Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon"

Transkript

1 Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som hører til «Siden»), (b) en hvilken som helst-, og alle tjenester tilgjengelige på eller gjennom Siden eller ellers levert av Hoopla AS for dine arrangement, og (c) all Programvare (som definert under)(samlet kalt «Tjenesten(e)»). Tjenestene eies og driftes av Hoopla AS. Tjenestene tilbys med forbehold om godkjennelse, uten tilpassing av noen av vilkårene, av dette dokumentet. Dette gjelder også for alle andre driftsregler, retningslinjer og prosedyrer som kan bli publisert fra tid til annen på Siden av Hoopla AS. Ved å benytte deg av eller gå inn på noen deler av Tjenestene godtar du alle vilkår og andre driftsregler, retningslinjer og prosedyrer som kan bli publisert fra tid til annen av Hoopla AS. IKKE BENYTT DEG AV TJENESTEN dersom du ikke godkjenner alle vilkårene, driftsregler, retningslinjer og prosedyrer. Disse tjenestevilkårene kan kun bli modifisert for gjennom en skriftlig avtale signert av deg og en autorisert representant fra Hoopla AS, eller Hoopla som oppgitt i avsnitt 1.1 under 1.1 Modifikasjon Hoopla AS reserverer retten til å modifisere eller erstatte vilkårene i denne tjenesteavtalen på et hvert tidspunkt. Det er ditt ansvar å sjekke denne tjenesteavtalen periodevis for å se etter endringer, men endringer som er klart til Arrangørs ugunst vil bli varslet skriftlig i forveien. Ditt fortsatte bruk av Tjenestene etter endringer i tjenestevilkårene gjør at du godtar vilkårene. Dersom du ikke godtar alle endringene i disse tjenestevilkårene må du slutte å gå inn på, se igjennom og ellers bruke Tjenesten. 1. Beskrivelse av Hoopla Hoopla Billetter leverer brukervennlige nettløsninger for salg-, distribusjon-, og sikker innløsning av billetter for registrerte brukere som er arrangører («Arrangører» eller «du»). Hoopla samler inn innbetalinger for arrangement, inkludert tjenesteavgift (som definert under)(«tjenesteavgift»), som arrangeres av Arrangører fra brukere som ønsker å delta på arrangementene («Kjøpere»). Arrangører besøker Siden, fyller inn informasjon om deres arrangement, inkludert pris, sted etc. og samler alle Innbetalinger på nett direkte fra Kjøpere. Betalinger blir behandlet av PayEx. For mer informasjon se: Disse tjenestevilkårene gjelder for deg og din bruk av Tjenesten som en Arrangør. For Tjenestevilkårene som gjelder for deg og din bruk av Tjenesten som en Kjøper og/eller andre ikke-arrangører vennligst se vårt kundesenter. For tjenestevilkår som gjelder for deg og din bruk av Tjenesten som en APIutvikler, vennligst se vårt kundesenter

2 2.1 Prising Tjenesteavgiften legges til billettprisen og betales av sluttbruker. Tjenesteavgiften refunderes ikke. Tjenesteavgiften betales av sluttbruker samtidig med betaling for selve billetten og tilfaller i sin helhet Glasur AS. Pris fra Pris til Billettavgift 0,- 99,- 15,- 100,- 249,- 20,- 250,- 449,- 25,- 450,- 699,- 30,- 700,- 949,- 35,- 950,- 1199,- 40,- 1200,- 1499,- 45,- 1500,- 9999,- ca 3.5% Prisene er eks. MVA. For mer informasjon om MVA se vårt kundesenter 2.2 Regnskapsdokumenter Hoopla AS sender hver måned ut regnskapsdokumentasjon i form av en oppgjørsmelding dersom det er foregått transaksjoner i perioden på arrangørens arrangementer. Disse vil bli sendt ut på epost registrert hos Hoopla. 2.2 Innløsing av billetter Verifisering av billetter kan skje med Hoopla sin applikasjon, finnes i AppStore, eller ved manuell sjekk ved bruk av Excel ark inkludert i løsningen. 3. Din bruk av Tjenesten 3.1 Tjenesten Hoopla AS gir deg herved rett til å ha tilgang til-, og bruke Tjenesten kun for de formål å opprette arrangement, og dertil en salgsside, for å promotere, håndtere, administrere og samle Innbetalinger for et arrangement som du har registrert på Siden. I hvert tilfelle (i) i samsvar med tjenestevilkår og (ii) i den grad tillatt under alle gjeldende lover og reguleringer. Uavhengig av det foregående skal du ikke selv, eller ved å gi tillatelse til andre, direkte eller indirekte (i) modifisere, reprodusere eller ellers skape kopier av noen deler av Tjenesten eller Sideinnholdet (som definert under); (ii) demontere, reversere, eller på noe annen måte forsøke å avdekke kildekoden eller strukturen, rekkefølgen eller organiseringen av hele eller deler av Tjenesten; (iii) leie, videreselge, distribuere eller bruke Tjenesten for tidsdeling,

3 service byrå, eller kommersielle hensikter (med unntak av den begrensede kommersielle hensikten av å samle Innbetalinger gjennom Siden som en arrangør i henhold til tjenestevilkårene); (iv) fjerne eller endre noen proprietære kunngjøringer eller etiketter i Tjenesten eller på Sideinnholdet; eller (v) være engasjert i noen som helst aktivitet som forstyrrer eller ødelegger Tjenesten. 3.2 Programvare. Dersom du har tillatelse til å laste ned eller bruke noe som helst Programvare i forbindelse med Tjenestene, gir Hoopla deg en personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens som ikke er underlisensierbar og som kan tilbakekalles til å bruke Programvaren kun for ditt interne bruk i forbindelse med Tjenestene, og kun i samsvar med disse tjenestevilkår og de skriftlige instrukser (hvis noen) levert av Hoopla i samsvar med Programvaren. For bruk i disse tjenestevilkår skal «Programvaren» forståes som all programvare som er tilgjengelig på eller leveres gjennom Siden eller ellers leveres av Hoopla inkludert, uten begrensing Hooplas mobile applikasjoner. For klarhet vil Programvaren bli sett på som en del av «Tjenesten(e)» heretter. 4. Betalingsmetoder 4.1 Overblikk Hoopla AS benytter seg av betalingstjenesteleverandøren PayEx for transaksjoner som skjer gjennom deres Tjenester. Kortinnløser for Hoopla AS er Elavon. Arrangører vil motta sin inntekt fra Hoopla på måte beskrevet nedenfor Betalingsprosessen Innbetalinger skjer direkte gjennom bruk av Hoopla. Hoopla samler alle innbetalinger på vegne av Arrangør fra Kjøpere, trekker fra tjenesteavgiften til Hoopla og videreformidler Innbetalingene til den bankkonto Arrangøren har oppgitt på forhånd. Denne videreformidlingen av Innbetalingene skjer senest 10 virkedager etter endt arrangement. Hoopla forbeholder seg retten til å holde tilbake midler (i) når Hoopla ser det nødvendig for behandling og oppgjør av alle refusjoner, klager fra kunder, påstander om misligheter og andre avvik og (ii) som ellers tillatt i henhold til disse tjenestevilkår. Hoopla kan velge å fremskyve en andel av videreformidlingen av Innbetalingen til Arrangøren før tidsperioden nevnt ovenfor. Arrangør godtar at videreformidling av Innbetaling for et gitt arrangement kun skjer dersom arrangementet blir avholdt. Arrangør godtar også at Innbetaling skyldig fra Hoopla vil være summen av alle Innbetalinger minus tjenesteavgifter, refusjoner, og andre fradrag, enten på grunn av klager fra kunder, ved påstander om misligheter, uoverensstemmelser med arrangementet eller på annen måte. Ingen Innbetaling videreformidles til Arrangøren fra Hoopla dersom arrangementet er kansellert. Dersom videreformidling av Innbetalinger allerede har blitt gjort av Hoopla til en Arrangør for et kansellert arrangement må Arrangøren umiddelbart (og senest fem (10) virkedager etter kansellering) refundere alle slike beløp til Hoopla. Alle salg, gebyrer og avgifter kan betales i Norske Kroner, eller annen utenlandsk valuta som Hoopla aksepterer. Dersom Arrangør velger å selge billetter til sitt arrangement i en fremmed valuta akseptert av Hoopla vil

4 Hoopla samle og videreformidle Innbetalingen i den fremmede valutaen. Per aksepteres kun Norsk valuta Refundering Det er Arrangør sitt ansvar å kommunisere sine refunderingsregler til Kjøpere. Hoopla vil ta seg av selve refunderingen, men vil ikke refundere tjenesteavgiften. Refusjon av Innbetaling minus tjenesteavgiften vil skje innen fem (10) virkedager etter at Hoopla får beskjed om å iverksette refusjon. Arrangøren må sørge for at deres refunderingsregler stemmer overens med vilkårene i denne avtalen og med betalings- og refunderingsmekanismen for Siden. All kommunikasjon eller tvister som omhandler refundering vil være mellom Arrangør og Kjøper. Hoopla vil ikke være ansvarlig for eller forpliktet til, og Arrangør godtar herved å gi full straffefrihet til Hoopla og deres assosierte for refundering, feil i utsendelse av refundering eller mangel på refundering. Uavhengig av det foregående anerkjenner du og godtar at Hoopla skal ha full rett til å tvinge en refundering av en hvilken som helst billett, eller alle billetter, ved et hvilket som helst tidspunkt for hvilken som helst- eller ingen grunn. Dette også inkludert, uten begrensing, dersom Hoopla mottar klager fra et betydelig nummer Kjøpere med hensyn til det aktuelle arrangement eller andre arrangementer fra Arrangøren, eller Hoopla bestemmer etter eget skjønn at Arrangør har engasjert i noen ulovlig aktivitet eller gitt noen vrangfremstillinger. Ytterligere, hvis en eller flere Kjøper(e) etterspør en refundering, enten grunnet et kansellert arrangement eller for annen rimelig grunn der Hoopla kan forvente å miste en tilbakeføring, kan Hoopla, etter eget skjønn, utstede slik tilbakebetaling til Kjøper(e), og Arrangør skal deretter skylde tilsvarende beløp til Hoopla. 4.2 Ikke-eksklusive rettsmidler Betaling Dersom en arrangør ikke klarer å betale Hoopla beløpet som er i overensstemmelse med disse vilkår i tide skal det påløpe renter som beregnes fra forfallsdato frem til dagen hele beløpet er betalt inn. Dersom Arrangøren er skyldig noen beløp til Hoopla under disse vilkår kan Hoopla, uten å påvirke sine andre rettigheter og rettsmidler, (i) trekke det skyldige beløpet fra Arrangørens utestående balanse enten for det spesifikke arrangementet eller for et hvilket som helst arrangement som Arrangør benytter seg av Hoopla for; og/eller (ii) sende en faktura til Arrangøren for beløpet dersom den utestående balansen ikke er nok til å dekke det skyldige beløpet, Arrangøren har da tretti (30) dager etter fakturaen er utsendt på seg til å betale tilbake beløpet. Dersom det er utestående innbetalinger til Hoopla som ikke betales i tide har Hoopla rett til, etter eget skjønn og uten å begrense sine øvrige rettigheter og rettsmidler, å avslutte Arrangørens tilgang til Tjenesten (inkludert alle kontoer som Arrangøren må ha) og rett til å kansellere alle andre arrangement til Arrangøren Bekreftelse Når Hoopla får bekreftelse for kredittkortautorisasjon ved hvert individuelle billettkjøp generer Hoopla en epost med kvittering, bekreftelse og et unikt referansenummer. Du godtar, uten betingelser, å oppfylle alle forpliktelser til billettsystemet som har blitt bekreftet til Kjøper av Hoopla gjennom Tjenestene. Det er ditt ansvar å kontrollere Kjøpers

5 medlemskapsstatus, referansenummer og / eller ethvert Arrangements restriksjoner før Arrangementet Skatter og avgifter Du er ansvarlig for alle skatter og avgifter knyttet til dine aktiviteter som bruker Tjenesten, beløp kan holdes tilbake fra betalinger til deg eller fakturert til deg. I tillegg, hvis Hoopla i et gitt kalenderår behandlet transaksjoner for din konto kan Hoopla rapportere de transaksjonene til skattemyndighetene sammen med ditt navn, adresse og skattenummer. Hoopla vil kontakte deg i løpet av året for denne informasjonen hvis du møter disse grensene. Hoopla reserverer retten til å tilbakeholde betaling av noe beløp som skyldes til deg hvis (i) Hoopla mistenker eller fastslår at beløpene har blitt generert (A) i strid med disse vilkår eller (B) ved å bryte lover eller regler. 5. Dine registreringsforpliktelser. For å være en registrert bruker av Tjenesten som Arrangør godtar du; (a) å oppgi sann, nøyaktig, nåværende og fullstendig informasjon om deg selv som spurt av Siden ved registrering samt (b) vedlikeholde og fullstendig oppdatere registreringsinformasjonen slik at den er sann, nøyaktig, nåværende og fullstendig. Dersom du oppgir usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig informasjon eller Hoopla har fornuftig grunn til å mistenke at informasjonen er usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig kan Hoopla suspendere eller avslutte alle dine kontoer og nekte deg adgang til Tjenesten (eller deler av Tjenesten), for nå og i fremtiden. Hoopla er opptatt av å ivareta sikkerheten og personvernet til brukerne, spesielt barn. 6. Konto, passord og sikkerhet Som en del av Sidens registreringsprosess må du opprette passord og konto. Du er ansvarlig for å holde passordet og kontoinnholdet konfidensielt, og er fult ansvarlig for alle aktiviteter som foregår på din konto, inkludert uten begrensning, all handling av underbrukere registrert på din konto. Du godtar å umiddelbart gi beskjed til Hoopla om (a) all uautorisert bruk av ditt passord eller din konto og om andre sikkerhetsbrudd og (b) du er ansvarlig for å logge ut av din konto etter hver gang du har vært pålogget. Hoopla kan ikke og er ikke ansvarlig for skader eller annet ansvar som kan oppstå dersom du mislykkes med å følge instruksjoner under dette avsnitt eller fra uautorisert tilgang til-, eller bruk av din konto. Dersom det oppstår en tvist mellom to eller flere parter som har eierskap til kontoen godtar du at Hoopla er den eneste megleren i slike tvister etter eget skjønn, og at Hooplas avgjørelser (som kan medføre ekskludering eller suspendering av kontoen som tvisten foregår rundt) er endelige og bindene for alle parter. 7. Innhold 7.1 Side innhold Du godtar at alt materiale, inkludert og uten begrensende informasjon, data, programvare,

6 tekst, design elementer, grafikk, bilder og annet innhold (samlet under betegnelsen «Innhold»), som innhold i- eller levert av Tjenesten eller ellers gjort tilgjengelig av Hoopla i sammenheng med Tjenesten (samlet under betegnelsen: «Side Innholdet») er beskyttet av opphavsretten, varemerke, tjenestemerke, forretningshemmeligheter eller annen intellektuell opphavsrett og andre eiendomsrettigheter og lover. Hoopla eier Side Innholdet, men enkelte deler av Side Innholdet kan bli lagt tilgjengelig til Hoopla gjennom avtaler med tredjeparter. Bortsett fra det som er uttrykkelig autorisert av Hoopla skriftlig eller i forbindelse med din bruk av den tiltenkte funksjonaliteten av Tjenesten, godtar du å ikke selge, lisensiere, leie, modifisere, distribuere, kopiere, reprodusere, overføre, vise offentlig, offentlig oppføre, publisere, tilpasse, redigere eller skape avledet arbeid av noe Side Innhold. Du godtar også å ikke offentliggjøre ved oppslag noe Side Innhold på noe annen nettside eller i et datamiljø i nettverk for noe formål. Reprodusering, kopiering eller distribuering av noe Side Innhold til annet formål er kun tillat ved skriftlig tillatelse fra Hoopla på forhånd. Du skal bruke Side Innholde kun for formål som er tillatt av disse vilkår og av lover og reguleringer. 7.2 Ditt Innhold Du anerkjenner og godtar at dersom du bidrar til, forsyner eller gjør tilgjengelig noe Innhold på Siden («Ditt Innhold») gir du Hoopla en rett til å bruke, reprodusere, tilpasse, tilrettelegge, distribuere, oversette, publisere, skape avledende verk på, utføre, fremvise og ellers bruke Ditt Innhold, i hele eller deler av, i noe media som nå er kjent eller utviklet, for noen som helst formål. Du representerer og garanterer at du har alle rettigheter, makt og autorisasjon nødvendig til å bevilge den foregående lisens og at alt Ditt Innhold (i) ikke bryter, misbruker eller ellers er i konflikt med rettigheter til en tredjepart og (ii) overholder seg alle lover og reguleringer. I tillegg må Ditt Innhold være nøyaktig og sant. Hoopla reserverer seg retten til å fjerne alt av Ditt Innhold fra Siden når som helst dersom Hoopla tror, etter eget skjønn, at innholdet ikke overholder seg disse vilkår. I tillegg godtar du at Hoopla kan bruke ditt navn og logo (om dette er gjort tilgjengelig på Siden eller ikke) for det formål å identifisere deg som en eksisterende eller tidligere kunde av Hoopla både på Siden og i markedsføring- og promoterings materiale. 8. Atferd 8.1 Visse restriksjoner Du forstår at du er ansvarlig for alt Innhold, uansett form, som du oppgir eller ellers gjør tilgjengelig gjennom Tjenesten, inkludert til Kjøpere og andre brukere av Tjenesten. Du godtar og ikke å bruke Tjenesten til: Å laste opp, poste, sende e-post, overføre eller ellers gjøre noe Innhold tilgjengelig som er ulovlig, skadelig, truende, misbrukende, plagende, torturerende, nedsettende, vulgært, uanstendig, ærekrenkende, angripende for andres privatliv, hatefull, rasistisk, etnisk nedsettende eller ellers upassende. Å skade mindreårige på noe måte Å fasilitetere gambling, spilling, lotteri, konkurranser, veddeløp og/eller andre aktiviteter som innebærer å dele ut premie annet enn lotteri, konkurranse og veddeløp som avholdes på en måte som overholder Lov om pengespill.

7 Å utgi deg for å være noen person eller instans, inkludert men ikke begrenset til en Hoopla representant eller forum leder, eller falsk påstå eller ellers oppgi gal informasjon om din tilknytning til en person eller instans Å forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til noe Innhold som overføres via Tjenesten. Å laste opp, poste, sende epost, overføre eller ellers gjøre Innhold tilgjengelig som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig under noen lov, under kontrakt eller som er betrodd informasjon (slik som innsideinformasjon, patentbeskyttet og konfidensiell informasjon som du har tilegnet deg eller oppdaget som en del av ansettelse eller under avtale om hemmeligholdelse.) Å laste opp, poste, sende epost, overføre eller ellers gjøre Innhold tilgjengelig som er relatert til salg eller provisjon av varer og tjenester annet enn salg og provisjon fra billetter og registrering til arrangement som er oppført på Siden og andre varer og tjenester som blir solgt eller levert i forbindelse med arrangementene; Å laste opp, poste, sende epost, overføre eller ellers gjøre Innhold tilgjengelig som inneholder programvare virus eller annen datakode, filer eller programmer laget for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til data programvare eller maskinvare eller telekommunikasjons utstyr eller å ellers interagere med Tjenesten på en måte som ikke er tillatt av disse vilkår eller autorisert av Hoopla Å forstyrre eller avbryte Tjenesten, servere eller nettverk knyttet opp til Tjenesten, eller ikke å adlyde krav, prosedyrer, poliser eller reguleringer av nettverk knyttet til Tjenesten Å bevisst eller ubevist bryte lover og reguleringer, inkludert og uten begrensning til lover og reguleringer som angår salg og resalg av billetter (inkludert uten begrensninger med respekt til lisensierings krav maksimum eller begrensninger på billettpriser etc.); eller Å forfølge eller ellers trakassere personer eller organisasjoner 8.2 Visse forebyggende rettigheter Du anerkjenner at Hoopla ikke forhåndsjekker noe Innhold levert eller gjort tilgjengelig av deg eller noen tredjepart i forbindelse med Tjenesten, men at Hoopla og dens stedfortredende har rettigheter (men ikke forpliktelser) etter eget skjønn til å (i) kontrollere, endre, redigere eller fjerne ditt Innhold, i deler eller hele, og/eller (ii) oppheve og slette dine rettigheter til å bruke Tjenesten når som helst (med eller uten beskjed) for en hvilken som helst grunn eller uten grunn. Du anerkjenner og godtar at Hoopla kan lagre ditt Innhold og kan også legge frem ditt Innhold for en hvilken som helst grunn, inkludert og uten begrensning til hvis det kreves av loven eller dersom man tror at slik lagring eller fremlegging er nødvendig for å (a) oppfylle seg en lovlig prosess; (b) håndheve disse Vilkår; (c) svare på anklager om at ditt Innhold bryter rettigheter til tredjeparter; og/eller (d) beskytte rettighetene, eiendelene eller personlig sikkerhet til Hoopla, Hooplas brukere og/eller allmennheten. Du forstår at den tekniske prosesseringen og overføringen av Tjenesten, inkludert Ditt Innhold, kan involvere (i) overføring over ulike nettverk; og/eller (ii) endringer for å oppfylle og tilpasse seg tekniske krav for å koble seg til nettverk og utstyr. 9. Underdomene

8 Hoopla vil kanskje forsyne deg med retten til å bruke et underdomene på Siden. Alle slike underdomener eies fullt og helt av Hoopla alene. Dersom Hoopla gir deg et underdomene kan din rett til å bruke domenet bli avlyst av Hoopla på et hvilket som helst tidspunkt (med eller uten å gi beskjed) for en hvilken som helst grunn eller for ingen grunn. 10. Spesielle formaninger for internasjonal bruk Ved å gjenkjenne den globale naturen av internett godtar du å overholde alle lokale regler vedrørende online oppførsel og akseptabelt Innhold. Ved hjelp av illustrasjoner og ikke begrensning, godtar du å overholde alle gjeldende lover og reguleringer (utenlandske og nasjonale) vedrørende overføring av teknisk data eksportert fra Norge eller landet du bor i. 12. Tilleggstjenester Hoopla kan, på forespørsel og mot en ekstra avgift, levere ekstra tjenester utover de funksjoner som Siden tilbyr, inkludert og uten begrensning til utleie av billettskannere og annet utstyr, konsulenttjenester +++. Alle slike tilleggstjenester, enten levert på forhånd, under eller etter et arrangement skal anses som en del av Tjenesten og forholde seg til alle vilkår i denne avtalen. Slike tilleggstjenester skal bli angitt i en skriftlig avtale. Hoopla utstyrs leie avtale og/eller andre skriftlige avtaler mellom deg og en autorisert Hoopla ansatt skal bestemme tjenesteavgiftene og de andre vilkårene relatert til slike tilleggstjenester. Som et vilkår for å leie utstyr må du skrive under en separat Hoopla utstyrsleie avtale. 13. Erstatning Du samtykker i å forsvare og holde Hoopla, andre partnere og ansatte, skadesløse alle skader (enten direkte eller indirekte), tap, kostnader og utgifter som følge av ethvert krav, etterspørsel, saksøking, sakførsel (enten for en oppmann, domstol, megler eller annet), eller etterforskning laget av noen tredjepart (hvert et "Krav") på grunn av eller som følge av: ditt Innhold, ditt eller noen av dine tilknyttede partnere, eller noen av dine tilknyttede ledere, direktører, agenter eller ansattes bruk av, bidrag til eller i sammenheng med Tjenesten eller brudd på noen andres rettigheter; dine arrangement; og/eller ditt brudd på disse vilkår. 14 Tjeneste modifikasjoner/suspensjoner Hoopla forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt og fra tid til annen å kunne modifisere, suspendere eller stanse, midlertidig eller varig, Tjenestene (eller deler av de) for en hvilken som helst grunn eller for ingen grunn med eller uten beskjed. Hoopla er ikke ansvarlig for å gi deg refundering av deler av eller alle Tjenesteavgiftene for noen som helst grunn. Du godtar at Hoopla ikke er ansvarlig til deg eller noen tredjepart for noen modifikasjoner, suspensjoner eller stansing av Tjenesten. 15. Oppsigelse Hoopla kan, etter eget skjønn, slette ditt passord, konto (og enhver del av den) og/eller din rett til å bruke Tjenesten, og fjerne og kvitte seg med alt ditt Innhold i Tjenesten for mangel

9 på bruk, for sen betaling av avgifter og andre utgifter til Hoopla eller dersom Hoopla tror du har brutt eller handlet inkonsekvent med disse Vilkår. Du godtar at all sletting av din rett til bruk av Tjenesten kan skje uten forhåndsbeskjed, og anerkjenner og godtar at Hoopla umiddelbart kan deaktivere eller slette din konto og alt relatert Innhold og filer relatert til din konto og/eller sperre din tilgang til slike filer eller Tjenester. Videre godtar du at Hoopla ikke skal være ansvarlig ovenfor deg eller noen tredjepart for sletting av din rett til å bruke eller ellers ha tilgang til Tjenesten. Alle bestemmelser i disse Vilkår skal overleve ved oppsigelse av din rett til å bruke Tjenesten (inkludert, uten begrensning, alle begrensninger om ansvar, utgivelser, skadeserstatning forpliktelser, fraskrivelser av garantier, og immaterielle beskyttelse og lisenser). 16. Tilknytninger Tjenestene kan tilby, eller tredjepart kan tilby, tilknytninger til andre nettsteder eller ressurser. Fordi Hoopla ikke har noe kontroll over slike nettsteder og ressurser erkjenner og godtar du at Hoopla ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike nettsteder eller ressurser, og godkjenner ikke og er ikke ansvarlige for noe Innhold, reklame, produkter, tjenester eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsider eller ressurser. Videre erkjenner du og godtar at Hoopla ikke er ansvarlig for eventuelle skader eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt Innhold, reklame, produkter, tjeneste eller annet materiale tilgjengelig på eller gjennom et slikt nettsted eller ressurs. 17. Ansvarsfraskrivelse Tjenestene er levert på en som er og en som tilgjengelig basis. Herved fraskriver Hoopla seg alle garantier av noe art. Du erkjenner at Hoopla ikke har noe kontroll over og ikke garanterer kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten av annonserte arrangement, sannheten eller nøyaktigheten av noen brukere (inkludert kjøpere, andre ikke-arrangører og arrangører) Innhold eller brukernes evner (inkludert kjøpere og arrangører) for å utføre eller faktisk fullføre en transaksjon. I tillegg er ikke Hoopla assosiert med, og har ingen byrå eller arbeidsforhold med noen tredjepartsleverandør som brukes i forbindelse med Tjenesten (inkludert og uten begrensning alle betalingstjenester), og Hoopla har intet ansvar for handlinger eller unnlatelser fra slike tredjepartsleverandører. Førnevnte ansvarsfraskrivelse skal ikke gjelde så langt det er forbudt av gjeldende lover. Uavhengig av det foregående kan du rapportere misbruk av brukere, kjøpere eller andre ikke-arrangører, arrangører og/eller tredjeparter i forbindelse med Siden eller Tjenestene til Hoopla. Hoopla kan også etter eget skjønn undersøke påstanden og iverksette nødvendige tiltak. 18. Ansvarsbegrensning Hoopla AS garanterer at Tjenestene blir utført med rimelig dyktighet og omsorg. Ut over levering av Tjenestene er avtalerelasjonen mellom Arrangør og Kjøper Hoopla AS uvedkommende, herunder at Arrangøren innrapporterer korrekt merverdiavgift. Partene kan kun gjøre ansvar gjeldende overfor den annen part, den annen parts samarbeidspartnere, ansatte og tillitsmenn for direkte tap forårsaket av forsett eller grov uaktsomhet. Hoopla sitt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til det beløp Arrangøren har betalt for den

10 aktuelle Tjeneste. 19. Fritak Med tanke på å få tillatelse til å ha tilgang til og bruke Tjenesten godtar du herved å frita Hoopla, og deres partnere, tap, ansvar, kostnader og utgifter av enhver art og natur som følge av eller på noen annen måte forbundet med tvister mellom deg og tredjeparter (inkludert andre arrangører, kjøpere og ikke-arrangører) i forbindelse med Tjenesten, din bruk av Tjenesten eller ditt arrangement. 20. Personvern All informasjon gitt av deg eller innsamlet av Hoopla I forbindelse med Tjenesten er underlagt Hooplas retningslinjer for Personvern, en kopi av denne finner du i vårt kundesenter. Hoopla anbefaler at du leser nøye igjennom Personvern vilkårene. Spesielt bør arrangører være oppmerksomme på at Hoopla kan bruke informasjon som mottas eller hentes inn angående Kjøpere i henhold til retningslinjene for Personvern. Dette kan inkludere bruk i markedsføring og promotering av andre arrangement eller tjenester som kan være av interesse for slike kjøpere. Ytterligere kan all informasjon avgitt eller levert av deg til Tjenesten bli offentliggjort. Du bør beskytte privat informasjon og/eller informasjon som er viktig for deg. Hoopla er ikke ansvarlig for å beskytte slik informasjon og er ikke ansvarlig for beskyttelsen av personlig informasjon fra epost eller annen informasjon overført gjennom internett eller annet nettverk som du måtte benytte deg av. Vær oppmerksom på at hvis du bestemmer deg for å oppgi personlig identifiserbar informasjon på Tjenesten, kan denne informasjonen bli offentlig. Hoopla kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for handlinger du eller andre brukere (enten arrangører, kjøpere, ikke-arrangører eller andre) av Tjenesten. 21. Varsel Varslinger til deg kan bli gjort enten via epost eller vanlig post til adressen som er registrert hos Hoopla. Tjenesten kan også oppgi varsling ved endringer i disse vilkår eller for andre saker ved å vise varsler eller linker til varsler til deg på Tjenesten. Varsler fra deg til Hoopla skal bli sent inn på epost til 22. Varemerke informasjon Hooplas varemerker, tjenestemerker og logoer som brukes i forbindelse med Tjenesten er registrerte og uregistrerte varemerker eller tjenestemerker Hoopla eier. Andre bedrifter, produkter og tjenestenavn brukt i forbindelse med Tjenesten kan være varemerker eller tjenestemerker eid av tredjeparter. Tilbudet av Tjenestene skal ikke tolkes slik at de, ved implikasjon, hindring eller på annen måte, gir lisens eller rett til å bruke varemerker vist i forbindelse med Tjenesten uten skriftlig samtykke fra Hoopla spesifikt for hvert slikt bruk. Varemerkene kan ikke brukes til å nedvurdere Hoopla, en tredjepart eller Hooplas- eller tredjepartens produkter eller tjenester, eller på noen måte som kan skade velviljen til varemerkene. 23. Generelt

11 23.1 Hele avtalen Disse vilkår utgjør hele avtalen mellom deg og Hoopla og styrer din bruk av Tjenesten som Arrangør, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, forslag, diskusjoner eller kommunikasjon mellom deg og Hoopla om dens innhold, annet enn en skriftlig Tjenesteavtale. Du kan også være underlagt tilleggsvilkår og betingelser som gjelder når du benytter deg av tilknyttede tjenester, tredjeparts Innhold eller tredjepart programvare på en annen måte enn hva som er gitt i disse vilkår Valg og lov Disse vilkår og levering av Tjenesten til deg styres av Norges lover, ettersom slike lover gjelder for avtaler inngått i Norge Mekling Denne Avtale er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som måtte utspringe av nærværende Avtale og som ikke kan løses ved forhandlinger, skal med endelig og bindende virkning avgjøres ved voldgift i Trondheim i henhold til de til enhver tid gjeldende lovregler om voldgift Brudd Alle brudd på disse vilkår skal rapporteres til mail:

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring

Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring 1. Innleiing Velkommen til Enivest Sikker Lagring, som leverast til deg av Enivest AS. Føljande vilkår regulerer din bruk av Enivest Sikker Lagring ( tenesta ). Ved

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV ELECTROLUX SITT NETTSTED Hvis det oppstår en konflikt mellom vilkårene her og vilkårene på den engelske nettsiden så skal det alltid tas utgangspunkt

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Innledning Del ditt #StarlockMoment med oss, og opplev unike øyeblikk fra mange andre land! Som takk får de 1000 første deltakerne et sagblad av typen Starlock

Detaljer

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER 1 For å øke bevisstheten om Amway, Amways produkter og forretningsmuligheten Amway tilbyr, og for å støtte ABOer og medlemmer med utviklingen av egen Amway forretning,

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

Bruksbetingelser Spillespill.no

Bruksbetingelser Spillespill.no Bruksbetingelser Spillespill.no Innledning På nettsiden www.spillespill.no (heretter kalt Nettsiden ) kan du spille spill, abonnere på nyhetsbrevet, opprette din egen profil der du kan samle favorittspillene

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

Nickelodeon Together For Good-konkurransen Avtale om brukerskapt innhold

Nickelodeon Together For Good-konkurransen Avtale om brukerskapt innhold Nickelodeon Together For Good-konkurransen Avtale om brukerskapt innhold Du samtykker i denne innmeldingsavtalen for brukerskapt innhold («Avtalen») i forbindelse med Viacom International Media Networks,

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

Vilkår og betingelser. Vår tjeneste. Godtakelse av vilkårene. Tilbakekalling og suspensjon. Registrering og klargjøring av informasjon.

Vilkår og betingelser. Vår tjeneste. Godtakelse av vilkårene. Tilbakekalling og suspensjon. Registrering og klargjøring av informasjon. Vilkår og betingelser DET ER VIKTIG AT BRUKERE ( DU ) NØYE LESER FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK ( VILKÅR OG BETINGELSER ) FORSIKTIG FØR DU REGISTRERER DEG FOR VIELIFES NETTJENESTER ( TJENESTE

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten.

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten. Tjenestenivåprogram for Ariba Commerce Cloud-tjenester Tilgjengelighetsgaranti for tjenester Sikkerhet Diverse 1. Tilgjengelighetsgaranti for tjenester a. Bruk. Tilgjengelighetsgarantien for tjenester

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

Din bruk av Creative SDK reguleres av disse betingelsene og det følgende:

Din bruk av Creative SDK reguleres av disse betingelsene og det følgende: Adobe Creative SDK Tilleggsbetingelser for bruk av API og utvikler Din bruk av Creative SDK reguleres av disse betingelsene og det følgende: Adobes Generelle Bruksbetingelser Adobes Personvernerklæring

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1.

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1. Vilkår og betingelser for bruk av Participant.no Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Participant.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle»

Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle» Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle» 1. DEFINISJONER 1.1. Konkurranse: Henviser til konkurransen «Spain in Detail/España en Detalle» i regi av Turespaña. Trekningen av en vinner

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart.

1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart. DiSafe betingelser og retningslinjer: Velkommen til DiSafe - din digitale bankboks. Vi håper du vil ha glede av å benytte våre tjenester! DiSafe gir deg muligheten til å bevare, organisere, lagre og dele

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

Hvilken ferietype er du? PERSONVERN

Hvilken ferietype er du? PERSONVERN Hvilken ferietype er du? PERSONVERN Arrangøren av denne konkurransen er det nasjonale kroatiske nasjonale turistbyrået - Croatian National Tourist Board (CNTB). Siden du er inne på og denne løsningen drives

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer

Lenovo Connect-tjenesten vilkår og betingelser

Lenovo Connect-tjenesten vilkår og betingelser Lenovo Connect-tjenesten vilkår og betingelser Lenovo Connect-tjenesten ( Tjenesten ) gjør at du kan bruke og nyte høyhastighets, lavkostnads mobil datatilkobling på ulike GSM-mobilnett med Lenovo-enheter

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no. BookNorway AS

DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no. BookNorway AS DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no mellom (Produkteier) Org.nummer: Og BookNorway AS org.nr: 987 454 083, c/o Visit Technology Group Kungsgatan 34-36 411 19 Göteborg, Sverige For bestilling av overnatting

Detaljer

1.1 Nikken forbeholder seg retten til å endre disse regler og vilkår når som helst.

1.1 Nikken forbeholder seg retten til å endre disse regler og vilkår når som helst. Regler og vilkår Dette nettstedet eies og drives av Nikken UK Ltd (Nikken/vi/oss/vår). Ved å gå inn på nettsidene aksepterer du (du/deg) at enhver bruk av nettsidene, medregnet alle transaksjoner du foretar

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Brukerbetingelser CATSJ

Brukerbetingelser CATSJ Brukerbetingelser CATSJ 1. Fastsettelse av betingelser 1.1. Disse forholdene ("Vilkårene") for bruk av CATSJs applikasjon ("App") regulerer forholdet mellom CATSJ og deg. 1.2. Forholdene må aksepteres

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER 1. GENERELLE VILKÅR Avtalen gjelder så lenge Kunden har avtale med Norsk Design & Webtjenester om én eller flere tjenester. Avtalen

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS SPESIALISTER REKRUTTERER SPESIALISTER Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS Innhold Vårt engasjement ovenfor personvern Hvilke personlige opplysninger samler vi inn? Hvem deler vi personopplysninger

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Kjøpsvilkår for Nettbutikk Butikkenes brukere kan være personer som fylte 18 år og er habile i henhold til loven.

Kjøpsvilkår for Nettbutikk Butikkenes brukere kan være personer som fylte 18 år og er habile i henhold til loven. KJØPSVILKÅR Salg i nettbutikken blir gjennomført på grunnlag av nettbutikkens Kjøpsvilkår som Kunden bør bli kjent med for han/henne legger inn bestilling. Sending av bestillingen betraktes som godkjenning

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Definisjoner Aksept Avtalen Kunden Kundespesifikke Prosjekter Konfidensiell Informasjon Leveranse Opphavsrettigheter Skatt Syndikerte Prosjekter Tilbud Tjeneste

Detaljer