg eller noen tredjepart i forbindelse med Tjenesten, men at Hoopla og dens stedfortredende har rettigheter (men ikke forpliktelser) etter eget skjønn til å (i) kontrollere, endre, redigere eller fjerne ditt Innhold, i deler eller hele, og/eller (ii) oppheve og slette dine rettigheter til å bruke Tjenesten når som helst (med eller uten beskjed) for en hvilken som helst grunn eller uten grunn. Du anerkjenner og godtar at Hoopla kan lagre ditt Innhold og kan også legge frem ditt Innhold for en hvilken som helst grunn, inkludert og uten begrensning til hvis det kreves av loven eller dersom man tror at slik lagring eller fremlegging er nødvendig for å (a) oppfylle seg en lovlig prosess; (b) håndheve disse Vilkår; (c) svare på anklager om at ditt Innhold bryter rettigheter til tredjeparter; og/eller (d) beskytte rettighetene, eiendelene eller personlig sikkerhet til Hoopla, Hooplas brukere og/eller allmennheten. Du forstår at den tekniske prosesseringen og overføringen av Tjenesten, inkludert Ditt Innhold, kan involvere (i) overføring over ulike nettverk; og/eller (ii) endringer for å oppfylle og tilpasse seg tekniske krav for å koble seg til nettverk og utstyr. 9. Underdomene

8 Hoopla vil kanskje forsyne deg med retten til å bruke et underdomene på Siden. Alle slike underdomener eies fullt og helt av Hoopla alene. Dersom Hoopla gir deg et underdomene kan din rett til å bruke domenet bli avlyst av Hoopla på et hvilket som helst tidspunkt (med eller uten å gi beskjed) for en hvilken som helst grunn eller for ingen grunn. 10. Spesielle formaninger for internasjonal bruk Ved å gjenkjenne den globale naturen av internett godtar du å overholde alle lokale regler vedrørende online oppførsel og akseptabelt Innhold. Ved hjelp av illustrasjoner og ikke begrensning, godtar du å overholde alle gjeldende lover og reguleringer (utenlandske og nasjonale) vedrørende overføring av teknisk data eksportert fra Norge eller landet du bor i. 12. Tilleggstjenester Hoopla kan, på forespørsel og mot en ekstra avgift, levere ekstra tjenester utover de funksjoner som Siden tilbyr, inkludert og uten begrensning til utleie av billettskannere og annet utstyr, konsulenttjenester +++. Alle slike tilleggstjenester, enten levert på forhånd, under eller etter et arrangement skal anses som en del av Tjenesten og forholde seg til alle vilkår i denne avtalen. Slike tilleggstjenester skal bli angitt i en skriftlig avtale. Hoopla utstyrs leie avtale og/eller andre skriftlige avtaler mellom deg og en autorisert Hoopla ansatt skal bestemme tjenesteavgiftene og de andre vilkårene relatert til slike tilleggstjenester. Som et vilkår for å leie utstyr må du skrive under en separat Hoopla utstyrsleie avtale. 13. Erstatning Du samtykker i å forsvare og holde Hoopla, andre partnere og ansatte, skadesløse alle skader (enten direkte eller indirekte), tap, kostnader og utgifter som følge av ethvert krav, etterspørsel, saksøking, sakførsel (enten for en oppmann, domstol, megler eller annet), eller etterforskning laget av noen tredjepart (hvert et "Krav") på grunn av eller som følge av: ditt Innhold, ditt eller noen av dine tilknyttede partnere, eller noen av dine tilknyttede ledere, direktører, agenter eller ansattes bruk av, bidrag til eller i sammenheng med Tjenesten eller brudd på noen andres rettigheter; dine arrangement; og/eller ditt brudd på disse vilkår. 14 Tjeneste modifikasjoner/suspensjoner Hoopla forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt og fra tid til annen å kunne modifisere, suspendere eller stanse, midlertidig eller varig, Tjenestene (eller deler av de) for en hvilken som helst grunn eller for ingen grunn med eller uten beskjed. Hoopla er ikke ansvarlig for å gi deg refundering av deler av eller alle Tjenesteavgiftene for noen som helst grunn. Du godtar at Hoopla ikke er ansvarlig til deg eller noen tredjepart for noen modifikasjoner, suspensjoner eller stansing av Tjenesten. 15. Oppsigelse Hoopla kan, etter eget skjønn, slette ditt passord, konto (og enhver del av den) og/eller din rett til å bruke Tjenesten, og fjerne og kvitte seg med alt ditt Innhold i Tjenesten for mangel

