MøteinnkaWng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen. Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MøteinnkaWng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 12 14. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen. Dato: 05.03."

Transkript

1 MøteinnkaWng leder Grethe-Marit Trulsen Nore og Uvdal kommune, Vararepresentantene blir kontaktet hvis de skal møte / ; e-post: hilde.tingdal.robech(nore-og-uvda1.kommune.no Hvis du ikke kan møte gir du beskjed til møtesekretær Hilde Tingdal Røbech, telefon Tidspunkt: 12:00 Dato: Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Saksnr: Nore og Uvdal kommune

2 og personalledere - forslag til organisering, innhold og Rådmann Alexander Ytteborg vil presentere sine tanker om Organisasjonskultur. gjennomføring. PS Årsmelding 2013 for Arbeidsmiljøutvalget PS Arbeidsmiljøkurs 2014 for Arbeidsmiljøutvalget, verneombud Saksnr: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Sakskart:

3 Saksbehandler : Hilde TngdaI Røbech og fellesfunksjoner Avd. : Sentraladministrasjon Rødberg : Arkiv 440 Saksmappe : 2013/136 Arbeidsområdet er stadig mer synlig. Bevisstheten om rolle og ansvar hos de ansatte er økende; både på arbeidstakersiden og også arbeidsgiver. Vedtatt møteplan er gjennomført. Rådmannen har lagt til rette for kontakt med partene. Utvalget er engasjert. Saksbehandlers vurdering hovedvernombudet og bedriftshelsetj enesten. Som grunnlag for sakene til utvalget, har rådmannen jevnlig kontakt med utvalgsleder, Se vedlagt rapport for ved avslutningen av hvert driftsår. Rapporten skal gis til kommunens styrende organer og tillitsapparat. Med hjemmel i Arbeidsmiljølovens 7-2 (6) skal utvalget avgi en rapport/årsmelding Fakta Årsmelding 2013 for Arbeidsmiljøutvalget. Saken gjelder Arbeidsmiljøutvalget /14 Utvalg Møtedato Utvalgssak MØTEBEHANDLINO: Årsmelding 2013 for Arbeidsmiljoutvalget * Nore og Uvdal kommune

4 Rådmannens forslag til vedtak Arbeidsmiljøutvalgets rapport oversendes de styrende organer og tillitsapparatet.

5 ARBEIDSMILJØUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2012 Med hjemmel i Arbeidsmiljølovens 7-2 (6) skal utvalget avgi en rapport om sin virksomhet til de styrende organer og til tillitsapparatet. Fakta om utvalget For perioden 2012 og 2013 har utvalget følgende sammensetning: Arbeidsgiver Medlem Vara Rådmann Frank Pedersen Fagsjef HSB Christianne Stroop leder FagsjefSBK Leif Ågesen x Fagsjef PRO Lis Berit Nerli Fagsjef 5FF Vidar Torgersen Fagsjef NMK Oddbjørn Fønnebø Økonomisjef FØNK Anne Rudi Arbeidstaker Fagforbundet Grethe-Marit Trulsen Fagforbundet Hanne Deinboll Amundsen Delta Ragnhild Karense Haug Delta Elin Hagen Utdanningsforbundet Magnhild Blaavarp Utdanningsforbundet Maren Løltegård Akademikerne Grete Blørstad Akademikerne Steinar Bergerud nestleder Vernetjenesten Hovedvernombud Monica Moland x Det er 10 stemmeberettigede i utvalget. Bedriftshelsetjenesten Stamina helse er med i møtene uten stemmerett. Vår kontaktperson, Anita Sembsmoen, har representert bedriftshelsetjenesten. Arbeidsgiver har leder for perioden 2012 og 2013 Nestleder fra a rbeidstakersiden. Møteplan ble vedtatt med 4 møter; 2 vår og 2 høst; 20-02, 12-06, 18-09, Antall saker: 23 mot 24 saker i 2012

6 Møteplan: 1 Orienteringer: 4 Systematisk HMS: 12 Arbeidshelseoppfølging: 1 Økonomi: i Årsmelding: 2 Arbeidsmiljøtiltak: i rådgiver Rødberg Hovedrnjnktene i utvalgets arbeid System for awikshåndtering og rapportering til Arbeidsmiljøutvalget HMS-tilsyn fra Arbeidstilsynet Arbeidshelse Vernetjenesten Rus og avhengighet/akan Systembygging, implementering og praktisering av prosedyrer og vedtak forankret i Arbeidsmiljøloven og forskrifter, spesielt nevnes: merverd i». Type saker: Valg: i I møtet 20-02, foredro rektor Lars Granhaug over temaet: «Personalledelse: forholdet merarbeid og Hilde Tingdal Røbech

7 Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech og fellesfunksjoner Avd. : Sentraladministrasjon Arkiv : 440 Saksmappe : 2012/476 Rødberg : arbeidstakere,skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Arbeidsmiljøloven 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i innhold. sikkerhetsarbeid. Bestemmelsen angir ikke hvilke krav som skal stilles til opplæringens Arbeidsmiljøloven 3-5 pålegger arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og bedriftshelsetjenesten, nærmere 60 personer. Partene i saken er Arbeidsmiljøutvalget, personallederne, vemeombudene og Utvalget ønsker et forslag til organisering, innhold og gjennomføring med fokus på ressursutnyttelse og kompetansebygging. Arbeidet gjøres av følgende gruppe: hovedvernombud, bedrifishelsetjenesten og rådmannen. Arbeidsmilj øutvalgets sak 09/12 fattet følgende enstemmige vedtak: Fakta Forslag til organisering, innhold og gjennomføring av Grunnkurs i Arbeidsmiljø Saken gjelder Arbeidsmiljøutvalget /14 Utvalg Motedato Utvalgssak - forslag til organisering, innhold og gjennomføring. Arbeidsmiljokurs 2014 for Arbeidsmiljoutvalget, verneombud og personalledere Nore og Uvdal kommune

8 Arbeidsgruppen legger med dette fram et forslag til gjennomføring, Kurset er forankret i Handlingspianen mellom Nore og Uvdal kommune og bedriftshelsetjenesten Stamina Helse, punkt Kurs. se vedlegg. Arbeidsmilj øutvalget vedtar arbeidsgruppens forslag. Rådmannens forslag til vedtak Arbeidsgruppens forslag har følgende hovedlinjer: hatt kurset tidligere og for dem som har gjennomført kurset før inngåtte Handlingspianen mellom Nore og Uvdal kommune og bedriftshelsetjenesten Stamina Helse; AMU-sak 09/ De 2 påfølgende dagene er relatert til arbeidsområdene som har fått fokus i den nylig 1. Første dag, hovedfokus på lover og forskrifter. Denne dagen er for de som ikke har Kurset har også en kostnad, ca kroner i oppsummeringen av kurset i 2012 om innhold og struktur kunne endres. Mange har gjennomført grunnkurset flere ganger med stor grad av samme innhold. Det kan for noen være demotiverende å bruke flere dager på stoff som er kjent. Spørsmål ble stilt i år når det er valgt nytt Arbeidsmiljøutvalg og nye verneombud. Nore og Uvdal kommune har systematisk gjennomført Grunnkurs i Arbeidsmiljø hvert annet Saksbehandlers vurdering arbeidsmiljøloven 3-2 første ledd bokstav b. med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte, jf.

9 Det betyr følgende differensiering og volum: Fullt kurs: de som er nye i sin funksjon og som har gjennomført Grunnkurs i 2010 eller før. Delkurs: de som gjennomførte fullt kurs i 2012 Parter og kompetansestatus Grunnkurs i ArbeidsmiljØ 2014 Vurderingsgrunnlaget for om deltakerne skal gjennomføre fullt kurs eller delkurs foreslås til følgende: fysioterpaut Joakim Gedenryd fysioterapaut HMS-rådgiver/ HMS-rådgiver/ bedriftslege Anita Sembsmoen psykolog Kursholder: Knut Frodahi Arvid Rød Varighet: 14.: , 28: Datoer: Mai: 14, 27, 28 Mai: 27, 28 Antall kursdager: Fullt kurs: 3 Delkurs: 2 Kursorganisering Sum Andre deltakere etter avklaring med fagsjefer Amu, de som allerede ikke er i en tidligere omtalt Rådmannens ledergruppe 7 i 6 Verneombud Mellomledere Funksjon Antall Fullt kurs Delkurs funksjon Vedlegg til sak 13/14

10 Gruppeoppgave som er konkrete innspill til de følgende kursdagene. ArbeidsmiljØloven Forskrifter til Arbeidsmiljøloven inkluder Forskrift om systematisk HMS-arbeid Psykososiale faktorer Fysiske faktorer; ergonomi, inneklima, støy (lnternkontrollforskriften) Mål: Gjennomgang av de grunnleggende elementer som: 14. mai Kursinnhold

11 Målgruppe: Ledere med personalansvar, AMU medlemmer og verneombud Nore og Uvdal kommune 2014 Arbeidsmiljøkurs Utvikle konkrete tiltak! Tiltakene presenteres i plenum Arbeidstilsynet inviteres til å si noe om tilsyn; hva og hvorfor, hva Oppsummering I evaluering må til for å tåle et tilsyn? Dag 2 Akan Sykefraværsarbeid Lunch dagen før: hvordan utvikle samhandling i egen avdeling? ledere innenfor samme fagfelt. Basert på presentasjoner fra Gruppearbeid 2: Mindre grupper (4 per gruppe) med VO og Workshop: gruppearbeid dag 1. Oppsummering fra dag i samt en gruppe oppsummerer fra Formelle krav til verneombud og leder samt krav til 1230 samhandling mellom verneombud og leder Lunch Fremlegging arbeidsgruppe Nore og Uvdal kommune, fra kursdag Formulere utvikling og bevaringsområder 14. mai Gruppearbeid 1: ledere og verneombud i egne grupper lnternkontroll, systematisk HMS-kontroll. Pause 0930 H MS-arbeidet Kommunens HMS-målsetting, policy og holdning innenfor Workshop: Samhandling mellom VO og leder Gruppene legger frem for hverandre Velkommen ved rådmann: Stamina Helse BHT Dag I Arbeidsmiljøloven, endring i forskrifter Sted: Norehallen samfunnshus, Norefjord Tid: 27. og 28.mai kl Hetse starnin:ä

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer