DOMAINING AS GRUPPENR.24

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOMAINING AS GRUPPENR.24"

Transkript

1 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My Trang Tran, s169998, Christian Lysaker, s169999, Amund Løchen, Dato:

2 INNHOLD AD1 INTRODUKSJON BAKGRUNN MÅL OMFANG ANTAGELSER OG BEGRENSNINGER UTVIKLINGSMODELL SUKSESSKRITERIA RISIKO OG TILTAK RAPPORTOVERSIKT BESKRIVELSE AV PROSJEKTLEVERANSENE PROSJEKTORGANISASJON OG PLAN PROSJEKTORGANISASJON ROLLER OG ANSVAR MILEPÆLER OG AKTIVITETER OVERSIKT PROSJEKT PLAN ARBEIDSMÅTE ( WAY OF WORKING ) PROSJEKTHJELPEMIDLER KOSTNADER KOSTNAD PER FASE ADMIN RAPPORTERING OG MØTER DOKUMENTHÅNDTERING TIMEREGISTRERING INFORMASJON REFERANSER VERSJONSLOG Versjon Dato Forfatter(e) Beskrivelse av versjon Truc, My Trang, Amund, Christian Truc, My Trang, Amund, Christian Truc, My Trang, Amund, Christian Prosjektplan innlevering Prosjektplan redigert Prosjektplan redigert 2

3 1 INTRODUKSJON 1.1 BAKGRUNN Gruppen har valgt å skrive for selskapet DomainingAS. Domaining AS eier idag mer enn domenenavn. Selskapets hovedinntekter kommer fra salg av domener, men selskapet har idag ingen egen nettbutikk for salg av domenene. Domenene blir idag solgt gjennom andre nettsteder og eksterne agenter som selger på provisjon.. Når kundene idag skriver inn et domene som selskapet eier så blir adressen forwardet slik at de kommer til siden domaining.no. På domainning.no ligger det idag et kontaktskjema som interessenten må fylle en forespørsel for å sende en henvendelse til Domaining AS. Type forespørsel kan være pris, bud, samarbeid eller annet. Selskapet har idag ca besøkende i måneden til alle sine domener, og det kommer ca 500 reelle henvendelser i måneden. Mesteparten av tiden brukes til å besvare prisforespørsler og diskutere bud som kommer inn. Mengden besvarelser om man regner med dialog blir ca i måneden. Domaining AS viser idag ikke priser på sine domener. Interesenter må kontakte for å vite prisen. Det blir nesten som å gå inn i en butikk hvor det er masse varer men uten en eneste prismerke. Selskapet har kommet frem til at de må sette en pris på alle sine domener for få redusert antall prisforespørsel slik at man kan bruke mer tid på aktiv salg. Selskapet har månedlig ca 15 såkalte passive salg som kommer ifra inngående forespørsel fra kjøper. Dette tallet synes selskapet er for lavt og lite effektivt i forhold til antall timer som brukes til å svare på maildialog og salgsforhandlinger. Selskapet har tro på at man skal kunne doble dagens salgstall, derfor ønsker selskapet å få til en mer effektiv løsning, slik at man kan få frigitt mye av denne tiden slik at man kan bruke det til å drive med aktiv salg av domener. Domaining AS har med denne bakgrunn bestemt seg for å etablere en nettbutikk slik at interessenter selv kan se hvilke domener selskapet har samt enklere kunne gå inn i nettbutikken og kjøpe domene til oppsatt pris. 3

4 1.2 MÅL Det skal lages en nettbutikk løsning for salg av eksisterende domenenavn. Delmål: 1. Løsningen skal redusere tidsbruken på å besvare prisforespørsler med 75%. 2. Løsningen skal frigi tid slik at ansatte skal kunne bruke 50% av tiden på aktiv salg. 3. Løsningen skal øke antall salg av domener med 100%. Ferdig prosjekt skal presenteres oppdragsgiver 25.november OMFANG Med utgangspunkt i bakgrunnen og mål så skal her beskriver nærmere omfanget av hva løsningen som Domaining AS skal få levert. Det finnes idag flere forskjellige nettsteder som selger domener på annenhåndsmarkedet. Vi vil i dette prosjektet ha fokus på en løsning som dekker primærbehovet til Domaining AS. Salgssted på internett: Det skal lages en domenenettbutikk som skal være åpen for alle på internett. Nettbutikken skal være en katalog som viser alle domener der selskapet har for salg. Det vil være behov for å kategorisere innholdet inn i både kategorier slik at det er mulig å finne frem og få solgt relaterte domener også. Fokus på brukervennlighet: Nettbutikken skal være intuitivt og enkelt for kunder å finne frem og foreta kjøpet. Dette er viktig slik at vi slipper å miste kunder fordi de ikke forstår hvordan de skal få fullført handelen, og for å slippe en del support. Database og søkefunksjon: Når en bruker skriver inn et av domenene som Domaining AS har for salg skal de bli overført til nettbutikken Domaining.no, hvor man får vite salgsinformasjon om at domenet er. Med tanke på at det er mer enn domener, så vil det være enorme datamengder vil være behov for en løsning som har alle data lagret i en database. Data må gjøres søkbare ved å omfatte søkefunksjon. Både selger og kunder skal kunne søke etter domenene som ligger i nettbutikken Administrasjonsfunksjon: I nettbutikken vil det forløpende endringer i varebeholdningen. Det vil være behov for å legge til nye domener som selskapet har kjøpt inn for salg, det vil være behov for 4

5 å endre på priser og annet informasjon, og slette domener som selskapet har solgt. I den forbindelse vil det være nødvendig med et administrasjonssystem, og her ser vi det naturlig at det er web-basert innloggingsløsning for administratorer, slik at man kan logge inn og utføre endringene. Løsningen skal også gi selgere tilgang til å administrere informasjon rundt domener som skal selges. Betalingsløsning er en viktig del i alle handelsløsninger på internett, og det finnes mange løsninger og leverandører. Betalingsløsning er også viktig i en nettbutikk løsning for Domaining AS, men vi vil i dette prosjektet ikke utrede nærmere om dette da Domaining AS allerede benytter tjenester fra Paypal og ønsker å fortsette med det. 1.4 ANTAGELSER OG BEGRENSNINGER I dette prosjektet vil vi kun ta for oss webshop løsning for salg av eksisterende domener som en enkel vare og ikke websider med innhold tilknyttet til domenet. Ingen hosting tjenester. Prosjektet tar ikke for seg de praktiske og juridiske prosesser som skjer overføring av domener mellom to parter Prosjektet vil ikke ta for seg prosesser som fornyelse av domener. Dette er noe som oppdragsgiver og deres kunder benytter domeneregistrarer til. Ingen utredning av betalingsløsninger, men bruk av eksisterende løsninger fra Paypal. Domaining AS vil selv sørge for å følge opp med prosjektgruppen om de faglige prosessene i deres forretningsvirksomhet. 1.5 UTVIKLINGSMODELL Med oppgaven som vi har fått, skal vi i dette prosjektet ta i bruk en utviklingsmodell. Modellen vi skal benytte er en UP modell som står for Unified Process. Unified Process er et utviklingsverktøy for programutvikling. Den er blitt mye brukt siden 90-tallet og baserer jeg på å utføre forskjellige arbeidsoppgaver til forskjellige tider. I UP modellen består det av: Faser: Idefasen, utdypningsfasen, konstruksjonsfasen og overgansfasen. Disipliner: Forretningsmodellering, kravspesifisering, design, analyse, implementering, testing, idriftsettelse, konfigurasjonsstyring og endringshåndtering, prosjektstyring og 5

6 utviklingsmiljø (hentet informasjonen fra Applying UML and Patterns kapittel 2.11 Figur 2.7). Hver av disse fasene bygger på arbeidet som er blitt utført i forrige fase og utvikler programmet til et brukbart produkt. Det som er spesielt med UP er at den lar oss utvikle løsningen et steg om gangen, for så å kunne gå tilbake senere å gjenvurdere det vi allerede har gjort i prosjektet og endre på det. Hadde vi benyttet fossefallsmetoden ville vi ikke kunnet gått tilbake og endret på ting i prosjektet. I UP modellen vår har vi valgt å fokusere idefase, fordypningsfase og konstruksjonsfase. Mens i disiplinene har vi da valgt å kun ta med planlegging, analyse og design. Mer forklaring om modellen vår kommer under kapittel 2.2 Begrunnelse for Tilpasninger. Vi har valgt å fokusere oss på de 3 første fasene som er idefasen, fordypningsfasen og konstruksjonsfasen. Her har vi ikke tatt med overgangsfasen, fordi prosjektet har et kort tidsrom at det er ikke mulighet til å bruke tid på programmering eller koding som det egentlig skulle være i overgangsfasen. På grunn av kort tidsrom har vi kun mulighet til å utføre disiplinene planlegging, analyse og design. Under her vil vi liste opp aktiviteter og gjøremål i de forskjellige fasene og disiplinene. Figur: UP Modell (Unified Process) Disiplinene som vi har valgt: 6

7 Planlegging: Brainstorming av prosjektet, finne ut hva prosjektet skal inneholde og handle om. Finne en problemstilling. Fordeling av arbeidsoppgave i gruppen. Analyse: Jobbe utifra kravene og forme et system utifra det. Analysere prosjektet via å lage forskjellige modeller som Use Case-modell, domene modell, aktivitetsdiagram, klasse diagram og sekvensdiagram. Design: Logisk arkitektur og brukergrensesnitt. Idefasen Denne fasen her består først og fremt å finne grensene for prosjektet og finne kravene til brukerne. Det vil bli vurdert risiko, kostnader og prosjektets sponsor gir sin tilslutning. Her skal vi lage et brukervennlig betalingssystem for Domaning AS. Kunden skal kunne gå inn i dette system og kunne velge seg fram til systemet og velge en eller flere domener som de vil kjøpe. Det skal samtidig være enkel og lett for Domaning AS å kunne følge med hvor mye trafikk de har om dagen, og hvor ofte folk er innom og klikker på siden. I denne fasen vil vi benytte Iterasjon 1 (IT1) her vil det være mer planlegging,men lite analyse og design (se på modellen ovenfor). Iterasjon 1 (IT1): Planlegging Krav og målsetting Prosjektetbeskrivelge og omfang Utviklingsmodell Vurdere risiko og kostnader Use case modell Fordypningsfasen Denne fasen her vil vi gå nærmere inn på de funksjonelle egenskapene som systemet skal ha. Hva skal systemet tilby. Systemet skal håndtere domene bestillingene. Kunden skal kunne handle varer via systemet. Kunden må registrere seg og ha en Paypal konto fra før. Admin skal kunne endre, slette og legg til domene i systemet. De skal også kunne ha oversikt over produktene. I denne fasen vil vi benytte iterasjon 2 og 3 (IT 2 og IT3) og fokusere mer på analyse, mindre på planlegging og design. 7

8 Iterasjon 2 (IT2): Replanlegging Use case modell Detaljert kravspesifikasjon Overordnet analyse Domene modell Iterasjon 3 (IT3) Replanlegging Domene modell Aktivitets diagram Klasse diagram Sekvensdiagram Brukergrensesnitt Konstruksjonsfasen Vanligvis i konstruksjonsfasen så er ofte noe av delproduktene ferdig dokumentert, testet og integrert. Men på grunn av begrenset tid og ressurser vil ikke systemet bli implementert og programmet vil ikke bli testet. Se nærmere på designet av prosjektet. Få tak i noen bruker som kan teste produktet ved å fortelle dem om hvordan systemet fungerer å få tilbakemelding på det. I denne fasen vil vi benytte iterasjon 4 og 5 (IT 4 og IT5) og fokusere mer på design, mindre på planlegging og analyse. Iterasjon 4 (IT4): Replanlegging Logisk arkitektur Brukergrensesnitt Gjenvurdere risiko og kostnad 8

9 Iterasjon 5 (IT5): Komplett rapport Vurdering av prosjektet Kvalitetsikre Overgansfasen Ferdigstille prosjektet. Det vil bli utført Beta testing og innføring, kvalitetstesting og opplæring av brukere. Når systemet er ferdig vil det bli utlevert til arbeidsgiveren. Her har vi ikke tatt med overgangsfasen på grunn av begrenset tid og ressurser har gruppen vår ikke mulighet til å lage et ferdig produkt, men kun tatt med litt teori i overgangsfasen. 1.6 SUKSESSKRITERIA Viktige kriterier for å lykkes med prosjektet er: Gruppen må fra start sørge for å jobbe tett med oppdragsgiver og definere problemstillingen, og ha klart definert hva kunden ønsker løsning på. Prosjektmedlemmene planlegger og følger tidsplan med sin del for å unngå forsinkelser. Analysere og diskutere definerte problemstillinger. Fortløpende diskusjoner med forskjellige personer for å få problemer og løsninger vurdert fra flere. Vi skal ikke oppfinne noe på nytt her. Det finnes mange forskjellige løsninger allerede i markedet som vi kan analysere og bruke det som grunnlag når vi skal lage ny nettbutikk for Domaining AS. Det er andre personer som kan gi oss svar på en del feil som er gjort fra før. Sjekk med disse personene. Sjekk på internett om informasjon. Bruke tid sammen med kunden på å analysere sluttkunden/kjøpers kjøpsatferd, slik at vi kan designe og tilpasse løsningen mest mulig passende. 9

10 10

11 1.7 RISIKO OG TILTAK Risiko Misforstålese eller feilspesifikasjon Faglige problemer: Konflikter og uenighet mellom konsulent og kunden Undervurdering av tidsbruk på ulike områder I prosjektet Sannsynli ghet Konsekvens Tiltak Liten Tid går tapt Kunden stiller med en kontaktperson som er direkte involvert i prosjektet. Middels Middels Man kjenner kanskje ikke fagområder godt nok og trekker feil beslutnigner som igjen leder til feil anayse og resultater Tidsbruket øker, da kunden må overtale kunden om å velge anbefalte løsning. Kunden kan involvere andre parter. Prosjektkostnadene øker. Bruk av kundens fagperson om faget. Få hjelp fra andre fagpersoner på aktuelle område og prosesser. Gruppen må sørge for å få riktig forståelse. God dialog og forklaring tidligs mulig.viktig at vi lytter nøye til kundens behov. Huske at det er kunden som er spesialisten på sin forrentingsområde. Det er kunden skal ha produktet. Middels Kostnadsoverskridelser Få riktig forståelse for faglig og teknisk omfang. Dette vil være til hjelp med å estimere nøye. Revidering underveis hvis man ser at estimater ikke stemmer. Sykdom Middels Arbeid stopper opp, fordi andre som skal jobbe sammen må vente. Forsinkelser i prosjektet Informere tidlig hvis noe skjer. Jevnlige oppdateringsmøter. Oppgaver blir fordelt med en hovedansvarlig og en backup. Deling av dokumenter, slik at de andre i gruppen kan videreføre arbeidet. Tekniske Middels Tapt arbeidstid Har backup. Lagrer arbeid på nettet. problemer Tidsproblemer Middels Rekker ikke å bli ferdig til frist.mindre tid til å gjøre sluttvurderinger. Jevn arbeid i følge planene. Problemer som oppstår løses straks slik at vi slipper forsinkelser og forskyninger i planen. 11

12 1.8 RAPPORTOVERSIKT Kapittel 1: Introduksjon. Presentasjon av selskapet og problemstillingen som vi skal ta tak i. Kapittel 2: Tilpasning og utviklingsmodell. Beskrive utviklingen i prosjektet Kapittel 3: Analyse. Her vil vi se på kundenes atferdsmønster, eksisterende løsninger. Kapittel 4: Design. Lage modeller og design ut ifra spesifikasjoner fra analyse. Kapittel 5: Her vil vi gi en vurdering av analysen vi har utført, valgte modeller og design. Kapittel 6: Konklusjon. Oppsummering av prosjektet 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTLEVERANSENE Leveranse 1 Prosjektplanen inneholder all planleggingen i hele prosjektet, alle estimater og det er dette som leveres i leveranse 1. Ferdig med problemstilling og prosjektplan Leveranse 2 I denne leveransen skal vi ha utfylt hele prosjektrapporten og spesifisert overordnet kravspesifisering og use case modellering. Kapittel 1-2 i prosjektrapport mal er utfylt. Seksjonene : Overordnet kravspesifisering og use case modellering så langt som mulig Leveranse 3 I leveranse 3 fokuserer vi på å fylle ut kapittel 1-4 i prosjektrapporten. Sekvensdiagram Domenemodell Aktivitetsdiagram Klassediagram Logisk arkitektur Brukergrensesnitt 12

13 Leveranse 4 Her avslutter vi med å levere en komplett rapport. Komplett rapport Kvalitetssikring av fullstendig dokument. 3 PROSJEKTORGANISASJON OG PLAN 3.1 PROSJEKTORGANISASJON Prosjektlederen fungerer som bindeleddet mellom kunden og alle deltakerne i prosjektet. 3.2 ROLLER OG ANSVAR Rolle Ansvar Navn (Backup) Prosjektleder Leder prosjektet. Er bindeledd Truc mellom kunde, gruppen. (My Trang) Kan være fagpersonen. Sluttrapport Analyse Innhenting av informasjon, Christian use case analysearbeid (Truc) Design Grafisk, Design og protoyping My Trang (Amund) Webansvarlig Ansvarlig for oppdatering av websiden for prosjektet Amund (Christin) Kompetanse Siviløkonom Prosjektledelse Domener Dataing. Design, Html, Photoshop Html, Webprogrammering Tidsperiode Hele Idefasen, FF KF, OF Hele Vi har valgt å fordele arbeidsoppgaver på ulike områdene med at alle tar hver for egne områder, men hvor det vil være en hovedansvarlig på området og at en backup person som også er involvert og oppdatert 13

14 3.3 MILEPÆLER OG AKTIVITETER MILEPÆL 1: Leveranse Del Aktiviteter: Ide, planlegging, overordnet analyse. Ferdigstille prosjektplanleggingen og få godkjent. Iterasjon 1 Leveranse: Prosjekt Plan v1.0 MILEPÆL 2: Leveranse Del Aktiviteter: Introduksjon, Use case modell, detaljert analyse, oppdatering av prosjekt plan. Gjøre ferdig Kapittel i ProsjektRapport Domaining AS og få godkjennelse av leveranse 2 Iterasjon 1 & Iterasjon 2 Leveranse: Prosjekt Plan v1.0 & Prosjekt Rapport v0.3 MILEPÆL 3: Leveranse Del Aktiviteter: Oppdatere rapporten. Analyse, gjøre ferdig modellene (sekvensdiagram, domenemodell, aktivitetsdiagram, klassediagram), brukergrensesnitt, kvalitetsikre dokumentene. Få godkjent leveranse 3. Iterasjon 3 & Iterasjon 4 Leveranse: Prosjekt Rapport v0.6 MILEPÆL 4: Leveranse Del Aktiviteter: Komplett rapport, vurdering av løsning, utviklingsmodell og eget prosjektarbeid, kvalitetsikre dokumentene. Sende inn siste leveranse 4 og få godkjent Iterasjon 5 Leveranse: Prosjekt Rapport v1.0 14

15 3.4 OVERSIKT PROSJEKT PLAN Oversikt over prosjektaktivitetene for hele perioden 3.5 ARBEIDSMÅTE ( WAY OF WORKING ) Planlegging I planleggingsfasen skal vi jobbe med å utforme prosjektplanen og finne ut hvilke løsninger vi skulle bruke i forskjellige problemstillinger og lage utviklingsmodeller. Vi skal hovedsaklig jobbe med å utforme problemstillingen vår. Det kommer til å bli mindre planlegging jo lenger ut i prosjektet vi kommer. Se modellen i kapittel 2.0. Analyse I analysefasen skal vi bestemme hva slags system som skal lages og hvordan det virker. Analysen skal dokumenteres slik at det lettere kan lages i designfasen. Denne delen av prosjektet vil ta opp en god del av det totale tidsforbruket. Å bestemme nøyaktig hva vi skal lage er essensielt i analysefasen. 15

16 Når analysefasen er ferdig skal vi ha en spesifikasjon som forteller oss nøyaktig hva det er vi skal gå videre med og lage i designfasen av prosjektet. Det blir mye analyse gjennom mesteparten av prosjektet og analysefasen og designfasen glir litt over i hverandre. Design I designfasen skal vi jobbe videre med å designe det vi har kommet frem til gjennom analysefasen. Vi skal blant annet ha prototyping i designfasen for å sikre at det vi lager er det kunden (Domaining AS) ønsker. Vi skal lage klassediagrammer og sekvensdiagrammer som kan brukes i prototypingen. Vi skal designe og skissere brukergrensesnittet. Det blir mest design mot slutten av prosjektet. Det kan hende vi blir nødt til å gå tilbake og analysere i designfasen. Konstruksjonfasen består også av testing av prosjektet. Hvordan vi skal jobbe: Vi skal møtes til avtalte tider og datoer 1-2 ganger i uken hvor vi diskuterer oppgaven og finner ut hvem som skal gjøre hva, og hva vi skal samarbeide på og fokusere nærmere på. Vi oppsummerer hva vi har gjort tidligere. Vi jobber med å utvikle et fokus på de viktigere delene av prosjektet, holde detaljene klare så vi senere kan få det lettere. Når vi kommer over et problem som vi ikke har tenkt over nok tidligere så setter vi oss ned og brainstormer en masse mulige løsninger og diskuterer fordeler og ulemper. De som har mer kunnskap enn andre vil passe på å peke ut de mest essensielle delene til diskusjon, og forklare bedre hva slags problem vi står ovenfor. Vår største prioritet er å holde alle gruppemedlemmer i gang med arbeid, alle skal vite akkurat hva som mangler å gjøre, og utføre det effektivt. På den måten kan vi bli ferdig før tiden og kvalitetsikre alle dokumentene. 3.6 PROSJEKTHJELPEMIDLER I dette prosjektet vil vi benytte oss av følgende verktøy: Microsoft Word og Powerpoint For å arbeide på rapport plan og mal Use case modeller modullering modeller 16

17 Open Office For å arbeide på rapport plan og mal Google Docs For å dele dokumenter mellom gruppemedlemmer og arbeide på samtidig. Dropbox For å dele filer mellom gruppemedlemmer MatchWare For å lage Gantt kartet Microsoft project Alternativ 2 til å endre/lage på Gantt kartet. Paint For å lage fase diagram Use case modell lage andre modeller 17

18 4 KOSTNADER 4.1 KOSTNAD PER FASE Fase Antall timer Timekostnad Total pris Idefasen: Personer involvert her: Fagperson fra oppdragsgiver Prosjektleder Fordypningsfasen Konstruksjonsfasen Total

19 5 ADMIN 5.1 RAPPORTERING OG MØTER Vi har fordelt forskjellige oppgaver som hver enkelt har ansvar for å få gjort ferdig til avtalte frister. Gruppen har blitt enige om å møtes 1-2 ganger i uken for å diskutere ting sammen. Referat og rapportering vil møter skjer via vår prosjekthjemmeside. 5.2 DOKUMENTHÅNDTERING Gruppen har valgt å benytte seg av Dropbox for å dele på dataene. Vi skal bruke Google Docs for å samarbeide når vi jobber sammen samtidig. 5.3 TIMEREGISTRERING FASE Truc My Christian Amund Sum Total Idefase Fordypningsfase Konstruksjonsfase Sum total pr pers INFORMASJON Vi vil undersøke og prøve å innhente infromasjon fra andre webshoptjenester innen samme bransjen Ellers så vil vi måtte studere nærmere infromasjonsmateriell og tester av software løsnigner som tilbys. 19

20 6 REFERANSER Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Third Edition, 2004, Craig Larman Systemsutvikling, 2008, Thor E Hasle Forelesnings notatene Wikipedia 20

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen Hensikten med denne delen av kurset Objektorientert systemutvikling Rational Unified Process (RUP) Gurholt og Hasle kap. 6 UML Distilled kap. 2 Å lære modellerings- og designprinsipper og øve opp teknikker

Detaljer

Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektplan. Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral. Forfattere:

Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektplan. Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral. Forfattere: Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektplan Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Bergan, Bjørn s161593 Baisa,

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 VERSJON: PROSJEKTPLAN (1.0) 24. SEPTEMBER, 2004 prosjektplan.doc GRUPPE 12 PROSJEKTPLAN: PROSJEKTLEDELSE: USE CASE: KVALITETSSIKRING: ANDRÉ

Detaljer

Vakt og lønnssystem - Rema 1000

Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Prosjektrapport Systemutvikling (LO138A) Høst 2011 Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Gruppe 8 Forfattere: Andreas Baaserud, s169982 Ravi Agnihotri,

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

UML 1. Use case drevet analyse og design. 20.01.2004 Kirsten Ribu

UML 1. Use case drevet analyse og design. 20.01.2004 Kirsten Ribu UML 1 Use case drevet analyse og design 20.01.2004 Kirsten Ribu 1 I dag Domenemodell (forløper til klassediagram) Interaksjonsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram 2 Domenemodell visualisering

Detaljer

I dag UML. Domenemodell visualisering av konsepter. Eksempel. Hvordan finne domeneklasser?

I dag UML. Domenemodell visualisering av konsepter. Eksempel. Hvordan finne domeneklasser? UML Use case drevet analyse og design 31.01.2005 Kirsten Ribu I dag Domenemodell (forløper til klassediagram) Interaksjonsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram 1 2 Domenemodell visualisering

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1050 Eksamensdag: 2. juni 2014 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Inception Elaboration Construction Transition Bemanning 1 1,5 2 2 Varighet i uker Antall iterasjoner (lengde i uker i parentes) Tabell 1

Inception Elaboration Construction Transition Bemanning 1 1,5 2 2 Varighet i uker Antall iterasjoner (lengde i uker i parentes) Tabell 1 Innhold Innledning... 2 Faseplan... 2 Iterasjonsplanlegging... 3 Oppstartsfasen... 3 Artefaktene i oppstartsfasen... 4 Utdypingsfasen... 5 Konstruksjonsfasen... 5 Overføringsfasen... 6 Litteratur... 7

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kirsten Ribu beskriver kravene til systemet,

Detaljer

INF5120 - Oblig 2. Hour Registration System (HRS)

INF5120 - Oblig 2. Hour Registration System (HRS) INF5120 - Oblig 2 Hour Registration System (HRS) 1 av 40 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innholdsfortegnelse for figurer... 3 3 Hour Registration System (HRS)... 4 3.1 Introduksjon...

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Innhold. Innledning... 15. Del 1 En vei mot målet

Innhold. Innledning... 15. Del 1 En vei mot målet Innledning.............................................. 15 Del 1 En vei mot målet Kapittel 1 Utviklingsarbeidet.............................. 22 1.1 Systemutviklerens arbeid...............................

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case?

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? 1/15/2004 1 Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kapittel 8 i Gurholt og Hasle Kirsten

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 7 REPETISJON

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 7 REPETISJON GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 7 REPETISJON INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN DAGENS TEMA Oppgaver hentet fra tidligere eksamensoppgaver om temaene vi har gått gjennom til nå DAGENS PLAN Gjennomgang av oppgaver Repetisjon

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

UML-Unified Modeling Language

UML-Unified Modeling Language UML-Unified Modeling Language Use case realisering Designmodellering 21.01.2004 Kirsten Ribu Use Case diagram Klassediagram Oppførselsdiagrammer: Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram Tilstandsdiagram Aktivitetsdiagram

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet)

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Olav Dæhli: 06.10.05 Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Fronters systemer består av tre sentrale moduler, Classfronter, Teamfronter og Projectfronter

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 4 USE CASE MODELLERING HELGA NYRUD & KRISTIN BRÆNDEN

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 4 USE CASE MODELLERING HELGA NYRUD & KRISTIN BRÆNDEN GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 4 USE CASE MODELLERING INF1050 V16 HELGA NYRUD & KRISTIN BRÆNDEN TEMAER SÅ LANGT I KURSET Forelesning 1: Systemutvikling og systemutviklingsprosesser Forelesning 2: Prosessmodeller

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold

Detaljer

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport Rinnovasjon (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Torbjørn Gjøn s180399 Snorre Duun Strømsborg s180371 Matias Pettersen s180395 Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no Presentasjon Tittel:

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 29.04.2009. IMT2243 : Systemutvikling 1

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 29.04.2009. IMT2243 : Systemutvikling 1 Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling Målformuleringen i emnebeskrivelsens : Studentene skal ha forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring

Detaljer

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015 Modellering av krav Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050 ->Systemutvikling-> Modellering av krav / Yngve Lindsjørn 1 Temaer i dagens forelesning Modellering

Detaljer

Kravspesifikasjon med UML use case modellering. Erik Arisholm 25.02.2009

Kravspesifikasjon med UML use case modellering. Erik Arisholm 25.02.2009 Kravspesifikasjon med UML use case modellering Erik Arisholm 25.02.2009 Unified Modeling Language (UML) Notasjon som støtter opp under modellbasert systemutvikling objektorientert analyse ( hva systemet

Detaljer

prosjektarbeid Forelesning 3 - INF1050 Systemutvikling

prosjektarbeid Forelesning 3 - INF1050 Systemutvikling Systemutviklingssprosesser, prosjektarbeid Forelesning 3 - INF1050 Systemutvikling 28.1.2009 Rune Steinberg International Development Manager ERP INF1050 Systemutvikling Vår 2009 - Copyright Rune Steinberg

Detaljer

Spesifikasjon av Lag emne

Spesifikasjon av Lag emne Dagens forelesning o Kort repetisjon av kravspesifikasjon med UML Fra krav til objekter Hva skal systemet gjøre? UML: Bruksmønstermodeller (Use Cases) o Objektdesign Ansvarsdrevet OO: CRC og UML Sekvensdiagrammer

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

Presentasjon 1, Requirement engineering process

Presentasjon 1, Requirement engineering process Presentasjon 1, Requirement ing process Prosessodeller Hvorfor bruke prosessmodeller? En prosessmodell er en forenklet beskrivelse av en prosess En prosessmodell er vanligvis lagd ut fra et bestemt perspektiv

Detaljer

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra.

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra. Visjonsdokument 1 Introduksjon Dette prosjektet er gitt av Svend Andreas Horgen, og gjennomføres som en prosjektoppgave i faget TDAT3022-A 14H Systemutviklingsprosjekt ved HiST, AiTEL. Hensikten med dette

Detaljer

Vedlegg Side 83 av 155

Vedlegg Side 83 av 155 4 Side 83 av 155 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon... 86 2 Kravspesifikasjon 2.0... 92 3 Domenemodell... 98 4 UseCase Diagram Oversikt... 102 6 Detaljert beskrivelse av UseCase Diagram... 106 Webapplikasjon...

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

UML-Unified Modeling Language. Prosess-oversikt. Use case realisering

UML-Unified Modeling Language. Prosess-oversikt. Use case realisering Use case realisering Designmodellering 31.01.2005 Kirsten Ribu UML-Unified Modeling Language Use Case diagram Klassediagram Oppførselsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram Tilstandsdiagram Aktivitetsdiagram

Detaljer

I dag Prosjektstyring og prosjektgjennomføring

I dag Prosjektstyring og prosjektgjennomføring I dag Prosjektstyring og prosjektgjennomføring Prosesser, tidsplanlegging, risikostyring Kirsten Ribu 28.01.2004 Prosessmodeller og prosjekter Prosjektplanlegging, inkl. tidsplanlegging Risikostyring Gurholt

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Ettersom IT-bransjen er meget kompleks, kan kurset også anbefales til andre bransjer.

Ettersom IT-bransjen er meget kompleks, kan kurset også anbefales til andre bransjer. KURSBESKRIVELSE Del 1: Grunnleggende kurs, 3 dager Del 2: Prosjektoppstart med fokus på IT-prosjekter, 2 dager Del 3: Utviklingsfaser innenfor IT integrasjonsprosjekter, 2 dager Del 4: Prosjektavslutning

Detaljer

Ansvarsdrevet OO: CRC og UML Sekvensdiagrammer

Ansvarsdrevet OO: CRC og UML Sekvensdiagrammer Fra krav til objekter Ansvarsdrevet OO: CRC og UML Sekvensdiagrammer INF1050--1 Dagens forelesning o Kort repetisjon av kravspesifikasjon med UML Hva skal systemet gjøre? UML: Bruksmønstermodeller (Use

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Prosessrapport. Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Magnus Eriksen, s Øyvind Schjelderupsen, s Peder Sundbø, s141795

Prosessrapport. Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Magnus Eriksen, s Øyvind Schjelderupsen, s Peder Sundbø, s141795 Prosessrapport Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Eriksen, s141765 Schjelderupsen, s141758 Sundbø, s141795 1 Innholdsfortegnelse Forord...3 Innledning...3 Gruppen...3 Bedriften...3 Tanker rundt prosjektet...4

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Kvalitetskrav til løsninger

Kvalitetskrav til løsninger Prosjektoppgaven Kvalitetskrav til løsninger Noen retningslinjer for å styre beslutningene deres finnes i form av hva brukere forlanger av software (og hardware): Brukbarhet. - Produktet skal være selvforklarende

Detaljer

Memo - Notat. Oppsummering - status etablering av Smak av kysten. Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse:

Memo - Notat. Oppsummering - status etablering av Smak av kysten. Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse: Memo - Notat Notat til: Notat fra: Alexandra Krage Angell Erik Svendsen Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse: Oppsummering - status etablering av Smak av kysten Fase/aktiviteter Tidsbruk i timer Reell

Detaljer

SPPR Software Project Progress Report Uke 44-45-46

SPPR Software Project Progress Report Uke 44-45-46 SPPR Software Project Progress Report Uke 44-45-46 Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold

Detaljer

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav.

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav. Kravspesifikasjon I dette kapittelet foreligger kravspesifikasjonen som ble utformet tidlig i prosjektprosessen. Dette er den opprinnelige kravspesifikasjonen. Det har igjennom prosjektprosessen vært naturlig

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Systemutviklingssprosesser, prosjektarbeid Forelesning 3 - INF1050 Systemutvikling 1. feb.2010

Systemutviklingssprosesser, prosjektarbeid Forelesning 3 - INF1050 Systemutvikling 1. feb.2010 Systemutviklingssprosesser, prosjektarbeid Forelesning 3 - INF1050 Systemutvikling 1. feb.2010 Arne Maus, Ifi med takk til Gerhard Skagstein(Ifi), Rune Steinberg, (Visma), Jo Hannay (Ifi), Ian Sommerville

Detaljer

SPPR Software Project Progress Report Uke 35-37

SPPR Software Project Progress Report Uke 35-37 SPPR Software Project Progress Report Uke 35-37 Heiskontrollsystem Gruppe 7 Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold 2003 Innhold 1 INTRODUKSJON...3

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet Hvorfor er måling viktig for å lykkes med e-handel? Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker / utvikler - 1999 WebOn: Rådgiver - 2007 Butikk Trafikk Hvorfor de kommer Hvem og hvor mange handler Hva handler

Detaljer

Ulike typer prosessmodeller. Systemutvikling. Utviklingsmodeller. Prosessmodell - faser

Ulike typer prosessmodeller. Systemutvikling. Utviklingsmodeller. Prosessmodell - faser 1 Ulike typer prosessmodeller Systemutvikling Oppsummering av hovedområdene i kurset LO 135A Kirsten Ribu 19.05.2004 De røde er viktige i kurset: Evolusjonær (prototyping) Inkrementell (RUP) XP fossefall

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Gruppe 33 - Hovedprosjekt

Gruppe 33 - Hovedprosjekt Gruppe 33 - Hovedprosjekt s188080 Joakim Rishaug s181130 Sondre Sparby Boge s188098 Martin Hagen s178816 Lars Erik Kasin 1 av 7 Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen utformes både for kunden, og

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE FORPROSJEKT IMTBachelor Våren 2012 SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE 09HBMEMA Arbeidstittel SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE Navn på gruppedeltaker Oppdragsgiver Interbrands

Detaljer

4.5 Kravspesifikasjon

4.5 Kravspesifikasjon 4.5 Kravspesifikasjon 4.5.1 Funksjonalitet og systembeskrivelse Webapplikasjonen har tre overordnede funksjoner; Opprett Spotify arrangement, Opprett SoundCloud arrangement og Bli med på arrangement. Brukere(kalt

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg.

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Inventardatabase Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Prosjektperiode: 2/12-08 23/05-08. Prosjektgruppe:

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Vedlegg 1 av 38 Vedlegg 2 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Opprette kommunikasjon, nettverk Aktivitet nr: 01 Startdato: 04.03.2015 Sluttdato: 24.03.2015 Ingen Etterfølgende aktiviteter: Lage testprogram

Detaljer

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 Prosjektplan Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.0. BAKGRUNN...

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Thursday, August 19, 2010. Web-prosjekt

Thursday, August 19, 2010. Web-prosjekt Web-prosjekt Om kurset Organisering av kurset Består av to hoveddeler: Webpublisering Prosjektarbeid Motivasjon Web Lære å utvikle websider Lære prinsipper for brukervennlighet og tilgjengelighet Skrive

Detaljer

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker 1999-2007 WebOn: Senior Rådgiver fra 2007 Måle suksess Hvorfor webanalyse? Selge mer Viser hvordan

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Gruppenummer: 21 Forprosjektrapport Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppemedlemmer: Guro Asbjørnsen, Ester Jansson, Marius Skalstad og

Detaljer

Prosjektirektiv for Betty, fase 3

Prosjektirektiv for Betty, fase 3 Prosjektirektiv for Betty, fase 3 13.03.2012 Contents 1 Bakgrunn 2 2 Prosjektets omfang 2 3 Rammebetingelser 3 3.1 Tidsrammer.............................. 3 3.2 Ressursrammer............................

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

INF 2120 Innlevering 1. Gruppe 4. Kravspesifikasjoner til trafikanten +

INF 2120 Innlevering 1. Gruppe 4. Kravspesifikasjoner til trafikanten + INF 2120 Innlevering 1 Levert av Gruppe 4 Anders Bakken (andeba) Are O. Pedersen (arep) Daniel M. Wittwer (danielmw) Naima Akram (naimaa) Ronnie Østgaard (ronnieo) Kravspesifikasjoner til trafikanten +

Detaljer

Hva gjøres i design? 19. september 2002, Tore Berg Hansen, TISIP

Hva gjøres i design? 19. september 2002, Tore Berg Hansen, TISIP Hva gjøres i design? 19. september 2002, Tore Berg Hansen, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

I dag. Prosjektstyring og prosjektgjennomføring. Hva er et prosjekt? Oppdeling i. Planlegging. arbeidsoppgaver. Hva er en prosess? En prosessmodell?

I dag. Prosjektstyring og prosjektgjennomføring. Hva er et prosjekt? Oppdeling i. Planlegging. arbeidsoppgaver. Hva er en prosess? En prosessmodell? Prosjektstyring og prosjektgjennomføring Prosesser, tidsplanlegging, risikostyring G&H: kap 16, 17,19 I dag Prosessmodeller og prosjekter Prosjektplanlegging, inkl. tidsplanlegging Risikostyring Kirsten

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Faculty of Technology and Maritime Sciences Kongsberg Institute of Engineering HØYSKOLEN I SØRØST-NORGE BØYE & TORSJONS MÅLEVERKTØY. PROSJEKTPLAN v1.

Faculty of Technology and Maritime Sciences Kongsberg Institute of Engineering HØYSKOLEN I SØRØST-NORGE BØYE & TORSJONS MÅLEVERKTØY. PROSJEKTPLAN v1. Faculty of Technology and Maritime Sciences Kongsberg Institute of Engineering HØYSKOLEN I SØRØST-NORGE BØYE & TORSJONS MÅLEVERKTØY Fagkode: SFHO3201 År: 2016 PROSJEKTPLAN v1.0 Utarbeidet ved Gruppe Kongsberg

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 PRESENTASJON Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Elev: Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPGAVESTILLER... 3 2 PROBLEMSTILLING... 3 3 HVORFOR DENNE OPPGAVE... 3 4 HVORDAN

Detaljer

Løsningsforslag til Case. (Analysen)

Løsningsforslag til Case. (Analysen) Løsningsforslag til Case (Analysen) Dette er en skisse til løsning av Case et med bussinformasjonssystemet. Jeg kaller det en skisse fordi det på den ene siden ikke er noe fasitsvar og fordi løsningen

Detaljer

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 30.04.2007. IMT2243 : Systemutvikling 1

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 30.04.2007. IMT2243 : Systemutvikling 1 Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling Målformuleringen i emnebeskrivelsens : Studentene skal ha forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring

Detaljer

Conference Centre Portal (CCP)

Conference Centre Portal (CCP) IN-MMO Obligatorisk oppgave 1 Brian Elvesæter mmo-oppgaver@ifi.uio.no 1 Conference Centre Portal (CCP) 2 1 Oblig 1: Problem description [1/3] The Conference Center Portal is an Internet portal that organizers

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder Prosjektplan Tiltak på bygg i flomutsatte områder Begrunnelse: I flomutsatte områder finnes det folk som får ødeleggelser på sine hus pga. vann. Dette temaet har fått økt interesse med klimaendringene,

Detaljer