9 på bruk, for sen betaling av avgifter og andre utgifter til Hoopla eller dersom Hoopla tror du har brutt eller handlet inkonsekvent med disse Vilkår. Du godtar at all sletting av din rett til bruk av Tjenesten kan skje uten forhåndsbeskjed, og anerkjenner og godtar at Hoopla umiddelbart kan deaktivere eller slette din konto og alt relatert Innhold og filer relatert til din konto og/eller sperre din tilgang til slike filer eller Tjenester. Videre godtar du at Hoopla ikke skal være ansvarlig ovenfor deg eller noen tredjepart for sletting av din rett til å bruke eller ellers ha tilgang til Tjenesten. Alle bestemmelser i disse Vilkår skal overleve ved oppsigelse av din rett til å bruke Tjenesten (inkludert, uten begrensning, alle begrensninger om ansvar, utgivelser, skadeserstatning forpliktelser, fraskrivelser av garantier, og immaterielle beskyttelse og lisenser). 16. Tilknytninger Tjenestene kan tilby, eller tredjepart kan tilby, tilknytninger til andre nettsteder eller ressurser. Fordi Hoopla ikke har noe kontroll over slike nettsteder og ressurser erkjenner og godtar du at Hoopla ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike nettsteder eller ressurser, og godkjenner ikke og er ikke ansvarlige for noe Innhold, reklame, produkter, tjenester eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsider eller ressurser. Videre erkjenner du og godtar at Hoopla ikke er ansvarlig for eventuelle skader eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt Innhold, reklame, produkter, tjeneste eller annet materiale tilgjengelig på eller gjennom et slikt nettsted eller ressurs. 17. Ansvarsfraskrivelse Tjenestene er levert på en som er og en som tilgjengelig basis. Herved fraskriver Hoopla seg alle garantier av noe art. Du erkjenner at Hoopla ikke har noe kontroll over og ikke garanterer kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten av annonserte arrangement, sannheten eller nøyaktigheten av noen brukere (inkludert kjøpere, andre ikke-arrangører og arrangører) Innhold eller brukernes evner (inkludert kjøpere og arrangører) for å utføre eller faktisk fullføre en transaksjon. I tillegg er ikke Hoopla assosiert med, og har ingen byrå eller arbeidsforhold med noen tredjepartsleverandør som brukes i forbindelse med Tjenesten (inkludert og uten begrensning alle betalingstjenester), og Hoopla har intet ansvar for handlinger eller unnlatelser fra slike tredjepartsleverandører. Førnevnte ansvarsfraskrivelse skal ikke gjelde så langt det er forbudt av gjeldende lover. Uavhengig av det foregående kan du rapportere misbruk av brukere, kjøpere eller andre ikke-arrangører, arrangører og/eller tredjeparter i forbindelse med Siden eller Tjenestene til Hoopla. Hoopla kan også etter eget skjønn undersøke påstanden og iverksette nødvendige tiltak. 18. Ansvarsbegrensning Hoopla AS garanterer at Tjenestene blir utført med rimelig dyktighet og omsorg. Ut over levering av Tjenestene er avtalerelasjonen mellom Arrangør og Kjøper Hoopla AS uvedkommende, herunder at Arrangøren innrapporterer korrekt merverdiavgift. Partene kan kun gjøre ansvar gjeldende overfor den annen part, den annen parts samarbeidspartnere, ansatte og tillitsmenn for direkte tap forårsaket av forsett eller grov uaktsomhet. Hoopla sitt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til det beløp Arrangøren har betalt for den

10 aktuelle Tjeneste. 19. Fritak Med tanke på å få tillatelse til å ha tilgang til og bruke Tjenesten godtar du herved å frita Hoopla, og deres partnere, tap, ansvar, kostnader og utgifter av enhver art og natur som følge av eller på noen annen måte forbundet med tvister mellom deg og tredjeparter (inkludert andre arrangører, kjøpere og ikke-arrangører) i forbindelse med Tjenesten, din bruk av Tjenesten eller ditt arrangement. 20. Personvern All informasjon gitt av deg eller innsamlet av Hoopla I forbindelse med Tjenesten er underlagt Hooplas retningslinjer for Personvern, en kopi av denne finner du i vårt kundesenter. Hoopla anbefaler at du leser nøye igjennom Personvern vilkårene. Spesielt bør arrangører være oppmerksomme på at Hoopla kan bruke informasjon som mottas eller hentes inn angående Kjøpere i henhold til retningslinjene for Personvern. Dette kan inkludere bruk i markedsføring og promotering av andre arrangement eller tjenester som kan være av interesse for slike kjøpere. Ytterligere kan all informasjon avgitt eller levert av deg til Tjenesten bli offentliggjort. Du bør beskytte privat informasjon og/eller informasjon som er viktig for deg. Hoopla er ikke ansvarlig for å beskytte slik informasjon og er ikke ansvarlig for beskyttelsen av personlig informasjon fra epost eller annen informasjon overført gjennom internett eller annet nettverk som du måtte benytte deg av. Vær oppmerksom på at hvis du bestemmer deg for å oppgi personlig identifiserbar informasjon på Tjenesten, kan denne informasjonen bli offentlig. Hoopla kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for handlinger du eller andre brukere (enten arrangører, kjøpere, ikke-arrangører eller andre) av Tjenesten. 21. Varsel Varslinger til deg kan bli gjort enten via epost eller vanlig post til adressen som er registrert hos Hoopla. Tjenesten kan også oppgi varsling ved endringer i disse vilkår eller for andre saker ved å vise varsler eller linker til varsler til deg på Tjenesten. Varsler fra deg til Hoopla skal bli sent inn på epost til 22. Varemerke informasjon Hooplas varemerker, tjenestemerker og logoer som brukes i forbindelse med Tjenesten er registrerte og uregistrerte varemerker eller tjenestemerker Hoopla eier. Andre bedrifter, produkter og tjenestenavn brukt i forbindelse med Tjenesten kan være varemerker eller tjenestemerker eid av tredjeparter. Tilbudet av Tjenestene skal ikke tolkes slik at de, ved implikasjon, hindring eller på annen måte, gir lisens eller rett til å bruke varemerker vist i forbindelse med Tjenesten uten skriftlig samtykke fra Hoopla spesifikt for hvert slikt bruk. Varemerkene kan ikke brukes til å nedvurdere Hoopla, en tredjepart eller Hooplas- eller tredjepartens produkter eller tjenester, eller på noen måte som kan skade velviljen til varemerkene. 23. Generelt

11 23.1 Hele avtalen Disse vilkår utgjør hele avtalen mellom deg og Hoopla og styrer din bruk av Tjenesten som Arrangør, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, forslag, diskusjoner eller kommunikasjon mellom deg og Hoopla om dens innhold, annet enn en skriftlig Tjenesteavtale. Du kan også være underlagt tilleggsvilkår og betingelser som gjelder når du benytter deg av tilknyttede tjenester, tredjeparts Innhold eller tredjepart programvare på en annen måte enn hva som er gitt i disse vilkår Valg og lov Disse vilkår og levering av Tjenesten til deg styres av Norges lover, ettersom slike lover gjelder for avtaler inngått i Norge Mekling Denne Avtale er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som måtte utspringe av nærværende Avtale og som ikke kan løses ved forhandlinger, skal med endelig og bindende virkning avgjøres ved voldgift i Trondheim i henhold til de til enhver tid gjeldende lovregler om voldgift Brudd Alle brudd på disse vilkår skal rapporteres til mail:

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN

BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN 1.1 TJENESTEKOMPONENT "BOX.COM" Tjenesten BOX.COM tilbyr en sikker samarbeidsplattform for deling av dokumenter enten dette er mediafiler, eller rene tekstdokumenter

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder.

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Tjenesteavtale Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Avtalen erstatter alle tidligere tjenesteavtaler, vilkår og betingelser gitt av Telsys AS. Side

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene. Tilleggsbetingelser for bruk av Document Cloud Sist oppdatert 7. april 2015. Erstatter versjonen fra 18. juni 2014, i sin helhet. Begreper som brukes i disse tilleggsbetingelsene for Document Cloud («tilleggsbetingelsene»)

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser Generelle forretningsbetingelser 1.0 Bruksområde Forretningsbetingelsene gjelder for alle tjenester som kunden abonnerer på hos Inventive AS. Ethvert avvik på betingelsene må være skriftlig akseptert av

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer