Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY"

Transkript

1 on site nr. 18 Desember årgang Nr. 21 Juli årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår tenkning, og er i eliteserien når det gjelder kvalitetsstyring. Dette grunnet vårt kontinuerlige forbedringsarbeid, etterlevelse og overvåkning av våre egne HMSK&R systemer. Effektivitet: styrket kompetanse, samspill med kunde og forbedring av prosesser i det daglige arbeid efficient effektiv En viktig del av vår kontinuerlig forbedringsreise er vårt Lean- arbeid. Dette bidrar til økt samspill, bedre arbeidsprosesser og sikrer økt fokus på økt kundetilfredshet. Annerledes : ved å skape merverdi for kunder og ansatte, innovasjon og fokus på ambassadørrollen different annerledes Alltid på jakt etter de gode løsningene. Tilkomstteknikk for store og små operasjoner, egen HVAC-avdeling og våre produkter innenfor brann og støyisolering, samt innredning. (ENERGY Products ) GOD SOMMER

2 Lederen Bård Bjørshol, Administrerende direktør Kunder og konkurrenter omtaler KAEFER ENERGY som den bedriften som virkelig har oppnådd store forbedringer de siste tre årene. Flere av våre kunder peker på oss for å eksemplifisere hvordan en kan oppnå effektiviseringsgevinster. Sågar har konkurrenter henvendt seg for å få innsyn i vårt forbedringsarbeid gjennom bruk av LEAN Management og hvordan vi gjennomfører arbeidsprosessene. KAEFER ENERGY er faktisk i ferd med å bli et merkenavn i LEAN sammenheng i vår industri. Det skal vi alle være svært stolte av. Vi må berømme konsernledelsen i KAEFER som investerer så mye i en gjennomgående LEAN-reise, der alle KAEFER-ansatte blir involvert. For at forbedringsarbeidet ikke bare skal bli et kortvarig "stunt", er jeg sikker på at engasjementet og eierskapet også må være forankret helt til øverste instans i konsernet, slik det er i KAEFER. Det innebærer en del tilleggsoppgaver for noen av våre ansatte, slik som utarbeidelse av strategi, etablere kortsiktige- og langsiktige planer, gjennomføre opplæring, lage statusrapporter osv. Jeg er imidlertid overbevist om at slike aktiviteter må til for å nå målet om en endret kultur, der "refleksene" hele tiden skal rettes mot den enkeltes søken etter forbedringer. Ja, det koster en del, men vi vet det vil lønne seg hvis en er tålmodig det har vi alt demonstrert til gangs på flere av de gjennomførte forbedringsprosjektene. Dagens situasjon preges av fortsatt stor usikkerhet når det gjelder fremtidens markedssituasjon, og vi leser daglig om firma som for andre og tredje gang gjennomfører omfattende oppsigelser. Vi har definitivt tatt dyptgående grep selv i så henseende, der vi dessverre har sett oss nødt til å redusere antall ansatte med i overkant av hundre personer. Samtidig gjennomfører vi nå en endring av organisasjonen slik det fremkommer på side 3 i On-site. Hensikten med denne endringen er å redusere kostnader samtidig som vi spisser oss i forhold til markedet. Fremdeles er ikke markedsbildet entydig med tanke på etterspørselsbehovet for våre tjenester. Det store spørsmålet er om våre kunder, eksisterende og nye, i tilstrekkelig grad honorerer våre profesjonelle prosesser, systemer og ansatte høyt nok for forlengede eller nye kontrakter, fremfor å velge andre løsninger. Og videre, klarer vi selv i tilstrekkelig grad å synliggjøre de fordeler og forbedringer vi vil gi kundene ved å velge KAEFER ENERGY? Definitivt må vi alle bidra til: at vi får den anerkjennelsen vi fortjener gjennom å bidra med profesjonelle tjenester og løsninger, at vi fortsatt blir å anse som den mest effektive tjenesteyteren, at vi har svært profesjonelle HMSK&R- og HR-avdelinger som har bidratt tungt til å minimalisere antallet uønskede hendelser, og at vi er forskjellige fra andre ved å demonstrere at vi skaper merverdi for våre kunder og ansatte. Selv med den usikkerheten som eksisterer i olje og gass bransjen, er det for tiden flere forespørsler i markedet, fra hovedkontraktører og oljeselskaper, både når det gjelder nybygg og vedlikehold. Mange av våre ansatte legger sin stolthet i at vi skal bli vinneren for flere av disse. Vårt HMSK&Risiko arbeid blir stadig bedre, og har sammen med hver av våre ansatte bidratt til null fraværsskader og en TRIF på 0,6 målt over de siste 12 måneder. Dette er i seg selv gledelig, og demonstrerer på beste måte at vi er forskjellige. Faktisk representerer slike resultater et godt argument for å velge oss som leverandør. Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer og vil benytte anledningen til å takke for innsatsen og samarbeidet så langt. Samtidig ber jeg dere alle om å opprettholde det gode HMS-fokuset, også gjennom sommerferien. Beste hilsen Bård Bjørshol, Adm. Direktør

3 Reorganisering med virkning fra I vår søken etter å tilpasse oss dagens marked og spisse leveransene til våre kunder ytterligere, samt redusere kostnader gjennom å optimalisere ressursutnyttelsen, har vi valgt å foreta noen organisatoriske grep. Lederteam Forretningsutvikling Sigve Aabø HMSK & Risiko Per Steinkopf KAEFER ENERGY Bård Bjørshol (Administrerende Direktør) HR Thorbjørn Jensen Økonomi og Administrasjon Ingrid Frøyland Denne endringen vil gi direkte besparelser gjennom rasjonaliseringseffekter for innkjøpsavdelingen. Internt i bedriften vil dette også bedre ressursstyringen til de utførende forretningsenheter og vi vil oppnå flere synergieffekter mellom Prosjekt Service Bjørn Ommundsen ISO* Offshore Jens Tolås Prosjekter Rolf Ingebrigtsen * ISO = Isolering Stillas - Overflate avdelinger

4 Fremtiden Sigve Aabø Direktør Forretningsutvikling Vi er inne i en utfordrende periode i olje og gass industrien. De fleste selskapene erfarer nedgang i omsetning og marginer med påfølgende nedbemanninger. Vi har vært der før og det føles ikke godt. Olje og gass industrien er syklisk, og vi vet at «etter vinter kommer vår» I en slik fase fremstår fremtiden ekstra viktig. Deler av industrien uttrykker at det er få forespørsler ute i markedet nå. Vi føler det slik innen innredning og til en viss grad innen HVAC, men innen ISO-bransjen har vi den siste tiden vært, - og er fortsatt, i en svært hektisk tilbudsperiode. Selvsagt dreier det seg mye om Johan Sverdrup utbyggingen, men det er også en del annet som forespørres. Vi er inne i en fase hvor flere viktige rammekontrakter skal tildeles, og vi håper selvsagt å få vår andel av disse. To av de fire Johan Sverdrup plattformene er tildelt norske verksteder. Aibel er tildelt boreplattformen og Kværner Stord er tildelt boligplattformen. Aibel som skal gjøre store deler av arbeidet i Haugesund og noe ved sitt eget verksted i Thailand, har med seg Nymo som skal bygge boremodulen i Grimstad. Med andre ord er det mye som vil bli utført her hjemme. Kværner Stord har med seg Apply Leirvik som skal bygge selve boligkvarteret. Begge disse prosjektene er store og representerer mange muligheter for norske underleverandører. De to andre Johan Sverdrup plattformene kommer sannsynligvis til å bli bygget i Østen. Mulighetene til å levere våre ordinære tjenester er da små, men vi er absolutt i posisjon til å levere produkter og tilhørende tjenester. KAEFER ENERGY har hatt omfattende leveranser av denne typen til Goliat, Valemon og Knarr som alle er bygget i Korea. Våre tjenester er også aktuelle når plattformene kommer til Norge og skal koples opp på feltene. KAEFER ENERGY har gjennomført flere såkalte hook-up kontrakter de senere årene (Gudrun, Ekofisk 2/4-L, Valemon, Knarr). Alle disse prosjektene er helt eller delvis bygget i Østen. Hook-up kontraktene kan være omfattende og krevende, og vi har mottatt stor anerkjennelse for denne typen oppdrag gjennom solide leveranser på alle de nevnte prosjektene. Pr i dag er det mange prosjekter på gang i Østen som vil komme til norsk/europeisk sektor de kommende årene (Norge: Gina Krog, Martin Linge, Aasta Hansteen. Danmark: Hejre. UK: Mariner). Som nevnt er det grunn til å tro at det i tillegg vil komme to Johan Sverdrup plattformer. Alle disse prosjektene, pluss de to Sverdrup plattformene som skal bygges i Norge, kommer til å gå gjennom en omfattende hook-up fase, og KAEFER ENERGY skal være i posisjon til å levere tjenester til flere av disse. Hook-up kontraktene er ekstra viktige i perioder hvor vår omsetning rammes av oljeselskapenes reduksjon i offshore vedlikehold. I tilbudsprosesser er det alltid viktig å identifisere hvor KAEFER ENERGY er forskjellig fra våre konkurrenter, og sette fokus på hvordan dette også kan utgjøre en positiv forskjell for kundene. Dette går på alt fra holdningen til våre ansatte, til leveransene på de prosjektene som gjennomføres,

5 oppnådde HMS resultater, omfattende teknisk og finansiell trygghet fra KAEFER gruppen sentralt osv. Som dere kjenner til, startet vi med strukturerte forbedringsprosesser ved hjelp av LEAN Management, for tre år siden i KAEFER ENERGY. Resultatene har vært oppsiktsvekkende. Kundene kommenterer de solide forbedringene, og vi inviteres til å holde foredrag om hvordan LEAN-prosessene har vært gjennomført for å kunne gi en slik sterk effektivitetsgevinst. Fra kundehold blir det hevdet at KAEFER ENERGY etter en suksessfull implementering av LEANmetodikk, er blitt den fremste leverandøren av offshore ISO-vedlikehold. Flott å se at prinsippene virker, og at vi har ansatte som evner å endre seg og gjennomføre arbeidet på en måte som bidrar til en så positiv forandring at kundene faktisk kommenterer det. Dette robustgjør selskapet og bidrar til å sikre arbeidsplasser. Som dere forstår, er vi travle med å sikre fremtiden. Det er mange kontrakter som skal tildeles og vi skal sørge for at vi vinner vår andel av disse. Ønsker dere alle en god sommer. Johan Sverdrup Field Centre - Photo Statoil - Statoil 4 5

6 HMSK & Risiko Vi er inne i en svært utfordrende periode med effektivisering og kostnadsbesparelser. Dette gjelder også for HMSK & Risiko avdelingen. vi ønsker samarbeid med, når vi på et senere tidspunkt igjen kommer i posisjon til å leie inn personell. Per Steinkopf Direktør HMSK & Risiko Oppgavene blir nå gjennomført med færre ressurser enn på mange år. Vi har derfor blitt flinkere til å prioritere, og kun gjøre de nødvendige oppgavene. Å jobbe med færre ressurser betyr også at vi tvinges til å finne enklere og mer effektive løsninger. Mye av det vi får til innen HMSK & R gjør oss annerledes og spesielle i forhold til andre selskaper vi liker å sammenligne oss med. I KAEFER konsernet kalles dette "different", og er et av bevisene på at vi lever etter den globale RED strategien (D for different). Det kommer flere detaljer litt lenger ned i artikkelen. Overvåking og kontroll av leverandører Denne våren og forsommeren er det gjennomført relativt mange revisjoner av leverandører. Noen av disse er nye og mulig nye leverandører som En av de mest interessante er Jinsung Co. Ltd i Sør-Korea. KAEFER ENERGY inngikk i juni 2015 en samarbeidsavtale med Jinsung for prefabrikasjon av brannbokser etter Norsok krav til norske prosjekter bygget i Sør-Korea. Før avtalen kom på plass var det behov for en omfattende systemrevisjon innen kvalitetsstyring og HMS av dette selskapet, som holder til i Geoje Island og Hadong. Å gjennomføre en grundig revisjon og lukke funn etterpå har vært en utfordrende prosess på grunn av kultur, språk og avstand, og begge parter har lært mye av dette. Nå står veien åpen for et blomstrende samarbeid i tiden fremover. Overvåking og kontroll av våre egne HMSK & R systemer KAEFER ENERGY har fått tilbakemeldinger fra sertifiseringsorganet om at selskapet har havnet i "eliteserien" i kvalitetsstyring. Siden hensikten Fra venstre Hae-Kyung Kim, Su-Su Park og Bin Hong på verkstedet i Hadong i Sør-Korea Den nyinnkjøpte Bingo maskinen ved verkstedet i Hadong, Sør-Korea

7 med revisjoner er å bidra til ytterligere forbedringer, medfører dette at sertifiseringsselskapet graver stadig dypere og er litt strengere med oss enn med andre. verneutstyrshåndboken. Tillatt brukstid for hver utstyrstype på bakgrunn av støy og vibrasjoner vil også beskrives, men dette blir i neste utgave. Denne våren er det gjennomført internrevisjoner på Kårstø, i Haugesund, Bryne og Polen. Da sertifiseringsselskapet reviderte KAEFER ENERGY Kårstø fant de ingen ting å utsette der. Derimot ble det listet opp mange positive observasjoner når det gjelder systemer og struktur. Personskader Det er fortsatt lettere skader som dominerer skadebildet. I de siste 12 måneder pr var 26 % av alle personskader av typen kutt, stikk og klemskader, 26 % var slagskader. Deretter kommer vrikket fot med 16 %. Det er registrert 27 personskader i denne perioden, men bare 7 av dem har skjedd i 2015, og det er en gledelig utvikling. Av de 27 skadene er 26 førstehjelpsskader og 1 medisinsk behandlingsskade. Sistnevnte skjedde så langt tilbake som juni 2014 i prefabrikasjonsverkstedet der en operatør fikk kuttskade i armen, under bytte av tynnplatecoil i en maskin. Skadede måtte sy syv sting men var i arbeid igjen samme dag. 44 % av alle skadene skjedde innen isolatørfaget, som er den mest skadede gruppen. Helse- og arbeidsmiljø Til tross for nedskjæringer tviholder KAEFER ENERGY på sin nye og effektive strategi for og systematisk kartlegge arbeidshelsen til alle ansatte i operative funksjoner. Vi innførte målrettede arbeidshelseundersøkelser i kombinasjon med helseundersøkelser for offshore helseattest i januar Dette var helt nytt i bransjen, og gjør oss annerledes og spesielle. Allerede nå har vi dannet oss et bilde av helsetilstanden gjennom de to halvårsrapportene som foreløpig er utgitt. Slike rapporter legges for øvrig også ut på extranet. Som eksempel er det trukket frem at 98 % av de som svarte på den psykososiale arbeidsmiljødelen, svarte at de trives på jobb. Et annet eksempel er at 89 % av de undersøkte har normal lungefunksjon. Etter utgangen av 2015 vil vi også kunne begynne å se noen trender, som vi vil benytte i forebyggende arbeid. Fallende gjenstander I nevnte periode har KAEFER ENERGY har hatt flere hendelser med fallende gjenstander. i KAEFER ENERGYs prefabrikasjonsverksted i Stavanger falt en bjelke fra en lagerreol ned èn etasje fra hemsen. Denne hendelsen er under granskning i skrivende stund, og mange tiltak er allerede gjennomført. Etter sommerferien vil vi kjøre en kampanje for å unngå nye hendelser med fallende gjenstander. Standardisering av utstyr Første utgave av utstyrshåndbok for overflatebehandling er utgitt. Denne har vært ønsket lenge, og nå er den altså på plass. Vi tror at KAEFER ENERGY er alene om å lansere en håndbok av denne typen, og det gjør oss annerledes. Håndboken vil i første omgang vise en oversikt over hvilke typer utstyr som skal benyttes i KAEFER ENERGY, og om utstyret bestilles fra lager eller om det skal kjøpes fra leverandør. Håndboken innbefatter både tyngre- og håndholdt utstyr, og er laget etter samme lest som Sykefravær Sykefraværet nådde en topp på 7,3 % senhøstes Deretter har det sunket jevnt og trutt, og er nå nede i 6,7 %. Det er gledelig å registrere at korttidsfraværet har sunket mest, ikke minst med tanke på bedriftens økonomi. HMSK & R avdelingen vil med dette ønske alle en riktig god og trygg sommer! 6 7

8 Participants (from top left to bottom right): Jan Inge Johnsen (NO), Joe Donaghy (UK), Sharath Shetty (SA), Aitzol Errazkin (ES), Jarno Hänninen (FI), Mohammad Khaliquzzama (AE), Dalila Pimentel (MX), Arvydas Ramanauskas (LT), Vijay Sharma (QA), Tomasz Gancarz (PL), Laure Mainguet (FR), Craig Thorntwaite (UK-Trainer), Sandra Diesperger (DE-CHSE) Successfully completed: "train the trainer" programme on incident investigation Following the CHSE strategic target of becoming a world class leader and communicator in Health, Safety and the Environment, 11 HSE Experts of 11 different countries successfully completed a top of the class "train the trainer" programme on incident investigation. CHSE is happy to announce that we have 11 newly trained trainers to deliver the KAEFER incident investigation training in their countries. After three intense training days that the local HSE experts have undergone, the new trainers will roll-out the incident investigation procedure chosen by KAEFER CHSE in their local organisations. After Thomas Eickhoff, Head of CHSE, had opened up the workshop on Wednesday, June 17, he handed over to Craig Thorntwaite. Craig is a reknow expert in incident investigation and a professional trainer and coach on behavioural safety. He works for the UK-based training & consultancy services provider ARMS' (Advanced Risk Management Solutions). The programme started off with a repetitory session of the theory lying behind incident investigation and with linking theory to how this is best delivered to an audience. Both, the workshop and the facilitation guide, are based on the initial incident investigation training delivered in the scope of an HSE+Q workshop held in Étretat/FRANCE in autumn 2013 for the first time. Supported by Craig's advice and guidance, the multicultural teams closely co-operated to find their way on how to best deliver the content. Beside tackling the professional content, the programme provided a platform for the attendees to strengthen their international network and gain more experience in international co-operation. We are confident that we have found a best-of-class appraoch to incident investigation and are looking forward to rolling out this methodologies KAEFER wide. In case you have any questions or comments, do not hesitate to let us know. We will be happy to get in touch. Best regards, Sandra Diesperger Corporate Health, Safety & Environment

9 Usikre tider HMS under press: tema på Sikkerhetsforums årskonferanse Jørgen Arnesen, adm. direktør i COSL Drilling med foredraget: "Fra boom til brems" Den 9. juni ble Sikkerhetsforums årskonferanse avholdt på Clarion Hotel i Stavanger. Sikkerhetsforum driftes av Petroleumstilsynet, og er en arena hvor myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne diskuterer viktige sikkerhetsutfordringer rettet mot norsk sokkel og landanlegg. Årets konferanse hadde tittelen "Usikre tider", og det var nesten 200 påmeldte deltakere. Det var mange interessante foredrag, blant annet fra oljeanalytiker Tina Saltvedt, til IKM grunder Ståle Kyllingstad. HR Direktør i KAEFER ENERGY, Thorbjørn Jensen representerte KIS, og holdt foredrag om ISO bransjens utfordringer, under tittelen "HMS under press?" For de som ikke vet det, er KIS en bransjeorganisasjon under Norsk Industri, og er forkortelse for Korrosjons- Isolerings- og Stillasbedriftenes forening. Jensen er henholdsvis nestformann i KIS, og Styreformann i Stillas entreprenørenes forening. Jensen har også bakgrunn fra stillasfaget, og har mange meninger om HMS innenfor ISO bransjen. Han hevdet at det som bør være mest sentralt nå, er å ivareta den kompetansen bedriftene gjennom mange år har bygget opp. I dag sies det opp mange ansatte, som man til en viss grad kan forebygge ved ikke å utsette planlagt korrektivt vedlikehold. Det er billigere å utføre Thorbjørn Jensen vedlikehold nå, enn å utsette det, for senere å erfare at tilstanden har forverret seg. Jensen utfordret Norsk Olje & Gass på dette spørsmålet, og fikk til svar at man ville bestrebe seg på å skape best mulig forutsigbarhet for ISObransjen fremover, og at man uansett ikke ville utsette vedlikehold som var sikkerhetskritisk. Alt i alt var tilbakemeldingene at konferansen var vellykket og inneholdt dagsaktuelle tema. For mer informasjon om hva Sikkerhetsforum er, og hva de gjør, gå inn på 8 9

10 iso offshore ISO Offshore Jens Tolås Direktør ISO Offshore Vi er nå godt inne i sommerhalvåret, noe som betyr høysesong for ISO-fagene. Det er høyt aktivitetsnivå i ISO offshore-organisasjonen, og det jobbes godt i alle prosjekter. HMSK & Risiko Når det gjelder HMS har vi høy fokus, og vi har med systematisk forebyggende arbeid oppnådd gode resultater så langt i år. Ser også at vi nå klarer å unngå flere av de "småskadene" vi tidligere hadde alt for mange av. Dette viser at det å ha HMS i høysetet gir resultater. Viktig at vi holder oppe trykket på risikostyring og det systematiske HMS-arbeidet som utøves i prosjektene, slik at vi unngår alvorlige hendelser og skader i tiden fremover. Bedriften setter stor pris på det store engasjementet som utvises, både på land og ute på installasjonene. En ekstra stor honnør til alle våre som er engasjert i Alvheim- og Gjøa-kontraktene, der vi etter kontraktoppstart januar 2013 ikke har hatt noen personskader. Dette er meget bra. Statoil På Halten Nord og Troll-plattformene er vi godt i gang med årsprogrammene, og har god fremdrift og produktivitet. Det jobbes godt med forbedringsarbeid på alle nivåer og faser i gjennomføringen av prosjektene, og vi opplever forbedret fremdrift og produktivitet, samt gode samarbeidsrelasjoner med våre kunder. Forbedringsarbeid er noe vi i KAEFER ENERGY investerer mye tid og ressurser i. KAEFER ENERGY har en solid arbeidsstyrke med god kompetanse som arbeider på ISO-kontrakten med Statoil. Det er denne kompetansen vi skal bygge videre på for å bli en enda mer effektiv og en fremtidsrettet organisasjon. LEAN Management står her sentralt, og som kjent betyr dette kontinuerlig forbedring satt i system, redusere uproduktiv tid til et minimum for dermed å optimalisering arbeidsprosessene ytterligere. Pågående LEAN-prosjekt på Kristin understreker igjen at implementering av LEAN er et svært nyttig verktøy i vårt arbeid med kontinuerlig forbedring. Jeg blir stolt når jeg ser det store engasjementet fra alle involverte. Hensikten og målet med alt forbedringsarbeid er at det skal komme våre ansatte til gode, bedriften, eierne og ikke minst våre kunder. Vi får meget gode tilbakemeldinger fra Statoil på vårt forbedringsarbeid. Dette gjelder iverksatte og planlagte tiltak, samt resultater vi har oppnådd så langt i prosjektene. Alvheim På Alvheim har det i år vært relativt høyt aktivitetsnivå, både innen ISO-fagene, innredning og for HVAC. Det utføres et kvalitetsmessig godt arbeid, med høy fokus på HMS. Vi mottar stadig meget gode tilbakemeldinger fra Det Norske, både når det gjelder HMS-arbeid, kvalitet og fremdrift på prosjektene. Det HMS-fokus våre operatører og ledere utviser under de daglige aktiviteter om bord på Alvheim, viser at målsetningen om null skader er mulig. Gjøa På Gjøa-kontrakten har vi også hatt et høyt aktivitetsnivå så langt i år, og det jobbes godt innenfor HMSK & Risiko. Årets kampanjejobber er i full gang, og det er god fremdrift på prosjektene. Prosjektet bidrar også med ingeniørstøtte, samt offshore assistanse til ENGIE (tidligere GDF SUEZ) sin V&M leverandør Cofely Fabricom. Det er en meget høy trivselsfaktor i prosjektorganisasjonen både offshore og på land, og ENGIE gir oss stor honnør for vårt arbeid og vår opptreden. Som vi alle kjenner til er det i disse tider svært høy fokus på effektivitet og forbedringer innenfor hele oljeindustrien. Her er KAEFER ENERGY ledende, og høster stor anerkjennelse fra våre kunder. Det er nå snart tre år siden vi startet implementeringen av LEAN i KAEFER ENERGY, og vi kan allerede nå vise til gode besparelser og effektivisering i de gjennomførte prosjektene. Dette er noe som bidrar til høy kundetilfredshet, samtidig som det gir en bedre inntjening i prosjektene. Dette vil på sikt styrke vår konkurranseevne og dermed sikre gode og trygge arbeidsplasser for fremtiden. Helt til slutt vil jeg be om at vi alle i organisasjonen fortsetter å vise den gode sikkerhetsholdningen, og at dere tar med dere samme fokus i fritiden. Så er det bare å ønske dere alle en riktig god sommer, sammen med familie og venner.

11 ISO-prosjektene Rhoar Skjøndal Prosjektleder Det har vært et litt spesielt halvår for ISO-prosjektene, men dette er vi ikke alene om for tiden. Alle våre argeste konkurrenter i ISO-bransjen, inklusive våre kunder og samarbeidspartnere opplever dette på "kroppen". Kostnadsbesparelser og effektivitetsøkning står i sterk fokus i alle bedrifter innen olje og gass. Situasjonen har derfor vært ustabil i hele ISO-bransjen, spesielt med tanke på bemanning og størrelse på arbeidsoppdrag gitt fra våre kunder. Vi har klart oss relativt bra gjennom første halvår, og vi velger å si at mye av det skyldes at vi er litt annerledes i tenkemåten enn våre konkurrenter. Vi jobber veldig hardt med LEAN- implementering og forbedringer i prosjektene, med dedikerte LEAN personer til rådighet. Vi utfører de fleste oppdrag innen tilkomstteknikk innenfor rammene som kontrakten gir forventninger om, dette være seg assistanse til drift, V&M og tildelte års-program innen ISO-fag utført på enhetsrater/fastpris. Vi skal fortsette å ha stor fokus på HMSK & Risiko, forbedringer, gode leveranser, effektivitet og kundetilfredshet i tiden fremover. Vi skal virkelig være å regne med i nye kontraktsforhandlinger og i forbindelse med opsjonsforlengelser. Positive tilbakemeldinger og signaler fra våre kunder tilsier at vi skal kunne opprettholde, og kanskje sågar øke vår portefølje de nærmeste årene innen vedlikehold og modifikasjoner. Alle våre medarbeidere i prosjektet fortjener ros for god arbeidsinnsats over tid, og for slik å ha gitt sitt bidrag til at KAEFER ENERGY har fått den gode posisjonen innen ISO-bransjen som vi nå har oppnådd

12 LEAN på ISO-prosjektene, Offshore Grunnet en stadig tøffere markedsituasjon har LEAN fått stort fokus på ISO-kontrakten. For å kunne ivareta de gode forbedringsforslagene i prosjektet på en god måte, har vi sett behov for å sette forbedringsarbeidet i system ved hjelp av LEAN-verktøy og metodikk. Vi har gjennom våren 2015 tilpasset det såkalte «LEAN Site Management system» til offshore installasjoner. LEAN Site Management system er delt i tre ulike ledd for å muliggjøre systematisk arbeid med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosessene. Dette vil kunne sikre at vi hver dag blir litt bedre enn det vi var i går. Når vi har en kontrakt med seks plattformer, 54 formenn og 18 forskjellige skift, sier det seg selv at det ikke er lett å nå ut med tilstrekkelig opplæring og informasjon til enhver tid. Vi har valgt å implementere noen LEAN-verktøy på hele kontrakten, og gjennomfører separate LEAN-prosjekt med støtte fra LEANleder på en plattform om gangen. Vi holder nå på med LEAN-prosjekt på Kristin, og neste prosjekt blir på Troll B Status LEAN-prosjekt på Kristin Tim Nøttveit Lean leder Sommeren 2014 startet vi LEAN-prosjekt på Kristin-plattformen. Siden dette er det første LEANprosjektet vi gjennomfører offshore, har det gått med en del tid til å tilpasse de ulike LEAN-verktøyene til offshore-drift. Vi har de siste månedene prøvd ulike verktøy som vi ser gir oss økt effektivitet og lønnsomhet i prosjektgjennomføringen, uten å måtte jobbe hardere. I prosjektet har det blitt gjennomført ulike workshops, for å forbedre prosesser og øke kompetansen i LEAN-metodikk for de involverte i prosjektet. Analysefase: I analysefasen av Kristin-prosjektet ble det identifisert tre ulike fokusområder: 1. Materiell-håndtering på plattformen 2. Kompetanseheving av formenn 3. Daglig planlegging av arbeidet

13 Prosess-forbedring: 1. Materiell-håndtering på plattform Når vi jobber etter LEAN- prinsipper er det viktig vi bruker mest mulig av arbeidsdagen vår på «verdiskapende aktiviteter». For eksempel: når vi fysisk bygger stillas, isolerer et rør eller maler en overflate. Tiden vi bruker på andre aktiviteter som for eksempel holde oversikt over lagerbeholdning, lete etter verktøy, bestille varer, eller hente materiell er viktig å gjøre så kort som mulig. 5S System for orden 5S er et grunnleggende LEAN - verktøy som skal hjelpe oss å bruke minst mulig tid på ikke- verdiskapende aktiviteter. Dette blir mulig gjennom å ha alt utstyr og materiell på rett plass. Utstyr som blir benyttet ofte skal ligge på lett tilgjengelige plasser, mens utstyr som er lite i bruk blir plassert lengre borte. Eksempel på 5S forbedringer på Overflate: 5S gir oss en felles standard mellom skiftene på hvor alt skal være plassert, gjerne med et bilde på skapet eller veggen, som viser hva som er god 5S, og hva som er dårlig 5S. Eksempel på 5S forbedringer på isolering: 12 13

14 2. Kompetanseheving av formenn I løpet av mars ble det gjennomført to prosjektsamlinger hvor totalt 52 formenn på ISO-kontrakten deltok. Samlingen inneholdt tema som: LEAN-metodikk og verktøy Viktigheten av mål i daglig arbeid Personellbehandling Kontraktforståelse 3. Daglig planlegging av arbeidet Daglig planleggingsskjema For å sikre at alle formenn på plattformen planlegger dagen på lik måte, er det implementert et planleggingsskjema som blir gjennomgått hver morgen. Her får alle på arbeidslaget vite hvor de skal jobbe og hva som er dagens forventning. LEAN-tavle: kontinuerlig forbedring For å identifisere sløsing og jobbe systematisk med forbedringer blir det gjennomgang av LEAN-tavle på morgenmøtet: - Avvik fra planskjema fra i går - Dagens plan - 5S Status (Grønn, gul, rød «sone») - Forbedringsforslag som trenger planlegging - Forbedringsforslag «Quick fix» Formenn fra de ulike installasjonene jobbet med en forbedringsoppgave som de kan gjennomføre selv ute på plattformen. Vi er helt i starten på vår LEAN-reise på Kristin og det er utrolig kjekt og se at LEAN -verktøyene og metodikken fungerer offshore, på tross av et utfordrende utgangspunkt med tre forskjellige skift. Kristin-gjengen har vært positiv og løsningsorientert gjennom prosjektet og vi ser fram til fortsettelsen.

15 Alvheim Sommertid er lik høyaktivitetsperiode for ISOfagene, og for 2015 har dette for alvor slått til på Alvheim. ett stort og omfattende års-program som i all hovedsak består av overflatevedlikehold av livbåtstasjoner og dekksflater. Kjetil Schmidt Prosjektleder Etter en vinter med jevn aktivitet offshore, mobiliserer vi i skrivende stund personell for å utføre følgende aktiviteter i løpet av sommermånedene 2015: Tilkomstteknikk- kampanje; overflatebehandling av 316SS. Denne kampanjen utføres med personell fra CAN AS, og KAEFER ENERGY vil her også utføre NDT-inspeksjon for Det Norske med bruk av Tilkomstteknikk. Klatrelag blir her sammensatt på en slik måte, at vi kan utføre en rekke tjenester og oppgaver for kunde utover vårt tradisjonelle tjenestespekter. Isolasjonskampanje; på denne kampanjen holder vi oppe trykket. Vi går nå inn i sommermånedene med ekstra personell for å kunne ferdigstille kampanjen innen de tidsrammer som er satt av kunde. Vi har i år fått mer forutsigbarhet for gjennomføringen av kampanjen med tanke på faste sengeplasser om bord, noe som har gitt oss mulighet til å mobilisere fast arbeidsledelse for å styre gjennomføringen av isolasjonsarbeidet offshore. Dette tiltaket har gitt gode resultater både med tanke på fremdrift og ikke minst levert kvalitet. Passiv brannbeskyttelse- kampanje; denne kampanjen er planlagt gjennomført i perioden juni, juli Arbeidsomfanget består her av 26 stykk rørsupportere hvor det skal påføres komplett system med passiv brannbeskyttelse. Kampanjen vil bli ledet av Erik Eslinger som vil mobilisere offshore for å styre den fysiske gjennomføringen. Overflatekampanje; denne kampanjen for 2015 mobiliserte i månedsskiftet mai, juni. Vi har i dag 8 posisjoner innen overflate om bord, og På Alvheim har vi siden kontraktsstart levert meget gode HMS-resultater. Når vi nå går inn i en travel periode med stor aktivitet offshore, vil jeg understreke at vi fortsatt må ha høy fokus på kvalitet og HMS. Vi i KAEFER ENERGY er kjent for godt HMS- og risiko arbeid og bruk av A-Standard hos våre kunder. Vi skal bruke nødvendig tid til å tenke igjennom alle nødvendige arbeidsforberedelser, samt foreta de nødvendige risikovurderinger før vi igangsetter våre arbeidsoperasjoner

16 Gjøa Karl Mannes Prosjektleder Vi har nå flere pågående prosjekter på Gjøa- installasjonen. Det mest gledelige er at vi har fått en økende oppdragsmengde og denne vil mest sannsynlig holde seg stabil fremover. HMS-arbeidet er preget av et stort engasjement og dette vises i oppfølging av risikovurderinger, HMS-kampanjer og sikkerhetsmøter. de samme tjenestene som for ENGIE, men dette arbeidet følges opp av våre to ingeniører/jobbsettere som er innleid til Fabricom. Hovedutfordringen her er grensesnittet ved bestilling og bruk av stillas. Det gjennomføres derfor et ukentlig stillasmøte for å sikre kontroll og loggføring av all stillas på installasjonen. Børge Søyland. Påtroppende. Jan Vistnes. Avtroppende Risikoskjema har vært nyttig i styring og oppfølging av 366-jobben, hvor det har vært arbeidet daglig med kjemikalier. De ukentlige vernerundene viser at vi totalt sett har et ryddig og sikkert arbeidsmiljø. Samhandlingen med ENGIE sine HMS-representanter er meget god, og vi drar synergier av blant annet Stamina BHT som benyttes av begge parter. Det gjennomføres faste driftsmøter via samhandling mellom land og offshore. Her deltar formenn og verneombud etter behov. Gjøa-prosjektet har to prosjekter som gjennomføres i disse dager. Det ene er 316-jobben som involverer fem personer. Dette arbeidet er planlagt i en to-års periode og består i å rengjøre rustfrie rør for inspeksjon og rapportering. Det samme arbeidslaget bygger også stillas for utførelse av rengjøring og inspeksjon. Det andre prosjektet er malingskampanjen som involverer totalt syv personer i kombinasjon av multipersonell, henholdsvis stillasbyggere og malere. Malingskampanjen ligger nå foran planen med god kvalitet, og i månedsmøte med ENGIE får vi positive tilbakemeldinger. Kampanjen forventes avsluttet i løpet av august,september I tillegg utføres jevnlig isoleringsarbeid, PSV-kampanjer og annen assistanse til ENGIE. Vi har også en kontrakt med Fabricom på Gjøa. Dette innebærer at vi utfører Generelt har vi et meget godt samarbeid med både ENGIE og Fabricom, og vårt offshore personell er gode KAEFER- ambassadører. I skrivende stund har vi totalt 21 personer ute på Gjøa. Det som kjennetegner KAEFER ENERGY på Gjøa, er at vi har en entusiastisk gjeng som bidrar til et positivt arbeidsmiljø, og ikke minst en solid og godt kvalifisert arbeidsledelse. Jan Vistnes som har vært en betydelig ressurs innenfor engineering på Gjøa. Jan takker for seg, og går av med pensjon etter en lang fartstid innen for ISO-bransjen. Jan sitt varemerke har i hele hans yrkeskarriere vært kvalitet og kompetanse. Dette har satt sine tydelige spor på Gjøa-prosjektet hvor han har bidratt med sine tekniske løsninger både internt, og ikke minst overfor kunden. Vi takker Jan for sin flotte innsats for KAEFER ENERGY, og ønsker han lykke til i pensjonisttilværelsen. Børge Søyland som kommer fra egne rekker vil overta Jan sine oppgaver fra 1. juli Børge kommer fra HVACavdelingen og har mange års erfaring i KAEFER ENERGY. Vi ønsker Børge lykke til med jobben. En fin sommer til alle på Gjøaprosjektet.

17 ISO Onshore Bjørn Ommundsen Direktør ISO Onshore Sommeren nærmer seg, og vi ser alle frem til litt mer varme og samvær med familie og venner. Det er viktig og "lade" opp batteriet. Vår bransje har hatt en turbulent periode med en sterk reduksjon av oljepris og påfølgende reduksjoner av nye kontrakter innen vedlikehold og modifikasjonsarbeider. Dette medfører lavere aktivitet og alle må lete etter nye oppdrag, store som små. Som en del av vårt effektiviseringsprogram har KAEFER ENERGY introdusert LEAN-program som har pågått i flere år. Dette skal bidra til at vi alle jobber mer effektivt, så smart som mulig, og skal muliggjøre at vi blir markedsledende i pris og gjennomføring, som igjen reduserer våre kunders kostnader. I fremtiden forventer vi at KAEFER ENERGY skal utvikle seg til å bli enda mer effektive, med gode arbeidsprosesser og motiverte medarbeidere. Det vil være det viktigste bidrag hver av oss gjør for sikre våre egne arbeidsplasser. Flere av våre prosjekt er i avslutningsfasen, og både Troll TPC og Dolwin Beta blir overlevert om ikke så lenge, og disse prosjektene har hatt stor bemanning helt frem mot sommermånedene. Det er gledelig å konstatere positive tilbakemeldingene fra våre kunder. Vi går inn i spennende periode for ISO Onshore, hvor vi alle venter på tildeling av de ulike landprosjekter som skal offentliggjøres i nær fremtid. La oss sammen krysse fingrene for at vi blir en stor samarbeidspartner på disse tildelingene. God Sommer

18 Sikker Effektiv og Pålitelig drift Harald Mattis Helleland, HMS-avdelingen på Kårstø. Gode tilbakemeldinger fra Statoil HMS, Kårstø. Redaksjonen tok kontakt med Senior Ingeniør Harald Mattis Helleland i HMSavdelingen på Kårstø. Vi ønsket å få en tilbakemelding fra Helleland om hva han syntes om KAEFER ENERGY sin måte å ivareta HMS på anlegget. Harald Mattis Helleland har vært ansatt på Kårstø siden Han har blant annet bakgrunn fra brannstasjonen på anlegget. Siden 2002 har han arbeidet i HMS avdelingen. Her har han drevet med ulike oppgaver som: HMS- koordinator ute i selve prosessanlegget og utarbeidelse og oppdatering av prosedyrer. De siste årene har han hatt hovedansvaret for HMS-opplæringen på anlegget. I mars i år gikk Helleland inn i en ny rolle. Nå er det oppfølging av de ulike leverandørene som har første prioritet. I tillegg bruker Helleland også tid på pre-kvalifisering av leverandører og leder dybdestudier etter hendelser ved behov. Helleland kan på vår forespørsel fortelle at han på generelt grunnlag er fornøyd med HMS-samarbeidet så langt på Kårstø. Statoil er helt avhengig av leverandørene for å oppnå målene sine som er: Sikker Effektiv og Pålitelig drift. Arbeidet som KAEFER ENERGY skal gjennomføre på Kårstø innebærer alltid en viss risiko. Da er det betryggende både se og få tilbakemeldinger fra drift, om at personell fra KAEFER ENERGY er tett på og våkne i det arbeidet de utfører. Oppstart av nye kontrakter bringer ofte med seg utfordringer. Nytt personell skal gjøre seg kjent på anlegget og de rutiner som gjelder, kanskje kulturen er ukjent. KAEFER ENERGY har etter Hellelands oppfatning tilpasset seg på en god måte. Samarbeidet med KAEFER ENERGYs HMS-personell er veldig bra. Utarbeidelse av for eksempel materiell til kampanjen «Felles HMStema» er et eksempel. Det arbeides også godt med ulike tiltak innenfor blant annet etterlevelse og lederskap (A-standard), og ivaretakelse av krav knyttet til risikoutsatte grupper. Her spiller en også på lag med de respektive Bedriftshelsetjenestene. Helleland ser frem til videre samarbeid på en åpen og god måte. Hovedmålet må være at alle kommer friske hjem fra arbeidet på Kårstø.

19 Økt andel av multikompetanse KAEFER ENERGY sendte tidligere i vår ut melding til alle operatører innen disiplinene stillas og overflate med tilbud om å utvide sin kompetanse til også å gjelde isolering. avsluttes med Norsok site-test på hovedkontoret i Stavanger. Etter vel gjennomført kurs og testing, vil kandidatene kunne arbeide som isolatør ved behov, i tillegg til sitt opprinnelige fagfelt. Christin Ellingsen Kompetanse- og opplæringskoordinator HR & Ressurs Tiltaket gjøres både for å øke kompetansen til våre ansatte, sikre arbeidsplasser, samt å øke andelen av multikompetanse i selskapet. Bedriften dekker kostnader til reise og opphold, mens den ansatte tar kurset på egen fritid uten å få dekket timer. Interessen blant våre ansatte var gledelig stor og tjue heldige deltakere ble plukket ut blant over hundre interesserte. Utvelgelsen ble basert på gode tilbakemeldinger fra prosjektene og faglig dyktighet i nåværende disiplin. Kursets varighet er en uke fra mandag til fredag, etterfulgt av to offshore-turer (sammen med erfaren isolatør/fadder). Dette for å få nødvendig praksis i faget etter endt opplæring, og det hele I uke 24 og 25 ble kursene gjennomført her på huset, med Christian Heggelund som dyktig instruktør. Alle deltakerne får utdelt helt nytt og ferskt kompendium for isoleringsfaget, utarbeidet av samme herr Heggelund. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av teori og praksis, og alle deltakerne får grundig innføring i alt grunnleggende arbeid innen montering, kapsling og rørisolering. Det har vært hektisk aktivitet både på kursrom og i prefab-lager, hvor all praktisk opplæring har foregått. Kursdeltakerne er positive, engasjerte og lærevillige. KAEFER ENERGY er overbevist at dette vil gi oss en enda sterkere posisjon i markedet. 30 år i KAEFER Construction Henning Christensen har i 2015 vært ansatt i KAEFER Construction i 30 år, og tradisjonen tro, ble dette markert med en bedre middag sammen med kollegaer. Daglig leder Thorbjørn Jensen overrakte Norges Vel medalje for lang og tro tjeneste, og det ble en fin markering. Vi gratulerer Henning med jubileet og takker ham for innsatsen han har lagt ned gjennom mange år

20 Arve Skjold Maree L.Smart En blid og positiv gjeng på isoleringskurs AMO kurs i Isolering på Kårstø Ulvar Hardeland Tretten motiverte elever startet 1. juni opp med AMO kurs i isolering på Kårstø. Kurset skal vare over tolv uker, hvor kursdeltagerne skal være ferdig utdannet 11. september. Kurset startet opp med undervisning innenfor teori, og har etter hvert gått over i praksis-trening på verksted med test-bukker. Planen er deretter at trening skal gjennomføres på selve Kårstøanlegget, sammen med erfarne isolatører. Både elever og instruktør er positive og motiverte for undervisningsopplegget, og ekstra kjekt er det at en kvinnelig elev har meldt seg på, i et ellers så mannsdominert yrke. Elevene er fra alderen år, med en snittalder på rundt 25 år. KAEFER ENERGY sitt mål med kurset er å rekruttere flest mulig til fast jobb innen isoleringsfaget, hvor at fagbrevet skal tas innen fem år. En eller to av elevene vil (kan) få læreplass, og har da mulighet for å ta fagbrev etter tre år. svarer at hun ble forespurt av NAV, og trengte ikke lange betenkningstiden før hun bestemte seg. Jeg er en praktisk anlagt jente, i tillegg til at jeg har vokst opp på gård med mye fysisk arbeid, og kjente på hele meg at dette kurset måtte jeg bare prøve ut. Også den eldste kursdeltageren og tidligere billakkerer Arve Skjold, 46 år og yngste mann Ulvar Hardeland på 19 år, som kommer rett fra skolebenken, fikk samme tilbud, og tok utfordringen på strak arm. Alle tre er storfornøyde med opplegget så langt, og trives godt sammen med de andre kursdeltagerne. Teori en er gjennomgått, og deltagerne holder seg for tiden på verkstedet og øver seg med test-bukker. Forventningene er store nå når de snart skal få prøve seg på site, og oppleve hvordan den virkelige isoleringsverden ser ut. De har et håp om å få starte så fort som mulig, etter å ha gjennomført obligatorisk HMS kurs. er spente på eksamen til høsten, som består av både en skriftlig og praktisk del, innenfor emnene TR1160 og Norsok. Før den tid har vi fortsatt mye vi skal lære, og tiden skal vi bruke godt, og ta til oss all den kunnskap vi kan få innenfor faget. Vi håper at KAEFER ENERGY ønsker oss videre med på laget etter bestått eksamen. Vi har funnet oss godt til rette i dette positive og interessante miljøet, i tillegg til at vi vet at KAEFER ENERGY har gode interne utviklingsmuligheter. Redaksjonene ønsker kursdeltagerne lykke til, og håper å se deltagerne i isoleringsarbeid "on site" ved en senere anledning. Redaksjonen ble nysgjerrige på deltagerne, og tok derfor turen til Kårstø for å bli bedre kjent med de påmeldte til isoleringskurset. Det er en blid og positiv gjeng som møter oss i verkstedhallen. Vi spør den eneste jenten i flokken, Maree L. Smart på snart 26 år, hvorfor valget falt på akkurat kurs innen isolering. Hun Redaksjonen spør hvordan instruktørene fra KAEFER ENERGY har vært så langt. Alle tre er samstemte i forhold til kursleder Lars Bertelsen. Han er en inspirerende og motiverende lærer, som besitter god kunnskap og kompetanse i isoleringsfaget. De sier også at Lars alltid er blid, positiv og en god formidler. Alle tre

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf 1 Nøkkelinformasjon KAEFER ENERGY Hovedkontor Stavanger Etablert 1977 Ansatte ~ 750 Omsetning ~ NOK 1,2 MRD Fag Isolering Tilkomst

Detaljer

BIS Industrier AS

BIS Industrier AS BIS Industrier AS 11.12.12 Agenda Risikoutsatte grupper Forventninger Myndigheter Kunder Interne - HMS Mål og Politikk HMS statistikk 2005 2011 Aksjoner Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte grupper type

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord 12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord Vincent Dunne Dir Olje og Gass Norisol, status pr. idag Norisol er et konsern med selskaper og kontorer i Norge, Sverige, Danmark og UK. Konsernet

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen?

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? HMS dagen 2015 Harald Myklebust DOM Group Offshore AS Tlf. 4147 7112 Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? Hadde jeg hatt den total fasit, hadde jeg nok ikke

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

FOKUS. Normer for samhandling

FOKUS. Normer for samhandling FOKUS Normer for samhandling Hva er FOKUS? FOKUS er normer for adferd i hverdagen. Fokusområdene representerer konkrete forventninger som ledere og medarbeidere har til hverandre. Dette har vi kalt for

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Styring av risiko ved endrede rammebetingelser

Styring av risiko ved endrede rammebetingelser Styring av risiko ved endrede rammebetingelser Hvordan kan operatør og entreprenør sammen sikre god risikostyring innen VoM og ISO? Arbeidstakermedvirkning innen VoM og ISO Knut Roger Sesseng Kontraktsansvarlig

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS

Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS For spesifikke Offshore Modifikasjons- og Vedlikeholdsarbeider, CAN & TTS Sikker og effektiv utføre4lse «One stop shop» Betydelige kostnadsbesparelser

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Ptil leverandørseminar 04. November Kristine Hjelmeland, HMS&K leder REINERTSEN AS Antall medarbeidere: 2000 Omsetning 2009: 3 milliarder NOK/år 2 REINERTSEN s utvikling

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Wintershall - Effektiviseringsprosesser og HMS risiko

Rapport etter tilsyn med Wintershall - Effektiviseringsprosesser og HMS risiko Wintershall Norge AS Postboks 230 Sentrum 4001 Stavanger Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Ptil 2016/825/ERR 23.9.2016 Vår saksbehandler Else Riis Rasmussen Rapport etter tilsyn med Wintershall

Detaljer

Vi har vært opptatt av å få frem "de gode historiene" som viser eksempler på endrings- og innovasjonsarbeid og som kan deles med andre ledere.

Vi har vært opptatt av å få frem de gode historiene som viser eksempler på endrings- og innovasjonsarbeid og som kan deles med andre ledere. Fet kommune 2. Kontaktperson: Olaf Ulvmoen 3. E-post: olaf.ulvmoen@fet.kommune.no 4. Telefon: 918 20 603 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen 2016: Kommunene i

Detaljer

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft Stavanger Forum 20. nov 2012 Leder av K-HVO forum Rune Wannebo, Teekay Petrojarl as www.teekay.com Trender i norsk olje- og gassindustri Høyere krav til effektivitet Kortere leveringstid per prosjekt/kontrakt

Detaljer

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no HMS i kontrakter Bakgrunn 2006-prosjekt: Bruk av økonomiske incentiver til å understøtte HMS-arbeid Observasjoner Utfordringer: HMS-forebyggende incentiver og markedsforhold Gunnar.dybvig@ptil.no Hvorfor

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel,

Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel, Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel, v/erling Matland, EVP Business Development and Deputy CEO 11.02.2014! Aibels virksomhet! Aibel er et ledende service selskap som jobber innen olje,

Detaljer

Sertifisering og erfaringer med implementering. Anette Killingrød Kristiansen

Sertifisering og erfaringer med implementering. Anette Killingrød Kristiansen Sertifisering og erfaringer med implementering Anette Killingrød Kristiansen KPMG globalt Omsetning globalt (FY16) Tax 189.000 ansatte $5,56 mrd 22 % Advisory $9,74 mrd i 155 land 41 % $25,42 milliarder

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Entreprenørseminar, Ptil Utleid eller innleid hvordan komme innenfor utenfra? HMS utfordringer ved innleie av arbeidskraft Adv.

Entreprenørseminar, Ptil Utleid eller innleid hvordan komme innenfor utenfra? HMS utfordringer ved innleie av arbeidskraft Adv. Entreprenørseminar, Ptil 20 11 12 Utleid eller innleid hvordan komme innenfor utenfra? HMS utfordringer ved innleie av arbeidskraft Adv. Håvard Hauan 1 Hva er behovet for innleie? Det er behov og behovet

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Fjernstyring av arbeidsoperasjoner

Fjernstyring av arbeidsoperasjoner Fjernstyring av arbeidsoperasjoner 2.April 2014 Quality Hotel Residence Per Steinkopf 1 Risikoutsatte grupper (RUG) Operativt personell innen ISO-fagene er av Petroleumstilsynet definert som en risikoutsatt

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco Risikoutsatte grupper i Apply Sørco AGENDA Krav om kartlegging av Risikoutsatte grupper Metode for kartlegging av risikoutsatte grupper i Apply Sørco Mapping Health (Risikoreduserende tiltak, arbeidsmiljøfaktorer)

Detaljer

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø Status leverandørindustrien Oversikten over "oljeinvesteringer" underkommuniserer «Offisielt»: 10-20 prosent ned i 2015, tilbake til 2012-nivå?

Detaljer

Å lykkes med lean i SMB

Å lykkes med lean i SMB Å lykkes med lean i SMB Av Claus Toft Friis, Friis Management, Danmark. Lean kan gjennomføres med stor suksess i små og mellomstore bedrifter (SMB), hvis det brukes riktig. Lean er for lengst blitt implementert

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

KAEFER ENERGY KAEFER ENERGY

KAEFER ENERGY KAEFER ENERGY 1 Innhold KAEFER Ekspertise siden 1918 3 Organisasjon 9 KAEFER Offshore 10 (Norge) 13 Verdal 19 Rammeavtale KVÆRNER 23 2 KAEFER Erfaring og ekspertise siden 1918 3 Milepæler i selskapets historie De første

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Nærværsarbeid i Skatteetaten

Nærværsarbeid i Skatteetaten Nærværsarbeid i Skatteetaten IA-konferansen, Oslo 13.januar 2015 Klaas Smith Skattedirektoratet HR-stab 1 Skatteetatens samfunnsoppdrag I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen

Detaljer

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Marius Michaelsen, HMS-rådgiver Veidekke ASA 10. mai 2012 www.veidekke.no Temaer Kort om Veidekke Neste generasjon HMS Oppsummert Film Vår viktigste oppgave

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

TermoRens as. Prosjekt Gudrun. Erfarings rapport, reingjøring med Termorens produktet.

TermoRens as. Prosjekt Gudrun. Erfarings rapport, reingjøring med Termorens produktet. Prosjekt Gudrun Erfarings rapport, reingjøring med Termorens produktet. Kapitel 1: Flare Boom PFP overflate på Flare Boom: Her var det korrosjon partikler som var brent seg fast i PFP etter sveise arb

Detaljer

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap NFLB-konferanse 09.02.2006 Terje W. Meldahl 2007-02-09 Prosjektet startet etter vellykket samarbeid med boreentreprenørene

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

HVORDAN BEHOLDE KOMPETANSEN I BRANSJEN? Stillasdagene

HVORDAN BEHOLDE KOMPETANSEN I BRANSJEN? Stillasdagene HVORDAN BEHOLDE KOMPETANSEN I BRANSJEN? Stillasdagene 2017 13.9.2017 FOKUS Bransjeutfordringer På sikt færre med lang fag- og ledelseserfaring Alderssammensetning i oljebransjen som medfører økende rekrutteringsbehov

Detaljer

Holdningsskapende HMS-arbeid «Alle skal trygt hjem!»

Holdningsskapende HMS-arbeid «Alle skal trygt hjem!» Holdningsskapende HMS-arbeid «Alle skal trygt hjem!» 30.11. 2017 Samfunnets beste valg Bakgrunn Flere alvorlige skader i 2015 og 2016 Mange «småskader» i 2017 Eksempel på skader En sorteringsmaskin gikk

Detaljer

Entreprenørseminar PTIL HMS utfordringer ved innleie av arbeidskraft. Thorbjørn Jensen

Entreprenørseminar PTIL HMS utfordringer ved innleie av arbeidskraft. Thorbjørn Jensen Entreprenørseminar PTIL 20.11.2012 HMS utfordringer ved innleie av arbeidskraft Thorbjørn Jensen Hva er behovet for innleie, og hva er HMS utfordringene? ISO bransjen har stort innleie behov fra april-

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Samhandlingsprosessens betydning

Samhandlingsprosessens betydning Samhandlingsprosessens betydning Hva hindrer og hva bidrar til en god prosess? Anna Swärd Post doktor Senter for Byggenæringen Handelshøyskolen BI 18 mai 2015 BIs Senter for byggenæringen Opprettet i 2005

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

KAEFER + LEAN = KAEFER GOD JUL. LEAN på Kårstø. Leanprosjektet. på Troll B, offshore. Kompetanseutvikling. Lansering av global LEANkampanje

KAEFER + LEAN = KAEFER GOD JUL. LEAN på Kårstø. Leanprosjektet. på Troll B, offshore. Kompetanseutvikling. Lansering av global LEANkampanje on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 22 Desember 2015 8. årgang DU DU + LEAN = KAEFER KAEFER LEAN på Kårstø Side 16, 17, 18 og 19 Leanprosjektet på Troll B, offshore Side 29, 30 og 31 Kompetanseutvikling

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen!

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! Kompetanseløftet for bussjåfører Et yrke å være stolt av! 1. Kundemottaker 2. Kaptein 3. Miljøverner Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! 4. Forbilde Les om kursopplegget Gjennom Bussbransjeavtalen

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

SJØSIKKERHETS- KONFERANSEN 2013

SJØSIKKERHETS- KONFERANSEN 2013 SJØSIKKERHETS- KONFERANSEN 2013 Haugesund 25. September 2013 Rederiet som er lokalisert i Haugesund består av to enheter: (KOAS) som eier og opererer 9 LNG carriers og 6 produkt/kjemikalie tankere. KNOT

Detaljer

Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften. Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset

Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften. Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset Tema for foredraget Bakgrunnen for ny bransjeforskrift Bestillingen fra departementet

Detaljer

Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009

Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009 Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009 Wenche Svingen, Yrkeshygieniker This presentation includes forward-looking statements. Actual future conditions (including economic conditions,

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

erfaringer fra offshoreinstallasjoner

erfaringer fra offshoreinstallasjoner HMS erfaringer fra offshoreinstallasjoner Stillasdagene torsdag 16.09.2010 Frode Bødtker ENGINEERING ISOLERING ARKITEKT / INNREDNING PREFABRIKKERING OVERFLATEBEHANDLING PASSIV BRANNBESKYTTELSE STILLAS

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring Leif Røv Leder salg og marked AAK AS 4. mai, 2015 Opplæring - offshore Foto: AAK Opplæring - energi Foto: EltelNetworks Opplæring - energi

Detaljer

BIS Production Partner AS Offshore, Turnaround & Consultancy. Svein Cato Rund

BIS Production Partner AS Offshore, Turnaround & Consultancy. Svein Cato Rund BIS Production Partner AS Offshore, Turnaround & Consultancy Svein Cato Rund Locations and key figures Revenue 2012 325 M Employees 2600 Locations Norway Sweden Finland 21 sites 9 sites 9 sites BIS Production

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Spørsmål og svar. Om restruktureringen til Ett Kværner. Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap?

Spørsmål og svar. Om restruktureringen til Ett Kværner. Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap? Spørsmål og svar Om restruktureringen til Ett Kværner Spørsmål Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap? Svar Grunnet utviklingen i markedet de siste to årene har aktivitetsnivået gått

Detaljer

Lean en nyttig metode også i boligsosialt arbeid

Lean en nyttig metode også i boligsosialt arbeid Lean en nyttig metode også i boligsosialt arbeid Presentasjon for Husbanken Region Nord og åtte kommuner torsdag 27. oktober 2011 v/mariann Dannevig, programleder www.lillehammer.kommune.no Hva er lean?

Detaljer

BBS (Behavior Based Safety)

BBS (Behavior Based Safety) BBS (Behavior Based Safety) Rudi Arnesen HMSK Systemutvikler 1 ALLE ulykker kan forhindres! Ulykker skjer fordi vi bevist eller ubevist ikke innretter oss etter etablerte prosedyrer, krav og retningslinjer.

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Høy endringstakt, nedbemanning, konsekvenser for arbeidsmiljø og helse. Hva er erfart, og hva er uavklart?

Høy endringstakt, nedbemanning, konsekvenser for arbeidsmiljø og helse. Hva er erfart, og hva er uavklart? Høy endringstakt, nedbemanning, konsekvenser for arbeidsmiljø og helse Hva er erfart, og hva er uavklart? Erfaringer nedbemanning Arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøet gjennom de siste 20 månedene har ved svært

Detaljer

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PÅRØRENDE - BEREDSKAP 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon Nr.: 021 Etablert: 07.04.92 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP"

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med styring av HMS ved innleie av arbeidskraft ved oppkobling av Ekofisk 2/4 L Aktivitetsnummer 009018094 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere.

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. 09.02.11 FORELDREMØTE 2. MARS Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. På vårmøtet som i år vil arrangeres

Detaljer

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS Stort gjenværende potensial avhengig av brønner mange brønner Prognosis for petroleum production - NCS Producing

Detaljer

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Introduksjon Aker Solutions Nyhamna EPCm Smaller projects Ny rammekontrakt med Shell Hva nå?

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer