Den 3. juni 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 3. juni 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 3. juni 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Hilde Onarheim (H) Christopher Andreas Brun (H) Anette Strand (H) Anne Lorgen Riise (H) Geir Kaland (H) Terje Ohnstad (A) Jørn Eggum (A) Leni Ravnøy Eriksen (A) vara Øistein Christoffersen (FrP) Helge Stormoen (FrP) Hallstein Aadland (FrP) vara Tina Åsgård (SV) Terje Walter Gilje (KrF) Anders Skoglund (V) Ove Sverre Bjørdal (Sp) Frank W Hansen (Pp) Det var 16 representanter tilstede under opprop. Stine Akre (UAV) møtte kl Godkjente forfall til hele møtet: Fra byrådsavdelingen: Margunn Rognås (A) - ferie Monica Nilsen (FrP) - syk Byråd Henning Warloe Kst kommunaldirektør Grete Holen Økonomidirektør Kristin Ulvang Rådgiver Unni Spong Politisk rådgiver Haakon Thuestad Følgende møtte til sak 72 og 73: Finanssjef Geir Ove Misje Følgende møter til sak 75: Byrådsleder Monica Mæland Kommunaldirektør Arne Mikael Landro Sjef for Samfunnssikkerhet og Beredskap Morten Meibom Møteleder: Hilde Onarheim (H) 1

2 Rådgiver: Sekretær: Frank Wessels Margun Hauge Solheim Møtet startet kl og ble hevet kl Innkalling og sakskart: Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. Til dagsorden: Leder Hilde Onarheim ba om at sak 75 behandles etter sak 65. Komiteen sa seg enig i dette Godkjenning av protokoll fra Komite for finans sitt møte 25. mai 2009 Komite for finans behandlet saken i møtet sak 61-09: Protokollen ble godkjent Saker til gjennomsyn Komite for finans behandlet saken i møtet sak 62-09: Følgende dokumenter ble sendt ut i forkant av møtet: Saksfremstilling og vedtak i Byrådsak "Detaljering og spesifisering av bystyrets budsjettvedtak for 2009 pr " Brev fra Fylkesmannen i Hordaland, datert , vedr revidert nasjonalbudsjett kommuneopplegget for Svar fra byrådet Komite for finans behandlet saken i møtet sak 63-09: Det var ingen dokumenter til dagens møte Muntlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet sak 64-09: 12. Fra Helge Stormoen (FrP): Representanten stilte spørsmål vedr Bergen kommunes arealdisponering. Byråd Henning Warloe besvarte spørsmålet. 2

3 13. Fra Tina Åsgård (SV): Representanten stilte spørsmål vedr Likestillingsmeldingen. Byråd Henning Warloe besvarte spørsmålet. 14. Fra Ove Sverre Bjørdal (Sp): "Brannsikring av kyrkjebygg: Etter den tragiske kyrkjebrannen sist fredag, der Våler kirke brann ned, har det kome fram at det framleis er mange kyrkjer i Noreg som står utan brannalarmar med direktevarsling til brannstasjon, politi og kyrkjeverje. Spørsmål: Sidan Bergen kommune er ansvarleg for dette, kan byråden gje komiteen ei oversikt over status i Bergen med omsyn til brannsikring og alarmar for kyrkjene i Bergen." Byråd Henning Warloe besvarte spørsmålet Skriftlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet sak 65-09: Det var ingen skriftlige spørsmål til dagens møte Årsberetning og regnskap 2008 for Bergen Vann KF Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Bergen Vann KF godkjennes. 2. Det regnskapsmessige overskudd for 2008 på kr ,- disponeres som følger: Overføring til disposisjonsfond: kr ,- Avsetning til forsinket utbetaling av lønnsoppgjør fra 2008: kr ,- Avsetning for tilbakeføring til Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling: kr ,- Merknad med flertall Terje Ohnstad fremsatte på vegne av A, SV og Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra H, FrP, KrF, V, Pp og UAV: "Bystyret ber om at det blir utarbeidet egen note i regnskapet for Bergen Vann KF hvor det fremkommer lønn til direktør og honorar til styret. Jfr. god kommunal regnskapssikk nr 6: Noter og årsberetning, pkt 13." 3

4 Merknader med mindretall Tina Åsgård fremsatte på vegne av SV følgende merknad som også fikk tilslutning fra A, V, Sp og UAV: "Bystyret har merket seg at kjønnssammensetningen blant de ansatte i Bergen Vann KF er svært skjev. Bystyret ber byrådet ta grep for å sikre rekruttering av flere kvinner til foretaket." Terje Ohnstad fremsatte på vegne av A, SV og Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra V, Pp og UAV: "Komité for finans forutsetter at manglene som er påpekt fra kontrollutvalget blir rettet opp neste år. Komiteen viser til at flere av forholdene også ble påpekt i flertallsmerknader til regnskapene for 2007." Terje Ohnstad (A), Tina Åsgård (SV), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Øistein Christoffersen (FrP), Anne Lorgen Riise (H) og Anette Strand (H). Terje Ohnstad (A) fremsatte på vegne av H, A, FrP, SV, KrF, V, Sp, Pp og UAV følgende alternativt forslag til pkt. 1: "Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Bergen Vann KF godkjennes." Tina Åsgård (SV) fremsatte følgende alternative forslag til pkt. 2: "Det regnskapsmessige overskudd for 2008 på kr ,- disponeres som følger: Overføring til disposisjonsfond: kr , Avsetning til forsinket utbetaling av lønnsoppgjør fra 2008: kr ,- Avsetning for tilbakeføring til Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling kr ,-" Fellesforslaget fra H, A, FrP, SV, KrF, V, Sp, Pp og UAV, fremsatt av Terje Ohnstad, alternativt forslag til pkt. 1, ble tiltrådt enstemmig. Innstillingens pkt 1 fikk 0 stemmer. Tina Åsgård alternative forslag til pkt. 2 fikk 1 stemme (SV). Innstillingens pkt. 2 ble tiltrådt med 16 stemmer. 1. Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Bergen Vann KF tas til orientering. 2. Det regnskapsmessige overskudd for 2008 på kr ,- disponeres som følger: Overføring til disposisjonsfond: kr ,- Avsetning til forsinket utbetaling av 4

5 lønnsoppgjør fra 2008: kr ,- Avsetning for tilbakeføring til Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling: kr , Årsberetning og regnskap 2008 for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Bergen Bolig og Byfornyelse KF godkjennes. 2. Det regnskapsmessige overskuddet for 2008 på kr ,- overføres til disposisjonsfond til reduksjon av vedlikeholdsetterslep og oppgradering av boligmassen. Merknader med flertall Ove Sverre Bjørdal fremsatte på vegne av A, SV og Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra H, KrF, Pp og UAV: "Komité for finans forutsetter at manglene som er påpekt fra kontrollutvalget blir rettet opp neste år. Komiteen viser til at flere av forholdene også ble påpekt i flertallsmerknader til regnskapene for 2007." Ove Sverre Bjørdal fremsatte på vegne av A, SV og Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra H, FrP, KrF, V, Pp og UAV: "Bystyret ber om at det blir utarbeidet egen note i regnskapet for Bergen Bolig og Byfornyelse KF hvor det fremkommer lønn til direktør og honorar til styret. Jfr. god kommunal regnskapssikk nr 6: Noter og årsberetning, pkt 13." Hallstein Aadland (FrP) og Ove Sverre Bjørdal (Sp). Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte på vegne av H, A, FrP, SV, KrF, V, Sp, Pp og UAV følgende alternativt forslag til pkt. 1: "Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Bergen Bolig og Byfornyelse KF godkjennes." Fellesforslaget fra H, A, FrP, SV, KrF, V, Sp, Pp og UAV, fremsatt av Ove Sverre Bjørdal, alternativt forslag til pkt. 1, ble tiltrådt enstemmig. Innstillingens pkt. 1 fikk 0 stemmer. Innstillingens pkt. 2 ble tiltrådt enstemmig. 5

6 1. Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Bergen Bolig og Byfornyelse KF tas til orientering. 2. Det regnskapsmessige overskuddet for 2008 på kr ,- overføres til disposisjonsfond til reduksjon av vedlikeholdsetterslep og oppgradering av boligmassen Årsberetning og regnskap 2008 for Bydrift Bergen KF Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Bydrift Bergen KF godkjennes. 2. Det regnskapsmessige underskuddet for 2008 er på kr ,-. På bakgrunn av tidligere avsetninger i økonomiplanen i forbindelse med underskudd i Bydrift Bergen KF, foretas en avsetning på ytterligere kr ,- i Den samlede avsetning i 2010 til inndekning av underskudd i Bydrift Bergen KF blir etter dette kr ,-. Ove Sverre Bjørdal (Sp). Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte på vegne av H, A, FrP, SV, KrF, V, Sp, Pp og UAV følgende alternativt forslag til pkt. 1: "Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Bydrift Bergen KF godkjennes." Fellesforslaget fra H, A, FrP, SV, KrF, V, Sp, Pp og UAV, fremsatt av Ove Sverre Bjørdal, alternativt forslag til pkt. 1, ble tiltrådt enstemmig. Innstillingens pkt. 1 fikk 0 stemmer. Innstillingens pkt. 2 ble tiltrådt enstemmig. 1. Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Bydrift Bergen KF tas til orientering. 2. Det regnskapsmessige underskuddet for 2008 er på kr ,-. På bakgrunn av tidligere avsetninger i økonomiplanen i forbindelse med underskudd i Bydrift Bergen KF, foretas en avsetning på ytterligere kr ,- i Den samlede avsetning i 2010 til inndekning av underskudd i Bydrift Bergen KF blir etter dette kr ,-. 6

7 69-09 Årsberetning og regnskap 2008 for Bergen Parkering KF Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Bergen Parkering KF godkjennes. 2. Det regnskapsmessige overskudd for 2008 på kr ,75 disponeres som følger: Overføring til bykassen: kr ,- Avsetning til parkeringsfond: kr ,75 Merknader med flertall Terje Ohnstad (A) fremsatte på vegne av A, SV og Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra H, KrF, V, Pp og UAV: "Komité for finans forutsetter at manglene som er påpekt fra kontrollutvalget blir rettet opp neste år. Komiteen viser til at flere av forholdene også ble påpekt i flertallsmerknader til regnskapene for 2007." Terje Ohnstad (A) fremsatte på vegne av A, SV og Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra H, FrP, KrF, V, Pp og UAV: "Bystyret ber om at det blir utarbeidet egen note i regnskapet for Bergen Parkering KF hvor det fremkommer lønn til direktør og honorar til styret. Jfr. god kommunal regnskapssikk nr 6: Noter og årsberetning, pkt 13." Merknad med mindretall Tina Åsgård fremsatte på vegne av SV følgende merknad som også fikk tilslutning fra A, V, Sp og UAV: "Bystyret merker seg at aktiviteten i Bergen Parkering KF i all hovedsak er tilknyttet parkering i Bergen sentrum. Bystyret understreker betydningen av at Bergen Parkering KFs rolle som pådriver, drifter og utbygger av parkeringsanlegg i Bergen kommune også må innebære at foretaket har en sentral rolle i å få realisert bystyrets målsetting om etablering av anlegg med parkering for skyss i de ytre bydeler." Terje Ohnstad (A), Tina Åsgård (SV), Anders Skoglund (V), Christopher Andreas Brun (H), Frank W. Hansen (Pp) og Terje Walter Gilje (KrF). Terje Ohnstad (A) fremsatte på vegne av H, A, FrP, SV, KrF, V, Sp, Pp og UAV følgende alternativt forslag til pkt. 1: "Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Bergen Parkering KF godkjennes." 7

8 Anders Skoglund (V) fremsatte følgende endringsforslag til pkt. 2: "Avsetning boligsonefondet: Kr ,- Avsetning øvrige parkeringsfond: Kr ,75" Anders Skoglund (V) fremsatte følgende tilleggsforslag: "Bystyret ber Byrådet legge frem en sak med tilbakebetalingsplan til boligsonefondet for de midlene som i tidligere år er overført til Bykasen." Fellesforslaget fra H, A, FrP, SV, KrF, V, Sp, Pp og UAV, fremsatt av Terje Ohnstad, alternativt forslag til pkt. 1, ble tiltrådt enstemmig. Innstillingens pkt. 1 fikk 0 stemmer. Anders Skoglunds endringsforslag til pkt. 2 fikk 3 stemmer (SV+V+UAV). Anders Skoglunds tilleggsforslag fikk 3 stemmer (SV+V+UAV). Innstillingens pkt. 2 ble tiltråd med 15 stemmer (H+A+FrP+SV+KrF+Sp+Pp). 1. Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Bergen Parkering KF tas til orientering. 2. Det regnskapsmessige overskudd for 2008 på kr ,75 disponeres som følger: Overføring til bykassen: kr ,- Avsetning til parkeringsfond: kr , Årsberetning og regnskap 2008 for Bergen Hjemmetjenester KF Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Bergen Hjemmetjenester KF godkjennes. 2. Kr ,- inndekkes av bykassen i forbindelse med 1.tertialrapport 2009, jf. Forskrift av 15. desember 2000 nr om årsbudsjett, Det regnskapsmessige underskudd for 2008 på kr ,- dekkes inn av bykassen i forbindelse med 1. tertialrapport Merknader med flertall Terje Ohnstad (A) fremsatte på vegne av A, SV og Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra H, KrF, V, Pp og UAV: 8

9 "Komité for finans forutsetter at manglene som er påpekt fra kontrollutvalget blir rettet opp neste år. Komiteen viser til at flere av forholdene også ble påpekt i flertallsmerknader til regnskapene for 2007." Terje Ohnstad (A) fremsatte på vegne av A, SV og Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra H, FrP, KrF, V, Pp og UAV: "Bystyret ber om at det blir utarbeidet egen note i regnskapet for Bergen Hjemmetjenester KF hvor det fremkommer lønn til direktør og honorar til styret. Jfr. god kommunal regnskapssikk nr 6: Noter og årsberetning, pkt 13." Merknad med mindretall Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte på vegne av A og Sp følgende merknad: "Bystyret har merket seg at kjønnssammensetningen blant de ansatte i Bergen Hjemmetjenester er svært skjev. Bystyret ber byrådet ta grep for å sikre rekruttering av flere menn til foretaket." Terje Ohnstad (A), Geir Kaland (H), Tina Åsgård (SV) og Ove Sverre Bjørdal (Sp). Terje Ohnstad (A) fremsatte på vegne av H, A, FrP, SV, KrF, V, Sp, Pp og UAV følgende alternativt forslag til pkt. 1: "Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Bergen Hjemmetjenester KF godkjennes." Tina Åsgård (SV) fremsatte følgende tilleggsforslag: "Bystyret forutsetter at resultateffekten av feilberegninger knyttet til timelønnede og feil datagrunnlag ved etablering av foretaket i 2005, kr. 6,4 milliioner, tilbakeføres til foretaket. Bystyret forutsetter at beløpet dekkes inn av bykassen i forbindelse med 1. tertialrapport 2009." Fellesforslaget fra H, A, FrP, SV, KrF, V, Sp, Pp og UAV, fremsatt av Terje Ohnstad, alternativt forslag til pkt. 1, ble tiltrådt enstemmig. Innstillingens pkt. 1 fikk 0 stemmer. Innstillingens pkt. 2 og 3 ble tiltrådt enstemmig. Tina Åsgårds tilleggsforslag fikk 1 stemme (SV). 1. Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Bergen Hjemmetjenester KF tas til orientering. 9

10 2. Kr ,- inndekkes av bykassen i forbindelse med 1.tertialrapport 2009, jf. Forskrift av 15. desember 2000 nr om årsbudsjett, Det regnskapsmessige underskudd for 2008 på kr ,- dekkes inn av bykassen i forbindelse med 1. tertialrapport Årsberetning og regnskap for Gullstølen Kjøkken, Bergen KF Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Gullstølen Kjøkken, Bergen KF godkjennes. 2. Det regnskapsmessige overskuddet for 2008 på kr ,75 overføres til disposisjonsfond. Merknad med flertall Terje Ohnstad (A) fremsatte på vegne av A, SV og Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra H, FrP, KrF, V, Pp og UAV: "Bystyret ber om at det blir utarbeidet egen note i regnskapet for Gullstølen Kjøkken, Bergen KF hvor det fremkommer lønn til direktør og honorar til styret. Jfr. god kommunal regnskapssikk nr 6: Noter og årsberetning, pkt 13." Terje Ohnstad (A) Terje Ohnstad (A) fremsatte på vegne av H, A, FrP, SV, KrF, V, Sp, Pp og UAV følgende alternativt forslag til pkt. 1: "Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Gullstølen Kjøkken, Bergen KF godkjennes." Fellesforslaget fra H, A, FrP, SV, KrF, V, Sp, Pp og UAV, fremsatt av Terje Ohnstad, alternativt forslag til pkt. 1, ble tiltrådt enstemmig. Innstillingens pkt. 1 fikk 0 stemmer. Innstillingens pkt. 2 ble tiltrådt enstemmig. 1. Styrets årsberetning og regnskap 2008 for Gullstølen Kjøkken, Bergen KF tas til orientering. 10

11 2. Det regnskapsmessige overskuddet for 2008 på kr ,75 overføres til disposisjonsfond Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar årsrapport fra Bergen Kommunale Pensjonskasse for 2008 til orientering. 2. Bystyret bevilger 25 mill kr til økt egenkapital. Finansiering foretas i første tertialrapport i Bystyret vedtar at bykassen og kommunale foretak bruker premiefond pr til å dekke forsikringsteknisk underdekning. 4. Bystyret vedtar at BKPs eventuelle avsetning til premiefond i 2009 samt renteinntekter som tilføres premiefondet i 2009 benyttes til forsikringsteknisk underdekning i den utstrekning dette er nødvendig for å oppnå full fondsdekning for pensjonsforpliktelsene. Terje Ohnstad (A), Helge Stormoen (FrP), Tina Åsgård (SV), Halstein Aadland (FrP), Christopher Andreas Brun (H) og Ove Sverre Bjørdal (Sp. Innstillingen ble tiltrådt enstemmig. Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Finansforvaltningen i 2008 Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar byrådets redegjørelse til etterretning. Terje Ohnstad (A), Tina Åsgård (SV), Ove Sverre Bjørdal (Sp) og Stine Akre (UAV). Innstillingen ble tiltrådt enstemmig. Byrådets og komiteens innstilling er likelydende. 11

12 74-09 Evaluering av Ungdommens bystyre Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Ungdommens bystyre videreføres som fast ordning fra 1. januar Ungdommens bystyre baserer seg på allerede vedtatt modell, med de nødvendige tilpasninger som følge av overgang fra prosjekt til fast ordning. Ingen representanter tok ordet. Innstillingen ble tiltrådt med 16 stemmer (H+A+FrP+SV+KrF+V+Sp+UAV). Forretningsutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling til Komite for finans: Forretningsutvalgets og komiteens innstilling er likelydende. Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: UB støtter sakens innstilling fult og helt, og ser tillitten fra politikerne som et tegn på oppriktig interesse. Vi som har vært med i UB ser organet som en god arena for ungdommelig påvirkning, læring og kontaktbygging. Forslag til innstilling til bystyret: Forslaget og Forretningsutvalgets innstilling er likelydende Kommunens byggforvaltning - status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse. Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar den fremlagte redegjørelse om status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse, til orientering. 2. Bystyret foretar følgende presisering av byrådets fullmakter knyttet til forvaltning av kommunens eiendomsmasse: Det etableres en ny 22 i fullmaktsreglementet, lydende: Byrådet har fullmakt til å forvalte kommunens bygg- og eiendomsmasse med utgangspunkt i en overordnet strategi på området. Dette innebærer en fullmakt til å: 1. Anskaffe og avhende bygninger og eiendom innenfor de beløpsgrenser som fastsettes årlig av bystyret i sak vedr budsjettfullmaktene. Byrådet gir en årlig 12

13 melding til bystyret om alle gjennomførte anskaffelser og avhendelser av bygninger og eiendom. 2. Forestå innleie av kontorlokaler og annen bygningsmasse etter behov, samt fullmakt til å leie ut arealer kommunen ikke bruker selv. 3. Disponere og utvikle den bygg- og eiendomsmasse kommunen eier på en mest mulig effektiv måte, innenfor de behov som kommunens basisvirksomhet setter. 4. Fastsette nivået for internleie i kommunens bygg. 5. Igangsette og styre byggeprosjekter vedtatt i investeringsbudsjettet. Byrådet legger årlig frem en oversikt til bystyret over alle fullførte byggeprosjekter med faktisk byggekostnad sammenstilt med budsjettert kostnad i investeringsbudsjettet. Vesentlige avvik forklares. 6. Byrådet gir årlig en oversikt til bystyret over status på vedlikeholdsetterslepet i kommunal eiendomsmasse. Christopher Andreas Brun (H), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Terje Walter Gilje (KrF), Terje Ohnstad (A), Øistein Christoffersen (FrP), Hilde Onarheim (H), Stine Akre (UAV). Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte på vegne av A, SV og Sp følgende tilleggsforslag: "Tillegg til pkt. 2.1 Byrådet gir en årlig melding til bystyret om alle gjennomførte anskaffelser og avhendelser av bygninger og eiendom. Tillegg til punkt 2.5: Byrådet legger årlig frem en oversikt til bystyret over alle fullførte byggeprosjekter med faktisk byggekostnad sammenstilt med budsjettert kostnad i investeringsbudsjettet. Vesentlige avvik forklares. Nytt pkt 2.6: Byrådet gir årlig en oversikt til bystyret over status på vedlikeholdsetterslepet i kommunal eiendomsmasse. Nytt pkt 3: Frem til neste revisjon av budsjettfullmaktene settes beløpsgrensen for byrådets fullmakt til å anskaffe og avhende bygninger og eiendom etter 22 nr 1 til kr " Innstillingens pkt. 1 ble tiltrådt enstemmig. Innstillingens pkt. 2, innledning fram til pkt. 2.1 ble tiltrådt med 15 stemmer (H+A+FrP+KrF+V+Sp+Pp). Innstillingens pkt. 2.1 ble tiltrådt med 15 stemmer (H+A+FrP+KrF+V+Sp+Pp). Fellesforslaget fra A, SV og Sp, fremsatt av Ove Sverre Bjørdal, tillegg til pkt. 2.1, ble tiltrådt enstemmig. Innstillingens pkt. 2.2, 2.3 og 2.5 ble tiltrådt med 16 stemmer (H+A+FrP+SV+KrF+V+ Sp+Pp). 13

14 Innstillingens pkt. 2.4 ble tiltrådt med 15 stemmer (H+A+FrP+KrF+V+Sp+Pp). Fellesforslaget fra A, SV og Sp, fremsatt av Ove Sverre Bjørdal, tillegg til pkt. 2.5 og nytt pkt. 2.6 ble tiltrådt enstemmig. Fellesforslaget fra A, SV og Sp, fremsatt av Ove Sverre Bjørdal, nytt pkt. 2.6, ble tiltrådt enstemmig. Fellesforslaget fra A, SV og Sp, fremsatt av Ove Sverre Bjørdal, nytt pkt. 3, fikk 8 stemmer (A+SV+V+Sp+Pp+UAV). 1. Bystyret tar den fremlagte redegjørelse om status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse, til orientering. 2. Bystyret foretar følgende presisering av byrådets fullmakter knyttet til forvaltning av kommunens eiendomsmasse: Det etableres en ny 22 i fullmaktsreglementet, lydende: Byrådet har fullmakt til å forvalte kommunens bygg- og eiendomsmasse med utgangspunkt i en overordnet strategi på området. Dette innebærer en fullmakt til å: 1. Anskaffe og avhende bygninger og eiendom innenfor de beløpsgrenser som fastsettes årlig av bystyret i sak vedr budsjettfullmaktene. 2. Forestå innleie av kontorlokaler og annen bygningsmasse etter behov, samt fullmakt til å leie ut arealer kommunen ikke bruker selv. 3. Disponere og utvikle den bygg- og eiendomsmasse kommunen eier på en mest mulig effektiv måte, innenfor de behov som kommunens basisvirksomhet setter. 4. Fastsette nivået for internleie i kommunens bygg. 5. Igangsette og styre byggeprosjekter vedtatt i investeringsbudsjettet Beredskapsmelding Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret slutter seg til beredskapsmeldingen. 2. Bystyret gir byrådet fullmakt til å vedta endringer i Bergen kommunes overordnede beredskapsplan. Bergen kommune overordnede beredskapsplan behandles av bystyret minst en gang i hver bystyreperiode. 3. Bystyret forutsetter at byrådet løpende orienterer bystyret om særskilte beredskapshendelser. Terje Ohnstad (A), Halstein Aadland (FrP), Tina Åsgård (SV), Anders Skoglund (V), Christopher Andreas Brun (H), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Hilde Onarheim (H), 14

15 Frank W. Hansen (Pp) og Helge Stormoen (FrP). Tina Åsgård (SV) fremsatte følgende alternative forslag til pkt. 2: "Bergen kommunes overordnede beredskapsplan behandles av bystyret minst en gang i hver bystyreperiode. Byrådet rapporterer årlig til bystyret om status på området." Helge Stormoen (FrP) fremsatte følgende alternative forslag til pkt. 2: "Bystyret gir byrådet fullmakt til å vedta endringer i Bergen kommunes overordnede beredskapsplan. Bergen kommune overordnede beredskapsplan behandles av bystyret minst en gang i hver bystyreperiode." Innstillingens pkt. 1 og 3 ble tiltrådt enstemmig. Tina Åsgårds alternative forslag til pkt. 2 fikk 7 stemmer (A,+SV+V+Pp+UAV). Helge Stormoens alternative forslag til pkt. 2 ble tiltrådt enstemmig. Innstillingens pkt. 2 fikk 0 stemmer. 1. Bystyret slutter seg til beredskapsmeldingen. 2. Bystyret gir byrådet fullmakt til å vedta endringer i Bergen kommunes overordnede beredskapsplan. 3. Bystyret forutsetter at byrådet løpende orienterer bystyret om særskilte beredskapshendelser Innkjøpsstrategi Status 2009 Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret gir sin tilslutning til status pr. mai 2009 og oppfølging av arbeidet med Innkjøpsstrategi Merknad med flertall Tina Åsgård fremsatte på vegne av SV følgende merknad som også fikk tilslutning fra H, A, FrP, KrF, V, Sp, Pp og UAV: "Bystyret understreker at økt bruk av rammeavtaler ikke må eksludere mindre og mellomstore virksomheter fra å kunne konkurrere om oppdrag for Bergen kommune. Rammeavtalenes innretning må ivareta dette hensynet." 15

16 Jørn Eggum (A), Tina Åsgård (SV) og Geir Kaland (H). Innstillingen ble tiltrådt enstemmig. Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Eventuelt Komite for finans behandlet saken i møtet sak 78-09: Anders Skoglund (V) stilte spørsmål om hva tid Tertialrapporten kom og hvordan den var tenkt distribuert. Leder Hilde Onarheim orienterte om at saken er lovet levert Bystyrets kontor 8. juni og vil da bli sendt til komiteens medlemmer pr e-post. Saken sendes også ut i papirformat til komiteens medlemmer. Hilde Onarheim komiteleder Frank Wessels rådgiver 16

Den 13. januar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 13. januar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 13. januar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Hilde Onarheim (H) Christopher Andreas

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Saksnr.: 0221-200716871-97 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 8. juni 2011 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Charlotte Spurkeland

Detaljer

Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg..

Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200716943-117 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716943-231 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

2. Provenyet av eiendomsskatten reduseres med 50 % ved at dagens promillesats som nyttes ved beregning av eiendomsskatt halveres.

2. Provenyet av eiendomsskatten reduseres med 50 % ved at dagens promillesats som nyttes ved beregning av eiendomsskatt halveres. Lokal tiltakspakke Bergen bystyre behandlet saken i møtet 300309 sak 56-09 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til den fremlagte tiltakspakken konkretisert i punktene 1 og 3-19 i saksutredningen.

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 01.10.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600-1702 Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Detaljer

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl.

Detaljer

6-timersdag i Bergen hjemmetjenester KF. Resultat av evaluering og videre tiltak

6-timersdag i Bergen hjemmetjenester KF. Resultat av evaluering og videre tiltak 6-timersdag i Bergen hjemmetjenester KF. Resultat av evaluering og videre tiltak Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250509 sak 97-09 og fattet følgende vedtak: 1. Pågående forsøk med 6-timers arbeidsdag

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til de rullerte mål og strategier som skal fremme likestilling mellom kjønn på kommunens områder.

2. Bystyret slutter seg til de rullerte mål og strategier som skal fremme likestilling mellom kjønn på kommunens områder. Likestillingsmelding for Bergen kommune 2010-2015 Komite for finans behandlet saken i møtet 100210 sak 22-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar til orientering saken om Likestillingsmelding

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte KFPS /14 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte 020914 EVGU ESARK-0221-201125137-31 Protokollen godkjennes

Detaljer

Den 26. august 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 26. august 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 26. august 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Christopher

Detaljer

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Norvald Bjarne Visnes

Detaljer

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen.

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 272-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret ber byrådet om å få satt i gang et arbeid med

Detaljer

Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede: Fra byrådet:

Detaljer

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK KFPS /16 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS 01032016 EVGU ESARK-0221-201532880-7 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 02. mars 2016 Evelyn Gullaksen

Detaljer

Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Fra Bystyrets kontor: Komite for kultur, idrett og næring

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Fra Bystyrets kontor: Komite for kultur, idrett og næring Saksnr.: 0221-201124896-35 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 12. november 2013 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 224,

Detaljer

Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 0221-200717484-33 Bystyrets kontor Protokoll Valgstyret Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Ragnhild

Detaljer

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.15. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg..

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200716943-175 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl til kl

Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 16.58. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Den 09. mars 2011 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 09. mars 2011 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 09. mars 2011 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Ragnhild

Detaljer

Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl til kl

Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for miljø og byutvikling Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl. 14.00 til kl. 15.05. Til stede

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll

BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 11. mars 2014 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Thor Brekkeflat (A) leder Per

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 234-07 Emnekode 0220 Arkivsak 200700472 Til Bystyrets kontor Komite- og utvalgstruktur på bystyresiden Bergen bystyre behandlet saken i møtet 151007 sak 234-07 og

Detaljer

Den 20. juni 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 20. juni 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 20. juni 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Robert Monsen (H) leder Thor

Detaljer

Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.13. Til stede under

Detaljer

Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede under

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter

Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 260417 sak 116-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten

Detaljer

Den holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans, kultur og næring Den 08.06.16 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet

Detaljer

Den 25. august 2015 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, 14. etg. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 25. august 2015 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, 14. etg. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 25. august 2015 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, 14. etg. Møtet startet kl. 16.00 og ble

Detaljer

Den 5. februar 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 5. februar 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 5. februar 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl. 17.48.

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 03.12.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl. 1600-1728 Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Robert Monsen (H)

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 260417 EVGU ESARK-0221-201533292-13 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12. mai 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Den 1. september 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 1. september 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 1. september 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Hilde

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte KKIO /16 Komite for barnehage, skole og idrett Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 30082016 EVGU ESARK-0221-201532260-17 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 08. september

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.)

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) Bergen bystyre behandlet saken i møtet 190911 sak 164-11 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen

Detaljer

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.04. Til stede under

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte KKIO /16 Komite for barnehage, skole og idrett Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 01032016 EVGU ESARK-0221-201532260-10 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 02. mars

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Den 27. september 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Den 27. september 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 27. september 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 3. november 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 Fra kl til kl

Den 3. november 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 Fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 3. november 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 Fra kl. 16.00 til kl. 18.15. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg..

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Saksnr.: 0221-201124328-13 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Den holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl.19.

Den holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl.19. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans, kultur og næring Den 11.01.17 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet

Detaljer

8 Bystyret ber om å bli holdt løpende orientert om torgets fremdrift."

8 Bystyret ber om å bli holdt løpende orientert om torgets fremdrift. Drift av det nye torget. Prinsipper Bergen bystyre behandlet saken i møtet 071209 sak 245-09 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til alternativ C som driftsmodell. Bystyret ber byrådet komme

Detaljer

Den 10. februar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 10. februar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716871-65 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 10. februar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Opplegg for gjennomføring av Komite for finans sin høring om TTT-anskaffelsen i Bergen kommune

Opplegg for gjennomføring av Komite for finans sin høring om TTT-anskaffelsen i Bergen kommune Dato: 16. juni 2010 /10 Opplegg for gjennomføring av Komite for finans sin høring om TTT-anskaffelsen i Bergen kommune FRWE BYST-053-201005697-13 Hva saken gjelder: Komite for finans fattet i møte 14.

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 02.04.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl. 16.00 17.36 Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Robert Monsen

Detaljer

Den 23. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 23. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Valgstyret Den 23. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Ragnhild Stolt-Nielsen (H) Hans Edvard Seim (H) - vara

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Storsalensalen 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 14.06.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Den 10. november 2010 holdt Årstad bydelsstyre møte i Bydelsstyresalen, Motorhallen ing.a. Solheimsgt.13.

Den 10. november 2010 holdt Årstad bydelsstyre møte i Bydelsstyresalen, Motorhallen ing.a. Solheimsgt.13. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Årstad bydelsstyre Den 10. november 2010 holdt Årstad bydelsstyre møte i Bydelsstyresalen, Motorhallen ing.a. Solheimsgt.13. Til stede under opprop: Magnus Jensen

Detaljer

Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Jana Midelfart Hoff (H)

Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Jana Midelfart Hoff (H) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Merknad med flertall fremsatt i bystyret Hans Edvard Seim fremsatte på vegne av H følgende merknad som også fikk tilslutning fra FrP:

Merknad med flertall fremsatt i bystyret Hans Edvard Seim fremsatte på vegne av H følgende merknad som også fikk tilslutning fra FrP: 2. Tertialrapport 2010 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 277-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr.2. tertial

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 03.09.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl. 16.00-17.20 Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Den 22. januar 2014 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 22. januar 2014 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Valgstyret Den 22. januar 2014 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl. 15.00 og ble hevet kl.15.05. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl. 09.00 til kl.

Detaljer

Protokoller fra byrådets møte 7. og 9. juni. Fordeling av saker til komiteene.

Protokoller fra byrådets møte 7. og 9. juni. Fordeling av saker til komiteene. Dato: 11. juni 2010 FORUTV /10 Forretningsutvalget Protokoller fra byrådets møte 7. og 9. juni. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-201004868-13 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoller

Detaljer

Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for barnehage, skole og idrett Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.00 til kl. 17.18.

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 210317 EVGU ESARK-0221-201533292-11 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 29. mars 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 07.10.2015 Tid: 13:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier

Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier Bergen bystyre behandlet saken i møtet 270409 sak 75-09 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar byrådets

Detaljer

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet.

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 1. tertialrapport 2015 Komite for finans behandlet saken i møtet 240615 sak 95-15 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1.

Detaljer

VALG /16. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /16. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /16 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 200916 EVGU ESARK-0221-201533292-5 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 22. september 2016 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter Revisjon av byrådets fullmakter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 281111 sak 260-11 og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter 1. VIRKEOMRÅDE Den kompetanse byrådet gis til å

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Søbstad Helsehus, Saupstadringen 5b Møtedato: 01.04.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 12. mai 2011. Fordeling av saker til komiteene.

Protokoll fra byrådets møte 12. mai 2011. Fordeling av saker til komiteene. Dato: 12. mai 2011 FORUTV /11 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 12. mai 2011. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-201004868-93 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra

Detaljer

Margareth Eilifsen (A) - reise Hilde Maria Boberg Andresen (SV) reise. Kommunaldirektør Trine Samuelsberg. Førstekonsulent Evelyn Gullaksen

Margareth Eilifsen (A) - reise Hilde Maria Boberg Andresen (SV) reise. Kommunaldirektør Trine Samuelsberg. Førstekonsulent Evelyn Gullaksen BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for barnehage, skole og idrett Den 4. april 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Møterom 14. etg Bergen Rådhus fra kl. 16.00 til kl.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Saksnr.: Bystyrets kontor Protokoll

BERGEN KOMMUNE Saksnr.: Bystyrets kontor Protokoll BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 200716871-96 Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 11. mai 2011 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall til

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Komite for finans behandlet saken i møtet 021209 sak 148-09 og avga følgende innstilling: Bergen bystyre vil gi følgende uttalelse til NOU 2009:14

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Bergen bystyre behandlet saken i møtet 071209 sak 239-09 og fattet følgende vedtak: Bergen bystyre vil gi følgende uttalelse til NOU 2009:14 Et helhetlig

Detaljer

May Britt Tabak (A) Rolf-Erik Disch, Erik Bjørkhusdal og Gunnar Hoff. Møtet startet kl og ble hevet kl

May Britt Tabak (A) Rolf-Erik Disch, Erik Bjørkhusdal og Gunnar Hoff. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 18. mai 2016 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Thor Brekkeflat (A) - nestleder

Detaljer

Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg.

Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fyllingsdalen bydelsstyre Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg. Til stede under opprop: Christer Lilleskare

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte KKIO /16 Komite for barnehage, skole og idrett Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 020216 EVGU ESARK-0221-201532260-7 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 04. februar

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 21.04.2009 Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Anne H. Rygg (H),

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll. Den 04. mai 2010 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll. Den 04. mai 2010 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 04. mai 2010 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Knut R. Nergaard (H) Odd E. Rambøl

Detaljer

Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl til kl

Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl. 16.00 til kl. 17.22. Til stede: Geir Kaland

Detaljer

Den 30. mai 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 30. mai 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 30. mai 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Robert Monsen (H) leder Thor Brekkeflat

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Den 06. april 2016 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl.17.

Den 06. april 2016 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl.17. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans, kultur og næring Den 06. april 2016 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl. 16.08 og

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene.

Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene. Dato: 25. november 2011 FORUTV /11 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-201124329-7 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra

Detaljer

Den 12. januar 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Den 12. januar 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saksnr.: 0221-200717692-47 Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 12. januar 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14.

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

Den 10. juni 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 10. juni 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 10. juni 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.00 til kl. 18.50. Til stede under opprop: Peter Christian

Detaljer

Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg..

Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg.. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for oppvekst og skole Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

Kommunens byggforvaltning - status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse.

Kommunens byggforvaltning - status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse. Dato: 16. mars 2009 Byrådssak 165/09 Byrådet Kommunens byggforvaltning - status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse. BJOL SARK-0310-200819912-2 Hva saken gjelder:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Sørum Gård Møtedato: 12.10.2005 Tid: Kl 19.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Den 18. mai 2010 holdt Laksevåg bydelsstyre møte i Lyngbø sportsklubbs klubbhus, Gravdalsveien 9, 5164 Laksevåg.

Den 18. mai 2010 holdt Laksevåg bydelsstyre møte i Lyngbø sportsklubbs klubbhus, Gravdalsveien 9, 5164 Laksevåg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Laksevåg bydelsstyre Den 18. mai 2010 holdt Laksevåg bydelsstyre møte i Lyngbø sportsklubbs klubbhus, Gravdalsveien 9, 5164 Laksevåg. Til stede under opprop: Arne

Detaljer

Sjømat, fisk og skalldyr skal være den dominerende produktkategorien, både med hensyn til antall tilbydere og avsatt areal.

Sjømat, fisk og skalldyr skal være den dominerende produktkategorien, både med hensyn til antall tilbydere og avsatt areal. Drift av det nye torget. Prinsipper Komite for finans behandlet saken i møtet 021209 sak 147-09 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar til orientering byrådets forslag til prinsipper og rammer for

Detaljer

Saksnr.: 0221-200716871-89 Protokoll. Den 12. januar 2011 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Saksnr.: 0221-200716871-89 Protokoll. Den 12. januar 2011 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716871-89 Protokoll Komite for finans Den 12. januar 2011 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Charlotte Spurkeland (H) Anette Strand (H)

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Den 20. januar 2010 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etasje.

Den 20. januar 2010 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etasje. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fyllingsdalen bydelsstyre Den 20. januar 2010 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etasje. Til stede under opprop: Ikke godkjent

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 2. mai 2011 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2011/11029-11 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, varamedlem

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716871-67 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Rådgivingstjenesten for døve og døvblinde Rødbygget Bispegata 9b Møtedato: 11.05.2005 Tid: Kl 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Monica Fornes, Paal

Detaljer

VALG /14. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /14. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /14 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 EVGU ESARK-0221-201124835-35 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 22. oktober 2014 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette

Detaljer