1. Felles utvalg for arbeidsmiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Felles utvalg for arbeidsmiljø"

Transkript

1 Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen BKF-NYTT Nr 01/12 Aasegården januar/februar Felles utvalg for arbeidsmiljø Det har vært ført uformelle drøftinger internt i BKF og i felles møter mellom proster og prostiledere om behovet for et felles arbeidsmiljøutvalg for prostiene i Bergen. Målet var å skape et forum for å arbeide med felles HMS-spørsmål og utfordringer i menighetene i Bergen kirkelige fellesråd. I brev til Bjørgvin bispedømmeråd i mai 2011 foreslo BKF å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede spørsmålet om et felles underutvalg til AMU. Siden det er to arbeidsgiverlinjer, vil et slikt utvalg først og fremst være et samarbeidsutvalg uten formell avgjørelsesmyndighet. Bispedømmerådets regionale arbeidsmiljøutvalg, RAMU, ga i oktober 2011 positivt svar, og en arbeidsgruppe ble nedsatt for å utrede blant annet sammensetning, mandat og arbeidsoppgaver for et slikt samarbeidsutvalg. Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning: Fra BDR: Fra BKF: Seksjonsleder personal Gunvor Taule Mjanger Domprost Jan Otto Myrseth Hovedverneombud for prestene Jorunn M. Johnsen Tillitsvalgt for Presteforeningen Hans Jørgen Morvik Prostileder Edvin Stenhjem Bratli Administrasjonssjef Inger Dahl Hovedverneombud Atle Haukaas Tillitsvalgt Delta Geir Møller 1

2 Arbeidsgruppen har hatt to møter og kommet fram til et forslag til reglement for Miljøutvalg for prosti/menigheter i Bergen. Dette skal vedtas av BKFs hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) og BDRs regionale arbeidsmiljøutvalg (RAMU) og foreslås å starte opp fra 1. april. Fra venstre Inger Dahl, Atle Haukås, Jan Otto Myrseth, Edvin Bratli, Hans Jørgen Morvik, Geir Møller og Jorunn Johnsen. Vi gjengir her et lite utdrag fra reglementet: Mandat Miljøutvalget er et rådgivende organ for HAMU og RAMU i saker som vedrører prostiene / menighetene i Bergen. Utvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på tvers av arbeidsgiverlinjene og skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Utvalget skal ha anledning å uttale seg i spørsmål av betydning for det felles arbeidsmiljø i BKF og BDR, for eksempel ved planer om organisasjonsendringer. Utvalget skal bidra til god kommunikasjon og informasjonsflyt slik at en kan forebygge konflikter og løse problemer på lavest mulig nivå. Sammensetning / møter Miljøutvalget skal minimum ha 4 møter pr. år. Det skal utarbeides referat og årsrapport. Av referatene skal det fremgå hvem som har vært til stede, hvem som har meldt forfall, hvilke saker som er behandlet og eventuelle vedtak. Miljøutvalget skal ha likt antall medlemmer fra BKF og BDR og fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Utvalget består således av: 3 representanter for arbeidsgiver BKF, 3 representanter for arbeidsgiver BDR, 3 verneombud fra BKF og 3 verneombud fra BDR. 2

3 Ledervervet skal alternere mellom BKF og BDR med en funksjonstid på 1 år. Sekretariatsfunksjonen følger den gruppen som har ledervervet. Alle representanter oppnevnes for to år om gangen. Oppgaver Miljøutvalget skal særlig ha fokus på områder der det finnes eller forventes interessekonflikt mellom arbeidstakere i de to linjene, og på saker, der beslutninger som treffes i en linje, har vesentlig innflytelse på arbeidstakere i den andre linjen. Utvalget skal forelegges til uttalelse: organisasjonsendringer forslag til opplæringsplan økonomiplan og budsjett Om arbeidsmiljø: internkontroll vernerunder rapporter om yrkesskade / sykdom og nestenulykker rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater eventuelle saker til arbeidstilsynet fremmes via de respektive AMU (med de unntak som fremgår av Arbeidsmiljøloven). I tillegg til disse oppgavene, kan Miljøutvalget ta opp spørsmål på eget initiativ eller etter anmodning fra et verneombud. Enhver annen arbeidstaker i prostiene / menighetene kan også henvende seg til utvalget med et arbeidsmiljøproblem. Arbeidsgiver skal dessuten orientere de ansatte gjennom Miljøutvalget om saker som har betydning for deres situasjon som arbeidstakere, og andre viktige saker i prostiene. Inger Dahl Leder og sekretær for arbeidsgruppen 3

4 2. Møllendal for lenge siden Møllendal kirkegård anno (bildet tilhører Universitetsbiblioteket) BKF ble kontaktet med spørsmål om datering av bilde tatt av den store fotograf K. Knutsen. Fotograf Knudsen var ikke så nøye med datering av sine bilder, så derfor denne litt uvanlige henvendelsen til BKF. Bergens største kirkegård ble etablert i For å kunne svare på denne henvendelsen, tok vi frem våre eldste protokoller over gravlegginger på Møllendal. Bildet viser at gravlegging på Møllendal felt M er kommet godt i gang. Den første gravleggingen på dette feltet var i Bildet viser også at det ikke var foretatt gravlegginger på Møllendal avd Grønneviken, den første gravleggingen på denne delen av Møllendal kirkegård ble foretatt juni 1893.Vi har saumfart bildet for å komme nærmare årstallet bildet ble tatt. I 1888 ble det etabler to familiegravsteder som ikke vises på bildet. Vi tror bildet er fra Det er altså 125 år siden bildet ble tatt. Området rundt Møllendal kirkegård er radikalt forandret siden den gang. Det samme er ikke tilfelle med kirkegården. På Møllendal kan du gå på de samme veiene forbi de samme gravfeltene og lene deg til de samme trærne som i Joda. Bare gjør bruk av bildet. Dersom det trykkes, må Universitetsbibliotekets signatur taes med. (K. K står for fotografmester K. Knudsen.) Beste hilsener Dagfinn Moe Jørgen Slinde Rådgiver gravferdsforvaltningen 4

5 3. Fra kapell til kafé Fra venstre Øystein Moprtensen, David van Eijndthoven, Paul Marhaug og Kjell Edvardsen fikk vi godkjenning av Bjørgvin biskop til å gjøre kapellet i Johanneskirken om til kafé. Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen domkirke menighet, studentmenigheten og BKF kunne vi endelig ha den offisielle åpningen av kafeen. Det har vært en lang prosess. Jeg laget mine første skisser våren Skissene ble godt mottatt og prosessen med å lage kafé kunne endelig settes i gang. Her var mange hensyn å ta for å ivareta rommets særegne arkitektur og interiør. Siri Ø. Haugan og Asbjørn Myksvold (Foto Magnhild Hauge Oppedal) 5

6 Kapellet hadde et slitt gulvbelegg som vi valgte å fjerne. Under belegget kom det frem et flott gammelt tregulv. Gulvet ble slipt og lakkbeiset og fremstår i dag veldig likt det opprinnelige gulvet. Det å velge kjøkkeninnredning til et slikt fantastisk rom byr på utfordring, og det liker vi. På veggen er der en bord lik den i kirkerommet, som vår maler Johnny Bjarnoll har restaurert på en utmerket måte. Fargen på kjøkkeninnredningen valgte jeg ut fra den fine grønne fargen i denne borden. Så langt alt vel, men så var turen kommet til møblering av rommet. Kirkebenker langs veggene var en selvfølge, men bord som passet både i lengde, høyde og utseende var det verre med. Til alt hell har vi en veldig flink snekker hos oss, Ivar Bakke. Jeg sa hva jeg ønsket og han laget nøyaktig slike bord jeg hadde sett for meg. Menighetsrådslder i Domkirken menighet Kristin Knudsen klipper snoren ved åpningen Nye ovner og andre elektriske installasjoner måtte til, og der har vår flinke og tålmodige elektriker David van Eijndthoven vært til god hjelp. Han skal også montere belysning som skal lyse opp det flotte taket. Mattilsynet forlangte eget toalett til kafeen og det fant jeg plass til i et bøttekott. Her ble veggene flott pusset og malt av vår murer Frank Henriksen. Fliser på gulvet valgte jeg i gammel stil, og disse ble lagt av vår murer Christer Nilsen. Ja, det ble så fint at det nå er ytret ønske om å få tilsvarende fliser lagt i gangen også. Vet ikke helt hva Christer sier til det. Han gjorde en flott jobb, men det var sikkert ikke de enkleste flisene å legge. En kommentar jeg har hørt etter at rommet var ferdig, var at rommet ser ut som det alltid har vært slik. Etter en oppussing i nyere bygg er det vel ikke det vi vil høre, men i dette prosjektet var det et stort komplement til oss. Vi har klart å ivareta rommets særegne arkitektur. 6

7 Talene på åpningsdagen var mange og alle var veldig fornøyde med å endelig ha fått kafeen de så lenge har ventet på. Menigheten listet opp en del tanker for bruk av rommet før prosjektet ble igangsatt, og de lød som følger: Liturgisk rom Dåpssakristi Kirkekaffe etter gudstjenester Studentkafé/avis rom/bokkafé Treffsted for studentprestene (samtaler etc.). Møter/grupper (for eksempel studentmenighetsrådet). Temakvelder/kulturelle arrangementer. Arena for religionsdialog Sted for møter med ledelse UiB Osv. Siri Ø. Haugan, arkitekt Sokneprest Bjarne Aagård underholder 7

8 4. Kurs og medarbeidersamlinger I starten på det nye året har mange vært samlet i Aasegården til ulike kurs og medarbeidersamlinger. BKF NYTT sikret seg noen glimt og gløtt: Under samlingen med menighetskonsulentene ble prostienes nye IT-medarbeider Oddmund Kalland presentert (nr to fra venstre). Elles ser vi på bildet Tove Fredriksen, Marit Jørstad, Anne Marit Mjøs, Sissel Fauske, Tove Margrete Nordmark, Kjerstin Viken, Marianne Fanebust og Ann Carina Raknes. 8

9 Ny server og ny IT medarbeider samtidig. Det ble en stupbratt læringskurve. Her er det domprost Jan Otto Myrseth som får krisehjelp av Oddmund Kalland. HMS kurs. Fra venstre Stig Johannessen, Frode Hovland, Siljan Meland, Marcus Schwartzmanneder, Vidar Myklebost og kursholder Sylvi Leirvåg 9

10 HMS kurs: Kine Tjernshaugen, Vidar Henriksen, Per Fjeld, Bjarne Lien og Odd Magne Sekkingstad. Medarbeidersamling for BKFs kirketjenere 10

11 Foto Jens Z Meyer I løpet av siste uken i januar arrangerte bispedømmekontoret og BKF kurs for nye menighetsråd, - bildet viser kurset som ble holdt for Domprostiet i Landås kirke. 5. Nye tilsettinger i BKF Faste stillinger: Unni Lemvig 100 % fast stilling driftsmedarbeider - arbeidssted p.t. BKF Landskap, urneteam (fra ) Thamar Pisani 100 % fast stilling som enhetsleder - arbeidssted p.t. Arna kyrkjelyd sin barnehage (fra ) Gunnar Hetlebakke 100 % fast stilling som driftsmedarbeider arbeidssted p.t. BKF Landskap (fra ) Kenneth Nygaard 100 % fast stilling som driftsmedarbeider arbeidssted p.t. BKF Landskap (fra ) Kanthi Blok 100 % fast stilling som gartner arbeidssted p.t. BKF Landskap (fra ) Ingvild Marie Johnsen 100 % fast stilling som gartner arbeidssted p.t. BKF Landskap ( ) Åshild Søyland 100 % fast stilling som gartner arbeidssted p.t. BKF landskap (fra ) Ingelin Schrøder 100 % fast stilling som gartner arbeidssted p.t. BKF Landskap (fra ) Rares Vadan 100 % fast stilling som gartner arbeidssted p.t. BKF Landskap (fra ) Torill Rogne 100 % fast stilling som styrer arbeidssted p.t. Laksevåg kirkes barnehage / Nygård menighetsbarnehage (fra ) 11

12 Ann Kristin Hovland 30 % fast stilling som kirketjener arbeidssted p.t. Ytrebygda kirke og 20 % fast stilling som helgekirketjener (Fana og Ytrebygda) (fra ) Hun har fra før stilling som kirketjener i Søreide. Vikariater: Anne Synnøve Nesheim 80 % vikariat som pedagogisk leder - arbeidssted p.t. Nykirken menighetsbarnehage ( ) Inger Dahl 6. Maskinføreropplæring januar gjennomførte 14 arbeidere ved BKF Landskap den teoretiske opplæringen for maskinførerbevis. Kurset ble holdt ved velferdshuset i Åsane i samarbeid med Kristoffersen kompetansesenter. Godt gjennomført kurs til deltakerne og instruktør. Tekst og foto Ole Bakke, driftsleder landskap Fra venstre Per Knarvik, Per Fjeld og Tom Wilhelm Tollaksen 12

13 I førersetet Åshild Søyland. Frode Hovland overvåker det hele 13

14 7. Byggeprosjekter i kø BKF BYGG har mange byggeprosjekter på gang for tiden. Blant de større er Nykirken barnehage som skal stå ferdig til å ta i mot 64 barn ved skolestart høsten Veldig mange av BKFs tømrere, elektrikere, murere og malere og andre er involvert i det omfattende arbeidet: Kenneth Henriksen og Torgeir Halvorsen Kjell Edvardsen, Torgeir Halvorsen, Kenneth Henriksen og Ivar Bakke 14

15 Tom Andre Halvorsen 15

16 Trond Maurstad 16

17 Sven Nowatzki 17

18 Nye toaletter i Nygård kirke. Christer Nilsen, Jørgen (utpassert fra Yrkesskolen) Konstantinos Langhelle 18

19 Menighetskonsulent Bjarne Andersen (til høyre)har mange gode ønsker for det som videre bør gjørs med Nygård kirke. Elles på bilde fra venstre Øystein Mortensen, Paul Marhaug og Sverre Faugstad. I Storetveit kirke skal veggene kalkmales og teppene renses. 19

20 I Slettebakken kirke er Ivar Bakke i ferd med å fullføre arbeidet med nytt handicaptoalett. Presten Lars Petter Eide passer på at også stellebord kommer på plass. 20

21 8. Mariakirken De innvendige arbeidene i Mariakirken er nå godt i gang. BKF sine murere har jobbet sammen med konservatorer fra NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning, med rengjøring av hvelvene i koret. I tillegg har NIKU foretatt noe konserveringsarbeider. Pantokrator i koret rengjort og saltutslag fjernet. Jobben ble utført av konservatorer fra NIKU. Foto: Sverre Faugstad, BKF Sist det ble utført arbeider i koret var i 1930 hvor samtlige hvelv i kor og midtskip stabilisert. Et tynt lag med armert betong ble lagt på hvelvenes over og underside. Lagene ble forbundet med armeringsjern som ble trukket gjennom utborede hull i hvelvkappen. Dette har dekket de gamle hvelvkappene. Tilstanden på hvelvene er god, men overflatene er skitten. I kirkeskipets vestre hvelv er det riss etter armering i det forsterkete hvelv. Her vil det bli foretatt videre undersøkes om armeringen er korrodert og om den eventuelt må utbedres. Alt arbeidet vil være et samarbeidsprosjekt mellom NIKU sine konservatorer og BKF sine murere. Konservatorene vil i hovedsak hvitte inntil og rundt kalkmaleriene, samt utføre en del retusjeringer. Der hvor det er klare linjer i maleriene, kan murerne til BKF hvitte inntil kalkmaleriene. Ved kalkmalerier i koret vil hvitting rundt figurene bli utført av konservatorene i sin helhet. I hovedsak omfatter arbeidene med hvitting av hvelvene av følgende punkter: Tildekning av tilstøtende klebersteinspilarer og søyler Rengjøring av alle flater med sotsvamp og støvsuging 21

22 Skånsom sotsvamp rensing av dekoren Forvanning Et strøk pigmentert hvitting. Ved mørke felter flikkhvittes det, før hovedhvitting. Ettervanning. Siste ettervanning med kalkvann Lage sjablonger til dekoren. Rekonstruere dekoren der den mangler. Frank Henriksen rengjør hvelvene inn mot dekor. Foto: Sverre Faugstad, BKF Frank Henriksen og Erik Sørensen Dalland Foto: Sverre Faugstad, BKF Det er malt et område som skal brukes til referansepunkt for godkjennelse av fargevalg og fremgangsmetode fra Riksantikvaren. Så snart vi har fått godkjenningen til valg av pigmenter og arbeidsmetode vil arbeidene med hvitting og rekonstruksjoner av manglende dekor starte opp. Av Benedikte Espeland 22

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo 2010 ÅRSRAPPORT Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo Fellesrådets leder... 3 Tommelen opp for Domkirken... 4 Stor glede på Sagene... 8 Glede, skuffelse og

Detaljer

Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme. Ida Marie Høeg

Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme. Ida Marie Høeg Prest i Bjørgvin En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme Ida Marie Høeg KIFO Notat nr 3/2009 INNHOLD 1.0 INNLEDNING...3 2.0 RESPONDENTENE...8 3.0 ARBEIDSFORHOLD OG TRIVSEL...9 4.0 KOMPETANSEUTVIKLING...20

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer