Innholdsfortegnelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs"

Transkript

1 Kurskatalog Høst 2012

2 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt på at du skal få et konkret utbytte av våre kurs som setter deg i stand til å bruke det praktisk i din hverdag. Kursene gjennomføres i de fleste tilfeller som seminar med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling. Det gis utfyllende informasjon i det enkelte kurs dersom det er avvik fra denne kursformen. Vi introduserer løpende nye kurs, følg med på

3 3 Adobe InDesign grunnleggende kurs...4 Adobe Photoshop grunnleggende kurs...5 Ansettelsesforholdet fra A til Å...6 Arbeidsgiverrollen innføring i lover og regler...7 Arbeidsgivers oppfølging av ansatte...8 Arbeidstid arbeidsmiljølovens bestemmelser...9 Brannvern og sikkerhet...10 En coachende lederrolle i praksis...11 Excel 2007/2010 Grunnleggende kurs...12 Excel 2007/2010 Videregående kurs...14 Excel 2007 Ekspert...15 Forbrukerkjøpsloven...16 Grunnopplæring i arbeidsmiljø...17 HACCP innføring i mathygiene...18 Håndtering av vold og trusler...19 Innføring i styrearbeid...20 Kommunikasjon og selvledelse...21 Konflikthåndtering i praksis...22 Lean Retail kontinuerlig forbedring i detaljhandel...23 LinkedIn en gullgruve for bedrifter...24 Lovpålagt HMS-opplæring for øverste leder...25 Lær deg å lage nyhetsbrev som virker!...26 Medarbeidersamtalen et aktivt ledelsesverktøy...27 Måling og analyse i sosiale medier...28 Ny i lederrollen...29 Opphør av arbeidsforhold...30 Personlig gjennomslagskraft kunsten å overbevise...31 PowerPoint 2007 grunnleggende kurs...32 PowerPoint 2007 videregående kurs...34 Prosessledelse...35 Prosjektledelse...36 Retorikk - Grunnkurs...37 Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær...38 Scenarioplanlegging for forretningsutviklere...39 Skriv bedre på nett...40 Stiftelse som organisasjonsform...41 Strategisk kommunikasjon i sosiale medier...42 Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer...43 Ta dagen din tilbake!...44 Teamledelse...45 Turnusplanlegging...46 Økonomi- og regnskapskurs...47

4 4 Adobe InDesign grunnleggende kurs Spar tid på bedre kunnskap! Ønsker du å lage tiltrekkende annonser, brosjyrer, nyhetsbrev eller andre typer flersidige, grafiske dokumenter? Ønsker du å få full kontroll på farger, bilder, logoer og tekst og lære å sette disse pent sammen? Vil du lære mer om bildeformater, fargekoder og andre trykkrelaterte temaer? Da er Adobe InDesign det grunnleggende kurset for deg. 26. september Kl september Kr. 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kurset vil gi deg en innføring i InDesign og sette deg i stand til å begynne å bruke programmet og se hvilke muligheter det innebærer. De vanligste funksjonene i InDesign Effektive arbeidsmetoder for å lette arbeidshverdagen din Enkle, grafiske triks som gjør utseendet på dine brosjyrer og annonser mer tiltrekkende Begreper om formater og fargetrykk som brukes i InDesign og av trykkerier Tekststiler og fargeprøver Ferdigstilling av PDF-filer for trykk Kr. 5400,- pr. deltaker for ikke-medlemmer Instruktør fra KnowledgeGroup En blandning av forelesning, diskusjon i plenum og praktiske oppgaver alene og i grupper. Deg som ønsker å lage tiltrekkende annonser, brosjyrer, nyhetsbrev eller andre typer flersidige, grafiske dokumenter. FORKUNNSKAP Grunnleggende Windowskunnskap, samt kjennskap til Officeprogrammer Du tar med egen PC med programvare på kurset.

5 5 Adobe Photoshop grunnleggende kurs Spar tid på bedre kunnskap! Ønsker du en kjapp og smertefri introduksjon i verdens mest populære bildebehandlingsprogram? 11. september Kl Kurset vil gi deg en innføring i Photoshop og sette deg i stand til å begynne å bruke programmet og se hvilke muligheter det inneholder. En helt annen måte å jobbe med bilder på Hvordan oppnå de resultatene du ønsker med bildene dine? Oppløsning, fargemodeller og filformater Effektivisering av bildebehandlingen din Mulighetene i Photoshop 28. august Pris Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr 5400,- pr. deltaker for ikke-medlemmer Instruktør fra KnowledgeGroup En blandning av forelesning, diskusjon i plenum og praktiske oppgaver alene og i grupper. Alle som jobber med enkel bildebehandling, lager nyhetsbrev eller presentasjoner. FORKUNNSKAP Grunnleggende Windowskunnskap, samt kjennskap til Officeprogrammer Du tar med egen PC med programvare på kurset.

6 6 Ansettelsesforholdet fra A til Å Lær deg viktige lover og regler! Kurset gir innføring i de mest sentrale lover og regler som er av betydning å kjenne til som leder eller utøver av arbeidsgiverfunksjonen. Oslo 11. september, og 8. november Bergen 18. oktober Stavanger 25. oktober Bergen Stavanger Kurset vil sette deg bedre i stand til å håndtere ulike spørsmål ledere vil bli stilt overfor i et arbeidsforhold. Vi følger en ansatt i prosessen fra selve ansettelsen til avslutning av abeidsforholdet. I tillegg vil vi gi deg som leder en praktisk tilnærming til hvordan du håndterer spørsmål som oppstår i løpet av arbeidsforholdet. Arbeidsgivers styringsrett Ansettelse Prøvetid Arbeidstid og overtid Sykefravær og permisjon Ferie Oppfølging av arbeidstaker, advarsel Oppsigelse og avskjed Kl Senest to uker før kurstart Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Rådgivere fra Virke Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, erfaringsdeling. Ledere og andre som utøver arbeidsgiverfunksjonen i små og mellomstore virksomheter.

7 7 Arbeidsgiverrollen innføring i lover og regler Rammeverk for en god arbeidsplass Riktig håndtering av personalsaker, ferie, sykefravær og avslutning av arbeidsforhold skaper en god og profesjonell ramme for medarbeidere og virksomhet. Det skaper grunnlag for å fokusere ressurser og motivasjon på virksomhetens mål og resultater. Lederne må derfor ha kjennskap til de mest sentrale lover og bestemmelser av betydning for arbeidsgiver i forhold til de ansatte oktober Dag 1: Kl Dag 2: Kl oktober Kr. 4500,- pr. deltaker for medlemmer Kr. 6500,- pr. deltaker for ikke-medlemmer Kurset vil sette deg i stand til å håndtere de fleste saker som kan dukke opp i løpet av et år i forhold til ansatte gjennom innføring i viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, ferieloven og avtaleverket. Arbeidsgivers styringsrett Tilsetting Sykefravær, sykepenger Personalsaker Advarsler og oppsigelse Advokat Ketil Sundbotten og rådgiver Kirsten Haug, begge Virke Forelesninger og erfaringsdeling Ledere, ansatte med personalansvar og andre som utøver arbeidsgiverfunksjonen.

8 8 Arbeidsgivers oppfølging av ansatte Konfliktforståelse og juridiske rammer Problemstillingen handler om bevisst bruk av det juridiske rammeverket så vel som bevisstgjøring av hvilke konflikter partene i et arbeidsforhold kan bli utfordret på. 5. september Kl august Kurset vil gi deg overblikk over de regler som gjelder for arbeidsforhold, og sette deg i stand til å planlegge og gjennomføre en hensiktsmessig oppfølging av egne ansatte. Om lederrollen Arbeidsgiverhatten hva innebærer den? Arbeidsgivers styringsrett de rettslige rammer Konfliktforståelse vs. en arbeidstaker som ikke innfrir Oppfølging av dårlig fungerende arbeidstakere Ryddighet ved avslutning av arbeidsforhold Pris Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr 5400,- pr. deltaker for ikke-medlemmer Bedriftspsykolog Steinar Klausen og advokat Marianne Pedersen, Virke Kurset gjennomføres som et seminar. I tillegg til faglige innlegg fra kurslederne legges det opp til caseillustrasjoner, gruppearbeid og drøftinger knyttet til noen av de utfordringene man som arbeidsgiver møter i oppfølging av egne ansatte. Kurset passer for alle som jobber med ledelse og personal.

9 9 Arbeidstid arbeidsmiljølovens bestemmelser Følger din virksomhet arbeidsmiljølovens bestemmelser? For en arbeidsgiver er det viktig å kjenne til arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Hva sier loven om overtid, pauser, helgearbeid og beregninger? Flere saker har havnet i media fordi medarbeidere har følt seg utnyttet og jobbet mer enn lovens bestemmelser tilsier. I andre tilfelle kan manglende kunnskap føre til høyere lønnsutbetaling enn det arbeidsavtalen tilsier. Vil du lære mer om arbeidsmiljølovens bestemmelser? Vi tilbyr et tre timers innførings- og oppfriskningskurs i arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid. 15. november Kl november Pris inkl. kursmateriell og lett lunsj Kr 1900,- pr. deltaker for medlemmer Kr 3900,- pr. deltaker for ikke-medlemmer Advokat Per Engeland og rådgiver Mette Persson, Virke Etter kurset vil du være i stand til å vurdere om egne arbeidstidsordninger er innenfor lovens bestemmelser. NB! Kurset går ikke igjennom turnusspørsmål. Alminnelig arbeidstid Pauser og hviletid Overtid og merarbeid Gjennomsnittsberegning Natt-, søn- og helgedagsarbeid Rett til redusert arbeidstid Rett til fleksibel arbeidstid Kurset gjennomføres som et seminar med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling. Ledere og personer med ansvar for lønn og administrasjon.

10 10 Brannvern og sikkerhet Forebygg uønskede hendelser En virksomhet har ansvar for både mennesker og materielle verdier. Det er bevisstheten om forebyggende arbeid i det daglige som reduserer faren for uhell. Kurset dekker internkontrollforskriftens krav til minimum opplæring for de ansatte i bedriften i brann og sikkerhet. 23. oktober If Sikkerhetssenter, Høbol Kl oktober Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kurset vil gi deltakerne innføring i brannforebyggende arbeid, viten om brannårsaker og viten om hvordan man slokker en brann i startfasen. Velkommen til virkeligheten Skadeforebyggende arbeid i næringslivet Elektriske brannårsaker Brannteori i praksis Brannslokking Slokkeøvelse på brannområdet Alarmen går! Evakuering fra røykfylte rom Evaluering av dagen Kr 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Medlemmer av Virkes Skadeforebyggingsfond får 50% tilskudd for første deltaker og 75% for øvrige deltakere. Fra If Sikkerhetssenter, Hobøl Kurset er så nær opp til virkeligheten som mulig og gjennomføres med realistiske øvelser og demonstrasjoner som bidrar til at deltakerne kan delta i virksomhetens brannforebyggende arbeid. For virksomhetsledere, brannvernledere, HMS-ansvarlige og medarbeidere med ansvar for avdelinger på kveld og natt.

11 11 En coachende lederrolle i praksis Hvordan bli en mester i å stille gode spørsmål? Lederrollen er i endring. Fra å fokusere på styring og delegering til å legge stadig mer vekt på at lederen må fungere som en coach, trener og utviklingsagent for sine medarbeidere. Coachende ledere får medarbeidere som tar ansvar, er motiverte og selvgående og utvikler seg gjennom jobben. 26. november Kl november Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Dette kurset vil lære deg å bruke løsningsorientert coaching til å motivere medarbeidere. Kurset gir deg en grunnleggende forståelse av prosessledelse som ledelsesform. Dessuten får du introduksjon til nyttige verktøy, som du kan ta i bruk for å lede gode prosesser i din egen jobbsituasjon. Prinsipper for coaching. Hva er coaching, og hvordan du kan utøve dette på din måte? Metodikk og arbeidsformer, løsningsorientert coaching Kommunikasjon, aktiv lytting, åpne spørsmål Hvordan bruke coaching til å motivere og myndiggjøre medarbeidere? Hvordan coache for å oppnå mål og skape bedre resultater? Praktisk trening Kr 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Øyvind Thorvaldsen, Medvind AS Det blir en aktiv og praktisk dag med en kombinasjon av korte innlegg, dialog, erfaringsdeling og praktisk trening. Kurset forutsetter ingen forkunnskaper. Kurset passer for ledere på alle nivå, prosjektledere, teamledere og HR medarbeidere. Det er en fordel å ha med en kollega (eller flere) for å kunne ta erfaringene mer effektivt i bruk.

12 12 Excel 2007/2010 Grunnleggende kurs Spar tid med bedre kunnskap i Excel! Bruker du mye tid på Excel? Føler du at du jobber tungvint? Du kan lære å jobbe raskere, smartere og bedre og finne ut hvilke muligheter som skjuler seg i Excel. 5. september 10. oktober Kl Kurset vil sette deg i stand til å begynne å jobbe med regneark, diagrammer og bruke enklere formler og funksjoner. Programmet og dets muligheter Formler og funksjoner Fremstilling av tall i diagrammer Effektivt bruk av store lister Sammenkobling av flere regneark og regnebøker Lettleste regneark og utskrifter 22. august 26. september Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Instruktør fra KnowledgeGroup En blandning av forelesning, diskusjon i plenum og praktiske oppgaver alene og i grupper. FORKUNNSKAP Det er en fordel å ha noe erfaring i bruk av tastatur, mus og Windows. Gratis support i to år etter kurset Etter kurset står du fritt til å kontakte kurslederen og få gratis support via telefon og e-post. Du tar med egen PC med programvare på kurset. Alle som bruker eller ønsker å bruke/ bli bedre på Excel.

13

14 14 Excel 2007/2010 Videregående kurs Spar tid med bedre kunnskap i Excel! Trenger du å bygge opp store og strukturerte regneark? Ønsker du å lage rapporter og beregninger på store tallgrunnlag? Vil du finne ut hvordan du kan effektivisere arbeidet ditt i Excel? november november Dag 1 Kl Dag 2 Kl oktober 14. november Kurset vil lære deg mer om avanserte muligheter i Excel og hvordan du lager gode rapporter og oversikter. Du vil lære mer om avanserte muligheter i Excel Du vil lære hvordan Excel kan overta manuelle oppgaver Lage gode rapporter og oversikter med tabeller og pivot Skaffe deg større forståelse om funksjoner og hvordan de kan brukes Lære litt om hva en makro er og hva de kan brukes til Muligheter med diagrammer FORKUNNSKAP Excel grunnkurs, eller tilsvarende kjennskap til programmet. Gratis support i to år etter kurset Etter kurset står du fritt til å kontakte kurslederen og få gratis support via telefon og e-post i to år. Du tar med egen PC med programvare på kurset. Kr 4500,- pr. deltaker for medlemmer Kr 6500,- pr. deltaker for ikke-medlemmer Instruktør fra KnowledgeGroup En blanding av forelesning, diskusjon i plenum og praktiske oppgaver alene og i grupper Alle som bruker eller ønsker å bli bedre på Excel.

15 15 Excel 2007 Ekspert Spar tid med bedre kunnskap i Excel! Ønsker du en mer omfattende fordypning i Excel knyttet til formler og funksjoner, men har ikke tid til å sette deg inn i dette på egenhånd? Vil du lære mer om håndtering av datagrunnlag og rapportering på grunnlag fra andre systemer, samt bygging av dynamiske modeller? Da er Excel Ekspert kurset for deg. Kurset vil lære deg mer om avanserte muligheter i Excel og hvordan du lager gode rapporter og oversikter. Excels avanserte funksjoner Håndtering av datagrunnlag på en smart måte Dynamikk i regneark ved hjelp av for eksempel tabellfunksjonalitet Dynamiske diagrammer Effektiv bruk av pivottabeller Metoder for å konsolidere data FORKUNNSKAP På nivå med videregående kurs i Excel, eller tilsvarende kjennskap til programmet. Gratis support i to år etter kurset Etter kurset står du fritt til å kontakte kurslederen og få gratis support via telefon og e-post. Du tar med egen PC med programvare på kurset november Dag 1 Kl Dag 2 Kl november Kr 4500,- pr. deltaker for medlemmer Kr 6500,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Instruktør fra KnowledgeGroup En blandning av forelesning, diskusjon i plenum og praktiske oppgaver alene og i grupper. Alle som bruker eller ønsker å bli ekspert på Excel.

16 16 Forbrukerkjøpsloven Håndtering av reklamasjoner Alle virksomheter som selger varer til forbrukere, er nødt til å være kjent med forbrukerkjøpslovens regler, og hvordan man forholder seg ved reklamasjoner. Manglende kunnskap om reglene kan medføre unødvendige kostnader og misfornøyde kunder. 29.november Kl november Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kurset vil sette deg i stand til å håndtere de fleste reklamasjonssaker på betryggende vis. Reklamasjonsreglene Hva skal til for at det foreligger en kjøpsrettslig mangel? Kundens krav ved forsinkelser og mangler, som tilbakeholding av kjøpesum, reparasjon/ny vare, prisavslag, heving, erstatning Selgers rettigheter Forskjellen mellom reklamasjon og garanti Angrerett Kr 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Advokatene Rune Erstad, Henrik Renner Fredriksen, Jon Fors-Skjæveland, Virke Kurset gjennomføres i seminararbeidsform med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling. Ledere og ansatte med ansvar for kundeservice og reklamasjoner. Kurset passer også godt for butikksjefer i kjeder filialer og avdelinger.

17 17 Grunnopplæring i arbeidsmiljø Lovpålagt kurs for verneombud Ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal sammen sikre at virksomheten jobber systematisk med HMS. Arbeidsgiver er i følge arbeidsmiljøloven forpliktet til å sørge for nødvendig opplæring til alle. Få en grunnleggende innføring i regelverket, arbeidsmiljøfaktorer, aktørene i arbeidsmiljøarbeidet, og arbeidsmåter innen HMS. Videre orienteres du om IA (inkluderende arbeidsliv) og sykefraværsoppfølging. Vi anbefaler at verneombud og ledere deltar sammen på kurset fordi det gir et godt grunnlag for videre HMS arbeid i den enkelte bedrift. Kurset er for deg som har en avtale med dine ansatte om at kortere kurs enn de lovpålagte 40 timene er tilstrekkelig i forhold til virksomhetens utfordringer (Virke tilbyr et eget dagskurs for arbeidsgiver) august, september, oktober, november og desember *18-20 september *Bergen Kl alle dager Senest to uker før kurstart Kr 4900,- pr. deltaker for medlemmer Kurset vil gi deg øvelse i og kunnskap om redskap og prosesser for å utvikle et systematisk HMS arbeid i bedriften. Innføring i arbeidsmiljøloven og trening i å finne frem Hva kjennetegner en god arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø? Arbeidsgiver ansvar, verneombudet og AMUs oppgaver og roller Arbeidsmiljøfaktorer - psykososiale, organisatoriske og fysiske Samarbeid, kommunikasjon, omstilling, konflikter, mobbing Systematisk HMS arbeid, kartlegging av arbeidsmiljø, risikoanalyse Fra kartlegging til handling Hvordan få et godt samarbeid mellom verneombud og leder? Kr 6900,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Rådgivere i Virke eller samarbeidspartnere Kurset er tilrettelagt for diskusjon og refleksjon, og det legges opp til praktiske øvelser som vil øke tryggheten i rollen som arbeidsgiver, verneombud og AMU-representant. Kurset egner seg først og fremst for nyvalgte/uerfarne verneombud, AMUrepresentanter, ledere og andre som ønsker oppfriskning eller fordypning. Det kreves ingen forkunnskaper.

18 18 HACCP innføring i mathygiene Øk forståelsen for HACCP (hygiene og produktkontroll) Den såkalte hygienepakken trådte i kraft fra 1. mars Dette innebærer at alle virksomheter i matkjeden må videreutvikle IK-Matsystemet sitt slik at det også inkluderer et HACCP-system. Dette er et system for identifisering av risikofaktorer og kritiske styringspunkter for å sikre trygg mat. Det kan derfor være lurt å tørrtrene på HACCP før Mattilsynet kommer på revisjon. 24. oktober Kl oktober Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kurset vil gi nødvendig kunnskap for å kunne etterleve nye regelverkskrav til mattrygghet, og gi nyttige bidrag til hvordan man kan gjennomføre risikoanalyse i egen virksomhet. Trygg Mat trender Nytt hygieneregelverk og krav til HACCP Grunnforutsetninger Næringsmiddelfarer HACCP-metodikken trinn for trinn Forberedelser til møte med Mattilsynet Kr 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Merete Kiserud og Kirsti Mathisen, Aquatic AS Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og praktiske øvelser. Passer bra for medarbeidere i mindre virksomheter og andre som ønsker en innføring i HACCP.

19 19 Håndtering av vold og trusler Forebygging og håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen I følge levekårsundersøkelser utsettes om lag fem prosent av arbeidstakere i Norge for vold eller trusler på arbeidsplassen minst en gang i måneden. Ifølge arbeidstilsynet er problemet økende, og særlig i tjenesteytende sektor. Vold og trusler i arbeidslivet er alvorlig, og det er viktig at slike saker forebygges og håndteres raskt og med nødvendig kunnskap om hva som virker. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver ansvaret for å sørge for at ansatte så langt det er mulig beskyttes mot vold og trusler. 11. oktober Kl september Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Kurset gir kunnskap om vold og trusler som problem i arbeidsmiljøet, og råd om hvordan du som leder kan forebygge og håndtere voldsog trusselsaker i virksomheten. Omfang og typer av vold og trusler Hva sier lovverket? Vold og trusler som arbeidsmiljøproblem Hva kan vi gjøre for å forebygge vold og trusselsituasjoner? Reaksjoner hos mennesker som utsettes for vold og trusler Håndtering og oppfølging av volds-/trusselsituasjoner Den gode samtalen i en kritisk sammenheng Rutiner for melding og debrifing Anne-Grete Skofterød, seniorrådgiver Virke Forelesning, gruppearbeid, refleksjon og diskusjon. Ledere, HR-personell og andre med interesse for temaet.

20 20 Innføring i styrearbeid Kunnskap om styrearbeidets juridiske rammer Styret skal spille en aktiv rolle i å sikre virksomhetens drift og utvikling. I følge aksjeloven plasseres det meste av ansvaret for en virksomhet på styret, og forsømmelse kan få personlige konsekvenser for styremedlemmer. Det er derfor viktig for alle styrer å bygge opp nødvendig kunnskap om styrearbeid og styrets rolle for å kunne gjøre en god jobb. Kurset tar sikte på å gi en innføring i lover og regler som gjelder for utøvelsen av styrevervet. Det vil i hovedsak bli lagt vekt på styrereglene i aksjeselskaper. Disse vil være veiledende for andre typer virksomheter. 25. september Kl september Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Kurset vil gi deg overblikk over ansvar i ditt styreverv. Du vil også bli i stand til å vurdere mulige konsekvenser av styrets handlinger. Organene i et aksjeselskap Forventninger til styret Styremedlemmet Styrets ansvar og oppgaver Gjennomføring av styremøter Forholdet mellom aktørene Styrets erstatningsansvar Advokatene Hege Stokmo og Jon Fors-Skjæveland, begge Virke Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling. Alle som deltar i styrearbeid. Kurset passer best for deg som skal inn i et styreverv for første gang og for deg som trenger en oppfriskning av regelverket.

21 21 Kommunikasjon og selvledelse Håndtering av en hektisk hverdag og kommunikasjon med ulike personprofiler Gjør internressursene tryggere og tydeligere. De fleste organisasjoner har ofte medarbeidere som har ulike oppdragsgivere internt og rapporterer faglig på tvers i organisasjonen. Disse opplever ofte utfordringer i forbindelse med prioritering av oppgaver og det å relatere til ulike personer og roller. Det oppleves også ofte press i denne rollen. 3. september Kl august Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Blir tryggere i sin rolle som ressursperson. Utvikle og få noen metoder for lettere å prioritere og håndtere mange ulike oppgaver. Bli mer bevisst ulike personprofiler og kommunikasjonsformer. Lettere å håndtere press og stress. Ulike forventninger til internressursen Planlegging og prioritering av oppgaver Effektivitet og selvledelse Kommunikasjon muntlig og skriftlig Håndtering av ulike personprofiler En JA person alternativer som gjør hverdagen lettere og kollegaer tryggere Energi og motivasjon Håndtering av press og stress Kr 5400,- pr. deltaker for ikke-medlemmer Christel Storm, konsulent og partner i Pondera AS Kurset gjennomføres med en kombinasjon av diskusjoner, erfaringsdeling, gruppeoppgaver og praktiske øvelser. Vi er spesielt opptatt av å involvere deltakerne i sin egen læringsprosess. Administratorer, sekretærer, resepsjonister, koordinatorer m.fl.

22 22 Konflikthåndtering i praksis Håndterer din virksomhet konflikter på en konstruktiv måte? Å kunne håndtere konflikter, store som små, er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø og en god og profesjonell ramme for medarbeidere og virksomhet. Ofte er det ikke konflikten i seg selv som er problemet, men måten vi løser den på. På vårt kurs får du nyttige råd og praktisk trening i å håndtere konflikter på en best mulig måte. 5. desember Kl november Kr. 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kurset vil gi deg økt forståelse for konflikters årsak og utviklingsforløp og trening i bruk av ulike verktøy for konflikthåndtering. Konfliktforståelse og konflikters forløp Konflikters funksjon Praktiske tilnærmingsmåter Den vanskelige kombinasjonen; tydelighet og ivaretakelse Problemfokusert og løsningsfokusert tilnærming til konflikthåndtering Typiske reaksjonsmåter og håndtering av disse Egne ressurser og hindringer i konfliktarbeid Kr. 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Anne-Grete Skofterød, seniorrådgiver i Virke Dialog, refleksjon, erfaringsdeling og trening i konkret konflikthåndtering. Deltakerne oppfordres til å dele konfliktstoff fra egen virksomhet. Ledere på alle nivåer, HR-personell og andre som vil øke sin konflikthåndteringskompetanse.

23 23 Lean Retail kontinuerlig forbedring i detaljhandel Hvordan bli mer effektiv og skape større engasjement hos medarbeiderne? Lean dreier seg om jakten på stadige forbedringer. Det handler om å finne smartere måter å utføre arbeidet på. Lean setter fokus på å øke verdiskapende tid gjennom å eliminere all unødvendig sløsing. Tenkningen og verktøyene benyttes over hele verden i alle bransjer. 13. september Kl august Kr. 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr. 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Dette er et praktisk rettet kurs som tar for seg grunnprinsippene i Lean, og hvordan disse kan implementeres i en varehandelsvirksomhet. Du lærer hvilke gevinster som kan forventes og får belyst de viktigste suksesskriteriene og fallgruvene. Hva er Lean? Begrepet Lean - Lean Production - Lean Retail Lean Office Hovedpunkter fra undersøkelser om effekter i virksomheter som arbeider med Lean Introduksjon til det første Leanverktøyet - tavlemøtet Mura, Muri og Muda tre sentrale begreper Praktiske øvelser og caser Lean-arbeid innen Retail Praktisk og operativ metode Ledelse av kontinuerlig forbedring Partner Geir Ledsten, Lean Consulting AS Praktiske øvelser for å synliggjøre prinsipper og verktøy til bruk forbedringsarbeidet. Ledere, prosjektledere, leverandører og andre som jobber med vareflyt forretningsutvikling og interne prosesser i detaljhandel.

24 24 LinkedIn en gullgruve for bedrifter Rekruttering og annonsering på LinkedIn LinkedIn er de sosiale medienes litt stillfarne kjempe. Med 30% vekst i brukertallet i 2011 nærmer de seg en halv million brukere i Norge. Nettsamfunnet blir stadig viktigere i rekruttering, HR, omdømmebygging og employer branding. Men hvordan kan vi se mulighetene og ta LinkedIn i bruk i vår bedrift? Hva erlinkedin og hvem som bruker tjenesten Kjenne mulighetene for bruk av LinkedIn til å finne aktuelle kandidater til stillinger i bedriften Kjenne til de ulike bedrifts- og gruppeprofilene på LinkedIn og mulighetene for annonsering Vite hvordan du optimaliserer din egen profil Hvordan lager man en god profil på LinkedIn Hva bør man tenke på når man oppretter og drifter grupper på LinkedIn Hvilke muligheter ligger i LinkedIns Company profiles Hvordan søker man på LinkedIn Hvilke funksjoner og muligheter åpnes gjennom LinkedIns premium-abonnement er det verd å betale for? 21.november Kl november Kr. 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr. 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Ingeborg Volan, Gambit H+K En blanding av foredrag, plenumsdiskusjon og praktiske øvingsoppgaver. Deltakerne bør ha med bærbar PC eller tilsvarende verktøy. Alle som jobber med HR, rekruttering, merkevarebygging og markedsføring overfor næringslivet.

25 25 Lovpålagt HMS-opplæring for øverste leder Integrer HMS i lederarbeidet! Arbeidsmiljøloven pålegger øverste leder i alle bedrifter å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Mange ledere fokuserer på at HMS-opplæringen er lovpålagt. Integrasjon av HMS-arbeidet i den daglige ledelse er imidlertid viktig også for å skape en god arbeidsplass. På vårt kurs får du en praktisk innføring i hvordan dette kan gjøres. Kursinnholdet er i samsvar med veiledningen til den reviderte Arbeidsmiljøloven fra 1. januar september, 10.oktober, 14.november, 6.desember Kl Senest to uker før kursstart Kr. 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr. 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Kurset vil sette deg i stand til å bli en aktiv leder av bedriftens HMS-arbeid. Hva er HMS? Hvilke krav stilles til deg som toppleder? Systematisk HMS-arbeid (hvilke krav stiller lov og foreskrift?) Hvordan få et system som er tilpasset virksomhetens behov? Tilrettelegging og psykososialt arbeidsmiljø Hvordan finne tid til HMS-arbeidet i en travel hverdag? Seniorrådgiver Grim Bjercke eller rådgiver Mette Fyrsteng, begge Virke Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, erfaringsdeling og praktiske øvelser. Adm. direktør, daglig leder og ignende

26 26 Lær deg å lage nyhetsbrev som virker! E-post en av de mest effektive markedsføringskanalene Lurer du på om nyhetsbrev på e-post kan være en god markeds- og informasjonskanal for din virksomhet? Publiserer du et nyhetsbrev, men er skuffet over responsen og lurer på hvordan du kan gjøre det bedre? I informasjonsflyten på nett, papir og sosiale medier blir det stadig vanskeligere å fange oppmerksomheten. Et godt nyhetsbrev er målrettet og relevant for mottakeren, og en meget effektiv markedskanal. Første prioritet: Godt innhold servert på riktig måte til riktig tid. 23. oktober Kl oktober Kr. 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr. 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Ingeborg Volan, Gambit H+K Du lærer hva som er forskjellen på et godt og et dårlig nyhetsbrev. I tillegg får du råd om nyhetsbrevutvikling som kontinuerlig prosess. Hva avgjør om et nyhetsbrev lykkes? Det perfekte emnefeltet Gode overskrifter og ingresser. Hva klikker vi på? Innholdsplaner og fremdrift å være gode hele tiden, ikke i rykk og napp. Utsendelse og timing. Når treffer vi mottakeren i riktig modus? A/B-testing og analyse hvordan kan vi bli bedre? Et aktivt og praktisk kurs med korte forelesninger, skriveøvelser og gjennomgang av mulige verktøy/ målemetoder. Alle som bruker e-post til kommunikasjon og markedsføring, eller vurderer å gjøre det.

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS

Congruent AS & Cani Gruppen AS Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenester for individer From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår samarbeid

Detaljer

Kurskatalog. Bluegarden Kurssenter

Kurskatalog. Bluegarden Kurssenter Kurskatalog Bluegarden Kurssenter Om Bluegarden Praktiske opplysninger Bluegarden er en total leverandør av systemer, outsourcing, tjenester og rådgivning innen lønn og personal. Ca 20 % av Skandinavias

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder».

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». MENINGSFULL LEDELSE «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». Programmet gir deg en innføring i viktige elementer for å lykkes i lederrollen. Du får kunnskap og praktisk verktøy som

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer www.tekna.no/office Lær effektive hurtigtaster nå! Egen «riv ut» side til deg! Teknas IT kurs kompetanse nettverk karriere Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Kursbrosjyre første halvår 2015

Kursbrosjyre første halvår 2015 Kursbrosjyre første halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent.

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

Effektive jobbverktøy

Effektive jobbverktøy Jobb mer effektivt og spar tid! Effektive jobbverktøy Excel Formler og funksjoner som gjør jobben lettere Word Lær å jobbe effektivt med dokumenter og rapporter Outlook Få full kontroll på e-post, kalender,

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder Påmeldingsfrist: 25.04.18 30. mai Kl. 09.00-15.30 2600,- Barbro Yvonne Johnsen Grunnkurs

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv Høst 2011 Innhold Innhold... 2 Velkommen til en ny kurssesong... 3 Kurs i sykefraværsoppfølging... 4 Livsfasepolitikk... 5 Helsefremmende ledelse... 6 Gjennomføring

Detaljer

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS KURSKATALOG Sjåførkompetanse AS 2010 Sjåførkompetanse AS Oslo Transportservice (OTS), Transportformidlingen (TF), Transportsentralen Lillestrøm (TSL), Transportsentralen Asker og Bærum (TAB) og Transportsentralen

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Utdanningsforbundet Buskerud, Telemark og Vestfold Clarion Collection hotell Tollboden i Drammen 16.-17.

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Kursbrosjyre andre halvår 2015

Kursbrosjyre andre halvår 2015 Kursbrosjyre andre halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjeneste siden 1995 14 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver, 2 år innen arbeidsrettet rehabilitering

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenestetilbud til organisasjoner From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Hvordan få oppmerksomhet Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Mål: Bevisstgjøring av hvorfor vi skal bruke ulike kanaler for oppmerksomhet Bruk av ulike kanaler

Detaljer

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier 10/03/2014 1 Konfidensielt Litt om Steria og rekruttering Vi ansatte 300 personer i fjor Vi vil ansette like mange i år Mange vil tilby sine tjenester,

Detaljer

Din egen HR avdeling. profesjonelt og økonomisk

Din egen HR avdeling. profesjonelt og økonomisk Din egen HR avdeling profesjonelt og økonomisk Hvis du vil ha de beste medarbeiderne, oppleve få problemer i arbeidshverdagen og ha tilfredse og trygge ansatte, må du ha fokus på menneskene i organisasjonen.

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Den nødvendige samtalen

Den nødvendige samtalen v/ Karin Ask-Henriksen personaldirektør NSH konferanse 19. april 2007 Hvordan løse konflikter? En godt eksempel og en god oppskrift på konflikthåndtering Den nødvendige samtalen forberedelse gjennomføring

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis!

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! 1 of 12 7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! av Rachel Wilmann Starte egen Coachingpraksis! 2 of 12 Side 1. Ditt Business mål 2. Din Business modell 3. Finn din Nisje 4. Ha et nettverk

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Introduksjon til alle styrekursmodulene

Introduksjon til alle styrekursmodulene Introduksjon til alle styrekursmodulene Denne introduksjonen er en veiledning til dere som skal være kursledere på styrekurset. Introduksjonen setter dere inn i hva som er kursets formål, den forklarer

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Ny dirigent? Korpset som arbeidsgiver: Juridiske rammer Ulike modeller for ansettelse Ansvar og ledelse Oppsigelse Frivillighet men ikke helt fritt frem Relevant lovverk: Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Lederskap eller tjenerskap?

Lederskap eller tjenerskap? Lederskap eller tjenerskap? Rektor og professor Handelshøyskolen BI Foredrag på SMB dagen 29. september 2011 Lederrollen Ledelse er å bidra til virksomhetens mål gjennom medarbeidere Tilrettelegge: Motivere,

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Bedriftssupport Bergen Fokus på utvikling og muligheter. Medarbeidersamtalen. Gull verd både for leder og medarbeider. www.bsbergen.

Bedriftssupport Bergen Fokus på utvikling og muligheter. Medarbeidersamtalen. Gull verd både for leder og medarbeider. www.bsbergen. Medarbeidersamtalen Gull verd både for leder og medarbeider Bedriftssupport Bergen in a nutshell BEDRIFTSSUPPORT BERGEN Bedriftsutvikling Kvalitetsstyring HMS Organisasjonsutvikling Internanalyser Måling

Detaljer

LEAN ER en arbeidsmåte som tar

LEAN ER en arbeidsmåte som tar LEAN ABC Andre utgave INNHOLD HVA ER LEAN LEAN STIKKORD FASER I INNFØRINGSPROSJEKTENE LEAN I DAGLIG DRIFT Lean A B C er under kontinuerlig forbedring K:\Bølgen innføringsprosjekt\verktøykasse 2012\Fra

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

En oversikt over alle våre verktøy

En oversikt over alle våre verktøy En oversikt over alle våre verktøy Hvorfor AnSvar Alle trenger feedback for å bli klar over hva som er bra med eget medarbeiderskap og hva som kan utvikles. Dette tenner en gnist til utvikling. I tillegg

Detaljer

E xpa n d to N e w L e ve ls

E xpa n d to N e w L e ve ls WWW.EXLEVEL.NO E xpa n d to N e w L e ve ls Exlevel AS tilbyr kurs-og konsulenttjenester innen IT. Hovedfokus er kurs og konsulenttjenester for bedriftsmarkedet knytt til Microsoft Office programvare. Exlevel

Detaljer

Bestill kurs av NBF-advokatene!

Bestill kurs av NBF-advokatene! Bestill kurs av NBF-advokatene! KURSKATALOG 2017/2018 NBF-advokatene arrangerer kurs i juridiske emner, med sikte på å gjøre medlemsbedriftene bedre rustet både til å forebygge konflikter og til å håndtere

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 18. og 19. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 18. og 19. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Frigjør potensialet få bedre konkurranseevne Ved å bli sertifisert trener, har du tilgang til en verktøykasse med svært effektive verktøy for blant

Detaljer

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE Dypere forståelse av egen rolle Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE BERGEN KOMMUNES LEDERSKOLE GULL 4505 prosess. Bergen kommunes lederskole tar utgangspunkt i de utfordringene ledere står ovenfor

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsgiverrolle. Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS

Folkevalgtes arbeidsgiverrolle. Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS Folkevalgtes arbeidsgiverrolle Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS Tema : Folkevalgtes arbeidsgiveransvar Arbeidsgiveransvar generelt og for rådmann spesielt Hvordan skal man jobbe på sikt

Detaljer

Aktiv Bedrift. «Et helhetlig verktøy for økt fysisk aktivitet!»

Aktiv Bedrift. «Et helhetlig verktøy for økt fysisk aktivitet!» Aktiv Bedrift «Et helhetlig verktøy for økt fysisk aktivitet!» ved Linda Olsen Løland, veileder Bedriftsidretten Hordaland, 06.06.2013 Vår hverdag er endret. Transport er ikke hva det en gang var Vår hverdag

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer