Innholdsfortegnelse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs"

Transkript

1 Kurskatalog Høst 2012

2 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt på at du skal få et konkret utbytte av våre kurs som setter deg i stand til å bruke det praktisk i din hverdag. Kursene gjennomføres i de fleste tilfeller som seminar med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling. Det gis utfyllende informasjon i det enkelte kurs dersom det er avvik fra denne kursformen. Vi introduserer løpende nye kurs, følg med på

3 3 Adobe InDesign grunnleggende kurs...4 Adobe Photoshop grunnleggende kurs...5 Ansettelsesforholdet fra A til Å...6 Arbeidsgiverrollen innføring i lover og regler...7 Arbeidsgivers oppfølging av ansatte...8 Arbeidstid arbeidsmiljølovens bestemmelser...9 Brannvern og sikkerhet...10 En coachende lederrolle i praksis...11 Excel 2007/2010 Grunnleggende kurs...12 Excel 2007/2010 Videregående kurs...14 Excel 2007 Ekspert...15 Forbrukerkjøpsloven...16 Grunnopplæring i arbeidsmiljø...17 HACCP innføring i mathygiene...18 Håndtering av vold og trusler...19 Innføring i styrearbeid...20 Kommunikasjon og selvledelse...21 Konflikthåndtering i praksis...22 Lean Retail kontinuerlig forbedring i detaljhandel...23 LinkedIn en gullgruve for bedrifter...24 Lovpålagt HMS-opplæring for øverste leder...25 Lær deg å lage nyhetsbrev som virker!...26 Medarbeidersamtalen et aktivt ledelsesverktøy...27 Måling og analyse i sosiale medier...28 Ny i lederrollen...29 Opphør av arbeidsforhold...30 Personlig gjennomslagskraft kunsten å overbevise...31 PowerPoint 2007 grunnleggende kurs...32 PowerPoint 2007 videregående kurs...34 Prosessledelse...35 Prosjektledelse...36 Retorikk - Grunnkurs...37 Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær...38 Scenarioplanlegging for forretningsutviklere...39 Skriv bedre på nett...40 Stiftelse som organisasjonsform...41 Strategisk kommunikasjon i sosiale medier...42 Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer...43 Ta dagen din tilbake!...44 Teamledelse...45 Turnusplanlegging...46 Økonomi- og regnskapskurs...47

4 4 Adobe InDesign grunnleggende kurs Spar tid på bedre kunnskap! Ønsker du å lage tiltrekkende annonser, brosjyrer, nyhetsbrev eller andre typer flersidige, grafiske dokumenter? Ønsker du å få full kontroll på farger, bilder, logoer og tekst og lære å sette disse pent sammen? Vil du lære mer om bildeformater, fargekoder og andre trykkrelaterte temaer? Da er Adobe InDesign det grunnleggende kurset for deg. 26. september Kl september Kr. 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kurset vil gi deg en innføring i InDesign og sette deg i stand til å begynne å bruke programmet og se hvilke muligheter det innebærer. De vanligste funksjonene i InDesign Effektive arbeidsmetoder for å lette arbeidshverdagen din Enkle, grafiske triks som gjør utseendet på dine brosjyrer og annonser mer tiltrekkende Begreper om formater og fargetrykk som brukes i InDesign og av trykkerier Tekststiler og fargeprøver Ferdigstilling av PDF-filer for trykk Kr. 5400,- pr. deltaker for ikke-medlemmer Instruktør fra KnowledgeGroup En blandning av forelesning, diskusjon i plenum og praktiske oppgaver alene og i grupper. Deg som ønsker å lage tiltrekkende annonser, brosjyrer, nyhetsbrev eller andre typer flersidige, grafiske dokumenter. FORKUNNSKAP Grunnleggende Windowskunnskap, samt kjennskap til Officeprogrammer Du tar med egen PC med programvare på kurset.

5 5 Adobe Photoshop grunnleggende kurs Spar tid på bedre kunnskap! Ønsker du en kjapp og smertefri introduksjon i verdens mest populære bildebehandlingsprogram? 11. september Kl Kurset vil gi deg en innføring i Photoshop og sette deg i stand til å begynne å bruke programmet og se hvilke muligheter det inneholder. En helt annen måte å jobbe med bilder på Hvordan oppnå de resultatene du ønsker med bildene dine? Oppløsning, fargemodeller og filformater Effektivisering av bildebehandlingen din Mulighetene i Photoshop 28. august Pris Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr 5400,- pr. deltaker for ikke-medlemmer Instruktør fra KnowledgeGroup En blandning av forelesning, diskusjon i plenum og praktiske oppgaver alene og i grupper. Alle som jobber med enkel bildebehandling, lager nyhetsbrev eller presentasjoner. FORKUNNSKAP Grunnleggende Windowskunnskap, samt kjennskap til Officeprogrammer Du tar med egen PC med programvare på kurset.

6 6 Ansettelsesforholdet fra A til Å Lær deg viktige lover og regler! Kurset gir innføring i de mest sentrale lover og regler som er av betydning å kjenne til som leder eller utøver av arbeidsgiverfunksjonen. Oslo 11. september, og 8. november Bergen 18. oktober Stavanger 25. oktober Bergen Stavanger Kurset vil sette deg bedre i stand til å håndtere ulike spørsmål ledere vil bli stilt overfor i et arbeidsforhold. Vi følger en ansatt i prosessen fra selve ansettelsen til avslutning av abeidsforholdet. I tillegg vil vi gi deg som leder en praktisk tilnærming til hvordan du håndterer spørsmål som oppstår i løpet av arbeidsforholdet. Arbeidsgivers styringsrett Ansettelse Prøvetid Arbeidstid og overtid Sykefravær og permisjon Ferie Oppfølging av arbeidstaker, advarsel Oppsigelse og avskjed Kl Senest to uker før kurstart Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Rådgivere fra Virke Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, erfaringsdeling. Ledere og andre som utøver arbeidsgiverfunksjonen i små og mellomstore virksomheter.

7 7 Arbeidsgiverrollen innføring i lover og regler Rammeverk for en god arbeidsplass Riktig håndtering av personalsaker, ferie, sykefravær og avslutning av arbeidsforhold skaper en god og profesjonell ramme for medarbeidere og virksomhet. Det skaper grunnlag for å fokusere ressurser og motivasjon på virksomhetens mål og resultater. Lederne må derfor ha kjennskap til de mest sentrale lover og bestemmelser av betydning for arbeidsgiver i forhold til de ansatte oktober Dag 1: Kl Dag 2: Kl oktober Kr. 4500,- pr. deltaker for medlemmer Kr. 6500,- pr. deltaker for ikke-medlemmer Kurset vil sette deg i stand til å håndtere de fleste saker som kan dukke opp i løpet av et år i forhold til ansatte gjennom innføring i viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, ferieloven og avtaleverket. Arbeidsgivers styringsrett Tilsetting Sykefravær, sykepenger Personalsaker Advarsler og oppsigelse Advokat Ketil Sundbotten og rådgiver Kirsten Haug, begge Virke Forelesninger og erfaringsdeling Ledere, ansatte med personalansvar og andre som utøver arbeidsgiverfunksjonen.

8 8 Arbeidsgivers oppfølging av ansatte Konfliktforståelse og juridiske rammer Problemstillingen handler om bevisst bruk av det juridiske rammeverket så vel som bevisstgjøring av hvilke konflikter partene i et arbeidsforhold kan bli utfordret på. 5. september Kl august Kurset vil gi deg overblikk over de regler som gjelder for arbeidsforhold, og sette deg i stand til å planlegge og gjennomføre en hensiktsmessig oppfølging av egne ansatte. Om lederrollen Arbeidsgiverhatten hva innebærer den? Arbeidsgivers styringsrett de rettslige rammer Konfliktforståelse vs. en arbeidstaker som ikke innfrir Oppfølging av dårlig fungerende arbeidstakere Ryddighet ved avslutning av arbeidsforhold Pris Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr 5400,- pr. deltaker for ikke-medlemmer Bedriftspsykolog Steinar Klausen og advokat Marianne Pedersen, Virke Kurset gjennomføres som et seminar. I tillegg til faglige innlegg fra kurslederne legges det opp til caseillustrasjoner, gruppearbeid og drøftinger knyttet til noen av de utfordringene man som arbeidsgiver møter i oppfølging av egne ansatte. Kurset passer for alle som jobber med ledelse og personal.

9 9 Arbeidstid arbeidsmiljølovens bestemmelser Følger din virksomhet arbeidsmiljølovens bestemmelser? For en arbeidsgiver er det viktig å kjenne til arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Hva sier loven om overtid, pauser, helgearbeid og beregninger? Flere saker har havnet i media fordi medarbeidere har følt seg utnyttet og jobbet mer enn lovens bestemmelser tilsier. I andre tilfelle kan manglende kunnskap føre til høyere lønnsutbetaling enn det arbeidsavtalen tilsier. Vil du lære mer om arbeidsmiljølovens bestemmelser? Vi tilbyr et tre timers innførings- og oppfriskningskurs i arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid. 15. november Kl november Pris inkl. kursmateriell og lett lunsj Kr 1900,- pr. deltaker for medlemmer Kr 3900,- pr. deltaker for ikke-medlemmer Advokat Per Engeland og rådgiver Mette Persson, Virke Etter kurset vil du være i stand til å vurdere om egne arbeidstidsordninger er innenfor lovens bestemmelser. NB! Kurset går ikke igjennom turnusspørsmål. Alminnelig arbeidstid Pauser og hviletid Overtid og merarbeid Gjennomsnittsberegning Natt-, søn- og helgedagsarbeid Rett til redusert arbeidstid Rett til fleksibel arbeidstid Kurset gjennomføres som et seminar med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling. Ledere og personer med ansvar for lønn og administrasjon.

10 10 Brannvern og sikkerhet Forebygg uønskede hendelser En virksomhet har ansvar for både mennesker og materielle verdier. Det er bevisstheten om forebyggende arbeid i det daglige som reduserer faren for uhell. Kurset dekker internkontrollforskriftens krav til minimum opplæring for de ansatte i bedriften i brann og sikkerhet. 23. oktober If Sikkerhetssenter, Høbol Kl oktober Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kurset vil gi deltakerne innføring i brannforebyggende arbeid, viten om brannårsaker og viten om hvordan man slokker en brann i startfasen. Velkommen til virkeligheten Skadeforebyggende arbeid i næringslivet Elektriske brannårsaker Brannteori i praksis Brannslokking Slokkeøvelse på brannområdet Alarmen går! Evakuering fra røykfylte rom Evaluering av dagen Kr 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Medlemmer av Virkes Skadeforebyggingsfond får 50% tilskudd for første deltaker og 75% for øvrige deltakere. Fra If Sikkerhetssenter, Hobøl Kurset er så nær opp til virkeligheten som mulig og gjennomføres med realistiske øvelser og demonstrasjoner som bidrar til at deltakerne kan delta i virksomhetens brannforebyggende arbeid. For virksomhetsledere, brannvernledere, HMS-ansvarlige og medarbeidere med ansvar for avdelinger på kveld og natt.

11 11 En coachende lederrolle i praksis Hvordan bli en mester i å stille gode spørsmål? Lederrollen er i endring. Fra å fokusere på styring og delegering til å legge stadig mer vekt på at lederen må fungere som en coach, trener og utviklingsagent for sine medarbeidere. Coachende ledere får medarbeidere som tar ansvar, er motiverte og selvgående og utvikler seg gjennom jobben. 26. november Kl november Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Dette kurset vil lære deg å bruke løsningsorientert coaching til å motivere medarbeidere. Kurset gir deg en grunnleggende forståelse av prosessledelse som ledelsesform. Dessuten får du introduksjon til nyttige verktøy, som du kan ta i bruk for å lede gode prosesser i din egen jobbsituasjon. Prinsipper for coaching. Hva er coaching, og hvordan du kan utøve dette på din måte? Metodikk og arbeidsformer, løsningsorientert coaching Kommunikasjon, aktiv lytting, åpne spørsmål Hvordan bruke coaching til å motivere og myndiggjøre medarbeidere? Hvordan coache for å oppnå mål og skape bedre resultater? Praktisk trening Kr 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Øyvind Thorvaldsen, Medvind AS Det blir en aktiv og praktisk dag med en kombinasjon av korte innlegg, dialog, erfaringsdeling og praktisk trening. Kurset forutsetter ingen forkunnskaper. Kurset passer for ledere på alle nivå, prosjektledere, teamledere og HR medarbeidere. Det er en fordel å ha med en kollega (eller flere) for å kunne ta erfaringene mer effektivt i bruk.

12 12 Excel 2007/2010 Grunnleggende kurs Spar tid med bedre kunnskap i Excel! Bruker du mye tid på Excel? Føler du at du jobber tungvint? Du kan lære å jobbe raskere, smartere og bedre og finne ut hvilke muligheter som skjuler seg i Excel. 5. september 10. oktober Kl Kurset vil sette deg i stand til å begynne å jobbe med regneark, diagrammer og bruke enklere formler og funksjoner. Programmet og dets muligheter Formler og funksjoner Fremstilling av tall i diagrammer Effektivt bruk av store lister Sammenkobling av flere regneark og regnebøker Lettleste regneark og utskrifter 22. august 26. september Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Instruktør fra KnowledgeGroup En blandning av forelesning, diskusjon i plenum og praktiske oppgaver alene og i grupper. FORKUNNSKAP Det er en fordel å ha noe erfaring i bruk av tastatur, mus og Windows. Gratis support i to år etter kurset Etter kurset står du fritt til å kontakte kurslederen og få gratis support via telefon og e-post. Du tar med egen PC med programvare på kurset. Alle som bruker eller ønsker å bruke/ bli bedre på Excel.

13

14 14 Excel 2007/2010 Videregående kurs Spar tid med bedre kunnskap i Excel! Trenger du å bygge opp store og strukturerte regneark? Ønsker du å lage rapporter og beregninger på store tallgrunnlag? Vil du finne ut hvordan du kan effektivisere arbeidet ditt i Excel? november november Dag 1 Kl Dag 2 Kl oktober 14. november Kurset vil lære deg mer om avanserte muligheter i Excel og hvordan du lager gode rapporter og oversikter. Du vil lære mer om avanserte muligheter i Excel Du vil lære hvordan Excel kan overta manuelle oppgaver Lage gode rapporter og oversikter med tabeller og pivot Skaffe deg større forståelse om funksjoner og hvordan de kan brukes Lære litt om hva en makro er og hva de kan brukes til Muligheter med diagrammer FORKUNNSKAP Excel grunnkurs, eller tilsvarende kjennskap til programmet. Gratis support i to år etter kurset Etter kurset står du fritt til å kontakte kurslederen og få gratis support via telefon og e-post i to år. Du tar med egen PC med programvare på kurset. Kr 4500,- pr. deltaker for medlemmer Kr 6500,- pr. deltaker for ikke-medlemmer Instruktør fra KnowledgeGroup En blanding av forelesning, diskusjon i plenum og praktiske oppgaver alene og i grupper Alle som bruker eller ønsker å bli bedre på Excel.

15 15 Excel 2007 Ekspert Spar tid med bedre kunnskap i Excel! Ønsker du en mer omfattende fordypning i Excel knyttet til formler og funksjoner, men har ikke tid til å sette deg inn i dette på egenhånd? Vil du lære mer om håndtering av datagrunnlag og rapportering på grunnlag fra andre systemer, samt bygging av dynamiske modeller? Da er Excel Ekspert kurset for deg. Kurset vil lære deg mer om avanserte muligheter i Excel og hvordan du lager gode rapporter og oversikter. Excels avanserte funksjoner Håndtering av datagrunnlag på en smart måte Dynamikk i regneark ved hjelp av for eksempel tabellfunksjonalitet Dynamiske diagrammer Effektiv bruk av pivottabeller Metoder for å konsolidere data FORKUNNSKAP På nivå med videregående kurs i Excel, eller tilsvarende kjennskap til programmet. Gratis support i to år etter kurset Etter kurset står du fritt til å kontakte kurslederen og få gratis support via telefon og e-post. Du tar med egen PC med programvare på kurset november Dag 1 Kl Dag 2 Kl november Kr 4500,- pr. deltaker for medlemmer Kr 6500,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Instruktør fra KnowledgeGroup En blandning av forelesning, diskusjon i plenum og praktiske oppgaver alene og i grupper. Alle som bruker eller ønsker å bli ekspert på Excel.

16 16 Forbrukerkjøpsloven Håndtering av reklamasjoner Alle virksomheter som selger varer til forbrukere, er nødt til å være kjent med forbrukerkjøpslovens regler, og hvordan man forholder seg ved reklamasjoner. Manglende kunnskap om reglene kan medføre unødvendige kostnader og misfornøyde kunder. 29.november Kl november Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kurset vil sette deg i stand til å håndtere de fleste reklamasjonssaker på betryggende vis. Reklamasjonsreglene Hva skal til for at det foreligger en kjøpsrettslig mangel? Kundens krav ved forsinkelser og mangler, som tilbakeholding av kjøpesum, reparasjon/ny vare, prisavslag, heving, erstatning Selgers rettigheter Forskjellen mellom reklamasjon og garanti Angrerett Kr 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Advokatene Rune Erstad, Henrik Renner Fredriksen, Jon Fors-Skjæveland, Virke Kurset gjennomføres i seminararbeidsform med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling. Ledere og ansatte med ansvar for kundeservice og reklamasjoner. Kurset passer også godt for butikksjefer i kjeder filialer og avdelinger.

17 17 Grunnopplæring i arbeidsmiljø Lovpålagt kurs for verneombud Ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal sammen sikre at virksomheten jobber systematisk med HMS. Arbeidsgiver er i følge arbeidsmiljøloven forpliktet til å sørge for nødvendig opplæring til alle. Få en grunnleggende innføring i regelverket, arbeidsmiljøfaktorer, aktørene i arbeidsmiljøarbeidet, og arbeidsmåter innen HMS. Videre orienteres du om IA (inkluderende arbeidsliv) og sykefraværsoppfølging. Vi anbefaler at verneombud og ledere deltar sammen på kurset fordi det gir et godt grunnlag for videre HMS arbeid i den enkelte bedrift. Kurset er for deg som har en avtale med dine ansatte om at kortere kurs enn de lovpålagte 40 timene er tilstrekkelig i forhold til virksomhetens utfordringer (Virke tilbyr et eget dagskurs for arbeidsgiver) august, september, oktober, november og desember *18-20 september *Bergen Kl alle dager Senest to uker før kurstart Kr 4900,- pr. deltaker for medlemmer Kurset vil gi deg øvelse i og kunnskap om redskap og prosesser for å utvikle et systematisk HMS arbeid i bedriften. Innføring i arbeidsmiljøloven og trening i å finne frem Hva kjennetegner en god arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø? Arbeidsgiver ansvar, verneombudet og AMUs oppgaver og roller Arbeidsmiljøfaktorer - psykososiale, organisatoriske og fysiske Samarbeid, kommunikasjon, omstilling, konflikter, mobbing Systematisk HMS arbeid, kartlegging av arbeidsmiljø, risikoanalyse Fra kartlegging til handling Hvordan få et godt samarbeid mellom verneombud og leder? Kr 6900,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Rådgivere i Virke eller samarbeidspartnere Kurset er tilrettelagt for diskusjon og refleksjon, og det legges opp til praktiske øvelser som vil øke tryggheten i rollen som arbeidsgiver, verneombud og AMU-representant. Kurset egner seg først og fremst for nyvalgte/uerfarne verneombud, AMUrepresentanter, ledere og andre som ønsker oppfriskning eller fordypning. Det kreves ingen forkunnskaper.

18 18 HACCP innføring i mathygiene Øk forståelsen for HACCP (hygiene og produktkontroll) Den såkalte hygienepakken trådte i kraft fra 1. mars Dette innebærer at alle virksomheter i matkjeden må videreutvikle IK-Matsystemet sitt slik at det også inkluderer et HACCP-system. Dette er et system for identifisering av risikofaktorer og kritiske styringspunkter for å sikre trygg mat. Det kan derfor være lurt å tørrtrene på HACCP før Mattilsynet kommer på revisjon. 24. oktober Kl oktober Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kurset vil gi nødvendig kunnskap for å kunne etterleve nye regelverkskrav til mattrygghet, og gi nyttige bidrag til hvordan man kan gjennomføre risikoanalyse i egen virksomhet. Trygg Mat trender Nytt hygieneregelverk og krav til HACCP Grunnforutsetninger Næringsmiddelfarer HACCP-metodikken trinn for trinn Forberedelser til møte med Mattilsynet Kr 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Merete Kiserud og Kirsti Mathisen, Aquatic AS Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og praktiske øvelser. Passer bra for medarbeidere i mindre virksomheter og andre som ønsker en innføring i HACCP.

19 19 Håndtering av vold og trusler Forebygging og håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen I følge levekårsundersøkelser utsettes om lag fem prosent av arbeidstakere i Norge for vold eller trusler på arbeidsplassen minst en gang i måneden. Ifølge arbeidstilsynet er problemet økende, og særlig i tjenesteytende sektor. Vold og trusler i arbeidslivet er alvorlig, og det er viktig at slike saker forebygges og håndteres raskt og med nødvendig kunnskap om hva som virker. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver ansvaret for å sørge for at ansatte så langt det er mulig beskyttes mot vold og trusler. 11. oktober Kl september Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Kurset gir kunnskap om vold og trusler som problem i arbeidsmiljøet, og råd om hvordan du som leder kan forebygge og håndtere voldsog trusselsaker i virksomheten. Omfang og typer av vold og trusler Hva sier lovverket? Vold og trusler som arbeidsmiljøproblem Hva kan vi gjøre for å forebygge vold og trusselsituasjoner? Reaksjoner hos mennesker som utsettes for vold og trusler Håndtering og oppfølging av volds-/trusselsituasjoner Den gode samtalen i en kritisk sammenheng Rutiner for melding og debrifing Anne-Grete Skofterød, seniorrådgiver Virke Forelesning, gruppearbeid, refleksjon og diskusjon. Ledere, HR-personell og andre med interesse for temaet.

20 20 Innføring i styrearbeid Kunnskap om styrearbeidets juridiske rammer Styret skal spille en aktiv rolle i å sikre virksomhetens drift og utvikling. I følge aksjeloven plasseres det meste av ansvaret for en virksomhet på styret, og forsømmelse kan få personlige konsekvenser for styremedlemmer. Det er derfor viktig for alle styrer å bygge opp nødvendig kunnskap om styrearbeid og styrets rolle for å kunne gjøre en god jobb. Kurset tar sikte på å gi en innføring i lover og regler som gjelder for utøvelsen av styrevervet. Det vil i hovedsak bli lagt vekt på styrereglene i aksjeselskaper. Disse vil være veiledende for andre typer virksomheter. 25. september Kl september Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Kurset vil gi deg overblikk over ansvar i ditt styreverv. Du vil også bli i stand til å vurdere mulige konsekvenser av styrets handlinger. Organene i et aksjeselskap Forventninger til styret Styremedlemmet Styrets ansvar og oppgaver Gjennomføring av styremøter Forholdet mellom aktørene Styrets erstatningsansvar Advokatene Hege Stokmo og Jon Fors-Skjæveland, begge Virke Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling. Alle som deltar i styrearbeid. Kurset passer best for deg som skal inn i et styreverv for første gang og for deg som trenger en oppfriskning av regelverket.

21 21 Kommunikasjon og selvledelse Håndtering av en hektisk hverdag og kommunikasjon med ulike personprofiler Gjør internressursene tryggere og tydeligere. De fleste organisasjoner har ofte medarbeidere som har ulike oppdragsgivere internt og rapporterer faglig på tvers i organisasjonen. Disse opplever ofte utfordringer i forbindelse med prioritering av oppgaver og det å relatere til ulike personer og roller. Det oppleves også ofte press i denne rollen. 3. september Kl august Kr 3400,- pr. deltaker for medlemmer Blir tryggere i sin rolle som ressursperson. Utvikle og få noen metoder for lettere å prioritere og håndtere mange ulike oppgaver. Bli mer bevisst ulike personprofiler og kommunikasjonsformer. Lettere å håndtere press og stress. Ulike forventninger til internressursen Planlegging og prioritering av oppgaver Effektivitet og selvledelse Kommunikasjon muntlig og skriftlig Håndtering av ulike personprofiler En JA person alternativer som gjør hverdagen lettere og kollegaer tryggere Energi og motivasjon Håndtering av press og stress Kr 5400,- pr. deltaker for ikke-medlemmer Christel Storm, konsulent og partner i Pondera AS Kurset gjennomføres med en kombinasjon av diskusjoner, erfaringsdeling, gruppeoppgaver og praktiske øvelser. Vi er spesielt opptatt av å involvere deltakerne i sin egen læringsprosess. Administratorer, sekretærer, resepsjonister, koordinatorer m.fl.

22 22 Konflikthåndtering i praksis Håndterer din virksomhet konflikter på en konstruktiv måte? Å kunne håndtere konflikter, store som små, er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø og en god og profesjonell ramme for medarbeidere og virksomhet. Ofte er det ikke konflikten i seg selv som er problemet, men måten vi løser den på. På vårt kurs får du nyttige råd og praktisk trening i å håndtere konflikter på en best mulig måte. 5. desember Kl november Kr. 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kurset vil gi deg økt forståelse for konflikters årsak og utviklingsforløp og trening i bruk av ulike verktøy for konflikthåndtering. Konfliktforståelse og konflikters forløp Konflikters funksjon Praktiske tilnærmingsmåter Den vanskelige kombinasjonen; tydelighet og ivaretakelse Problemfokusert og løsningsfokusert tilnærming til konflikthåndtering Typiske reaksjonsmåter og håndtering av disse Egne ressurser og hindringer i konfliktarbeid Kr. 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Anne-Grete Skofterød, seniorrådgiver i Virke Dialog, refleksjon, erfaringsdeling og trening i konkret konflikthåndtering. Deltakerne oppfordres til å dele konfliktstoff fra egen virksomhet. Ledere på alle nivåer, HR-personell og andre som vil øke sin konflikthåndteringskompetanse.

23 23 Lean Retail kontinuerlig forbedring i detaljhandel Hvordan bli mer effektiv og skape større engasjement hos medarbeiderne? Lean dreier seg om jakten på stadige forbedringer. Det handler om å finne smartere måter å utføre arbeidet på. Lean setter fokus på å øke verdiskapende tid gjennom å eliminere all unødvendig sløsing. Tenkningen og verktøyene benyttes over hele verden i alle bransjer. 13. september Kl august Kr. 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr. 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Dette er et praktisk rettet kurs som tar for seg grunnprinsippene i Lean, og hvordan disse kan implementeres i en varehandelsvirksomhet. Du lærer hvilke gevinster som kan forventes og får belyst de viktigste suksesskriteriene og fallgruvene. Hva er Lean? Begrepet Lean - Lean Production - Lean Retail Lean Office Hovedpunkter fra undersøkelser om effekter i virksomheter som arbeider med Lean Introduksjon til det første Leanverktøyet - tavlemøtet Mura, Muri og Muda tre sentrale begreper Praktiske øvelser og caser Lean-arbeid innen Retail Praktisk og operativ metode Ledelse av kontinuerlig forbedring Partner Geir Ledsten, Lean Consulting AS Praktiske øvelser for å synliggjøre prinsipper og verktøy til bruk forbedringsarbeidet. Ledere, prosjektledere, leverandører og andre som jobber med vareflyt forretningsutvikling og interne prosesser i detaljhandel.

24 24 LinkedIn en gullgruve for bedrifter Rekruttering og annonsering på LinkedIn LinkedIn er de sosiale medienes litt stillfarne kjempe. Med 30% vekst i brukertallet i 2011 nærmer de seg en halv million brukere i Norge. Nettsamfunnet blir stadig viktigere i rekruttering, HR, omdømmebygging og employer branding. Men hvordan kan vi se mulighetene og ta LinkedIn i bruk i vår bedrift? Hva erlinkedin og hvem som bruker tjenesten Kjenne mulighetene for bruk av LinkedIn til å finne aktuelle kandidater til stillinger i bedriften Kjenne til de ulike bedrifts- og gruppeprofilene på LinkedIn og mulighetene for annonsering Vite hvordan du optimaliserer din egen profil Hvordan lager man en god profil på LinkedIn Hva bør man tenke på når man oppretter og drifter grupper på LinkedIn Hvilke muligheter ligger i LinkedIns Company profiles Hvordan søker man på LinkedIn Hvilke funksjoner og muligheter åpnes gjennom LinkedIns premium-abonnement er det verd å betale for? 21.november Kl november Kr. 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr. 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Ingeborg Volan, Gambit H+K En blanding av foredrag, plenumsdiskusjon og praktiske øvingsoppgaver. Deltakerne bør ha med bærbar PC eller tilsvarende verktøy. Alle som jobber med HR, rekruttering, merkevarebygging og markedsføring overfor næringslivet.

25 25 Lovpålagt HMS-opplæring for øverste leder Integrer HMS i lederarbeidet! Arbeidsmiljøloven pålegger øverste leder i alle bedrifter å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Mange ledere fokuserer på at HMS-opplæringen er lovpålagt. Integrasjon av HMS-arbeidet i den daglige ledelse er imidlertid viktig også for å skape en god arbeidsplass. På vårt kurs får du en praktisk innføring i hvordan dette kan gjøres. Kursinnholdet er i samsvar med veiledningen til den reviderte Arbeidsmiljøloven fra 1. januar september, 10.oktober, 14.november, 6.desember Kl Senest to uker før kursstart Kr. 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr. 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Kurset vil sette deg i stand til å bli en aktiv leder av bedriftens HMS-arbeid. Hva er HMS? Hvilke krav stilles til deg som toppleder? Systematisk HMS-arbeid (hvilke krav stiller lov og foreskrift?) Hvordan få et system som er tilpasset virksomhetens behov? Tilrettelegging og psykososialt arbeidsmiljø Hvordan finne tid til HMS-arbeidet i en travel hverdag? Seniorrådgiver Grim Bjercke eller rådgiver Mette Fyrsteng, begge Virke Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, erfaringsdeling og praktiske øvelser. Adm. direktør, daglig leder og ignende

26 26 Lær deg å lage nyhetsbrev som virker! E-post en av de mest effektive markedsføringskanalene Lurer du på om nyhetsbrev på e-post kan være en god markeds- og informasjonskanal for din virksomhet? Publiserer du et nyhetsbrev, men er skuffet over responsen og lurer på hvordan du kan gjøre det bedre? I informasjonsflyten på nett, papir og sosiale medier blir det stadig vanskeligere å fange oppmerksomheten. Et godt nyhetsbrev er målrettet og relevant for mottakeren, og en meget effektiv markedskanal. Første prioritet: Godt innhold servert på riktig måte til riktig tid. 23. oktober Kl oktober Kr. 3400,- pr. deltaker for medlemmer Kr. 5400,- pr. deltaker for ikkemedlemmer Ingeborg Volan, Gambit H+K Du lærer hva som er forskjellen på et godt og et dårlig nyhetsbrev. I tillegg får du råd om nyhetsbrevutvikling som kontinuerlig prosess. Hva avgjør om et nyhetsbrev lykkes? Det perfekte emnefeltet Gode overskrifter og ingresser. Hva klikker vi på? Innholdsplaner og fremdrift å være gode hele tiden, ikke i rykk og napp. Utsendelse og timing. Når treffer vi mottakeren i riktig modus? A/B-testing og analyse hvordan kan vi bli bedre? Et aktivt og praktisk kurs med korte forelesninger, skriveøvelser og gjennomgang av mulige verktøy/ målemetoder. Alle som bruker e-post til kommunikasjon og markedsføring, eller vurderer å gjøre det.

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

omstilling og restrukturering

omstilling og restrukturering Karriererådgivning Kartlegg kompetansen og få hjelp til ny jobb Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nedbemanning Slik gjennomføres en god omstilling Styringsretten Sett klare grenser for arbeidstakerne

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter!

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Niels Arvid Sletterød Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2007 Tittel Forfatter : JOBBING UTEN

Detaljer