Trivsel og helse. tiltakshefte 1. Verneombud. Bedriftshelsetjeneste. Arbeidsmiljøutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trivsel og helse. tiltakshefte 1. Verneombud. Bedriftshelsetjeneste. Arbeidsmiljøutvalg"

Transkript

1 Trivsel og helse Verneombud Bedriftshelsetjeneste Arbeidsmiljøutvalg tiltakshefte 1

2 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften i bransjen. LO og NHO startet et tre-årig samarbeid, Hovedorganisasjonenes Fellestiltak Sykefravær TL utarbeidet en egen Internkontrollveileder for medlemsbedriftene. Veilederen ble gjennomgått på en rekke seminarer. Prosjektet "Kvalitet i transportbransjen" IK som en del av kvalitetssystemet - startet TL ansatte HMS-rådgiver. Evaluering av det nasjonale sykefraværsprosjektet i LO/NHO-området fant at tiltak rettet mot organisatoriske forhold i bedriftene var mest effektive for å redusere sykefravær TL utarbeidet "Vinnerlaget" et bidrag til medlemsbedriftenes interne motivasjonsarbeid i forbindelse med kvalitetsutvikling, inkludert internkontroll av helse, miljø og sikkerhet. Temabilag til Transportforum - "Kvalitet i transport" TL utarbeidet "Veiledningsprogram innen internkontroll og kvalitetsutvikling" oppfølgingsprosjekt i bedriftene. Temabilag til Transportforum "Miljødiagnose". Stressbelastning hos bussjåfører studeres SINTEF forsket på bransjen SINTEF-rapporten "Bedriftsutvikling reduksjon av stress og fravær. Busselskaper" kom ut. Det ble arrangert 5 regionale konferanser under mottoet "Sjåføren i fokus" Artikkelsamling om stress og sykefravær blant bussjåfører gis ut. Tiltakshefte for busselskaper "Mindre stress og sykefravær mer effektiv produksjon" gis ut. Prosjektet "Trivsel og helse i busselskapene" startet opp. Prosjektet "Kvalitetsforbedringsgrupper som tiltaksstrategi for bedriftsutvikling" startet. Prosjektet "Såføren i fokus" startet - SINTEF forsket på sjåfører, stress og sikkerhet Innsats i 4 pilotbedrifter i prosjektet "Trivsel og helse i busselskapene" Produksjon av 5 temaoppslag i Transportforum i serien "Trivsel og helse". Deltakelse i NHO-prosjektet "Sykefraværsarbeid i praksis" "Trivsel og helse i busselskapene" innsatsen i pilotbedriftene fortsetter. "Trivsel og helse tiltakshefte 1" gis ut. Oppstart av et bransjerettet arbeidmiljøprosjekt i samarbeid med 6 andre bransjeorganisasjoner. Deltakelse i NHO-prosjektet "Sykefraværsarbeid i praksis" Temabilag til Transportforum "Det gode arbeidsmiljø". Temabilag til Transportforum "Sikker yrkestransport". 2

3 Effektivitet og lønnsomhet det er opp til dere! Ta i bruk verktøyene de finnes! Innhold Vernetjenesten: "Gratis" bedriftsrådgiver kan hjelpe deg å spare penger! Side 4 Foto: Knut Fjeldstad/Samfoto Mindre feil, mer effektiv produksjon og lavere sykefravær er noe av det du kan oppnå ved å ta i bruk de hjelpemidler som finnes. Gjennom prosjektet "Kvalitetsforbedringsgrupper som tiltaksstrategi for bedriftsutvikling" og gjennom innsatsen i pilotbedriftene i prosjektet "Trivsel og helse i busselskapene" har vi registrert at roller, oppgaver og ansvar innen HMS ofte er uklare. Dersom bedriftene ønsker å få full utnyttelse av verneombudordningen, bedriftshelsetjenesten og arbeidsmiljøutvalget, er det viktig at det avklares hvem som gjør hva; hvilke oppgaver og fullmakter disse funksjonene skal ha i bedriften. En nytenkning rundt bruken av disse ordningene, som er lovpålagte, er nødvendig for på sikt å kunne få til et bedre arbeidsmiljø. Dette heftet kan brukes i alle interne kurs, seminarer og møter i bedriften. For å få en best mulig effekt er det lurt å innkalle til en seminardag. Seminardeltakere bør være ledere, tillitsvalgte, verneombud og bedriftshelsetjeneste. Målet er å kartlegge nåsituasjonen for verneombudordningen, bedriftshelsetjenesten og arbeidsmiljøutvalget, deretter skissere ønsket situasjon i forhold til de samme funksjonene. Etter at dette er utført lager dere en handlingsplan med beskrivelse av tiltak, ansvarlige og tidsfrister. Etter hvert som tiltakene i handlingsplanene følges opp vil bedriften forbedre sine rutiner og bevege seg i retning en ønsket situasjon. Det er viktig at nye rutiner og forbedringer beskrives, slik at dette blir en ny standard for bedriften. Har du spørsmål, ta kontakt med TLs HMS-rådgiver, Borgny Helnes, tlf , e-post: Lykke til med det videre arbeidet! Verneombudet: en døende dinosaur? Side 6 Bedriftshelsetjenesten: Kaster dere penger ut av vinduet? Side 8 Bedriftshelsetjenesten: Bruk oss! Side 10 Bruk arbeidsmiljøutvalget til noe fornuftig! Vi gir deg oppskriften! Side 12 Oppgaver til internt bruk i bedriften Side 14 Årlig sjekkliste for bedriftens HMS-organisasjon Side 15 Forsidebildet Leif Rødbotten er 58 år og har kjørt buss i 34 år. Han har sitt virke i Gaia Trafikk. Leif kjører mykt, han stresser ikke og frakter folk trygt fram gjennom Bergens gater. Han trives på jobben og sprer smil og latter rundt seg på sin ferd gjennom byen. 3

4 Vernetj «Gratis» bed kan hjelpe deg

5 enesten: iftsrådgiver å spare penger!

6 Verneomb en døende dinosaur? Tekst Tron Øgrim Verneombud? Er ikke de forelda i en moderne, godt organisert transportbedrift? Der de fleste miljøproblemer er løst? En unødvendig ekstrautgift som skaper plunder på jobben? Og er ikke mange for dårlig skolerte, for likegla til å bety noe likevel, folk som bare lar seg velge fordi de må? Kort sagt: Er verneombudet en dinosaur som hører hjemme i ei anna tid. Nå som vi er i år 2000? Spør du meg, tar minnet meg med til ei anna tid! Våren 1969: Jeg står i sollyset på en møkkete, rotete asfaltert plass. Jeg er ung og råsterk, har sjauejobb på takpappfabrikk. Livsfarlige horn Men jeg føler meg som en gammal, ansvarlig og sur gubbe. For to yngre arbeidskamerater leker stangende okser med hver sin gaffeltruck. De bryr seg ikke om at en eldre kar på 22 syns at det er uansvarlig! Ikke er det min sak heller. Arbeidsformann' har ansvaret. Han er travel inne i fabrikken, og ser ikkeno'. Nå er takpappfabrikken nedlagt for 25 år sida. Men ubehaget jeg følte, husker jeg som om det var igår. Seinere gikk jeg på kurs og leste statistikken. Og lærte at mange flere blir drept av trucker enn av okser med horn! Da gaffeltrucken kom til Norge, gikk dødsulykkene rett til himmels. Og da sertifikat for trucker blei innført gikk de ned. Ny lov for feiginger I 1977 fikk vi verneombud: Valgte gutter og jenter på gølvet, som fikk rett og plikt til å gripe inn mot farlig arbeid. I følge den nye Arbeidsmiljølova, hadde vi faktisk medansvar hvis vi ikke stoppa farlig arbeid. 6 Jeg er en pyse som ikke liker farlige ting. Så jeg blei ombud. Og lærer for både fagorganiserte og arbeidsledere i den nye lova. En dag sto jeg på ei avdeling på bryggeriet og hadde ansvaret for 12 mann som kjørte gaffeltruck. Jeg sjekka alle som kjørte paller med øl gjennom de trange, overfylte rommene og gangene, forbi oss som sto på samlebånda. - Har dere truckførerlappen? Tre mann hadde det ikke. - Du må ned av trucken, sa jeg. Om de blei sinte! For de kunne jo kjøre truck! Sur kar lager trøbbel En av dem var arbeidsformann. - Fløtt deg, vi må jobbe! sa han. - Beklager, sa jeg. - Men veit du hvilket erstatningsansvar du kan få hvis noe går gærent? Sjøl om ei ulykke ikke er din "feil"? Så tok jeg nøkkelen. Trucken sto. Snart etter hadde alle som kunne tenkes å havne på en truck, truckførerbevis på den avdelinga. Stort sett var jo ikke jobben sånn. Vi tolka ikke reglene mest mulig firkanta. Vi snakka sammen og fikk til praktiske løsninger på en grei måte. Men Livet har lært meg at industri er farlig. Store maskiner må behandles med ansvar - jo større og kraftigere de blir, jo mer gærent kan det gå. Og angrer jeg på at jeg tok nøkkelen? Nei! Transport er spesielt farlig. Der kan store ulykker skje på et øyeblikk hvis teknikken svikter, eller noen vurderer feil. Båter som synker og tog som brenner er aktuelle eksempler på det. Å knuse noen ølflasker... Jeg har aldri kjørt buss. Men jeg har vært med i Norsk Transportarbeiderforbund. Jeg har jobba på ølbil, og veit om å ha dårlig tid i mårrarøsjet i Oslo. Og jeg har jobba sammen med sjåfører som har kjørt turbuss i døgn etter døgn gjennom mange land. Busser og biler kan fort bli ufrivillige mordvåpen. Hvis de f.eks. ikke er i god stand. Eller havner i feil hender. Jeg har knust tusener av flasker øl og laga en del fine bulker. Men det er ikke så farlig om noen ølflasker ryker. Bussjåføren derimot: Med 75 mennesker ombord, farer hun eller han avsted på allslags føre. En flykaptein, som er høyt utdanna og godt betalt, sitter bak spakene i ei maskin som stort sett styrer seg sjøl. Bussjåføren skal være oppmerksom hvert øyeblikk, når hun passerer møtende trafikk på motorveien en meter vekk med en samla fart som legalt kan være 180 kilometer i timen. 2 Barnebarna mine! Verneombudene er ikke "bare" ansvarlige for miljøet til de ansatte. De er vaktbikkjer for sikkerheten i hele bransjen. Ta vekk verneombudet, og du øker sjansen for alvorlige ulykker. Med erstatningsansvar - og det tunge moralske ansvaret for alle passasjerer som stoler på at det er trygt i bussen. Spør meg som passasjer (og bestefar til små passasjerer!) om jeg vil at erfarne folk som jobber med buss, skal være valgt til å ha ansvaret for å sjekke at bussen er trygg! Gjett hva jeg svarer? Og det tror jeg alle fornuftige folk som transporterer mennesker

7 udet forstår. Uansett hvilken side av bordet de sitter på. Det er heldigvis ingen tvil om at folk skjønner mye mer om arbeidsmiljø enn for 1/4 århundre sida, da den nye lova kom. Går utviklinga framover? De gamle sjefene av typen Han Far - som syntes at miljø og verneombud var no tull - er stort sett vekk. De gamle Klubb-Bossene også: De som syntes at farlig og skadelig arbeid var et greit argument for å kreve noen tiøringer ekstra, og så kunne gutta og jentene jobbe videre. Kunnskapen har økt. Og mange verneombud er blitt mye flinkere. Mye som gjelder ergonomi, pauserom, sikkerhet på busser osv. er blitt bedre enn før lova kom. Det er bra. Det som da er ironisk, er at problemer med belastning og stress øker! Undersøkelsene viser det. Folk som har sitti noen tiår bak rattet sier det. Det syns i sjukefravær og belastningsskader. "En bussjåfør, en busssjåfør - det er en mann med sure skuldre"? Kryss fingra og håp at det ikke skal gi varig økning i tallet på ulykker! Meldinger fra gølvet Arbeidsmiljøet kan faktisk være hardere nå enn for 20 år sida. Sjøl om vi veit mer om ergonomi og har fått røykerom, bussene er bedre og passasjerer og arbeidskamerater er hyggelige. På den ene sida stadig sterkere konkurranse, anbudsrunder som gir strammere ruter med stadig strengere krav om å holde dem. Men samtidig øker jo trafikken! Mellom de to møllesteinene sitter sjåføren. Som får et mye hardere stress enn den gangen jeg var ute på ølbilen. Hva gjør sjåfører som sitter med ruter som de syns det er nesten umulig å holde? Du risikerer at da "stemmer de med beina" og finner bedre betalte, roligere jobber. Eller kroppen og nervene sier fra. Sjekk hvor sjukemeldingene topper seg, og du lærer mye om hvor problemene i bransjen er. Busstur til Helvete? En fare er at det enkelte verneombudet kan føle at mot sånne problemer er hun eller han hjelpeløs. Å ta opp tekniske feil, sjekke at regler følges osv. kan vi. Men et problem som gjelder utviklinga i hele bransjen? Dette lærer oss noe viktig om kampen for et bedre arbeidsmiljø: Alt kan ikke løses en gang for alle! Løser vi noen problemer, vil nye oppstå. Tar vi ikke dem på alvor kan vi - i verste fall! - "kjøre til helvete på første klasse." Det bør både fagbevegelsen og verneombud bry seg om. Men bedriftslederne har ikke mindre grunn til å være bekymra. Bl.a. fordi bussbransjen - akkurat som andre "gamle" bransjer: fabrikk, bygg og anlegg osv. - er på vei inn i en helt ny verden når det gjelder konkurransen om arbeidskrafta. Kampen om ungdommen Da jeg var ung, sto vi i kø for å få sommerjobb i industrien. Penger! Vi syntes det var tøffe jobber også. De ga status. Nå får ungdommer jobb i "nye" bransjer som betaler skyhøyt over sånne sjauejobber som jeg hadde. Flere enn 16-åringen "DVD-Jon" Johansen tjener flere hundre tusen ut fra hva de har lært seg sjøl på PCen i gutterommet. Da faller "gammaldagse" jobber gjennom... Nå skryter ingen 18-åring av at hun jobber på fabrikk. Hvem skal kjøre bussen fram til 2010 da? Da nytter det ikke å by flinke unge folk forhold som får dem til å snu i døra! Bussbransjen er først og sist avhengig av gode folk. Bak rattet, bak teknisk service, til å ta seg av passasjerene som den lever av. Bussene kan'ke kjøre seg sjøl! Er det klokt å spare på arbeidsforholda så man taper kampen om ungdommen? Det er noe som heter å spare seg til fant... Råd til lure sjefer Da de to første fabrikkinspektørene blei ansatt i 1893, fikk de støtte av fabrikkeiere som visste at farlige jobber skada dem. Nytt med Arbeidsmiljølova i 1977, var at den la mye ansvar for sikkerheta på dem som jobber sjøl. Istedenfor bare et arbeids-tilsyn av folk utafra som titter inn, fikk vi ombud som kjenner situasjonen og alltid er der. I "den nye økonomien" oppstår nye arbeidsmiljøproblemer. Ikke bare i buss blir stress et større problem. De gamle farene kunne du ofte oppdage etter 5 minutter. "På verkste jobber dere med lynol, uten avtrekk!" Likevel tok det lang tid å bli kvitt sånt. Tror noen at de nye problemene, som ofte er mye mindre synlige, kan takles uten verneombud som sjøl har skoen på? Verneombud 2000? Spør du meg, svarer jeg: Verneombud blir mer nødvendige nå enn for 20 år sida! Men er ordninga god nok? Er f.eks. skoleringa god nok? Veit folk hva de kan gjøre? Og hvis ikke? Kan verneombuda løse nye problemer hvis de bare subber videre i gamle spor? Eller risikerer de å bli soveputer som gjør at fagbevegelse og ledelse kan si: Så klart vi jobber med miljøet! - mens problemene vokser? Det tror jeg er en-milliard-kroners-spørsmålet. Ikke bare i bussbransjen, men i alle "gamle" bransjer som skal forsøke å unngå dinosaurenes skjebne i den nye tida! 7

8 Bedriftshels Kaster dere peng

9 etjenesten: er ut av vinduet?

10 Bedriftshelsetjenesten: Bruk Foto: Knut Røe Daglig leder Bjørn Erik Belstad i Volvat Bedriftshelsetjeneste Østfold Tekst: Knut Røe - Vi ønsker å bidra til at virksomhetene utvikler et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og helse. Dermed kan skader, sykdom og fravær bli minst mulig, sier Bjørn Erik Belstad, daglig leder i Volvat Bedriftshelsetjeneste Østfold. Målet er å være det ledende kunnskapssentret innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Østfold. - Vi vil være med på å utvikle bedriftshelsetjenesten i Norge. Og der vil vi være i fremste rekke, forteller Bjørn Erik Belstad, som fra sitt hovedkontor i Fredrikstad også har ansvar for en avdeling i Moss og en filial i Sarpsborg. alt er avhengig av at virksomhetene bruker oss. De sitter med ansvaret. Ikke kontrollører! - Men alt er avhengig av at virksomhetene bruker oss. De sitter med ansvaret. Vi ser på oss selv som samtalepartnere, mens mange medlemmer nok oppfatter oss som kontrollører. Det er vi ikke! understreker Belstad, som etterlyser flere henvendelser fra bedriftene, ikke minst transportbedriftene. Mye ugjort i transportbedriftene - Til transportbedriftene vil jeg si: Vi er her - bruk oss! Nyttiggjør dere vår kompetanse. Ifølge Belstad er mye ugjort på HMSområdet i transportnæringen. Mulighetene for en positiv utvikling av arbeidsmiljø, helse og trivsel er store, hvis bedriftene og bedriftshelsetjenesten greide å samarbeide bedre enn de gjør i dag. På sikkerheten løs - Vi leter hele tiden etter nye virkemidler i dette samarbeidet, for vi er slett ikke fornøyd med tilstanden i dag. Vi ser at transportbedriftene er presset på tid. Selv om mange sjåfører stortrives i et selvstendig yrke, er det en tøff bransje med svært små marginer og knallhard konkurranse. I tillegg til at dette kan gå på helsa løs, har det også med sikkerhet å gjøre, sier Belstad som kan tenke seg å innlede samarbeid med fylkeskommunens Trafikksikkerhetsutvalg i dette arbeidet. - Her må alle gode krefter dra i samme retning! Temamøter Volvat Bedriftshelsetjeneste har allerede mange møteplasser der de treffer medlemsbedriftenes ledelse og ansatte: Arbeidsmiljøutvalg, vernerunder, attføringsutvalg, ulike miljø- og risikokartlegginger, planleggingsmøter og arbeidshelseundersøkelser, for å nevne de viktigste. Likevel er Bjørn Erik Belstad opptatt av å komme videre: - Vi ønsker å legge mer vekt på felles samlinger; temakvelder der vi inviterer flere bedrifter fra for eksempel transportbransjen. Temaene kan være mange: psykososialt arbeidsmiljø, livsstil, kosthold osv. Vi er i gang med slike temamøter, men her skal det bli flere. Hverdagen for Belstad og hans 25 medarbeidere i Fredrikstad, Moss og Sarpsborg kan synes mangfoldig nok som den er: Hørsels- og lungetester, kartleggingssamtaler for å få et inntrykk av det psykososiale arbeidsmiljøet og trivselen på arbeidsplassene, skriving av rapporter, utvikling av handlingsplaner, risikovurdering, verneombudskurs osv. Småbedriftene trenger spesialbehandling - De små bedriftene faller ofte igjennom når de møter HMS - kravene og bedriftshelsetjenesten. Vi merket at vi holdt på å tape dem av syne. Derfor etablerte vi en egen avdeling for småbedrifter, forteller bedriftssykepleier Øyvind Brodtkorb, avdelingsleder for Småbedriftsavdelingen ved Volvat Østfold. Han mener løsningen er fleksible ordninger tilpasset den enkelte bedrift. Personlig oppfølging En travel, liten transportbedrift med noen få ansatte ser seg ikke uten videre i stand til å sende medarbeiderne på 10

11 oss! arbeidshelseundersøkelse midt i arbeids-tida. - Vi tilpasser oss bedriftens behov, og gjennomfører gjerne underskelsen på kveldstid, forteller Øyvind Brodtkorb. Vi tilpasser oss bedriftens behov, og gjennomfører gjerne undersøkelsen på kveldstid. - I tillegg sørger vi for at den samme som har gjennomført undersøkelsen også tar seg av all oppfølging av og kontakt med bedriften. Det gir bokstavlig talt en personlig kontakt som er viktig for småbedriftene. De trenger en fleksibel bedriftshelsetjeneste, og det er lettere å få til når de har bare en kontaktperson. - Hos mange av de små har vi ikke tradisjonelle vernerunder. I stedet kan det være aktuelt å bli med sjåføren på en trailertur. Jeg har selv tatt turen innover til Oslo for å oppleve arbeidsdagen på pulsen. Bedriftens behov i sentrum - Vi må bygge opp tillit, og vi må lære oss til å se den enkelte bedrifts behov. Det tok litt tid før vi skjønte hvorfor de ikke møtte opp til undersøkelser. Men forklaringen kunne ganske enkelt være at sjåføren ikke kunne parkere bilen her midt mellom Oslo og Gøteborg for å komme til kontroll, når det hastet å få lasten fram. Både sjåfør og bedriftsledelse oppfattet oss som Arbeidstilsynets forlengede arm. "Hva skal vi med dere?", spurte de. Så fikk vi heller spørre dem: Hva har dere behov for? - Det vet vi mer om nå, sier Øyvind Brodtkorb. Volvat Bedriftshelsetjeneste er Norges største bedriftshelsetjeneste med totalt medlemmer i Oslo, Østfold, Vestfold, Bergen, Møre og på Gardermoen, og er en del av det private helsekonsernet Volvat - gruppen. Virksomhetsområder: 1. Forebyggende arbeidsmiljøaktivitet; risikovurdering, kartlegging, planlegging og opplæring 2. Arbeidshelseundersøkelser; avdekke sammenhengen mellom helseproblemer og arbeidsmiljø 3. Arbeidsmedisinsk poliklinikk; yrkesskader, attføring, AKAN, konflikter m.m. Foto: Borgny Helnes 11

12 Bruk arbeidsmiljøutva Vi gir deg o

13 lget til noe fornuftig! pskriften!

14 Oppgaver til internt bruk i bedriften Nå-situasjon Hvilke oppgaver har verneombudet i bedriften i dag? Hvilke oppgaver har bedriftshelsetjenesten i bedriften i dag? Hvilke oppgaver har arbeidsmiljøutvalget i bedriften i dag? På hvilke områder synes du at verneombudet fungerer bra i bedriften og hvordan kan dere utvikle/utnytte dette til å bli enda bedre? På hvilke områder synes du at bedriftshelsetjenesten fungerer bra i bedriften og hvordan kan dere utvikle/utnytte dette til å bli enda bedre? På hvilke områder synes du at arbeidsmiljøutvalget fungerer bra i bedriften og hvordan kan dere utvikle/utnytte dette til å bli enda bedre? På hvilke områder synes du at verneombudet fungerer mindre bra? Hvordan kan dette forbedres? På hvilke områder synes du at bedriftshelsetjenesten fungerer mindre bra? Hvordan kan dette forbedres? På hvilke områder synes du at arbeidsmiljøutvalget fungerer mindre bra,? Hvordan kan dette forbedres? Ønsket situasjon Hvilke oppgaver ønsker vi at verneombudet skal ha i bedriften? (Utover minimumskrav du finner i arbeidsmiljøloven 26) Hvilke oppgaver ønsker vi at bedriftshelsetjenesten skal ha i bedriften? (Utover minimumskrav du finner i arbeidsmiljøloven 30) Hvilke oppgaver ønsker vi at arbeidsmiljøutvalget skal ha i bedriften? (Utover minimumskrav du finner i arbeidsmiljøloven 24) Hva må gjøres for å komme fra nå-situasjon til ønsket situasjon: For verneombudet? For bedriftshelsetjenesten? For arbeidsmiljøutvalget? Lag en handlingsplan over tiltakene dere blir enige om å iverksette. Handlingsplanen må også inneholde hvem som er ansvarlig for at tiltaket utføres og tidsfristen for gjennomføring. 14

15 Årlig sjekkliste for bedriftens HMS-organisasjon 1. Bedriften har verneombud 2. Arbeidstilsynet har fått melding om hvem som er valgt til verneombud 3. Det er kunngjort ved oppslag på arbeidsplassen hvem som er verneombud 4. Det utføres årlige vernerunder i bedriften 5. Verneombudet deltar på vernerunder og HMS-runder 6. Alle verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget har fått nødvendig opplæring (grunnkurs i arbeidsmiljø 40 timer) slik at de kan utføre sine verv 7. Verneombudet deltar i prosesser som vil innvirke på arbeidsmiljøet (innkjøp av nye busser, arbeidsprosesser m.m.) 8. Verneombudet får tilstrekkelig tid til å ivareta oppgavene sine 9. Arbeidsmiljøutvalget avgir hvert år rapport om sin virksomhet til bedriftens styrende organer, arbeidstakernes organisasjoner og Arbeidstilsynet 10. Daglig leder, hovedverneombud og bedriftshelsetjenesten deltar i møtene i arbeidsmiljøutvalget 11. Bedriften er tilknyttet bedriftshelsetjeste og det er utarbeidet kontrakt 12. Bedriftshelsetjenesten kartlegger arbeidsmiljøet regelmessig 13. Bedriftshelsetjenesten foreslår forebyggende tiltak 14. Bedriftshelsetjenesten informerer om risiko innen helse, miljø og sikkerhet 15. Bedriftshelsetjenesten bistår med planer for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet 16. Arbeidsmiljøutvalget utarbeider mål for bedriftens HMS-arbeid 17. Arbeidsmiljøutvalget utarbeider handlingsplaner for arbeidsmiljøforbedringer 18. Andre 19. Andre Sted Dato Signatur Signatur Kopi til bedriftens HMS-system 15

16 Trivsel og helse i busselskapene er et bransjerettet arbeidsmiljøprosjekt som et ledd i å oppnå kvalitet og effektivitet i bedriftene. Prosjektet er delvis finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond. Prosjektet gjennomføres i regi av Transportbedriftenes Landsforening i samarbeid med Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet. Essendropsgt. 6, Postboks 5477 Majorstua, 0305 Oslo. Telefon , Fax , Utgiver: Transportbedriftenes Landsforening. Forsidefoto: Rune Sævig, Bergens Tidende. Tegninger: Marit Grøttheim. Produksjon: ReclameService a/s - Utgitt mai 2000

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen!

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! Kompetanseløftet for bussjåfører Et yrke å være stolt av! 1. Kundemottaker 2. Kaptein 3. Miljøverner Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! 4. Forbilde Les om kursopplegget Gjennom Bussbransjeavtalen

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

SELVHJELP I ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN SOM ARENA

SELVHJELP I ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN SOM ARENA Innlegg på konferansen 20. april 2010 Norge satser på selvhjelp III Selvhjelp i arbeidslivet Problemet som ressurs Roy Pedersen, leder SELVHJELP I ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN SOM ARENA Gode venner Dere

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

HMS i de lokale og regionale energibedriftene

HMS i de lokale og regionale energibedriftene HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS Innhold 1. Innledning

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet 20.06.2010 Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 0030 Oslo Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i helseforetakene

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Planlegging av arbeidet.

Planlegging av arbeidet. Planlegging av arbeidet. Ver.2 Før flykapteinen kan starte har han og styrmannen hatt et drøyt stykke arbeid med å gå gjennom et antall sjekklister som skal sikre at alt som trengs er med og at alt fungerer

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen Roller i arbeidsmiljøet: Verneombudets rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker Case-oppgave Bedriftshelsetjenesten v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen 1 Verneombudets rolle Arbeidsmiljøloven kap.

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften. Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset

Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften. Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset Tema for foredraget Bakgrunnen for ny bransjeforskrift Bestillingen fra departementet

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Definisjon på sykefravær. Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Sykefravær er (ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes sykdom (Torvatn, 2003)

Definisjon på sykefravær. Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Sykefravær er (ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes sykdom (Torvatn, 2003) Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Stig Berge Matthiesen professor Universitetet i Bergen E-mail: stig@uib.no Web: organisasjonspsykologi.no Kvalitetskommuneprogrammet Leangkollen, Asker 17-4-2007 Definisjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

HMS Fagdag 31 mars. 2011

HMS Fagdag 31 mars. 2011 HMS Fagdag 31. mars 2011 Jobbsikkerhet og samfunnsansvar: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) 4-1: Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet UniVERSITETET I BERGEN / 2009 2011 Et godt arbeidsmiljø for alle! Universitetet i Bergen (UiB) har ambisiøse mål for forskning og utdanning. For å nå disse målene,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Sjåføryrket i Oppland

Sjåføryrket i Oppland Sjåføryrket i Oppland Insights Ideer Rutebilnæringen en attraktiv arbeidsplass 1 Mål for prosjektet 10 + tiltak som vil gjøre det bedre å være bussjåfør, og resultere i økt rekruttering. Synliggjøre utfordringer

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Til overskriften: (det handler faktisk om å trives) Tittelen er en påminnelse om at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Mitt hjem- Min arbeidsplass. Utfordringer i samhandling mellom tjenestemottaker og tjenesteyter

Mitt hjem- Min arbeidsplass. Utfordringer i samhandling mellom tjenestemottaker og tjenesteyter Mitt hjem- Min arbeidsplass Utfordringer i samhandling mellom tjenestemottaker og tjenesteyter 1 2 Prosjektgruppen Foto: Ingunn S. Bulling 3 Hvorfor har vi jobbet med dette prosjektet Mennesker med utviklingshemning

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Arbeidsmiljø i barnehagen Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Vårt mål Barnehagen skal være en god arbeidsplass som ivaretar hver enkelt arbeidstaker på en forsvarlig

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget Arbeidstakernes mulighets arena? Roller og oppgaver, samarbeid og struktur Arne Bernhardsen Intensjonen med Bakgrunn AMU Erfaringer fra bedrifter med positiv bedriftsutvikling Lovgivers

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer